You are on page 1of 2

Kulturno drutvo

Pekre - Limbu

DESETI PREMIERI NAPROTI


Nakljuje je hotelo, da sta se pred dobrimi desetimi leti pred kulturnim
domom Pekre sreala slovenski pisatelj in dramaturg Tone Partlji, ki je tod
mimo vodil na sprehod svojega tirinonega ljubljenka Miku in tedanji
predsednik KS Pekre in kasneji dolgoletni predsednik KD Pekre Limbu
Joe ernel. Beseda je dala besedo, zbralo se nas je nekaj odrskih zanesenjakov in pred natanko desetimi leti ponudilo po dolgih letih domainom
Partljievo komedijo aj za dve. Predstava je doivela velik uspeh in nam
dala zagon za nae nadaljnje delo. Od takrat naprej smo pod umetnikim
vodstvom naega reiserja nizali predstavo za predstavo. aju so sledile
italnike aloigre, Nasvidenje nad zvezdami, tajerc v Ljubljani, Politika
bolezen moja, Gospa poslaneva, Zdravnik po sili, Da te kap, Jezini dohtar
v Pekrah; predstave, s katerimi smo navduili tevilno obinstvo, ki iz leta v
leto raste, ne samo na domaem odru v Pekrah, ampak tudi v drugih krajih
po Sloveniji, saj smo gostovali doslej v Velenju, Prevaljah, v Dobrepolju,
Slovenskih Konjicah, Starah, Mali Nedelji, Hoah, Radljah ob Dravi,
Lenartu, Murski Soboti, Sv. Ani, Destrniku,Smo redni udeleenci na Festivalu Letni oder v Ruah, Festivalu Rdei revirji v Hrastniku, Festivalu
komedije Pekre. Za posebne igralske doseke se lahko pohvalimo s priznanji
regijskega selektorja, s komedijantko Festivala komedije Pekre, z Linhartovimi znakami za uspeno delo na podroju ljubiteljske gledalike dejavnosti,
ki jo podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Najveja ast pa nas je
doletela v lanskem letu, ko je bilo KD Pekre - Limbu dobitnik Listine
MOM, ki nam je bila podeljena za doseke in zasluge na podroju ljubiteljske kulture, posebej za trajen prispevek k bogatitvi slovenske zakladnice
amaterske gledalike dejavnosti. In res je, da tudi Mariborani radi prihajajo
v Pekre na nae predstave.

Leto VIIII, t. 1, januar 2016

Veliko igralcev in drugih sodelavcev se nas je v teh desetih letih zvrstilo na


naem odru, mladih, malo manj mladih, starejih, taknih, ki so prvi stopili
na odrske deske, in tistih, ki so se neko poklicno ukvarjali z igralstvom, pri
predstavah so sodelovali tevilni zakulisni delavci od epetalk, scenskih, svetlobnih in tonskih delavcev, kostumografov, inspicientov, rekviziterjev, glasbenih oblikovalcev, vsi z eno veliko eljo narediti predstavo kar se da najboljo. Predstava je kakor ura z mnogimi vidnimi in nevidni vzvodi in kolesci.
Pred nami je jubilejna deseta premiera. Reiser pravi, da bo povsem drugana od dosedanjih devet, da z njo malo tvegamo, ker se zdi doslej najzahtevneja, prva, katere dejanje se ne dogaja danes in tukaj, da pa publike nikakor
ne bomo razoarali. Sicer pa e malo in sami boste lahko presodili.
Draga naa zvesta publika, hvala vam, da ste bili z nami teh prvih deset let.
Naj se zavesa odpre za nao jubilejno deseto premiero Vraji fant zahodne
strani!
Stanko Zorec
predsednik KD Pekre - Limbu

Kulturno drutvo Pekre - Limbu


Bezjakova 4, 2341 Pekre - Limbu

Zahvala:
Zahvaljujemo se za pomo in sodelovanje Ferdinandu Coblu
PYROCOP, Okrepevalnici Jelka, Pivovarni Zupani, Patricks
Pubu, Akcind Zlatku -Daks s.p., Univerzi Maribor in Meranovo.

Spletna stran:

http://www.pekre-limbus.si

Spletni dnevnik:

http://blog.pekre-limbus.si

E-pota:

kd.pekrelimbus@gmail.com

Uredniki odbor:

Anica Jurkovi, Miha Horvat, Tone Partlji

Premiera januar 2016

John M. Synge
Vraji fant zahodne strani
(Irska ljudska igra)
Reija in dramaturka priredba

Tone Partlji

Scenograf

Andrej Jurkovi

Kostumografka

Metka Ajhmajer

Vodja predstave

Marjan Vozelj

Glasbeno vodstvo

dr. Inge Breznik

Tonski in luni tehnik

Rok Mlaker

Poslikava scenskih elementov

Lidija Piek

Rekviziti

Danila Vozelj

Oblikovalec plakata in
gledalikega lista

Miha Horvat

epetalka

Majda Cvetanovski

Fotografija, promocija

Drago Koletnik, Miha Horvat, Sergej


Lah, Stanko Zorec

Igrajo
Christopher Mahon

an mavc

Stari Mahon, njegov oe, reven


kmet

Drago Koletnik

Michael James, gostilniar

Mirko Ploj

Pegeen James, njegova hi

Nika Pregarc

Vdova Quin, enska zrelih let

Anica Jurkovi

Shawn Keogh,
poboni mladeni

Miha Horvat

Philly Cullen, majhen kmet

Igor Oblak

Jimmy Farrell, majhen kmet

Stanko Zorec

Sara Tansey, vako dekle, spremljevalka grofice

Nevena Josipovi

Susan Bradey, vako dekle

Rosvita Domajnko

Nelly Cullen, vako dekle

Majda Cenc

Honor Blake, vako dekle

Anka Fingut

Angleka grofica Dalloway

Mirjam Klav Dolinar

Irska vdova

Danila Vozelj

Tekmovalec

Marjan Vozelj

Miss. Gregory, pevka in plesalka

dr. Inge Breznik

PRIEL. JUNAIL. ODEL.


Pripravili smo novo gledaliko premiero, ki je povsem drugana kot
dosedanjih devet. Zdelo se nam je,
da lahko po desetih letih malo tvegamo v upanju, da publike, ki se je
prihajala na nae komedije predvsem
zabavat, smejat in kritino pritrjevat,
vseeno ne bomo razoarali. Zakaj
smo posegli po irski ljudski komediji, kakor nekateri imenujejo igro iz
leta 1907 in ki jo e danes igrajo velika gledalia po vsem svetu?
Predvsem nekateri literarni strokovnjaki pa tudi psihologi in druboslovci radi reejo, da e bi iskali v Evropi Slovencem najbolj podoben narod, bi morda morali rei
da so to Irci. Alkoholizem, samomori, tevilna ekonomska emigracija, zgodovinska podlonost vejemu sosednjemu narodu, Slovenci avstrijskim Nemcem, Irci pa
Angleem. Nekateri pravijo, da najde Cankarjev Blatni dol e najprej na
Irskem In povrh specifien humor. Baje je obema narodoma lastno tudi to, da
nista srena, e nista zmerom malo nesrena. In kakor so Slovenci Cankarjeve igre,
najbolj seveda Hlapce, priakali na no, tako so Irci Vrajega fanta zahodne strani v
svojem Abbey Theatru priakali s cepetanjem nog in kopico mak, ki so jih izpustili
med predstavo v publiko Samo, da bi prepreili to alitev Ircev. To je bil namre as irske renesanse, torej vstajenja narodne zavesti in obnove veliine irske
kulture Pa se ti najde poten irski dramatik, ki za glavnega junaka postavi beeega fanta, ki se hvali, da je z lopato ubil lastnega tiranskega oeta. In namesto da bi
ga takoj prijavili policiji, se jim zazdi njegovo dejanje junako, v neki daljni vasi na
vzhodu ga hoejo zaradi tega vsi videti, dekleta in vdova pa kar malo ponorijo za
njim. Marsikdo ima namre doma divjega, alkoholiziranega in tiranskega oeta, ki bi
ga vasih najraje z lopato po glaviKo Christy, kakor je fantu ime, pripoveduje to
svojo zgodbo in ko vidi, kako raste v oeh domainov, zlasti deklet od mlade Peggy
do vdove Quin, jo kar naprej ponavlja, stopnjuje svoje junatvo in predvsem samozavest in navsezadnje zmaguje na njihovih vakih kmekih igrah in zane res verjeti,
da je junak, frajer, vraji fant z zahodne strani. Vse, dokler
Ja, dokler se ne pojavi e kako iv njegov oe, ki ie svojega smrkavca, ki ga je z
lopato ovrknil po glavi Seveda izgubi v trenutku svoje junatvo, in ko mu
Peggy oita, da je navaden strahopetec, ki se je le hvalil in ki bi si nikoli ne upal
narediti takega dejanja, znova zgrabi lopato in se poene pred omi cele vasi za oetom In ga znova mahne Hoejo ga celo obesiti. A oe se znova vrne le e z
novo krvavo obvezo in mu pove, naj se nikar ne junai pred temi ljudmi, ki jih je
zabaval s svojo zgodbo,saj so tu doma nestanovitne enske in pijanci in je ve revine kot na zahodu To niso ljudje za naju. In se pobotana napotita nazaj na
zahodno stran.
Velika vrednost igre so seveda njeni znaaji Vraji fant in njegov oe in vaani,
od ensk, deklet, vdov do zapitih dedcev in preplaenega pobonjakarskega fanta
Shawna, ki si ne upa niti prav pribliati Peggy, ker se boji upnika A vse te osebe
imajo tudi svojo lepo loveko plat, nekatere tudi kar tragino Med enskami je
veliko zapuenih, ker so moje odli v Ameriko, ali pa vdov, ker so se moje potopili na dno oceana, ko so poskuali dosei Ameriko to niso kake lahke enske,
prej tragine v svoji osamelosti Igra je torej groba in nena, smena in alostna,
predvsem pa globoko loveka
Upamo, da bo to opazilo tudi nae obinstvo.
Tone Partlji