You are on page 1of 32

Mateusz Suchecki

Piotr Szreniawski

MAKROFOTOPOEMIKS

Wyd. Piotr Szreniawski


Lublin 2013
1

WSTP
Najczciej przy wsppracy pomidzy autorami zajmujcymi
si stron graficzn i tekstow najpierw powstaje tekst,
a dopiero potem grafika. W przypadku tego zbioru byo
odwrotnie, czyli najpierw byy zdjcia, zrobione
i rozmieszczone przez Mateusza "telomateo" Sucheckiego
w kadrach, a dopiero potem Piotr "pszren" Szreniawski doda
do nich teksty i nada im tytuy.
Tre albumu dotyczy - jak sami zreszt zobaczycie szczegw, dostrzegania tego, co niewielkie bd zwykle
ignorowane w swojej powszednioci.

SARARIMAN

NEKTAR

ZACHWYT

OD KUCHNI

SYNERGIA I APOLLOWIE

PO WOJNIE

KRYSZTAY

WIADOMO FILOZOFA

10

DISCO MODO

11

KU CHWALE PRZODKW

12

ZUDNA NIEMIERTELNO

13

BIURO I AD

14

GDZIE NA WSCHODZIE

15

ZA SZKOA

16

KOLEJNY PRZEDSTAWICIEL KLASY REDNIEJ

17

UKRYTY ARTYSTA

18

MARZENIA I OBIETNICE

19

DOROSO

20

PUSTELNIK OCZEKUJCY

21

SIA GANGU

22

OBCA PLANETA

23

WYBR

24

W POZORNYM WIZIENIU

25

STARY FILM

26

AGENT

27

WIZJA CZY PRAWDA

28

CORAZ BLIEJ WYJCIA

29

DYKTATOR I PRZEMIJANIE

30

EPOS BOHATERSKI

31

PRZEDAWKOWANIE

32

You might also like