P. 1
formular_de_aplicatie-1570

formular_de_aplicatie-1570

|Views: 28|Likes:
Published by oros_ghe

More info:

Published by: oros_ghe on Apr 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului

FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2009 proiectele se depun până la data 10 noiembrie 2008, la Palatul Naţional al Copiilor Avizat, Insp. educativ ISJ ______ A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante Adresa completă Nr. de telefon/fax Adresă poştă electronică

/

PERSOANĂ DE CONTACT Dl/ Nume, Prenume Dna Funcţia Adresa completă Adresă poştă electronică B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B.1. Titlul proiectului B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul dumneavoastră) A. cultural- artistic B. tehnico-stiintific C. sportiv-turistic D. cetatenie democratica E. altele (precizaţi)

( tot formularul se completează cu caracter 12 Times New Roman)

1

C. REZUMATUL PROIECTULUI/DESCRIERE Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 1.Numar de elevi implicati 2.Activitati (cross-curriculare, intracurriculare si extrascolare-pentru unitati scolare si extrascolare –pentru palate si cluburi ale copiilor)propuse, în ordinea în care se vor desfăşura 3.Numar de parteneri
(Max. 1500 caractere)

D. PREZENTAREA PROIECTULUI D.1. Prezentati: analiza de nevoi, obiectivul general ale proiectului si precizaţi ţinta strategică a PROIECTULUI din care derivă obiectivul general al proiectului Argument justificare, context (analiză de nevoi) (max.1000 caractere) Obiectivul general /scopul D.2. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului

D.3. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul

D.4. Durata proiectului

D.5. Descrieţi activităţile utilizând pentru fiecare activitate fişa de mai jos Activitatea nr.: Titlul activităţii: Tipul activităţii: Data/perioada de desfăşurare: Locul desfăşurării: Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): Responsabil: Beneficiari: Metode/mijloace de realizare: Modalităţi de evaluare: Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 2

D.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementarii proiectului
(max. 500 caractere)

D.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului
(max. 500 caractere)

D.7. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului

D.8. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului

D.9. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi, cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra şcolii şi asupra partenerilor
(max. 500 caractere)

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului
(max. 500 caractere)

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia
(max. 500 caractere)

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
(max. 1000 caractere)

3

E. DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI PENTRU CAE 2009 Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2008) Surse proprii MECT TOTAL 2008

Nr. crt.

Descrierea cheltuielilor

Fonduri proprii

Finanţare solicitată MECT 2009 RON

Total sumă RON

1 2

TOTAL RON F. INFORMAŢII DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT F.1. Descrierea unităţii de învăţământ Tipul unităţii de învăţământ (scoala, liceu, palat, club) Numărul cadrelor didactice Numărul elevilor înmatriculaţi Total : Total : Femei: Fete: Bărbaţi: Băieţi:

F.2. Cadre didactice şi elevi care participă la proiect Numărul cadrelor didactice Total : Femei: participante la proiect Numărul elevilor participanţi la Total : Fete: proiect Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora F.3. Participări anterioare la alte programe/proiecte DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos) An NU Finanţat de către Titlul proiectului

Bărbaţi: Băieţi:

4

G. INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI G.1. Instituţia parteneră, dacă o altă unitate de învăţământ este implicată în proiect Adresa completă Nr. de telefon/fax Adresă poştă electronică /Pagină Internet Numele şi funcţia persoanei de contact: G.2. Numele firmei/companiei, organizaţiei sau instituţie (se completează numai dacă o firmă/companie locală, organizaţie sau instituţie este parteneră în proiect) Domeniul de activitate Adresa completă Nr. de telefon/fax Adresă poştă electronică/Pagină de Internet Numele şi funcţia persoanei de contact ATENŢIE! Completati pentru toti partenerii din proiect si anexaţi în copie Declaraţia/Declaraţiile de Parteneriat (dacă este cazul)

5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->