You are on page 1of 3

WORD OF LIFE MINISTRY

Prayer Request
Therefore I tell you, Whatever you ask for in prayer,believe that you have received it
and it will be yours.
MARK
11:24

PANALANGIN PARA SA BANSANG PILIPINAS


Pagpalain ang bansang Pilipinas.
Magkaroon ng maganda at maayos napamunuan .
Ibigay ang SPRATLYS ISLAND sa bansang tunay na nagmamay-ari nito sa paraang
walang digmaang magaganap.
Magkaroon ng kapayapaan ang Mindanao.
Hadlangan ng DIOS ang nagbabantang lindol na magaganap sa buong kamaynilaan
sa mga lugar na kalapit nito.

PANALANGIN PARA SA IGLESIA


Dumami ang mga Home Churches.
Ipagkaloob ng Dios ang lupa na katabi ng Church
Pagpalain ang mga isinasagawang aktibidades ng Iglesia
Night of the Gospel
Prayer & Fasting
Agape Meal
Sunday Service
Midweek Service

PANALANGIN PARA SA MAY MGA SAKIT AT KARAMDAMAN


Bro. Romel- tuluyang matuyo ang mga kulani sa kanyang bituka sa pamamagitan ng
Chemotheraphy.

Sis.Evy- maliit na bukol sa kanyang ovary, gumaling na ng tuluyan.


Ptr.Frank & Sis.Ellen- probisyon ng Dios sa mga babayarin sa Reyes.
Bro.Jhonny- makuha sa gamut, at ng mga food supplement ang pagkapal ng
kanyang Prostate, maghimala ang Dios.
Sis.Rina- makapagpastenogram para sa kanyang thyroid, maging ok na ito, iprovide ng Dios ang financial.
Sis.Icion- Kumpletong kagalingan ng kanyang pisikal.
Sis.Tina- gumaling na ang thyroid.
Sis.Lida- gumaling na ang thyroid.
Sis.Raquel- gumaling ang hyper thyroid at magnormal na ito.
Sis.Mariz- gumaling ang thyroid at kung kalooban ng Dios na maopera.
Nanay.Toria- kalakasang pisikal makalakad muli ng normal.

PANALANGIN ;PARA SA FINANCIAL NA PANGANGAILANGAN


Ptr.Mat- para sa pagpapaaral ng mg anak.
Sis.Juling- para sa pang araw-araw na pangangailangan.
Sis.Marie- pangangailangan sa araw-araw.

PANALANGIN PARA SA KALAKASANG PHYSICAL


Ptr.Joey- kalusugang physical nag katawan.
Sis.Rina- kalakasan sa pagtatarbaho at mapagtapos ang mga anak sa pag-aaral.
Bro.Celo- lakas para sa kanyang paghahapbuhay sa restorant.

MGA PERSONAL NA PANALANGIN


Bro.Chester- ipagkaloob ang maayos na trabaho sa abroad.
Sis.Peling- kalakasan sa pangangatawan,makakilala sa Dios ang kanyang mga anak.
Sis.Myra- makalipat ng ibang trabaho at makapag-abroad ung kalooban ng Dios
pati kanyang kapatid na si Jane.
Sis.Azon- lumusog at lumakasang kanyang katawan.
Sis.Mariz- patuloy na ingatan ng Dios ang kanyang asawa sa pag aabroad.
Sis.Lita- manumbalik sa Dios ang kanyang mga kapatid at pamangkin sa Cale.

Sis.Reggie- laging malakas ang katawan at ingatan ng asawa na nasa abroad.


(Bro.Ver)
Sis.Mading- patuloy na pagpalain ng Dios ang kanyang trabaho bilang consultant
consolidator sa pag-aayos ng lupa sa FPIP, San Miguel Corp, gumaling na rin ang
kanyang thyroid.
Bro.Carlo- maipatapos ang kanilang bahay,pag-iingat sa kanyang asawa na nasa
abroad.(Sis.Hazel)
Nanay.Tessie- maipatapos ang paupahang bahay at gumaling na rin ang kanyang
gauth.
Sis.Roma- kaligtasan ng kanyang sambahayan.
Sis.Ana- kaligtasan ng ama at kapatid,magkaroon na ng anak.