You are on page 1of 2

OFICJALNE WYNIKI

Zawody w Biegach Narciarskich


Puchar Roztocza 2016
LOKALIZACJA : Tomaszw Lubelski

DATA : 17.01. 2016 roku

JURY :

Parametry trasy :
Trasy biegowe : Uroczyska Siwa Dolina

Sdzia Gwny

Ewelina Mrz

Kierownik Zawodw
Sdzia mety

Waldemar Kocun
Henryk Anio
Henryk Ostrykiewicz
Krzysztof Tempes
Edyta Sigowa

Sdziowie

Warunki atmosferyczne
Temperatura powietrza :

-2 0 C
- 1,8 0 C

Temperatura niegu :
Styl biegu -

STYL DOWOLNY F

Wilgotno :

85 %

Kategoria : SENIORZY II Roczniki: 1986/85/84/83/82/81/80/79/78/77 grupa M 3 10 km /F/


M-ce

Nr st.

288

Nazwisko i imi
Koprowski Tomasz

Rocz.

Miejscowo / szkoa /
klub

1979

Tomaszw Lubelski

Wynik

strata

25:37,0

Pkt.
GP
100

Kategoria : SENIORZY III Roczniki: 1976/75/74/73/72/71/70/69/68/67 grupa M 3 10 km /F/


M-ce

Nr st.

1
2
3
4
5

284
283
286
287
281

Nazwisko i imi
Ciborowski Damian
Ciborowski Sebastian
Sadowski Robert
Rogala Dariusz
Mrz Mirosaw

Rocz.
1973
1970
1967
1970
1975

Miejscowo / szkoa /
klub
Jaso
Pisz
Godap skipol
Godap skipol
MUKS Podkarpacie Jedlicze

Wynik

strata

24:04,0
24:07,0
24:18,0
25:26,0
29:17,0

Pkt.
GP
100
80
60
50
45

Kategoria : SENIORZY IV Roczniki: 1966/65/64/63/62/61/60/59/58/57 grupa M 4 10 km /F/


M-ce

Nr st.

1
2
3
4
5

297
276
274
277
2

Nazwisko i imi
Koprowski Ryszard
Latawiec Andrzej
Pelczar Andrzej
Krupa Tomasz
Mateja Zbigniew

Rocz.

Miejscowo / szkoa /
klub

1957 IV

Tomaszw lubelski

1962 IV

Zamo

1963
1966 - IV
1957 - IV

MUKS Podkarpacie Jedlicze


Rzeszw
Tomaszw Lubelski

Wynik

strata

26:08,0
26:09,0
28:49,0
33:54,0
35:05,0

Pkt.
GP
100
80
60
50
45

Kategoria : SENIORZY V Roczniki: 1956/55/54/53/52/51/50/49/48/47/46/45/44 i starsi - grupa M 5 10 km /F/


M-ce

Nr st.

1
2
3

300
298
270

Nazwisko i imi
Koszel Henryk
Kopyt Jan
Pupiec Jan

Rocz.

Miejscowo / szkoa /
klub

1951 - V
1946 - V
1954 V

Konstancin _Jeziorna

Tomaszw lubelski
Tomaszw Lubelski

Wynik
29:50,0
30:52,0
31:30,0

strata

Pkt.
GP
100
80
60

279
54
285

4
5
6

Jasiejko Piotr
Cieplak Andrzej
Kleszczyski Leszek

Kategoria : SENIORKI
Mce
1
2
3
4
5

Nr
st.
291
293
292
290
289

Tomaszw Lubelski
Tomaszw Lubelski

50
45
40

33:14,0
33:38,0
37:20,0

Roczniki: 1995 i starsze Dystans: - 5 km /F/

Nazwisko i imi
Ciborowska Aneta
Stokfisz Dorota
Korkosz Ewa
Jarczak Barbara
Kocun Krystyna

Wystartowao: 22

Tomaszw Lubelski

1956 - V
1954 - V
1952 - V

Rocz.
1977
1972
1962
1968
1962

Miejscowo / szkoa /
klub
Pisz
Rabinwka
Tomaszw Lubelski
Wlka osiniecka
Tomaszw Lubelski

zawodnikw

Wynik
14:07,0
15:22,0
15:29,0
17:48,0
19:44,0

strata

Pkt.
GP
100
80
60
50
45