You are on page 1of 3

Bielsko-Biaa 19.01.

2016

KOMUNIKAT
CYKL ZAWODW PUCHAR GRUPY AZOTY W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MODZIEY
W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGW NARCIARSKICH
BIEG NA IGRZYSKA
Kubalonka 23-24 stycznia 2016 roku
/eliminacje do OOM /
Organizatorzy:

Polski Zwizek Narciarski


30-313 Krakw, ul. Mieszczaoska 18/3,
tel. (012)26 09 970, fax. (012) 26 97 112,

Centrum Promocji AK-Pol


43-000 Bielsko-Biaa, ul. Batorego 8,
tel. 0 33 815 00 22, 816 96 62,
mail. biegi@ak-pol.pl

Wsporganizator:

1. Cel zawodw
popularyzacja biegw narciarskich
- zdobycie punktw do klasyfikacji Pucharu Grupy AZOTY
- kwalifikacje do OOM w Sportach Zimowych
2. Termin i miejsce zawodw: 23-24 stycznia 2016 - Kubalonka
Biuro Zawodw: Trasy biegowe PZN Kubalonka, e-mail: biegi@ak-pol.pl, Odprawa techniczna:
22.01.2016 pitek 19:00, Sala Sesyjna Urzdu Miasta w Wile Plac Hoffa 3. Zgoszenia do dnia
22.01.2016 do godz. 17:00 w formie elektronicznej na oficjalnych formularzach PZN na adres
biegi@ak-pol.pl.Weryfikacja zgoszonych zawodnikw bdzie odbywad si w godzinach od 17:00 do
19:00 przez delegata technicznego.
3. Uczestnictwo prawo startu maj zawodnicy posiadajcy licencje PZN (senior, junior A, B, C) oraz
nie posiadajcy licencji PZN (junior D) po przedstawieniu owiadczenia opiekuna o wziciu na siebie
odpowiedzialnoci za start zawodnika.

W Pucharze Grupy AZOTY /za wyjtkiem zawodw

finaowych/ nie startuj juniorzy E, dla ktrych startem gwnym w sezonie 2016 s Ligi Regionalne
Grupy AZOTY /zgodnie z odrbnym regulaminem/.
4. Ekipy poszczeglnych klubw narciarskich przyjedaj na zawody na wasny koszt (wyywienie
i noclegi).
5. Program zawodw:
l.p.
1

miejsce
Kubalonka

Kubalonka

data

senior

23.01.2016

10 km CL Mass
(M)
5 km CL Mass
(K)

10 km CL Mass
(M)
5 km CL Mass
(K)

5 km CL Mass
(M)
5 km CL Mass
(K)

3 km CL Mass
(M)
3 km CL Mass
(K)

3 km CL Mass
(M)
3 km CL Mass
(K)

24.01.2016

15 km F Mass
(M)
7,5 km F Mass
(K)

15 km F Mass
(M)
7,5 km F Mass
(K)

10 km F Mass
(M)
7,5 km F
Mass (K)

5 km F Mass
(M)
5 km F Mass
(K)

3 km F Mass
(M)
3 km F Mass
(K)

*godziny i kolejnod rozgrywania biegw zostan ustalone na odprawie technicznej w dniu 22.01.2016.
6. Zawodnicy biorcy udzia w zawodach musz posiadad wane badania lekarskie zezwalajce na start
w imprezie oraz ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne zaistniae nieszczliwe wypadki podczas
trwania imprezy oraz zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodw

8. Zawody zostan rozegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, oraz regulaminem
Puchar Grupy AZOTY.
9. Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodw posiek oraz gorce napoje dla wszystkich
zawodnikw, trenerw, opiekunw oraz sdziw biorcych udzia w zawodach.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor Bieg na Igrzyska
Sawomir Strzelczyk