You are on page 1of 2

MAYO

DL D D DJ D D D
M C V S M
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 1 16 17 18
5
19 20 21 2 23 24 25
Lli ur ar lli st es de fal te s abri l Infantil : I3A-I3B, I5A,I5B 2
Primària: 1A--2A-2B-3B-4B-5A26 27 28 2 30 31
9
DIJ OU S I DIV ENDR ES NO HI HA URÀ DJ 1B,5A,1C,2B
MÚ SI CA DV 1A,3A,2A,4A,4B

PROGRA MA CIÓ M EN SU AL MA IG
Data ACTIVITAT Hora i Lloc CURS
Dijous 8 Exposició biodiversitat Mediterrània C.P. Arbre Blanc Tercer cicle
Divendres 9 Visita les corts València 8’00-17’00 5és
Divendres 16 Visita l’Assut 4tA-B
Dilluns a Divendres 12-16 SETMANA D’EDUCACIÓ VIAL C.P. ARBRE BLANC 3AB-4AB-5AB
Dimarts 20 Excursió Santa Pola INFANTIL 3-4-5
Divendres 30 Excursió Mundomar 1r cicle
28-30 EXCURSIÓ FI DE CURS Barcelona 6és

Pr og rama de f or mació en centr es MAI G


DATA INF ANTIL I 1R CICL E 2N I 3R CICL E
Dimecres 7 Adobe Flash. Aula d’informàtica Crear un blog d’aula (Corina) Casa de cultura
( Mariano)
Dimecres 14 Photoshop. Aula d’Informàtica El blog com ferramenta didàctica (Corina) Casa de cultura
( MAriano )
Dimecres 21 Adobe Flash Aula d’informàtica ( Mariano)
Crear un blog d’aula (Corina)
Casa de cultura
Dimecres 28 El blog com ferramenta didàctica Photoshop Aula d’informàtica ( Mariano)
(Corina)
Casa de cultura
A G E N D A
DIMECRES 7
13.00h . P rog rama de F or mac ió en Cent res
Grup infantil i primer cicle:Introducció al programa Adobe Flash ( Mariano). Aula
d’informàtica
GRUP 2n i 3r cicle cicle: Casa de Cultura ( Corina) Crear un blog d’aula

DIJOUS 8 NO HI HA CLASSE DE MÚSICA DJ 1B,5A,1C,2B


5AB -6AB Expos ició LA PERD UA DE BI ODIV ERS ITAT AL MEDI TE RRAN I .
A càrrec de la Obra Social CAM. Acompanyats de 2 monitors/es i els seus tutors/es, els xiquets i
les xiquetes de 5é i 6é , visitaran l'exposició que estarà instal·lada al C.P. Arbre Blanc .Aprendran
respecte a la biodiversitat vegetal i animal del litoral mediterrani i les conseqüències de pèrdues de
biodiversitat per l'acció del ésser humà.
Element d'exposició:
Al voltant de 70 m2 `'exposició amb:Panels informatius i interactius,Maquetes,Expositor de plantes
mediterrànees,Panels esfèrics amb texts de la Conferència de Rio.Sessions de 45 minuts.
9'00h.5A
0'00h.6A
11'30h.5B
15'30h. 6B
11’45h . Reunió de ci cles: Ava luació Set mana del lli br e . Propos tes fi
de cur s
DIVENDRES 9 NO HI HA CLASSE DE MÚSICA 1A,3A,2A,4A,4B,

8’00h . 5A-5B V is it a Valènci a . Les Co r ts


TEA TRE per al p ri mer c ic le: Representen alumnes INFANTIL 5 ANYS
15’30H. 1A a la classe de Mila Infantil 5A
16’15h. 2A a la classe de Mila Infantil 5A
15’30H. 1B-C a les prefabricades .Representen alumnes de I5B Mª José Gil
16’15h. 2B a les prefabricades .Representen alumnes de I5B Mª José Gil
Comissió de Coordinació Pedagògica