PROJECTE: L'UNIVERS

Què volem aprendre sobre els planetes?
Una vegada ja hem aprés tot el que volíem en relació als estels, passarem a estudiar les coses
més interessants dels diferents planetes del sistema solar.
En petits grups, després de mirar en la nostra biblioteca d'aula, hem decidit que aquestos són els
temes més importants.
GRUPS

COMPONENTS

Grup 1

Chifae, Gerard i
Sandra

1- Distància respecte a la terra.
2- Les dimensions dels planetes. Creixen?
3- Curiositats dels planetes
4- Els anells dels planetes.
5- De quina matèria estan fets els planetes.
6- Les capes dels planetes.
7- Distància respecte al Sol.
8- El moviment dels planetes.

Grup 2

Aarón, Ágata i
Neu

1- Distancia respecte al Sol.
2- De quin material estan fets els planetes.
3- Tots els planetes tenen satèl·lits?
4- Com se mouen els planetes?
5- De quin mida són els planetes?
6- Com es varen crear els planetes?
7- Hi ha vida en altres planetes?

Jandro, Keira,
Inés i Carla

1- Com és la superfície dels planetes?
2- Quan de temps tarden en donar la volta al Sol?
3- Quina és la mida dels planetes?
4- Ens agradaria sabre la gravetat dels planetes.
5- Ens agradaria sabre com es formen els anells dels planetes.
6- Ens agradaria sabre quants de satèl·lits tenen els planetes.
7- Quina temperatura tenen els planetes?
8- Volem sabre els colors dels planetes i si tenen taques.
9- Perquè giren els planetes al voltant del Sol?

Grup 4

Nerea, Érick i
José

1- Volem sabre les distàncies de cada planeta respecte als altres
planetes.
2- Quants satèl·lits té cada planeta?
3- De què estan formats els planetes?
4- Volem sabre si hi ha vida als planetes.
5- Quant tarda cada planeta en donar la volta al Sol.
6- Perquè alguns planetes tenen anells?

Grup 5

Jordi, Isabel,
Joan, Miguel i
Paikea

1- Volem aprendre les temperatures de cada planeta.
2- Quan tarden els planetes en donar la volta al Sol.
3- Quan tarden els planetes en donar una volta sobre si
mateixos.
4- Volem sabre de que està feta la superfície dels planetes.
5- Volem sabre si tots els planetes tenen forma el·líptica.

Grup 6

Adrián, Sara,
Luca i Mariam

1- De què estan fets els planetes?
2- Com són de grossos els planetes?
3- Quina temperatura tenen els planetes?
4- Quan tarden els planetes en donar la volta al Sol?
5- Quina velocitat tenen els planetes?
6- Quants anys tenen els planetes?
7- Hi ha vida en altres planetes?

Grup 3

TEMES A ESTUDIAR

Quina informació ha de contenir el nostre projecte?
1. Nom del planeta.
2. Característiques del planeta.
• La seva creació.
• Distància respecte al Sol i a la terra.
• Dimensions.
• Temperatura.
• Els seus colors.
• Composició (De que està fet?)
3. El seu moviment.
4. Els seus satèl·lits.
5. Els seus anells.
6. Curiositats sobre aquest planeta.
7. Hi ha vida en el planeta?
8. Imatge del planeta.

MERCURI

VENUS

TERRA

MARTE

JUPITER

SATURN

URÀ

NEPTÚ

Sandra
Gerard

Jordi
Mariame
Neu

Joan
Miguel

Carla
Ágata
José

Érick
Chifae
Paikea

Luca
Adrián
Inés

Aarón
Keira
Isabel

Nerea
Sara
Jandro