You are on page 1of 31

BILTEN 2

NATJECANJE DJECE
S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

ŠIBENIK – GRAD DOMAĆIN

U zalivu malom tom Šibenik spava,
Nad njim se spušta noć, ponoćna tama.
Na rivi te čekam ja, kad ćeš mi doći,
Uživat ćemo mi u šibenskoj noći.
Al gle divnog mjeseca sjaj
Što obasjava kraj
Divni moj zavičaj.
Taj spomen ću nositi ja u srcu svome,
Taj divni Šibenik grad I naše more.
Na rivi te čekam ja, kad ćeš mi doći,
Uživat ćemo mi u šibenskoj noći.
Al gle divnog mjeseca sjaj
Što obasjava kraj
Divni moj zavičaj.

Centar za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“
Centar za odgoj i obrazovanje
"Šubićevac" u Šibeniku ustanova je
socijalne skrbi koja trenutno broji 97
učenika. Djelatnost ustanove je pružanje
mentalno i tjelesno oštećenoj djeci i
mladeži usluge smještaja, boravka, odgoja,
obrazovanja; osposobljavanja u posebnim
uvjetima, radne aktivnosti, prehrane, njege
i brige o zdravlju, medicinske i
psihosocijalne rehabilitacije te usluge
organiziranog
provoñenja
slobodnog
vremena.
U Centru djeluje osnovna škola s dva
paralelna odgojno-obrazovna programa,
program za lako mentalno retardirane
učenike i osnovnoškolski program sa
radnim osposobljavanjem za umjereno i
teže mentalno retardiranu djecu i mladež.
Neposredni rad s djecom odvija se kroz
obrazovanje, produženi stručni defektološki
postupak, odgoj, rehabilitacije, interesne
skupine i savjetodavni rad s roditeljima.
U srednjoj školi Centra učenici se
obrazuju za pomoćna zanimanja strojarske,
drvoprerañivačke, tekstilne i ugostiteljske
struke.
U sklopu Centra je podružnica
"Maslina" u kojoj živi i radi 42 odrasla
korisnika. Svaki je korisnik uključen u
jednu proizvodnu radionicu, a njihovo
slobodno vrijeme organiziraju i provode s
njima voditelji defektolozi.

Sve dane u godini, tijekom cijelog dana
o korisnicima brine osamdesetak
djelatnika Centra (defektolozi, stručni
suradnici, radni instruktori, medicinske
sestre, kuharice…).

Naš rad usmjeren je na uklanjanje posljedica
oštećenja, a u svrhu što uspješnije socijalne
integracije i bolje kvalitete življenja osoba s
posebnim potrebama

Izvanškolske aktivnosti organiziraju se u
dvorani i vanjskim sportskim terenima
Centra. Učenici se pripremaju za natjecanja
na lokalnoj i državnoj razini. Svojim
rezultatima i ponašanjem ponos su Centra
„Šubićevac“.

Organizacijski odbor natjecanja za učenike
s intelektualnim teškoćama u razvoju

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FRANJO ARAPOVIĆ
EDITA RUŽIĆ
MAJA LJUBIĆ
BRANKA BEGO
DARIO ŠKEGRO
IVAN DUJIĆ
STJEPAN CRNOKIĆ

predsjednik
član
član
član
član
član
član

8.
9.
10.
11.
12.

VELIDA SALIHOVIĆ
SINIŠA IVANIŠEVIĆ
JOVICA KRASIĆ
NIKICA BLAŽEVIĆ
IGOR STEGIĆ

glavni koordinator za športove
koordinator za atletiku
koordinator za plivanje
koordinator za štefetne igre
koordinator za graničar

SPORTSKI REZULTATI

ATLETIKA

100 m

MLADIĆI
PREZIME I IME

LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.

JOSIP DERMIŠEK
IVAN VUKELIĆ
NIKOLA VUKELIĆ
ALEN KVAKIĆ
ILIJA DRAŠKOVIĆ
IVAN BRIH
IVAN BAJZA
IGOR TURKOVIĆ
STIPE ZIMA
IVAN CRNČIĆ
JOSIP SEVER
VALENTINO LESIČAK
HRVOJE BATISTA
VALENTIN BEŠLIĆ
IVO JOSIPOVIĆ
VEDRAN PLEŠA
STJEPAN BUDIĆ
MIJO ANTOLIĆ
JASMIN PAVIĆ

ŠŠD
A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "
CENTAR "RUDOLF STEINER"
OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
CENTAR "RUDOLF STEINER"
CENTAR "RUDOLF STEINER"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
CENTAR "RUDOLF STEINER"
A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
OSNOVNA ŠKOLA VIROVITICA
CENTAR "RUDOLF STEINER"
C.ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA

VINKOVCI
VELIKA GORICA
VELIKA GORICA
PULA
OSIJEK
DARUVAR
ZAGREB
VELIKA GORICA
DARUVAR
DARUVAR
VELIKA GORICA
DARUVAR
VINKOVCI
POŽEGA
VINKOVCI
VIROVITICA
DARUVAR
ZAGREB
POŽEGA

POSTIGNUTO
VRIJEME
MJESTO
13,51
1.
14,69
2.
14,90
3.
15,06
4.
15,11
5.
15,33
6.
7.
16,16
16,17
8.
16,21
9.
16,31
10.
16,42
11.
16,48
12.
16,80
13.
14.
17,45
17,62
15.
17,85
16.
18,21
17.
18,44
18.
19.
18,68

100 m
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.

MLADIĆI
PREZIME I IME

ŠŠD

MARTIN HORVAT
ŽELIMIR MILADINOVIĆ
BRANKO ŠTAKIĆ
EDIN TUZLIĆ
STJEPAN DERETA
JULIO VRKIĆ
ILIJA BARUKČIĆ
BOŽIDAR KEIĆ
JOSIP MARIĆ
EMIL KARIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
C. ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ
MARINA DRŽIĆA

BUDINŠČINA
SAMOBOR
SAMOBOR
PULA
VELIKA GORICA
ŠIBENIK
KARLOVAC
ZAGREB
SL. BROD
DUBROVNIK

POSTIGNUTO
VRIJEME
MJESTO
12,69
1.
13,06
2.
13,58
3.
4.
13,85
14,11
5.
14,39
6.
14,56
7.
14,64
8.
14,74
9.
15,94
10.

400 m

MLADIĆI
PREZIME I IME

POSTIGNUTO
VRIJEME
MJESTO

ŠŠD

UMR- 1994. I ml.
UMR-1993.-1988.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.

MIHAEL
JANČEK
GORAN CAPAN
LUKA ZLATAR
ANTUN LOVRIĆ
VALENTIN
MATIJAŠEVIĆ
MARKO CREŠKI

OSNOVNA ŠKOLA VIROVITICA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VIROVITICA
OSIJEK
ZAGREB
VUKOVAR

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU

VUKOVAR
KRIŽEVCI

1:12;50

1.

1:19;89
1:20;16
1:26;78

2.
3.
4.

1:37;52
1:51;51

5.
6.

400 m

MLADIĆI
PREZIME I IME

LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.

JOVICA DRAGIĆ
STJEPAN IGNAC
NAIM RUŠANI
EMRAN BERIŠA
ŠIMO JOZIĆ
ROBERT LABAŠ

ŠŠD
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE ZAGREB

SAMOBOR
ČAKOVEC
PULA
RIJEKA
SAMOBOR
ZAGREB

POSTIGNUTO
VRIJEME
MJESTO
1:02;70
1.
1:02;80
2.
1:04;94
3.
1:05;47
4.
1:28;08
5.
dns

60 m

MLADIĆI
PREZIME I IME

POSTIGNUTI

ŠŠD

VRIJEME

MJESTO

UMR- 1994. I ml.

IVICA VIDULIĆ

VOŠTARNICA

ZADAR

10,21

1.

UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.

MARIO HORVAT
IVAN ČOVIĆ
ANTE TEŠIJA
MATIJA BOČKAJ
JAKOV MRðAN

C. ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
CENTAR "JURAJ BONAČI"
CENTAR "JURAJ BONAČI"
COO"TOMISLAV ŠPOLJAR"
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ

KARLOVAC
SPLIT
SPLIT
VARAŽDIN
SLAVONSKI BROD

8,28
8,70
8,94
9,10
9,28

1.
2.
3.
4.
5.

UMR-1993.-1988.

DARIO OSREDEK

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV
ŠPOLJR"

VARAŽDIN

9,69

6.

UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.

ANTUN VALIĆ

OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ

SLAVONSKI BROD

ANDREJ JUNIČIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RIJEKA

9,78
10,07

7.
8.

UMR-1993.-1988.

MARKO
BRATOVIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"

ŠIBENIK

12,00

9.

UMR-1993.-1988.

JOSIP PULJIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RIJEKA

12,09

10.

SKOK U DALJ - s mjesta
PREZIME I IME

MLADIĆI
ŠŠD

MJESTO

LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi

MIHAEL ŠATVAR
NIKOLA VUKELIĆ
IVAN VUKELIĆ
IVAN BRIH
ILIJA DRAŠKOVIĆ
STIPE ZIMA
IVAN CRNČIĆ
IGOR TURKOVIĆ
MILJENKO ŽIVKOVIĆ
ALEN KVAKIĆ
IVAN BILOBRK
KRISTIJAN ŠTRAC
IVAN BAJZA
DARIO ŠALDIĆ
STJEPAN BUDIĆ
VALENTINO LESIČAK
JOSIP SEVER
MARKO CREŠKI
DOMINIK VUKIĆ
TOMISLAV BULIĆ

CENTAR ZA OBRAZOVANJE, ODGOJ I REHABILITACIJU
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

KRIŽEVCI
V. GORICA
V. GORICA

CENTAR "RUDOLF STEINER"

DARUVAR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "

OSIJEK

CENTAR "RUDOLF STEINER"
CENTAR "RUDOLF STEINER"

DARUVAR
DARUVAR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLANAD LIPOM
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

V. GORICA
DUBROVNIK
PULA
POŽEGA
ZAGREB
ZAGREB
VUKOVAR

CENTAR "RUDOLF STEINER"

DARUVAR

CENTAR "RUDOLF STEINER"

DARUVAR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA OBRAZOVANJE, ODGOJ I REHABILITACIJU
VOŠTARNICA
OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM

V. GORICA
KRIŽEVCI
ZADAR
ZAGREB

1,45

UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.

ANTE TEŠIJA
ANDREJ JUNIČIĆ
MATIJA BOČKAJ
JOSIP PULJIĆ

CENTAR "JURAJ BONAČI"

SPLIT
RIJEKA
VARAŽDIN
RIJEKA

UMR-1993.-1988.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

COO"TOMISLAV ŠPOLJAR"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

2,11
2,06
2,01
1,99
1,92
1,85
1,67
1,66
1,62
1,59
1,59
1,57
1,54
1,54
1,45
1,45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1,38
1,27

16.
17.
18.
19.

1,23

20

2,06
1,83
1,80

1.
2.
3.

0,93

4.

SKOK U DALJ - sa zaletom
PREZIME I IME
LMR-1993.-1988.

ŽELIMIR MILADINOVIĆ

LMR-1993.-1988.

EMRAM BERIŠA

LMR-1993.-1988.

BRANKO ŠTAKIĆ
AVDIJA BERIŠA
EDIN TUZLIĆ
STJEPAN DERETA
JULIO VRKIĆ
ILIJA BARUKČIĆ
JOVICA DRAGIĆ
ŠIMO JOZIĆ

LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.

MLADIĆI
ŠŠD
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I OMLADINE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG

MJESTO

SAMOBOR

5,21

1.

RIJEKA

5,20

2.

SAMOBOR
SAMOBOR
PULA
V. GORICA
ŠIBENIK
KARLOVAC
SAMOBOR
SAMOBOR

4,54

3.

4,39
4,30
1,68
dns
dns
dns

4.
5.
6.

dns

BACANJE LOPTICE

MLADIĆI

ZAPISNIK
PREZIME I IME

ŠŠD

MJESTO

UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.

IVAN ČOVIĆ
MARKO BRATOVIĆ
MARIO HORVAT
JAKOV MRðAN
DARIO OSREDEK
ANTUN VALIĆ

CENTAR "JURAJ BONAČI"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE T. ŠPOLJAR
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ

SPLIT
ŠIBENIK
KARLOVAC
SL. BROD
VARAŽDIN
SL. BROD

46,74
42,90
42,67
33,59
32,91
23,50

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994. i ml.

GORAN CAPAN
ANTUN LOVRIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "

OSIJEK

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VUKOVAR

37,62
35,67

1.
2.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE
ZAGREB
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZAGREB
ZAGREB
POŽEGA
POŽEGA
KRIŽEVCI

32,60

3.

ELIZABET KODŽA

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

VINKOVCI

SLAVEN ŠTEFOVIĆ
MIJO ANTOLIĆ
DARIO ŠALDIĆ
VALENTIN BEŠLIĆ
TOMISLAV BULIĆ
MARINO ŠIMIČEVIĆ
VALENTIN MATIJAŠEVIĆ

OSNOVNA ŠKOLA VIROVITICA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PREKRIŽJE ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VIROVITICA
ZAGREB
VUKOVAR
POŽEGA
ZAGREB
ZADAR
VUKOVAR

32,20
30,28
28,12
27,71
26,34
25,30
24,22
23,60
23,06
18,58
17,64
17,18

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LMR - 1994. i ml.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.

i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.
i ml.

LUKA ZLATAR
KRISTIJAN ŠTRAC
IVAN BILOBRK
JASMIN PAVIĆ
MIHAEL ŠATVAR

13.
14.
15.

100 m

DJEVOJKE

ZAPISNIK

PREZIME I IME
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi

LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.

VALENTINA BEŠLIĆ
MARIJA EREŠ
DANIELA KRAMPAČ
ANA VRCIĆ
IVANA ĆUMA
DIJANA ŠKORJANEC
KATARINA POLDRUGAČ
MARIJA KOŠĆAK
ANASTAZIJA BUBULOVIĆ
NIKOLINA OPUVAČIĆ
KATARINA MAðER

ANA RELIĆ
GORDANA PEURAČA

POSTIGNUTO
VRIJEME
MJESTO

ŠŠD

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
NAD LIPOM
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
Centar "Rudolf Steiner"
OSNOVNA ŠKOLA
MILAN AMRUŠ
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "
OSNOVNA ŠKOLA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
MLADEŽI
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
MLADEŽI

POŽEGA
POŽEGA
ZAGREB
ŠIBENIK
SL. BROD
ČAKOVEC
Daruvar
VIROVITICA
SL. BROD
OSIJEK
SL. BROD

KARLOVAC
KARLOVAC

16,80
17,16
17,50
17,68
17,87
18,59
19,66
19,93
20,50
20,64
22,56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16,60

1.

17,50

2.

300 m

DJEVOJKE

ZAPISNIK
PREZIME I IME

POSTIGNUTI
VRIJEME MJESTO

ŠŠD

UMR- 1994. I mlañi

UMR-1993.-1988.

LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi

LMR-1993.-1988.

KRISTINA BOŽIĆ
DOROTEA BIKANEC
VALENTINA PETRIĆ
ELVIRA DOROSLAVAC
HRUSTIĆ
JOSIPA LOVRIĆ

OSNOVNA ŠKOLA VIROVITICA
NAD LIPOM
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA

VIROVITICA
ZAGREB
POŽEGA
VUKOVAR
VUKOVAR

BLAŽENKA ŠKRBEC

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK
"

OSIJEK

MARINA SKANDOVIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

RIJEKA

0:56;29
0:58;48
0:59;45

1.
2.
3.

1:05;89

4.

1:08;36

5.

1:17;69

6.

58;54

1.

60 m

DJEVOJKE

ZAPISNIK
PREZIME I IME

POSTIGNUTO

ŠŠD

VRIJEME

MJESTO

UMR- 1994. I mlañi

UMR-1993.-1988.

DANIJELA
DOBRILOVIĆ
ðURðICA RADOČAJ
TAMARA ŠARLIJA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE T.
ŠPOLJAR
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

VARAŽDIN
RIJEKA
RIJEKA

10,53
10,85
13,68

1.
2.
3.

SKOK U DALJ

DJEVOJKE

ZAPISNIK
PREZIME I IME

ŠŠD

MJESTO

UMR- 1994. I ml
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.
UMR-1993.-1988.

MARIJANA PAVIĆ
RUŽICA RADOČAJ
TAMARA ŠARLIJA

CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZAGREB
RIJEKA
RIJEKA

1,67
1,37
1,08

1.
2.
3.

LMR - 1994. i ml
LMR - 1994. i ml
LMR - 1994. i ml
LMR - 1994. i ml
LMR - 1994. i ml

BLAŽENKA ŠKRBEC
DANIELA KRAMPAČ
DOROTEA BIKANEC
KATARINA POLDRUGAČ
IVANA ĆUMA
ELVIRA DOROSLAVAC
HRUSTIĆ
ANA KARAS

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "
OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM
CENTAR "RUDOLF STEINER"
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ

OSIJEK
ZAGREB
ZAGREB
DARUVAR
SL. BROD

1,87
1,73
1,59
1,49
1,48

1.
2.
3.
4.
5.

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA
CENTAR ZA AUTIZAM

VUKOVAR
ZAGREB

1,45
1,45

ANA VRCIĆ
NIKOLINA OPUVAČIĆ
DANIJELA IVANČIĆ
ANASTAZIJA BUBULOVIĆ
ELIZABET KODŽA
JOSIPA BORILOVIĆ
MARINA JAKOPOVIĆ
IVAN BAJZA

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIČEVAC"
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE " IVAN ŠTARK "
OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ
OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
NAD LIPOM

ŠIBENIK
OSIJEK
ZADAR
SL. BROD
VINKOVCI
VINKOVCI
VINKOVCI
ZAGREB

1,40
1,34
1,19
1,18
dns
dns
dns
dns

LMR - 1994. i ml
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.
LMR - 1994.

i ml
i ml
i ml
i ml
i ml
i ml
i ml
i ml
i ml

SKOK U DALJ - Sa zaletom
PREZIME I IME
LMR-1993.-1988.

MARINA SKANDOVIĆ

6.
7.
8.
9.
10.
11.

DJEVOJKE
ŠŠD
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

MJESTO

RIJEKA

3,02

1.

BACANJE LOPTICE

DJEVOJKE

ZAPISNIK
PREZIME I IME

ŠŠD

REZ

MJESTO

UMR- 1994. I mlañi

UMR-1993.-1988.

DANIJELA DOBRILOVIĆ
MARIJANA PAVIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE T. ŠPOLJAR
CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB

VARAŽDIN
ZAGREB

25,20
16,29

1.
2.

LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi
LMR - 1994. i mlañi

MARIJA EREŠ
VALENTINA BEŠLIĆ
DIJANA ŠKORJANEC
VALENTINA PETRIĆ
KATARINA MAðER
MARINA JAKOPOVIĆ
JOSIPA LOVRIĆ
ANA KARAS
JOSIPA BORILOVIĆ

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC
OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA
OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ
OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MAOŠA
CENTAR ZA AUTIZAM
OSNOVNA ŠKOLA A.G. MATOŠA

POŽEGA
POŽEGA
ČAKOVEC
POŽEGA
S. BROD
VINKOVCI
VUKOVAR
ZAGREB
VINKOVCI

30,76
20,61
20,09
19,92
17,98
16,86
16,83
15,58
10,80

1.
2.
3.

LMR-1993.-1988.
LMR-1993.-1988.

GORDANA PEURAČA
ANA RELIĆ

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

KARLOVAC
KARLOVAC

25,72
22,25

1.
2.

P L I V A NJ E

50 slobodno

mjesto

staza

MLADIĆI

ime i prezime

centar

mjesto

MR

vrijeme

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

ŠIME MARIĆ
DANIJEL BAREŠIĆ
HRVOJE LOHAJNER
IVAN MARTIĆ
FRANE KNEŽEVIĆ
STJEPAN MARINKIĆ

COO Šubićevac
COODM
ŠOO
COO ZAJEZDA
CEBTAR Juraj Bonači
Centar za odgoj i obrazovanje

ŠIBENIK
KARLOVAC
PULA
BUDINŠČINA
SPLIT
ZAJEZDA

LMR
LMR
LMR
LMR
LMR
LMR

S
S
S
S
S
S

38,45
40,19
42,62
46,6
49,7
54,76

7

7

PERO KRALJEVIĆ

Marin Držić

DUBROVNIK

LMR

S

55,91

2. grupa
mjesto

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1
2

staza
4
5

ZDENKO CVETANOV
ŽELJKO ZLATAR

COO Lug
Juraj Bonaći

SAMOBOR
SPLIT

LMR
LMR

M
M

vrijeme
40,28
55,65

3

6

MARJAN IVANČIĆ

Voštanica

ZADAR

LMR

M

55,7

25 m prsno

MLADIĆI

1.
grupa
mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

2

ZDENKO CVETANOV

COO Lug

SAMOBOR

LMR

M

19,95

2

3

STIPE JURIĆ

COO Šubićevac

ŠIBENIK

LMR

M

20,28

mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

4

DANIJEL BAREŠIĆ

COODM

KARLOVAC

LMR

S

20,67

2

7

ZVONIMIR KANCELIR

ŠOO

PULA

LMR

S

32,56

mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1
2

5
6

JOSIP STOJČEVIĆ
NENAD VRBANEC

Juraj Bonači
COO

SPLIT
ČAKOVEC

UMR
UMR

S
S

23,22
23,74

3

8

MARKO PEJIĆ

CA

ZAGREB

UMR

S

32,85

vrijeme

vrijeme

vrijeme

25 m leñno

MLADIĆI

1.
grupa
mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1
2

4
5

JOSIP STOJČEVIĆ
ANTE MEDIĆ

Juraj Bonači
Juraj Bonači

SPLIT
SPLIT

UMR
UMR

S
S

vrijeme
22
25,78

3

7

MATIJA VIDA

CA

ZAGREB

UMR

S

34,26

mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1
2

3
6

ŠIME MARIĆ
FRANE KNEŽEVIĆ

COO Šubićevac
Juraj Bonači

ŠIBENIK
SPLIT

LMR
LMR

mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

2

STIPE JURIĆ

COO Šubićevac

ŠIBENIK

LMR

vrijeme
S
S

19,22
26,51
vrijeme

M

19,04

25 m slobodno

MLADIĆI

1.
grupa
mjesto

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

4

NENAD VRBANEC

COO

ĆAKOVEC

UMR

S

19,91

2

5

ANTE MEDIĆ

Juraj Bonači

SPLIT

UMR

S

20,69

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

ŽELJKO ZLATAR

Juraj Bonači

SPLIT

UMR

mjesto
1

staza

6

25 m slobodno

vrijeme

vrijeme
M

24,39

DJEVOJKE

1. grupa
mjesto

1

mjesto

1

staza
4

staza
5

ime i prezime

centar

mjesto

MR

LUCIJA MIJOLOVIĆ

Voštarnica

ZADAR

UMR

ime i prezime

centar

mjesto

MR

SAMANTA ZDOLEC

COO

ČAKOVEC

UMR

vrijeme
M

27,66

vrijeme
S

30,74

50 slobodno

DJEVOJKE

1. grupa
mjesto

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

3

DANIJELA CAPAN

COO Ivan Štark

OSJEK

LMR

S

0.42,66

2

4

MIHAELA ŠPRLJAN

COO Šubićevac

ŠIBENIK

LMR

S

1.06,13

ime i prezime

centar

mjesto

MR

mjesto

staza

staza

vrijeme

vrijeme

1

5

MARTINA HORVAT

COO

KRIŽEVCI

LMR

M

1.23,96

2

6

KRISTINA SKORUPSKI

COO ZAJEZDA

BUDINŠČINA

LMR

M

DNS

25 m leñno

DJEVOJKE

1. grupa
mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

vrijeme

1

3

DANIJELA CAPAN

COO Ivan Štark

OSJEK

LMR

S

23,29

2

4

NIKOLINA GRČIĆ

COODM

KARLOVAC

LMR

S

29,37

ime i prezime

centar

mjesto

MR

EDITA HRUSTIĆ

Nad Lipom

ZAGREB

UMR

mjesto
1

staza
5

vrijeme
M

38,72

25 m prsno

DJEVOJKE

1. grupa
mjesto

staza

ime i prezime

centar

mjesto

MR

vrijeme

1
2
3

2
3
4

MIRJANA ŠKRBEC
IVANA BEČKO
NIKOLINA GRČIĆ

COO Ivan Štark
NAD LIPOM
COODM

OSJEK
ZAGREB
KARLOVAC

LMR
LMR
LMR

S
S
S

29,29
29,46
30,62

4

7

ANAMARIJA VUGA

COO Prekrižje

ZAGREB

LMR

S

40,26

mjesto

ime i prezime

centar

mjesto

MR

1

5

KATARINA TURČIĆ

CA

ZAGREB

UMR

S

33,13

2

6

SAMANTA ZDOLEC

COO

ČAKOVEC

UMR

S

34,13

mjesto

1
2
3
4

mjesto

1

staza

staza

vrijeme

ime i prezime

centar

mjesto

MR

2
3
4

MARTINA ŠATVAR
MIHAELA ŠPRLJAN
KRISTINA SKORUPSKI

COO
COO Šubićevac
COO ZAJEZDA

KRIŽEVCI
ŠIBENIK
BUDINŠČINA

LMR
LMR
LMR

M
M
M

27,15
29,10
37,34

6

MARINA ŠMAGUC

COO Prekrižje

ZAGREB

LMR

M

1.05,10

ime i prezime

centar

mjesto

MR

EDITA HRUSTIĆ

Nad Lipom

ZAGREB

UMR

staza
5

vrijeme

vrijeme
M

43,54

GRANIČAR

Sudionici:
1. Osnovna škola Virovitica
2. Osnovna škola Josipa Matoša
3. Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
4. Osnovna škola Julija Kempfa

-

Virovitica
Vukovar
Križevci
Požega

Rezultati:

OŠ Virovitica
OŠ Josipa Matoša

-

COOR Križevci
OŠ Julija Kempfa

-

OŠ Virovitica
COOR Križevci

-

Redoslijed:
Centar (škola)
Osnovna škola Julija Kempfa
Osnovna škola Virovitica
COOR Križevci
Osnovna škola Josipa Matoša

I. KOLO
OŠ Julija Kempfa
COOR Križevci
II. KOLO
OŠ Virovitica
OŠ Josipa Matoša
III. KOLO
OŠ Josipa Matoša
OŠ Julija Kempfa

Mjesto
Požega
Virovitica
Križevci
Vukovar

2:0
0:2

6 min 53 s
8 min 25 s

2:0
2:0

5 min 17 s
5 min 27 s

2:0
0:2

5 min 03 s
4 min 21 s

Pobjeda Poraz Bodovi
2
1
4
2
1
4
2
1
4
0
3
0

Vrijeme
16 min 01 s
17 min 13 s
18 min 03 s
---

ŠTAFETNA IGRA
EKIPE
1.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
"TOMISLAV ŠPOLJAR"

VARAŽDIN

DANIJELA DOBRILOVIĆ
TAMARA LEVANIĆ
EDO ČUSEK
DARIO OSREDEK

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
2. RIJEKA

RIJEKA

ANDREJ JUNIČIĆ
JOSIP PULJIĆ
TAMARA ŠARLIJA
ðURðICA RADOČAJ

3. CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB

ZAGREB

MARIJANA PAVIĆ
KATARINA TURČIĆ
MATIJA VIDA
MARKO PEJIĆ

REZULTATI I KONAČAN POREDAK
POSTIGNUTA VREMENA
1.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV
ŠPOLJAR"

2.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
RIJEKA

3.

CENTAR ZA AUTIZAM ZAGREB

14,37

13,09

DIS

14,68

16,87

16,53

Sastavi momčadi:
1.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI, KARLOVAC, ŠŠD CENTAR
Voditelj(i): Đuro Zorić
Vesna Milanković
Sastav:

2.

Mario Horvat, Ilija Barukčić, Danijel Barešić, Nikolina
Grčić, Gordana Peurača, Ana Relić

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PULA, ŠŠD HOBOTNICA
Voditelj(i): Višnja Popović
Pavlina Miljković
Sastav:

3.

Hrvoje Lohajner, Zvonimir Kancelir, Naim Rušani,
Edin Tuzlić, Alen Kvakić

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV ŠPOLJAR", VARAŽDIN, ŠŠD COOTOMISLAV
ŠPOLJAR
Voditelj(i): Natalija Lujić
Ivanka Jakopec
Sastav:

4.

Danijela Dobrilović, Tamara Levanić, Matija Bočkaj,
Dario Osredek, Edo Čusek

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, KRIŽEVCI, ŠŠD CENTAR
Voditelj(i): Siniša Klasić
Snježana Mergon
Sastav:

5.

Marko Oreški, Mihael Šatvar, Ante Gršić, Marija
Šatvar, Martina Šatvar, Martina Horvat

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "IVAN ŠTARK", OSIJEK, ŠŠD DUGA
Voditelj(i): Jasna Ižaković
Žarko Mijić
Sastav:

6.

Danijela Capan, Mirjana Škrbec, Ilija Drašković,
Goran Capan, Blaženka Škrbec, Nikolina Opuvačić

OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM, ZAGREB, ŠŠD LIPA
Voditelj(i): Vesna Omerović
Alma Srna
Sastav:

Edita Hrustić, Ivana Bečko, Daniela Krampač,
Dorotea Bikanec, Ivan Bajza, Tomislav Bulić

7.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA, ŠŠD ŠŠK UČKARIĆ
Voditelj(i): Zvonimir Brozić
Ivan Tomičić
Sastav:

8.

Emran Berisha, Marina Skandović, Andrej Juničić,
Josip Puljić, Đurđica Radočaj, Tamara Šarlija

OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA, ZADAR, ŠŠD ŠŠK LEPTIRIĆ
Voditelj(i): Darinka Dokoza-Nikpalj
Darija Švorinić
Sastav:

9.

Marjan Ivančić, Marino Šimičević, Dominik Vukić,
Ivica Vidulić, Danijela Ivančić, Lucija Mijolović

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIĆEVAC", ŠIBENIK, ŠŠD ŠUBIČEVAC
Voditelj(i): Nikica Blažević
Jovica Krasić
Sastav:

Marko Bratović, Ana Vrcić, Julio Vrkić, Stipe Jurić,
Mihaela Šprljan, Šime Marić

10. OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA, POŽEGA, ŠŠD SLOGA
Voditelj(i): Dario Pisker
Aleksandra Salontai-Pavković
Sastav:

Ivan Bilobrk, Valentin Bešlić, Valentina Bešlić,
Valentina Petrić, Jasmin Pavić, Marija Ereš

11. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI, ŠŠD A.G. MATOŠ-POSEBNI ODJELI
Voditelj(i): Mirela Posarić
Nada Bertić
Sastav:

Ivo Josipović, Hrvoje Batista, Elizabet Kodža, Josip
Dermišek, Josipa Borilović, Marina Jakopović

12. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I OMLADINE, VELIKA GORICA, ŠŠD CENTAR ZA
ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA
Voditelj(i): Željko Libjak
ivan detelić
Sastav:

Ivan Vukelić, Nikola Vukelić, Igor Turković, Josip
Sever, Stjepan Dereta

13. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PREKRIŽJE, ZAGREB, ŠŠD PREKRIŽJE
Voditelj(i): Vlado Strbad
Davor Lelić
Sastav:

Marina Šmaguc, Anamarija Vuga, Mijo Antolić, Luka
Zlatar, Božidar Keić, Robert Labaš

14. CENTAR "JURAJ BONAČI", SPLIT, ŠŠD JURAJ BONAČI
Voditelj(i): Miljenko Gaćina
Vladislav Matković
Sastav:

Ante Medić, Josip Stojčević, Frane Knežević, Željko
Zlatar, Ivan Čović, Ante Tešija

15. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, BUDINŠČINA, ŠŠD UŠK IVANČICA
Voditelj(i): Slobodan Horvat
Denis Sušac
Sastav:

Kristina Skorupski, Martin Horvat, Stjepan Marinkić,
Ivan Martinić

16. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE , ČAKOVEC, ŠŠD LAVIĆI
Voditelj(i): Santino Debelec
Josip Geček
Sastav:

Nenad Vrbanec, Samanta Zdolec, Stjepan Ignac,
Dijana Škorjanec

17. OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, DUBROVNIK, ŠŠD VIDRA
Voditelj(i): Goran Tomaši
Maja Sebastijan
Sastav:

Emil Karić, Miljenko Živković, Pero Kraljević

18. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OMLADINE, SAMOBOR, ŠŠD
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG
Voditelj(i): Ivica Rabuzin
Dražen Klarić
Sastav:

Jovica Dragić, Želimir Miladinović, Šimo Jozić,
Branko Štakić, Avdija Beriša, Zdenko Cvetanov

19. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "RUDOLF STEINER", DARUVAR, ŠŠD ŽDRAL
Voditelj(i): Goran Bence

Sastav:

Katarina Poldrugač, Valentino Lesičak, Stjepan
Budić, Ivan Brih, Stipe Zima, Ivan Crnčić

20. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR, ŠŠD
Voditelj(i): Stjepan Sertić
Katarina Živković, dipl. učiteljica
Sastav:

Elvira Doroslavac-Hrustić, Josipa Lovrić, Dragana
Dula, Dario Šaldić, Valentin Matijašević, Antun Lovrić

21. OSNOVNA ŠKOLA MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BROD, ŠŠD MILAN AMRUŠ
Voditelj(i): Vid Vučetić
Sanda Barić
Sastav:

Josip Marić, Jakov Mrđan, Antun Valić, Katarina
Mađer, Anastazija Bubulović, Ivana Ćuma

22. OSNOVNA ŠKOLA , VIROVITICA, ŠŠD HITRIĆI
Voditelj(i): Marijana Strija
Marija Navarra
Sastav:

Kristina Božić, Marija Košćak, Snježana Jugović,
Tihomir Serenćeš, Vedran Pleša, Mihael Janček

23. CENTAR ZA AUTIZAM , ZAGREB, ŠŠD ŠŠK "KRUG"
Voditelj(i): Sandra Jadrijević
Andrijana Đumlan-Cetin
Sastav:

Ana Karas, Kristijan Štrac, Marijana Pavić, Katarina
Turčić, Marko Pejić, Matija Vida