Cutremurele din România

Multe din cutremurile petrecute petrecute în România au fost consemnate încã din secolul al XIV-lea ± al XV-lea în cronici i documente. Unele dintre ele, în 1472, au provocat mari avarii în zona mãnãstirii Neam , iar în 1677, la Bucure ti s-a prãbu it biserica Bãnã ia. În ziua de 26 octombrie 1802, ,,cutremurul cel mare´, a dãrâmat multe case i foi orul Turnului Col ei din Bucure ti. Atunci ,, pãmântul se legãna ca o barcã pe valuri ´. Prin unele crãpãturi fãcute în scoar ã s-au produs emana ii de apã i de gaze. Pe o arie întinsã s-a sim it cutremurul de la 31 ianuarie 1838, cu epicentrul în Vrancea. La 31 august 1894, urmãri mai grele s-au înregistrat în jude ele Tecuci, Vrancea i la Bucure ti. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 s-a produs la orele 4,39 diminea a. Zguduirea s-a sim it intens pe o suprafa ã de 80.000km2, cuprizând mai ales sudul i estul ãrii,având focarul în Vrancea. În zona epicentralã s-au inclus: sudul Moldovei între Bârlad, Gala i, Curbura Carpa ilor (Foc ani- Mãrãdovei între Bârlad ± Gala i, Curbura Carpa ilor i nord-estul Munteniei unde seismul a atins intensitatea de gradul 10, iar la Bucure ti 9. Mari distrugeri au avut Coela Ponci, Foe ani, Mãrã e ti, Lapãtari, Neculele, Bârlad, Gala i, Urla i, Câmpina. La Bucure ti s-a prãbu it blocul ,, lorlton ´ cu 12 etage,chiar în timpul primelor oscila ii. Distrugerile au fost mãrite i de un incendiu provocat de un rezervor de pãcurã din subsolul clãdirii. În urma acestui cutremur, în 1947, s-a trecut la aplicarea unor serioase mãsuri în construc iile antiseismice. Cutremurul din 4 martie 1977 a fost considerat ca unul dintre cele mai puternice de pe continent, dupã 1940 i chiar ale actualului secol. Capitala i 9 jude e au fost cele mai afectate.S-au înregistrat 1570 mor i i 11.300 accidenta i din care 854 mai grav. Cutremurul s-a soldat i cu mari pagube materiale prin avarierea gravã a 39.900 locuin e, lãsând fãrã adãpost aproare 35.000 familii. Alte zeci de mii de imobile i unitã i economice au suferit avarii serioase. Ora ul Zimnicea ca i un însemnat numãr de sate au fost de aproape 10 miliarde lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful