You are on page 1of 16

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA

DOAN · GEURIA.EUS

2016 URTARRILA #015

ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO
ARRIGORRIAGA
BASAURI
GALDAKAO
UGAO
ZARATAMO
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA

GORKA MENENDEZ

“Herri jakituria jaso, landu eta modu

dibulgatiboan dago Gorbeialdeko sendabelar tradizionalak liburuan 4 12

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA

BIDEBIETA PILOTA ESKOLA ARRATIA-NERBIOIKO UMEEN TXAPELEKETA IRABAZI DUTE 4 6

47.000 euro diru-laguntzetan jaso dituzte Basauriko 49 merkatarik

97.000 euroko inbertsioa egin dute merkatariek euren negozioak indartzeko. Udalaren laguntza, gehienez, 1.000 eurokoa izan da merkatariko

Merkatari elkarteak, ostera, 80.000 euro jaso ditu urtean zehar herriko dendarien aldeko kanpainak egiteko 4 5

GURE ARTEAN LIZASO, GOMEZ, SARRIUGARTE ETA ETXEBARRIA 2
GURE ARTEAN
LIZASO, GOMEZ,
SARRIUGARTE ETA
ETXEBARRIA
2
 • GALDAKAO

Udan prest izango da Urretako kirol zelai estalia

Herritar guztiek izango dute erabilgarri zelaia egun osoan 4 9

UGAO
UGAO

7.145 euro aurreztuko ditu Udalak igogailuen mantenuan

 • ZARATAMO

16,5 kilometro karratuko azalera izango du Ugarte III

industriaguneak

SAKONEAN 2-3 · IRITZIA 4 · BASAURI 5-7 · ARRIGORRIAGA 8 · GALDAKAO 9 · ARGAZKIAK 10 · UGAO 11 · ELKARRIZKETA 12 · ZARATAMO 13 · AISIA 14 · AGENDA 15 · KONTRA 16

HEGO URIBE
HEGO URIBE

Geuria herri komunikazio proiektuak eraberrituta ekin dio urteari

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA

Parte hartzaile gehiago, hamasei orrialde, diseinu berria eta hainbat lankidetza martxan ditu 4 4

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAN · GEURIA.EUS 2016 URTARRILA #015 ARRIGORRIAGA BASAURI GALDAKAO UGAO ZARATAMO GORKA
ARRIGORRIAGA
ARRIGORRIAGA

Izen-abizenen grafia

euskaratzeko aukera Erregistro eta Bake Epaitegian

Apelliduak abizendu izeneko kanpaina martxan du Udalak. NANa, jaiotza-agiria eta errolda liburua dira aurkeztu beharreko dokumentuak 4 8

H E G O U R I B E K O H E R R I
H E G O
U R I B E K O
H E R R I
K O M U N I K A B I D E A
·
G E U R I A . E U S
2 ·
2 ·

SAKONEAN

KULTURA
KULTURA

Lau fantastikoak

Jesus Lizaso, Koldo Etxebarria, Victor Sarriugarte eta Luis Miguel Gómez. Lau basauriar artisten lanak agertzen ditu Gure Artean erakusketak

testua MAIDER IBAÑEZ laguntzailea HILARIO MOZO argazkiak JON VILLAPUN

BASAURI

Basaurik artearekin lotura handia duela na- barmena da. Urteetan zehar hainbat dira arte plastikoen alorrean aritu izan diren auzota- rrak. Horren adierazgarri, hamaika erakus- keta-gela izatea herrian sakabanatuta, ga- rrantzitsuena Arizko Dorretxean. Bertan Gure Artean erakusketa dago ikusgai hilaren 31ra arte. 2015ean sortutako proiektua da eta urtero antolatzeko helbu- rua dute antolatzaileek. “Basauriarrei gogo- rarazteko eta herrian bertan zer sortzen den jakinarazteko egin dugu Gure Artean”, dio Hilario Mozo proiektuaren koordinatzaileak:

“Ekimen izugarria eta polita da eta gogotsu ekin diogu bai koordinazio aldetik bai artis- ten aldetik”. Andoni Busquet Basauriko alkateak dioe- nez, “Basauriar askorentzat ezezaguna da gure herriaren kultura- eta arte-ondare opa- roa. Izan ere, ugariak dira Basaurin jaio edo- ta hazitako artistak. Horiek horrela, Udale- tik eta Kultur Etxetik dagokien balioa aitortu nahi diegu haien ibilbide eta lanei”.

Profetak atzerrian

Erakusketaren xedea “herriko artista plasti- koen lanak erakustea da. Horretarako, urtero erakusketa bat egingo dugu”, dio Busquetek.

Lehendabiziko edizioan lau artistak par- te hartu dute: Victor Sarriugarte, Luis Miguel Gómez, Koldo Etxebarria eta Jesus Lizaso. Ez dira Basaurin jaio, baina bai hazi eta hezi:

“Aurreneko erakusketa izanda herriko artis- ta ezagunenak aukeratu ditugu. Baina eza- gunagoak dira gure mugetatik kanpo gure etxean baino. Horri buelta ematen saiatuko gara”, dio Mozok.

Oinarrietan sakontzen

Gure Artean erakusketak disziplina ezber- dinak nahasten ditu. Aurten, hiru margolari eta eskultore bat dira protagonistak, baina

Etxebarriaren kasua berezia da oso: per- tzepzioaren errealitatetik haratago doa, 3D

teknologia baliatuta, eta izaera metafisikoko

arauetan murgiltzen da: etengabeko oreka- ren adierazpen osoa ageri da bere lanetan, izoztutako uneak dira.Ikusleari eskatzen dio inguruko egiturak, munduari lotutakoak, gainditzeko, eta goitik begiratzeko. Lizaso da pintorea ez den bakarra. Egurra edo burdinarekin eskulturak egiten ditu eta horiekin herrien bilakaera ekonomikoa eta soziala erakusten dute Lizasoren obrek. Esa- terako, egurrez egindako hagin zurruneko engranajeak ikus daitezke erakusketan.

Atzerrian profetak dira Lizaso, Etxebarria, Sarriugarte

eta Gómez, baina gurean euren lanak ezezagunak dira herritar gehienentzat

bakoitzaren obrak berezko ñabardurak ditu. Adibidez, Sarriugarteren margoen oinarria eragile etnografikoak dira eta kultura-onda- rearen biziraupena, batik bat, Euskal Herri- koak. Gomezenak, ostera, irudi hipnotikoak dira. Momentu bat jasotzen dute, esaterako, neska baten begirada edo ume baten pentsa- menduak ospitaleko ohean etzanda. Egune- rokoaren ikuspuntu introspektiboa lortzen du: jolas metaforikoak, ideien eta kontzep- tuen antitesiak, hiperbole bisualak; eta des- kribapen sentsorialak.

Hemendik aurrerakoak

Gure Artean ez da urte bateko kontua. Urte- roko erakusketa izango da. “Basaurik dituen artista guztiekin zerrenda bat egin behar dugu”, dio Hilario Mozok: “Artista asko di- tugu, baina gutxi batzuk baino ez dute horien berri”. Iñigo Sarriugarte Victorren anaia da eta erakusketaren liburuxka idatzi eta abendua- ren 21ean egindako aurkezpenean presen- te egon zen: “Baliteke ekimen honek luze irautea, ugariak eta interesgarriak baitira herriko sortzaileak. Gainera, etengabe sus-

31

urtarrileko azken egunera arte, 31ra arte,ikusgai izango da erakusketa Ba- sauriko Arizko Dorretxean

tatu beharko genituzke gure artisten obrak. Erakusketa honek balio dezake herriko kul- tura-ondarearen banku interesgarria sortze- ko”. Hain zuzen ere, hori da Gure Artean eki- menaren helburuetako bat: Basauriko artis- tak ezagutaraztea, baita euren lanak ere. An- doni Busqueten esanetan, “datozen urteotan horrelako erakusketa gehiago antolatzeko asmoa dugu, Basaurik, zorionez, artista asko ditu eta. Ondare hori guztia ezagutzera eman behar dugu, transmititu egin behar dugu, gure iragana, oraina eta etorkizuna islatzen baititu”.

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

JESUS LIZASO

Eskultorea (Barakaldo, 1961)

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

Jesus Lizaso (Barakaldo, 1961) eskultorea da eta industria kutsua adierazten du bere obra gehienetan. Bere estudioa eta lantokia Basaurin du, “eta horrek aukera ematen dio in- dustria-inguruneko herriaren izaerarekin eta paisaiarekin konektatzeko”, dio Artearen Historiko doktoreak.

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

KOLDO ETXEBARRIA

3D margolaria (Lemoa, 1960)

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

Margolaria eta aitzindaria pintura munduan 3D teknologia erabiltzen duelako. “Etxebarriarean materializazio bisualak

Italiako margogintza metafisikoaren eta Edward Hoperren

zein Charles Sheelerren zenbait proposamenen osagaiak batzen ditu. Argazkigintzaren eta zinemaren ekarpena ere antzematen da”, dio Iñigo Sarriugartek: “Abandonatutako errealitate batetik datoz lanak. Dibertimendua bertan behe- ra utzi eta eszenaren funts mentalera iristea da xedea”.

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

VICTOR SARRIUGARTE

Margolari tradizionala (Bilbo, 1944)

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

Margogintzan trebea. Ezaguna herriko antropologiaren ihesbideetan oinarritu duelako bere obra, “baita etnografia- ren aplikazio-arauetan ere”, dio bere anaiak, Iñigo Sarriu- garte EHUn Artearen Historian doktoreak eta irakasleak:

“Horri esker, hurbilekoek erraz ezagutzeko moduko kultu- ra-ondarearen inguruko dokumentazio bisuala eratuz joan da egilea, eta margogintza konstunbristarako bilakaera izan dute bere lanek, gerora”.

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

LUIS MIGUEL GOMEZ

Margolari errealista (Bilbo, 1955)

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

Errealismoak bereizten ditu Luis Miguel Gomezen lanak. Sarriugarteren esanetan, “bere artelanak parametro fan- tastikoz elikatzen dira, eta proiekzio-denbora estatiko ba- tez. Beste alde batetik, irudikatutako siluetak, bizirauten duten silueta horiek, bere baitan bildutako espazio bate- rantz doaz. Han, figurek elkar osatzen dute, iradokitako iru- dizko irrealtasunaz inguraturik”.

Lau artistak hainbat basauriarrekin batera :: Jon Villapun JESUS LIZASO Eskultorea (Barakaldo, 1961) Jesus Lizaso (Barakaldo,

JON VILLAPUN

kazetaria

IRITZIA
IRITZIA

Museo hilak

I azko azaroaren 9an joan zitzaigun Roman Garcia historialari basau-

riarra. Behin, solasaldi luze batean esan zidan: “Basaurik museo bat betetzeko adina sortzaile eta sorkun- tza ditu, baina ez dakit museoarena biderik aproposena litzatekeen obra ezagutaraztera emateko, museoetan obrak hiltzen baitira. Hautsa har- tzen dute eta ahaztu egiten dira”. Eta horixe da Romanek egiten zuena:

museoak sortu beharrean, argazkiak, testuak edo poesiak batu, ordenean txukun jarri eta argitaratu. Ez behin edo bitan, etengabe. Horrela gauzak bizirik mantentzen direla zioen. Joan den abenduan Hilario Mo- zorekin berba egin nuen Gure Artean erakusketaren aurkezpenean. Pozo- koetxe Kultur Etxeko koordinatzailea da Hilario eta Basauriko artistak eza- gutarazteko martxan jarri du urtero egingo den egitasmoa. Bizpahiru egun ondoren, deitu egin nion eta galdetu nion ea zergatik egiten di- tuzten horrenbeste erakusketa eta ez duten Basauriko museo bat sortzen. Erantzuna Roman Garciak emandako berbera izan zen: “Museoak ez dira interesanteak oso estatikoak baitira. Erakusketak, ostera, bizirik daude, modu erraz batean eralda ditzakegu. Bai antolatzaileoi, bai artistei aukera zabalagoa eskaintzen digu erakusketa batek”. Ni ez naiz artean aditua, ezta gutxiago ere. Baina badakit museoe- tara jende gutxi hurbiltzen dela, baita erakusketetara ere. Hiriburu erral- doietan baliteke, baina herrietan ez da masiboa artearekiko begirunea. Horrek ez du esan gura ordea ez di- tugunik gure artistak zaindu behar, euren herrian ere maitatuta senti daitezen. Izan ere, Gure Artean erakuske- tan izan naiz. Hamar bat minutu pasa ditut erakusketa ikusten gurasoen etxera bisitan nindoala. Berriro dio- tzuet ez naizela artean aditua, baina artelanak tentuz begiratu nituen. Koldo Etxebarriaren koadroek handi- tasunean eta bakardadean murgiltzen naute, Luis Miguel Gomezen margoek errealitatezko fantasia batean, Vic- tor Sarriugarterenak euskal ohitura koloredunetan, eta Jesus Lizasoren eskulturek indarra ematen didate, in- dustrialiazio garaiko aitite-amamek zutenaren moduko grina. Hamar minututan koadro eta es- kultura batzuen bidez hau dena sen- titzea ez da makala. Munduak ikusi ditu eta gure artean ditugu. Zaindu ditzagun.

4 · IRITZIAK Geuria · Urtarrila 2016 EDITORIALA IRITZIA JANIRE LOPEZ Kultura teknikaria Pausoak Konfort-emakumeak B
4 · IRITZIAK
Geuria · Urtarrila 2016
EDITORIALA
IRITZIA
JANIRE LOPEZ
Kultura teknikaria
Pausoak
Konfort-emakumeak
B idea oinez egiten da, eta ko-
rrika eta presaka ibiltzea ez
B adira eufemismo bereziki iraingarriak.
Helburu politiko edo ekonomiko bat oi-
narri, jazoera onartezinak leundu edo
harreman sexualak izatera behartu, eta emakumeak
sistematikoki bortxatu adierazpenak erabil daitezke
gauza bera adierazteko, dudarik gabe, baina se-
arintzeko asmoz tentuz eta berariaz aukeratzen
diren hitz eta esapideak izaten dira denetan la-
rrienak, errealitateari buruzko irudi edulkoratua
agertzeko asmo garbiaz erabiltzen direnak. Azken
egunotan izan dugu gertaerak ideologikoki ma-
nipulatzeko hitzek duten indarraren berri, Kon-
fort-emakume izenaz ezagutzen ditugun emaku-
meen gaiaren inguruan Japonia eta Hego-Korea
herrialdeek sinatu berri duten akordioaren kontu-
ra.
Konfort-emakume eufemismoa Bigarren Mundu
Gerran japoniar inbasio kolonialaren baitan haien
etxeetarik bahitutako Korea, Txina, Japonia, Filipi-
nak, Tailandia, Vietnam, Malasia, Taiwan eta Indo-
mantikoki ez dira parekoak, lehenengoak ez bai-
tu bigarrenaren larritasun berbera adierazten. Eta
prostituta bezala lan egitera behartu, konfort-e-
makume bezala lan egitera behartu adierazpenek
ez dute, inondik inora, emakume horiek pairatu-
takoa islatzen. Eta konnotazio semantiko itxuraz
txiki horiek ikaragarri boteretsuak dira, organo
horiek beraien mesederako erabiltzen dituzte-
nean.
Iraingarria behar izan du emakume horien-
tzat, halabeharrez, Japoniako Lehen Ministroak
barka eske horretan egin duen hizkuntza-erabi-
lera aditzea. Erraietaraino mingarria, errealitatea
bere alde bihurkaritu eta ur-lohietan ez jausteko,
egoerari zeharka heldu, eta hizkun-
tzak eskaintzen dituen aukeratan
Nago emakume horientzat “onartu egiten dugu
japoniar gobernuak erantzukizunik baduela
konfort-emakumeen gaian” ez dela nahikoa
izango. Izan ere, adierazpen hori, eta “onartu
egiten dugu Japoniar Armada inperialeko
soldaduek ume eta emakumeak bahitu, eta
sistematikoki bortxatu eta torturatu zituztela
gerrak iraun zuen bitartean Armadak berak
zuzenean edo zeharka kudeatutako etxeetan eta
bere oniritziarekin” ez dira eta, gauza bera
itzulinguruka dantzan ikustea. Nago
emakume horientzat “onartu egiten
dugu japoniar gobernuak erantzuki-
zunik baduela konfort-emakumeen
gaian” ez dela nahikoa izango. Izan
ere, adierazpen hori, eta “onartu
egiten dugu Japoniar Armada inpe-
rialeko soldaduek ume eta emaku-
meak bahitu, eta sistematikoki bor-
txatu eta torturatu zituztela gerrak
iraun zuen bitartean Armadak berak
zuzenean edo zeharka kudeatutako
etxeetan eta bere oniritziarekin” ez
BIDALI ZURE IRITZIA
nesiako berrehun bat mila emakume
aipatzeko erabiltzen da. Japonia-
ko tropa inperialek emakume -eta
ume- horiek haien etxe edo lanto-
kietatik erauzi, eta Armadak tro-
pa horientzat bereziki prestatutako
Konfort-emakume, kontsolamendu-etxe eta
antzeko hitzek despertsonalizatu egiten dute
emakume horien inguruan jazotako benetako
errealitatea, eta gerraren baitako gainerako
sufrimenduen artean urtzeraino disolbatzen
info@geuria.eus
Bidali beharrekoak:
kontsolamendu-etxeetara eraman
zituzten, sexu-esklabo. Eguneko
7-8 orduz bortxatu eta torturatzen
zituzten, sistematikoki, eta asko bertan hil ziren,
dute, haien pairamena
4
izen-abizenak eta kon-
taktua
gaixotasunak jota, edo bertan egiten ziren abortu
eta bizi-baldintzen ondorioz. Hego-Koreak akor-
4
30 lerro inguruko idatzia
dio historiko horretan ezarritako baldintzen ara-
4
iritziak, gomendioak,
kritikak, hausnarketak
Iritzi gehienak argitara-
tze aldera, GEURIAk idatziak
laburtuko ditu luzeegiak ba-
dira n GEURIAk ez ditu bere
gain hartzen hirugarrengoek
agertutako iritziak n GEURIAk
editorialaren bidez agertzen du
bere iritzia
bera, Japoniak emakume korear horietatik bizirik
dirautenei -50 bat, gaur egun- laguntza ekonomi-
koa bideratu behar izan die, eta barkamena eskatu,
modu ofizialean, horrekin herrialde bien arteko ti-
rabirak amaitutzat emateko.
Hizkuntza sano boteretsua da, baina. Sano. Eta
ondotxo dakite hori aginte organoek. Ez da ka-
sualitatea, inolaz ere, organo horiek egiten duten
eufemismoen erabilera arbitrarioa. Emakumeak
dira eta, gauza bera. Konfort-emakume, kontsola-
mendu-etxe eta antzeko hitzek despertsonalizatu
egiten dute emakume horien inguruan jazotako
benetako errealitatea, eta gerraren baitako gaine-
rako sufrimenduen artean urtzeraino disolbatzen
dute, haien pairamena. Hitzok ez dakarzkigute go-
gora egun bakar batean 80 soldaduk bortxatzen di-
tuzten 14 urteko ume esklaboen lanturuak. Eta ba-
ten batek esan zuen behin esaten ez dena, ez dela
existitzen. Etorkizunean horrelakorik berriro ger-
ta ez dadila helburu bada benetan, gertaera onar-
tezin bakoitzari dagokion izena jarri behar zaio,
ezinbestean, edo, finean, ez da gertatu.
da ona. Askotan entzun dugu hau
lagunaren ahotik eta guk eran-
tzun: esatea erraza, egitea zaila-
goa. Geuriaren sorrera bidean ere
egoera horretan izan ginen: arre
edo so egin behar. Erabakia hartu
genuen: arre.
Urtebete eta hiru hilabete
dira Geuria aurrenekoz kaleratu
genuenetik eta asko izan zarete
eskualdeko euskarazko hedabi-
dearen sorrerakin poztu zare-
tenak. Hilero elkartzen garen
lantaldekook badakigu euskaldun
askok etxean jasotzen duzue-
la, euskara ikasleek eskolarako
erabiltzen duzuela, institutuan
argazkiak begiratu eta artikuluren
bat edo beste irakurtzen duzuela.
Bizkaieraz idazteko esaten digute
aiton-amonek, umeentzako eduki
gehiago txertatzeko eskoletako
andereñoek, eta herrian herri-
ko biztanle aktiboenek nola parte
har dezaketen galdetzen digute.
Ilusioa, interesa, kritika eta pro-
testa. Proiektua bizirik dagoelaren
seinale.
Iaz, lantaldean adostu bezala,
prozesu luze bati ekin genion eta
dagoeneko lehen pausoa eman
dugu: egitasmoa iraunkorra izan
dadin oinarriak jartzea. Egun,
Arrigorriaga, Basauri, Galdakao,
Ugao eta Zaratamoko Udalek diruz
laguntzen dute Geuria, eta ho-
rretaz gain, proiektua ulertu egin
dute: Hego Uribe eskualdeko eus-
kaldunen bizitzarako tresna izan-
go den komunikabide egonkorra
sortzea da helburua. Eta hau ez da
di-da batean egingo. Badakigu: lan
lasterra, lan alferra.
Berrikuntza gehiago: pape-
rezkoak orrialde gehiago ditu,
lantaldea handitzen ari zarete,
eskualdeko herritarrentzat doako
harpidetza, lankidetzan ari gara
euskara eta komunikazioa lantzen
dituzten elkarte eta kolektiboekin,
sarean lan handia dugu aurretik,
baita komunitatea sortzeko bidean
ere.
Eta zuek ari zarete. Eta gu ari
gara. Eta Geuriak aurrera darrai.
TIRA BA!
Arkaito
Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 5 47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok Saltoki bakoitzeko

Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 5 47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok Saltoki bakoitzeko
Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 5 47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok Saltoki bakoitzeko

BASAURI · 5

47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok

Saltoki bakoitzeko Udalak, gehienez, 1.000 euro eman ditu. Orotara zenbatekoa 47.000 eurokoa izan da. Era berean, Basauriko Merkatari Elkarteak 80.000 euroko diru-laguntzak jaso ditu

testua MAIDER IBAÑEZ

Basauriko Udalak 2015. urtean 47.000 euroko diru-laguntza zu- zenak eman dizkie herriko salto- ki txikiei. Guztira, 49 komertziok jaso dute laguntza ekonomikoa eta gehienez ere, bakoitzak 1.000 euro eskuratu ditu. Honako zerbi- tzu hauek hobetzea da laguntzen helburua: instalazioetan, horni- kuntzan eta merkataritza-enpre- sen modernizazioan, baita esta- blezimendu bakoitzaren itxuran, lehiakortasunean eta eskaintzaren kalitatean ere. Gastu edota inbertsio horien %50a finantzatu du guztira Basau- riko Udalak. Izan ere, 49 komer- tzioek egin duten inbertsio guz- tiaren zenbatekoa 97.000 eurokoa izan da.

Dirua zertan erabili

Zehatz-mehatz, diru-laguntzak gastu eta inbertsio hauei aurre egiteko erabili diztute: merkata- ritza-lokalaren barruko eta kan- poko egokitzapen-obretarako; lokalaren irudiaren hobekuntza-

 • rako; oztopo arkitektonikoak ezabatzeko erreformetarako; se- gurtasun-neurrien ezarpenerako;
  1.000 makina elektroniko edo mekani- koetarako; altzari berrietarako eta merkataritza-hornikuntzarako; ekipamendu informatikoetarako eta softwareetarako; kalitate-a- rau ezarpenerako aholkularitza talde baten kontrataziorako; ar- giztapenera zuzendutako balia- bideen optimizaziorako; eta era- kusleihoetarako, diseinurako eta salmenta-punturako teknika be- rrituetan laguntzeko.

euro, gehienez, izan da ko- mertzio bakoitzak jaso duen diru-laguntza

Guztira, laguntza eskatu duten 49 komertzioek egindako inbertsioa 97.000 eurotakoa da. Horren erdia Basauriko Udalak ordaindu du diru-laguntzen bidez

Beste 80.000 euro

47.000 euroko diru-laguntzaz gain, Basauriko Udalak 80.000 euro inguru eman dizkio Merkata- ri Elkarteari eta horrekin hainbat jarduera sustatuko ditu. Hala nola, Basauri Txartela, Basauri Game, Aukeren Azoka, Meeting Basau- ri Probak, Basauriko Pintxoa, Nik Basaurin erosten dut kanpaina, Ga- bonetako programa eta hainbat zozketa. Herriko zenbait komer- tziok dute Merkatarien Elkartean izena emanda.

Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 5 47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok Saltoki bakoitzeko
LABURREAN
LABURREAN

Sexu-heziketari buruzko saioak antolatuko ditu hilero Zirt Zartek

GIZARTEA > 40 ekintza baino gehiago antolatu ditu Zirt Zart Gazte Bulegoak maiatzera bitar- tean. Ikastaroei dagokienez, eli- kagaien manipulatzailea (urtarri- la), adimen emozionala (otsaila - martxoa), euskal sukaldaritza (martxoa-apirila) eta saxofoia (martxoa-maiatza) prestatu di- tuzte. Parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute Zirt Zar- tek Basozelai Gizarte Etxean duen bulegoan, zirtzart@basauri.net helbide elektronikoan edo 944 666 430 edo 634 984 615 telefono zen- bakien bidez. Gazteguneetan ere hainbat jar- duera antolatu dituzte. Hala nola, Filmania eta sexu-heziketari bu- ruzko saioak hilero, elurretara ir- teera eta Rubik txapelketa. Urtero bezala, Rockein eta Festibas lehia- ketak antolatuko dituzte. Marieneak ere programa opa- roa prestatu du. Euskaraz nabar- mentzen diren tailerren artean daude: ‘Disfrutatu zure App-taz!’ urtarrilaren 26an eta 28an eta txa- laparta hilaren 27tik martxoaren 16ra arte. Inskripzioak Marienean edo 946 124 100 telefono zenbakira deituta. Geuriako agendan ekintzei buruzko informazio gehiago.

Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 5 47.000 euroko diru-laguntzak jaso dituzte 49 komertziok Saltoki bakoitzeko

Euskal Herriko VIII. Mus Txapelketaren kanporaketa Iratxo tabernan

KIROLA > Urtarrilaren 16an, la- runbatez, 16:00etatik aurrera Ba- saurik Euskal Herriko Mus Txa- pelketarako kanporaketa hartuko du. Iratxo Tabernan ospatuko da kanporaketa eta parte hartu nahi duen bikote bakoitzak hogei euro ordaindu beharko ditu. Zazpi herrialdeetako kanpora- ketak otsailaren 20an izango dira eta Bizkaiaren kasuan, Zornotzan ospatuko da. Bizkaiko kanporake- tara heltzea lortzen dutenek auke- ra izango dute ondoren, martxoa-

ren 5ean Euskal Herriko VIII. Mus Txapelketan aritzeko. Final na- gusia Zuberoan ospatuko da, Ur- diñarbe herrian.

3.000 € irabazleentzat

Martxoaren 5ean izango den fina- lean hainbat sari egongo dira. Txa- peldun nagusiek txapela, garaiku- rra, 3.000 euro eta lau lagunentzat Karibera bidaia irabaziko dute; txapeldunordeek garaikurra, 1.500 euro eta bi lagunentzat Kanariar Uharteetara bidaia; hirugarren bi-

koteak 750 euro eta lau lagunen- tzat asteburuko egonaldia jasoko du; eta laugarrenak 500 euro eta euskaraz ikasteko urte osorako bi matrikula. Bosgarren bikote sailkatutik hamaseigarrenera arte ere sariak banatuko dituzte Euskal Herriko VIII. Mus Txapelketako antola- tzaileek, baita herrialdeko finale- tan ere, hala nola, txapelak, garai- kurrak, astebururako egonaldiak eta bazkari eta afariak, besteak beste.

Cabo de Gatara eta Pirineoetara bidaiak Baskonia Mendi Taldearekin

KIROLA > Baskonia Mendi Taldeak 2016ko irteeren egutegia argitaratu berri du. Hilero hiruzpalau jardue- ra programatu dituzte eta mendi- zaleei deia egiten diete irteeretan parte har dezaten. Irteeren artean, Gaztaren Ibilbidearen hainbat etapa nabarmentzen dira. Lehenengoa urtarrilaren 17an izango da eta Se- gura eta Mirandaola bitarteko tar- tea egingo dute. Guztira 12,6 kilo- metroko ibilaldia da. Bizkaia mailan ere hainbat jarduera proposatu dituzte. Hala nola, Gernika-Arrola-Oma ibil- bidea apirilaren 10ean eta umeei zuzendutako irteera Urdaibaien arraun egitera. Urtero bezala, Gorbeiara bi txango egingo dituz- te: gaueko ibilaldia ekainaren 19an eta urteari amaiera emateko aben- duaren 31n. Aste Santuan, martxoaren 24tik 28ra, Cabo de Gata (Alme- ria) lurmuturrean mendi-ibilbidea egingo dute. Udan, Pirinioetara bi- daiak egingo dituzte: Pica d’Estats (3.142 metro) eta Baborte (2.933 metro) mendietara uztailaren 23tik 25era eta uztailaren 30etik abuztuaren 7ra bederatzi etapa bu- rutuko dituzte Banyuls de la Ma- renda eta Col du Sasc artean.

6 · BASAURI Geuria · Urtarrila 2016

6 · BASAURI

Geuria · Urtarrila 2016

6 · BASAURI Geuria · Urtarrila 2016
ESKU PILOTA
ESKU PILOTA

Basaurin ere badira pilotariak

Julen Maillo eta Oier Elorz bikote basauriarrak irabazi du Arratia-Nerbioi eskualdeko umeen pilota txapelketa

Arratia-Nerbioi txapelketako

finalistak eta entrenatzaileak ::

Bidebieta Pilota Eskola

badute, Bizkaiko Txapelketan jo- katzeko aukera izaten dute, baita Euskal Herrikoan ere. Bizkaikoan bai, baina Euskal Herrikoan ez dugu umerik sailkatzea lortu, oraingoz”, dio Mikel Karrillok. Denboraldi profesionalaren ha- siera San Migelgo edo Basauriko jaiekin bat dator, urriko lehenengo hamabostaldiarekin, eta amaiera uda hasieran. Ikasturte amaierako txapelketa propioa antolatzen du Bidebieta Pilota Eskolak. Gutxi badira ere, Klubak txape- laren bat lortu duela dio Karrillok:

“Azkena, orain dela egun batzuk lortu dugu, urtarrilaren 9an: Arra- tia-Nerbioiko Txapelketan. Egia esan, irabazi dugun zailenetarikoa izan da, eta horregatik oso bere- zia”.

testua MAIDER IBAÑEZ argazkia BIDEBIETA ESKOLA

80ko hamarkadan sortu zen Bide- bieta Klub Pelotazaleak Basaurin. Esku-pilotan eta palan erakus- ten dute klubean, batik bat umeei zuzendutako eskoletan. Egun 45 neska-mutil daude pilota esko- lan. Artunduagako eta San Migelgo frontoiak dira eskolaren egoitzak:

“Bakoitzean entenatzaile nagusi bat dugu eta hiru laguntzaile: Ar- tunduagan bi eta San Migelen ba- karra”, dio Mikel Karrillo Artun- duagako entrenatzaileak. Basauriko umeak ez ezik, Arri- gorriagako eta Aperribaiko gazte- txoak ere hartzen ditu Bidebieta Pilota Eskolak, “nahiz eta gehien- goa basauriarrak eta San Migelgoak izan”. Entrenatzaileak adierazi duenez, genero berdintasuna gero eta nabariagoa da pilotan, batez ere, umeen artean. “Egun bi neska ditugu gazteen taldean: bata txiki- txua, eta bestea 13-14 urtekoa. Az- ken honek kimuen mailan jokatzen du, nahiz eta adinagatik infantile-

tan jokatu beharko lukeen. Hau- rren kategorian pilota askoz gogo-

rragoa da”. Kategoriaren kontua ez da oztopo, “azken finean guri inte- resatzen zaiguna umeek jokatzea da. Berdin du adinak eta kategoriak bat datozen edo ez. Garrantzitsue- na pilotaz disfrutatzea da”, dio Ka- rrillok.

gu eta partida batzuk prestatzen ditugu haiek ere ondo pasa deza- ten”. Astelehenetik ostegune- ra 17:00etatik 19:00ak bitartean Artunduaga kiroldegian entrena- tzen dute, “bi egun gazteek eta beste bi egun haurrek”. San Mi- gelen, ostera, astearteetan eta os-

Batik bat, Usansolok, Arrigorriagak eta Zaratamok

deitzen dituzten torneoetan parte hartzen du pilota eskolak. 14 umerekin desagertzeko zorian izatetik 45 gazterekin lan egitera pasa dira azken urteotan

Emakumeena ere martxan

Aurten ama batek izena eman du Bidebieta Pilota Eskolan: “Larra- betzun badago pilota-eskola bat neskena bakarrik dena eta horre- gatik, sortu nahi izan dugu guk, baina momenuz ama bat bakarrik animatu da”. Entrenamenduetan arlo fisi- koa eta teknikoa lantzen dituzte:

“Fisikoarekin hasi, umeek jolasen bidez egiten dute korrika. Teknika hobetzeko ere saioak egiten ditu-

tegunetan 18:30etatik 20:30etara:

“Iraileko bigarren astean hasten gara entrenatzen eta ekainaren 30ean bukatzen dugu”.

Lortutako txapelak, es- kualdekoak

Batik bat, Usansolok, Arrigorria- gak eta Zaratamok deitzen di- tuzten torneoetan parte hartzen du Bidebieta Pilota Eskolak, bai- ta Arratia-Nerbioiko Txapelke- tan ere. “Umeek maila ona baldin

Kolokan izan da eskola

Azken urteetan kartelak pegatu behar izan dituzte kaleetan umeak eta gurasoak erakartzeko. Horri esker, desagertzetik libratu direla dio Karrillok: “Iaz hamazortzi ume izan genituen, baina lauk ez zuten jarraitu. Hamalau oso gutxi dira es- kolarekin aurrera egiteko. Kartelei esker, hamabi lagunek eman dute izena”. “Gaur egun esku-pilotak indar handia du gure eskualdean, eta go- ranzko joeran dagoela esango nuke, baina oraindik ere oso zaila da fut- bolari aurre egitea”, dio Mikelek:

“Basauriren kasuan, bost futbol talde ezberdin daude, baita futbol eskola ere, eta horrekin lehiatzea benetan zaila da”. Entrenatzaileak adierazi duenez, “futbolean ez ba- zara trebea, adin batetik aurrera ez duzu jokatuko. Pilotan, ordea, beti jokatzeko aukera egongo da eta normalean, arrazoi horrenga- tik aukeratzen dute pilota. Aurten Bidebieta Pilota Eskolan inskripzio kopurua igotzea lortu dugu, azken bi urteetan galdutakoa berreskura- tuz” dio pozez.

KRONIKA
KRONIKA

MIKEL KARRILLO

pilotaria

Basauri

berriro

txapeldun

U rte berria ezin hobeto hasi da Basauriko Bidebie- ta pilota taldearentzat, berriki denboraldiko lehenengo txapela jantzi baitute Arratia-Nerbioi eskualdeko txapelketa ume- txoen mailan bereganatuta. Julen Maillo eta Oier Elorz izan dira balentria hori lortu dute- nak, Asier Santisteban eta Mar- kel Monasterio osatzen zuten

Zornotzako bikotea finalean

garaituz. Hiru hilabeteko txapelketa- ren ondoren, finalera latz sufri- tuta iritsi ziren Maillo eta Elorz. Pauso bakarra falta zitzaien txa- pela buru gainean jartzeko eta borrokarako prest kantxaratu ziren Dimako frontoira. Parti- dari lau pilotariek urduri xamar ekin zioten, ohikoak ez diren zenbait akats eginez, baina par- tiduan buru-belarri sartu bezain pronto, basauriarren jokoa na- gusitu zen: 6-5arekin lau tanto errenkadan egin eta 10-5ekoa- rekin heldu ziren lehenengo jokoaren bukaerara. Bi bikoteek aurrelari eta atzelariak lekuz aldatu eta bigarren jokoa hasi zen. Honetan Julenek ondo eutsi zion atzean eta Oierrek sa- kearekin min handia egin zuen markagailua 8-2 jarriz. Bukae- ran, Zornotzako bikoteak lehia itxuratu bazuen ere, 10-6ko emaitzarekin gailendu zen Julen Maillok eta Oier Elorzek osatzen duen bikotea. Eskualdeko txapelketa eurenganatu ondoren, Bizkai- ko txapelketan lehiatuko dira otsailetik aurrera eta zaila izan-

go den arren, zergatik ez amets

egin beste final batekin?

6 · BASAURI Geuria · Urtarrila 2016 ESKU PILOTA Basaurin ere badira pilotariak Julen Maillo eta
6 · BASAURI Geuria · Urtarrila 2016 ESKU PILOTA Basaurin ere badira pilotariak Julen Maillo eta
LABURREAN
LABURREAN

17.015 € bildu ditu Basauriko merkatu solidarioak

ONGINTZA > Basauriko Emaku- meek antolatzen dute urtero, Ga- bonetan, merkatu solidarioa. Aur- tengoa bosgarren edizioa izan da eta guztira 17.015 euro jaso dituz- te. “Orotara, 16.300 euro emango dizkiogu Mugarik Gabeko Medi- kuak elkarteari. Izan ere, lokala- ren errenta ordaindu behar dugu”, dio Mariasun Bernaola udalerriko Emakumeen Batzordeko kideak. Merkatu solidarioan denetarik saldu dutela adierazi du Bernaolak:

umeentzako kotxeak eta sehas- kak, arropak, liburuak, “baita ur- peko igeriketa egiteko ekipo oso bat ere 200 euroren truke. Guzti- ra, 10.000 artikulu saldu ditugu eta beste hainbeste saldu barik geratu dira. Azken horiek irabazi asmorik gabeko elkarteetan banatuko di- tugu”. Iaz 18.500 euro biltzea lortu zuten, baina “lokala herri erdigu- nean genuekan”. Merkatuaz gain, zozketak bu- rutu dituzte Basauriko merkatari batzuen laguntzarekin: La Con- cepcion gozotegiak tarta bat eman digu eta Armiñe Jatetxeak bi menu zozketatzeko aukera. “Zozketan parte hartzeko nahikoa zen euro bat ordaintzea eta emaitza El Niño loteriaren zenbakien arabera izan da”, dio Bernaolak.

Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 7
Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 7

BASAURI · 7

Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 7 Txistulariak, dantzak eta ogi- tartekoak Olentzerori harrera egiteko Basauriko
Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 7 Txistulariak, dantzak eta ogi- tartekoak Olentzerori harrera egiteko Basauriko

Txistulariak, dantzak eta ogi- tartekoak Olentzerori harrera egiteko Basauriko kaleetan barrena

argazkiak MAIDER IBAÑEZ argazki bilduma GEURIA.EUS

BASAURI OLENTZEROREN BISITA
BASAURI
OLENTZEROREN
BISITA
BASAURI ERREGE MAGOEN KABALGATA argazkiak MAIDER IBAÑEZ argazki bilduma GEURIA.EUS
BASAURI
ERREGE MAGOEN
KABALGATA
argazkiak MAIDER IBAÑEZ
argazki bilduma GEURIA.EUS
Geuria · Urtarrila 2016 BASAURI · 7 Txistulariak, dantzak eta ogi- tartekoak Olentzerori harrera egiteko Basauriko
LABURREAN
LABURREAN

Inauterietarako mozorroak trukatzeko aukera Marienean

AISIA > Inauteriak gertu dira-otsai- laren 7an- eta Marienea Basauri- ko Emakumeen Etxeak mozorroak trukatzeko aukera eskaini du urta- rrilaren 11tik 29ra bitartean. Equi- truke kanpainaren barruan dago kokatuta ekimena. Marienea za- balik egongo da astelehenetik os- tegunera 09:30etik 14:30era eta 16:00etatik 20:30era eta ostirale- tan 09:30etik 14:30ak .

Udal politikaren ardatzak zehazteko herri batzarra deitu du EH Bilduk

POLITIKA > Urtarrilaren 16ean, la- runbatez, egingo du herri batza- rra EH Bilduk, Arizko dorretxean 10:00etatik aurrera. Bilkuraren ardatzak hiru izango dira: hautes- kundeen balorazioa egin eta erron- kak zehaztu, udal politikaren arda-

tzak finkatu eta alderdiaren herri

antolaketa egin.

Nadia Bakarteren tailerrak eskoletan

KULTURA > San Jose eta Kooperati- ba eskoletako 14 eta 16 urte bitarte- ko gazteei Arte garaikidea bi ikas- taroren bidez gerturatzea da Nadia Bakarte (Bilbo, 1980) Otaola beka- ren irabazlearen helburua. Hilaren 14ean San Josen eta 15ean Koopera- tiban izango da.

Elikagaien manipulatzaile agiria jasotzeko ikastaroa urtarrilaren 29an

HEZKUNTZA > Basauriko Udaleko Zirt Zart Gazte Bulegoak elikagaien manipulatzailea izateko ikastaroa antolatu du urtarrilaren 29an, os- tiralez, Basozelai Gizarte Etxean 16:30etik 19:30era. Tailerrean par- te hartu ahal izateko, interesatuek izena eman behar dute eta epea hi- laren 28ra arte egongo da zabalik. Basaurin erroldatuta daudenek 8 euro ordaindu behar izango dituzte eta gainontzekoek 10 euro. Elikagaien manipulatzaile agi- ria hainbat lekutan lan egiteko beharrezkoa da. Hala nola, taber- netan, jatetxeetan, supermerka- tuetan, haur eskoletan, ostalari- tzan eta eskoletako jantokietan. Ikastaro honekin parte hartzaileak

agiri ofiziala jasoko du.

8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA
8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA

8 · ARRIGORRIAGA

Geuria · Urtarrila 2016

8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA
8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA
8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA
LABURREAN
LABURREAN

Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute

HEZKUNTZA > Arrigorriagako Uda- lak Agirre Lehendakaria parke berria eraiki du. Itsasoa dirudien zoruak eta itsasontzi itxurako es- trukturak osatzen dute parkea, beste zenbait jolas gehiagorekin batera. Joan den udaberrian parkea itxi eta abenduaren 23an eraberrituta ireki dute. Guztira 63.000 euro bi- deratu ditu Udalak berrikuntza lan horretan. Lapset izan da enpresa arduraduna.

Izen-abizenen grafia euskaratzeko

kanpaina martxan jarri du Udalak

Euskaltzaindiaren webgunearen bidez izen-abizenen idazkera zuzena konprobatu ostean, aldaketa eskaera Erregistro Zibilean edo Epaitegian egin daiteke, hiru dokumentu aurkeztuta

testua MAIDER IBAÑEZ

Ondoren, Erregistro Zibilera

Arrigorriagak, Bizkaiko hainbat udalerrirekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Eudelek abian jarri duten kanpai- nan parte hartuko du, herritarrei jakinarazteko zeintzuk diren eman behar dituzten urratsak euren izen-abizenen grafia euskaratze- ko.

Apelliduak abizendu kanpai- na martxan du Udalak. Izapideak

egiten hasi baino lehen, interesa-

tuak Euskaltzaindiaren webgunean

kontsulta dezake izen edo abizen bat nola idatzi behar den euskaraz.

edo Epaitegira joan behar du eta izenaren edota abizenaren gra-

fia euskaratzeko eskaera egin

behar du. Aurkeztu behar diren agi-

riak honako hauek dira: NANa- ren fotokopia, jaiotza-agiriaren ziurtagiri literala (jaioterriko

epaitegian edo www.justizia. net webgunean eskuragarri

dago) eta errolda liburua. Adin-

gabeek gurasoen nortasun agi- riaren kopia eta errolda-ziur- tagiria ere aurkeztu beharko dituzte tramiteak egin ahal iza- teko.

Bihar azken eguna udal kontuetarako proposamenak bidaltzeko

POLITIKA > Arrigorriagako Uda- lak 2016ko udal aurekontua egite- ko herritarren iritzia aintzat hartu nahi du aurten ere, erakundea he- rritarrei gerturatzeko asmotan. au- rrekontuak@arrigorriaga.eus hel- bide elektronikoa ireki du Udalak auzotarrek euren proposamenak bidal ditzaten. Era berean, Herrita- rrei Arreta Eskaintzeko Zerbitzura jo dezakete interesatuek, udale- txean zein Abusu Zentroan. Iritziak eta proposamenak bidaltzeko epea abenduaren 28an ireki eta bihar bertan, urtarrilaren 15ean, bukatu- ko da. Jaiegunak alde batera utzita, hamabost egunekoa izan da epea.

ARRIGORRIAGA 43. EPIFANIA
ARRIGORRIAGA
43. EPIFANIA
8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA

200 herritar batu dira urtarrila- ren 5eko Epifanian Jesusen jaio- tza antzezteko. 43. edizioa dute aurtengoa. 1969. urtean hasi ziren antzezlanarekin Armando Astarlo idazleak bultzatuta

argazkiak MAIDER IBAÑEZ

argazki bilduma GEURIA.EUS

8 · ARRIGORRIAGA Geuria · Urtarrila 2016 LABURREAN Itsasoa irudikatzen duen jolas-parke berria ireki dute HEZKUNTZA
Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai

Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai
Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai

GALDAKAO · 9

Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai

Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala

Urreta eskolako kirol-zelai estalia udarako prest izango da

Egunotan hasiko dituzte obrak eta amaitutakoan, eskolako ikasleez gain, herritar guztiek erabili ahal izango dute estalitako eremua. 392.000 euro inbertitu ditu Udalak

testua MAIDER IBAÑEZ

Galdakaoko Udalak jakinarazi due- nez, Urreta ikastetxe publikoko kirol-zelaiaren zati bat estaltzeko obrak urtarrileko bigarren hama- bostaldian hasiko dituzte eta “bost eta zazpi hilabete artean iraun- go dute”. Hortaz, uda aldera prest egongo da. Ezaugarri horietako lehenengo instalazioa izango da Galdakaon eta biztanle guztiek erabili eta goza-

tu ahal izango dute bai eskola-or-

duetan bai eskolaz kanpo “edozein dela ere urteko sasoia, baita kirol -programazioari begira ere”, diote Udaleko ordezkariek. Estaliko den eremua ikaste- txearen ipar aldean dago kokatuta -Bizkai kalearen alboko zatian- eta gaur egun, jolasak eta kirol-jardue- rak egiteko erabiltzen da. Guztira, 1.315 metro karratuko azalera izan- go du estaldurak. Elecno S.A enpresak burutuko

1.315

metro karratu izango ditu Urreta kirol-zelaiko estal- durak

ditu obrak 392.000 euroren tru- ke, hasiera batean zenbatetsitako prezioa baino 100.000 euro mer- keago.

Torrezabalgo bazkide-txartela eskatzeko epea zabaldu du Udalak

Bazkideek deskontuak dituzte Galdakaoko zein inguruetako antzokietan, baita zinemarako sarrerak doan ere. Momentuz, 222 lagunek jasotzen dituzte abantailak

Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai

Torrezabal Kultur Etxea :: Maider Ibañez

KULTURA > Galdakaoko Uda- lak Torrezabalgo bazkide izateko kanpaina abiarazi du Lortu aban-

taila gehiago: egin zaitez bazkide

lelopean. Urtean 29 euroko kuo- ta ordaindu behar dute bazkideek. Egun, 222 lagunek dute Torreza- bal Kultur Etxeko bazkide-txarte- la. Torrezabalen antolatzen diren ikuskizunetan deskontuak izateaz gain, Bizkaiko hainbat udal antzo- kitan diren ekintzetan eta ikuski-

zunetan ere abantailak eskaintzen ditu txartel horrek.

Hamaika abantaila

Kultura Sailetik jakinarazi dutenez, bazkide-txartelarekin eskura dai- tezkeen abantailak honako hauek dira: %25eko deskontua Torreza- bal Kultur Etxean egindako zuze- neko ikuskizunetan eta antzeko deskontuak beste udal antzokietan (Arrigorriaga, Basauri, Zornotza,

Gernika, Igorre, Barakaldo, Duran- go, Elorrio, Ermua, Getxo, Leioa, Santurtzi, Muskiz eta Agurain); bi pertsonentzako kupoia, sarreraren ohiko prezioan %50eko deskon- tua egiteko iragartzen diren arte eszenikoen saioetan; zinemarako lau sarrera doan Torrezabalen; eta programazioari buruzko doako in- formazioa eskuratzeko aukera pos- ta elektronikoz edo mugikorretan sms bidez.

Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO · 9 Urreta eskolako kirol-zelaia :: Galdakaoko Udala Urreta eskolako kirol-zelai
LABURREAN
LABURREAN

Dimension Data talde afrikarrean arituko da Igor Anton

KIROLA > Dimension Data -lehen MTN-Qhubeka- talde afrikarrean arituko da Igor Anton txirrindulari galdakoztarra 2016-2017 denbo- raldian. 2014an eta 2015ean Mo- vistar taldean ibili ondoren, 32 urterekin elite mailan jarrituko du Antonek. Bere debuta txirrindularitza profesionalean 2004an izan zen Euskaltel-Euskadi taldearekin. Bertan bederatzi urte eman zituen (2004-2013), talde euskalduna desagertu zen arte. Bere lorpenik handienak izan dira Italiako Giro- ko etapa bat (2011) eta Espainiako Itzuliko lau etapa (2006, 2010an bi eta 2011), besteak beste.

172 lagunentzako bi ikasketa-gela

egokitu dituzte Torrezabalen

HEZKUNTZA > Galdakaoko Udalak, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailaren bidez, bi areto egokitu ditu Torre- zabal Kultur Etxean ikasleentzako. Alde batetik, helduen liburutegia eta bestetik erakusketa-aretoa. Guztira, 172 jarleku daude: 120 li- burutegian eta 52 erakusketa-a- retoan. Ikasgelak urtarrilaren 24ra bitartean egongo dira zabalik 09:00etatik 20:30era eta erakus- keta-aretoa liburutegia betetzen denean irekiko dutela adierazi dute Udaletik.

Hilaren 20ean aurkeztuko dute Binke hilabetekaria

EUSKARA > Urtarrilaren 20an, as- teazkenez, egingo dute Binke hi- labetekariaren aurkezpen ofizia- la Gandasegiko Areto Nagusian. “Orduan sartuko gara Binkeren mamian. Hilabetekariko progago- nistak nortzuk diren eta nortzuk idatzi duten egongo dira presente aurkezpen egunean”, dio Jon Go- mez proiektuaren koordinatzai- leak: “Adibidez, lehenengo alean Nagore Ferreirak, Asier Martinek eta Manu Etxebarriak iritzi artiku- luak idatzi dituzte eta Amama Kon- txi elkarrizketatua izan da”. Aitu Euskararen Sustapena- ren Aldeko Elkarte sortu berriaren laguntzarekin banatuko dituzte Binke hilabetekariaren 14.000 ale hilero. Jon Gomez galdakoztarrak azaldu duenez, “bizpahiru hilez behin batzarrak deituko ditugu he- rritarrak edo elkarteak bertara etor daitezen eta hilabetekarian parte har dezaten”.

10 · ARGAZKIAK

10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016

10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016
GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA
GALDAKAO
I. BOOKTUBE
SARI BANAKETA
10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /

argazkiak MAIDER IBAÑEZ / argazki bilduma GEURIA.EUS

10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /
GALDAKAO
GALDAKAO

HEGO URIBE FUTBOL TORNEOA

10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /
10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /
10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /
10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /

argazkiak MAIDER IBAÑEZ / argazki bilduma GEURIA.EUS

UGAO OLENTZERO UGAON
UGAO
OLENTZERO
UGAON
10 · ARGAZKIAK Geuria · Urtarrila 2016 GALDAKAO I. BOOKTUBE SARI BANAKETA argazkiak MAIDER IBAÑEZ /

argazkiak UGAOKO DANTZA TALDEA / argazki bilduma GEURIA.EUS

 • HEGO URIBE

EGA azterketan izena emateko epea hilaren 21era arte

HEZKUNTZA > Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak EGA (Euskararen Gai- tasun Agiria) azterketarako 2016ko lehen deialdirako matrikulaldia ireki du. Izena emateko epea urtarrilaren 21eko 12:00ak arte egongo da zabalik. Internet bidezko matrikulazioa era- bilgarri dute ikasleek: www.hezkun- tza.ejgv.euskadi.eus/euskara. Gutxie- nez, 17 urte izan behar dira azterketa egiteko -edo 2016an bete- eta 18 euro ordaindu behar dira (matrikula arrun- ta). Lehen deialdian onartuen behin -behineko zerrenda otsailaren 10ean jakinaraziko dute, eta 19an behin be- tikoa. Atariko proba otsailaren 20an izango da.

 • HEGO URIBE

10 hautetsitatik 4 emakumeak dira EAEn

POLITIKA > 1979ko hauteskundeetan %7,20 izan ziren hautetsitako emaku- meak Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE); 2015ean, ostera, %41,3. Horiei guztiei zuzentzen zaie Basqueskola programa, alegia, EAEko udaletan po- litikan kargudun diren emakumeei. “Beharrezkoa da tokiko gobernu buru garenok berdintasuna politikaren er- digunean jartzea”, adierazi zuen Ibon Uribe Galdakaoko alkateak eta Eude- leko Europako Udal eta Eskualdeen Berdintasun Batzordeko presidenteak, Izaskun Landaida Ugaoko alkate izan- dakoarekin eta egungo Emakundeko zuzendari denarekin egindako Virginia Woolf Basqueskola 2016 egitasmoaren aurkezpenean, joan den abaenduaren

17an.

Programaren ardatz nagusiak in- formazioa, prestakuntza, gaitasunen garapena eta ahalduntzea dira, bakar- ka zein taldeka. Coaching mintegiak, tailerrak eta emakumezko hautetsi ohiekin mahai-inguruak dira antola- tzen dituzten ikastaroak.

 • ETXEBARRI

Jon Fernandez bigarren da Espainiako super-luman

KIROLA > Etxebarrik ordezkaritza du Estatuko boxeo profesionalean. 59 kilo azpiko super-luma sailkapenean bigarren da Jon Fernandez, BoxRec nazioarteko boxeo datu-baseak osa- tutako hamasei boxealari osatzen dute zerrendan. Halaber, Espainiako EspaBox gidak 2015eko hasiberririk onena izendatu du Etxebarrikoa. 20 urte ditu Fernandezek eta iazko mar- txoaren 27an debuta egin zuen Bilboko La Casillan. Ordutik bost garaipen lor- tu ditu, azken hiruak K.O.z. Munduko sailkapenean 170. postuan dago 1.262 boxealariren artean.

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

UGAO · 11

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

Hiri-hondakin solidoak batu eta garraiatzeko, udal bulegoak, ikastetxe publikoak eta kaleak garbitzeko, eta lorezaintza zerbitzua lizitatu ditu Udalak

testua MAIDER IBAÑEZ

Ugaoko Udalak zerbitzu berriak esleitu ditu. Hala nola, hiri-honda- kin solidoak batzea eta garraiatzea, udal bulegoak eta ikastetxe publi- koak garbitzea, lorezaintza zerbi- tzua eta kaleak garbitzeari buruzko zerbitzuak. Berregituraketa honi esker, kostuak merkatzea eta zerbitzuak handitzea ahalbidetu du Uda- lak. Horiek horrela, hauek izango dira, besteak beste, berrikuntza- rik esanguratsunak: plazako eta Udiarraga kaleko oinezkoentzako gunea eta Agirre Lehendakariaren parkea igandeetan ere garbituko dute; astelehenetik ostiralera fut-

bol zelaiko komunak zabalduko di- tuzte; hilerriko komunak garbitu- ko dituzte; Bide Zaharreko guneak garbituko dituzte; zuhaitzen txor- koak pixkanaka aldatuko dituzte; paperontzi batzuk kenduko dituzte eta hauen ordez gaika batzekoak ezarriko dituzte; Epaltzaren bi- ribilgunean ezponda bat eraikiko dute; eta urtero zuhaitza berriak landatuko dituzte.

30.000 € aurrezteko

Ugaoko Udalak lizitatutako zen-

bateko handiena duen kontratua dela adierazi dute udal ordezkariek eta bi fasetan egingo da. Lehenen- go zatian sartuko diren zerbitzuak Nerbioi-Ibaizabal Udaltaldeak ku- deatuko ditu 2016ko lehenengo seihilekotik aurrera. Hala nola, pa- pera eta kartoiaz gain errefusa ba- tzea eta garraiatzea. Bigarren zatian lorezaintza, kale garbiketa, leku publikoen garbiketa eta ikastetxeen garbi- keta zerbitzuak sartuko dira. Az- ken zati honen hasierako prezioa 522.736,21 euro izango da, urteko. Bi loteen artean, Udalak lortutako aurrezpena 30.000 euro ingurukoa izango da.

Energia akordioa

Joan den abenduaren 30ean Ugao- ko Udalak lankidetza-hitzarme- na sinatu zuen Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE) eta energia kontsumitzen duen alor bakoitze-

rako plangintza espezifikoa egitea

adostu dute 2020. urtera arte. Hain

zuzen ere, hauek dira plangintza hau jorratuko duten sektoreak: ar- giteria publikoa eta udal eraikinak, garraioak, zerbitzuak, bizitegi-ar- loa eta lehenengo sektorea. Indus- tria, ordea, ez da hitzarmenaren barruan sartzen. Lanen ardatza adierazitako arlo edo sektore guztietan eraginkor- tasun energetikoa, mugikortasuna eta energia berriztagarriak inple- mentatzea izango da. Udalak, urte- ro, EEErekin adostutako ekintze- tako bat inplementatu beharko du, gutxienez. Hitzarmenak bi urteko irau- naldia izango du, sinatzen denetik zenbatzen hasita. Aipatutako epea igaro ostean hitzarmena automa- tikoki luzatutzat joko da, epe ber- dinerako, betiere aldeetako batek berariaz uko egiten ez baldin ba- dio.

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

‘Kerman, Gorteko bufoia’ ezagutuko dute zikloan parte hartuko duten ikasleek

:: Ugaoko Udala

Historia, Erdi Aroa eta Arratia-Nerbioi eskualdea lantzeko programa Ugaon

‘Ezagutu Kerman, Gorteko bufoia’, ‘Abenturak Errege-bidean’ eta ‘Ibilaldi Batertaroko hiribilduetatik’ barrena ibiltzeko aukera izango dute ikasleek

HEZKUNTZA > Ugaoko Historia Ezagutzeko Zentroak epea zabal- du du urtarrilean Eskola Progra- man izena emateko. Erdi Arora hiru bidaia imaginario eta didakti- ko egitea du helburu zikloak: Haur Hezkuntzako (L.H.) 2. zikloko eta L.H. 1. mailako haurrek ‘Ezagutu Kerman, Gorteko bufoia’ progra- ma landuko dute; L.H. 2. mailatik 4. mailara bitartekoek ‘Abenturak Errege-bidean’ egingo dute; eta L.H. 5. eta 6. mailakoek ‘Ibilaldi

Batertaroko hiribilduetatik’ pro- grama burutuko dute. Eskola programa honi esker, parte hartzaileek Historioa, Erdi Aroa eta Arratia-Nerbioi eskual- dea laboratuko dute. Argibideak

eta erreserbak egiteko 946 480 704 telefonoa dago eskuragarri, bai- ta ugao-miraballes-museo@or- tzadar.es helbide elektronikoa eta

www.ugao-miraballes-museoa.

org webgunea ere. Sarrera doakoa

da.

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak
LABURREAN
LABURREAN

7.145 € aurreztuko ditu Udalak eraikin publikoetako igogailuen mantentze-lanetan

EKONOMIA > Udal igogailuen man- tentze-lanak enpresa bakar ba- tek egingo ditu hemendik aurrera Ugaon. Orain arte bi enpresek egi- ten zuten lan hori. Lizitaziora atera ondoren, Orona S. Cooperativa ize- neko enpresa izan da esleipena jaso duena, 4.763,24 eurotan. Ekaitz Mentxaka alkateak dioe- nez, “pozik gaude egindako hobe- kuntzarekin. Izan ere, alde bate- tik, igogailuen mantentze-lanak egingo dituen enpresa bakarra izango dugu. Hortaz, aurreran- tzean mintzakide bakarra izango dugu igogailu publikoen inguruan berba egiteko eta horrek eragin- korragoak izaten lagunduko gaitu. Eta bestetik, esleipen horrek udal diru-kutxan aurreztea ekarriko du. Orain arte, guztira, 11.908,40 euro ordaintzen baikenuen urtero. Har- tutako erabakia aurrerapauso ona dela uste dugu”. Egun lau dira udal igogailuak eta honako tokietan daude: uda- letxean, Jane Jauregiana, Kultur Etxean eta eskola publikoan.

Geuria · Urtarrila 2016 UGAO · 11 Garbiketa zerbitzuak merketu eta energia plana lotu ditu Udalak

Agurtzane Larrazabal, Ugaon erosketak euskaraz

zozketako sariduna

GIZARTEA > Joan den abenduaren 15ean egin zuten Ugaon erosketak euskaraz ekimenaren zozketa. Ira- bazlea Agurtzane Larrazabal Larri- naga izan da eta saria Lesakan bi pertsonentzako asteburu bateko egonaldia da. Udaletik jakinarazi dute, arra- kasta handiz gauzatu dela herriko komertzioetan euskararen erabi- lera sustatzearen helburuarekin egin den Ugaon erosketak euskaraz izeneko kanpaina. Abenduaren 1etik 15era bitartean martxan egon da eta 37 saltokik parte hartu dute. Horietan erosketa bat euskaraz egin duten bezeroek txarteltxo bat jaso eta horien guztien artean egin dute zozketa. Komertzioez gain, udaletxean, Jane Jauregian edo Gazteinfon kontsultaren bat euskaraz egin dutenek ere txarteltxoa jaso dute. Guztira 3.000 txarteltxotik gora banatu dituzte.

12 ·

12 · ELKARRIZKETA ‘Galdakaho’ liburu azokan izan da Menendez, liburuak saldu eta sinatzen :: Jon Villapun

ELKARRIZKETA

12 · ELKARRIZKETA ‘Galdakaho’ liburu azokan izan da Menendez, liburuak saldu eta sinatzen :: Jon Villapun

‘Galdakaho’ liburu azokan izan da Menendez, liburuak saldu eta sinatzen :: Jon Villapun

 • 280 Elkarrizketa horietan zerbaitek harritu al zintuen? Agian, senda- belar bereziren bat ...

horrela

sortu

nuen

elkarrizketa

sare hori.

elkarrizketa egin ditu Gorka Menendezek Etnobotanika- ren inguruko tesia egiteko

Arratia inguruan belar berezi asko daude. Esate baterako, eleboroa (helleborus). Europako kultura guztietan belar oso pozoitsu beza- la ezagutzen zen eta ez zuen inork hartzen, baina hemen umeei ema- ten zieten, tripetako bisiguak ken- tzeko.

Zure ustez, sendabelar tradizio- nalek aurre egin behar al diete

sendagai kimikoei? Eztabaidagai dagoen kontua da hori. Nire ikerketa-liburuan he- rri-jakituria besterik ez dut landu eta ez dut estudio farmakologiko- rik egin. Lehen osasuna modu in- tegralago batean ulertzen zutela esango nuke eta erremedio tradi- zionalagoak erabiltzen zituzten. Gaur egungo medikuntzan aurre- rapen asko egin dira eta hori ukae- zina da. Nire ustez, argi dago bie- tan ikusi ahal direla akatsak, baita onurak ere.

Eta, zertan da ezberdina? Autogestioa da baserritarren mun- duan oinarrizkoena eta nik ere, pertsonalki, beti izan dut plantea- mendu hori. Baserritarrak, adibi- dez, oso kapazak dira, ez bakarrik osasunari dagokionez, baizik eta elikaduran ere bakoitzak berea gestionatzean. Gainera, diru gu- txirekin. Horrek interesa sortu

“Eguneroko gaixotasunak sendatzeko baserritarrek erabiltzen dituzten landareak

dira liburuaren funtsa. Baserritarren bizimodua aztertzeak motibatzen nau. Autogestioa da euren munduaren oinarria, nirekin bat datorren ikuspegia da”

zuen nigan eta horretan oinarritu nintzen tesia egiteko.

Hortaz, kontsultatu dituzun itu- rri nagusiak dira baserritarrak.

Hala da. Elkarrizketa etnografi- koen bitartez joan nintzen osatzen tesia. Guztira, gutxi gorabehera, 280 pertsona elkarrizketatu ni- tuen. Arratia ingurukoak izan dira

elkarrizketatu gehienak, Gorbeial- dekoak, Karrantzakoak eta Ara- maiokoak.

Zaila izan al da iturri horiek aur- kitzea? Ez. Arratian familia daukat eta ho- rien bidez beste baserritar batzuk ezagutu ditut. Horiek beste ba- tzuengana eraman ninduten, eta

GORKA

MENENDEZ

ETNOBOTANIKOA

testua MAIDER IBAÑEZ argazkia JON VILLAPUN

GALDAKAO

Etnobotanikan doktoretza bukatu berri du Gorka Menendez galdakoztarrak eta

Gorbeialdeko sendabelar

tradizionalak liburua argitaratu du

“Diru gutxirekin elikadura eta osasuna izateko kapaz dira baserritarrak”

Ingurumen Zientzietan lizentzia- tua da Gorka Menendez (Galdakao, 1986) Euskal Herriko Unibertsita- tean eta Biodibertsitate, Funtzio- namendu eta Ekosistemen Ges- tioan Masterra egin zuen 2009. urtean. Gainera, Etnobotanikaren inguruko tesia 2015ean bukatu eta doktoretza jaso du, Madrilgo Uni- bertsitate Autonomoan. Horrez gain, ‘Gorbeialdeko sendabelar tradizionalak’ (Beta edizioa, 2014) liburua argitaratu du eta landareen erabilera tradizionalaren inguruan hainbat ikastaro eta hitzaldi eman ditu Euskal Herrian zehar.

Agian, gauza gehiegi denbora la-

burrean? Eta ez dituzu gauza denak aipatu! Betidanik gustatu zait gauza asko egitea. Nire izaera da hori. Lizen- tziatura amaitu eta Masterra egin behar nuela argi izan nuen. On- doren Etnobotanikaren inguruko tesia egin dut eta liburua tesiaren parte izan da. Lotura izan du de- nak.

Azaldu liburua idaztearen ideia nola sortu zen.

Berez, ikerketa zientifiko-akade- miko batetik abiatzen den lana da. Azterketa oso akademikoa da eta tesia egiteko herri-jakituria jaso dut. Horren harira, erantzukizuna hartu nuen herriari tonu dibulga- tzailean eta herritarren ulertzeko moduan liburu bat argitaratzeko. Hortik dator ideia, eta helburua

hori da: nik jaso nituen jakituriak herriari zabaltzea.

‘Gorbeialdeko sendabelar tradi- zionalak’ idazteko berariazko la-

guntzarik jaso duzu? Publikazioa egin ahal izateko, Ilin- tia Ikerketarako Elkarteak dirua ja- rri zuen. Bestetik, zuzenketa lanak Josu Larrañagak, Angel Larreak eta Idoia Biurrunek egin zizkidaten. Biurrun botanikaren inguruan oso aditua da.

Zein da liburuaren funtsa? Izenburuak dena dio: Gorbeialde- ko sendabelar tradizionalak dira liburuaren oinarria. Herri-medi- kuntza eta jakituria etnobotani-

koan zentratzen da, hau da, lan

etnografiko-antropologikoa da eta

gure baserritar munduan osasuna nola ulertzen den islatu dut, batik bat, zein landare erabiltzen diren eguneroko gaixotasunak senda- tzeko.

Bide batez, azaldu zergatik auke- ratu zenuen Etnobotanika tesia egiteko.

Jende gutxik aukeratzen du Et- nobonatika. Nire kasuan, Ingu- rumen Zientzietan lizentziatu eta gero, Etnobotanikaren inguruan egin nahi nuen tesi doktorala, ba- tez ere, baserritarren bizimodua aztertzeak motibatzen nau, gaur egungo gizartearekin alderatuz oso ezberdina delako, baina bizirik da- goen bizimodua delako.

Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa

Geuria · Urtarrila 2016

Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa

ZARATAMO · 13

Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa
Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa

Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa :: ETB

Lur industriala agortuko du Zaratamok bosgarren industrialde bat eraikita

Datozen urteotan Ugarte III industria-gunea birpartzelizatuko dute Zaratamok momentuz libre daukan azken zoru industrialean

Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa

Ugarte industrialgunea eta atzekaldean AHTaren zubia. Ostean, San Migel auzo basauriarra :: Maider Ibañez

testua MAIDER IBAÑEZ

Bizkaiko Boletin Ofizialak 2016ko

urtarrilaren 5ean jakinarazi due- nez, “Ugarte III. Fasea” Industria Egikaritzeko Unitateko Birpartze- lazio Proiektua behin betiko ones- teko pausoa emango du Zaratamo- ko Udalak. Ugarte III. Faseko unitate- ko Itun Batzordeko ordezkaria da Mitxel Urrutikoetxea eta Zarata- moko Udalarekin batera proiektu berriaren testu bateratua onetsi beharko du. Ebazpena behin jaki- narazi ondoren, Jon Ajuria alkateak 150.000 euro ordaintzea eskatuko dio Ugarte III unitateko Itun Batza- rrari, “egin beharreko konpentsa- zio ekonomikoaren kontzeptuan, Zaratamoko Udalaren eskubideen atribuzioagatik, haztatutako erai- kigarritasunaren %15etik erato-

rritakoak, erakunde publikoen hirigintza jardunagatik sortuta- ko gainbalioetan komunitatearen

partaidetza gauzatzeko”, dio Bole-

tin Ofizialak.

Bestetik, obren zerbitzuen prestazioari dagokion tasa eska- tuko dio Udalak Itun Batzordeari. Horren zenbatekoa 15.060 eurokoa

izango da. Honen guztiaren berri

urtarrileko osoko bilkuran aurkez- tuko dute, hilaren 28an 19:30etik aurrera.

16,5

kilometro karratuko azalera izango du Ugarte III indus- triaguneak

Eraikuntza data zehazteke

Ugarte III bosgarren industria- gunea izango da Zaratamon eta Ugarte-Barrondo aldean kokatuko dute, Abiadura Handiko Trenaren biaduktutik eta Bi-625 errepidetik gertu. Guztira 16.500 metro karra- tuko azalera izango du industrial- deak, baina 11.000 metro karratu- tik beherakoa izango da edukiera osoaren zenbatekoa. Oraindik erabakitzeko dago noiz eraikiko den Ugarte III indus- triagunea, baita zenbat enpresa hartuko dituen ere.

Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa
Geuria · Urtarrila 2016 ZARATAMO · 13 Astelehenetan eta asteazkenetan 22:15etatik aurrera emititzen dute telebista saioa
LABURREAN
LABURREAN

Iñigo Rekalde herritarra ETBko El Conquistador saioan

TELEBISTA > Iñigo Rekalde da bere izena eta ‘Riki’ ezizenarekin aur- keztu dute ETBko El Conquitador saioan, aurten Argentinako Ama- zonasen.

Urrutikoetxea eta Olaizola IIa larunbatean Labriten

KIROLA > Urtarrilaren 16an, larun- batez, jokatuko du Mikel Urru- tikoetxeak Aimar Olaizolarekin batera Eskuz Binakako Txapelke- taren hurrengo partida Ezkurdia eta Barriolaren kontra. Hitzordua Iruñean izango da, Labrit fron- toian, 17:45etan. Bestetik, hilaren 15ean, osti- ralez, Danel Elezkanok Zumarra- gan jokatuko du Imazekin batera, Arteaga II.a eta Aretxabaletaren aurka, Beloki frontoian. Partida 22:00etan hasiko da.

Euskararen planak urtebete egin du

EUSKARA > Orain urtebete, 2015eko urtarrilaren 14an, Udalak Euska- raren Normalizazioaren Plana eta Euskara Sustatzeko Plana onartu zituen. Lehen aldia da Zaratamok euskararen erabileraren aldeko plana duela. 1.600 biztanle inguru ditu he- rriak. Horietatik %40 inguru eus- kaldunak dira eta %20a euskaldun pasiboak. Datu horien arabera, eskualdeko herrietan baino eus- kaldun gehiago dago Zaratamon, baina gainontzeko herrietan beza- la euskararen erabilera bultzatzea da erronka nagusia eta horri aurre egin nahi diote Euskararen plana- ren bidez. Euskara sustatzeko planaren barruan honakoa ezarri du Udalak:

ludotekak eta irakurketa klubak euskaraz izango dira eta diru-la- guntzak eskainiko dizkie euskara ikasten ari diren ikasleei.

Hilaren 28an izango da aurtengo lehen udalbatza

POLITIKA > Urtarrilaren 28an, os- tegunez, ospatuko da Zaratamoko Udaleko osoko bilkura, 19:30ean. Udalbatza arruntak bi hilabeterik behin egiten dituzte Zaratamon:

urtarrilean, martxoan, maiatzean, uztailean, irailean eta azaroan. Hi- labete horietako azken ostegune- tan ospatuko dira eta jai eguna ba- litz, osoko bilkura aurreko ostegun baliodunean egingo da.

TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
 • TXISTEA

Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon:

-Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan naiz gaur goizean - esaten dio Mikelek Joni.

-Zorionak, ba zen garaia! Eta orain, erretzen al duzu?

-Bai, baina gogorik gabe.

14 · AISIA

TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan

Geuria · Urtarrila 2016

TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan

HITZ GEZIDUNAK

IRABAZI ASMORIK GABEKO ELKARTEA

* Afrikako Gipuzkoako Izena zuhaitz mota hiria Atabal jotzailea Gure Santua Bokala hizkuntza Nauka Utik! Aditzeko
*
Afrikako
Gipuzkoako
Izena
zuhaitz mota
hiria
Atabal
jotzailea
Gure
Santua
Bokala
hizkuntza
Nauka
Utik!
Aditzeko
Bizkaiko
ahalmena
udalerria
Gizon
Boroaren
Imajinatua
Momentua
izema
ikurra
Eskuaren
Titanioaren
Biko
Ezkutatu
neurria
ikurra
taldetan
Baldin
tzetan
Sustrai
Gaztetxo
Zilbor
lotsabako
Toka,
Lasaitasun
naiz
Fruitu
mota
Euskal
sindikatua
Lurpeko
Aiako
igarobide
Tente
Masurioa
Saminez
Kontso-
nantea
Pluralean,
Bokal
jarleku mota
errepikatua
HITZ ZOPA
BOST GARRAIO
KEKRUZ
JAVIER ORUEREN ESKUTIK
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan

Errepikatu barik, 1etik 8rako zenbakiekin bete hamar laukizuzenak eta, aldi berean, lerro hori- zontalak, bertikalak eta diagonalak.

SUDOKUA
SUDOKUA
SUDOKUA
SUDOKUA
EZETZ ASMATU!
EZETZ ASMATU!
TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan

Nor da neska hori?

 • ASMAKIZUNA

Zotz txikia

gainean du

gurpila,

igarkizun honetan

badago pila.

 • EMAITZAK

TXISTEA Auzoko tabernan elkartu dira Mikel eta Jon: -Erretzeko gogoa kentzen duen mediku batengana joan
Hitz zopa: Bizikleta, autobusa, tranbia, metroa, trena Jeroglifikoa: An-E Asmakizuna: i hizkia
Hitz zopa: Bizikleta,
autobusa, tranbia,
metroa, trena
Jeroglifikoa: An-E
Asmakizuna: i hizkia
Geuria · Urtarrila 2016 AGENDA · 15 BASAURI ANTZERKIA AMOUR MARIE DE JONGH 24 URT /
Geuria · Urtarrila 2016
AGENDA · 15
BASAURI
ANTZERKIA
AMOUR
MARIE DE JONGH
24 URT / 12:30 / SOCIAL ANTZOKIA
Geuria · Urtarrila 2016 AGENDA · 15 BASAURI ANTZERKIA AMOUR MARIE DE JONGH 24 URT /
Geuria · Urtarrila 2016 AGENDA · 15 BASAURI ANTZERKIA AMOUR MARIE DE JONGH 24 URT /
Geuria · Urtarrila 2016 AGENDA · 15 BASAURI ANTZERKIA AMOUR MARIE DE JONGH 24 URT /
Geuria · Urtarrila 2016 AGENDA · 15 BASAURI ANTZERKIA AMOUR MARIE DE JONGH 24 URT /

BIDALI

ZURE EKITALDIA

info@geuria.eus

Ekitaldi gehienak argitaratze al- dera, GEURIAk idatziak laburtu- ko ditu luzeegiak badira n

ERAKUSKETAK

 

14-15 URT / BASAURI

TAUPADA BERRIAK. ARGAZKIAK

Pozokoetxe Kultur Etxea

14-17 URT / BASAURI

1770 ORDU

Arizko Dorretxea

14-29 URT / BASAURI

HANGO ETA HEMENGO ARTISTAK

Marienea

14-31 URT / BASAURI

GURE ARTEAN

Arizko Dorretxea

KIROLA

 

15-17 URT / ETXEBARRI

ESTATU MAILAKO ARETO FUTBOL TORNEOA (16 URTE AZPIKOAK)

Kiroldegia

 

16

URT / ETXEBARRI

TAEKWONDO: EUSKADIKO JUNIOR TXAPELKETA

15:00 Kiroldegia

 

17

URT / ZARATAMO

MENDI IRTEERA: INTXORTA

8:00 Plazatik

 

17

URT / ETXEBARRI

HERRI KIROL TOPAKETA

08:30-14:30 Frontoia

17

URT / BASAURI

 

MENDI IRTEERA: AIZELEKU ETA GAZTAREN INILBIDEA (SEGURA-MIRANDAOLA)

Baskonia Mendi Taldearen eskutik

IKASTAROAK

 

16

URT / BASAURI

DOMINO TAILERRA

18:00 Basozelai Gizarte Etxea

16

URT / BASAURI

 

ESKUZ EGINDAKO BUFANDA TAILERRA

18:00 San Migelgo Gaztegunea

23

URT / BASAURI

 

ESKUZ EGINDAKO BUFANDAK

18:00 Basozelai Gizarte Etxea

 • 23 URT / BASAURI

PIRULETA TAILERRA

18:00 San Migelego Gaztegunea

 • 26 + 28 URT / BASAURI

ZURE APP-TAZ GOZATU!

17:30-19:30 Marienea

 • 27 URT + 16 MAR / BASAURI

TXALAPARTA IKASTAROA

19:00-20:30 Marienea

 • 29 URT / BASAURI

ELIKAGAIEN MANIPULATZEA AGIRIA ESKURATZEKO IKASTAROA

16:30 Basozelai Gizarte Etxea

ZINEMA
ZINEMA

15-17 URT / BASAURI

THE SNOW QUEEN

17:30 Social Antzokia

16-17 URT / BASAURI

THE SNOW QUEEN

17:00 Torrezabal

 • 24 URT / ARRIGORRIAGA

STAND BY ME, DORAEMON

12:30 Lonbo Aretoa

LITERATURA

 

ANTZERKIA

 

19

URT / BASAURI

 • 22 URT / ARRIGORRIAGA

IRAKURKETA KLUB FAMILIARRA: 3-5 URTE

JAKIN ETA JOLAS PAILAZOAK: “ROCK-EROAK”

17:30 Ibaigane Kultur Etxea

18:00 Abusu Zentroa

19

URT / BASAURI

 • 24 URT / BASAURI

 

IRAKURKETA KLUB

MARIE DE JONGH: AMOUR

FAMILIARRA: 6-8 URTE

12:30 Social Antzokia

18:45 Ibaigane Kultur Etxea

 • 29 URT / BASAURI

 

20

URT / BASAURI

HUTS TEATROA: ETXEKOAK

KONTU KONTALARIA:

20:30 Social Antzokia

‘BOSTEKO T’ IPUINAK ETA INFUSIOAK

19:00 Pozokoetxe Kultur Etxea

 • 31 URT / BASAURI

 

FABOO

 

12:30 Social Antzokian, umeei zu-

26

URT / BASAURI

zendutako antzerkia

IRAKURKETA KLUB FAMILIARRA: 3-8 URTE

17:00 San Migeleko liburutegia

ANABASA

 

26

URT / BASAURI

 • 24 URT / ZARATAMO

IRAKURKETA KLUB

SAN BIXENTI JAIA

FAMILIARRA: 3-5 URTE

12:30 Arkotxako eliza aurrean

18:30 Ibaigane Kultur Etxea

 
 • 29 URT / BASAURI

 
   

DANNY BOY-RIVERAREN BAKARRIZKETA

19:00 Ibaigane Kultur Etxea

MUSIKA 23
MUSIKA
23

URT / ARRIGORRIAGA

IUBILO CORAL ABESBATZA

20:00 Maria Madalena eliza

 • 31 URT / ARRIGORRIAGA

KANPORAMARTXO

11:00-14:00 Mendikosolo

ARRIGORRIAGA 31 URT / 11:00 - 14:00 / MENDIKOSOLO KANPORAMARTXO MENDIKOSOLON argazkia INOCENCIO GOIKURIA
ARRIGORRIAGA
31 URT / 11:00 - 14:00 / MENDIKOSOLO
KANPORAMARTXO
MENDIKOSOLON
argazkia INOCENCIO GOIKURIA
Iván Perez KOMIKIA Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA · DOAKO HARPIDETZA · GEURIA.EUS
Iván Perez
KOMIKIA
Dani Maiz
AZAL ILUSTRATUA
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA · DOAKO HARPIDETZA · GEURIA.EUS · 2016 URTARRILA #015

ilustrazioan Jesus Lizaso, Koldo Etxebarria, Victor Sarriugarte eta Luis Miguel Gómez artista basauriarrak

Iván Perez KOMIKIA Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA · DOAKO HARPIDETZA · GEURIA.EUS

LEIRE PALACIOS

kazetaria

IRITZIA
IRITZIA

Kultur heriotza

H eziketa sistemaren aldaketak, etxe berrien eraikuntzak, garraiobideen

hedapenak edota langabeziak, besteak bes- te, herri baten kultur eboluzioan erantzu- kizun zuzena dute. Alegia, hainbat espa- rrutan ulertutako arkitekturak berebiziko garrantzia du gizarte baten kulturan. Bereiz dezagun kultura bi multzotan. Lehenengoan, harremantzeko moduak ulertzen dituen kultura sartuko dugu, eta bigarrenean, sormenetik loratutako lanak biltzen dituen kultura.

Lehengoari dagokionez, lagun sarea sortzen ari diren gazteen artean, harre-

mantzeko modu fisikoa ikaragarriki aldatu

da azken hamarkadan. Alde batetik, aurre- ko hiru aldagai horiek kontutan izan behar dira, eta bestetik, teknologia berriek sortu duten erabateko menpekotasuna. Izan ere, gaur egun kostata irudika daiteke bereha- lako jariorik gabeko komunikazioa, hortaz, hasi gara horren ondorio negatiboak paira- tzen. Halaber, isiltasunak zentzua galdu du, ezezaguna denaren aurrean beldurra sortu da, une oro lokalizatuta egoteak aisialdia moduak transformatu ditu eta abar. Eta lehenengo multzotik bigarrenera saltoa egiteko, arkitekturak badu garran- tzia. Esate baterako, gure bailaran metroa duten herrien eta ez duten herrien artean badira ezberdintasunak, adibidez, herriko kaleak bizirik mantendu dituztenak, edota apurka-apurka hiltzen ari direnak. Hein horretan, arreta deitzeko modukoa da Ba- saurik bizi izan duen beherakada. Batetik, kalean xahutzeko lehen bezainbeste diru ez daukagulako, eta bestetik trena hartu eta pare bat minututan gure herriko eskain- tza baino erakargarriagoa duen edonora hel gaitezkeelako. Ukaezina da hainbat kolektibo horri buelta emateko egiten ari den esfortzua, esate baterako, Txarraskan Gaztetxea, Marienea bezalako proiek- tu aberatsak herriari egin dion ekarpena, Social Antzokiaren programazioa, Kirol elkarteak edota Skate munduan dabiltza- nen lana. Aspaldi itxi zituzten/genituen hamaika zinema aretoak bakar bat geratu den arte. Musikak hartu zuen lekukoa. Toki guztietako taldeak gurera ekartzen zituen

Bederatzietan izeneko egitasmoa bertan behera utzi zutenetik, ez da gauza handirik piztu Basaurin. Aski berria den MAZ jaialdia daukagu (egonkortzen ari den arren urtean behin da) eta Txarraskanek antolatzen dituen zuzenekoak. Kirolak, ordea, badu indarra. Beti izan du indarra. Hala ere, herria kulturalki hiltzen uzten

ari gara?

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 · 48970 Basauri (Bizkaia) 42 Posta Kutxa Tel. 94 440 66
Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 · 48970 Basauri (Bizkaia)
42 Posta Kutxa Tel. 94 440 66 92 - info@geuria.eus
Lege gordailua: BI-1366-2014 Tirada: 10.000 ale
Ale honetan lagun izan ditugu: Dani Maiz, Janire Lopez, Leire
Palacios, Arkaito, Ivan Perez, Hilario Mozo, Mikel Karrillo,
Gorka Menendez, Hego Uribeko AEK, Bidebieta Pilota Eskola,
Ugaoko Dantza Taldea.
Erakunde
laguntzaileak
Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus
Erredakzioa: Maider Ibañez - maider@geuria.eus
Publizitatea: 94 440 66 92 - info@geuria.eus
Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria | Inprenta: BEPSA
Banatzailea: Zarata | Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
Arrigorriagako
Basauriko
Galdakaoko
Ugaoko
Zaratamoko
Udala
Udala
Udala
Udala
Udala