You are on page 1of 164

LALE TRKE RETM SET

Hazrlayanlar
Tuncay ZTRK
Sezgin AKAY
Salih GN
Ercan TADEMR
Mertkan MURT
Hac mer AYYILDIZ
Kadir YILDIRIM
Adem ALIKAN
Murat CUMA

Deerlendirme Kurulu
Ahmet GRDAL
Ahmet YT
Mehmet MJDE
lhan YILDIRIM
Ahmet YILDIRIM

Kapak ve Sayfa Tasarm


Ayhan KARAKU
Murat ALTINDA
Turgay ABLAK

Yayna Hazrlk
Dilset Dizgi ve Grafik

Bu kitabn tamamnn ya da bir ksmnn, kitab yaynlayan irketin nceden izni


olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile
oaltlmas, yaymlanmas ve depolanmas yasaktr. Bu kitabn tm haklar,
Copyright Srat Basm Reklamclk ve Eitim Aralar Sanayi Ticaret A.. ye aittir.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the
Publisher.

Film k
S.G.S.M.

Bu kitabn hazrlanmasnda Trk Dil Kurumunun mla Klavuzu (2009) esas alnmtr.
ISBN: 978-9944-450-67-6

Basm Yeri ve Yl
Elma Basm
Halkal Cad. Nu: 164 B4 Blok
Sefaky-K.ekmece-STANBUL
Tel: +90 (212) 697 30 30
Austos 2011

Cumhuriyet Mah. Libadiye Cad.


Haminne emesi Sok.
Baran Merkezi Nu. 13 34696
SKDAR-STANBUL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon : +90 (216) 522 09 00 (Pbx)
Faks : +90 (216) 443 98 39

TRK DL: DNYA DL


Prof. Dr. kr Halk Akaln
Trk Dil Kurumu Bakan
Bugn yaklak 220 milyon konuuru bulunan Trk dili, Mool ve Manu-Tunguz dillerinin de yer ald Altay dil ailesinin en
fazla konuura sahip koludur.

Trk yaz dilinin tarihi VII. ve VIII. yzyllarda Orhon vadisinde dikilmi olan yaztlarla balar. Gerek Orhon Yaztlarnda kullanlm olan gelimi ve ilek dil gerekse komu lke kaynaklarnda yer alan bilgiler, Trk yaz dilinin balangcnn ok daha eskiye
gittiini gsterir. Yakn dnemde bulunan yeni yaztlarn okunmas Trk yaz dilinin tarihini daha da gerilere gtrmemizi salayacaktr. Ayrca karlatrmal ses ve biim bilimi almalar ve dier dillerdeki alnt szlerden Trkenin yann ortaya konulmas
yolunda nemli veriler elde edilmitir. Trkeden Smerceye gemi olduu kantlanan 168 Trke kkenli szck, Smerce ile
Trkenin yat olduu grnn gelitirilmesini salamtr. Esik kurgan buluntular arasnda yer alan ve M 4nc yzyla ait
olduu saptanan bir anaktaki Orhon yazsna benzer harflerle yazlan iki satrlk yaznn en eski Trke metin olduu bilinmektedir.
in yllklarndaki bir Hun atna ait iki dize ile birka szck MS 4nc yzyl Trkesi hakknda fikir vermektedir. Ancak,
edeb metin niteliindeki ilk byk metinler Tonyukuk (725), Bilge Kaan (731) ve Kl Tigin (732) adna dikilmi olan Gktrk
Yaztlardr. Trk dilinin ilk szl ve dil bilgisi kitab Divan Lugatit-Trk ise 1072 ylnda Kgarl Mahmud tarafndan yazlmtr.
Yaklak 9 bin sz ieren eser, yalnzca bir szlk, yalnzca bir dil bilgisi kitab deil, ayn zamanda Trk yaz dilinin ve azlarnn ele alnd, kltr deerlerinin kayda geirildii antsal bir kaynaktr. Kgarl Mahmud; Karahanl, Uygur, Ouz, Kpak,
Krgz ve dier akraba topluluklarnn sz varln bir araya getirerek hazrlad eserine Divan Lugatit-Trk, yani Trk Leheleri
Szl adn vermitir. Kgarl Mahmudun yirmiyi akn yaz dilini ve azn Trk ad altnda toplamas, bilimsel bir gereklii
ortaya koymaktadr. Byk lde ortak dil gelerine dayanan bu yaz dilleri ve azlar, zaman ierisinde kendi i gelimelerini
srdrerek bugn yaz dilleri ve resm diller hline gelmilerdir.

Trk Dilinin Corafyas


Yaylma alan Kuzey Buz Denizinden balayp Hindistann kuzeyine, in Halk Cumhuriyetinin ilerinden Avrupann en u noktasna kadar uzanan yaklak 12 milyon kilometrekarelik bu corafyada en geerli dil, Altay dil ailesinin en byk kolu olan Trk
dilidir.
19uncu yzylda nl Trkolog . H. Vmbry, Trk dilinin yaylma alannn geniliini yapt gezi srasnda grm ve
Balkanlardan Manuryaya kadar yolculuk yapacak bir kiinin Trk dilini bilmesi durumunda bu yolculuunu en kolay bir biimde
yapabileceini, nk bu corafyada en geerli dilin Trk dili olduunu sylemiti. Bugn bu alan daha da genilemitir. zellikle
1960l yllardan itibaren almak ve okumak bata olmak zere eitli nedenlerle endstrilemi Avrupa lkelerine Trklerin
gmesi sonucunda Trk dilinin yaylma alan Balkanlar da aarak Atlas Okyanusu kylarna ulamtr.
Trk dili, younluu Orta Asya ve Orta Douda bulunan ve en azndan son bin yldr yerleik halklar hlinde olan; Trkiye
Cumhuriyeti, Eski Sovyetler Birliinden bamszlam Azerbaycan, Trkmenistan, zbekistan, Kazakistan, Krgzistan gibi Trk
Cumhuriyetleri, Balkan lkeleri, Rusya Federasyonu, ran, Irak, Afganistan, in Halk Cumhuriyeti gibi devletler iinde konuma dili
veya yaz dili olarak yaayan yirmi yaz dili koluna ayrlmaktadr.
te yandan byk ounluu Trkiye Cumhuriyeti vatanda olan ve Avrupa Birlii lkelerine yerleen yaklak 6 milyon Trk

Neden Trke?

Trk Dilinin Ksa Tarihi

bulunmaktadr. Avrupa Birlii yesi olmayan baz Avrupa lkelerinde de nemli lde Trk nfusu bulunmaktadr. Bu nfusun
nemli bir blm, yaad lkenin vatandadr. Ayrca Avrupa Birliinin yeni yelerinden Romanyada, zellikle de
Bulgaristanda bu lkelerin vatanda olarak ok sayda Trk yaamaktadr. Makedonya, Kosova gibi dier lkelerdeki yerleik
Trklerle birlikte btn Avrupa ktasndaki Trk nfusun 7 milyonu at dnlmektedir. Avrupadaki bu nfusun tamamnn dili
Trkiye Trkesidir. Bu lkelerde Trkler tarafndan yaymlanan gazeteler, dergiler, kitle iletiim aralar Trkiye Trkesini kullan-

Neden Trke?

maktadr.
eitli dnemlerde Arabistan yarmadasndaki ve Kuzey Afrikadaki lkelere; Gney ve Kuzey Amerika ktasnda bata ABD
olmak zere eitli lkelere ve Avustralyaya yerleen konuurlar sayesinde, bugn Trk dili dnyann drt bir kesinde yaayan,
konuulan, kullanlan dil konumuna ulamtr. Uydudan yaplan radyo ve televizyon yaynlar, a ortamnda yaynclk, yurt dnda
da yaymlanan gazetelerimiz ve dergilerimiz, retim kurumlar ve kurslar araclyla bugn Trk dili yeryznde etkin bir biimde
ilevini srdren dil konumuna ulamtr.

Ana Dili Konuurlarna Gre Diller ve Trk Dili


Dillerin nfus sralamas ana dili (birinci dil), ikinci dil, yabanc dil konuurlar bakmndan birka lt gz nnde bulundurularak yaplmaktadr. Ana dili, birinci dil, ikinci dil ve yabanc dil olarak konuurlar bakmndan ngilizcenin 2 milyara yaklaan
bir konuuru olduu kestiriminde bulunulmaktadr. Ana dili konuurlar bakmndan yaplan sralamalarda ise ince farkl leheleri
olmasna karn birinci dil olma zelliine sahiptir. Birbirinden ses, biim ve sz varl zellikleri bakmndan ayrlan sekiz ayr
lehesiyle incenin, pek ok lehesinin yan sra Urduca ile birlikte Hintenin tek dil kabul edildii ve buna gre dnyada en fazla
konuuru bulunan diller sralamasnda incenin birinci, Hintenin drdnc dil kabul edilmesi karsnda Trk dili de 220 milyona
ulaan konuuruyla sralamada tek bir dil olarak kabul edilmelidir. Bu ltlerle Trk dili dnyada en fazla konuuru bulunan diller
arasnda beinci srada yer almaktadr.

ince

1.300.000.000 Sekiz lehesiyle birlikte

ngilizce

427.000.000

spanyolca

266.000.000

Hinte

260.000.000 Btn leheleriyle ve Urduca ile birlikte

Trk dili

220.000.000 Btn leheleriyle birlikte

Arapa

181.000.000 Btn leheleriyle birlikte

Portekizce

165.000.000

Bengalce

162.000.000

Rusa

158.000.000

Japonca

124.000.000

Almanca

121.000.000

Franszca

116.000.000

Dnyada Trk Dilinin retimi


Ana dili konuurlar dnda Trk dili lehelerinin birinci dil, ikinci dil veya yabanc dil konuurlar da bulunmaktadr. zellikle Trkiye Trkesinin pek ok lkede konuuru olduu saptanmtr. Ethnologue verilerine gre Trkiye Cumhuriyeti dnda 34
lkede Trkiye Trkesi konuuru bulunmaktadr. Konuur nfusunun yan sra Sovyetler Birliinin dalmas, Krfez Sava gibi
yakn tarihte yaadmz olaylar, Trkiye Cumhuriyetinin blgesinde ve dnyadaki nemini artrm, Trkiye ekim merkezi hline
gelmitir. Bu gelimeler, Trkiye Trkesinin Trk cumhuriyetlerinde ve dier lkelerde retimi konusunda eitli aamalardaki
yeni retim kurumlarnn, niversitelerde yeni blmlerin kurulmasn ve zel dershanelerde kurslarn almasn salamtr.
lkelerdeki Trk nfusun younluuna ve isteme gre ortaretim kurumlarnda Trkenin retildii seksen yedi lke bulunmaktadr. En az bir ortaretim kurumunda Trkenin retildii bu lkeler unlardr: ABD, Afganistan, Almanya, Angola, Arjantin,
Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglade, Belika, Benin, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina-Faso,
Burma, ad, ek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvator Ginesi, Endonezya, Etyopya, Fas, Fildii Sahilleri, Filipinler, Fransa, Gabon,
Gana, Gine, Gney Afrika Cumhuriyeti, Gney Kore, Grcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, ngiltere, Japonya, Kamboya, Kamerun,
Kanada, Kazakistan, Kenya, Krgzistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Laos, Letonya, Liberya, Litvanya, Macaristan,
Madagaskar, Makedonya, Malavi, Maldiv Adalar, Malezya, Mali, Meksika, Moolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Nepal,
Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Papua Yeni Gine, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Srbistan, Sri Lanka, Sudan,
Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Togo, Trkmenistan, Uganda, Ukrayna, rdn, Vietnam, Yemen.
Baz lkelerde ortaretim kurumlarnda Trkenin retilmesinin yan sra zel kurslarda da talebe gre Trke retilmektedir. Kurslarnda Trkenin retildii krk alt lke saptanmtr. Bu lkeler unlardr: ABD, Almanya, Belika, Beyaz Rusya, BosnaHersek, Bulgaristan, Cezayir, in, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Grcistan, Hollanda, Irak, ngiltere, rlanda, spanya,
sve, svire, talya, zlanda, Japonya, Krgzistan, Kolombiya, Letonya, Litvanya, Lbnan, Lksemburg, Makedonya, Malta, Meksika,
Msr, Moolistan, Norve, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, ili, Trkmenistan, Vietnam, Yunanistan.
Dokuz lkede Trke retiminin yapld niversite bulunmaktadr. Bu lkeler unlardr: Arnavutluk, Azerbaycan, BosnaHersek, Grcistan, Irak, Kazakistan, Krgzistan, Romanya, Trkmenistan.
Bnyesinde Trke retilen, Trk dili ve edebiyat aratrmalarnn yapld, Trkoloji blmlerinin bulunduu yirmi sekiz
lke vardr. Bu lkeler unladr: Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Fildii
Sahilleri, Grcistan, Irak, ran, sve, Japonya, Kamerun, Kazakistan, Krgzistan, Kolombiya, Kosova, Litvanya, Macaristan, Msr,
Moldova, Romanya, Rusya, Trkmenistan, Ukrayna, Venezuela, Yemen.
Sonu
Bugn Trk dili, yaklak 12 milyon kilometre karelik bir alanda 220 milyon nfusun konutuu, yze yakn lkede retiminin
yapld, kkleri tarihin en eski dnemlerine kadar uzanan, 600 bini akn sz varlna sahip bir dnya dilidir. Gemii boyunca
inceden Farsaya, Arapadan Macarcaya kadar pek ok dille etkileim ierisine girmi olan Trk dilinin bir kolu olarak yalnzca
Trkiye Trkesinin dnya dillerine verdii szcklerin says 11 binin zerindedir. Genel Trk dili olarak dier dillere verdiimiz
szck says ise 20 binin zerindedir. zellikle giyim, yiyecek, askerlik bata olmak zere hemen her alanda ok sayda Trk dili
kkenli szck ile tarihte ve bugn Trk soylu halklarn yaad corafyalardaki Trk dili kkenli ok sayda yer ad dnya dillerinde
varln bugn de srdrmektedir.
Dnyann hemen her blgesinde retimi yaplan, bilimsel aratrmalara konu olan, dnya dillerine katkda bulunan Trk dili,
en yaygn ve en kkl dnya dillerinden biridir.

Kitap HakkInda
KTAP HAKKINDA
Dnyann geni bir corafyasnda konuulan Trke, yurt iinde ve yurt dnda, zellikle yabanclarn renmeye altklar
dillerden biri olmutur. Yurt dnda Trke retmek amacyla, modern dil retim tekniklerine uygun ders kitaplarnn hazrlanmas zaruret hline gelmitir.

Trkeyi en modern dil retim teknikleriyle retmeyi hedefleyen Dilset Yaynlar 10 yldan beri yabanclara Trke retimi
konusunda almalar yapmaktadr. Dilset Yaynlarnn 130 lkede okutulan yaklak 150 paralk Trke retim setleri bulunmaktadr. Dilset Yaynlarnn yazarlar bu dokmanlar yurt dnda uygulamakta ve Trke retimi konusundaki tecrbelerini yeni eserlere yanstmaktadrlar. Dilset Yaynlar son yllarda blgesel farkllklara gre Trke retim kitaplar hazrlamaktadr. Bu almalardan biri de Lale Trke retim Setidir.

Lale Trke retim Seti, Avrupa Dil Kriterleri erevesinde, modern dil retim teknikleriyle hazrlanm, Trkeyi kolay ve
elenceli bir ekilde retmeyi hedeflemektedir. oklu zek kuramna uygun hazrlanan bu set 12-18 ya aralndaki Trkeyi yeni
renen rencilere hitap etmektedir.

Lale Trke retim Seti; Ders Kitab, alma Kitab, Dil Bilgisi Kitab, retmen Kitab, Okuma Kitaplar, Etkileimli CD,
Seslendirme CDsi ve Posterlerden oluan zengin bir ierie sahiptir.

Ders kitaplar 12 niteden olumaktadr. niteler kolaydan zora, yakndan uzaa ilkelerine gre rencilerin gnlk hayatta kullanabilecekleri konulardan ve etkinliklerden olumaktadr. Kitaplar renkli olup rencilerin ya seviyelerine uygun resim ve
fotoraflarla tasarlanmtr.

alma kitaplar da resimlerle ve fotoraflarla desteklenmitir. alma kitaplarnda ders kitabndaki nitelerin blmleriyle
ilgili etkinlikler verilmitir.

KTAPLARIN GENEL ZELLKLER


X

Ders kitabnn banda giri blm yer almaktadr. Bu blmde Snf Dili, Renkler, Aylar, Gnler, Saylar, Sfatlar gibi
rencilerin srekli bavurabilecei temel konular verilmitir.

Ders kitab; Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuma, Yazma, Dil Bilgisi, zleme-Anlama, Deerlendirme, Oyun
Elence, Szlke ve Proje devi blmlerinden olumaktadr.

Kelimeler blmnde niteyle ilgili hedef kelimeler verilmitir.

Okuma-Anlama blmnde konuyla ilgili bir metin bir de diyalog verilmitir. Metinler iin zel fotoraflar ekilmitir.

Dinleme-Anlama blmnde kolaydan zora doru farkl dinleme metinleri verilmitir.

Konuma blmlerinde rencilerin gnlk hayatta kullanabilecekleri diyaloglar verilmitir. Bu blmdeki diyaloglar
resimlendirilmitir.

Yazma blmnde konuyla ilgili yazma etkinlikleri verilmitir.

Dil Bilgisi blmnde konuyla ilgili dil bilgisi kurallar rencilerin seviyelerine uygun bir ekilde zet hlinde verilmitir.
Ayrca dil bilgisi konularnn ayrntl bir ekilde uygulamalaryla anlatld Dil Bilgisi Kitab hazrlanmtr.

zleme-Anlama blmnde 3-4 dakikalk filmler ve bu filmlerle ilgili etkinlikler verilmitir. Bu blmn amac rencilerin
grsel ve iitsel olarak Trke renme becerilerini gelitirmektir. Bu blmdeki filmler ders kitabndaki konulara paralel
olarak senarize edilmitir. Filmlerin ekimi gerek meknlarda yaplmtr. Filmler; normal ve kontroll olmak zere iki farkl
ekilde seslendirilmitir.

Deerlendirme blmnde konunun geneliyle ilgili deerlendirme sorular bulunmaktadr.

Oyun elence blmnde konularla ilgili, rencileri elendirecek oyunlar hazrlanmtr.

Szlke blmnde niteyle ilgili isimler ve fiiller verilmitir.

Proje devi blmnde rencilerin niteyle ilgili yapacaklar proje devleri verilmitir.

alma kitab; Resimli Szlk, Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazma, Dil Bilgisi ve Deerlendirme blmlerinden olumaktadr.

alma kitabnn banda niteyle ilgili iki sayfalk Resimli Szlk blm bulunmaktadr. Bu blmde nitede geen en
nemli kelimeler resimli olarak verilmitir.

alma kitabndaki Okuma-Anlama ve Dinleme-Anlama blmndeki metinler de seslendirilmitir.

Lale Trke retim Setine bal olarak rencilerin okuma becerilerini gelitirmek amacyla 12 adet okuma kitab hazrlanmtr. Bu kitaplardan 6 tanesi izgi roman tarzndadr. Okuma kitaplar dramatize edilerek seslendirilmitir.
Lale Trke retim Setinin yurt dnda Trke retimine ok nemli bir yenilik getireceini umuyoruz.
DLSET YAYINLARI
7

iindekiler

Selamlama Tanma

Sayfa

Sayfa

19

91

Meslekler

Sayfa

Okul

31

Sayfa

Zaman

Sayfa

Sayfa

Gnler Dersler

43

Meyveler Sebzeler

Sayfa

Ev

lkeler

55

115
Sayfa

Yiyecekler ecekler

127

Sayfa

Sayfa

67

139

Yemekler

Sayfa

Akrabalar

103

79

Sayfa

Giyecekler

151

Kitap Yazs
Harf Sras

El Yazs

Harfin Okunuu
Byk

Kk

Byk

Kk

be

ce

de

fe

ge

yumuak ge

10

he

11

12

13

je

14

ke

15

le

16

me

17

ne

18

19

20

pe

21

re

22

se

23

24

te

25

26

27

ve

28

ye

29

ze

Alfabe

SInIf Dili

Oku
Merhaba

Yaz

Merhaba

Bu ne?

1, 2, ...

Merhaba

10

Dinle

Bu, ...

Tekrar et

Cevap ver

Say

Kapat

Parmak kaldr

Gster

Kalk

Otur

Tahtay sil

Al

Ver

Yardm et

iz

aretle

Bak

A: Memnun oldum.
B: Ben de.

Anlamadm

Gel

Sessiz ol

Git

11

Gnler

Renkler
Sar
Turuncu

Gnler - Renkler - SayIlar

Pembe
Krmz

Yeil
Mor

Mavi

Kahveren

gi

Gri
Lacivert

Siyah
Beyaz

Saylar

12

1 bir

11 on bir

10 on

100 yz

2 iki

12 on iki

20 yirmi

200 iki yz

13 on

30 otuz

300 yz

4 drt

14 on drt

40 krk

400 drt yz

5 be

15 on be

50 elli

500 be yz

6 alt

16 on alt

60 altm

600 alt yz

7 yedi

17 on yedi

70 yetmi

700 yedi yz

8 sekiz

18 on sekiz

80 seksen

800 sekiz yz

9 dokuz

19 on dokuz

90 doksan

900 dokuz yz

10 on

20 yirmi

100 yz

1000 bin

Parmak

Gz
Kulak
Burun

Ba

Dudak

Vcudumuz

Sa

Boyun

Kol

El

Diz

Bacak

Ayak

13

SIfatlar

Ar

Hafif

Byk

Kk

alkan

Tembel

Dar

Geni

Gen

Yal

Hasta

yi

5x + 6 + x = 1 x + 8
8+7=?

14

irkin

Gzel

Zor

Kolay

30.000 TL

100 TL

Mutlu

zgn

Pahal

Ucuz

Temiz

Kirli

Uzak

Yakn

Uzun

Ksa

Yeni

Eski

Zayf

iman

Zengin

Fakir

15

OKLUK EK

SORU EK

Temel Dil Bilgisi YapIlarI

-lar, -ler

YELK EK

m, mi, mu, m

FLLERDE OLUMSUZLUK EK
-ma, -me

Birinci Tekil ahs yelik Ekleri

-() m, -(i) m, -(u) m, -() m

kinci Tekil ahs yelik Ekleri

-() n, -(i) n, -(u) n, -() n

nc Tekil ahs yelik Ekleri

-(), -(i), -(u), -(), -s, -si, -su, -s

Birinci oul ahs yelik Ekleri

-() mz, -(i) miz, -(u) muz, -() mz

kinci oul ahs yelik Ekleri

-() nz, -(i) niz, -(u) nuz, -() nz

nc oul ahs yelik Ekleri

-lar+, -ler+i

ZAMRLER
ahs Zamirleri

aret Zamirleri

Soru Zamirleri

Dnllk Zamiri

Belgisiz (Belirsizlik)
Zamirleri

lgi (Aitlik) Zamiri

ben, sen, o,
biz, siz, onlar

bu, u, o,
bunlar, unlar, onlar

kim, ne

kendi

herkes, kimisi,
birou, bazlar, her
biri, kimileri

-ki

SIFATLARDA DERECELENDRME

SIFATLAR
aret Sfatlar

Say Sfatlar

Soru Sfatlar

Belgisiz (Belirsizlik)
Sfatlar
daha, pek, ok, en

nasl, hangi, ne
bir, birinci, birer, bir
baz, btn, birka,
kadar, ka, kanc,
buuk...
az, ok, her...
kaar...

bu, u, o

EK-FL
KPN ADI

Ek-Fiilin Geni Zaman

Ek-Fiilin Grlen Gemi


Zaman

Ek-Fiilin Duyulan Gemi


Zaman

KPN EK

-m, -sn, -dr,


-z, -snz, -drlar

-idim, -idin, -idi,


-idik, -idiniz, -idiler

-imiim, -imisin,
-imi, -imiiz,
-imisiniz, -imiler

YETERLK FL

HL (DURUM) EKLER
Ekler

16

Yaln Hl

Belirtme (Ykleme) Hli

-, -i, -u, -

Ynelme Hli

-a, -e

Bulunma Hli

-da, -de

Ayrlma (kma) Hli

-dan, -den

Vasta Hli

-ile

lgi Hli

-n, -in, -un, -n

Eitlik Hli

-ca, -ce

-abil, -ebil

NSZ UYUMU
f, s, t, k, , , h, p + c, d, g

, t, k

NSZ YUMUMASI
p, , t, k + a, e, , i, u,

b, c, d, g,

KPLER
HABER (BLDRME) KPLER

KPN EK

-m
-mi
-mu
-m

imdiki
Zaman

Gelecek
Zaman

Geni
Zaman

-yor

-acak
-ecek

-r
-ar
-er

-d
-di
-du
-d

stek Kipi Emir Kipi

-a
-e

Dilek art Gereklilik


Kipi
Kipi

-sa, -se

-mal
-meli

Yer - Yn

BAST
ZAMANLAR

Duyulan
Grlen
(renilen)
KPN ADI
Gemi
Gemi
Zaman
Zaman

DLEK KPLER

YER-YN
Kuzey
Kuzeybat

Yukar
Kuzeydou

Bat

Dou

Gneybat

Sol

Sa

Gneydou
Aa

Gney

Altnda

stnde

inde

Arkasnda

Yannda

nnde

Arasnda

Kesinde
17

Trkiyede KullanIlan Adlar

Erkek Adlar

18

Abdullah
Ahmet
Akif
Ali
Alparslan
Arif
Asm
Atilla
Ayhan
Aziz
Bayram
Bedirhan
Berk
Bilal
Burak
Burhan
Blent
Can
Celal
Cem
Cemil
Cengiz
Cihan
Cneyt
etin
Davut
Efe
Ekrem
Emin
Emre
Enes
Engin
Ercan
Erdal
Erdem
Erhan
Erol
Erturul
Eref
Eyp
Faruk

Fatih
Ferhat
Fevzi
Fikret
Furkan
Gkhan
Hakan
Halil
Hamdi
Hamit
Hamza
Harun
Hasan
Hayrettin
Hidayet
Hilmi
Hseyin
brahim
hsan
lhan
shak
smet
zzet
Kadir
Kamil
Kemal
Kerem
Kerim
Levent
Lokman
Mahmut
Mehmet
Mesut
Metin
Murat
Mustafa
Nazm
Necati
Necip
Nedim
Nihat

Kz Adlar
Nuh
Nuri
Ouz
Okan
Oktay
Onur
Orhan
Osman
mer
zcan
zgr
Ramazan
Recep
Rdvan
Rt
Sadk
Salih
Sami
Seluk
Selim
Semih
Sezgin
Sinan
Sleyman
akir
eref
Tahir
Taner
Tark
Tuncay
Turgut
Ufuk
Uur
Ulvi
Vehbi
Volkan
Yahya
Yavuz
Yusuf
Ycel
Zbeyr

Arzu
Asl
Aysun
Aye
Ayten
Azize
Beyza
Burcu
Bra
Canan
Cemile
Ceyda
Ceylan
idem
Demet
Dilek
Duygu
Ebru
Ece
Elif
Emel
Emine
Esin
Esma
Fatma
Fikriye
Gamze
Gler
Glay
Glten
Handan
Hatice
Havva
Hilal
Hlya
nci
pek
Jale
Jlide
Kader
Kevser

Kbra
Lale
Leyla
Mehtap
Meltem
Meryem
Mine
Mge
Nazan
Nazl
Necla
Nergis
Neslihan
Nee
Nihal
Nihan
Nurgl
Nurten
Oya
zge
zlem
Pnar
Reyhan
Rukiye
Seda
Selma
Serap
Smeyra
ebnem
engl
eyda
Tuba
Tue
Trkan
Yasemin
Yeliz
Zehra
Zerrin
Zeynep
Zleyha
Zmrt

Kelimeler

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

20

1. Hoa kal.

4. yi akamlar.

7. Merhaba

2. yi gnler.

5. Gnaydn

8. yi geceler.

3. Gle gle.

6. Ho bulduk.

9. Ho geldiniz.

rnekleme

2. Resimlere bakarak
dinleyiniz.

Karlamalarda

Ayrlrken

3. Dinleyiniz ve duyduunuz
kelimeyi uygun resmin
altna yaznz.

A: Gnaydn
B: Gnaydn

A: Merhaba
B: Merhaba

A: Hoa kal.
B: Gle gle.

4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

A: Ho geldiniz.
B: Ho bulduk.

A: Selamnaleykm.
B: Aleykmselam.

A: Grmek zere.
B: Grrz.

21

1.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

Okuma - Anlama

MERHABA
A: Merhaba. Benim adm Osman.
B: Merhaba. Benim adm Emre.
A: Memnun oldum.
B: Ben de memnun oldum.

1.2 Aadaki cmleleri diyaloa gre eletiriniz.


1. Merhaba
2. Memnun oldum.
3. Benim adm Osman.
22

a. Benim adm Emre.


b. Merhaba
c. Ben de

2.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

BENM ADIM OSMAN


A: Merhaba. Benim adm Osman. Senin adn ne?
B: Benim adm Serdar.
A: Memnun oldum.
B: Ben de memnun oldum.

2.2 Aadaki boluklar diyaloa gre doldurunuz.


A: Merhaba. Benim ................ Osman. ............. adn ne?
B: ............................. adm Serdar.
A: ............................. oldum.
B: Ben de ......................... .........................

3.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

4.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

HO GELDNZ

NASILSIN?

A: Ho geldiniz.
B: Ho bulduk.
A: Adnz ne?
B: Adm Osman.
A: Soyadnz ne?
B: Soyadm Kara

A: Merhaba Aye. Naslsn?


B: Teekkr ederim Elif. yiyim. Sen naslsn?
A: Sa ol. Ben de iyiyim.
B: Grmek zere.
A: Grrz.

3.2 Aadaki boluklar diyaloa gre doldurunuz.


A: Ho geldiniz.
B: ...................................................
A: ..................................................?
B: ....................................... Osman.
A: .............................................. ne?
B: Soyadm Kara.

4.2 Doru cevab diyaloa gre iaretleyiniz. ()


1. A: .................... 2. A: Naslsn?
B: Merhaba
B: ...................
Merhaba
Sa ol.
Grrz.

Sen naslsn?
Ben de
yiyim.

3. A: ....................
B: Grrz.
Merhaba
Grmek
Grmek
zere.

rnekleme
1. A: Naslsnz?
B: Teekkr ederim. yiyim.

2. A: Siz naslsnz?
B: Teekkr ederim. Ben de iyiyim.

3. A: Tantmza memnun oldum.


B: Ben de memnun oldum.
23

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve iaretleyiniz. ()


1. A: Merhaba
B: Merhaba
A: Adn ne?
B: Adm ................
A) Aye
B) Ebru
C) Sevgi
D) Elif

2. A: Adnz ne?
B: Adm Suzan.
A: Soyadnz ne?
B: Soyadm ...........................
A) Emir
C) zdemir

3. A: yi gnler. Benim adm Blent.


Senin adn ne?
B: Benim adm ...........................

B) Erdemir
D) Demir

A) Aleks
C) Ali

2. Dinleyiniz ve sralaynz.
Adnz ne?
yi geceler.
John.
Jackson.
Ho geldiniz John Bey.
Soyadnz ne?
Teekkr ederim. Ho bulduk.
yi geceler.
3. Dinleyiniz ve boluklar doldurunuz.

24

A: ..................................
B: Merhaba.
A: Adn ........................?
B: .................. Aye. Senin adn ..................?
A: Benim ........................ Sema.
B: Memnun oldum.
A: ........................ memnun oldum.

B) Helga
D) Ahmet

4. A: yi akamlar.
B: yi akamlar.
A: Ben ................
B: Ben Meltem.
A) Furkan
C) zkan

B) Atakan
D) Erkan

1. Aadaki diyalou okuyunuz.

Konusma

A: Gnaydn Osman.
B: Gnaydn retmenim.
A: Naslsn Osman?
B: Teekkr ederim retmenim. yiyim. Siz naslsnz?
A: Sa ol Osman. Ben de iyiyim.
B: yi dersler retmenim.
A: yi dersler Osman.

2. Siz de retmeninizle rnekteki gibi benzer


diyaloglar kurunuz.
A: Gnaydn .........................
B: .................... retmenim.
A: .................... ....................?
B: Teekkr ederim retmenim. yiyim ..............................?
A: ................... Ben de iyiyim.
B: ............................... retmenim.
A: yi dersler ...................

3. Aadaki diyalou okuyunuz.


Emre : Merhaba
Osman: Merhaba
Emre : Bu, Osman. Bu, mer.
mer : Memnun oldum.
Osman: Ben de memnun oldum.

4. rnekteki gibi benzer


diyaloglar kurunuz.

5. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Naslsn?
B: Teekkr ederim. yiyim.
Sen naslsn?
A: Ben iyi deilim.

6. rnekteki gibi benzer


diyaloglar kurunuz.
25

Yazma

1. Aadaki boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.


A: Adnz ne?
B: .................................. Sizin adnz ne?
A: ...........................................................
B: ..........................................................?
A: Teekkr ederim. yiyim. Siz naslsnz?
B: ...........................................................
A: Tantmza memnun oldum.
B: ..........................................................

2. Aadaki boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.


1. Fatma : Merhaba
Nazl : ..................................
Fatma : Adnz ne?
Nazl : ..................................
Fatma : Tantmza memnun
oldum.
Nazl : ..................................

3. rnekteki gibi yaznz.


rnek: M E R H A B A
1. G R R Z
2. O B L K
3. H O G D
4. L E
5. S L A M N A L Y K M

26

2. Mehmet : ................................
Ali
: Gnaydn
Mehmet : ................................
Ali
: Teekkr ederim.
yiyim. Siz naslsnz?
Mehmet : ................................
Ali
: Hoa kaln.
Mehmet : ................................
4. Aadakileri tercme ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoa kaln.
Gle gle.
Gnaydn
Merhaba
Memnun oldum.
Adnz ne?
Naslsnz?
yi gnler.

:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................
:...............................................

Not

Dil Bilgisi

Adn ne?
= smin ne?
Memnun oldum.
= Tantmza memnun oldum.
Ben de memnun oldum = Ben de

ALFABE

Trk alfabesinde 29 harf vardr.


Byk Harfler

Kk Harfler

Sesli Harfler

Sessiz Harfler

A, B, C, , D, E, F, G,
, H, I, , J, K, L, M,
N, O, , P, R, S, , T,
U, , V, Y, Z

a, b, c, , d, e, f, g,
, h, , i, j, k, l, m,
n, o, , p, r, s, , t,
u, , v, y, z

a, e, , i,
o, , u,

b, c, , d, f, g, , h,
j, k, l, m, n, p, r, s,
, t, v, y, z

NL UYUMU
KK NL UYUMU

BYK NL UYUMU
Kaln Sesli Harfler : a, , o, u
nce Sesli Harfler : e, i, ,

GEN

Kaln (a, , o, u)

Kaln (a, , o, u)

DZ

KALIN
a

nce (e, i, , )

nce (e, i, , )

YUVARLAK

rnek: gzlk, defter, kelime, arkada


retmen, renci

AHIS ZAMRLER

Tekil ahs Zamirleri

oul ahs Zamirleri

1. Tekil ahs Ben


2. Tekil ahs Sen
3. Tekil ahs O

1. oul ahs Biz


2. oul ahs Siz
3. oul ahs Onlar

DAR
NCE
e

KALIN

NCE
i

Dz (a, e, , i) Dz (a, e, , i)
rnek: bileti
Yuvarlak (o, , u, ) Dar yuvarlak (u, ) veya dz geni (a, e)
rnek: okumak, szlke

4
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

YELK EKLER

Benim ad-m
Senin ad-n
Onun ad-
Bizim ad-mz
Sizin ad-nz
Onlarn ad-lar
27

A. ZLEME NCESNDE
Aadaki diyaloglarla resimleri eletiriniz.

1. A: Memnun oldum.
B: Ben de memnun oldum.

izleme - Anlama

2. A: Merhaba. Benim adm Osman. Senin adn ne?


B: Benim adm Serdar.
3. A: Adnz ne?
B: Adm Osman.
4. A: Naslsn Osman?
B: Teekkr ederim retmenim. yiyim.

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
1. Osman
Emre
Osman
Emre

2. Seyrediniz ve boluklara uygun isimler yaznz.


1.
2.
3.
4.

: .................... Benim ................... Osman.


: Merhaba. ................... adm Emre.
: ............................ oldum.
: ................... memnun oldum.

.......................................... : Bu, Osman. Bu da mer.


.......................................... : yi deilim Osman.
.......................................... : Soyadm Kara.
.......................................... : Sa ol Osman.

2. Osman : yi gnler retmenim.


retmen : ................... gnler. .................... Osman?
Osman : ................... ederim retmenim.
...................... Siz ...................................?
retmen : ................... Osman.
Osman : yi ................... retmenim.
retmen : ................... dersler Osman.

C. ZLEME SONRASINDA
1. Aadaki kiilerle resimleri eletiriniz.
1. Osman
a

2. Serdar

3. mer
b

2. Resimlere uygun diyaloglar yaznz.

4. Aye
1
A : ....................................
B : .....................................

2
A : ....................................
B : .....................................

28

1. Aadaki boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.

2. Aadaki boluklar uygun ahs zamirleriyle


doldurunuz.

gnaydn / iyi gnler / iyi akamlar / iyi geceler

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

4. ....................................

Degerlendirme

A: Gnaydn
B: ................................................
A: Adnz ne?
B: Adm .................. Sizin .................. ..................?
A: Benim .................. .................. Naslsnz?
B: Teekkr ederim .................. Siz ..................?
A: Ben de ..................

5. Aadaki boluklar uygun ifadelerle


doldurunuz.

A: Naslsnz?
B: Teekkr ederim. yiyim .................. naslsnz?
A: .................. de iyiyim.
B: Memnun oldum.
A: .................. de memnun oldum.

3. Aadaki cmlelerle resimleri eletiriniz.


1.
3.

Grrz
yi geceler

2.
4.

Merhaba
yi akamlar

4. Aadaki cmlelerdeki yanllklar dzeltiniz.


1.
2.
3.
4.
5.

Nasilsiniz?
Siz naslsn?
Sen naslsnz?
Senin adnz ne?
Hoa geldiniz?

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

6. Aadaki boluklar doldurunuz.


1. A: ...............................................................................
B: yi gnler.
2. A: ...............................................................................
B: Gnaydn.
3. A: ...............................................................................?
B: Adm Selma.
4. A: ...............................................................................
B: Ben de memnun oldum.
5. A: ...............................................................................?
B: Teekkr ederim. yiyim.
6. A: ...............................................................................
B: Gle gle.

7. Aadaki boluklar uygun harflerle doldurunuz.


Byk harfler: A, B, .............................................................
............................................................................................
......................................................................................... Z
Kk harfler: a, b, ..............................................................
............................................................................................
......................................................................................... z
29

Aadaki kelimeleri tablodan bulunuz ve iaretleyiniz. ()

 GNAYDIN

Oyun - Eglence

MERHABA
GLE GLE
Y GNLER

Y K M S

Z A M G
N

A M G R V

E G

S A N L

L D K D G V

R A H M K

A B G

N B N M F G N K A N R

Z H K

K B C R B

NASILSINIZ

P A M

R B

SELAMNALEYKM

L O A Y

ALEYKMSELAM

E D H D G G K Y
RETMEN

Y D Y G H R U R S M P A A A
HOA KAL
Y AKAMLAR
HO GELDNZ

L N

E D R

N E

Y G M P

N C

C O T

R H P N E M T
GRRZ

Z G K

L M N F

F C U B

R N F

R R

B P B U
L C

A Y
L

RENC

F M A

SINIF

E R O G E
ALFABE

N B Z D V G K V K R K B K K S

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

30SMLER
ad
akam
ders
gece
gn

gnaydn
iyi
memnun
merhaba
soyad

FLLER
bakmak
dinlemek
kalkmak
konumak
okumak


oturmak
tanmak
tercme etmek
yazmak

1. Byk harfleri ve kk harfleri 50x70 byklndeki bir kartona yaznz. Bunu snfnzn panosuna asnz.
2. Trkedeki 29 harfle ilgili kk resimler bulunuz ve bunlar snfa getiriniz. Bu resimleri bir kartona yaptrnz.
rnek:
A

Kelimeler

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

32

1. Defter

5. Tebeir

2. Kalem

6. anta

10. Bilgisayar

3. Kitap

7. Sra

11. retmen

4. Silgi

8. Sandalye

12. renci

9. Tahta

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.


3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin
altna yaznz.

rnekleme

4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

1. A: Bu ne?
B: Bu, defter.

10

11

12

2. A: Bu kim?
B: Bu, retmen.

33

1.1

Aadaki diyalou okuyunuz.

BU NE?

Okuma - Anlama

1.1

Bello
Emre
Bello
A a d a k i Emre
Bello
Emre

: Bu, Trke ne demek?


: Bu, kalem.
: Peki, bu ne demek?
: Bu, defter
: Bunlar masa m?
: Hayr, bunlar masa deil.
Bunlar sra.
Bello : Teekkr ederim.
Emre : Bir ey deil.

1.2 Diyalogda geen eyalar yaznz.


1. ................................

1.3

3. ................................

4. ................................

Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.

1. A: Bu ne?
B: ..................................
34

2. ................................

2. A: Bu ne?
B: ..................................

3. A: Bunlar ne?
B: ..................................

4. A: ...................... masa m?
B: ................... Bunlar sra.

2.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

BU KM?
Aye
Emre
Aye
Emre
Aye

: Merhaba Emre. Naslsn?


: Teekkr ederim. yiyim.
: Emre, bu kim?
: O, benim arkadam.
: Yaa...

Aye
Bello
Aye
Bello

: Benim adm Aye. Senin adn ne?


: Benim adm Bello.
: Memnun oldum Bello.
: Ben de memnun oldum.

2.2 Doru cevab diyaloa gre iaretleyiniz. ()


1. A: Naslsn?
B: ....................

2. A: Emre, bu kim?
B: O, benim .................

yiyim deilim.
yiyim.
yi deil.

arkadam
kalemin
kardeim

3. A: Benim adm ......................


Senin adn ne?
B: Benim adm Bello.
Emre
Sevgi
Aye

4. A: Memnun oldum Bello.


B: Ben de ..................
memnun oldum
memnun
oldum

rnekleme
1. A: Bu, kalem mi?
B: Evet. Bu, kalem.
Hayr. Bu, kalem deil.

2. A: Bu, retmen mi?


B: Evet. Bu, retmen.
Hayr. Bu, retmen deil.

3. A: Bunlar ne?
B: Bunlar kitap.
4. A: Bunlar kim?
B: Bunlar benim arkadalarm.
35

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()


1. Bu ne?
Bu, .......................
kalem
defter
silgi
anta

2. Bu ....................... senin mi?


Evet, benim.
defter
sandalye
cetvel
kitap

2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyle ilgili resmi iaretleyiniz. ()


1.

2.

3.

4.

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi


uygun blme yaznz.
NE?
............................ ............................
............................ ............................
KM?
............................ ............................
............................ ............................
4. Aadaki cmleleri diyaloa
gre sralaynz.

36

3. Bu, .......................
Evet.
kalem mi?
silgi mi?
defter mi?
masa m?

Lena sen syle. Bu ne?


Evet. Bu, kalem. Hasan otur.
Hasan, bu ne?
Hayr. Bu, harita deil.
Evet. Bu, defter.
Sen syle David. Bu ne?
Bu, kalem.
Bu, harita
Bu, defter.

4. Bu, ............ mi?


Hayr, deil.
defter
sandalye
cetvel
silgi

2. rnekteki gibi benzer


diyaloglar kurunuz.

tahta
defter
sandalye
silgi

anta
tkenmez kalem
bilgisayar
televizyon

kitap
harita
sra
kalem

1. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Bu ne?
B: Bu, kalem.
A: Bunlar ne?
B: Bunlar masa.
A: Bunlar silgi mi?
B: Hayr, bunlar silgi deil.
Bunlar tebeir.

Konusma

3. Aadaki diyalou okuyunuz.


Aye
Elif
Aye
Elif

: yi gnler.
: yi gnler Aye. Bu kim?
: Bu, benim kardeim Mehmet.
: Benim adm Elif.
Tantmza memnun oldum.
Mehmet : Ben de.

4. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1

' Ferhat

' Sevgi

' Hakan

' Osman

' Perihan

' Okan

' Erhan

' Hatice

' Emre
37

Yazma

1. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Bu, okul mu?
Evet. ....................................
2. u, harita m?
Hayr. ...................................
3. O, sandalye mi?
.................. deil.

2. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.

1. A: Bu, kitap m?
B: .............................

2. A: Bu, kalem mi?


B: .............................

3. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ......................................................?
Evet. Bu, masa.
2. ......................................................?
Hayr. Bu, ku deil.
3. ......................................................?
Evet. Bu, szlk.
4. ......................................................?
Hayr. Bu, defter.

38

3. A: Bunlar anta m?
B: .........................

4. A: Bu, renci mi?


B: .............................

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Bu ne?
...................................................................................
2. Bu kim?
...................................................................................
3. Bu, ka?
...................................................................................
4. Bunlar ne?
...................................................................................
5. Bu, benim kalemim.
...................................................................................

Not
Aadaki saylar okuyunuz.

7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
11 on bir
12 on iki
13 on

ARET ZAMRLER

1. Tekil aret Zamirleri: Bu, u, o


2. oul aret Zamirleri: Bunlar, unlar, onlar
rnek: Bu ne? Bu, tahta.
u kim? u, Ali.

19 on dokuz
20 yirmi
21 yirmi bir
...
30 otuz
40 krk
50 elli

SORU ZAMRLER

5
a,
e, i
o, u
,

60
70
80
90
100
1000

SORU EK (m?)
rnek:
Bu, kap m?
Bu, kalem mi?
O, otobs m?
u, televizyon mu?

m
mi
mu
m

OLUMSUZLUK EK

1. Kim soru zamiri insanlar iin kullanlr.


rnek: Bu, kim? Bu, Ali.

a, , o, u ma
e, i, , me

2. Ne soru zamiri insan dndaki varlklar iin kullanlr.


rnek: Bu ne? Bu, kalem.
Bu ne? Bu, kedi.

rnek:
oku - ma yaz - ma
gel - me syle - me

SMLERDE OLUMSUZLUK

EMR KP
EKM TABLOSU

simlerde olumsuzluk deil kelimesi ile yaplr.


rnek: Bu, defter mi? Hayr. Bu, defter deil.
Bu, doktor mu? Hayr. Bu, doktor deil.

OKLUK EK

Kaln nller : a, , o, u
nce nller : e, i, ,

-lar
-ler

rnek: defter-ler, kitap-lar, masa-lar, ocuk-lar

altm
yetmi
seksen
doksan
yz
bin

Dil Bilgisi

0 sfr
1 bir
2 iki
3
4 drt
5 be
6 alt

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

OLUMLU

OLUMSUZLUK

yaz
yazsn

yazn / yaznz
yazsnlar

yazma
yazmasn

yazmayn / yazmaynz
yazmasnlar

rnek:
Defterlerinizi an.
Tahtaya yazsnlar.

Baheye kmayn.
ocuklar konumasnlar.
39

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki boluklar resimlere gre doldurunuz.


1

A: Bu kim?
B: ....................................

A: Bu ne?
B: ....................................

A: Bunlar kim?
B: ....................................

A: Bunlar ne?
B: ....................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
brahim Bey : Bello, ......................... ltfen.
Bello
: Bu ......................... , bu defter. Bunlar silgi,
bunlar .........................
brahim Bey : Bu ne?
Bello
: Bu, masa m?
brahim Bey : Hayr. Bu, masa deil. Bu, .....................
Buraya al Bello.
Bello
: Teekkr .........................
brahim Bey : Bir ey deil.
2. Seyrediniz ve boluklara uygun isimler yaznz.
1.
2.
3.
4.

............................................: Naslsn Bello?


............................................: Bello, oku lften!
............................................: O, silgi.
............................................: Emre, bu kim?

C. ZLEME SONRASINDA
1. Aadaki diyaloglarla resimleri eletiriniz.
1 A: Emre, bu kim?
B: Bu, Bello. O, Nijeryal.
a

2 A: Bu, Osman.
B: Memnun oldum.
b

3 A: Naslsn Bello?
B: yi deilim.
c

4 A: Bunlar silgi mi?


B: Hayr, bunlar silgi deil.
d

2. Filme gre doru cmlenin bana D; yanl cmlenin bana Y yaznz.


1.
2.
40

Bello, Nijeryal bir renci.


brahim Bey, retmen.

3.
4.

Aye, renci deil.


brahim Bey, Trke retmeni.

1. Aadaki sorularla cevaplar eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

Bu ne?
Bu, defter mi?
Bu, bir anta m?
Bu, kim?
Bu, ka?

a.
b.
c.
d.
e.

2. Aadaki saylar rakamla yaznz.

Bu, Trke retmeni.


Doksan be.
Evet. Bu, bir anta.
Bu, kalem.
Hayr. Bu, defter deil.

otuz iki
elli drt
doksan be
yz drt
bin dokuz yz seksen
iki bin be

3. Aadaki kelimeleri uygun balklarn altna yaznz.


Silgi
Kalem
Balk

Aye

Kalem
Arkada

............................

Degerlendirme

sfr
drt
sekiz
on bir
yirmi
otuz

............................

............................

............................
renci

............................

Dede

............................

............................

............................

Ke d i

............................

............................
At

retmen

Sra
Ay e
rdek

4. Aadaki sorular cevaplaynz.

1. Resimde ka kalem var?


..............................................

2. Resimde ka silgi var?


....................................

3. Resimde ka bayrak var?


..............................................

5. Aadaki boluklar resimlere bakarak doldurunuz.

1. ........................... ne?
.................................

2. .......................... kim?
..................................

3. ........................... ne?
.................................

4. ......................... kim?
.................................
41

Aadaki resimlere bakarak bulmaca karelerini doldurunuz.


1

1.

12
4.
6.

Oyun - Eglence

2.
9.

11

5.

3
12.

10
7

7.
3.

10.
8
11.

8.

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

42


SM VE SIFATLAR
akll tahta

arkada

bayrak

bilgisayar


cevap
anta
p kutusu
defter


harita
hayvan
insan
kalem


kitap
masa
renci
sandalye


snf
sra
silgi
sinevizyon

 soru
 tablo

1. Snfnzdan arkadanz fotoraflaryla tantnz.


2. evrenizdeki eyalardan 10 tanesinin resmini iziniz. Altna isimlerini yazarak panoya asnz.

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Kelimeler

DERSLER

44

1. Trke

5. Kimya

9. Bilgisayar

2. ngilizce

6. Biyoloji

10. Beden Eitimi

3. Matematik

7. Tarih

11. Resim

4. Fizik

8. Corafya

12. Mzik

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

GNLER
1. Pazartesi

5. Cuma

2. Sal

6. Cumartesi

3. aramba

7. Pazar

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi


uygun resmin altna yaznz.
4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz
kontrol ediniz.

4. Perembe
7

10

11

12

rnekleme
A: Bugn gnlerden ne?
B: Bugn gnlerden
pazartesi.
A: Bu hangi ders?
B: Trke

-3y + 3x = -7(x + 3)

Merhaba
Naslsn?
Teekkr ederim

Saat k

45

Okuma - Anlama

1.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

YEN DERS PROGRAMI


Aye
Sevgi
Aye
Sevgi
Aye
Sevgi
Aye
Sevgi
Aye

: Ders, matematik deil.


: Ama ders programnda matematik var.
: Bu, eski ders program. Yeni programda bugn matematik dersi yok.
: imdi hangi ders var?
: imdi iki saat fizik dersi var.
: Bugn baka hangi dersler var?
: ki saat Trke, bir saat bilgisayar, iki saat beden eitimi dersi var.
: Matematik dersi hangi gn?
: Matematik dersi aramba gn.

1.2 Diyaloa gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

46

(
(
(
(
(

) Birinci ders bilgisayar.


) Eski ders programnda matematik var.
) Yeni ders programnda Trke yok.
) imdi iki saat fizik var.
) Matematik dersi cuma gn.

1.3 Aadaki sorular diyaloa gre cevaplaynz.


1. Birinci ders ne?
..................................................................................
2. Yeni ders programnda matematik var m?
..................................................................................
3. Programda ka saat fizik var?
..................................................................................
4. Bugn hangi dersler var?
..................................................................................
5. Matematik dersi hangi gn?
..................................................................................

2.1 Aadaki metni okuyunuz.

BENM SINIFIM
Merhaba. Benim adm Emre. Ben renciyim. Buras benim snfm. Ben 9-A snfndaym. Benim okulumda be gn ders var.
Cumartesi ve pazar gn tatil. Okulda ders
yok.
Bugn gnlerden perembe. Bugn iki saat
matematik, bir saat mzik, iki saat Trke ve
iki saat beden eitimi var. Bugn ngilizce
dersi yok. ngilizce dersi pazartesi, aramba
ve cuma gn var.

2.2 Metne gre doru cmlelerin bana D; yanl


cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Emre, 9-A snfnda.


) Bugn gnlerden aramba.
) Okulda alt gn ders var.
) Bugn iki saat Trke var.
) Pazartesi, aramba ve cuma gn ngilizce var.

2.3 Aadaki cmleleri metne gre


eletiriniz.
1. Fizik retmeni
2. Corafya retmeni
3. Bilgisayar retmeni

a. Hseyin
b. Zeki
c. Cihan

Bu, benim fotorafm. Burada arkadalarm ve retmenlerim var.


Bu, arkadam Osman. Osman, matematik dersinde ok
baarl. Bu, Aye. O, Trke dersinde baarl. Ben kimya
dersinde ok baarlym. nk kimya dersi ok kolay ve
zevkli.
Bu, benim fizik retmenim. Onun ad Cihan. Bu, corafya
retmenimiz. Onun ad Hseyin. Bu da bilgisayar retmenimiz. Onun ad Zeki.

rnekleme
1. A: Bugn Trke var m?
B: Evet, bugn Trke var.
Hayr, bugn Trke yok.

3. A: Sence en zevkli ders hangisi?


B: Bence en zevkli ders mzik.

2. A: Yarn ka saat beden eitimi var?


B: Yarn iki saat beden eitimi var.

4. A: Sence en zor ders hangisi?


B: Bence en zor ders fizik.

47

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.

2. Dinleyiniz ve duyduunuz dersin adn uygun bolua yaznz.


Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7

Sal

aramba

Cuma

.........................

.........................
.........................

.........................
.........................

.........................

.........................
.........................
.........................

3. Diyalou dinleyiniz.
4. Diyalou tekrar dinleyiniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()
1. Elifte yeni ders program .....
var
yok
2. Yarn, .........
corafya, resim, ngilizce, bilgisayar ve Trke var.
corafya, tarih, ngilizce, mzik ve kimya var.
corafya, tarih, ngilizce, bilgisayar ve Trke var.
3. Bilgisayar .........
drdnc ders
beinci ders
altnc ders
48

Perembe

.........................

4. Yarn .........
bir saat tarih var
iki saat tarih var
tarih dersi yok

5. Bugn .........
dev var
dev ok
dev yok

.........................

1. Aadaki
diyalou
okuyunuz.

Konusma

A: Bugn Trke var m?


B: Evet, var.
A: Matematik kanc ders?
B: Matematik ikinci ders.
2. rnekteki gibi benzer
diyaloglar kurunuz.

1.

2.

3.

x Mzik
x Matematik
x 4.

x Beden Eitimi
x Kimya
x 5.

x Corafya
x Tarih
x 3.

3. Aadaki diyalou
okuyunuz.
A: Hangi derste
baarlsn?
B: Bilgisayar dersinde
baarlym. Sen?
A: Matematik dersinde
baarlym.

4. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.

x Biyoloji
x Fizik

x Mzik
x Trke

x Resim
x Kimya
49

1. Haftann gnlerini yaznz.

Yazma

Pazartesi

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Perembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

2. Haftalk ders programnz yaznz.


Pazartesi

Sal

aramba

3. Kark harflerden ders isimleri yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORCAAFY
RHAT
RTEK
RBGSAALY
ZKM
GLECNZ
MATKTEMA
AYMK

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

4. Aadaki boluklar rnekteki gibi doldurunuz.


1.
2.
3.
4.
5.

Yedinci
: 7.
............................. : 15.
............................. : 19.
............................. : 24.
............................. : 46.

1.
2.
3.
4.
5.

Otuzuncu
: 30.
Elli birinci
: .......
Altm ikinci
: .......
Yetmi nc : .......
Seksen sekizinci : .......

5. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1.
2.
3.
4.
5.
50

Yarn hangi dersler var?


Bugn ka dersiniz var?
Cuma gn Trke var m?
devimiz var m?
Yarn fizik dersi yok.

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Not

VAR-YOK

Dil Bilgisi

Bir haftada yedi gn vardr.


Gnler
: Pazartesi, sal, aramba, perembe, cuma, cumartesi ve pazar
Hafta ii gnleri : Pazartesi, sal, aramba, perembe, cuma
Hafta sonu gnleri : Cumartesi, pazar

SORU SIFATLARI

Olumlu cmlelerde var; olumsuz cmlelerde yok kullanlr.

Hangi, nasl, ka, kanc, kaar, ne, ne kadar

rnek: Bugn matematik, Trke ve resim var.


Bugn ngilizce dersi yok.

rnek: A: Ka kalemin var?


B: Drt kalemim var.
A: Bugn hangi dersler var?
B: Bugn Trke, fizik ve bilgisayar dersi var.

A: Sence bilgisayar nasl bir ders?


B: Bence bilgisayar zevkli bir ders.

SMN BULUNMA HL (-da, -de)

Kimde?
rnek:
Ahmet Beyde gzel bir kalem grdm.

-()nc, -(i)nci, -(u)ncu, -()nc


e, i -(i)nci
a, -()nc
, -()nc
o, u -(u)ncu

Nerede?
rnek:
Snfta yaz tahtas ve bilgisayar var.
Bugn okulda ders yok.

SIRA SAYI SIFATLARI

rnek:
alt-nc, yedi-nci, on-uncu, drd-nc

EK-FL (i-)

EK-FLN GEN ZAMANI


rnek: anta yeildir.
Aye Hanm, retmendir.
renciler snftadr.
Hseyin Bey, yaldr.
Ali, tembel bir renci deildir.

EKM TABLOSU
OLUMLU

OLUMSUZLUK

SORU

Ben

retmenim

retmen deilim

retmen miyim?

Sen

retmensin

retmen deilsin

retmen misin?

retmen(dir)

retmen deil(dir)

retmen mi?

Biz

retmeniz

retmen deiliz

retmen miyiz?

Siz

retmensiniz

retmen deilsiniz

retmen misiniz?

Onlar

retmen(dir)ler retmen deil(dir)ler

retmenler mi?
51

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Bir gnde ka saat dersiniz var?
....................................................................................
2. Bugn hangi dersler var?
....................................................................................
3. Sizce en zevkli ders hangisi?
....................................................................................

4. Sizce en zor ders hangisi?


....................................................................................
5. Kanc ders Trke?
....................................................................................
6. Bugn gnlerden ne?
....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aye ve Sevginin yeni ders programnda hangi dersler var? aretleyiniz. ()
Trke

Bilgisayar

Biyoloji

Mzik

Fizik

Beden Eitimi

Matematik

Kimya

2. Seyrediniz ve doru kelimelerin altn


iziniz.
Merhaba. Benim adm Emre / Osman. Ben
renciyim. Buras benim snfm / evim. Ben
9-A
A / 9-C
C snfndaym. Bugn gnlerden
aramba / perembe. Bugn bir / iki saat
matematik, bir saat resim / mzik, iki saat
Trke / ngilizce ve iki saat beden eitimi var.
Okulumda be / alt gn ders var. Cumartesi ve
pazar gn tatil / bo. Okulda ders yok.

C. ZLEME SONRASINDA
Resimlerin altna rencilerin baarl olduklar derslerin adlarn yaznz.

...................................................
52

...................................................

...................................................

1. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1.
2.
3.
4.
5.

Hangi ders zor?


Hangi ders kolay?
Hangi ders skc?
Hangi ders zevkli?
Hangi ders ilgin?

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Haftada 10 saat Trke dersimiz var.


Gnde 7 saat dersimiz var.
Cumartesi gn dersimiz yok.
Yarn tatil, dersimiz yok.
Bizim mzik dersimiz yok.

3. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Bir haftada ka saat dersiniz var?
....................................................................................
2. Bugn Trke kanc ders?
....................................................................................
3. Okulunuzda hangi gnler tatil?
....................................................................................
4. Yarn gnlerden pazar m?
....................................................................................
5. Sal gn kimya var m?
....................................................................................

4. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.
1. pazar / gnlerden / bugn
....................................................................................
2. var / Trke / yarn / m
....................................................................................
3. zor / dersi / fizik / mu
....................................................................................
4. dersi / gn / yok / sal / kimya
....................................................................................
5. gn / var / hangi / dersler / cuma
....................................................................................

Gnler
Pazartesi
Sal

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

ngilizce

Trke

Kimya

Fizik

Fizik

Matematik Kimya

Kimya

ngilizce

Corafya

aramba

Mzik

Resim Bilgisayar Matematik Matematik

Perembe

Trke

Trke

ngilizce

Bilgisayar

Biyoloji

Cuma

Biyoloji

Beden
Eitimi

Beden
Eitimi

Tarih

Corafya

Cumartesi

TATL

Pazar

1. Bugn gnlerden ne? (aramba)


....................................................................................
2. Yarn perembe mi?
....................................................................................
3. Hangi gnler ngilizce var?
....................................................................................
4. Sal gn Trke var m?
....................................................................................
5. Hangi gnler ders yok?
....................................................................................

Degerlendirme

2. Ders programnza gre aadaki cmlelerden


doru olann bana D; yanl olann bana Y
yaznz.

5. Aadaki sorular ders programna gre cevaplaynz.

6. Aadaki boluklar uygun eklerle doldurunuz.


-da / -de / -ta / -te
rnek: Mustafada
1. Emre...................
2. Okul...................
3. Sra...................
4. Aye...................
5. Elif...................

7. Aadaki boluklar rnekteki gibi doldurunuz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

renciyim
rencisin
renci
renciyiz
rencisiniz
renciler

renci deilim.
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
53

Oyun - Eglence

Aadaki kelimeleri tablodan bulunuz ve iaretleyiniz.


PAZARTES

T F R

SALI

A R A M B A J

E N E D E B

Z M K Y P R K J C S

C M D N K

Y G D P

PEREMBE

T Z R G Z G M V U T G M M A R

CUMA
CUMARTES

CORAFYA

Szlke

N O R E S

TARH

Proje devi

ARAMBA

PAZAR

54

M U Z E N C R F N

P B K B A H N Y R

Y M

C P M T R G O M C A L Y

F A

U R E T S N F V Z

A O A T

M K E R A R L H M A Z L
A S

T K K

B F Z

V A Y M

L R E

P C O O M

E L L R E K Y O A
A M L E J A D

C T

H L Y K S F G B L R Z T B L

MZK

H A F T A

RESM

F Z L B R A Z A P L R R G V

E F L N T V K

NGLZCE
TRKE
BEDEN ETM
KMYA
BYOLOJ
MATEMATK
FZK
HAFTA SONU
HAFTA
KOLAY
ZOR

Aadaki kelimelere szlkten baknz.


SMLER
 bugn
 ders

 dn
 gn

 hafta
 hafta ii

 hafta sonu
 kolay

 yarn
 zor

1. Bir kartona haftalk ders programnz yaznz. Bunu snf panosuna asnz.
2. retmenlerinizin ve snfnzdaki arkadalarnzn fotoraflarndan oluan bir snf albm hazrlaynz.
Fotoraflarn altna aadaki bilgileri yaznz.
Ad soyad
:
Doum yeri
:
En sevdii dersin ad :

Kelimeler

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

1. Oturma odas

4. ocuk odas

7. Bahe

2. Balkon

5. Garaj

8. Banyo

3. Yatak odas

6. Mutfak

9. at

Pencere
Televizyon
Lavabo
Sehpa
Klozet
Koltuk
Kvet

Buzdolab

Frn

56

Masa

Sandalye

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.


3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin altna yaznz.

A: Buras neresi?
B: Buras mutfak.

4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

rnekleme

Elbise Dolab

Lamba
Yatak

Perde
9

57

Okuma - Anlama
1.1

Aadaki metni okuyunuz.

AYENN EV
Merhaba. Benim adm Aye. Ben on be
yandaym. Buras bizim evimiz. Bizim
evimiz mstakil. Evimizin byk bir bahesi
var. Bahede garaj ve kpeimizin kulbesi
var. Evimizde alt oda, iki banyo, iki tuvalet,
bir salon ve bir mutfak var.
Buras benim odam. Benim odam ikinci
katta. Odam ok geni ve ferah.

1.2 Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Aye ka yanda?
............................................
2. Ayenin evi mstakil mi?
............................................
3. Ayenin evi ka odal?
............................................

1.3 Ayenin evinde neler var? Yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

58

4. Bahede neler var?


............................................
5. Ayenin odas kanc katta?
............................................
6. Ayenin odas kk m?
............................................

Alt oda.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

2.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

KRALIK EV VAR MI?


Mteri : Merhaba.
Emlak : Merhaba. Ho geldiniz.
Mteri : Kiralk ev var m?
Emlak : Evet, var. Mstakil ev mi olsun?
Apartman dairesi mi?
Mteri : Apartman dairesi olsun. Ama kk olmasn.
Emlak : Bakn, bu dairemiz oda, bir salon.
Mteri : Kanc kat?
Emlak : Beinci kat.
Mteri : Peki, asansr var m?
Emlak : Evet, var efendim.
Mteri : Mutfak kk m, byk m?
Emlak : Mutfak biraz kk. Ama ok gzel.
Mteri : Kiras ka lira?
Emlak : 700 lira.
Mteri : Biraz yksek deil mi?
Emlak : Fiyatlar normal.
Mteri : Daha uygun daireniz var m?
Emlak : Maalesef.
Mteri : Teekkr ederim.
Emlak : Rica ederim. nemli deil.

rnekleme

2.2 Doru cevab diyaloa gre iaretleyiniz. ()


1. A: Kiralk ev var m?
B: ...................................

3. A: Kanc kat?
B: ...................................

Var
Yok
ok
2. A: Mstakil mi olsun.
Apartman dairesi mi?
B: ...................................

nc kat
Drdnc kat
Beinci kat
4. A: Kiras ka lira?
B: ...................................

Mstakil
Baheli
Apartman dairesi

700 lira
600 lira
500 lira

2.3 Diyaloa gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Emlakda kiralk ev var.


) Ev, beinci katta.
) Apartmanda asansr yok.
) Evin mutfa ok byk.
) Evin kiras 700 lira.

1. A: Nasl bir eviniz var?


B: Mstakil bir evimiz var.

3. A: Bu ev sizin mi?
B: Evet, bizim. / Hayr, bizim deil. Kiralk.

2. A: Eviniz ka odal?
B: Evimiz odal.

4. A: Eviniz byk m, kk m?
B: Evimiz byk.
59

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.

2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun blme yaznz.


Oturma Odas

Yatak Odas

3. Metni dinleyiniz.
4. Tekrar dinleyiniz ve doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y
yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

60

(
(
(
(
(

) Ebru, on be yanda.
) Ebru, mstakil bir evde yayor.
) Ebrunun evi kk.
) Ebrunun evi oda bir salon.
) Ebrunun odas byk.

Mutfak

Banyo

1. Aadaki diyalou okuyunuz.

Konusma

A: Eviniz hangi ehirde?


B: zmirde
A: Eviniz apartman dairesi mi,
mstakil mi?
B: Evimiz apartman dairesi.
A: Geni mi, dar m?
B: Geni.
A: Ka odal?
B: Drt odal.
A: Kanc katta?
B: nc katta.

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1

Konya
Mstakil
Byk
3 oda,
bir salon

stanbul
Apartman
Kk
2 oda,
bir salon
5.

Bursa
Mstakil
Byk
3 oda,
bir salon

3. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Odanda neler var?
B: Odamda masa, sandalye ve bilgisayar var.
A: Odanda televizyon var m?
B: Hayr, odamda televizyon yok.

4. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.


1 Mutfak
Buzdolab, frnl ocak, masa
Bulak makinesi

2 Banyo
Lavabo, kvet, klozet
Ayna

3 Oturma odas
Koltuk, televizyon, vitrin
Bilgisayar

5. Aadaki blmleri rnekteki gibi anlatnz.

Buras ocuk odas.


ocuk odasnda bilgisayar,
masa, sandalye, kitaplk, yatak,
elbise dolab ve tablo var.
61

Yazma

1. rnekteki gibi yeni diyaloglar yaznz.


Mteri : Kiralk mstakil bir eviniz var m?
Emlak : Evet, var.
Mteri : Ka odal?
Emlak : Drt odal.
Mteri : Mutfak byk m, kk m?
Emlak : Mutfak byk.
Mteri : Kiras ka lira?
Emlak : Kiras 600 lira.
Apartman dairesi / 3 oda /
Salon / Byk / 700 TL
A: ........................................?
B: ..........................................
A: ........................................?
B: ..........................................
A: ........................................?
B: ..........................................

Baheli ev / 4 oda / ocuk


odas / Kk / 1000 TL
A: ........................................?
B: ..........................................
A: ........................................?
B: ..........................................
A: ........................................?
B: ..........................................

2. Evinizi anlatnz.
Apartmanda m, mstakil mi?
Ka odal?, Odalarda neler var?
Bahesi var m?
Kira m, sizin mi?
Eviniz ehirde mi, kyde mi?
Benim evim; ....................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
3. Aadaki sorular kendi evinize gre cevaplaynz.
1. Nasl bir eviniz var? (Mstakil / Baheli)
....................................................................................
2. Oturma odanzda neler var?
....................................................................................
3. Buzdolab nerede?
....................................................................................
4. Frn, mutfakta m?
....................................................................................
5. Kvet, ocuk odasnda m?
....................................................................................
62

4. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.
1. var / odasnda / televizyon / oturma
....................................................................................
2. yok / odamda / bilgisayar / benim
....................................................................................
3. baheli / bir evimiz / mstakil / var / bizim
....................................................................................
4. yannda / var / buzdolabnn / frn
....................................................................................
5. odal / kiralk / / var m? / eviniz
....................................................................................
5. Aadaki cmleleri tercme ediniz.
1. Bizim lkemizde evler mstakil.
....................................................................................
2. Odanda bilgisayar var m?
....................................................................................
3. Nasl bir eviniz var?
....................................................................................
4. Eviniz kira m, sizin mi?
....................................................................................
5. Evinizde kitaplk var m?
....................................................................................

Not
1. aret Zamirleri:

uras
Buras

2. Konumlar:

Altnda

stnde

inde

Arkasnda

Yannda

nnde

Arasnda

Kesinde

ZAMR nsi

rnek: Masann alt-n-da


Okulun bahesi-n-de
Kapnn yan-n-da
Elbise dolab-n-da
Yatak odas-n-da
2

LG HL (Tamlayan) EK

-n (-in, -un, -n)


rnek: A: Bu kim?
B: Bu, Elifin kardei.
3

Dil Bilgisi

Oras

-l, -li YAPIM EK

rnek: oda-l
odal
bahe-li baheli
havuz-lu havuzlu

-sz, siz YAPIM EK

rnek: at-sz ev (Evin ats yok.)


bahe-siz ev (Evin bahesi yok.)
havuz-suz ev (Evin havuzu yok.)

SM TAMLAMASI

rnek: Elif-in ev-i


Hasan-n apatman-
Yatak oda-s
Oturma oda-s
63

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Eviniz mstakil mi?
.....................................................................................
2. Evinizin bahesi var m?
.....................................................................................
3. Eviniz ka katl?
.....................................................................................

4. Eviniz ka odal?
.....................................................................................
5. Evinizde kendi odanz var m?
.....................................................................................
6. Oturma odanzda neler var?
.....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Seyrediniz ve uygun seenei iaretleyiniz. () (2.00 dk-2.47 dk aras)
Evet Hayr
1.
2.
3.
4.
5.

Daire oda, bir salon.


Daire drdnc katta.
Apartmanda asansr yok.
Mutfak biraz kk.
Dairenin kiras be yz lira.

2. Aadaki metni filme gre uygun kelimelerle doldurunuz. (2.47 dk-3.21 dk)
Buras benim evim. Evimiz ........................................... dairesi.
Evimiz ikinci ...........................................
Evimiz ........................................... oda bir salon. Biraz ...........................................
Buras benim odam. Odamda yatak, ..........................................., sandalye ve elbise dolab var.

C. ZLEME SONRASINDA
1. Ayenin evine gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Ayenin evinin bahesinde garaj var.


) Ayenin odas ikinci katta.
) Ayenin odas ok kk.
) Ayenin evi mstakil.
) Bahede masa ve sandalyeler var.

2. Ayenin ve Serdarn odasndaki eyalar yaznz.

AYENN ODASI

64

SERDARIN ODASI

1. Aadaki kelimeleri uygun blmlere yaznz.


buzdolab / kitaplk / kanepe / bulak makinesi / kvet /
kulbe / amar makinesi / elbise dolab / frn / garaj
Oturma
Odas

Yatak Odas

Mutfak

Banyo

Bahe

2. lgili kelimeleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

lavabo
ocak
koltuk
elbise dolab
vitrin

a.
b.
c.
d.
e.

oturma odas
yatak odas
banyo
salon
mutfak

Degerlendirme

3. Aadaki resimlerin altna eyalarn adlarn yaznz.

1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... 4. ............................... 5. ...............................

6. ............................... 7. ............................... 8. ............................... 9. ............................... 10. ...............................


4. Aadaki eletirmelerden doru olann bana D; yanl
olann bana Y yaznz.
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (
7. (
8. (
9. (
10. (

) Banyo
) Aa
) Garaj
) Televizyon
) Havuz
) Kat
) Buzdolab
) Yemek
) Kitaplk
) Bilgisayar

kvet
oda
bahe
oturma odas
salon
apartman
banyo
buzdolab
salon
oturma odas

5. Aadaki sorular resimlere bakarak cevaplaynz.


1. Buras neresi?
..................................................................
..................................................................
2. Burada neler var?
..................................................................
..................................................................
3. Frnl ocak nerede?
..................................................................
..................................................................
4. Buras oturma odas m?
..................................................................
..................................................................
5. Televizyon nerede?
..................................................................
..................................................................
6. Sehpann stnde ne var?
..................................................................
..................................................................
65

Aadaki resimlerin yerine kelimeleri yazarak metni tamamlaynz.

Oyun - Eglence

Bizim iki katl bir

imiz var. Evimizde oda, bir salon var. Salonda

ve 6 adet

bir de 2 kapl

bir

var. Yatak odasnda bir

var. Mutfakta

ve

ve

var. Banyoda bir

, bir

ve

var.

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

66


SMLER
apartman
buzdolab
amar makinesi
kanepe


daire
dolap
hal
kat


kitaplk
koltuk
kulbe
mahalle

Bilgisayarda evinizin blmlerini gsteren bir sunum hazrlaynz.


Bu sunumu snfta arkadalarnza anlatnz.

, bir

var. Benim alma odamda bir


oda
perde
sehpa
yatak

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


4. Almanya

2. ABD

5. Rusya

3. Pakistan

6. Grcistan

Kelimeler

1. Trkiye

68

7. Makedonya

10. Bosna Hersek

8. Arnavutluk

11. Nijerya

9. Trkmenistan

10

12. Tacikistan

11

2. Dinleyiniz ve duyduunuz
kelimeyi uygun resmin
altna yaznz.
3. Tekrar dinleyiniz ve
yazdklarnz kontrol
ediniz.

rnekleme
A: Buras neresi?
B: Buras Trkiye.

12
69

1.1

Aadaki diyalou okuyunuz.

Okuma - Anlama

NERELSNZ?
Muhabir : Merhaba
Bello : Merhaba
Muhabir : Adnz ne?
Bello : Bello.
Muhabir : Nerelisiniz?
Bello : Nijeryalym.
Muhabir : Ka yandasnz?
Bello : On be yandaym.
Muhabir : renci misiniz?
Bello : Evet, renciyim. Uluslararas
stanbul Lisesinde okuyorum.
Muhabir : ok gzel Trke konuuyorsunuz.
Baka yabanc dil biliyor
musunuz?
Bello : Evet, ngilizce ve Franszca
biliyorum.

1.2 Doru cevab diyaloa gre


iaretleyiniz. ()
1. Bello ......................
Kenyal
Trkiyeli
Nijeryal
2. Bello ....................... yanda.
on be
on alt
on yedi
3. Bello ........................
kimya retmeni
renci
fizik retmeni
4. Bello gzel ............... konuuyor.
ngilizce
Franszca
Trke
70

1.3 Aadaki sorular diyaloa gre cevaplaynz.


1. Bello nereli?
..................................................................................
2. Bello ka yanda?
..................................................................................
3. Bello nerede okuyor?
..................................................................................
4. Bello hangi dilleri biliyor?
..................................................................................
5. Bello Trke biliyor mu?
..................................................................................

2.1 Aadaki metinleri okuyunuz.

BEN BADATTA YAIYORUM


Benim adm Sermet. On alt yandaym. Badatta yayorum. Ik
Lisesinde okuyorum. Ana dilim
Arapa. Okulda iki yabanc dil
reniyorum. Bunlar, Trke ve
ngilizce. Ben arkadalarm ve
okulumu ok seviyorum.
2.2 Metne gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana
Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Sermet on alt yanda.


) Sermet, Badatta oturuyor.
) Sermetin ana dili Trke.
) Sermet renci.
) Sermet yabanc dil reniyor.

rnekleme
1. A: Nerelisin?
B: Trkiyeliyim.
2. A: Yabanc dil biliyor musun?
B: Evet, Almanca biliyorum.

BEN MAKEDONCA
KONUUYORUM
Benim adm Aleksandra. On be
yandaym. Ben Makedonyalym.
Doum yerim skp. Makedonyann
bakenti skp. Ben burada yayorum. Makedonca konuuyorum.
ngilizce, Trke ve talyanca biliyorum.
2.3 Aadaki sorular metne gre
cevaplaynz.
1. Aleksandra ka yanda?
..............................................................
2. Aleksandra nereli?
..................................................
3. Aleksandrann doum yeri neresi?
...............................................................
4. Aleksandra nerede yayor?
..................................................................................
5. Aleksandra hangi dilleri biliyor?
..................................................................................

3. A: Hangi lkede yayorsun?


B: Almanyada yayorum.
4. A: Hangi dili konuuyorsun?
B: Trke konuuyorum.

5. A: Nerede oturuyorsun?
B: Ankarada oturuyorum.
6. A: lkenizin bakenti neresidir?
B: lkemizin bakenti Ankaradr.
71

Dinleme - Anlama
1. Diyalou dinleyiniz.

2. Diyalou tekrar dinleyiniz ve boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.


Ad Soyad

lkesi

Nerede yayor?

Nino Malakmadze
Ardit Borii
smail Saidov

3. Tekrar dinleyiniz ve aadaki sorular cevaplaynz.


1. Nino ka yanda?
.....................................................................................
2. Nino nereli?
.....................................................................................
3. Ardit nerede okuyor?
.....................................................................................
72

4. Ardit hangi dili konuuyor?


.....................................................................................
5. Tacikistann bakenti neresi?
.....................................................................................
6. smail hangi dilleri biliyor?
.....................................................................................

1. Aadaki diyalou okuyunuz.

Konusma

A: Ho geldiniz.
B: Ho bulduk.
A: Adnz, soyadnz?
B: Adm Serkan, soyadm Korkmaz.
A: Doum tarihiniz?
B: 25 Aralk 1985.

A: Nerede oturuyorsunuz?
B: Bursada oturuyorum.
A: Yabanc dil biliyor musunuz?
B: Evet, ngilizce biliyorum.
A: Teekkr ederim.
B: Bir ey deil.

2. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.


1

Serdar
Yiit
01 Nisan 1988
zmir
Almanca

brahim
Yldz
12 Eyll 1990
Ankara
Bilmiyor

3. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Merhaba. Benim adm Levent Tzmen.
B: Merhaba. Benim adm Haris Berkovi.
A: Haris Bey nerelisiniz?
B: Ben Bosna Hersekliyim. Siz nerelisiniz?
A: Ben Trkiyeliyim. Memnun oldum.
B: Ben de Levent Bey.
4. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.
1 Ebubekir Faruki
Pakistan
Roberto Carlos
spanya

2 Tark Ahmet
Irak
Aye alkan
Trkiye

3 Helga Bscher
Almanya
ota Arvaladze
Grcistan

4 Elnura Rahimdinova
Krgzistan
Dafine abani
Kosova

Ferhat
alkan
21 Mart 1979
Kayseri
Arapa

2. rnekteki gibi lkenizi anlatnz.

Yazma

1. rnekteki gibi kendinizi anlatnz.

Benim adm Mehmet. 17 yandaym. Ankaralym.


Bursada yayorum. ngilizce ve Franszca biliyorum.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Ben Trkiyeliyim. Trkiye, Asya ve Avrupa ktasndadr.


Trkiyenin bakenti Ankaradr. lkemizin nfusu 73
milyondur. Trkiyenin resmi dili Trkedir.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

3. Aadaki kark harflerden lke isimleri yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRTEY
ASYUR
AKRI
ANLYMAA
SRCGANT
DEMKAOYNA

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

4. Aadaki diyaloglar tercme ediniz.


1. A: Nerelisiniz?
B: stanbulluyum.
A: ..............................................
B: ..............................................
2. A: Yabanc dil biliyor musunuz?
B: Evet. Trke biliyorum.
A: ..............................................
B: ..............................................
3. A: Nerede oturuyorsunuz?
B: stanbulda oturuyorum.
A: ..............................................
B: ..............................................
74

4. A: lkenizin bakenti neresi?


B: lkemizin bakenti Ankara.
A: ..............................................
B: ..............................................
5. A: Ka yandasnz?
B: 17 yandaym.
A: ..............................................
B: ..............................................

MDK ZAMAN
EKM TABLOSU
OLUMLU

OLUMSUZ

SORU

alyorum

almyorum

alyor muyum?

Sen

alyorsun

almyorsun

alyor musun?

alyor

almyor

alyor mu?

Biz

alyoruz

almyoruz

alyor muyuz?

Siz

alyorsunuz

almyorsunuz

alyor musunuz?

Onlar

alyorlar

almyorlar

alyorlar m?

rnek:
Ben zmirde yayorum.
Biz ngilizce alyoruz.
O, Franszca bilmiyor.
Biz Almanca konumuyoruz.
Sen Trke biliyor musun?
O, ngilizce konuuyor mu?

Dil Bilgisi

Ben

y BALAYICI NSZ

rnek:
Trkiyeli-y-im
Rusyal-y-m
Ordulu-y-um
Bingll-y-m

AHIS EKLER

Not

Tekil ahs Ekleri


Ben

-m (-im, -um, -m)

Sen

-sn (-sin, -sun, -sn)

oul ahs Ekleri

Biz

-z (-iz, -uz, -z)

Siz

-snz (-siniz, -sunuz, -snz)

Onlar

-lar, -ler

rnek:
Ben geliyor - um
Sen geliyor - sun
O geliyor Biz geliyor - uz
Siz geliyor - sunuz
Onlar geliyor - lar

lke

Millet

Dil

Bakent

in

inli

ince

Pekin

Rusya

Rus

Rusa

Moskova

ngiltere

ngiliz

ngilizce

Londra

Moolistan

Mool

Moolca

Ulan Bator

Krgzistan

Krgz

Krgzca

Bikek

Yemen

Arap

Arapa

Sana

Japonya

Japon

Japonca

Tokyo

Fransa

Fransz

Franszca

Paris

Yunanistan

Yunan

Yunanca

Atina

Grcistan

Grc

Grcce

Tiflis

75

A. ZLEME NCESNDE
Aadaki resimlerle cmleleri eletiriniz.

izleme - Anlama

a
Adm Sermet. Ben Iraklym.

Adm Aleksandra. Ben


Makedonyalym. skpte oturuyorum.

Adm Farida. Nijeryalym.

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
Spiker : Adnz ne?
Sermet : Adm Sermet.
Spiker : ....................................?
Sermet : Iraklym. Badatta .................................... Ik
Lisesinde okuyorum. ....................................
snfta renciyim.
Spiker : ok gzel Trke konuuyorsunuz. Baka
.................................... dil biliyor musunuz?
Sermet : Evet, .................................... biliyorum.

2. Seyrediniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()


D
1.
2.
3.
4.
5.

Sermet, Trke ve Franszca reniyor.


Sermet, dokuzuncu snfta renci.
Farida, Badatta yayor.
Farida, on be yanda.
Aleksandra, skpte oturuyor.

C. ZLEME SONRASINDA
Filme gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.
76

(
(
(
(
(

) Sermet renci.
) Sermet, Trke ve Almanca biliyor.
) Aleksandra Makedonyal.
) Aleksandra okulda yabanc dil reniyor.
) Farida, Nijeryal ama Fransada yayor.

1. Aadaki lkelerle ktalar eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

talya
Hindistan
Fas
Kanada
Yeni Zelanda

a.
b.
c.
d.
e.

6. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.

Amerika
Avustralya
Asya
Afrika
Avrupa

2. Aadaki lkelerle bakentleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

Yunanistan
Trkiye
Hindistan
in
ngiltere

a.
b.
c.
d.
e.

Ankara
Pekin
Yeni Delhi
Londra
Atina

3. Aadaki lkelerle dilleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

spanya
Rusya
Msr
Fransa
Almanya

a.
b.
c.
d.
e.

Almanca
Arapa
Franszca
spanyolca
Rusa

4. Aadaki ehirlerle ekleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.

skp
Varova
Rio
Takent

a.
b.
c.
d.

-lym
-luyum
-liyim
-lym

Degerlendirme

1. Nerelisiniz?
....................................................................................
2. Hangi ehirde yayorsunuz?
....................................................................................
3. Hangi dili konuuyorsunuz?
....................................................................................
4. Ka yandasnz?
....................................................................................
5. Yabanc dil biliyor musunuz?
....................................................................................
6. Hangi okulda okuyorsunuz?
....................................................................................
7. ehrinizin nfusu ne kadar?
....................................................................................
8. lkenizin bakenti neresi?
....................................................................................
9. Cumhurbakannzn ad ne?
....................................................................................
10. Bayranzda hangi renkler var?
....................................................................................

7. Aadaki tabloyu doldurunuz.


OLUMLU

OLUMSUZLUK

Ben

yryorum

yrmyorum

Sen

yr ............................. yr..................................

yr ............................. yr..................................

Biz

yr ............................. yr..................................

Siz

yr ............................. yr..................................

Onlar yr ............................. yr..................................

5. Aadaki boluklar imdiki zamanl fiillerle


doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bello, Franszca ............................................. (bilmek)


Hangi dili ...............................................? (konumak)
Ben ders .................................................... (almak)
Elif ve Merve ....................................... (dev yapmak)
Biz, stanbulda ........................................... (yaamak)
Sen hangi okulda ........................................? (okumak)

8. Aadaki tabloyu doldurunuz.


OLUMLU

SORU

Ben

okuyorum

oku..................................?

Sen

konu........................... konu ..............................?

ren ........................... ren...............................?

Biz

bil................................ biliyor muyuz?

Siz

sev............................... sev ..................................?

Onlar yaa ............................. yaa.................................?


77

Aadaki tabloyu yandaki resimden faydalanarak doldurunuz.


lke

Bakent

Dil

Piramitler

Arapa

Eyfel Kulesi

Oyun - Eglence

Milliyet

Fransa

Fransz

Boa Greleri

spanyolca

Efes Antik Kent

Ankara

Kremlin Saray

Rusya

Pizza Kulesi

talyanca

Tac Mahal

Yeni Delhi

in Seddi

Hintli

in

Aadaki kelimelere szlkten baknz.


FLLER

Szlke

SMLER

bakent
bayrak
cumhurbakan
dil


harita
kta
lise
millet


nfus
ehir
lke
ya


bilmek
almak
konumak
oturmak


renmek
retmek
sevmek
yaamak

lkenize komu lkelerin isimlerini, bakentlerini, milliyetlerini ve dillerini yaznz.


LKE
1

Proje devi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
78

BAKENT

MLLET

DL

Kelimeler

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


1. Dede

4. Baba

7. Hala

2. Anneanne (nine)

5. Anne

8. Day

3. Babaanne (nine)

6. Amca

9. Teyze

5
4

MUSTAF
A
80

10. Erkek karde

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

11. Kz karde

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin


altna yaznz.

12. Aabey

rnekleme

4. Dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

A: Bu kim?
B: Bu, benim babam.

13. Abla

10

12
11

13

81

AYENN ALES
Benim adm Aye. On be yandaym.
zmirliyim ama stanbulda yayorum.
Lise birinci snfta okuyorum. Trke,
ngilizce ve Franszca biliyorum. Bu,
benim aile fotorafm. Benim byk bir
ailem var.

Okuma - Anlama

1. Aadaki metni
okuyunuz.

Bunlar babam ve
annem. Babam krk alt yanda.
Onun ad Hseyin. Annem krk drt
yanda. Onun ad Glten.
82

Bunlar benim kardelerim. Onlarn ad Asl


ve Mehmet. Mehmet on yanda. nc
snfta okuyor. Kk kardeim Asl ise be
yanda. O henz okula gitmiyor.

Bunlar dedem ve ninem. Dedem yetmi


yanda. Onun ad Sleyman. Babaannem
altm be yanda. Onun ad Semra.

2. Metne gre doru cmlelerin bana D;


yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Aye, on be yanda.
) Aye, stanbullu.
) Aye, lise birinci snfta okuyor.
) Ayenin byk bir ailesi var.
) Aye, Almanca biliyor.

3. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Hseyin Bey ka yanda?
....................................................................................
2. Ayenin annesinin ad ne?
....................................................................................
3. Ayenin ka kardei var?
....................................................................................
4. Asl okula gidiyor mu?
....................................................................................
5. Mehmet kanc snfta okuyor?
....................................................................................
4. Aadaki boluklar metne gre doldurunuz.

Ayenin Ailesi
Ad
Mehmet
Hseyin
Hilal
Suat
Semra
Bilal
Sleyman
Glten

Kim?

Ka Yanda?

Erkek karde
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

10
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

rnekleme
1. A: Ailende kimler var?
B: Babam, annem ve
ablam var.
2. A: Ka kardeiniz var?
B: ki kardeim var.
Bunlar amcam,
halam, daym ve teyzem.
Amcamn ad Bilal. O, krk iki yanda.
Halamn ad Hilal. O, otuz be yanda.
Teyzemin ad Suna. O, krk yanda. Daymn ad
Suat. O, otuz yanda. Biz, byk ve kalabalk
bir aileyiz. Ben ailemi ok seviyorum.

3. A: O, neyin oluyor?
B: O, benim amcam
oluyor.

4. A: Ninen ka yanda?
B: Ninem 65 yanda.
5. A: Deden var m?
B: Evet, dedem var.
Hayr, dedem yok.
6. A: Deden emekli mi?
B: Evet, dedem emekli.
Hayr, dedem emekli
deil.
83

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.

2. Dinleyiniz ve boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.

Hala
Aye
3. Metni dinleyiniz.

Fatma

Sleyman

Ali

Orhan

4. Tekrar dinleyiniz ve doru cmlelerin bana D;


yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

84

Hatice

(
(
(
(
(

) Kerimin kuzeninin ad Ahmettir.


) Bugn Selimin doum gn.
) Selim on yedi yanda.
) Feride, Kerimin annesi oluyor.
) Doum gn partisine Kerimin amcas ve halas da
geliyor.

1. Aadaki diyalou okuyunuz.

Konusma

A: Ailende kimler var?


B: Babam, annem, erkek kardeim
ve kz kardeim var.
A: Erkek kardeinin ad ne?
B: Mehmet.
A: Mehmet ka yanda?
B: Mehmet 10 yanda.

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1

Baba, Anne, Kz karde


Fatma, 12

Baba, Anne, Erkek karde


Hseyin, 7

Baba, Anne, Erkek karde, Dede


Ali, 10

3. Benzer bir diyalou kendi aileniz iin yapnz.

Ailende kimler var?


Kardelerinin ad ne?
Onlar, ka yanda?

4. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Ramazan Bey neyiniz oluyor?
B: Ramazan Bey daym oluyor.
A: O, ka yanda?
B: 44 yanda.
A: O, nerede yayor?
B: O, stanbulda yayor.

5. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.


1


Zeynep Hanm
Kz karde
35 yanda
Antalya

......................................
......................................
......................................
......................................


Veysel Bey
Amca
53 yanda
Isparta

......................................
......................................
......................................
......................................


Murat
Yeen
25 yanda
zmir

......................................
......................................
......................................
......................................


Hatice Hanm
Yeen
30 yanda
Ankara

......................................
......................................
......................................
......................................
85

1. rnekteki gibi kendi ailenizi tantnz.

Yazma

Benim adm Ahmet. Ben, on be yandaym. Benim ailemde be kii var.


Babamn ad Osman. O, krk be yanda.
Annemin ad Hatice. O, krk yanda.
Ablamn ad Nuran. O, yirmi yanda.
Erkek kardeimin ad Gven. O, sekiz yanda.
...............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
.............................................................
.............................................................
.......................................................................

2. rnekteki gibi yakn akrabalarnz tantnz.


Kim?

Ad ne?

Ka
yanda?

Hala

Zerrin

42

Nerede Yayor?
stanbul

3. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.
1. drt / var / ailemde / benim / kii
....................................................................................
2. ad / Hatice / dedemin / ninemin / ad / Ahmettir.
....................................................................................
3. yandadr / babam / krk be / benim
....................................................................................
4. snfta / onuncu / erkek / okuyor / kardeim
....................................................................................
5. stanbulda / ve / halam / yayorlar / amcam
....................................................................................
86

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Dedem ve ninem kyde yayor.
....................................................................................
2. Benim yeenim var.
....................................................................................
3. Annemi ve babam ok seviyorum.
....................................................................................
4. Halam almyor. O, ev hanm.
....................................................................................
5. Dedem almyor. O, emekli.
....................................................................................

Not

Abla:
: Byk kz karde
Aabey (Abi) : Byk erkek karde
Enite
: Kz kardein veya kadn akrabalardan
birinin kocas
Yenge
: Erkek kardein, daynn veya amcann
hanm

Dil Bilgisi

Amca : Babann erkek kardei


Hala : Babann kz kardei
Day : Annenin erkek kardei
Teyze : Annenin kz kardei
Dede : Annenin ve babann babas
Nine : Annenin ve babann annesi

BALALAR

nk: Bugn ders yok nk bugn tatil.


ama / fakat / lakin: Dedem yayor ama ninem yaamyor.
ve: Bunlar dedem ve ninem.
da / de: Amcam da retmen.
87

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Ailende kimler var?
.....................................................................................
2. Ka kardein var?
.....................................................................................

3. Annenin erkek kardei neyin oluyor?


.....................................................................................
4. Babann kz kardei neyin oluyor?
.....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
1. Aye
: Merhaba ............................
Hseyin Bey : Merhaba ............................ Ho ............................ Benim adm Hseyin. Ben krk alt ............................
2. Aye
Hala

: Ben ............................ anne. Bu, ............................


: Merhaba. Benim adm Hilal. Ben ............................ yandaym.

2. Aadaki resimlerle cmleleri eletiriniz.


1

b
Drdnc snfta okuyorum.

c
On be yandaym.

Suat Bey neyin oluyor?

C. ZLEME SONRASINDA
1. Aadaki sorular filme gre cevaplaynz.

2. Aadaki boluklara uygun akraba isimleri yaznz.

1. Mehmet ka yanda?
....................................................................................
2. Glten Hanm, Ayenin neyi oluyor?
....................................................................................
3. Ayenin daysnn ad ne?
....................................................................................
4. Asl okula gidiyor mu?
....................................................................................
5. Sleyman Bey, Ayenin neyi oluyor?
....................................................................................

AYE

88

1. Aadaki boluklar verilen kelimelerle doldurunuz.


amca / yenge / hala / day / teyze / enite
Annenin erkek kardei
Babann erkek kardei
Annenin kz kardei
Babann kz kardei
Aabeyin hanm
Ablann kocas

:................................................
:................................................
:................................................
:................................................
:................................................
:................................................

2. Aadaki kelimeleri evlilik ilikisine gre eletiriniz.


1.
2.
3.
4.

anne
babaanne
abla
yenge

a.
b.
c.
d.

dede
enite
baba
aabey

1.
2.
3.
4.
5.

Annemin ablasna ............................. diyorum.


Babamn aabeyine ............................. diyorum.
Babamn annesine ............................. diyorum.
Aabeyimin hanmna ............................. diyorum.
Ablamn kocasna ............................. diyoruz.

Degerlendirme

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Aadaki boluklar uygun kelimelerle


doldurunuz.

6. Aadaki test sorularn cevaplaynz.


1. Ders alyorum ................ yarn snav var.
Yukardaki boluu doldurunuz.
A) ama
B) nk
C) de
D) fakat

2. Trke biliyorum ................ ngilizce bilmiyorum.


Yukardaki boluu doldurunuz.
A) ama
B) de
C) ta
D) nk

3. Doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin


bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(
(
(
(
(
(

) Ben dedemin torunuyum.


) Babam daymn erkek kardeidir.
) Annem halamn kz kardeidir.
) Aabeyimizin hanmna yenge diyoruz.
) Ablamzn kocasna enite diyoruz.
) Aile; anne, baba ve ocuklardan oluuyor.

4. Aadaki sorularla cevaplar eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

Deden ka yanda?
Eniten 35 yanda m?
Halan var m?
Bunlar kim?
Orhan Bey neyiniz
oluyor?

a.
b.
c.
d.
e.

Evet, 35 yanda.
73 yanda.
Amcam oluyor.
Hayr, yok.
Bunlar teyzem ve
yengem.

3. stanbulluyum ................ Ankarada yayorum.


Yukardaki boluu dolduurunuz.
A) de
B) ta
C) fakat
D) nk

4. Hasan okula gitmiyor ................ o ok kk.


Yukardaki boluu doldurunuz.
A) da
B) fakat
C) nk
D) ama

5. Doum gnme daym ................ geliyor.


Yukardaki boluu doldurunuz.
A) nk
B) da
C) ama
D) lakin

6. Kardeim ................ Trkeyi ok seviyor.


Yukardaki boluuu doldurunuz.
A) de
B) ama
C) fakat
D) nk
89

Oyun - Eglence

Aadaki tablodan 10 tane


akraba ismi bulunuz ve
iaretleyiniz.

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

90

SMLER
abla
aile
akraba
amca
ana (anne)
anneanne (nine)
baba

bykanne (nine)
bykbaba (dede)
day
dede
emekli
enite
erkek ocuk

erkek karde
hala
hanm (kar-e)
karde
kz ocuu
kz karde
koca (e)

Bilgisayarda akrabalarnz tantan bir sunum hazrlaynz.


Bu sunumu snfta arkadalarnza anlatnz.


teyze
torun
yeen
yenge

FLLER
 gitmek
 kalabalk
 seyretmek

Kelimeler

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

92

5. Dii

2. Doktor

6. Polis

10. Terzi

3. Mhendis

7. Hemire

11. Berber

4. Avukat

8. ofr

12. Futbolcu

1. retmen

9. Tamirci

13. i

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

14. ifti

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun resmin altna


yaznz.

15. Postac

4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

16. Pilot
9

10

12

14

rnekleme
1. A: O, ne i yapyor?
B: O, retmen.
2. A: Onun meslei ne?
B: O, doktor.

11

13

15

16

93

1. Aadaki metinleri okuyunuz.

Okuma - Anlama

BEN DOKTORUM
Benim adm Glten. Krk drt yandaym. Doktorum.
Atlas Hastanesinde alyorum.
u an bir hastay muayene ediyorum. Mesleimi ok
seviyorum. Bence doktorluk, ok faydal bir meslek.

BENCE POLSLK OK ZOR BR MESLEK


Benim adm Suat. 30 yandaym. Ben polisim.
skdar Polis Merkezinde alyorum.
Bence polislik ok yorucu ve tehlikeli bir meslek.
Fakat ben iimi ok seviyorum.

BLAL OFRLK YAPIYOR


Onun ad Bilal. O, 42 yanda. Bilal Bey
ofr. O, her gn on saat taksi sryor.
Bilal Bey, bu meslei sevmiyor. nk ona
gre ofrlk ok zor ve skc bir meslek.

BRAHM BEY TRKE RETMENL YAPIYOR


Onun ad brahim. O, 33 yanda. O, Trke retmeni.
Fatih Kolejinde retmenlik yapyor. brahim Bey u an
okulda. Snfta rencilere ders anlatyor. O, retmenlik
mesleini ok seviyor. nk brahim Beye gre retmenlik ok nemli bir meslek.

O EV HANIMI
Onun ad Hatice. O, krk yanda. O, almyor.
nk o ev hanm. Ev ileri yapyor.
Hatice Hanma gre ev ileri ok zor ve yorucu.

94

2. Metne gre doru cmlelerin bana D; yanl


cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Glten Hanm krk be yanda.


) Glten Hanm Atlas Hastanesinde alyor.
) Glten Hanmn meslei doktorluk.
) Glten Hanm mesleini ok seviyor.
) Glten Hanma gre doktorluk ok faydal bir
meslek

3. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Suat Bey ne i yapyor?
....................................................................................
2. Suat Bey ka yanda?
....................................................................................
3. Suat Bey nerede alyor?
....................................................................................
4. Suat Beye gre polislik nasl bir meslek?
....................................................................................
5. Suat Bey iini seviyor mu?
....................................................................................

4. Aadaki tabloyu metne gre doldurunuz.


Ad

Ka Yanda?

Ne Yapyor?

Nerede alyor?

1 Glten Hanm
2

30

ofr

Fatih Koleji

40

rnekleme
5. Aadaki boluklar metne gre doldurunuz.
yorucu / nemli / zor / faydal / tehlikeli / skc
1.
2.
3.
4.

Doktorluk
Polislik
ofrlk
retmenlik

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

1. A: Ne olmak istiyorsun?
B: Polis olmak istiyorum.
2. A: Arkadan ne olmak istiyor?
B: Arkadam futbolcu olmak istiyor.
3. A: Amcan nerede alyor?
B: Amcam eczanede alyor.

95

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.

2. Dinleyiniz ve doru cmleyi iaretleyiniz. ()


1. Ne olmak istiyorsun?
Polis olmak istiyorum.
Mhendis olmak istiyorum.
2. Baban ne i yapyor?
Babam doktor.
Babam retmen.
3. Teyzen nerede alyor?
O, bir fabrikada alyor.
O, bir markette
alyor.
4. Sence hemirelik nasl bir
meslek?
Bence yorucu ve zor
bir meslek.
Bence yorucu ama zevkli
bir meslek.
96

3. Dinleyiniz ve aadaki tabloyu doldurunuz.


Ad - Soyad
Banu zcan

Ya

Meslei

45
retmen

4. Metni dinleyiniz ve aadaki sorular cevaplaynz.


1. Hakan Bey ka yanda?
...................................................................................
2. Hakan Bey ne i yapyor?
...................................................................................
3. Hakan Bey hangi dilleri biliyor?
...................................................................................
4. Hakan Bey nerede alyor?
...................................................................................
5. Herkes Hakan Beyi niin seviyor?
...................................................................................

1. Aadaki diyalou okuyunuz.

Konusma

A: Adnz ne?
B: mer ztrk.
A: Nerelisiniz?
B: Bursalym.
A: Ne i yapyorsunuz?
B: renciyim.
A: Ne olmak istiyorsunuz?
B: retmen olmak istiyorum.
2. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.

Aye Korkmaz
zmir
renci
Doktor

zkan Gne
Samsun
renci
Mhendis

Emre Akn
Bingl
renci
Pilot

3. Aadaki metni okuyunuz.


Benim ailemde be kii var. Babam
mhendis. O, fabrikada alyor. Annem
doktor. O, hastanede alyor. Ben 9. snfta
okuyorum. Erkek kardeim 3. snfta okuyor.
Kz kardeim ise okula gitmiyor.

4. rnekteki gibi ailenizi tantnz.

Benim ailemde ............................ var.


Babam ............................ . ............................ alyor.
Annem ............................ . ............................ alyor.
Erkek kardeim ............................ okuyor.
Ablam ............................ . ............................ alyor.
Ben ............................ okuyorum.

97

Yazma

1. Aadaki boluklara akrabalarnzn mesleklerini yaznz.


Anne : ...................................................
Baba :....................................................
Karde : ....................................................
Day : .....................................................
Amca :......................................................
Hala : ......................................................
Teyze :.......................................................
2. Aadaki tabloyu resimlere gre doldurunuz.
1

Berber

2
3

Ders anlatyor.
ofr

4
5

Mektup datyor.
Terzi

3. Aadaki cmleleri tercme ediniz.

98

1. Ne i yapyorsun?
.....................................................................................
2. Mesleiniz ne?
.....................................................................................
3. Babanz avukat m?
.....................................................................................

4. Amcanz ne i yapyor?
.....................................................................................
5. Dayn nerede alyor?
.....................................................................................
6. Ne olmak istiyorsun?
.....................................................................................

Not
YAPTII

ALITII YER

retmen

Ders anlatmak

Okul

Doktor

Muayene etmek

Hastane

Polis

Gvenlii salamak

Polis merkezi

Tamirci

Tamir etmek

Tamirhane

ofr

Araba srmek

Taksi

Pilot

Uak kullanmak

Uak

Eczac

la satmak

Eczane

Berber

Tra etmek

Berber

Avukat

Savunma yapmak

Adliye

Postac

Mektup datmak

Postane

Hemire

ne yapmak

Hastane

Terzi

Elbise dikmek

Terzi

ifti

Tarla srmek

Tarla

Futbolcu

Futbol oynamak

Stadyum

ETLK EK (-ca, -ce)

-c, -ci, -cu, -c


-, -i, -u, -
futbol futbol-cu
posta posta-c
eitim eitim-ci
kmr kmr-c
kitap kitap-
di
di-i
gzlk gzlk-
odun odun-cu

EDATLAR

-ca (-ce, -a, -e)

gibi, gre, kadar, iin, sadece

Bence retmenlik ok gzel bir meslek.


O, on dokuz yanda ama ocuka konuuyor. (ocuk gibi)

gibi
gre
kadar
iin
sadece

NSZ UYUMU

Sert nszler

(f, s, t, k, , , h, p)
rnek: snf-ta
iek-i
al-kan

Sert nszler
(, k, t)

Dil Bilgisi

MESLEK

: Nijeryallar, Pakistanllar gibi ngilizce konuuyor.


: Bana gre retmenlik ok faydal bir meslek.
: Senin kadar Trke bilmiyorum.
: retmenlerimiz, bizim iin alyorlar.
: Snfta sadece ben Franszca biliyorum.

99

1. ZLEME NCESNDE
1. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.
1. Ne olmak istiyorsunuz?
.....................................................................................

2. Sizce en zor meslek hangisidir?


.....................................................................................

izleme - Anlama

2. Aadaki cmlelerle resimleri eletiriniz.


1. Ben Kanal 21de alyorum.
2. Ben Trke retmeniyim.

3. Atlas Hastanesinde alyorum.


4. Ben ev hanmym.

5. Ben polis merkezinde alyorum.


6. Ben taksi ofrym.

2. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.

2. Aadaki boluklara uygun isimler yaznz.

Bu programda ............................... tantyoruz.


Doktorum. Atlas ............................... alyorum.
Bence polislik ok ................... ve tehlikeli bir meslek.
Ben her gn ............................... saat taksi sryorum.
............................... retmenlik yapyorum.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(.......................................) Ben doktorum.


(.......................................) Ben ev hanmym.
(.......................................) Ben polisim.
(.......................................) Ben sunucuyum.
(.......................................) Ben retmenim.
(.......................................) Ben ofrm.

3. ZLEME SONRASINDA
1. Aadaki tabloyu filme gre doldurunuz.
nemli
Doktorluk
Polislik
ofrlk
retmenlik
Ev hanml
100

Skc

Yorucu

Tehlikeli

Faydal

2. Filme gre doru cmlelerin bana


D; yanl cmlelerin bana Y
yaznz.
1. ( ) Kenan Bey Kanal 21de alyor.
2. ( ) Glten Hanm mesleini
sevmiyor.
3. ( ) Polislik, yorucu bir meslek.
4. ( ) Bilal Bey her gn 15 saat taksi
sryor.
5. ( ) Hatice Hanm Trke retmeni.

1. Doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin


bana Y yaznz.
(
(
(
(
(

) Pilot uak kullanyor.


) Tamirci sa kesiyor.
) ifti hasta muayene ediyor.
) Mhendis mektup datyor.
) retmen ders anlatyor.

2. Aadaki cmleleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

Daym postac.
Ben renciyim.
Annem doktor.
Dedem emekli.
Teyzem retmen.

a.
b.
c.
d.
e.

Okula gidiyorum.
O, almyor.
O, okulda alyor.
O, mektup datyor.
O, hastanede alyor.

3. Aadaki mesleklerle altklar yerleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ii
ifti
sekreter
doktor
frnc
ofr
avukat

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hastane
frn
taksi
adliye
fabrika
tarla
ofis

1. ..................................................................................?
Onun aabeyi basketbolcu.
2. ..................................................................................?
O, retmen olmak istiyor.
3. ..................................................................................?
Berber tra ediyor.
4. ..................................................................................?
Amcam fabrikada alyor.
5. ..................................................................................?
O, araba tamir ediyor.
6. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve
kurall cmleler kurunuz.

Degerlendirme

1.
2.
3.
4.
5.

5. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.

1. zevkli / retmenlik / bir / ok / meslek


....................................................................................
2. hastanede / babam / alyor / zel
....................................................................................
3. alyor / on iki / o / her gn / saat
....................................................................................
4. olmak / arkadam / istiyor / mhendis
....................................................................................
5. anlatyor / retmen / okulda / ders
....................................................................................
7. rnekteki gibi cevaplaynz.
rnek: Bence : Bana gre
1. Sence : .....................................................................
2. Bizce : .....................................................................
3. Sizce : .....................................................................
8. Aadaki boluklar uygun eklerle doldurunuz.
-da / -de / -ta / -te

4. Aadaki mesleklerle yaptklar ileri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

dii
pilot
futbolcu
berber
ifti
eczac

a.
b.
c.
d.
e.
f.

tra etmek
futbol oynamak
tarla srmek
di ekmek
ila satmak
uak kullanmak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

snf..........
dolap..........
yatak..........
aa..........
masa..........
Ahmet..........
market..........
bahe..........
tezgh..........
garaj..........
101

Aadaki resimlere bakarak bulmaca karelerini doldurunuz.


1.

2.

13

14

3.
4.

14.

Oyun - Eglence

13.

8.

9.
5.
11.

7.

6.

12.

10.

10

11

12

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

102
SMLER
ifti
eczane
ev hanm
fabrika
kolej
market
polis merkezi
postac
ressam
sekreter
taksi
faydal
meslek
skc
nemli
zevkli
yorucu
tehlikeli


FLLER
araba srmek
ders anlatmak
elbise dikmek
kitap okumak

 muayene etmek
 ark sylemek
 tamir etmek

Size gre en nemli on meslekle ilgili resimler bulunuz. Bu resimlerin arkasna isimlerini ve bu meslekteki
kiilerin neler yaptklarn yaznz.

Kelimeler

1. Aadaki saatleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Bir

Bee on var.

Drt buuk

Altya eyrek var.

eyrek geiyor.

rnekleme
A: Saat ka?
B: Saat be.
6
104

kiyi be geiyor.

2. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


1. Ders almak

4. Kahvalt etmek

2. Yatmak

5. Elini yzn ykamak

3. Kalkmak

6. Okula gitmek

3. Resimlere bakarak dinleyiniz.


4. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun
resmin altna yaznz.
5. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol
ediniz.

rnekleme
A: Saat kata kalkyorsun?
B: Saat yedide kalkyorum.

105

1. Aadaki metni okuyunuz.

Okuma - Anlama

DNYADA BR GN

Benim adm Karla. Ben ngiltereliyim.


Londrada yayorum. Londrada saat
gndz on bir. u an okuldaym. Be
dakika sonra matematik dersi balayacak. Derse gireceim. ki saat sonra
mzik dersi var. Mzik dersinde ark
syleyeceiz.

rnekleme
1. A: Film saat kata balayacak? (8.45)
B: Film saat dokuza eyrek kala balayacak.
2. A: Saat kata okula gideceksin? (8.10)
B: Saat sekizi on gee okula gideceim.
3. A: Servis saat kata geliyor? (4.30)
B: Servis saat drt buukta geliyor.

David, Amerikal. O, New Yorkta yayor. New Yorkta saat


sabah alt.
David, odasnda uyuyor. O, saat yediye eyrek kala uyanacak.
Banyoya gidecek. Elini yzn ykayacak. Daha sonra kahvalt edecek. Dilerini fralayacak ve okula gidecek.
106

4. A: Yemek saat kata? (16.50)


B: Yemek saat bee on kala.
5. A: Saat bete ne yapacaksn? (17.00)
B: Saat bete futbol oynayacam.
6. A: Saat kata uyuyacaksn? (23.00)
B: Saat on birde uyuyacam.

2 Metne gre doru cmlelerin bana D; yanl


cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Karla, Amerikal.
) Karla, Londrada yayor.
) Karla, imdi okulda.
) Be dakika sonra bilgisayar dersi balayacak.
) ki saat sonra mzik dersi var.

3. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.

Merhaba, ben Kerem. stanbulda yayorum. u an


Trkiyede saat leden sonra bir. Ben ve arkadalarm kafedeyiz. le yemei yiyeceiz. Bir saat sonra ders balayacak. Okula gideceiz. Bugn beden eitimi dersi var. Ben
futbol oynayacam. Arkadam Ali ise basketbol oynayacak.

1. David nereli?
......................................................................................
2. David nerede yayor?
......................................................................................
3. David u an ne yapyor?
......................................................................................
4. David saat kata uyanacak?
......................................................................................
5. David neler yapacak?
......................................................................................
4. Doru cevab metne gre iaretleyiniz. ()
1. Akira .....................
Amerikal
Japonyal

ngiltereli

2. Tokyoda saat .................


yedi
sekiz

dokuz

3. Akira ........... saat spor yapacak.


bir
iki

4. Akira u an ................
evinde
okulda

spor merkezinde

5. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.

Akira, Japonyal. O, Tokyoda yayor. Tokyoda saat akam


yedi. Akira u an spor merkezinde. Orada bir saat spor yapacak. Daha sonra evine gidecek. Akam yemeini yiyecek.
devlerini yapacak, sonra uyuyacak.

1. Kerem nerede yayor?


....................................................................................
2. Trkiyede saat ka?
....................................................................................
3. Kerem u an nerede?
....................................................................................
4. Kerem ne zaman okula gidecek?
....................................................................................
5. Kerem beden eitimi dersinde neler yapacak?
....................................................................................
107

Dinleme - Anlama

1. Aadaki cmlelerle saatleri eletiriniz.


Dinleyiniz ve cevaplarnz kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saat eyrek geiyor.


Saat altya on var.
Saat drt
Saat ikiyi yirmi geiyor.
Saat sekiz buuk.
Saat dokuza eyrek var.

f
e

2. Metni dinleyiniz.
3. Tekrar dinleyiniz ve duyduunuz saati uygun bolua yaznz.
...................... Servis gelecek.
...................... Demet servise binecek.
...................... Demet derse girecek.
...................... Demet evde olacak.
4. Dinleyiniz ve duyduunuz saati iziniz.
1.

2.

3.

4.

108

5.

1. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Affedersiniz saat ka?
B: Saat eyrek geiyor.
A: Teekkr ederim.
B: Bir ey deil.

Konusma

2. rnekteki gibi yeni diyaloglar


kurunuz.
1.

2.

3.

4.

3. Aadaki diyalou
okuyunuz.
A: Film saat kata balayacak?
B: Saat onda balayacak.
A: u an saat ka?
B: u an saat ona eyrek var.
A: Teekkr ederim.
B: Rica ederim. nemli deil.
4. rnekteki gibi yeni diyaloglar kurunuz.
1
2
3
Ders saat kata
Okul servisi saat Ahmet saat kata
balayacak?
kata gelecek?
gelecek?
08.30
08.05
16.20
08.15
07.50
16.00

4
Yemek saat
kata?
19.00
18.45

5. rnekteki gibi bir gnnz anlatnz.

Yarn gnlerden pazar.


Saat dokuzda kalkacam.
Saat ona eyrek kala kahvalt
edeceim.
Saat on buukta televizyon
seyredeceim.
Saat on ikiyi yirmi gee futbol
oynayacam.

Sal
07.15 kalkmak
07.40 kahvalt etmek
08.10 okula gitmek
13.30 le yemei yemek

Perembe
15.30 eve gelmek
18.45 akam yemei yemek
20.25 futbol ma seyretmek
22.00 uyumak

109

Yazma

1. Aadaki boluklar rnekteki gibi doldurunuz.

07.15

19.15

1. Saat yediyi eyrek


geiyor.

2. Saat drt

3. Saat dokuzu on
geiyor.

5. Saat ona yirmi


var.

4. Saat bir buuk

06.30

00.15

11.50

03.10

16.45

18.30

12.15

23.50

15.10

04.45

6. .........................
Saat alt buuk
.........................

7. ......................
......................

8. ......................
......................

9. ......................
......................

10. .....................
.....................

2. rnekteki gibi cmleler yaznz.


HASANIN BR GN
Hasan saat kata kalkyor?

06.50

Hasan saat kata kahvalt ediyor?

07.20

Hasan saat kata okula gidiyor?

08.00

Hasan saat kata le yemei yiyor?

13.15

Hasan saat kata okuldan dnyor?

16.10

Hasan saat kata akam yemei yiyor?

18.30

Hasan saat kata ders alyor?

19.45

Hasan saat kata uyuyor?

22.00

3. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.
1. saat / balayacak / bir / sonra / ders
....................................................................................
2. film / saat / seyredeceim / bete
....................................................................................
3. alty / yemek / gee / saat / eyrek / yiyeceim
....................................................................................
4. be / geiyor / saat / sekizi
....................................................................................
5. onda / Ahmet / uyuyor / saat
....................................................................................
110

Hasan, saat yediye on kala kalkyor.

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Saat biri yirmi geiyor.
....................................................................................
2. Saat drde eyrek var.
....................................................................................
3. Saat dokuz buuk.
....................................................................................
4. Ben saat altda kalkyorum.
....................................................................................
5. Her akam yarm saat kitap okuyorum.
....................................................................................

Not

30 dakika : Buuk, yarm.


15 dakika : eyrek

Bir-e
ki-y-e
-e
Drd-e
Be-e
Alt-y-a

Yedi-y-e
Sekiz-e
Dokuz-a
On-a
On bir-e
On iki-y-e

Saat ka?

Bir-e
ki-y-e
-e
Drd-e
Be-e
Alt-y-a

Yedi-y-e
Sekiz-e
Dokuz-a
On-a
On bir-e
On iki-y-e

Saat kata?

var

-e

kala

GELECEK ZAMAN

OLUMSUZLUK

SORU

Ben

alacam

almayacam

alacak mym?

Sen

alacaksn

almayacaksn

alacak msn?

alacak

almayacak

alacak m?

Biz

alacaz

almayacaz

alacak myz?

Siz

alacaksnz

almayacaksnz

alacak msnz?

almayacaklar

alacaklar m?

Onlar alacaklar

geiyor

Bir-i
ki-y-i
-
Drd-
Be-i
Alt-y-

Yedi-y-i
Sekiz-i
Dokuz-u
On-u
On bir-i
On iki-y-i

gee

Bir-i
ki-y-i
-
Drd-
Be-i
Alt-y-

Yedi-y-i
Sekiz-i
Dokuz-u
On-u
On bir-i
On iki-y-i

EKM TABLOSU
OLUMLU

-i

1 dakika : 60 saniye
1 saniye : 60 salise

rnek: Dersler saat sekiz buukta balayacak.


Onlar yarn okula gitmeyecekler.
Ne zaman ders alacaksnz?
Not: nsz yumuamasndan dolay birinci tekil ve oul
ahslarda k nsz yumuayarak olur.
rnek: alacam
yryeceiz

NSZ YUMUAMASI

t
(n) k
k

Dil Bilgisi

1 gn : 24 saat
1 saat : 60 dakika

b
c
d
g

rnek: mektup-u
aa-
eyrek-i
renk-i
kulak-

mektubu
aac
eyrei
rengi
kula

SMN YNELME HL (-a, -e)

Nereye?

Kime?

rnek: Amcan nereye gidiyor?


Amcam pazara gidiyor.

rnek: Kime gidiyorsun?


Halama gidiyorum.

SMN BELRTME
(YKLEME) HL (-, -i, -u, -)

Neyi?

Kimi?

rnek: Aye, neyi istiyor?


Aye, kalemi istiyor.

rnek: Okulda kimi grdn?


Okulda Ahmeti grdm.
111

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

1. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. nternet kullanyor musunuz?
....................................................................................
2. En ok hangi sitelere giriyorsunuz?
....................................................................................
3. Hi internet zerinden eitim grdnz m?
....................................................................................
2. Aadaki sorular resme gre cevaplaynz.
1. Resimde kimler var?
....................................................................................
2. Sizce bu kiiler nereli?
....................................................................................
3. Resimdeki kiiler ne yapyorlar?
....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
retmen
Elton
retmen
David
retmen
Aleksander

: .......................... msn Elton?


: Evet. brahim Bey.
: Beni .......................... musun David?
: Evet.
: .......................... var m Aleksander?
: .......................... Ben hazrm.

2. Seyrediniz ve duyduunuz saati uygun bolua


yaznz.
1.
2.
3.
4.

stanbulda saat leden sonra ..........................


Londrada saat ..........................
New Yorkta saat ..........................
Moskovada saat ..........................

C. ZLEME SONRASINDA
1. Aadaki sorular filme gre cevaplaynz.
1. Elton hangi gn ktphaneye gidecek?
....................................................................................
2. Elton pazar gn ne yapacak?
....................................................................................
3. David pazar gn saat kata kalkacak?
....................................................................................
4. David saat kata futbol oynayacak?
....................................................................................
5. Aleksander, pazar gn ka saat spor yapacak?
....................................................................................
112

2. Elton, David ve Aleksander, hafta sonu ne yapacaklar? Yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

1. Doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin


bana Y yaznz.
(
(
(
(
(
(

) Saat sekizi yirmi geiyor. (08.40)


) Saat dokuzu eyrek geiyor. (09.15)
) Saat on iki buuk. (12.30)
) Saat ikiye on var. (13.50)
) Saat elli. (15.50)
) Saat yediyi eyrek geiyor. (18.45)

2. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Otobs saat kata gelecek? (15.15)
....................................................................................
2. Spor haberleri ne zaman balayacak? (20.25)
....................................................................................
3. Bugn ma saat kata balayacak? (21.45)
....................................................................................
4. Banka saat kata alacak? (08.30)
....................................................................................
5. Elif saat kata gelecek? (16.10)
....................................................................................

rnek:
(07.40) Saat sekize yirmi var.
Saat yedi krk
(07.30) Saat yedi buukta kahvalt ediyorum.
Saat yedi otuzda kahvalt ediyorum.
1. (08.35) Saat dokuza yirmi be var.
....................................................................................
2. (15.30) Saat buuk.
....................................................................................
3. (20.00) Saat sekiz.
....................................................................................
4. (08.15) Saat sekizi eyrek gee ders balyor.
....................................................................................
5. (10.45) Saat on bire eyrek kala uyuyorum.
....................................................................................

Degerlendirme

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Aadaki sorular rnekteki gibi cevaplaynz.

5. Aadaki boluklar gelecek zamanl fiillerle doldurunuz.


oynamak / almak / balamak / gitmek / yemek / seyretmek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ders, saat dokuzu eyrek gee .............................(biz)


Yarn alveri yapmaya ....................................... (siz)
Pazar gn futbol ......................................................?
Ben akam yemek .......................................................
Sen ne zaman ders ...................................................?
Onlar yarn gece film ..................................................

3. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ..................................................................................?
Evet, saat kullanyorum.
2. ..................................................................................?
Saat altya yirmi var.
3. ..................................................................................?
Evet, saat sekiz.
4. ..................................................................................?
Ders saat sekiz buukta balayacak.
5. ..................................................................................?
Evet, akam saat onda uyuyorum.

6. Aadaki kelimeleri rnekteki gibi yeniden yaznz.


rnek: kitap-a
1. drt-
2. erkek-i
3. ocuk-u
4. gen-i
5. dolap-a

kitaba
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
113

Aadaki bulmacay znz.


SERD KILMAA
VAAKLHIT KMAYPA

Oyun - Eglence

MYUKAU

PATK MAKKUO

KUNMAYA

AOKUL TKGEM

12 5

FOUBLT MYANAOK

10

LZYEONVET RMEKSEYTE

13

11

9 10 11 12 13

Aadaki kelimelere szlkten baknz.


SMLER

FLLER

Szlke
Proje deviBir gnde yaptnz ileri altna saatlerini izerek yaznz.

114

akam
ay
buuk - yarm
dakika
el
elbise
gece
gn
gndz
kafe

okul servisi
le
le yemei
saat
sabah
salise
saniye
spor
yl
yzbasketbol oynamak
balamak
dinlenmek
di fralamak
elini yzn ykamak
futbol oynamak
kahvalt etmek
kalkmak
okula gitmekokuldan dnmek
dev yapmak
seyretmek
spor yapmak
ark sylemek
uyanmak
uyumak
yatmak
yemek yemek

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


4. Limon

7. Kavun

2. Armut

5. Muz

8. Karpuz

3. Portakal

6. eftali

9. ilek

Kelimeler

1. Elma

116

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.


10. Domates

13. Biber

16. Havu

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun


resmin altna yaznz.

11. Salatalk

14. Patlcan

17. Lahana

4. Tekrar dinleyiniz ve
yazdklarnz
kontrol ediniz.

12. Patates

15. Soan

18. Fasulye

rnekleme
A: Bu ne?
B: Bu, elma.

10

11

12

13

14

15

16

17

18
117

Okuma - Anlama

1.2. Aadaki sorular diyaloa gre cevaplaynz.


1.1. Aadaki diyalou okuyunuz.

PAZARDA
Satc
Mteri
Satc
Mteri
Satc
Mteri
Satc
Mteri
Satc
118

: Gel, gel! Taze meyve ve sebze burada.


Ho geldiniz. Ne almak istiyorsunuz?
: Bir kilo fasulye, bir kilo salatalk, kilo patates
tartn ltfen!
: Buyrun efendim, baka bir isteiniz var m?
: Evet, bir demet maydanoz ltfen!
: Buyrun, bir demet maydanoz.
: Borcum ne kadar?
: Be lira.
: Buyrun. Hayrl iler.
: Teekkrler. Yine bekleriz.

1. Sebzeler ve meyveler taze mi?


.................................................................................
2. Mteri ne almak istiyor?
.................................................................................
3. Mteri ka demet maydanoz almak istiyor?
.................................................................................
4. Mteri ka lira dyor?
.................................................................................
1.2. Diyalogda geen sebze ve meyve adlarn yaznz.

Sebzeler : ..................................................................
Meyveler : ..................................................................

2.1. Aadaki diyalou okuyunuz.

SPERMARKETTE
Glten Hanm
Hseyin Bey
Glten Hanm
Hseyin Bey
Glten Hanm
Hseyin Bey
Glten Hanm
Hseyin Bey
Glten Hanm
Hseyin Bey
Glten Hanm
Hseyin Bey
GltenHanm

: Alo, Hseyin Bey! u an neredesin?


: Marketteyim.
: Alveri yaptn m?
: Evet yaptm.
: Ne aldn?
: Biraz sebze ve meyve aldm.
: Patlcan ve patates aldn m?
: Hayr, almadm. Niin sordun?
: Yemek yapacam ama evde patlcan ve patates yok.
Bir kilo patlcan, iki kilo patates al ltfen!
: Tamam. Baka bir ey istiyor musun?
: Hayr, istemiyorum.
: Peki, grrz.
: Tamam, grrz.

2.2. Diyaloa gre doru cmlelerin


bana D; yanl cmlelerin
bana Y yaznz.

rnekleme
1. A: Manavdan hangi meyveleri aldn?
B: Muz, elma ve eftali aldm.
2. A: Pazarda sebzeler ucuz mu?
B: Evet, sebzeler ok ucuz.
Hayr, ucuz deil.
3. A: Karpuz pahal m?
B: Evet, pahal.
Hayr, pahal deil.
4. A: Meyve ve sebzeler taze mi?
B: Evet, taze.
Hayr, taze deil.
5. A: Domatesin kilosu ka lira?
B: Domatesin kilosu 1 lira.
6. A: En ok hangi meyveyi seviyorsun?
B: En ok portakal seviyorum.

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Hseyin Bey pazarda.


) Hseyin Bey alveri yapt.
) Hseyin Bey sebze ve meyve ald.
) Glten Hanm yemek yapacak.
) Evde domates ve patates yok.

2.3. Aadaki sorular diyaloa gre cevaplaynz.


1. Hseyin Bey nerede?
..........................................................
2. Hseyin Bey alveri yapt m?
..........................................................
3. Hseyin Bey ne ald?
..........................................................
4. Hseyin Bey ka kilo patlcan ve
patates alacak?
..........................................................
119

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.


1

TL

TL

TL

Dinleme - Anlama

2 TL

1 TL

2,5 TL

2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi yaznz.

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

3. Diyalou dinleyiniz.
120

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

4. Tekrar dinleyiniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()


1. Fatma Hanm, nereye gitti?
markete
manava

pazara

2. Fiyatlar nasl?
yksek

normal

dk

3. Fatma Hanm ne ald?


mandalina, lahana, soan, erik
mandalina, prasa, patates, havu
karpuz, prasa, patates, muz
4. Salatalk ka lira?
3 lira

4 lira

5 lira

1. Aadaki diyalou
okuyunuz.

Konusma

A: Pazara m gittin?
B: Evet, pazara gittim.
A: Fiyatlar nasl?
B: Fiyatlar ok yksek.
A: Neler aldn?
B: Erik, kiraz, mandalina
ve patates aldm.

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.

Spermarket
dk
domates, fasulye ve
portakal

A:
B:
A:
B:

..............................
..............................
..............................
..............................

Manav
normal
kays, zm ve
soan

A:
B:
A:
B:

..............................
..............................
..............................
..............................

ar
yksek
armut, elma ve
salatalk

A:
B:
A:
B:

..............................
..............................
..............................
..............................

Bakkal
dk
Lahana, havu ve
limon

A:
B:
A:
B:

..............................
..............................
..............................
..............................

3. Aadaki sorular cevaplaynz. Ahmet Beyin Alveri Listesi hakknda konuunuz.

Ahmet Beyin Alveri Listesi


1 kg domates
3 kg patates
1,5 kg elma
1 kg fasulye
2 kg soan
1/2 kg biber
1 kg erik
1 kg muz

2 TL
50 kr
1 TL
2,5 TL
50 kr
3 TL
2 TL
2 TL

1. Ahmet Bey ne ald?


2. 1 kilo ................. ka lira?
3. Ahmet Bey ka kilo ................. ald?
121

1. rnekteki gibi yeni diyaloglar yaznz.

Yazma

A:
B:
A:
B:

A:
B:
A:
B:

En ok hangi meyveyi seviyorsun?


En ok elmay seviyorum.
Peki, zm seviyor musun?
Hayr, zm ok sevmiyorum.

A:
B:
A:
B:

.....................................?
......................................
.....................................?
......................................
karpuz / ayva

2. rnekteki gibi yeni metinler yaznz.

Nurcan Hanm /
Pazar / 25 TL

Ayla Hanm /
Market / 30 TL

Ebru Hanm /
Manav / 40 TL

Nurcan Hanm pazara gitti.


Meyvelerden elma, armut ve
portakal ald. Sebzelerden
prasa, lahana ve patlcan ald.
Nurcan Hanm, bu alveri
iin 25 lira harcad.

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

3. lkenizde hangi sebze ve meyveler yetiiyor?


Yaznz.

122

.....................................?
......................................
.....................................?
......................................
muz / erik

SEBZE

MEYVE

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Domatesler ok taze.
....................................................................................
2. Limonlar ok eki.
....................................................................................
3. Ayvann kilosu 2 lira.
....................................................................................
4. lkenizde hangi meyveler pahal?
....................................................................................
5. lkenizde hangi meyve ve sebzeler yetiiyor?
....................................................................................

ne ... ne
rnek:
A: eftali mi istiyorsun
muz mu?
B: Ne eftali istiyorum
ne muz. Ben kavun
istiyorum.

ananas
ayva

enginar
fasulye
havu

ceviz
ilek
dut

spanak
kabak
kereviz

elma
erik
fndk

lahana
patates
patlcan

fstk
greyfurt
incir

karpuz
kavun
kays

prasa
salatalk
soan

kiraz
limon
portakal

turp
bamya
marul

Dil Bilgisi

rnek:
A: Elma m istiyorsun
zm m?
B: Hem elma istiyorum
hem zm.

Sebzeler

hem ... hem

bezelye
biber
domates

Meyveler

Not

eftali
zm
vine

GRLEN GEM ZAMAN


EKM TABLOSU
OLUMLU

OLUMSUZLUK

SORU

Ben

okudum

okumadm

okudum mu?

Sen

okudun

okumadn

okudun mu?

okudu

okumad

okudu mu?

Biz

okuduk

okumadk

okuduk mu?

Siz

okudunuz

okumadnz

okudunuz mu?

Onlar

okudular

okumadlar

okudular m?

PEKTRME SIFATLARI

rnek: beyaz
sar
temiz
mavi

bembeyaz
sapsar
tertemiz
masmavi

rnek:
Annem pazardan iki kilo kiraz ald.
Suat bugn okula gelmedi.
Dn alveri yaptnz m?

KLEMELER

Ayn cinsten kelimelerin tekrarlanmasyla oluan sz grubuna


denir.
rnek:
Taze taze sebzeler
Tatl tatl zmler
123

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

1. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Pazara ya da markete gitmekten holanr msnz?
....................................................................................
2. En son ne zaman pazara gittiniz?
....................................................................................
3. Neler aldnz?
....................................................................................
2. Aadaki sorular resme gre cevaplaynz.
1. Glten Hanm ve Hatice Hanm neredeler?
....................................................................................
2. Onlar ne hakknda konuuyorlar?
....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.

3. Seyrediniz ve duyduunuz kelimeleri iaretleyiniz. ()

Glten Hanm : Bir kilo ........................... ka lira?


Satc
: ........................... lira.
Glten Hanm : Pahal deil mi? Geen ...........................
2 lirayd.
Satc
: Haklsnz efendim. Bu hafta patlcan
........................... efendim.
Glten Hanm : Bir kilo domates ka lira?
Satc
: 1 lira. Domates bu hafta ok
........................... hanmefendi.
Glten Hanm : ........................... kilo domates ltfen!

Domates

zm

Patates

Prasa

Salatalk

ilek

Patlcan

Elma

Muz

Portakal

eftali

Erik

2. Seyrediniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()


1. Meyveleriniz .............................

ucuz mu?

taze mi?

yeni mi?

tatl m?

2. ............................. kilosu ne kadar?

Elmann

Armudun

ilein

zmn

3. ............................. var m?

Muz

eftali

Portakal

ilek

4. ............................. toplam 8 lira.

Meyveler

Hepsi

Btn

Sebzeler

C. ZLEME SONRASINDA
Aadaki sorular filme gre cevaplaynz.
1. Glten Hanm alveri iin nereye gidiyor?
.....................................................................................
2. Glten Hanm patlcan alyor mu?
.....................................................................................
124

3. Glten Hanm pazarda kiminle karlayor?


.....................................................................................
4. Pazarda fiyatlar nasl?
.....................................................................................

1. Aadaki kelimeleri uygun balklarn altna yaznz. 4. Aadaki boluklar uygun eklerle doldurunuz.
Vine / Ispanak / Turp / Kavun
Kabak / Biber / eftali / Ayva

1.
2.
3.
4.

SEBZELER
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

a.
b.
c.
d.

domates
salatalk
limon
zm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ben ders al.........


Sen kitap oku.........
O, alveri yap.........
Biz yemek ye.........
Siz okula git.........
Onlar meyve al.........

2. lgili kelimeleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.

simsiyah
sapsar
kpkrmz
yemyeil

3. Resimlerin altna uygun meyve ve sebze isimleri


yaznz.
1.

2.

....................................
3.

Degerlendirme

1.
2.
3.
4.

MEYVELER
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

-d / -di / -du / -d / -t / -ti / -tu / -t

5. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ....................................................................................?
Evet, ayva ok pahal.
2. ....................................................................................?
ilein kilosu bir lira.
3. ....................................................................................?
Portakal ve vine almak istiyorum.
4. ....................................................................................?
ki kilo soan almak istiyorum.
5. ....................................................................................?
Hayr, sebzeler taze deil.

....................................
4.
6. Gelecek zamanl cmleleri grlen gemi zamana
eviriniz.

....................................
5.

....................................
6.

....................................

....................................

rnek: leden sonra markete gideceiz.


leden sonra markete gittik.
1. Ders saat dokuzda balayacak.
....................................................................................
2. Alveri iin yirmi lira deyeceim.
....................................................................................
3. Bugn film seyredeceiz.
....................................................................................
4. Onlar bugn futbol oynayacaklar.
....................................................................................
5. renciler, derse girecekler.
....................................................................................

125

Oyun - Eglence

Aadaki kelimeleri tablodan bulunuz ve iaretleyiniz.

K M H

M K

R M Y

S M Z

M E

Y M A

N D

M N

Z M B

B M Y

N N

M U

Z M Y

P M K

EFTAL

DUT

ZM

PORTAKAL

AYVA

KARPUZ

MANDALNA

NCR

ARMUT

LEK

MUZ

ELMA

ERK

VNE

KAVUN

KRAZ

KAYISI

LMON

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

Proje devi

Szlke

SMLER

126
alc
alveri
bakkal
bor
ar
demet

FLLERdk
eki
istek
kilo
manav
market
meyve
mteri
normal
pahal
pazar
satcsebze
tatl
taze
ucuz
yksek


alveri yapmak
almak
harcamak
demek


satmak
tartmak
yemek yapmak
yetimek

ehrinizde / lkenizde en ok yetitirilen meyve ve sebzeleri resimleriyle birlikte ksaca tantnz.


.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


4. ay

7. eker

2. Biskvi

5. Makarna

8. Et

3. Yourt

6. Peynir

9. Zeytin

Kelimeler

1. Ekmek

128

10. Ya
11. Tavuk

13. Un
14. Balk

16. Pirin

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

17. St

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun


resmin altna yaznz.
4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol ediniz.

12. Yumurta

15. Meyve Suyu

18. Kola

10

11

12

13

14

15

16

17

18
129

Okuma - Anlama

1. Aadaki metni okuyunuz.

HATCE HANIM SPERMARKETTE


Bugn gnlerden pazar. Hatice Hanm mutfakta.
O, ok telal. nk akam onun misafirleri var.
Onlar, akam yemeine gelecekler. Hatice Hanm
buzdolabn kontrol etti ve bir alveri listesi yapt.

O, leden sonra markete gitti. nce sebze reyonuna


urad. Domates, salatalk, patates ve soan ald.
Daha sonra meyve reyonuna urad. Elma, portakal,
kivi ve zm ald.
130

4. Doru cevab metne gre iaretleyiniz. ()


1. Bugn gnlerden ...............
cuma
cumartesi
pazar
2. Misafirler .............. gelecekler.
sabah kahvaltsna
le yemeine
akam yemeine
3. Hatice Hanm, ncee ....... reyonuna urad.
meyve
sebze
et
4. Et ok .............
pahalyd
normaldi
ucuzdu
Hatice Hanm daha sonra et reyonuna urad. Et fiyatlarn kontrol etti. Et ok pahalyd. Bu yzden yarm
kilo kyma ald.
Hatice Hanm en son yiyecek ve iecek reyonuna
urad. ki ekmek, bir paket makarna, bir koli yumurta,
st ve meyve suyu ald.
Hatice Hanm bu alveri iin 60 lira harcad.
2. Metne gre doru cmlelerin bana D; yanl
cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Bugn gnlerden cumartesi.


) Hatice Hanm ok telal.
) Hatice Hanm akam arkadana gidecek.
) Hatice Hanm markete gitti.
) Hatice Hanm nce meyve reyonuna urad.

3. Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Hatice Hanm niin telal?
....................................................................................
2. Hatice Hanm nereye gitti?
....................................................................................
3. Hatice Hanm salatalk ald m?
....................................................................................
4. Hatice Hanm meyvelerden ne ald?
....................................................................................
5. Hatice Hanm niin biraz kyma ald?
....................................................................................

5. Hatice Hanm, ............ harcad.


52 lira
60 lira
72 lira
5. Hatice Hanm aadaki reyonlardan
neler ald? Yaznz.
Meyve Reyonu
Sebze Reyonu
Et Reyonu
Yiyecek Reyonu

:.........................................
:.........................................
:.........................................
:.........................................

rnekleme
1. A: Marketten neler aldn?
B: Makarna, pirin, eker ve reel aldm.
2. A: Bir kilo zeytin ka lira?
B: Bir kilo zeytin 8 lira.
3. A: Bir paket makarna ka lira?
B: Bir paket makarna 1 lira.
4. A: Ne almak istiyorsunuz?
B: Bir kutu sala almak istiyorum.
5. A: Ne kadar peynir almak istiyorsunuz?
B: Yarm kilo peynir almak istiyorum.
6. A: Kahvaltlk malzemelere ka lira dedin?
B: Kahvaltlk malzemelere 30 lira dedim.
131

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve uygun seenekleri


iaretleyiniz. ()

1. Ahmet Bey bir

paket
litre
kilo

yourt
st
makarna

ald.

2. Elif Hanm

bir kilo
biraz
birka

zeytin
ekmek
bal

alacak.

3. Bugn

sebze reyonundan
yiyecek reyonundan
iecek reyonundan

makarna ve sala
meyve suyu ve kola
domates ve patates

aldm.

4. Annem

kahvalt reyonundan
meyve reyonundan
et reyonundan

ananas ve eftali
peynir ve zeytin
kyma ve tavuk

alacak.

2. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun blme yaznz.


Yiyecek
ecek
3. Diyalou dinleyiniz.
4. Tekrar dinleyiniz ve aadaki sorular cevaplaynz.
1. Muhabir nerede?
............................................................
2. Birinci mteri marketten ne ald?
............................................................
3. kinci mteri marketten ne ald?
............................................................

132

4. kinci mteri niin et almad?


............................................................
5. Bugn markette fiyatlar nasl?
............................................................
6. Markette et ka lira?
............................................................

1. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Markete gidiyorum. Bir eye ihtiyacn var m?
B: Evet, peynir ve ekmee ihtiyacm var.
A: Baka bir eye ihtiyacn var m?
B: Hayr, baka bir eye ihtiyacm yok. Teekkr ederim.

Konusma

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.

1 litre st ve
1 kutu konserve
1. A:.............................
B:.............................
A:.............................
B:.............................

1 paket
makarna
ve 2 kilo pirin
2. A:.............................
B:.............................
A:.............................
B:.............................

Kuba Et

1 kilo elma
ve 2 kilo eftali
3. A:.............................
B:.............................
A:.............................
B:.............................

2 ekmek ve
1 koli yumurta
4. A:.............................
B:.............................
A:.............................
B:.............................

14,50 TL/kg
zm

0,99 TL/kg
ikolata

Sucuk

16,99 TL/kg
Pirin

7,90 TL
Domates

Kaar Peyniri

8,95 TL
Ayiek Ya

33,90 TL
Bal

ay

7,90 TL/kg
Zeytinya

27,90 TL
Antep Fst

3. Katalogdaki yiyecekler hakknda arkadalarnzla


konuunuz.
1.
2.
3.
4.
5.

Hangi yiyecekler indirimli?


............... ka lira?
Hangi yiyecek ............... lira?
Hangi yiyecekler ucuz, hangi yiyecekler pahal?
Bir paket ............... ka lira?

7,50 TL
4,90 TL
Makarna

0,69 TL/kg

9,95 TL

6,50 TL

Portakal Suyu

1,10 TL

2 TL

0,90 TL

1,10 TL
133

1. Aadaki kelimeleri uygun blmlere yaznz.

Yazma

st / yourt / salatalk / peynir / ya / ekmek / karpuz / makarna / kola / meyve suyu / soan / biber / eker / zeytin
KLO

PAKET

KUTU

LTRE

TANE

....................................
....................................
....................................
....................................

....................................
....................................
....................................
....................................

....................................
....................................
....................................
....................................

....................................
....................................
....................................
....................................

....................................
....................................
....................................
....................................

2. rnekteki gibi yeni diyaloglar yaznz.


1.

A: Marketten ne aldn?
B: Bir kilo zeytin, bir kutu sala ve bir ie st aldm.
A: Ka lira dedin?
B: 15 lira dedim.

2.

A:
B:
A:
B:

.............................................................?
.............................................................
.............................................................?
.............................................................
2 kg peynir - 1 paket yourt
2 litre ya - 20 TL

3.

A:
B:
A:
B:

.............................................................?
.............................................................
.............................................................?
.............................................................
1,5 kg et - 1 koli yumurta
2,5 litre kola - 50 TL

3. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.
1. almak / kutu / bir / istiyorum / eker
....................................................................................
2. 8 / bir / lira / zeytin / kilo
....................................................................................
3. aldm / 3 / patates / kilo / marketten
....................................................................................
4. ok / domates / pazarda / pahalyd
....................................................................................
5. istiyorsunuz? / ka / elma / kilo / almak
....................................................................................
134

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Bir koli yumurta ltfen!
....................................................................................
2. Bir kilo eker verir misin?
....................................................................................
3. Bir kutu konserve 3 lira.
....................................................................................
4. Sucuk ok pahal.
....................................................................................
5. Ekmek ok bayat.
....................................................................................

Not
koli
dzine
litre

Bin gramlk arlk birimi


Kilogramn binde biri
inde trl eya bulunan paket
Ayn cinsten olan eylerin on iki tanesinin bir arada olmas
Svlar lmede kullanlan l birimi

ZAMAN
BELRTELER

dn

bugn

yarn

sonra

yarn le

az sonra

yarn akam

birazdan

yarn gece

biraz sonra

gece yars

leden sonra

gece
akam

gelecek hafta

gelecek ay

gelecek sene

EK-FLN GRLEN GEM ZAMANI


EKM TABLOSU
OLUMLU

ertesi gn

yarn sabah
sabah
le

Dil Bilgisi

kilo
gram

OLUMSUZLUK

SORU

Ben

renci idim

renci deil idim

renci miydim?

Sen

renci idin

renci deil idin

renci miydin?

renci idi

renci deil idi

renci miydi?

Biz

renci idik

renci deil idik

renci miydik?

Siz

renci idiniz

renci deil idiniz

renci miydiniz?

Onlar

renci idiler

renci deil idiler

renci miydiler?

BELGSZ SIFATLAR

Baz
Btn
Birka
Biraz
Birok
rnek:
Pazarda baz meyveler ok pahal.
Btn sebzeler faydaldr.
Birka kilo patates almak istiyorum.
Biraz meyve verir misin?

rnek: Geen hafta sebzeler ok ucuzdu.


Babam evde deildi.
Siz dn gece evde miydiniz?
3

SMN AYRILMA (IKMA) HL

Nereden?

Kimden?

rnek: Marketten elma aldm.


Manavdan sebze ve meyve aldm.

rnek: Bu kalemi, Ahmetten aldm.


Trkeyi, retmenimizden rendik.
135

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki sorular resme gre cevaplaynz.


1. Buras neresi?
....................................................................................
2. Hatice Hanm ve Emre burada ne yapyorlar?
....................................................................................
3. Onlar ne hakknda konuuyorlar?
....................................................................................

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
Emre
Hatice Hanm
Emre
Hatice Hanm
Hatice Hanm
Hatice Hanm

: Anne ....................................... saat kata gelecek?


: ....................................... saat yedide gelecekler.
: Ne yapmay dnyorsun anne?
: Telalanma olum.
: ok az ....................................... var. Emre liste yap, sylyorum.
: Salatalk, biber, ....................................... , elma, portakal,
muz. .............................. , patates, soan, ekmek,
meyve suyu. Yazdn m?
Emre
: ....................................... hazr anne.
Hatice Hanm : Tamam.
2. Seyrediniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()
Ka Kilo Ald?

Ka Lira dedi?

Salatalk

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

1 lira

2 lira

3 lira

4 lira

Domates

1 kg

1,5 kg

2 kg

2,5 kg

1 lira

2 lira

3 lira

4 lira

Biber

1 kg

1,5 kg

2 kg

2,5 kg

1 lira

2 lira

3 lira

4 lira

Patlcan

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

2 kg

1 lira

1,5 lira

2 lira

2,5 lira

Muz

5 kg

1 kg

1,5 kg

2 kg

2 lira

3 lira

4 lira

5 lira

Portakal

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

1,5 lira

2,5 lira

3 lira

3,5 lira

Patates

1 kg

1,5 kg

2 kg

2,5 kg

1 lira

1,5 lira

2 lira

2,5 lira

Elma

1 kg

2 kg

2,5 kg

3 kg

1 lira

1,5 lira

2,5 lira

3 lira

C. ZLEME SONRASINDA
Aadaki test sorularn filme gre cevaplaynz.
1. Hatice Hanm alveri iin nereye gidiyor?
A) Pazar
B) Kasap
C) Manav
D) Market
2. Kymann kilosu ka lira?
A) 10 TL
B) 15 TL
C) 18 TL
D) 20 TL
136

3. Hatice Hanm ve Emre ne almay unutuyorlar?


A) Ekmek
B) Muz
C) Patates
D) Meyve suyu
4. Hatice Hanm alveri iin toplam ne kadar dyor?
A) 60 TL
B) 65 TL
C) 70 TL
D) 75 TL

1. Doru cevab yuvarlak iine alnz.

4. Aadaki diyalou sralaynz.

1. Bir (anta / ie) st almak istiyorum.


2. Spermarkette paray (kasiyere / garsona) dyorum.
3. Tezghtar paketleri (ieye / rafa) koyuyor.
4. nsanlar spermarkette meyve ve sebzeleri (alveri
arabasyla / kamyonla) tayor.
5. Tezghtar eti (terrazide / rafta) tartyor.

2. Gruba dhil olmayan kelimeleri yuvarlak iine alnz.


YYECEKLER

ECEKLER

Ayran

St

Tavuk eti

Makarna

Reel

Zeytin

Kahve

Kola

Ekmek

ikolata

Balk

Meyve suyu

3. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ..................................................................................?
1 kilo eker 2 lira.
2. ..................................................................................?
Evet, kaymak var.
3. ..................................................................................?
Borcunuz 20 lira.
4. ..................................................................................?
Bozuk param yok.
5. ..................................................................................?
Bir koli yumurta almak istiyorum.

Degerlendirme

Bozuk param yok.


Evet, efendim. Hepsi yeni geldi.
Problem deil efendim. Buyrun paranzn st.
Gzel. 2 ekmek almak istiyorum.
Ekmek taze mi?
Hayrl iler.
Ho geldiniz, buyrun.

5. Aadaki tablodan rnekteki gibi anlaml cmleler kurunuz.

....

kilo
paket
tane
litre

st
zeytin
kola
makarna
ekmek
konserve

almak istiyorum.
alacam.

rnek: 1 kilo zeytin almak istiyorum.


1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................

6. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Pazarda fiyatlar nasld? (Pahal)
....................................................................................
2. Dn neredeydiniz? (Okulda)
....................................................................................
3. Ka yl nce doktordunuz? (2 yl)
....................................................................................
4. Nasl bir renciydi? (alkan)
....................................................................................
5. Markette zeytin ka lirayd? (10 TL)
....................................................................................
137

Resimlerdeki kelimeleri tablodan bulunuz ve iaretleyiniz. Bu kelimeleri boluklara yaznz.


H

11

12

Oyun - Eglence

13

10

14

15

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

138

SMLERalveri arabas
alveri listesi
bayat
fiyat katalou
iecek
ihtiya

FLLERkahvaltlk
kasiyer
kyma
koli
kutu
misafir
reyon
seyirci
taze
telal
terazi
yiyecek

 alveri yapmak  demek


 kontrol etmek
 satn almak
 koymak
 tartmak

En yaknnzdaki bir spermarketten gncel fiyat katalou alnz. Bu katalogtaki yiyecek ve ieceklerin resimlerini bir kartona yaptrnz ve karsna fiyatlarn yaznz.

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Kelimeler

Yemekler

140

1. orba

4. Balk zgara

7. Kuru fasulye

2. Dner

5. Pilav

8. Mant

3. Kebap

6. Frnda tavuk

9. Kfte

ecekler

Tatllar

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

10. Kola

13. ay

16. Baklava

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi uygun


resmin altna yaznz.

11. Ayran

14. Kahve

17. Kadayf

4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz kontrol


ediniz.

12. Meyve suyu

15. Su

18. Ya pasta

10

11

12

13

14

15

16

17

18

141

Okuma - Anlama

1.2 Diyaloa gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

) Osman ok a deil.
) mer ve Osman restorana gidiyorlar.
) Restorann yemekleri ok lezzetli.
) Osman tavuk dner yemek istiyor.
) mer kola imek istiyor.

1.3 Doru cevab metne gre iaretleyiniz. ()


1.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

RESTORANDA
mer : Acktn m?
Osman: Evet, ok acktm.
mer : urada gzel bir restoran var.
Yemekleri ok lezzetli.
Oraya gidelim.
Osman: Olur, hemen gidelim.
10 dk sonra
Garson
Osman
Garson
Osman
Garson

142

(
(
(
(
(

: Ho geldiniz efendim. Ne yemek istiyorsunuz?


: Ben iki lahmacun alaym.
: ecek istiyor musunuz?
: Evet, bir ayran ltfen!
: Siz ne yemek istiyorsunuz efendim?
mer : Tavuk dner var m?
Garson : Evet, var efendim.
mer : Ben bir tavuk dner
alaym.
Garson : ecek istiyor musunuz?
mer : Bir kola alaym. Ama ok
souk olmasn.

1. Osman .....................
a deil
tok

2. mer ve Osman ................ gidiyorlar.


kafeye
kantine
restorana
3. Osman ............... yemek istiyor.
lahmacun
kebap

dner

4. mer ................. imek istiyor.


ayran
kola

meyve suyu

2.1 Aadaki metni okuyunuz.

EMRENN BR GNLK MENS


Her sabah erken kalkarm. Elimi,
yzm ykarm. Daha sonra kahvalt
ederim. Kahvaltda genellikle peynir,
zeytin ve patates kzartmas yerim.
Bazen ay bazen st ierim.

2.2 Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Emre kahvaltda genellikle ne yiyor?
..................................................................................
2. Emre kahvaltda ne iiyor?
..................................................................................
3. Emre le yemeklerini niin okulda yiyor?
..................................................................................
4. Emre en ok hangi yemekleri seviyor?
..................................................................................
5. Emre akam hangi yemekleri yemiyor?
..................................................................................
Benim gnde yedi dersim var. Bu yzden le yemeklerini
okulda yerim. Okulumuzun gzel bir yemekhanesi var. Amz
ok lezzetli yemekler yapar. En sevdiim yemekler kfte,
dolma ve mantdr.

Akamlar az yemek yerim. ok tuzlu ve yal yemekler


yemem. Genellikle orba ierim. Balk, salata veya sebze
yemekleri yerim. Yemekten sonra bazen meyve yerim bazen
ay ierim.

2.3 Emrenin bir gnlk mensn yaznz.


Sabah Kahvalts

le Yemei

Akam Yemei

rnekleme
1. A: Bugn mende ne var?
B: Kuru fasulye, pilav ve salata var.
2. A: Dn akam yemeinde ne yedin?
B: Dn akam yemeinde dner, pilav ve revani yedim.
3. A: Yemekler nasld?
B: ok lezzetliydi.
4. A: En sevdiin yemek hangisidir?
B: En sevdiim yemek dnerdir.
143

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve uygun seenei iaretleyiniz. ()


1. Ne yemek istiyorsunuz?
Ezogelin orba, oban kavurma ve salata
Mercimek orbas, lahmacun ve oban salata
Domates orbas, i kebap ve salata

3. ecek istiyor musun?


Hayr, teekkr ederim.
Ayran ltfen.
Kola alaym.

2. Yemekte ne var?
orba, patlcan kebap ve pilav var.
orba, Adana kebab ve pilav var.
orba, patlcan kebap ve komposto var.

4. Yemekler nasld?
ok lezzetliydi.
Gzel deildi.
ok ktyd.

2. Dinleyiniz ve
duyduunuz
kelimeyi uygun
blme yaznz.
A : Garson Bey mende ne var?
B : orbalardan ...................................
Yemeklerden ..................................
Tatllardan ......................................
Salatalardan ...................................

3. Diyalou dinleyiniz.

144

Gnn Mens
orbalar

Yemekler

......................
......................
......................

......................
......................
......................

Salatalar

Tatllar

......................
......................
......................

......................
......................
......................

4. Tekrar dinleyiniz ve doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) Yemek ok nefis kokuyor.


) Yemekte orba yok.
) Yemekte pilav var.
) Yemek daha hazr deil.
) Bugn yemekte tatl var.

1. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: Ho geldiniz. Ne yemek istiyorsunuz?
B: Domates orbas, dner ve salata alaym ltfen!
A: Siz ne almak istiyorsunuz?
C: Tavuk orbas, kfte ve ayran ltfen!

Konusma

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1

Ezogelin orbas,
etli fasulye ve pilav
Tarhana orbas,
yaprak sarmas ve ayran

3. Aadaki diyalou
okuyunuz.

A: Yemekler nasld,
beendin mi?
B: Kebab beendim. ok
lezzetliydi. Ama orbay
beenmedim. nk
ok tuzluydu.

Dn orbas,
patlcan kebab ve pilav
Yayla orbas,
pide ve salata

Tavuk orbas,
zmir kfte ve ayran
Mantar orbas,
zeytinyal dolma,
mant ve kola

4. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1
 Kfte
 Nefis
 Balk
 Bayat

2
 Mant
Mkemmel
 Pide
Kt

3
Karnyark
Harika
 Tavuk orbas
 Baharatl

4

Kuru fasulye
Gzel
Pilav
Yal

5

oban kavurma
Lezzetli
Trl
Ac
145

Yazma

1. Aadaki sorular resimlere


bakarak cevaplaynz.

Muratn le Yemei

1. Murat le yemeinde neler yedi?


.....................................................................................
2. Nuray le yemeinde neler yedi?
.....................................................................................
3. Nuray le yemeinde neler iti?
.....................................................................................

Nurayn le Yemei

4. Murat le yemeinde neler iti?


.....................................................................................
5. Murat ve Nuray le yemeini saat kata yediler?
.....................................................................................
6. Nuray le yemeinde pilav yedi mi?
.....................................................................................

2. Evinize misafir gelecek. Onlar iin bir men hazrlaynz.


AKAM YEME MENS
ORBA

146

ANA YEMEKLER

SALATALAR

ECEKLER

TATLILAR

GEN ZAMAN
EKM TABLOSU
OLUMSUZLUK
balamam
balamazsn
balamaz
balamayz
balamazsnz
balamazlar

SORU
balar mym?
balar msn?
balar m?
balar myz?
balar msnz?
balarlar m?

Dil Bilgisi

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

OLUMLU
balarm
balarsn
balar
balarz
balarsnz
balarlar

rnek:
Genellikle saat 7.00de kalkarm.
Ahmet asla yalan sylemez.
Her gn spor yapar msnz?

EKM TABLOSU

3. Aadaki kelimeleri cmle iinde kullannz.


1. piirmek
....................................................................................
2. soymak
....................................................................................
3. tadna bakmak
....................................................................................
4. sipari etmek
....................................................................................
5. smarlamak
....................................................................................

STEK KP

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

OLUMLU
alaym
alasn
ala
alalm
alasnz
alalar

OLUMSUZLUK
almayaym
almayasn
almaya
almayalm
almayasnz
almayalar

rnek:
Hafta sonu piknie gidelim.
Bir porsiyon meyve alalm.
Bu akamki yemee gelmeyeyim.

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Balk ok lezzetli.
....................................................................................
2. orba ok tuzlu.
....................................................................................
3. Tatly hi beenmedim.
....................................................................................
4. Yemeklerden kebap, ieceklerden ayran alaym.
....................................................................................
5. Hesab alaym ltfen!
....................................................................................
147

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

1. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Hangi yemeklerden holanyorsunuz?
.....................................................................................
2. le yemeklerini nerede yiyorsunuz?
.....................................................................................

3. En son ne zaman bir restorana gittiniz? Kimlerle gittiniz?


.....................................................................................
4. Restorandaki yemekler nasld?
.....................................................................................

2. Aadaki cmlelerle resimleri eletiriniz.


1. Bazen, akam yemeklerini restoranda yiyoruz.
2. Kahvaltm evde yapyorum.
a

3. le yemeklerini okulda yiyorum.


4. Akam yemeklerini evde yiyorum.
c

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki boluklar filme gre doldurunuz.
Benim gnde yedi ............................... var. Bu yzden ............................... yemeklerini okulda yerim. Okulumuzun
............................... bir yemekhanesi var. ............................... ok lezzetli yemekler yapar. En sevdiim yemekler
..............................., pilav ve kuru fasulyedir.
2. Aadaki cmleleri filme gre sralaynz.
Bence de. Teekkrler baba.
Ben kebap ve salata alaym.
Ben bir ayran alaym. Ama ok souk olmasn.
Evet, var efendim.
Ho geldiniz efendim. Ne yemek istersiniz?
Ben iecek istemiyorum.
Yemekler nasld? Beendiniz mi?
ok lezzetliydi.

Ben tavuk dner ve pilav alaym.


Ben sebze orbas ve bol salata alaym.
ecek istiyor musunuz?
Siz hanmefendi?
Siz ne yemek istiyorsunuz?
Sebze orbas var m?
Ben de ayran alaym.

C. ZLEME SONRASINDA
Aadaki sorular filme gre cevaplaynz.
1. Emre en ok hangi yemekleri seviyor?
....................................................................................
2. Emre akamlar genellikle hangi yemekleri yiyor?
....................................................................................

148

3. Emre akam hangi yemekleri yemiyor?


....................................................................................
4. Emre ve ailesi pazar gnleri akam yemeini nerede
yiyorlar?
....................................................................................

1. Aadaki tabloya gre rnekteki gibi sorular sorunuz ve bu sorular cevaplaynz.

Yemeklerden ne var?

eceklerden ne var?

Balklardan ne var?

ay
Ayran
Meyve suyu
Limonata
Hamsi
Palamut
stavrit
Sazan

2. Aadaki boluklar verilen fiillerle doldurunuz.


dilimledi / ezdi / krd / soydu / bld
1.
2.
3.
4.
5.

Annem tavaya iki yumurta .......................


Kardeim ekmei .......................
Ablam sarmsa .......................
A karpuzu .......................
Kz kardeim elmay .......................

3. Aadaki sorular kendinize gre cevaplaynz.


1. Dn akam yemeinde neler yedin?
....................................................................................
2. Hangi iecekleri seviyorsun?
....................................................................................
3. Bugn akam yemeinde neler yiyeceksin?
....................................................................................
4. Hangi tatllar seviyorsun?
....................................................................................
5. Makarnay nasl seviyorsun?
(soslu / yourtlu / peynirli)
....................................................................................

1. Yemeklerden ne var?
Yemeklerden mant var.
2. ..........................................................................................?
...........................................................................................
3. ..........................................................................................?
...........................................................................................
4. ..........................................................................................?
...........................................................................................
5. ..........................................................................................?
...........................................................................................
6. ..........................................................................................?

Degerlendirme

Tatllardan ne var?

Zeytinyal dolma
Pilav
Mant
Kuru fasulye
Dner
Baklava
Kadayf
Stla
ekerpare

...........................................................................................
7. ..........................................................................................?
...........................................................................................
8. ..........................................................................................?
...........................................................................................

4. Aadaki cevaplara uygun sorular yaznz.


1. .................................................................................?
Kebap ok gzeldi.
2. .................................................................................?
Ahmet Bey sabah evde kahvalt etti.
3. .................................................................................?
Hayr, Fatih Bey kfteyi beenmedi.
4. .................................................................................?
Evet, kymal brek ok lezzetliydi.
5. .................................................................................?
le yemeinde yayla orbas, yaprak sarmas ve
soslu makarna vard.

5. Aadaki boluklar uygun geni zaman ekleriyle


doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.

Ben, her akam bir saat televizyon seyret.......


Biz cumartesi gn futbol oyna............
Onlar marketten alveri yap.................
Siz le yemeini nerede ye...............?
Ali, hafta sonu ktphaneye git..................
149

Oyun - Eglence

Aadaki bulmacay resimlere


bakarak znz.

Proje devi

Szlke

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

150SMLER
ac
dana eti
eki
harika
koyun eti

FLLER

lezzetli
ekerli
tatl
tuzlubeenmek
dilimlemek
ezmek
hazrlamak
smarlamak

ehrinizdeki mehur bir yemein yapln fotoraflaryla anlatnz.

 kzartmak
 piirmek
 servis yapmak

1. Aadaki kelimeleri dinleyiniz ve tekrar ediniz.


4. Kemer

7. Saat

2. Kazak

5. Tirt

8. Ayakkab

3. Etek

6. apka

9. Palto

Kelimeler

1. Kravat

152

10. Ceket
11. Pantolon

13. Gmlek

2. Resimlere bakarak dinleyiniz.

14. Kpe

3. Dinleyiniz ve duyduunuz kelimeyi


uygun resmin altna yaznz.
4. Tekrar dinleyiniz ve yazdklarnz
kontrol ediniz.

12. orap

10

12

11

13

14
153

1.1 Aadaki diyalou okuyunuz.

Okuma - Anlama

MAAZADA
Satc
Mteri
Satc
Mteri
Satc
Mteri
Satc

: Ho geldiniz efendim.
: Ho bulduk. Bir pantolon almak istiyorum.
: Ka beden pantolon giyiyorsunuz?
: 42 beden.
: Ne renk pantolon istiyorsunuz?
: Siyah renk olsun.
: Bakn bu pantolon 42 beden. Denemek ister
misiniz?
Mteri : Evet ltfen. Kabin nerede?
Satc : Hemen urada.
5 dakika sonra

Satc

: Bence size ok
yakt.
Mteri : Fiyat ne kadar?
Satc : Taksitli fiyat 50 lira.
Pein fiyat 40 lira.
Mteri : Tamam, alyorum.
Satc : Hayrl olsun
efendim. Gle gle
kullann.
Mteri : Sa olun. Teekkr
ederim.

1.2 Diyaloa gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

154

(
(
(
(
(

) Mteri, pantolon almak istiyor.


) Mteri, lacivert renk pantolon almak istiyor.
) Mteri, 42 beden pantolon giyiyor.
) Pantolonun taksitli fiyat 40 lira.
) Mteri, pantolonu satn alyor.

1.3 Doru cevab diyaloa gre iaretleyiniz. ()


1. Mteri ............... almak istiyor.
gmlek
ayakkab

pantolon

2. Mteri ............ beden pantolon giyiyor?


40
42
44
3. Mterri pantolonu ...................
alyor
almyor

beenmiyor

4. Pantolonun pein fiyat ..................


40 lira
50 lira

60 lira

2.1 Aadaki metni okuyunuz.

BAYRAM ALIVER
Ben, annem, babam, kardelerim Mehmet ve
Asl bayram alverii iin maazaya gittik.
Erkek kardeim Mehmet siyah bir ayakkab ve
kahverengi bir pantolon ald. Annem, kendisine
pembe bir bluz, lacivert bir etek ve bir ift
siyah ayakkab ald. Kz kardeim Aslya ise
yeil bir etek, mavi bir gmlek ve yeil bir
mont ald. Babam yeil bir kravat, beyaz bir
gmlek ve gri bir pantolon ald. Ben ise
kendime izgili bir gmlek, lacivert bir pantolon ve yn bir kazak aldm. Bugn ben ok
mutluyum. nk iki gn sonra bayram.
Hepimiz yeni elbiselerimizi giyeceiz ve ok
k olacaz.
2.2 Aadaki tabloyu metne gre doldurunuz.
Etek

Gmlek

Pantolon

Bluz

Mont

Ayakkab

Kravat

Kazak

Anne
Baba
Asl
Mehmet
Aye

2.3 Aadaki sorular metne gre cevaplaynz.


1. Bayram ne zaman?
.................................................................
2. Mehmet ne renk bir pantolon ald?
.................................................................
3. Aye nasl bir gmlek ald?
.................................................................
4. Baba ne renk bir kravat ald?
.................................................................
5. Aye niin ok mutlu?
.................................................................

rnekleme
1. A:
B:
2. A:
B:

Ne almak istiyorsunuz?
Bir gmlek almak istiyorum.
Ka beden pantolon giyiyorsunuz?
42 beden pantolon giyiyorum.

3. A:
B:
4. A:
B:

Ka numara ayakkab giyiyorsunuz?


38 numara ayakkab giyiyorum.
Ne tr bir giyim tarznz var?
Genellikle spor giyiniyorum.
155

Dinleme - Anlama

1. Dinleyiniz ve duyduunuz cmle numarasn uygun kutucua yaznz.

2. Dinleyiniz ve duyduunuz rakam uygun kutucua


yaznz.

3. Metni dinleyiniz.
4. Tekrar dinleyiniz ve aadaki sorular cevaplaynz.
1. Emine nereye gitti?
....................................................................................
2. Emine annesine niin hediye almak istiyor?
....................................................................................
3. Emine annesine ne almak istiyor?
....................................................................................
4. Eminenin annesi en ok hangi rengi seviyor?
....................................................................................

156

1. Aadaki diyalou okuyunuz.


: Buyrun efendim.
: Ayakkab almak istiyorum.
: Ka numara giyiyorsunuz?
: 36 numara giyiyorum.
: Ne renk istiyorsunuz?
: Beyaz renk istiyorum.
: Buyrun efendim.
: Fiyat ka lira?
: 60 lira.

Konusma

Tezghtar
Mteri
Tezghtar
Mteri
Tezghtar
Mteri
Tezghtar
Mteri
Tezghtar

2. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


gmlek
3 numara
1

....................................
....................................
....................................
....................................
etek
40 beden

mont
46 beden

beyaz
30 lira
2

....................................
....................................
....................................
....................................

3. Aadaki diyalou okuyunuz.


A: En ok hangi renkten holanyorsun?
B: Mavi renkten holanyorum. Sen?
A: Ben en ok yeil renkten holanyorum.
nk yeil renk bana ok yakyor.

....................................
....................................
....................................
....................................
ceket
44 beden

krmz
25 lira
4

siyah
45 lira

gri
55 lira

....................................
....................................
....................................
....................................

4. rnekteki gibi benzer diyaloglar kurunuz.


1

Pembe
Kahverengi

Lacivert
Siyah

Turuncu
Mavi

Gri
Beyaz
157

Yazma

1. Aadaki mevsimlerde hangi kyafetleri


giyiyorsunuz? Yaznz.
LKBAHAR
.............................
.............................
.............................
.............................

SONBAHAR
.............................
.............................
.............................
.............................

YAZ
.............................
.............................
.............................
.............................

KI
.............................
.............................
.............................
.............................

2. rnekteki gibi yeni diyaloglar yaznz.

3. Aadaki kark kelimelerden anlaml ve kurall


cmleler kurunuz.

A: En sevdiin renk mavi mi?


B: Hayr, yeil.
A: Ama stnde mavi renk gmlek var.
B: Evet, nk bu yl mavi renk moda.

1. en ok / mavi / seviyor / Aye / rengi


....................................................................................
2. numara / almak / 2 / gmlek / istiyorum
....................................................................................
3. en ok / ben / renkten / holanyorum / mavi
....................................................................................
4. genellikle / spor / kardeim / giyinir / benim
....................................................................................
5. fiyat / lira / 200 / taksitli / takm elbisenin
....................................................................................

1.

A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
sar / kazak / lacivert

2.

A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
mor / ceket / kahverengi

3.

158

A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
A: .........................................................................?
B: ..........................................................................
gri / pantolan / siyah

4. Aadaki cmleleri tercme ediniz.


1. Ne almak istiyorsun?
....................................................................................
2. Ka numara ayakkab giyiyorsunuz?
....................................................................................
3. Maazada fiyatlar nasl?
....................................................................................
4. Bir ift eldiven almak istiyorum.
....................................................................................
5. Borcumu nakit deyeceim.
....................................................................................

Not
RENKLER

Dil Bilgisi

Beyaz

Pembe

Sar

Yeil

Numara: Ayakkab, gmlek...

Mavi

Mor

Siyah

Mavi

Krmz

Turuncu

Beden : Pantolon, ceket...

Klk Giysiler : Palto, kazak, manto, kaban, hrka, ...


Yazlk Giysiler : Tirt, ort, ...

LG (ATLK) ZAMR

-ki
Alinin

elbisesi.

Alininki

Tamlayan
Benim
Senin
Onun
Bizim
Sizin
Onlarn

Tamlanan
elbisem
elbisen
elbisesi
elbisemiz
elbiseniz
elbiseleri

Benimki
Seninki
Onunki
Bizimki
Sizinki
Onlarnki

rnek:
Benim pantolonum siyah
Alininki yeil.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

DNLLK ZAMR

Kendim
Kendin
Kendi / Kendisi
Kendimiz
Kendiniz
Kendileri

rnek: Okula kendim gidiyorum.


Bu eyalar kendimiz gtrrz.
ocuklar kendileri oynasn.
retmenle kendiniz konuun.

Benim gmleim ksa kollu.


Ayeninki uzun kollu.
159

A. ZLEME NCESNDE

izleme - Anlama

Aadaki sorular resme gre cevaplaynz.


1. Buras

giyim maazas

market

alveri merkezi

2. Hseyin Bey

ayakkab

pantolon

gmlek almak istiyor.

3. Hseyin Bey

siyah

lacivert

gri renkten holanyor.

B. ZLEME SIRASINDA
1. Aadaki cmleleri filme gre sralaynz.
Siz hangi renkten holanyorsunuz?
42 beden.
Ho bulduk. Pantolon almak istiyorum. Pantolon reyonu nerede?
42 beden pantolonlar burada.
Gri renkten holanyorum.
Bu, gzel ama kahverengi.

Hemen urada beyefendi.


Bir tane gri pantolon var.
Denemek istiyorum. Kabin nerede?
Ho geldiniz efendim.
Ben yardm edeyim. Buradan efendim.
Ka beden giyiyorsunuz?

2. Filmi tekrar seyrediniz ve cevabnz kontrol ediniz.


3. Aadaki cmlelerle resimleri eletiriniz.
1. Pantolon reyonu burada.
2. 42 beden pantolonlar burada.

3. Bu, gzel ama kahverengi.


4. Bir tane gri pantolon var.

5. Kabin hemen urada.


6. Bence size ok yakt.

C. ZLEME SONRASINDA
Filme gre doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1. ( ) Hseyin Bey gmlek almak istiyor.
2. ( ) Hseyin Bey 42 beden pantolon giyiyor.
3. ( ) Hseyin Bey gri renkten holanmyor.
160

4. ( ) Pantolonun taksitli fiyat 50 lira.


5. ( ) Hseyin Bey gri renk bir pantolon satn alyor.
6. ( ) Maazada gri renk pantolon yok.

1. Aadaki boluklara resimlerle ilgili fiiller yaznz.

mer
Hatice
Turgut
Nurgl

-n
-in
-un
-n

sar
lacivert
beyaz
siyah
mavi
krmz
pembe
yeil
giri
kahverengi
turuncu

bir

kravat
apka
-
gmlek
-i
tirt
-u
ceket
-
var
kemer
-s
pantolon
-si
takm
-su
palto
-s
manto
mont

Degerlendirme

takmak

4. rnekteki gibi anlaml cmleler kurunuz.

rnek: Haticenin turuncu bir mantosu var.


1. ....................................................................................
7

2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................

10

5. ....................................................................................
6. ....................................................................................

2. Aadaki sorular cevaplaynz.


1. Ne alacaksn? (Etek)
....................................................................................
2. Ne renk bir gmlek istiyorsunuz? (Krmz)
....................................................................................
3. Takm elbisenin fiyat ne kadar? (250 TL)
....................................................................................
4. Ne almak istiyorsunuz? (Tirt)
....................................................................................
5. O, ne renk eldiven almak istiyor? (Pembe)
....................................................................................
3. Aadaki cmlelerden bazlarnda bilgi yanll
vardr. Doru cmlelerin bana D; yanl cmlelerin bana Y yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(
(
(
(
(
(

) Babam manto giyiyor.


) Annem etek giyiyor.
) Aabeyim bluz giyiyor.
) Arkadam kravat takyor.
) Ablam kolye giyiyor.
) Kardeim ayakkab takyor.

7. ....................................................................................
8. ....................................................................................
9. ....................................................................................
10. ....................................................................................

5. Aadaki sorular rnekteki gibi cevaplaynz.


rnek: Benim antam siyah, senin antan yeil.
Benimki siyah, seninki yeil.
1. Onun elbisesi ucuz, bizim elbisemiz pahal.
....................................................................................
2. Onlarn gmlei uzun kollu, sizin gmleiniz ksa kollu.
....................................................................................
3. Senin gzlerin yeil, onun gzleri mavi.
....................................................................................
4. Benim pantolonum 40 beden, onun pantolonu 44 beden.
....................................................................................
5. Onun ceketi izgili, senin ceketin izgisiz.
....................................................................................
161

Aadaki resimlere bakarak bulmaca karelerini doldurunuz.


1

Oyun - Eglence

5
7
4

10

7
2
6
9

1
11

10

11

Aadaki kelimelere szlkten baknz.

Proje devi

Szlke

SMLER

162
beden
ceket
ift
izgili
eldiven
gmlek

FLLERindirim
kabin
kazak
kemer
ksa kollu
klk
kolye
kot
kpe
maaza
manto
moda
mont
k
takm elbise
taksit
yazlk
yzk


beenmek
denemek
hediye etmek
holanmak

 takmak
 yakmak

Mill kyafetlerinizin resimlerini kartona yaptrnz. Resimlerin altna zelliklerini yaznz.


Ad
: ...............................
zellii : ...............................
...............................
...............................

Ad
: ...............................
zellii : ...............................
...............................
...............................

Ad
: ...............................
zellii : ...............................
...............................
...............................

Ad
: ...............................
zellii : ...............................
...............................
...............................

Notlar

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

163

Notlar
164

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................