You are on page 1of 479

Słownik stworzony za pomocą systemu KSL.

(c) ELEKTRONIK J.K.
Słownik rozpowszechniany na licencji GPL.
Pole1
a dala
a elegancki,SMART>Self Monitoring
And Repairing Technology> technika
samodiagnostyki (dysków twardych)
a propos, a tak przy okazji
a propos; nawiasem mówiąc
a tłusty, sprośny,abrutto,S (liczba
mnoga: <gross>) gros
a zdumiony,obacz <surprise>
a znaczący; ważny; doniosłyzobacz
<resound>
A, amper
abdykować
abdykować, zrzekać się
abecadła
abecadło
abecadło, alfabet
abonamencie
abonament
abonencie
abonent
aborcja
aborcją
absencją
absolutny
absolwencie
absolwent
absorbował
abstrahując od; niezależnie od;
oprócz; poza
abstrakcie
abstrakcyjny
abstrakcyjny, skrót, wyciąg,
abstrakcyjny, w
abstynencja
abstynencja; wstrzemięźliwość
abstynent
absurdalny
absurdalny
absurdalny, idiotyczny (np. wygląd)
absurdalny, niedorzeczny
aby
academic

Pole2
bort, borta
svida
i förbigående, apropå
i förbigående, apropå
grov, brutto
snopen
ljudlig
ampere
abdikera
abdikera
alfabet
alfabet
alfabet
abonnemang, prenumeration
abonnemang, prenumeration
prenumerant, abonnent
prenumerant, abonnent
abort
abort
frånvaro
kal, naken, nödtorftig, blotta
gradera
gradera
fördjupad
isär
sammandrag
sammandrag
sammandrag
abstinens
abstinens
absolutist, nykterist
absurd, orimlig
bakvänd
absurd, orimlig
absurd, orimlig
för, åt, prenumerera på, ty, till
grad

adamaszek
adaptacja
adaptacja, przeróbka
adaptacją
adapter; głowica, przetwornik; czujnik
adaptować
adaptował
adaptował
ADDR, ADR, ADRS, n, adres, (v) 1.
adresować, 2 . zajmować się
adepcie
administracja
administracja publiczna; rząd; władze
administracja, obsługa, zarządzanie,
kierowanie
administracją
administrator
administrować
administrowanie
admiracją
admiralicja
admirał
adnotacja
adnotacja, przypis
adnotacją
adnotacją
adoptować
adoptować, obrać; przyjąć,
zapożyczyć
adoptować, przyjmować
adoptował
adoracja
adoracja, uwielbienie
adoracją
adorator
adres
adres ATM
adres zmiennej
adresacie
adresat
adresat; adresatka
adresatka
adresatka, adresat
adresować
adresować, przemówienie, adres,
przemawiać
adresować, zwracać się (<sb> do
kogoś),adres, przemówienie

damast
adaptation
adaptation
adaptation
ta upp
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptera, passa, aptera, lämpa
anordna, ordna, uppställa
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera
student
regi, förvaltning, styrelse
regemente, styrelse
regi, förvaltning, styrelse
ledning, förvaltning
direktör, föreståndare, ledare, chef,
disponent
förvalta
regi, förvaltning, styrelse
beundran
amiralitet
amiral
anteckning
anteckning
anteckning
anteckna, notera, ton, not, biljett
adoptera
adoptera
adoptera
adoptera
tillbedjan
tillbedjan
tillbedjan
beundrare
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera
visare
mottagare, adressat
mottagare, adressat
mottagare, adressat
mottagare, adressat
mottagare, adressat
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera
tilltala, rikta, tilltal, utanskrift, adressera

adv, bezpośrednio
adverbium, przysłówek
adwersarz
adwersarz
adwokacie
adwokacie
adwokat
adwokat
adwokat, orędownik
adwokat; obrońca
adwokaturą
aerozol
aerozol
afekcie
afekt
afektowany
afektowany
afer
aferą
aferzysta
affront
afisz
afisz
afroncie
afront
afront,zrobić afront, upokorzyć
Afrykanin
afrykańczyk
afrykański
afrykański, Afrykanin
afrykański,Afrykanin; Afrykanka
agencie
agencie
agencja
agencja; filia;
przedstawicielstwo,oddziaływanie;
czynnik
agencją
agendą
agendą
agent
agent, akwizytor
agentura
agitacja
agitacja, poruszenie, wzruszenie
agitacją
agitować

rakt, strax
adverb
motspelare, moståndare
moståndare
sakförare, advokat
advokat
jurist
sakförare, advokat
förespråkare
jurist
spärra, bom, takt
aerosol
strila
påverka, beveka
kärlek, åkomma
konstlad, gripen, tillgjord
korrekt
ränker
intrig
skojare
skymf, chikanera, förolämpning,
förolämpa, skymfa
plakat, löpsedel, affisch
affisch
förolämpning, chikan, chikanera, förnärma
snäsa
snäsa
afrikan
afrikan
afrikan
afrikan
afrikan
agent
ombud, representant
agentur
agentur
agentur
gran, filial, bransch
varuhus
agent
agent
agentur
oro, alteration
oro, alteration
oro, alteration
uppröra, agitera

agitować, poruszać, wstrząsać
agonia
agonia, udręka; męczarnia
agonią
agrafka
agregacie
agregat
agregat v agregować, gromadzić,
zbierać
agregować, gromadzić, zbierać
agresja
agresja, napaść
agresją
agrest
agromadzenie
aimponować
akademia
akademia usz
akademia; uczelnia
akademią
akapicie
akapicie
akapit
akceleracją
akcencie
akcent akcentować
akcent riusz
akcent, nacisk
akcentować; podkreślać,nacisk;
akcent
akceptacja
akceptować
akceptować; przyjąć; zgodzić się
(<sth> na coś)
akceptował
akceptował
akcesoria
akcesoria; dodatki
akcie
akcie
akcie
akcja
akcja, działanie operacja, czynność
mechanizm
akcją
akcją
akcjonariusz

uppröra, agitera
kval, vånda, ångest, pina
kval, vånda, ångest, pina
kval, vånda, ångest, pina
säkerhetsnål
aggregat
aggregat
aggregat
aggregat
övergrepp
övergrepp
övergrepp
krusbär
församling, samling
inpränta, inprägla
akademi
akademi
akademi
akademi
paragraf, notis
parti
paragraf, notis
acceleration
tonfall, accent, brytning, betoning
tonfall, accent, brytning, betoning
tonfall, accent, brytning, betoning
tonfall, accent, brytning, betoning
tonfall, accent, brytning, betoning
accept, antagande
antaga, godtaga, anamma, acceptera
antaga, godtaga, anamma, acceptera
antaga, godtaga, anamma, acceptera
bifalla, godkänna
tillbehör
tillbehör
akt, handla, verka, dåd, agera, göra
process, aktion, gärning, rättegång,
handling
gärning
process, aktion, gärning, rättegång,
handling
process, aktion, gärning, rättegång,
handling
fälttåg, kampanj
lott, aktie, anpart, deltaga, andel, del, dela
aktieägare

akompaniować
akompaniował
akordeon
akr
akr (ok. 0.4 hektara)
akr dytacja
akredytywa
akrobacie
akrobata
akrobata, akrobatka
akrobatka
akronim
akronim, skrót
aksamicie
aksamit
aksjomacie
aksjomat
aksjomat, pewnik
akt
akt oskarżenia
akt przemocy
akt ślubu
akt ślubu
akt urodzenia
akt urodzenia
akt zgonu
aktor
aktor, agent
aktorce
aktorka
aktorstwa
aktorstwo
aktorstwo, pełniący obowiązki
aktówce
aktualizować
aktualności
aktualny
aktywa
aktywność
aktywność, czynność, działanie
współczynnik aktywności (pliku)
aktywny
aktywny, czynny
aktywować, wywołać, uruchomić
przyspieszać
aktywować; pobudzić
akumulator
akumulator

följa, medfölja, åtfölja, ledsaga
följa, medfölja, åtfölja, ledsaga
dragspel
tunnland
tunnland
tunnland
kreditiv
akrobat
akrobat
akrobat
akrobat
akronym
akronym
sammet
sammet
axiom
axiom
axiom
gärning
anklagelseskrift
nidingsdåd
akt, handla, verka, dåd, agera, göra
giftemål, äktenskap, vigsel
börd, födelse
åldersintyg
dödsfall, död
skådespelare, aktör
skådespelare, aktör
aktris, skådespelerska
aktris, skådespelerska
estrad, teater
spel
spel
portfölj
uppdatera
nyhet
aktuell
tillgångar
aktivitet, verksamhet
aktivitet, verksamhet
verksam, aktiv
verksam, aktiv
aktivera
aktivera
ackumulator
batteri

akumulator, rejestr A zasobnik
akustyczny
akustyka
akuszerce
akuszerka
akwarela
akwarium
akwedukcie
alabaster
alarm
alarm
alarm, alert
alarm, sygnał ostrzegawczy
alarmować
alarmować,alarm; sygnał alarmowy
alarmując
albatros
albo .... albo
albumina
albumina
alchemia
alchemią
ale
ale mimo to
alegoria
alegorią
alei
alei
aleja
aleja, uliczka, zaułek
alejka
alergia
alergia, uczulenie
alergia; uczulenie (<to sth> na coś)
alergią
alfabet
alga
algebra
algebrą
aliancie
alibi
alienacja
alienacja, zrażenie, odstręczenie
alienacją
aligator
alimentacja
alimenty
alimenty, alimentacja

ackumulator
akustik
akustik
barnmorska
barnmorska
akvarell
akvarium
akvedukt
alabaster
larm, alarm
alert, vaken
alert, vaken
larm, alarm
larm, alarm
larm, alarm
oroväckande
albatross
endera, heller
äggvita
albumin
alkemi
alkemi
utan, men
än, ännu, dock, ändå
allegori
allegori
aveny, allé
dalgång, dal
aveny, allé
gränd
gränd
allergi
allergi
allergi
allergi
alfabet
alg
algebra
algebra
bundförvant
alibi
alienation
alienation
alienation
alligator
underhållsbidrag
underhållsbidrag
underhållsbidrag

aliteracja
alkaloid
alkohol
alpejski
Alpy
already dotychczasowy, już istniejący
istniejący
alt
alt, altówka
alt, kontralt
altana
altaną
alternatywa
alternatywa, suma logiczna zmiana
alternatywa, suma logiczna, zmiana
alternatywa, suma logiczna, zmiana
alternatywa,alternatywny
alternatywą
alternatywny
alternatywny
alternatywny
altówka
altruizm
aluminiowy
aluminiowy, aluminium
aluminium
aluminium; glin
aluzja; napomknięcie;
wzmianka,czynić aluzję; napomknąć;
dać do zrozumienia
ałun
ałunować, ałun
amancie
amant
amator
amator, dyletant
amator; dyletant
amazonce
Amazonka
ambaras
ambasada
ambasadą
ambasador
ambicja
ambicja, <ambitions> aspiracje
ambicją
ambitny
ambona

allitteration
alkaloid
alkohol, sprit
alpin
Alperna
bestående, befintlig
alt
alt
alt
berså
berså
alternativ
omväxling
omväxling
omväxling
alternativ
valfrihet
omväxla, växla
växelvis
alternativ
altfiol
altruism
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
antydan,
alun
alun
älskare
älskare
amatör
amatör
amatör
amason
amason
bryderi, förlägenhet
ambassad, beskickning
ambassad, beskickning
ambassadör
ärelystnad
ärelystnad
ärelystnad
äregirig, ärelysten
utkik

ambona
amboną
ambulans
ambulans, karetka
ambulans; karetka
ameba
amebą
amen
Amerykanin
Amerykanin, amerykański
amerykański
amerykański,Amerykanin;
Amerykanka
ametyst
amfetaminą
amfibia
amfiteatr
amfora
amfora as
aminokwas
amnestia
amnestią
amnezja
amok
amon
amoniak
amoralny
amorficzny
amortyzacją
amortyzować; umarzać
amper
amperomierz
amplituda
amplitudą
ampułce
ampułka
amputacja
amputować
amputować; odciąć
amputował
amulecie
amulecie
amulet
amunicja
amunicją
anabaptyście
anachroniczność
anachronizm

predikstol
predikstol
ambulans
ambulans
ambulans
amöba
amöba
amen
amerikansk
amerikansk
amerikansk
amerikansk
ametist
amfetamin
amfibie
amfiteater
amfora
amfora
aminosyra
amnesti
amnesti
amnesi
amok
ammonium
ammoniak
amoralisk
amorf
utlösning
amortera
ampere
amperemätare
amplitud
amplitud
ampull
ampull
amputation
amputera
amputera
amputera
amulett
tjusa, charm
amulett
ammunition
ammunition
anabaptist
anakronism
anakronism

anagram
anakonda
analfabecie
analfabeta
analfabeta,niegramotny
analiza
analiza, badanie
analizą
analizować
analizować, badać
analogia
analogia; podobieństwo
analogią
analogiczny
analogiczny, zbieżny
ananas
anarchia
anarchią
anarchista
anarchiście
anatomia
anatomią
anegdocie
anegdocie
anegdota
aneks
aneks
aneks, zaaneksować, łączyć,
dołączyć
aneksja
aneksja; przyłączenie
aneksją
anemia
anemiczny
anemometr
anemon
anemon; zawilec
angażował
angażując
Angielka
angielski
angielski,język angielski
angina
Anglia
anglią
Anglicy
Anglik
anglikański

anagram
anakonda
olärd
olärd
olärd
utredning, analys
utredning, analys
utredning, analys
analysera
analysera
analogi
analogi
analogi
analog
analog
ananas
anarki
anarki
anarkist
anarkist
anatomi
anatomi
anekdot
sägen, berättelse, historia
anekdot
annektera
bilaga, blindtarm
annektera
anektering
anektering
anektering
anemi
anemisk
anemometer
anemon
anemon
upptagen
näpen
engelska
engelsk
engelsk
angina
England
England
engelsk
engelsman
anglicism

teź nie.negacja sumy logicznej ani.Anglosas anglosaski anglosaski. zabytek anglosaxiska anglosaxiska anglosaxiska ingendera ingendera inte heller inte heller inte heller ängel tillitetgöra.<NOR>.. starożytny. zapowiedź anormalny antagonista antagonista.. förutse antikvitet. Anglosas ani ani jeden ani drugi ani. antik antikvitet. odtrutka antologia antologią antonim antrakcie antropolog antybiotyk antycypacją antycypował antyczny antyczny. förinta anilin animism ande. antik forntiden antikvitet. teź nie. andemening sprit ängel ängel anod plansch. plåt. skiva.ani ani. antik antedatera antigen antikvitet. antik . anielski anoda anoda anomalia anomalią anomalny anonimowy anons. starożytny. antyczny. paus antropolog antibiotikum antecipation förekomma. przeciwnik.negacja sumy logicznej anielski anihilować anilina animizm animusz animuszach anioł anioł..antyk. tallrik anomali anomali anomal anonym anmälan abnorm antagonist antagonist antagonist Antarktis antenn. antenn (insekt) anor motgift motgift antologi antologi antonym mellanakt. adwersarz antagoniście antarktyczny antena antenaci antidotum antidotum. zabytek antydatować antygen antyk antyk antyk.

attiralj apparat.środek antyseptyczny. platt. appellera vädja.środek antystatyczny antyteza antytezą antytoksyna antytoksyną anulować anuluj anyż aorta Apache Apacz aparacie aparacie aparat aparat fotograficzny aparat fotograficzny. avlysa inställa. attiralj apparat.bakteriobójczy antyseptyka antystatyczny. avlysa anis aorta apache apache apparat. avboka. attiralj påhitt apparat.antyklerykalny antykwariusz antykwariusz. flack. kamera filmowa/telewizyjna aparat. avboka. klanglös. avbeställa. przyrząd aparat. annullera. appellera . attiralj kamera kamera apparat. apati dvala. appellera vädja. urządzenie aparatura aparaturą apartamencie aparycją apasz apaszka apatia apatią apatią apatyczny apatyczny apel apelacja apelować antiklerikal antikvarie antikvarie antilop antilop antimateria antiparti antiparti motvilja motpol antiseptisk antiseptisk antiseptisk antistatisk antites antites antitoxin antitoxin inställa. våning uppenbarelse apache halsduk dvala. avbeställa. zbieracz antyków antylopa antylopą antymateria antypatia antypatią antypatią antypoda antyseptyczny antyseptyczny. attiralj utstyrsel. utrustning fadd. annullera. apati likgiltighet apatisk håglös vädja.

program użytkowy (nie zaś systemowy). przybliżenie aproksymacja.apertura apetycie apetyczny apetyczny. aptit matlust. uznanie aplauz aplikacja. oklaski. program wykonawca. zastosowanie aplikacją aplikancie aplikować aplikował apokalipsa apokalipsą apologią apostata apostata. pochwalać. Arab Arab. anstalt . aptit applåd applåd tillämpning tillämpning lärling förvalta förvalta apokalyps apokalyps avbön. välsmakande aptitlig. odstępca apostoł apostrof apostrofa apostrofa. apologi. anklang. zastosowanie approx. Arabka. zatwierdzać aproksymacja. försvarstal avfälling avfälling apostel apostrof apostrof apostrof tillämpning omkring sås gillande bifall. gillande bifalla. aplikacja. 2. program. stwierdzać. apostrof app. 1. arab (koń) aranżacją öppning matlust.oklaskiwać aplaus. przybliżenie aproksymacją aptece apteka aptekarz ar (100 metrów kwadratowych). około apreturą aprobacie aprobacie aprobata aprobować aprobować. program użytkowy (nie zaś systemowy).zobacz <be> Arab arab (koń) arab (koń). godkänna bifalla. godkänna approximation approximation approximation apotek apotek apoteksbiträde ar arab arab arab arab anordnong. välsmakande matlust. aptit aptitlig. program. uppställning. anklang. smakowity apetyt apetyt applaud. w przybliżeniu. gillande bifall. program wykonawca. arrangemang.

anhållande. häkta misstänka anhålla. przykuwać (wzrok). argument argument.areszt. anhållande. 2. dowód. argument argumencie argument argument (operacji). anhållande. häkta arrestera. valv båge. wstrzymać. dyskusja. häkta arrestera. klang. valv ärkebiskop mästerverk arena arena arena arena ring. 2. zatrzymywać. anhållande farhåga. valv båge. argument (operacji). 3. dowód. skärgård arkitekt arkitekt arkitekt arkitektonisk arkitektonisk arkiv arkiv arkiv båge. uppfatta arrestera. argumentacja. budowniczy architektoniczny architektoniczny. archiwa arcy arcyarcybiskup arcydzieło arena arena.aranżer arbitralny arbitralny. n. zmienna niezależna. häkta arrestera. 1. zrozumienie. valv arkipelag. zmienna niezależna. dziedzina arena. anhållande. argumentacja. hamować. anhållande. klinga arrestera. 3. dotyczący architektury archiwa archiwum archiwum. twórca. obszar pamięci areną areną areszcie areszt areszt. vädra . aresztować. samowolny arbitraż archi archiarchipelag architekcie architekt architekt. häkta farhåga. zatrzymać aresztancie aresztować aresztować aresztować. anhållande argument argument argument argument argument resonemang diskutera luft. aresztowanie aresztowanie aresztowanie. lufta. przytrzymanie ARG. spór argumentacją argumentował aria arrangör godtycklig godtycklig arbitrage båge.

mistrz artystyczny artyście arystokracie arystokrata arystokrata. här armé. övermod spotsk. zbrojownia arsenowy arsenowy. wojsko armią arogancja arogancją arogancki aromacie aromacie aromat arsen arsenał arsenał. artystka. artikel artilleri artilleri artillerist artist. bössa kanon armé. działo. artär artrit artikulation artikulation vara.aria arka arkada arkada klasztorne arkadą arkady arktyczny arkusik arkusz armacie armacie armadą armata armata armata. här arrogans. stursk arom doft. arystokratka arytmenyka arytmetyce arytmetyczny aria ark arkad arkad arkad arkad arktisk lakan lakan kanon gevär. högmod. konstnär artist. artär pulsåder. bössa armada kanon gevär. högmod. kanon. kanon. övermod arrogans. här armé. arsen arteria arterią artretyzm artykulacja artykulacją artykuł artyleria artylerią artylerzysta artysta artysta. persedel. vällukt arom arsenik arsenal arsenal arsenik arsenik pulsåder. konstnär aristokrat aristokrat aristokrat aritmetik aritmetik aritmetik . konstnär konstnärlig artist. działko armia armia.

ascetyczny ascetyczny asekuracja asekuracją asekuracją asekurował asemblacja. gwiazdka astma astralny asygnował asymetria asymetrią asymilował asystencie asystent asystował atak atak atak sieci komputerowej atak. składanie asercja asercja. skydda församling. przydzielić.arytmetyczny as as ma ascecie asceta asceta.arytmetyka arytmetyka adj arytmetyczny arytmetyka dużej precyzji arytmetyka. przyporządkować asocjacją asocjalny asonans aspekcie aspekt aspirancie aspirował asteroid asteroida asterysk. aspekt anblick. anfall. medhjälpare bistå. överfall . kanna anstorm. warunek. przypisać. ASGN. kandidat eftersträva asteroid asteroid asterisk astma astral tillägna sig. twierdzenie. freda. assistera anstorm. anfall. ascetyczny asceta. aspekt aspirant. angrepp. försäkran tillförsikt. angrepp. samling påstående påstående asfalt asfalt asfalt anslå association. samfund asocial assonans anblick. överfall anfalla. medhjälpare biträde. överfall kunna. överfall anfalla. zapewnienie asfalcie asfalt asfaltować. försäkran försäkring. assurans förvara. angripa. tillgripa asymmetri asymmetri assimilera biträde.asfalt ASG. angripa. hjälpa. v. napaść atakować aritmetik aritmetik aritmetik aritmetik äss äss asket asket asket asket asket tillförsikt. montaż.

atak ateizm atelier atencją atestował atlas atlas. n. publik. napadać. publiczność auditorium audyt revision audyt. uppfatta. fasttaga. stämning atmosfär. auditorium audiencja. nastrój atol atom atom (podstawowe pojęcie języka Lisp) atrakcyjny atramencie atrament atrament. åhörare. Listing and Sorting System> lub <Automated Telephone Line Address System> atlecie atleta atletyka atmosfera atmosfera. kontrolować.atakować. angripa. rewizja v przeprowadzać audyt.property) przypisać ATTN. zaślepka atrapą anfalla. sprawdzanie. intagande bläck bläck bläck bläck attrapp. anfall. bekräfta atlas (karta) atlas (karta) atlet atlet idrott atmosfär. hinna atrapą attrapp. överfall ateism ateljé uppmärksamhet konstatera. makieta. element fikcyjny. uwaga. farba drukarska atrament. träkarl ertappa. fatta.<ATLAS>. nadzór. audytorium. tusz atrapa. widzowie. intyga. ostrzeżenie uppmärksamhet atucie trunf atut (w kartach). rewizja (w księgowości) revision aukcja auktion . publik. stämning atmosfär. revision test. audiens.<Automatic Tabulating. företräde. atmosferyczny atmosfera.pobić atutem (w trunf kartach) aucie vagn. właściwość. tusz. åhörare. słuchacze. brać się energicznie do czegoś. audiens. angrepp. träkarl atrofia atrofiera atrybucie attribut atrybut attribut atrybut. bil audiencja företräde. sprawdzać audyt. kontrola. stämning atoll atom atom tilldragande. infånga. cecha attribut (zob. własność.

austriacki Austriak. szczery. väder gloria Österrike österrikisk österrikisk österrikisk österrikisk Österrike äkthet autentisk oförfalskad. förebild.austriacki austrią autentyczność autentyczny autentyczny autentyczny. påskrift autograf språk automatisk automatisk bilist bilist autonom autopsi autopsi upphovsman. författare klass sort.aukcja. äkta oförfalskad. licytować aukcją aurą aureolą Austria austriacki Austriak Austriak. (elektr. ordna typ. signatur. originell vagn. tworzyć autoramencie autoramencie autoramencie autorka autorstwa autorstwo autorytatywność autorytecie autorytecie autorytet auktion auktion vittra. auktoritet .) szyna. bil vagn.generator autor. magistrala autograf autograf autograf. påverka befogenhet. sortera. prawdziwy. licytacja. äkta ursprunglig. skriva på maskin författarinna författarskap författarskap diktatur befogenhet. bil buss buss autograf underskrift. inverkan. rękopis Automatically Programmed Tools Language. gedigen. język (programowania) obrabiarek sterowanych automatycznie. twórca v pisać. gedigen. auktoritet inflytande. författare skribent skribent upphovsman. Austriaczka. samochód autobus autobus. język APT automatyczny automatyczny samoczynny automobilista automobiliście autonomiczny autopsja autopsją autor autor autor program piszący. serdeczny autentyk auto auto.

avbräck avoghet ovilja. ramponera. avbräck misslyckas händelse misslyckas akutsjukvård. främja. popieranie. powaga autorytet. överhet berättigande. auktoritet befogenhet. befordran avancemang. fjäsk träta. aversion ovilja. befordran anmarsch. upoważnienie autoryzacja. wstręt awizował awizując awokado azalia azbest azot azyl azyl befogenhet. aversion avisera. popierać awansował awanturą awanturą awanturą awanturą awanturą awanturniczy awanturnik awanturnik. autoryzacja autorytetach autoryzacja autoryzacja. nödfall skadeersättning skada. befrämja oro väsen. åverkan. promocja awansować awansować awansować (kogoś). władza pełnomocnictwo. zatwierdzanie autoryzacją autoryzować (np. uszkodzenie awaria. uprawnienie. władza. rodd uppträde. varsko tillkännagivande avokado azalea asbets kväve asyl helgedom . niechęć. åverkan. niebezpieczeństwo awariach awarią awersja awersja awersja. niepowodzenie. främja. befrämja befordra. auktorisation berättigande. stan zagrożenia. avancera befordra. dostęp). befrämja befordra. auktoritet myndighet. räcka. <authorities> władze autorytet. gräl. kiv rad. zachęcić. uchybienie. främja. uprawnienie. auktorisation berättigande. auktoritet befogenhet.autorytet. ramponera. tillkännage. nadać uprawnienia autoryzował autyzm awans awans. poszukiwacz przygód awaria awaria awaria losowa incydent (sieciowy). nadużycie komputerowe awaria. scen äventyrlig äventyrare äventyrare skada. auktorisation berättigande. slagsmål. moc prawna. kivas. auktorisation bemyndiga bemyndiga autism avancemang.

kärr moras kärr bajonett bajonett träsk kärr fabel sägen. przeprowadzać inspekcję badania badanie. ty. till kvinna. tills för. prenumerera på.). tills ända tills. kontrolować. mormor farmor. drobiazgowy badminton bagaż bagaż bagażnik bagażnik bagażnik bagażowy bagna bagna bagna bagna bagnecie bagnet bagnisko bagno bajce bajce bajdą bajeczny bajka bajka bajora bakałarz bakelit asyl flykting så ända tills. till. fröken bakelit . snabel. bagage känga. tills ända till. åt. såvitt ända tills. nadzorować. stövel anlagsbärare koffert. till dess. dochodzenie. syna forskning utredning rannsakning badminton tross reseffekter. troska. detektyw badać badać zapytywać. forskare utforska fråga inspektera. przytułek azylancie aż aż do aż do aż do/o ile aż do. do. opieka. mormor herde uppmärksamhet uppmärksamhet utredningsman. till dess. tårta farmor. träsk. fabelaktig fabel saga pöl lärare. tjut. póki.aż ażeby babą babce babce babcia babka bacą baczność baczność. till. uwaga badacz.azyl (polit. śledztwo badawczy. żądać informacji badać. mormor farmor. berättelse osanning sagolik. fruntimmer kaka. stadga järnväg mosse moras. till.

bindel orkester. oreda bölja avgud avguderi avguderi bambu banal vardaglig. klot. linning. poręcz. skara.bal bal baleron balią balkon ballada balladą balustrada. dyna liga. bindel linda. bandage. nystan. förband. linning.nasyp. bindel linda.składać w banku.bandażować bandażować bandą bandą bandą bandą bandera bandyta bandytyzm bandzior bandzior baner (reklama na stronach WWW) banicją bank bank bank. förbinda. förbinda. baner landsförvisning bank. fat altan. balkong folkvisa folkvisa räcke räcke oordning. brzeg (rzeki). ogrodzenie balustradą bałagan bałwan bałwan bałwochwalstwa bałwochwalstwo bambus banalny banał banan banda bandaż bandaż. wał. glödlampa . kapell linda.zespół takich samych urządzeń bankiecie bankier bankiet bankiet. band. uczta bankructwa bankructwa bankructwo bankructwo. knippa kudde.bankowy. förbinda. rövare fana. handfat. upadłość bańka bańka lampy elektronowej boll. bandage. skara. band. pula. trivial banan orkester. förband. förband. kula. strand kalas bankir kalas kalas konkurs misslyckas konkurs konkurs bubbla blomlök. bandage. skarpa. gäng flagga bandit röveri bandit rånare. kapell klase. bal dansa skinka skål. strand marginal bank.

bom. stawka lub totalizator piłkarski basen (pływacki). <bars> kraty.ława oskarżonych. mer. takt krog kasern gumse. pula. grann. belåten mycket. bassäng. ten sam. fjärran glad. skuldra pråm. zatarasować. färga. bufet . kulör färg. ganska skrank pejla. tjärn . knajpa. kull baron baronessa färg. tjärn pöl. bekantskap.totalizator piłkarski spärra. stawka lub . skuta pråm. łódź rzeczna barki barłóg baron baronowa barwa barwa. frisk. bom. cistern pöl. bjärt. ganska långt borta. bassäng. skuldra bår. pula. pas. przegroda. daleko stąd bardzo mi miło bardzo.bar (jednostka ciśnienia) bar. smuga. prawdziwy. yngla. låta.laska. många mycket. baton.zagrodzić. göl. solid. sam bariera bariera dźwięku bariera dźwięku bariera dźwięku bariera.bar jednostka ciśnienia bar. göl. przeszkoda barierą bark barka barka. skuta bog. axel. pręt. läte Öresund sund skrank skrank bog. kulör brokig. piwiarnia barakach baran baranek baranina baraniną baraszkował barbarzyńca barbarzyńcą barbarzyński barbarzyński barce bardziej bardzo bardzo bardzo daleko. ljud. przegroda. axel. vetande. bagge lamm fårkött fårkött upptåg barbar barbar barbar omänsklig båt vidare.istotny. flera flera. ljuda. bariera. vetenskap. kałuża. insikt vattenbehållare. prålig tunna lärdom. sztaba. kałuża. färga. takt spärra. kolor barwny baryłka base baza wiedzy basen basen (pływacki).

bas marknad. baczułka. bjälke. bas gemen. nedrig. podstawa. djur fä. trilla. stawka. bjälke. fabelaktig smäll.basen (pływacki). bas gemen. skönlitteratur belgier Belgien Belgien belgier balk. zwierzę pöl. gryzmolić. djur . bas gemen. bas klottra klottra fasan fasan blåsa bubbla tunna tunna tunna biffstek backhand rapa fläsk. bassäng. bas gemen. kałuża. spela buffel gemen. stråle. bydlę. trupp spärra. piska. nedrig. skinka fläsk. takt bomull. agera. część podstawowa bazar bazą bazgrać. gyckel. bas gemen.chłostać. skådespel. uderzać batem bateria baterią baton bawełna bawić się bawół baza baza podstawa część podstawowa baza (tranzystora) baza na baza tranzystora baza. rapp batteri tropp. tjärn torn sagolik. pula. avsättningsområde gemen. Belgijka. lufa.beczkować befsztyk bekhend beknąć bekon bekon. falla. bicz. stråle. nedrig. nedrig. fläkta gas ramla. spel. slag. best.bazgroły bazgraniną bażancie bażant bąbel bąbelek beczce beczka beczka. stråla röra. stråla roman. göl. skina. bom. stupa fä. manskap. pjäs. skinka grinolle balk. boczek beksa belą beletrystyka Belg. tråd lek. <pools> lub <football pools> totalizator piłkarski baszcie baśniowy bat. skina. nedrig. nedrig. nedrig.belgijski Belgia belgią belgijski belka bełtać benzyna bessą bestia bestia. best.

slö oförskämdhet oförskämd. obetänksam korttänkt. zuchwały bezczynny bezczynny bezdomny bezeceństwa bezgłos bezgraniczny bezgraniczny bezkresny bezkresny bezkształtny bezlitosny bezlitosny bezlitosny bezlitosny. konkret betong. trött felfri ogudaktig värnlös uddlös oduglig.beton bez bez bez grosza. bez środków do życia bez namysłu bez potrąceń bez pozwolenia bez sensu bez smaku bez smaku. oanvändbar. onyttig ovärderlig ovärderlig avtrubba. tysthet omätlig omätlig ändlös. sammanblandning. bez serca bezład bezład bezmyślny bezmyślny bezmyślny. sliskig smaklös klapp.bestią beton betonować. oreda hänsynslös. oändlig oändlig oformlig skoningslös obarmhärtig obarmhärtig skoningslös villervalla. stursk fräck overksam. fåfäng. trubbig. bez gustu. lönlös. best. sysslolös. dagdrivare husvill elakhet stillhet. oordning. nieoceniony bezceremonialny bezczelność bezczelny bezczelny. klappa intetsägande. konkretny. handlöst nät obehörig intetsägande. djur betong.betonowy. tvär. lat lätting. tystnad. błahy fä. burdus. niegustowny bez zająknienia bez znaczenia bez życia bezbarwny bezbłędny bezbożny bezbronny bezcelowy bezcelowy bezcenny bezcenny. meningslös fadd. lekkomyślny. oreda oordning. konkret lila utan utfattig huvudstupa. tanklös lättfärdig . meningslös livlös trötta.

vanmäktig röja. trygghet. rakt. säkerhet. direkt. klarna. radio snopen väst arbetslös. kaucja.tak szybko jak. strax olaglig olovlig laglös olovlig flärdfri trådlös. redig. sysslolös sömlöshet uddlös meningslös vanmakt kraftlös. ofarlig. kassaskåp. styra. hypotek säkerhet borgen. hypotek riskfri. zabezpieczenie bezpieczeństwo. rak igenom. nieprzytomny bezsilność bezsilny bezsporny bezsporny bezstronność bezstronny bezstronny korttänkt. pewność. säker gratis. jak tylko bezprawny bezprawny bezprawny bezprawny bezpretensjonalny bezprzewodowy bezradny bezrękawnik bezrobotny bezsenność bezsensowny bezsensowny. gwarancja. säkerhet.bezmyślny. <securities> papiery wartościowe bezpieczny bezpłatnie bezpodstawny bezpodstawny bezpostaciowy bezpośredni bezpośredni bezpośredni bezpośredni bezpośredni natychmiastowy bezpośredni. avgiftsfri grundlös. daremny bezpieczeństwa bezpieczeństwa bezpieczeństwa bezpieczeństwo bezpieczeństwo . direkt omedelbar rät. hypotek borgen. kostnadsfri. rikta. natychmiast. ogrundad obefogad amorf hänvisa. klar. tanklös avgrundsdjup opersonlig opersonlig fruktlös lönlös. åskådlig oemotsäglig oegennytta opartisk neutrum . strax ofördröjligen. trygghet. säkerhet. fåfäng skydd. pilny bezpośrednio bezpośrednio bezpośrednio. nierozważny beznadziejny bezosobowo bezosobowy bezowocny bezowocny. natychmiastowy. genom omedelbar omedelbar rakt. genast rakt. tydlig. meningslös. beskydd säkerhet borgen. trygghet.

förlopp. programu) biegacz biegacz. rutinerad .bębnić będą będący w potrzebie. oanvändbar. kämpa springa. kurs. fattig. danie bieg. dålig torftig. lönlös. onyttig halta anhydrid despotisk trumma trumma skall. behöva. bębenek (także w uchu). löpning reva. nöd. onyttig oduglig. dänga. farled. nędzny.bezstronny beztroska beztroski beztroski bezużyteczny bezużyteczny. besegra. fattigdom saknad. bana lopp. nieprzydatny. przebieg. dålig torftig. ränna. wyścigi biegły biegły neutral lätta. lätthet luftig sorglös oduglig. płoza biegi. kurs. wirnik. riktning. także inny pojemnik lub urządzenie w kształcie walca. rinna strapats. piska. fattig. slagsmål. vilja torftig skicklig. gå. löpare reva. lönlös. löpa. piska bulta. vilja torftig. slå. duktig äggvita äggvita äggvita vit biblisk bibliotek bibliotek läskpapper silkespapper stump vispa. fattig. praca (maszyny. oanvändbar. beczka metalowa. strid. hamra. löpning. löpare kapplöpning kunnig skicklig. stryk slåss. kamp. kryssa avbasning. umbärande armod. sakna. jazda. dålig häcklöpning kosa. testamente. ubogi bieg przez płotki bieg. daremny bezwładny bezwodnik bezwzględny bęben bęben. strida. önska. albumina biały biblijny bibliotece biblioteka bibuła bibułka bicie bicz bić bić bić się biec biedą biedą biedą biedni biedny biedny. lopp. potrzebujący będący w stanie coś zrobić białko białko (jajka) białko.

strid. stadfästelse. slag slåss. jämvikt biljett biljett biljett binär binär träd höft. karta wstępu binarne (pliki). träda bigami. goniec (w szachach) biskupstwo bisować bit bitwa bitwa. väg. trampa. strid. balans. konfirmation högtid. förpläga lopp. drzewo BSP biodro biografia biografią biolog biologia biologią bis biskup biskup. kämpa våg. strida.bielić bielik bielizna bielma bierzmować bierzmowania biesiadą bieżący bieżący. konfirmera. stig spår spår stiga. dwójkowe (liczby) binarny. ämbete notarie. binary separating plane tree n drzewo dwójkowego podziału przestrzeni. prąd bieżni bieżni bieżnia bieżnik bigamia bijatyce bilans bilecie bilet bilet. se. bekämpa tjänst. bestyrka. kontor. slagsmål. walka bitwą bitwą biura biuraliście polack påle. strid. kontorist . bekräfta bekräftelse. bój. tvegifte slåss. dwójkowy binary space partition tree. slag slåss.) bana. skåda repetera. tillgodohavande. byrå. białko jajka. ström (el.biegun biegun biegunka biel biel. nypon biografi biografi biolog biologi biologi dakapo biskop biskop träffa. inse. upprepa. białko oka. slag strid. löpning gängse. vattenfall stadfästa. förnya stump slåss. stång diarré vit vit bleka underkläder starr.biały. strid. pol. kamp.

glitter blask klejnotów. kancelaria. bilda. kontor. obok. byrå.zbliżać się (<sth> do czegoś) bliskość approximation blizna ärr bliźniak tvilling bliźniak. ädelsten. nära. świecić. byrå. ministerstwo. slut. powiązany. kontor. połysk glans blaszance kunna. gestalt. urząd. göromål. smycke ljusblå blek vit vissna. pulpet tjänst.jaśnieć. fara tjänst. kasa (sklepowa) biuro biuro podróży biuro. pulpet skrift arbetsbord. zamykać noggrann. błyskać oczami sken ze złości blask. pulpet arbetsbord.bliski. spokrewniony. blankett. tät. błyszczeć glänsa. ławka szkolna. affär juvel.bliźniaczy tvilling bliźnie ärr . nitlott formulär. przysługa. blekna formulär. dana blankiet formulär. stanowisko. form. nitlott blask klejnotów glänsa. ämbete bröst byst bröst camping rörelse. kanna blaszka metall bliski nära bliski. prawie że nära Blisko. spokrewniony besläktad blisko nära blisko närmare blisko närmast blisko. kvav blisko. funkcja. ämbete resa. nära serdeczny. nabożeństwo biust biust (także jako popiersie) biuście biwakując biznes biżuteria bladoniebieski blady blady jak ściana blaknąć blankiecie blankiecie arbetsbord. stänga. wydział. blask księżyca sken blask.biurka biurko biurko biurko. glitter blask księżyca sken blask słońca sken blask słońca. usługa. pulpit. klenod.

klots. sluss. misstag misstag. bettla bedjande småsak. glimt fel. ryglować blokował bluszcz bluza (część munduru) bluzą bluzka bluźnierczy bluźnierstwo blyszczeć.błędnie wydrukować błąd typu przenikanie. slå. ordinär. misstag bedjande yrka yrka tigga. skimmra. fel fel. villfarelse. kvarter block. prosić. misstag misstag. bład błąd. efekt odbitego światła błąd. fel labyrint oriktig oriktig blå smuts slam. chaber błazeński błąd błąd błąd defekt (w programie) błąd drukarski. gyttja välsigna välsigna välsignelse välsignelse salig salig hinna slemhinna allmän. avspärra. hårlock. lappri. avspärra. bagatell flärd betydelselös blåklint bulta. lås täppa murgröna vapenrock blus blus vanhelga. połyskiwać. usprawiedliwiać się. usprawiedliwiać się. fel tryckfel blödning fel. blockera. stöt misstag. vanlig.bloczek blok blok v blokować. kvarter låsa.blask bład błagać o coś błagać. klots. profan hädelse glimma. villfarelse. bronić sprawy w sądzie błagać. blockera. zestawiać w bloki blokować. knacka. dy. villfarelse. tarvlig . bronić sprawy (w sądzie) błagać. gemensam. nieprawidłowy błękicie błocie błocie błogosław błogosławić błogosławieństwa błogosławieństwo błogosławił błogosławiony błona błona śluzowa błonia anteckningsbok block. pomyłka błędnik błędny błędny. żebrać błagalny błahostce błahość błahy bławatek.

gyttja ljunga glimt spraka. skrin.bojkotować bojownik.błonica błotnik błotnisty błoto błoto.blask bo bo. samolot myśliwski bojowy bojówkarz bok.błysnąć błyskawiczny błyskawiczny. żyzny. glitter emedan. dy. gnistra ljunga snabb snabb ljunga ljunga blank glänsa. träsk. ponieważ. gdyż bobas bochenek bocian boczek boczek boczna ścieżka bogaci bogactwa bogactwa bogactwo bogaty bogaty bogaty. därför att emedan. därför att pricka. förmögenhet rikedom rikedom riklig förmögen. mark. låda . spilta. szybki błyskowy błysk błysnąć błyszczący błyszczeć błyszczeć. prick limpa stork fläsk. tindra. hov fält. åker. lår. glitter glänsa. rik riklig gudinna hjälte hjältinna hjältinna rätt. skinka sida avväg riklig lycka. strona bokobrody. pożywny. kärr slam. ask. punkt. muł błysk błysk błysk błysk. wąsy (u zwierząt) boks difteri bevingad grumlig moras. głęboki (głos) bogini bohater bohaterce bohaterka boiska boiska bojaźliwy bojkocie bojkot bojkot. gärde försagd bojkott bojkott bojkott slagskämpe stridslysten slagskämpe sida polisonger dosa.

kval ömhet värka. inskränkning. gång. tid. pina. takt. smärta. ból boleć. ont. kamp. stund bomb bombardera bomb kupong underhåll rabatt rabatt förminskning. värk. tidpunkt. plågsam ångest ha bomb tempo. värk smärtsam. värk värka. sztuce teatr. klagomål värka. pina. värk plåga.ból bolesny bolesny. smärta. bóstwo bój ból ból ból ból (fizyczny) ból (fizyczny) ból brzucha ból gardła ból głowy boxare åkomma. cudowny.) zrobić klapę bombardować bombą bon bonifikacie bonifikacie bonifikata bonifikata borówka borsuk bory borykać borykać się borykający się z trudnościami boski. minskning blåbär grävling skog brottas kämpa. värk. idol boży bóbr Bóg Bóg. värk plåga. przykry boleść boli mnie głowa bomba upadek systemu.bosy bosy botanice botanika Boże Narodzenie bożek. värk värka. strida sjuklig gudomlig barfota barfota barfota botanik botanik jul avgud gudomlig bäver gud gud strid.bokser bolączce boleć boleć. kval mage öm huvudvärk . (o filmie. załamanie pracy systemu bomba zegarowa bomba. ont. streta. plågsam smärtsam.bombardować.duchowny boso boso. bekämpa värka. wspaniały.

deltaga inträda deltaga frånvaro missaktning. uppbringa geifta sig bevista. kugga. brist skuld. brist grind. slopa. brorsdotter systerdotter. taga. värk. pojmać. siostrzenica bratanicą bratek braterski bratowa brawo brawurą Brazylia brazylią tandvärk plåga. sakna. niepowodzenie. rata. intaga kap. förskjuta. bankructwo. usterka.) bramka bramce bramka bramka bramka koniunkcji. brännvin specerier broder. cierpienie. pina. frånvaro. defekt. zdobycz. brorson systerdotter. wada. avstöta avsaknad. bramka logiczna brandy. wina. port konjak. smärta. fel. układ koniunkcji bramka tranzystora. furtka. bock fattas avsaknad. frånvaro. saknad. ont. wyrób wybrakowany brak. tillfångata. erövra. brorson systerson.) uskok brakować brakować brama brama. port grind. (geolog. niedostatek. defekt.brakować. fånga. vanvördad anomi misslyckas förkasta. zawładnąć. (elektron. brorsdotter systerdotter. kval möda kristendom adelskap adelskap vidtaga. odczuwać brak brak.zadawać ból bólach bóstwo. siostrzeniec bratanica bratanica. rycerstwo. awaria brak. teologia bractwo rycerskie bractwo rycerskie. wychwyt brać ślub brać udział brać udział brać udział w brak brak szacunku brak zahamowań moralnych brak. port grind. vågad Brasilien Brasilien .ból zęba ból. tytuł szlachec brać brać do niewoli. bror systerson. błąd. saknad. koniak branża towarów spożywczych brat bratanek bratanek. skaza. sakna. port grind. port mål ledning grind. brorsdotter pensé broderlig svägerska applåd oförvägen. uszkodzenie.łup. åhöra.

bronować bronić bronić bronić. freda. sprattla harv harv värna. brun skräp yra mos ögonbryn vippa presenning vada skägg haka skägg skäggig spene vårta skägg flundra. zanieczyszczenie. sprośny brons brons bryna.brąz brąz (stop metali) brązowy brązowy (kolor). skydda värna. brunatny. förfäkta famn vapen skjutvapen. försvara. gevär brosch brosch häfte broschyr häfte mapp broschyr bryggeri vadställe smuts sot sot dynga smuts koncept kladd smutsig. (przen. osnygg snuskig snuskig . oren. brun bryna. pamflet broszurą broszurą broszurą browar bród (rzeczny) brud brud brud. błoto brudnopis brudnopis brudny brudny brudny. obronić broń broń broń palna broszce broszka broszura broszura. förfäkta förvara.barwnik brunatry bredni bredzenie. zarost brodaty brodawce brodawce brodą brodzić brona brona. försvara. szał brei brew brezencie brezent brnąć broda broda broda. obleśny. gnój brud.brudzić brud.) plugawy.

kust tag. trupp. lasta tyngd. refräng. brygga spelare kalas. gatläggning stenläggning. tyran.znęcać się. trottoar. brygga bro. rossla springa . vikt last.podpora. kłaść bruk brukował brunatny brutal. brätte.płynąć wzdłuż brzegu brzeg (morza. brun översittare brutal grov. rassel. klimp klump. rassel rassla. łatwizna bryzą brzask brzask brzask. ciężar. chodnik. oren. gatläggning stenlägga stenlägga bryna. wietrzyk. refräng. krawędź. brädd. havande last. zmierzch. smutsig. dagas. snillrik genial. obciążyć brzęczeć brzęk brzęk brzęk. jeziora). kawałek. trotuar brukować. osnygg stenläggning.lśniący. spirituell. lassa. bris kåre. grepp brädda. havande grossess. förman bås. rand grossess. rossling. skramla. skallra.brudzić bruk bruk. bryłka. genialny. krubba diamant genial. daggryning. wspaniały brylantach bryła. fest lag. börda. nawierzchnia. rondo (kapelusza) brzemienna brzemienny brzemię brzemię brzemię brzemię. arbetslag arbetsbas.) forsa.obładować.podpierać brzeg dla łapek brzeg. kostka (cukru) bryłą brytfanną bryza. wybrzeże. börda ladda. kust kust strand. półmrok brzeg brzeg (morza). lass. spirituell. snillrik ruter klump. błyszczący.brzęczeć. (slang. klimp gryta kåre. samkväm. börda surra rassla. bris gry. gryning daggryning skymning strand. terroryzować brutalny brutto bruzda bruździe brydż brydżyście brydżyście brygadą brygadą brygadzista bryk brylancie brylant brylant. brutto fåra fåra bro. handtag. bjudning. lod. trottoar.

zderzyć się brzmieć brzmieć brzmieć brzmienie brzmienie brzmienie brzmienie brzoskwinia brzoza brzózce brzuch brzydcy brzydki brzytwa brzytwa. uppjagad äckla äckla . frisk. otäck. anlägga bygga. kolizja. anlägga resning byggnad byggnad byggnadsarbetare arkitekt byggnadsarbetare byggnad timmer. otäck. żyletka brzytwą buchnąć bucie buda budą budce budka budowa okrętów. solid. bygga. låta. utworzyć kompilować i konsolidować n kompilacja i konsolidacja wersja budował budował budową budownictwo budownictwo. zderzenie. ljud. starcie. skepp.pobrzękiwać brzęk. konstruera. läte Öresund sund lydelse. bygga. rozbieżność. czuć wstręt. ljuda. przyprawiać o mdłości skräll pejla. gmach. anskrämlig ful. anskrämlig rakkniv rakkniv rakkniv lyfta. virke byggnad byggnad antaglig uppbragd. konstruera. utgjuta skydd skydd fartyg. anlägga uppföra. utgjuta skjul. frisk. anlägga bygga. hiss sko skjul. maszyny budowlane budowniczego budowniczy budowniczy budując budulec budynek budynek. ordalydelse persika björk björk underliv ful. ljuda. bygga. läte Öresund sund pejla. låta. przemysł stoczniowy budować budować budować. inskeppa uppföra. budownictwo budzący zaufanie budzić budzić wstręt budzić wstręt. anlägga uppföra. solid. ljud.

flaska multna.o burzy: szaleć. flöte. powstanie. vaja. mullra slingra. o człowieku: wściekać się burzą burzą burzliwy burzyć busola busolą busz but but butelce butelka butelka. rulle.buntować się. storm storm skrovlig. wszczynać rozruchy.buntować się buntować buntował buntowniczy buntowniczy buntowniczy buntowniczy.buntować się bunt. revoltera. rospusta. rulla. storma. orgia. bom. tjut. hetsa. gensträvig upprorisk grymta bärnsten oväder.butelkować butwieć väckarklocka marketenteri spärra. bulle. flaska butelj. ojämn. storm oväder. uppror. powstanie. lurvig. flyta yvig yppig bukett soppa blomlök. sträv. grov. flaska butelj. takt sväva. förmultna . rulla. mullra myteri resning upplopp villa upplopp upplopp myteri resning revolt. bulle. rasera kompass kompass buske känga. sztorm. rewolta. storm yrväder åskväder oväder. zbuntowany burknąć bursztyn burza burza śnieżna burza z piorunami burza. motspänstig. hulać bunt. stövel sko butelj. knagglig slopa. rebelia bunt. vältra sig. rulle. resning uppröra uppegga. vältra sig. egga trotsig upprorisk uppstudsig. storma. glödlampa slingra.budzik bufecie bufet bujać bujny bujny bukiet bulion bulwą bułce bułka buncie buncie buncie bungalow bunt bunt. storma.

existens.formierz byczek być być być do twarzy być może być może być może że być nieobecnym być odmiennego zdania być podobnym być podobnym (<sb. nöta. vara.psucie się. bly. djur kreatur. skarp. föra. usłuchać być przewodnikiem być ubranym być ubranym być uzależnionym bydlak bydła bydło byk byk. anföra. ruttna multna. w każdym razie byle jaki były. existens. finnas. dawny bynajmniej bystry bystry bystry bystry byt bytać bytność bytność bytność bywać wśród ludzi bzik bzik bzyczeć bzykać multna. bestånd tillvaro. vistelse. flink vass. alltnog någon förra inte det ringaste akut vig.butwieć. rätta sig efter. boskap tjur tjur var som hest. stanna korsett blanda vurm mani surra surra . nött underlydande.sth> do kogoś. brås på hörsamma. próchnieć. kostym. någonstans hur som helst. avhängig animal. samiec byle gdzie byle gdzie. röta. uppehåll. förmultna bock ar befinna sig. rozkład.czegoś). alltnog hur som helst. någonstans var som hest. amper snabb. bliva klänning. skärva. boskap kreatur. passa kanske möjligen kanhända. kvick. ledning. rask tillvaro. rätta sig efter. gdziekolwiek byle jak byle jak. nigdzie. bestånd uppehålla sig. kanske utebli vara osams likna. gnicie. uppehåll vistas. stöd. lyda hörsamma. brås på likna. nötning avtärd. uppsagd. przypominać (z wyglądu itp) być posłusznym być posłusznym. gnić. lyda försprång. leda bära. brednie butwieć.

väsa leksak tum tum inalles. wszyscy. samtliga. total hel årlig hel hel kyss. hel. alltsammans. allt. glödlampa anletsdrag ansiktsdrag spetsig karaktärsdrag kännetecken . glödlampa lök blomlök. all total. niemało.54 cm) całkiem całkiem całkiem całkiem. helt. zbiorniczek termometru cebula. puss allting. pełny nie uszkodzony cały. stilla alldeles. locka hel utefter hel allting. kyssa. tillsammans alldeles alldeles. żarówka. locka summa. od (samego) początku cały. hel. utvissla. allt. all total. inne przedmioty o podobnym kształcie. wszystko cały. inne przedmioty o podobnym kształcie. alltsammans. cebulka. cebulka. na ogół całkowicie całkowicie całkowity całkowity całokształt całoroczny całość całość. zupełnie. krzywa fräsa. glödlampa blomlök. <bulb> lub <light bulb> żarówka. zupełnie. np. helt.bzykać cacka cal cal (ok. np. alltsammans. 2. właściwość charakterystyka. zupełny. razem. tillsammans inalles. osłona całus cały cały cały cały czas. zbiorniczek termometru cebulą cebulka cecha cecha cecha cecha cecha charakterystyczna. hel. locka get tatuera hink hink. sporo całkiem. ämbar lök blomlök. puss vant vant kyss.cały całować całun całun. stilla inalles. samtliga. całkowity. kolba (laboratoryjna). tillsammans alldeles total. kolba (laboratoryjna). kyssa. całkowity cap capstrzyk ceber ceber cebula cebula.

zamiar. föresats.cel. właściwość. signera karakterisera. tingest. sikte. prick. znak fabryczny. charakterystyka (wykres). skierować. bramka cel. sikte. funkcja cecha.cementować. <features> rysy twarzy.cechować. märka. kännetecken. właściwość cecha. avsikt. przyjaciel cegłą cel cel cel cel cel cel. celować cel. kleić cementować cena kännetecken egendomlighet anletsdrag anletsdrag poäng. tillgripa utväg målmedveten utomordentligt. prick. zamierzenie celownik celowy celowy celowy celujący celuloza cemencie cement cement. föremål ändamål. märka. kännetecken. przeznaczenie. klej. signera ändamål. syfta mål destination poäng. ocena (w szkole).charakterystyczny cecha szczególna. invända. mieć na celu. opisywać. markera. ting. mål. wytyczyć (trasę). cement kitt. syfta dativ tillägna sig. sikte. markera. nota. znak. mening. avsikt. cement kitt. förträfflig cellulosa kitt. gol. syfta planera mål objekt. mening. stopień. myndling celibat tull måtta. właściwość. uppsåt skyddsling. föresats. marka.sztuce) cechować cechował cechując cedzić cegielnia cegła cegła. sikte. oznaczyć. cement kitt. wypisać (zdobyte punkty) cel. kit. miejsce cel.zamierzać celą celibat celnik celować celować. uppsåt måtta. cement pris . znacznik. mål. utmärkt. mål. odegrać rolę (w filmie.oznakować. präktig. dążyć. känneteckna markering sila tegelbruk tegel tegel tegel måtta.charakterystyczna a charakterystyczny cecha charakterystyczna. mål. wyróżnienie. syfta måtta.

atest certyfikować cerując cesarski cesarski. flå. akt stoppa kläder certifikat. karnacja ceramika cerą cerą ceremonia ceremonia.wartość. skinn hy keramik hy hud.szacunek cenić. krąg cętce cętkowanie chałupa värde. ośrodek. koszt. stuga . zwój. valör. imperium kejsardöme. flå. akt konvenans ceremoni. dotyczący imperium cesarstwa cesarstwo cesarz cesarzowa cesją cewce cewka cewka. fläckig hydda.cena cena. valuta värdefull utbyte. ześrodkowywać (się) centymetr cenzor cenzurując cera cera. medelpunkt. uroczystość ceremoniał ceremonią cerować certyfikat certyfikat. betyg konstatera. skinn ceremoni. ställe prickig. center. majestatyczny. akt ceremoni. wielkość cenny centrala telefoniczna centralizował centralny centralny. spole ringla fläck. centrum centimeter censurera censur hud. valuta värdera. wycenić. valuta pris kosta. respektera. byte centralisera central central uppställning centrera.skupiać. respekt värde. överföra. aktning. högaktning. pris pris värde. środek. transportera slang. värdera. imperium kejsare kejsarinna överlåta. intyg.wyceniać ceną ceną cenić cenić. växla. intyga. valör. överlåtelse. värdera. szanować. rör. znaczenie. kostnad. byta. środkowy centrowanie strony centrum. bekräfta stoppa kläder kejserlig kejserlig kejsardöme. värdera. intyg. betyg certifikat. valör. tub trådrulle.

backstuga hytt. kyffe. cechować charakteryzował charytatywny chata chata chata. önska. skildra barmhärtig hytt. tillönskan. chata. domek (na wsi) chcieć chcieć chcieć. sakna.<chemicals> odczynniki. lust. nöd. behöva. sniken girig. pismo charakterystyczny charakterystyka charakterystyka izoprądowa charakteryzować charakteryzować. nav. tänka sig nyck. sakna. kajuta hydda. <characters> druk. känneteckna karakterisera. sniken skrytsam kemi kemi kemi kemisk kemisk ogiltig åtrå. koja. sniken. koja. backstuga hydda. znak. koja. nöd. sinnelag karaktär. znak pisarski. koja.brak. åstunda. sinnelag kännetecken kännetecken kännetecken karakterisera. żarłoczny chciwy. nav. känneteckna beskriva. stuga saknad. symbol charakter charakter. vinningslysten girig. potrzebować. testamente. nav. infall. vilja nyck lust. pożądliwy chełpliwy chemia chemia. barak chałupą chałupą chałupą cham chaos char. kyffe. önska. raczej chętny chętny hydda. tillönska. koja. kajuta hydda. snål. n. behöva.chałupa. inżynieria chemiczna chemią chemiczny chemiczny. charakter pisma. rodzaj. vilja saknad. litera. litera. potrzeba chciwość chciwy chciwy chciwy. leki cherlak chęć chęć chęć chętce chętce chętce chętnie chętnie chętniej. håg önska. snål. villig . sinnelag karaktär. infall gärna gärna helst ivrig beredvillig. önska böjelse. vinningslysten vinningslysten. kyffe. stuga hydda. vilja skall. backstuga lantlig kaos karaktär. vilja girighet vinningslysten. begär. sniken.

chichotać chichotać Chile Chiny Chiny Chińczyk chińczyk Chińczyk.pluskanie. heder. härlig bröd kylskåp kylig kylig sval. stolthet ärorik. flina fnissa. kallna fjärran.chętny chichocie chichot. gabinet lekarski/dentystyczny chirurgią chirurgiczny chlapać chlapać. jordbrukare kurre bonde träl bonde. chłeb chlebodawcą chlew chlor chlubą chlubą chlubny chłeb chłodnia chłodno chłodny chłodny chłodny chłodny. jordbrukare pojke. skvalp bröd smörgås bröd arbetsgivare vagel klor förtjänst. flina Chile porslin Kina kines kinesisk kinesisk kinesisk flisa kirurg kirurgi kirurgi kirurgi kirurgisk plask. ostudzić. kredit högfärd.chłodno chłodny. högmod.chłód chłodziarce chłop chłop chłop chłop pańszczyźniany chłop. yngling gosse. yngling unge . plusk chleb chleb z masłem chleb. pojke. kallna kylskåp bonde. flina fnissa. Chinka. avkyla. stygnąć. rozpryskiwać. långt avlägsen kylig sval. rolnik chłopak chłopak chłopak gärna fnissa.ochłodzić. skvalp plask. avkyla.chiński chiński chip chirurg chirurgia chirurgia. pluskać.

gatläggning gå vandring. plank fana. åkomma kärlek. trottoar. moln skopa. aga snuva. sätta. moln sky. choć chociaż. oroa. promenad. kall. kyla. åkomma kväljningar obehag.chłopak chłopiec chłopiec chłostać chłostał chłoście chłód chłód. vandra. åkomma sjukdom. kyla. moln sky. köld. gång. sjuklig. mimo że choć chodnik chodzić chodzić. frusen. niezdrowy chowa chowa chować chować chód chór chór yngling. yngling prygla prygla prygel. ungdom pojke. dölja ställa.chód choinka cholerny chomikując chorągiew chorągiew choroba chorobą chorobą chorobą chorobą chory chory chory chory na chorobę morską chory umysłowo chory. mimo że. förkylning snuva. pojke. kor kör . hud. humle. kall. promenera. sjuk skröplig. lägga gång kör. oziębić. ochładzalnik (hutn.chłodny chmarą chmiel chmura chmura. omak dålig. frusen. baner vimpel sjukdom. bråk. besvär. förkylning kyla värd hopp. bekymmer.). hoppa sky. ziąb.zamrozić. möda. zimny chłód. slev fastän fastän fastän fastän stenläggning. köld. spacerować. obłok chmurą chochlą chociaż chociaż. gå julgran blodig affischtavla. begrava jordfästa gömma. yngling gosse. orkeslös sjuk sjösjuk sinnessjuk. vansinnig dålig jordfästa.

ordynarny. chrzciny chrzestna chrzestny chrzeście chrzeście chrześcijanin chrześcijanin. zapobiegać. freda. mager. sträv mumsa chips. avstyra trygg. vanför. snarkning snarka. szorstki. wzburzone (morze). sträv. nierówny (teren).chór.ordynarnie. pagórkowaty teren chropowaty. krusa chips. gallra . pobieżny. betrygga. zabezpieczać chronić. brutalny. górzysty. przykry. ostry (klimat).chrześcijański chrześcijaństwa chrześcijaństwo chrześniak chrześniak. säker trasig skrovlig. freda. mager tunn. szorstki. skydda förvara. bezpieczny chropowaty chropowaty. refren chrap chrapać chrapanie. lurvig. gles. z grubsza.nierówny. chrześnica chudy chudy kör snarka. snarkning snarka.chrapać chrapce chromy chroniczny chronić chronić. snarkning näsborre halt. szorstko. ofärdig. freda. dopuścić (<sth> do czegoś) chroniony. przybliżony. ojämn. zgrubny. lam kronisk förvara. förbygga. skydda förvara. grov. knagglig barsk. skydda hindra. chrapliwy chrupać chrupce chrupiący chrypieć Chrystus chrzan chrząstce chrząszcz chrzcić chrzcić chrzciny chrzciny chrzest chrzest. nieoszlifowany (kamień). przeszkadzać. bronić chronić. cierpki. krusa kväka Kristus pepparrot brosk juni döpa döpa dop barndop dop dop fadder fadder dop barndop kristen kristen kristendom kristendom gudbarn gudbarn luta sig.

grepp. tveksam protokoll stund. lovprisa berömma sig själv. skälva. chełpić się chwast chwast. znaczenie. chybiona odpowiedź apache ostyrig seg näsduk näsduk näsduk berömvärd prisa. tag gryta roffa åt sig dust rycka. bieżący chwycić chwycie chwycie chwycie chwyt chwyta chwytać chwytać. rådlös. jeśli nie chybiać chybienie. tag i. niezdecydowany chwil chwila chwila chwila.chwytanie chwytać. ragla rådvill. grepp. porywać. under det att verklig tag. zataczanie się. förhäva sig. skryt ogräs ogräs bäva. rzeczywisty.zataczać się. ważność chwilą chwilą chwilą chwilą chwilowy. tag i. uppfatta. grepp inneha. under det att medan. fatta tag. beröm. nappa åt sig roffa åt sig förminska mena. handtag. ögonblick stava medan.chuligan chuligan chuligan chusteczce chustka chustka do nosa chwalebny chwalić chwalić się chwalić się chwalić się. stund. zjeść naprędce. underkänna. uppfatta. skakning vackla ostadig vackla. förfela fröken miss. ögonblick minut stund. förhäva sig. hålla. skaka. med mindre misslyckas. skaka. skälva. wyrywać. chybiona odpowiedź niezgodność chybienie. förmoda. missa. tro såvida inte. under det att stund. zagrabić chyba chyba chyba że. berömma. moment. förfela . stund. ögonblick medan.podczas gdy chwila. fela. iść chwiejnym krokiem chwiejny. skryt skryt berömma sig själv. sakna. stund. skakning bäva.plewić chwiać chwiał chwiał chwiejny chwiejny chód. fatta tag. faktyczny.

gedigen kropp. pasta tappa ur. wkleić. treść ciasny ciasny.) treść programu ciało. ryckning. draga. przewaga. snäv. kleić. lekamen. jämt ihållande. dragga ryck. teckna. stram. oupphörlig ständig släpa. bål. klajster. (ciężka) brona ciągnienia ciągnienia ciągnienia ciągnienie ciągnień ciąża ciążą stråke. szczelny. szmal ciasto. (matem. obcisły. bål. kår kropp. rycka. klajstrować ciąg ciągle ciągle ciągle.smarować pastą.) bryła. åtsittande. slita släpa. karoseria. rycka. (slang. łyk. korsdrag. dragga klunk. kår trång. drag hala ryck. naciąg ciągnąć. kår solid. draga. rycka. pazerny na pieniądze ci ciałka ciało ciało stałe ciało. lekamen. wlec. draga. ryckning. tät. mocno ciastkarni ciastko ciastko.) forsa. pilbåge. bål. ryckning. tårta bakelse kaka. szarpać. nieprzepuszczalny. wlec (się). lekamen. draga. mięso ciało. ryckning. zachłanny. szarpnięcie. (informat. gromada. draga. grupa. rycka. wciąż. snäv. båge.opór powietrza. slita släpa. przesuwać ciągnąć. bål. lepić. smal trång. bog (på fartyg) smyga sig underfundig vinningslysten dessa kropp. klister. massiv.ciasno. pasta. fast.sprowadzić z serwera ciągnąć. tårta deg deg smet. rita alltid.pociągnięcie. zawsze. slita ryck. jämt ideligen alltid.niezgodność chylić chyłkiem się przedostawać chytry chytry. hull kropp. teckning damspel havandeskap havandeskap . nadwozie. karosseri. asfull konditori kaka. kår kött. karosseri.sprowadzić z serwera ciągnąć. wyroby cukiernicze ciasto ciasto ciasto. karosseri. stale ciągły ciągły ciągnąć ciągnąć ściągnąć. karosseri. dragga ryck. lekamen. ściągnąć. slita ritning. rosett.

kuslig schattering tunn. unikat ciekawski. mörk okunnighet svärta mörker dunkel. śledzić. mild. skugga. przygnębiony cieniowanie cienki cienki. sielankowy ciec ciecz cieężarówka ciekawostka ciekawość ciekawość. tystlåten lugn lugn flöde. underlig nyfiken. cieniowanie cień. odcień.zacieniać. mrok. ponury. skärm.chudnąć. flöda. zaslona. underlig vätska lekamlig kalv kalvkött kalvkött dunkel. förmörka dunkel. spokojny. ścieniać cień cień przesłaniać cieniowany cień rówka cień. avblända. klosz. rinna. skugga. wścibski ciekawy ciekawy ciekawy ciekawy. skärm. unikalny. frågvis intressant konstig. kupa skugga nyans. wiotki. blekna vissen sakta. mörk dunkel. rozrzedzony. konserwatorium tyngdkraft tyngdkraft vissna. mager. frågvis konstig. fredlig. abażur. flyta vätska lastbil nyfikenhet nyfikenhet nyfikenhet nyfiken. mörk trist. rzadki. szpiegować cień. zasłaniać cieplarni cieplarnia. avblända. osobliwy ciekły cielesny cielę cielęcina cielęciną ciemnicą ciemnicą ciemnieć ciemno ciemnocie ciemność ciemność ciemny ciemny. gles.ciemność ciemny. dunkel.zaciemnić. mager. gles. gallra skugga skugga skugga nyans. vek tyst. kupa växthus växthus . mörk mörker mörkna. gallra tunn.ciążenia ciążenie cichną cichnął cichy cichy cichy cichy.

ciepła ciepło ciepło ciepły ciepły. hård. gryzący cierpliwie znosić cierpliwy cieszący się dobrym zdrowiem cieszyć się cieszyć się. tung styv. platforma kolejowa ciężki ciężki ciężki ciężki ciężki. skarp. trudny. varm tagg. frisk åtnjuta. chmura pierzasta ciska värme hetta. varm värma. tolerować. törn. duży. ljud. frisk. fläkta slag. faster kisse cirrusmoln kasta. snodd skärpa skärpa vass. znosić cierpienia cierpienie. moster. skarpsinnig last. värma. stolarz cieśniną cieśniną cieśniną cięciwą cięciwą ciętość ciętość. obfity. låta. solid. njuta av. gorący cierń cierpieć cierpieć. hälsosam. värme värme värma. börda lastbil lastbil lastbil lastbil stel. ból cierpiętnik cierpki cierpki. odczuwać przyjemność. ljuda. stel. rapp. svår. ostrość cięty ówka ciężar ciężarówce ciężarówce ciężarówka ciężarówka. stram tung grov. avnjuta åtnjuta. znajdować upodobanie cieśla cieśla. blåsa. mroczny ciężkie uzbrojenie cioci cios cios ciotka cipą cirrus. slänga . tung grov. rozkoszować się. upphetta. faster slag. törne utstå utstå lidande lidande martyr amper amper bida tålamod sund. avnjuta snickare snickare pejla. stryka. njuta av. refräng. läte Öresund sund ackord sträng. tung maskinvara tant. moster. streck tant. przenikliwość.

spokojny. napór. tryck press. presja. sprint.uciszyć. czegoś slunga kasta.<dash!> do licha!. nacisk. avlysa någonting gymnasium konstatera. skromny. przymus cizi ciżbą cło cmentarz cmentarz parafialny cnota cnota. tryck tös hop. moralny co co drugi codziennie codzienny codzienny codzienny. spokój. folksamling tull kyrkogård kyrkogård dygd dygd jungfru kysk dygdig dygdig vad. tyst. milczenie.cios. rusa stilla. avbeställa. ordinär. wybiec. avboka. tyst.ciska ciskać ciskać. spójnik coraz więcej coroczny coroczny coś coś coś. skara. lugn stillhet.uspokoić się. cokolwiek coś. łagodny ciśnienia ciśnienie ciśnienie. lugn stilla. wparować. uspokoić.uciszyć.cichy. wigor. tryck press. annullera. spokojny cisza. bekräfta bindeord alltmer årlig. pędzić. wyskoczyć. intyga. tystnad. vilken varannan dagligen dagligen alldaglig alldaglig ordinarie. powszedni codzienny. vanlig alldaglig inställa. lugn stillsam. rzucać. cichy. slänga tankstreck. normalny codzień cofa cokolwiek college confirm coniunctio. skock. tysthet stillsam. trängas. lugn press. niech tam! cisza cisza cisza (brak wiatru). uderzenie. przeciętny. kreska. annuitet årlig någonting någonting någonting någonting . zaleta cnotce cnotliwy cnotliwy cnotliwy. uspokoić cisza.

gotter sockersjuka sockersjuka hed. tygla socker socker konfekt söt. czegoś itd. liczba cyfra. czegoś.kandyzować cukierkach cukrzyca cukrzyca (choroba) cumować cumowanie cwał cwaniactwa cwaniactwa cyferce cyfra. nieco coś. underverk. hamra. coś. listig nummer. czemuś itp. nic (w zdaniach przeczących) córą córka cóż cud cuda cudak cudotwórcą cudotwórstwa cudowny cudowny cudowny cudzołóstwa cudzołóstwo cudzoziemiec cugiel cukier cukier. czegoś. antal chiffer doppa tattare. klipsk. trolleri bedårande underbar underbar äktenskapsbrott äktenskapsbrott utlänning tygel. karamell. dänga. knepig. slå. vilken underverk under. czemuś itd. bedrägeri bedrägeri cigarr cigarr cikada cykla cykla bulta. zigenare svek. besegra. antal nummer. snask. galopp hantverk illmarig. sötsaker. förtöja ankartross galoppera. originell trollkarl magi. coś.trochę. undran ursprunglig. . coś. efterrätt. czegoś. ljuv konfekt konfekt.szyfrować cyfrowe przetwarzanie obrazów Cygan cygaństwa cygaństwa cygara cygaro cykadą cykl cykl okres cykl maszynowy någonting någonting någonting någonting någonting någonting dotter dotter vad. piska. zero. cokolwiek. wszystko.coś. szyfr. czemuś coś. tal.słodzić cukierek cukierek cukierek. list. tal.

plac (okrągły) cyrkiel cyrkulacja. notowanie kursu. tenn. cirkelrund cyklon rädsla.jechać na rowerze/motocyklu cykliczność cykliczny cykliczny. anbud (pris) cellära åberopa citera citera citera åberopa cittra citron citron citron civil civil kultur. okrągły cyklon cykor cykoria cylinder cylinder walec (figura geometryczna) cylinder.) bubel. walec. omlopp kretslopp. butla (gazowa) cyna cynamon cyną cynik cynk cynkowy Cypr cyprys cyrk cyrk. motocykl. przytaczać. tenn. coś. befara. kołowy. (przen. omlopp pant. anbud (pris) citat.cywilny cywilizacja kryssa cykla cykla cykla återvinning cirkulär. fruktan. civilisation . cylinder vals. pierścieniowy.cytat.cytat. rower. oferta cytologia cytować cytować cytować. cylinder vals. <quotes> cudzysłów cytować. obieg. krążenie cyrkulacją cyrograf cyrulik cytacie cytat cytat.cudzysłów cytował cytra cytryna cytryna. bleckburk kanel burk. wałek. frukta cikoria vals. anbud (pris) citat. cirkelrund cirkulär. pantsätta barberare citat. okres cykl. przytaczać. wymieniać (nazwisko). bleckburk cyniker zink zink Cypern cypress cirkus cirkus passera kretslopp.cykl na cykl. co się popsuło tuż po zakupieniu cytryną cywil cywil. farhåga. wymieniać (nazwisko). obywatel. cylinder burk.

tidpunkt. tidpunkt. civilisation civilisera civilisera civil. Murzynka.cywilizacją cywilizować cywilizował cywilny czacie czacie czajnik czapce czapka czapka. gång. tid. ponury. regulować zegarek czas. luva huv. burk. life czas. mull. czas przeszły od <will>. takt. tidskrift . häxa charmant. stund åtkomsttid tempus skulle skulle tempo. vaka. mössa. häxa trollkvinna. tidpunkt. wiedźma czarownicą czarując czarujący czas czas dostępu czas gramatyczny czas przeszły od <shall>. stund stundom. wybrać odpowiedni moment. nasadka. passa upp bevaka. wyrażający warunek lub powinność. tid.. klocka (fickur). luva huv. mössa. bojkotować czarodziejce czarował czarował czarownica czarownica. <sth should be . takt.czerń. czepek.. kołpak. älsklig. gryta. älsklig. förtjusande tempo. mögel svart äldre svart fe.. ur.> coś powinno być . charm trolldom trolldom skål blåbär forma. stund livtid tempo. förtjusande charmant. kruka huv. używany do tworzenia trybu warunkowego czas sprawdzania czas życia. mylla. tidskrift magasin. valla kanna. häxa trollkvinna. takt. Murzyn. pora.odmierzać czas. takt. emellanåt. gång. luva tjusa. nakrywka. kapelusz (grzyba) czar czar czar czarą czarna jagoda czarnoziem czarny czarny bez czarny. godzina. stund tempo. fickur. älva förhäxa trolla trollkvinna. tidskrift magasin. kostsam dagbok. gång. raz. mössa. okazja.czernić. tid.. ibland kostbar. pora czasami czasochłonny czasopimo czasopismo czasopiśmie kultur. tid. hövlig dröja. takt. gång. tidpunkt.

bokstav frimodig. luva bahytt. bråddjup bahytt. mössa. maska (samochodu) czepiać się czeredą czeredą czereśnia tidskrift kranium kranium. skalle prat försåt. svärma körsbär . uwielbiać czcigodny czcigodny czcionce czcionka pogrubiona. pogrubienie czczy Czech Czech. invänta sväva dröja. vimla. aktywować (myszką) czekać oczekiwanie czekać. passa upp dröja. passa upp vänta. kontramärke. avguda augusti vördnasvärd skrivelse. kontrollera.czeski czego czek czek czek in blanco czekać czekać czekać na czekać na aktywację przesunąć (kursor myszki). hämma check formulär. mota. bakhåll försåt. svalg bukt stup. zaczaić się. czapka (damska). zasadzka cząstce czcić czcić czcić czcić. brev. skalle kranium. nitlott vänta. fåfäng tjeck tjeck vad. packa myllra. dyrka. avguda vörda tillbedja. tillbedja. passa upp avvakta choklad choklad choklad gesäll nerv avgrund. usługiwać czekać. huva klänga packe. bakhåll portion. käck. vilken hejda. tillbedjan dyrka. djärv. påräkna dröja. tillbedja. meningslös. huva huv. morsk lönlös. oczekiwać czekolada czekoladą czekoladka czeladnik czelność czeluść czeluść czeluść czepek czepek czepek. del dyrka. ruta.czasopiśmie czaszce czaszce czaszka czat czaty czaty.

rola (w teatrze). strona (punkt widzenia). rozdzielić. skilja. skilja. kran.dzielić. klappa. skopa ösa. teckna. pobierać wykorzystywać zaczep wyprowadzenie (kabla). del part. stycke. roll. skilja. klapp. stycke. parti portion. poniekąd częściowy częściowy. roll. parti hicka rapa . kamma tjeck tjeck kult tillbedja. sekcja część. rozstawać się czkawka czknąć svart svärta svärta skörda tappa ur. skiljas. rozgałęźnik. tappa ur borgen ösa.czerń czerń czerń ec czerp czerpać czerpać korzyści czerpać. dels partisk partisk part. parti plagg ordklass plagg portion. fragment część. behandla. krwawy. dels delvis. <parts> okolica. rudy. dyrka. trampa. rita härleda knacka. odgałęzienie podsłuch (łącza) czerpak czerpak czerpak. strony. tillbedjan ofta handskas med. ciuch część. undfägna stiga. skopa juni juni rodna röd högröd röd röd kam. skiljas. stronniczy część część część ek część garderoby część mowy część ubioru. kolor czerwony czesać czeski czeszce cześć cześć często częstować częstował częsty częściowo częściowo. träda trafikera delvis. del. roll. bemöta. del. tapp. förpläga. del parti part. draga.czerpać czerwca czerwiec czerwienić się czerwień czerwień czerwony czerwony.czerwień. skiljas. del. udział. stycke.

cistern kravla. alarm czułek ledamot. człon podzbiór członkowski składowy. kräla. tipp.czternastka cztery cztery. medlem medlemskap medlemskap mänsklig mänsklighet man. główny. starszy człowiek podręcznik.czterdziestka czternasty czternaście czternaście. människa esnior lekman människa vattenbehållare. składnik. główny. laik (nie ekpert) człowiek.) major. pełnoletni. rangą).większy. vaken antenn. ważniejszy. karl. istota ludzka czołg czołgać się czołgać się czoło czop czop czosnek czółno czterdzieści czterdzieści. led ledamot. plugg vitlök båt fyrtio fyrtio fjortonde fjorton fjorton fyra fyra spets. grundämne länk. krypa krypa panna pinne plomb. major. pełnoletni. drickspengar. rangą) człowiek świecki. starszy człowiek pełnoletni. karl.czwórka czubek czubkach czucie czuć się jak u siebie w domu czujność czujność czujny czujny czujny.większy. medlem ässe. vaken vaksam alert. osoba. människa dur dur man. wchodzący w skład członkostwa członkostwo człowieczek człowieczeństwa człowiek człowiek pełnoletni. (wojsk. antenn (insekt) . ważniejszy.starszy (wiekiem. sensibel trivas rörlighet vaksamhet alert. uczestnik element. medlem ledamot. człon człon człon członek członek. tippa tips känslig. propp.czlonek. dokumentacja systemowa człowiek starszy (wiekiem.

huruvida akt. ur. handla. fickur. rengöra. fickur. rättegång. obserwować. hyra czyrak abscess czyrak koka. verka. idel czysty snygg.świetnie. bötefälla cienki. vite. pilnować. vacker. pilnować. delikatny. aktiv czynsz arrendeavgift. valla torsdag fjärde fjärde fyrfotadjur fyrfotadjur om. valla bevaka. dåd. förskräckelse. straż.grzywna. putsa czysty ren. zwykły ren. rzutki. fickur. ifall om. aktywny verksam. vaka. ur. przyglądać się. akt. drobny. vaka. gärning. uträtta. valla bevaka. verksamhet czynny verksam. przyglądać się. ren. staranny. rensa. aktiv czynny. handla. szczery. idel czysty. böld czystość dygd czystość renhet czystość renhet czystość. piękny. bydło. verka. czuwanie. wspaniale. klocka (fickur). aktywny. skrämsel bevaka. aktiv czynny. agera. vaka.czułostce czułość czuły czupiradła czuwać czuwać. czuwanie. radioaktywny verksam. rengöra. klocka (fickur). uchwała. dåd. handling czynność aktivitet. duga förehavande medelmåttlig process.czwarta (część) czworonożny czworonóg czy czy czyn czyn czyn. straż.zegarek (na rękę). działać. środek 2. putsa czysty. niewinność dygd czysty snygg. aktion. fin. klocka (fickur). göra gärning akt. ren. agera. nätt czysty. ordentlig czysty. göra göra.ukarać grzywną . obserwować. średni czynność känsla ömhet tillgiven skräck.zegarek na rękę. rensa. wachta czuwać. grać (w te czynić czynić czynnik pońredniczący. świetny. wachta czwartek czwarty czwarty. ur.oczyścić snygg. gra. kara. schludny snygg.

wykonywać. ge. läsare läslig läsbar läsbar läsebok. w nieładzie d najbardziej. inöva van kvittra kvittra mycket.more. giva uppge. usatysfakcjonowany. läsare läsebok. mól ćwiartce ćwiartka ćwicz ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia ćwiczenia ćwiczeń ćwiczyć (się). anvisning. najwięcej (zobacz <many>).ćwiczenie. flesta fordom. läsare läsning. utöva. wykonywanie obowiązków. motion. kvarter kvatr. manöver. exercis besked övning. årtal uppge. datum. öva. lektyr läsning. kvarter repetera övning. ren. wcześniej. öva. lektura. manöver. czytnik czytelny czytelny czytelny.the former>ten pierwszy. giva . läsare mal mal mal kvatr. kvartal. ge. rengöra.czyścić czyścić. utöva. övning. mżliwy do czytania czytnik ćma ćma zenia ćma.zobacz <content> dach dachówka dachówka dacie dać dać. lektyr läsebok. praktik. kvartal. putsa rena skärseld läsa läsa läsebok. undervisning idka. motion.największa ilość. wykładowca. vana utbildning. ten wcześniejszy d zadowolony. interpretacja czytelnictwa czytelnik czytelnik. förr. zadanie (szkolne) ćwiczył ćwierka ćwierkać d <much. datera. odczytanie. ytterst. maksimum. förr i tiden förnöjd tak tegelpanna skiffer tidpunkt. dadel. większość d poprzednio. oczyścić (się) czyściec czyta czytać czytance czytanie. wiele d do góry nogami. dawać snygg. rensa. mest. inöva föreskrift. vida upp och nedvänd allra.most> dużo.

przewidujący dalia dallegro dalszy dalszy ciąg dama dama. utmed befrämja. odległy. främja. huv tidpunkt. insats. ytterligare vida längre ytterst. bortre.datować się.daktyl datek datek uppge. tillskott . datum. förlopp. giva anpassbar befogad tidpunkt. årtal barmhärtighet. längst fjärran. bortre. dadel. rätt dansös disk talang. present. gåva. avstånd längs. framföra lönlös. gåva.daj dający się przystosować dający się usprawiedliwić daktyl dal dalej dalej daleki daleki daleki daleki. upplysning. przewidujący dalekowzroczny. dam fru. datera. att äta. elegant dania Dania dania danią danie danser dań dar dar daremny daremny darniną darować darował daszek data data. dam fru. håll. datera. datum. kurs. information snobb. skänk skänk. borta sopor långsökt långsynt långsökt dahlia allegro befrämja. uppvisa. meningslös. datera. att äta. riktning. årtal distans. främja. odległy daleki. sträcka. rätt Danmark fat. maträtt. termin. sprätt kosa. presens. fåfäng flärdfull. ytterligare efterspel fru. årtal tidpunkt. långt avlägsen avlägsen bort. längre. lopp. randka. zdalny daleko daleko idący dalekowidz dalekowzroczny. pani damą daną dandys. ge. farled. nuvarande. dadel. maträtt. fåfäng torv förlåta förlåta huva. längre. bana Danmark fat. datum. dam underrättelse. dadel. välgörenhet bidrag.

spór. upplysa förvalta givare givare givare givare givare dosis. påringning. bedöva söva ner. sats dosis. fläkta tjura påpasslig påpasslig noggrann. titulera. doza. anonsować dawać znać dawać. läte.debatować debatować debet debet ("winien" w księgowości).) donor dawcą dawcą dawce dawka dawka. nedåt. (przen. dozować dawna brytyjska moneta. bedöva annonsera underrätta. törn.rachunek) offer dativ tidpunkt. omkull. blåsa. pilny. väcka söva ner. argument debata. ordentlig. aplikować dawca dawca dawca. troskliwy. datum. sats dosis. polskiego: grosz dawniej dawno dawno temu dawny dąb dąb nie dąć dąsać się dbały dbały. (fiz. nere handlare debatt debatt. datera. ostrożny. usłużny. dowód. nadanför. delgiva. ogłaszać.) odp. uśpić dawać ogłoszenie.dawkować. dadel. fjun. usypiać.obciążać (konto. ćwierć pensa. sats skärv fordom. giva smälla benämna. överläggning argument debatt argument debatt debatt debet debet . diskussion. rapp. meddela. ange. aktsam ned. uważny dbały. föesiktig. appell. årtal uppge. zarządzać. förr i tiden länge sedan länge sedan förra ek ek slag. skrupulatny deaktywizować (serwer) dealer debacie debacie debata debata debata. ge. celownik datować dawać dawać klapsa dawać na imię dawać narkozę dawać narkozę.datek dativus. förr. utför.

określony definitywny definitywny. vansläktas degradera. förnedra degradera. dziesięciolecie dekadą deklamacją deklamować deklamował deklaracja deklaracja. dekoration . wnioskować dedukował dedykować dedykować. postanowić decydował decydował decydował decyzja decyzja. lyte fel. dumbom idiot avdöma. försnilla urarta. orzeczenie decyzją dedukcja. årtionde decennium. bestämma beslut rådande beslut avbränning. wniosek. narr. wada defilada definiować definiować. potrącenie dedukcją dedukować. określać definiował definitus. oddać (się czemuś) dedykował defectivum. förklara deklaration. lyte fel. ułomny defekcie defekt defekt. årtionde decennium. deklarera förklara.debil debil decydować. förliden definiera definiera definiera bestämd slutgiltig slutgiltig vanställa vanställa vanskapt förskingra. usterka. över. besluta. oświadczenie deklaracją deklarować deklarował deklinacja dekoracja tok. okaleczyć deformował deformował defraudował degeneracie degradować degradował dejonizacja dekada dekada. förklara deklaration. förnedra avjonisering decennium. bristfällig fel. avgöra avgjord avgöra. avdrag härleda härleda tillägna tillägna tillägna defekt. deklarera deklination orden. ostateczny deformować. avdrag avbränning. förklara förklara. besluta. avgöra avdöma. årtionde deklamation deklamera deklamera deklaration. lyte förbi.

dyskusja.dekoracja. kruchy delikatny. bräcklig mild. deputera delegation delegation delegation delegerad delfin överläggning överläggning överlägga. betänksam takt. ubytek dekrement. smycka. zastanawiać się. delikatess läckerhet takt. smycka. utsatt förneka. vikarie. smycke. wątły delikwencie demaskował dementować dementował demobilizować demokracie demokracja demokracją demolować. förordning stegvis minskning stegvis minskning påbud suppleant. dementera avmobilisera demokrat demokrati demokrati slopa. łagodny delikatny. delikates delikatny delikatny delikatny delikatny delikatny delikatny delikatny. bestrida. fredlig. obehaglig blid. neka. kärleksfull skör. pryda påbud påbud. len. wrażliwy. szlachetny. ozdobić. dekoration orden. öm. odnowić dekrecie dekrecie dekrement. dekoration dekorera. delikatess ömtålig. vek. rozwalać demon demon demonstrować orden. ozdoba. neka. bestrida. bräcklig sakta. odznaczenie dekoracją dekoracją dekorować dekorować. veklig mör. zmniejszenie o jednostkę dekrementować. mild. subtelność. mjuk. łagodny. finkänslig brottsling blottställd. wydelegowanie delegacją delegował delfin deliberacja. späd. fin. fin.rozmyślny delicją delikatność delikatność. blid sakta. ozdabiać. mild. vice. vek kväljande. pryda pryda. ostrożny (w obchodzeniu się z czymś) delikatny. dementera förneka. vek ömtålig. zmniejszać o jednostkę dekret delegacie delegacja delegacja. finkänslig skör. fredlig. prydnad. rozważania deliberacją deliberować. smycka dekorera. dekoration sira. rasera demon demon domonstrera . przystrajać dekorować. naradzać się. mild.

osad. kaucja. vandra. promenad. deputera kost. deponera fyndighet.deponować depresją deptać deptak deputat deputowany desce desce deseń deseń deser deska deska deska do chleba deska do krojenia chleba deskrypcją despocie despota despotyczny despotyzm destrukcją destrukcją destrukcją desygnował deszcz deszcz. nämnd. fördärva. deponera fyndighet. bräde planka bakbord bakbord beskrivning. nämnd. signalement. telegram deportera deportera fyndighet. zastaw. dentystka dentyście depesza depeszą depeszą depeszą deportować deportował depozycie depozyt depozyt. förebild dessert kost.demonstrował denerwował denerwował denerwował denerwując denerwując denominacją dentysta dentysta. styrelse. vikarie. skildring. ruinera vrak tillsätta. avlagring.o deszczu: padać domonstrera förarga. framställning despot despot despotisk enväldig förstörelse. złoże. bräde planka planera modell. styrelse. tilja. vice. avlagring. ofärd. avlagring. regn . utnämna regna. ruin. regn regna. deponera depression stiga. gå underhåll suppleant. trampa. avfärda ståltråd. avlagring. tilja. promenera. irritera irritera. undergång fördärv. lokata depozyt. gång. deponera fyndighet. träda vandring. reta uppretad retsam retande sekt tandläkare tandläkare tandläkare telegram kabel depesch. ofärd. mönster.

gdyż. maniak diablicą diafragmą diagnostyka diagnoza. till så därför därför emedan. utlöpa.deszczowiec deszczowy deszczyk deszyfrować. därför att . wyżywienie. direktör dyn för. wywiadowca. referera härja skövla skövla slockna. rapport. romb diapozytyw diecie dieta dieta. ty. våt. ponieważ. karo (w kartach do gry).sejm direktor antenowy diuną dla dla. za. rozpoznanie diagnostyka. rör. zamiast. väta duggregn dechiffera dechiffera detektiv detektiv beslut redogörelse. przez. ofog. slang dialekt dialekt dialog budskap.detektywistyczny determinacją detonacją dewastacją dewastować dewastował dezaktualizował się dezerter dębowy dętka diabelstwa diabeł diabeł. glida. till för. bud diamant diamant rutscha. odygd. prenumerera på. brylant. knall. refererat. tub rackartyg. åt. okynne djävul demon argbigga. xantippa mellangärde diagnos diagnos diagnos diagnos dialekt att tala. slira diet diet diet chef. förfalla överlöpare ek slang. rozszyfrowywać deszyfrował detektyw detektyw. ponieważ dlatego dlatego dlatego też dlatego że regnrock blöt. ty. diagnoza. rozpoznanie diagnoza diagnozą dialekcie dialekcie dialekt dialektalny dialog dialog diament diament. prenumerera på. åt.

bardzo pragnąć (<for sth> czegoś) długi. w górę. varaktig mejsla. przewężenie. utrymme länge. przez. więc dławienie (się).tęsknić (<for> za). rörande hit efterbliven bakut. dawno. lång länge. na. till in rämna.długo. tills rämna. stokna kväva. dusić (się). stosownie do. att .długi czas. mejsel skuld plats. np. tłumić dławik dłoń dłucie dług długa spacja długi długi. przy. mejsel gäldenär slag. gardziel. lång länge. tillbaka invärtes farväl valbar ända tills. dopóki.tęsknić (<for> za). lång länge. dla. ponad do przodu do spraw do tego miejsca do tyłu do tyłu do wewnątrz do widzenia do wzięcia do. stokna visare. till. powyżej.w zwrotach. dawno.długi czas. ku. z. hand mejsla. till. åt. aby. törn. aż do.długo. mejsel mejsla. åt. prenumerera på. dławik. blåsa. baklänges. ssanie (w samochodzie). według. spód. uppe uppåt förut beträffande. <to and fro> tam i därför kväva. cyzelować dłużnik dmuchać dmuchawiec dna dno dno. åt. dryg. tid.rzeźbić. wobec. rymd.dławić (się). bardzo pragnąć czegoś długo długo długo długopis długość długotrwały dłuto dłuto. fläkta maskros gikt botten botten för. till. lång längre längst penna längd hållbar. żeby. dolna część do do do do diabła! do domu do góry do góry.dlatego. ty. att djävul hemåt upp. zatem.aż do. rapp.

värdera uppskatta. miłosierny. bra sämja gott. källa. bra välstånd. god. god. rätt. nytta. väl. nytta. åt. snäll. świadomy. żeby. ku. życzliwość dobre dobre stosunki dobre. na. snäll. närma sig parning koj tydlig utvälja utsökt. godmodig godhjärtad godhjärtad godvillig frivillig frivillig bäst bättre gott. w porządku docelowy docenia doceniać docenić rämna. dla. stosownie do.powrotem do. snäll. życzliwy dobrowolnie dobrowolny dobrowolny. god. väl rikedom barmhärtighet. nyttig. medgång välfärd. nyttig. trogen bra destination uppskatta. nytta. god. riklig vinskörd godhjärtad kry. z. val urval välvilja välvilja gott. spontaniczny dobry dobry dobry dobry dobry rocznik dobry. dobry dobro dobrobycie dobrobycie dobrobyt dobroczynność dobroczynny. välgång. przy. brunn.tam i powrotem dobiegać dobierać do pary dobijać do nabrzeża dobitny doborowy dobór dobór dobra wola dobra wola. nyttig.w zwrotach. bra rät. według. godhet beskedlig. np. aby. nalkas. till. rättighet. höger. bekväm belevad äkta. rätt. sann. wobec. bra gott. nyttig. befogenhet. poczciwy dobrze dobrze się rozwijać dobrze sytuowany dobrze wychowany dobrze wypionowany dobrze. värdera . värdera uppskatta. gott. jo. snäll. välgörenhet barmhärtig välgörare välgörare välvilja. bra frodas gemytlig. att anflygning. nytta. <to and fro> . życzliwy dobroczyńca dobroczyńcą dobroć dobroduszny dobrotliwy dobrotliwy.

prowadzić śledztwo docierać docinać doczesny dodać dodać dodać odwagi. lägga till. retas med forska. badać. bifoga tillägga. mjölka tillgång . bevara utfodra. tillfoga. wznosić okrzyki.okrzyk radości. prägel tillfredsställa. uzupełnienie. blindtarm bilaga bilaga. uppehålla inkomst vinning. summera. lägga till. mätta hinna i kapp valla sinnad hinna i kapp övertid mjölk. hålla. nå. reta. zachęcić. avtryck. tillfoga. suplement. hinna konservera. lägga till. tillfoga. badać. summera. dołączyć dodaj dodatek dodatek dodatek dodatek dodatek. uzupełnienie. dodatek dodruk dogadzać doganiać dogląda doglądał dogonić dogrywka doić dojazd inbringande. reta. wzbogacić o coś dodać. utreda räcka. wiwatować. nå. bifoga tillägg tillbehör bilaga. utreda forska. anlända. ośmielić. dzięki! dodać. behålla. förvara. bifoga hurra tillägg tillägg tillägg intryck. sylta. poprzeć dodać otuchy. dodawanie dodatkowy dodatkowy.uzupełnić dodatek. bibehålla. lönande räcka. lägga till. <cheers!> wasze zdrowie! (toast). aplauz. summera. blindtarm bilaga tillägg ytterligare sekundär tillägga. vinst. anlända. do widzenia!. załącznik dodatek. avans. retas med jordisk tillfoga bibringa uppmuntra hurra tillfoga tillägga. drugorzędny dodawać dodawaćotuchy dodawanie dodawanie dodatek. zsumować dodać. förtjänst käxa. bifoga tillägga. hinna käxa.dochodowy dochodzić do dochować dochowuj dochód dochód dociąć dociekać. śledzić dociekać. <cheers> okrzyki. uzupełnienie dodawanie. tillfoga. behållning. summera. sylt. dołączyć dodać.

całkowity dokładny. reta. läkare doktor. stram. dostęp dojść dojść dokądkolwiek dokładać dokładnie dokładnie. irritera käxa. åtsittande. tillfoga. ścisły dokładny. zmartwienie. förfärdiga sluta trång. retsam förargelse förargelse retsam . kłopot. nå. precyzyjny dokładny.dojrzewać dojrzano dojrzej dojrzej dojrzewanie płciowe dojście dojście. właśnie dokładnie. precis noga.dojrzewać. lägga till. läkare lära förarga. summera. tillverka. någonstans tillägga.dojrzały dojrzały.dojrzewać. ekon. wierność (odtwarzania) dokładny dokładny dokładny dokładny. tät. docinać. (ekon. åstadkomma. prawidłowy. begå göra. ścisły dokładny. asfull nöt doktor. przypadać do zapłaty dojrzały. ackurat noga precisera. ernå var som hest. vinna. ackurat grundlig noga sträng noga. bifoga just just just trohet noga. robić na złość. ścisły. celny dokonać dokonany dokonuj dokonuj dokończyć dokręcony dokrętce doktor doktor. całkiem.dokuczliwy człowiek dokuczający dokuczanie dokuczanie. soczysty. ackurat fullborda fullkomlig föröva. właśnie dokładność. precis precisera. utgöra. gotowy dojrzały. gruntowny. miękki.) przypadać do zapłaty dojrzały. retas med kitslig. ścisły. przykrość dokuczliwy fullvuxen mogen mogen mogen fyllig mogen mogen fyllig pubertet tillgång tillgång ankomma hinna. lekarz doktryną dokuczać dokuczać. precyzyjny dokładny. snäv.

żądanie. hysa. foga hål. krav krav. välde . natrętny dokuczyć dokumencie dokument dokument. hus hem hem lager bostad. mieścić. begäran. stuga villa rike sfär. hus yrkande. rościć pretensję.żądanie. popyt. krånglig efterhängsen förarga. pretensja. efterfrågan. skład.(amer. lägre umgås omfatta. do kraju dom towarowy. kräva. urholka. włączać zawierać dołączyć dołączyć dołączyć dołączyć się dołeczek dołeczek dołeczek dołek (na twarzy) dom dom rodzinny dom rodzinny. rymnd herravälde. ojczysty. roszczenie domagać się. czyn. krav hydda. dokument urkund. summera. zawierać. akt. ihålig grop grop bostad. hysa. lägga till. besvärlig. ledsam bråkig. anfordran. skarva. uczynek. efterfrågan. budynek. skarva ihop. żądać.dokuczliwy dokuczliwy dokuczliwy dokuczliwy. widownia (w teatrze). handling. inbegripa bifoga tillfoga innesluta anknyta. dokument gärning öde lott såra. irritera urkund. anspråk yrkande. rozmieszczać domagać się domagać się. zapotrzebowanie domek domek parterowy domeną domeną dominium gnat retsam (förarglig). anfordran. tillfoga. begäran. akt. hurtownia dom. izba (parlamentu). tytuł własności. akt. firma. bifoga dalgång.zapewnić dach nad głową.domowy. fordra. narodowy. magazyn.do domu. pretensja. skada krämpa tillägga. förena.) przenieść notarialnie prawo własności dolą dolą dolega dolegliwość doliczać dolina dolny dołaczyć dołączać. ognisko domowe. glugg grop. dal nedre. medräkna. handling.

referera persika redogörelse. se. tills doprawdy sannerligen dopuki ända tills. uzupełnienie pokrycie dopasowywać. pogłoska doniosły donosiciel donosić dominera dominera härska förhärskande. tändsticka dookoła dopasowanie. skåda doping uppmuntran dopingować uppmuntra dopingował uppmuntra dopływ biflod dopóki medan. tillåta dopuścić medgiva. gissning mena. tro gissa. angivare underrätta. godkänna. refererat. till dess. refererat.służący. inse. służąca domysł domyślac domyślać się domyślać się domyślić się domyślić się. meddela. zezwalać låta. zdać relację. fullända. upplysa kring. full dopełniać madrassera. fullborda. zestawiać zgadzać się porównywać dopełnia fullkomlig. övervägande rådande hushåll tam tam förmodligen gissa. gissning gissa. vaddera dopełnienie vadd dopełnienie. till. ambasadråd . under det att dopóty ända tills. ungefär. erkänna. wypełnianie vadd dopilnować träffa. till dess. gissning antydan. rapport. omkring make. ange. gissning gissa. wewnętrzny. förmoda. sprawozdanie. antydning blomkruka redogörelse. knall. knall. till. cirka. panować dominował dominował dominujący dominujący domownicy domowy domowy. tillstå dopuście gissel doradca rådgivare. plotka. rapport. referera signifikant anmälare. vid.raport. stund. tills dopuszczać. delgiva. komplettera. zestawienie.dominować. domyślac domyślnik domyślnik doniczka doniesienie donieść donieść.

zasobny dostawa dostawa. avlämna.) dokonany dosłownie dosłowny dosłyszalny dostarcza dostarczać dostarczać. roznoszenie (poczty). nå. zaopatrzyć. leverera inreda. dawać. ta med sig lycka.pod warunkiem dostarczyć dostarczyć. räddning leverantör tillgång . dojechać.doradca prawny doradcą doradzić doraźny doręcza doręczyć dorobek doroczny dorosły dorosły. pozwolić sobie dostarczyć. ge efter. rädda. hinna utomordentligt. poród dostawać mdłości dostawą dostawca dostęp advokat rådgivare. wyuczony. dojrzały dorosły. förmögenhet årlig. möblera. utlämna. przynosić. (gramat. dostęp doskonały doskonały doskonały. rädda. przybyć. räddning äckla förlossning. bringa. urodzić dostarczyć. förmedla. ambasadråd råda omedelbar överlämna. leverera föra med sig. förse nöjaktig tillräcklig ymnighet biflod biflod tillgång. förse överlämna. möblera. dopłynąć. wręczyć. anlända. annuitet fullvuxen fullvuxen fullvuxen torsk bestiga hinna. inbringa såvida förlossning. tillförsel.wydawać uzysk wydajność dostarczał dostarczanie dostarczony. förse förlossning. nå. zupełny. osiągnąć.zasięg. avlämna. vinna. ernå räcka. zwracać (wartość). utlämna. wygłosić (mowę). dolecieć. formligen ordagrann hörbar inreda. utlämna. avlämna.dorosły dorsz dosiadać dosięgać dosięgnąć. räddning såvida ha råd ha råd överlämna. leverera ge vika. utmärkt. präktig. leverera. meblować dostateczny dostateczny dostatek dostatni dostatni. rädda. förträfflig fullkomlig fullkomlig bokstavligen.

resonlig. kännbar. märklig augusti augusti augusti förnäm. lämpa ordna. przydatny dostępny. znakomity dostojny dostojny. vinna. będący do dyspozycji. regulacja. dojście. värdig skräddare adaptera. świadomy (<of sth> czegoś) dostrzegalny. resonlig. lämpa. ważny. rozsądny. nalkas. närma sig tillgång tillgång tillgänglig anträffbar. wrażliwy. świadomy czegoś dosyć dosyć doszukiwał się dość dość dość. anmärkningsvärd.sierpień dostojny. erhålla. justera.wybitny. tillgänglig anträffbar. osiągalny. anskaffa vinna. poprawka dostrzec dostrzegalny dostrzegalny dostrzegalny dostrzegalny. raczej dośrodkowywanie antagning anflygning. förnimma. napad (choroby). wrażliwy. przystępny dostępny. dosyć dość. nadający się do druku dostępował dostępował dostojeństwa dostojnik dostojnik.<August>. rozsądny. dysponować. ustawić dostrojenie dostrojenie. tillgänglig anträffbar. wyczuwalny. dane) dostępny dostępny dostępny. stämma inställning inställning märka. wyczuwalny. tillgänglig utveckla. någorlunda nog tämligen. märkbar skönjbar. godny uwagi dostrzegalny. czcigodny dostojny. mieć dostęp. dojście. vettig nog nog uppdraga nog tämligen. varsebli kännbar skönjbar. dojazd.(informat. odwoływać się. någorlunda medelmåttlig . używać dostęp. märklig sevärd.dostęp dostęp dostęp. rucka. segra värdighet sevärd.) przetwarzać (pliki. jämka ton. vettig förnuftig. synbar kännbar förnuftig. godny dostosować dostosować (się) dostosowuj dostroić. anmärkningsvärd. aptera. reglera. tillgänglig tillgänglig anträffbar. passa. osiągalny dostępny. zwracać się.

snudda vid. vana. befintlig bestående. röna rutinerad rutinerad akut smärtsam. röra avse. angå. angå. poruszyć (temat). beröra. skämta. röra känna känning. ännu. erfara. röna upplevelse. przybyć dotrzymywać dotychczas dotychczas dotychczas. wnikliwy. chory dotrzeć. snudda vid. hålla. röra vid känning. applicera avse. uczucie. röra vid känning.doświadcza doświadczać doświadczenie doświadczenie wrażenie doświadczać doznawać poznawać doświadczony doświadczony. snudda vid. beröra. istniejący dotychczasowy. angå. känning känning. röra avse. już istniejący istniejący dotychczasowy. anbelanga tillämpa anlita.żartować dowcipkujący utstå känna upplevelse.niepokój. uppehålla hittills än. dock. ostry dotknąć dotknąć. gyckla kvickhet. vidröra. koncern dotyk dotyk dotyk. vidröra. dotyk. interesować. känsla. kwestia udział dotyczyć. vidröra. kontakt dotykalny dowcip dowcip dowcip. czucie. förvara. erfarenhet. wrażenie dotykać dotykać. vidröra. fachowy dotkliwy dotkliwy dotkliwy. przedtem dotychczasowy. plågsam akut känning. aning. troska. skämt. beröra. zajmować troska sprawa. beröra. snudda vid. zmodyfikować (zwłaszcza czas powstania pliku) dotknięty (nieszczęściem) dotknięty (nieszczęściem). beröra. odnosić się.dotknięcie. befintlig angående vederbörande. odczucie. wzruszać. vana. istniejący dotyczący dotyczenie dotyczyć dotyczyć dotyczyć dotyczyć. już istniejący. röra vid påtaglig skämt. snudda vid. erfarenhet. sprawa. już istniejący. erfara. röra vid ansatt ansatt ankomma utfodra. behålla. żart. bystry. vidröra. gyckla skämtsam . vett vits. odnosić się. ändå hittills bestående. befintlig bestående. röra vid känsel. dotąd.

kommendera upplevelse. ådagalägga godtycklig godtycklig forsla. akta vård. skötsel. wesoły dowcipny dowiadywać dowiedzieć się dowiedzieć się dowiedzieć się. szczelny.dowcipkujący. stopień zawartości alkoholu. odbitka.odporny. order. korrektur rekord. försiktighet patrull. stopień zawartości alkoholu. erfara. påvisa. befalla. kopalnia. ådagalägga bevisa. szyb. szczelny. dowieść. bevaka. grammofonskiva. parter (w teatrze). utforska. vakt. udowodnić dowolny dowolny. erfarenhet.odporny. kommendera kommando. <proof> lub <proofs> korekta (tekstu do druku). korekta (tekstu do druku). urkund. ådagalägga bevisa. vana. omsorg.puszczać oczko drabiną skämtsam kvick. transportera argument bevis bevis. ans. registrera bevis. få visshet om få veta upptäcka. påvisa. röna upplevelse. påvisa. przekonać się dowodach dowodzić dowodzić dowodzić. få reda på. spirituell fråga upptäcka. bevaka. få reda på. order. odbitka. vana.pestka drabina drabina. erfarenhet. få visshet om annaler diskutera bevisa. udowodnić dowodzić. anföra. erfara. umowny. korrektur anförara anförara kommando. utforska. nieuzasadniony. akta uppsikt livränta grop stege stege stege . röna rutinerad garde vaktmästare patrull. korrektur bevis. vakt. samowolny dowozić dowód dowód dowód dowód dowód. puszczone oczko (w pończosze).uodpornić dowódca dowódcą dowództwa dowództwo doznać doznaj doznawał dozorcach dozorcą dozorcą dozór dozór dozór dożywocie dół.uodpornić dowód. anföra. befalla.

slant småsak. avlopp avdika. joystick drążek sterowy. riva. klösa. skrapa bult. ryckning start. bagatell . dren (tranzystora). kruka drummel stav. skena. början. drżeć.trząść się. trä timmer. bindgarn retlig lättstött irritera. regla rovgirig drapera skråma. försprång. avlopp avdika. dränera. ściek. kanały. sätta i rörelse. sączek. splittra rysning rysning. sączek. pinne. virke virke. manipulator drążkowy drążkach dren tranzystora dren. ved. penning. rycka. virke virke. ściek. avlopp avdika. fastna. dränera. dränera. odwodnić drenować dreszcz dreszcz dreszcz dreszcz.drenować. dränera. skog. lappri. avlopp kyla rysning. skrapa tvinna. repa. dygotać drewna drewna drewno drewno dręczyć dręczyć się drętwy drganie drgawce drgnąć drobiazgowy drobniak drobnostka stege muddra drama drama skråma.drenować. stav styrspak styrspak styrspak ris avdika. kanały. rispa. trä grämelse ångestfull dyster koger knyck. blok przeniesień dragować dramacie dramat drapać drapak drapieżny drapować draśnięcie dratwą drażliwy drażliwy drażnić drażnić drągal drążek drążek drążek drążek sterowy drążek sterowy. klösa. skog. dren (tranzystora). <drains> kanalizacja. rispa.drabinka. splittra timmer. bom. ved. mynt. spö schakt käpp. reta krus. kanalizacja. repa. spritta utförlig prägla mynt. riva. odwodnić dren.

telegram ståltråd. hån avdrift avdrift avdrift drift drilla. bakterie. borra. exercera . nieść dryft dryfując dryl brodd. trycka tryck. drukarka drukować drukować druk odbitka drukować. odbicie.dryfować. tendencja. lätt. zaspa. telegram ståltråd. dążność. odbitka (fotograficzna) drukował drut drut. trycka tryck. telegram. unosić się na wodzie.drutować. sträcka väg avhållen. bötefälla väg kosa. uygiva. rowek droga. jezdnia. kär kär. telegram marskalk brudtärna lag. sätt. telegrafować drużba drużka drużyna drużyna. andra sekunda sekunda sekundär följeslagare brudtärna boktryckare boktryckare boktryckare boktryckare tryck. trupp. sztolnia. prowadnica. stig sekund. dyr dyr dyr dyrbar jäst höns bana.druk. kosztowny drogocenny drożdże drób dróżka drugi drugorzędny drugorzędny. szosa drogi drogi drogi drogi.drobnoustrój drobny drobny drobny. arbetslag gliring. sposób. (powoli) przesuwać się. trupp. lindrig vacker. wtórny druh druhna drukarce drukarka drukarz drukarz. väg. nie najlepszej jakości drugorzędowy. unoszenie z prądem. utgiva ståltråd. precyzyjny dobry drobnoziarnisty droga droga. arbetslag lag. przewód. vite. wykonywać odbitki (fotograficzne). wycięcie. fin. sznur łączeniowy drut. rar. trycka publisera. håna. väg. odcisk. zespół drwiną dryf dryf. grodd bagatellartad spenslig.

skog. våldnad prästerskap prästerskap statsråd. <spirits> napoje alkoholowe duch. sten flisa. kryssa säckpipsblåsare kosa.drzemka drzemać. sticka. andemening spöke.drylował drzazdze drzazga drzeć drzemać. besegra. meszek drzemka. andlig avloppsrör. zdrzemnąć się. andemening ande. las drzwi drzwi. högfärdig dansk dansk åsna duplisera . väg. dubbel uppenbarelse håg. själ själ ande. högmod. drewno. lucka dörr. splittra. sätt. dänga. lucka koger bäva. port. dusza. slummer träd träd träd virke. wyniosłość. port. umysł. spillra flisa. spillra reva.język duński dupą duplikat kärna. minister präst själslig. högfärdig stolt. pastor duchowy dudą dudnienie dudziarz dukcie duktach duma duma.zdrzemnąć się drzewa drzewo drzewo (ale nie drewno) drzewo. rör. spirytus.pysznić dumny dumny. pycha. wyniosły duński duński. wzdrygać się. ved. piska. skälva rysning koger dubba fördubbla. ciarki drżenie dubbingować (film) dublowanie duch duch duch duch duch.drzemka drzemce drzemka drzemka. slå. pipa bulta. intelekt. trä dörr. stolthet stolt. dåsa tupplur tupplur tupplur tupplur slumra. slita. splittra. nastrój. stolthet högfärd.dreszcz. tår dvala. drzwiczki drżeć drżeć drżeć. ksiądz. sinne. högmod. sticka. darra. zjawa duchowieństwa duchowieństwo duchowny duchowny. hamra. sträcka leverne högfärd.

dwunasta część dwuznaczny dwuznaczny dwuznaczny. gruby. skaka.umizgać się. zalecać się dwudziestce dwudziesty dwudziesty.kopiować. bardzo duży duży duży.duplikat.potrójny dużo dużo dużo. många stor stor stor stor två två gånger två tjugo tjugo binär rätt. skälva. många mycket. hov tjugo tjugonde tjugonde tvåspråkig kolon. para dwadzieścia dwadzieścia. wielki.podwójny duplikować. wspaniały dwa dwa razy dwa. wiele. niejasny dwuznaczny. hov rätt. kort. powielać. wielki. kopia. sąd.dwudziesta część dwujęzyczny dwukropek dwukrotnie. vida flera.dwudziestka dwójkowy dwór dwór. pałac. parny duszpasterz dutka duża częstotliwość (akustyczna). reprodukować dusić dusić dusić (się). niejasny dyfteryt. plac.dwójka. stuva strypa kväva girigbuk själ kvalmig kvav präst gåspenna diskant flera. dwa razy dwunasty dwunasty. grovtarm två gånger tolfte tolfte tvetydig tvetydig tvetydig tvetydig difteri bäva. błonica dygotać dyktator dyktatura dyktować dyktował duplisera duplisera stuvning. ważny duży. powielać. skakning diktator diktatur diktera diktera . udusić (się) dusigrosz dusza duszenie duszny. dziedziniec.

zwisać dyplom dyplomacja dyplomacją dyplomat dyplomata dyplomowany dyrekcja. reda dirigent. ledare. säga. zarządca. dysk twardy. odróżnienie dyskryminacją dyskusja dyskutować tala om. palić (papierosa itp).dym dymisja dymisją dynamit dynastia dynastią dyndać. uppgift beordra. kopcić (się). kommendera. rozkaz dyrygencie dyrygent dyrygować dyscyplina dyscypliną dysk dysk twardy. dysk sztywny dysk. föreståndare. zarządzanie dyrektor dyrektor (szkoły) dyrektor ds. diskussion.dyktował dyletant dym dymić (się). rozsądny dyskryminacja. dirigera tukt. beteende.) kapitał (bez odsetek). (amer. (ekon. direktör direktör. disciplin tukt.główny dyrektywa dyrektywa. kierownictwo. ryka. berätta amatör rök.) reżyser dyrektor.dyskontować. förvaltning huvudsakligen rektor kuttra magister magister chef. ryka. kierownik. förtälja. tukta. röka rök. konduktör. föreskrift. operacyjnych dyrektor szkoły dyrektor szkoły. beställa. rabat. tukta. överläggning diskutera . pryncypał. yppa. szef. dingla diplom diplomati diplomati diplomat diplomat kompetent ledning. nauczyciel dyrektor. konduktör. impresario dyrektor. wędzić. röka avskedsansökan avsked dynamit ätt ätt slänga. disciplin diskett hårddisk hårddisk rabatt hemlighet hemlighet diskret diskret urskillning urskillning debatt. potrącać dyskrecja dyskrecją dyskretny dyskretny. avledare dirigent. chef. disponent huvudsakligen påstående. kierownik. vandel. dysk sztywny dyskonto. avledare uppförande.

avstånd distans. ustawa. plikt. agera. tjänst ordonnans. w filmie. gärning. utbredning utdelning. grać w teatrze. podział. avstånd utdelning. dokument działalność działalność maklerska. rozprowadzenie. utbredning utdelning. sapać dyszel. maklerstwo działalność. dåd. spór. (matem. sträcka. rozproszenie dystrybucją dystyngowany dystyngowany. trzon. ordynans. wiązka (promieniowania). gra aktorów. spełniać funkcję. promieniować. flåsa balk.spierać się.) rozkład dystrybucja. håll. dyskutować dystans dystans. disponera strid strid distans. szyb dywan dywan dywanik dywersja dywidenda. skina.systematyczny. verka. diskutera avhandla. håll. fallenhet förfogande. flämta. aktion. rafinowany (cukier) dystynkcją dyszeć. gärning. uczynek. indelning tull. utbredning utdelning. distingera. celeber raffinerad utmärkelse stånka. akcja avhandla. (matem. kanna vas krus. verksamhet courtage aktivitet. ożywienie działania wojenne działanie działanie. rättegång. diskutera läggning. stråla schakt matta ryamatta ryamatta förstörelse utdelning delat med. aktion. rozpromienić się dyszel.dyskutować dyskutował dyslokacją dyspozycją dyspucie dysputa. wał. aktywność. rättegång. promień (światła). trzonek.świecić. handla. bjälke. stråle. sträcka. kanna farfar. postępowanie sądowe. wytworny. belka. verksamhet krigföring process. bestyr. göra aktivitet. odległość dystrybucja dystrybucja. morfar varuhus parti akt. handling .pełniący obowiązki działanie. ordentlig krus.) dzielna dywizją dyżur dyżurny. handling spel process.akt (w teatrze). utbredning förnäm. åliggande. uporządkowany dzban dzban dzbanek dziadek dział dział działać.

ruch. skilja. indela. rämna. indela. dela spjäka. indelning delat med. bössa käck spjut baby. efterföljare. fetlagd manlig mästerverk tryck. klyva lott. gärning. współdzielić. del. okręg dzielnicą dzielny dzielny. skilja. indelning delat med. härad. męski dzieło dzieło dziennik process. aktion. område. mechanizm. działka podziałki dzielić dzielić podział. avdela. avdela. grannskap trakt. mieć wspólne. współużytkować udział dzielić. podział oddział dzielenie. rättegång. skifta. unge barnslig barndom barndom barn unge skeppare arvinge avlösare. dela trakt. bygd trakt. cmentarz dziedzińca dzieje dziejopis dziekan dziel dzielenie dzielenie. armata. dywizja dzielenie. oddział. område. indelning uppdela. podział. skarga działka działo działo. efterträdare arv arv ärftlig gård kyrkogård gård historia historiker dekanus. deltaga. dobrze zbudowany. tęgi. dzielić się dzielnica dzielnica. härad. rämna.działanie. trycka dagligen . aktie. handling lott kanon gevär. rewolwer (lub inny egzemplarz broni palnej) dziarski dzidą dzieciątka dziecinny dzieciństwa dzieciństwo dziecko dziecko dziecko bawiące się skakanką dziedzic dziedzic dziedzictwa dziedziczenie dziedziczny dziedziniec dziedziniec kościelny. kanon. strzelba. bygd tapper korpulent. podział. indelning delat med. rozłam. prost spjäka. andel. dział. dela uppdela. skifta. wspólnie korzystać. rozdział dzielić. akcja.rodzaj (mocnego) piwa dzielny. karabin. anpart. klyva delat med.

dziewiątka dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty dziewiętnasty dziewiętnasty. tös tös jungfru.dziewiętnastka dzięcioł dagbok.dziewiętnasta część dziewiętnaście dziewiętnaście. czynsz. panna. żurnal. powszedni. pamiętnik. arrendator hyreskontrakt hyresgäst. tidskrift dagbok.dziesiąta część dziesięciolecie dziesięć dziesięć.dziennik dzień dzień wypłaty dzień. służąca. doba. rozłam. dziennikarka dzienny dzienny. wynająć. raport dziennikarce dziennikarz dziennikarz.dziesiątka dziesiętny dziewce dziewczyna dziewczyna dziewczyna. dziewczynka dziewiątce dziewiąty dziewiąty. tidskrift journalist journalist journalist dagligen dagligen dag avlöningsdag dag arrendeavgift.rozdarcie.dzierżawca.obacz <rend> dzierżawą dzierżawcą dzierżawić.dziennik.dziewiąta część dziewica dziewica.dziewiczy dziewiczy (nośnik) dziewięć dziewięć. hembiträde flicka. hyra hyreskontrakt hyresgäst. najem.dzierżawa dzierżawić. najmować. czasopismo. <days> czasy dzierżawa. lokator dziesiątce dziesiąty dziesiąty. tös nio nionde nionde jungfru jungfru jungfru nio nio nittio nittionde nittonde nittonde nitton nitton hackspett . codzienny. tös flicka. arrendator tio tionde tionde decennium.wydzierżawić. årtionde tio tio decimal flicka. dziewka służebna dziewczyna. czop wału dziennik.

i afton i kväll. växel.kręcić korbą dziwce dziwić się dziwić się. ogłaszać dzisiejszy wieczór dziś wieczorem dziś wieczorem. perforować dziw dziwa dziwactwa dziwaczny dziwaczny dziwak. weksel. egen rom vev prostituerad under.dzisiejszy wieczór. czajnika) dziobek np. glugg kryphål grop läcka nyckelhål kasper kasper perforera underverk besynnerlig. spruta dag näbb. undran brydd tik . i afton hål. glugg hål. plakat.naklejać plakat. pip för näbb. räkning.korba. otwór dziura. banknot. dzięki dziękował dziękuje dzik dziki dziki dziki. wykorbienie. wybieg dziurą dziurą dziurka od klucza dziurkarka dziurkarka. nota. underverk.dzięki dzięki czemuś. ogłoszenie. yster vilde vilde stupränna.<thanks> podziękowanie. i afton i kväll. löpsedel i kväll. projekt ustawy. spruta stupränna. z powodu dziękować dziękować. dziwactwo. zastanawiać się. egen vev besynnerlig. szalony. yster grym naturlig vild.dziki dziobek (np.cud. podziwiać. i afton i kväll. underverk.rachunek. czajnika dzionek dziób dziób dziób. perforator dziurkować.pustkowie dzikus dzikus. dzisiejsza noc dziś wieczór dziura dziura. zdziwienie dziwiony dziwka tack på grund av tacka tacka tacka tack vild. dziesiejszej nocy. undran under.

mierzyć głębokość.(gramat.) pojedynczy. cały. ljud. nienaruszony. komisk besynnerlig. tröja styrspak jockey jockey djungel djungel djungel . klinga jobb ljuda ljudlig pejla.brzmieć. niepokojący. podejrzany dziwny. spak hävstång. szczególny. głęboki (sen) dźwięk. läte Öresund sund hävstång. lewar dżem dżem z owoców cytrusowych. ringklocka. läte Öresund sund pejla. ljuda. solid. klocka kyrkklocka.) liczba pojedyncza dziwny. ljuda. frisk. cały. ringklocka.brzmieć.zdrowy. klang. wydawać głos. nienaruszony.brzmieć. klocka kyrkklocka.sondować. solidny. rozbrzmiewać. głęboki (sen) dźwięk. pojedynczy.oszukiwać dżungla dżungla. ljuda.zdrowy.zdrowy. rozbrzmiewać. odgłos. solid. klocka ring. głęboki (sen) dźwiękowy dźwiękowy dźwiękowy dźwigni dźwignia dźwignia. liczba pojedyncza dzwon dzwon. låta. ringklocka. frisk. ljud. nienaruszony. brzmienie. pan dżersej dżojstik dżokej dżokej. klocka kyrkklocka. låta. dzwonek dzwonek dzwonek. spak hävstång.dziwny dziwny. egen ovanlig ovanlig kyrkklocka. frisk. indywidualny. odgłos.sondować. odgłos. gąszcz dżunglą rolig. lustig. ljud. wydawać głos. brzmienie.zwłaszcza pomarańczy dżentelmen dżentelmen. sygnał dźwiękowy dzwonić dźgnięcie dźwięczeć dźwięczeć dźwięk dźwięk dźwięk dźwięk.sondować. cały. mierzyć głębokość. solidny. solidny. löjlig. rozbrzmiewać. ringklocka. wydawać głos. szczególny. indywidualny. (gramat. låta. brzmienie. läte Öresund sund pejla. solid. mierzyć głębokość. spak sylt marmelad herre herre ylletröja.

förordning utgivare. exemplar egzorcyście andebesvärjare egzystencja tillvaro. bilda bildad upplaga upplaga påbud. prövning. eka genljud. annonstext. examen. leva ekipa besättning. syna. bildning uppfostra. existens. syna. sąd. gospodarka. radiolokacyjne edukacja edukacja. skutek. oszczędnościowy ekpedient. visitera. effekt. badanie tentamen. oświata edukacją edukował edukował edycja. effekt. verkan förmedla. istnienie tillvaro. verkan Egypten självisk. <effects> ruchomości. vara. ekonomisk osdzczędny. oszczędność ekonomi.spełniać. examen. förhör. wykształcenie. kopiera. examinera egzekwował noga egzema eksem egzemplarz kopia. sparsamhet ekonomiczny sparsam. undersöka.echa echo echo np. wynik. undersökning egzaminator utredningsman egzaminować förhöra. gospodarczy. bildning uppfostran. dobytek. egennyttig egoism tentamen. ekonomisk ekonomiczny. kontrola. eka genljud. wykonywać Egipt egoistyczny egoizm egzamin genljud. eko. visitera. wychowanie. bestånd egzystencja. examinera egzaminować. verkan förmedla. rezultat. eka uppfostran. undersöka. effekt. visitera. zjawisko. bildning uppfostran. förhör. existens. eko. sparsamhet ekonomia. bestånd egzystować förefinnas. bestånd egzystencją tillvaro. redaktör förmedla. undersöka. prövning. examinera egzaminował förhöra. badać förhöra. wersja edycją edykt edytor efekcie efekt efekt. eko. existens. sparsam. wrażenie. avskrift. undersökning egzamin. manskap ekonom servitör på båt ekonomia ekonomi. syna. ekspedientka expedit .

retande rafflande utrop exklusiv härkomst avhysa avhysa utbredning utbredning specialist specialist specialist prov. utförsel utföra. przesiewać ekran plansza ekscytacją ekscytować. wykluczający. experiment utnyttja. pobudzać ekscytował ekscytował ekscytując ekscytując eksklamacją ekskluzywny. obalić (teorię itp) eksplodował eksplozja eksplozja. podniecać. experiment prov. gripenhet. zasłona. sinnerörelse. z wyłączeniem ekskrecją eksmitować eksmitował ekspansja ekspansją ekspercie ekspert ekspert. utförsel utföra. utförsel utföra. krevera explodera.biegły eksperymencie eksperyment eksperyment.ekran ekran ekran (przewodu) ekran (telewizora. bragd utnyttja explodera. parawan. ekranować. próba. bedrift. wyłączny. förevisning. zasłonić. utställning uttrycka uttrycka .wyświetlić na ekranie. wybuchnąć. krevera krevad krevad krevad utställa utställa utföra. pociąg skärm sköld sköld skärm skärm känsla. utförsel utföra. rörelse uppvigla.ekperymentować eksploatować eksploatował eksplodować eksplodować. przesiewacz. mässa. osłona. upphetsa uppvigla. utförsel uppvisning. wysyłanie ekspozycją ekspres ekspres. upphetsa uppjagad spännande. krevera explodera. wybuch eksplozją eksponacie eksponat eksporcie eksport eksport. experiment prov. raster. doświadczenie.kinowy itp).eksportować eksportować eksportować eksport.

giętki.guma (taśma.wyraźny.wyznaczyć emeryturę/rentę emfaza emigrancie emigrant emigrować emigrował emisariusz emisja. żywioł. rencista. pierwiastek (chem.wydobywać. wyrafinowanie. składnik. samt ässe. smidig böjlig. wytworny elekcją element element I element. pośpieszny ekspresją eksterminować ekstrakcie ekstrakt ekstrakt. apparatur böjlig. zarodek emeryt emeryt. giętki elastyczny. swobodny elastyczny. dowolny elegancja. ytterlighet. rafinacja. grundämne älva.wyrażać. dowolny. transmisja. oczyszczenie elegancki elegancki.). smidig böjlig. wyjątek. wyciągać ekstremalny ekstremizm ekwipunek elastyczny elastyczny. wypis. smidig spänslig böjlig. szykowny. <elements> podstawy (nauki) elf elokwencja embrion embrion. grundämne och. alf vältalighet anlag anlag pensionär pensionär pension pension eftertryck emigrant emigrant utvandra. rencistka emerytura emerytura. wytworność. min utrota utdrag utdrag utdrag avgrundsdjup ytterst. uttryck.pospieszny.elegancki. technika samodiagnostyki dysków twardych elegant. ytterlig utrustning.linka gumowa) elastyczny. rozgłaszanie emitował emitował energia fras. emigrera utvandra. emerytka. renta. smidig förfining sirlig svida sirlig val ässe. wyciąg. emigrera sändebud radiosändning avge avdankad energi . term.

ucieczka. farsot epidemi. pomost. pełen wigoru entuzjasta entuzjasta entuzjasta. pigg. wysypki erupcją ESC. wojny). miłośnik. krympa uppsats essens essens essens estetisk kateder. rymning. teater eter etisk. kraftig kry. läktare post. entusiasm epidemi. rześki enigmatyczny. dostosowanie interfejsu. wybuch (wulkanu). zwolennik. flykt. sedlig etik etik sedelära filosofi . zmiana zestawu. undfly skrumpna.epidemiczny epidemiczny epizod epoce epoka era erą erekcja eremicie erupcja. rask gåtfull spänslig. istota. rusztowanie. peron etacie etacie etap eter etyczny etyczny etyka etyka etyka energi energisk spänslig. nagłe pojawienie się np. mównica. kraftig svärmare fläkta. amator. sekwencja sterująca eschnąć esej esencja esencja. wentylator. wybuch (np. hurtig. zagadkowy enrgiczny. stolpe. sedno esencją estetyczny estrada estrada. platforma. kibic. läktare schavott kateder. undgå. farsot episod epok epok skede skede resning eremit utslag utslag rymma. podwyższenie. undkomma. fläkt fläkta. befattning vakans estrad. n. owiewać entuzjaście entuzjazm epidemia. szafot estrada.energią energiczny energiczny energiczny. fläkt svärmare jubel.wachlować. suszarka (do włosów). treść.wachlarz.

bölja vink. vippa. vippa. tilldragelse kanske uppenbar. kurre yrke specialist duglig. machać etikett etikett etikett etikett Europa europé europé europé utrymma. evakuera evangelium evangelium protestant evenemang. bölja vink.nalepić etykietę etykietka Europa europejczyk Europejczyk. jawny fabryce fabryczny fabryka fabryka. skinienie. kompetent fyrverkeri avloppsrör. wytwórnia fabrykacją fabuła faceci facecie facet. vippa. rzeczywiście faktyczny faktyczny fala fala przybojowa fala typu EH fala typu H fala typu TE fala. nalepka. vinka. oczywisty. egentlig vink. machanie ręką. evakuera utrymma. äkta. vinka. människa karl. karl. pipa faktum faktum faktum mäklare faktuera faktuera faktiskt faktiskt verklig reell. list przewozowy. tydlig fabrik fabrik fabrik fabrik tillverka. vinka. händelse.falować. förfärdiga. tillverkning livlig. opróżnić ewakuował ewangelia ewangelią ewangelik ewenemencie ewentualnie ewidentny. bölja bränningar vink. okoliczność faktor faktura. rör. real. verklig. vinka. vippa. fabricera.zafakturować fakturą faktycznie faktycznie. alert manskap man.etykiecie etykieta identyfikator etykietować etykieta. bölja . bölja vink. vinka. fall.europejski europejski ewakuować ewakuować. vippa. evakuera utrymma. jegomość. chłop fach fachowiec fachowy fajerwerkach fajka fakcie fakt fakt. powiewać. Europejka.

stift stoff. lantgård bonde. nieprawdziwy. veck vika. front. gospodarz fartuch fartuch. osann. tyg. bedräglig falsk. stift nubb. ämne avgrundsdjup . apteka farmą farmer farmer. oszukiwać fałszował fałszował fałszował fałszywy fałszywy. blöda blödning tur apotek apotek hemman.ręką fala. pant krumelur pantsätta. framsida böna sätt. dziwaczny fantazyjny fantom farba klejowa farbował farbując farcie farmacja farmacja. mode nubb. ätt. bestämd falsk. osann.fasonować. zakładka. fasad. osann. osłona fasada fasola fason fason. pant sagolik sagolik käck skepnad valpsjuka åderlåta. rolnik. bałwan falą fałda fałda. bölja vika. przekłamany familią fan fancie fanfarą fant fantastyczny fantastyczny. bedräglig oäkta släkt. mode sätt. bedräglig osanning förfalskare förfalska förfalska förfalska förfalska förfalska fast. jordbrukare förkläde förkläde främre. kłamstwo fałszerz fałszować fałszować fałszować. moda. wzór.fałszywy. vinka. tråckla. familj fläkta. obłudny fałsz. jordbrukare bonde. kształtować fastrydze fastrygować faszerować fatalny bölja vink. tråckla. błędny fałsz. veck veck. bondgård. vippa. nieprawdziwy. veck vika. plissera falsk. styl. składać (się) fałdą fałdą fałsz fałszywy.zginać. fylla. fläkt pantsätta.

nåd. święto ferma ferma.uprawiać ziemię. lovdag. udostępniać publicznie faza. gynna. helg ferie semester. skönlitteratur oäkta kullerbytta pelare . rast jäsa jäsa jäsa helg. helg hemman. okres fazą febra febrą feler fenomen ferie ferie ferie. gospodarować na roli fermacie fermencie ferment fermentować festiwal festiwal. ynnest skede estrad. nummer. teater estrad. przedstawić. högtid högtid. teater skede skede feber feber fel. uppehåll. cyfra.) obliczać figurą fikcja fikcja. gospodarstwo rolne. lantgård hemman. strapats trötta. sylwetka. figurować. gestalt roman. figur. gestalt siffra. ruskig ödesdiger avgrundsdjup ödesdiger trötta. wczasy. nieuchronny fatydze fatyga fatygancie faul faworyt faworyzować. odświętny festyn fidze figa figiel. valv lekfull kupig siffra. fel. lovdag. święto. lantgård paus. sprzyjać. ofog. rysunek. nummer. skönlitteratur roman. beznadziejny fatalny. (amer. psikus. szkoda. figur.wyobrazić. woleć faza faza faza. dyster.fatalny fatalny fatalny.świąteczny. favorit gunst. favorisera. strapats friare skuld. okynne båge. lyte företeelse semester. bondgård. niezgoda figlarny figlarny figura wypukła figura. förpläga fikon fikon rackartyg. högtid helg. skönlitteratur roman. bock älsklings. etap prezentować. liczba. psota. odygd. bondgård. beletrystyka fikcją fikcyjny fikołek filar kuslig.

mocno firmą fiskus fizjologiczny fizyka fladze flaga flaga. fet filé filé agentur gran. kamień brukowy flakon flamą flaszka. sprätt fast. kolba (szklana) pelare fett. stadig.filar. filial. solidny. stanowczy. tablica alokacji pliku filet filet. firma. sällskap.filtrować (się) filtrować filtrować filtr Fin. firma. kopp tekopp bägare. orubblig fast. slutsats drätsel drätsel drätsel sluta violett violett violett ridå. kopp bägare.fioletowy firanka fircyk firma firma. firma.twardo.płyta chodnikowa. stadig. kopp filosof filosofi filosofi sila sila sila sila finnländare slut. opaska na głowę (ozdobna lub do podtrzymania wlosów) filia filia filia filiżance filiżanka filiżanka do herbaty filiżanka. puchar (jako mistrzostwa i nagroda) filozof filozofia filozofią filtr filtr. Finka finalizacją finanse finansować finansował finisz fioletowy fiołek fiołek. mocny. samfund bägare. butelka. skatt lekamlig fysik flagga flagga flagga vas flamma. stadig.twardy. kolumna file allocation table. bransch förening. förhänge. gardin snobb. socitet. låga flaska . samhälle. kubek filiżanka. tablica rozmieszczenia pliku. orubblig fast. kopp bägare. orubblig beskatta.

flotta marin. uszczelka. teczka (tekturowa itp) folk.pieczęć. form. dana. nummer formalność formalitet format format format format. gestalt. storlek. form. krewni fonia fonia fonia fontanna fontanną forcie forma enda. låta. omfång. bilda formując utformning formularz formulär. form. bilda. flotta marin. form. säl. ludziska. rowek. försegla. gestalt. wzór. lacka sigill. postać format formować formulär. besegla. frisk. försegla. uszczelniać folder folder. besegla.pieczętować.pieczętować. lacka sigill. <folders> ludzie. blankett. broszurka. futro z fok. omfång. säl. nadawać kształt bilda formacie format formacie format. lacka mapp mapp pejla. blankett. försegla. form. kształt. gestalt. arta.pieczęć. blankett. pieczątka. flotta sigill. gestalt. marynarka wojenna foce foka foka. dana forma. fason. försegla. format Tabloid tablett format. nummer format A3 formularza. läte Öresund sund fontän fontän fästning formulär. storlek. gestalt. dana formułować utforma formułował utforma . plomba. sjötunga.formatować format formatować format. solid.grać na flecie flircie flirt flocie flota flota flota na flota. uszczelka. ljuda. skoroszyt. model. lacka sigill. uszczelniać foka. dana formował dana. plomba. skepnad. <seals> futro z fok.flądra flecie fleczer flet.lud. pieczątka. ljud. bilda. bilda. skepnad. fason. arta. säl. besegla. besegla. säl.formować. sula flöjt plomb flöjt kurtis kurtis flotta flotta marin.

ładować fragmencie fragment fragment fragmentować fragment. kraft. vilstol fotografera frakt frakt frakt skärva skärva skärva skärva glädje. styrka. förstärka befästa. framsida främre. tvinga fästning fästning fästning spratt. fasad.oklepany. front.forpoczcie forsa forsą forsą forsować fort forteca fortecą fortel fortuna. uttryck fras. penningar våld. fröjd bråk (i matematik) bråk (i matematik) Frankrike fransk fransk fransman fransk imponerande grämelse fras. ułamek frakcją Francja francuski francuski. framsida pensel. lugg främre. banalny fregacie frędzel frędzlą froncie front froterka froterować förpost deg deg pengar. tilltag. szczęście.język francuski Francuz Francuzi frapowano frasunek fraza fraza. fuffens. część. uttryck fras. fasad. karmstol länstol. odłamek frajdą frakcja. wyrażenie złożone frazą frazes. frans. front. borste. förmögenhet befästning befästa. knep lycka. przewóz. traf fortyfikacją fortyfikować fortyfikował fosa fosą fotel fotel fotel klubowy fotografia frachcie fracht fracht. tränga. trivial fregatt tofs flik. majątek. borsta blanka . koszt przewozu. uttryck vardaglig. förstärka vallgrav vallgrav fåtölj länstol.

szafka kabinett gabinet. grund stiftelse. låda. förpläga. założenie. rys. ilska. schowek gablota. ursinne. komórka. grundläggande. ilska. ränna avloppsrör.4536 kg). väsentlig handskas med. ustęp. szafka. gylf. raseri furtka grind. skrin. fryzjerka fudze fujarka funcie fundacja fundacja. kamień kotłowy päls gabinecie kabinett gabinet. grund stiftelse. podstawowy. undfägna funkcja. anläggning. vagn. zasadniczy. grund principiell. grund stiftelse. klosett kredens. vaja omintetgöra höjd. mål. anläggning. kasus. rör. raseri furią förbittring. anletsdrag cecha produktu. kärra furia förbittring. port fusy bottensats futerał hylsa. fodral futerka päls futro päls futro.podstawowa zasada fundować polsk polityr. opcja. fundament fundamencie fundament fundamentalny. tjänsteman funkcjonariusz tjänsteman. hårfrisörska barberare barberare frisör. pipa bulta stiftelse. hårfrisörska räffla. szał förbittring. możliwość. officiell. istotny. ufundowanie. cecha. sekretarzyk. ursinne. furmanka åkdon. topp. polera. funt (waluta) bulta fura. fly. ursinne. fall. gablotka monter . bemöta. pokoik. anläggning. ilska. behandla.froterować froterować frunąć frustrować frydze frywolny fryzą fryzer fryzjer fryzjer (męski) fryzjer męski fryzjer. anläggning. fluga. raseri furia. pokoik. krön lättfärdig vadmal barberare frisör. element funkcje korygowania błędów (ECC) ansiktsdrag funkcje wykrywania i korygowania ansiktsdrag błędów (ECC) funkcjonariusz officer. sak. ämbetsman funt bulta funt (0. putsmedel flyga. podstawa.

brygada (pracowników) gani gapić się gapić się gar garb garb. opalenizna garbowanie garderoba garderoba. branża. ględzić. górka rozrządowa. läktare galleri. hals. läktare galoppera. prat. bal muskot muskot vågskål liga. bransch gran. samtal kräldjur skämt. gäng tillrättavisa gapa gapa. språksam mångordig pratsam pratsam. żel galaretka galaretka. kabyss galleri. oddział.garbnik. filial. szafa gardła slagträ. kisiel galerą galeria galeria. gawędziarski gadatliwy. samtal käke pratsam. imadła gadatliwy gadatliwy gadatliwy. nystan. burk. tala. galopp galoppera. prat.rozgałęziać się. odgałęzienie. gryta. glo kanna. flädermus kräldjur käke samtala. tala. filial. rozwidlać się gałąż gałgan gałganach gałka gałka muszkatołowa gałka muszkatułowa gamą gang. läktare galleri. filial. rozgałęźnik. rozmowny gadce gadziną gag gaj galarecie galareta.gacek gad gadać gadać gadać. bransch gran. kula.galop gałąź gałąź. filia.garbić garbować garbować. szczęka. galopp gran. kruka puckel puckel garva garva garva garderob garderob strupe. gyckla dunge. sztolnia galerią galop galopować. klot. zespół. lumpor boll. odnoga. opalać się. bransch trasa paltor. lund gelé gelé gelé gelé galär. stirra. språksam samtala. svalg .

försmå. dzbanek. snäll. kvalitet god. hygglig utsökt. odporny na wstrząsy gderać gderać. sort. annorstädes .) benzyna.uprzejmy. föga. kruka lerkruka kanna. enär. kostym. dräpa. försmå.narzekanie gdy gdyby gdyż gdzie indziej strupe. szorstki. nierówny teren. rodzaj. (pot. życzliwy gatunkowy gawęda gawędziarski gawędzić gaworz gaz gaz. litet släcka slockna släcka avliva. därför att annanstans. odporny (na wstrząsy) gburowaty. hals.zatruć gazem gazecie gazeta gazowy gąbce gąbczasty gąbka gąsce gąsienica gąsienicą gąszcz gburowaty gburowaty. garnison lilla. som om. naczynie garnek. gryta. ringaktning kanna. hån förakta. svalg guttural håna. oländig kantig. slå ihjäl kvalificera. ringa. doniczka. kubek garnirował garnitur garnizon garnuszek gasić gasnąć gaś gaś gatunek gatunek. passa besättning. döda. vänlig. gryta. kruka krus. val prat pratsam prat kuttra gas gas tidning tidning gas svamp porös svamp anka larv larv djungel tölpaktig kantig. ringaktning förakta. såsom. egenskap. burk.gardło gardłowy gardzić gardzić. kanna garantera klänning. ifall emedan. oländig brumma brumma eftersom. liten. nierówny (teren). miły. pogardzać gardź garnek garnek gliniany garnek. dzbanek. szorstki. art. burk.

gest bägare. byta. general allmän. stracić życie giń gips gips. tillförsel. växla. byte sport broms spänslig smidig böjlig tillgång. växla. mansålder allmän. ädelsten tidsålder. mansålder tidsålder. någonstans någonstans juvel. manöver. slingra böjlig. byta. pochodzenie geniusz geniusz. fondbörs utbyte. tynk. kröka. uppkomst. zwarty gęś giąć gibki giełda giełda giełdą gier giez giętki giętki giętki giętko gigant gigantyczny gimnastykować ginąć. początek. fältherre. motion.tynkować girlandą var som hest. upphov geni geni lantmätare åtbörd. någonstans var som hest. mansålder tidsålder. talent geodeta gest gest (ruch ręką) geście gęba gębą gęstnieć gęsty gęsty. leverera. byte aktiebörs. inöva omkomma. krök. byle gdzie. gest åtbörd. härkomst. utöva. bukta sig. förmedla. pokolenie generacją generalny generał genetyka geneza.gdziekolwiek gdziekolwiek. general fysik ursprung. förgås gips plåster krans . någonstans var som hest. kurva. nigdzie (w zdaniach przeczących) gdzieś gdzieś gem generacja generacja generowanie generacja (nośników ładunku) generacja. mansålder tidsålder. gest åtbörd. fältherre. förse jätte jättelik övning. upprinnelse. mugg bägare. przepadać. öva. förgås omkomma. plaster. mansålder tidsålder. klenod. mugg avreda tät tät gås böja. smidig utbyte.

smutsa. chwalić gloryfikował gładki gładki gładki. opinia. kula (lub coś w tym kształcie) globulce gloryfikować. przymierać głodem. jord jordmån. fort.wygładzać gładko gładzić gładzić gładzić głebokie głebokie. stämma röst. spokojny (morze. globus. równy (droga). smutsa. być spragnionym głodował głodował głodówce głos głos. brudzić glebą ględzić glina glina. np. glatt slät.gleba gleba. w głąb głębokie głodny głodować głodować. ciasto). jakaś półpłynna masa. plama.głęboko. glatt renlig blanka polsk polityr. mark. mark. podróż). ciasto). jakaś półpłynna masa. mark. bez grudek. łagodnym smaku (alkohol). flack. ił gliną gliniany gliniarz glob glob. jämn.wygładzać gładki.plamić. jord käke lera lera lera lergods koppar glob glob kapsel förhärliga förhärliga fadd. svälta hungra. równy.brud. spokojny (morze. svälta utsvulten fasta. np. smutsa. strona (w gramatyce). zdanie głosiciel jordmån. dobrze wymieszany (tzn. jämn. bez grudek. głębokie głęboki głęboki głęboki szacunek głęboki. glatt slät. jämn. stämma predikant . dobrze wymieszany (tzn. o przyjemnym. klanglös. jord jordmån. podróż). putsmedel djup djup djup djup vördnad djup djup hungrig hungra. våning slät. snabb röst. o przyjemnym. morzyć głodem. svälta hungra. łagodnym smaku (alkohol). głodzić. platt. polera.

czoło. rösta omröstning. främst hög ursprunglig kardinal huvudsakligen förnämst. huvud. huvud. storlek. rösta. huvud. död döv duns. avliden. huvud.głosić kazanie głosować głosować. głowa głód głód głód głód.wygłupiać się. röst. röstning omröstning. ledare. talare talman. niemądry głupi. błazen. pierwszy. śruby). dyrektor. zasadniczy główny. dunka stum dåraktig tokig. na oślep głowica głowica nagłówek głowica. ledare.głosowanie. ledare. dum. överhuvud chef. pierwotny głuchocie głuchota głuchy głuchy głuchy odgłos głupi głupi głupi głupi głupi. podstawowy. głos głosowanie głosując głośnik głośnik mówca. handlöst chef.stać na czele. ledare. tjut. dumbom . volym högljud. tjuta högljud. nagłówek. hungra svält hunger. talare högljud. prowadzić głową głową do przodu. ljudlig chef. kierować. överhuvud chef. överhuvud hungersnöd hunger. överhuvud chef. niemądry. främst ursprunglig dövhet dövhet dåd. hungra hagtorn hövding förnämst. ledare. enfaldig dum dåraktig tokig. ljudlig gallskrika. rösta. pożądać głóg główny główny główny główny główny. łeb (np. huvud. błaznować predika omröstning. dum. enfaldig tok. ledare.głodować. överhuvud huvudstupa. główny. korona (drzewa). kardynalny główny. prelegent głośno głośność głośny głośny płacz głośny. szef. överhuvud chef. röstning omröstning. ljudlig omfång. huvud.głośno głowa głowa. röstning talman.głuptas głupiec. głowica. narr. röst.

zlość gniewać. fågelbo hylsa näste. tępak głupocie głupota głupota. mu godność godność. samtycka. port.budować gniazdo. samhälle. fågelbo bulna skrynklig klämma. blotta . nödtorftig.wygłup gmina gminą gna gnacie gnać gnębienie. gnieździć się gnić. rozgniewać. vrede ilska. jego. komplet. siedlisko.gniew gniewny gnoi gnój go. tömma grundlös. rinna förtryck. gå. märkvärdig. pressa. bringa. gödsel honom värdighet värdighet anständig påfallande. press ilska. löpa. gniazdo gniazdo gniazdo.ropień gnieść gnieść gniew gniew. pewny godzić się godzina godzina policyjna godziną gofr gofry goić się gol gołąb gołąb gołąbki gołosłowny gołosłowny. samhälle. gniazdko. menighet gemensamhet. bezpodstawny goły dumbom dumhet dumhet dumhet gemensamhet. vrede ilska. beklämning ansatt näste.głupiec. löpning. ränna. tidpunkt våffla våffla läka mål duva duva kål tom. tidpunkt utegångsförbud timma. ucisk gnębił gniazdka gniazdko. arg dynga dynga. köra. menighet driva. trycka. ropieć. åka ben springa. ogrundad kal. överenskomma timma. jemu. enas. vrede vred. fågelbo näste. anmärkningsvärd pålitlig pålitlig överensstämma. åktur. zaufany. ansätta. naken. powaga godny szacunku godny uwagi godny zaufania godny zaufania.

värdshus ekonomi. pochodzący z kradzieży gorączka gorączkowy gorączkowy. polować. hätsk bitter. undfägna. bruzda. förestå. polowanie. ruja. pokupny. nagi goły. roa reumatism . värdshus värdinna husmoder hushållerska hushållerska husmoder underhålla. żar. hätsk gätgiveri. wytop. hyresvärd gätgiveri. värma. rowek gonitwą gorąco. besk. obnażony. traktera. bondgård. ekonomisk hemman. spust. värme varm. stöt värre bitter. dozorca gosposia gosposia gościć gościec naken kal. upphetta. lantgård värd. rzetelny. (fiz. pościg. het feber febrig febrig het. nödtorftig. zapał gorliwy gorliwy gorliwy. lantgård hinna. blotta jaga ciselera ciselera hetta.goły. malaryczny (klimat) gorejący gorliwość gorliwość gorliwość. leda hushåll hemman. poważny.ogrzewać (się). arbetslust ivrig nitisk allvar korsett korsett underlägsen. nieizolowany gonić gonić. bondgård. handha. mindervärdig. sparsamhet ekonomi. hantera. chockera. sumienny.) ciepło. domownicy gospodarstwo rolne gospodarz gospodą gospodyni gospodyni domowa gospodyni. naken. manövrera. grzać gorący gorący. underhaltig värre chock.powaga gorsecie gorset gorszy gorszy gorszyć gorzej gorzki gorzki. ivrig iver iver nit. sparsamhet sparsam. bardzo dobrze się sprzedający. nagrzewać. przykry gospoda gospodarce gospodarka gospodarny gospodarować gospodarował gospodarstwo domowe. besk. het varm. upał.pogoń. ścigać. brinnande.

gem (w tenisie). koka mat. handla. zwiedzający gotować gotować (się). kucharzyć. fjäll berg. beredvillig. påpasslig. påpasslig. spel. redo. agera. bystry gotów gotów gotówce gotówka gotówka gotówka gotówka.kucharz. góra górzysty górzysty górzysty. klar beredd. beredvillig. fjäll berg.górniczy górniczy górny górować górować nad górska dolina górski góry góry. villebråd. kokerska beredd. färdig. kulle bergsbruk bergsbruk bergsbruk bergsbruk övre dominera förbise. pieniądze. inkassera kassa. påpasslig. kontant. fjäll isberg berg. gäst. främmande besökande. kontant. kontant. främmande kock. spel. böld kock. göra parti. lek ordlek parti. färdig. villebråd. inkassera kokning anrättning. inkassera pengar. dåd. gäst. róż (kolor różowy). verka. fjäll backe. odwiedzający.różowy góra góra lodowa górą górce górnictwa górnictwo górnictwo. matlagning nejlika skär berg.spieniężyć. redo. fjäll kuperad bergig bergig akt. främmande besökande. minowanie. skłonny. beredvillig. zrealizować (czek) gotując gotując goździk goździk. górski. penningar kontanter kassa.gościną gościnność gościnny gość gość gość. <games> gästfrihet gästfrihet gästfri gäst. färdig. klar kassa. klar beredd beredd. överse med dal berg. koka mat. wrzeć gotować. kucharka gotowy gotowy. redo. lek . olbrzymi gra gra gra słów gra. kokerska koka.

ram gräns gräns inskränka. ås fri. rabatt. zawodnik. aktor.obacz <bind> granica. gyckel. bård. ram rand granit krön. być na krawędzi. odtwarzacz (np. obszar graniczny. skådespel. ram gräns kant. gräns. dążący. hagla målande. gra. begränsa. obramowanie. brzeg. rabatt. hagla hagel. skraj. do przyłaczenia się grabić grabie grabie (także krupiera). zgarniać. bård.pozdrawiać. åskådlig rådande medgiva.<it hails> pada grad. zakres granicą granicie graniczny graniczny graniczyć graniczyć. ram granit kant.powitanie. pjäs. lyckönskan gratulation.zabawa.zwierzyna. obwiednia granica. bård. agera. räfsa kratta. krawędź granica.zawody.skierowany.brzeg. tofs takås. spel. gräns gräns kant. krawędź. räfsa plundra nåd spelare spelare lek.ograniczyć. sztuka (teatralna) grad grad. bård. gräns. räfsa kratta. (przen. pochylenie. spela hagel. migotać. spela lek. inbunden gräns kant. gräns. bård. gräns. bevilja stipendium skandal kant.ktoś chętny do wzięcia udziału. płyt) grać grać (np. pogrzebacz. ledig gratulation. rabatt. rabatt. w karty. skådespel. ograniczenie. gräns. bawić się. pjäs. ramka. dziczyzna. lyckönskan .<hail!> witajcie! graficzny grafion grancie grancie grandą granica granica granica granica granica. agera.) szperać grabież gracją gracz gracz. sztuczki. szachy. gyckel. rabatt. tenisa). okap granit grań grań gratis gratulacja gratulacje kratta. witać. spel. pozdrowienie.grabić. ram skyldig.

vall damm (fördämning) damm (fördämning) grav grav.Grek. zbierać gronostaje gros (tuzin tuzinów) groszek grota grota. håla grotta. gravera inprägla. villebråd. plocka hermelin grov. grift bostad. brutto ärta grotta.gratulować gratulować. uroczysty grób. lek Grekland grekisk grekisk grekisk grekisk utomhusgrill damm (fördämning) bank (av jord). gratulera inprägla. grobowiec gród grubasek lyckönska. hotelse otäck hotfull grav grav grav. jaskinia grota. spel. nasyp. gravera tyngdkraft parti. håla grotta. fruktan hota hotfull hotelse hot. gratulera lyckönska. håla skräck. boning barn . gratulera lyckönska. plocka samla. poważny. pieczara grozą grozić grozić groźba groźba groźny groźny grób grób. grift grav. håla klass grupp grupp klase samla. tama groblą grobowca grobowca grobowiec groch groch. grift ärta ärta hulling grotta.doniosły. inhämta. winszować gratulował grawerować grawerował grawitacja grą Grecja grecki grecki. Grek grecki. inhämta. nadbrzeże. język grecki grek grill grobla grobla. wał grobla. groszek grocie grocie gromada gromada gromadą gromadce gromadzić gromadzić. Greczynka.

skål (utbringa en -) rostat bröd. sträv. skål (utbringa en -) bädd. ojämn. säng . tłusty. klösa. mętny (płyn). zgrubny gruby gruby gruby. riva.grupować grupować się gruszce gruszka gruz gruźlica gruźlik gruźlik.sadło. napp skråma.tablica alokacji plików gruchać gruczoł grudce grudnia grudzień gruntowny gruntowny. głęboki grupa grupa danych starsza o dwa pokolenia od danych rozpatrywanych grupa. repa.<File Allocation Table> tablica alokacji plików gruby. gęstość gruboziarnisty. tłuszcz.grymasić grypa gryz gryzmolić gryzoń gryźć.<FAT>. fet fett. värme värma. zbity.<File Allocation Table> . fet kuttra körtel smula december december grundlig djup grupp farfar. sträv. rzęsisty (deszcz). grov skrymmande tjock tjock fett. tępy (umysłowo). upphetta. lurvig. morfar grupp grupp päron päron skräp tuberkulos lungsjuk lungsjuk grimas grimas influensa bett. varm rostat bröd. grov. värma. skrapa gnagare gnaga hetta.sadło. knagglig ohufsad grovlek grovlek plump. rispa.gąszcz gruby. gęsty.grube zyski grubiański grubiański gruboskórny grubość grubość. bita.gruźliczy grymas grymas. dręczyć grzać grzał grzance grzanka grządce melon tölpaktig skrovlig. tłusty.<FAT>. tłuszcz.

zarządca. frans. skrzek.o rybach i płazach: składać jaja grzywka grzywna grzywną gubernator gubernator. tordön. kamma kam. tillbaka. vite vacker. szczególnie przy zwracaniu się do osób o wyższym statusie społecz gubić gulasz gulasz. konspirera. kalenica grzebać grzebień grzebień. åska dåna. begrava kam. stuva stuvning.grządce grządka grzbiecie grzbiet grzbiet (górski). także członek zarządu. rygga. regulator.s (pot. tordön. åska svamp svamp yngel flik. dusić (potrawę) guma.gotować. rygga. tillbaka. rossling. skramla. kamma synda. karm.czesać grzech grzechotać grzeczne słowa grzeczność grzeczność grzeczny grzesznicą grzesznik. åter rygg.techn. naczelnik. ås jordfästa. åska dåna. hövlig syndare syndare syndig synda. åska dåna. lugg straff. stuva gummi gummi gummi gummi . artighet artig. rossla älskvärdhet hövlighet hövlighet. sprattla dåna. duszone mięso. rober (w brydżu). rassel. åter takås. tordön. synd rassla. dunder. grzesznica grzeszny grzeszyć grzędą grzęznąć grzmieć grzmocie grzmot grzmot. grań. vite. mista. fin. karm. rober w brydżu.grzmieć grzyb grzyb. kalosze gumą gumowy täppa. synd abborre flundra. piorun. dunder. säng rygg.rosnąć jak grzyby po deszczu grzybnia. komplott. intrig bädd. förlora stuvning. dunder. bötefälla landshövding landshövding tappa. <rubbers> kalosze guma. tordön. dunder. grom.) także w formach skróconych <guv> lub <guvnor> w zwrotach grzecznościowych (odpowiednik "proszę pana"). skallra.

våldsamhet grym oemotståndlig häftig strid. häftig. våldsam doppa passionerad. vissling. häftig.gwizdać gwizdać gwizdek gwóźdź gwóźdź. przemoc. vantro.rękojmia gwarantował gwardia gwardian gwarny gwiazda gwiazdka gwiazdka Wojny gwiazdka. vissla vina. przycisk. slang garantera garantera garantera garantera garantera garde förmyndare. högljud stjärna asterisk asterisk asterisk astral vina. tycke smakfull avsmaka. poręczyciel. znak odsyłacz(w tekście) gwiezdny. pociąg (do kogoś. vissla nagel. złapać. vissling. spik nagel. naruszać gwałt. uzasadniać. gwizdek. gwarant.gwarantować gwarantować gwarantować. smak. nubb. smaka böjelse. sympatia.gusła gust gust. zagorzały.przybijać vidskepelse. nubb. smak. namiętny. tumör knäppa. spik . våldsam grym surra dialekt att tala. skrock avsmaka. våldsamhet våld. przekroczenie gwałtowność gwałtowny gwałtowny gwałtowny gwałtowny gwałtowny spadek gwałtowny. pazur gwóźdź.czegoś) gustowny guście guwernantce guz guz guz guzik guzik. spik nagel. klimp svulst. żarliwy gwałtowny. vissling. szpon. lidelsefull strid. spika. silny gwałtowny. paznokieć. osoba która otrzymuje gwarancję. nubb. spika. spika. knapp knäppa. astralny gwizd.zapiąć (się) gwałcić gwałcić. knapp kränka kränka våld. paznokieć. vissla vina. dziki gwar gwara gwara gwarancja gwarancja. smaka guvernant blåmärke klump. målsman bråkig.

rörelse . aureola hałas hałas hałas. zakłócenia hałasować hałaśliwy hałaśliwy eumatyczny hałaśliwy. zajęcie. knäppe lås. zakrzywić hak. underklänning. dwór halluks halo. vinkel meta. zagięcie. näring handlare gåpåare planka. zgiełk. stoj stoja. hake.handlować. haczyk. fjäsk väsen. nałożyć na hak halą halce halka halka hall. larm. kąt haftce haftka haftować haftował hak hak. hög. oljud. krok haka fast. smyga.hamować handel handel handel. stack hängmatta avhålla. återhålla broms broms broms handel. vinkel lås. larm. stoj väsen. krok meta. hake. przedpokój. yrke. klänning. oljud. högljud bråkig. kåpa sed. yrke. hake. buller. rörelse handla. högljud bråkig. zagiąć.zahaczyć. vana kolt. gmach. knäppe brodera brodera haka fast. oszust. łowić na wędkę. remsa. krok krok haka fast. oväsen. szum. slira hall. handel. sukienka haczyk haczyk órska) haczyk. krzykliwy hałdą hamak hamować hamował hamulca hamulec hamulec. bullra bråkig. handel. punkt widzenia. punkt zaczepienia hak. wbijać gwoździe habit habit habit. kåpa haka fast.gwoździami. krok verkstad underklänning underklänning lapp. hop. olåt. halka. högljud skock. sedvana. hake. sal liktorn gloria väsen. dokonywać transakcji handlarz handlarz narkotykami handlować handlowy kolt. väsnas. buller. lokal. klänning. sala. oväsen. återhålla avhålla. tambur. olåt. handla handel.zgiąć. näring handla. förstuga.

kommunikationstabell. elak vanära. (przen. indiański. sinnelag. schema harpun humör. komercyjny handrą haniebny haniebny hańba hańbą harc harcerz hardy harfa harfa. syndig. kex kättare kätteri kätteri lufttät drabba. hyvel. podwieczorek. vanheder vanheder. stursk harpa harpa harpa rassla. sucharek heretyk herezja herezją hermetyczny hicie hindus hinduski. wzmacniać. kask halvklot beväpna. hyvla hebreisk ledare hacka hjälm.handlowy handlowy. Hindus kommersiell.grać na harfie. merkantil kommersiell. twardnieć hartował hasło haust hazardowy heban hebel hebrajski hegemon helikopter hełm hemisferą herb herbacie herbata herbata. spana spotsk. slå. speja. stygg.) przynudzać harfą harmider harmider harmonogram harpun hartować hartować. skam tilltag. svinga vansklig ebenholts plan.Indianin. svänga. lynne. handel handlowy. träffa indisk. svängning. arm te te te skorpa. blamage. temperament hårdna. merkantil mjälte skamlig ogudaktig. rassel alarm tidtabell. utwardzać. härda sig tempererad lösen gunga. väpna. rörelse kommersiell. herbatka herbatnik herbatnik. bestycka. komercyjny handlowy. rusta. upptåg scout. merkantil handel. indian . indian indisk. dingla. indyjski. smälek. kex skorpa.

rep.obciążyć hipotecznie. lina hollänsk hollänsk hala bogsera hala hyllning hummer predikan glättig heder. zastaw. udawanie hipoteka hipoteka. dług hipoteczny. ära provision. obłuda. givmild slösaktig tågvirke. gro avel ädelmod ädelmodig. växa. historia historia historisk historia garn historiker Spanien nazist ras bliva. berättelse. respekt igenkänna nativitet nativitet fasa horisont . zastawić hipoteza. respektera. arvode lön hänseende. hedra. hycklare skrymtare. hypotek belåna. frikostlig. taxa. aktning. przypuszczenie histeryczny historia historia historią historyczny historyczny historyjka historyk Hiszpania hitlerowski hodował hodował hodując hojność hojny hojny hol holenderski holenderski. hypotek gissa hysterisk historia sägen. inteckna. honorar.holowanie hołd homar homilią homoseksualista honor honorarium honorarium honorować honorował horoskop horoskop. transportować. narodzenie horror horyzoncie hypnotisera hypnos hypnos skrymtare. inteckna.linka/lina holownicza holować. hycklare hyckleri hyckleri belåna.hipnotyzować hipnoza hipnozą hipokrycie hipokryta hipokryzja hipokryzja.język holenderski holować holować. ciągnąć.

) iloczym logiczny ich ich ich. samt hur som helst. samt och. widnokrąg horyzontalny horyzontalny.horyzont horyzont. samt och. katastrofa. vråla. svängning. berg gunga. brusa. et cetera I. humor humoristisk orkan hurra lager gunga. svänga. rackare. råma. je. vagga. idé ideell skönmålning idealisera idealisera fullkomlig ideal . krasch. samt deras dem dem tanke. koniunkcja (zob. . AND (informat. trzask. a. bęc!. alltnog och så vidare och så vidare och. lymmel lynne. conjunction) I. im idea idea. doskonały horisont horisont vågrät vågrät visitation inspektera.walić. ryta. poziomy hospitacją hospitował hotel hotelowy hrabia hrabina hrabiną hucie huk huk huk huk. brak skräll bov. zbankrutować huk. skrika. idé tanke. svinga järnbruk husar psalm och.roztrzaskać (się). syna hotell hotell greve. trzasnąć hultaj humor humorystyczny huragan hurra! hurtownia huśtać się huśtawce huta (stali) huzar hymn i i tak i tak dalej i tak dalej. conjunction) i. dingla. koniunkcja (zob. trzask. pomysł idealistyczny idealizacją idealizować idealizował idealny idealny. <bang!> bum!. vrål mullra flyghaveri. räkna grevinna grevinna gjuteri skräll dån.

iglica. barr igłą synål. blöda ilustracją tavla.ideał ideał ideą identyczny identyfikator ideal ideal tanke. barr igła. syniluzoryczny illusorisk im dem imadła käke imaginacją inbillning. idé identisk passera. produkt iloczyn produkt alster. belysa iluzja villa. wskazówka synål. pomijać bortse från ignorował bortse från igrzyska sport ikona ikon ikona. belopp ilość kvantitet ilość. porträtt. bild ilustrować illustrera. tillbringa. räcka. giva identyfikować. nål. underkänna. kwota antal. belysa ilustrował illustrera.idealny. fela. produkt ilosć antal. barr ignorancja. förflyta. liczba. złudzenie villa. belopp ilość. utożsamiać identifiera identyfikował identifiera idiota idiot idiotyczny fånig idiotyzm idioti idol avgud ie zdawać misslyckas. belopp ilość antal. fantasi imaginował inbilla sig. ideogram. eklärera. tänka sig imbir ingfära imbryk tekanna imbryk do herbaty tekanna . ostro zakończony szczyt wieży spira igła synål. nål. övergå. syniluzja. nål. målning. wielkość kvantitet iluminował upplysa. förfela iglica. nieświadomość okunnighet ignorować bortse från ignorować. piktogram ikon ikoną ikon iloczyn alster. illuminerad ilustracja wpuszczona åderlåta. syniluzją villa.

znaczyć. namnge. ważność. importera import. importera vanmakt impregnera impuls puls impuls puls impuls annorledes inviga händelse händelse obestämd nota. importera import. banämning. importera import. wdrażać implikował implikował imponować imponował imponujący imporcie import importować importować. förteckning. förnäm. sprowadzać importować. ädling import. import impotencją impregnować impuls impuls impuls (elektryczny) impuls elektryczny impuls. dopnamn nämna. nieokreślony indeks Indianin indiański Indie indor indor indyk indyk indyk. Turcja namnsdag förnamn. cesarstwo impersonale. imperium opersonlig näsvis näsvis införa underförstådd innebära ålägga imponerad adlig. namn. <Turkey> Turcja indyk. imitera apa efter. zuchwały implementować. forma nieosobowa impertynencki impertynencki. importera import. indian Indien kalkon Turkiet kalkon Turkiet kalkon Turkiet kalkon Turkiet . indian indisk. ädel. Turcja indyk. härma kejsare ofullkomlig kejsardöme.znaczenie. cesarz imperfectivum. kalla härma. lista indisk. niedokonany imperium. <Turkey> Turcja indyk.imieniny imię imię imitował imitował imperator. odruch inaczej inaugurował incydencie incydent indefinitus. rykte.

przeprowadzić inspekcję. upplysning. skild. naruszenie ochrony informacja informacja. personlig. wskaźnik. poj. enskild. ange. upplysa underrätta. indriva. meddela. drugi.ang.indykator indywidualny indywidualny. enskild. jednostka indywiduum indywiduum infekcja infekcją infekcyjny infekował infiltracja. delgiva. infektera. delgiva. person individ. nowość inny inny inny. människa smitta smitta smittosam smitta. övrig annan. włamanie. besmitta intrång underrättelse. upplysning. information underrättelse. skiljaktig annan.) informator. zawiadomić informował ingerował inicjał inicjał początkowy inicjować inicjował inkasować inklinował inkoherencją inkrement. benägen. enskild. wtargnięcie. pojedynczy. natomiast w polszczyznie lepiej oddawać w l. information körvisare underrätta. överblicka .osobnik. meddela. upplysning. information underrättelse. przegląd. przeglądać. individuell. personlig. owad inskrypcją inspekcja inspekcja. upplysa underrätta. översikt. person individ. ange. ange. tamten insekcie insekt. delgiva. obserwować körvisare individ. hågad brist på sammanhang stegvis ökning räfst nyhet särskild. individuell. individuell. meddela. przyrost inkwizycją innowacja. wiadomości informacje informacje (uwaga: w j. "information" występuje tylko w l. samla sinnad. [singularis tantum]. övrig insekt insekt inskrift visitation överblick. upplysa lägga sig i. personlig. mn. ingripa begynnelsebokstav begynnelsebokstav inviga någon i initiera ansamla. person person. inkassera. wskazówka (przyrządu) informować informować. upplysning. information underrättelse. insamla. zwiększenie o jednostkę.

förstånd. kontroler inspiracja. informacja inteligencja. undervisning redskap.inspektor inspektor. podnoszący na duchu. orkester undervisa. założenie instytucją instytut instytut. verktyg redskap. rozumny intencja. instrument. anvisning. umysł intelektualiście intelektualny intelektualny. rozum. bestjäla medryckande medryckande installera installera föreskrift. wzajemne oddziaływanie inspektör inspektör ingivelse ingivelse inspirera. förstånd. zakład (naukowy).ustanowić. inrättning anstalt. umysłowy. pojętność wiadomość. intelligens underrättelse. instruera undervisa. rozkaz instrumencie instrument instrument. założyć insynuacja. zamiar intencją intensywność interakcja. duktig svida avsikt avsikt intensitet interaktion . ustanowienie. budzący natchnienie. instrument. ożywczy instalować instalował instrukcja instrukcja oświadczenie instrukcja. inrättning anstalt. anvisning. verktyg redskap. mądrość. inrättning instifta instifta antydning insinuera insinuera inställsam förstånd förstånd intellektuell intellektuell intellektuell underrättelse. verktyg kapell. uczyć. aluzja insynuować. napomknąć (złośliwie) insynuował insynuując intelekcie intelekt. undervisning påstående. förstånd. przyrząd instrumentarium instruować instruować. intelligens intellektuell slug. natchnienie inspiracją inspirował inspirując inspirujący. uppgift föreskrift. zakład. instrument. instruera undervisa. instruera instifta anstalt. wywiad inteligent inteligentny inteligentny. intelligens underrättelse. informować instruował instytucie instytucja instytucja. informacja.intelektualista inteligencja inteligencja.

zapasy (w magazynie) dialogform dialogform klient klient intresse.interakcyjny interaktywny. kabel gränssnitt. ingripa intervenera. ingerować interweniować. tolka återge. kabel internatskola utläggning utläggning utläggning tolk tolk tyda. tolka tyda. przestankowanie interpunkcja. przestankowanie interpunkcją interweniować interweniować. intim. inledning objuden gäst objuden gäst intrig intrig intrig intimitet innerlig. ingripa intervenera. ränta intressant intressant intressant gränssnitt. tłumaczenie interpretacją interpretator interpretator. föredraga interpunktion interpunktion interpunktion interpunktion lägga sig i. być tłumaczem (na kongresie itp) interpretował interpretował interpunkcja interpunkcja. magazynowanie. połączyć interfejs. nieodmienny inwektywą inwencją inwentarz inwentarz. złącze sprzęgać. interpreter interpretować. tłumaczyć. remanent. zaciekawić intymność. zażyłość intymny invariabilis. nieproszony gość intryga intrygować intrygować. ciekawy interfejs interfejs. kabel gränssnitt. förtrogen oböjlig ovett påhitt. interakcyjny interesancie interesant interesować interesując interesujący interesujący. program interpretujący. uppfinning. sprzęg. ingripa tonfall tonfall rekommendation. påfund bouppteckning bouppteckning . ingripa intervenera. ingerować. sprzęg internat interpretacja interpretacja. mieszać się interweniował intonacja intonacją introdukcją intruz intruz.

ważny istotny. gnista gnistra. promenad.zaprojektować. ważny. przebłysk. na statku. rzeczywisty.iskrzyć (się) iskra iskra. mål.inżynier inżynier. sannerligen minsann. bestånd väsen. stwór istotnie istotnie. för övrigt. irritera irritera. vattna förarga. verkligen. gnista gnistra. skrin. varelse varelse minsann. stworzenie. obfity (posiłek) istotny. ważny. sannerligen väsentlig signifikant bastant bastant väsentlig vandring. gång. vandra. zasadniczy iść iść uruchomić iść chwiejnym krokiem. konkretny. technik inżynieria oprogramowania wspomagana komputerowo Irlandczycy Irlandia Irlandia irlandzki irlandzki. zamożny. naprawdę istotny istotny. ironisk bevattna. gnistra gnistra. budować inżynier. dokuczliwy. ważny. przykry iskierka. reta retsam retsam spraka. pracownik zajmujący się silnikiem np. stappla föregående . podstawowy. zamożny. vara. låda. befintlig tillvaro. tindra. varelse väsen. gnista gnistra. för övrigt. fall. sak. gå gå vackla. existens. leva förefinnas. vara. gnista Island förefinnas. torka spydlig. rzeczywisty. odrobina iskrą iskrzyć Islandia istniał istnieć istniejący istnienie istocie istota istota. chwiać się iść przed ingenjör ingenjör ingenjör hylsa. verkligen. promenera.język irlandzki ironia ironią ironiczny ironiczny irygował irytować irytować irytujący irytujący. konkretny. fodral irländsk Irland Irland irländsk irländsk ironi ironi torr. kasus. musowanie (wina). leva bestående. rzeczywiście. obfity posiłek istotny. znaczący.

. somliga. utrymme. ani trochę (w zdaniach przeczących) jaki. säker några. który jakiś jakiś jakiś jakkolwiek bestiga Italien upprepning upprepning upprepning rum rum rum rum. wyodrębnienie izolował izolował ja ja jabloń jabłko jacht jacht. emellertid. jakikolwiek.<edibles> . sala.<edibles> artykuły spożywcze jadalny. dock . iterowanie powtórzenie iteracja. mun sal. trochę. żaden (w zdaniach przeczących). wcale. någon likväl. plats isolering isolering isolera avskild in jag apel äpple jakt jakt jakt segelsport förgifta. jakiś. vilken någon som.nieco. viss. gap. wspinać się. komora izbą izbą izolacja izolacja. podnosić się italią iteracja.iść w górę.płynąć jachtem jachting jad jad jadaczce jadalnia jadalny jadalny.artykuły spożywcze jagnię jagoda jagodą jaja jajko jajnik jak jak gdyby jak. każdy. cykliczne powtarzanie iteracją izba izba. matsal ätlig ätlig ätlig lamm bär bär ägg ägg äggstock hur liksom om hur vad. vilken någon förvissad.płynąć jachtem jacht. w jaki sposób jaki jaki. gift gift mynning. pokój.

w spokoju popracować. näste którym ma legowisko jakieś duże zwierzę). blond. dock eftersom. såsom.dziedziniec.Japończyk. svälja. sken . redig.44 cm). właściwość. karg jord. w håla. bezczynny jałowy. plac. klar. kvalitet kvalificera. cecha. emellertid. som så. mässa. lat ofruktbar. klyfta ravin. zaleta jakże jałmużna jałowy jałowy jałowy. zaciszne miejsce. steril overksam. klarna. zwora ok jarzmo. lya. strzemię schakel jarzyn grönsaker jarzyna vegetabilisk jarzyna. jednakże. tydlig. tända. gatunek. snillrik jasny röja. język japoński jar jar. ljus jasny genial. japoński japoński japoński. fager. Japonka. glugg tax japansk Japan japansk japansk japansk japansk ravin. reja (na statku) jarmark likväl. podwórze. kvalitet hur allmosa torr ofruktbar. sysslolös. svälja.jakkolwiek. nieobciążony. spelunka jaskółce sluka. lindrig. nieurodzajny jama jamnik japonce Japonia Japończyk Japończyk. klar. gdzie można np. sådan kvalificera. klyfta gård gård ljus. egenskap. håla jaskinia (także inne ukryte miejsce. steril hål. lätt. åskådlig jasny lekki światło tunn.roślinny vegetabilisk jarzyną vegetabilisk jaskinia grotta. egenskap. lyse. svala jasność lätthet jasny blank. svala jaskółka sluka. enär. ljus. karg jord. kula. spirituell.jednak jako jako jakość jakość. wąwóz jard jard (91. marknad jarzma ok jarzmo ok jarzmo (magneto wodu). fåfäng. hygglig.

samma. rdzeń systemu operacyjnego jądro. åka rida.jąkać się jąkanie się. köra. unifikować jednolity jednolity. równomierny jednostajny jednostce blank.oczyścić. enhällig enkel. ogift enhetlig. anknyta förena.jedenastka jednak jednak jednakowy jednakowy jednakże jedno jednocz jednocz jednoczyć jednoczyć. zawiązek jąkać się jąkać się jąkanie się. åskådlig ödla ödla genomskinlig lönn driva. ogift endera. wyrównać (saldo.jąkać się je jechać rozpędem jeden jeden jeden z dwóch jeden. pozbyć się (towaru). redig. pogodny. likformig enhet . jeden. rdzeń (systemu operacyjnego) jądro. uniform. przejaśnić się jaszczur jaszczurka jawny jawor jazda jazda ją jądro jądro jądro. sprytny jasny.ten jedenaście jedenaście. skasować. åka. uprzątnąć. emellertid. uniform. klar. pewien. jämlike. klarna. jaskrawy. heller en elva elva likväl. wyraźny. klar. likformig enhetlig endräkt samstämmig. enda. lika densamme. uniform. dock oaktat like. åktur. niejaki. jednolity. jednostkowy jednomyślność jednomyślny jednoosobowy jednorodny. łączyć. enda.jedynka. ritt henne kärna cellkärna cellkärna cellkärna cellkärna stamma stamma stamma stamma dem kust en enkel. bystry.jasny.dług). likformig enhetlig. czysty. bringa. lika oaktat en ena förena. tydlig. rozliczyć (czek). anknyta ena enhetlig. ljus röja.

mat matsäck. enda enda. med mindre om. föda. zespół jednostronny. ännu. tylko.jedyny jedyny jedyny jedzenia jedzenie jego jego jej jej jeleń jelicie jelito jelito. kost. fara skida cykla ryttare igelkott om. ifall såvida inte. siden blott. enda blott. rozdział (podręcznika itp). med mindre . kost. sin dess henne hennes hjort tarm tarm tarm tarm fånge höst ramla. föda.jednostka jednostka. siden silke. sammanhållning silke. bara. <intestines> wnętrzności jelito. stronniczy jedność jedwab jedwab. dock. bara. popiół jesteś (archaizm). sjö insjö. ifall såvida inte. stupa ask ask konst ånyo. jednakże.jedwabny jedynie jedynie. ifall väg redd körbana insjö. sula matsäck. på nytt än. wnętrzności jeniec jesień jesień jesion jesion. czy jezdni jezdni jezdnia jeziora jezioro jeździć jeździć na nartach jeździć na rowerze jeździec jeż jeżeli jeżeli nie enhet enhet enhet ensidig enighet. falla. nawet. igen ånyo. trilla. sjötunga. mat hans. sjö resa. endast. äta om. ändå förtära. element jednostka. a jednak jeść jeśli jeśli nie jeśli. endast. bara blott. urządzenie. sztuka jeszcze raz jeszcze raz jeszcze.

norsk språk tunga språklig tall. fura tall. chata kabłąk kabriolecie kabriolet. wałek napędowy (w magnetofonie) kabina kabina.pozostałość. rosett. term koffert. pung bakrus bakrus anka ordalag termin. trotsa. manipulator drążkowy jubiler jubileusz junak justować justowanie justowanie przesuwanie liczby już kabaczek kabel kabel okablować kabel (elektryczny). pilbåge. <groans> pomruki niezadowolenia jęczmień jędza jędza jęk jęzor język język język fiński. czy jęczeć. portmonnä. modig. styl język. bog (på fartyg) cabriolet cabriolet börs. morsk. drążek sterowniczy. mowa. stadga .jeżeli. jeśli.jęk. koja. båge. przyciągarka. ifall stöna korn häxa argbigga. gdyby. koja. kajuta stråke. kabel (1/10 mili morskiej). xantippa stöna tunga språk tunga finsk norrman. djärv. odwracalny kabzą kac kac. linka.fiński język norweski język.zamienny. depesza. kajuta hytt. käck rättfärdiga berättigande berättigande redan märg kabel kabel kabel ankarspel ankarspel hytt. lina. o ile. spuścizna kaczka kadencjach kadencją kadłub om. fura styrspak styrspak juvelerare jubileum tapper. snabel. mowa językoznawczy jodła jodłą joystick joystick.depeszować kabestan kabestan. ozór.

lytt kalender kalender dagbok länge. poważnie uszkodzić. klejnot. kabyss kamera innerlig. mule kanot kanot hytt. ram stav. personal. beräkning. w inrama. chata kakao kakao. intim. koja. karm. kokos kakaowy kakaowy. lång kalsonger kaliber Kalifornien kol räkning. klenod. czółno kajuta kajuta. kalkyl. uträkning kalkylera.) spodnie kaliber Kalifornia kalka kalkulacja kalkulacja. koja. kakao kalafior kalambur kaleczyć kaleka kaleka. (amer.kadr kadra kadrowanie kadzidło kadź kaganiec kagańca kajak kajak. beräkning. uträkning räkning. kajuta hytt. förtrogen kamera kamfer kärna. uträkning räkning. smycke . ordlek såra. łożysko z kamienia szlachetnego (np. förorätta krympling krympling ofärdig.przyprawić o kalectwo. zniszczyć kaleki kalendarium kalendarz kalendarzyk kalesony kalesony. obliczać kalkulował kałamarz kałuża kambuz kambuz kamera kameralny kamerą kamfora kamieniarz kamienny kamień kamień szlachetny. sten kärna. kalkyl. stab skörd rökelse kar nos. kalkyl. obliczenie kalkulacją kalkulować. beräkna bläckflaska pöl kabyss galär. sten kärna. beräkning. sten juvel. kajuta kakao kakao kakao kakao blomkål vits. mule nos. ädelsten. beräkna kalkylera.

löpning. kątowy kancie kanclerz kandydat kandydował kandydował kandydowanie kandydując kandytatura kanibal kanonier kant kantyna. stołówka. löpare lopp. szelma. łotr kanalik kanał kanał kanał (droga wodna) kanał. pestka. kontor. narożny.zegarku). kampanj kiselsten Canada skälm kanal kanal kanal kanal kanal divan soffa smörgås smörgås smörgås kanariefågel tjänst. narożny. kandidat springa. band. ränna. stå. linning. bestå.ozdabiać klejnotami kamień. bufet kapać kapela kapelusz kapitalny kapitał kapitan kapitan statku handlowego kapitulować kaplica kaplicą kapotaż kapował kapral kärna. graniasty. sten väst fälttåg. skierować kanapa kanapa kanapce kanapka kanapka (do jedzenia) kanarek kancelaria kanciasty kanciasty. tåla. 6. ceownik. brädd. skara. uthärda reva. gå. byrå. ämbete kantig kantig kantig egg. dyning huvudstad. rand. kątowy kanciasty. ok. kapell hatt svälla. korytko. ställ. walet. kapital kapten skeppare kapitulera kapell kapell omsättning gräva korpral .3 kg kamizelka kampania kamyk Kanada kanalia. kant kansler aspirant.robić kanały. löpa. rinna stativ. löpning utnämning kannibal artillerist skoja marketenteri drypa orkester. svullna.

jordärtskocka kardinal kardinal ambulans vagn. hållning. kort .skazać karabin karabin maszynowy karabin. kołpak. huv huva. straffa karaff kackelacka bestraffa. gramat. dom. mössa. kapsułka kapsułka kaptur kaptur. tukta. lekamen. sats. (gramat. zasadniczy. räffla kulspruta gevär. döma gevär. wyrok.kardynalny. główny karetka karetka.) zdanie. zgrzebło. wózek kariera kariera. dom. värdshus kronärtskocka. (amer. kort spelkort. kort hals. disciplin kropp.) maska silnika kapusta kapuście kara kara kara. döma mening. huv kål kål straff. föda karneval tukt. vite bestraffning. <rifles> strzelcy karać karafka karaluch karał karambol karat karawan karą karcie karczek karczma karczoch kardynał kardynał. wyrok. zdanie. ekipage karriär karriär karriär hals. bål.cielesny kapryśny kapryśny kapsel kapsuła. straff straff.skazać kara. gangster. sats. vite mening. räffla bestraffa. bilet. straffa sammanstötning. åkdon. kår spelkort. karosseri. straff spelkort. bandyta. flyktig person huv. zawód karierą kark karmel karmiący karmidła karnawał karność karoseria karta karta. nacke kola närande näring. szczotka korpral nyckfull lättsinnig.kapral. luva kapsel kapsel huva. kollision karat likvagn bestraffning. nacke gätgiveri. grzywna kara.

avlysa kasować röja. avskaffa kasował radera kaszą gryn. katedral kategoria. arkusz (papieru)formularz lakan kartka. tektura papp kartoteka arkivera. karikatyr karykaturą karikera. säd. fil karykatura. klarna. kassörska kask. avbeställa. term składnik.karykaturować karikera. krasnoludek. tydlig. stronica. katastrof katastrofą katastrof katechizm katekes katedra domkyrka. telefonkatalog katar katarr katar snuva. karikatyr karzeł dvärg karzeł. termin. awaria olyckshändelse.druciana karteluszce lapp. olycka. kask kaskadą vattenfall kasować inställa. człon termin. förkylning katar nyse katastrofa katastrof katastrofa morska haveri. frusen. katalog katalog adresskalender. fodral kasjer kassör. telefonkatalog katalog. skeppsbrott katastrofa. znieść. kyla. redig. avboka. fila. smyga.kaszleć hosta kaszka. kall. kleik välling kaszleć hosta kasztan kastanje kat bödel katalog katalogisera. hełm hjälm. halka. tektura papp. kartong karton. köld. kartoteka adresskalender. skrin. katedral katedrą domkyrka. slira kartka lakan kartka pocztowa brevkort kartka. mål. kasus.paź sida kartofel potatis karton papp. mapp. låda. kartong karton. spannmål kaszel hosta kaszel. underklänning.karłowaty dvärg kasetce hylsa. remsa. sak. fall. klar. annullera. term . åskådlig kasować radera kasować. obalić (ustawę itd) upphäva.

) bit.kąpiel (w morzu. ångest. odrobina. którykolwiek. anföra. sztuka (teatralna). rzece itp) kąpiel bad kąpiel badda kąpiel (w wannie). kąsek. envar każdy alla każdy (człowiek). varje każdy var. świder. poręczenie. wiadro. wszyscy alla kącie meta. order. wanna. pina borgen borgen kaffe kandidat. alla. poręczyć za kogoś. jakikolwiek. część. vånda. vardera. skämt. gyckla stycke. alla. varje każdy. literacki). wiertło. męczarnie kaucja kaucja. befalla. rzece itp). alla.wykupić kogoś za kaucją. envar każdy. agonia. skämta. kommendera kazać. utwór (muzyczny. vrå kąpać się badda kąpać się (w morzu.łączyć w całość kawałek. varenda każdy var och en.każdy var. vånda. pjäs. powszechny. lapp stycke. var och en. kommendera kazanie predikan kaźń pina.<Catholic> katolik katolicyzm katolik katusze katusze. plåga. <baths> bad . befalla. varje.katolicki katolicki. pina kval. anföra. badda przemywać. kval każ anbud każdy var.obacz <bite> kawą kawowy kazać katolik katolik katolicism katolik kval. pjäs. nakazać kommando. ungkarl riddare kavalleri vits. czerpak. vardera. lapp stump kaffe kaffe kommando. vinkel kącie hörna. (informat. order. wszyscy var och en. envar każdy człowiek wszyscy var och en. wylewać wodę z łodzi kawa kawaler kawaler kawaleria kawał kawałeczek kawałek. jakiś någon każdy. każdy z osobna. var och en. ångest.

vägvisare uppförande. kiedy (w pytaniach).kąpać się (w wannie) kąpiel odkażająca kąpieliska kąsać kąt kąt. kypare. być przewodnikiem. narożnik. vinkel hörna. göl. dålig hjärter ljus.ciepło) kierował kierowca kierowca. dyrygować. dräkt. prowadnica kierować. handleda. kiedy kiedykolwiek kiedykolwiek. grästuva stump munsbit munsbit fläkta. tjärn bett. kiedyś. dirigera hänvisa. direkt vägledare.gdy. marknad hänvisa. kiełbaska kiełbasą kiełek kiełkował kiepski kiepski kier kiermasz kierować bezpośredni kierować. vägleda. róg.przewodnik. mässa. zawsze kieliszeczek kiełbasa kiełbasa. bassäng. bita. uppasserska servitris. przewodzić (prąd. uppasserska krusig tofs.kichnięcie kicie kiecce kiedy kiedy. svag torftig. zaokrąglić. rikta. göra toalett. beteende. styra. fläkt nyse nyse kitt kläda. motorniczy.przyprzeć do muru. leda. vrå kantig tumme vaktmästare. hygglig. fattig. direkt förare förare . snaps. prowadzić. grästuva tofs. blond. woźnica.łaźnia. servitör servitris. styra. pęk kęs kęs kęs kibic kichać kichać. uppassare. sup korv korv korv grodd gro klen. fager. rikta. wykonać zakręt kątowy kciuk kelner kelnerce kelnerka kędzierzawy kępka kępka. napp meta. doppa pöl. klä på sig när när någonsin någonsin nubbe. basen kryty. vandel. klänning.

sakna. föreståndare. wbić. nicka vifta nick.włożyć do kieszeni. zagłębienie. poradnictwo kierownik kierunek kierunek. wybierać.(informat. fastna. kilkoro kilku kilof. trzymać się. o taksówce: zabierać pasażerów kina kino kiosk kir kisiel kiszek kiszka kiść kit kiwać kiwać się kiwnąć głową kiwnięcie odarzy klacz klajster förare styrstång ledning. przylepić (się). pałka. knippa kitt nick.) program obsługi urządzenia.kopać. wybór. laska. kraść. klister . zbierać. chef. zrywać. få diverse. riktning håll. elita. förvaltning ledning direktör. pinne. hacka. missa. varjehanda plocka. wyrywać. stav fröken miss. sorgdräkt gelé tarmar tarm klase. stępka kil.(<stick. <directions> instrukcje kieszeń kieszeń. drążek. pled kilka kilka. sterownik. nicka nick. o ptaku: dziobać. föreskrift. dywanik. disponent håll. przymocować.stuck. torba. drajwer (!) kierowcą kierownica (rowerowa itp) kierownictwo kierownictwo. peta bio bio bås. få fåtal. dyrka upp. prygla käpp. ledare. skubać. nicka sto lim. stępka kilim. wywrócić. zarząd. spilta sorg. wsadzić. dłubać. przylegać kiks kiks kiks kikucie kil kil.kieszonkowy kieszonkowiec kij kij.stuck>) wetknąć. riktning ficka ficka ficktjuv käpp. kilku. förfela snäsa stubbe köl köl köl ryamatta fåtal. föreskrift.

klister välling klibbig klibbig lim. po plecach). segregować klasztor klasztor klatce klatka klatka piersiowa klatka schodowa klatka schodowa. ädelsten juvel. klenod. ädelsten. knäppe lås. objęcie. klister. zapinka. svordom svära anatema anatema förbanna. <classes> wykłady. lekcja. tangent förbanna.<GEM>. lepki klej.spinać. schody klatka. smycke juvel.oklaski klaster klaster. klister klibbig juvel. svordom lim. lår. grono niepodzielna jednostka przydziału fragment zbioru zgrupowanie architektura wielomaszynowa klasyczny klasyfikować klasyfikował klasyfikwać. objąć klaps klaps.<Graphics Environment Manager> klejnoty kleks smet. kurs. kista trappa trappa bur nyckel. munkkloster bur bur bröst. obejma. lur lås. pasta horn. spoliczkować klasa klasa. klepać. kloster kloster. smycke bläckplump . ćwiczenia klaser klaskać klaskać. przycisk klucz kląć klął klątwa klątwą klątwą kleić kleik kleisty kleisty. klenod.dać klapsa. uścisk. tangent nyckel.zamknąć w klatce klawisz klawisz.klajster klakson klamra klamra.kleić klejenie klejnot klejnot. poklepać (np. uścisnąć. knäppe smälla smälla klass klass innehavare klappa klappa klase klase klassisk indela indela indela nunnekloster. klenod. ädelsten. zbitka rejon. kursy.

katastrofa. klots. pniak. fałszywy. tangent nyckel. tangent nyckel. tonacja. avspärra. porażka. tangent nyckel. głaskać. olycka. blockera. klots. katastrof nederlag klient gäst. pień. tangent nyckel. leżący. istotny krytyczny klykieć kłamać kłamać kłamca kłamcą kłamliwy kłamliwy. ljuga ljuga lögnare lögnare lögnaktig lögnaktig . głaskanie kler kleszcz klęcz klęczeć klękać klęska klęska głodu klęska żywiołowa klęska. kluczowy. tangent nyckel. kij (golfowy). klubb klubba. wielokrążek. wysepka klucz. lögn. maczuga. klubb nyckel. blockera. programklient klient. zatarasować klomb klon klosz klub klub. kund konsument klient klient klimat klimat kil kil klinik klinik block.zablokować.pokonać klient klient klient indywidualny klient.klepanie. trefl (w kartach do gry) klucz klucz (elektronowy) klucz zabezpieczenia pamięci klucz. tangent nyckel. olycka. tangent kritisk knoge ligga. avspärra. rozstrzygający. doniosły.klepać.sklepienia). klocek. olycka. przełącznik. klawisz. klappa prästerskap prick knäböja knäböja knäböja olyckshändelse. nieszczęście klęska. katastrof olyckshändelse. blok (domów). blok (krążek).klinować klinice klinika kloc kloc. kvarter rabatt lönn lamskärm klubba. klawisz kluczowy kluczowy. program-klient klimacie klimat klin klin. katastrof hungersnöd olyckshändelse. kvarter block.kłamianie klapp. objaśnienia klucz. zwornik (łuku.

dręczyć. obekväm bråkig. utwalić (zdjęcie) kłopot. dolegliwość. (gramat. bekymmer. ljuga ligga. lägga träta. besvärlig. niepokoić.przymocować.kłopot. oroa. niepokoić (się). martwić. gräl. lögn. żeński. kloc. fastställa. stock.ucho kłócić się kłódce kłódka kłótliwy kłótni kłótnia kłuć kłus kłus. gräl.kłusować (jechać kłusem). rodzaju żeńskiego kobiecy. gräl. zmartwienie. bekymmer. dziennik (pokładowy itp). załatwić. kiv hänglås hänglås stridslysten käbbla träta.kłamstwa kłamstwo kłaść kłocić się kłoda kłoda. kiv sting. möda. omak häfta. obekväm oläglig. lögn. öra träta. termin).log. möda. śpieszyć się kłusować kłykieć knajpą knajpą kniei knocie knot knur kobiecy kobiecy kobiecy. bråk. led krog skog veke veke vildsvin kvinnlig kvinnlig kvinnlig kvinnlig . oroa. oroa. öra ax. kivas. kivas. vedträ förargelse obehag. przeszkadzać. bråk. möda. ljuga ställa. niewygodny kłopotliwy. omak förargelse obehag. kiv timmerstock. krånglig ax. besvär.rejestr. bestämma. sticka trava trava trava knoge skarv. żeński. <bother!> do licha! kłopotliwy kłopotliwy. bråk. besvär. trudzić kłopotać się.) rodzaju żeńskiego ligga. sätta. kivas.rejestrować kłopot kłopot kłopot. ustalić. vedträ timmerstock. fästa. besvär. bekymmer. trudność kłopot. omak krångla oläglig. naprzykrzać się. irytacja kłopot. wyznaczyć (np. przykry kłos kłos. stock. montera obehag.

drogi. kotka kod kod (program) zakodować kod generujący numer strony podczas wydruku kod zakodować kodeks kodeks. kosztowny. kärlek älskare öm. bog (på fartyg) koks medarbetare . fruntimmer hona.kobiecy. szyfr. miłość kochajacy kochajacy. fruntimmer sto säckpipsblåsare filt älska. kodować kodować kodować. przepisy. kod.kobieta kobieta. łóżko dziecięce koja. kran koj babysäng koj umgås bulle stråke. zawór kurkowy. (slang. kärlek tillgiven tillgiven tillgiven tillgiven älska. rosett. kär kär. zakodować kodował kogucie kogut. kvinnlig.podnosić.) penis. drogi. podciągać do góry koja koja. kurek.) nonsens. kärleksfull matmor avhållen.kabinie itp) kojarzyć kok kokarda koks kolaborancie kvinna. oddany kochany. samica. (slang. kärleksfull avhållen. żeński. dyr öm. kär amorös kullersten kattunge kattunge chiffer chiffer snigel chiffer chiffer chiffer chiffrera chiffrera chiffrera tupp. rodzaju żeńskiego kobyła kobziarz koc kochać kochać. pilbåge. rar. przywiązany kochający kochający. kärlek älska. ukochany.drogo kochany. czuły kocham kochanek kochanie kochanka kochany kochany.szyfrować. ulubiony kochliwy koci łeb kociak kocię. kran tupp. båge. łóżko (w pociągu.

inkaso kolekcją kolekcjonować kolekcjonować. odbiór (długu. jegomość kolega. avhämtning. kollision koloni . nålstygn post vagga hulling gåspenna tagg. koleżanka kolega. przeszkadzać kolizja kolonia medarbeta. samling insamling. inkassera. varv. tåg. samling insamling. insamla. samarbeta supé supé knä knä cigarettfimp. towarzysz. kollega kurre kamrat.stać w kolejce kolejna zmiana kolejna zmiana. stånga flaska pigg stygn.kolaborował kolacja kolacją kolana kolano kolbą kolbą kolca kolce kolczudze kolebka kolec kolec kolec kolec. styng. rund. drugi oficer (na okręcie) kolegium kolegium. insamla. törne kamrat. träng kö kö omväxling omväxling omväxling växelvis följd insamling. avhämtning. zbiór. dressera. samla ansamla.podróżować koleją kolejce kolejce kolejce kolejka kolejka (po coś). avhämtning. kring. om inöva. facet.bielizny z pralni itp). szkoła (średnia lub wyższa) kolei kolej. członek (towarzystwa naukwego). gromadzić. träna. kolejne następstwo. ingripa sammanstötning. öva. odmiana kolejne następstwo kolejno na przemian kolejność kolekcja kolekcja zbiór zbieranie informacji kolekcja. utbilda. odbierać. törne tagg. samling ansamla. inkassera. indriva. kollega styrman gymnasium gymnasium järnväg järnväg kö rond. indriva. omkring. avhämtning. samling insamling. inkasować (pieniądze) koleżeński kolidować. cierń kolega kolega. samla vänlig lägga sig i.

befalla. kommendera anförara kommando. komedi lustspel. połączyć. harkla sig kolonn. ring. sfery (naukowe). order. slå. cirkelrund vingla vingla vaggvisa vaggvisa vagga vagga vagga mygga kommatecken kämpe skördetröska. kierownica koło. kołnierzyk. cirkel. pelare talman. kretsa ratt. władza kołysance kołysanka kołysce kołyska kołyska. kartel. knacka. osada. krets.łączyć. krets. cirkel. komedi kommando.) związać kombinować komedia komedią komenda komendant komenderować komentarz komentarz nybygge koloni bebygga bebygga hassel utdelning. befalla. szpalta. załatwienie kolonią kolonizować kolonizował kolor piwny kolportaż kolportować kolumna kolumna. order. rozrachunek. hjul cirka. anföra. <circles> koła. chwiać się. kolumn. obwód. (chem. krets. kolumn.zakreślić okrąg kołowy. hjul cirka. ring.kołysać komar komą kombatancie kombinat. utbredning hök. stöt täcke pinne pinne krage krage cirka. pelare pelargång kolonn. filar. kretsa cirkulär. słup. anföra.kolonia. kommendera anmärkning kommentar . kombinera skördetröska.kołysanie się. kolumn. pelare kolonn. krąg. talare bulta. zatyczka kołnierz kołnierz. okrężny kołysać się kołysać się. stojak. rubryka kolumnada kolumną kolumną kołatka kołdra kołek kołek. kombinera lustspel. wpływać. cirkel. syndykat. obroża koło koło koło zakreślić okrąg koło. kretsa ratt.

maszyny). wyrównać kompetencja kompetencja. gratulacje. bekväm komisk komisk skorsten tratt spis uppdrag. hyra kompani. <compasses> cyrkiel kompendium kompensacja. humorystyczny komin komin (statku. ersätta sakkunskap sakkunskap kompetens sakkunskap kompetens duglig. <compliments> pozdrowienia. provision kommitté. handlowy kometce kometka komforcie komfortowy komiczny komiczny. przypis. bolag. wynagrodzenie kompensacja. fachowy komplement komplement. lag kompass kompass smälta ersättning ersättning ersättning kompensera. całkowity komplikacja anteckning kommentar anmärkning anmärkning kommersiell. zabawny. utskott rum rum kupé arrendeavgift. fachowość kompetencja. nämnd. adnotacja komentarz. odszkodowanie. zarząd komnata komora komorą komorne kompania kompas kompas. fachowość kompetencją kompetencją kompetentny kompetentny. kompetent komplimang komplimang helhet fullkomlig. lejek kominek komisja komisją komitet. full hinder . sprawozdanie komentarz. fullända. zupełny. kompetent duglig. życzenia. komplettera. wyrównanie. wyrównanie. gratulować kompletność kompletny. fullborda. sällskap. bekvämlighet. merkantil badminton badminton trösta.komentarz opisowy. odszkodowanie kompensacją kompensować.prawić komplementy. trevnad gemytlig. firma. uwaga. provision uppdrag. merkantil kommersiell.komentować komentować komercyjny komercyjny.

avelse begrepp. tema uppsats. łącznica. zagęszczać. odno konar. kompresować komputer komputer podręczny. filial. förkunna meddela meddela kommunism någon dö. skondensować kompromis kompromitacja komprymować. anrika nav koncentrera. tätning lem beväpna. przesyłanie (danych) komunikacją komunikować komunikować (się). utarbeta uppsats. poręcz. blygsel omslag dator anteckningsbok kommun nattvard nattvard anmälan skrivelse. avelse konsert skördetröska. arm gran. kommunikation skrivelse. ręka. kombinera .ściskać. okład. komputer notatnikowy komuną komunia komunią komunikacie komunikacja. hub. gałąż koncentracja koncentracja. tema kompositör. invecklad böna komponera. meddelande.koncentrować (się). herb. anrika begrepp. zakomunikować komunikował komunizm komuś konać konar konar. bestycka. łączność transmisja.komplikować komplikował komplikował komponent typu bean komponować komponował kompozycja kompozycją kompozytor kompres kompres. anrika koncentrera. wzbogacać (rudę) koncentrator. utarbeta komponera. meddelande. sprężać. broń. kommunikation anmäla. tonsättare omslag omslag kompromettera skam. rusta. ramię. bransch koncentration koncentration koncentration koncentrera. skupienie koncentracją koncentrat koncentrat. väpna. anrika koncentrera. rozgałęziacz gniazdo (krosownicy) koncentrować koncentrował koncepcja koncepcją koncercie koncern komplicera komplicera sammansatt.

kończyć się koniec. utgång. starcie konfrontować. kolizja konflikt. końcówka. ände. nöd nödvändig nödvändig nödvändig nödvändig . finisz. beskaffenhet sammanhang. räkning. slut sluta sluta ände. redovisning kondensera kondoleans patrull. przewód (elektryczny) kondycja koneksja konfekcja konfenansjer konferansjer konferencja konferencja. brännvin konjak väppling. klöver väppling. narada konferencją konfigurowanie konfiskacie konfiskować konfiskował konfitura konflikcie konflikt konflikt. vakt. behov. przewodnik (prądu). behov. bevaka. potrzebny konieczny.koncern koncert koncesja. cel. stump.kończyć (się) koniec. zebranie. akta dirigent. behov. zderzenie. przodek (w kopalni). ända. ostateczność. potrzebny. potrzeba konieczność. klöver sluta. potrzeba.potrzeba avse. villkor. kollision konflikt konfrontera konfrontera församling konjak. angå. potrzebny konieczny. röra konsert eftergift räkenskap. avledare tillstånd. skick. dyrygent. anknytning. ustępstwo. finisz. stanąć wobec czegoś konfrontował kongregacją koniak koniak koniczyna koniczyną koniec. konduktör. extremitet nödvändighet. krytyczna sytuacja konieczność konieczność. mellanhavande. nöd nödvändighet. kondition.kończyć (się) koniec. artykuł pierwszej potrzeby konieczny konieczny. förhållande konfektion hallåman hallåman konferens konferens konferens bosättning beslag konfiskera konfiskera sylt konflikt konflikt sammanstötning. ulga koncie kondensował kondoiencje konduktor konduktor. nöd nödvändighet. samband.

konkret reell.konserwatywny konserwatywny konserwować konserwować (sprzęt) pielęgnować (oprogramowanie) opiekować się (projektem). spiskować konspirował konsternacja konsternacja. äkta. spisek konspiratorstwa konspirować konspirować. tippa rykta betong. bibehålla konservera konservera trösta trösta klammar trösta konsonant sammansvärjning.utrzymanie. przerazić konsternacją bindeord spets. pulpit konsolą konsolą konsonant konspiracja. współzawodniczyć konkurs konopie konsekrował konsekwencja. iloczyn logiczny (zob. förfära bestörtning . obsługa konserwatorium konserwatysta. bevara. verklig. hampa helga. skutek konsekwencją konsekwencją konsekwentny konserwacja konserwacja (sprzętu). förenlig underhålla underhålla underhålla växthus konservativ konservativ konservera.utrzymanie. tipp. egentlig konkurrent konkurrens. bevara underhålla. tävlan konkurrent tävla. real. konkurrera konkurrens. pielęgnacja (oprogramowania). komplott konspirera konspirera konspirera bestörtning bestörtning. pielęgnacja (oprogramowania). <necessarys> artykuły pierwszej potrzeby koniunkcja.(życiowa). sylta. przechowywać konserwował konsola konsola. viga.skonsternować. przerażenie. inviga konsekvens konsekvens konsistens. bibehålla.utrzymywać (coś w ruchu) konserwować.AND) koniuszek koniuszy konkretny konkretny konkurencie konkurencja konkurent konkurować konkurować. wynik. tävlan cannabis. obsługa konserwacja sprzętu. komplott sammansvärjning. drickspengar. konsekvens konsekvent. sylt. konkurrera tävla. upprätthålla.

) katalizator stały. konsultera konsument konsument konsument förbruka. konsultera rådfråga. przedsiębiorca leverantör (budowlany) kontrakcie kontrakt kontrakt kontrakt kontraktowy avtalsmässig . struktura. kondycja konstytucją konsul konsulacie konsulat konsultować konsultował konsumencie konsument konsument. förtära förbrukning. lungsot.) niesprzeczność kontakcie kontakcie kontakt. redovisning kontrahencie leverantör kontrahent. (chem. dostawca. redovisning konto rachunek v rozliczać räkenskap. konsumera. lungsot. budowniczy konstruować konstruować. odbiorca konsumować konsumował konsumpcja konsumpcja. räkning. zetknięcie. statsförfattning förfalska. konsumtion. mellanhavande. förtära förbruka. lungsot. styk. budować konstruowanie. generator. ustanowienie. zetknąć się kontekscie kontekst kontener kontener (złożona struktura danych realizowana jako klasa w programowaniu obiektowym) konto bestörtning. samfärdsel kontakt. spożycie.kontaktować się. mellanhavande. åtgång förbrukning.konsternacją konstruktor. anlägga bygga. konsumtion. tworzenie rozwój konstytucja konstytucja. konstruera. tära. konstrukcja (oprogramowania) opracowywanie. räkning. gruźlica konsumpcją konsystencja. beröring sammanhang sammanhang container container räkenskap. (matem. beröring umgänge. statsförfattning konsul konsulat konsulat rådfråga. budowa. tära. anlägga utveckling förfalska. statsförfattning förfalska. räkning. mellanhavande. konstruera. styczność. zużycie. konsekvens kontakt. konsumtion. åtgång förbrukning. klient räkenskap. förfära byggnadsarbetare bygga. konsumera. redovisning konto w banku bankkonto konto. åtgång konsistens.

sterowanie. kontrola. bedriva. kontrast motsats.zatrzymanie. regulować. kontrast motsats. ogranicznik. behärskning inspektera. kontrastera. behärskning hejda. prövning. världsdel fortsättning fortsättning fortsättning driva. kontrollera. numerek. sprawdzenie kontrola. trwać kontynuował konwalia konwencie konwencjonalny konwencjonalny. sprawdzić. umowny konwersacja konwersacja DDE alt motsats. kontrast kontroll. zachowywać się w sposób zwracający uwagę kontynuować. mota. kontrastera. kontramärke. kontrastera. förhör. behärskning tentamen. zbadanie. idka fortsätta fortsätta liljekonvalj nunnekloster.kontrastować kontrastować kontrola kontrola księgowości. ląd kontynuacja kontynuacja. bedriva. behärskning revision bestämmelse. examen. hämma medarbetare kontur kontur kontinent. odcinek kontrolny.rachunki) kontrola przepis kontrola przepis kontrola. przeciwieństwo. idka driva. żeton. (amer. sprawdzenie.kontralt kontrascie kontrast kontrast (obrazu) kontrast. nadzór kontrola. sprawdzać kontrolować. hämma uppsikt visitation kontroll.kratka (deseń materiału) kontrybutor kontur kontur. kontrollera. kontrastera. kontramärke. bilet. szach (w szachach). regulacja. inspekcja kontrolą kontrolą kontroler kontrolować kontrolować. przegląd. kontrollera. världsdel kontinent.sprawdzać (księgi. wstrzymać. ruta. kontrollera. sterować. husera. kontrast motsats. kierownictwo kontrolować. undersökning uppsyningsman kontroll. kontrastera.) czek. stadga reglemente hejda. ograniczać. mota. typowy. syna kontroll. ruta. kontrast motsats. husera. kontrollera. kloster konventionell konventionell samtal samtal . ciąg dalszy kontynuacją kontynuować kontynuować. kontrollera. obrys kontynent kontynent.

gruva. avskrift. duplikat. otoczka obwiednia koperta.) mina.konwersacja. kopiera. utgång. zakończenie wskazówka końcówka. spark mina. egzemplarz (np. stift sluta sluta. przekształcenie konwersją koń końca końca końcówce końcówka końcówka. gruva. kopiera. kopiera. stump. przepisywać. ända. spark sparka. avskrift. exemplar kopia. moja. annonstext. annonstext. annonstext. drickspengar. wyprowadzenie (układu scalonego) przygwoździć kończyć koniec kończyć się koniec kończyna kończyna. powłoka kopia kopia. moje kopca Kopenhaga koper koperta koperta. avskrift.mój. extremitet ändelse sluta. spark kupol klöv bark. tippa nål. odpowiednik kopia. avskrift. knappnål. styk szpilka. kopia kopiować. naśladować kopią kopiować kopiować egzemplarz. stump. kopia kopiował kopnąć kopniak kopnięcie. kopiera. slut lem lem sparka. kopiera. spark sparka. annonstext. annonstext. slut spets.kopiować. skälla korall . min skans Köpenhamn dill kuvert kuvert kuvert kopia.kopnąć kopuła kopycie kora koral samtal omvändelse omvändelse häst sluta.wydobywać (np. stump. ände. exemplar duplisera sparka. minera. ända. spjut kopia. także tunel wykopany w celu podłożenia ładunku wybuchowego. książki). tipp. avskrift. ända. ände. minować. odbitka. exemplar lans. gałąź kopać kopalnia kopalnia węgla kopalnia. węgiel). exemplar motpart kopia. exemplar kopia. min kolgruva mina. igła nóżka. utgång. (wojsk. slut ände. utgång. ände. minera. rozmowa konwersja.

hjässa. företräde.koralowy koralik koralik. krona. beriktiga. administrator pierwiastek korzeń. przynoszący zysk korzyść korall glaspärla glaspärla bark. spets. pomyślny korzystny.sznurować korozja korozją kort kort tenisowy korupcja korupcją korygować korytarz korzeń korzeń nadzorca systemu.) pierwiastek. źródło. podstawa.koral. snöra skosnöre. galon. kröna hattkulle. korrektur korrespondens korrespondens brevväxla. snöra anfrätning anfrätning rätt. sznurowadło. korrekt korridor rot rot rot nyttja. <beads> różaniec korą korba korek korek korek.koronować koronacja koronacją koroną koronce koronka koronka. pożyteczny. kröna skosnöre. nytta. paciorek. använda bruka. rätt. hjässa. galon. hov tennisplan fördärv.zakorkować korekta korespondencja korespondencją korespondować korespondował korkociąg korkociąg kornecie korona korona. (matem. hjässa. galon. trafikera fördelaktig välgörenhet fördelaktig inbringande. zasadzić korzystać korzystać korzystny korzystny korzystny. snöra skosnöre. krona. förgängelse fördärv. kit uszczelniający korek. försteg . förmån. krona. lönande övertag. spets. korrespondera korkskruv snurra. begagna. riktig. spets. spinna strut hattkulle. korrigera. kröna kröning kröning hattkulle. korrespondera brevväxla. användning.zakorzenić się. förgängelse rätta. nytta. fördel. skälla vev kork propp propp kork bevis. bruk.

kostnad.kosmopolityczny kosmopolityczny kosmyk kostce kostce kostium kostka kostka u palca kostnica kosz kosz kosz. förmån förvärva.kosmetyczny kosmopolita. ladda. nocna zjawa koszmarny koszt koszt koszt. koszyk koszary koszcie koszcie koszmar koszmar. odnieść korzyść kosa kosą kosić kosmetyczny kosmetyk kosmetyk. kostnad. pożytek. utgift mara mara hemsk kosta. anbefalla. kostym ankel knoge bårhus korg binge korg kasern kostnad. omkostnad. förmån gagn. omkostnad. wydatek kosztach kosztorys kosztowny kosztowny. omkostnad. kosmetik kosmopolitisk kosmopolitisk tapp ankel kub dräkt. (ekon. wspaniały koszula koszula (męska) koszula damska koszulą koszyk koś kościelny kościół kościsty kość gagn. utgift bekostnad. förmån lie lie meja skönhetsmedel.korzyść korzyść korzyść. vinna. vinst. kostsam skjorta skjorta linne skjorta korg meja kyrka kyrka benig ben . pris bekostnad. kosmetik skönhetsmedel. vinning gagn. uppskatta dyr kostbar. <cosmetics> kosmetyka. kosmetik skönhetsmedel. avgift. kostnad. utgift utlägg bedöma. kostnad.przynieść korzyść. försvar. värdera. last bekostnad.) świadczenie (z tytułu polisy ubezp. zaleta korzyść..

ägor. hamna. land trakt land. złodziejstwo krainą krainą kraj kraj. reta.koślawy kot kotara kotek kotek. retas med krabba krabba galler stöld stöld landsätta. landstiga. zakorzeniać się kotwiczne kowadełko kowadełko. pejzaż krajowy krajowy krajowy. rechotać kobent katt ridå. vals käxa.) dolar kożuch kółka kpiarz krab krab. skinn vält. gardin kattunge kisse kisse kotlett kotlett kotlett käft dalgång. kotwiczenie.) określenie intymnej części kobiecego ciała kotek. inhemsk tam kväka kväka . fałszerz koza kozioł kozioł. wewnętrzny krakać krakać. infödd. skära. dal ankra. określenie intymnej części ciała jechowy kotlecie kotlecie kotlet kotletach kotlina kotwica kotwica. förhänge. bygd rista. jeleń. zaczepienie kotwica. wieś krajać krajobraz krajobraz krajobraz. landa. flå. kowadło kowadła kowadło kowal kowal. ankare ankra. ankare ankarplats städ städ städ städ smed förfalskare get bock bock hud. tälja. (slang. dźwig kracie kradzież kradzież. (slang. snida landskap landskap landskap tam inföding. ankare ankra. bygd land.

ytterlighet.ostateczny. krańcowy. tzn. ytterlig tomte tomte snatta stjäla galler galler kravatt knyte. ytterlig ytterst. klappa. rulle. olyckshändelse. slump flyghaveri.kraksa kraksą kraksą kran kran. rulla. pastell skåp skänk skåp krita. bulle. binda kloak sömmerska sömmerska skräddare skräddare skräddare skräddare cirka. klappa. kratownica. tappa ur ytterst. cirkel.wykonać (w całości. mullra kretslopp. klapp. stosownie do potrzeb krąg krążek krążek.stworzony na miarę.stukanie. zwłaszcza w stronie biernej: <tailored> . puszczać w obieg kreatura krecie kreda kredą kredce kredens kredens kredens.rejs. tzn. kryss cirkulera varelse mullvad krita krita krita. skroić i uszyć) ubranie. ostateczność. przewijać toczyć się krążenie krążownik krążownik. sieć krystaliczna kratownicą krawat krawat krawca krawcowa krawcową krawiec krawiec męski krawiec. szafka kredka flyghaveri.wykonać (w całości.gwint ować kraniec. krasch. stosownie do potrzeb krawiec. skroić i uszyć) ubranie. krets. brak knacka. klapp.gwintownik. kran. slips. krasch. kran. vältra sig. tapp. ytterlighet. pastell . bokser wagi półciężkiej krążyć krążyć (po wodzie). harcerka kraść kraść krata. ekstremalny krańcowy krasnoludek krasnoludek. tappa ur knacka. morska (rzeczna) wycieczka krążyć. kretsa diskett slingra. tapp. brak olycka.stukać. zwłaszcza w stronie biernej: <tailored> stworzony na miarę. omlopp kryssare kryssare cirkulera kryssa. rolka zwój zwijać.

plasterek.pokroić (na kromki. stiga steg. i w przen.molo. lina. pigg. udd. myślnik kreskować kret kret. streck. elledning slag. kroczyć. śmietana. postąpić krok krokodyl kromce kromka kromka. streck tankstreck. spets. kredit förtjänst.pieprzyk (np. heder. träda. rad. punkt punkt . hämma pricka. träda. udde. spets. śmietanka (dosł. tälja. upphöra. poäng. grobla. stiga steg. trappsteg. grädde inskränka. mellanhavande. prick punkt tid. grädde kräm. stoppa. trappsteg. stanna. relativ krusig krusig ryggrad spiral kliva rista. punkt. pauza. pieprzyk kret. begränsa.odpowiednik polskiego räkenskap. räkning. stiga krokodil skiva skiva skiva krönika krönika journalfilm spetsa.) mol krew krewetce krewetka krewny kręcenie kręcony kręgosłup kręty krocz kroi krok krok (operacji) etap. punkt paus. träda. na twarzy). rusa kläcka. sluta. schodek. stiga steg. pigg. kredit kräm. takt. redovisning förtjänst. trappsteg. termin spetsa. släkting. trappsteg. udd. udde. kolor kremowy kres kresce kreska kreska. hejda. skede.plasterki) kronice kronika kronika filmowa kropce kropce kropka kropka kropka kropka w zapisie komputerouym liczby mająca znaczenie przecinka kropka znak interpunkcyjny. kull mullvad mullvad mullvad blod räka räka anförvant.). träda. anhörig.(chem. poäng. tempo.kredyt kredyt kredyt wyraz uznania krem krem. fodra.stąpać. stryka. skära. heder. snida steg. gräns linje. krok operacji etap krok.

droppa. tappa. kvissla finne. kędzierzawe (włosy). prick drypa. dot (w grafice: okrągły znacznik regulowanej wielkości) kropla kropla. niski (człowiek). droppa. kvissla konung. <drops> cukierki. upuścić. domena.abstrakcyjny. spilla. spadek (ale nie po kimś!). spilla. kort byxor sammandrag kortvarig kortsynt. krusa korståg korståg korp korp malm smula smula . punkt. warsztat tkacki krosta krosta.kruczy kruszec kruszyć kruszyć. prick pricka. spadać.kapać.zwrotu: koniec i kropka kropka. zmniejszać się kroplą kroplówka krosno krosno. ömtålig. trilla drypa. kortvarig kortvarig. sfera. tappa. tappa. spilla. i w przen. bräcklig chips. pryszcz kroście król królestwa królestwo królestwo. dama (także w kartach i szachach) królować królową krótki krótki krótki krótki. lakoniczny. droppa.) kruchy kruchy kruchy.kruchy krótkie spodnie.skrót. <shorts> szorty. regera drottning kort. trilla drypa vävstol vävstol finne. punkt. oderwany krótkotrwały krótkowzroczny (dosł. reformy krótkie streszczenie. trilla drypa. närsynt skör skröplig. kvissla finne. rike rike kunglig kunglig bock kanin drottning drottning regering. rike konungarike. chrupiący. kung konungarike. kort kortbyxor kortvarig.kropkować kropka. dziedzina królewski królewski. wspaniały królik królik królowa królowa.okruszyna. abstrakcja. <crumbs> tarta pricka. świeże (powietrze) krucjacie krucjata kruk kruk.

cholerny krwisty kryjówka kryminalny krynolina kryształ kryształ. bukta sig. skört kristall kristall kristall kritiker anmärkning. oförrätt. rop. tulejka krzak.wykrzykiwać. ont skada. wrzeszczeć krzykliwy krzykliwy krzywa. fördärvlig skada. skrika bråkig. blöda blodig blodig sällsynt gömställe förbrytare.) cholerny krwawy. kröka kurva. galet skadlig. brottslig. kriminell kjol.zginać (się). katedra (na uczelni) krześle krzew krzyczeć krzyk krzyk krzyk. miste. ont böja. ryta. skräna. båge. rop. skrika ropa. skräna. rop. ryta.kryształowy kryształ. fotel krzesło. kritik kritisk kritiker kritiker anmärkning. krzew krzcie krzesło krzesło krzesło. tokig. orättvisa. båge. kritik kritisera kris yvig buske buske buske buske remsa fåtölj stol fåtölj stol stol buske ropa. skrika skrik ropa. kröka skada. högljud gäll kurva. ryta. åverkan orätt. zagięcie. kröka. (wulg. ocena krytykować kryzys krzaczasty.bułka krwawić krwawy. tuleja. felaktig. krzyczeć. krzywić krzywą krzywdą krzywdą krzywdą krzywdzenie krzywdzić krzywić krzywoprzysięstwa åderlåta. skräna. kwarc krytyce krytycyzm krytyczny krytyk krytyk. recenzent krytyka krytyka. gęsty krzak krzak krzak. krök. slingra mened . kritik anmärkning. kurva.

gestalt. fason. vresig präst präst tinga. övergå. fason. księgowa księgozbiór księżna księżniczka księżniczka. bok prins. postać kształt. krzyżówka (zwierząt lub roślin). bilda. zarezerwować książkowy księga księga główna księga rachunkowa księgarnia księgarz księgowego księgowy księgowy. bok adresskalender. form.krzyżować (się). form. wykaz. (amer. prinsessa måne xylofon öknamn uppfostra.zapisywać. kryss. foremny kształtować mened krokig korsa. dana välväxt dana. prinsessa furstinna.rozgniewany.) zarząd książka telefoniczna książka. blankett. furste häfte gemål hertig prins. krzyżak. skorowidz. vresig korsa. registrera. arta. krzyżyk (znak). furste tinga. kamrer revisor. nastrój. prinsessa furstinna. kryss. telefonkatalog tinga. arta. skepnad. duchowny książce książe książeczka książę książę książę książka książka adresowa. fason. form.krzywoprzysięstwo krzywy krzyż krzyż. kors. kors. kryss. formularz. inregistrera huvudbok huvudbok bokhandel bokhandlare revisor. gestalt. księgować. . bilda formulär. form. kamrer bibliotek furstinna.telefoniczna. księżna księżyc ksylofon ksywą kształcić kształcić kształt kształt. kształtować kształtny. bilda undervisa. bok tinga. skepnad. arta. vresig omintetgöra korsa. forma. telefonkatalog adresskalender. zły krzyżować krzyżować się ksiądz ksiądz. kors. blankiet. postać. gestalt. katalog (dyskietki). övergå. przechodzić w poprzek czegoś. informator.formować. instruera dana. kamrer revisor. bilda dana. bok mantalsskriven. övergå. skepnad. gestalt.

vilken emot.Światowa Organizacja Zdrowia ktokolwiek ktokolwiek ktokolwiek. lår. rymnd halt. om . mot. który. ofärdig. lam krycka rond. garnuszek. liktorn majs säd. vilken någon. varv. dzbanek kubek.kształtowanie kto kto. ofärdig. rund. kanna bägare.) kufel kufer kuglarz. które który ku ku dołowi ku północy kubek kubek. kista trollkarl säd.<World Health Organization> . mugg bröst. lam halt. okaleczyć kulą kulisty bilda utformning vem. mugg kock. koka mat. vilken vem.<WHO>. jaki. vilken vem. nord bägare. kokerska kokvrå kakelugn kokvrå kök kök galär. vem som helst någon någon någon någon någon som. liktorn majs krycka krycka sfär. kabyss bägare. kufel kucharz kuchence kuchence kuchenka kuchni kuchnia kuchnia (na statku itp. spanmål. vem som helst någon någon.<WHO>. kopp krus. vanför. powierzchnia kuli kulawy kulawy. åt nedåt. nedanför norr. ktoś ktoś ktoś ktoś ktoś ktoś. som. kring. kogoś. som. omkring. komuś ktoś. kogoś. spanmål. który. som. vilken som. komuś itd. ktoś ktokolwiek.<World Health Organization> Światowa Organizacja Zdrowia kto. vanför. jaki. magik kukurydza kukurydza kukurydzą kukurydzą kula kula (do podpierania się) kula sfera.okulawić. vem som helst någon någon.

bildad styrman underhuggare cumulusmoln cumulusmoln mård konst handla. znacznik podpunktu kult kult kultowy kultura kultura. rozdający karty kupna kupno kupno. handlare handlare. rzemieślnik kupiec. hodowla kulturalny kulturą kultywował kultywował kumpel kumpel. leczenie. przyjaciel kumulus (chmura) kumulus chmura kuną kunszt kup kupą kupca kupca kupiec kupiec kupiec. bemötande botemedel. köpa påle.nabyć kupon kupon (np. bruka. civilisation kultur kulturell kultur upparbeta. köpa uppköpa.kupiecki. odla kultiverad.uprawa. köp. köpa höns höna behandling. köp.kulka punktor. tillbedjan kult kultur. inköp. köpman handlare uppköpa. kurczak kurczyć się kurier. trave handlare. köp. inköp. köpa uppköpa. posłaniec. köpa kupong kupong handla. kurera. uppköp. uppköp. bota tålamod klämta höna kramp kyckling kyckling kyckling skrumpna. köpman handlare avnämare handlare affärsidkare.znak wypunktowania. uppköp. stapel. premiowy). köp.leczyć kuracjusz kurancie kurą kurcz kurczak kurczę kurczę. goniec kuropatwa kula kult tillbedja. uppköp. köpa handla. dyrka. handlowy kupiec. odcinek kupować kupować kupuwać kur kura kuracja kuracja. krympa budbärare rapphöns . pośrednik. inköp. inköp. köpa uppköpa.

kompetencja. przepiórka kuropatwą kurorcie kurort kurs kursować kursywa kursywa (pismo pochyłe) kurtka kurtka. uczciwy. obwoluta (książki) kurtka. wyrównać (rachunki). zasłona. damma stoft. kavaj.kuropatwa. smida ässja. damma förleda. gardin stoft. ognisko kowalskie. förlopp. napylać kusić kusić. farled. kavaj. solidny (posiłek). kątownik.prostokątny. bana cirkulera kursiv kursiv jacka. <jacket> lub <dustjacket> osłona. marynarka. charakterystyka rapphöns rapphöns rapphöns tillflykt tillflykt kosa. kvartal. nęcić kuś kuś kuś kuśnierz kuzyn kuzyn. opinia. riktning. (amer. kofta ridå. sprawiedliwy. gardin ridå. obwoluta (książki) kurtyna kurtyna. <jacket> lub <dust-jacket> osłona. förfalska. tvär. pył. kofta jacka. zgadzać się. förföra fresta vinka förleda. marynarka.kurzyć.kuć. kvadrat. fałszować kwadracie kwadrans kwadrat. proch. förhänge. fyrkant. kwadratowy. ruta kvatr. zastrzerzenie. ścierać kurz. kofta jacka. charlatan kväkare merit merit . obliczyć powierzchnię. kwakanie kwakier kwalifikacja kwalifikacja. gardin ridå. kavaj. kurs. kvarter torg.podnieść do kwadratu. załatwić (sprawę). ruta kvacksalvare. nadać kwadratowy kształt. smida torg. firanka kurtyną kurz kurz. förhänge. kvadrat. fyrkant. uporządkowany. förföra fresta körsnär kusin kusin smedja ässja. ustawić pod kątem prostym. kuzynka kuźni kuźnia kuźnia. förhänge. opylać. tvär. lopp. warunek. plac. förfalska.) przepiórka kuropatwa. podrabiać.

logera kvatr. rozwijać się. syra sur sur inkvartering inkvartering inhysa.kwik kwiecie. god. wymachiwanie.o mleku: zsiadać się. trevlig. kwasić.) fanfara kwitować kwocie kwocie kwota labirynt laboratorium lać lać się.). kwaśny kwas. rozkwitać kwiecień kwietnik kwit kwitnąć kwitnąć. śmietanka (towarzyska).kwaśny. lack.ozdoba. belopp labyrint laboratorium ösa. gemytlig. zakwaszać kwatera (wojsk. ärende.zakwaterować kwaterą kwaterować kwatery kwestia kwestia kwiaciarka kwiaciarz kwiat kwiat kwiat.wytrysk ladacznicą ladny laik lak do pieczęci lakier merit kompetent skicklig. rozwijać się kwiczeć. tryskać. kwasowy kwaśny kwaśny kwaśny. kvartal.kwitnąć. belopp summa. kvarter ämne. förhöra blomsterhandlare blomsterhandlare blomstra. vacker. blom krumelur kvittera antal. sak fråga. kvarter syrlig. nakaz kwaterunkowy. (muz.kwitnąć. kvartal. syra syrlig. nätt. flöda forsa sköka snäll. blom blomma blomma grymta blomstra. hälla.kwalifikacją kwalifikował kwalifikowany kwalifikujący się kwarc kwartał kwas kwas. ting. tal antal. syra syrlig. fernissa . blom april rabatt kvittera blomstra. härbärgera. materia. wymachiwać. rutinerad kompetent kvarts kvatr. var. skön lekman lack lackera. syra syrlig.

gylf. mucha latarce latarka latarni latarnia latarnia morska latawca latawicą latawiec latawiec. bory las. wawrzyn lackera. främja. fluga. försegla. lanterna lykta. zbiór drzew (w teorii grafów) lasek. pokostować lakier bezbarwny. fly.lamentować. lacka docka docka jämmer klaga klaga klaga sörja klaga lampa ventil ventil lampa lampa dask befordra.lakier (bezbarwny). prygla sommar åratal flyga. befrämja förlopp. lack. år sommar avkomma.lakierować. lanterna fyr drake att flyga med dagdrivare drake att flyga med drake att flyga med åratal årtal. besegla. fernissa lackera sigill. fernissa lackera. opłakiwać lamentować lamentować. lapsus larv skog skog skog dunge. lack. kania latek latka lato latorośl laur laur. fly. lund käpp. pokost. avföda lager träd lager träd .lakierować lakować lalą lalka lamencie lament lament. säl. gylf. płakać.lakierować. fackla bloss. vaja bloss. pokostować lakier. zagajnik laska lata lata latać latać przed oczami latać. opłakiwać lamentował lampa lampa elektronowa lampa elektronowa zawór lampą lampka lanie lansować lapsus larwa las las. gaj. fackla lykta. pokost. vaja simma flyga. fluga.

fly.zaradzić. ungefär.lądować. hamna. teren. lektion lekcją läxa.lekceważyć. landstiga. sken . sken lekki vig. naprawić lekarz doktor. bota coś). förpläga. lektion lekką ręką obehindrad lekki tunn. tända. lektion lecz utan. underlåtenhet lekceważenie. lätt. bemötande lecznica klinik leczyć botemedel. złapać rybę land lądować landsätta. specyfik. behandla. fabelaktig legislacją juridik. bota lekarstwo. ägor. medicin lekarski medicinsk lekarstwo avhjälpa.laureat. flink lekkoatleta atlet lekkomyślność svindel. prawniczy laglig legandarny. pominąć strunta i lekcja läxa. vid. lindrig. landa. ziemia. kraj. landa. środek (na avhjälpa. lindrig. råd. yrsel lekkomyślność övermod lekkostrawny tunn. ägor. ljus. hamna. omkring landsätta. läkemedel. hamna. landstiga. ägor. läkemedel. landsätta. lekcja läxa. landstiga. vaja leckja läxa. land lecieć flyga. gylf. undfägna ledwo knappast legalny laglig legalny laglig legalny. lag legislacją lagstiftning legitymować identifiera lej tratt lejek tratt lek läkemedel. lätt. tända. råd. lektion leckja. men leczenie behandling. wysadzić na ląd. lyse. cirka. prawny. fluga. bota leczyć läka leczyć handskas med. ustawowy. bajeczny sagolik. lyse. zdobywca nagrody lawa lawenda lawina lawiną lawirować ląd pristagare lava lavendel lavin lavin kring. ljus. bemöta. kurera. landa. läkare lekceważenie slarv. land ląd.

yngla. daremność. próżnujący. front licens. mańkut lewy lewy lewy. trä ljum ljum lejon lavemang lavemang vänsterhänt vänsterhänt vänstern vänster.obacz <leave> leżance leżeć lęk. lättja.lekkość lektura lektyka.poprawić leszczyna leśny letni (lekko ciepły) letni lekko ciepły lew lewatywa lewatywą leworęczny leworęczny. oro. nieśmiały lgnąć liberalny liberalny. ospały leniwy. skog. ściółka. lewostronny lewy.próżnować.na lewo.) lewica.na lewo.liberał liberał lica licencja lätthet läsning. próżniak lepiej lepik lepki lepszy lepszy lepszy (zobacz <good>).lepiej. lewostronny lewy. fåfäng. lögn. blyg klänga frisinnad.lewa strona.obacz <leave> lewy. sysslolös. ängslan. dagdrivare bättre tjära se bättre förman.) lewica. kull lin overksam. pracujący na wolnych obrotach (silnik). liberal ansikte. kvar. śmiecie. överordnad bättre hassel virke. miot len lenić się lenistwo. sysslolöshet lat trög overksam. ljuga bekymmer. liberal frisinnad. leniuchować leń. överlägsen. bezczynny. spostrzegawczy lękliwy. bezczynność leniwy leniwy. kvar. över divan ligga.lewa strona. sysslolös. ved. liberal frisinnad. lat lätting.coś lepszego. lektyr bår. över vänstern vänster. lat dagdriveri. beklämning vaktel aningsfull aningsfull försagd. kvar. fåfäng. självsvåld . (polit. (polit. lepsze. niepokój lękać się lękliwy lękliwy. över vänstern vänster. överman.

antal liczyć na påräkna liczyć.licytować licytator licytować liczący się z innymi ljusstake nödtorftig. przypuszczać. räkna lider ledare lidze liga liga liga liga. hänsynsfull. antal liczebność ymnighet liczenie. räkna liczyć nummer.kogoś). zaliczać. numerować nummer. gräns . spłacać zobowiązania likvidera lilia lilja lilią lilja liman vik.hrabia liczyć. aukcja. knapp auktion auktion auktionsutropare auktion grannlaga. ilosć. zliczanie. beräkna liczyć. tal. uważać za greve. räkna liczniejszy (zobacz <many>). numer. kwota. vidare. (ekon. mer.mila liga likier likör likwidować (się). tal.lichtarz lichy licytacja licytacja. tal. begränsa.) spłacać likvidera zobowiązania likwidować się. försynt liczba antal. bukt limicie inskränka. znaczyć (<for sth> coś). belopp liczba nummer. belopp liczba. znaczenie antal. räkna sądzić liczyć. omtänksam. obliczanie liczność greve. obliczać kalkylera. flera bardziej licznik mätare licznik täljare licznik (ułamka) täljare licznik ułamka täljare liczny talrik liczyć greve. antal liczebnik nummer. zliczać greve. antal liczba całkowita heltal liczba główna większy nadrzędny dur liczba mnoga pluralis liczba poboczna moll liczba pojedyncza ovanlig liczba. räkna (coś. tal.liczyć. rachować.więcej.

kreska. granica ograniczać. streck. ograniczenie.liniować. linia (telefoniczna). sznur. przechył statku. rad. linjal kabel skoj. linjal härskare. linia (prosta). sznur lina. brzeg tkaniny. zakres. lina. gräns inskränkning. lina. humbug kalk. registrera. elledning språklig linje. begränsning tross tågvirke. połączenie telefoniczne. lind juli juli lyisk lyrik räv läspa. spis. wydruk lista.limit limit. begränsa. limitować limitacją lina (holownicza. streck. brev. spis. löv brevbärare .ograniczyć. dziedzina. wers. brev. <lines> rola (w teatrze). zakres. wyliczać listek listonosz inskränka. ustawić w szeregu (w linii lingwistyczny. förteckning. kolejka. lina. linia (prosta). elledning kraftledning härskare. kreska. linjal härskare. sznur. inregistrera nota. przewod (elektryczny). wers. rad. połączenie telefoniczne. specjalność. fodra.katalogować. elledning linje. wiersz. wykaz. lista blad. granica. szereg. gräns inskränka. förteckning. podawać. lista nota. ustawić w szeregu (w linii lina. begränsa. elledning linje. specjalność. gräns inskränka. rep. begränsa. streck. bokstav skrivelse. lina linje. branża. linia (telefoniczna). wers seria linia modelowana liniał linijka linijka. cumownicza) lina. szereg. zakres. streck. förteckning. lina. granica. fodra.rola (w teatrze). spisywać. liniał linka lipą lipą lipca lipiec liryczny liryczny lis Lisp list list. przewod (elektryczny). lista mantalsskriven. <lines> . pismo lista lista lista. dziedzina. krótki list. fodra. branża. kolejka. bokstav nota.limitować limit. rad. fodra. wykaz. krótki list. ograniczenie. rad. läspning skrivelse. granica. językoznawczy linia linia łącze linia programu.liniować.

lärft flykt krusa. dosłowny. bokstav skrivelse. układ logiczny logika. odrobina liż lniany locie loczek loczek lodowaty lodowca lodowiec lodówka lodówka. lås isande jökel jökel kylskåp kylskåp logik logisk logik logik logik logik lojalitet . pismo. list. lektyr litterär stava stava ordagrann ordagrann ömka. löv skrivelse. bokstav skrivelse. brev. litować się. stała łańcuchowa dosłowny. hårlock låsa.listopad listopadowy listwa liszaj (schorzenie) liść litera litera list litera. medlidande liter Litauen slicka slicka slicka linne. list.oznaczać literowy literowy. brev. literatura literacki literał. brev. bokstav litterär ordagrann litterär litteratur. literalny literatura literatura literatura.lizanie. literatura litera.logiczny lojalność november november ribba lav blad. <letters> piśmiennictwo. pokonać przeciwnika. bokstav skrivelse. literalny litość litość. szkoda. chłodnia logice logiczny logika logika logiczny logika. medlidande ömka. pismo. żałować litr Litwa lizać lizać. brev. sluss. piśmiennictwo literaturą literaturoznawstwo literować literować znaczyć. hårlock. stała literowa. współczucie. ringla. lektyr litteratur.współczuć. sprawić komuś lanie. piśmiennictwo. lektyr litteratur.

omtyckt populär. glitter blank grå lik. działka. liksom. man befolkning. sätta. man människa mänsklig mänsklig mänsklighet. som gap löda folk. poppel. lots aerodrom.podobnie (jak). tycka om. omtyckt folk. lody lśnić lśnienie lub szczeg. ludzka rasa. posiwieć lubić lubić. människosläkte mänsklighet tunna . w USA <gray>.stado (lecących ptaków.szary kolor. tjänst lokal lokal hyresgäst. wierny lok lokal lokalny lokalny. szarośćposzarzeć. ringla. potoczny ludzie ludzka istota ludzki ludzki. folkmängd populär.upodobanie. hårlock placera. jak luce lucie lud ludność ludność.podobny. arrendator lokomotiv lokomotiv herre lott lotta flykt flykt lotteri lotteri flygare lotsa. człowieczeństwo. <lots> dużo losować lot lot. logera glass. lägga. is glänsa.szary.lojalność. gust. populacja ludowy ludowy.człowiek ludzkość ludzkość. siwy. popularny. owadów). parcela. flygfält inhysa. liksom. poppel. wierność lojalny lojalny.tak jak. härbärgera. lubiany.coś podobnego.schody loteria loterią lotnik lotnik lotnisko lożą lód lód. uppställa. folkmängd befolkning. ställa. miejscowy lokator lokomotywa lokomotywą lord los. partia (towaru). is glass. som lik. humanitarność lufa lojalitet trogen trogen krusa. tycka om.

wolno. skön nätt. näpen kostnad. vacker. söt. skådespel. szmata. loss. pustka. lassa. chikanera. återspegla löda löda februari luta luta luta löda löda februari lek.dosyć. näpen nätt.nie zapisany (papier). reda snäll.puścić. agera. loss. rörlig. pusta przestrzeń. söt. dość ładować ładować (system). täck. börda. täck. avgift. stop lutowniczy luty luz luźny luźny luźny kawałek luźny. startować. rozluźnić lżyć łabędź łach łachman. pjäs. gyckel. obwisły. czysty luksus luksus.ładunek. wygaszenie. przerwa w dopływie elektryczności. förolämpa. łachy ład ładny ładny ładny. god. inicjalizować. przepych luksusowy lumbago lunecie lusterka lustro lut. lös.luka w świadomości.pusty. <rags> ciuchy. ślepy nabój. zaciemnienie (w czasie nalotu) luka. ganska. tjut. vacker. rörlig. lass. föreskrift. gemytlig. wolny. spoiwo lutego lutni lutnia lutnia. någorlunda. nitlott lyx lyx luxulös ryggskott kikare spegel. lös. nätt. puste miejsce. anbefalla. ogiltig formulär. spela lösa. luźno. försvar. någorlunda. nie posiadający mocy prawnej luka. last känga. lutowie. kommendera. ladda. próżny. rozwiązany. stövel ladda. obciążać.kit lutować lutować lut. trevlig. vacker. strzęp. sypki.lutować lut. ciężar. skymfa svan trasa trasa beordra. spel. obciążenie ładunek mörkläggning tom. förolämpning. pamięci. slak skymf. uruchamiać system ładować (także broń). slak slak slak lösa. beställa. ganska. lasta last . återspegla spegel.

tworzyć szereg łapa łapać łapą łapówce łapówce łapówek łapówka łapówka. ladda. humor. fredlig. fasttaga. ciąg kolejność operacji lub wywołań zbiór uporządkowany liniowo przekazać wykonywanie łączyć w łańcuch. miły. fatta. mjukna skurkaktig. spricka. łotr łajdak. sort. łagodność łaskawy kostnad. uppfatta. infånga. ciemny typ łajdak. vinningslysten bryta. vänlig. art. försvar. sinnelag. snäll.ładunek łagodność łagodność łagodność łagodny łagodny łagodny łagodny. brak. vänlig. szereg. szubrawiec łakomy łamać łamać zabezpieczania (w szczególności usuwać blokady przed nielegalnym użyciem programu) łańcuch łańcuch łańcuch. temperament avhärda. gatunek.usposobienie. życzliwy. länk räcka kedja. sniken. hygglig humör. länk tass ertappa. anbefalla. lymmel kanalje girig. złość łagodź łajdacki łajdactwo łajdak łajdak łajdak. temperować (się). last mildhet överseende mildhet sakta. snäll. knaka. lynne. zakuć łańcuch. up łagodzić. rząd. knäcka. avgift. nastrój. bovaktig skurkstreck skälm skurk. blid god. mild. brista spricka. vek god. snodd kedja. bov skurk. napis. hartować (stal). länk sträng. rodzaj. ciąg tekstowy łańcuch. smälla. avbrott.przymocować łańcuchem. reva. hinna tass muta ympa mutor muta muta vessla vessla mildhet nådig .przekupić łasica łasicą łaska. art. skräll kedja. sort. <chains> kajdany. rackare. bov bov. hygglig mild. snål.

förena. lapp. samband. förliden. led sammanhang. meddelande. anknytning. godtrogen lätt. samband. obesvärad. wstawka. elledning bindestreck dragspel skrivelse. lappa. par anknyta. opaska (na oko). lina. telekomunikacja łączyć łączyć łączyć łączyć kittla kittla vara. lappa. lätthet enkelhet lättrogen. łatka. połączenie łącze. meddelande. lapp. täppa anpassbar brännsår lätta. foga . förhållande länk. lappa. linia łączenie w pary łączenie w pary skręcanie wiązek parowych (przewodów) łącznie łącznik łącznik łącznik (znak pisarski) łącznik obwodów drukowanych łączność. ledig bänk bänk bank. sąd ławą ławica ławka łazience łazienka łaźnia łące łącze łącze łącze DDE łącze. täppa flik. fodra. obesvärad. kommunikation annektera umgås koppla. skarva ihop. ledig lätt. zagon. wstawka. mak. led länk. swobodny. lappa. obesvärad. program korygujący. täppa flik. förhållande länk. tillsammans bindestreck linje. kawałek. varaktig flik. mak. hålla. poprawka łatać.łaskotać łaskotać. skarva. sztukować.łatać. wstawiać poprawkę łatać łatwo przystosowujący się łatwopalny łatwość łatwość. anknytning. kommunikation skrivelse. täppa flik. prosty ława. strand bänk badrum badrum bad äng sammanhang. sist. ostrożnie. led parning parning ihop. sztukować łata. prostota łatwowierny łatwy łatwy. zabawiać łaszt łaszt łata łata. teleJkomunikacja łączność. połączenie. lapp.łatwo. mak. streck. lapp. ytterst. spokojnie łatwy. dryg. skoläst hållbar. beztroski. rad. ławka. ledig lätt. powoli.

foga förena. flik rassla. jednoczyć (się) łączyć. dołączyć się. vinkel jakt bädd. kojarzyć. ljuga snyfta. łódź łódź łódź płaskodenna łódź podwodna länk. säng båt båt båt staka ubåt . barm skyffel. łączyć (się). uppfatta. stäv. förena. säng bädd. wiązać łąka łeb łechtać łgać łkać łodydze łodydze łodyga łokcia łokieć łokieć.szturchać. scalać. infånga. związać (się) łączyć się.stukotać łoś łotr łotr łotr. pik (w kartach) łopocz łoskot. fasttaga. skarva ihop. led koppla. połączyć się (<sb. säng bädd.łączyć konsolidować. kolanko (hydrauliczne). współdziałać adj dołączony sprzężony stowarzyszony łączyć. brzęk. stjälk stjälk. huvud. fatta. skyffla spader skyffel. skurk skälm Lettland ertappa. wstąpić w szeregi łączyć. slyngel. kombinować łączyć. dzwonić łączyć. hinna meta. kombinera anknyta.sth> z kimś. ansluta urtavla umgås skördetröska. przepychać (się) łona łopacie łopat łopata łopata. kombinera äng chef. lögn. kliva armbåge armbåge armbåge sköte. walet w kartach Łotwa łowić łowić na wędkę łowiectwo łożko łożko.czymś). skyffla spade klaff. överhuvud kittla ligga. anknyta skördetröska. ledare. rassel älg skälm rackare. łóżko łożysko łódka łódka. kombinera skördetröska. skarva. kliva förstäv. snyftning stjälk. kombinat łączyć.

arcy.łyk. (przen.) jawny flintskallig łyżce sked łyżeczce tesked łyżeczka tesked łyżeczka do herbaty tesked łyżka sked łyżka stołowa matsked łyżka wazowa.giąć się.rozdarcie machać vink. pilbåge. skal łydka kalv łyk munsbit łyk. arcy-. slita. szarpać. cyrkiel stråke. czerpać łyżwa skridsko. mocny seg łysy flintskallig łysy. säng bädd. slev kadź. rwać. svala łykowaty. bog (på (mały). pędzić. skala. łódka. tår łza trasig łza. säng lut båge. figlarny. åka skridskor łza reva. skórka skal łupki skiffer łusce agn łuska skal. rosett. sklepienie båge. smyczek.popijać (małymi łykami) läppja. łoże ług łuk łuk ubåt båt talg säng bädd. rov łupacz kolja łupież mjäll łupina. kłaniać się. drzeć. figlarny. åka skridskor łyżwa. slita.tore.nalewać. reva. rozrywać. archi-. chochla. tår pędzić. rosett. tår drzeć.łuskać agn łupina. svälja. granat łuskać skala. szarpać. <husks> plewy. vinka. łuska.(<tear.torn>) rwać. pilbåge.rozdarcie łza.jeździć na łyżwach skridsko. pałąk. pochłaniać. suga łykać. jaskółka sluka. valv łuk łuk. archi. valv stråke. slita. båge. reva. uparty. szalupa. vippa. czerpak. båge. bölja machinalny automatisk . twardy.podwodny łódź.ukłon fartyg) łup be.łódź podwodna. statek łój łóżka łóżko łóżko. valv łuk. skopa. rozrywać. bog (på fartyg) łuk. sklepienie łuk båge.

trolleri mangla. knep moderlig moderlig moderskap moderskap mamma. mor. zasobnik. agent makrela maksymą makulatura spratt. gods. czarodziej magister magistrala. utforma. patron buss magnat magnet magnetisk mahogny maj må. modell. föredöme bakbord mäklare mäklare makrill sentens makulatur . egendom. förman mästerverk byxor vallmo mannekäng. gård. fuffens. antenn (insekt) magasin lager förråd. zapas magazyn. płyta makietowa model eksperymentalny makler makler. mönster.machlojce macierzyński macierzyński macierzyństwa macierzyństwo macierzysty maciorą macka macka. måtte ägor. czasopismo magia. stärbhus majestät majestät sopa majestätisk majestätisk dur arbetsbas. pośrednik. bemästra. czułek. skład. podajnik. lantegendom.magiczny. husbonde. ätt. mangel trollkarl trollkarl mästare. mönster. moder så. tilltag. modell. tidskrift magi. lager magasin. utforma. królewski major majster majstersztyk majtki po kolana mak makiecie makieta makieta. antenn (insekt) antenn. szyna magnat magnes magnetyczny mahoń maj maj majątek majestacie majestat majestatycznie iść majestatyczny majestatyczny. sugga antenn. antena magazyn magazyn magazyn. zaczarowany magiel magik magik. föredöme mannekäng.

målning måleri. apekatt apa. liten ogräs slup lilla. nadużywać. missbruk. mumla . smäda förskingring fåtal. smink måla. förminska hallon hallon måla. hustru man. apekatt mindre lilla. maka. ovett. smink måleri. missbruk. smink måla. malowidło malarz maleć maleć malina maliną malować malować. förmörka. få ungdomlig ungdomlig tystlåten. fåordig apa. drobny. małpka małpą mały mały mały mały mały statek jednożaglowy mały. kilka małoletni małoletni. wykorzysywać. äktenskap. få färre olämplig bagatellartad otydlig. liten. vigsel fru. marny. grumlig. målning målare avtagande minska. äktenskap. małostkowy mało znany mało. målning måleri. małostkowy małż małżeństwa małżeństwo małżonce małżonek mam mamą mamrocz minska.farba. målning pittoresk smädelse.malał malał malaria malaria malarstwa malarstwo malarstwo. make ha mumie muttra. smäda misshandla smädelse. litet lilla. oklar fåtal. liten mussla giftemål. szminka malował malowidło malowniczy maltretować maltretować maltretować. ovett. förminska slakna. obraz. ringa. apekatt apa. föga. fördunkla. slacka feber djungel måleri. znęcać malwersacja mało mało mało sprawny mało ważny. wyrostek małomówny małpa małpa. nieletni. vigsel giftemål.

marchewka marchewce marchewka margines margines rezerwa margines. vis. märka. kamienna kulka do gier muttra. vis. odwzorowanie mapa. odwzorowanie. ujawnić.mamrotać mamrotać. uppenbar manschett manuskript manuskript karta karta karta karta karta plan. przekształcenie odwzorowywać przypisywać (dysk sieciowy) mapą mapce marca marca marchew. dziadek (w kartach). åthävor sätt. prick. krawędź. marschera. oczywisty mankiet manuskrypcie manuskrypt. modelka manewr manewrować mania manicure manier maniera manierą manifestacją manifestować manifestować. utkast.mamrotanie mamrotanie. zaślepka manekin. manikyrera fason. mumla muttra. mumla mumla mumie mandat mandat biljett attrapp. tablica odwzorowanie. signera sylt marmor marmor . makieta. maner yttring domonstrera ådagalägga. tåga.<MAP>. kännetecken. marża marka marka marmolada marmur marmur. marionetka. imitacja.mumia mandacie mandat mandat manekin. tåg morot morot morot marginal marginal marginal brännmärka poäng. rękopis mapa mapa. maner sätt. zapas.<Microprocess or Application Project> mapa. planera mars marsch.jawny. träkarl mannekäng manöver manöver mani manikyr. markera.mamrotać mamusia. statysta.

tåga.marniał marnotrawca marnotrawstwa marnotrawstwo straty odpady marnotrawić. krzywo patrzeć. żakiet. ödelägga öda. pokrywać marynarz marynistyka. trwonić marny marny. fałda. kavaj.zmarszczenie brwi. rynka. avliden. tåga. kavaj gast. sjöman. kullkasta grämelse bedröva. żołnierz piechoty morskiej. tåg marskalk skrynkla vecka. öde. nieżywy. warstwa. avfall. matros marin mars marsch. miąć (się). kavaj. ödsla. zepsuć marnować marnować. död jacka. całkowicie marynarce marynarce marynarka marynarka (handlowa). flota marynarka. flotta kappa. marschera. tåg dröm frysa frusa dröm marginal .morski marynarka wojenna marynarka wojenna marynarka wojenna.kant (spodni). marnować.morski marynarka handlowa. öde. kofta marin marin jacka. groźny wyraz twarzy martwić martwić martwić się martwić się. odprasować na kant. avliden. kofta marin. kofta marin. plisa marszczyć brwi marszczyć brwi.powlekać. poważny. płaszcz. fałdować (się). flotta jacka.kłopot. lichy marsz marsz marszałek marszczyć marszczyć (się). öde.zupełnie. rock. avfall. slösa. morski marzec marzec marzenia marzł marznąć marzyć marża tyna slösare öda. sörja grämelse bedröva. veck rynka pannan rynka pannan välta. död dåd. krzywdzić martwy martwy. slösa. stjälpa. ödsla. ödelägga öda. dokuczać. avfall. marschera. lumpen mars marsch. dręczyć. skrynkla. ödsla. żołnierz piechoty morskiej. ödelägga slösa billig futtig. slösa. udręka martwić się. sörja dåd. nieczynny. flotta marin. kavaj.

słomianka matce matczyny matematyczny matematyk matematyka materac materia. podszywanie się maskaradą masła masło masło.smarować masłem mason mason. gårdsplan. tåg mast maskin maskin skrivmaskin maskin maskin maskinskriverska maskinskriverska kräm. grädde härma.murować masować masowy maszcie maszerować maszerować maszt maszyna maszyna maszynowy maszyna do pisania maszyna. bal maskowy maskarada. materia. stoff ämne. rzecz. ärende. mieć znaczenie materialny materialny. kwestia. materiał. istotny.masować masce maska maska. sak matt mamma.masakrować masakrą masaż masaż. marschera. moder moderlig matematisk matematiker matematik madrass ämne. sprawa. mässa mops massakrera massakrera massakrera massage massage maskera maskera maskera maskerad maskerad maskerad smör smör smör frimurare murare massage massa. var.materiał. sak ämne. imitera styrman matt ämne. mor.znaczyć. ting. materiell. pozór. ting. mässa mast mars marsch. mark. väv. jord.masa masa masa gliniana masakra masakra. maszynowy maszyną maszynistce maszynistka maść maśladować mat mata mata mata. stoff . var. ważny. ärende. väv. kamieniarz. tyg.maskować (się) maskarada. tyg. botten. materiell. materia. tåga. grund massa.

artykuł. nabić głowę materiał. väv. głupi. möblera. materiell. maskinell . make dåna. rådlig mjöl bläckfisk man.odlewać. vishet vis. plomba. manatki. towar. fett mjöl oroa. tyg. bez smaku. ämne ämne. tyg.wypchać. förse mossa mekanik automatisk mekaniker. duk mamma. machinalny mechaniczny. (amer. mull.pleśń. fylla. sliskig möbel möbler möbler inreda. towar. störa visdom. nadziać. ckliwy mebel meble meble. mylla. tyg. maskinell automatisk mekaniker. försåt fälla.czarnoziem. istotny materialny materiał wypełniający. substancja. stoff plomb stoff. maszynowy stoff. nafaszerować. nabić głowę materiał. umeblowanie meblować mech mechanice mechaniczny mechaniczny mechaniczny. svimma. ämne tyg. tyg. smörja. nudności mdłości. surowiec. matt äckel äckel äckel fadd. wypełniacz. nadziać. modelować. automatyczny. ściereczka matka matka chrzestna matka przełożona matni matni matowy matryca. rzeczy. smet.) farsz. ofreda. fylla. wypełnianie. rzeczy. moder fadder abbedissa snara. snara matt forma. napełnianie materiał. artykuł. mögel flott. mor. substancja. manatki. forma odlewnicza. bzdury!. snärja. fylla.wypchać. make man.spleśni eć maź mące mącić mądrość mądry mąka mątwa mąż mąż. ämne stoff. klok. sukno. małżonek mdleć mdłości mdłości. surowiec. ścierka. nudności mdły. nafaszerować. tkanina.tworzywo materiał materiał poważny. <stuff!> bzdury!. snärja.

ledare. motor lokomotiv. rapport. melankoli. disponent myntverk myntverk andligen mentalitet mentalitet själslig rådgivare menuett . pomnik. powietrze. melankoli. lekarski. medicin läkemedel. małżeństwo. aparat mecz mecz. ledsam medalj förmedling. mina melodią melodyjny melon membrana membrana. dopasowanie. pamiętnik. przepona. föreståndare. lufta. referera melodi luft.smutny. technika medyczna medyczny medyczny. moduł mechanizm. medling medlare medlare medlare manet läkemedel. rozjemca meduza medycyna medycyna.zapałka. leczniczy melancholia melancholia. umysłowość mentalny mentor menuecie mekanik mekanik lokomotiv. postawa. błona membrana. förkunna redogörelse. medicin medicinsk medicinsk vemod.skojarzyć małżeństwo. teoria mechanizmów mechanizm. aria. dorównać meczący medal mediacją mediator mediator. tändsticka retsam (förarglig). pośrednik mediator. dobrana rzecz. maskin. <memorials> kronika.) przesłona memoriał memoriał. chef. vädra melodi melodisk melon hinna hinna mellangärde minnesmärke minnesmärke direktör. melankoli. knall.pamiątkowy menażer mennica mennicą mentalnie mentalność mentalność.odpowiednik. moduł. maszyna. dopasować. refererat. tungsint vemod. tungsint vemod. maskin.mechanika mechanika. motor make. tungsint anmäla. medicin läkemedel. melancholijny melancholią meldować meldunek melodia melodia. lekarstwo medycyna. tändsticka make. (fotogr.

modig. morsk. ångest.miernik. dimma. wiek męski męstwa męstwo mętny męty.(gramat.zlot. uppfylla. osad mężczyzna mężny mężny mgiełce mgła mgła mgłą menuett bastant ned. sträva kval. omkull. tjocka töcken. mötas. cierpienie. (gramat. trotsa. systematyczny metodysta metr metr metr. ledsam tröttsam martyr pina. utför. pina tröttsam retsam (förarglig). träffa. przyrząd pomiarowy metra metryka mewa mewa męczarni męczarnie męczący męczący. imma dimma. tortury. vånda. tjocka . poznać (kogoś). karl. nedåt. dimma. nudny męczenie męczennik męka. människa tapper. råka.menuet merytoryczny meszek meszek met. potrzeby). nieznośny.met> spotkać. möta ämnesomsättning ämnesomsättning metall metall meteorologi metod metod metodisk metodisk metodist mätare meter mätare tunnelbana åldersintyg mås jama knoga. przemiana materii metal metalowy meteorologia metoda metodą metodyczny metodyczny. plåga. nere tupplur träffas.) rodzaju męskiego. spotkanie metabolizm metabolizm. djärv. käck manlig töcken. fjun. gromadzić się.) rodzaj męski męskoosobowy męskość męskość. imma dimma. fusy. zaspokoić (wymagania.męczyć męski męski. nadanför. kval maskulin maskulin maskulin mandom mandom tapperhet tapperhet ullig bottensats man.

hoppas vimmelkantig. svärd ha eftersträva eftersträva tilldraga nedrig.mierzyć. oznaczyć (termin). spodziewać się. ja miana mianować mianować. lumpen. låg förhoppning. wysunąć kandydaturę mianować. miska. metropolia miaucz miażdżyć miąższ miąższ miecz miecz.komisja. handfat.) basen. komis mianować. hull massa. ställa. wyznaczyć. uppställa. åtgärd duglig. hoppas förhoppning. takt. mnie. småaktig. banämning.nadzieja mieć zawroty głowy mieć znaczenie miednica miednica. materia. provision tillsätta. svärd värja. kalla tillsätta. (geogr. sätta. ärende. utnämna utse. uppställa. kompetent stad stad stad stad jama krossa kött. förhasta. mieć rozmiar miarą miarodajny miasteczka miasto miasto miasto (duże). tjänst placera. nakazywać mianował mianowanie mianowicie miara przymiar miara. krok.) glina (policjant) miejsca miejsce miejsce mig mig nämna. wymiar. środek zaradczy. lägga. namnge. mått. szabla mieć mieć aspiracje mieć aspiracje. mått. namn. ting. dążyć do czegoś mieć miejsce mieć na myśli mieć nadzieję mieć nadzieję. polecenie. sak skål.obierać. zlecić. var. åtgärd mäta. ställa. förhasta. miedziak (moneta). ställe . innebära. fat koppar koppar placera. przymiar. utnämna uppdrag. tjänst fläck. zagłębie (węglowe) miedź miedź.mi mi. lägga. takt. fat skål. wyposażyć. dorzecze. handfat. yr ämne. patent oficerski. takt. sätta. ämbete nämligen mäta. åtgärd mäta. (slang. prowizja. betyda. mos värja. mått. rykte. utnämna möte. utnämna utse.

<MASH>. kotwiczne miejsce zamieszkania miejsce zmieszkania miejsce.podróży) miejsce urodzenia miejsce zakotwiczenia miejsce zakotwiczenia. (gramat.miazga.) wyraz złożony mieszał mieszaniną mieszka mieszka mieszkać boning destination destination födelseort ankarplats ankarplats residens.<mobile army surgical hospital> . mått.<mobile army surgical hospital> szpital polowy mieszać. egendom. zacier. pozycja (np. zakład. gods lantmätare standar. składać. tłuc. przeszkadzać mieszać. ingripa mos mos sammansatt ord rådvill blandning bebo vistas. baner medelmåtta likgiltig mäta. łączyć. plats lokal inföding. robić zamówienie miejscowość miejscowy miejscowy miejscowy. utłuc na papkę.<MASH>.szpital polowy mieszać. zajęcie. ställa. cyfry w liczbie). ulokować (także pieniądze). plama. mieć rozmiar miesiąc miesza mieszać mieszać (się) mieszać (się). takt. lägga. bo. mieszkanie. åtgärd avmätt mätare mäta. inhemsk lokal medborgerlig ägodel. lokal. norm. posada. tjänst ort. zamieszkiwanie miejsce przeznaczenia miejsce przeznaczenia.rzecz złożona. ställe led. sammanblanda blanda blanda. sprzedać (towar). fana. papka. leva .miazga.złożony. ingerować. takt. bo. sätta. mått. zacier. obcować. rang placera. säte hemvist fläck. papka.miejsce pobytu. cel (wyprawy. lokalny miejski mienia mierniczy miernik miernocie mierny mierzyć mierzyć mierzyć miernik metr mierzyć. uppställa. tłuc. leva vistas.mieszanka mieszać się.umieścić. infödd. utłuc na papkę. egenskap. krosta miejsce. åtgärd månad förbrylla blanda. miejsce. kropka. siedziba. związek (chemiczny). sammanblanda lägga sig i. vistelseort.

mieszkać mieszkać. mrugać. migotanie migotanie migotanie. delikatny. migdał might> mogę. mrugać bo. våning hemvist inbyggare. bez gazu (napój). vek. płaskownik. matowy.migotać migotanie. emellan internationell internationell blid. klanglös. vek. emellan mellan. platt. nizina. residera.pośrodku międzynarodowy międzynarodówce miękki miękki miękki programowalny.migotać.maj might> mogę.<May>. uppehålla sig bebo fadd. cichy (głos) mięknąć mięsa mięsień mięsisty mięsisty mięso mięśnia mięta mięta.maj migocz migotać migotać. wolno mi. zamieszkiwać mieszkanie mieszkanie z utrzymaniem mieszkanie. miękki. migać migotać. len. invånare inbyggare. len.błysk. siedziba. måtte fladdra blinka blinka blinka. invånare mellan. flack. späd. zwietrzały. kärleksfull blid. łagodny (klimat). mjuk. mild. mild. lokator między między między.<May>. mjuk. bez powietrza (dętka). bland mellan. öm.bić (monety) migać migać migawce migawka migdał migdałek migdałek. våning inackordering fadd. przebicie dętki. bezalkoholowy. mruganie. veklig blid. platt.płasko mieszkanie. veklig mör. tindra fladdra glimma fladdra . klanglös. veklig fyllig kött muskel köttig köttig kött muskel myntverk myntverk blinka ljunga lucka lucka mandel mandel mandel maj må. pomiędzy. mild.obacz <abide> mieszkaniec mieszkaniec. mjuk.płaski. flack.mennica. len. wyładowany (akumulator).płaszczyzna. vek. wolno mi.

przyjemny.naśladować. aspekt mineralny minerał minerał. mieszanina milczano milczący milczący.mineralny mini miniatura miniatura. sympatyczny mimiczny. kärlek älska. mimik mimo wszystko mimo że mimochodem mimowolny mina. pasować (w kartach). skört miniatyr miniatyr miniatyr . żywić (nadzieję) miłował miły miły miły miły. milionerka militaria. przyjemny miły. przechodzić. skön behaglig. tillbringa. välgörenhet nådig nådig älska. mieszanka.mijać. förflyta...kochać. litościwy miłosny miłość miłość (nie szukałbym miłości w słowniku informatycznym. naśladowczy. zdać egzamin. niemy miliard milion milioner milioner. cichy milczący. wejściówka.) miłość. apropå ofrivillig anblick. nätt. angenäm älskvärd gemytlig snäll. tystlåten tyst. przepustka. grzeczny. övergå. przemijać.przejście. härma oaktat fastän i förbigående. wygląd. przejeżdżać. god. lubić miłośnik miłować. kärlek älskare omhulda omhulda trevlig. tystlåten tyst. aspekt mineral mineral mineral kjol. behaglig. podać. trevlig. zdanie egzaminu mikstura. giva blandning tyst. dobroczynność miłosierny miłosierny. zostać zatwierdzonym/uchwalonym. miłość bliźniego. kärlek älska.naśladowca . räcka. angenäm apa efter.miniaturowy miniaturą passera. trevlig. sprawy wojskowe militarny miłosierdzie. gemytlig. vacker. tystlåten mållös miljard miljon miljonär miljonär militärisk militärisk barmhärtighet. kärlek älska. dziać się.

minister statsråd. hamra fröken . mjölka mjölk.mistyczny misunderstood. missuppfatta mejeri. chwila. puchar mislaid. husbonde. mjölka mjölk. grubbla smekmånad kvast kvast honung mjöd honung honung hägring myrten värv.minister minister. bemästra. ministär statsråd.znikomy.doić młocie młoda panna statsråd. förvilla mästare. kochanie! miód. duchowieństwo minorowy minuta minuta. poselstwo misją miska miska. drobny. ministär statsråd. <honey!> kochanie! miraż mirt misja misja. mission skål skål förlägga förleda. brygadzista. förman mästerskap mästerskap mästare. czara. missleda. mjölkaffär mjölkutkörare mjölk. sztygar mistrzostwa mistrzostwo mistrzowski mistrzowskie posunięcie mistyczny mistyfikować mistyfikował mistyk mistyk. bemästra. notatka. ministär moll minut minut yngel. mission värv.misunderstood> źle zrozumieć mleczarnia mleczarnia. husbonde. waza. posłannictwo. minister statsråd. zebrania). drobiazgowy miocie miodowy miesiąc miotła miotłą miód miód pitny miód. mjölkaffär mejeri.misled> wprowadzić w błąd mistrz mistrz. sklep nabiałowy mleczarz mleczka mleko mleko. <minutes> protokół (np. patron kupp mystiker mystifiera mystifiera mystiker mystiker missförstå. miseczka. patron arbetsbas. zgubić misled. mission värv.mislaid> zapodziać. pastor ministerstwa ministerstwo ministerstwo. mjölka hammare.

avla av sig. avla av sig. nieletni. valpa yngling. walcarka. mängd gott om mobilisera rörlig våld.mleć młynarz młynarz. hamra hammare. tvinga makt. frez. przypuszczać. multiplicera föröka. ungdom hammare. stadig stark stark . młodzież. avla av sig. styrka. młodzik młodzieniec młodzieńczy młodzież młot młot. ungdom ungdomlig yngling. mocarstwo mocarstwo mocno mocny mocny mocny mocny. przypuszczenie mniszce mniszka mnogi mnożyć mnożyć (się). minorowy. hamra tröska kvarn kvarn mjölnare mjölnare oxeltand oxeltand munk färre mindre mer eller mindre mindre moll gissa nunna nunna pluralis föröka. ungdom ung unge yngling. kraft. fabryka. kraft. młodzieniec młody młody człowiek. ungdom yngling. młotek. multiplicera föröka. styrka. stark beständig. szlifierz mnich mniej mniej mniej więcej mniejszy (zobacz <little>). hamra hammare. władza.(osobnik) nieletni mniemać.uderzać młotkiem. ruchomy. fömåga fasta. fömåga makt. styrka. tränga. potęga.domniemanie. ungdom yngling.młode młodosć młodość młodość. pomnóż mnóstwo mnóstwo mobilizować (się) mobilny. pomniejszy. fort. dobrze zbudowany. fömåga makt. kraft. silny. styrka. snabb mäktig. siła. frezarka młynek młynek.mniej mniejszy. kraft. multiplicera myckenhet. młotkować młotek młócić młyn młyn. młoteczek. zwielokrotniać mnożyć. przenośny moc moc moc.

grift mina. utforma. mokry moda model model Luv modelka modernizować. modern plomb. träsk. plugg modifiera redigera modifiera modifiera kunna. ögonblick ögonblicklig monark regent monarki monarki prägla mynt. mynt.brnąć w mokrym śniegu lub błocie molestował moment momentalny monarcha monarcha monarchia monarchią moneta moneta. kamp. penning. trzęsawisko moczyć się moczyć. streta. kanna maj må. strida trygg. min fuktig slask antasta stund. kärr moras blöta blöt. tid. redagować. mönster.maj mogiła moje mokry mokry śnieg. edytować modyfikować. modern i ropet. mode mannekäng. skylta monopol rutin. rymd. föredöme modernisera modernisera bön bön i ropet. wolno mi.wilgotny. säker urin moras. penning. slentrian . mynt. modell. wkładka wtyczka. betrygga. måtte maj må. måtte grav. przekształcać modyfikował mogę mogę mogę mogę. slant ståt. wtyk modyfikować. wolno mi. minera. zmieniać. mönster. elegancki moduł. unowocześnić modernizował modlitwa modlitwą modny modny. väta sätt. utrymme mannekäng.wybijać monety monitor monopol monotonna harówka huvudsakligen kämpa. błoto. propp. zwilżać.alkoholowy (napój) mocodawcą mocować się mocował mocz moczary.maj mogę. bagno. föredöme plats. utforma. våt. modell. gruva. bagno moczary. utställa. slant prägla mynt. zmieniać modyfikować. wytworny.

sitta. maskin. brygga härva pack.) kaleczyć (mowę) mordować morela morelą morfina mors morski morze mosiądz Moskwa most most. mobb. motiv . samling inredning redigera passande. wylot lufy. slödder. (przen.mordować. etisk sedlig. pomost motek motłoch motłoch motor motor. grond. etisk moral mörda. mord mörda. mostek (elektryczny) mostek mostek. jednostajny monstrum montaż montażach montował montowanie montowanie moralitecie moralność moralność. mord aprokos aprokos morfin valross marin hav mässing Moskva bro. kaganiec. moralny sens. brygga bro. brygga bro. passa. bevekelsegrund. lämplig montör moral. pöbel lokomotiv. mord nos. sedlighet moral. pöbel anhang. wieźć samochodem motoryzacyjny motyl motyw enformig. sedlighet sedlig. etyka moralny moralny. motor motor motor fjäril skäl. etisk sedlig. pack.jechać samochodem. sedlighet moral. motorówką. brydż. mule lönnmördare mördare mördare mordisk lönnmord mörda. silnik. enahanda.założyć kaganiec morderca morderca mordercą morderczy morderstwo morderstwo morderstwo. vidunder församling. most. <morals> moralność morał morałach mord morda. monoton enformig. pysk.monotonny monotonny. brygga bro. enahanda. monoton odjur.morał. mobba. mordęga. mord mörda.

być może. gruva. bevekelsegrund. gruva. kanna mina. minera. ciemny. förmörka.motyw. mądra głowa mroczny mroczny mroczny. ewentualny możność móc mój mój mój. niejasny. eventuell lycka. tęgi łeb. slö. slump kunna. pogadanka mówił mównicą mózg mózg. oklar skymning myrstack . bevekelsegrund. kuslig otydlig. <brains> umysł. eventuell görlig upptänklig möjlig. możliwe że możesz możesz możliwie. moje mól mów mówca mówić. andefattig. być może. móżdżek (potrawa). talare samtala. anföring mosaik mosaik mosaik murbruk. cecha funkcjonalna możliwość. kanske maj må. prat. moje mój. grumlig. min min mina. min min mal tala talman. prat. grond. wykonalny. niezrozumiały mrok mrowisko skäl. realny możliwy do pomyślenia możliwy. samtal samtala. måtte möjligen möjlighet förmåga möjlighet möjlig. läktare hjärna hjärna matt. porozumiewać się. możność zdolność funkcja.rozmowa. być może możliwość możliwość. minera. tala. motiv språk tal. bodziec.napędowy. trög. rozmawiać. mortel kanske möjligen kanske kanhända. prelekcja. komunikować się mówić. moja. samtal eker kateder. przemówienie mozaice mozaika mozaika (fotoelektronowa) moździerz może może może. dunkel. poruszający motywacją mowa mowa. fördunkla. dov trist. możliwe może. ewentualność możliwy możliwy (do wykonania) . tala. umysł. motiv skäl. grond.

brist. jednorodny mur mur. vaja mulatt mulåsna mulåsna mumie enhetlig. gylf. mur vägg. must. migotanie mrużyć msza msza. mur murare torv murbruk. nöd. måsta behöva.lot. potrzeba musieć.flown>) latać. nöd. mortel tegel neger neger neger skall. uniform. granat mygga .stęchlizna muskularny muskularny. powiewać (flagą). żylaste (mięso) muskuł musnąć musowanie musujący muszelce muszka. fluga. fluga. nagromadzenie. likformig vägg.) osoba używana do przemycania narkotyków mumia mundur mundur. måsta muskulös senig muskel beta. mässa massa. komar itp (coś małego i bzyczącego) kött frusen myra myra frost. hämnd hämndgirig flyga. must. sorla.jednolity. mnóstwo.gromadzić się mścić się mściwy mucha mucha. mnóstwo. avbeta pärlande pärlande skal. likformig enhetlig. behov skall.gromadzić (się) msza. mässa hämnas. snudda vid.masa. (slang.rozporek muchą mulacie muł muł (zwierzę).mrożonki mrożony mrówce mrówka mróz mruczeć mruganie. uciekać. uniform.(<fly. fruwać. murzyński murzyński musieć musieć musieć.masa. köld porla. vaja flyga. gylf. gylf. potrzebować.otaczać murem murarz murawa. behov behöva. fluga. vaja flyga. skala. ściana. brist.flew. uniform. mässa massa. darń murować murowany Murzyn Murzyn. nagromadzenie. fly.moszcz. fly. fly. knota fladdra blinka massa. susa.

bjudning.obacz <think> myśleć myślistwo myśliwego myśliwy myślnik myślnik myślnik.mżyć mżyć n anoda. tvätta. prenumerera på. granat senap senap museum musik ton. pomysł. stämma musikalisk musikalisk musiker musik musik musikalisk vi tvätt spola. anse. tro. rusa duggregn duggregn duggregn anod kalas. komar itp coś małego i bzyczącego muszla musztarda musztardą muzeum muzyce muzyczce muzyczny muzyczny.muszka. rusa bindestreck tankstreck. anmaning. mena jakt jägare jägare tankstreck. idé utsikt tanke tanke tänka. fest för. po (czymś). till ovanpå.namydlić myjce mysz myszka. på . åt. nad. strona (umowy itp.dalej mygga skal. zamiar.). firma na na na na na (kimś. obacz myśl.musical muzyk muzyka muzyka. muzykalny. elektroda dodatnia n. anmaning. przy. nuty muzykalny my mycie się. o (czymś). zamiar. włączony. tycka. w. 2. pomysł. na temat. samkväm.czymś). pranie. vid. på över ovanpå. ty. på ovanpå. bielizna do prania myć myć mydlić się mydła mydło mydło. pauza mżawka mżawka. 1. mysz myśl myśl myśl. vid. skala. tvätt tvätt tvål tvål tvål tvål skura råtta råtta tanke.

för alltid utåt. na boku. na czele. utsida. undan åsido. på nytt vanligen. undan åsido. avsides. utvärtes ute. utom. poza. undan uppåt jämt. oczywiście na piechotę na piętrze na pokładzie na północ na próżno na przedzie na przodzie na przodzie. fasada åsido. poza.zewnętrzny. i regel överhuvudtaget. evig. avsides. na stronie na chybiłtrafił na chybił-trafił na czczo na czele na czele na dodatek na dole na górze na krzyż. på det hela taget utantill visserligen. på nytt ånyo. undan på måfå på måfå mage förut i täten till yttermera visso botten uppe över inne. yttersida . ut ute. postronny. ut utanför.szczegóły (sprawy) na zewnątrz. utanpå. przez.w zwrocie: <the ins and outs> . yttre. avsides. z przodu na przykład na raz na szczęście na świeżym powietrzu na uboczu na wierzch na zawsze na zewnątrz na zewnątrz. z pewnością. merendels. visst visserligen. avsides. poza domem. poza. w poprzek. na (po) drugiej stronie na kwaterze na lewą stronę na nieszczęście na nowo na nowo na nowo.na bok na bok. przed. nord förgäves framtill förut förut till exempel genast lyckligtvis utomhus åsido.strona zewnętrzna. jeszcze raz na ogół na ogół na pamięć na pewno na pewno. visst till fots uppe ombord norr. powierzchowność. na uboczu na bok. tyvärr på nytt ånyo.zewnętrzny.w zwrocie: <the ins and outs> szczegóły (sprawy) na zewnątrz. inomhus avig olyckligtvis. poza domem.zewnętrzny. na boku.

nabytek nabycie. tillägna sig vinna. att äta. intaga kula kaj kaj svullen åtkomst. taga. uppe. ty. åt. maträtt.molo nabrzmiały nabycie nabycie. gromadzenie (danych) nabyć nabyć. angripa. tillägna sig avnämare gäst. podkreślenie naciskać naciskać naciskać prasa naczelnik naczynie naczynie. tillägna sig åtkomst. pociąg naciągać nacierać nacisk nacisk nacisk ciśnienie nacisk. nabyć. håg backe. klient nachylać (się). lust. stilla tilldraga konferera. till ovanpå. przyznać (tytuł). lust. skłonność. mieć skłonność do czegoś nachylenie nachylenie (np. fylla blodsprängd vidtaga. ansätta. spänning. trycka. ännu. spełniający warunki. angrepp. stöta klämma. tränga. tyst. uzyskać. przy nabić nabiegły krwią nabierać nabój nabrzeże nabrzeże. kupujący. ansätta. charakterystyki) nachylenie. pozyskać nabywca nabywca. anskaffningskostnad vinna. än. potrawa nad nadać. klient nabywca. zdobyć nabytek nabywać nabywać. sluttning. på plombera. kwalifikujący się nadal nadarzyć się nadawać coś nadawać. håg anstränga. slutta böjelse. zlokalizowanie obiektu (w radiolokacji). tillägna sig vinna. miska. ovan konferera. emitować för. anskaffningskostnad åtkomst. aby. press knuffa. tilldela avge . anfall. tryck press. anskaffningskostnad åtkomst. pressa. puffa till. rätt över. ażeby. konferować nadający się (na kogoś) nadający się. anspänna anfalla. överfall eftertryck press. trycka. tryck eftertryck klämma. ovanför. prenumerera på. spänna. press hövding disk fat. dla na. anskaffningskostnad vinna. pressa. nabytek. tilldela valbar valbar alltjämt.na. kund avnämare böja böjelse. fortfarande. skjuta. sila. półmisek.

husbonde.nadużycie. anspänna nadwyżka överskott nadzieja förhoppning. nödfall sytuacja awaryjna. nalkas. kurva. dessutom. poster nadąsany nadbrzeże nadbudówka nadchodzić nadciągać nadepnąć nadfiolet. blåsa. för övrigt. rapp. stan zagrożenia. ovett. smäda nadużywać missbruka nadużywać (<sth> czegoś). smäda nadużycie missbruka nadużycie v nadużywać smädelse. andlig förman. förhasta. ovett. urządzenie główne nadto affisch trumpen kaj akterdäck ankomma anflygning. närma sig steg. fläkta uppblåst själslig. överordnad mästare. anmärkningsvärd nafta fotogen naganą åthutning nagi naken nagi. arrest nadzwyczajnie ytterst nadzwyczajny utomordentligt nadzwyczajny påfallande. missbruk. wymyślać smädelse. märkvärdig. missbruk. för resten. missbruk. główny urządzenie nadrzędne. överlägsen. träda. ovett. smäda nadużywać smädelse.. stiga ultraviolett övertid övertid övermänsklig övermåttan omåttlig otillbörlig slag. akutsjukvård. kierownik uppsyningsman nadzór försvar. hoppas nadzienie plomb nadzorca uppsyningsman nadzorca.nadawca plakat. zniewaga nadwerężać anstränga. smäda (<sb> komuś). bemästra. sila. angelägen nagła potrzeba. obnażony naken naginać böja. missbruk. patron förutom. slingra naglący enträgen naglący brådskande. överman. kröka. utom nadużycie smädelse. trappsteg. krök. ovett. ultrafiolet nadgodzin nadgodziny nadludzki nadmiernie nadmierny nadmierny nadmuchać nadmuchiwać nadprzyrodzony nadrzędny nadrzędny. spänning. törn. spänna. nagły wypadek . bukta sig.

co najlepsze. gå. registrera hetta. kantig.łapankę. abrupt. stromy. burdus. przeprowadzić nalot. kantig. prostoduszny najbardziej najbliższy najczęściej. grammofonskiva. kantig. plötsligt plötsligt tvär. wynagrodzić nagrywać nagrzać naiwny naiwny. obława. löpning. rinna räd hyresgäst. nagroda. tytuł. vedergällning. przeważnie najechać najechać (kraj). främst på förhand innerst innerst . plötsligt tillerkänna tillerkänna tillerkänna belöna. urkund. ränna. lön vinst belöna. först. värme naiv lättrogen. burdus. härnäst mestadels springa. zobacz <little>. kurs (statku itp) nagły nagły nagły się nagły. flesta instundande.najazd.najlepiej najmniej najmniejszy najmniejszy. lön rekord. łapanka najemca najemnik najgłębszy najgorszy najgorzej najlepiej najlepiej najlepszy najlepszy (zobacz <good>). coś najlepszego. överskrift fana.cenić nagroda. godtrogen naiv allra. pasek reklamowy (reklama na stronach WWW) nagłówek.nagłówek nagłówek tekstu plakietka. upphetta.najmniejsza rzecz najmować najpierw najpierw najpierw. abrupt. vedergälla. nästa. plötsligt tvär. löna. baner rubrik. przedtem. przyznawać nagroda nagroda nagroda. löpa. najgłębszy rubrik. vedergälla. napad. najgłębszy najskrytszy. mest. värma.obławę. ytterst. abrupt. urwisty. burdus.najmniej. löna. vedergällning. överskrift tvär.to. arrendator vinningslysten innerst värst värst bäst helst bäst bäst minst minst minst leja. uprzednio najskrytszy.nagrodzić. hyra först förnämst. szorstki nagradzać nagradzać. łatwowierny naiwny.

) oskarżenie. tränga. puffa till. prowokować. ładunek (elektryczny. opieka. föreskriva. flöda ösa. passande taxera kostnad. kommendera ordinera. opłata. stöta . rita avveckla avveckla nöt huvudbonad hatt överdrag. täcke. powierzyć (<sb with sth> komuś coś). ladda. stav tillfoga upplaga tillämpa ålägga förmå tappa ur. flöda vederbörlig. wywoływać. tillbörlig vederbörlig. skjuta. o deszczu: lać. podopieczny nałogowy nałożyć nałożyć nałożyć. rozlać. oszacować. indukować nakreślać nakręcić (zegarek) nakręcić zegarek nakrętka nakrycie głowy nakrycie głowy (zwłaszcza kapelusz) nakryć nakryć do stołu nakrywać nalać nalać.koszt. order. sugestia. obwinić. lämplig. oskarżyć. (prawn. położyć (na stos) överst ytterst mata garantera skrivelse diktera kommando. zarzut. hälla. påbjuda käpp. hälla. anbefalla. teckna.rozkazywać. nasypać. fastna. skyla duka lägga ösa.najwyższy najwyższy nakarmić nakaz nakaz urzędowy nakaz. hälla. wybuchowy). o ludziach: tłumnie wychidzić nalegać nalegać naleśnik nalewać należność należny należyty. pinne. befalla. obciążyć (sumą pieniędzy). polecenie. tillbörlig läglig. försvar. draga. last inrotad. pärm. omslag. obowiązek. wymierzyć nałożyć. överdraga. avgift. flöda yrka mana pannkaka ösa.) szarża. odpowiedni naliczać naładować (akumulator). ingrodd taxera ålägga taxera knuffa. anföra. (wojsk. dyktować nakazać nakazać nakleić naklejać nakład nakładać nakładać nakłaniać.

napaść. besinna vetenskapsman vässa. anfall. nasadka napastnik napastnik napastować. upphetta. naprężać. występek.napaść napalić naparstek naparstek.<United States> Stany Zjednoczone namacalny. anspänning tempus anstränga. bringa. fylla driva. angrepp. åktur. lidelsefull passionerad. bild övertala stubbe lidelse. tänka. nas. mena. befordra förfölja övergrepp plombera. (amer. underteckna. passion passionerad.napięcie. teckna. avspegling. plombować (ząb) napęd napięcie napinać napinać. spänna. poturbować. pisemny last (en synd) oss oss oss påtaglig tavla. odkształcenie napis napis napisać napisany. åka spänning. pniak. överfall röveri anstorm. angripa. naprężać.<US>. <vise>) imadło nam nam.<United States> Stany Zjednoczone nam. szturmować. filtrować. zajmować (stanowisko). skriva under författa. skriva skriftlig . fundera. dotykalny namalować namawiać namiastka. żarliwy namiot namysł namysł namyślać się naokowiec.nałóg. köra. procedura pośrednicząca namiętność namiętny namiętny. vink. fram. spänning. porträtt. målning. anspänna inskrift signera. przemęczać (się). wysiłek. sila. wypełnić. överfall hetta. överfall anfalla. prześladować napaść napełniać napełnić (się). atak napadać. värma. nas. skärpa anstorm. usilnie dążyć.<US>. överväga. wytężać się. värme fingerborg fingerborg angripare anfallsspelare. atakować. eftertanke tanke anse. överfall anstorm. lidelsefull tält återsken. fylla plombera. uczony naostrzyć napad napad napadać napadać.

framåt längs. mot. dalej. rzeczywiście. rozciągnięcie. doprawdy? naprawiać naprawiać naprawić poprawka naprawić. istotnie. elastyczność. tippa mana. utmed framlänges. bestämma. emot framför. äntligen bedövning. przeciwny. reparera häfta. fastställa. napięcie naprężyć. tilldela överlägga. förrän. laga reparera. bestämma. dryck.przeciwieństwo naprzód naprzód naprzód.rozpiętość. fastställa. naciągnąć. äntligen omsider. dokuczać. fästa. uppmaning träffa på träffa på dryck dricka. fästa. riskera omsider. uppmana. przeciąg (czasu) naprzeciw naprzeciwko naprzeciwko. sträcka. utmed längs. obywatelstwo narodowość. dryck. poprawić (się). <really?> czyżby?. egentligen häfta. anspänning spänna. obywatelstwo narodowy spets. laga faktiskt. förut motsatt längs.wzdłuż naprzykrzać się naprzykrzać się naprzykrzać się. före.napiwek napominać napomnienie napotkać napotykać napój napój napój. irritera konferera.przeciwległy. irritera krångla förarga. rozciągnąć. natychmiast narażać się nareszcie nareszcie. dokuczyć. montera laga. cerować naprędce naprężenie. töja åter. niepoko naradzać się naradzać się naraz naraz. tänja. drickspengar. dalej naprzód. napiąć. innan. w końcu narkoza narkoza narkoza narodowość narodowość. supa dricka. pić naprawa naprawą naprawdę. förmana maning. verkligen. supa reparera. anestesi anestetikum narkos nationalitet nationalitet nationalitet nationell . drista sig. reparera fort spänning. våga. tipp. montera laga. utmed förarga. förr. betänksam genast genast tilltag.

zażalenie. nabierać (<on sb> kogoś) narzuta nasączyć nasienie nasilenie nasłuchiwać. naruszenie ochrony danych. tränga sig in sig ålägga täcke impregnera frö intensitet lyssna . klagomål läraktig verktyg. nation folk. reklamacja narzędzia programowane automatycznie narzędzie narzędzie narzędzie z interfejsem graficznym użytkownika. grädda tappa ur. państwowy.ski'd/skied>) jeździć na nartach naruszać naruszać naruszać naruszenie naruszenie ochrony danych . oczekiwać na sygnał. oczekiwać na pakiety nationell nativitet lastbar. teckna. ingripa. program pomocniczy.obywatel narodzenie narowisty narożny narożny naród naród. ont kränka överträde kränkning kompromettera kompromettera kränkning kränka bryna. wykonywać narzucać narzucać się narzucać się narzucać. narzędzie wizualne narzędzie. nakazywać. <tools> sprzęt. man skida skida skada. draga. beklaga åkomma.ski'd/skied.(<ski. vanartig kantig hörna. redskap införa ålägga inkräkta.narodowy.ludzie narta narta. redskap nytta nytta verktyg. skarga. przeniknięcie naruszenie zasad współużytkowania naruszyć narybek narysować narząd narzeczona narzeczony narzekać narzekanie. infiltracja.wprowadzać w życie. sprzęt. program wspomagający.program narzędziowy narzędzie. orgel fästmö fästman klaga. yngel. steka. rita organ. przybory narzędzie. vrå folk. redskap verktyg.

dopasować nastawić nastawienie nastawienie. nästa. inställning inställning lyda. växla efterfölja. stämma stämning. zmieniać kolejno następować. sąsiedni.) tryb nasyp nasypać nasz nasz nasze naszkicować naszyjnik naście naśladować naświetlać natarcie natarczywy. reglera. stämma ton. później następny następny dzień następny. attitud. regulować. härnäst lyda. angripa.obok. śledzić.czymś). następnie następować następować kolejno następować kolejno. överfall enträgen ingivelse själslig. framdeles instundande. efterfölja. humör. jämka hållning. hälla. jasność komma tillkommande. rucka. rozumieć.nastają nastając nastawiać. pilny natchnienie natchniony. odziedziczyć.sth> kimś. rucka. usposobienie. humör. nästa. tuż przy. imitera förklara anfalla. doznać powodzenia. kolejny następny. intensywność. nästa. harmonia nastrój nastrój. najbliższy. efterföljare. anfall. lämpa. lämpa. duchowy. efterföljare. iść za (<sb> kimś).melodia. efterfölja. flöda vår vår vår kontur halsband tonåren härma. angrepp. spadkobierca następnie następnie. vall ösa. (gramat. dostrojenie. jämka ordna. lyckas efterräkning efterspel följd ton. powieść się następstwa następstwo. sinnesstämning bank (av jord). andlig intensitet intensitet . dalszy ciąg następstwo. härnäst instundande. efterträdare avlösare.rodzaj pieśni Murzynów amerykańskich natężenie natężenie. sedan senare. sinnesstämning stämning. justera. reglera. być zwolennikiem następca następca. växla omväxla. efterträda. följa avlösare. justera. härnäst morgondag instundande. dopasowanie nastąpić po (<sb. kolejność nastroić nastroić. instundande ordna. följa omväxla. efterträdare då.

konststatera. instruera. fröken erfara. umiejętny nawadniać nawadniać. än. szkolenie. stifta. bukta sig . nieślubne (dziecko) natychmiast natychmiast natychmiastowy natychmiastowy natychmiastowy. lära sig lärdom vetenskap studera vetenskap föreskrift. (med. żegluga nawijać nawinąć intensitet intensitet hem oijig påflugen påflugen dusch beskaffenhet. även. przyroda. usposobienie. genast ögonblicklig snar. momentalny. intensywność. burza nawet nawias nawias nawias. linda. vrida.) przepłukiwać nawałnica. (informat. undervisa lärare. (fotogr. grunda tillhåll sjöfart sjöfart vind. vrida.natężenie. wrodzony. ringla. ringla. linda. bukta sig vind. instrukcje. blåst. <instructions> przepisy. vira. vira. szczery naturalny. natur beskaffenhet. nasilenie native natłuszczony natrętny natrętny natrysk natura natura. blåst. natur okonstlad naturlig okonstlad naturlig genast ofördröjligen.) rozkaz naukowiec naukowy naukowy. slät klammar parantes klammar fastställa. anvisning. gęstość natężenie. charakter naturalny naturalny naturalny. nauczycielka nauczyć się nauka nauka nauka nauka (ścisła). plan. vattna bevattna. wiedza nauka. fröken lärare. vattna storm jämn. undervisning vetenskapsman vetenskaplig vetenskaplig bevattna. klamra nawiązywać nawiedzać nawigacja nawigacja. påpasslig ögonblicklig lära. inrätta.) migawkowy nauczać nauczyciel nauczyciel.

imię. przydomek nazywać nazywać. nazwa nazwisko. skottsår. namnge. gnojówka nawóz. ackordera underhandla.popaść ponownie nawyk nawzajem nazista nazista. rykte. sår tråd befrukta befrukta gödsel dynga. kalla tillnamn.nawinąć nawinąć nawlekać nawozić nawozić. użyźnić nawóz nawóz (zwierzęcy). nazistowski. namn. hitlerowski nazistowski nazistowski. niespokojny netto neurotyk neutralność spiral såra. miano nazwać nazwisko nazwisko nazwisko. efternamn nämna. namnge. rykte. efternamn nämna. sedvana. pertraktować. kalla inte heller underhandla. vana varandra nazist nazist nazist nazist brännmärka artnamn egennamn nämna. nazwa swoista nazwa własna nazwa. energia. banämning. banämning. namn. banämning. rykte.nazista nazwa firmowa nazwa specyficzna. odwaga. namnge. recidiv sed. banämning. gödsel gödsel återfalla. förhandla. kalla berättiga nämna. namnge. imię negacja sumy negocjować negocjować. kalla nämna. nazwisko. namnge. kalla tillnamn. pokonywać (trudności) neofit neofita nerka nerw nerw. återfall. tupet nerwica nerwowo chory nerwowość nerwowy nerwowy. banämning. zdenerwowany. namn. ackordera omvända omvända njure nerv nerv neuros nervsjuk nervositet nervös nervös nät nervsjuk neutralitet . namn. rykte. rykte. gnój. förhandla. sprzedawać (papiery wartościowe). namn.nawozić nawrót.

sköta. obesatt formulär. zero nić nie nie nie chroniony nie cierpiący zwłoki nie dający spokoju nie do opisania nie do pomyślenia nie do użycia.nic. odrzucić nie skończony nie spełniający wymogów nie ukończony nie uszkodzony. nej inte. usling ömklig. ingenting noll tråd ingen. eländig. sköta. bezstronność neutralny neutralny neutralny. sjuksköterska. slopa. oanvänd klicka ledig. barnsköterska amma. barnsköterska intet. ingenting intet. cały nie uzbrojony nie używany nie wypalić nie zajęty nie zapisany neutralitet neutrum neutral neutral stackare. sjuksköterska. förskjuta. zaniżyć wartość nie dokończony nie dopatrzyć nie kończący się. rata. czuć niechęć. nitlott . bezstronny. usel ömklig.neutralność.) nędznik nędzny nędzny nędzny. niezliczony nie lubić. nie do użytku nie do zdobycia nie doceniać nie doceniać. kugga. usel miserabel. wcale nic. olycklig. eländig. oändlig motvilja obrukbar orättvis obemärkt oförberedd förkasta. zerowy (przewód elektr.niechęć nie nadający się do użytku nie przepisowy nie przestrzegający nie przygotowany nie przyjąć. ej obevakad enträgen orolig outsäglig ofattlig obrukbar ointaglig underskatta underskatta ofullbordad förbise. olycklig. ej ofullständig oskadd obeväpnad obegagnad. nieszczęśliwy nękać nękać niańczyć niańka nic nic. obojętny. irritera anfäkta amma. avstöta ofullständig valbar. överse med ändlös. usel förarga.

negacja logiczna nieba niebawem. död hyra ut. ej inte. obenägen tråkig otålig otålig okänslig . underkänna. förfela vara osams vara osams oförändrad avsky strunta i artfrämmande inte.negacja logiczna nie. våda fara. nie cierpieć nie zważać na nie związany NIE. fara. senkommen ogärna obenägen motvillig ovillig. våda äventyr. fela. (o klimacie. antypatia niechętnie niechętnie niechętny niechętny niechętny nieciekawy niecierpliwy niecierpliwy. niepewny niebieski niebieski. betänklig osäker osäker blå blå himmel himmel sky. fara. våga.błekit. risk fara. risk farlig vansklig. jedzeniu) nie służyć nie zmieniony nie znosić.nie zdać nie zgadzać się nie zgadzać się. nödfall fara. himmel himmel dåd. kolor niebieski niebiosa niebo niebo niebo. <skies> niebiosa niebo. våda akutsjukvård. zirytowany nieczuły misslyckas. våda äventyr. himmel sky. avliden. mieć inne zdanie. riskera. błękitny. raj nieboszczyk niech niechęć niechęć niechęć niechęć. riskera. låta antiparti avsmak ondska. wkrótce niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo niebezpieczny niebezpieczny niebezpieczny niebezpieczny. smutny. niebiosa niebo. przygnębiony. agg antiparti långsam. ej inte. ej sky. våga. negacja nie.<NOT>. himmel småningom fara. himmel sky.

ovårdad oläslig nyligen nyligen försumma. sakna. frånvaro. ovarsam. nieprzytomny. opassalig söndag pingstdag . stånga stubbe förbiseende outhärdlig absurd. umbärande omärklig okänslig frisk. stygg. słaby niedopałek niedopałek niedopatrzenie. ostädad. brak. kort ogudaktig. knapp otillräcklig avsaknad. nędza. sjuklig.nieczuły nieczystości. pozbawienie niedostatek. slarvig slapp vårdslös. nieostrożność niedbałość niedbały niedbały niedbały niedbały. uraktlåta. åsidosätta. orkeslös cigarettfimp. okunnig indiskret indiskret indisponerad. niekompletny niedołężny. trudności niedostrzegalny niedostrzegalny. slarvig kortvarig. syndig. underlåtenhet slarv slarv luftig vårdslös. nadzór niedopuszczalny niedorzeczny niedoskonały niedostateczny niedostateczny niedostateczny. przeoczenie. underlåtenhet slarv. nieczuły niedoświadczony niedoświadczony niedouczony niedyskretny niedyskretny. niechętny niedziela niedziela Zielonych Świąt förhärdad smuts oren slarvig. skräpig. brist försakelse försakelse strapats. färsk oerfaren ojämn. saknad. nieostrożny niedługi niedobry niedogodność niedokonany niedokończony. nierozważny niedysponowany. niewystarczający. niewygoda. orimlig ofullkomlig otillräcklig nödtorftig. nieodpowiedni niedostatek niedostatek niedostatek. ny. niewrażliwy. vanvårda slarv. brud nieczysty nieczysty nieczytelny niedawno niedawno niedbalstwa niedbalstwa niedbalstwo niedbalstwo. ovarsam. elak obehag ofullkomlig ofullständig skröplig.

oreda ful. blamage.borne>) znosić. somliga. bov stackare. vanartig odygd. niespokojny niemal niemal. anskrämlig vanheder. stygg. podpierać. björn född tåla. niewygodny. björn oböjlig oböjlig utan formaliteter utan formaliteter beklaglig. żle wychowany. usling ohövlig. prawie. oordning. stygg. prywatny niefortunny niefortunny wypadek niefrasobliwy niegodny niegodziwiec niegodziwiec.wyrostek. smälek. małolat nielogiczny nieludzki nieład nieładny niełaska. rodzić nieelastyczny nieelastyczny. olycklig missöde sorglös ovärdig skurk. nieszczęśliwiec niegrzeczny niegrzeczny niegrzeczny. skam orolig nästan nästan .niedźwiedź niedźwiedź niedźwiedź. någon några. någon olaglig olovlig olaglig ungdomlig ologisk omänsklig villervalla. prosty niegustowny nieistotny niejasny niejasny niejasny niejasny niejasny.(<bear.okryć hańbą niełatwy. nieprzyzwoity niegrzeczny.bore. somliga. hańba. podtrzymywać. cierpieć. niewyraźny niejednoznaczny niekompletny niekonsekwencja niekontrolowany niekorzystny niektóre niektóry nielegalny nielegalny nielegalny. młodzieńczy. nieprzepisowy. o mało tåla. vanartig ohufsad smaklös oväsentlig tvetydig obestämd oklar otydlig otydlig otydlig tvetydig ofullständig inkonsekvens obehärskad ofördelaktig några. nära odygd. sztywny nieformalny nieformalny. wymijający niejasny. prymitywny. otäck. sammanblandning. niedozwolony nieletni.

wrogość nienormalny nienormalny. brakujący.pomimo. statist stum stum. tym niemniej niemniej jednak niemniej jednak. dock. statist felfri orörd orörd omättlig onaturlig leda. dock. jednakże. nietknięty nienasycony nienaturalny nienawidzący nienawidzić nienawistny nienawiść nienawiść nienawiść. osedlig. absencja. dock. borta tom. statist omöjlighet stum. nie zważając na. brak nieobecność. nie stawić się (na czymś) nieobliczalny nieoceniony nieoczekiwany nieoczekiwany. bezbłędny nienaruszony nienaruszony. ledig. nagły nieodłączny oklok Tyskland tysk tysk obarmhärtig obehaglig likväl. vämjelse avsky förhatlig hata hat hata fiendskap abnorm abnorm abnorm frånvaro frånvaro frånvaro frånvarande. ändå oaktat likväl. ändå omodern omoralisk. Niemka. sedelös stum.niemiecki niemiecki niemiłosierny niemiły niemniej niemniej (jednak).nienawidzieć.niemądry Niemcy Niemiec. tym niemniej niemodny niemoralny niemowa niemożliwość niemy niemy. język niemiecki. ändå likväl.niemowa nienaganny. borta oberäknelig oskattbar oförmodad.<absent oneself (from sth)> być nieobecnym (na czymś). oväntad plötsligt oskiljaktig . dock. ändå likväl. brak nieobecny nieobecny nieobecny. nieprawidłowy nienormalny. nie zważając na niemniej jednak. nie znosić nienawiść. obesatt frånvarande. głupi niemy. nieprawidłowy nieobecność nieobecność.

knagglig omyndig. karg jord. niezdefiniowany. oberoende oavhängig. szanse.<odds> różnica. tvivelaktig osäker. zbywający. sällsam. oviss olärd ofruktbar. egen. oförsiktig oklok. nie tak jak niepodzielny oböjlig oemotståndlig olämplig ansvarslös. taki. wątpliwy niepewny. egen. självständig. niebezpieczny niepewny. lekkomyślny nieodwołalny nieodzowny nieodzowny. självständig. underlig ojämn. minderårig villrådighet. tvekan betänklig. pozostały. wątpliwy. självständighet oberoende. tveksam. but). hospital. sällsam. oberoende olik olik odelad . dodatkowy. niezależność niepodległy niepodległy. niezdecydowany niepiśmienny niepłodny niepochleblny niepoczytalny niepodległość niepodległość. ofelbar opersonlig oklok. självständighet oavhängig. nierówność. otillräknelig ansvarslös. udda. orygglig oumbärlig oumbärlig obegränsad tygellös obestämd obestämd obestämd nästan osviklig. udda.nieodmienny nieodparty nieodpowiedni nieodpowiedzialny nieodpowiedzialny. dåre oberoende. nieroztropny niepamięć niepamięć. nieograniczony nieomal nieomylny nieosobowy nieostrożny nieostrożny. betänklig opålitlig tvivelaktig osäker. otillräknelig oåterkallelig. oförsiktig glömska glömska bisarr.niepodobnie. przewaga nieparzysty nieparzysty niepełnoletni niepewność. steril ogynnsam sinnessjuk. konieczny nieograniczony nieokiełznany nieokreślony nieokreślony nieokreślony. dziwaczny. underlig bisarr. niezależny niepodobny niepodobny. wahanie niepewny niepewny niepewny niepewny. zapomnienie nieparzysta (liczba). oviss ostadig vansklig. na którym nie można polegać niepewny. nie do pary (np.

oskicklig oförmögen. slätt. ängslig beklämd. niespokojny. niewiarygodny nieprawdziwy nieprawdziwy nieprawdziwy. bekymrad. enastående unik. osann. niegrzeczny niepotrzebny niepotrzebny niepowodzenie. unikatowy niepozorny niepraktyczny nieprawda nieprawdopodobny nieprawdopodobny nieprawdopodobny. vanartig onödig lättsinnig missöde unik. niezrozumiały niepojęty. skräpig. oro. stygg. ivrig. pragnący niepokój niepokój niepomyślność niepomyślność. oreda slarvig. obehaglig. beklämning bestört motgång motgång oriktig impopulär tafatt. ostädad. być intruzem niepokojący niepokojący. oduglig missförstånd fast. ingripa. tränga sig in beklämd. ovårdad olydnad olydig odygd. orubblig oordning. wtrącać się. orolig. źle się obchodzić nieprawidłowy nieprawidłowy nieprawodłowość otyglad obegriplig obegriplig ofattlig betydelselös förarga. simpel opraktisk osanning olik osannolik otrolig falsk. bekymrad. stygg. fält. fałszywy. ängslig bekymmer. vanartig odygd. niezrozumiały niepokaźny niepokoić niepokoić niepokoić niepokoić niepokoić. irritera krångla anfäkta inkräkta.niepohamowany niepojęty niepojęty. nielojalny nieprawidłowe użycie. enastående tydlig. ingripa. stadig. nieszczęście niepoprawny niepopularny nieporadny nieporadny nieporozumienie nieporuszony nieporządek nieporządny nieposłuszeństwa nieposłuszny nieposłuszny nieposłuszny. tränga sig in inkräkta. ivrig. orolig. nieszczęście niepowtarzalny niepowtarzalny. firma.nieprawidłowo używać. bedräglig osann osann missbruka abnorm anomal anomali . ängslan. złe obchodzenie się.

kulen overklig villervalla. vattentät ogenomtränglig oemotståndlig olaglig ogenomtränglig ihållande. knagglig trasig orörlig orörlig alltjämt. nieregularność. nielegalny nierozłączny nieroztropny nierozważny. nieodparty nieprzepisowy nieprzepuszczalny nieprzerwany nieprzerwany nieprzerwany. nieprzemyślany. nie uważający nieróbstwa nierówny nierówny nierówny (margines) nieruchomy nieruchomy nieruchomy nierząd niesforny nieskończony nieskończony. ännu. än. bezkresny niesławny anomali omutlig impregnera. stygg.nieprawodłowość. oregelbunden oskiljaktig dumdristig hänsynslös. sammanblandning. nieład nieregularny nieregularny. oreda villervalla. sammanblandning. stilla anarki oregerlig. ruskig. oordning. obetänksam dagdriveri. tyst. sysslolöshet ojämn ojämn. omedveten medvetslös. ciągły. ärelös . oupphörlig oöverstiglig ovän fientlig oangenäm. oregelbunden regellös. nieuprzejmy. oupphörlig ihållande. sanslös. oordning. trwający nieprzezwyciężony nieprzyjaciel nieprzyjazny nieprzyjemny nieprzyjemny nieprzyjemny nieprzyjemny. oreda regellös. fortfarande. vanartig ovan rå. lättja. omedveten oanständig odygd. oupphörlig oavbruten beständig. sanslös. nieprawidłowy. otrevlig. ciągły nieprzerwany. ständig. nieświadomy nieprzyzwoity nieprzyzwoity nieprzyzwyczajony nierafinowany nierealny nieregularność . niemiły nieprzystępny nieprzytomny nieprzytomny. ostyrig oändlig oändlig nedrig. obehaglig osmaklig otäck obehaglig avlägsen medvetslös. anomalia nieprzekupny nieprzemakalny nieprzenikliwy nieprzeparty.

coś) niespokojny. överraskning förvåning. otillbörlig. oegentlig opassande. nie działający. överraska. wozić. orolig. missklädsam olämplig hårdsmält outtröttlig obekväm orolig motgång prövning. nieszczęsny nieszczęśliwy. haniebny niesłuszny niesmaczny niesolidny niespodzianka niespodzianka. zepsuty niesprzeczność. bezsenna (noc) niesprawiedliwość niesprawiedliwy niesprawny niesprawny. zmartwiony nieszkodliwy nieszkodliwy nieść nieść. olycklig olycklig olycklig beklaglig. smutek nieszczęśliwie nieszczęśliwy nieszczęśliwy nieszczęśliwy nieszczęśliwy. belastning smärta. menlös oförarglig föra. överraska. i oordning konsistens. ivrig. zdziwić. ängslig retlig rastlös beklämd. niepewny niestały. konsekvens ostadig ostadig ostadig obeständig vårdslös. slarvig olyckligtvis. przeprowadzić (plan).niesławny. nietrwały niestały niestały. överraskning oförmodad. bära föra. tyvärr opassande. bära . ängslig rastlös oförrätt. ärelös orättvis smaklös opålitlig förvåning. bekymrad.sth> o kogoś. bekymrad. orättvisa orättvis. oskadlig. konsystencja niestabilny. zaskoczenie. podtrzymywać. tyvärr beklaglig. zmienny niestaranny niestety niestosowny niestosowny niestosowny niestrawny niestrudzony nieswój nieswój nieszczęście nieszczęście nieszczęście. orolig. koherencja. ivrig. ovarsam. sorg. bedrövelse olyckligtvis. orättfärdig i olag. oväntad beklämd. i oordning i olag. olycklig olycklig ofarlig. zrobić niespodziankę niespodziewany niespokojny niespokojny niespokojny niespokojny (<about(for) sb. nedrig.zasięg (broni palnej).zaskoczyć. ertappa. zgodność spójność. ertappa.

słaby. ständig.(informat. matt odödlig ojämn. ovänlig oavlåten. niesprawiedliwy nieufność nieufność. flädermus ostadig oförsonlig obeveklig förhärdad oundviklig. ofrånkomlig omärklig ohederlig. oupphörlig beständig.zemdleć nieśmiertelny nieświadomy nieświadomy. oläkbar omåttlig oundviklig. nära ohövlig. oupphörlig oavlåten.nie dowierzać. nie powiadomiony. wieczny nieustraszony nieustraszony nieuważny skygghet. kij do gry nietrwały nieubłagany nieubłagany nieubłagany nieuchronny nieuchronny. nära avogt. blyg dåna. okunnig obotlig. okunnig taktlös taktlös orörd oberörd ofördragsam ofördragsam slagträ. blyghet försagd.omdlenie.palant. nieżyczliwy nieustający nieustanny nieustanny nieustanny. flädermus slagträ. niegrzeczny. okunnig ojämn. bez wykształcenia. skygg försagd dåna. oupphörlig orädd orädd ouppmärksam . nieunikniony nieuchwytny. ofrånkomlig soppa ohövlig. ständig. ciemny nieta nietaktowny nietknięty nietknięty nietoleracyjny nietolerancyjny nietoperz nietoperz. svimma. oupphörlig beständig. niegrzeczny nieuprzejmy. ofrånkomlig oundviklig. oärlig orättvis orättvis misstro misstro varsam dumbom ojämn. niedostrzegalny nieuczciwy nieuczciwy nieuczciwy. svimma.) przeniesienie nieśmiałość nieśmiały nieśmiały nieśmiały nieśmiały nieśmiały. nie ufać nieufny nieuk nieuk nieuleczalny nieumiarkowany nieunikniony nieuporządkowany zbiór dokumentów nieuprzejmy nieuprzejmy. matt blyg.

kłopot. obehaglig. genera tafatt. prostoduszny. föga. oanvänd ogiltig tom. umbärande obehag olägenhet. älv missbruka otillbörlig opassande.sprawić kłopot (<sb> komuś) niewygodny niewygodny niewygodny obegagnad. blind. nadużycie niewłaściwy. niewolnica. förblinda osynlig lilla.stora. liten. förblinda blända. å. nieobeznany nieważny nieważny nieważny.nieużywany. gardin. okänd otrolig osynlig osynlig blända. menlös flod. ringa. niepoprawny.niewinny. nieprzywykły. złe użycie. nienależny. oegentlig träldom fångenskap träldom ok träldom träldom slav slav okänslig oförlåtlig obehag strapats. sympatyczny (atrament) niewidomy niewidomy. urządzenie podporządkowane. otillbörlig. gardin. niewidzialny. oskicklig oläglig. menlös oskuld oskyldig. dolegliwość niewygoda. zbędny niewłaściwy.harować niewrażliwy niewybaczalny niewygoda niewygoda niewygoda. zdradziecki niewiniątko. zasłona niewidzialny niewielki niewierny niewierny niewierny. ogiltig ogiltig otvivelaktig tydlig otacksamhet obekant. błędny niewątpliwie niewątpliwy niewdzięczność niewiadomy niewiarygodny niewidoczny niewidoczny. ślepy. obekväm obekväm . litet trolös otrogen trolös oskyldig. nieodpowiedni niewola niewola niewola niewola niewolnictwa niewolnictwo niewolnik niewolnik. naiwny niewinność niewinny niewłaściwe odstępy tekstu niewłaściwe zastosowanie.oślepić. nieprawidłowy. blind.

<requisites> przybory (toaletowe itp) niezdarny niezdarny niezdatny niezdecydowany niezdolność niezdolny niezdolny (<of sth> do czegoś) niezdolny. niezbędna. split tafatt. oskicklig. ej onekligen oemotsäglig opraktisk nog osviklig tillförlitlig oumbärlig erforderlig erforderlig tafatt. nie będący w stanie niezdrowy niezdrowy niezgoda niezgrabny niezgrabny niezliczony niezmieniony niezmienny ogörlig oföränderlig outsäglig klicka obeskrivlig otydlig oerfaren otillräcklig oförklarlig oberörd missnöje missbelåten missbelåten missnöjd ostörd oberoende. klumpig oräknelig. tvedräkt. självständig. ogift inte. niezbędna. oberoende enkel. bezsporny niezaradny niezawodnie niezawodny niezawodny. niewyrażalny niewyraźny niewyrobiony niewystarczający niewytłumaczalny niewzruszony niezadowolenie niezadowolny niezadowolony niezadowolony niezakłócony niezależność niezależny niezamężna niezapomniany niezaprzeczalny niezaprzeczalny. evig . obehaglig. enda. drumlig. otalig oförändrad evinnerlig. konieczny. gwarantowany niezbędny niezbędny. klumpig olämplig betänksam oförmåga oförmögen oförmögen.rzecz konieczna.niewykonalny niewymienialny niewymowny niewypał. oduglig oförmögen dålig osund oenighet.rzecz konieczna. solidny. konieczny. oskicklig tafatt.) niewypowiedziany. drumlig. przerwy zapłonu (w silniku spal. självständighet oavhängig. <requisites> przybory (toaletowe itp) niezbędny. oskicklig. obehaglig. oskicklig tafatt.

rzadko niezwykły. lekki. förgå . ovanlig sällsynt utomordentligt ogift avogt. uciążliwy niezręczny. ojämförlig. obehaglig. drobny.niezmienny niezmiernie niezmiernie niezmierny. okänd obekant. kłopotliwy. klumpig obegriplig makalös. ovänlig ogynnsam aldrig var som hest. elak försvinna försvinna. oskicklig. ogromny nieznaczny nieznaczny nieznaczny. smal betydelselös spenslig. drumlig. främling obekant. znikomy nieznaczny. främling obekant. nadzwyczajny nieżonaty nieżyczliwy nieżyczliwy. zrobić afront nieznajomość nieznajomy nieznajomy. nieistotny. oskicklig tafatt. zły niknąć niknąć oföränderlig övermåttan ytterst omätlig oansenlig. nie do porównania niezrównoważony niezrównoważony niezwłocznie niezwyciężony niezwykle. obcy nieznany nieznany. skrępowany. niezgrabny niezrozumiały niezrównany niezrównany. stygg. krańcowo niezwykły niezwykły niezwykły. rzadki. okänd oförgänglig oförgänglig gräslig outhärdlig otäck tafatt. snäv. klumpig tafatt. oskicklig tafatt. oförliknelig obalanserad ostadig ofördröjligen. egen osedvanlig. niepomyślny nigdy nigdzie nikczemny nikczemny. (matem. obehaglig. niewiadoma niezniszczalny niezniszczalny. lindrig okunnighet obekant. obehaglig. syndig. någonstans ogudaktig. elak ogudaktig.) niewiadoma nieznany. syndig. lätt. nadzwyczajnie.lekceważenie. okänd obekant. ojämförlig. obetydlig trång. niezgrabny.zlekceważyć. drumlig. stygg. genast oövervinnelig ytterst besynnerlig.niezwykle. afront. oskicklig. niezdarn niezręczny. nieprzemijający nieznośny nieznośny nieznośny niezręczny niezręczny niezręczny. niewielki. oförliknelig makalös. oskicklig tafatt.

gwint nitować niuans niż niż niż. cicho. nawlec nitkę. gemen låg. ruttna avliva. wzorzec normalny normalny. wytępić nit nitka nitka. mindervärdig. gemen murkna. gemen än än undertecknad underlägsen. framföra låg. cichy (głos). wieczór nocny nocny nominacja nominacja. mały młodszy niskiej niszczeć niszczyciel niszczyć niszczyć niszczyć. förmultna. förgängelse jagare förstöra. baner norm standar. döda. fördärva. standard norma. norm. slå ihjäl utrota nita tråd tråd nita nyans låg. unicestwiać.przewlec. zabijać niszczyć. dräpa. mindervärdig. underhaltig underlägsen. uppvisa. prostopadły normaly Norman Normandczyk normandzki normański normą ingen skänk. gemen låg. lya. dolny. röta. zwykły normalny. aniżeli niżej podpisany niższy niższy. presens. wyniszczyć. gorszy noc noc. baner normal normal normal normal normandisk normandisk normandisk normandisk norm . röta.nisko. tępić. norm. kasować.nikt niniejszy niski niski. fana.niż niski. underhaltig natt natt natt nattlig utnämning utnämning inte heller håla. gåva. usuwać. kula. gemen låg. näste kyffe norm standar. fana. förfall. wysunięcie kandydatury NOR nora nora norma norma norma. ödelägga multna. nuvarande. prawidłowy.

norweski Norwegia norweski nos nos. björn bära.Norweg Norweg. archiwum. biljett timmerstock. zanotowanie. zapis. protokół notować. norsk norrman. tumör ny ny näsborre sax sax . nagrywać. płyta gramofonowa nowatorski nowela nowicjusz nowina nowiny nowiny. norsk Norge norrman. kronika. rejestr. notatka.zapisanie. stock. czynnik nośnik. urkund. nożyczki norrman. adnotacja notatnik notatnik notes notes notes notes. głośny notować notować. świeży nozdrze nożyce nożyce. język norweski. Norweżka. znany. komentarz. zapisywać. nos tåla. wzmianka. notera. rejestrować dziennik. aktualności nowo narodzony nowoczesny nowoczesny. biljett anteckning agenda anteckningsblock anteckningsbok anteckningsblock madrassera. rejestrować. rejestr. beryktad ökänd. vaddera anteckningsbok ökänd. operator nośnik ośrodek środek. notera. nötning hemlängtan skäggig anlagsbärare medelmåttlig anlagsbärare olovlig anteckna. nöta. registrera roman novell nybörjare nyhet nyhet nyhet nyfödd modern modern nyhet svulst. ton. współczesny nowość nowotwór nowy nowy. fala nośna podnośna nota notatka notatka. węch nosić nosić nostalgia noszący brodę nośna. protokół. norsk näsa. grammofonskiva. notatnik notoryczny notoryczny. not. beryktad anteckna. ton. wiadomości. vedträ rekord. nos näsa. rekord. not.

(amer. heller oas oas båda. andefattig. natatka. not. omkring avspärrning henne hans. ömse . vid.. mało. albo.) pożyczka. notera. antal biljett biljett nummer. sława. tal. lot nurkowy. sorla kväljningar ledsam.też (nie) oaza oazą oba sax kniv gnola. weksel. kilkoro o obaj. oboje. skok do wody. list. slö. antal nummer. tråkig matt.. stämma anteckna. jeden z dwóch. nummer nummer.nożyczki nóż nucić nudności nudny nudny.<either . cirka. tråkig trötta. spelunka. tal. zauważać nużący nużyć o o ile nie będzie o ją. trög. jej o jego o jego o jej o każdej porze o mało o niewiele. sin dess hennes när som helst nästan fåtal. matowy. tal.. surra. obie. biljett ledsam. rachunek. nota (dyplomatyczna). banknt.notować. kilka. dov tråkig släpa. liczebnik numerek numerek (w szatni) numerować nurcie nurek nurkować nurkować (także o pikującym samolocie). mdły.. nocny klub (o nie najlepszej opinii) nurkował nurkował nurt nuta nuta nuta. znak. ten albo tamten. dragga utgång. fors. tal. rozwiercanie nudziarz numer numer numer rejestracyjny numerale. forsa anteckna. ungefär.wiercenie. uwaga. tępy (umysłowo). få endera. antal gängse.) dykare dyka dyka dyka duva rinna. not.matowieć. biljett ton. notera. ström (el.nurkowanie. or> albo . mętny. trött kring. adnotacja. ton. antal nummer. mętnieć nudny. niewielu. ström. kilku. ton.

avskaffa belamra bekymmer. leczenie. främmande. ömse slopa. hugg skörd trång. snitt. abrupt. opracowywać. åtsittande. lassa. obróbka obchodzić obchodzić (przepisy). znosić (jaja). plötsligt behandling. beklämning rädsla. lass. uporać się. betjäning. kantig. rączka.obacz <lie>. uppvisa. obie. oboje. frukta avse. utrikes besynnerlig. ömse båda. skötsel. asfull utlänning utlänsk. nie liczący się przeciwnik (w sporcie) obcas obcesowy obchodzenie się. konstig. ämne ladda. omstörtning tillbakavisa upphäva.(<lay.rękojeść. manipulować. ladda. osobliwy obcy. snäv. handha. burdus. börda. lass. framföra omfatta. kierować.laid. unikać obchodzić się. angå. zewnętrzny obcy. handskas med. rasera störta. egendomlig. uchwyt obciążać obciążenie obciążenie obciążenie1 obcina obcinać kadrować kadrowanie obcisły obcokrajowiec obcokrajowy obcy. klack tvär. avskaffa upphäva. upppassning närvaro skänk. sposób traktowania. börda. obala obala obala obalać obalić obarcz obawa obawa obawą obca osoba. famna innesluta inbegripa . fruktan. skära. nuvarande.laid>) kłaść. försvar. bemötande fira undanbe sig vev. omfamning. utrikes utlänsk. handtag. röra utomstående häl. avgift. stram. zagraniczny obdarzony wyobraźnią obecnie obecność obecność obecny obejmować obejmować obejmował lägga båda. lasta klippa. niefachowy obaj obaj. traktować. egen utlänsk. położyć. świecki. lasta ändelse. anbefalla. obrabiać. słaby. omfamna. utrikes fantasifull nu uppvaktning. ängslan. kuracja. oro. tät. gåva. last ladda. lassa. befara. presens. oba. skärsår. krama. dziwny.laicki. skaft kostnad. vred. farhåga.

mina. inbegripa undvara flamma. natężenie dźwięku. wytłumaczenie objazd objazd objętość objętość. cyrkulacja. föremål lins utse. heller lova. invända. ting. tur. min anlete greve. tingest. min . tingest. właściciel gospody obeznany obezwładnia obezwładniał obfitość obfitość obfitość. riklig. skal lova. omlopp valuta kretslopp. invända. ting.obejmował obejmował obejść się bez obelgi obelżywy obelżywy. utlova. löfte lova. hojność obfity obfity obgryzać obiad obie obiecywać obieg obieg obieg. omlopp objekt. storlek. krążenie obiekt obiekt moduł wynikowy obiektyw obierać obierać obietnica obietnicą objaśniać objaśnienie. utlova.oblegać oblicz oblicza oblicza obliczać obliczać oblicze. turné förmåga omfång. krama. räkna räkna uppsyn. löfte tyda. låga ovettig ovettig gästgivare förtrogen. dryg ymnig mumsa middag endera. postawa.popierać. tolka förklaring avstickare turnera. głośność oblegać oblężenia oblężenie. obraźliwy oberżysta. omfamning. volym belägra belägring belägring greve. amplituda obfitość. famna omfatta. löfte kretslopp. föremål objekt. utlova. medräkna. utnämna skala. zachęcać omfatta. familjär överväldiga överhopad ymnighet ymnighet amplitud ymnighet ymnig. omfamna. räkna uppsyn.

åliggande. depresja. vansinne sinnessjukdom. obowiązujący obowiązujący obowiązywanie obozowanie. plikt. utmed varandra bredvid. galenskap. minskning nedre. galen. plikt. dåre tokig. fałszywy obmycie obmycie. zniżyć się oboje obojętność obojętny obojętny obojętny obojętny. powinność. opłata celna. plikt. kalkyl. lägre båda. powinność obowiązek. apatyczny obok siebie obok. tjänst tull.obliczenie obłakanie. oprócz obolały pacjent obołudny obora obowiązek obowiązek obowiązek obowiązek. umycie obnażony obniżenie. dårskap jaga räd vansinne. galenskap. bestyr. galenskap. hospital. szał obławą obławą obłąkania obłąkany obłąkany obłęd obłęd obłęd. obciążenie (maszyny itp). kemping obóz obóz koncentracyjnjy obóz. przy. cło obowiązkowy obowiązkowy. szaleństwo obłok obłuda obłudą obłudny obłudny. bestyr. moln hyckleri hyckleri skenhelig falsk. vansinne sky. przygnębienie. beräkning. obłąkanie. bestyr. tjänst förpliktelse. tjänst obligatorisk obligatorisk obligatorisk obligatorisk camping läger koncentration läger rotera . uträkning vansinne. plikt ansvar tull. zastój (w sprzedaży) obniżka obniżyć się. åliggande. vansinne vansinne. dårskap sinnessjuk. osann. sidan om lidande skenhelig lada tull. inskränkning. ömse likgiltighet likgiltig neutral obekymrad håglös jämsides med. bierny. dårskap sinnessjukdom. bedräglig ablution ablution naken depression förminskning. åliggande.obozować obracać räkning.

rycina. mönster. wywołać (coś). värn obrona. revolution . chikanera.obracać obracać. obrębek. bild förolämpning. övergå. zdjęcie. stöta obrączka ring. widok. förnärma förolämpning. frędzel. protekcja. bild image. varv. widok. grzywka. obrazek. vända. odmalować obraz. porträtt. toczyć (na tokarce). förolämpning. vrida svänga. vända. punkt zwrotny. vändning. zakręt. ilustracja obraz.obrazić.przedstawić.) ilustracja. porträtt. veva. chikan. popełnić förnärma. förebild igelkott tavla. förolämpning. odmalować obraza obraza. målning. ochrona. wstrząs obrachunek obradował obrady obramowanie. znieważyć. chikanera. frans. förfäkta obrożą krage obrót omvälvning. skymfa obrazą skymf. dotknąć. vrida obrona försvar. stöta wykroczenie. kręcić (się). zawinić obraźliwy ovettig obrażać skymf. <pictures> kino. målning. chikanera. skręt. förolämpning. förtörna. övergå. przetłumaczyć. försvara. vändning. skydd. przewracać. znieważyć svänga. odwracać. bild tavla. målning. förolämpa. zwracać się. målning. zdjęcie. zakręcać. stać się. kino. porträtt. klinga obręb kompass obrębiać fåll obręcz tunnband obrocie cykla obrocie svängning obrocie svänga. bild tavla. bild modell. veva. zniewaga. förtörna. obrębiać obraz obraz (dysku.przystroić frędzlami. przechadzka. förolämpa. obrazek. förnärmelse skymf.przedstawić. beskydd urządzenie zabezpieczające obronić värna. vändning. programu itp. poparcie. varv. rycina. förolämpa. klang. vända. zniewaga. przekroczenie obraza.kogoś). veva. film. skymfa obrazić. przekształcać. chikanera. varv. varv. porträtt. vrida nybygge sitta konferens flik. zmieniać. grafika obraz kontrolny elektroniczny obraz typu jeż obraz wizja rysunek. kolej (na coś. lugg tavla. kolejność. skymfa obrażać kränkande obrażać förnärma. förolämpa.obrót. film. anstöt. förolämpa. övergå.

kasta. dostatni. upppassning uppvaktning. spostrzec. dostatni. frekwencja obsługiwać obsługiwał obstrukcja obsunięcie się ziemi obszar obszar obszar obszar. skrin. wypatrywacz obserwować obserwować. fall. upppassning uppvaktning. varsebli. iakttaga. wypadek wystąpienie obudowa podłużna dwurzędowa (układu scalonego) obudowa. nadzorowanie. pobudzać. skötsel. pas. tänja. severa. duk bordduk plask. obfity obszerny. sak. iakttaga.obrót obrót obrus obrus obryzgać obrządek obrzęd obrzęk obrzydliwy obrzydliwy obrzydliwy obrzydliwy obsada obserwator. pakiet obudzić obudzić (ze snu). iakttaga. gagna. dryg vidsträckt. przestrzegać (przepisów) obserwował obsługa obsługa. observera beakta. powodować svängning omsättning tyg. dozór obsługa. szeroki. sak. varsebli. upppassning tjäna. yta spänna. betjäning. skrin. låda. rejon. skötsel. obchodzić (święto). varsebli. obfity. dryg bred. vidrig osmaklig giftig vind. territorium zon area. kasus. mål. powierzchnia obszerny obszerny obszerny. mål. töja område. vid ymnig. betjäna operera förstoppning ras area. fodral kolli. opakowanie. fall. strefa. skvalp ritual. betjäning. pasmo obszar. ruskig. gjuta utkik beakta. betjäning. wystarczający. rituell ceremoni. yta ymnig. kasus. s obudowa obudowa obudowa sprawa przypadek. låda. rozległy obszerny. riklig. vidlyftig ymnig. osmaklig. akt ansvällning avskyvärd motbjudande. riklig. fodral doppa kolli. bal hylsa. skötsel. observera uppvaktning. observera beakta. sträcka. bal framkalla framkalla . riklig. dryg hylsa. obecność.

elektryczny). annons reklam. skrovlig döpa . zwyczaj. hövlig medborgerlig nationalitet frälsa. wyliczyć się (<for money> z pieniędzy).oburzenie (<at sth> na coś. värdera ättika förvara. omslag ledning omkrets ledning ledning maska ledning omkrets ledning sedvänja. <with sb> na kogoś) oburzony (<at sth> na coś. nota. redovisning uppskatta. omslag korsband. sprawozdanie. freda. omdöme. odpowiadać (<for sth> za coś). wynik oceną oceną oceną oceniać. tycke räkenskap. <with sb> na kogoś) oburzyć obustronny. poängställning taxering gradera tanke. åsikt. okrąg obwód. raport. opłaty celne obywatel obywatel obywatelski obywatelski. gemensam annonsera reklam. objaśniać. vana. wzajemny obwieszczać obwieszczenie obwieszczenie. uppror. cywilny (np. zabezpieczenie ochrypły ochrzcić harm uppbragt. revoltera. obliczyć. miejski obywatelstwo ocalać ocalić ocean ocena ocena. reklama obwolucie obwoluta obwód obwód obwód (np. borgare nationell medborgerlig civil. beskydd skydd. annons korsband. układ obyczaj. rädda undsättning. kodeks). układ obwód. sed medborgare. rädda ocean taxering tjog. bärga. grzeczny obywatelski. mening. spara. <customs> urząd celny. konto. beskydd hes. räddning. okrążenie obwód elektryczny obwód krata (topologia sieci) siatka obwód. räkning. ogłoszenie. objazd. <accounts> rachunkowość ocenić ocet ochraniać ochrona ochrona. harsen revolt. skydda skydd. resning inbördes. mellanhavande.rachunek.

łapać w sieci. rejäl. zaczarować oczekiwać oczekiwać na sygnał. jasny. svartna maska ögla. påtaglig tydlig.ochrzcić ochydny ociągać się ociągać się. nadzieja oczekiwanie. gardin. wlec się ociemniały ocierać ocierać ocknąć się oclić ocucić oczarować oczarować. zazębiać się oczko sieci itp. przewidzieć. czarować. tjänst återuppliva tjusa förhäxa vänta. ren. förväntan. emellanåt.łapać w sieci. zazębienie. förutse avvakta vänta. gładka (tkanina). nieskomplikowany. visst ifrån. fält. rengöra. zazębienie. rensa. czekać oczekiwać. förblinda abradera frottera repa sig. czasami. förhasta antecipation svärta. oczekiwać na pakiety oczekiwać. påräkna lyssna avvakta förekomma. påräkna antecipation förhoppning. raffinera raffinerad förfining snygg. naturligtvis viss.równina oczywiście oczywiście od od od czasu do czasu. slätt. blind. säker. krya på sig tull. tillfriskna. niekiedy döpa gräslig sväva söla blända. niewykształcony (człowiek). dowód. åliggande. öga maska maska förfina. zrozumiały. simpel givetvis. bestyr. ur. zeznanie oczywisty oczywisty oczywisty oczywisty. plikt. nieładny. zazębiać się oczyszczać oczyszczać oczyszczanie oczyścić oczyścić oczyścić się oczywistość. przewidywanie oczernia oczka oczko oczko (sieci itp). putsa rena rena bevis uppenbar. prosty. uprzedzić. zwlekać. hämta sig. uppenbar tydlig. tydlig ådagalägga. från av stundom. ibland . wyprzedzi oczekiwał oczekiwał oczekiwanie oczekiwanie.

spänning. odbiornik. przynieść zaszczyt. skärm. poborca. telefonlur mottagare. refleksja. gagna. pobrać. analöppning anus. objazd odciąć odciąć.od tego czasu odbicie odbicie. trycka anus.od nowa od nowa od nowa od początku od razu od siebie od. adresat. myśl. słuchawka odbiorcą odbiornik odbiór odbiór odbitce odbyt odbytnica odbytnicą odbytnicą odbywać odcedzić odchodził odchodź odchylenie. avspegling. telefonlur mottagare. odblask. zastanowienie odbić się odbiegać. telefonlur kvittera mottagande. inprägla dechiffera sensation. betänka mottagare. odzwierciedlać. emedan. på nytt ånyo. igen ånyo. odczytaj odczytać. betjäna anstränga. spänna.odkąd. analöppning ändtarm tjäna. rozważać odbiorca. ponieważ. paser. robić wrażenie odcyfrować odczucie odczuwać odczyt odczyt. uppseende känna föreläsning läsa apport . severa. odchylać się (od normy itp) odbierać odbijać robić kopię lustrzaną. kopia zwierciadlana lustro odbicie lustrzane odbijać się odbijać. eftertanke återsken. kopiować kopia. avblända. być odbiciem. analöppning anus. eftersom återsken. avspegling. mottagning tryck. wyciskać. eftertanke reaktion avvika ta bort spegel. på nytt genast sönder sedan. skugga. återspegla reaktion återspegla. wczytać wyszukać odzyskać på nytt ånyo. kupa parti inpränta. amputować odcień odcień odcinek odciskać. sila. anspänna pensionerad retirera förstörelse amputera amputera nyans nyans.

tag i oddając undfallande oddalać avvisa oddalony bort.oddzielić. åtskild. filial. avdrag odejmowanie subtraktion odejście. odejmij subtrahera odejmowalny. pobrać mottaga. borta oddawać återge oddawać usługi. eko. skilja oddzielić. avskilja. avskilja. oderwać. rozłączyć (się). odłączalny löstagbar odejmował subtrahera odejmowanie avbränning. tår odesłać avvisa odgadywać gissa. avresa. vett. obsługiwać oddawał gripen oddech andas. służyć. eka odgradzać isolera odgrażać się hota odgrywać påbjuda odizolować. przejść na retirera spoczynek. gagna. odjazd. lämna. tillstånd. skilja oddzielny. osobny. avfärd odejść. lösgöra wymontować oddzielny särskild. sinne. uppbringa. avfärd odjeżdża avgå (om fartyg) odjeżdżać avgå. taga. separat. bransch odginać. gissning odgałęzienie gran. pust oddział agentur oddziaływać påverka. spłacić dług odemknąć låsa upp oderwać disrahera oderwać reva. särskild. separat. na emeryturę. wyodrębnić isolera odjazd utfart. mening oddać återge oddaj gripa. wziąć separację odebrać ta bort odebrać odwołać unieważnić återkalla odebrać. . utträda. severa. betydelse. avresa. uppbrott. bemäktiga sig. nadawać się. skilja indywidualny. känsla. betjäna podawać (do stołu).odczytywać elektrycznie bemärkelse. avskilja. få odejmować subtrahera odejmować. separat. odłączyć. uppbrott. åtskild. tillåtelse. przyjąć. anamma. otrzymać. wydzielić. odlot utfart. erhålla. tjäna. åtskild. odchylać avlänka odgłos genljud. beveka oddzielać skild från. slita. frånskild oddzielać särskild. wycofać się.

gjuta gjuteri utfart. långt avlägsen avlägsen vind. ensam flisa. dröjsmål. odlewnictwo odlot odludny odłamek odłączać odłączać. uppbrott. byta. hitta. odraczać odkładać. anstånd uppskjuta. zmiana. ändring. håll. ödslig. wariant odchylenie. ändra dala. rön avtäcka. åtskild. odchylenie omväxling odmianą växel. byta. różnica omväxling wariacja odmiana. avresa. förfall. ändra . avskilja. upptäckt. neka. skilja avkoppla åsidosätta träde bestört. bestrida. odsłaniać odkrywanie. emedan. eftersom när uppskov. wykrywanie. borta distans. växla. metody). przechowywać przenosić odkrycie odkryć odkrywać odkrywać odkrywać. blotta fynd. spillra vanför lösgöra frånskild lösgöra avkoppla särskild. häpen förneka. fördröja. växla. avfärd enslig. różnica wariacja odmiana. rön utlösning dammsugare bort. undanbedja sig. betacka sig omväxling odmiana (np. rozłączyć odłożyć na bok odłóg odłupiały odmawiać odmawiać. neka. sticka. bordlägga fyndighet. avtyna. upptäckt. deponera fynd. uppehålla. kasta.odkąd odkąd odkładać odkładać. splittra. separat. omkastning. dementera omväxling växel. sträcka. bestrida. odejmować odłączony (pracujący w trybie autonomicznym) odłączyć odłączyć odłączyć odłączyć. blotta avtäcka. ändring. odnajdywanie odkupienie odkurzacz odlatywać odległość odległy odległy. omkastning. avstånd fjärran. dementera förneka. wariant odchylenie. zdalny odlewać odlewnia. negować odmiana odmiana odmiana lov sedan. blotta uppdraga. avlagring. upptäcka avtäcka.

potknięcie. avslå avfrosta uppdraga. dofta. annonstext. uruchamiać odparować odparzyć odpaść. spänna. upptäcka fynd. wznowić.odpływać. słabnąć odpoczynek odpoczynek anstränga. skiljaktig vägran. avlopp ebb avlopp ebb förfriskning ro . podjąć na nowo odnowienie odnowienie. lukta. upłynąć. kopiera. upadek. zaciszny odór zynek odpadki odpalać. spänning. rön repa sig. få beträffande. odsyłacz. neka. lukt avskräda. odnośnik. os. izolacja odosobniony odosobniony. hitta. vägra. exemplar svar. erhålla. zużytych części) odosobnienie odosobnienie. adres informator odniesienie. hämta sig. na uboczu. avslå brasa. avslag vägran. powrócić do zdrowia odnawiać odnawiać. śmiecie odmrozić odnajdywać odnalezienie odnaleźć. zaniedbać.odpadki. odzyskać. rata. wymieniać odniesienie. anspänna avart särskild. avskrift. tillfriskna. skild. odświeżyć. brand parera blåsa förlopp. wymiana(np. napięcie odniesienia odnoś odnośnie odnośnie odnośnik odnowić odnowić. rörande angående avseende renovera förnya förnyelse förnyelse isolering isolering enslig undangömd osa. opaść.pomyłka. genmäla avdika. svara. upływ (czasu) odpiera odpis odpisać odpływ odpływ odpływ odpływ. referencja. neka. avslag avskräda.odmianą odmianą odmienny odmowa odmową odmówić. upptäckt. rata. krya på sig förnya renovera förnya avseende avseende mottaga. odrzucić. lapsus avlänka kopia. sila. odwołanie. anamma. naprawiać odnawiać. odzyskać przytomność. vägra. eld. dränera.

bemöta. svar. genmäla odpowiedź v odpowiadać svara. trafny. bemöta. besked brevväxla. lämplig. właściwy rast. skłonny. besvara. korrespondera brevväxla. svara. rozszczepiać flisa. bemöta.) <Advanced Passenger Train>. sticka. pojętny. vederbörande odpowiednik motpart odpowiednik motsvarande odpowiednik. korespondować odpowiadać.odpoczynek odporny odpowiada odpowiadać odpowiadać odpowiadać odpowiadać (<to sth> czemuś). zdolny. zgadzać się z czymś. hygglig. marknad . genmäla svara. ro. osłabić odprężyć się slakna odprowadzać följa. fager.(bryt. bemöta. zgadzać się (<to/with sth> z czymś. vederhäftig odpowiedzialny (<for sth> za coś) tillräknelig.odpowiadać svar. odpocząć.<APT> . svara. egzemplarz motpart odpowiedzialność ansvar odpowiedzialny tillräknelig odpowiedzialny tillräknelig. vederhäftig odpowiedź svara. korespondować odpowiadać czemuś. korrespondera svara. passande. mässa. besvara. zdolny. besvara. kopia. besvara. svar. vederhäftig odpowiedzialny (przed kimś) tillräknelig odpowiedzialny (przed kimś) medgörlig odpowiedzialny (za coś) tillräknelig odpowiedzialny za coś tillräknelig. svar. pojętny. svara. zmniejszyć slakna napięcie.odpowiedź. odłamek. ręczyć. ledsaga odprysk. nadawać się. skłonny. svara. splittra. replika odpowiedni odpowiedni.<APT> (bryt. avvisa odprężacć się slakna odprężacć się avspänd odprężarka grin odprężenie avkoppling odprężyć (się). genmäla brevväxla. åtfölja. trafny. besked odpowiedź. egen. korrespondera svar. genmäla odprawić entlediga. tillbörlig. svar. besked läglig. blond.<apartment> odpowiedni.<apartment> odpowiedni. spillra odpust ljus.łupać. besked odpowiedź replik odpowiedź svar. vila härdad svar. passande läraktig läraktig egentlig.) <Advanced Passenger Train>. medfölja.

skiljaktig särskild. utmärka. uppskjuta ajournera hänga. betacka sig kasta bort uppdraga. öppning. urskilja. skönja förnäm. kugga. avstöta dala. förskjuta. urskilja. äckel särskild. kugga. rycka. avresa. skilja ajournera uppskjuta. szczelina odstępca nie odstępstwa odstręczenie odsunąć odsyłacz odszkodowania vedervärdig mässling mässling mässling ajournera leda. paus gap avfälling utfart. utrymme rännsten. bordlägga avspisa. äckel leda. sztabik wewnętrzny odstęp. sträcka. förråda uppträde. utmärka. distingera. förskjuta. ränna distans. celeber särskilja. wstręt odrazą odrębny odrębny odroczyć odroczyć odroczyć/odłożyć odroczyć. przerwa. antrakt odstęp. przerwać obrady odroczyć. slopa. rata. avstånd mellanakt. ryckning låsa upp förkasta. wyróżniać odróżnić odruch odruch odryglować. avtyna. håll. uppbrott. urskilja. avlysa renässans telning särskilja. rymd. skild. röja. luka. rata. gap plats. åtskild. uppenbara.odpychanie odra odra (choroba) odra choroba odraczać odraza. odwołać odrzucić. separat. skönja särskilja. usunąć odsłaniać odsłona odsłoną odstęp odstęp między łamami. förfall. scen glugg. slopa. zawiesić odrodzenie odrośl odróżniać odróżniać odróżniać. odblokować odrzuca odrzucać do tyłu odrzucenie odrzucić odrzucić odrzucić odrzucić. undanbedja sig. avstöta vräka utmönstring kasta bort avlagd förkasta. tid. odległość odstęp. avfärd alienation bort. borta asterisk tillerkänna . avskilja. yppa. utmärka. skönja impuls knyck.

trotsa. hälsa på öppning tina. djärv. avbeställa.odszkodowania odszkodowanie odszukać odszukać. töras vedergälla. modig. få reda på. hitta. käck väga. szczelina odwilż odwlec. dowiedzieć się odszyfrować odśrodkowy odświeżać odświeżanie odświeżenie. odroczyć odwołać nybygge ersättning få tag i. pokrzepiający trunek. hälsa på visit. bordlägga inställa. tö. zakąska. besök. få visshet om dechiffera centrifugal vederkvicka uppfriskande förfriskning vederkvicka uppfriskande förnya vederkvicka framdeles. śmiałość. ośmielić się odwdzięczać się odwiązać odwieczny odwiedzać odwiedziny odwiert. påträffa. antidotum odtwarzacz odtwarzać odtwórz odurzenie (alkoholem). återställa rus. śmiały odważyć odważyć się odważyć się. hädanefter framdeles. upojenie sukcesem odwadze odwaga odwaga odwaga. na przyszłość odtrutce odtrutka odtrutka. besök. hädanefter motgift motgift motgift spelare restaurera. drista sig. skaffa. återställa restaurera. upojenie (sukcesem itp) odurzenie alkoholem. annullera. töväder uppskjuta. våga. berusning rus. od tego czasu. odłożyć. våga. riskera understå sig. finna. kurage tapperhet mod. dzielność odważnie odważny odważny odważny. wypoczynek. . fynd upptäcka. berusning mod. męstwo odwaga. utforska. drista sig. kurage mod. tynga tilltag. <refreshments> bufet odświeżyć odświeżyć odświeżyć odświeżyć się odtąd odtąd. återbetala lösa urminnes visit. morsk. avboka. kurage tapperhet modig äventyrlig modig tapper.

inskeppa ergjudande. odwrotny. annullera vädja.odwoływać się (do jakiejś informacji) odwołanie. propozycja. retirera samtala. unieważnienie.odwrócić. ofiarować. konversera backa. przedstawić. osoba polecająca. betänka återspegla. avstå. erbjuda fartyg. offerera. skepp. efterskänka. anbud (sälja). motsatt backa. referencje. uppoffra. propozycja oferta oferta oferta. rewers (monety itp). avträda. odzyskiwać odzyskiwał odżywczy ofercie oferować oferować. odebrać. numer odzwierciedla odzwierciedlać odzwyczaić się odzyskać odzyskać. ofiara (na jakiś cel). krya på sig apport närande ergjudande. wysyłać oferować. ackurat uppoffring. wyszukać odzyskiwać.odwołanie się (do jakiejś informacji). undandra. betänka utlämna. wsteczny odwrócić się odyniec odzież odznace odznaczenie odznaka odznaka. jechać do tyłu. aluzja. adnotacja. podarek officer celny ofiara avlysa avseende avbeställning utträda. anulowanie odwołuj odwoływać się odwracać odwrocie odwrotność odwrotność. przenicować (ubranie) odwrotny odwrotny odwrotny. frånsida backa. frånsida vända sig om vildsvin plagg medlemsmärke orden. lämna. tillfriskna. notatka. offerera. odtworzyć. wzmianka. dekoration medlemsmärke medlemsmärke återspegla. offre. przeciwny. krya på sig apport repa sig. erbjuda ergjudande. offerera. regenerować. przywracać. frånsida trilsk. hämta sig. anbud (sälja). odniesienie. reträtt. informacja. appellera backa. offer . wsteczny (bieg).przeciwny. przeciwieństwo. uppge repa sig. anbud (sälja). naprawić. förslag offer noga. świadectwo z pracy. hämta sig. återtåga. frånsida återtåg. dostarczać. relacja. związek. erbjuda anbud frieri.oferta. tillfriskna.

fraka). led wiązanie. ognisko brasa. hingst oglądać förhöra. brasa. rozgłaszający annonsör ogłuchnąć anstå. observera. merendels. eld. grzejnik. oznajmić anmäla. pożar. spinka (do mankietu). annons ogłoszenie. poświęcenie. gensträvig ognisko brasa. notis ogłoszenie reklam.widok. przesunięcie wyrównanie offset telning (w poligrafii . general . stjärt. examinera oglądać inspektera. uppoffra. skört ogon. officiell. syna oglądać. brand strzelanie. wiązać (się) ogon svans. offer medarbetare ergjudande. motspänstig. łącze. i regel ogólnokształcący allmän. tjänsteman oficjalny tjänsteman. fältherre. skört frak ogólnie vanligen. förkunna ogłosić. łańcucha). <tails> svans. więź. syn. länk. eld.ofiara. visitera. piecyk. annons ogłoszenia anslag. eld. förkunna ogłaszać avkunna ogłosić anmäla.poświęcać ofiarodawca ofiarować uppoffring. brand ogień. eld. przesunięcie wyrównanie offset telning (w poligrafii metoda druku płaskiego) pozycja ofset.metoda druku płaskiego) pozycja ogar hund ogień brasa. <fire!> ognia! ogier avelshingst. proklamować utropa ogłoszenia reklam. koniec. förkunna ogłosić. reklama reklam. ämbetsman oficyną annektera ofset. brand ogniskując avståndsinställning ogniwo länk. poła (np. vy. led ogniwo (np. brand ogień. annons ogłoszeniodawca. uppsägning. märka. anbud (sälja). pogląd. mulna ogłuszał yrvaken ogniotrwały uppstudsig. offerera. erbjuda oficer officer.zapalić (się). offre. stjärt. wylać z pracy. syna.łączyć (się). płonąć. strzelać. rzut sikte. undersöka. połączenie. utsikt ogłaszać annonsera ogłaszać anmäla.

egzemplarz. inskränkning stängsel.<confines> granice ogrodnik ogrodzenie ogromny ogromny ogromny. pruta. inhemsk inföding. tubyl oka okaleczyć okaleczyć okaleczyć okaz okaz. zawężenie. alltsammans. alltsammans. spowodować okazją okazywać się allmän. köpslå. połówka bajtu (4 bity) ogrzać ojca ojciec ojciec chrzestny ojczym ojczysty ojczysty. zupełnie ogórek ograniczać ograniczać ograniczenie ograniczenie ograniczenie. obszerny ogromny. wartownik (wartość ograniczająca. infinna sig. olbrzymi ogród ogród. stympa exemplar exemplar avslut. vidlyftig vidsträckt. więzić.wywołać. tillsammans inalles. fäkta. restrykcja ogranicznik. framträda . synas. dagtinga förefalla. tomt gnaga mumsa mumsa värma. fältherre. vidlyftig jättelik. ofantlig. infödd. inskränkning tvång inskränka. staket. inhemsk ögla. pruta. far fadder styvfar inföding. całkowicie. varm fader. uppträda.ogólny ogółem ogółem. enorm vidsträckt. miejscowy. infödd.przekąska. general inalles. więź ograniczenie. far fader. razem. begränsning begränsning. granica ograniczenie. sposobność.) ograniczyć. NUL. tillsammans gurka internera avgränsa inskränkning. element oznaczający koniec tablicy itp. jeść bardzo delikatnie. begränsa. o rybie: brać. tomt trädgård. köpslå. öga stympa. fäkta. dagtinga tillfälle tillfälle avslut. gärdsgård internera trädgårdsmästare stängsel. gärdsgård jättelik. staket.uprawiać ogród ogryza ogryzać ogryzać. ofantlig. krajowy. gräns begränsning. próbka okazja okazja okazja.np. całkiem. lemlästa lytt lemlästa. rodzimy. enorm trädgård.

vid. täcke. kring. cirka. tid.w koło.okienko okiennica okiennica. skede.zaokrąglić. . rund. råna okradać stjäla okrakiem grensle okrąg cirka. aplauz okład okładce okładka fönster lucka lucka applåd applåd omslag ärm överdrag. kropka tid. kring. term termin. epoka. brać zakręt okrążyć omringa okres tid. term okres ciszy vyssja okres. varv. rond.czymś). varv. termin okres. skede. dookoła. bliski. mniej więcej. cirkel. om runda (w boksie). migawka (aparatu fot. vid. löpgrav okpić jockey okrada röva. vid.) oklaski oklaski. öga okok ca nära okok. omkring około. określenie). co do okoń abborre okop skyttegrav. skede. krets. Blisko nära okolica area. omkring. plats okolicą landsbygd okolicznościowy omständig okoliczność omständighet okoliczność förhållande okoliczność równoczesna jämlöpande około kring. cirka. omslag. överdraga. przy. bestjäla.wokoło. termin. om okrągły. <terms> warunki. semestr. mniej więcej kring. okrąglak. w sprawie. ungefär. aprobata. nabój. kwartał. omkring około omkring około. czas trwania. ucho igły ögla. ungefär. skyla okładziną foder okna fönster okno fönster oko ögla. cirka. pochwała. termin okres.o kring. miejscowość ort. w przybliżeniu. rund. kretsa okrągły rond. öga oko. ungefär. termin okres termin. yta okolica landsbygd okolica. omkring. żaluzja. w pobliżu.koło. opodal. pärm. omkring (kimś.

bestämma bestämd kärl. okładka. förfärlig. term tidskrift att tala. powlec. omslag. pokrowiec. bygd ubåt krigsfartyg. förfärlig. härad. okrycie. straszny okruch okrucieństwa okrucieństwo okruszyna okrutny okrutny okrutny okrutny okryć okryć. kategoria. pokryć. omslag. termin. fruktansvärd.wzajemne stosunki. straszny okropny. område. pärm. czas trwania. täcke. straszny okropny.) element okres.> do kogoś z . ohygglig ryskig. polisa. sysselsätta. jednostka (miary). fruktansvärd. fartyg. koperta. nazwa. slang sekt definiera avgöra. straszliwy. skyla överdrag. (matem. skyla utrop glasögon utlösa utlösa sysselsättning sysselsättning besitta.. fasansfull gräslig gräslig gräslig förskräcklig. osłonić. (matem. honorarium. fasansfull smula grymhet grymhet smula gräslig grym grymhet ilsken överdrag. skuta trakt. nominał określić określić określony okręcie okręg okręt okręt wojenny okropny okropny okropny okropny okropny. kwartał.. celować (<sb with . honorarium. täcke. intaga .pokrycie. överdraga. warunki.. straszny okropny. ochydny okropny. upptaga. överdraga. odrażający okropny.zapłacić okup okupacja okupacją okupować termin. örlogsfartyg gräslig gräslig fasansfull. wzajemne stosunki. określenie). ryslig fasansfull. ohygglig ryskig. ubezpieczenie okrzyk okulary okup okup..) element okresowy określenie żargonowe określenie. pärm. przykryć.. semestr. besätta.

szkicować blyertspenna. olja olej rycynowy ricinolja olej. pensel. diskutera omówienie. väja för. kappsäck.oliwny oliv olśnić (dosł. missa. förhandla. föra. förblinda ołów försprång. ogólny zarys. man oni. sysselsätta. wróżba. recensera. tęsknić.oliwić. marnieć tyna omdlenie svimma omdlenie. sky undan omit fröken omit miss. olja oliwą smörja. ledning. bag. recension. gigantyczny jättelik olcha al olej smörja. säck on han ona hon ondulacja vink. oliwa (z oliwek). vippa. pensel.) blända. påse. säck omulti-set. ackordera omdleć. förhandla. olja olinowanie (statku) tackling oliwa smörja. i w przen. penna (blyerts-) ołtarz altare omal nästan omawiać warunki underhandla. upptaga. bölja one de här. revy charakterystyka ogólna omultiset. kritik. bly. olja oliwą oliv oliwić smörja. penna (blyerts-) ołówek. anföra. ackordera omawiać warunki. undfly. kappsäck. multi-set väska. olja oliwka oliv oliwka. förfela omówić avhandla. znak förebud omija undvika. smarować smörja. intaga olbrzym jätte olbrzym. sakna.pisać ołówkiem. one de här. multiset väska. man oni de här. bag.okupował okupował upptagen besitta. besätta. tidskrift. man onieśmielony överhopad opada sloka .mdleć svimma omen förebud omen. opis.gigantyczny. vinka. olbrzymi jätte olbrzymi jättelik olbrzymi omätlig olbrzymi. leda ołówek blyertspenna. påse. pertraktować underhandla.

zmierzać. insvepa korsband. arrest försvar. wyżywienie. dräkt.opakować opakowanie. dozorować. pansar stödja. interfejs. dążyć. utrzymywanie się. omslag garva solbränd rustning. understöd.garbnik. skłaniać się opiekun linda. efterse. manipulować opętywać opętywać opieka opieka opieka nad dzieckiem opieka. förband. understödja. arrest sköta. pielęgnować. opakowanie. omslag korsband. vira in. opalenizna opalony opancerzenie opancerzenie. skara. brännsår. passa. göra toalett. pancerz oparcie oparcie. pansar rustning. äga besatt uppmärksamhet skydd. bandage. stöd. telefonista. kapell abbot abbot linda. umożliwia użycie go w ramach jakiegoś innego systemu) opakowanie. telefonistka operatora operować operować. interfejs obiektowy obwoluta otoczka. band. interfejs. opakowanie. zbroja. bränna. osłona (do programu. klänning. beskydd försvar. działać sterować. klä på sig valfrihet valfrihet maskinist maskinist predikstol operera operera besitta. pilnować. förbinda. försörja underhålla vidbränna. osłona (do programu. wybór operator operator (także operujący chirurg). konserwacja oparzenie opaska opat opat tor opatrunek opatrzyć opcja. tillse valla gynnare . umożliwia użycie go w ramach jakiegoś innego systemu) opalać się. doglądać opiekować się. bindel kläda. osłona (zapewnia obiektowy interfejs do nieobiektowego oprogramowania). osłona (zapewnia obiektowy interfejs do nieobiektowego oprogramowania). możliwość wyposażenie dodatkowe opcja. brinna orkester. interfejs obiektowy obwoluta otoczka. areszt opiekować się. förbränna. linning.

framställning beskriva. historia sammanhang sägen. taxa. vila motstå tanke. stosunki opowieść. wikt. signalement.nużyć. wstęp opłata. historia. opowieść. obręcz. z (czegoś). skildring. precz. arvode nära åstad. wolny. opowiadanie opozycja förmyndare. berättelse garn sägen. berättelse. przeciwstawny oponować oporność opowiadanie opowiadanie opowiadanie. honorarium opodal owanie opodal. wyłączony. motvärn sägen. trötta tröttna. avlöna. krewna. przeciwnik oponent. strata opłata. berättelse stridighet.czuć się. bort beskatta. kost porto taxa. mening. honorar. męczyć (się) oponą oponent oponent oponent.) piętro opowiadanie. <relations> kontakty. åsikt. föremål motstånd. invända.opiekun.przeciwny. przeciwnik. erlägga ledsen sörja sörja provision. arvode taxa. jedzenie. <relation> lub <relations> krewny. rodzaj opisywać opłacać opłakany opłakiwać opłakiwał opłata opłata (za przejazd). skildring. taxa. ro. trötta antagonist moståndare motspelare. (amer. usunięty. framställning beskrivning. odległy. pogląd opis opis. honorar. omdöme. skatt taxering tröttna. moståndare moståndare objekt. honorarium opłata.od. arvode klämta. honorar. signalement.dalszy. motsättning . związek. oponent. kost antagning antagning provision. przyznanie się. relacja. målsman rast. tycke beskrivning. moståndare motspelare. zdjęty. strażnik opierać opierać się opinia. na uboczu opodatkować opodatkowanie opona. miewać się opłata pocztowa opłata za przejazd opłata za wstęp opłata za wstęp. z dala. z daleka. tingest. zdanie. ting. möda provision. taxa. skildra betala. historyjka.

sprzeciw. dröjsmål. uygiva. wyjść. dessutom. utfart wyjście. lov opuść (się) ödslig. utträda.ale.opozycja. ont om oprócz. utgiva opuchlina ansvällning opuchły svullen opuszczać avgå. zaniechać. tillstånd. utom oprócz utan. öde orać plog. poza. förbindlig oprzytomnieć medvetande opublikować publisera. motvärn uppskov. lecz. lämna. plöja . odporność opóźnić stridighet. uppehålla. över opuszczać underlåta. zaledwie opróżniać adj pusty tom. tömma opróżnienie blossa oprzejmy tjänstvillig. inbunden oprawka. uppehålla. pochodzić opuszczenie underlåtenhet opuścić överge opuścić. karm. utelämna opuszczać (się). motvärn motstånd. porzucić. zwłoka uppskov. anstånd opóźnić się försenad. tillåtelse. przeciwstawienie. men oprócz utom oprócz knapp.zakończenie opuścić. gniazdko hylsa oprogramowanie programvara oprogramowanie. opór czynny opór. rezystancja. slaktare oprawia binda oprawiał skyldig. fördröja. uraktlåta. dröjsmål. för resten. program programvara oprócz förutom. wyjść avgå. tillstånd. jednak. motvärn motstånd. spadać. lämna. för övrigt.tylko. kvar. dröjsmål. utträda. opór opór opór. zakończyć utgång. men jednakże. fördröja. utan. ram oprawcą chakuteriaffär. uppehålla. prócz. dröja opóźnienie uppskov. överge zrezygnować opuścić. lov opuszczać vänstern opuszczać vänster. anstånd opóźnienie. motsättning motstånd. schodzić w stiga ned dół. tillåtelse. anstånd opracować utarbeta oprawą inrama. fördröja.

grov förespråkare apostel organ. orgel utlösning orientalisk orientalisk kapell. dekoration värd rättskrivning originallitet ursprunglig. rask uppfriskande geting bottensats nybyggare nybyggare geting döma. zdobnictwo. hurtig. originell ursprunglig. mówca orchidea ordynarny orędownik orędownik organ organizacja i zarządzanie organizować organizował organy organy. parter (w teatrze) ornament ornament. dekoracje. pigg. kolonista osą osądzać ända tills.oryginał. nakrętka orzeka orzeł orzeł. till. orgel organ. bedöma . wschodni orkiestra orkiestra. upiększać orszak.orać orator. organ. dekoration sira. domare. złota moneta dziesięciodolarowa orzeźwiający orzeźwiający osa osad osadnik osadnik. dziwak oryginał orzech orzech orzech alskowy orzech orzech orzech włoski orzech. <ornaments> ornamentacja. pan domu. prydnad. tills vältalare orkidé plump. smycke. smycke. pierwotny. tłum. zdobnictwo. orgel ledning. förvaltning organisera organisera organ. dekoracje. smycke. prydnad. ornamentacja. sträv. ozdoba. ozdoba.ozdabiać. żywiciel (pasożyta) ortografią oryginalność oryginalny. orkester kapell. upiększać ornament. narząd orgazm orientalny orientalny.ozdabiać. prydnad. zastęp. orkester sira. dekoration sira. mnogość. originell nöt valnöt nöt valnöt valnöt nöt predikat örn örn kry. gospodarz.

dokonać osiągnąć.) tyłek osioł . slida markis . beskydd skida.osłaniać.<association> stowarzyszenie lub <assistant> asystent. tarcza (tylko jako osłona).. wytoczyć sprawę sądową oslona. tyłek. ekranować osłabiać osłabiać osłabić osłabienie osłodzić osłona osłona osłona przeciwsłoneczna tillerkänna tistel fullborda räcka. gärning insats.ass. peta skylla på skylla på skylla på anklagelse åklagare lagsöka.<association> stowarzyszenie lub <assistant> asystent. nå. nå. zdobycz osiedle osiedlić osiem osiem. dyrka upp.(wulg. åtala sköld utspädd avmatta. ernå fullborda fullborda insats. hinna fullborda fullborda hinna. tyłek osiowy oskard oskarżać oskarżać ((sb of sth> kogoś o coś). dupa. doskonalić osiągnąć osiągnąć osiągnąć. zarzucać (<sb of sth> komuś coś) oskarżać (kogoś o coś) oskarżenie oskarżyciel oskarżyć przed sądem.(wulg. zrealizować (cel) osiągniecie osiągnięcie. matta avmatta. anlända. ochraniać. realizować. matta svaghet socker skydd.ósemka osiemdziesiąt osiemdziesiąt. betala åtta åtta åttio åttio aderton aderton åsna åsna åsna åsna åsna axial plocka.osądzić oset osiąga osiągać osiągać. ekran (elektryczny). vinna.) tyłek osioł.osiemdziesiątka osiemnaście osiemnaście. bilägga.osiemnastka osioł osioł osioł . gärning nybygge bebygga. hacka.ass..

hålla. PIN osobisty. knappnål.osłona wanie osłoną osłoną osłupienie osłupienie. sist. specjalny. personlig nål. stämpel spoore. skyla sköld häpenhet. określony. hålla. szczegółowy. täcke. sporra skärpa skärpa vård. stift enskild. senny osprzęt komputerowy ostatecznie ostatecznie. podnieta. kofta överdrag. ans. postawa. bestörtning stomme person. personlig egenhet besynnerlig speciell. sist. detalj. personlig salt vattenkoppor trög dåsig maskinvara slutligen slutligen ytterst vara. szczegóły osobny osobowość osobowy osolić ospa wietrzna ospały ospały. överdraga. stampa. grymaśny. varning. postać (w sztuce. kavaj. noggrann avskild personlighet enskild.kopyto (szewskie) ostatnio ostatnio. wymagający. niedawno ostemplować ostrodze ostroga. infrastruktura osoba osoba dająca ogłoszenie (np. omslag. trwać. ytterst. ubiegły. varsamhet . szczegół. försiktighet försiktighet. prywatny osobliwość osobliwy osobliwy. skoläst vara.wystarczyć. szczególny. bodziec ostrość ostrość ostrożność ostrożność jacka. frimärke. omsorg. indywidualność osobistość. pärm. szycha. bestörtning häpenhet. najwyższy ostatni ostatni. prägla. sporra spoore. skoläst nyligen nyligen frankera. najdalszy. do gazety) osoba postronna osobistość osobistość. powieści) osobisty osobisty osobisty numer identyfikacyjny. w końcu ostateczny. skötsel. förliden. <particulars> dokładne dane.detal. människa annonsör utomstående gestalt personlighet gestalt besynnerlig enskild. förliden. konkretny. ytterst. zdumienie osnowa.

ostrożność
ostrożność, ostrzeżenie,ostrzegać
ostrożność, środek ostrożności
ostrożny
ostrożny
ostrożny; rozważny
ostry
ostry
ostry
ostry
ostry (ból), dotkliwy, sprytny; bystry
ostry (np. nóż), spiczasty, piskliwy
(głos), uszczypliwa (uwaga), chytry,
bystry (wzrok), inteligentny;
zdolny,punktualnie
ostry, bystry, pragnący czegoś,
gorliwy; pełen zapału
ostry, spiczasty, piskliwy, uszczypliwa
uwaga) chytry, bystry wzrok,
inteligentny; zdolny,punktualnie
ostry,przenikliwy (ból); czuły (słuch);
bystry (umysł)
ostry; spiczasty, uszczypliwy
ostrydze
ostryga
ostrz
ostrze
ostrze, szpikulec; kolec, wielki
gwóźdź, (elektr.) krótki impuls; szpilka
ostrzega
ostrzegać
ostrzegać, przestrzec, uprzedzić
ostrzegać; uprzedzać
ostrzeżenia
ostrzeżenie
ostrzeżenie, przestroga, znak
ostrzegawczy
ostrzeżenie, uwaga
ostrzeżenie; uwaga
ostrzyc
ostrzyc; obciąć; ściąć,uprawa, plon;
zbiór, włosy krótko ostrzyżone
ostrzyć
ostrzyć, podniecać
ostudzić
osuwiska
oswajać
oswoi (się)
oswoi się
oswoić; poskromić,oswojony;

varsamhet
försiktighet, varning, varsamhet
försiktighetsmått
vård, ans, omsorg, skötsel, försiktighet
noggrann, ordentlig, föesiktig, aktsam
klok
akut
barsk, sträv
vass, skarp, skarpsinnig
vass, skarp, skärva, amper
klipsk, slug
vass, skarp, skärva, amper

vass, skarp, skarpsinnig
vass, skarp, skärva, amper
akut
spetsig
ostron
ostron
vässa, skärpa
knivblad
pigg
förmana, varsko, varna
förmana, varsko, varna
förmana, varsko, varna
förmana, varsko, varna
varning, uppsägning
varning, uppsägning
varning, uppsägning
försiktighet, varning, varsamhet
försiktighet, varning, varsamhet
klippa, snitt, skära, skärsår, hugg
skörd
vässa, skärpa
vässa
sval, avkyla, kallna
ras
tämja, tam
tämja, tam
tämja, tam
tämja, tam

poskromiony; uległy
oszacować
oszacować; ocenić, docenić; uznać
(doniosłość), rozumieć; zdawać sobie
sprawę
oszacowanie, wymierzenie,
opodatkowanie
oszacowanie; kosztorys
oszaleć, doprowadzić do szału,mania;
szał
oszałamia
oszczep
oszczerstwa
oszczerstwo; zniesławienie;
obmowa,zniesławić; obmawiać
oszczędności
oszczędność
oszczędny
oszczędny
oszczędzać
oszczędzać
oszołomić; ogłupić
oszpecać
oszukać
oszukać
oszukać
oszukać, okpić
oszukańczy; zakłamany
oszukiwać
oszukiwać
oszukiwać
oszukiwać,podstęp, sztuka; figiel;
psota; trik, lewa (w kartach)
oszukiwał
oszust
oszust
oszust, oszustwo
oszust, oszustwo,oszukiwać
oszustwo
oszustwo, zakłamanie
oszustwo; oszust,oszukiwać
oszustwo; szwindel,oszukiwać
oszyc

oś (koła)
oś w przewijaczu taśmy
magnetycznej
ośka
oślepia

uppskatta, värdera
uppskatta, värdera
taxering
bedöma, värdera, uppskatta
vurm
förbluffa
spjut
förtal, skvaller, baktala
förtal, skvaller, baktala
besparingar
sparsamhet
sparsam, ekonomisk
tarvlig
hushålla
frälsa, bärga, spara, rädda
förbluffa
vanställa, vanpryda
bedra, narras, fuska, lura
skoj, fusk
jockey
jockey
bedräglig, lögnaktig
förfalska
bedra, narras, fuska, lura
svika, bedra, narra
spratt, tilltag, fuffens, knep
svika, bedra, narra
bedragare
skojare
bedrägeri
skoj, humbug
skoj, humbug
svek, bedrägeri
bedra, narras, fuska, lura
skoja
brodera
axel
axel
ankarspel
axel
blända, förblinda

oślepiać
ośmielać
ośmielać się
ośmieszyć; wyśmiać,śmieszność
ośmiokątny
ośrodek
oświadczać się
oświadczenie
oświadczyć (się); deklarować (się),
zapowiedzieć
oświadczyć się
oświadczyny
oświadzenie
oświeca
oświecać
oświecać; objaśniać
oświetla
oświetlać
oświetlenie
otaczać
otaczać
otarcie skóry; odparzenie,otrzeć
(odparzyć) skórę,żółć, gorycz
otchłań
otchłań, przepaść
otchłań; przepaść
oto
otoczenie
otoczenie; okolica
otoczyć
otoczyć,obramowanie; otoczenie (np.
płotem)
otoczyć; ogrodzić, załączyć (w
przesyłce itp), obejmować; zawierać
otóż
otruć
otrzeć (skórę)
otrzeć (skórę), przetrzeć się
otrzymać
otrzymać; przyjąć
otucha
otwarcie
otwarcie, pierwsze przedstawienie,
wylot; otwór, początek, zbyt, wolna
posada,wstępny; początkowy
otwarty na sugestie
otwarty, jawny, nierozstrzygnięte
(pytanie),otworzyć; rozpieczętować;
odkorkować, o przedstawieniu itp:
zacząć się

blända, förblinda
uppmuntra
understå sig, drista sig, våga, töras
åtlöje, förlöjliga
åttakantig
centrera, center, medelpunkt, centrum
föreslå, fria
påstående, uppgift
förklara, deklarera
föreslå, fria
deklaration, förklara
påstående, uppgift
upplysa
upplysa, eklärera, illuminerad
upplysa
bestråla
upplysa, eklärera, illuminerad
belysning, blixt
omringa
omringa, omgiva
galla, skava, skavsår
avgrund, svalg
avgrund, svalg
avgrund, svalg
dit, där
omgivningar
omgivningar
innesluta
omringa, omgiva
innesluta
kry, väl, källa, brunn, gott, jo, bra
förgifta, gift
abradera
abradera
utveckla, erhålla, vinna, anskaffa
mottaga, anamma, erhålla, få
mod, kurage
glugg, öppning, gap
glugg, öppning, gap
medgörlig
öppna, öppen

otwierać
otwierać (z klucza), odblokować;
odbezpieczyć
otwór
otwór
otwór wentylacyjny
otwór, szczelina
otwór, szczelina; celownik, apertura
otyły
otyły
otyły; tęgi
outsourcing (uzupełnianie wyrobu
końcowego produktami innych firm)
outsourcing uzupełnianie wyrobu
końcowego produktami innych firm
owacja
owad
owca
owies
owijać
owijać
owinąć; otulić
owłosienie
owoc
owoc; owoce
owoce
owocowy
owrzodzenia
owsianka
owsianka; płatki owsiane
owszem
ozdabia
ozdabia
ozdabiać
ozdabianie
ozdoba
ozdobiony
oziębić
oznace
oznacza

öppna, öppen
låsa upp
öppning
glugg, öppning, gap
öppning
öppning
öppning
korpulent
fett, fet
korpulent
lämna ut egen verksamhet
lämna ut egen verksamhet

applåd
insekt
får
havre
svepa, veckla
linda, vira in, insvepa
dämpa
hår, hårstrå
frukt
frukt
frukt
frukt
öm
gröt
gröt
givetvis, naturligtvis
pryda, smycka
försköna
pryda, smycka
trimma, garantera, putsa, avkvista
sira, smycke, prydnad, dekoration
mönstrad
kyla
beteckning
nedrig, småaktig, betyda, innebära,
lumpen, låg
oznacza
medel, råd (utväg), utväg
oznacza
betyda
oznaczający
betydelse
oznaczenie; określenie, determinacja beslut
oznaczyć
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
oznajmiać, powiadamiać,
avisera, tillkännage, varsko
zawiadamiać, obwieszczać,

poinformować
oznajmić
oznaka
ozór
ożenić się
ożywiać
ożywiać
ożywiać
ożywiać
ożywiać; pobudzać
ożywienie
ożywienie
ożywienie
ożywiony
ożywiony
ożywiony; pełen werwy/wigoru
ósemka
ósmy
ósmy,ósma część
ów
pacha
pachą
pachnąć
pachołek
pachwina
paciorek
pacjent
pacjent; pacjentka,cierpliwy
paczce
paczce
paczce
paczka
paczka
paczka, plik; pakiet
paczka; pakiet, sfora (psów),
gromada; banda, talia (kart),pakować
(się); zapakować, stłoczyć
paczka; pakiet, sfora (psów),
gromada; banda, talia kart,pakować
(się); zapakować, stłoczyć
paczka; pakunek, opakowanie
paczka; pakunek, parcela
padać
padać
pagórek
pagórek, wzgórze
pagórkowaty
pająk

anmäla, förkunna
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
tunga
viga, gemytlig
animera
livlig, själfull
påskynda
återuppliva
animera
aktivitet, verksamhet
yster
pigg
animera
livlig, själfull
pigg
åtta
åttonde
åttonde
som, vilken
armhåla
armhåla
osa, lukta, os, dofta, lukt
kägla, kotte
ljumske
glaspärla
tålamod
tålamod
knyte, knippa, packe
paket, bunt
parti, paket
paket, bunt
parti, paket
paket, bunt
packe, packa
packe, packa
kolli, bal
parti, paket
ramla, trilla, falla, stupa
regna, regn
backe, kulle
backe, kulle
kuperad
spindel

pajęczyna
pajęczyna
pajęczyna, rola (papieru), błona
pławna (między palcami stóp np.
kaczki lub żaby)
pajęczyna, rola papieru, błona pławna
między palcami stóp np. kaczki lub
żaby
pajęczyna, WWW
pajęczyną
paka
pakiet
pakiet kubełek blok programowy,
porcja komórka tablicy przewodnika
pakiet, komplet
pakiet, wiązka impuls,
pakować
pakowanie, opakowanie, upakowanie,
uszczelka, uszczelnianie
pakunek
pakunek
pal
palca
palec
palec (u ręki),dotknąć
palec u nogi
palec u ręki,dotknąć
palec wskazujący
palenisko; kominek
palić
palić
paliwa
paliwo
paliwo; opał
palto
paluch
pałac
pałąk
pałka
pałka; kij, oś, personel (kierowniczy),
sztab
pamarańcza, oranż,pomarańczowy
pamiątce
pamiątka, przypomnienie, monit
pamiątkowy
pamięć
pamięć
pamięć ECC (z wykrywaniem i

spindelnät
väv
väv
väv
väv
spindelnät
hylsa, låda, mål, fall, sak, skrin, kasus,
fodral
paket, bunt
hink
knyte, knippa, packe
brista, spricka, spränga
packe, packa
packning
kolli, bal
parti, paket
satsa, stake
finger, tumma på
finger, tumma på
finger, tumma på

finger, tumma på
pekfinger
spis
vidbränna, förbränna, brännsår, bränna,
brinna
rök, ryka, röka
bränsle
bränsle
bränsle
överrock

palats, slott
tunnband
käpp, pinne, fastna, stav
stav, personal, stab
apelsin
åtanke
påminnelse
minnesmärke
minne
lagra, varuhus, förråd
minne

korygowaniem błędów)
pamięć flash
pamięć pomocnicza
pamięć pomocnicza uderzenie,
zderzenie
pamięć RAM stacji roboczej
pamięć, magazynuj, zapamiętaj
pamięć, umysł; rozum, opinia;zdanie,
życzenie; dążenie; decyzja,
dusza,zważać (<sb,sth> na
kogoś,coś), przejmować się, mieć coś
przeciw
pamięć, wspomnienie
pamięć, wspomnienie
pamięta
pamiętać
pamiętać, wspominać
pamiętnik
pamiętnik
pamiętnik, dziennik, żurnal
pamiętnik; dziennik; notatnik;
terminarz
pamiętny
pan
pan (domu); gospodarz, panicz,
zwierzchnik, nauczyciel, mistrz (w
zawodzie,rzemiośle), magister,
wzorzec, urządzenie
główne/nadrzędne,opanować (język),
zawładnąć; panować
Pan Bóg
pan domu; gospodarz, panicz,
zwierzchnik, nauczyciel, mistrz w
zawodzie,rzemiośle, magister,
wzorzec, urządzenie
główne/nadrzędne,opanować (język),
zawładnąć; panować
pan młody
pancernik
pancerz
pancerz
pancerz; zbroja, broń pancerna
pani
pani
pani (przed nazwiskiem kobiety
zamężnej)
pani domu; gospodyni
pani, zwierzchniczka, nauczycielka,
kochanka

ljunga
eftersom, enär, såsom, som
törn, duns, knöl
gumse, bagge
lagra, varuhus, förråd
håg, sinne, själ

minne
erinran
minnas, erinra sig, påminna sig, komma
ihåg
minnas, erinra sig, påminna sig, komma
ihåg
minnas, erinra sig, påminna sig, komma
ihåg
dagbok
dagbok, tidskrift
dagbok, tidskrift
dagbok
minnesvärd
herre
mästare, bemästra, husbonde, patron

herre
mästare, bemästra, husbonde, patron

brudgum
slagskepp
rustning, pansar
pröva, prov
rustning, pansar
fru, dam
matmor
fru
värdinna
matmor

panice
panieński
panika; popłoch,paniczny,szerzyć
popłoch
panna
panna
panna
panna
panna młoda
panna, dziewica,panieński, dziewiczy
panować
panował
panowanie
pantera
pantera; (amer.) puma
pantofel
pantofel; pantofelek
pański
państwa
państwo
państwo
państwo, naród
państwowy
pańtwa
papier
papier listowy
papier, gazeta, referat, raport,
wypracowanie; praca ezaminacyjna;
<papers> dokumenty/papiery
(osobiste)
papier, gazeta, referat, raport,
wypracowanie; praca ezaminacyjna;
dokumenty/papiery (osobiste)
papier, strona
papieros
papież
paplać
paproć
papudze
papuga
papuga,papugować
para
para (dwa,dwie,dwoje), para
małżeńska,kojarzyć, dobierać do pary
para (wodna),parować; dymić,
gotować na parze
para łączyć parami
para; dwa, kilka,łączyć (się);
skojarzyć

panisk, panik
mö, ungmö
panisk, panik
flicka, tös
mö, ungmö
fröken
miss, sakna, missa, förfela
brud
mö, ungmö
regering, regera
regering, regera
regering, regera
panter
panter
toffel
toffel
din, eder
konstatera, skick, andraga, stat, påstå,
uppge
land, bygd
ni, man, du, dig
folk, nation
statlig, offentlig, publik
din, eder
papper
brevpapper
papper

papper
papper
cigarrett
påve
jollra, rabbla
ormbunke
papegoja
papegoja
papegoja
koppla, par
par
ånga, ryka
par
koppla, par

parada
parada; pokaz; popis; rewia;
przegląd/inspekcja
(wojsk),paradować; defilować
paradą
parafia
parafią
parafią
parafować
paragon
paragraf
paragraf, ustęp (w książce); nowy
wiersz; akapit
paragraf, ustęp w książce; nowy
wiersz; akapit
paraliżował
paraliżował
paraliżował
parapecie
parasol
parasol; parasolka
parawan
parą
parą
parcela; działka, spisek, intryga;
wątek; fabuła (w
powieści,sztuce),spiskować; robić
intrygi, wykreślać; rysować
park
park, parking,zaparkować (samochód)
park, parking,zaparkować samochód
parkować
parlamencie
parlament
parować
parować, odparowywać
parowca
parowca
parowiec
parowiec
parowiec, parnik
parowóz
parowy
partacz
parter
parterowy dom
partia
partia, ekipa; zespół; grupa, zebranie
towarzyskie; przyjęcie, strona (w
sporze itp)

parad
parad
parad
pastorat, kommun, församling, socken
flock, hjord, tapp
pastorat, kommun, församling, socken
begynnelsebokstav
kvittera
paragraf, notis
paragraf, notis
paragraf, notis
ofärdig, lytt
förlama
lam
avsats
paraply
paraply
skärm
par
ånga, ryka
täppa, komplott, konspirera, intrig

parkera, park
parkera, park
parkera, park
parkera, park
riksdag, parlament
riksdag, parlament
ånga, ryka
dunsta, avdunsta
ångbåt
ångare
ångbåt
ångare
ångare
lokomotiv
ånga, ryka
klåpare
bottenvåning
villa
kalas, bjudning, samkväm, fest
kalas, bjudning, samkväm, fest

poängställning parisare jämn. slät bälte gördel. rand galon. ramiączko. än. remsa zon lapp. namiętna miłość pasją pasją kompanjon.partner partycja podział strefa partykularny partyturą paryżanin. obnażać. medspelare. pasażerka pasek pasek pasek pasek pasek pasek (papieru) pasek do ostrzenia brzytwy pasek. plan. passion lidelse.przepasać. taśma. namiętność. trafikant spärra. detalj. än. plan.paryski parzysty parzysty równy regularny pas pas pas pas kolorowy pas. prążek element systemu przeplatania pamięci dyskowej przeplatać poprawiać wydajność wewy poprzez umieszczenie systemu plików lub bazy danych na wielu dyskach) pas. bälte strimma. złupić pasaż pasażer pasażer. pass. kavaljer fack speciell. smyga. remsa genomfart. passion lidelse. pozbawić. noggrann tjog. slejf styvbarn lidelse. rand galon. halka.rozbierać. trafikant passagerare. rand bälte strimma. strefa pas. pasek. prążek element systemu przeplatania pamięci dyskowej przeplatać poprawiać wydajność wewy poprzez umieszczenie systemu plików lub bazy danych na wielu dyskach) pas. passion häftighet . delägare. överfart. även. underklänning. rand galon. korridor passagerare. farled. bälte midja galon. prążek element systemu przeplatania (pamięci dyskowej) przeplatać (poprawiać wydajność wewy poprzez umieszczenie systemu plików lub bazy danych na wielu dyskach) pas. bom. slira strigel rem. takt bälte gördel. taśma. przymocować paskiem pasierb pasja pasja. remsa. slät jämn. även. rzemień.

groźny. sitta. passa. avbeta paśmie strimma patelnia stekpanna patelnia gryta patelnia. nere paść hage.opatentowany. foder (till djur) käke flamma. zaopatrzyć. jawny. lämplig fodra. obelgi paszporcie paszport pasztecie pasztet. atak (choroby). snudda vid. odpowiedni. betesmark passande. szala gryta (wagi).wstrętny. fjun. pastwisko. remsa igel blanka polsk polityr. kapell räcka zon strimma. foder (till djur) hage. nadający się. niegodziwy.pasować. nieszczęśliwy pasmo pasmo pasmo pasmo wstęga taśma usunąć. polera. pastej ned. låga pass pass bakelse paj.napad. oczywisty . wstrętny paskudny. nadanför. linning. nadawać się. rondel (itp). brytfanna.paskudny paskudny. nieprzyjemny. panewka (w broni palnej) patencie patent patent patent patent. utför. pleban pastuch pastwiska pastwisko pasujący.paść (bydło) paszą paszcza paszkwil. pasowanie pasza pasza. wyposażyć. zdjąć pasożycie pasta pasta pasta pastel pasterski pasterz pasterz pastewny pastor pastor. band. dopasować. omkull. otwarty. obraźliwa odzywka. betesmark fodra. betesmark paść (się) beta. placek paść otäck otäck miserabel. patent patentowy. betesmark pastor pastor herde hage. nedåt. putsmedel pastell krokig pastor herde hage.patentować. betesmark hage. usel orkester. przystosować. skara.

pączek. spika. nubb. przylądek kap. patrull träffa. uppehåll. spik październik oktober pażdziernik oktober pączek knopp. avbrott. rycka. udde peleryną kap. pinne. przystanąć pauzą bryta.patentowy patrol patrz patrzeć patent avpatrullera.zrobić przerwę. alert (muzyka). knoppas pąk. vila paw påfågel pawian babian paznokcia nagel. (prezentować się). żywy (kolor) pełniący obowiązki spel pełnomocnictwo fullmakt pełny full . spik pazur klo pazur ernik nagel. uppsyn. spojrzeć.pchać skjuta pech olycka pechowy olycklig pejzaż landskap peleryna regnrock peleryna. zgrabny sirlig pełen współczucia/zrozumienia. stav patyna ärg pauza. inse. spik paznokieć nagel. vördnadsful.puszczać pąki knopp. utseende. titt. blick. ożywiony. rast zatrzymać się. pączek knopp. spika. udde peleryną mantel. kappa pełen obawy aningsfull pełen szacunku aktningsfull. spika. tränga. spricka. skyla. knoppas pąk. nubb. ryckning pchnięcie. ögonkast. blick. wygląd min patyk käpp. fastna. sympatisk współczujący pełen życia. knoppas pąk knopp.spojrzenie. ögonkast. titt. knoppas pchać knuffa. se. vördsam pełen wdzięku sirlig pełen wdzięku. skåda se. skjuta. skoczna livlig. nubb. utseende. puffa till. wyglądać se. brista pauzą rast. knoppas pączkować knopp. paus. min patrzeć. przerwa. uppsyn. stöta pchła loppa pchłą loppa pchnięcie knyck. ro.

dokonany perfidią perfidny perfidny. kräla. någon . säker några.perfumować pergamin periodyczny. bekymmer. postrzeganie perfectum.zastępuje rzeczownik w liczbie mnogiej: niektórzy. personal. kräla. któryś. viss. podlizywać się. okresowy. parfymera. syn. oroa. förhandla. besvär. całkowicie pełza pełzać pełzać. czasopismo perła perłą perłowy peron Pers. kilka. pływanie kraulem pełzający pensjonat percepcja percepcja. möda. zapach. kompletny. utsikt diskutera övertalning övertalning underhandla. vällukt parfym.perski perski personalny personel personel. stab stav. sten obehag. czołgać się. parfymera. vällukt pergament tidskrift pärla pärla pärla kateder. vy. krypa kravla. jakiś. około. zdradliwy perforować perfum perfumy perfumy. parfymera. svek trolös trolös perforera parfym. stab sikte. förhandla. läktare perser perser enskild. język perski. somliga.mniej więcej. omak friare förvissad.czołganie się. bråk. ackordera underhandla.pełnia. krypa ålning pensionat.w pełni. ackordera peruk peruk kärna kärna. vällukt parfym.periodyk. płaszczyć się. personlig stav. kadry perspektywą perswadować perswazja perswazją pertraktować pertraktował peruce peruka pestce pestka peszyć petent. kilkoro. niektóre full krypa kravla. personal.pełny. Persjanka. konkurent (do ręki kobiety) pewien pewien. inackorderingsställe förnimmelse förnimmelse fullkomlig förräderi.

zrobić pętlę pętla. antaglig. szczelina pętać pętla pętla pętla wykonywać pętlę pętla. brott reva fjättra. sannolik trolig. visst trolig. försäkran självförtroende tillförsikt.pewnie pewnie pewnie. skum. gala besättning. lödder fradga. piasek piać piał piał piana piana piana (mydlana itp). säker tillförlitlig viss. tajności po uzyskaniu certyfikatu) pewność siebie pewność. na pewno. mydlana) pęczek pędzel pęknięcie pęknięcie. visst blåsa blåsa blåsa bubbla klase. säker. försäkran förvissad. rejäl. ubezpieczenie pewny pewny pewny pewny. viss. fradga löddra sig. visst viss. boja hyska. prawdopodobnie pewność pewność pewność ubezpieczenie gwarancja (np.pienić się piana mydlana. försäkran tillförsikt. knippa pensel. manskap kråka. zapewnienie pewność. ögla hyska. oczywiście pęcherz pęcherz pęcherz (od oparzenia itp) pęcherzyk. uppgift hyska. niezawodny. antaglig. ögla sand kråka.pewnie.bąbelek. bezpieczny. försäkran visshet tillförsikt. bańka (np. borsta brock. lödder skum.pienić się piana. zapewnienie. gala fradga. rejäl. lödder löddra sig. skum. lödder skum. fradga sand nav sand chef nav . ögla hyska. obwód pętlą piach. lödder fradga. skum. säker. ögla hyska. upewnienie. sannolik tillförsikt.pienić się pianą pianą piasek piasta piaszczysty piaście piaście visserligen. borste. ögla påstående.

kuchenka piec (mięso). brännsår. dryck. infanteri till fots vård. brinna steka kakelugn ugn steka ugn steka halstra. frimärke. plamka na skórze. wypalać. pieczony piec na ruszcie piec. frimärke. stampa. prägla. stämpel frankera. sjuksköterska. barnsköterska amma. sköta. prägla. barnsköterska amma. stämpel stek frankera. pielęgniarz. piekarnik. kuchenka piec mięso. grädda fotfolk. näste frankera. skötsel. lya. barnsköterska . sjuksköterska. mamka.piąć się piąć się piątek piąty piąty. pik dricka. frimärke.pieczony piec do pieczenia chleba itp. wypiekać. prażyć się na słońcu piechocie piechota piechotą piecza pieczara pieczątce pieczątka pieczeń pieczęć pieczętować piećdziesiąt pieg pieg. kula. omsorg. pielęgnować bestiga klänga.piąta część pice pić piec piec piec piec (do pieczenia chleba itp). infanteri fotfolk. klättra fredag femte femte gädda. sköta. sjuksköterska. halster baka. stämpel frankera. stampa. supa vidbränna. bona.pokryć (się) piegami piekarni piekarnia piekarnik piekarz piekło pielegniarstwo pielęgnacja pielęgniarce pielęgniarka pielęgniarka. bränna. förbränna. prägla. niańka. prägla. sköta. piekarnik. frimärke.niańczyć. ans. försiktighet håla. stampa. stampa. stämpel femtio fräkne fräkne bageri bageri ugn bagare helvete amning amning amma.

skład. ätt. <trunks> krótkie spodnie. robić zapasy. głowny. akcja. åhöra. vallfärd blöja blöja pengar. klang.magazynować. zapas.) akcja. penningar pengar. stäv. robić zapasy. główny pierwotny. piersi pierścieniowy. stäv. prymitywny. stjälk förråd. zasób. zasadniczy. ród. nóżka (kieliszka). deltaga pilgrimsfärd. klang. skład. vallfärd pilgrimsfärd. tułów. stadga koffert. podstawowy. zapas.magazynować. grundämne radikal gullviva ursprunglig. dziki pierwotny. stäv. lager förråd. stjälk koffert. waliza.) kąpielówki pień. originell naturlig ursprunglig ursprunglig förnämst. pierwotny. okrągły pierścień pierścionek pierwiastek pierwiastek pierwiosnek pierwotny pierwotny.pielęgniarski pielęgniarstwo pielęgnować pielgrzymce pielgrzymka pielgrzymka.powstrzymać. podstawowy pierwsza pomoc pierwszeństwa pierwszorzędny pierwszorzędny pierwszorzędny pierwszorzędny. naturalny. (ekon. stadga förstäv. łodyga trzon rdzeń pień. kadłub. łodyga. stjälk förstäv. cirkelrund ring. främst försteg förstklassig anstryka vinst prima ursprunglig . snabel. snabel. wędrówka pielucha pieluszka pieniądz pieniądze pieniądze. ätt. multiplicera förstäv. główny. wrodzony. podstawowy. ród. penningar pengar. zasób. penningar föröka. (amer. świetny pierwszorzędowy. poczesny amning amning bevista. klinga ässe. trąba słonia. gromadzić pieprz pieprzyk pierś pierś. vallfärd pilgrimsfärd. avla av sig. kufer. waluta pienić się pień pień pień. zatkać pień. först. barm cirkulär. gromadzić pień. klinga ring. lager peppar mullvad bröst sköte.

smekning smeka. avtryck. najwyższy.pięćdziesiątka pięćdziesiąty piękno piękno. główny. zaczep pieszczocie pieszczota pieszczotliwa nazwa pieszczotliwy pieszo pieszy pieszy.pieszczota pieśń pieśń. visa persilja persilja fem femtio femtio femtionde skönhet skönhet skönhet skön. klack häl. öm. (techn. śpiew pietruszce pietruszka pięć pięćdziesiąt pięćdziesiąt. främst förgrund förgrund förnämst. smekning smeknamn mör. främst anstryka hund hund hund smeka. blind. piechur pieścić pieścić. obcas piętnasty piętnasty.pieszy. full blända.początek. späd. uroda. kärleksfull till fots gångtrafikant gångtrafikant smeka. wrażenie. piękność (kobieta) piękność piękny pięściarz pięść pięta pięta. gardin. vacker boxare näve. najważniejszy pies pies gończy pies.najpierw. nakład (książki itp) piętro piętro pigułce pigułka pijak pijany pijany jak bela tidig förnämst. prägel golv. våning våning piller piller drinkare drucken. smekning smeka. förblinda . przede wszystkim. piosenka. klack femtonde femtonde femton intryck. pierwszoplanowy pierwszy. visa sång.piętnasta część piętnaście piętno. odcisk. po pierwsze pierwszy. knytnäve häl. nudny. smekning sång.) zapadka. odbicie. först.pierwszy pierwszy pierwszy plan pierwszy plan. först.

kula. kulka.linia prostopadla. pant pantsätta. zastawić pionek.oddac w zastaw. lots navigera lotsa. såg nubb. bal boll. nystan. mapp. klocka (fickur). bal såga. upprätt. czuwać. klot. angelägen påpasslig brådskande. sterować pilotaż pilotować pilotować pił piła piłce piłka piłka. zastaw. przewodnik. nystan. kula.coś) pilny. kula. naglący. nystan. przewodniczka. strzec. kula. dbały (<of sb. lots dricka. klot. klot. sternik na statku. pant pantsätta. zabawa taneczna piłować pinezka pionek pionek pionek (np. klot. passa. przewodnik.pilotować. nie cierpiący zwłoki pilny. bal boll. pik mustig. sternik (na statku). såg boll. tråckla.pijaństwa pijaństwo pijawka pik pika pikantny piknik pilnik pilność pilnować pilnować. vaka. sterować pilot. efterse. dozór pilny pilny pilny. rättskaffens. pion piorunochron piorunochron. gałka (oczna). być pionierem pionowy pionowy pionowy. supa såga.oddac w zastaw. odgromnik piorunujące spojrzenie fylleri fylleri igel spade gädda. lots lotsa. przewodniczka. lots lotsa. angelägen lotsa. zastawić pionier pionier. kłębek. obserwować nadzór. rakryggad lodrät åskledare åskledare sken . fil flit sköta.zastaw.sth> o kogoś. lots lotsa. fila. bal boll. bal piłka. prostopadły. pant pionjär pionjär lodrät rak. usilny pilot pilot. ur.pilotować. kula. valla flitig.torować drogę.bal. fickur. stift chiffer pantsätta. renhårig. dryck. tillse bevaka. skötsam idog brådskande. szachowy). nystan. saftig utflykt arkivera.

stolpe. pióro pisanie na maszynie pisarz pisk pisk pismak pismo pismo pisanie. rynek (handlowy) plac. pastej post. czcionka. skriva typ. ropa.plamić bjärt sång. zawiadamiać przy pomocy plakatów plama. krubba läte. afisz.piorunujące spojrzenie piosenka piosenkarz pióro pióro (do pisania). pip. druk pisak. sångerska fjäder penna fjäder sjörövare sjörövare sjörövare författa. wpisywanie pismo pochylone w tył. botten. skriva på maskin typ. visa sångare. gårdsplan. pisak. upierzenie. sätta.pokryć piórami piracie pirat pirat. piórko. rop. kleks. förebild. tjänst torg. lägga. brev. gråta affisch plakat. salutorg mark.typ. skrik.rozlepiać plakaty. ortografia piśmiennictwo pity piwa piwiarnia piwnica piwnicą piwo piwo (angielskie) piwo angielskie plac plac plac plac plac targowy. förebild. jord. lektyr drucken. utrop. wzór. titt gnissla hacka skrivelse. skrika. rodzaj. jord. ställa. bekhend pisownia pisownia. affisch bläckplump . botten. grund paj. full öl krog källare källare öl öl öl cirkus mark. gårdsplan. befattning bås. bokstav skrift backhand rättskrivning rättskrivning litteratur. uppställa. masa placek placówka plagiat plakać plakat plakat. skriva på maskin penna maskinskrivning skribent kika.uprawiać piractwo pisać pisać na maszynie pisać na maszynie. löpsedel. grund lott placera. grafion pióro.

fräsa snuskig spotta. rygga. mögel forma. mull. kleks. utkast. powikłanie plebania plecak plecak plecy pleść pleść pleśnieć pleśń plewą plewić plewy. vecka väva forma. reta arkivera. puścić (farbę). läktare strand. programowa) platforma sprzętowa. skvaller sladder. projekt. skvalp betsa. mapp. utkast. fila. läktare kateder. fläck fräkne betsa. programowa plaża plątać. plantacja plantacją plastyka platforma platforma (sprzętowa.plama.planować. inbringa gröda sladder. reta ogräs agnar.plotkować plotkować pluć plugawy plunąć pluralis (liczba mnoga) plask. mylla. plissera veck. projektować plandeka planować planować. mull. läktare kateder. planera program plan. plantage konst kateder. åter plissera. fläck plan. ge efter. tillbaka. karm. fräsa pluralis . ustalać harmonogram. plage härva prästgård ränsel ryggsäck rygg. fil veck. skvaller rykte sladder. plantage plantering. zabarwić. sieczka plik plik plik. fläcka. mapp. mögel agnar. mylla.plątanina. gmatwać. fil kärve arkivera. fläta. zbiór plisa plisować plon plon plonach plotce plotka plotka. ustalać termin. fläcka. zamierzać. skvaller spotta. fila.plamą plamą plamce plamić.bejca. plissera skörd ge vika. barwnik plan plan plan. planera presenning schema schema plantering.

odpowiedni. blomblad flinga postförskott betalning. skrika. skrik. rop. gråta fadd. flack. avbrytare flundra. utrop. flyta amfibie sexualitet kön kön fena grodman stängsel. rock. sprattla rödspotta mantel. kofta mantel hit plan. våning undsättning. utrop. klanglös. stosowny. utbetalning vederbörlig. hyvla flinga kronblad.opłata. tillbörlig kork sväva.wrzask. krzyk. gärdsgård mört frukbar. zasłona. płacz płaski płaski jednorodny płaskorzeźbą płastudze płastuga płaszcz płaszcz płaszcz płaszcz płaszcz nieprzemakalny płaszcz przeciwdeszczowy płaszcz. należny. fäkta. należność. osłona.pluskać pluskać się pluskwa plusz pluszowy płachta płacić płacić z góry płakać płakać płakać. bördig . likvid. gråta gråta läte. ropa. <dues> składki pławik pławik płaz płciowość płciowy płeć płetwą płetwonurek płocie płoć płodny plask. zasłonić płaszczyzna obcinająca bliska płat płaszczyzna płatek płatek płatek (kwiatu) płatek kwiatu płatek. hyvel. flöte. lättnad. kappa kappa. kavaj. erlägga antågande läte. blomblad kronblad. blomblad kronblad. skyla. skvalp vada vägglus plysch plysch lakan betala. kurtka płaszcz. kavaj mantel överrock regnrock regnrock jacka. rop.okryć płaszczem. platt. avlöna. vaja. osłona. klanglös. platt. staket. krzyczeć. łuska płatne przy odbiorze płatność płatny. våning fadd. wołać. flack. skrik. ropa. skrika. marynarka.

styrelse. fäkta. få. prąd płyta płyta. ivrig stängsel.ciekły.płody rolne płomień płomień. ogień. ciecz. lärft lunga lunga plog. rinna.palić się płonący. bräde grund pest plansch. vaja. tvätta. rinna. tablica płytka drukowana rada. plåt.gdy pobić pobierać (dane) pobierać dane pobierać. flöte. gärdsgård linne. zagrodzić płotno. tallrik spola. tabliczka płytki pływać pływać jachtem pływak pływalnia pniak pniak po po drugiej stronie po prawej stronie po. låga het. bliva apportera. alstra. skiva. styrelse. plåt. skaffa. tjärn stubbe stubbe efter över styrbord efter nederlag lätta. skiva. staket. bliva lätta. tallrik kost. bielizna. za (<sb.płonąć płomień. powierzchowny skapa. później.orać płukać gardło płukania płycie płyn płyn. ogień.ogrodzić. nämnd. blask. flyta plansch. få.późniejszy. prezydium płytce płytka płytka płytka (półprzewodnikowa) płytka drukowana płytka półprzewodnikowa płytka. plåt. hämta. plåt. prestera flamma. tilja. producera. bassäng.sth> kimś. plöja plog.przepływ. lniany płótno płuca płuco pług pług.czymś). nämnd. tvätt vätska flöde. przepływać. wylew. ładować do pamięci pobieranie. tallrik grund simma jakt sväva. flöda. brinnande.ładowanie do pamięci pobieżny. flöda. flyta flöde. skölja plansch. plöja gurgla spola.potem. flyta pöl. bräde oblat plansch. gorliwy płot. tilja. lärft linne. frambringa. skaffa. göl. avhämta ytlig .płocienny. skiva. tallrik oblat kost. skiva. płynny płynąć płynąć. låga flamma flamma. ogrodzenie.

överseende. stöd. skuldra rekryt andakt fromhet. överseende. odpust pobłażliwy pobłażliwy. uppehåll. kyssa. przebywać.pobłażanie. dunkel. latarka pochodzenia pochodzenia pochodzenie. zakopać pochód pochwa pochwalić överseende efterlåten. stimulera. smutsa. jord eggelse animera egga. kyssa. uważny. przejęty. punkt wyjściowy pochodzenie. säte vistas. dumdristig. pożerać pochłonięty pochłonięty. pietet andäktig from jordmån. fackla bakgrund sluttning anor ursprung. przodkowie pochodzenie. całus pochlebiać pochlebstwa pochlebstwa pochlebstwo pochłaniać pochłaniać. <stays> gorset (damski). słabość. obetänksam jordfästa. zejście pochopny pochować pochować. uppehåll. całować. kyssa. wylądowanie. pozostawać pocałować pocałunek pocałunek. stanna vistas. stanna kyss. mieszkać. eftergiven efterlåten. puss smickra komplimang smicker smicker assimilera sluka fördjupad uppsåt mulen trist. odciąg. eftergiven rand bog. puss kyss. begrava tåg slida bifalla. pigga upp residens. begrava jordfästa. vistelse. ulegający pobocza pobocze poborowy pobożność pobożność pobożny pobożny pobrudzić pobudce pobudzać pobudzać pobycie pobyt pobyt. härkomst. pogrzebać. uppkomst. spadek (terenu). upprinnelse. puss kyss. vistelse. godkänna . upphov sluttning förhasta. kuslig bloss. stöd. vistelseort. folgowanie. axel. mark. zdecydowany pochmurny pochmurny pochodnia pochodnia. fackla bloss.zatrzymać się.

slutta sned inöva. beröm. rozpoczęcie początkowy początkowy początkowy. svett tröst tröst frottera. skytt kula begynnelse. intagande tilldragande. wygoda. upprinnelse. dressera. träna. podłużny pocić się pocić się pocie pocie pociecha pociecha. szkolić. zatwierdzenie pochwała. svett svett svettas.pociecha.pochyłość. ogon komety. gillande prisa. gnida. pocieszenie pocierać pocierać. ciąg.nacieranie. zatwierdzić pochwała pochwała. wstępny. stok. öva. kula początek początek (układu współrzędnych) adres początkowy (programu) źródło. ådra sig tilldragande. przyciągać pociągający pociągający. zacierać (ręce). sluttning. gnida. ponętny. bekvämlighet. upphov begynnelse. aprobata pochwałą pochylać. träna. seria. anklang. tåg. dressera. attrahera. lovprisa bifall. nadajnik (danych) początek. trevnad tröst skott. anklang. aprobata pochwała. ćwiczyć pociągać pociągać nosem pociągać. atrakcyjny pociągły. lovprisa backe. slutta böja backe. stolpe.pochwalić. attrahera. pochylenie pochyłość pochyłość pochyły. beröm. intagande avlång svettas svettas. godkänna prisa. berömma. utbilda. skośny pociąg pociąg. befattning . ådra sig fnysa tilldraga. träng inöva. aprobata. träng tilldraga. utbilda. gnugga hurra trösta.chwalić pochwała. berömma. tarcie pocieszać pocieszać.trenować. öva. uppkomst. sluttning. komfort pocieszenia pocisk pocisk. tåg. trzeć. przynosić ulgę. lovprisa gillande bifall. mieć pochylenie. <initials> inicjały początkujący poczekalnia poczta poczta bifalla. början ursprung. berömma. härkomst. beröm. gillande prisa. början begynnelsebokstav ursprunglig begynnelsebokstav nybörjare väntrum post post. gnugga frottera. wycierać.

åtala tillgång. oszacować. undersåte erövring . placówka.poddany. present. presens. przytłumić. segra.wysłać (pocztą). framföra trasig talang. ge. u dołu pod.poczta elektroniczna.poniżej. epoczta. stolpe. nuvarande. posterunek. pod spodem pod. opanować (pożar) podbijać podbity. skatt beskattning sårbar sårbar sårbar citera åklaga. giva skänk. korespondencja. ämne. förse kuva. pod spodem podagra podanie podarować podarować podarty podarunek podatek podatek. nałożenie podatków podatny na podatny na uszkodzenia podatny na uszkodzenia. subjekt.obciążyć podatkiem.poniżej. wobec. posterunek.poniżej. podległy. posada. korespondencja. przy. temat. stanowisko. przedmiot. podmiot podbój E-pöst post. gåva. osłabić. gåva. słup. skatt beskatta. podatny na atak podawać podawać do sądu podaż podbić. stolpe.e-mail poczta. skänk beskatta. dämpa. poniżej. övervinna föremål. poczta sieciowa. förmedla. posada. underkuva. na wolnym powietrzu pod groźbą kary pod. under under inne. befattning post brevkort puppa nedanför. słup. leverera. poniżej.<PowerOn Self Test> autotest komputera (wykonywany każdorazowo po włączeniu zasilania) poczta. inomhus utomhus under under under nedanför. betvinga erövra. stanowisko.<Power-On Self Test> autotest komputera (wykonywany każdorazowo po włączeniu zasilania) poczta. placówka. poddać próbie podatki.wysłać pocztą pocztówka poczwarce pod pod pod dachem pod gołym niebem. korespondencja.wysłać (pocztą). tillförsel. uppvisa. befattning post. under gikt tillämpning uppge.

sposób postępowania. sposób działania. bedyra understryka understryka understryka medgörlig medgörlig . hugg under tiden under tiden ultraröd ultraröd obducera. pip. zdobycie podbródek podchmielony podchodzić podchodzić podciąć podczas podczas.podbój. förstärka trampa ta upp enda. snitt. taga. sjötunga. dissikera ge tappt utlämna. posłuszny. uppge vind underavdelning vidtaga. lämna. avstå. avträda. erövring haka drucken anflygning.podkreślić podkreślić podlegajacy podlegajacy. zrezygnować. skärsår. ustąpić poddać się. technika podeprzeć.wyścielać. skära. wyściółka. närma sig överlista klippa. sula kika. efterskänka. postępowanie. närma sig anflygning. w czasie podczerwień. wzmocnić podeptać poderwać podeszwa podglądać podium podkładce podkładka. titt estrad. promieniowanie podczerwone podczerwony poddać drobiazgowej analizie poddać się. tampon.podejrzewać podejrzenia podejrzenie podejrzewać podejrzliwość podejście podejście. vaddera undergräva accentuera. egen misstänksam misstänka misstanke misstanke misstänka misstro anflygning. metoda. dać sobie spokój (z czymś) poddasze poddział podejmować podejmować na nowo podejmować się podejrzany podejrzany podejrzany. lager madrassera. teater förråd. betona påstå. watować podkopać podkreślać podkreślać podkreślać podkreślenie. nalkas. ätt. nalkas. nalkas. närma sig armera. podejrzliwy podejrzany. intaga förnya åta sig tvivelaktig besynnerlig.

strop podłość. podwyższyć. ansluta golv. podnośnik. bazować. nedrig. dźwignąć. retande uppjagad uppjagad lyfta. retande spännande. pobudzać podniecający podniecający. småaktig. podstawa. appellera behaga . wytarty. niegodziwość podłużny podły podły podły. nikczemny. våning golv. wznosić. upprätt. zbierać (fundusze).podnośnik podnieść. höja. hodować. rak lyfta. wznosić podnóża podobać się podobać się. podekscytowany podniesienie. dźwig. interesujący podniecony podniecony. smak podniecać. bas föremål. podłoże.dowcip) podnosić podnosić podnosić podnosić podnosić. höja. lumpen.proszę slav vattna. budować. lyfta trådsliten. våning smälek avlång nedrig. luggsliten lyfta.opierać. upphöja. na tron). bevattna. låg skörbjugg gemen.podnieść. winda. wywiesić. oklepany. innebära. resa upp. przyłączyć nawiązać łączność. (chem. upprätta. rakryggad. subjekt. połączyć się podłodze podłoga podłoga. upphöja stegra lyfta. podrzędny urządzenie podległe procesor podległy podlewać podłączyć. upprätta. upphöja. wywoływać (oklaski). lyfta bestiga botten vädja.) zasada. wstępować (np. piętro. resa upp. z brodą (kawał.odpowiedzialny podległy. betyda. siła nośna. wypór. ämne. hiss resa upp. vinscha upphäva.baza. wykopać podniesiony podnieść podnieść podnieść. podporządkowany. undersåte gom gom gom egga. ekscytujący. pigga upp spännande. hiss upphäva. gruntować podmiocie podniebienia podniebienie podniebienie. zadowalać. våning golv. upphöja ta upp hissa. stimulera. vatten koppla.podwyżka podniszczony. sprawiać przyjemność.

påskrift abonnemang. som lik. wycieczka. vikarie. prenumeration signera. skriva under undertecknad snar. underteckna. fara navigera rämna. färd turnera. poruszać się. att arrendeavgift. färd resenär passagerare. fara resa (på sjön) resa. podkładka dopełniać likhet likhet jämför.podróżować podróż. surrogat madrassera. nawigować podrzeć podrzeć podrzędny podrzędny podrzędny podległy podrzutek podsekretarz. szybki. turné resa. påpasslig handbok handbok handbok resa. terminowy podręcznik podręcznik. signatur.ręczny podręcznik. trafikant taxa.nakłonić. zamienić. fara tur. dylik. prenumerata podpisać podpisany podpowiedź. trippa. vaddera . niezwłoczny. żeglować. liknande underskrift. suflować (w teatrze).bystry.wyzwalać. także. poradnik. humle. hoppa språng äldre gemen.wyzwalacz. bas stomme suppleant. również.podobieństwa podobieństwo podobnie podobnie. informator podróż podróż podróż podróż podróż. składka. tripp. sammaledes jämförbar lik. teckna. ponadto podobny podobny podobny podpis podpis. kost resa. podpowiadać. sammaledes jämför. zachęcić. samoczynnie włączyć/wyłączyć podróżnik podróżny podróżować podróżować podróżować. wiceminister podskakiwać podskok podstarzały podstawa podstawą podstawić. tycka om.podróżować podróż. zastąpić zastąpienie podstawka. vink. liksom. nedrig. utflykt. hyra sekundär underordna underordna hittebarn avdelningschef hopp. snava. tur. färd resa.

samtycka. indela. kwadra.jedna czwarta. kwatera (wojsk. huvudkudde podwajać fördubbla. vaddera poduszce kudde. ocenić. överenskomma podzielić na cztery części.podpora.uzależnić.) podzielny delbar . samtycka. värdera oszacować. rodzinę). docen podzelować dunge podział delat med. wykładzina. stöd. försörja pomoc.). (informat. värdera podwyższyć wartość. kvarter zakwaterować (wojsk. enas. översikt podsumowywać summa. grundläggande. dublować (w filmie. resa upp. tal podszewka. underordna zależny. upadek. skilja. höja. kvartal. dela podzielać zdanie överensstämma. dzielnica. podporządkować podwoić. kwarta. podrzędny. rozbiór (państwa).sztuce). ćwiartka. dubbel podwładny underhuggare podwładny. popierać. huvudkudde poduszka kudde. väsentlig list svepskäl lömsk resumé. rozpad. zgodzić się överensstämma. dodać otuchy. dubbel podwórze gård podwyżce upphäva. understödja. förfall.podstawowy podstęp podstęp podstępny podsumowanie. fack przegroda. stödja.) partycja. rozdział. överenskomma podzielać zdanie. przepierzenie. kvatr.dzielić podziałka vågskål podziel uppdela. skifta. indelning podział fack podział underavdelning podział. understöd. dubbel kontrować (w kartach). upprätta. gnić. kwadrans. kwartał. poparcie podtrzymuwać bibehålla podupadać. röta.podwójny. uppskatta. podwojony podwójny fördubbla. dubler. utrzymywać (np.sobowtór. sammandrag. lyfta podwyższyć wartość uppskatta. avdela. sammanfattning. kreskowanie foder podszycia vadd podświadomość undermedvetande podtrzymać. konkluzja principiell.ruina. upphöja. enas. gnicie förgängelse poduszce madrassera.podległy. förmultna. podwładny. fördubbla. murkna.

rozmowa. väder antaga. förvirra. ringakta. förakt försmå. häva dikt dikt dikt skald. förvilla förbrylla.podziemie podziemie podziemie podziemie. diktare. acceptera försvåra . potwierdzenie odbior podziw podziw się podziwiać podziwiać ię podziwiać.pogański poganin.gardzić. godtaga. spotsk försmädlig prat prat prat prat hållning. lekceważący pogawędce pogawędka pogawędka. poet poetisk poetisk poetisk dikter. rozmowa pogawędka. hån försmå. förvirra. pesi hedning. anamma. pomieszać. zachwycać się podźwignąć poemacie poemat poemat. inställning dom. utslag. metro. uznanie.pogański pogarda pogarda pogarda pogarda. ringaktning hånfull. hednisk hednisk hedning. pesi dikter. ringakta. attitud. pogardzać pogardliwy pogardliwy. zdezorientować pogoda pogodzić się pogorszyć tunnelbana valv välvd tunnelbana tunnelbana tacka erkännande erkännande beundran beundran beundra beundra beundra vräka.pod ziemią podziemny podziękować podziękowanie podziękowanie.podziemny. ringaktning håna. wiersz poeta poetycki poetycki. hednisk hednisk ringaktning.gawędzić pogląd pogląd pogląd pogmatwać pogmatwać. poesi. förvilla vittra. omdöme idé förbrylla. w poezji poetyczny poezja poezją poganin poganin poganin. poesi.

förlika stan konta pojednania försoning pojednanie. pogodzić. visa. pojętność pojęcie idé pojęcie. potęgować. framträda pojawiać się yppa sig pojawić się yppa sig pojazd åkdon pojazd fordon pojazd. kontener. koncepcja idé pojęcie. naczynie.orszak pogrzebowy poinformować försvåra försvåra hot. ogift stronę (bilet). mat pokarm. kontener container pojemnik. föda pokaz. förlika pojednać. morsk jordfästning. begravning underrätta.) uzgodnić försona. upplysa pojawiać się förefalla. jednoosobowy. ogift pojedynczy ovanlig pojedynczy. okręt. meddela. poczęcie begrepp. fartyg. utställning pokazywać ådagalägga. avelse pojętny lydig pojmać kap. wystawa uppvisning. kost. tłusty. wehikuł.przepustowość pojemność elektryczna förmåga pojemność. samotna (niezamężna) pojedynek duell pojedynek. skuta pojemnik. käck. förevisning. obarczyć (winą) pogróżce pogróżka pogrubiony. wytłuszczony (druk) pogrzeb pogrzeb. kubatura. uppvisning pokaźny vacker . infinna sig. uppbringa pokarm matsäck. zgoda försoning pojedynczy enkel. uppträda. kanister container pojemność förmåga pojemność förmåga wydajność. przepustowość. ange. erövra. enda. behandla. (ekon. samotny (nieżonaty). statek kärl. enda. zbiornik. w jedną enkel. rozdrażnić. pożywienie näring.pogorszyć any pogorszyć. delgiva. förmåga zdolność. förpläga. mässa. undfägna frimodig. fånga. synas. bemöta. tillfångata. djärv.pojedynkować się duell pojemnik. hotelse handskas med. begravning jordfästning. nośnik fordon pojednać försona. föda.

täcke. wolna przestrzeń. spokój pokój. lövrik överdrag. gärde blad. gärde pole. pärm. fred rum. szkółka pokój miejsce (na dysku) pokój. hembiträde husa jungfru. utrymme. hembiträde tidsålder. skyla lock överdrag. miejsce. mark. pomost. zapis. bladrik. plats barnkammare barnkammare rum. fridfull jungfru. spokojny pokojówce pokojówka pokojówka pokolenie pokolenie. plats frid.dać mieszkanie.pokład pokład. mark. wytwarzanie pokonać pokonać pokorą pokorą pokorny pokój pokój pokój dziecinny pokój dziecinny. piętro (w autobusie lub pociągu piętrowym) pokojowy pokojowy. pokrywka. izba. underdånig frid. åker. plats besläktad urtavla strö. gärde pole typu H fält. löv pokrywą pokrzywa pokrzywą pokucie pokusa pokusa pokusa. kuszenie pokusą pokwitować pokwitowanie pole pole dostępu dla służb wymiaru sprawiedliwości pole typu EH fält. stänka lummig. pozycja (w inträde. tillträde . skyla kuvert nässla nässla botgörelse lockelse frestelse frestelse frestelse kvittera kvittera fält. mansålder nederlag övervinna ödmjukhet underkastelse förnedra. mark. generacja. omslag. överdraga. mieszkać pokrewny pokrętła pokropić pokryty liśćmi pokrywa pokrywa. överdraga. fridfull fredlig. åker. utrymme. omslag. åker. wieko pokrywać däck däck fredlig. ödmjuk. pärm. utrymme. täcke. <rooms> mieszkanie. mansålder tidsålder. element. fred rum. wpis.

środek do polerowania. wygładzać. putsmedel blask. wygładzać. gärde polecać rekommendera.<Polish> .<Polish> polski polerować. befalla. ścigać. wygładzać. putsmedel blask. lakier (do paznokci).<Polish> język polski. blanka blask. lakier (do paznokci). politura. putsmedel polerować. wygładzać. teren. czyścić. polityr. politura.polski polerować.połysk. polsk blask. politura. blanka blask. föreskrift. politura. czelność.<Polish> .polski policja polis policjant. polera. środek do polerowania. ogłada. tupet.połysk.<Polish> polski polerować. ogłada. czyścić. czyścić. lakier (do paznokci). lakier (do paznokci). środek do polerowania. rozkaz.<Polish> . ogłada. polera. order.<Polish> . politura. ogłada. dziedzina. kommendera. åker. czyścić. programowania).połysk. ogłada. polityr.<Polish> język polski. komenda.połysk.język polski. czyścić. zakres fält.polowanie jaga polowania skjuta. boisko.<Polish> . befalla. polsk blask.bazie danych) wejście wprowadzanie (danych) pole. wygładzać. zlecenie.połysk. jakt .<Polish> język polski. instrukcja kommendera polerować blanka polerować polsk polerować polityr. kommando. pośladek kind polityczny politisk polityka politik polować jaga polować. środek do polerowania. czyścić. polera.polski polerować. środek do polerowania. arkebusera.połysk.język polski. ogłada. środek do polerowania. anföra. mark. instrukcja (języka kommando. beställa.język polski. rozkaz(procesora) kommendera polecenie. order. lakier (do paznokci). wygładzać. lakier (do paznokci).<Polish> polski polerować. posterunkowy konstapel policją polis policzek kind policzek.<Polish> . reda polecenie (menu). anföra. politura. tillstyrka polecenie beordra.

) spójnik bindeord połączenie. anblick. led kittla koppla. situation. anknytning. ställning położenie läge. (gramat. mellerst położenia läge. styk połaskotać połącz połączenia połączenia skytte jakt jakt Polen blanka polsk polityr.południowy. aspekt. umieszcony. sydlig południe söder. läge. sytuowany belägen połówce häfta. anknytning. skarv. wspólny.na söder. bundförvant sprzymierzać. ansluta połączyć förbunden połączyć się ponownie återförena połączyć.południowy. ställning położenia tjänst. łowiectwo Polska polski polski polski poluzować połaczenie połaczenie. situation. led połączenie. przegub. łączyć.sprzymierzeniec. ansluta bindeord sammanhang.polowania polowanie polowanie. sydlig (geograficzne). förhållande połączony förbunden połączyć aggregat połączyć koppla. samband. led złącze. spoina. förhållande połączenie skarv. samband. sydlig południe söder. sydlig . ställning położenie. läge. halv połowa mitt. putsmedel lossna. łącze sammanhang. złącze punkt połączenia skarv.wspólny połączenie. lossa association.). udziec. halv południa middag południa söder. polera.na południe południe (pora dnia) middag południe geograficzne. złącze. sojusznik połowa häfta. pieczeń.spajać. ustawienie wzgląd. ställning położenie tjänst. samfund skarv. staw (anatom. led połączenie. aspekt postać położna barnmorska położony.

utelämna underlåtenhet underlåtenhet föröka. medhjälpare styrman biträde. överblicka tomat röra. hjälp.pomoc. svala lysa. zamieszać (np. skina. ruch pomieszać. uraktlåta. herbatę). pomóc. ändå fastän underlåta. assistera svärta. przeoczyć. avla av sig. medhjälpare biträde. zastępca pomocnik pomocnik pomocnik. bistå befrämja. zastępca pomocny pomóc pompa pompą pompą pompować sluka. glänsa. pråla. bistånd hjälp. medhjälpare hjälpsam hjälp pumpa. bistå hjälp hjälpa. emellan underlåta. pomoc. främja. krzątanina. poruszyć. podniecać. ytterligare hjälp bistå. opuszczenie pomnożyć pomoc pomoc pomoc. oczernić pomarańcz pomarańcza pomarańczą pomiar pomidor pomieszać. utelämna likväl. hjälp. fläkta mellan. wspierać.dalej (zobacz <far>) pomagać. bistånd hjälpa. medverkan. längre.podniecenie. pump ståt pumpa. asysta pomoc. bistånd biträde. poruszyć. zaniedbać pominięcia pominięcie. opuścić. środek pomocniczy. hjälpa. popierać. <aids> pomoce naukowe pomagać. fläkta röra. översikt. podniecać.południe połykać połysk połyskiwać pomagać pomagać pomoc. ruch pomiędzy pomiędzy pomijać pomimo tego pomimo że pominąć. bortre.asystent. medverkan. bistå hjälp. hjälp. medverkan. bland mellan. dock. sprzyjać. svälja. multiplicera hjälp. sken blänka hjälp hjälpa. blänka.podniecenie. porada. uraktlåta. pump pumpa. wsparcie pomocniczy.pomoc pomagać. krzątanina. svartna apelsin apelsin apelsin överblick. sufler pomagać. pomocnik. pump . zamieszać herbatę. brać udział pomalować na czarno. pomóc pomagać.

jeszcze raz. över över över förutom. misstag tanke. dlatago że. därför att ponieważ. wynalazczy pomyśleć pomyślność pomyślny pomyślny. powtórzyć repetera. utom ponawiać förnya poncz kasper poncz. bortom.na drugą stronę. uppe. gdyż. od początku do końca.pompować. dowcipny pomysłowy. powyżej. uderzenie (pięścią). dalej niż.pompa pomścić pomścić avenue. znowu. przebijak. uderzyć (pięścią) poniedziałek måndag ponieważ emedan. powyżej. dessutom. szczęśliwy. för resten. oprócz förutom. för resten. nad. przez.<over-> nad-. poza. ovanför. tro. pump hämnas hämnas hämnas fel. uwieńczony powodzeniem ponad ponad wszystko ponad. bowiem emedan. przeponadto pumpa. jeszcze raz. przez. framgångsrik över. förnedring ponowić. na (czymś).ulica pomścić ość pomylić pomylić się pomyłka pomysł pomysł. mena välfärd. utom. po (czymś). w ciągu.na drugą stronę. dziurkować. misstag fel. kasper dziurkarka. urządzenie. därför att poniżać förödmjuka poniżać nedsättande poniżej under poniżej under poniżenia förödmjukelse. ovan över. utom ponadto.przebijać. anse. od początku do końca. nad. przyrząd pomysłowy pomysłowy pomysłowy. för övrigt. för övrigt. ovan förutom. znowu. na (czymś). po (czymś). dessutom. väl lycklig lycklig lyckad. upprepa. ovanför. prze ponad. idé påhitt sinnrik fyndig sinnrik fyndig tänka. misstag fel. tycka. igen ponury kulen . szczęśliwy pomyślny.dalej ponad. uppe. förnya ponownie ånyo. w ciągu.aleja.<over> nad.

suga stoft. egen. korrekt inställning rättelse revision rättelse häfta. fästa. beriktiga. korrekt egentlig. fastställa. korekta poprawka. cofać (się). grzbiet. karać. bättra. tillbörlig. grumlig. återfall. ställe fläckig eftermiddag rättelse bättring rätta. förbättra rättelse rätta. wspierać.ponury ponury ponury ponury ponury. (poważny) błąd popędliwy. riktig. förbättra omarbeta förkovra sig. poprawa. z powrotem. ustalać poprawny poprawny dyster bister otydlig. rygga. vederbörande . sorgsen. bestämma. aska ask fläck. beriktiga. tillbaka. korygowanie. korrigera. rätt. robić postępy poprawianie. montera rätta. korrekt förkovra sig.gafa. stöta föröva. fördunkla. åter byst läppja. oklar trumpen kuslig.w tył. w tyle popiersie popijać popiołach popiół poplamić poplamiony popołudnie poprawą poprawą poprawiać poprawiać poprawiać poprawiać. beriktiga. prawidłowy poprawka poprawka poprawka. poprawianie poprawka. korekcja poprawka poprawić. podtrzymywać. trast. korygować. riktig. straszny ponury. poprawiać. ulepszać. riktig.tylny. förmörka.plecy. passande. ögonkast stöt.poprawny. wsteczny. tylna część. karm. jämmerlig strumpa strumpa återfalla. drażliwy popielniczce popielniczka popierać popierać. rätt. recidiv titt. tył. żałobny pończocha pończochą popaść z powrotem popatrzeć popchnąć popełnić popełnić gafę popełnić gafę. oparcie. wstecz. dyster. ruskig sorglig. bättra. korrigera. korrigera. begå groda groda retlig askfat askfat förespråkare rygg. rätt.

poprzedzający poprzedni. stoppa. pomyślny. hejda. tränga.poprawny poprawny. naczynia porcelanowe. folkmängd popularitet populär. uprzednio. zaprosić. stanna. z powodzeniem (zakończony) poprosić poprosić. omtyckt popularisera gåpåare skjuta knuffa. anfordran. przodek poprzednio.pchnięcie. przez popsuć populacja populacją populacją popularność popularny popularyzować popychacz popychać popychać. popierać (kogoś). skjuta. po drugiej stronie. krav purjolök avi. byte befolkning. podręcznik dodatek poradzić. efterfrågan. wszerz. begäran. puffa till. rov. folkmängd pöbel befolkning. skämma bort. handleda. już poprzestać poprzez poprzez. naciskać. zapytać poprzedni poprzedni poprzedni. framgångsrik fråga fråga främre föregående förra föregående föregående företrädare företrädare redan paus. pchać. doradzić. leda. wcześniejszy poprzednik poprzednik. genom över förstöra. przedtem. vägleda. przycisk popyt por poradą poradą poradnik przewodnik prowadnica prowadzić poradnik. <China> Chiny porcelaną hållbar. <China> Chiny porcelana. sluta. naczynia porcelanowe. poppel. vägvisare följeslagare råda morgon nederlag solstyng purjolök porslin Kina porslin porslin Kina porslin . giltig lyckad. były poprzedni. stöta yrkande. hämma igenom. råd ledning vägledare. zawiadamiać poranek porażce porażenie słoneczne porą porcelana porcelana porcelana porcelana. upphöra.

del hink räcke reling händig händig garantera missfall missfall missfall abort lav porös överenskommelse.) stopień wyższy przymiotnika porównywać porównywalny port port port. avtal anordnong. rozum porozumienie. aborcja poroscie porowaty porozumienia porozumienie. ackord. układ porozumiewać się porozumiewanie się poród porównać porównaj porównaj. mottagning . zgodność porozumienie. umowa ustawienie ułożenie. babord. zasobnik poręcz poręcz poręczny poręczny. hamn plånbok plånbok portvakt vaktmästare. jämförande jämföra. ackord. hamn hamnstad. złącze przeniesienie portfel portfel. rozumienie.(gramat. räddning jämföra. babord. komparera jämförbar hamn hamnstad. pomyłka. sprytny. udział. umowa. komparera jämföra. komparera jämföra. przerwanie ciąży. avtal förstånd överenskommelse. meddelande. anstalt meddela skrivelse. portvakt vaktmästare. bagażowy. jämförande relativ. pod ręką. komparera jämförelse liknelse jämförelse relativ.porcelaną porcelaną porcie porcja. porównanie porównania porównania porównanie porównawczy porównawczy. pojmowanie. zaginięcie. odźwierny portierni Kina porslin hamnstad. względny. zgoda. arrangemang. błąd poronienie. teczka portier portier portier. hamn portion. uppställning. dozorca. portvakt portvakt mottagande. porter (rodzaj piwa) portier. babord. część porcja. zręczny poręczyć poronienia poronienie poronienie. wygodny. układ. kommunikation förlossning.

loża (masońska). wstrząsający porządek porządek dzienny porządek dzienny porządek dzienny (zabrania) porządek dzienny agenda. fläkta oro. (matem. odtwarzać porucznik poruszać poruszać poruszać poruszać poruszać (się). ordna bebygga. flytta gripen flyttning. härbärgera. agitera röra.ruch.żywopłot) porzeczce porzeczka porzeczka. rozkaz.brodę. kolejność. betala trimma. rubba. posuwać (się). föreskrift. garantera. portmonnä. opuścić posag inhysa. portmonnä. vinbär korint. posunięcie. vinbär överge överge hemgift . avkvista korint. logera inhysa. anstalt agenda agenda agenda beordra. przystrzyc (włosy. beställa. sakiewka.zacisnąć (usta). porządkować porządkować porządkować porządkować. rząd.portiernia portiernia.przenocować (kogoś). flytta vifta röra. alteration uppståndelse uppståndelse forsla. vinbär korint.) stopień. uppställning. merdać poruszenia poruszenie poruszenie poruszenie. wnieść (skargę) portmonetka portmonetka. föreskrift. ściągnąć (brwi) portrecie portret portretować portretować. rozkaz. rodzaj. rubba. wzburzenie porwać porywający. reda sätta i stånd. zdeponować. beställa. arrangemang. logera börs. przeprowadzka poruszać.zamówić. transportera rafflande beordra. härbärgera. zamówienie. reda agenda anordnong. zarządzenie. opisywać. rodzynek porzucić porzucić. rörande röra. rozkazać. program porządek. ruszać (się). zlecenie. kommendera. skrzyczeć. putsa. zbiór operacji porządek dzienny. zarządzić. ład. zakon. klasa. pung porträtt porträtt avpoträttera avpoträttera löjtnant uppröra. przeprowadzać się. kommendera. pung börs. bilägga. wynająć mieszkanie.

pröva. smörja. måltid mål mat. besittning. gods. stolpe. egendom. avancera utveckling. ordinär. majątek ziemski posiedzenia posiłek posiłek. być właścicielem. stärbhus sammanträde mål mat. snabb person. egen äga. betvinga budbärare budbärare lyssna bruka. (fotogr. gård. egenskap. (matem. egen besitta. jedzenie. människa avdöma. användning. rozbudowa. gemensam. mienie. besittning. nadąsany posępny. zdecydować postanowienie postarać się postawa. uległy posmak posmak posmarować posmarować pospolity post postać postanowić. mąka poskramiać posłaniec posłańca posłuchać posługiwać się posłuszeństwa posłuszeństwo posłuszny posłuszny posłuszny. gods ägor. zdobycze posiadłość posiadłość. egen ägo. egendom. rannsaka hållning. uppföra sig . bruk. avgöra beslut försöka. lantegendom. besluta. framsteg utveckling bete sig. befattning konstapel anmarsch. rozwój. måltid kuva. inställning post. orientacja. tillhörighet ägodel.własny posiadania posiadanie. underkuva. förhålla sig.) rozwinięcie postępować misstänka staty sändebud trumpen dyster innehavare äga. władanie.posądzać posąg poseł. położenie (w przestrzeni) posterunek posterunkowy postęp postęp postęp. nytta. attitud. begagna. tarvlig fasta. vanlig. smet. smak tillämpa flott. dämpa. straszny posiadacz posiadać posiadać posiadać własny posiadać. wysłannik posępny. trafikera lydnad lydnad medgörlig lydig undergiven bismak krydda. <possessions> dobytek. fett allmän. äga äga.) wywoływanie. poza. tillhörighet ägo. fort.

snoka. badania forskning (naukowe). stoczni).pośliznąć się. awanturnik äventyrare poszukiwać söka. medling . awans. slira pośliźnięcie się.wpaść w poślizg slira pośliznąć się lapp. remsa. flytta posuwać (się) naprzód. wyjść/wydać za mąż. dążenie förföljelse poślizg slira poślizg. <slips> slipy. smyga. rubba. rewizja. snoka. badać poszukiwanie. przyśpieszać. przeprowadzić rewizję pościel linne.pośliznąć slira się. underklänning. slipy. gemytlig poślubić viga. hastig pośredni indirekt pośredni medla pośredni. popędliwy förhasta.poszukiwać. jäkta. poźlizg. ila. gärning. avancera posyłać skicka. halka. lapp. rewidować. flytta posunięcie röra. postęp. ożenić viga. hasta. söka. gemytlig poślubić. anmarsch. <thanks in advance> dzięki z góry posuwać się naprzód anmarsch. nie wprost. handling postój anhalt postrzegania förnimmelse posunięcia röra. pochopny. smyga. smyga. forska poszukiwać pozycjonować söka poszukiwania forskning poszukiwania. sända poszanowanie hänsyn. zależny (gram. pochylnia. halka. övervägande poszewka örngott poszukiwacz przygód äventyrare poszukiwacz przygód. aktion. halka. underklänning. skynda. gonitwa. omtanke. zsunąć (się) pośliźnięcie się. hast pośpiech forsa. pochylnia (w lapp. pogoń. underklänning. płoza.postępowanie sądowe process. poźlizg.posuwanie się naprzód. remsa. forska przeszukiwać. zadatek . hastig pośpieszny brant pośpieszny. rubba. lärft pościg förföljelse pościg. halka.) indirekt pośrednictwo agentur pośrednictwo förmedling.poszukiwać. gemytlig się pośpiech fjäsk. rättegång. avancera promować. rusa pośpieszny förhasta. brådska. zsunąć się slira poślubiać viga. zaliczka. remsa.

efter. potknięcie potknięcie potok potok potok potok potok. rör. rozbudowany. między poświadczenie poświadczyć poświęcać poświęcający się poświęcający się. stappla. łącze potok. vittna. dewocja. oddział. po pewnym czasie potęga potępiać potępić. flöda. agent. modlitwa. väldig mäktig. ociekać potomek potomek agentur medla agent mäklare mellanhand agent mäklare mellan. efter.pośrednictwo. styrka. oddany poświęcenie poświęcenie. kanał. pocenie się pot.płynąć. fors. ättling . efektywny. fördöma tadel fördömelse fördömelse fördömelse mäktig. kraft. filia pośredniczyć. mocny potknąć się potknąć się. ostra krytyka potężny potężny potężny. przedstawiciel pośrednik. fors. ström. stark mäktig. nurt. jąkać się. stark mäktig. forsa ström. skazać potępienia potępienia potępienie potępienie. stark snubbla.pocić się potajemny potem potem. agencja. helig svett svett svettas. o dużych możliwościach potężny. oddanie. skazanie. sedan makt. bland vittne. później. snava bäck flöde. bevittna vittna hängiven hängiven hängiven andakt andakt religiös. snava snubbla. snava snubbla. stappla. ström. nabożeństwo poświęcony pot pot. forsa barn avkomling. fördöma döma. pipa rinna. następnie. svett hemlig efteråt. sedan efteråt. strumień. bland mellan. flöde avloppsrör. broker pośród pośród.błąd.pośredni pośrednik pośrednik pośrednik pośrednik. rinna. silny. fömåga döma. flyta rinna. stappla. prąd.

konfirmera. rodzinny. vilja erkänna rättfärdiga. behov. sakna. högaktning. wyrazy uznania potwierdzenie (odbioru). potomstwo potomkach potomność potomstwo potrawa potrącenia potrącenie potrójny potrząsać potrzeba potrzeba potrzeba. behov behöva. befattning . rätt arbetsnedläggelse avbränning. maträtt. seriös. behov torftig torftig saknad. nöd.potrzebować. familjär förtrogen förtrogen befogenhet. nöd. respekt poważany. bieda. allvarlig powąchać fnysa power amplifier parti poweron self test. brist. bestyrka. zacny anständig poważny allvar poważny rejäl. att äta. zaufany powaga poważanie avkomma. wewnętrzny test po post. skälva. stappla. ubóstwo. respektera. vidunder snubbla. dobrze znany. nöd. hävda jakande erkännande erkännande erkännande erkännande erkännande erkänna stadfästa. avföda barn avkomma. brist. wdzięczność potwierdzenie odbioru potwierdzenie pozytywne potwierdzić potwierdzić. obeznany poufny poufny. brist. aktning. brist. snava föreskrift. znajomy. avföda efterkommande eftervärd ung fat. behov behöva. nöd. behov nödvändig behöva. familjär förtrogen. bekräfta odjur. wymagać potrzebą potrzebny potrzebować potrzebujący potrzebujący odbioru potrzebujesz potwierdzać uznać n potwierdzenie potwierdzać słuszność potwierdzający potwierdzenia potwierdzenie (odbioru) podziękowanie. skaka. anvisning. avdrag diskant bäva. zatwierdzić potwór potykać się pouczenie poufały poufały. skakning nödvändighet. nöd. nöd behöva. undervisning förtrogen. behöva. auktoritet värdera. önska. stolpe.potomek potomek proces potomny potomny potomek.

czoło. lyckas roman luft. zlecać popełniać angażować się potwierdzić. wieloraki. front area. säga lock duplisera mångfaldig anförtro föröva. obszar powierzchniowy.<shallows> płycizna powierzchniowy. zawiadomienie. sträcka.<shallows> płycizna powierzchowność powierzchowność powierzchowny powierzyć. obszar. begå hänga hänga roman efterfölja. föröka. skal. nowatorski. teren. utsida ytlig föröva.włączeniu. wewnętrzny test po włączeniu. kärkommen powitanie välkommen. yta yta ansikte. lico krój czcionki ściana powierzchnia. zawiesić się powieść powieść się powieść.różnorodny. ogłoszenie. granat powłoka systemowa. otoczka. förstora utbreda. okolica.nowy. förstora ökning. utsträcka vidga. popełnić powiesić powiesić się. efterträda. zatwierdzić n zatwierdzanie. öka. yta grund grund utseende. välkomna. lufta. välkomna. zawiły invecklad powinien böra powinszować lyckönska. apparition yttre. yta area. skala. obwieszczenie powiedzieć powieka powielać powielić. befattning kungörelse yttra. stegra powikłany. interpretator .rozgałęźnik rurowy powierzać powierzać. kärkommen powłoka. interpreter poleceń. gratulera powitać hälsa powitać välkommen. stegring. test wewnętrzny (po uruchomieniu komputera) powiadomienie. oryginalny powietrze powiększać powiększać powiększać powiększać (się) powiększenie post. płytki. tilltaga. potwierdzenie powierzchnia powierzchnia powierzchnia czołowa. płytki. pole powierzchnia. stolpe. test wewnętrzny (po uruchomieniu komputera) power-on self test. begå area. vädra amplifiera vidga.

välgång. linka snöre. rozum. reson powód (sądowy) kärande powód. przyczyna. sprawa sądowa. skäl. sukces. orsak. sprawa sądowa. återkommst. väl framgång. pomyślność. retur. anledning. insurekcja uppror powstrzymywać innehålla powstrzymywać się refräng powszechnie wiadomy ökänd. uppror. åstadkomma. motiv. anledning. motiv. trög långsam. sukces. succé välstånd. förarga vålla. proces. grund. rozumować reson powódź flod powódź.powód.poleceń powodować powodować. orsak. przyczyna. anstifta vålla. retur. anstifta powód kärande powód förnuft. reta. orsak. potop. naprawianie. medgång välfärd. racja rozum wnioskować. sakta. poprawność powodzenie. przyczyna. åstadkomma. returnera. motyw. trög kallelse kall åkalla vålla.argumentować. orsak. rozsądek.powód. returnera.<'cause> skrót od <because> powodować. återvända powrót återgå. retur. sznur. sznurek. succé välstånd. proces. opieszały. pomyślność powodzenie.powoli. grund. o rzece: wylać flod powrotny återgå. anledning. anstifta framgång. återkommst. resning powstanie. återvända powrót do nowego wiersza återgå. återkommst. orsak. rozumować reson powód. zahamować powołanie powołanie powoływać się powód förtörna. göra. succé framgång. förnuft. dobrobyt powolność powolny powolny. rep powstać yppa sig powstanie. uzasadniać. revoltera. förnuft.zatopić. orsak. göra. göra. medgång långsamhet långsam. skäl. grund. motiv. välgång. dobry wynik. bättring odtworzenie.zwolnić. åstadkomma.buntować się revolt.<'cause> skrót od <because> powodzenia powodzenie powodzenie powodzenie (operacji). odzyskiwanie powróz. returnera. beryktad powszechny gängse . sakta. skäl. återvända powrót do stanu normalnego.

ovan över. salutowanie. równy.oprócz. wstrzymać powtarzać powtarzać. sprzedaż pozdrawiać pozdrawiać.powszechny powszechny. upprepa. dessutom. wspomniany powyższy poza poza poza poza domem (na powietrzu) poza tym. ovanför. beskaffad läggning. slippa hågad. slät. salutera process flack. bortom. poza pozbawiać pozbawić pozbawiony sztuczności pozbawiony środków do życia pozbawiony środków do życia pozbyć się pozbywać się pozbywanie się. upprepning återväcka repetition. slät. salut. fallenhet honnör. upprepa. nivå vågrät förgylla igenkänna . ut ur utomhus. för övrigt. förnya repetera repetera. salutować pozew sądowy poziom poziom. powyżej. płaszczyzna. jämn. slät. fältherre. upprepning över. salutera hälsa hälsning hälsning honnör. förnya revision repetition. salut. próba (teatralna) powtórka. upprepning repetition repetition repetition. przeważający powściągliwość powściągnąć. uppe. bli fri från. witać. jämn. ute förutom. ogólny. förbehålla avhålla. ovan förutom. nivå flack. ovanför. wyrównywać. w dodatku. salwa (na cześć). generalny powszechny. lekcji).nad. ovan över. nivå flack. niwelować poziomnica poziomy pozłacać poznać universell allmän. salut. över ute. witać pozdrawianie pozdrowienie. powrórzenie powtórnie przebudzić powtórzenia powyżej powyżej. w górze. prócz tego.poziomować.poziomy. uppe. ovanför. ponadto. reservera. utom avhända avhända okonstlad utfattig utfattig bli kvitt. uppe. jämn. próba powtórka. ponad. återhålla repetera. utom. general rådande reserv.powyższy. för resten. powitanie pozdrowienie.pozdrawiać. robić próbę (w teatrze) powtórce powtórce powtórka powtórka (np.

ha reda på.poznawać poznawać pozostać. stanna. przeznaczyć. nadać położenie pozycja.<remains> resztki. återstå motsäga. położenie. post liten del. lämna. pozycja. dopuszczać. paragraf. dawać. brand åtrå önskvärd farväl adjö farväl farväl farväl farväl farväl sluka låntagare låntagare lån lån . behållning stuv. återstå kvarstå. element (danych) pozycja. lov låta låta. szczątki. stanna. umożliwiać pozwolenia pozwolenie pozwolić pozwolić sobie pozwolić sobie pozwolić sobie (<sth> na coś). tillstånd. dłużnik pożyczce pożyczka veta. utträda. zezwalać.<remains> . restera. notis. punkt wejścia pozycją pożar pożar pożądać pożądany pożegnać się pożegnać się pożegnania pożegnania pożegnanie pożegnanie. <farewell!> żegnaj!. tillåta ha råd låta.resztki. <goodbye!> do widzenia! pożerać pożyczający pożyczający (od kogoś). förbli. tillåtelse. tillträde liten del. notis. förbli. notis. pozostałości pozostać. ställning läge. szczątki. restera. stanowisko.ustawić. przyznać. post liten del. förbli. tillstånd. tillåtelse. ställning inträde. punkt programu pozycja ewidencyjna. pozostałości pozostałość pozostałość pozostawać pozostawać w sprzeczności pozostawiać pozwalać pozwalać. dostarczać pozwolić. stanna. notis. tillåta ha råd låta. post läge. känna känd kvarstå. tillåta liten del. dementera avgå. lov låta låta permission. żegnajcie! pożegnanie. wpis. przewidywać pozycja pozycja (w spisie). återstå rest. kvarleva kvarstå. eld. restera. post flamma brasa. położenie umiejscowić pozycja.

bearbeta. urząd. bearbeta. służba. nordlig nordisk. föda. verka. syssla. betjäning. verka. usługa. syssla. przydatny pożywienie pożywny pójść półbajt półce półka półkula północ północ północ (geograficzna). servis anställning. kredyt pożyteczny pożyteczny. wprawić w ruch. zatrudnienie pracą pracą lån brukbar. robocizna praca.pożyczka. ostatnie (wiadomości).praca.obsługiwać (samochód) praca. sedan sen sen sen verkstad jobb arbete. działać. göromål. operera operować (pacjenta). syssla jobb arbete. nabożeństwo. verka. kost. arbete. job pracować. bearbeta. göromål. job prace badawcze forskning pracodawca arbetsgivare pracować arbete. arbete. syssla. o leku: .praca. działać przetwarzać. efter. göromål. job grupparbete knoga severing. nyttig matsäck. göromål. machanizm. dzieła pracować. opóźniony. działać. job zakład przemysłowy. dzieła pracować. syssla. tjänst. <works> . verka.późno prac praca praca praca zespołowa praca. obrabiać. działać. syssla. bearbeta.północny północ (pora doby) północ pora doby północny północny wschód półton półwysep później późno późny późny. serwis (stołowy). syssla. nord norr. przysługa. verka. obrabiać. verka. przerabiać praca obróbka job pracować. mat närande gå mumsa hylla hylla halvklot midnatt norr. bearbeta. göromål. machanizm. göromål. nordlig halvton halvö efteråt. zmarły. nyttig brukbar. bearbeta. nord midnatt midnatt nordisk. zakład job przemysłowy. arbete. <works> fabryka.fabryka.

rätt. begär. övning. pilność pracowity pracowity. begär. önska törst åtrå. antaglig. järn klämma. rzeczowy praktyka praktyka. skötsam laboratorium tjänsteman. åstunda. vana idka. vana träna. äkta reell. ivrig. real.prawdopodobnie prawdziwość prawdziwy prawdziwy industri flit mödosam idog flitig. begär. trycka. sannolik giltighet oförfalskad. ansätta. trycka. sannolik sannolik. lojalność prawdą prawdomówny prawdopodobieństwo prawdopodobnie prawdopodobnie prawdopodobnie. önska praktisk praktisk affärsmässig utbildning. życzenie. praktik. tvätta. åstunda. sannolik förminska förminska trolig. zastosować w praktyce. gedigen. chęć pragnienia pragnienia pragnienia pragnienie praktyczny praktyczny. laboratorium pracownik prać. anställd spola. åstunda. orolig. ansätta. önska längtan törst mana åtrå. antaglig.pilny pracowity.pragnienie pragnąć. pilny pracownia. ćwiczyć. trogen sanning sanning sanningsenlig sannolikhet trolig. ängslig åtrå. przemywanie pragnący pragnąć pragnąć. uprawiać (sport). możliwy. press styrbord sanning äkta. press strykjärn. ansätta. mycie. press klämma. trycka. wprawiać się prasa prasą prasować prasowy prawa burta prawda prawda prawdziwy prawda. äkta. myć (się). zapewne prawdopodobny prawdopodobny prawdopodobny.pranie. wprawianie się praktykować praktykować. praktik. trolig trolig. bekymrad. pressa. pressa. egentlig . verklig. sann. pożądanie. faktyczny praktyczny.pragnienie. życzyć sobie. realny. możliwy. wprawa. exercis idka. antaglig. szczerość. tvätt beklämd. utöva klämma. övning.skutkować pracowitość pracowitość. pressa.

rättfärdig rejäl. cirka. verklig. ustawowy prawo prawo prawo prawo do głosowanie prawo jazdy prawo. ordentlig nästan nära nära kring. renhårig. sann. vid. prawniczy prawo. forsa gängse. ustawodawstwo prawomyślny praworządny praworządny.) saft rinna. aktualny.naprawdę prąd prąd prąd prąd (także elektryczny). nurt. rätt. strumień. korrekt normal regelbundet. niemal. ström (el. egentlig rätta. riktig. rätt.bieżący. omkring nästan laglig sakförare. ustawa prawodawstwo prawodawstwo. naprawdę prawdziwy. Blisko.) gängse. ungefär. faktyczny. rätt. real. prawomyślny prawowity prawowity. rzeczywisty prawidłowo prawidłowy prawidłowy prawie prawie prawie. äkta. fors. wierna (kopia). obecny. ström (el. rättskaffens. ściśle. uczciwy. legalny. korrigera.dokładnie. aktualny rozpowszechniony. lag lagstiftning lagstiftning laglydig laglydig laglydig legitim legitim laglig juridik juridik rättskaffens. advokat laglig laglig laglig frihet juridik. ström. słuszny prawoznawstwo prawoznawstwo dza prawy prawy. powszechnie używany prąd przemienny äkta. w pobliżu prawie. sann. około. o. trogen äkta. legalny. nieomal (że) prawniczy prawnik prawnik. szczery. ärlig. trogen reell.prawdziwy prawdziwy. dookoła.) växelström . odwokat prawny prawny prawny. advokat sakförare. redbar gängse. röst. röstning körkort laglig juridik. z bliska prawie. ślubny prawowity. lag laglig omröstning. rozpowszechniony prąd elektryczny przepływ bieżący. lojalny. autentyczny. ström (el. rösta. beriktiga.

rand pręga. anspråk anspråksfull närvaro talang.) czas teraźniejszy. rozmowę na jakiś temat) . pasmo. slida prezes zarządu ordförande prezydencie ordförande prezydent ordförande prezydent. abonnent förlåta. prenumeration prenumerant. uppvisa. hastighet pręga. (ekon. borta predikat predikat förkärlek företräde före föredraga föredraga förhistorisk premie premie anstryka statsminister. framföra prezerwatywą skida. przedstawić. nuvarande. vidja. smuga strimma pręt.prąd przemienny a. (gramat.) orzeczenie. (gramat. bort bort. strömbrytare przełącznik. presens. precis åstad. prąd zmienny prąd zmienny precyzować precz precz. przedstawiać obecny skänk.śmignąc batem. present. orzecznik predylekcja preferencja preferować preferować.twierdzić. framföra pretensja pretensjonalny prezencją prezent. uppvisa. presens. förfall. pas galon. abonent pretekst växelström växelström växelström precisera. gåva. gåva. przedłożyć prezentować. pasek. upominek. nagroda. obecny. przedkładać prehistoryczny premia. abonnent prenumerant. dar prezent. växel. talent. prąd przemienny. przełączyć. ursäkta. wyłącznik.teraźniejszość. bieżący. kräva. premiärminister premiär abonnemang.zaprezentować.darować. upominek.c. nuvarande. szpicruta. fordra. daleko predykat. gåva. skänk skänk. skierować (pociąg na inny tor. ursäkt. förevändning krav. orzekać predykat. woleć. przewodniczący ordförande prędko fort prędkość fart.) stawka ubezpieczeniowa premią premier premier premiera (sztuki itp) prenumerata prenumerator prenumerator.teraźniejszy.

wystawiać (sztukę). prestera produkt.produkować. produkt. działający. pierwszeństwo problem problem. hårstrå skrynkla prästgård pastor rutin. frambringa. (matem. program standardowy rutynowy procent procent proces proces proces sądowy procesja. wyrabiać produkcją produkować produkować produkt produkt produkt uboczny produkt. prov process tåg lagsöka. okazać. producera. producera. zarys. podprogram. alstring tillverka. pudra.priorytet. zagwozdka problem. alstring arbetad skapa. prestera skapa. program. alstra. fiszka. frambringa. fabricera. puder krut fabrikant producent fabrikant producent produkt. praca (literacka) produkcja.produkować.profilować prognoza pogody program försteg fråga. wyrób. wydajność. frambringa. produkt vanhelga. alstra. åtala krut pulver. förfärdiga. wynik. parametry użytkownika. wytwornica (gazu) produkcja produkcja aktywny. zagwozdka probostwo proboszcz procedura. przedłożyć. rannsakning. prestera alster. wywołać (sensację).) iloczyn profanować profil profil. ränta procent process prövning. wyjąć (z kieszeni itp) produkcja. profan profil profil profil väderleksrapport program . rättegång. wyrób. pochód procesować się proch proch proch strzelniczy producencie producencie producent producent. förhöra hår. alstra. czynny. producera. kierownik produkcji (w filmie). alstring skapa. alstring produkt. wystawienie (sztuki). tillverkning produkt. slentrian intresse. pracujący produkcja. charakterystyka profil. wytwarzanie. produkt biprodukt alster.

projekt projektować is designed to. skina. model.program program do znajdowania informacji na temat użytkowników sieci program evaluation and review technique. półprosta promocja promocją pronomen. stråle. zaimek propagowanie proponować proponować. stråla stråle solstråle stråle avancemang. tumma på näbbig kurs kurs program tillämpning program förbud förbud planera planera planera planera planera utveckling utropa proletär förlänga färja balk. metoda PERT program nauczania program nauki program programować program. uppvisning finger.. fortplantning suggerera. przedłużyć prom promieniować promień promień słońca promień.. oświadczyć się proporcja propozycja propozycja.programować prohibicja. zamiar. visa. zakaz prohibicją projekt projekt projektować is designed to. przeznaczyć. förslag frieri. proletariuszka. aplikacja program. planować. bjälke.. fria taxera sats frieri. antyda föreslå. projektować projektować... wzór. programowanie.. oświadczyny propozycją propozycją propozycją proroctwa prorok prorok prorokować prospekt ådagalägga. zamierzać. zamierzać. opracowywanie.. ma za zadanie.projekt. rozwój proklamować proletariusz. förslag sats inrådan profetia.proletariacki prolongować. ma za zadanie. befordran avancemang.. befordran pronomen avling. wzornictwo projektowanie. spådom profet siare profetera utsikt .

drażnić. anmaning. rak rät. anhållan. anmaning. upprätt. län prowincjonalny småstadsbo prowokować förtörna. stały gość/klient gynnare protestant protestant protestant. rakt. szczerze. podanie prośba. simpel rättfram rak. irytować. provins. beskydd protektor. prov . rakryggad pulver.) prowadnica prowadzić gospodarstwo hushålla prowincja landskap.prosto. puder behaga glad. strax avlång rektangel rektangel rätvinklig lodrät enkelhet enkel. (techn. lider. gładkie włosy. bezpośredni. belåten anslående pulverisera tillämpning bön. szczery. direkt.stojak proszek proszę proszę proszę proszkować prośba prośba prośba. direkt. anmana. artykuł ledare wstępny (w gazecie). reta. anmana. gładkie (włosy). begäran tillämpning bön. opiekun. pudra. szczery. pojedynczy prosty. förtörna. zwykły. przewodnik. naiv.protestancki protestant protokół zautomatyzowanej produkcji karta prowadnica reling prowadzący. uczciwy prosty. uczciwy. uczciwy. uczciwie prosty. simpel enkel. nieskomplikowany prosty. jasny prosty. förarga prowokować. simpel rät. rättegång. förarga złościć proza prosa prozą prosa próba prövning. rakt. rannsakning. przyłożenie. rättskaffens. szczery. zastosowanie. uczciwie prosty.prosto. zwykły. reta. naiv.prostacki. szczerze. anhållan. naturalny.prosić plump. prawy. wyprostowany. naiv. rak rättfram enkel. ordynarny prosto prostokącie prostokącie prostokąt prostokątny prostopadły prostota prosty prosty prosty. rakt. begäran protekcja skydd. direkt. renhårig. życzenie. rak rät. grov rakt. sträv.

rannsakning. usiłowanie próbować.próbować próba. usiłować. <trials> egzamin konkursowy próba. doświadczenie (życiowe). attentat murkna. wypracowanie. menig. skvalp koka. attentat pröva. grov chef plask. ogiltig fnysa rå. förmultna. usiłować.próba. podciśnienie próżność próżny próżny prychać prymitywny pryncypał pryskać pryszcz prysznic prysznic prywatnie prywatnie.próba generalna próba teatralna próba v próbować. szkic. zrobić próbę próba. wzór. mota. kontrola próba. proces. badać (sprawę). prov försök. smak. röta. fåfäng tom. niedola. pröva.próba próchnicą próg próg próg. smaka försöka. försök. poufność prywatny repetition repetition försök. kontramärke. hämma prövning. esej. pröva. ruta. wartość graniczna próżni próżnia próżnia.próbkować próbować próbować. ansträngning prövning. badanie próbą próbą próbą próbą próbce próbka próbka próbka przykład próbkować próbka. privat . rannsakning. prov försöka. spróbować próba. attentat uppsats hejda. wartość progowa. rannsaka provbit provbit exemplar provbit provbit avsmaka. förgängelse tröskel tröskel tröskel vakuum vakuum vakuum flärd. rannsaka försök. na osobności prywatność prywatność. fåfänga flärdfull. rozprawa sądowa. förfall. böld skur dusch underhand enrum enskildhet enskildhet enskild. prov försök. test. attentat bemödande. poddać próbie. rättegång. kontrollera. rättegång.

chytry slug. menig. przejąć roffa åt sig przechwycić. spränga przebłagać blidka przebłysk ljunga przebłysk glimma przebój drabba.przebiegłość. listig przebierać sort. erövra. lömsk przebiegły. upływ. list. osobisty. taga. utrwalać utrwalenie przechwycenie przechwytywać kap.szeregowiec prząść przebaczać przebaczenia przebaczenie przebieg kurs enskild. chytry. przewiew. zdobyć kap. spinna benåda förlåtelse benåda kosa. ordna przebijać brista. podejść (kogoś) överlista przechytrzyć. zaciąg (sieci). haust. riktning. träffa przebudzić framkalla przebudzić. klipsk. tag i przechwycić. fånga. erövra. klipsk. bakslug. wstrzymać przechwalać się skryt przechwycić gripa. farled. kurs. tillfångata. wychwycić. zablokować.szeregowiec prywatny. läcka nieszczelność. obudzić framkalla przecenić. privat enskild.przechylać się vippa przechytrzyć. uppbringa.wstęp wzbroniony. zapamiętywać. uppbringa przechwytywać roffa åt sig przechylić luta sig. sortera. dziura. podejść kogoś överlista przeciąg. własny. list. spryt illmarig. slå. osobisty. szczelina. drag zanurzenie statku. privat snurra. <Private> . własny. lopp. knepig. spricka. bana przebiegły underfundig przebiegły illmarig. uppbringa zapisywać. knepig. förlopp. mager przechył. łyk. behålla zachować zatrzymywać. korsdrag. listig. menig. <draughts> warcaby przeciąganie kursora snäsa przeciążalność prądowa (diody förmåga półprzewodnikowej) przeciek. tillfångata. klunk. <Private> wstęp wzbroniony. przesadzić överskatta przechodzenie övergående przechodzień gångtrafikant przechowywać.przeciekać przeciekać läcka przeciętnie omkring .prywatny. listig przebiegły. fånga. bemäktiga sig.

przecinek przeciskać się przeciw przeciw. wbrew przeciwnie przeciwnie. w stosunku do przeciwbólowy przeciwciało przeciwcząstka przeciwdziałać przeciwieństwo przeciwieństwo. ovanför. na tle.czemuś). förrän. zanim.sth> komuś. motsättning trilsk. förut framför framför. na przedzie. förut över. moståndare antagonist motgång motsatt opponera. stawiać opór przeciwstawienia przeciwstawny przeczesać przeczyć przeczyć przeczyszczający. innan. borste. neka. motsatt motspelare. förort förstad. uppe. w zależności od.w przeciwieństwie. pierwszeństwo. avstyrka.przeciwny. dementera avföringsmedel framför. motsätta sig trotsa trotsa stridighet. wydłużyć (się) przedmieścia przedmieście kommatecken igenom. borsta motsäga. wbrew (<sb. genom åter. dementera förneka. vintergatan. przedtem przede wszystkim przedimek nieokreślony przedimek określony przedkładanie. emot analgetikum antikropp antipartickel motverka antonym antonym trilsk. vederbörande. överklassen. w przeciwieństwie do przeciwnik przeciwnik. den företräde före underkastelse utsträckning förlänga utsträckning förnyelse förlänga förlänga förstad. odwrotny. motsatt pensel. preferencje przedłożenie. förr. motsatt däremot. mot. tvärtom trilsk. dostarczenie podporządkowanie się. bestrida. mot. förr. innan. poddanie się przedłużacz przedłużać przedłużenie przedłużenie ważności przedłużyć przedłużyć (się). ovan en det. förort . före. antonim przeciwieństwo.poprzednio.nim. förrän. före. oponent przeciwność przeciwny przeciwstawiać przeciwstawiać się przeciwstawiać się. emot åter.środek na przeczyszczenie przed przed przed.

tingest. przedimek. paus . towar.przedsięwzięcie. przegródka. artikel objekt. artikel företal. przedłożyć przedstawienia przedstawienie przedtem przedtem przedtem przedyskutować przedział przedział (w wagonie). förrän. förut på förhand avhandla. (prawn. zaryzykować. lokal. przedsiębiorstwo przedstawiać przedstawiciel przedstawiciel. mieć obiekcje. indelning kupé kupé mellanakt. införa. zapoznać. cel. lag företag företag åta sig tilltag. diskutera delat med. våga. uppvisning föreställning redan framför. riskera företag företag föreställa. införa. firma inicjatywa duże środowisko. przedsiębiorczość.protestować. innan. odstęp. föremål vara. persedel. artykuł. duży system (niekoniecznie przedsiębiorstwa) przedsięwziąć przedsięwziąć.pierwszoplanowy przedpokój przedpołudnie przedpołudnie przedramię przedsiębiorczy przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo. inleda introducera. persedel. drista sig. dopełnienie (gramat. bolag.(informat. odważyć się. środek chemiczny przedstawicielstwo przedstawić przedstawić (kogoś). agent. przedłożyć przedstawić kogoś. ryzyko przedsięwzięcie przedsięwzięcie. artikel vara. firma.). sällskap. punkt umowy. artykuł (w gazecie). wprowadzić.) wynikowy przedmiot. före. inleda introducera. persedel. ting. komora przedział kolejowy przedział. artykuł przedmiot. zapoznać. förstuga. införa. förord förgrund förgrund hall. inleda ådagalägga. odstęp czasu vara. inicjatywa. visa. rodzajnik przedmowa przedni plan przedni plan (obrazu). förr. tambur.przedmiot przedmiot. representera agent agent agentur introducera.) paragraf. odczynnik. invända. sprzeciwiać się. framställa. wprowadzić. firma. sal förmiddag morgon underarm företagsam kompani. interwał.

korridor genomfart. revy tidskrift. korridor överfart genomfart. överfart. tłumaczenie (adresu) mellanakt. tillbringa. förfela tidskrift. transfer. interwał. recension. farled. fragment/wyjątek (dzieła). pass. loss. przewozić. överta förlopp. lapsus axla. överföra.przeklinać. kritik. utsikt lösa. svordom översättning översättning . övergå. delegacja przekazywać przebieg przekazywanie. przelot. revy sikte. recension. recenzja. missa. korridor retirera ströva. korridor resa. transportera mellanmål mellanmål förbanna. pass. przenoszenie. tłumaczenie (tekstu) translacja. vy. oglądać przegrywać przegub przegub (dłoni) przejaśniać się przejazd przejażdżka. przejazd.zrobić przegląd. zakąska przekląć przekleństwo przekleństwo. kritik. paus kasper fröken miss. przelew.przedział. promenera remiss postanvisning överlämna delegation passera. svordom svordom. överfart. förflyta. slak handled handled utreda genomfart. przekaz.przeklinać. överfart. ustęp w książce przejść na emeryturę przejść się przekaz przekaz pieniężny przekazać przekazanie (np. podróż przejąć przejęzyczenie przejmować przejścia przejścia przejścia przejście przejście.<the curse> miesiączka przekleństwo. odstęp przedziurawić przegapić przegapić przegląd przegląd.przenosić.<the curse> miesiączka przekład przekład. syn. pass. farled. recensera. sakna. fragment/wyjątek dzieła. rörlig. överlåtelse. recensera. odpowiedzialności. przekazywać przekąsce przekąska. przerwa. överfart. farled. svordom förbanna. napisać recenzję przeglądać. giva överlåta. farled. ed förbanna. przejazd.delegowanie. färd axla. pass. władzy). lös. przelot. räcka. przewożenie. ustęp (w książce) przejście. överta gränd överfart genomfart.

perswazja przekraczać przekraczać przekraczać. tłumaczenie przekonać się przekonania przekonanie.przesunięcie (obiektu graficznego w układzie współrzędnych) konwersja (danych) przekład. nawał. zbiegły. skymt flyktig skur flykting fullsatt vidja.strzał. växel. parametr. kamieni. skazanie przekonujący przekonywać przekonywać przekonywać przekonywać. konwersja przekształcenie. zmieniać. darami lub dużą liczbą czegoś) przelotny. strömbrytare . obsypywać (np. przetwarzać. räcka. överlåtelse.dezerter. dowodzić przekonywać. överföra. få reda på. transportera blodutgjutelse flykt inblick. zbieg przeludniony przełącznik.zobaczyć (zauważyć) w przelocie przelotny przelotny deszcz. przemiana. översättning upptäcka. förflyta.padać przelotnie. perswadować przekonywanie.lawina (np. przerabiać. övergå. tłumaczyć. konwersja przekształcenie. giva överskrida övermåttan tvinna överskrida parti blodsprängd omvända förvandla omvända förvandla omvändelse omvändelse omvändelse förvandla överlåta. få visshet om övertygelse övertygelse hållbar. przewyższać przekraczająco przekręcać przekroczyć przekrój przekrwiony przekształcać przekształcać przekształcać. giltig diskutera övertyga övertala diskutera övertala övertalning överskrida passera. dyskutować.listów). prysznic. utforska. zwrotnica węzeł komutacyjny klucz. konwertować na przekształcać. przemiana. transformować przekształcanie. tillbringa. przetwarzanie przekształcić przelew przelew krwi przelot przelotne spojrzenie.

tilltal. skarp. åka överlåta. bringa. anföring smoking industri apotek textilvaror industri indistriell grubbla. övergå. tilltal. köra. skarpsinnig vass. transportera föra. utanskrift. växla luffare. adressera tala överanstränga omväxling ändra sig. pilność przemysłowy przemyśliwać przemywać przenajświętszy przeniesienie. delikat våld.przełącznik przełącznik. överlåtelse. adressera tal. svala tilltala. förskjuta passera. ändra ändra sig. räcka. pokonać. utanskrift. przesunąć przenikać przenikać. skarpsinnig gäll tränga igenom. giva välsmakande. cięty. rikta. pracowitość. grunna spola. bära röra. landstrykare rubba. ljuv. genomtränga . zalać przemówienia przemówienie przemówienie przemycać przemysł przemysł farmaceutyczny przemysł włókienniczy przemysł. överföra. bära överlåta. zmienić przemienny przemierzać przemieszczać przemieszczenie przemieścić przemijać przemiły przemoc przemóc. överlägsen. förflyta. åktur. överföra. överlåtelse. överordnad sluka. tvätt driva. rikta. tillbringa. ostry przenikliwy. włącznik centrala (telefoniczna) przełączać przełączyć przełączyć przełożony przełykać przemawiać przemawiać przemęczać się przemiana przemienić przemienić. tvätta. ändra omväxla. avancera rubba. wyłącznik. fundera. rubba. skarp. transportera föra. strömbrytare förman. flytta tränga igenom. växel. ostry przeniknąć över vidja. wnikać przenikliwość przenikliwy przenikliwy. genomtränga tränga igenom. överman. anföring tilltala. przenieś przenieść przenieść przenieść przeniesienie przenieść. genomtränga skärpa vass. förskjuta anmarsch. våldsamhet överväldiga tal. svälja.

przeniknąć. forsla.pokwitować przepisy przeplatać przeplatać przeplatać się przeplot przepływ oblewanie (rysunku tekstem) potok przepoławiać przepona przepowiadać przepowiadać przepowiednia przepracować (się). norm. recepta przepis. przemęczyć (się). genomtränga transportera. pokwitowanie.przemęczenie przepracować się przepracowania przepraszam przeprosiny tränga igenom. svalg bukt stup. regera bestämmelse. flöda.zlęknąć się przepis przepis przepis. spådom överanstränga överanstränga överanstränga förlåta. ursäkt. przesyłać. framföra. apologi. fläta samman interfoliera genomvävd inflätning. transportera transportera. bibringa forsla. förfall. nadzorować. wedrzeć się przenosić przenosić. överse med plog. recepta przepis. överse med förbise. framföra. föra. o oknie: wychodzić na przeorać przepaść przepaść przepaść przepełniony przepierzenie przepiórce przepiórka przepiórka. odbiór (przesyłki). recepta. fläta samman flöde. föra. flyta halvera mellangärde spå förespå profetia. råda över. nie zwrócić uwagi. försvarstal . rinna. plöja avgrund. przekazywać przenośność przenośny przenośny przeoczenia przeoczenie przeoczyć przeoczyć. nakaz. przewozić. ursäkta. forsla. bibringa rörlighet rörlig flyttbar förbiseende förbiseende förbise. regering. bråddjup trångbodd fack vaktel vaktel vaktel recept linjera. förevändning avbön. recept recept kvittera reglemente inflätning. pominąć (milczeniem). regel. przekazywać przenosić.

skrämma frukta. oregelbundet återkommande intermittent. brista störa uppehåll uppskov. uppehåll. ändra återvinna förfära. skok (w hopach podaje się liczbę ruterów. etap hop count avbön. skrockful växel. frist störa sluta. zatrzymać.widzenie się. ändra språng hopp. zadośćuczynienie. skrock vidskeplig. urwać. avbrott.przeprosiny. glans ändra sig. przestać. byta. przeproszenie przeproszenie przeprowadzić wywiad. ändring. upphöra störa intermittent. konsternacja. odwołać (kogoś lub coś) przerwanie przerwanie integer liczba całkowita przerwanie rozerwanie. växla. gallra överdrift överdrift överdriva fördom vidskepelse. omkastning. befara bestörtning fasa adaptation gap paus. gles. widzieć się. nieciągły przerywany. oregelbundet återkommande tunn. zerwać (stosunki). przeszkadzać przerwą przerwą przerywać przerywać coś przerywać przerwanie przerywany przerywany. hop. mager. apologi. rozmowa kwalifikacyjna przepuklina przepukliną przepustce przepych przerabiać przerabiać przerażać przerażenie przerażenie. brott brock. oderwać przerwać. humle. apologi.przerywać. rast bryta av avblåsa störa störa bryta. rädsla. vantro. hoppa . försvarstal avbön. przestać (coś robić). urwanie się przerwanie. które wyznaczają drogę pakietu w sieci) miejsce przeskoku. etap. spricka. sporadyczny przerzedzać przesada przesadą przesadzać przesąd przesąd przesądny przesiadać się przeskoczyć przeskok. wywiad (dziennikarski). oregelbundet återkommande intermittent. osłupienie przerażenie. pauza przerwać. zgroza przeróbka przerwa przerwa. brott låta prakt. försvarstal intervju brock.

przestępca przestępstwa przestępstwo. obszerny przestrzegać przestrzegać przestrzegać (coś) przestrzenny przestrzeń przestrzeń (także kosmiczna). avkyla. tillbringa. zaskoczyć przestronny przestronny. nastraszyć przestraszyć. förvara. turné svängning rörelse röra. brottslig. niepokoić remittera. giva slumra. paket sändning ympa oroa. kallna telning turnera. lyda beakta. (wolne) miejsce. rubba. befordra skärm näs passera. syna. uppehålla rymlig traktat plats. överföra. spacja. undersöka. observera utfodra. obrót przesunięcie. kriminell förbrytelse förbrytelse rädd skrämma. överlåtelse. wysłać. examinera sval. utrymme förhöra. avskräcka. förskjuta överlåta. transfer. störa hindra hindra oroa. varsebli. przemieszczenie. ekspedycja przeszczep przeszkadzać przeszkadzać przeszkadzać. powstrzymywać przeszkadzać. zbrodniczy. przekazywać przedni skierowany ku przodowi przesłona przesmyk przesmyk przespać się przestępczy. iakttaga. avskräcka. tur. slummer förbrytare. tid. liczba skoków przesłać przesłać dalej. wysłanie (towaru). liczba hopów. ofreda. skärra upp rädd skrämma. transportera parti. zbrodnia przestraszony przestraszyć przestraszyć przestraszyć. förflyta. liczba przeskoków. rymd. kryminalny. ruch przesuń przesuwać przesyłanie. behålla. ofreda. odstęp.rozmieścić przestudiować przestudzić przesunięcie przesunięcie (danych) przesunięcie cykliczne rotacja.liczba etapów. ekspediować. przekazywanie. przenoszenie. flytta rubba. övergå. obszerny przestronny. visitera. hålla. skärra upp spritta rymlig rymlig rymlig hörsamma. störa . fram. räcka. efterskänka anfallsspelare. przesyłka przesyłka. rätta sig efter. teren.

utrzymać się przy życiu przetrząsać przetrzeć się przetrzymywać przetwarzać przetwarzać. uppehålla förvandla massage massage övermakt. försteg övertag. arkusz prześcigać. dążyć. forska söka. förliden kravla. ścigać.rentgenowski prześwietlenie przetarg przeterminować się. wyszukać informacje pełzać przeszukiwać przeszukiwać przeszukiwać przeszukiwanie prześcieradło prześcieradło.obok. sist. förfalla översätta forsla. starszeństwo skrank hinder utbildning. överlägsenhet . utlöpa. snoka. przekształcać. företräde. hålla. krypa skura söka. transformować (dane) przetwarzać. forska abradera utfodra. fördel. snoka. skoläst överleva överleva överleva söka. förmån. kräla. över. överlägsenhet övertag.wygasnąć przetłumaczyć przetransportować przetrawić przetrwać przetrwać przetrwać. przeżyć przetrwać. behålla. ytterst. förvara. över. forska lakan lakan överträffa överträffa förfölja förfölja förfölja förfölja röntgen röntgen röntgen auktion slockna.obok przeszły przeszukać. przeżyć. nytta. företräde. wyższość. försteg övermakt. snoka. przewyższać prześcignąć prześladować prześladować.przeszły. po. plan) prześladowania prześladowanie prześwietlać prześwietlać rentgenem. wykonywać (np. förmån.przeszkoda przeszkoda przeszkolenie przeszłość. przekroczyć termin ważności. fördel. przekształcać. exercis förbi. miniony. nytta. förliden förbi. transformować dane przewadze przewaga przewaga korzyść zaleta przewaga.<X-rays> promienie rentgenowskie. förliden. kontynuwać (np. transportera smälta vara. podróż). hålla.

vägvisare przewozić. właściwy przeznaczenie öde przeznaczyć tilldela przeznaczyć. varv. köld. lekki. revolution przewrót omvälvning. telegram przewóz vagn. przydzielać (środki) adj tillägna sig. oczekiwanie. avledare przewód kominowy ludd przewód zerowy. neutralny. wentylować.aria. prezes przewodnik przewodnik mestadels härska ströva förutse förespå förekomma. uziemiony neutral przewód. przewodnik dirigent. antycypacja przewidzieć przewietrzyć przewietrzyć. vädra luft. frusen. niedbały przewiewny. niedbały przewodniczący przewodniczący. beztroski. varv. rozdzielić. genom przeziębić się förkyla sig przeziębienia snuva. uprzedzać przewidywanie przewidywanie. wyprzedzanie. konduktör. revolution przewyższać överträffa przewyższać. ekipage przewóz rörelse przewóz. leda.bezpośredni igenom.powietrze. środek transportu åkdon przewrocie omvälvning. handleda. drut ståltråd.przeważnie przeważyć. zwyciężyć przewędrować przewidywać przewidywać.prom färja przewoźnik anlagsbärare przewód snöre. na wylot. prognozować przewidywać. telegram przewód (elektryczny). bredvid przez igenom. beztroski. wygląd przewiewny przewiewny. avledare vägledare. tillgripa odpowiedni. kyla. lufta. przekraczać överskrida przez till. wyznaczyć tilldela . melodia.mina. kall. vid. förkylning przeznaczać. lufta. genom przez. hållning. konduktör. vägleda. vädra luftig luftig luftig ordförande ordförande dirigent. rep przewód ståltråd. genom. wyprzedzenie przewidywanie. åkdon. jechać promem. förutse luft. förutse antecipation antecipation antecipation förekomma.

intagande sviskon . erfara. w przybliżeniu przybrać postać (<sth> czegoś). framsida assimilera assimilera citera i. zbliżyć przybliżony. przedni przswoić przswoić. erfarenhet. vid. ådra sig tilldragande. antenaci. röna överleva garn garn stamfader. w. praktyka (zawodowa).sth> na kogoś. på till. vana. med. attrahera. övergå. anfader stamfader. na przy. wpływać (<sb. opatrzność przezorny. przez. w.coś). fasad. till. wzruszać.frontowy. vinna. till. udawać (kogoś. nå. varna rutscha. hos. ernå klinik tilldraga. niewidoczny przezroczysty. atakować przybyć przybywać się przybywać. ostrożny przezroczysty przezroczysty. zdobywać przychodnia przyciągać przyciągać przyciągać uwagę przyciągający. dojść. hos. przeżywać. front. vid. ådra sig tappa ur. anfader anor anor främre. beveka ankomma hinna. på approximation ungefärlig ungefärlig ungefärlig påverka. fasad. doznawać przeżyć przędza przędzą przodek przodek katalog nadrzędny przodkowie przodkowie. genom. draga. på i. vid. vinna. glida. interesujący. zrozumiały. ród przód przód.doświadczać. ładny przycinać försyn försyn varsam genomskinlig genomskinlig genomskinlig dubba öknamn öknamn förmana. kors. na.przezorność przezorność. till. obok. vresig upplevelse.przezywać przezwyciężyć przeźrocze przeżegnać się przeżycie. front. w pobliżu przy. zasymilować prztoczyć przy przy. nå. slira korsa.oddziaływać. u przybliżenia kolejne przybliżony przybliżony. przydomek. vid. ernå hinna. bredvid i. kryss. zbliżony. u. attrahera. rita tilldraga. front. framsida främre.obok. doświadczenie. atrakcyjny. pociągający. teckna. hos. varsko.coś). jasny przezwać przezwisko przezwisko.

ograniczać przydzielać. rozdzielać przydzielać.przycisk przycisk przycisk. racja (np. wyznaczać. obserwować. nyttig apposition öknamn öknamn underhåll ranson. klawisz przycisk.racjonować. sorla överblick. orsak. hända. överblicka stirra. żywnościowa). förbereda. anknyta adhesion vålla. obdzielać przydzielać. współpracować przydarzyć się przydatny przydawka przydomek przydomek. guzik przycumować przyczepiać przyczepić przyczepność. zapinać. reson medverka medverka inträffa. przyznawać przydzielać. badać przyglądać się. grund. wieność (zasadom). ta med sig deprimerad äventyr äventyr tillaga. wyasygnować (pieniądze). orsak. göra. bereda.spojrzenie przygnać przygnębiony przygoda przygodą przygotować przygotować (się) przygotowania przygotowanie knäppa. tillreda. guzik. adhezja. portion. ransonera tilldela depesch. gojenie. przepisać (prawo własności) przydzielić przydzielony przydzielony. przywiązany przydźwięk przyglądać się dokonywać przeglądu. wysyłać przydzielać. przypisać. surra. åstadkomma. wydzielać. przeznaczać. tilldraga brukbar. mieć wkład. knapp ankartross bifoga. preparat förberedelse. przypatrywać się. knapp knäppa. motiv. anrätta förberedelse. översikt. gałka. avfärda tilldela anslå anslå tillgiven tillgiven gnola. anledning. tillreda. ekspediować. förbereda. porcja. ske. bereda. bringa. przynależność przyczyna przyczyna przyczyniać się przyczyniać się. knapp tryckknapp knäppa. preparat . glo föra med sig. aprobata. anrätta tillaga. anknyta bifoga. przyleganie. avfärda depesch. anstifta förnuft. ksywka. skäl. rozdzielać. pseudonim przydział przydział.

främling accept. nieprzyjemny przykuwać tillaga. behaglig. erhålla. nieznośny. zaakceptować. bereda. zgoda. godtaga. god. przyjść. godkänna. angenäm obekant. förbereda. godtaga. trevlig. anrätta beredd mumsa nagel. anamma. erkänna. erkänna. angenäm anslående trevlig. anamma. nöje njutning snäll. pogodzić się przyjść przyjść przykład przykładny przykładowy. spik bogsera vän vän vänlig vänlig sämja vänskap adoptera medgiva. få antaga. tillreda. tillstå ankomma ankomma ankomma njutning behag. acceptera ankomma komma exempel. vacker. odbiór (<sth> czegoś). zgadzać się. acceptera medgiva. przyznać przyjechać przyjechać. godtaga. föredöme exemplarisk exemplarisk förargelse retsam obehaglig retsam nita . akceptacja przyjmować przyjmować przyjmować przyjmować przyjmować. zgodny przyjezdny przyjęcia przyjęcie przyjęcie. gemytlig. dopuścić. godkänna.przygotowywać przygotowywać przygryzać przygwoździć przyholować przyjaciel przyjaciel. akceptować. acceptera antaga. nubb. spika. anamma. skön behaglig. uciecha przyjemny przyjemny przyjemny przyjemny. wyrażać zgodę n akceptacja danych (z klawiatury) zgodność (w protokołach sieciowych) przyjmować. anamma. tillstå undererstå sig mottaga. trevlig. wzorcowy przykrość przykry przykry przykry. przybyć przyjemność przyjemność przyjemność. przybyć przyjechać. przyjazny przyjaźń przyjaźń przyjąć przyjąć. przyjaciółka przyjacielski przyjacielski. antagande antaga. odbierać. nätt. antagande antagning accept.

przylądek
przylegać (do czegoś)
przyleganie
przyległy
przyległy, graniczący
przyległy, sąsiedni
przyległy; sąsiadujący, styczny
przyłaczyć
przyłapać
przyłączać
przyłączać
przyłączać
przyłączony, dołączony
przyłączyć, dołączyć, załączyć
włączyć zamocować n dołączenie
przyłożenie
przyłożyć
przymierza
przymierzać
przymierze
przymierze, sojusz
przymierze; sojusz; związek
przymiot ik
przymocować
przymocować
przymocować
przymocować, zamknąć; zapiąć (np.
pasy bezpieczeństwa)
przymocowywać; przywiązywać (<sth
to sth> coś do czegoś); dołączyć,
przywiązać się do kogoś,dołączenie
przymus
przymus
przymusowy
przynaglać
przynaglać; pobudzać; nalegać
przynajmniej
przynależność
przynęcie
przynęta
przynęta,założyć przynętę
przynieść
przynieść; pobrać;
sprowadzić,pobranie
przynosić
przynosić
przypadek
przypadek; traf, (nieszczęśliwy)

kap, udde
bifoga
adhesion
angränsande
angränsande
angränsande
angränsande
anknyta, skarva ihop, förena, skarva, foga
ertappa, fatta, uppfatta, infånga, fasttaga,
hinna
bifoga, anknyta
tillgiven
införliva
tillgiven
bifoga, anknyta
tillämpning
tillämpa
allians, förbund
prova
allians, förbund
allians, förbund
allians, förbund
attribut
tillfoga
fästa, häfta
förtöja
fästa, häfta
bifoga, anknyta
tvång
tvång
obligatorisk
mana
mana
åtminstone
medlemskap
hetsa, agn (om fisk), bete
hetsa, agn (om fisk), bete
hetsa, agn (om fisk), bete
föra med sig, bringa, ta med sig
apportera, hämta, avhämta
föra med sig, bringa, ta med sig
apportera, hämta, avhämta
lycka, slump
olycka, olyckshändelse, slump

wypadek
przypadek; wypadek, akcydent
przypadkiem
przypadkowo
przypadkowo; niespodziewanie
przypadkowy
przypadkowy; niespodziewany,
drugorzędny; nieistotny
przypadłość
przypalać
przypatrywać się
przypiąć
przypiec
przypiekać na ruszcie; piec na
wolnym ogniu,ruszt
przypis
przypisywać (<sth to sb,sth> coś
komuś,czemuś),cecha; atrybut,
przydawka
przypływ
przypływ
przypływ, odpływ, prąd, bieg, pora
przypominać
przypominać
przypominać
przypomnieć
przypomnieć sobie
przypomnieć sobie; przywołać z
pamięci, odwołać (pracownika,
obietnicę), anulować, wycofać
(pieniądze),odwołanie
przypomnienia
przypomnienie, przypominanie
przypowieść
przyprawa
przyprawa, leżakowanie
przyprawa,przyprawiać
przyprawą
przyprawą
przyprawiający mdłości
przypuszczać; sądzić
przypuszczalnie
przypuszczenia
przypuszczenia
przypuszczenie
przypuszczenie, wyasygnowane
fundusze, kieszonkowe, zasiłek,
bonifikata, dozwolona ilość, (techn.)
poprawka, luz, naddatek (materiału)
przyroda

olycka, olyckshändelse, slump
händelsevis
händelsevis
händelsevis
tillfällig
tillfällig
prövning, belastning
brännhet
skärskåda
nål, knappnål, stift
förvälla
halstra, halster
anteckning
attribut
vaja, fladdra
flod (tidvatten)
flod (tidvatten)
återkalla
påminna sig
erinra
erinra
påminna sig
återkalla

påminnelse
påminnelse
liknelse
sås
krydda
krydda
krydda
krydda
kväljande, obehaglig
mena, förmoda, tro
förmodligen
gissa
förmodligen
förmodligen
underhåll

beskaffenhet, natur

przyrost,inkrementować
przyrost; powiększenie
przyroście
przyrząd; instrument
przyrządzać
przyrządzanie; przygotowanie;
preparacja, preparat
przyrzeczenie; obietnica,przyrzec;
obiecać, zapowiadać się
przyrzekać
przysiędze
przysięga
przysięgać
przysięgły
przysłaniać
przysłowie
przysłówek
przysłówek; przysłówkowo
przysługa
przysmak
przysmażyć
przyspieszenie
przyspieszenie, akceleracja
przyspieszenie; zwiększenie
szybkości, rozruch
przyspieszyć
przyspieszyć
przysposobić
przystanek
przystępny
przystojny
przystojny; ładny, pokaźny
przystosować
przystosować
przystosować (się)
przystosować (się), adaptować
przystosować (się), adaptować,
dostosować (s
przystosować, adaptować
przystosowanie
przystosowanie się
przystosowanie się, adaptacja
przystrzyc
przyszłość
przyszłość, (gramat.) czas
przyszły,przyszły
przyszły
przyśpieszać

stegvis ökning
stegvis ökning
stegvis ökning
redskap, instrument, verktyg
tillaga, tillreda, bereda, förbereda, anrätta
förberedelse, preparat
lova, utlova, löfte
lova, utlova, löfte
svordom, ed
svordom, ed
svära
nämndeman
överdrag, överdraga, täcke, pärm, omslag,
skyla
ordspråk
adverb
adverb
severing, tjänst, betjäning, servis
läcker, prydlig
bryna, yngel, steka, grädda
acceleration
acceleration
acceleration
påskynda
forsa, rusa
adoptera
paus, sluta, upphöra, hejda, stanna,
stoppa, hämma
tillgänglig
fager
vacker
medgörlig
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptera, passa, aptera, lämpa
adaptation
adaptation
adaptation
trimma, garantera, putsa, avkvista
framtid, tillkommande, blivande
framtid, tillkommande, blivande
framtid, tillkommande, blivande
hasta, påskynda, skynda

przyśpieszyć
przytakiwać
przytomny
przytrzymać
przytrzymanie do czegoś
przytulny
przytułek
przytułek
przytułek
przywarą
przywiązać, przyczepić, przymocować
przywiązanie do czegoś
przywiązany do czegoś
przywidzieć się
przywilej
przywilej, uprawnienie
przywilej;
uprzywilejowanie,uprzywilejować
przywitania
przywitanie
przywłaszczyć sobie,odpowiedni;
właściwy
przywoływanie
przywozić
przywódca
przywracać
przywrócić poprzednią postać,
odbudować, odnowić
przywrócić, odnowić, regenerować,
odtwarzać odtwarzanie
przyznać
przyznać się
przyznać się (do czegoś), przyznać
że
przyznać że
przyznać, udzielać
przyznać, uznać (<sb as...> kogoś
za...), uświadomić sobie, potwierdzić
(odbiór)
przyznane się; wyznanie; spowiedź
przyznanie (dostępu)
przyznanie się
przyznawać rentę
przyznawać się
przyznawać; nadawać;
użyczać,darowizna; dar, subwencja,
stypendium
przyznawać; nagradzać,nagroda
(przyznana), rozstrzygnięcie, wyrok

påskynda
nick, nicka
medveten
anhålla, uppfatta
farhåga, anhållande
gemytlig, hemtrevlig
ålderdomshem
tillflykt, fristad
skydd
last (en synd)
bifoga, anknyta
kärlek, åkomma
tillgiven
förefalla, infinna sig, synas, uppträda,
framträda
rättighet, privilegium
rättighet, privilegium
rättighet, privilegium
välkommen, välkomna, kärkommen
hälsning
tillägna sig, tillgripa
återkalla
import, importera
hövding
restaurera, återställa
restaurera, återställa
restaurera, återställa
tilldela
medgiva, erkänna, godkänna, tillstå
medgiva, erkänna, godkänna, tillstå
medgiva, erkänna, godkänna, tillstå
medgiva, bevilja
erkänna
bikt, bekänna
medgiva, bevilja
antagning
pension
bikta, tillstå
medgiva, bevilja
tillerkänna

przyzwalać
przyzwoitość
przyzwoity
przyzwoity; porządny; zacny
przyzwolenie, zezwolenie,
uprawnienie, upoważnienie
przyzwyczajenie
przyzwyczajenie; zwyczaj; nawyk,
właściwość; cecha
przyzwyczajony
przyzywać
psalm
psikus
psocie
psotny
psotny, złośliwy, szkodliwy
pstrąg
pstry
psuć
psychiczny
psycholog
psychologia
psychologią
pszczelarz
pszczoła
pszenica
pszenicą
ptak
publiczność
publiczność (wywołujący interfejs
usługi)
publiczność, audiencja, widownia
publiczny
publiczny
publiczny; ogólny,publiczność
publikacja; wydanie, ogłoszenie;
opublikowanie
publikować
publikować, ogłosić
puchar
puchnąć
pucołowaty
pudełko
pudełko; pudło; skrzynia, loża
(teatr.),uderzać; boksować (się)
puder
puderniczce

samtycka, bejaka
anständighet
ärbar, hygglig
ärbar, hygglig
permission, tillåtelse, tillstånd, lov
sed, sedvana, vana
sed, sedvana, vana
van
benämna, läte, titulera, påringning, appell,
väcka
psalm
spratt, tilltag, fuffens, knep
tackla
odygd
odygd
forell
brokig
förstöra, rov, skämma bort, byte
psykisk
psykolog
psykologi
psykologi
biodlare
bi
vete
vete
fågel
företräde, audiens, publik, åhörare,
auditorium
företräde, audiens, publik, åhörare,
auditorium
företräde, audiens, publik, åhörare,
auditorium
allmän, ordinär, gemensam, vanlig, tarvlig
statlig, offentlig, publik
statlig, offentlig, publik
skrift
publisera, uygiva, utgiva
publisera, uygiva, utgiva
skål
svälla, svullna, dyning
tjock
dosa, ask, lår, spilta, skrin, låda
dosa, ask, lår, spilta, skrin, låda
pulver, pudra, puder
dryg

puduszka na fotel,kanapę; miękka
podkładka
pukać
pukiel; lok, rotacja (wektora),kręcić
włosy; układać loki; zwijać (się)
pula
pula, obszar zbiorczy sumować
pulchny
pulchny; tęgi
pulower
pulpa; miazga,zrobić miazgę,papkę
pulpit
pulpit sterowniczy
pulpit, biurko
puls
puls; tętno, impuls
pułap
pułapce
pułapka
pułapka, podkładka zarodek
samomodyfikacja programu
wyposażenie komunikacyjne
umieszczać, ulokować
pułapka; podstęp,zastawić
pułapkę/sidła, złapać w pułapkę
pułk
pułkownik
punkt
punkt odniesienia (na ekranie)
punkt ośrodek, miejsce kropka znak
dziesiętny chwila, moment wskazać,
zaznaczyć
punkt równonocy
punkt widzenia
punkt widzenia
punkt zerowy przewód zerowy
punkt, kropka, ostrze, istota rzeczy,
cecha szczególna,ostrzyć, wskazać,
dowieść
punktualny
punktualny; dokładny
purpura
purpurą
purpurowy,purpura
purytanin; purytanka,purytański
purytański
puste miejsce, próżnia, wolny pokój,
wolna posada itp, bezmyślność
pustelnik

kudde, dyna
bulta, knacka, slå, stöt
krusa, ringla, hårlock
pöl, bassäng, göl, tjärn
pöl, bassäng, göl, tjärn
knubbig, fyllig
knubbig, fyllig
ylletröja, tröja
massa, mos
stativ, bestå, stå, tåla, ställ, uthärda
trösta
arbetsbord, pulpet
puls
puls
tak
försåt, bakhåll
fälla, snärja, snara
växt, plantera, ört, planta

fälla, snärja, snara
regemente
överste
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
hem
spetsa, udde, poäng, udd, pigg, spets,
punkt
dagjämning
meta, vinkel
synpunkt
neutral
spetsa, udde, poäng, udd, pigg, spets,
punkt
punktlig, precis
punktlig, precis
purpur, högröd
purpur, högröd
purpur, högröd
puritan
puritan
vakans
eremit

pustka
pustka
pusty, daremny
pusty, niewypełniony n odstęp
pusty; próżny,opróżnić
pusty; wolny; do wynajęcia,
bezmyślny
pusty; wygaszony
pustyni
pustynia
pustynia, pustka
pustynia,dezerterować; opuszczać
puszce
puszcza
puszczać w ruch
puszkować,blacha, puszka,
konserwa, cyna,blaszany, cynowy
puścić wolno
pycha
pył
pył; proch; proszek;
puder,posypywać; pudrować,
rozdrabniać na proszek
pysk
pysk
pyszny
pytać
pytać, prosić, zaprosić
pytać, zadawać pytanie
pytanie
pytanie, kwestia, sprawa,zapytać;
pytać; wypytywać, kwestionować,
wątpić
pyzaty; pucułowaty
pzować (w banku)
pzować, oddziaływać, udawać,
dotyczyć
r poniżej; pod
rabarbar
rabat
rabować
rabować; okradać
rabunek
rabunek,plądrować; rabować
rabunek; kradzież
rachmistrz
rachunek
rachunek (w banku)
racją

formulär, nitlott
desertera, öken
flärdfull, fåfäng
formulär, nitlott
tom, tömma
tom, ledig, obesatt
formulär, nitlott
desertera, öken
desertera, öken
desertera, öken
desertera, öken
ludd, fjun
djungel
slunga, sjösätta
burk, tenn, bleckburk
släppa
högfärd, högmod, stolthet
stoft, damma
pulver, pudra, puder
dämpa
nos, tryne
välsmakande, ljuv, delikat
fråga, förhöra
fråga
fråga
fråga, förhöra
fråga, förhöra
tjock
påverka, beveka
påverka, beveka
inunder
rabarber
rabatt
röva, bestjäla, råna
röva, bestjäla, råna
plundra
plundra
röveri
revisor, kamrer
näbb, nota, räkning, växel, löpsedel
räkenskap, mellanhavande, räkning,
redovisning
ranson, portion, ransonera

raczej
rada
rada (np. miejska), narada
rada; porada, awizo
radą
radca prawny
radia
radio
radio
radio,bezprzewodowy
radio,nadawać przez radio
radio; odbiornik radiowy, nadawać
przez radio
radiotechnika
radiotechnika, radiofonia
radosny
radosny
radosny
radość
radość
radość
radował
radykalny
radykalny, zasadniczy, pierwiastek
radykalny, zasadniczy,(matem.)
pierwiastek
radzić
radzić
radzić się
rafinować
raj
rajstopy
Rak
rak
rakiecie
rakieta
rakieta (ale nie tenisowa)
rama
rama; ramka; oprawa, budowa;
konstrukcja,oprawić, kształtować,
wymyślić
ramię
ramię
ramię (głowicy magnetycznej)2. gałąź
(sieci)
ramię w ramię
ramię, <shoulders> plecy;
barki,pobocze
ramion

hellre, snarare, ganska
avi, råd
råd
avi, råd
råd
advokat
radio
radiosändning
radio
trådlös, radio
radio
radio
radio
radio
gladlynt, glättig, munter, glad
glättig
munter
förlustelse
fröjd
glädje, fröjd
glad
radikal
radikal
radikal
råda
suggerera, antyda
rådfråga, konsultera
förfina, raffinera
paradis
paradis
cancer
kräfta
raket
raket
raket
stomme
inrama, karm, ram
beväpna, rusta, bestycka, väpna, arm
bog, axel, skuldra
beväpna, rusta, bestycka, väpna, arm
beväpna, rusta, bestycka, väpna, arm
bog, axel, skuldra
famn

ramka skrzynka (pocztowa) skrytka
pudełko, kostka (potocznie) pudło,
komputer, maszynka
ramka, datagram kadr,ramka, klatka
ramka; granica; brzeg; obramowanie
rana
rana; otarcie, ból, przykre
wspomnienie,otarty; bolący; chory
randka
randka
randka, umówiony termin,
mianowanie, wyznacz
random access memory, pamięć o
dostępie bezpośrednim, pamięć o
dostępie swobodnym
randze
ranek
ranga
ranga; stopień; gatunek,
nachylenie,klasyfikować, stopniować
ranić
ranić,rana,obacz <wind>
rano
rano
rano; poranek
raport

dosa, ask, lår, spilta, skrin, låda
inrama, karm, ram
kant, gräns, bård, rabatt, ram
morgon
öm
möte, ämbete
tidpunkt, dadel, datum, datera, årtal
möte, ämbete
gumse, bagge
led, rang
morgon
led, rang
gradera

såra, förorätta
såra, skottsår, sår
på morgonen
morgon
morgon
redogörelse, knall, refererat, rapport,
referera
raport lista, tabulogram informować; redogörelse, knall, refererat, rapport,
relacjonować; zawiadamiać, zgłaszać; referera
meldować,raportować, sprawozdawać
złożyć sprawozdanie tworzyć raport
raptowny
tvär, abrupt, burdus, kantig, plötsligt
raptowny, obcesowy, nagły
tvär, abrupt, burdus, kantig, plötsligt
rasa
ras
rasa
anstränga, sila, spänning, spänna,
anspänna
rasa,bieg, wyścig, wyścigi
lopp, kapplöpning, ras, löpning
konne,pędzić, ścigać się; brać udział
w wyścigu
rasa,bieg, wyścig, <races> wyścigi
lopp, kapplöpning, ras, löpning
konne,pędzić, ścigać się; brać udział
w wyścigu
rasą
lopp, kapplöpning, ras, löpning
rata
avbetalning (med belopp)
rata roczna
livränta
rata, odcinek (powieści)
avbetalning (med belopp)
ratować
undsättning, räddning, rädda
ratować
frälsa, bärga, spara, rädda
ratował
infria, utlösa
ratownictwa
undsättning, räddning, rädda
ratownictwo
livräddning

pränta textning utgivare. modyfikować. räddning. inskränkning. zmniejszenie. montażysta (filmu) redukcja redukcja. uświadomić sobie. minskning . rädda stad stadshus en gång inalles. doprowadzenie (spowodowanie). recension. mottagning mottagande. alltsammans. wydawca. tillsammans ihop. przeciwdziałający reakcjoniście realizować. fullbordad förverkliga. handha. odbiór (przez radio) recepta receptura rechocie recytować redagować. kritik. redaktör utgivare. tillsammans bjärt kotlett kotlett vev. handtag. vred. zdać sobie sprawę recenzencie recenzent recenzja recepcie recepcja recepcja. redaktör förminskning. reagera reaktion reaktion bakåtsträvare bakåtsträvare uppfylla. kotlet (bity) rączce rdza rdza. publikować redagował redagując redaktor redaktor. rädda frälsning undsättning. inse recensent recensent tidskrift. rost återverka.ratując ratunek ratunek ratunek. przyjmowanie. revy bestämmelse. handskas med. rost rosta. przyjęcie. edytować.rdzewieć rdzą reagować reakcja reakcją reakcjonista.reakcyjny. minskning förminskning. wywiązać się realizować. urzeczywistnić. wydawać.cios. siekać. wybawienie. inskränkning. recensera. recept mottagande. zraz. skaft rosta.ratować ratusz ratusz raz razem razem rażący rąbać rąbać. rost rosta. spieniężyć. recept kackla deklamera redigera redigera texta. zniżka utlösning undsättning. zmieniać redagować. edytor. räddning. mottagning recept bestämmelse.

rząd (jeden za drugim). inskränkning. prawidłowy regularny. dziennik rejestr. prawdziwy (artysta). spis. vedträ mantalsskriven. knappa in. knappa in. rejon region. normalny. zmniejszyć. fila. minska nedsatt återsken. registrera. prawidłowy. inskränka. rucka inställning bestämmelse. schudnąć. råda över. poprawa. fachowy.iść rzędem (gęsiego) reglamentował regulacja regulacja.redukcją redukować. regulowanie. nakaz. inregistrera timmerstock. mapp. förminska.reformować. kierować (<sth> czymś). knappa in. regering. fil reglera. norm. (informat. zasada rehabilitacja rejestr rejestr.segregować. akta. punktualny. minska klippa reducera. nadać (przesyłkę) rejestrować rejon förminskning. norm. avspegling. förminska. zgłosić (się). usprawniać reformator reformą refren regał regencie regeneracja regeneracją region. ordentlig reglera. minskning reducera. <files> dokumenty. <regulations> przepisy. inregistrera mantalsskriven. eftertanke reformera. okolica registrator. lista. porządkować reguła reguła. regel. ordentlig regelbundet. przepis. registrera. doprowadzić redukował redukował redukował refleksja reforma reforma. råda över. strefa. regulamin regularny regularny. regel. kartoteka. reform refräng hylla regent pånyttfödelse pånyttfödelse trakt trakt arkivera. zapisywać (się). rytmiczny regulować. ordentlig regelbundet. förminska. reform reformera. stock.pilnik. minska reducera. rucka linjera. regera linjera. inskränka. reform reformator reformera. stracić na wadze. regera återupprättelse mantalsskriven. stadga regelbundet.) plik.rejestrować (się). regering. inskränka. zmniejszać redukować. registrera.piłować. systematyczny. inregistrera trakt .

grammofonskiva. stosunek relacjach relacją relacjonować. knall. obwieszczać. ersätta rekord.rejs rejs wycieczkowy rekin rekin. refererat. zalecać rekomendował rekompensata rekompensował rekord rekord. odnosić się relacjonował relacjonował relaks. zdawać sprawę. związek.rekrutować rekrut. släkting. polecanie rekomendacją rekomendować rekomendować. kryss kryssa. poborowy rekrutować rektor rektor. anhörig. släkting. tillstyrka ersättning kompensera. räkning. förtälja besläktad avkoppling anförvant. proboszcz relacja relacja relacja. anhörig. spisywanie inwentarza kryssa. klagomål offentlighet annonsera annonsera annonsera annonsör rekommendation rekommendation rekommendera. urkund. kontrollera. behärskning inventering . względny relatywny religia religia. rapport. registrera rekord. wyznanie religią religijny relikcie relikwiarz remanent remanent. relativ anförvant. (przen. wpis zapis zapisać udokumentować rekrucie rekrut. kryss haj haj åkomma. registrera rekryt rekryt rekryt rekryt kyrkoherde kyrkoherde räkenskap. redovisning redogörelse. urkund. mellanhavande. förtälja relatera. ogłaszać reklamował reklamujący rekomendacja. referera sammanhang förhållande sammanhang relatera. grammofonskiva. odpoczynek relativum. tillstyrka rekommendera. relativ religion religion religion religiös relik skrin kontroll. dyrektor (szkoły). tillstyrka rekommendera.) oszust reklamacja reklamą reklamować reklamować. polecać.

objawienie knyte. anseende hänseende. rita oavgjord ritning. behållning rest. pozostałość reszta. pozostali. återge avbilda. ro. behållning rest. spoczynek (także wieczny). odtwarzać reprodukował republice republika republikanin reputacja reputacja reputacją respekt restrykcją reszcie reszta reszta (także z dzielenia). aktning. återge republik republik republikan lukt rykte. remontować. binda tappa ur. hämnd uppenbarelse uppenbarelse . slips. reprezentatywny.oparcie. representera föreställa. pozostałość. odrodzenie renesansowy renomą renta renta renta. framställa. zaprezentować reprodukować. typowy reprezentować reprezentować.przedstawiający. laga ombud. representant föreställa.pozostać. naprawa reprezentant.remis remisował remisowany remisując remont remontując renesans. behållning rest. spoczywać. przedstawiciel. respektera. pozostałość reszta także z dzielenia. naprawiać. draga. behållning stuv. dożywocie rentgen rentgenogram rentgenowski reperacją reperować. opisać. odpoczynek. reproducera. inskränkning rest. oprzeć się (<on sth> na czymś) retorta reumatyzm rewanż rewelacja rewelacja. representera avbilda. genmäla reumatism hämnas. laga lagning renässans renässans resning livränta pension livränta röntgen röntgen röntgen lagning reparera. reproducera. pozostałość reszta. teckning reparera.remont.odpoczywać. vila replik. anseende rykte. framställa. przedstawić. teckna. respekt begränsning. kvarleva rast.

försaka avsäga. ledare.wynikać. revoltera. wręczać. dymisja rezygnacja także jako pogodzenie się z losem. robotnik. direktör direktör. hand handbok beväpna. reservera. uppror. föreståndare. być rezultatem rezydencja.rewelacją rewers rewia rewidować rewidować księgi rewidować. zegara). forska revolt. motvärn regim chef. dłoń. wskazówka (np. korygować rewizja ksiąg rewizja ksiąg. försaka motstånd.podawać. residera. förbehålla sluten resultat. rewidować księgi rewizja. rusta. wynik. bestycka. przeglądać. uppehålla sig avskedsansökan avskedsansökan avskedsansökan avsäga. resning omvälvning. bestycka. arm visare. tuleja rękawica rękawica (z jednym palcem).obrót rezerwować rezerwował rezultat. karty otrzymane w czasie rozdania. revolution omvälvning. disponent handduk visare.zbroić się. varv. snoka. följd residens. odnoga rzeki. hand beväpna.broń rękaw rękaw. ustąpić rezystancja rezystancja dynamiczna rezystancja statyczna reżim reżyser reżyser ręcznik ręczny ręczny ręka ręka ręka. poprawiać. varv. frånsida revy revision revision omarbeta revision revision revision söka. väpna. dymisja rezygnacją rezygnować rezygnować. rusta. revolution reserv. motvärn motstånd. väpna. poręcz. säte bo. miejsce zamieszkania rezydował rezygnacja (także jako pogodzenie się z losem). przekazywać ręka. przejrzenie rewizją rewolcie rewolucja rewolucja. vistelseort. motvärn motstånd. podać się do dymisji. dźwignia. mitenka uppenbarelse backa. arm ärm ärm vante vante . hand visare. chef. ramię.

annuitet årlig landsman inföding. stamtavla brännmärka beskaffenhet. zawód. butik jobb virka. ślimak (współpracujący z kołem zębatym) robiący wrażenie robić kwasoryt robić na drutach robić na drutach. robota. annuitet årlig årlig. zadanie. ziomek rodowity rodowód rodzaj rodzaj rodzaj vante vante manuskript andelsbevis andelsbevis replik. handarbete sömnad. interes. avancera annonsera lätta. winobranie roczny roczny roczny. skrypt. doroczny. raz do roku rodak. coroczny roczny. dziać robić postępy robić postępy. inhemsk släkregister. wymówka robić zakupy robota robota szydełkowa. handarbete sömnad. posada. coroczny. ordna . pracownik robótka (na drutach) robótki robótki ręczne rocznica rocznicą rocznik (wina). bliva trolla förebråelse bod. sortera. handarbete årsdag årsdag vinskörd årlig. praca. dźg robota. ukłucie. praca. posuwać się naprzó robić reklamę. genmäla mask mask mask imponerande etsa sticka sticka anmarsch.szydełkować robota. avancera anmarsch. sprawa robotnik robotnik. natur sort. skaffa. virkning jobb jobb arbetskarl arbetskarl sömnad. jednoroczna (roślina) roczny.błagać robić wymówki. robaczek (program rozmnażający się w sieci) robak.rękawiczka rękawiczka rękopis rękopis rękopis. ogłaszać (się) robić się robić sztuczki kuglarskie.zarzut. scenariusz (filmowy) riposcie robak robak.rokrocznie. annuitet årlig. awansować. få. doroczny. infödd.

inhemsk släkt. natur brännmärka vara. ci. åkerbruk. jordbruk lantbruk. ätt. vintergatan. to. den neutrum neutrum föräldrar föräldrar inföding. åkerbruk. infödd. ätt. język rosyjski. år skottår rokoko lantbruk. rojalist årtal. gro . jordbrukare romantisk romantisk romantisk romantisk romantisk kastrull cirkus abscess abscess punkt padda dagg dagg Ryssland ryss. persedel. rdzenny. inhemsk inföding. ätt. natura. macierzysty rodzina rodzina. te rodzaju nijakiego rodzaju nijakiego (rzeczownik) rodzic rodzice rodzimy rodzimy. seria rodziną rodzinny rodzynek rogatkowe rojaliście rok rok przestępny rokokowy rolnictwa rolnictwo rolnictwo. familj russin klämta. marka (papierosów itp) rodzajnik rodzajnik określony: ten. rysk bliva.rodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj żeński rodzaj. usposobienie. jordbruk bonde. zwykły. Rosjanka. vederbörande. romantyczność romantyczny romantyk romantyk. åkerbruk. własny. maszyny rolnicze rolnik romans romans.rosyjski rosnąć maskulin neutrum kvinnlig beskaffenhet.odpowiednik polskiego zwrotu: koniec i kropka ropucha rosa rosą Rosja Rosjanin. överklassen. artikel det. ta. jordbruk lantbruk. familj släkt. wrzód ropka (znak interpunkcyjny). familj hushåll släkt. przyroda rodzaj. möda rojalistisk. infödd.romantyczny rondel rondo ropień ropień. växa.

dissikera utbreda. instalacja. töja klippa. przedłużać rozciągać. planta växt. kräva. wirowanie rower rozbić (statek). utsträcka utbreda. o pogodzie: psuć się.rosół rosół. kolizja. skeppsbrott vrak upplösa slå sönder klä av sig klä av sig utredning. plantera. hugg svika besviken svika antiklimax missräkning. handla låta påskina kinkig kapitel . umieścić. besvikelse planka. upparbeta. rozszerzać rozciągliwy rozciągłość rozciągnąć rozcinać rozczarować rozczarować rozczarować (kogoś). odla avvika obducera. ört. bankrutować. plantera. fordra. sträcka. planta växtlighet växtlighet svängning cykel haveri. przedłużać. bankructwo rozbierać (się) rozbierać się rozbiór rozbiór. ruch obrotowy. analys ljuda ljuda utsträckning utbilda. rysk krav.siać. rozbicie się statku rozbić się. utsträcka spänslig vidd spänna. skärsår. nie spełnić oczekiwań. mieć rozgłos rozbudowa rozbudować rozchodzić się rozciąć rozciągać (się). kończyć się. analiza rozbrzmiewać rozbrzmiewać.rozbicie (się) statku rozbić się (o statku). handla planka. sträcka. fabryka.zderzenie. ört. flora rotacja. zawieść rozczarowanie rozczarowanie rozdaj rozdawać karty rozdawać/wydawać z siebie rozdrażniony rozdział buljong soppa ryss. bulion rosyjski roszczenie roślina roślina. rozproszyć (np. plantera. snitt. planta växt. ört. tänja. rozpędzić. sadzić. roztrzaskać. rozszerzać (się). anspråk växt. wykolejeniec. sträcka. analys utredning. wsadzić rośliną roślinność roślinność. niszczyć. skära. tłum) rozbić. rozbitek. utveckla.wrak.

kommando. instrukcja kapitel utdela. wspólnie używać.udział.wyjawić. dela klä av sig vapenvila. utbredning. lossa rozładować avlasta. obszerny vidsträckt. order. rozweselać. dowództwo kommendera rozkład utbreda. stillestånd vapenvila roa roa rosett offentlighet krossa avgränsa värma. undervisning kommando. lossa pamięci . zwolnić lossna. współdzielić. sprida. andel. fördela avståndstagande avståndstagande tilldela lott. anföra. anvisning. del. anpart. rozwiązać. zachwycający förtjusande rozkwitać krumelur rozlać spilla rozlać.nakaz. breda ut rozkład (jazdy. dysocjacja rozdzielić rozdzielić. ubawić rozetce rozgłos. rozporządzać. befalla. zwolnić (tempo) slakna.rozdział (w książce) rozdzielać rozdzielać.ciepły. fördela utdela. serdeczny rozjemczy rozkapryszony rozkaz rozkaz. schema rozkoszny bedårande rozkoszny förtjusande rozkoszny. varm godtycklig nyckfull föreskrift. rozkaz. lossa rozładować. decentralizować. cudowny. partycypować. akcja.s zwitek papieru lub drewniany wiór służący do przypalania fajki czy rozpalania ognia rozległy. aktie. befalla. reklama rozgnieść rozgraniczyć rozgrzewać. vid rozlew krwi blodutgjutelse rozlewać slask rozliczenie nybygge rozluźnić slakna rozluźnić. undervisning föreskrift. slacka rozluźnić. zwolnić. kommunikationstabell.szeroko bred. instrukcja szkolenie rozkaz. anvisning. deltaga. należna część. usunąć z avlasta. order.lemiesz rozebrać rozejm rozejm rozerwać rozerwać. rozsypać. dowodzić. szeroki.zajęć) tidtabell. kommendera rozkazywać. anföra. rozpraszać rozdzielenie rozdzielenie. vidlyftig rozległy. panować.upadek z spilla konia lub z roweru). grzać.

urozmaicony rozmaity. arrangemang. format rozmieniać rozmieszczenie rozmieszczenie. różnorodność. namnażać. zasięg rozmiar. fördela förtvivla. panna rozmnażać rozmnażać rozmnażać. nummer format. kilkanaście rozmawiać rozmiar rozmiar. sakna. kilka. misströsta förtvivla. byta. nummer vidd format. wielkość rozmiar. wielkość. oddzielny. storlek. bagażnik (np. rowerowy).parę. tapczan rozłupywać rozmach rozmaitość. odmiana. nummer växel. missa. ändra anordnong. bredd avart diverse. gatunek rozmaity rozmaity. samtal samtal pratsam. sakna. omkastning. utworzyć (proces) uruchomić. usuwanie. tala. flera samtala. powołać (program) rozmowa rozmowa rozmową rozmowny rozmrażać rozmyślać rozmyślania rozmyślić się roznosiciel roznosiciel. varjehanda diverse. förfela föröka. storlek. multiplicera yngel yngel prat samtala. omfång. betänka spekulation komma på andra tankar anlagsbärare anlagsbärare föra. uppställning. prat. dyspozycja rozmieścić rozminać się rozminać się rozminać się. transportowiec. ändring. förfela fröken miss. uppställa fröken miss. spedytor. disponera anordna. konversera format. furman. pozbycie się. przewoźnik. panna rozminać się. språksam avfrosta återspegla. anstalt förfogande. odłączyć rozłożyć (się). storlek.rozładowany rozłączony. nośnik (chem. växla. leżeć. avla av sig. varjehanda åtskillig. missa.kanapa. różny. odłączony rozłączyć rozłączyć. omfång. rozciągłość. bära utdela.) roznosić roznosić rozpacz rozpaczać avdankad avkoppla avkoppla avkoppla divan rämna våd. misströsta . ordna. omfång.

fördela rozprawa naukowa avhandling rozprawiać avhandla. töväder tajać. rozprowadzać utdela. spostrzec skönja rozróżnienie utmärkelse . tö.rozpaczać. szczelina rozpakować (skompresowane archiwum) rozpakowywanie rozpatruj förtvivla. trafikera uczęszczać rozpoznanie diagnos rozpoznawać särskilja. częsty. breda ut rozplątać utreda rozplątać. börja. decentralizować utdela.odwiedzać. försprång. mena. utbredning. överväga. rozpryskiwać strila rozróżnić skönja rozróżnić. fördela rozpowszechniony. utmärka. föreskrift. rozwiązać repa upp rozplątywać repa upp rozpocząć anträda. spritta rozpędzić skingra rozpiętość utbreda. begynna rozpoczynać begynnelse. undersöka. urskilja. besinna rozpatrywać förhöra. visitera. rozsypać (się) skingra rozpustny glättig rozpuszczać się. skönja rozpraszać skingra rozpraszać skingra rozpraszać disrahera rozpraszać się skingra rozpraszać. vaja rozporządzać beordra. början rozpoczynać mecz avspark rozpogodzić się utreda rozporek flyga. topić się. börja. kommendera. tina. fundera. syna. fluga. diskutera rozproszyć (się). reda rozpowszechniać. början. sprida. sätta i rörelse. fly. misströsta upplösning sammanbrott rämna utdrag härkomst anse.rozpacz rozpad rozpadać się rozpadlina. rozwikłać. examinera rozpęd start. beställa. tänka. gylf. begynna rozpoczęscie meczu avspark rozpoczynać anträda.odwilż rozpuszczalnik vederhäftig rozpuszczanie (się) upplösning rozpylać strila rozpylać (się).

zawrotny rozum. utvidga utvidga. ödsla. prezentami) rozsądek rozsądny rozsądny rozsądny. umiarkowana (cena) rozsądny. tillställning tidsfördriv underhållning. utsträcka utbreda. roll. resonlig vettig part. zabawa rozrzewniający rozrzucać rozrzucać rozrzutny. känsla. utvidga tankspridd.rozrzutnik rozrzutny. stycke. skilja. pryskać.skropienie. kropić. zdrowo myślący. telefon wewnętrzny rozszerzyć rozszerzyć rozszerzyć.rozrywce rozrywce rozrywka rozrywka rozrywka. zwiększanie wyposażenia rozszerzenie rozszerzenie ekstensja rozszerzenie. obdarzać. skiljas. mening vettig förnuftig. tillställning tidsfördriv underhållning. posypanie rozszerz rozszerzać rozszerzać rozszerzać (się) rozszerzać (się). slösa. przemyślany rozstawać się rozstrzelać rozstrzygać rozstrzygać rozstrzygnąć rozsypywać. obsypywać (np. zraszać. parti skjuta. rozwinąć roztargniony roztropny roztropny roztropny roztrwonić roztrzaskać roztrzepany. resonlig förnuftig. förstå . rozciągnięcie. vidga utbreda. del. rimlig. arkebusera. disträ rådlig klok tankfull öda. dowcip rozumieć underhållning. vett begripa. wzmacniać rozszerzanie (się). sträcka. hojny. utvidga amplifiera utbredning utbredning utsträckning utsträckning utsträckning amplifiera utvidga. vett. avfall. przedłużenie. öde. yr kvickhet. rozszerzalność rozszerzanie. stänka utbreda. rimlig. vidga utbreda. jakt tillerkänna avgöra. bestämma tillerkänna strö. betydelse. sinne. tillställning rörande skingra strödd slösare slösaktig bemärkelse.szafować. ödelägga slå sönder vimmelkantig.

(fotogr. resonlig. tyda rozwiązywać problem. tänka. tyda rozwiązywać. tyda rozwiązać. överväga. grunna anse. wzrost. wzbudzenie procesu równoległego rozwiedziony skild från. frånskild rozwieść się skiljas från. rozsądny rozumowania rozumowanie rozwaga rozwaga. rozwikłać problem lösa. äktskapsskillnad. rozwikłać (problem itp) lösa. utbilda. svar. rozłączenie. narośl växt rozwścieczać rökelse rozwywka förlustelse rozwywka. fundera. oddzielić. odpowiadać svara.) wywoływać rozwinać amplifiera rozwinięty nad wiek brådmogen rozwlekły. besinna rozważny klok rozweselać roa rozwiązać. brać pod uwagę förstånd vettig förnuftig. framsteg rozwój. övervägande avföringsmedel trubbig grubbla. besvara.rozwieść się. odla choroby). äktskapsskillnad. odseparować (się) rozwój utveckling rozwój. odwiązywać lösa rozwidlenia gaffel rozwidlić. zabawa förlustelse rozzłościć się vredgas rożen utomhusgrill ród anor róg hörna. bemöta. bemöta. utveckla. fundera. rozgadany mångordig rozwolnienie diarré rozwód skiljas från. lur . równanie) lösa. tyda rozwiązanie svara. skiljas från.rozumieć rozumny rozumny rozumny. odpowiedź. omtanke. besvara. nabawić się (np. równanie lösa. upparbeta. svar. besked rozwiązywać (problem. besked rozwiązanie. mena. wzgląd rozwalniający rozwarty rozważać rozważać. övervägande hänsyn. skilsmässa rozdzielenie. wzbudzić proces równoległy gaffel rozwidlenie. skilsmässa rozwód. äktskapsskillnad. skilsmässa rozwijać (się). vrå róg horn. vettig vettig uppfattning resonemang hänsyn. omtanke. postęp utveckling.

jämlike. törnros radband radband skillnad skillnad utmärkelse variera variera mångfaldig . nawet. lika jämn. drąg.różowy. klakson. plan. rozeta. även.czemuś). lika jämn. jämlike.sth> komuś. än. równowartość równoważyć równoznaczny równy równy równy (<with sb.roić się. svärma dike skyttegrav. spö smink smink ros. jednoczesny równomoierność równonoc równorzędny równowadze równowaga równoważny równoważny. än. löpgrav samtida like. jak również również również. plan. slät samtida samtidig samtidig stadga dagjämning motsvarande våg. być równym równie równie. likaså tydlig. än. tłoczyć się rów rów. równoznaczny. som också. även. plan. simpel tydlig. balans. jämvikt våg. törnros ros.malować (się). slät like. såsom. slätt. szminkować (się) róża róża. fält. jämvikt motsvarande motsvarande kompensera. även. såsom. med. dorównywać równy. med. <horns> czułki rój.obacz <rise> różaniec różańca różnica różnica poglądów różnica. lika eftersom.równać się. odznaczenie różnić się różnić się. tillika. głośnik tubowy. fält. także równina równiną równo równoczesny równoczesny równoczesny. odróżnienie. enär. wędka róż róż. balans. szminka. likaså tillika också. okop rówieśnik równać się. slätt. tillgodohavande.ekwiwalent. även. też. som eftersom. gdy.róg. tillgodohavande. lur myllra. parzysty rózga. simpel jämn. vimla. enär. tillika. slät stav. ersätta liktydig like. jämlike. zmieniać się różnorodny horn. även.

skild. część utworu muzycznego ruchliwość ruchliwość. mullra rom rom rom rodna rodna blossa avloppsrör. niszczyć rujnować rulon. rör. hård. tub . przejezdny ruchomy. ruin. beczka (w akrobacji lotniczej). rulla. toczyć (się). bulle.rujnować. vältra sig. ruch społeczny. wyraźny różny. zwój. beskäftig rörlig rörlig. <ruins> ruiny.(nielegalny lub niemoralny) handel (<in sth> czymś). varjehanda särskild.(slang. mobilność. inny różny. metro. pipa slang.<movables> ruchomości ruda rudą rufą ruina.różny różny różny. wzruszający ruchomy. lampa elektronowa särskild. rör. bułka. ofärd. różniący się. lös vistas. ofärd. pipa slang. akterskepp. fördärva. upadek. ruch kołowy (itp). skradzionymi dobrami) ruch.obracać (się). skild. rörande rörlig. rolka. krążek. lista. lufa. odmienny.trafficked>) uprawiać nielegalny handel (np. walec.trafficked. tubka. rozmaity. odrębny.(<traffic. ruinera slingra. flyttbar. aktiv sysselsätta. skiljaktig tydlig särskild. tuba. ruinera fördärv. dziwny rum. piszczałka.rumieniec rumieńca rumieńca rura rura. sträv. różnorodny różowy rubaszny rubin ruch (w sieci) ruch uliczny. leva rörlig flyttning. lös malm malm bister. flyttbar.) dziwny rumienić się (ze wstydu). skiljaktig diverse. przewód. rör. fördärva. rulle. zagłada. czynny. przenośność ruchliwy ruchliwy ruchomy ruchomy ruchomy. rurka lampa rura. rejestr. upptagen. aktywny pod napięciem ruchomy. akter fördärv. zwijać rum rum. tub avloppsrör. rynna. bo. skiljaktig skär plump. skild. grov rubin trafik trafik rörelse rörlighet rörlighet verksam. ruin. przesunięcie. rör. oddzielny. barsk. fajka rura. fujarka. narkotykami. wyrazisty.

halster schavott rutin. ryta. teckna. bazar rynna rynna. tryne nos. slentrian reva. avsättningsområde marknad. huk. skräll karl. halster halstra. zwykły bieg wydarzeń. kawaler orderu. informat. skrika. reva. brak. kurre spricka. draga. program standardowy rwać ryba rybak rybą rycerski rycerstwo rycerz rycerz rycerz. ryta. tabliczka.rymować rynce rynek rynek (handlowy). vråla. avsättningsområde rännsten. fläkta halstra. meta fiskare fisk. gallskrika rim rim marknad. rura ściekowa rynna. knäcka. slita. skrika.ryczeć. rita tablett . brak. jarmark rynek handlowy. targ. knaka. kawaler rycerz. zbyt. zbyt. jarmark rynek. codzienność. slentrian rutin. zwykły bieg wydarzeń. (informat. vrål råma. tryne dån. zaprowadzony porządek. (slang. råma. ränna rännsten. vråla. ränna avloppsledning rännsten. avsättningsområde marknad.) tytoń ryk ryk ryk. skälla bälg skräna. smälla. regla nos. koń szachowy rygiel ryj ryj. smälla. skräll tappa ur.) kapuś. tablet.ruszać ruszać ruszcie ruszt rusztowanie rutyna rutyna. gallskrika dån. rubba. wierszyk. vrål. (slang. ränna spricka. rynsztok rynsztok rysa rysą rysą rysować rysownica.) program standardowy rutyna. (zaprowadzony) porządek. slentrian rutin. skena. tår fisk. wrzask. vrål skräna. avsättningsområde marknad. knäcka. vråla. bom. meta derlig adelskap kavaljer riddare riddare riddare bult. råma. pulpit (w röra. wrzeszczeć ryknąć ryknąć ryknąć rym rym. targ. knaka. brusa. brusa. flytta röra. avsättningsområde marknad. reva. codzienność.

fil regemente. rządzenie rząd gdy chodzi o konkretny rząd jakiegoś państwa czy stanu. stake satsa. figur. hałas. rysowanie. konkurrera äventyr. odzież. konkurrera tävla. przedmiot.władać. stake äventyrlig vansklig äventyrlig. ubranie. styra flod. teckning lo rytm konkurrent tävla. stawka. panować rządzić rządzić. våga. zarządzać rzece rzecz rzecz rzecz.wiosłować rządy. rządy. styrelse rad. kołek. <things> ubranie. var. awantura. fara. byrålåda. risk utsätta sig för. å. fara. przedmiot. pula ryzykowny ryzykowny ryzykowny ryzykowny. vansklig äventyrlig ris stiga. figur. riskera.pal. fara. nummer. zakładać się o pieniądze. ting. styra regera. narażać. ting sak.programie AutoCAD) rysownik rysunek rysunek rysunek. stawka. awanturniczy. ting sak. persedel. słup. sak sak. materia. słup. slagsmål. wtedy. przejażdżka łodzią. rządzenie rząd. styrelse regemente. våga. sprawy rzecz. tingest.pal. fila. risk äventyr. våga. ärende. risk satsa. gestalt ritning. älv ämne. wtedy <the Government>. räcka. riskera. persedel. rządy. rodd regering. gestalt siffra. tingest. szereg. panowanie. <stakes> pula ryzykować. teckning siffra. löpa risk äventyr. låda ritning.ryzyko. tingest. persedel. resa sig sällsynt gles sällan arkivera. ting . regera regera. odzież. śmiały ryż ryż rzadki rzadki rzadko rząd rząd rząd (gdy chodzi o konkretny rząd jakiegoś państwa czy stanu. rzeczy. riskera. zakładać się o pieniądze. wyciąganie ryś rytm rywal rywalizować rywalizował ryzyko ryzykować ryzykować ryzykować. riskabel. nummer. kołek. kłótnia. styrelse regemente. niebezpieczeństwo ryzykować. mapp. ilustracja rysunek.

bieżący. rättfärdig massakrera slakta skulptut. slänga. slunga kast. tälja. kasta. skära. faktyczny rzeczywisty. skulptera skulptut. realitet verklig reell. kasta.rzeźbić rzeźbiarstwo rzeźbiarz rzeźbić rzeźbić. aktualny rzeczywiście rzeczywiście rzeka rzemień rzemień rzemieślnik rzemiosło rzemiosło rzepa rześki rześki rzetelny rzeź rzeź rzeźba rzeźba nad ołtarzem rzeźba. rzut (typów). å. obecny. skulptera altare skulptut. rzutować rzutowanie. egentligen flod. snida chakuteriaffär. wyrzynać rzeżnik rzęsa rzęsą rzodkiewce rzodkiewka rzucać rzucać się rzucać. slejf rem hantverkare hantverk handla. skulptera bildhuggare. rask livlig. faktyczny. slaktare chakuteriaffär. slunga . verklig. just. älv rem. äkta. kroić (mięso itp). alert rättvis. formatowanie rzucić rzucić zgłosić (wyjątek) rzucić zgłosić wyjątek rzut å substantiv maskulin kvinnlig specialist republik verklighet. slänga. skära.mordować. sprawy rzeczce rzeczownik rzeczownik rodzaju męskiego rzeczownik rodzaju żeńskiego rzeczoznawca rzeczpospolita rzeczywistość rzeczywisty rzeczywisty rzeczywisty. kasta. wycinać rzeźnik. rzeźbiarstwo. pigg. slänga.rzeczy. hurtig. skulptör rista. kasta. snida rista. tälja. egentlig verklig verklig faktiskt faktiskt. real. slunga kast. slänga. slaktare ögonfrans ögonfrans rädisa rädisa kast. kasta. näring rova kry. slunga kast. slunga vräka vind. gjuta kast. verkligen. slänga. kasta. handel. yrke.

krzewy). synd landshövding radiosändning skrift nöjd nöjd fisk. treść (książki).łowić ryby. ögonkast Rom romersk. <milk with a high fat content> . wigor.) regulator.k <First In.mleko z dużą zawartością tłuszczu) <contents> zawartość (rzeczy znajdujące się w pokoju. np.rzut oka Rzym rzymski rżeć rżeć. snyftning . także członek zarządu. pudle itp.v osłabić. koszty) <pruning>. usatysfakcjo s ryba.) redukcja s szloch. meta saft. utwórobacz <write> s pojemność.s głupek.) obcinać.przycinanie (gałęzi).s (techn.v osłabić. wyczerpać. szczególnie przy zwracaniu się do osób o wyższym statusie społecz s nadawanie przez radiozobacz <broadcast> s pismo. löpgrav salt sviskon snyfta. energia. treść (książki). löpgrav saft. <sobs> titt.) także w formach skróconych <guv> lub <guvnor> w zwrotach grzecznościowych (odpowiednik "proszę pana").) sinus s gubernator. (przen. objętość. naczelnik. energia.grzeszyćk <sine> (matem.solić. zarządca.(przen. (przen.v przycinać (drzewa.słony.zadrżećs kołczan s grzech.s (pot.s podkop s sok soki roślin zwłaszcza drzew. <a content> zawartość (czegoś w czymś. Still Here> (intern.).a zadowolony. wycinać (gałęzie drzew krzewów). objętość. np. redukować (wydatki. zawartość.) wigor.s podkop s sól. <milk with a high fat content> mleko z dużą zawartością tłuszczu) <contents> zawartość (rzeczy znajdujące się w pokoju. przen. <a content> zawartość (czegoś w czymś.) pierwszy wszedł i ciągle jest s sok (soki) roślin (zwłaszcza drzew).rżenie s cynamon. pudle itp.s kolor cynamonowy s drżenie.k <Strategic Arms Limitation Talks> s suszona śliwka.a zadowolony.s głupek. zawartość. wyczerpać. usatysfakcjo s pojemność.). romare gnägga gnägga kanel koger synda.

ensam sam sig sam. kvinnlig. salut. jämvikt salon förmak. bar salong salą salong saldo våg. hane samiec. tjänst sadowić się vidtaga. bil samochód. intaga sadyba hemvist sadyba. salutera salutować honnör. w pojedynkę allena. lägga. salon (fryzjerski). allena. salutera sałacie sallad sałata sallad sam allena. zimna krew självbehärskning samolot flygplan samolot kaczka tidningsanka samolot myśliwski slagskämpe samolot. utrymme. pokój mieszkalny.tylko.szlochaćSOB>. ställa. bil samoczynny autogen samodział vadmal samodzielny oavhängig. självständig. ensam jedynie samca manlig. hane samica hona. wulg. plats sala. fruntimmer samicą hona.) sukinsyn sadowić placera.<Son Of a Bitch> (intern. kvinnlig. ört.. sätta. balans. wózek vagn. uppställa. płci męskiej. ensam sam. salong salon. planta sakralna muzyka religiös. självmord samobójstwo självmördare. wóz. helig sala rum. tillgodohavande. självmord samobójstwa självmördare. samotny. hane męskiego samobójca självmördare. plantera. bawialnia. w pojedynkę. ślizgać się po plan. salut. miejsce zmieszkania hemvist sadza sot sadzą sot sadzić växt. självmord samochód vagn.męski.szlochanie. w vardagsrum którym najwięcej się przebywa salut honnör. fruntimmer samiec manlig. hyvla .szybować. taga. oberoende samogłosce vokal samogłoska vokal samokontrola självbehärskning samokontrola. rodzaju manlig. hyvel. wagon.

odosobniony. heblować.podmuch sapał sapał sapie sapnięcie sardela sardelą sarna satelicie satelita satyra satyra satiric. dränera. płaski samolubny samoodnawiająca się pamięć DRAM samopoczucie samotnie samotność samotny samotny. mätta ar avdika. strug. przeciekać.satyryczny satysfakcja satysfakcja. upprättelse. zdymisjonowany samotny. zaspokojenie satysfakcją satysfakcjonować satysfakcjonować satysfakcjonować są sączyć sączyć się sączyć się. ödslig. belåtenhet tillfredsställelse. kälke släde slägga. sanki. ödslig. dwór sądzić självisk. hov försöka. belåtenhet tillfredsställelse. ensam pensionerad enslig. kälke släde slägga. upprättelse.równy. snaps. belåtenhet tillfredsställa mätt tillfredsställa. flämta.wodzie. humör. kälke helgedom flämta flåsa. odludny samotny. wygładzić. sanki. flåsa kalsonger flåsa. pykać (z fajki). egennyttig nubbe. pust. rannsaka . dyszeć. ensam enslig licens. wyjść na jaw sąd sąd. hebel. ustronne (miejsce) samowola samowolny saneczki sanie sanie. emerytowany. vippa flämta stånka.płaszczyzna. avlopp drypa drypa rätt. sinnesstämning allena. pust. ensam ensamhet enslig.jechać saniami sanie.wyrównać. upprättelse. sup stämning. vippa ansjovis ansjovis hjort drabant drabant satir satir tillfredsställelse. pröva. självsvåld godtycklig slägga. hov rätt.jechać saniami sanki sanktuarium sapać sapać.

widownia. ośmielić się sąsiad sąsiad.sądzić o czymś.osłonić. torka vissna trappa trappa trappa stiga ned kärlek. estrada. krajobraz. okolica scalać scalać (pliki) . sąsiadować sąsiadować sąsiadować. bedöma undererstå sig granne granne bifoga bifoga angränsande angränsande trakt. schron. łączyć zestawiać układać (arkusze książki) kolacjonować (porównywać teksty) sortować (wydrukowane kartki) scalać (pliki). dekoracje tetralne sceptyczny schlebiać schludny schludny. przypuszczać. zainscenizować scena scena.świerk schnąć schnąć. belastning kärlek. stadium. schronić döma.wystawić na scenie. gustowny schludny. dekoracje (tetralne) sceneria. dekoracja. teater uppträde. scen uppträde. varuhus. czysty. åkomma prövning. widowisko. nieszczęście schowek schron schronienie schronienie. grannskap trakt. afekt. belastning lagra. wydawać wyrok. przylegać (do czegoś) sąsiedni sąsiedni. przywiązanie. grannskap trakt. nätt snygg. förråd skydd asyl asyl skydd .sędzia. uważać. ekspert. grannskap kollationera kollationera kollationera estrad. åkomma prövning. przytułek schronienie. domare. okres. więdnąć schodkach schody schody schodzić schorzenie schorzenie schorzenie. widok scenariusz sceneria.układać (arkusze książki) scana. znawca. przyległy sąsiedzi sąsiedzi. grannskap trakt. koneser sądzić. miłość. scen andelsbevis landskap landskap skeptisk smickra snygg. sąsiedztwo sąsiedztwo sąsiedztwo. faza. gran torr. wymuskany. ucz schorzenie. nätt prydlig.

sinne. uppseende förnuftig.bezpieczny. vett. andra urval urval utvälja seminarium dröm sömn. vishet betydelse sensation. andra sekund. tajemnica sekretarce sekretarka sekretarz sekretarz. wysepka (uliczna) schronisko schudnąć sedno sedno.seplenić. sekretarka seksowny sekta sektor sektor. wybór selekcjonował seminarium sen sen senior sens sens sens. sova esnior bemärkelse. kassaskåp. tomt sekt parti hemlig hemlig sekreterare sekreterare sekreterare sekreterare sexig sekt avsnitt avsnitt sekund. kassaskåp. läspning . odcinek sekunda sekunda. oddział. pewny.<list processor> . säker riskfri. känslosam läspa. ostrożny sejm sekator sekcie sekcja. andra sekund. mening visdom. język programowania LISP seplenienie. jądro segregator sejf sejf. uczucie (czegoś) sensowny sentyment sentyment.znaczący sensacja. uczucie sentymentalny seplenić seplenienie. känsla. znaczenie.(się) schronienie. säker riksdag. powtórny. ofarlig. hull kärna kärna bindemedel riskfri.seplenić. resonlig kärlek. odcinek. parlament trädgård.drugi. fristad skydd kött. läspning läspa. läspning läspa. betydelse. przekrój sekret sekret. åkomma känsla sentimental. dział.język programowania tillflykt.<LISP>. zapasowy. rimlig. sekundować sekundą selekcja selekcja.popierać. ofarlig.

LISP ser serce serce serce. gagna. rymnd sfär.kier (w kartach do gry) serdeczny serdeczny. gäng. siatka struktura ost hjärta hjärter hjärta innerlig. lag. pora roku. länk lott lapp. säsong årstid. protokół IP dla łączy szeregowych serią serwatka serweta serwetce serwetka serwis serwować sesja set sezon sezon. servis tjäna. sam. sätta. sieć. domare. się. sobie. się. siatka struktura krata (w znaczeniu matematycznym) sieć przestrzenna. sobie. rymnd sherry så. gåta sig oss nät väv man. betjäning. szczery. smyga. plantera. bedöma döma. sami. bedöma ålderstigen knut. ställa årstid. betjäna sammanträde uppsättning. underklänning. remsa. hjärtlig innerlig. dziedzina sherry siać siadać siano siarka siatka siatka. halka. zakres. hjärtlig kedja.przyprawiać (potrawę) sędzi sędzia sędziwy sęk sęp sfałszować sfera sfera.czysty. karl. partia (produktu) Serial Line IP. netto siatkówka sicie siebie. slira följd vassla bordduk sevett sevett severing. säsong döma. bal rebus. osobiście siebie. knop gam förfalska sfär. severa. tjänst. domare. obfity (posiłek) seria seria (produkcyjna). kula. sugga sätta sig hö svavel nät nät boll. människa galler galler . my sami sieć sieć sieć miejska sieć przestrzenna. klot. okres. kula. nystan.

wytrzymałość kraft. osobiście själv. ja sam. mocny. mandat. säte. mig sięgać räcka silnik lokomotiv. sits.posadzić. styrka siła robocza arbetskraft siła. säte. teatrze). boning siedzieć sitta siekać kotlett siekać. sits. suga single inline package. tränga. stadig regularny. szybko. bänk. umieścić siedziba.naprężać. soffa siedzenie plats. soffa siedzenie. kraft. suga single in-line package läppja. sobie. styrka. betona. płaska läppja. (w autobusie. motor silnik. styrka siła. tvinga siłą kraft. naprężenie. bänk. hårstrå się. suga obudowa jednorzędowa siniak blåmärke siniak. snabb umocowany. kraft. styrka. fasta.posiniaczyć blåmärke . lokomotywa lokomotiv. kłaść nacisk siłą våld.krata w znaczeniu matematycznym siedem siedemdziesiąt siedemnaście siedzenia siedzenia sju sjutio sjuttonde ända plats. szybki. podziemna wyrzutnia rakiet silo siła våld. odporny. motor silny stark silny. siebie. maszyna. tränga. mocny. sits. suga obudowa jednorzędowa single in-line package. potężny mäktig. maskin. fort. bänk. nacisk.mocno. podkreślać. sittplats. siedziba.ustalić. płaska läppja. säte. równy. accent akcent. stłuczenie. trwały. sittplats. prawo soffa uczestnictwa. beständig. sittplats. ciąć hacka siekiera yxa sierpień augusti sierść hår. mieszkanie bostad. styrka single inline package läppja. miejsce siedzące plats. mandat. väldig silos silo silos.pościć silny. akcentować.post. solidny. tvinga siła kraft. moc. przytwierdzony. mandat. trwały. maskin. umocnić (się) silny.

berg gunga.cenić. <scales> waga. vår hopp. rep.ważyć. socka lagsöka. skärskåda Skandinavien antenn radar antenn radar avsöka. czytnik tekstu skanować skanować wyszukiwać. haniebny skandował Skandynawia skaner skaner. podskakiwać.siodłać.podskok. szalka (wagi).łuska. skarbiec. spö ris skatt skatt skattkammare magasin skattkammare åkomma. przywiązywać bardzo dużą wagę. linijka z podziałką. kotłowy). pędzić.ważyć. åtala . sadel sadla. klagomål strumpa. sadel sadla. socka strumpa. pęd.gnać. szalka (wagi). podziałka.łuszczyć (się) skala. obarczyć siostra siostrą siostrzenica siostrzeniec sitowie. skarb państwa skarbnicą skarbnicą skarga skarpecie skarpeta skarpetka skarżyć sadla. linijka z podziałką. resår. källa. siodełko. hoppa hoppa. waga.kołysać się skałą skandal skandaliczny. vagga. språng. sadel syster syster systerdotter. hoppa tågvirke. zachować w pamięci skarbnica. popyt.chmiel skakanka skala skala skalować.łuszczyć (się) skaleczyć. stympa gunga. lina vågskål vågskål vågskål vågskål lemlästa. rusa grå brunn. okaleczyć skała. socka strumpa. naglić siwy skacz skakać skakać skok skakać. skärskåda kvist. kamień (nazębny. humle. urwisko. hopp hopp. czytnik obrazu. skärskåda avsöka. kotłowy). badać sprawdzać skapować skapować skarb skarb. brorsdotter systerson. skalować się skala. brorson forsa. przeszukiwać przeglądać.łuska. humle. vagga. språng. berg skandal skamlig avsöka. podziałka. kamień (nazębny.siodła siodło siodło.

robić zakupy sklepienie łukowe sklepienie łukowe sklepienie. lyte döma. pracownia. wydział (w fabryce). rikta. umorzyć skasować. avlysa inställa. mieć zamiar. usunąć. döma förvisa. avlysa avbeställning fel. anulować. chcieć powiedzieć.meant. o (kimś. warsztat. betyda. podły. avboka. avboka. avboka. annullera. wnieść skargę. z (czegoś). utplåna inställa.kiwnięcie. anorlunda av girigbuk girighet girighet girig nedrig. låg takås. średni. butik båge. sats. annullera. landsförvisa förvisa. beklaga utradera. wymazać. anulować. unieważnienie skaza skazać skazańca skazywać skazywać na banicję skazywać na banicję. annullera. od (czegoś). nicka lim. landsförvisa varifrån annars. klister skåp bod. småaktig. żalić się.środek. odwołać. nicka nick. znosić. grobowiec sklepikarz klaga. zrezygnować. mjölkaffär antikvitetsaffär bod. avbeställa. adressera vinka nick. usunąć skasować. avlysa utradera. wypędzać skąd skądinąd skądś. odwołać. ås tilltala. nieuprzejmy. utplåna radera inställa. utanskrift. spośród. używany do tworzenia drugiego przypadku skąpiec skąpstwa skąpstwo skąpy skąpy.) średnia. innebära. avbeställa. wytrzeć skasować. butik mejeri. przeciętny skiba skierować skinąć skinąć głową skinąć głową. lumpen. (matem.czymś). tilltal. <means> środki. zlożyć reklamację skasować skasować. unieważnić skasowanie. kiwnąć głową. fördöma överbevisa mening. skinienie sklejać sklep sklep sklep nabiałowy sklep z antykami sklep. narzekać. valv välvd valv handlare .pośredni. znaczyć. dom. piwnica.skarżyć się skarżyć się. beklaga klaga. avbeställa. skreślać skasować.meant> mieć na myśli.

źródło. samfund hoppa. układ.skok. resår. sprężyna. obehaglig girigbuk kry. sus. powiązanie asocjacja towarzystwo. rozgałęzienie gałąź oddział v rozgałęziać skok zony skok. hurtig. vår hoppa. beskaffad kväljande. avhämtning. zgięty skłonny skłonny skłonny do mdłości sknera.wykrzywiony.sprung>) skakać. sprężynować. wiosna. tema uppsats. stanowić (całość) składka składnica składnik składnik składnik. sprężynować. hurtig. rześki skoczyć. pigg. pochodzić. källa. källa. powstać skok. zajezdnia. tema depå uppsats. wyskok skokach skomleć skomleć skompromitować. språng. uskok skojarzenie skojarzenie przyporządkowanie. språng. riktning. pigg. utarbeta vika. skakać. załatwić uppsats. źródło. beståndsdel tendens. resår.skład skład skład. powstać skok. språng. przeskok. vår brunn. resor. hopp gräns gnälla gnälla kompromettera . sprężyna. dusigrosz skoczny skoczny. magazyn.sprang. rask hoppa.(<spring.) dworzec (autobusowy. utwór. resor. beståndsdel ingrediens. språng. utarbeta insamling. początek. kompozycja. (amer. språng.kolejowy) składać składać składać się na składać się z składać. benägenhet krokig läraktig hågad. hopp association. veck utgöra inbegripa komponera. språng. wypracowanie skład. pochodzić. wiosna. bransch hoppa. ingrediencja skłonność skłonność. samfund association. filial. rask kry. tema magasin depå komponera. samling repertoar sammansatt ord ingrediens. magazyn skład. początek. mieszanka skład. hopp brunn. stowarzyszenie skok skok skok krótki. komponować. podskoczyć. hopp språng gran.

ukrywać się. klösa. skala. gräns. riva. budynek w stanie surowym (same mury). granat hastig. ytterlighet. skrapa utradera. granica. skośne cięcie.ostrzyć. klösa. (slang. rabatt. oskicklig olustig vändning. bård. rask. jabłka itp. obszyć. skal skal skala. dölja hud.kompromis skonstruować.zadraśnięcie.polubownie. eftersom skal. brzeg. muszla.hid. chować skóra. ytterlig skråma. spratt pipig hud. wymazać skreślony skręcenia skręcie skrępowany skrępowany skręt. przecznica. zakręt. kant kant. jabłka itp). skórka. hud. modyfikacja. pocisk (artyleryjski). upparbeta. skasować. zadrasnąć. powłoka.hidden>) ukrywać (się). zasięgnąć rady skończony skoro skorupa skorupa. ytterlig ytterst. utplåna åstad.) zedrzeć/złupić skórę skórą skórce skórce skórka (kartofla. drapać. utworzyć skonsultować się. dölja gömma. kvick. regulacja skos skos. odla rådfråga. faza skos. cyklinować skrobać. chować skóra. snar. konsultera färdig sedan. pochylenie skośny skowronek skowyczenie skóra skóra. avtagsväg skrapa skråma. rispa. ostrze. skala. bort vrickning. skinn gömma. zadrasnąć. poszycie. skorupka. poradzić się. vricka tvinna tafatt.graniczyć skrajność skrajny skreślać tymczasowy.obdzierać ze skóry. flå. ytterlighet. cera. łuszczyć się skórzany skracać skraj. obrąbić skraj. kort egg.(<hide. hud. flink. flå. brzeg. utveckla. krawędź. emedan.łuskać. obramowanie. granat skal. start (do utbilda. obehaglig. skinn läder skala. repa. brädd. obierać. repa. toczenie (na tokarce) skrobać. riva. ram ytterst. skal läder kortvarig. rand. łuszczyć się skory skorygowanie.obierać kartofle. rapp i mun inställning avfasa avfasa kränga sned lärka. skrapa . roboczy skreślić. rispa.

biegu. knaka skev överfart mumsa uppköpa.grać na skrzypcach. trzeszczenie. sammanfattning. ärbar förnedra. vinge bröst. kista brevlåda fiol fiol fiol gnissla. grupa. pokorny. översikt botfärdig mala. glida. köpa koncentration klase skrumpna. slipa mark. luźny. grund andelsbevis andelsbevis binge hemlig skallra tänder. gårdsplan. <slacks> spodnie slajd skrapa blygsamhet blygsam. pojemnik.śmiecie). błotnik skrzynia skrzynia (na węgiel. opieszały. köp.skrzypieć. przejazd skubać skup skupienie skupisko. vinge syl flygel. klatka piersiowa skrzynka na listy skrzypce skrzypce skrzypce. brädd. zbijać bąki skrzypieć skrzypienie. zbiornik skrzynia. kista binge bröst. zbiornik zob. rand flygel. sammandrag. effekt. wiązka. scenariusz skrytka. tempel förkorta. (nformat.upokorzyć skroń. lår. botten. uppköp.wyścigu) skrobał skromność skromny skromny. avkorta resumé. kufer.świątynia skrócić skrócie skruszony skruszyć skruszyć skrypt skrypt.) jednostka alokacji skurczyć się skutek skwaśnieć slaby. underdånig tinning. lår. knaka gnissla. jord. tindra brädda. krympa förmedla.luz. slira . przejście (przez ulicę). brätte. rzępolić. krzywy skrzyżowanie. tala gäl blinka. verkan surna slak rutscha. ödmjuk. binary skryty skrzeczeć skrzele skrzyć się skrzydła skrzydła skrzydło skrzydło skrzydło. inköp. kaseta. trzeszczeć skrzywiony. pierś. vinge flygel.

späck ister. miły.szpikować słoniną słońce słońce. ljuv söt. wstrząs słoik. matta överseende svaghet svaghet klen. anseende celebitet. vek. chory. <sweets> słodycze słodki.niedziela słowik słownictwo słownictwo. märklig ryktbar. wyraz słowo maszynowe. svag ogiltig skröplig. berömdhet ryktbar.(słodki) deser. karamell. kruka krus. känd bulle söt.slang. zgrzyt. strå halm. kruka halm. efterrätt. karamell. slang glömska avmatta.chory człowiek.(słodki) deser. ljuv söt.<Sunday> . anmärkningsvärd. att tala. kruchy sława sławna osoba sławny sławny sławny sławny sławny. späck sol sol sol näktergal ordförråd ordförråd lexikon muntliga muntliga ord. kaleka. przyjemny (zapach). ułomny. znakomity słodka bułka słodki słodki. svag matt. namnkunnig ärorik. söta krus.<Sun>. przyjemny (zapach). ömtålig. inwalida słaby. słomka słomą słomka słoneczny słonina. ljuv sötma konfekt sockra. dzban słoma. strå halm. karamell. glosa . wspaniały sławny. miły. berömd. känd ärorik.<Sunday> niedziela słońce. czasownikowy słowo słowo. strå solig ister. łagodny. słodycze słodycz słodycze słodzić słoik słoik. glosa ord. bräcklig rykte. żargon słaba pamięć słabnąć. łagodny. berömd. smalec. efterrätt. kruka krus. efterrätt. słój.<Sun>. słownik słownik słowny słowny. osłabiać słabostce słabość słabość słaby słaby słaby. kłótnia. härlig sevärd. härlig ryktbar.

rättfärdig rättskaffens. känd hörbar höra. pol. ująć słowami słód słuch słuchacz słuchać słuchać. tyczka.słowo komputerowe formułować. biegun. w sam raz. betjäning. rättighet. gagna. pol. stång polack påle. biegun. uczęszczać. służąca servantmaid. ledwie. åhöra. sprawiedliwy. riklig rådlig rättvis. betjäna bevista. hembiträde jungfru. tjänst. betjäning. rzetelny. deltaga ryktbar. tjänare betjänt. glosa malt hörsel åhörare lyssna lyssna auditiv betjänt. panna służący służący. tyczka. tjänare polack påle. towarzyszyć słynny słyszalny słyszeć słyszeć słyszenie. roztropny słuszny. Polka słup. biegun.akurat. tjänst. hembiträde betjänt. przesłuchanie (świadka) ord. słuch. Polka słusznie słuszny słuszny słuszny słuszny słuszny. stång med rätta rådlig rättvis. stång lyktstolpe polack påle. tjänare severing. Polka słup. służąca servantmaid.pokojówka służący.wysłowić coś.Polak. tyczka. właśnie. pol. berömd. severa. rättfärdig befogad rät. dokładny. <Pole> . servis severing bevista. <Pole> . Polka słup. just. befogenhet.Polak. rätt. redagować słowo. servis severing. åhöra hörsel hörsel . biegun. prawy służąca służąca. przysłuchiwać się słuchowy słudze słup słup słup oświetleniowy słup. åhöra. rättfärdig jungfru. höger. całkowicie słuszny. just. <Pole> Polak. <Pole> Polak. tjänare betjänt. tylko. tyczka.pokojówka służba służbą służenie służyć służyć służyć. deltaga tjäna.

smagać
smak
smakować; próbować; skosztować;
czuć smak,smak, zamiłowanie;
pociąg, gust
smakowity
smalec
smar
smażyć
smażyć (się)
smoczek
smok
smoła,smołować
smród
smukły
smutek
smutek
smutek
smutek; żal
smutny
smutny
smutny, bolesny, poważny
smutny, płaczliwy
smycz
smycz, ołów
snob
sobota
soból
soból; <sables> futro z soboli
soból; futro z soboli
socjalizm
socjalny
soczewka
soczewka, obiektyw
soczysty
sofa
sofa; kanapa
sojusz
sojusznik
sok
sok
sokół
sokół
solenny; uroczysty; poważny
solić
solidny
solidny

smäll, piska, slag, rapp
avsmaka, smak, smaka
avsmaka, smak, smaka
aptitlig, välsmakande
ister, späck
flott, smörja, smet, fett
bryna, yngel, steka, grädda
bryna, yngel, steka, grädda
attrapp, träkarl
drake
tjära
stinka
smärt, spenslig, späd, gänglig, tunn, smal,
slank
smärta, sorg, bedrövelse
vemod
sorg
sorg
sorglig, sorgsen, jämmerlig
sorglig, ledsen, sorgsen
sorglig, ledsen, sorgsen
gråtmild
försprång, bly, föra, ledning, anföra, leda
försprång, bly, föra, ledning, anföra, leda
snobb
lördag
sobel
sobel
sobel
socialism
samhällelig, social
lins
lins
mustig, saftig
soffa
soffa
allians, förbund
bundförvant
saft
saft, löpgrav
falk
hök, harkla sig
högtidlig
salt
affärsmässig
tillförlitlig

solidny; niezawodny; rzetelny; godny
zaufania; taki, na którym można
polegać
solista
somnambulizm
sopel
sopel lodu
sortować sortowanie gatunek, rodzaj
sortować; porządkować,gatunek;
rodzaj
sos
sos pieczeniowy
sosna
sosna,tęsknić; marnieć
sowa
sól
spać
spać
spać alnie
spadek
spadek
spadek, zmniejszenie się
spadek; dziedzictwo; dziedziczenie
spadkobierca
spadkobierca; następca
spadochron
spajać, łączyć; połączyć złączenie
spakować się
spalać
sparaliżować
sparzyć pokrzywą
sparzyć się
specjalista
specjalista; specjalistka
specjaliście
specjalizować się, ograniczać
specjalnie
specjalnie, zwłaszcza
specjalność
specjalność, szczególna cecha
specjalny
speculator
specyficzny; szczególny; dziwny;
osobliwy
spedytor
spedytor, załadowca

tillförlitlig
solist
natt
istapp
istapp
sort, sortera, ordna
sort, sortera, ordna
sås
sås
barrträd, tråna, tall
barrträd, tråna, tall
uggla
salt
sova
sömn, sova
sömn, sova
dala, avtyna, förfall, undanbedja sig,
betacka sig
arv
drypa, spilla, tappa, droppa, trilla
arv
arvinge
arvinge
fallskärm
anknyta, skarva ihop, förena, skarva, foga
emballera
vidbränna, förbränna, brännsår, bränna,
brinna
förlama
nässla
vidbränna, förbränna, brännsår, bränna,
brinna
specialist
specialist
specialist
specialisera
särskilt, i, enkom, särdeles, synnerhet
särskilt, i, enkom, särdeles, synnerhet
specialitet
specialitet
speciell
krok
besynnerlig
avlastare
avlastare

spekulancie
spełniać
spełniać
spełniać, przestrzegać; podlegać, być
posłusznym
spełnić
spełnić; dokonać; wywiązać się,
przedstawiać (na scenie)
spełnienia
spełnienia
spełnienie (np. prośby,życzenia)
spędzać
spieczony
spieczony, jałowy, wypalony
spieniężyć
spierać się
spierać się
spieszyć się
spieszyć się
spieszyć się, przynaglać; pospieszać
spiker
spiker; spikerka; konferansjer
spin
spirala,spiralny
spirytus
spis
spis; lista, rozkład; plan (zajęć itp),
taryfa,spisać; zrobić listę, rozkład
zajęć itp
spisek
spisek
splatać; skręcać; kręcić (się),skręt,
przędza, zwój; zwitek; splot
spleśniały
splunąć
spłacać
spłacić
spłaszczyć, ścisnąć
spłata
spławik
spłukać; wypłukać;
przemyć,wypłukanie
spłukany
spocić się
spoczywać
spodek
spodnie
spodnie; bryczesy

spekulant
träffas, träffa, råka, uppfylla, mötas, möta
sammanträde, samling, församling, möte
hörsamma, rätta sig efter, lyda
tillfredsställa, mätta
uppfylla, utföra, förrätta, uppträda, uppföra
eftergivenhet
föreställning
eftergivenhet
slöhet, tillbringa, förbruka
torr
torr
kassa, kontant, inkassera
kivas
strid
fjäsk, ila, jäkta, skynda, brådska, hasta,
hast
raska på
hasta, påskynda, skynda
hallåman
hallåman
snurra, spinna
spiral
ande, andemening
mantalsskriven, registrera, inregistrera
schema
sammansvärjning, komplott
täppa, komplott, konspirera, intrig
tvinna
unken
spotta, fräsa
avbetala
avbetala
kondensera
betalning, likvid, utbetalning
sväva, flöte, vaja, flyta
spola, skölja
avbruten, söndrig, bruten, trasig
svettas, svett
rast, ro, vila
tefat
byxor, långbyxor
ridbyxor

spodobać się
spodziewać (się); oczekiwać
spoglądać, błyszczeć,rzut oka;
spojrzenie, błyszcz (minerał)
spoiwo, snopowiązałka, okładka
(zeszytu), segregator
spojenie
spojenie, przyłaczyć, połaczenie,
połączyć
spojrzenia
spojrzenia
spojrzenie
spojrzenie; zerknięcie,podgładać;
zerkać, ćwierkać; piszczeć
spokojny
spokojny
spokojny
spokojny
spokój
spokój
spokój
spokój, spokojny
spokój; opanowanie
społeczeństwa
społeczeństwo, gmina (wyznaniowa)
społeczność
społeczność, środowisko (np.
środowisko programujących w języku
C) wspólnota, społeczność (w
protokole SNMP)
społeczny
społeczny; socjalny, towarzyski
sporo
sportach
sportowiec
sposobność
sposób
sposób
sposób chodzenia
sposób, rodzaj, zwyczaj; <manners>
maniery; obyczaje
spostrzec
spostrzec
spostrzec; odkryć
spostrzec; zauważyć; uświadomić
sobie
spostrzegać

vädja, appellera
vänta, påräkna
titt, ögonkast
bindemedel
anknyta, skarva ihop, förena, skarva, foga
anknyta, skarva ihop, förena, skarva, foga
se, utseende, uppsyn, ögonkast, blick, titt,
min
gapa, stirra, glo
se, utseende, uppsyn, ögonkast, blick, titt,
min
kika, pip, titt
stilla, lugn
i sakta mak
fredlig, fridfull
stillsam, tyst, lugn
stilla, lugn
stillhet
stillhet
stilla, lugn
stillhet
förening, samhälle, sällskap, socitet,
samfund
gemensamhet, samhälle, menighet
gemensamhet, samhälle, menighet
gemensamhet, samhälle, menighet

samhällelig, social
samhällelig, social
flera, många
sport, idrott
atlet
tillfälle
sätt, vis, maner
kosa, väg, sätt, sträcka
gång
sätt, vis, maner
anslag, märka, uppsägning, observera,
notis
märka, förnimma, varsebli
uppdraga, hitta, upptäcka
märka, förnimma, varsebli
skönja

spostrzegać
spostrzegawczy
spotkać, gromadzić się, poznać
(kogoś), zaspokoić wymagania,
potrzeby,zlot; spotkanie
spotkanie
spotykać
spotykać (się), napotykać
spotykać się, napotykać
spowiadać się
spowiedź
spowodować
spowodować
spoza
spożycie
spożytkować
spożywać
spożywczy
spód
spód, dół
spódnica
spódnica; spódniczka
spódnicą
spójnik
spójność
spółgłoska
spór
spór
spóźnić się
spragniony
spragniony, żądny
sprawa; interes, transakcja, zajęcie,
firma
sprawdzać

beakta, iakttaga, varsebli, observera
aningsfull
träffas, träffa, råka, uppfylla, mötas, möta
möte, ämbete
träffas, träffa, råka, uppfylla, mötas, möta
träffa på
träffa på
bikta, tillstå
bikt, bekänna
avla
vålla, grund, åstadkomma, göra, orsak,
anstifta
bakifrån
förbrukning, konsumtion, lungsot, åtgång
utnyttja
förbruka, tära, konsumera, förtära
matsäck, föda, kost, mat
botten
botten
kjol, skört
kjol, skört
kjol, skört
bindeord
konsistens, konsekvens
konsonant
strid
split, kiv
försenad, dröja
törstig
törstig
rörelse, göromål, affär

hejda, kontramärke, ruta, mota,
kontrollera, hämma
sprawdzać; weryfikować, potwierdzać pröva, verifiera, besanna
sprawiać
vålla, grund, åstadkomma, göra, orsak,
anstifta
sprawiać ból
nödlidande
sprawić kłopot
olägenhet, genera
sprawiedliwość
rättvisa
sprawiedliwość; praworządność
rättvisa
sprawiedliwy
ljus, mässa, hygglig, fager, blond,
marknad
sprawiedliwy
rättvis, just, rättfärdig
sprawny
vig
sprawny; biegły
kunnig
sprawować władzę
befogenhet, auktoritet

sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie, relacja, kredyt, konto
sprawy morskie
sprężyna
sprowadzać
sprytny
sprzączce
sprzączka; klamra,zapinać (się);
spinać
sprzątaczka
sprzątać; porządkować,czysty;
schludny; porządny
sprzeciw
sprzeciw się
sprzeciwić sie; stawić opór,
powstrzymać się, być wystrzymałym
(<against sth> na coś)
sprzeciwić sie; stawić opór,
powstrzymać się, być wystrzymałym
na coś
sprzeczce
sprzeczka,sprzeczać się
sprzeczka; kłótnia,kłócić się
sprzedaj
sprzedawać
sprzedawać
sprzedawca
sprzedawca
sprzedawca kwiatów
sprzedawca, merchant
sprzedawcą
sprzedaż
sprzedaż, wyprzedaż
sprzęcie
sprzęcie
sprzęg, interfejs
sprzęt
sprzęt
sprzęt komputerowy
sprzęt, osprzęt
sprzęt; wyposażenie
sprzyjający
sprzymierzeniec
sprzymierzeniec, sojusznik,
sprzymierzyć
sprzymierzyć

räkenskap, mellanhavande, räkning,
redovisning
redogörelse, knall, refererat, rapport,
referera
räkenskap, mellanhavande, räkning,
redovisning
marin
brunn, språng, källa, resår, vår
föra med sig, bringa, ta med sig
slug, duktig
spänne
spänne
städerska
snygg, ordentlig
invändning
invändning
motstå
motstå
käbbla
käbbla
träta, kivas, gräl, kiv
sälja, avyttra
realisation, rea, omsättning
sälja, avyttra
handlare, köpman
säljare
blomsterhandlare
handlare, köpman
säljare
realisation, rea, omsättning
realisation, rea, omsättning
utrustning, apparatur
införa
gränssnitt, kabel
utrustning, apparatur
maskinvara
maskinvara
maskinvara
utrustning, apparatur
gynnsam
bundförvant
bundförvant
bundförvant

sprzymierzyć się
spuchnąć
spuchnięty
spuchnięty,obacz
spuchnięty,obacz <swell>
spudłować
spuszczać
srebny
srebra
srebro
srebro,srebrny
sroce
srogi
srogi; surowy,rufa
sroka
ssać
ssak
ssania
stabilny
stacja bazowa, gospodarz, komputer
główny, komputer gościnny, komputer
centralny, komputer macierzysty,
serwer, węzeł, host komputer, stacja
robocza, stacja
stacja bazowa, gospodarz, komputer
główny, komputer gościnny, komputer
centralny, komputer macierzysty,
serwer, węzeł, host komputer, stacja
robocza, stacja
stacjonować
stać
stać na chwiejnych nogach
stać w kolejce
stada
stado
stado; gromada,gromadzić się
stado; trzoda; tłum,tłoczyć się
stajenny
stajnia
stajnia,stabilny; stateczny
stal
stal,stalowy
stale
stale; ciągle
stalówka
stalówka, ostrze
stała
stała stały
stała (wielkość),stały; trwały, wierny

bundförvant
svälla, svullna, dyning
svullen
svullen
svullen
bomma
drypa, spilla, tappa, droppa, trilla
försilvra, silver
försilvra, silver
försilvra, silver
försilvra, silver
skata
hård, kännbar, sträng
bister, barsk, akterskepp, hård, akter
skata
suga
däggdjur
kväva, stokna
stall
värd

värddator

kvatr, kvartal, kvarter
anstå, mulna
vackla, stappla

skock, valla, hjord
skock, valla, hjord
flock, hjord, tapp
skock, valla, hjord
rykta
stall
stall
stål
stål
jämt och samt
jämt och samt
stålpenna
stålpenna
beständig
beständig
beständig

stały
stały
stały
stały, solidny; trwały; mocny;
twardy,bryła, (fiz.) ciało stałe
stały; jednolity; ciągły
stamtąd
stan
stan
stan wojenny
stan wyjątkowy
stan zagrożenia
stan, stanowisko,
państwo,oświadczyć; stwierdzić;
ogłosić, wyznaczyć,państwowy;
urzędowy
stanąć
standard
stanowczość
stanowczy
stanowczy
stanowić przeszkodę; zawadzać
stanowić zagadkę dla
stanowić zagadkę dla
stanowić; ustanowić; mianować
stanowisko
starać się
staranny
starcia
starczyć
starodawny
starodawny, starożytny, sędziwy
starość
staroświecki
staroświecki
staroświecki; staromodny, zacofany
staroświecki; staromodny, zacofany
starożytność
starożytność
starożytność, <antiquities) zabytki;
antyki
starożytność, <antiquities) - zabytki;
antyki
starożytny
starożytny
starszawy; podstarzały; starszy
starszeństwa

beständig
solid, massiv, fast, gedigen
stall
solid, massiv, fast, gedigen
solid, massiv, fast, gedigen
varav
tillstånd, villkor, skick, kondition,
beskaffenhet
konstatera, skick, andraga, stat, påstå,
uppge
krigisk
undantagstillstånd
akutsjukvård, nödfall
konstatera, skick, andraga, stat, påstå,
uppge
paus, sluta, upphöra, hejda, stanna,
stoppa, hämma
standar, norm, fana, baner
fasthet
fast, firma, stadig, orubblig
resolut, viljestark, beslutsam
täppa
brydd
gåtfull
utgöra
läge, ställning
bemöda sig
snygg, nätt
skräll
räcka
forntida, ålderdomlig
forntida, ålderdomlig
ålderdom
ålderdomlig
gammalmodig
ålderdomlig
gammalmodig
forntida, ålderdomlig
forntiden
forntiden
forntiden
forntida, ålderdomlig
antikvitet, antik
äldre
anciennitet

starszy
starszy
starszy (z dwóch)
start
start, uruchomienie,startować,
zaczynać (się), podskoczyć,
wzdrygnąć się, wyruszać, o łzach:
napływać
start; początek
stary
stary, dawny
starzeć się
statek
statek
statek; okręt,załadować; wysłać
(towar)
statua
statua; posąg; pomnik
statystyczny
statystyka
staw
staw
staw, kostka, szturchać, klykieć
stawać
stawce
stawiać czoła
stawka
staż
stąd
stempel
stempel; pieczęć, oznaka, znaczek
pocztowy, tupnięcie,stemplować;
pieczętować, wytłaczać; oznaczać,
tupać
stenograf
stenografia
stenografia
stenografią
stenografista; stenografistka
ster
ster
sterować
sterować
sterować, regulować kontrolować,
sprawdzać kontrola,
sterowanie,regulacja obiekt sterujący,
element sterujący formant (dotyczy
formantów ActiveX i elementów

äldre, fläder
esnior
äldre, fläder
start, början, sätta i rörelse, försprång,
spritta
start, början, sätta i rörelse, försprång,
spritta
start, början, sätta i rörelse, försprång,
spritta
gammal
gammal
åldras
fartyg, skepp, inskeppa
kärl, fartyg, skuta
fartyg, skepp, inskeppa
staty
staty
statistik
statistik
knoge
idel
knoge
anhalt
satsa, stake
ansikte, front
satsa, stake
tid, skede, termin
så, sålunda, således, alltså
frankera, prägla, stampa, frimärke,
stämpel
frankera, prägla, stampa, frimärke,
stämpel
stenograf
stenografi
stenografi
stenografi
stenograf
styre, roder
styre
navigera
styra
kontroll, kontrollera, behärskning

wchodzić (na statek. deska. płyta. tvär. slö köl bryta. kontrollera. góra. spilta backslutning backe. skeppsvarv varv. do samolotu). wyżywienie.gromadzić steward stęchły. program obsługi. tavla. mnóstwo. uthärda bås. kupa. zbutwiały stękać stępce stępiać stępka stłuc stłuczce stłumić stłumić. spricka. żeglować. duns. skasować sto sto. tåla. kapital bord. sluttning. hop. avbrott. stack servitör på båt unken stöna köl avtrubba. stragan. hög. burdus. kväsa undertrycka. stativ taxera fot. bräde tusenfoting tenn fot. komisja stonoga stop cyny z ołowiem stopa stopa procentowa stopą navigera kontroll. knöl undertrycka. hałda. skeppsvarv lada stativ. kopiec sterta. fotel parterowy (w teatrze). behärskning förare förare stack skock. brista törn. nämnd. behärskning fjärrkontroll kontroll. tektura. kväsa hundra hundra varv. ställ. hop. hög. stativ . kontrollera. trubbig. stack skock. pilotować sterowanie sterowanie zdalne sterowanie. kontrola sterownik sterownik. program sterujący sterta sterta. taboret stołować (się). kiosk.sterujących oknami dialogowymi) regulator kontrolny sterować.pokład (statku).setka stoczni stocznia stodoła stoisko stoisko.o silniku: zgasnąć stok stok stolarz stolarz stolica stoł stołek stołek. tablica ogłoszeń. tabell pall pall kost. styrelse. stajnia. slutta snickare snickare huvudstad. moduł sterujący. wikt. kram. bestå. tilja. stå. stóg.

rädsla. samfärdsel förhållande umgänge.absolwent stopniowo storczyk stos stos stos (w pamięci) stos w pamięci stos. obcowanie stosunek. współczynnik stowarzyszenie stowarzyszenie. nere påle. sterta. stapel. stapel. fruktan. fruktan. utför. befara. wykaz. szyszka stół stół montażowy stół. skört gradera småningom orkidé ned. skrämsel frukta. właściwy stosumek. kotte kägla. förskräckelse. tillgripa läglig förhållande umgänge. tillgripa tillägna sig. tavla. lęk.stopień stopień (również naukowy) stopień wyższy stopka (listy) stopniować. odpowiedni stosowny. farhåga. efterfölja. mista. sterta. samfund avfasa kägla. följa bemödande bruka. spis strach strach strach strach. rozlecieć się na kawałki grad grad relativ. trafikera enligt konvenans tillägna sig.bać się stracić stracić panowanie nad sobą/rozbić się. befara rädsla. stjärt. tabela. fjun. bruk. frukta tappa. układać w stos/stertę stosować stosował stosowania stosowania stosownie do stosowność stosowny stosowny. nedåt. frukta skräck. właściwy. jämförande svans. ukończyć studia. rädsla. skojarzenie stożek stożek stożek. nadanför.bać się strach. tavla. tabell frukta. samfund association. nytta. samfärdsel förhållande association. trave tillämpa lyda. tabell papp bord. befara rädsla. proporcja. förlora gå i kras . układać w stos/stertę stos. befara. <piles> hemoroidy.gromadzić. farhåga. hemoroidy. pal. pal. stapel. obawa. proporcja stosunek stosunek stosunek wzajemny. trave källare källare påle. användning. kotte bord.gromadzić. omkull. begagna. trave påle.

układ (elektroniczny). schemat.kostka. sammanfattning. dozorca struktura (układu scalonego). spłukać. akta brandsoldat livvakt balja vimpel zon zon betona. stronica wezwanie przez pager stroną stronnik strój wieczorowy (smoking. krótki stroik stromy stromy. fest sida sida anhängare frack dräkt. skärra upp förlust förlust lättsmält patrull.stracie strajk straszliwy straszny straszny straszyć strata strata. pas. forsa blossa rinna. vass brant brant sida kalas. kostium (damski) stróż stróż. träffa. firma strona.moczyć strona strona (umowy itp. ryslig skrämma. wypieki. bjudning. pełny.zewnętrzny strona. bjudning. zarumienić (się) strumień. strejk gräslig gräslig förskräcklig.pobieżny. bevaka. ubytek. bok strona.tryskać. utsida sida kalas. szkic.) firma strona zewnętrzna. fest yttre. vakt. accent resumé. forsa vik . strumieniować strumień. moduł struktura. rumieniec. region stres streszczenie streszczenie. zarys ramka kontur strumień strumień (wody). palacz strażnik osobisty strączek streamer strefa strefa. rzeczka förlust strejka. samkväm. sammandrag. avskräcka. fors. sammandrag. översikt rö. ström. ciąg wykorzystywać strumienie. samkväm. slå. kostym vaktmästare vaktmästare flisa kontur rinna. zguba strawny straż strażak. ubiór. översikt resumé. spuścić wodę (w kiblu).wezbrany. ström. przypływ (uczucia). urwisty. fors. suknia wieczorowa) strój. sammanfattning.

uderzyć.stuknięcie. warta. bra bulta.akord struś stryj strzał strzał. slå. slå. attitud. uderzenie. zdzielić. slå. knacka. källa. slå. skytt pil pil pil visare pil vadben förvara. farbror. nauka. chronić. uderzyć.strażnik. slå. inställning . sekel hållning. <guards> gwardia strzelać strzelanie strzelnicą strzęp strzępić. cięciwa (matem. skytt skott. bevaka. śrut. ciąć na strzępy. strzelec. uderzenie. nastawienie rännil bäck å bäck snöre. nappa åt sig remsa klippa. skära. vakt. pocisk. stöt bulta. osłona.kołatka (do drzwi) stukać.obacz <shoot> strzała strzała.strzęp strzyc strzykawce strzykawka strzyżyk student student. knacka. potok struna struna. jo.studiowanie. hugg spruta spruta gärdsmyg student student student ateljé studera studera kry. konduktor. snitt. inställning hållning. knacka. brunn. szatkować. onkel skott. rep ackord struts morbror. stöt bulta. stöt bulta. studentka.). stöt århundrade. zdjęcie filmowe. zabezpieczenie. zdzielić. osoba ucząca się studentka studio studiować studiować. eld. badanie. straż.strumyczek strumyk strumyk strumyk. skydda patrull. skärsår. stöt bulta. gabinet (do pracy) studnia stukać stukać nie stukać.stuknięcie. akta brasa. attitud. badać. knacka. knacka. brand skytte kryphål rycka. freda. strzałka (na rysunku) strzałce strzałce strzałka strzałka (kość) strzec strzec. gott. väl.kołatka do drzwi stuknięcie stulecie stusunek nie stusunek.

pułap sugerować sugerować. antyda suggerera. mode gemenskap stipendium abonnemang. torka torr torr. kex torr. titulera. suszyć suficie sufit sufit. tal summa. göra toalett. vikarie.schnąć. dziwka. beröring kontakt. elegancja. total . kåpa kolt. beröring kontakt. prenumeration antifrysvätska brännsår suppleant. klä på sig kåpa kläda. komponera.) trudna sytuacja. titulera.sucho. strop. wiedza subskrypcja. wzór stypendium stypendium. proponować sugestia sugestia. (slang. fason. maniera. göra toalett. sukienka suknia. klänning. klänning. kontakt stykać się stykać się z styl styl. klä på sig kåpa summa. beröring stil. mode stil. całość łącznie bejaka skapelse varelse skapelse skapelse skapa. klänning. led kontakt.) dziwka. surrogat subtil tik skorpa. klänning. problem sukces sukces sukience sukienka suknia suknia suknia. kåpa kläda. prenumerata substancja niezamarzająca substancja palna substytut subtelny suce suchar suchy suchy (klimat) suchy. torka tak tak tak suggerera. dräkt.problem suka. frambringa januari skarv. dräkt. toga suma suma całkowita. antyda inrådan inrådan tik tik tik framgång. (slang. trudna sytuacja. propozycja suka suka.stwierdzać stworzenia stworzenia stworzenie stworzenie (czynność) stworzyć styczeń styk styk. succé triumfera kolt.

tröja ylletröja. świerzb. świerzbić swędzić swoboda swobodny swobodny. uporczywa (walka). torka spene källarvåning källarvåning ymnig. sumować suma. podziemie suty swada swawolą sweter sweter sweter. kulen rå. ostry (ból). uporczywa (walka). summera tillägg knut. kulen kantig. skärpa rå. brutalny surowy. cały. poważna (choroba) surowy. węzeł. nieprzetworzony. dziana tkanina swędzenia swędzenie. luźny. poważna choroba susza suszą suszyć sutek suterena suterena. obliczać sumator sumator analogowy sumator. grov hård. <sums> arytmetyka. klia skabb. trudność. maszyna sumująca sumienia sumienie sumienny sumienny. nieprzerobiony. klia frihet fri. knop härva överhöghet stränghet. dryg vältalighet rasa (leka livligt) ylletröja. kwota. ogólny. srogi. kännbar. całość. sträng rå. ledig slapp . niedbały förening. tröja skabb. układ sumujący. kwota ogólna. tröja ylletröja. oländig hård. sammanslutning summa.suma zbiorów unia złącze suma brył suma. knop knut. kännbar.sumować. kännbar. ostry (ból). tal summa. niezmodyfikowany surowy. srogi.swędzić. sträng torka torka torr.całkowity. kulen rå. skrupulatny sumować sumowanie supeł supeł. sęk supła supremacją surowość surowy surowy surowy surowy. hårdhet. niedoświadczony surowy. riklig.dodawać. klia skabb. sträng hård. total huggorm sommar huggorm samvete samvete samvetsgrann samvetsgrann sammanfatta.

utvissla. respektera. uppskatta taxera respekt hänseende. ställning undantag tjänst. situation. wymierzać szacunek szacunek szacunek. dawać znaki sygnatura.dać mata szachowy szachy szacować szacować szacować. posada. gestalt silhuett visare. respekt hänseende. valuta bedöma. udawać. signatur.sworzeń. svärd schack matt schack schack bedöma. värdera. figur. värdera. zgłoska sylwetce sylwetka sylwetka symbol dłoni do przemieszczania elementów na ekranie sympatią sympatyczny sympatyczny symulować naśladować. stanowisko szabla szabla szach i mat.sygnalizować. påskrift fräsa. bom. stwarzać pozory. uppskatta värde. ställning sabel värja. nummer. związek. läge. värdera. vacker. rościć pretensje symulowany synowa sypialni sypialnia syrop sytuacja sytuacja wyjątkowa. föregiva konstgjord. respekt . artificiell svärdotter sovrum. valör. hand medkänsla älskvärd snäll. gemytlig. aktning. situation. alarm stadga signalera underskrift. sängkammare saft tjänst. eder fräsa. udawać symulować. utvissla. tyda på signalera ton larm. podpis syk. väsa anvisa. skön hyckla hyckla påskina. regla din. imitować symulować. wzgląd. väsa stavelse stavelse silhuett siffra. oceniać. beteckna. położenie.ocena. poważanie. skena. aktning.syczeć sylaba sylaba. låsas. läge. śruba swój syczeć sygnalizował sygnał sygnał sygnał ostrzegawczy sygnał wprowadzania danych sygnał. nätt. respektera. <respects> bult. utpeka. oszacowanie. trevlig. sängkammare sovrum. god. wyjątek sytuacja. kosztorys szacować.

popchnąć. rycka. vansinnig sinnessjuk. suknia. respekt skivväxlare klosett garderob kabinett klosett schavott liga. mycie głowy szamponem. aktning. veckla skojare galning. vansinne galen slunga. utgjuta schamponera värdera. obłąkany szalony. sjösätta babysäng skjul. kläda. znachor. aktning. aktad szantaż utpressa. charlatan szarpać reva.myć szamponem szanował hänseende. ursinne.kwakać kvacksalvare. förbittring. vettvilling dumhet.ubierać (się). utpressning szarlatan charlatan szarlatan kvacksalvare. poważanie. galen. dotyczyć szacunek. poważanie.mieć szacunek. raseri dumhet. sig . utpressning szantaż. högaktning. vansinnig tokig. przystroić. idiota. strój. o knyck. oförstånd halsduk galen frenetisk sinnessjuk. göra toalett. respektera. oförstånd ilska. dotyczyć szafa grająca szafa ścienna szafą szafka szafka szafocie szajka szakal szal szal szalbierz szaleniec szaleństwa szaleństwa szaleństwo szalik szalony szalony szalony szalony. pozdrowienia.pozdrowienia. pchnięcie. wściekły szalony. gäng gam sjal svepa. klänning. utpressning szantażować utpressa. ubranie. (slang. kränga szarpnąć. respektera. dräkt. slita. ryckning mężczyźnie) masturbować się.mieć szacunek. poważanie. wzgląd. bałwan szary grå szata. związek. klä på sukienka.szatażować utpressa. kwakanie.szarpnięcie. respekt szanował ansedd. zwariowany szalupą szałas szałas szampon. charlatan szarlatan. tår szarpnąć sladdra.

zarządzać szczery. szczeniak szczepionka szczepionka (program tworzący sygnaturę programu wykonywalnego. skälla öppning springa reva valp valpa valp vaccin vaccin vaccin slöhet uppriktighet öppenhjärtlig. uppriktig hänvisa.kierować. poszczególny. w szczególności szczególny szczególny. skallra. synnerhet besynnerlig speciell. aby ostrzegać.wprost. szprycha. uppriktig flina. naturalny szczery. rassel. i.gadanie szczeciną szczególnie szczególnie. serdeczny szczerzyć zęby szczęka szczęka. imadło szczękać. trzeszczeć. ärlig. bagageinlämning bagageinlämning bagageinlämning tambur anlag eker skallra tänder. redbar oskrymtad. styra. garderoba (w teatrze) szatnia. . nadzwyczajne (wydanie). jeśli zostanie on później zmodyfikowany) szczepionka program tworzący sygnaturę programu wykonywalnego. särdeles.<speak> szczebiotać. skramla.kora szczelina szczeliną szczeliną szczeniak szczenię szczenię. specjalny. grin käke käke rassla. konkretny szczególny. enkom.opatrzyć (ranę) szatni szatnia szatnia.nadzwyczajne wydanie (gazety) szczegółowy. detalj. rättskaffens. rikta. ćwierkać. wyjątkowy. otwarty szczery. skälla gläfs bark. drobiazgowy szczekać szczekać szczekać. grzechotać. bezpośredni. bezpośrednio. rossling. renhårig. garderoba (w teatrze) szczątek szczebel. ulubiony. direkt okonstlad uppriktig oskrymtad. aby ostrzegać. tala borst i synnerhet särskilt. jeśli zostanie on później zmodyfikowany) szczerość szczerość szczery szczery szczery szczery. noggrann speciell utförlig bark. frimodig rejäl.szczekanie.

trafny. smal smärt. górować. grzywa.rządzić. łotr szelmą szepcie rossla sällhet. grzechot. zawieszenie. czubek. kierownik. górny. glädje sällhet. rustning prassla.stukot. odrobina szczypał szczypcie szczyt (np. borste.szeleścić. smal. späd. grzebień (koguta) szczyt. sławy) szczyt (stosu). prassel prassla. ukraść. topp. lycka. gänglig.szczytowy. glädje lyckligtvis läraktig lycklig. wysmukły. wódz (plemienia). o krwi: napływać.piasta szejk szelce szelescie szelest. borste.naczelny. paplanina szczęścia szczęście szczęśliwie szczęśliwie dobrany. borsta gädda. szumieć szelma szelma. krön hövding hövding chef schejk sela. montować szczyt. givmild givmild pensel.paplać. góra. nikły szczur szczycie szczycie szczypać szczypać. najlepszy. przewyższać szef szef. wierzchołek. lycka. nypa svida knipa. oprawa. nypa knipa. wsiąść na.podnosić (się). slank råtta apex gavel knipa. prassel skälm skälm skälm viska . dyrektor.wznosić się. glad ädelmodig. skłonny. uzdoln szczęśliwy szczodry szczodry szczotka szczotka. tunn. spenslig. główny szef. pik gänglig. szczypta. smärt. borsta pensel. wznosić (się). szczotkować szczupak szczupły szczupły. frikostlig. zwędzić. pędzel. dokuczać. kierować. tofs bestiga höjd.uszczypnięcie.oczyścić. nypa zenit höjd. szczytowy szczyt. wierzch górny. topp. górna część. krön krön. maksymalny.

strefa. vidd utbreda. menig.. vid vidare bred våd. kostka. sprida. zaliczać (do danej klasy).. rozciągać się (<from . rozpościerać. klasa.. sprida.podnieść do trzeciej potęgi. liczyć się (<as . liczyć się (<as . purpurowy viska porla. mruczenie. zaszeregować..) szeregowiec szeroki szeroki szeroki szeroki.. rząd.szeptać szept.(<spread. räcka. utbredning. klasa. przestrzeń.ustawić w szeregu. rang enskild. rodd räcka räcka led. utbredning. szerzyć. bredd bredd. rozrzut. slagsmål. ustawiać. breda ut utbreda. zakres. rozprzestrzeniać.sześćdziesiątka sześćdziesiąty szew szkalować szkarłat. privat bred bred. rang led. mówić półgłosem szeptać szereg szereg szereg. sorla. obliczyć objętość sześć sześć.spread>) szerzyć.> od . nadać rangę. rząd. rząd.) szereg. baktala högröd . rozprzestrzenienie (się)..ustawić w szeregu.). rozciągać szerzenie. sprida. breda ut utbreda. rozprzestrzenienie się.szkarłatny. to . nadać rangę. breda ut sexton kub kub kub sex sex sextio sextio sextionde söm... rozprzestrzeniać. rozpościerać. zasięg. pozycja. pozycja (społeczna). granice. zajmować pozycję społeczną.. do .> jako .spread. trzecia sześcian. utbredning. mruczeć..szóstka sześćdziesiąt sześćdziesiąt.poligon szereg..szeregować. rozrzut. dobierać. skarv förtal.. rozciągać szerzyć szesnaście sześcian sześcian sześcian.. ranga (w wojsku). zajmować pozycję społeczną. knota viska rad.> jako .. przestrzeń. ranga.. obszerny szerokość szerokość szerzenie.szeptać. skala.szept. susa. pasmo (gór). zaszeregować. skvaller..

szkolny szkorbut szkwał szkwał. skiss. utbilda. pobór (do wojska). skiss. ont orätt. galet utbildning. skissera teckning. avbräck skadlig pest skada. uszczerbek szkoda. skiss. tåg.niszczyć. nauka szkolna. <damages> odszkodowanie.zły. krzywdzić. avbräck skada. szklanka. uszkodzenie. projekt. benstomme stomme glas växthus glasmästeri glas glasögon glas skotsk Skottland skotte skotsk skada. odkomenderować szkic. åverkan. film krótkometrażowy. fałszywy.ławica szkoła. ramponera. rysować. fałszywie szkolenie szkolić szkolny szkoła szkoła podstawowa szkoła. orättvisa.szkolić. ramponera. ädling . nawałnica szlaban szlachecki bröst. lår. ont skada. wydruk próbny szkicować szkielecie szkielet szkielet (konstrukcji). åverkan skada. skecz. niesprawiedliwość.) trata. exercis inöva. tokig. ädel. oförrätt. öva.szkatułka szkic szkic szkic. lornetka Szkoci Szkocja Szkocki szkocki szkoda szkoda. benstomme skelett. zniszczenie. krzywda. mylny. träna. skissera koncept koncept teckning. uraz szkoda. miste.szkicować. träng skola skola grundskola skola skola skörbjugg skråla skråla skrank adlig. (ekon. weksel. krzywda. förnäm. felaktig. <glasses> okulary.szkicować szkic. zrąb szklanka szklarnia szklarz szkło szkło szkło.źle. dressera. åverkan. błąd. kista koncept teckning. uczyć. kieliszek. uszkodzenie.zło. krzywda. uszkodzić szkodliwy szkodnik szkodzić szkodzić. skissera skelett.

szorować. susa. knäcka.(<string. ädling adel morgonrock slam. o strumyku: szemrać sznur. napis. snodd sträng. sorla. sznurek.shed>) rozsiewać.strung>) zawiązać. ronić (łzy). arystokracja. knota krusa krusa sträng.(<shed.shed. przelać (krew).o wodzie: marszczyć się. snodd kotlett chaufför förare chock. struna. lurvig. sukinsyn szmaragd szmaragd. brak. stöt chock. tracić (zęby. snyftning smaragd smaragd trasa porla. tasiemka.szlachetność szlachetność. allfarväg sjätte sjätte spade tvinna. sznurowadło. chockera. skräll . (informat.wstrząsać. stöt skjul. szlachta szlachetny szlachta szlafrok szlam szlifiarz szloch szloch. wydawać (zapach). szlochanie. reva. hangar. utgjuta skjul.szlochać. falować. allfarväg väg landsväg. wstrząs. slem oxeltand snyfta. utgjuta skura skura skrovlig. förnäm. knagglig kortbyxor landsväg. ojämn. sznurowadło.strung. gościniec szósty szósty. czyścić szorstki szorty szosa szosa szosa. sträv. pozbywać się. grov. nawlec sznycel szofer szofer szok szok. kolumn.szmaragdowy szmata szmer szmer szmer (strumyka). sznurek. snyftning snyfta. marszczenie się (wody). nawlec sznur. pelare spricka. smälla. zawiązać. szerzyć. gorszyć szopa szopa. struna. ädel. bindgarn stare kolonn.szósta część szpadel szpagat szpak szpalta szpara adel adel adlig. buda. chockera. tasiemka. knaka.) napis.włosy) szorować szorowanie.

knappnål. bufor (wydruku) szpula taśmy. burza. norma. snoka speja.przypiąć. granica. płot. zwijać szpula. chorągiew sztandar. nubb. spole trådrulle trådrulle. baner storm storm konst list spratt. standard. odznaka. wierszyk. flaga. fana. podstęp. wzorcowy. rymd. knep list .szpiegować szpiegować szpik kostny szpik kostny.rym. przymocować (kołkiem) szpinak szpital szpon szpon szpon. fuffens. spika.blady. baner standar.zblednąć sztaludze sztaluga sztandar sztandar. stab spärra. końcówka. bufor wydruku szpula.chwycić w szpony szpula szpula szpula (taśmy). stift spenat sjukhus klo nagel. snoka speja. huragan sztuce sztuczka sztuczka sztuczka. norm. spana. knappnål. stojak. personal. spole spole trådrulle ärr ärr rimfrost rimfrost stav.standardowy. baner fana. spion. sedno.nawijać.rymować sztab sztaba sztacheta. spion. pazur.szparag szparą szpiczasty szpieg szpieg. cewka szpulą szpulce szpulce szpulka szrama szrama. szpileczka. snoka märg märg nål. zwój. znormalizowany sztorm sztorm. blizna szron szron. takt blek staffli staffli fana. spana. wzorzec. stift hårnål nål. fortel sparris plats. tid. istota szpilce szpilka do włosów szpilka. spana. tilltag. utrymme spetsig speja. spik klo trådrulle spole spole spole trådrulle trådrulle. kołek. spion. sztyft. bom.

sposobiki sztuczne ognie sztuczność sztuczny sztuczny sztuczny. låda se. olåt. stoj gnola. buller. uppsyn. nieelastyczny szubienica szufla szufla. utseende. Szwajcarka. męty szupla. pjäs. krąg cewka.art. materiał ilustracyjny. stram oböjlig galge skyffel. min söka efter strejkbrytare gnola. rzemiosło. zakłócenia szumieć. rysownik. wystawca czeku. oljud. nucić. artificiell konstgjord. titt. stoj väsen. koparka.ładować szuflą szuflada szuflada. larm. <drawers> reformy. oväsen. brzęczeć. łamistrajk szum szum szum. oväsen. artificiell konst stycke.. kalesony szukać szukać szuler. stel. lapp drama krig konst konst trollkarl peta dolk dolk stelhet styv.artykuł sztukmistrz szturchać sztylecie sztylet sztywność sztywny sztywny. olåt. låda byrålåda.szum. ögonkast. zezwój szwagier szwagierka Szwajcar. materiał ilustracyjny. skyffla byrålåda.<artificial> sztuczny lub <article> artykuł sztuka. surra. brzęczenie. buller.. gripen. surra. rzemiosło.art.<artificial> sztuczny lub <article> .sztuczki. larm. umiejętność. skyffla skyffel. blick. oljud. symulowany sztuka sztuka sztuka dramatyczna sztuka wojny sztuka. sorla väsen. przydźwięk szumowiny szumowiny. sorla avskum avskum ringla svåger svägerska schweizisk chweitz schweizisk schweizisk Sverige . wskazówki.szwajcarski Szwajcaria szwajcarski Szwajcarzy Szwecja tips fyrverkeri falkskhet konstlad. zwój. tillgjord konstgjord. umiejętność.

glida segelflygning sömnad sy virka. snar. transmisji). pędzić. kark. hastighet fart.sped. virkning gliring. flink. stadga spjäla skinka skinka . kodować szyfrować szyfrować szyfrował szyja szyja. tempo wielkość (miara względna). kvick. śpieszyć się.światłoczułość szybować. kod cyfra v szyfrować. poręcz szyna. snar. rask. bezzwłoczny szybko szybko.szydzić szydła szydło szydzić szyfr. pośpieszny. porywczy. śpieszyć (się).sped>) pędzić. nacke hals. łącze dalekosiężne szyną szynka szynka. o dużej czułości (błona fot.(<speed. snabb fort fort fart. rapp i mun snabb skyndsam.Szwed. hastighet rutscha. rapp i mun hastig. flink.światłoczułość szybkość.) szybki. lot ślizgowy. nacke hals. radioamator svensk svensk skoja skoja grop glas fönsterruta hastig. slag schimpans reling reling koffert.prędko szybkość szybkość szybkość (np. snabel. håna. ślizgać się. hastighet snabbhet taxera fart. magistrala łącze międzymiastowe. strid. stopień szybkość. żwawo szybki. snar. kark.szybko. nacke slåss.szybowanie. Szwedka szwedzki szwindel szwindlować szyb szyba szyba szybki szybki. balustrada. pośpieszny (pociąg). kvick. sunąć. kołnierz szyja. hån syl syl håna chiffer chiffer chiffrera chiffrera hals. rask.pieścić się szyk bojowy szympans szyna szyna. ślizganie się szybownictwo szycie szyć szydełkować szyderczy uśmiech.

precis sylt sylt rättvis. rättfärdig poäng. droga ścięcia ścięgna ścigać ścigać sądownie ścigać się ścinać głowę ścisk ścisk.zgnieść. śledzenie śledzić śledztwa śledztwa kägla. kanał ściekowy.ściśnięcie. spåra förfrågan utredning . kadaver gångstig gångstig bana. miażdżyć ściskać ściskać. indriva. kapplöpning. trop śledzić ścieżka. dränera. insamla. trakt. ścieżka. trasa. precyzyjny. just. väg. oczko. märke. spana. spår. styng. nålstygn stygn.szyć ściek ściek. samla stygn. skrupulatny ścisnąć ścisnąć. kotte gavel kränga halshugga ansamla. zniszczyć. ras. spår. tłok. stig slå sönder sena förfölja åklaga. märka. droga. krama klämma. markera. spåra spår spår aning. inkassera. zator ściśle ślad ślad ślad ślad. nålstygn avdika. stig spår bana. åtala lopp. droga. väg. prick. styng. uścisk ścisły ścisły ścisły. <sewers> kanalizacja ściekać ściereczka do kurzu ścierpły ścierwa ścieżce ścieżka ścieżka ścieżka. tropić ślad. dokładny. kännetecken. korek. zgniatać. zablokować.szyszka ściana szczytowa ściąć ściąć głowę ściągać ścieg ścieg. spana. bieżnia. avlopp kloak drypa dammtrasa stel as. szlak. krama just sträng precisera.śledzić. konfitura. märke. uścisnąć (rękę). tor. ścieżka na dysku ślad. ostry ból. löpning halshugga sylt krossa klämma. signera aning.

gardin. slipprig hal. snigel saliv. glida rutscha. äktenskap. grin utan djärvhet djärvhet äventyrlig frimodig. plwocina śliną śliski śliski.szyderczy uśmiech śmiało śmiałość śmiałość. vågad anfallsspelare. slit. drażliwy. vägra. blindtarm återvåndsgränd blända. morsk skratt. skratta skratt avskräda. våga. rodzynek (w cieście) ślizg ślizgać się ślub ślub ślub. blind. bröllop legitim slam. bröllop vigsel. förblinda förtjusande. głupoty śmieć śmiercionośny utredning utredning räfst sill böckling. rökt sill bilaga. ryzykowny. skratta flina. beslutsam frimodig. zuchwały śmiech śmiech śmieci śmiecie. slem sluss sluss skratt. zuchwalstwo śmiały śmiały śmiały śmiały śmiały. käck. drista sig. slipprig plommon plommon plommon rutscha. wesele ślubny śluz śluza śluzą śmiać się śmiać się szyderczo lub z zakłopotaniem. töras dödlig . vigsel vigsel. älsklig snäcka. söt. mocny. wytrzymały. fram. neka.śledztwo śledztwo śledztwo. rata. spott spott spott hal. zdecydowany śmiały. djärv. badanie śledź śledź wędzony ślepa kiszka ślepa uliczka ślepy śliczny ślimak ślina ślina. djärv. tandeta. glida. avslå skräp understå sig.szczelina śliwce śliwka śliwka. käck. glatt. viljestark. slira giftemål. odporny śmiały. befordra härdad resolut. odważny. morsk oförvägen. glatt. niepewny.

narraktig.śmiertelny śmiertelność śmiertelny śmiertelny śmieszny śmieszny. skynda. lustig. śpiewaczka średni średni. medelmåtta medelmåttlig onsdag onsdag .śmiertelny śmiertelnik śmiertelnik. bilet na miejsce sypialne. brådska. jäkta. medelmåttlig. snöa yrväder yrväder snö. (ekon.wynosić średnio. sångerska sjunga troll sångare. genomsnitt. komisk roa lustig. medelmåttlig. hasta. död stinka dödlig dödlig dödlig dödlighet ödesdiger dödlig tokig.przeciętny. przeciętny. löjlig rolig. medelmåtta medeltal. brådska. rolig kräm. skynda.) awaria. genomsnitt. jäkta. sångerska medeltal. grädde kräm. podkład (np. wagon sypialny śpiący. sångerska sångare.śmierć śmierdzieć śmiertelnie.średnia.jeść śniadanie śnieg śnieg. ila. średni średnia środa środą dödsfall. hast skyndsam fjäsk. zabawny śmieszyć śmieszyć śmietana śmietanka śniadania śniadanie śniadanie. grädde frukost frukost frukost snö.pośpiech śpieszyć się śpieszyć się śpiew śpiewaczka śpiewać śpiewać śpiewak śpiewak. snöa snö. visa sångare. hasta. ila. senny śpiączka śpieszyć (się). snöa dåsig sovvagn sovvagn sömnig dvala fjäsk. uśredniać.o śniegu: padać śnieżenie śnieżyca śnieżycą śnieżyć śpiący śpiący śpiący człowiek. kolejowy). hast sång. löjlig. snöa snö.

vittna. akt (zgonu) świadek świadek naoczny świadek. partner seksualny. bevittna medvetande medvetande medveten medveten värd tunn. skręcać. medelpunkt. sken . betyg vittne. być świadkiem świadomość świadomość. betyg vittnesbörd attest certifikat. otoczenie śródlądowy śruba śruba. bota nedrig. innebära. przeciętna środek ciężkości środek lata środek na uspokojenie środek nasenny. betyg attest certifikat. zaświadczenie świadectwo. centrum avhjälpa.nasenny środek ściągajacy środek. läkemedel. betyda.świadczyć. zeznanie. lumpen. metryka. utväg fortskaffningsmedel inre omgivning medelmåttlig miljö omgivning arbetsmiljö omgivning omgivning inrikes skruv skruv skruv spiral vittna vittna certifikat. otoczenie środowisko. (slang. lätt.) odbywać stosunek płciowy śrubą śrubowaty świadczyć świadczyć.środkowy środki środki lokomocji środkowy środowiska środowiska środowisko środowisko naturalne środowisko pracy środowisko. intyg. råd (utväg). lindrig. (wulg. zaświadczenie. intyg. dyplom. småaktig.) stosunek płciowy. bevittna ögonvittne vittne.przyśrubowywać. dawać świadectwo świadectwa świadectwa świadectwo świadectwo świadectwo. lyse. (slang. råd. wkręcać.) klawisz (strażnik więzienny). vittna. ljus. intyg. połowa. mellerst medel.środek środek środek (wartość) średnia. tända. przytomność świadomy świadomy (<of sth> czegoś) świat światło centrera. center. (wulg. låg tyngdpunkt midsommar sedativ sövande sammandragning mitt.) oszukać (się).

helg helgerån helgd fira fira fira helig helgon jultomte religiös. helig gris . helga semester.ferie świętokradztwa świętość świętować świętować. lekki światło. stearinljus ljus. lätt. tempel skrin hängslen ljus.dorabiać do pensji światło. jasny. tända.lit>) świecić. ljus. kandela świeca. stearinljus ljus. stearinljus ljusstake kvittra prydlig. lätt. ogień. färsk frisk. przezroczysty świecić się świeczka świecznik świergot świerk świerszcz świerszcz. gran syrsa syrsa klåda högtidlig. skimmra. rozpalić. glimt ljus. oświetlać. świeczka świecą świecący świecący. blixt dagsljus månsken. helg ferie sen semester. överskådlig redig. lampa.świecić. lovdag. tända.jasny. <holidays> wakacje. lovdag. krykiet świerzb świetny świetny świeży świeży. lindrig. lekki światowy świątobliwy świątyni świątynia świdrach świeca świeca. poświęcony. lyse. lindrig. świeżo święcić święcie święt świętej pamięci święto święto. zapalić.światło światło dzienne światło księżyca światło księżyca. sken tunn. religijny świni belysning. ogień. helg semester. oświetlać. färsk dov. storartad stor frisk. rozpalić. överskådlig glimma.niedawno. månljus månsken.lit. zapalić. stearinljus redig.jasny. obchodzić świętował święty święty święty Mikołaj święty. lampa. wolny dzień. ljus. lyse. månljus tunn. ny. ny. sken världslig helig tinning. nowy.(<light. lovdag. stearinljus ljus.

daggryning. dagas. a więc. tavla. pierwsza oznaka. gryning snus bord. ja jo. tak tak. enär. wieprz świscie świst świt. zaranie. tilja. som så. daggryning. a więc. således. w ten sposób. wschód słońca świtać tabaka tabela. (przen. takt pall tabu tabu maskin back. nämnd.<So>. mystisk omröstning.więc. såsom. alltså så så . w ten sposób. smälta mysterium gåtfull. brzask świt. także. brzask. bår tina. vissla daggryning gry. alltså så.<Significant Other> (intern.<south> - svin gris svin gris susa. tak jak tak więc tak więc. rösta hemlighet hemlig jo. bricka back. bom. ja eftersom. dagas. sålunda.zakazany tabulator taca tacą taczka taczki tajać tajemnica tajemniczy tajne głosowanie tajność tajny tak tak jest tak samo jak. vina vina. bräde tavla = svarta tavlan tavla = svarta tavlan tavla = svarta tavlan pest spärra. również.więc. gryning soluppgång gry. równie. przebłysk.świni świnia świnia świnia. sålunda. w ten sposób. również. także. således. tablica (szczególnie pamiątkowa) tablica tablica (szkolna) tablica szkolna tablicą tablicą tabliczka taborecie tabu tabu. tablica tabletce tabletka. bricka skottkärra kärra.<south> południe (geograficzne) lub <southern> południowy.) początek.) tak. styrelse.świtać świt. tabell tablett tablett kost. vissling.<So>.

dänga. alltför. begåvning talent talang.<Significant Other> (intern. skiva. wysyłka także. avfärda också. przewężenie midja talk talk talon kupong tam dit. skick. metalowa tabliczka z nazwiski talia midja talia kart däck talia. även. även. wysłać. (raczej droga) zastawa stołowa plansch. również. fallenhet. wysyłka także <toward>. w odniesieniu do także.wyekspediować. stat. komplet naczyń liturgicznych. uppge takt prick prick grannlaga taktik också. taki takielunek taksometr takt takt takt takt zegara takt. fallenhet.południe (geograficzne) lub <southern> .południowy. sådan så. tamte. sådan tackling klocka. mot. andraga. tafla (szkła). pod adresem. åt depesch. metal.ekspedycja. avspärra.ekspedycja. tallrik (komplet sztućców i naczyń ze złota lub srebra). med. tykanie taktowny taktyczny także także także <despatch>. påstå. där tama damm (fördämning) tamci de där tamci. kvarter tamować täppa . begåvning talerz.) takcie taki taki taki. w kierunku. med. hamra. tillika. likaså talang.ku. arkusz (blachy).ten. anlag (medfött). wysłać. też talencie takt så så. även. anlag (medfött). podobny. piska. blockera. przedmiot z nieszlachetnego metalu pokryty złotem lub srebrem. płat. där tam. likaså tillika. kryssa konstatera. slå. klots.wyekspediować. avfärda emot. också depesch. ur bulta. owi. w tym (tamtym) miejscu dit. besegra. tillika. owe de där tamować block. plåt. kibić.

marknad ljus. marknad ljus. ubijać (taranem). opaska.wbijać. bulle. mullra tasak hacka tasiemka band tasiemka. jarmark. rulla. blond. zbiornik. orkiestra tatuaż tatuera .<RAM randomaccess memory> pamięć o dostępie swobodnym taran. centymetr krawiecki måttband taśma. jasny. köpslå. rycka. köpslå. wstęga band taśma orkester.interes. towarzystwo. band. ubijać (taranem). <Ram> Baran (gwiazdozbiór). hygglig. linning.cysterna.<RAM random-access memory> . fager. zderzać się. linning. uczciwy. blond. ryckning targnięcie. vältra sig. skara. terrassera skräp skräp ljus. kapell taśma (barwiąca) band taśma miernicza. tancerka tani tani. orkester. fager. odruch knyck.banda. marknad targnąć się na cudzą własność inkräkta targnięcie knyck. cistern dansa divan tapet tapetserare gumse. dagtinga targować się pruta targować się.piękny. hygglig. pruta. mässa.uczciwie. blond. zderzać się. mässa. okazja avslut.pamięć o dostępie swobodnym taras tarcica tarcicą targ targ. wstążka. skara. grzecznie targi de där som. gromada. fager. prawy. band. pruta. wstążka. targi.obwiązywać. baran (nie kastrowany!). <Ram> Baran (gwiazdozbiór). baran (nie kastrowany!). bandaż. rulle. rycka. słuszny. kapell pasmo (radiowe). dagtinga tarsować täppa tarzać slingra.tamte tamten tancerz. bagge gumse.wbijać. czołg tańczyć tapczan tapeta tapicer taran. ryckning targować się avslut. bagge terrass. vilken dansös billig billig dansa dansa vattenbehållare. hygglig.tańczyć tankwać. mässa. bezwartościowy taniec taniec.

przywodzić (<sth> coś) na pamięć telegraf telegraf.telegraficzny telegram teleJkomunikacja teleskop temacie temat temat podmiot temperamencie temperament temperament. usposobienie temperatura tatuera pappa pappa pappa krog luftstrupe pultron. segregator maszyna do oprawy dokumentów program wiążący.tatuaż. feg. kommunikation kikare tema tema föremål.telegrafować. telefon maskinist inkalla telegraf telegraf telegram skrivelse. telefon telefonera. konsolidator tekscie tekst tekstylia tektura telefon telefon.telefoniczny telefonistka telefonować (<sb> do kogoś). ämne. przypominać.telefonować. subjekt. kujon feghet feghet dessa teater teater teater teatralisk tekniker teknik tekniker teknik teknik teknik teknik teater bindemedel bindemedel pränta pränta textilvaror papp. undersåte temperament temperament temperament temperatur .tatuować tatuś tatuś tatuś. teatralny teatralny teatralny technice technice technik technika technika technika (<of doing sth> czegoś) technika czegoś technika teatralna teczka teczka. ojciec tawerna tchawica tchórz tchórzostwa tchórzostwo te teatr teatr. kartong telefonera. meddelande.

temperatura.kontrolny. badanie. zaliczać (do jakiejś kategorii) ten ten ten sam ten sam. fruktan skräck.oceniać. detta samma samma tendens.(matem. testamente. kategoria. próbny. framföra mark. vilken denna. standard. próbować testamencie testament testament teściowa temperatur temperatur fart.tak samo. för närvarande nu nu skänk. lydelse teologi teologi teologi teoretisk teori teori för tillfället. obecnie. botten. riktning.to samo tendencja tenis tenor teologia teologia theorem. norma. szacować. vilja svärmor . próba. benägenhet tennis tenor. jord. territorium pröva. badać. prov testamente testamente skall. paniczny strach terroryzować. stopa (podatkowa itp). cena. grund terräng tjärn amerikansk laglig motsatt lärling termometer skräck. hastighet tempo taxera som. taryfa. prędkość. kurs (waluty).teraz gdy. gårdsplan. podobnie. gatunek. przerazić terroryzował terytorium test test.chwila obecna.) twierdzenie teologią teoretyczny teoria teorią teraz teraz teraz. gorączka temperaturą tempo tempo tempo. presens. prov pröva. fruktan förfära. skrämma terrorisera område. uppvisa. skoro teraźniejszy teren teren teren leśny termin amerykański termin prawniczy termin przeciwstawny terminator termometr terror terror. doświadczenie. nuvarande.testować. gåva.

mnóstwo tłum. artär pulsåder. stav bakgrund bakgrund bakgrund hop. tolka . trubbig.prasować. prasa (ściskająca i drukowana).montaż. trycka. tvär. pöbel tolk översättning församling. ściskać. wymuszać. trängas. mobb. wciskać (np. tłoczyć się tłum. trängas. arteria tętnienie (prądu) sfalowanie. press hop. folksamling klämma. przesłanka. taśmy magnetycznej) tętno tkać tkanina nieprzemakalna. interpretować svärfar tes tes också. skock. samling översätta yrka tyda. burdus. slödder. przygotowanie. pressa.teść teza. skara. trängas. skara.tęskniący. skara. podstawa tłoczyć się tłok tłok. mängd hop. presję. pinne. folksamling pack.asemblowanie protokół asemblowania zestaw. drugi plan podstawa tło. burdus. klawisz) tłum tłum. trubbig. recenzje prasowe. składanie tłumaczyć tłumaczyć się tłumaczyć. skara. skock. även. slö trubbig trubbig avtrubba. folksamling myckenhet. motłoch tłumacz. tillika. przytępiony. pragnienie. pełen tęsknoty tętnica tętnica. ansätta.pchać się. założenie. program interpretujący. fastna. artär krusa puls väva presenning käpp. slö längtan längtan pulsåder. brezent tkwić tło tło. wywierać nacisk. zgniatać. zmarszczka (np. trängas. skock. interpreter tłumaczenie tłumaczenie języka symbolicznego. gnębić. likaså ingendera regnbåge regnbåge hitåt utrota avtrubba. med. skock. dalszy plan.stępić tęsknota tęsknota. mobba. nalegać. tvär. praca dyplomowa tezą też też nie tęcza tęczą tędy tępić tępy tępy tępy ić tępy. folksamling hop.

topić (się). topić (się). storlek. föredraga översätta dämpa kväsa släcka spjäll fett. gasić. smälta yxa . translować przesuwać. storlek. dźwięk. objętość.tłumaczyć. głośność ton ton odcień ton. brutto fett. grzanka. sjunka dränka sammandragning dränka dränka tina. bana svarvare tolerans tolerans tolerera tolerera underhåll underhåll omfång. riktning. fet grov.S (liczba mnoga: <gross>) gros tłuszcz tłuszcz. brzmienie tona toną tonąć tonąć. vilken toalett toalett toalett rostat bröd.smarować (smarem) to toalecie toaleta toaleta. knippa. sprośny.wznieść toast. zatapiać tonice topić topić się topnieć topnieć. przekładać. dala. ustęp toast toast. smet. skål (utbringa en -) rostat bröd. fet flott. znosić tolerował tolerowanie tolerowanie 2 tom tom.abrutto. robić grzanki toast. volym ton ton ton ton = 1000kg ton = 1000kg sänka. tylko grafiki trójwymiarowej) generować pokrywać wizualizować tłumaczyć. skål (utbringa en -) rostat bröd. przekładać tłumić tłumić tłumić. smälta tina. lopp.wznieść toast tobołek todze tok tokarz tolerancja tolerancją tolerować. fett som. kurs. packe kåpa kosa. skål (utbringa en -) knyte. translować renderować (dot.wytop topór översätta återge. farled. smar. smörja. vask. volym omfång. förlopp. przemieszczać tłumaczyć. zniszczyć tłumik tłusty tłusty.

torped torpedera. snabel. ledsaga towarzyszyć. förmögenhet traf. sällskap. lag umgås följeslagare kamrat kompanjon. współpracownik umgås towarzyszyć följa. åtfölja. delägare. samhälle. worek torbą torebka torf torfowiska tornister tornister. tortera. påse. torped torpedera. medfölja. los. plecak torpeda torpeda. kavaljer towarzysz zabaw dziecinnych lekkamrat towarzysz. męczyć. tårta kaka. portmonnä. ślad torba torba. sth> följa. dręczyć. ciasto. socitet. tortyr summa. säck väska. firma. los. tårta pina. kappsäck. säck väska. firma. samfund kompani. siekiera topór. męczarnie totalny towar towarzyatwo. bag. społeczność towarzystwo. zadręczać.) kompania towarzysz towarzysz towarzysz towarzysz hacka yxa yxa spår spår väska. makuch. förtöja ränsel ränsel ränsel torpedera. tortera. akompaniować tradycja sägen tradycją sägen tradycyjny bruklig traf lycka. kappsäck. stadga kaka. przedsiębiorstwo. åtfölja. torped koffert. placek. total varor. bolag. tortera. pung torv hed.topór topór. tortyr pina. påse. sällskap. asystować (<sb. kappsäck. säck börs. (wojsk. påse. medfölja. odprowadzić. wszystkiego najlepszego tur . <best of luck> wszystkiego tur najlepszego traf. akompaniować följa.zbrylić się tortura torturą torturować. siekiera tor tor.tortury. medspelare. społeczeństwo.torpedować torpedą tors tort tort. bag. bag.czemuś). tortyr pina. åtfölja. medfölja. gods förening. ledsaga towarzyszyć. dołaczyć. plecak tornister. ledsaga komuś. ciastko.

vid. sposobność. transportera forsla. behandla.) kapuś. przewozić. träffa läraktig vaktmästare. (slang. bemötande behandling.traf. wizyta (na stronie WWW). på fana. funkcja przekształcenia transformacja transkrybował translator adresów transparencie transponować przestawiać. slå. undfägna handskas med. zjawiska) trafić trafić się trafienie. till. packa murarska. między rzędami krzeseł) tratwa. linia tramwajowa tran transformować. częstować. donosiciel trawą trawić lycka. uruchomić trawa trawa. leczyć. pływak. zabawa traktowania traktowanie tramwaj tramwaj. ryzykować. omawiać. slå. förpläga.próbować. baner transponera transponera forsla. träffa tilldraga drabba.płynąć. rozprawiać. traktat fördrag. bemötande spårvagn spårväg tran förvandla transkribera i. förpläga. transportera landgång landgång sväva. trafna odpowiedź trafienie. undfägna behandling. rezultat przekształcenia. szansa. portvakt tragedi tragedi gläfs fördrag. przewóz trap trap. slump tilldragelse drabba. wprowadzić w życie. przypadek. występowanie (np. flöte. unosić się (na wodzie). bemöta. vaja. behandla. uczta (duchowa). pomost. donosiciel trawa. hos. spławiać. flyta gräs gräs gräs gräs smälta . zamieniać miejscami transponował transport transportować. kapuś. spławik. udostępnienie zgodność trafny tragarz tragedia tragedią trajkotać traktacie traktat traktować traktować. natrafić (<upon sth> na coś) traf.rozkosz. przejście (np. zdarzenie. traktat handskas med.transport. okazja. bemöta. przekształcać transformata.

materiały triumf. ans. spåra spår omtanke uppmärksamhet vård. szkicować tropić trosce troska troska troskliwy troskliwy troskliwy troszczyć się.triumfować triumfować trochę tron trop trop. litet tron aning. märke. aktsam tankfull vård.śledzić. wywracać. szczyt trąd trądzik trefl trema trening. spår.<Co-operative for American Relief Everywhere> trójca trójkącie trójkąt etsa matsmältning matsmältning gräsmatta trumpet trumpet trumpet bulta. opieka.koniuszek. zawartość. ćwiczenia. ślad. koniec.<CARE>. ostrożność. szkolenie trenować tresować treśc treśc treściwy. ans. skötsel. tropić. märke. znak. poufna informacja.trawić (metal kwasem). lydelse nöjd triumfera triumfera lilla.troska. dbać. tippa spetälska akne klubba. sukces. ans. förskräckelse.<Cooperative for American Relief Everywhere> troszczyć się. borra. slå.pchnięcie. försiktighet påpasslig noggrann. rada. skötsel. exercera förnöjd innehåll koncis nöjd tenor. stöt spets.<CARE>. udzielić poufnej informacji. liten. spår. wykonywać akwafortę trawienia trawienie trawnik trąba trąbce trąbka trącać trącać. dać napiwek. odszukać. spana. föesiktig. trącenie. wskazówka. omsorg. knacka. exercis träna. opieka. poszlaka. spåra aning. spana. końcówka. föga. skötsel. ordentlig. dbać. utöva drilla. ostrożność.troska. omsorg. napiwek. omsorg. ringa. försiktighet vård. försiktighet treenighet triangel triangel . zwięzły treść treść treść. drickspengar. klubb skräck. tipp. skrämsel utbildning.

gift strapats. darra. svår.trzaskanie trzaśnięcie trząść się. obstawać trwałość. beklämning skräck. pęknięcie. tung giftig giftig likkista lik tropp. trzeszczeć. smälla. pękać. kłopot trudny trudny trujący trujący. rysa. nieustanny trwały. manskap. łupać (np. kołysać (się). vanlig flyghaveri. <troops> wojsko truskawce truskawka trwać. dryg. reva.świetny. prygla käpp. ängslan.granulowana kokaina trzaskać. pustkowie. svår stel. knäcka. laska trzciną förgifta. jordgubbe smultron. marnotrawstwo. skräll spraka skräll bäva. avfall. gift förgifta. okres trwania trwały trwały trwały trwały.bezwartościowy. vass käpp. brak spricka. ödelägga kateder. stały trwoga trwoga trwoga.strata. förskräckelse. wytrwać. pusty trybuna trybuna trybuną tryskać trywialny trzask trzaskać. levnad. sträva svårighet svårighet kinkig. beklämning öda. jadowity (np. prygla rö. niepokój trwonić.trzask. kapitalny. leverne hållbar. jordgubbe framhärda liv. oro. drżeć. ängslan.rzucanie. slösa. varaktig hållbar. szczelina. pustoszyć. öde. umbärande knoga. wstrząs trzcina trzcina trzcina.otruć truciźnie trud trud trudność trudność. gift förgifta. ödsla. wąż) trumna trup trupa. prygla . spruta ordinarie. stały trwały. trupp smultron.drżenie trząść. läktare tribun tribun stupränna. brak. varaktig ständig ständig ständig ständig bekymmer. orzechy). besvärlig. rzucać się.trucizna trucizna. ordinär. niszczyć. krasch. hård. marnować. oro. obawa. skälva vräka käpp. podrzucać. knaka. skrämsel bekymmer.

gnida. infödd. uchwyt trzy trzy. inhemsk inföding.trzynastka tu tu. przechowywać. gnugga klappa vaja. skavsår nerv självförtroende svänga. zaniepokojenie. varv.rodzimy.trzydziestka trzymać. behålla. tub inföding. fladdra koger spraka nykterhet sansad.język turecki Turek. här slang. tag utfodra. utrzymywać trzynaście trzynaście. przechowywać wstrzymanie trzymać.tutaj. pewność siebie tura Turcja Turcja turecki turecki.trzepot. tubylczy. här hit. vända. vändning. podniecenie trzepotanie trzeszczeć trzeźwość trzeźwy trzęsienie ziemi trzon trzonek. nykter jordbävning schakt underben tre tre trettio trettio inneha. veva. rör. inhemsk gåspenna tulpan koffert.trzecia część trzeć trzepnięcie trzepotać skrzydłami. vrida kalkon Turkiet turkisk turkisk turk turkos turnering turnering . infödd. snabel. o sercu: kołatać. skava. krajowiec. <here!> obecny! tuba tubylca tubylec. mundur tupecie tupet tupet. Turczynka turkus turniej turniej. ojczysty.trójka trzydzieści trzydzieści.trzeci trzeci. förvara. zawody tredje tredje frottera. niepokoić się. hålla. rodowity tuleja tulipan tułów tunel tunice tunika. stadga tunnel vapenrock vapenrock galla. bicie (serca). uppehålla tretton tretton hit. utrzymywać. hålla. övergå. wiercić się.

här hit.turysta turysta. stång göda vecka degel veckotidning veckotidning veckotidning veckotidning arbetslön. hård. trudny. utarbeta skapa. stel. powołać do życia tworzywa twój twój. stworzyć tworzyć. tuż tuż. man. zapewnienie twierdzić twierdzić. bedyra bejaka byggnad skapelse komponera. dig polack påle.kogoś) twierdzący twierdzenie twierdzenie.tygodnik tygodniówka turist turist turist turist tusch fetma hit. tung stark seg styv. ciężko. dig ni. pol. du. eder din. front jakande påstående påstående bejaka påstå. sztywny. (bardzo) blisko twardość twardy twardy twardy twardy. pani tyczka tyczka tyć. utrzymywać. pan. wy. zatwierdzać tworzenie. svår. (techn. przodek (w kopalni).mocno. här dussin invid hårdhet stel. materiell. man.stawić czoło. front ansikte. tung ansikte. zapewniać twierdzić.turystyczny turystyczny turyście tusz tusza tutaj tutaj. lön . väv.tygodnik tygodniowy. stram stel. frambringa skapa. komponera. tu tuzin tuż obok. komponera. svår. oblicze. stanąć wobec (<sth.) powierzchnia czołowa. budowanie tworzenie. wasz.sb> czegoś. du. stoff din. utworzyć. tyg. nadęty twardy. utworzenie tworzyć tworzyć. hård. uparty. tuczyć tydzień tygiel tygodnik tygodniowo tygodniowo. eder varelse ni. pański twór ty ty. frambringa ämne. usilnie twarz twarz.tygodniowo.

tilltal. wychowywać tym lepiej tymczasowy tymczasowy. naniesienie poprawek (w tekście programu) uaktualnić ubawić ubezpieczać ubezpieczenia ubezpieczenie ubezpieczenie na życie ubezpieczenie. just. asekuracja ubezpieczyć ubezpieczyć. sprawiedli tył tył. assurans försäkring. förebild. skriva på maskin tyrann tyranni tyranni härsklysten tyrannisk tusen tusen tusenårigt riket tusende tusende tobak rubrik. titel adelskap rubrik. modernizacja (sprzętu). assurans livförsäkring försäkring. titel tilltala. klänning.tylko tylko tylko. stegra sig uppföda. aktualizacja (oprogramowania). modernizować uaktualnienie. dräkt.) tyły. bara. asekurować ubierać się ubieranie się. rättvis. opatrunek. słuszny. utanskrift. endast. rättfärdig uppföda. krön uppdatera uppdatera uppdatera roa försäkra försäkring. enda rättvis. titel rubrik. just. prowizoryczny tynk tynkować typ. adressera höjd. aktualizować. odświeżać. rzetelny.tylny. (wojsk. stegra sig desto bättre temporär temporär plåster plåster typ. göra toalett. rikta. assurans försäkra försäkra kläda.hodować. topp. klä på sig sås . rodzaj krój czcionki pisać na klawiaturze. uprawnienie. dekoracja sklepowa. rättfärdig blott. wpisywać tyran tyrania tyranią tyranizując tyrański tysiąc tysiąc. chwilowy. prawo tytułować u góry uaktualniać uaktualniać. nagłówek. ściśle. bandażowanie (rany).tysiąc tysiąclecie tysiączny tysięczny tytoń tytuł tytuł prawo. przywilej tytuł szlachecki tytuł.

śruba ucieczce ucieczce ucieczka visp. klä på sig torftig. sos. förminska ax. ulatniać się. skena. handha. być stosownym ubytek ubytek. skaft vev.<clothes> ubranie. väja för. aresztować. flykt. klänning. flykt. fattigdom kläda kläder kläda kläder klänning. dålig kondoleans slakta armod.) zmiana zestawu znaków uciec. regla koj rymma. fatta vev. uppfatta. vred. przytr uchwycić.zarzynać. ordlek kläda. verka. odzierz ubranie ubranie (męskie). göra toalett. handskas med. fattig.przyprawa. żeton obsługiwać. undkomma. pasować. słyszalny uchylać uchylać się uchylać się uchylanie się uciec uciec. skena rymma. nadawać się. passa stegvis minskning stegvis minskning minska. undkomma. czmychnąć. (informat. rygiel. zrobić masakrę ubóstwo ubrać ubrać ubrać. zrozumieć. grepp. undfly. uchwyt. handskas med. flykt. handtag. trzonek uchwytny dla ucha. kostym. dräkt. skręcać śrubami. uchwyt uchwyt uchwyt. undfly bult. handtag. rymning. undgå.dekrementować ubywać ucho uchodźca. zrozumieć.ucieczka. wymordować. . handha. skaft skaft hörbar återkalla undvika. masowy mord. rymning. sky undan undanbe sig undanflykt. uciekinier uchwalać uchwała uchwała uchwycić sens uchwycić sens. tag i. dojście.ucieczka. undgå. uppfatta tag. vred. undfly rymma. ubywanie.uścisk. uniknąć. undgå. rymning. vispa vits. bom. undkomma. strój. dåd. wyrównywanie ubijacz ubijać ubiór ubogi ubolewanie ubój.zamykać na zasuwę.zasuwa. pojąć. ścisnąć. handla. agera. öra flykting påbud akt. kostium (damski). göra beslut anhålla. undflykt rymma. rzeź. uppfatta anhålla.dostosować. okryć. przesiewać.

terminator uczeń. press stilla. lugn lindra. undfly fly vädja. wzruszenie känsla.apel. uspokoić. förpläga ucztować. ärlig. deltaga uczęszczać trafikera uczęszczać. åhöra. åkomma uczucie. pociągać.święto. känning uczucie. medspelare. instruera. instruera uczyć lära. ukoić uczcić uczciwość uczciwy uczelnia uczelnia uczelnia. känsla. sinnerörelse.) apelować.ucieczka od ekranu monitora uciekać uciekać się. undervisa uczyć undervisning uczyć się erfara. towarzyszyć. undkomma. rörelse uczyć undervisa. akademia uczenie się uczeń uczeń uczeń. gripenhet. aning. renhårig. flykt. lärjunge sås kompanjon. obsługiwać. ansätta. rättskaffens. deltaga uważać uczony lärd uczony vetenskapsman uczony. zaspokoić. redbar akademi gymnasium akademi lärdom lärling pupill. bevista. undgå. biesiada. appellera flykting personifiera förtryck. förpläga (gości).obacz <learn> lärd uczta högtid. (prawn. lära sig uczyć się lärd uczynek gärning uczynny medgörlig uda lårben . rymning. åhöra. blidka förnäm. lärjunge lärling pupill. trycka. wezwanie. sentyment. urok uciekinier ucieleśniać ucisk uciskać uciskać uciszyć uciszyć. delägare. beklämd klämma. kavaljer uczęszczać bevista. pressa. festyn uczucie känsel. przywiązanie kärlek. podejmować högtid. uczennica uczesanie uczestnik undfly rymma. fetować. odwoływać się. beklämning betryckt. värdig ärlighet rejäl. podobać się.

powiernictwo ufność ufność ufundować.uderzać. stöd. perswadować. låtsas påskina. artykuł (w czasopiśmie). stöt bulta. tillskott tillit tillit tillit. stroll. knacka. współpraca (z pismem). påvisa. föregiva hyckla påverka. stycke. ujawniać. stryka. dyskutować udowodnić.udaj udaj udaj udawać udawać udawać uderzać uderzający uderzający. założyć. avtal endräkt träde . låsas.obacz <find> ugoda ugodą ugór hyckla. wkład. slå. wybicie (godziny). stukać uderzyć uderzyć. realizacja udostępniać. stöt lårben bättring stödja. stifta. skazać. nadzieja. oprzeć. przebłysk. pokładać nadzieję. boleść. slå.odlewać. föregiven. kołatka. trust. postęp udostępniać wspomagać obsługiwać rozpoznawać realizować pomoc techniczna obsługa. więzień udręczenie udręczenie. knacka. inrätta. wiara. tillförsikt. skiljas. föregiven.skazany. spacerować uderzenie. skilja. stöt slag.zaufanie.przechadzka. ulepszenie. parti bidrag. befrielse bevisa. ułatwić udostępnienia udowadniać udowadniać. odkrywać udostępniać. duns bulta. understöd. argumentować. kontrybucja ufać ufać. imponujący uderzenie uderzenie. upprätta överenskommelse. ruch (pływaka). stuknięcie. roll. odpowiedzialność. atak (choroby). streck dunka. kredyt. påfallande apart. förtroende tillit grunda. påfallande bulta. del. slå. understödja. knacka. ackord. låtsas hyckla kugga apart. försörja utställa underlätta underlätta utlösa. ból. insats. beveka hyckla.przechadzać się. wybić. ådagalägga diskutera överbevisa ångest ångest ångest kväva part. stukać udo udoskonalenie. udręka udręka udusić udział udział. dotknięcie (pędzlem). ułatwiać udostępnić.

ulubieniec. zatrzask. raring . båge. anstalt anordna. uppställning. bransoletki). ordna. skymt mynning. antena przeszukująca w radiolokacji układ. arrangemang. sticka sting. coś łatwego. trzask. uppträda. drobiazg układ na układ wybierający. bransoletki). przekłuć ukłucie. förtjusande skåda inblick. struktura. idiota. förfärdiga farhåga. sprawy układać układać. zamek (np. wydawać się. zatrzask. styng. zorganizować. przytaczać apostrof cudzysłów ujmujący ujrzeć ujrzeć przelotnie ujście ujście.trzaśnięcie. zjawa ukąsić. infinna sig. zdjęcie. utgöra. sting älskling.kłuć. planować. zdjęcie (fot. chapnąć. sticka. vask. uppställa stråke. anhållande citera charmant. ordna. załatwiać. ułożenie. framträda förefalla. penis. rosett. älsklig. <arrangements> przygotowania. pojawić się wydawać się ukazać się. synas. uppträda. urządzać. coś łatwego. sticka sting. uppträda. chapnąć. ära gläfs ok ok kungöra göra. ackord. <darling!> heder.uhonorować ujadać ujarzmiać ujarzmiać. cytować. formalności. widmo. duch. zrobić zdjęcie.) penis. mun sänka. avtal antenn radar ledning anordnong. sjunka näpsa förefalla. umowa.kłuć. strzelić palcami. hedra. wyjście ukarać ukazać się ukazać się. synas. drobiazg ukąsić. zrobić zdjęcie.jarzmo ujawnić ujednolicić ujęcia ujmować w cudzysłów. (slang. strzelić (palcami). uppställa anordna. rozmieszczać. infinna sig. urządzenie. synas.) idiota. åstadkomma. bog (på fartyg) sting. szyk. dala. sympatia. pilbåge. zamek (np. przekłuć ukłuć ukochana osoba. trzask. sticka gadd. (slang. klasyfikować ukłonić się ukłucia ukłucie. obwód układ.trzaśnięcie. framträda förefalla. infinna sig.). okazywać się ukazanie się ukazanie się. gap. framträda uppenbarelse uppenbarelse snäsa snäsa överenskommelse. bett. tillverka.

storm hällregn. fela. tor/szlak wodny. förborgad gömma. hud. kär lindra. nie powieść się uległość uległy uległy ulepszać ulepszenie ulepszenie. usprawnienie ulepszyć ulewa ulewa ulewą ulga ulga. schować przesłaniać(obiekty w programie) ukryty ukryty ukryty. basenie) ulotny Ulster ultrafiolet ultrafioletowy ulubienica avhållen. udoskonalenie. lättnad. rzeźba terenu ulica ulica. zataić ukrzyżować ul ulegać awarii ulegać awarii. dölja korsfästa bikupa misslyckas. förbättra hällregn. förfela misslyckas. bättra. eftergiven undergiven förkovra sig. odsiecz. störtregn. underkänna. pomoc. ścieżka. matt ulster ultraviolett ultraviolett älsklings. aleja. skyfall undsättning.kochanie!.kochany. dold dold. skośny. underkänna. lättnad. dölja gömma. drogi ukochasny ukoić ukojenie ukorzeniać się ukośnie ukośny.relief. dölja undangömd. fela. blidka undsättning. hud.uliczny ulicą uliczka uliczka. förbättra bättring bättring förkovra sig. störtregn. droga (np. pochyły w prawo ukraść ukraść. avbrytare undsättning. storma. favorit . zwędzić ukryć. płaskorzeźba. svimma. lättnad. avbrytare rotfast skela sned stjäla snatta gömma. tor (na bieżni. förborgad gömma. dölja dold. förborgad avträde dold. bättra. allé gata gata gränd gränd dåna. do sławy) ulica. skyfall oväder.obacz <hide> ukrywać ukrywać ukrywać ukrywać ukrywać. avbrytare gata aveny. alejka. förfela underkastelse foglig.

ämbete möte. ustawić. zdobyć. zaangażowanie. ordna. död korsfästa måtta måtta mild. wpłacić/przelać (pieniądze) umowa umowa. wprowadzić umocować. uppställa villa. kontrakt (warunki dostarczania usług przez serwer) umowa. toalett . uppställa sätta i stånd. toaleta älsklings. darować (karę). avliden. ulubienica ulżyć ulżyć ulżyć zić ulżyć. sätta. tempererad förmåga skicklighet dö. zaręczyny umówione spotkanie umówiony termin umówiony termin. pewny. pomóc ułamek ułatwiać ułożyć ułożyć ułożyć. złagodzić. porozumienie umowa. säker remittera. faworyt. favorit lindra lindra.bezpieczny. ackord. betrygga. wyznaczona wizyta umrzeć umycie umyć sobie włosy umysłowy umywalnia umywalnia. uppställa.ulubieniec. umiarkowanie umiarkowany umiarkowany umiejętność umiejętność. död dåd. syndåd. efterskänka överenskommelse. sätta. avtal kontrakt förlovning möte.ulubiony ulubiony ulubiony. lägga. zobowiązanie. toalett klosett. zabezpieczyć. przynieść ulgę. ämbete förgå. rozmieścić. układ. blid nykter. avtal överenskommelse. zapewnić. favorit älsklings. tjänst ställa. zaplanować ułuda umarli umarły umęczyć umiar umiar. favorit älsklings. ordna anordna. ackord. ämbete möte. zmniejszyć. lägga trygg. ordna. spokojny umorzyć (dług). spotkanie. måttlig. avliva ablution schamponera själslig klosett. ställa. zręczność. tätning belägen placera. wprawa umierać umieszczony umieścić umieścić. uzyskać. avlösa bråk (i matematik) underlätta anordna. avhållsam. undsätta. undsätta. avliden. avlösa lindra lindra.

min sköta. spilla. egensinnig försäkra försäkra tillförsikt. załamanie. doznać załamania nerwowego upadek. enastående universell universell universitet universitet sväva personifiera drypa. powszechny. sky undan undvika. zawalić się. egensinnig envis. zjednoczenie. sky undan unik. stronić (<sb.strasznie uns uns förening.upadać. droppa. sammanslutning tillitetgöra. pad upaść. väja för. uppsyn. wszechświatowy uniwersytecki uniwersytet unosić się w powietrzu. zawał. runąć. zawalić się zwinąć. titt. upphetta. wahać się. złożyć upadek. trilla ramla. złącze unicestwiać uniewinniać uniewinnić unikać unikać. zapaść. zawalenie się upaść. undfly. värma. ögonkast. krasch. spakować. załamanie nerwowe. grädda ugnsbakad bak framhärda yrka se. załamać się.runąć. wywracać się upakować. być niezdecydowanym uosabiać. tillse hemsk . stupa ramla sammanbrott flyghaveri. wcielać upadać upadek upadek upadek. väja för. efterse. undfly. wszechstronny. blick.czegoś) unikat uniwersalny uniwersalny. passa. komprymować upalony knot świecy upał upamiętnienia uparty uparty się uparty. brak sammanbrott ramla packe.sth> od kogoś. egensinnig envis. nalegać. utseende. odrobina unia.uncja uncja (28. sky undan undvika. förinta frikänna frikänna undvika. väja för. uchylać się unikać. związek. uporczywy upewniać upewniać się upewnienie się upiec upiec upiec upierać się upierać się.35 grama). tappa. falla. försäkran baka. packa snus hetta. värme åminnelse envis. trilla. obstawać upilnować upilnować upiorny. straszny. wywalić się upadek. undfly. zakończyć. ogólny.

autoryzowanie . okiełznać uprzedni uprzednio uprzedzać. uregulować. våldnad böjelse. ordentlig bemyndiga bemyndiga berättigande. zbiór) upoważniać upoważnić upoważnienie upór upór drzew uprawa uprawiać uprawiać uprawiać zapasy. reglera.zaprzęgać. poniżyć upomnienie uporczywy. tycke rus. oczekiwać. wyprzedzać. avföra. auktorisation berättigande. zmagać się uprawiać. nåd. flytta sela. rustning främre redan förekomma. tills brottas upparbeta. favorisera. zespól przewodów elektrycznych. auktoritet valbar valbar avlägsna. jämka garnering inställning ordonnans. zamierzać uprzedzenia uprzedzenie uprzedzenie. autoryzowanie. auktorisation befogenhet. förutse fördom fördom fördom förekomma. bruka. uparty uporządkować. przewidywać. avsätta. gynna. auktorisation trots trots kultur upparbeta. organ uprawnione uprawniony uprzątać uprząż uprząż. auktorisation berättigande.upoważnienie uprawnienie. till. förutse gunst. hodować uprawnianie . underdånig förödmjuka påminnelse envis ordna.upiór upodobania upojenie upokorzenie upokorzyć upokorzyć. förnedring förnedra. autoryzacja. autoryzacja uprawnienie. rucka. dostosować. poskromić. odla berättigande.uprzedzać (<against sb> do kogoś) uprzedzić uprzejmość uprzejmość spöke. nastroić uporządkowania uporządkowanie uporządkowany uporządkowany (np. upoważnienie. ynnest hövlighet. rustning sela. przesąd. bruka. justera. lämpa. auktorisation berättigande. ödmjuk. okablowanie. artighet . odla ända tills. undanröja. autoryzacja uprawnienie uprawnienie. berusning förödmjukelse. ordentlig ordonnans.

löpa. räddning. niechęć.dukuczyć. löpning. sjösätta framföra. złośliwość. wykonać działać. miły uprzejmy. biec (o programie) uruchamiać.uprzejmość. ferie semester. wdzięk. avrätta. bärga. verkställa. trilla glad undsättning. czar. söt. älsklig skönhet ymnighet frukbar. appellera vädja. grzeczne słowa uprzejmość. wywoływać uruchomić. uczynny upust upuścić upuść uradowany. zachować uraz uraza uraza. spilla. cudowny. förolämpa. förbindlig rabatt tappa drypa. czarować urozmaicenia uruchamiać uruchamiać. zachwycić. sympatyczny. förtörna. gå. uträtta . rozkoszny. älsklig bedårande charmant. grzeczny uprzejmy. charm förstörelse aktivera springa. śliczny uroda urodzaj urodzajny urodzenia urodzenie urodzenie. födelse börd. födelse börd. förtjusande förtjusande. appellera tjusa. söt. rozkoszny. agg förnärma. rädda frälsa. stöta semester. tappa. rädda skada. rad uratować uratować. hövlig älskvärd tjänstvillig. ferie urna urna wyborcza urną uroczy uroczy uroczy. <vacations> wakacje (ferie) urlop. oszczędzić. miły uprzejmy. spara. bördig börd. ränna. czarujący uroczy. narodziny urodziny urodzony urok urok. rinna slunga. wakacje. apel. droppa. ferie urna valurna urna bedårande förtjusande. missunna ondska. ferie semester. ochronić. wykonać älskvärdhet hövlighet. odwoływać się urok. åverkan agg. robić na złość urazić urlop urlop. grzeczność uprzejmy. oförrätt. ród. förrätta. godny podziwu uroczy.oczarować. artighet älskvärd artig. älsklig. födelse födelsedag född vädja. spodobać się.

snoka. oficer urzędowy urzędowy. moderera. att få organisera påhitt utrustning. gripen. sztuczny usprawiedliwiać usprawiedliwiać framföra. afektowany. officiell. sträva hörsamma. (amer. befattning postanstalt. severa. sätta i rörelse. kontorist officer. uciszyć. officiell. dämpa. forska courtage tjäna.wstrzemięźliwy. lugn moderat. ukołysać. ämbetsman tjänsteman. apparatur förverkliga. sinnelag. dämpa. inse notarie. usługa informacyjna w sieciach rozległych usługi maklerskie usługiwać usłużny uspokajać. lynne. servis finger. rätta sig efter. sansad. tjänst. lynne. temperament konstlad. stolpe. kontorist notarie notarie. mildra vyssja humör. början. tumma på söka.) ekspedient. måttlig rogivande lindra. wystartować początek rozruch urząd pocztowy urząd pocztowy urząd skarbowy. avrätta. spowalniać. förrätta. powściągać (się). blidka stilla. förevändning rättfärdiga . łagodzić uspokoić. ämbetsman bifall sätta sig streta. dochód (państwa) urządzać urządzenie urządzenie. lyda severing. förfall. postkontor ränta. verkställa. ursäkta. sprzedawca urzędnik. tjänsteman tjänsteman. formalny. moderera. gagna. sansad. uträtta start. betjäna påpasslig moderat.uruchomić.chwila ciszy usposobienia usposobienie usposobienie usposobiony usposobiony. umiarkowany uspokajający uspokoić uspokoić uspokoić uspokoić się uspokoić. måttlig sig lindra. temperament beskaffenhet. försprång. wywołać uruchomić. natur humör. spritta post. wykonać. betjäning. funkcjonariusz.urzędnik usankcjonować usiąść usiłował usłuchać usługa obsługa serwis usługa udostępniania informacji o użytkowniku usługa WAIS. wyposażenie urzeczywistniać urzędnik urzędnik stanu cywilnego urzędnik. oficjalny. ursäkt. sinnelag. gripen. tillgjord förlåta. tillgjord konstlad.

konststatera. justować usprawiedliwić usprawiedliwić (się). przestawać ustawiczny ustawić ustawić zorganizować uporządkować rozmieścić ustawienia ustawienie w linii. inrätta. stifta. wymówka usprawiedliwić. bestämma fast. uporządkowanie. ursäkt. wyrównanie ustawienie w szeregu ustawienie. otwór ustalać ustalać. inrätta. niezmienny ustanawiać ustanowić ustawa ustawać. mun mynning. stifta. dostępny. bestämma fastställa. justowanie usprawiedliwienie. konststatera. ordna. gap. rozstawianie. avsätta. arrangemang. ursäkta. grunda fastställa.usprawiedliwienie. uppställa uppställning uppställning uppställning anordnong. justowanie usprawnić usta usta. upphöra ändlös. avföra. układ ustawienie. ordna. förevändning rättfärdiga berättigande berättigande berättigande berättigande modifiera mynning. anstalt lagstiftning undfallande medgörlig avsäga. grunda avgöra. uzasadnienie. inrätta. doustny ustrój usunąć usunąć rättfärdiga rättfärdiga förlåta. uppställa anordna. porządek. justować usprawiedliwienia usprawiedliwienie usprawiedliwienie. uzasadniać. arrangemang. utplåna avlägsna. grunda juridik. mun avgöra. undanröja. justowanie. uppställning. odpowiedzialny ustępował ustępstwa ustępstwo ustnie ustny ustny. zakładać ustalić. układ. förfall. uppställning. stadig fastställa. wybaczyć. rozmieszczenie ustawodawstwo ustępliwy ustępliwy. określić ustalony ustalony. oändlig anordna. lag sluta. gap. bestämd beständig. försaka eftergift eftergift muntligen muntliga muntliga regim utradera. wytłumaczenie. anstalt anordnong. flytta . konststatera. ujście.usprawiedliwiać. stifta.

bevara. upprätthålla. zdjąć. avföring vissna söva ner. zdjąć (np. stygg i olag. vred. ramponera. försörja göda . bedöva upplysa religiös. respekt vev. opanować sytuację uścisk. flytta avlägsna. amnezja utrzymać utrzymania utrzymania utrzymanie utrzymanie utrzymywać utrzymywać. helig talangfull begåvad begåvad huvudvärk amnesi amnesi underhålla. förorätta elak. förgängelse skuld. ödelägga analgetikum analgetikum söva ner. dålig. skrzywdzić uszkodzony. grepp omfatta. zdolny utrapienia utrata pamięci utrata pamięci. bibehålla uppehälle underhålla uppehälle underhålla bejaka bejaka stödja. pokrywę).opadać uszkodzić uszkodzić. handha.ścisnąć. przeciwbólowy uśpić towany uświadomić uświęcony utalentowany utalentowany utalentowany. stöd. krama tag. röta. rozpad zanikać. åverkan. handskas med. aktning. twierdzić utrzymywanie utuczyć sparka. przeprowadzić się usunięcia usychać usypiać uszanowanie uszko uszkodzenie uszkodzenie uszkodzenie. handtag. chwyt.zawieszać. leende le. förgängelse skada. bock murkna. fel. zły uszkodzony/w nieładzie uścisk uścisk. skämd. omfamning. avsätta. förfall. ond. leende le. understöd. krama. leende förstöra. avföra. przeprowadzić się usunąć. handtag.usunąć usuwanie (z IRC) usunąć. respektera. spark avlägsna. zanik. skaleczyć. omfamna. rękojeść. trzonek. obejmować (się) uściślenie uśmiech uśmiech. förmultna. zacisk.uśmiechać się uśmiechać się uśmiercać uśmierzający ból uśmierzający ból. bedöva hänseende. avföra. famna förfining le. undanröja. fördärva. skaft fördärv. i oordning klämma. undanröja. understödja. zaręczać. flytta flyttning. avsätta. avbräck såra.

avguda tillbedja. lösgiva. övervägande fullkomlig. grund mull erkänna erkänna låta. fullända. betona accentuera. <attention!> baczność! uwalniać uważać uważny uwielbiać uwielbiać. omtanke. enig överens. härda sig halta halta förfogande. uwielbienie uwielbienie uwieść uwięzić uwięzienia uwięzienie uwodzenie uwolnić uwolnienia uwolnienie uwydatniać. tillbedjan tillbedjan förleda.utykać. förföra fängsla fängelsestraff fängelsestraff förförelse lösgöra. troska. broń uzdą uzdolniony uzgadniać uzgadniać uzgodniony uziemienia uziemienie uziemienie uziom. enas. zwiększać. uziemiać uznać uznaj uznaj uznania uzupełniać. opieka. tillåta hänsyn. gårdsplan.utwardzać utykać utykanie (na nogę). disponera anmärkning. befrielse stegra accentuera. komplettera. wzmacniać uwypuklać uwypuklać. yttrande uppmärksamhet uppmärksamhet befria uppmärksamhet påpasslig dyrka. kuleć utylizacja uwaga uwaga iony uwaga. dyrka. försäkran beväpning beväpning beväpning tygla. uwypuklać wzmagać. podkreślać uzależnienia uzasadnienie zaufania uzbrojenia uzbrojenie uzbrojenie. kult.zupełny. całkowity uzwojenie hårdna. samtycka. tillbedja.cześć. botten. jord. ukończyć. betona beroende tillförsikt. enig mull mull mark. befria befrielse utlösa. betsla duglig överensstämma. full spiral . obóstwiać. czcić. fullborda. överenskomma överens.

användning.upadek (z konia lub z roweru). bruk. podaż. inalles. nytta.uzwojenie. rozsypać. zwyczaj użyczyć. puss ro tillgång. dostawa.s zwitek papieru lub drewniany wiór służący do przypalania fajki czy rozpalania ognia v całować (się).spilt/spilled>) rozlać. begagna. magiczny w całości. bruk.spilt/spilled. przydatny użytkować. eksploatować. tillförsel. nyttig hjälpsam utnyttja utnyttja bruka. förmedla.) pederasta. älva alldeles sammanlagt. zastosowanie. spoczywaćodpoczynekv obdarzyć (zaufaniem itp) v zaopatrywać. anskaffa utveckla. zasilanie. trafikera anställa bruka. erhålla. zatrudniać używać. pomocny. uzwajanie uzyskać uzyskiwać uździenica użycia użycie użycie. bruk. vinna. nawijanie.wyjawić. stosować.użytek. np.) v leżeć. leverera. vinna. pedał. användning. nytta. np. havande hemma . <we shall go> pójdziemy użyźniać V (<spill. <we shall go> pójdziemy używany do tworzenia czasu przyszłego. i fe. odpoczywać.czarodziejski. dostarczać. ogółem w ciąży w domu spiral utveckla. begagna. korzyść używany używany do tworzenia czasu przyszłego. trafikera antikvariat skall skall befrukta spilla kyss. hos.k <Keep It Simple. begagna. udzielić. nytta. zasilać. przekazać użyteczność użyteczny użyteczny. stosować.pocałunek. förse över på. kyssa. wykorzystywać używać używać. användning. anskaffa grimma bruk bruka. wykorzystywać użytkować. zapastakże <supplely> giętko. Stupid!> (intern. (slang. erhålla. trafikera bruk bibringa nytta brukbar. całkowicie w całości.zaopatrzenie. tillsammans grossess. elastycznie verte w w bajkach: określenie dobrej istoty dysponującej mocą magiczną.

na.<inch> . w dole. poprawnie. uppe emot. i . do góry.wewnątrz.spadek (terenu). ściśle. poprawny. rätt. riklig olik annars.w zwrocie: <the ins and outs> szczegóły (sprawy).wewnątrz. mot. od siebie w paski. befordra i längden prickig. w rezultacie (czegoś) w żadnym wypadku w. zdrowy. na piętrze. należyty.w zwrocie: <the ins and outs> . fjun. anorlunda omkring omkring följaktigen. ensam över i ordning bråttom rät. utför. i på. dokładny. cętkowany w oddaleniu w oddaleniu. vid. w środku.cal inne. hos. in. fjun. dokładnie. prawa strona. w pewnej mierze w pobliżu w pojedynkę w poprzek w porządku w pośpiechu w prawo. nadanför.<inch> cal w. akurat.w górę w kierunku do w kierunku przewodzenia w końcu.in. nadanför. nedanför ned. omkull.naprawić. rättighet. w ciągu. fram. pręgowany w pewnym stopniu. wliczając w to w wyniku. inomhus ned. inaczej w przeciwnym razie. prawo. prosto. innanför. fläckig sönder sönder randig i någon mån kring. alltså faktiskt i mitten inne. naprostować w przeciwieństwie do. puszek w górę w górę i w dół w górze. alltså ingalunda in på. m. w środku. na dół w dół. befogenhet. w górę (po schodach) w górze. nedåt. niżej.w domu. za. w inny sposób.puch.słuszny. hos. nere nedåt. wreszcie w kropki.. cirka. åt anfallsspelare. ungefär. na. nere uppåt av och an uppe upp. omkull. do środka w. höger. inaczej w przybliżeniu w przybliżeniu. nakrapiany. wysoko. inuti uppsluppen i mjugg. wewnątrz budynku w dół w dół.dolny. do. i smyg inklusive följaktigen. nedåt. około w rezultacie w rzeczywistości w środku w środku w świetnym humorze w tajemnicy w tym.słuszność. w ciągu.szczegóły (sprawy). utför. omkring allena. za.

kämpa vält. strida valuta valuta vält. hårdhet. (ekon.obciążyć wagon sypialny wahać się wahać się. być niezdecydowanym wahadła wahadło wahania wakacje walc walc. kämpa dust kämpa.) bilans. defekt (w programie) . jämvikt tyngd. bristfällig vikt gnabb. balans. kamp. niezupełny. bristfällig ofullkomlig defekt. odważnik. duns slåss. streta. söla vanilj vanilj kar . kamp. tvekan semester.) bilansować. środek płatniczy. równoważyć (się) waga. opłatek waga waga waga. strid. vals dröja. fel. zepsuty. trotsa. uszkodzenie. (gramat. strida. djärv. skaza. nęcić wachlarz wada wada. skärpa våg. ciężarek. slagsmål. vals vält. poziom ważności waga. fel. bock defekt. (ekon.) wadliwy. równowaga. käbbel oblat oblat väga. lod. kamp.ważyć.tańczyć walca walce walczący walczyć walec waleczny walić walka walka wręcz walka. zakłócenie. balans (w zegarze). käck dunka. vikt stränghet.) ułomny wadze wadzić się wafel wafel. tynga tyngd. slagsmål. streta.walczyć. fläkt skuld. dröja pendel pendel villrådighet. strida krigförande slåss. zważyć. strida. ferie vals vals kämpa. lod. ruch. strid. walec (drogowy) wałek. morsk. bock skuld. tillgodohavande. walec drogowy wałęsać się wanilia wanilią wanna locka fläkta. obieg wałek. vals tapper. ciężar.wabić. zrównważyć. vikt sovvagn tveka. usiłować waluta waluta. dröja tveka. kamp. istotność. niedokonany (gram. modig. błąd wadliwy wadliwy. niedoskonały.

matsäck. beskaffenhet erforderlig tillstånd. värdera. vecka kö lager. lind hetta. villkor. vakt. medelmåttlig. fläta. medelmåtta merit värde. gatunek drzewa cytrusowego war warcie warczeć wardze warga warga. värd patrull. värme värde. varv lager grovlek bod. brumma pip. pokład warstwą warstwą warsztat warsztat wart warta wartki wartościowy. przymiot wartość. läpp omväxling sinnessjuk. hospital. skickt. läpp pip. kondition. beskaffenhet proviant. valör.lipa. brumma plissera. livsmedel grönsaker din. zasługujący wartownik wartownik (znacznik początku lub końca) warunek warunek warunek warunek warunek stan. bevaka.wart. cenny. term tillstånd. wymaganie warunek.wanna. genomsnitt. zaleta. usta wariancie wariat warknąć warkocz warkocz warstwa warstwa. valuta medeltal. zastrzegać warunkach warzywa wasz watolina watroba kar kalk. kadź wapno wapno.warunkować. upphetta. akta snabb värdefull dyrbar värde. skick. villkor. värd post (vakt) post (vakt) tillstånd. butik verkstad värde. eder vadd lever . dåre morra. cenny wartościowy. kondition. villkor. balia. skickt. varv lager. läpp pip. lind kalk. okoliczność warunek. skick. beskaffenhet matvaror. drogocenny wartość wartość średnia adj średni wartość. skick. zastrzeżenie. tillförsel merit termin. värma. <lips> wargi. kondition. värd morra.

vek. helt. stilla kost. jämt . svag betvivla. niepewność wątpliwość wątpliwy wątpliwy. niepewny wątroba wąwóz wąż wąż wbrew wcale (nie). smal mustasch polisonger polisonger tråd matt. nić wątły. istotny. obowiązujący. smal trång. snäv. tvivel betvivla. giltig betydande. lista försåt. węszyć. ciążyć (<upon sb> komuś) wąchać wąchać wąchać. betydelsefull väga.zwężać (się) wąsy wąsy wąsy u zwierząt wątek.zasadzka wciąż lager träd skål skål vas slända. słaby wątpić wątpić. tvivla. strupe orm orm.wawrzyn waza wazon wazon ważka ważność ważność ważność (moc prawna). nämnd. vädra. prawidłowy ważny. förteckning. ograniczony. parfymera. smal trång. viktig. viktig. pociągać nosem wąs wąsach wąski wąski zawęzić (np. tvivelaktig lever klyfta. tvivla. tvivelaktig betänklig. legalność ważność moc prawna. tynga väga. w ogóle wcale iać wchodzić na pokład wciągać na listę wciągnąć w zasadzkę.wątpliwość. betydelsefull hållbar. tveksam. ciasny wąski. snäv. tvivla. nie dowierzać. tilja. snok trots alls alldeles. tvivel betänklig. smal trång. snäv. frossa (äta mycket). zbiór przeszukiwanych informacji) wąski. tynga väderkorn. legalność ważny ważny ważny (posiadający moc prawną). akcja włókno. styrelse. giltig hållbar. ani trochę. bräde nota. snäv. om hundar fnysa fnysa mustasch polisonger trång. trollslända storhet giltighet giltighet giltighet betydande. bakhåll alltid. ważki ważyć ważyć. parfym. tvivel betvivla. tveksam.

uspokajać się. än. zobowiązany wdzięk wdzięk. poprzedni wczoraj wczoraj wieczorem wczoraj. tyst. inspirować. jeszcze. gracja. mimo to. fortfarande. tyst. mimo to. helg tidig yngling. stilla grossess. ännu. (ekon. do tej pory. inträde. entré inträde.przecież. jednak. fortfarande. sygnał wejściowy. ännu. łaska wecie według według.przecież. stilla alltjämt. stilla alltjämt.nieruchomy.) nakład. uprzedni. bestjäla tacksamhet tacksam tacksam sirlig tacksam nåd nåd veto enligt enligt ingång. milczący. lovdag.obraz statyczny wciąż. milczący. zgodnie z wejścia wejścia wejście wejście wejście wejście sygnał wejściowy wprowadzenie wejście. havande semester. uciszać (się). tillträde inmatning inmatning inmatning . do tej pory. jednakże. jeszcze. łagodny. ännu. nadal. tillträde. nadal.nieruchomy. entré inträde.wcześnie wcześnie wcześniej wcześniejszy wcześniejszy. jednakże. än.wejściowy alltjämt. tillträde.dzień wczorajszy wczorajszy dzień wdowa wdowca wdowiec wdrażać wdychać wdychać. inträde.obraz statyczny wciąży wczasy wczesny wczesny okres wczesny. ungdom tidig tidig förr främre främre i går förra natten i går i går änka änkling änkling införa inandas inspirera. än. natchnąć. fortfarande. tyst. wzbudzać (strach itp) wdzięczność wdzięczny wdzięczny wdzięczny.uspokajać (się).wciąż wciąż. cichy. uciszać się. poprawny wdzięczny. cichy. tillträde ingång. jednak. wkład.

tillträde. garn. ylle ull. odmiana weryfikować weryfikował wesele wesoły wesoły wesoły. zapis. beslöja ull. radosny. dok. deklaracja celna wejście. radosny. homoseksualny. besanna vigsel. glad suck. interiör invärtes invärtes invärtes . w środku.wejście. bezmyślny. fläkt ventil muntligen värva värva krydda. sucka lus veteran veterinär veterinär inne. hasło (w księgach. bröllop skämtsam munter lekfull bekymmerslös glättig gladlynt. pogodny westchienie westchnąć westchnienie wesz weteran weterynaryjny weterynarz wewnątrz wewnątrz wewnątrz. ujście wynik. pozycja. duchowy. w granicach. in. dostęp wejść (w podkatalog) wejść. innanför. sucka suck. verifiera. inuti. inuti innanför. inuti. flor. w obrębie wewnętrzny wewnętrzny wewnętrzny wewnętrzny wewnętrzny. wkroczyć. wlot. entré stiga ned inträda slöja. hölja. inträde. w głąb utgång.homoseksualista. inom innanför. nieuważny. wprowadzić.słowniku). sucka suck. homoseksualistka wesoły. ylle ullig luftväxling luftväxling fläkta. verifiera. wjazd. tillträde ingång. wejście. do wewnątrz. wpisać welon wełna wełną wełnisty wentylacja wentylacją wentylator wentylator werbalnie werbować werbował wersja. inom inre inre. figlarny wesoły. munter. glättig. wstąpić. garn. besanna pröva. nummer inträde. niefrasobliwy wesoły. smak pröva.

blåsa. sęk. meddelande. utmaning. misja wiadomość. kallelse utmana. zakomunikowanie. glosa budskap. łączność. törn. bud budskap. knop knut. Węgierka.podróżowanie.). wyzwanie węch wędrować wędrował wędrowny wędrowny. landstrykare ströva kol stenkol. kallelse stämning (lag.wewnętrzny. język węgierski.wiązać węzły whisky whisky słodowa wiać wiadomości. os. utfordra osa. kol (sten-) kol (trä-). sęk. porozumienie wiadro. kommunikation hink hink. wędrowiec. komunikacja.węgierski węgierski węglowodan węgorz Węgry węzeł węzeł (graficzny na krzywej składanej) węzeł (także jako jednostka szybkości: mila morska na godzinę). träkol ungersk ungersk kolhydrat ål Ungern knut. orędzie. przeskakiwać z tematu na temat węgiel węgiel węgiel drzewny Węgier.wędrować. komunikat. nowiny wiadomość wiadomość wiadomość wiadomość. trudność. knop visky malt slag. krajowy wezwania wezwanie wezwanie (sygnał zmuszający do ujawnienia tożsamości). ämbar . przesyłka komunikat wiadomość. włóczęga. bud nyhet ord. knop knut. fläkta nyhet budskap. tramp. lukta. kubeł wiadro.wiązać węzły węzeł graficzny na krzywej składanej węzeł także jako jednostka szybkości: mila morska na godzinę. bud skrivelse. włóczyć się wędrówka. podróżujący.). komunikat wiadomość. pójść na wycieczkę.wędrować (pieszo). dofta. lukt vanra vanra resande ambulerande ströva vandring luffare. knop knut. kubeł invärtes stämning (lag. knop knut. trudność. podróże wędrówce wędrówce wędrówka. rapp. bud budskap. infoimacja.

więź. lära. åhörare. anemometr wiąz wiązać. rozwidlenie. wyznanie wiarą wiarą wiarygodny wiarygodny wiatr wiatr. audiens. vikarie. vrida. vira. synbar skönjbar. linda. widełki. övertygelse tro.węzeł. ringla. pęk wibrować. syn. ringla. religion autentisk trovärdig vind. jawny widok widok. åsyn. stråle. blåst. widoki na przyszłość widok. nadzieje. religion tro. vrida. widoki na przyszłość widokówka widowisk widownia tro. łączyć n wiązanie wiązać. religion tro. auditorium . blåst. vira. blåst. binda klase. bukta sig vind. synbar skönjbar. wić wiatrak wiatromierz wiatromierz. perspektywa. deputera storm gaffel gaffel uppenbarelse spöke horisont sikt sikt sikt framträda. nadzieje. powiązać. knippa balk. <prospects> możliwośći. perspektywa. vibrera dallra. knippa dallra. bukiet. anblick. vice.wiara wiara. linda.rozwidlać się widmo widmo widnokrąg widoczność widoczność. pęczek wiązka wiązka promieniowania wiązka. możliwośći. bemärkt skönjbar.wound>) zwijać. vrida. övertygelse tro.(<wind. nawijać. stråla klase. bukta sig väderkvarn anemometer anemometer alm binda knyte. widzialność widoczny widoczny widoczny dostępny widoczny. linda. bjälke. lära. przekonanie wiara. ringla. nawijać. lära. knippa klase. sevärdhet utsikt utsikt brevkort glasögon företräde. zwijać. publik. wić wiatr. krawat wiązanka. widły. dostępność widoczność. vibrera suppleant. łączyć. slips. synbar sikte. skina. zaufanie. bukta sig vind.wound. drgać wibrował wice wichurą widelec widelec. vira.

sędziwy wiekowy wielbiciel wielbiciel. ålder århundrade. kochanek wielbiciel. ålder ålderstigen beundrare älskare beundrare kamel lott flera. storartad stor adlig.starzeć się. rozmiar.) wartość bezwzględna åskådare syn träffa. förnäm. kväll Wien lärdom.tysiąc (dolarów.w podeszłym wieku. bekantskap. dostojny. funtów) wielki. många Storbritannien påsk stor långfredag högtidlig. wsiowy. vetande. sekel århundrade. nauka. epoka. skåda evighet evinnerlig. wielbicielka wielbłąd wiele wiele Wielka Brytania Wielkanoc wielki Wielki Piątek wielki. era. rozmiar wartość bezwzględna wielkość. häxa så lantlig lantlig lantlig tidsålder. rolny wiek wiek wiek (100 lat) wiek. evig afton. bekantskap. vetenskap. wytrzymywać. känna häxa trollkvinna. omfång. insikt veta. vetenskap. storlek. (matem. prostacki wiejski. ha reda på.widz widzenie widzieć wieczność wieczny wieczór Wiedeń wiedza wiedza. se. insikt lärdom lärdom. wspaniały. vetenskap. poznanie wiedzą wiedzieć wiedźma wiedźma wieę wiejski wiejski. bekantskap. vetande. uczenie się wiedza. inse. vetande. aged. amator (czagoś). ädling storhet kvantitet format. ädel. ogrom. nummer kvantitet storhet storhet . insikt lärdom. duży wielkoduszny wielkość wielkość wielkość wielkość ilość wielkość. sekel tidsålder.

forsla. strof rad. räcka. krona. föra. świnia wieprzowina wieprzowiną wiercić wiercić.wieloryb wieniec wieniec wieńca wieprz wieprz. nazwa programu wyświetlającego interaktywnie zawartość pliku tekstowego) więdnąć val hattkulle. rodd vers. borra. lojalny. kröna krans krans svin svin fläsk.musztrować wierność wierność wierność wierny wierny. kolumna więc więcej więcej (m.in. bibringa torn torn torn torn därför vidare. flera vissna.musztra. framföra. griskött uttråkad drilla. wers wiertarka wierzba wierzbą wierzch wierzchołek wierzchołek. griskött fläsk. flera vidare. drelich. pil träd vide. mer. exercera trohet trohet lojalitet trogen. slagsmål. strof drilla. wiertarka. dokładny wiersz wiersz (tabeli) wiersz. blekna . bris ekorre ekorre transportera. exercera vide. górować wieża. godny zaufania. trofast vers.wznosić się. szczyt wierzyciel wierzyć wierzyć. świder. pil träd övre apex apex borgenär tro tro hänga landsbygd by allmoge bonde kåre. hjässa. mniemać. mer. przypuszczać wieszać wieś wieś wieśniacy wieśniak wietrzyk wiewiórce wiewiórka wieźć wieża wieża strzelista wieża.wiertło. trofast trogen. borra. baszta.

snurra yra. kruszyć (się). språng. blekna fängelse fängelse fängelse fånge fängelse julafton tusenfoting schäfer fuktig. fukt fuktig ulv. <chips> frytki.więdnąć. tadel skylla på. virvel. płowieć.wykonywać pętlę wirować. wyszczerbić wir wir. odłamek. klandra. drzazga.zwilżać wilgotny wilk willa wina winą winą winić winić. tadel skuld skylla på. vindruva druva. klandra. resår. łupać.zarzut. potępienie winien winny wino wino (czerwone) wino hiszpańskie winogrono winogrono. potępiać. tadel skyldig skyldig vin rödvin sherry druva.strugać. virvel. wirować wirować wirować zapętlać się. klander. ganić. blaknąć. winrośl winorośl winowajca. vindruva vinranka brottsling violoncell. källa. zanikać więzienia więzienie więzienie. fukt fukt fuktig. klander. oskarżony wiolonczela wiosło wiosło.wilgotny. obracać (się) wisieć wiśnia wiśnia. spinna rotera hänga körsbär körsbär hälsa . varg villa skuld skylla på. snurra rotera snurra. czereśnia witać vissna. klandra.wiosłować wiosłować wiosna wioślarz wiór.uwięzić więzień więźienie wigilia Bożego Narodzenia wij wilczur wilgoć wilgoć wilgoć. układ scalony. cello åra åra åra brunn. vår åra flisa yra.kręcić się. klander.

besök. niebawem. inbegripa mästare.mile widziany wiwatował wizerunek wizja wizja. fömåga befogenhet. patron härskare. linijka (do rysowania) władca.mile widziany witać. funt szterling. besök. kärkommen hurra image. hälsa på inspektör besökande. wstawić. suweren (moneta). niebawem wlec wlec się wliczając w to wliczyć władca władca.powitanie. om strax snart snart strax släpa. suwerenny władca. monarcha. zjawa. hälsa på visit. rund. suwerenny władca. zwiedzać wizytator wizytator wkleić wkleić wkleić. främmande in smet. <Lord> Pan (Bóg). suweren moneta. (serdeczne) przyjęcie.odwiedzać. lord (jako tytuł) władca. bild syn syn visit. zwiedzanie. omkring. zaraz wkrótce. hälsa på visit. gäst. lord (jako tytuł) władza władza kierownicza włamania välkommen. pan. avlagring.witać. kring. udział wkładać wkładać. zaraz. zjawisko. kärkommen välkommen. insats.powitanie. besök. hälsa på visit. tillskott peta peta infoga rond. wpychać wkładce wkoło wkrótce wkrótce wkrótce. besök. bemästra. kraft. styrka. husbonde. auktoritet inbrott . odwiedziny wizyta. monarcha. <welcome!> witajcie!. Pan (Bóg). wkopiować wklejać wklęsłość wklęsły wkład wkład wkład. funt szterling. pasta smet. klister. deponera inmatning bidrag. duch wizycie wizyta wizyta.monarszy. medräkna. witajcie!. välkomna. (serdeczne) przyjęcie. klister. pan. välkomna. linjal regent regent herre herre makt.monarszy. varv. pasta interfoliera hylsa insjunken fyndighet. dragga traska inklusive omfatta.

besittning. uchwyt właściwie. aktywować włączyć. oprawka. egendom. dziedzic właściciel. rättighet. hyresvärd värd. rätt. vana. posiadacz właściciel. sierść włoski włoski. odpowiedniość. słuszny. przymiot właściwy właściwy. innehavare innehavare hellre. atrybut. własność. prawidłowy prawo właśnie właz włączyć. ägarinna. hårstrå italiensk italiensk hår. gods konvenans attribut läglig rät. egendom. innehavare ägarinna. ägarinna. dość właściwie. zarejestrować.język włoski.pensjonatu. przypisywać. kull aktivera införliva italiensk raggig. posiadacz. egen sedvänja. potargane (włosy) Włochy włos.hotelu. tillhörighet ägodel. raczej. niestandardowy właściciel właściciel właściciel domu w którym wynajęto pokój. ägare värd. sed ägare. gods äga. właściwość (zob. cecha własny własny. egenskap. Włoch. ziemianin właściciel kamienicy właściciel lombardu właściciel sklepu tytoniowego właściciel ziemski właściciel ziemski. ganska faktiskt attribut egendomlighet ägodel. właściwość. gods ägodel. befogenhet. włosy. egenskap. nieco. pantlånare tobakshandlare jordägare patron ägare. egendom. egenskap. okaziciel. infoga ta på sig ta på sig lösdrivare lösdrivare spjut . höger. hyresvärd pantbank. lurvig Italien hår. snarare.włamanie włamywacz własność własność. przyłączyć. zalegalizować Włoch włochaty. dostosowany do życzeń użytkownika. införa. ściśle mówiąc właściwość właściwość właściwość właściwość. riklig just kläcka. rączka. przyzwoitość właściwość. faktycznie. zmierzwione. Włoszka włosy włożyć włożyć (na siebie) włożyć na siebie włóczędze włóczęga włócznia inbrott inbrottstjuv ägo. hårstrå tillsätta. krzaczaaste (brwi).

vatten vattna. insikt inblick. wewnętrzny. pika włóczyć się. polewać. innanför. bevattna.. ociekać. wodoszczelny wodorost wodorost. anmana. zaangażować się.wewnętrzny. rozpocząć ofensywę.. krajowy wnętrze. bevattna. vatten vattna.podlewać.plaża. bukt grop inre. poić wodą wodny wodoodporny. nitka. sjösätta slunga. intuicja wnikliwy wniosek wniosek wnioskowanie wnosić udział wnuczce wnuczka woda woda.wodowanie wodować statek. insikt akut slut. kosmyk. bevattna. inuti inrikes inre. provins.włócznia.wewnątrz (czegoś).. zaangażować się. provins. vattentät alg alg havs-.osiąść na mieliźnie. län landskap. anmaning.położony wewnątrz kraju. rozpocząć ofensywę.wewnątrz. do środka. slutsats bön. vatten vattna. begäran resonemang medverka dotterdotter dotterdotter vattna. osadzić na mieliźnie wnęka wnęka wnętrze wnętrze. vattentät vattentät slunga. wałęsać się włókiennictwo włókno włókno stąpienie włókno. in. interiör medverka inblick. do wewnątrz. piaszczysty brzeg. bevattna.wodowanie wodór wojenny województwa województwo spjut dröja. län . w domu. tång vattenfall impregnera. głąb lądu (kraju).wewnętrzny wnieść udział. söla textilvaror fiber garn stranda vik. przyczynić się wnikliwość wnikliwość. alga wodorosty wodospad wodoszczelny wodoszczelny wodować (statek). anhållan. środek. poufny. sjösätta väte krig landskap. głab kraju. w (czymś) wnętrze. vatten impregnera. interiör inne.

(przen. bära farvatten anförara .uwolnić wolumin. obesatt fri.swobodnie. läte. natężenie dźwięku wołać. bag. przywileje wolność. prawo (<of sth> do czegoś) wolny wolny wolny czas wolny etat wolny. darmowy. sakta. ledig omfång. nie zajęty wolny. (informat. testamente. oxkött nötkött. hövlig inbördeskrig värd krigisk krigare krigare armé. nazywać. zadzwonić (telef. påringning. żołnierz wojsko wojskowość wojskowy wojskowy. swobodnie. kappsäck. volym benämna.) wywołanie (podprogramu) wołowina wołowina. ledig avvara. säck vax vax vax föra.wołanie. rozmowa telef. bez skrępowania. odwiedzić. här militärisk militärisk militärisk krigisk skall. trög ledig. chętnie. wolno. oxkött arom väska.) pretensja wołowiną woń worek worek wosk wosk. ochoczo wolność wolność. powolny wolny. odwiedziny. lak woskować wozić wód wódz krig civil. <liberties> przywileje wolność. säck påse. połączenie telef. oxkött nötkött. väcka nötkött. påse. wolumen. tom (dyskowy)objętość głośność. militarny wojskowy..wojna wojna domowa wojna domowa Wojna Światowa wojowniczy wojownik wojownik. titulera. swobodny. wojenny wola woleć wolno. skona fritid vakans långsam. appell.. storlek.). krzyk. bezpłatny. bezpłatnie. spara. vilja föredraga obehindrad frihet frihet frihet frihet fri. wizyta.

oferta przetargowa. påverka påverka. sensibel mottaglig känslig. mieć wpływ na co wpływowy wprawa wprawiać w zakłopotanie wprawiać w zakłopotanie wprawiać w zdumienie wprawiać w zdumienie. zgłaszać wprowadzenie wprowadzenie.wywierać wpływ wpływać wpływać na. kareta. w takim razie wóz. stirra. åkdon. wtedy. zdumiewać wprost. likvid. uppseende intryck.przetarg. inleda inträda rekommendation. polecenie (kogoś komuś). övning. beveka inflytelserik idka. kärleksfull . inverkan. naprzód wprowadzać wprowadzać. glo gapa. przewóz. bår åkdon. taxa. beveka inflytande. vana snopen förväxla förbluffa förbluffa förut introducera. wagon. zaznajomienie. inledning rekommendation. kärra barnvagn lastbil inskärpa gapa. uczulony. zaznajomienie. prägel känslig. miękki. späd. koszty transportu wózek wózek wózek dziecinny wózek. drażliwy. delikatny. öm. påverka inflytande. wytrzeszczać oczy. więc. stirra. inledning återfå vrak sensation. wstęp (do książki) wprowadzenie. następnie. avtryck. införa.wół wówczas. sedan vagn. (amer. hållning. ekipage kärra.) ciężarówka wpajać coś komuś wpatrywać się wpatrywać się. gapić się. honorar. przelew wpływ wpływ. inverkan. transport. wstęp (do książki) wracać wrak wrażenia wrażenie wrażliwy wrażliwy.zatem.utkwiony wzrok wpisać wpisowe wpisowe wpłata wpłata. wpisywać. styra då. zmysłowy wrażliwy. sensibel mör. praktik. bezczelnie patrzeć. utbetalning remiss påverka. przedstawienie kogoś komuś. glo uppteckna inträdesavgift provision. powóz. polecenie kogoś komuś. czuły. inledning rekommendation. arvode betalning. na przodzie. przedstawienie (kogoś komuś). czuły wrażliwy. dotyczyć czego. czuły. vagn.

zgiełk larm wrzeć koka. się. gala wrona.(kolej. kontynuować/rozpocząć .na öster wschód wschód (strona świata). gallskrika wrzawa. återkommst.oferować wreszcie wreszcie wręczać omsider. torfowisko. zwrócić. skrik wrześien september wrzos ljung wrzosowiska hed wrzosowisko. retur.wrzask.cumować hed. skrik wrzask skräna.crew. returnera. returnera. krzyk skrika. retur. się. förtöja wrzód abscess wschodni östlig wschodni orientalisk wschód öster wschód ost wschód (strona świata). zwrot. dać zysk. zyski wrócić. zwrot. port wrota hamnstad. rop. böld wrzesień september wrzeszczeć. babord. krzyczeć. äntligen slutligen överlämna. leverera wrodzony medfödd wrodzony medfödd wrodzony naturlig wrogi fientlig wrogość fiendskap wrona kråka. utlämna. oddać. hamn wróbel sparv wrócić.powrót. rop. rädda.powrót.wschodni. oddać. återvända zyski wróg ovän wróg. <returns> återvända . återkommst. dać zysk.crowed>) piać kråka. gala wrota grind. dochody.wschodni. avlämna.) tender. nieprzyjaciel ovän wróżba förebud wróżbita spåkvinna wrzask skrika. odwzajemnić återgå.(<crow.dochody. zwrócić.na ost wschód wschód słońca soluppgång wsiadać inskeppa wsiadać (załadowywać) na statek (lub inskeppa samolot) wsiąść/wejść (na coś)/posuwać się trivas naprzód. odwzajemnić återgå.

givmild ärorik. hojność wspaniałomyślny. konsola. assistera bistå. wskazywanie. hjälpa. nawias wspornik. gemensam. medspelare. samhälle. oznaka wskazany wskazówka wskazywać wskazywać. równoległy równoczesny. beteckna. kavaljer gemensamhet. doskonały wsparcie wspierać się wspierać. praktfull hjälp. wskazówka. assistera klänga. sygnalizator wskaźnik. jednoczesny równoważny zbieżny identifiera beteckning beteckning beteckning rådlig antydan. zidentyfikować. znak wskazanie. tarvlig jämlöpande jämlöpande .wskazać. vanlig. pamiątka wspornik. tyda på körvisare visare körvisare flagga tomte körvisare visare ädelmod ädelmodig. rozpoznać wskazanie wskazanie. utpeka. hojny wspaniały wspaniały wspaniały. frikostlig. towarzystwo. wzmiankować wspomnienia wspomnienie. wskazanie. społeczność wspólnota. gemensam allmän. ståtlig. härlig. menighet gemenskap allmän. indykator. typowy współbieżny współbieżny. pomagać wspinać się wspominać wspominać. delägare. pamięć. anvisa. zmienna wskaźnikowa wspaniałomyślność. pokazywać wskaźnik wskaźnik wskaźnik (radiolokacyjny) wskaźnik stanu wskaźnik z celownikiem wskaźnik. popularny. gemensam. ordinär. medverkan.pocieszać wspólnik wspólnik wspólnik. klamra. wskazówka. członkostwo (towarzystwa naukowego) wspólny wspólny wspólny wspólny sumacyjny. beteckna. vanlig. led inbördes. härlig magnifik präktig. nämna erinran åtanke klammar trösta medbrottsling umgås kompanjon. tyda på anvisa. klättra påminna sig omnämna. towarzysz wspólnota. hjälpa. utpeka.współbieżny częsty powszechny. bistånd bistå. związek. tarvlig skarv. omtala. ordinär.

współczesny współczucia współczucie współczucie. frånsida efterbliven efterbliven efterbliven ringla antagning förspel tillträde förbjudet ej tillträde förspel förspel antagning företal. baklänges. wyrazy współczucia. tävlan konkurrens. niedorozwinięty. niechęć samtida medlidande medkänsla medkänsla medlidande kondoleans sympatisk taxera inflätning. awersja. samarbeta umgås medbrottsling medbrottsling gemenskap medbrottsling konkurrens. tillbaka backa. konkurrera resa sig. fläta samman samverka. wstecz wstędze wstęp wstęp wstęp wzbroniony wstęp wzbroniony wstęp. współwinny współsprawca. przeciwbieżny. preludium wstęp. sympatia. przyjęcie (na uczelnię). dostęp. wspólnik (w nielegalnym przedsięwzięciu) współudział współwinny współzawodnictwa współzawodnictwo współzawodniczyć. opóźniony. przyznanie się wstęp. tävlan tävla. zacofany wsteczny. umieścić. wzajemne zrozumienie współczucie. baklänges. kondolencje współczujący współczynnik współczynnik międzyliniowości współdziałać współpracować współpracownik współsprawca. litość współczucie. stiga upp infoga infoga infoga band band bakut. do tyłu wsteczny wsteczny. tillbaka bakut. förord bestiga avsmak ovilja.wkładka wstążce wstążka wstecz wstecz. medverka medarbeta. przeciwbieżny zacofany wsteczny. konkurować wstać wstawiać wstawić wstawić. część wstępna (programu) wstęp. aversion avoghet . na tron) wstręcie wstręt wstręt. przedmowa wstępować (np.

propp. agitera abstinens abstinens återhållsam kontinent. samtliga. vidrig jordbävning krus. bland inviga någon i intrång då. allt. hańba. cały. każdy wszerz wszędzie wszyscy wszystek. häkta refräng sömn. världsdel undertrycka. all allting. blygsel blyg. varenda över överallt. zupełnie wszystkie wszystko wszystko wściekać się. wszyscy. all allting. chockera. plugg . all allting ilska.wstrętny wstrętny.refren wstrzymać wykonanie. all allting. stöt uppröra. szaleć. niemiły.wściekłość. blygsel skam. kruka chock.całkiem. samtliga. przykry. ursinne. samtliga. sedan tisdag sekundär infoga plomb. ilsken. furia wściekły wśród wtajemniczać wtargnięcia wtedy wtorek wtórny wtrącać wtyczka motbjudande. skämmas hårnål allsmäktig allsmäktig allsmäktig allestädes närvarande allsidig universum allvetande var. zachować wstyd wstyd wstyd. kväsa arrestera. abstynencja wstrzemięźliwy wstrzemięźliwy wstrzymać wstrzymać się wstrzymać (się). varje. wszystko. blamage. osmaklig. samtliga. allt. wszechmogący wszechmogący wszechobecny wszechstronny wszechświat wszechwiedzący wszelki. skygg blygas. zawstydzić wstydliwy. ruskig. nieśmiały wstydzić się wsuwce wszechmocny wszechmocny. obrzydliwy wstrząs wstrząs wstrząs wstrząsać wstrzemięźliwość wstrzemięźliwość. sova behålla vanheder. zasnąć wstrzymać. allt. osmaklig. skam skam. allestädes allting. ursinnig mellan. förbittring. złośliwy wstrętny. vidrig otäck motbjudande. allt.wstydzić się. raseri rasande. każdy. anhållande. smälek. zatrzymać. ruskig.

elekcja morbror.wybaczenie. znakomity. knöl alternativ urval alternativ utsökt. godny uwagi wyborca wyborcą wyborny wyborny. ljuv.przyrządu) wybierz wybitny wybitny wybitny.wybrany wybierać wybieranie.wyborowy. utse plocka välja plocka. tarvlig vulkan väv ni. hacka. zdumiewający. man. duns. undflykt hage bleka bleka utvälja. onkel morbror. darować. anmärkningsvärd väljare väljare välsmakande. w najlepszym gatunku wybór. märkvärdig. opcja.zegara. onkel plump. delikat välsmakande. <pardon!> przepraszam wybawca wybieg wybieg dla koni wybielać wybielić. vulgär. vulgär. ewentualność. anmärkningsvärd. smakowity wyborny. zwykły wulkan WWW wy wyasfaltować wyasfaltować. dyrka upp. alternatywa wybór. inny. tarvlig plump. rozjaśnić (włosy) wybierać wybierać wybierać (w wyborach). doborowy. pyszny. stryj wujek wulgarnie wulgarny wulgarny. utse sevärd.wuj. delikat utsökt val törn. val val . farbror. dobór wybór. val utsökt. farbror. dobieranie wskaźnik wybierać.ekskluzywny. välja.tarcza (telefonu. välja. przeproszenie. pospolity. vulgär. znakomity wybory wybój (na drodze) wybór owany wybór selekcja wybór. wyborowy wybierać/nakręcać numer telefonu. tarvlig plump. märklig framträda påfallande. asfalt wybaczać wybaczenie wybaczyć wybaczyć. dig asfalt asfalt förlåta förlåtelse benåda benåda frälsare undanflykt. peta utvälja urtavla utvälja. du. ljuv. wybory.

tjuta utflykt tur. utflykt. putsa. bragd . spränga taxering prygla jämra sig gnälla klippa. noggrann kust krevad brista. tripp.eksploatować. trzeć. wyzyskiwać wyczyn bohaterski. tjut. parfymera. snava. zbiór. węch wyczuwać wyczuwalny wyczyn wyczyn wyczyn (bohaterski). bedrift. zaznaczyć wybrakowany wybredny wybredny wybrzeże wybuch wybuchnąć wycena. skära. bragd utnyttja. perfumy. napisu segment procesora segmentowego przedział czasu. bristfällig kräsen speciell.trawić. irytować (się) wycinać. rozpuszczać. spricka. parfym. annullera utmattad utmattad utmattad väderkorn. przemyśleć wybrać. streszczenie.wybór. undandra. trippa.wyć wycieczce wycieczce wycieczka wycieńczyć wycierać (się). wyzyskiwać smälta utvälja defekt. przekrój czasowy wycinek tablicy. wyróżnić. vädra. detalj. bedrift. färd utflykt utmärglad frottera trimma. avkvista skiva skiva stum. resonlig. przekrój czasowy wyciszanie wycofać wyczerpany wyczerpany. vinscha sammandrag vinsch sammandrag skräna. vettig utnyttja. bedrift. zwietrzyć. om hundar känna förnuftig. bragd bragd. przycinać wycinek. skärsår. napisu) segment (procesora segmentowego) przedział czasu. wycięcie przycinanie wycinek (tablicy.zapach. rozsiewać zapach. oszacowanie wychłostać wycia wycia wyciąć wyciąg wyciąg wyciągać (coś z czegoś) wyciągarka wyciągnąć (coś z czegoś) wycie iwania wycie. dåd utnyttja.eksploatować. obcinać. skończony wyczerpywał wyczuć. hugg sammandrag hissa. snitt. garantera. gallskrika gallskrika. statist utträda. drażnić.

ske. bokförläggare förläggare. ge efter. wyrwanie (zęba) wydobyć wydobywać. utgivare. prestera ge vika. tåg. befrielse inträffa. wydzielać rozpakowywać. żniwo. frambringa. wersja zwolnić wydarzać się wydarzenia wydarzenia wydatek wydatny. wydajność. synas. wybitny wydawac z siebie. dekompresować (pliki z archiwum) wydra wydrążenia gallskrika. głośny. inbringa härkomst sammandrag utdrag utter utgrävning . tyckas avge förläggare. utgift framträda. omkostnad. utbilda. inbringa förefalla. dochód. utvisa upplaga utlösa. wydajność maszynowa wykonanie.wyć wyć wyć. träna. wycie wyćwiczyć wydaj wydaj wydajność wydajność. przynosić plon. tillbringa. wyciągnięcie. dokonywać. gallskrika skräna. zdawać się. wynik. ge efter. producera. emitować. alstra. osiadanie (gruntu) wydawać wydawać siebie wydawać się wydawać się. infinna sig. uppträda. framträda förefalla. ustępować. dekomprymować. gallskrika inöva. inbringa skapa. hända. tjut.plon. kostnad. produkt. utgivare. synas. puszczać w obieg wydawca wydawcą wydawnictwa wydawnictwo wydłużać wydma wydma (piaszczysta) wydobycie wydobycie. tjuta skräna. dressera. ge efter. bokförläggare skrift bokförlag förlänga dyn dyn ge vika. wydzielać. förbruka yttra undfallande föreställning avfyra utvisning fördriva. träng slöhet. uzysk. spełnienie osiągnięcie wydalać wydalenia wydalić wydanie wydanie (oprogramowania). odnieść wrażenie wydawać. bemärkt ge vika. öva. uginanie się. tilldraga tillfälle tilldragelse bekostnad. wystający.wrzask. wrzeszczeć. poddawać się.

ministerstwo. o grop. łagodzić. förvisa. utlöpa. glatt predika avkunna fördriva. ihålig koncept framtvinga. avtvinga slockna. wgłębienie. landsflykt utvisning lätta. utlöpa. uporządkować. maskowanie dekompresja ekstrakcja (dotyczy projektu układu scalonego) wydzielić wydzielić. beztroska. redovisning förklara förklara utreda . komfortowy wygodny. segra räkenskap.wydrążenie. utracić ważność.skazać na wygnanie wygnanie. dziura. punkt widzenia wygładzać wygłaszać wygłosić wygnać wygnanie wygnanie. departament. sprzątnąć. usunięcie wygoda. förfalla ändelse. dół.figlarny wygląd wygląd. przydzielić wydzierżawić wyeliminować/zgasić wygasić wygasły wygasnąć wygaśnięcia wyginać się. banicja.drążyć. apparition anblick. räkning. departament. landsflykt landsförvisa. rozjaśnić.uspokajać. lätthet gemytlig. utvisa landsförvisa. katedra na uniwersytecie wydział. valv utseende. umrzeć wydział wydział ik wydział. sklepienie łukowe. (amer. aspekt slät. förfalla varuhus varuhus varuhus varuhus härkomst anslå anslå hyreskontrakt släcka släcka utdöd slockna. mellanhavande.dziurawy. ämne båge. förvisa. wyznaczyć. dział. mina. katedra (na uniwersytecie) wydzielanie.łuk. bekväm gemytlig. hemtrevlig fördriva. utvisa vinna. wydalić wygrywać wyjaśniać wyjaśniać wyjaśnić wyjaśnić (sprawę). robić wgłębienie.) ministerstwo. przytulny wygonić. urholka. aspekt. jämn. upływać.całkowicie wydruk próbny wydrzeć wydychać. wklęsły. pusty. rozluźniać wygodny. dział. wydalenie.

seans. przeprowadzać. förrätta. wykop utgrävning wykorzenić utrotning wykorzystać. przeprowadzić (czynność. uträtta görlig görlig görlig föreställning leverantör uppfylla. urholka wykopywać schackta. z wyjątkiem. upparbeta. utföra. förrätta. förråda utfart. uppföra genomdriva uppfylla. avfärd undantag undantag enstaka utgång. egzekucję. uppenbara. wyłączyć wykład wykład. uppträda. bragd wykorzystuj utbilda. ujście. plan) wykonać. nytta. åtal oskarżenie (w sądzie) wykonywanie obowiązków. spełnienie.poza. avrätta. eksploatować nadużyć utnyttja. utfart mantalsskriven. avrätta. odkryć wyjazd wyjątek wyjątek. fullbordad framföra. begagna. przedstawienie wykonawca wykonuj wykonywać egzekucję förklara förklaring uppdraga. användning. wykonać framföra. uppföra framföra. udzielić nagany wykładzina wykonać wykonać. zastrzeżenie wyjątkowy wyjścia wyjście zapasowe na wypadek pożaru wyjście. utföra. utfart brandstege utgång. verkställa. odegranie (roli). prócz.pogodzie: przejaśnić się. stracić (skazańca) uträtta wykonywanie (obowiązków). verkställa. wyrobisko. förrätta. . bedrift.chyba że wykluczanie wykluczyć. wypełnić. urholka wykopywanie. uträtta wykonywać.wykładać. wylot wykaz wykidajło wykluczać wykluczać. posługiwać się. prawdopodobny wykonanie. registrera. bruk. åtal oskarżenie (w sądzie) wykopuj schackta. uppträda. spełnić wykonaj wykonalny wykonalny wykonalny. förrätta. yppa. wytłumaczyć wyjaśnienie wyjawić. odla wykorzystywać. röja. avresa. inregistrera baddare utesluta utom exklusive utesluta föreläsning föreläsning matta uppfylla. uppbrott. wypogodzić się wyjaśnić. verkställa. avrätta. utveckla. förrätta.zadanie. bruka.

sula vanför spratt. dostępny jedynie w. wyładowanie (towaru). rön utropa utrop utropstecken uppfostran. färd vidja. odciążyć wyłącznik wyłącznik samoczynny. anskaffningskostnad uppdraga uppdraga fynd. ujście wyładować wyładować wyładować wyładować. zasobów) wykrzyknąć. obligacji wykwalifikowany wykwalifikowany wykwalifikowany (robotnik) wyląg wyleczyć wylęgać się wyliczać wyliczyć wyliczyć wymienić nadmienić (tj. zwolnienie (z pracy). elementy listy) wylocie wylot. zwolnić (z pracy) wyładowywać. snava. przełącznik wyłączny wyłączny. wymijający wykropkowany wykrycie obiektu i ustalenie jego uspółrzędnych w radiolokacji wykryć wykrywać wykrywanie (np. wyzwalacz wyłącznik. spruta avlopp avfyra avlasta. jedyny.zelować wyłączony. ovett. wykluczający się wyłączny. lossa avlastning debarkera avfyra avlasta. tripp. rutinerad yngel. wysadzić na ląd wyładowanie (elektryczne). knep . utflykt. lossa vidja. tilltag. nieaktywny wyłudzić trafikera smädelse. missbruk..zelówka. korzystać użycie. strömbrytare exklusiv exklusiv enda. bildning utlösning kompetent skicklig. rutinerad skicklig. upptäckt. komplott. wskazać np. växel. sjötunga. zawołać wykrzyknik wykrzyknik wykształcenie wykup weksla. växel. trippa. rozładować. fuffens. konspirera. obowiązek). spełnić (np.wyładować. strömbrytare tur. pożytek. grubbla läka kläcka.stosować. smäda stjäla täppa. sola (gatunek ryby). użytkowanie wykorzysywać wykradać wykres wykreślać wykręcić numer wykręcie wykrętny.. kull uppräkna uppräkna uppräkna stupränna. intrig urtavla ordlek undvikande prickig åtkomst.

växla. hyra hyra ut. styrka. potrzebować wymagany wymarły wymarły. giełda. kraft. wypróżnić (bufor) wymijać wymijający wymijający. wynajmowanie zgodnie z protokołem DHCP slänga. orzekać wymazać. pensja.najem.wymachiwać wymagać wymagać. byta. dingla yrkande. skasować. tillbringa. växla. byte utbyte. lön avlöning lön hyreskontrakt leja. dzierżawa wynajmował wynajmowane mieszkanie wynajmowanie w DHCP. växla. byte avslockna taxering taxera blossa passera. byte utbyte. räcka. löna. dzierżawa wynajęcia wynajmować wynajmować. krav erfordra. zmuszać wymysł wynagradzać wynagradzać wynagrodzenia wynagrodzenie. begäran. usuwać. wycierać. kraft. tränga. kurs wymiany wymierać wymierzenie wymierzyć wymieść. wygasły wymawiać wymawiać. tvinga roman. byta. zamieniać wymienić wymienić. efterfrågan. giva undvikande tvetydig kräkas uppkastning kräkas uttal förebråelse våld. wymiana (waluty).wymiociny wymowa wymówce wymusić wymusić. övergå.siła. oświadczać. wtłoczyć. byte utbyte. pobory wynajem. byta. kasować wymiana. tvinga betvinga. moc. hyra arrendeavgift. hyra leja.zamiana. tränga. skönlitteratur honorera belöna. vedergälla. förflyta. byta. styrka. zmusić. skreślić wymazywać wymazywać. wymień wymieniać. låta logi hyreskontrakt . <forces> siły zbrojne wymuszać. tarva erforderlig utdöd utdöd avkunna avkunna utradera. vedergällning. växla. tvinga våld. anfordran. dwuznaczny wymiotować wymiotować wymiotować. utplåna radera radera utbyte.

pojęcie wyobrażenie. förvränga vind.pudełko. upodobanie. fylla plomb plomb genomdriva . warunki wypadek. följd resultat. przypadek (np. nummer yppa sig yppa sig antal. brännsår. warunki wypadek. fantazja. följd utgång. wymyślić wynieść się wynik wynik. emisja. tilldragelse vidbränna. wydanie (książki itp). wydarzenie wypalać (pamięć stałą) wypalać (płyty CD) wyparować wypełniać. pojęcie.wyobrazić sobie. wizerunek. zdarzenie. <circumstances> okoliczności. ozdobny. infall. tänka sig inbillning. olyckshändelse. uppfinna uppdiktad dikta. slump omständighet omständighet hylsa. izolować. avdunsta plombera. skutek skutkować. podobizna wyodrębniać. wyobrażenie. rezultat. sak.wychodzić. kwota wyobrazić sobie wyobraźnia wyobraźnia. wzorzysty. teczka wypadek. fall. obraz. wydawać (pisma) wyniknąć wyniknąć. brinna vidbränna. zagadnienie. oddzielać wyolbrzymiać. wymyślić. skev olycka. tänka sig inbilla sig. przesadzać wypaczać wypaczać wypadek wypadek. skrin. powstać. rodzaj ciastka. okoliczności. uppfinna sig resultat. polot. nakład. händelse.wynalazek. mål. brännsår. rezultat. pochodzić. förbränna. zachcianka. tänka sig idé idé image. chorobowy). sprawa (sądowa). skrzynia. belopp inbilla sig. förbränna. wykonać påhitt. wymysł wynaleźć wynaleźć wynaleźć. pudło. wyjście. brinna dunsta. bränna. pojawić się wynosić. fall. ilość. upodobać sobie wyobrażać wyobrażenie (czegoś) wyobrażenie. bränna. zapełniać wypełnianie wypełnianie wypełnianie na zasadzie zalewania wypełnić (polecenie). fodral evenemang. być równoważnym. fantasi lust. ukazywać się (być publikowanym). powodować wynik. påfund dikta. bild isolera överdriva vanställa. futerał.suma. låda. przewidzenie. puszczać w obieg.fantazyjny. uppfinning. kasus.

rak härleda utrymma försöka. bemanna. neka. nummer utflöde. sprzęt wyposażeń wyposażyć. dementera förneka avsvärja författa. hyra utarbeta uppsats. zaopatrzyć wypowiedź wypowiedź. rättskaffens. upprätt. rea. avflöde rast. skriva skrift skriftlig avbetala vederhäftig vederhäftig betalning. utrustning utrustning.) instrukcja. zakąska.budować. (ekon. komunikat. upprätt. utrusta påstående. rannsaka tom. expose. ekwipunek. ustawić w pozycji pionowej wyprowadzać wyprowadzać się wypróbować wypróżniać wyprzeć się wyprzedaż wyprzedzenie wyprzedzenie baka.wypiekać wypierać się wypierać się wypierać się wypierać się (czegoś).) wyciąg z konta wypożyczać wypracować wypracowanie wyprawa wyprawka niemowlęca wyprostowany wyprostowany. prosty. omsättning anmarsch. utbetalning remiss utgång. apparatur utstyrsel. tema resa (på sjön) babyutstyrsel rak. oświadczenie. rakryggad. zdanie (twierdzące). oznajmienie. utrusta utrustning. rakryggad resa upp. uppgift påstående. uppgift arrendeavgift. apparatur tillbehör ekipera. ro. likvid. vila förfriskning utreda ekipera. wyrzekać się (czegoś) wypisuj wypisując wypisywany wypłacać wypłacalny wypłacalny. (informat. wznosić. bemanna. renhårig. rozpuszczający. tömma avsvärja realisation. pröva. pokrzepiający trunek. stojący.rozpuszczalnik wypłacie wypłata wypływ wypływ wypoczynek wypoczynek. bufet wypogadzać się wyposażać wyposażenie wyposażenie. bestrida. grädda avsvärja förneka. avancera antecipation . utlopp. strój wyposażenie.

dom. całkowity wyrażenie wyrażenie. lämpa. potwierdzić wyrazić zgodę (<to sth> na coś). kroppsarbetare bakelse orakel mening. förutse kupig göra. utgöra. uttryck. utgöra. eksprymować wyrażać. justera. ordalydelse erkänna erkänna bifall artikulation uttrycka uttrycka yttra fras. porządkowanie justowanie wyrównanie. wytwarzać wyraz wyraz wyrazić podziękowanie wyrazić podziękowanie.regulowanie orientacja. förfärdiga fras. robotnik niewykwalifikowany wyroby cukiernicze wyrocznia wyrok wyrosnąć wyrostek robaczkowy wyrostek robaczkowy wyrostek robaczkowy.gładki. slät uppställning uppställning uppställning uppställning särskilja. reglera. wyróżniony druk.zupełny. urskilja. tillverka. wygładzić. wysłowienie się wyregulować wyregulować.zgoda. blindtarm efterlåten. term. wypisanie się wyrobnik wyrobnik. jämka ordna. eftergiven alster. uwypuklenie. min fras. även.równo. nacisk förekomma. właśnie wyrównanie się wyrównanie zestrajanie. lämpa. min ordna. reglera. regulator wyrejestrowanie się (z systemu). sats. nastawić. justera. term. produkt jämn. nastawić wyregulować. döma urvuxen bilaga. ustawienie w szeregu wyróżniać wyróżnienie. lämpa. dostosować (się). skönja eftertryck . term. tillverka. uttryck. uznać. ślepa kiszka wyrozumiały wyrób wyrównać. justowanie wyrównanie. justera. adjustować wyregulowanie. åstadkomma. blindtarm ungdomlig bilaga. równy. zatwierdzenie wyrazistość wyrażać wyrażać. rucka. jämka ordna. reglera. uttryck. wyrównać. kroppsarbetare arbetare. åstadkomma. wydawać (dźwięk itp). robotnik rolny. parzysty. dopasować. nastrojenie. plan. jämka inställning avmönstra arbetare. än.wyprzedzić wypukły wyrabiać wyrabiać. nawet. rucka. rucka. överseende. przysposobienie. utmärka. min lydelse. förfärdiga göra.

dåligt samvete utböling. punkt szczytowy. avfärda budbärare smärt. zatwierdzenie wyrzucać z pracy wyrzut sumienia wyrzutek wyrzutek. hopp depesch. próba.) potomstwo wysiłek wysiłek. odwaga.wysoko.pociągnięcie. skrzyczeć. försök. jaskrawy. śluza wysiadywać jaja.wyląg.wyrzucony. späd. wzwyż wysokość wysokość wysokość bariery potencjału wysokość (nad poziomem morza) wysokość klepowa wysokość. wzniesienie wyspa wyspa wyspa. dåligt samvete spränga holme. odlatywać wyryć. nadąć się. zrywać (kwiaty). slank hög högväxt. gänglig. storväxt. utstött utböling.) zamyślić się głęboko. staranie wyskok wysłać wysłannik wysmukły wysoki wysoki wysoki wysoki stan logiczny wysoki. luk. brand samvetsförebråelse. kobbe holme. grubbla bemödande. tunn.wyląg. smal.wyruszać. właz. pagórek. kull yngel. grawerować wyrywać (włosy). gravera kugga nedlägga avsvärja bifall bifall brasa. wygnaniec. szarpnięcie. odjężdżać. spenslig. ansträngning hoppa. skubać (pióra). språng. o wietrze: wzmagać się wysepce wysepka wysepka wysiadywać (jaja). wygnany wyrzuty sumienia wysadzić (wylecieć) w powietrze. eld. försök. ansträngning bemödande. brawura wyrzec się/odłożyć wyrzekać się (czegoś) wyrzić zgodę wyrzić zgodę. śmiałość. zupełny. hög. usankcjonować. spiskować. napompować. reslig längre hög hög altitud höjd höjd altitud höjd höjd ö ö ö ö . (przen. tangent kläcka. (przen. wysepka (na jezdni) wyspą avgå (om fartyg) inprägla. nadmuchać. kobbe nyckel. pochlebny. utstött samvetsförebråelse.

skylta utställa utställa utställa tilldragelse kugge förolämpning. förnärmelse tilldraga tilldragelse skrämma. skylta prästviga utrota ansträngande förklara ihärdig ihärdig forsa . naświetlać wystawić (na pokaz). få visshet om brodera konkurrens. utställa.eksponat wystąpienie występ. utställa. pojawiać się występowanie wystraszyć wystrój pulpitu. få reda på. kompozycja pulpitu. wysmukły. narażać. pokaz. förlöjliga ståt. skylta ståt. haftować wyścig wyścig wyśmiewać wyświetlacz. tävlan lopp. avskräcka. pod dostatkiem wystarczający. motywy graficzne. szczupły wyszukać wyszywać. wyświetlacz. nadawać wysyłka shipment wysypka wyszczególnić wyszczerbiony. utställa.wystarczająco.smukły. okazywać. smal upptäcka. smärt. utställa. dosyć. utforska. dumdristig.wyspą wyspiarz wystapić wystarczający wystarczający wystarczający. kapplöpning. ras. skylta ståt. pokazać wyświetlacz ekran terminal monitor stacja robocza wyświęcać wytępić wytężony. monitor obrazowy wyświetlać. sända depesch.okazywać. löpning åtlöje. odchudzać się. męczący wytłumaczyć wytrwać wytrwały wytrysk ö öbo tilldraga nog tillräcklig nog tillräcklig ståt. wzornictwo pulpitu wysyłać pocztą wysyłać. anstöt. skärra upp tema post skicka. wyświetlacz wyświetlić. manifestować wystawiać wystawiać. dostateczny wystawa (sklepowa). obdarty (w łachmanach) wyszczupleć. wskaźnik. ząb (np. w kole zębatym) występek występować. poszarpany. manifestacja (uczuć). obetänksam specificera trasig gänglig. dawać dowody. avfärda förhasta.

klarna. wydzialać wyzyskiwać wyżej wyżej wspomniany uthärda. czerpać (zyski. titulera. utnämna bikta. zarządzić. förmedla avstjälpning skrål. frambringa framkalla förmå framkalla åkalla missnöjd åstadkomma. utmaning. utfordra trots utmana. szykowny wytwórca wyważenie. krya på sig noll röja. stilig fabrikant våg. rozmowa v wywołać wywołuj wywołuj wywołuj wywoływać wywoływać wywoływać niezadowolenie wywoływać. utmaning. läte.wytrzymać. spowiadać się wyznaj wyznanie wyzwania wyzwanie wyzwanie wyzwanie. wpływać <on sth> na coś. förstånd. mianować wyznać. bragd över. przywołanie funkcja połączenie telefoniczne. tillstå bikt. åskådlig anslå möte. anställa. väcka uppbåda. utfordra lösgöra. powodować <on sth> coś wywracanie wywrzaskiwał wyzdrowieć wyzerować zerowy wyzeruj. framkalla. tydlig. utstå. pochodzić. tillfriskna. varaktig sirlig chic.rzucić wyzwanie wyzwolić wyzwolić.korzyści) wywołać wywołać wywołanie. jämvikt intervju underrättelse. ropa benämna. titulera. ovan ovannämnd . appell. hämta sig. redig. tåla hållbar. lösgiva. väcka skapa. frapujący wywodzić (ród). balans. imponujący. uppe. appell. tillgodohavande. påringning. przyznać się. uwolnić. befria befria utnyttja. utmaning. wyprowadzać. påringning. intelligens imponerande härleda benämna. ovanför. tillstå bikta. skråla repa sig. bedrift. przyczyniać się. znieść wytrzymały wytworny wytworny. klar. saldo balans (dotyczy dźwięku stereofonicznego) wywiad wywiad wojskowy wywierający wrażenie. komponera. läte. wezwanie. równowaga bilans. utfordra utmana. ämbete tilldela tillsätta. bekänna utmana. wykasuj wyznaczać wyznaczenie wyznaczyć wyznaczyć.

sucka wzgardzić spjärna wzgląd hänseende. överlägsen. anhörig. ponad. kulle wzgórze. utmed wzdrygać się skrumpna.. uważać (kogoś lub coś za . avslå aktivera aktivera vakna. spojrzenie.nadmienić. taga. rekomendowany. uważać. celowy. kulle wziąć vidtaga. överordnad uppehälle underhålla interaktion sväva avskräda. relativ wzgórze backe. anhörig. ukłony. fundera. przyglądać się. szacunek. pagórek. troska. uruchamiać wzbudzić. unosić się (wysoko). aktning. rata.) wywyższający się. ovan övermakt. odnoszący się.westchnienie suck. pointer (rasa visare psa myśliwskiego) wzmacniać amplifiera wzmagać stegra wzmiance omnämna. besinna wzkazany. szybować wzbraniać się wzbudzać wzbudzać. neka. dotyczyć względny anförvant.wyżej wymieniony wyżej. nämna napomknąć wzmocnić amplifiera . lurvig.przełożony. omnämna. zwierzchnik wyżywienia wyżywienie wzajemne oddziaływanie wzbić się. powyżej. wspomnieć. axel. grov. respektera. krympa wzdrygać się rysning wzdychać suck. omtala. intaga wziąć na swoje barki bog. uppe. sträv. överväga. obudzić wzburzony ovannämnd över. traktujący innych 'z góry'.zwracać uwagę. odnosić się. pierwszorzędny. respekt wzgląd. mena. powyżej. sucka wzdychać. wznieść się. nad. (obraźl. wzkaźnik. wyżej wyższość wyższy. överlägsenhet förman. zbudzić. respekt <regards> pozdrowienia. släkting. ojämn.. knagglig wzdłuż längs. vägra. nämna wzmiance avseende wzmianka omnämna. ovanför.). tänka. överman.krewny anförvant. rozważać anse. relativ względny. rådlig rozsądny wzkazówka. starszy rangą (w wojsku). vaken skrovlig. omtala. nämna wzmianka. omtala. släkting. skuldra wziąć pod uwagę. wzniesienie backe. lepszy.

poruszać. kształtować wzrastać wzrok wzrok wzrok wzrok. ädel. krój. gripenhet. förebild modell. alteration känsla. model. föredöme ökning. wzornik wzór. anblick. förstärka amplifiera styrka. rakryggad. rozwinać. vinning spene adlig.zobaczyć. vinst. rörelse ifrån. pobudzać wzruszający wzruszenie wzruszenie z z z (szeroko) rozstawionymi nogami. anblick. syn. mönster. glo sikte. deseń. dodać sił wzmocnienie wzniesienie wznoisły. wzór model. klättra väckelse konst standar. tilltaga. törnros resning uppröra. utforma. model. z nogami po obu stronach czegoś (jak na koniu) z bliska z drugiej ręki. ädling bestiga resa upp. vinna. zawczasu armera. åsyn. mönster. resa sig ros. sevärdhet syn sikte. celownik. öka. fana. modell. rak klänga. mönster. stegring. föröka. norm. syn. baner modell.wzorcowy.wspinać się wznowienia wzornictwo grafika ilustracja sztuka (uwaga: w informatyce zazwyczaj znaczenie nie wchodzi w grę) wzorzec standard. ur. rozszerzyć wzmocnić. sinnerörelse. åsyn. stegra stirra. agitera rörande oro. hos grensle nära antikvariat barhuvad uppifrån förväg (i). modelka. dojrzeć wzrost wzrost wzrost wzrost wzrost. förskott (i) . stärka förvärva. förebild mönstrad modell. postawa wzruszać. używany z gołą głową z góry z góry z góry. förnäm. sevärdhet utveckling växt stiga. wzorzec. förskott (i) förväg (i).wzmocnić wzmocnić. från med. wzór deseń wzorzysty wzór wzór. modelować. mieszać. förebild mannekäng. mönster. forma. widok.wzorować się. upprätt. szlachetny wznosić wznosić wznoszenie (samolotu).

też. bezpieczeństwo zabezpieczyć zabezpieczyć återblick förut traska bakefter. rolig humoristisk tokig. za granicę. vid. z tyłu za granicą za granicą. villebråd.uczucie) zabawka zabawny zabawny zabawny. utrikes utlandet. säkerhet. utrikes utlandet. baktill. przybudówka zaawansowana technologia. betrygga. undfägna. även. traktera. po za. zbyt. na dworze. hos. koniecznie/jak najbardziej za. på linda. przyłączyć.w tyle. bakom. śmieszny zabezpieczenie zabezpieczenie zabezpieczenie. utomlands. bindel parti. z tyłu. anamma. utomlands. yttre ifrån.aneks. <amusements> przyjemności zabawiać zabawiać zabawiać zabawiać. bandage. undfägna. traktera. utomlands. till. godtaga. efter utom till yrket utvärtes. löjlig försiktighetsmått borgen. också accentuera. säker . bakom. baktill. za granicę za granicą. zanadto. alarm annektera annektera i. od. ochrona poufność. efter utlandet. ponadto zaakcentować zaakceptować zaalarmować zaaneksować zaanektować. ur. spel. alltför. säkerhet. także. podejmować (gości). z powodu. trygghet. narraktig. hypotek borgen. utrikes utlandet. roa rolig underhålla. również. technologia wysokiego poziomu AT (typ komputera osobistego) zabandażować zabawa zabawa. från efter bakefter. trygghet. förbinda. według za za (czymś). betona antaga. lek förlustelse roa underhålla. poza domem za granicę za pomocą za tydzień za wszelką cenę. rozrywka. załącznik. roa leksak lustig. żywić (nadzieję. förband. acceptera larm. hypotek försäkra trygg.z perspektywy czasu z przodu z trudem posuwać się naprzód z tyłu z wyjątkiem z zawodu z zewnątrz z. utomlands. utrikes medelst om en vecka visst efter tillika.

slå ihjäl kirurgi avliva. vandel. egga zachęcić. uppehålla zachowywać się bete sig. bibehålla. błotnisty zabójca zabójcą zabójstwa zabójstwo zabraknąć. snål. bärga. förfela förbjuda förbjuda förbjuda stadga kränka obehag. bekymmer. förhålla sig. trzymać w reserv. omak zabytek relik zachcianka. bibehålla. förvara. bevara avliva. pochmurny mulen zachmurzyć sky. uppföra sig zachowywać się (dobrze). oblać (egzamin). konserwować. hetsa. förhålla sig. infall zachęcać uppmuntra zachęcać. sylta. uppförande. spara. bevara zachowując inkokning zachowywać utfodra. zastrzeżenie.zabezpieczyć przechowywać zachować zabezpieczyć. ubezpieczyć zabezpieczyć. sylt. bevara försäkra konservera. zapisać frälsa. slå ihjäl sylt irra vilse vilse grumlig lönnmördare lönnmördare lönnmord dråp misslyckas. förbehålla rezerwie. döda. oroa. dräpa. bete sig. sylt. dirigera zachowanie handlingssätt. ochronić.konserwa. niepowodzenie zabraniać zabraniać zabronić. sylt. moln zachodni väster zachować. bibehålla. reservera. zawieść. rezerwat zachowania uppförande. ośmielić uppmuntra zachłanny girig. bråk. przechować. fela. powściagliwość. zarezerwować. uppföra sig postępować . beteende zachowuj konservera. podburzać uppegga. behålla. beteende. zapewnić. nie udać się. besvär. sylta.rezerwa. sniken. kaprys nyck. rezerwat zabić zabieg chirurgiczny zabijać zablokować zabłądzić/zejść na manowce zabłąkać się zabłąkany zabłocony. rädda zachować. zapas. döda.porażka. uppträdande. hålla. vinningslysten zachmurzony. underkänna. sylta. dräpa. möda. zakazać zabronienie przerwania zaburzać zaburzenie konservera.

angripa. anbud (pris) försåt.radość. konserwować (sprzęt) zachowywać. inöva uppgift. överfall bli röd börja fråga uppgift.ścisk. manöver. värv övning. förmörka envis försprång.zachodni. odosobnienie zacytować zacytowanie zaczaić się zacząć zaczątek zaczekać zaczepka zaczerwienić się zaczynać (się) zadaj zadania zadanie zadanie zadanie. manöver. bestyr. zablokować(się). skrovlig oavgjord fröjd tjusa hänförelse. ledning. motion. bly. upprätthålla. konserwować sprzęt zachód zachód zachód słońca zachód. öva. ciemnieć zacięty zacisk zacisze. bestyr. angrepp. bibehålla underhålla.zachowywać się cicho zachowywać. hänryckning glad beundran sylt värva mörkna. utrzymywać (stosunki. twierdzić. bevara. utöva. öva. bevara. stokna . förvara. ścisnąć. praca zadanie. bestyr. bakhåll börja cellkärna dröja. leda enskildhet citera citat. rozkosz zachwycić. inöva jobb uppgift. passa upp anfalla. twierdzić. ćwiczenia zadanie.stanowisko). uppehålla underhålla. utöva. anfall. anföra. korek uliczny. zadana praca zadławić się hålla sig i styr utfodra. mieć na utrzymaniu. behålla. mieć na utrzymaniu. hålla. oczarować zachwycie zachwycony zachwyt zaciąć się.na zachód zachrypnięty zachwiać zachwycać się. trudne położenie. przestrzegać. värv kväva. upprätthålla. dżem zaciągnąć (się) do wojska zaciemniać (się). föra. utrzymywać zachowywać.stanowisko. utrzymywać stosunki. värv övning. motion. zagłuszać (radio). rozkoszować się. bibehålla solnedgång väster solnedgång väster hes.

cudowny zagadce zagadka zagadka zagadka. (przen. fågelbo nitisk utlänsk. riva. utrapienie zagrażać. zabłąkać się zagłodzenie. dostateczny (stopień w szkole) zadowolić. małych rozmiarów zbity. grozić zagroda skyldig avbön. rispa.groźba. kondensować mały. repa. fågelbo näste. belåten glad skråma. seria zagorzały zagraniczny zagrażać zagrażać. klösa. zwarty zagęścić zagęścić. zagrożenie. veck vilse vilse svält hungra.) zasypać gradem (czegoś) zagadkowy zagadkowy zagęszczać zagęszczać. utrikes hotelse hotelse hota penna . zaspokoić. gåta rebus. grubieć. włączać grupa. zaskoczyć zadziwiający zadziwiający. spełnić (żądania) zadowolony zadowolony zadowolony. arg näste. np. wesoły zadrapania zadziwiać zadziwiać zadziwiać zadziwiać.sito. trwałe zablokowanie (zasoby są dostępne z bardzo dużym opóźnieniem albo w ogóle nie) zagłodzić. pogrubić zaginać zaginąć zaginąć. gęsty. mätta glad glad. svälta skrynkla vred. mystisk omslag dryg avreda avreda vika. skrapa förbluffa förvåna häpen förvåna häpnadsväckande häpnadsväckande gåta gåta rebus. czasu procesora lub pamięci) zagniecenia zagniewany zagnieździć zagnieździć. gåta gåtfull gåtfull. försvarstal nöjaktig nöjaktig tillfredsställa.przesiewać. trwale zablokować (z braku zasobów. rad. gęstnieć.zadłużony zadośćuczynienie zadowalający zadowalający. apologi.

upptaga. postępować. sysselsätta. zaraza zakąska zakład zakład (założenie się). nasuwać wniosek zakładać. radzić sobie z. hotelse garantera pronomen inviga någon i intresse. udział (w zyskach).mieć do czynienia zajmować. zaręczony zajęty. zabraniać zakaźny zakaźny. infektera. handla besitta. upptagen.zakładać się zakładać zakładać się zakładać. ożywienie. verksamhet sysselsätta. gospoda. instalować zakładnik zakłady. beskäftig besitta. niedozwolony zakazić zakazywać zakazywać. działalność zajęty zajęty zajęty. okupować zajmowanie zajmujący dużo miejsca zakaz zakazany. stawianie pieniędzy w totalizatorze hota hot. värdshus gätgiveri. karczma. beskäftig upptagen upptagen sysselsätta. ränta gätgiveri. zakładanie się. odsetki. oberża zając zająkiwał się zajęcie zajęcie. czynność.zagrozić zagrożenie zagwarantować zaimek zainicjować zainteresowania zainteresowanie zaiteresowanie. upptagen. dawać do zrozumienia.zaiteresować zajazd zajazd. sysselsätta. czynny. värdshus hare stamma aktivitet. upptaga. zapracowany zajmować zajmować się. ränta intresse. traktować. zatrudniać. besmitta förbjuda förbjuda smittosam smittosam smitta smitta smitta mellanmål vad vad förutsätta vad innebära installera gisslan vadhållning . intaga sysselsättning skrymmande förbud olovlig smitta. intaga planka. besätta. besätta. zaraźliwy zakażenia zakażenie zakażenie. ränta intresse. verksamhet aktivitet.

wniosek. ściągnąć. umowa zakończenie zakończenie zakończenie łańcucha SCSI zakończenie sesji zakończenie. kochliwy zakomunikować zakon zakonnica zakonnik zakontraktować. końcówka zakończony zakopać zakorzeniać się zakotwiczyć zakotwiczyć. föreskriva. ämne inspärra slut. nabawić się (choroby). slingra klockare krokig uppköpa. påbjuda knappast .kotwica zakres zakres zakręcie zakręt zakrystian zakrzywiony. köp. bukta sig. ankare ankra. föreskriva.kontrakt. zawrzeć umowę. köpa logi anlag råda ålägga rekommendera. zwężyć (się). ledwo. påbjuda ordinera. lögnaktig förlägen genant förbrylla förlägen oro oro förälska sig amorös amorös meddela beordra. inköp. oszukańczy zakup zakwaterowania zalążek zalecać zalecać zalecać zalecenie zalecić. uppköp. zaburzenie zakochać się zakochany zakochany. reda nunna munk kontrakt ändelse ändelse. kommendera. skurczyć (się). zaciągnąć (dług). chyba nie bedräglig. przepisać (lek) zalecić. ankare vidd räcka vändning. zdumieć zakłopotany zakłócenie zakłócenie spokoju publicznrgo. przepisać lek zaledwie. föreskrift. konkluzja. begrava ankra. avtagsväg böja. ankare ankra. zagięty. krzywy. krök. z trudem. kurva. ämne ändelse. beställa. tillstyrka rekommendation ordinera.zakłamany zakłopotać zakłopotać zakłopotać. zawarcie (umowy) zakończenie. slutsats ändelse färdig jordfästa. kröka.

betala innesluta annektera besättning. osiadać załączać załącznik. instalować.lok (włosów) zamek błyskawiczny blott. zwierać. po prostu zaległy wysunięty naprzód znakomity.zamknąć na klucz. lassa. dołączyć załoga załoga. rygiel. zablokować. zatrzask. bara framträda tillgångar övertag. inrätta. morderstwo zamachnięcie zamachowiec zamachowiec.zaledwie. aneks v przyłączyć. stryka. uwięzić. uppställa bebygga. företräde.zasłużyć się zalewać zależeć od zależność zależny zaliczać załadować załadować obciążyć obciążenie załamuj załatwiać załatwić (sprawę). zabójca zamaskować. borg låsa. tylko. börda. lassa. blind.zasłużyć (się) zaleta. morderca zamachowiec. unieruchomić. lås blixtlås . nytta. lass. reda sudda ut remsa slott. zabezpieczyć zamawiać zamazać zamazać zamek zamek (u drzwi). ustanowić zamach zamach zamach. korzyść zaleta. dodatek. föreskrift. grunda lönnmord kupp lönnmord slag. förmån. ankomma på beroende underlydande. avhängig indela ladda.obacz <crow> założenia założenie (firmy). fördel. hårlock. lass. rachunek). försteg merit merit flod bero på. förmån. śluza. zsługa. morderca. kłódka. ordna. beställa. zsługa. umieścić (się). manskap inrättning inrättning slå vad fastställa. lasta vrida anordna. instytucja założyć się założyć. fördel. företräde. sluss. uregulować (np. stifta. försteg övertag. zaciskać. börda. förblinda beordra. bilägga. przedsiębiorstwo. kommendera. konststatera. ukryć. gardin. streck lönnmördare lönnmördare lönnmördare blända. manskap besättning. ekipa. zespół. bardzo dobry zalet zaleta zaleta. nytta. osiedlać. ustalić. lasta ladda. przewaga.

småaktig. zainstalować. nära. byta. rozważny zaniechać. zadumany. slut. skimmra tystna noggrann. denerwować się. wstrzymać. växla. döda. reda beordra. zablokować zamrożenie zamrożony zamykać zamysł zamyślony. skreślić. stänga. föreskrift. tät. betyda. rwetes. kommendera. kommendera. porzucić. poniechać. zaniechać.zamek karabinu zamiana zamiar zamiatać zamieć. nära. reda frysa frysa frusen noggrann.zamknięcie. kvav planera tankfull överge kasta bort förorena oren oren förorena . slå ihjäl amortera rik välbärgad beordra. oreda väsen. kvav noggrann. föreskrift. slut. osadzić. odrzucić zanieczyszczać zanieczyszczony inactive zanieczyszczony. kvav inspärra bestiga avliva. ändra avsikt sopa yrväder utbyte. nära. awanturować się zamieszki zamigotać zamilknąć zamknięcia zamknięty. przyłączyć. zabić zamortyzować zamożny zamożny zamówić zamówienie zamrozić. kończyć (się). koniec zamknij się zamontować (dysk w systemie). beställa. ändring. tät.obok. hałas. tät. dräpa. låg röra.nerwowo się krzątać. lumpen. innebära.zamykać (się). oordning. omkastning. bałagan. växla. troskliwy. byte nedrig. sammanblandning. byta. slut. montować podstawa oprawa umiejscowienie zamordować. stänga. fläkta uppståndelse röra villervalla. fjäsk upplopp skimmer. śnieżyca zamienić zamierzać zamieszać zamieszania zamieszania zamieszanie. bliski. blisko. stänga. nieporządek zamieszanie. nieczysty zanieczyścić (środowisko) ridbyxor växel. beställa.

<dual-in-line> dwurzędowa obudowa (układu scalonego). lekceważenie. nachylenie. innan. upadać.<Diploma> dyplom zanurzenie. förrän. betacka sig framför. blekna dala. lekceważyć zaniedbany zaniedbywać zaniedbywanie zaniedbywanie. warunek. parfym. uraktlåta. rund. zagłębić (się). uraktlåta. omkring. undanbedja sig.) odmieniać wg przypadków. vädra. underlåtenhet försumma. åsidosätta. utrusta tillgång. ta hand om plog. niedbalstwo. underlåtenhet slarv.<DIP>.<Diploma> dyplom zanurzyć (się). bemanna. (prawn. vanvårda slarv. kring. nurkować. wepchnąć zaokrąglać zaokrąglić powierzchnia pośrednia zaopatruj zaopatrywać.<Dip>. avtyna. innan. przed zanurzenie. uraktlåta. förr. vanvårda ovårdad försumma. parfymera. zapastakże giętko. plöja vässa. tillförsel ta vara på. atrofia zanikać płowieć. leverera. (gramat. dostawa. före. sköta. åsidosätta. zniżyć. vällukt lukt väderkorn. zasilanie. förr. förut framför. åsidosätta. zanurzyć. tillförsel. förfall.upadek zanim zanim. tracić zabarwienie. dostarczać. förmedla. odmówić. om filé ekipera.zamoczyć.zaniedbywać. pochylenie. podaż.zaniedbać zaniedbanie zaniedbanie. lekceważenie zanik zanik. rädda arom doft. förrän. elastycznie zaopatrzenia zaopatrzenie zaopatrzenie. bärga.<DIP>. skärpa frälsa. zanurzyć.) zastrzeżenie. vanvårda slarv.zamoczyć. förse anskaffning förlossning.<dualinline> dwurzędowa obudowa (układu scalonego).zaopatrzenie. underlåtenhet atrofiera atrofiera vissna. varv. blaknąć zanikać. spara.<Dip>. postanowienie (w sądzie) zaopiekować się zaorać zaostrzyć zaoszczędzić zapach zapach zapach zapach försumma. pogrążyć. zniżyć. förut doppa doppa doppa rond. sörja för. zasilać. pochylać się. akta. nachylenie. före. pochylenie. räddning matvaror. om .

arbetslust make. blindtarmsinflammation belysning. bedyra påstående tillförsikt. lindrig. obstrukcja. blixt antända tunn. lukta. förråd bouppteckning avvara. magazyn. skąpy.przechowywać. säck inflammation inflammation hjärnhinneinflammation lunginflammation appendicit. rezerwa. entusiasm nit. förråd lagra. sparing. tända. <store. <sb of sth> kogoś o czymś) zapewnić zapewnić. składować.stores> dom towarowy.) wprowadzić do pamięci zapas. gromadzić.oszczędny. spis zapasowy zapasowy. varuhus. skona avvara. gwarantować (<sth to sb> coś komuś. förbehålla lagra. oszczędzić. bedyra försäkra försäkra försäkra påstå.worek.oszczędzać. gromadzić. oświetlenie zapalić zapalić zapalić (się) zapalniczce zapalniczka zapalniczka. zatwardzenie zapas zapas zapas. (amer. obyć się. dom towarowy. składować. aromat zapakować do worków. lätta pråm. wylać z pracy. dofta.) sklep. (informat. zwolnienie z pracy zapalenia zapalenie zapalenie opon mózgowych zapalenie płuc zapalenie wyrostka robaczkowego zapalenie. mieć na zbyciu. lätt. twierdzić. wolny (czas). lätta pråm. magazyn. (informat. försäkran . latarnik zapał zapał zapał zapałka zaparcie. tändsticka förstoppning repertoar reserv. zbywający. lätta iver jubel.przechowywać. varuhus. dokonać asercji zapewnienie zapewnienie hundar osa. magazynować. magazynować. os. spara. sklep. spara. lukt arom påse. składnica. skład. sken antända pråm. skład. woń. lyse.zapach zapach. składnica.) wprowadzić do pamięci zapas. inwentarz. wstrzemięźliwy zapaść zapewniać zapewniać zapewniać. reservera. skona sammanbrott påstå. ljus.

bärga. twierdzenie zapinać zapis początkowy. bjuda. żądanie informacji dochodzenie. förtjäna tjäna. glömma glömska glömska förmedling. zachęcić zaproszenia zaproszenie zaprotestować zaprzeczyć zaprzeczyć. zainicjować. försäkran påstående knäppa. ting. förtjäna avhjälpa. wpłata zapłodnić zapobiegać zapobiegliwość zapoczątkować zapoczątkować. plaga zarazek zarazek. rädda författa. förkunna anmälan bekant bekant inbjuda.zapewnienie (<of sth> o czymś). ordna. leczyć zaraza zaraza. föremål motsäga. bakterie. förkunna anmäla. invända. likvid. bestrida. invitera fråga inbjuda. medling rekvirera rekvirera lysning anmäla. utbetalning impregnera hindra. należność. råd. grodd . rekord początkowy ~tape rozbiegówka ~line linia odniesienia zapisać zapisać (dane) pisać zapisać w testamencie zaplanować zapłata zapłata. badanie zarabiać zarabiać. wtajemniczyć. zarodek tillförsikt. zawiadomić zapowiedź zapowiedź zapoznany zapoznawać kogoś z czymś zapraszać zaprosić zaprosić. ubezpieczenie zapewnienie. wprowadzić zapominać zapomnienia zapomnienie zapośredniczenie zapotrzebowania zapotrzebowanie żądanie zapowiedzi (ślubne) zapowiedzieć. förbygga. invitera inbjudan inbjudan objekt. skriva testamentera anordna. knapp ledare frälsa. läkemedel. bota pest pest brodd. odmówić zapytać zapytanie. grodd brodd. dementera fråga förfrågan tjäna. utbetalning betalning. ogłosić. uppställa betalning. bjuda. likvid. avstyra sparsamhet inviga någon i inviga någon i förgäta. pewność siebie. dementera förneka. spara. zasługiwać zaradzić. neka. bakterie. tingest.

ledare. rządy. prawidło. steward zarządzać zarządzać. disponent uppsyningsman servitör på båt förvalta hinna. panowanie. reguła. zakres smitta. styrelse beordra. handha. hantera. infektera. väsentlig försåt. inregistrera sluten upptagen trolovning förlovning tjäna. potrafić. wyznaczać. leda regi. kierowanie zarządca. förvaltning. stosować. styrelse ledning. utnämna fälla ankaret invändning invändning invändning linjera. norm. wyświęcić (na księdza) zarządzać. hantera. lön förtjänst. förtjäna arbetslön. manövrera. regera principiell. råda över. leda prästviga förvalta hinna. reda tillsätta. grundläggande. inbilsk liksom.naszkicować. regel. wada zasada. ävensom blossa kontur kontur regi. infekcja zarejestrować rejestr zarezerwowany.zarazić zarazić. powściągliwy zaręczony zaręczyny zaręczyny zarobić zarobkach zarobki zarodek zarozumiały zarówno jak zarumienić się zarys zarys. regulamin.panować. przedstawić w zarysie zarząd. föreskrift. kierować. förvaltning. beställa. förvaltning regi. zastrzeżony. handha. nadzorca systemu zarządca. menedżer zarządca. besmitta smitta. rządzić zasadniczy zasadzka zasiedzieć się zasięg czas życia ekstensja. przymiar. zdołać zarządzanie zarządzanie zarządzanie. föreståndare. podawać zarządzać. chef. administracja zarządzenie zarządzić zarzucić kotwicę zarzucie zarzut zarzut. förvaltning. förestå. manövrera. kommendera. infektera. bakhåll söla vidd . przepis. administrować zarządzać. zakaźny zarażenie. besmitta smittosam smitta mantalsskriven. registrera. förestå. arbetsförtjänst anlag egenkär. szkic. kierować (<sth> czymś). zakazić zaraźliwy. kontur. regering. styrelse direktör. poradzić sobie. sprzeciw.

leverera. förmedla. vice. lager försova sig lindra. surrogat suppleant. ukryć zasłonięcia zasłudze zasługa zasługiwać zasługiwać zasłużony zasnąć zasobnik. underverk. ertappa. potęga zasilanie zaopatrzenie. ätt. gwarancja. skyla. somna back. wynagrodzić zastanawiać się zastanawianie się zastaw zastaw. förmedla. pantsätta pant. blidka lindra tillfredsställa under. leverera. vikarie. wznieść toast zastawce zastawka. taca. bricka biflod förråd. zawór zastąpić zastąpić. överraskning förvåning. wymienić. ślubować. eftertanke pant. fömåga tillgång. umieścić na poprzednim miejscu zastępca zastępca zastępca. tolerowanie. överraska. zadowolić. dostarczać. dostawa zasiłek zasiłek. przydział zaskakiwał zaskakiwał zaskarżać zaskarżenia zaskoczenia zaskoczenie zaskoczyć zasłanianie. ulżyć zaspokoić. toast. förse makt. åtala åtal förvåning. medhjälpare suppleant. lampa elektronowa. wejście zasilanie zasilanie moc zdolność władza. tillförsel.zastawić. överraskning spritta schattering ridå. gardin mantel. överraska. cieniowanie zasłona zasłonić. pantsätta ventil ventil ersätta ersätta biträde. poręczenie. vikarie. kappa schattering merit merit förtjäna merit rättvis insomna. zobowiązać się. podawać zasilanie podawanie podajnik wprowadzane dane. podajnik. delegat leverantör mata tillgång. kraft. undran återsken. deputera . avspegling. förse underhåll underhåll spritta uppskrämd lagsöka. ertappa. förhänge. styrka. kaseta zasobny zasób zaspać zaspokoić zaspokoić. tillförsel.zasilacz dostawca zasilać.

zasypać zatłoczony zatłoczony zatoczka zatoka. zwracać się (<to sb for sth> do kogoś o coś). hedra. alternatywny. prośba. ragla gömma.obacz suppleant. przyłożyć. podanie. passa. posmarować. vikarie. upominek. świadectwo. poświadczyć. intyga. dala. ale zaślepka. surrogat omväxla. bekräfta vackla. ympa. zapadnięte (oczy). warunek zasymilować zasypuj zasypywać kogoś zaszczepić zaszczepić (przeciw chorobie) zaszczycie zaszczyt zaś zaś. vask. inympa vaccinera. ympa. podarunek zaświadczyć. przeciwległy. ära utan.) aplikacja. men utan. naprzemienny. (informat. bukt sänka. przemienny(prąd) zastępował zastosować zastosować zastosować.ujadać zatonąć zatopiony. realizować. förhöra matvaror. dotyczyć.zastępca. avskräcka. aptera. privilegium heder. sjunka insjunken . inympa rättighet.ujadanie. träkarl attest attest intyg konstatera.zastępować zastępczy. lämpa tillämpa tillämpa tillämpa tillämpa tillämpning tillämpning skrämma. przepaść zatoka. stosować zastosowanie zastosowanie. växla ersätta adaptera. potwierdzić zataczć się zataić zatarg zatkać. mieć zastosowanie. obchodzić zastosować. atest zaświadczenie. reservera. skärra upp reserv. tillförsel assimilera belägra översvämma vaccinera. program zastraszyć zastrzegać zastrzeżenie zastrzeżenie zastrzeżenie. smarowanie(maścią). dölja konflikt överväldiga fullsatt trångbodd vik bukt vik. men attrapp. förbehålla merit fråga. posmarować zastosować. składać podanie. namiastka. substytut. element fikcyjny zaświadczenie zaświadczenie świadectwo. środek zastępczy.

wtyczka (elektr. umocnienie. ufność zaufanie. sluta. przerwa. bierzmowanie zatwierdzić zatyczka. konfirmation bekräftelse. dopisać do salda zaufany sylt förgiftning förgiftning förgifta. bestyrka. hejda. stanna. hejda. hejda. begå bifall.zatykać. przystanek zatrzymać się.zatrzymanie. kredit tillförlitlig . stoppa. bekräfta påstå. gift anställa anställa anställning. zatrzymanie zatrzymać (się). przerwa.zatrzymanie. anhållande. zagrodzić. przestać. stoppa. jakieś opcje) zatrudnienia zatrudnienie zatruwać. plombować ząb. zatamować. upoważnić zaufania zaufanie zaufanie. stanna. hämma bås. wstrzymać zatrzymanie zatrzymanie zatrzymanie. tillförsikt. spilta paus. propp. stoppa. wiara. plombować (ząb). konfirmera. stadfästelse. zatamować. zagrodzić. przystanek zatrzymać.) kredytować. häkta anhalt paus. wstrzymać.postój. sluta. zatkać. upphöra.). heder. stanna. plugg berättiga tillit. (ekon.) kredyt. jad zatrważający zatrzymać zatrzymać (się).(ekon. zaszczyt. kończyć. anklang. bedyra föröva. syssla gift oroväckande arrestera. wtykać zatytułować. zapewniać (<sth> o czymś). syssla anställning. utknąć zatrzymać się. förtroende förtjänst. upphöra. godkänna plomb. stadfästelse. zatrzymać zatrzymuj zatrzymuj zatwardzenie zatwierdzać zatwierdzać. konfirmation bifalla. hämma paus. tillförsikt.trucizna. kończyć. hämma arbetsnedläggelse anhalt anhålla. förtroende tillit tillit. uppfatta behålla förstoppning stadfästa. dowodzić (<sth> czegoś) zatwierdzanie zatwierdzenie zatwierdzenie zatwierdzenie. upphöra. spożytkowywać (coś. wstrzymać. sluta.<sink> zator zatrucia zatrucie zatruć zatrudniać zatrudniać (pracownika) wykorzystywać. zatkać. gillande bekräftelse. kołek. przestać. zasługa.

förkunna kungörelse anmälan anmälan anslag. stolpe. notis anslag. uppsägning. vira in. befattning anmäla. skomplikowany zawiniątko. gęsty zawieszać zawieszenie broni zawieszenie broni. varsko post. anemon zawiły zawiły. notis gångjärn gångjärn innehålla ässja. tobołek. medräkna. lepki. zwrócić uwagę zauważyć. notera. nadawać. tillkännage. opublikować (artykuł w grupie dyskusyjnej. insvepa anemon anemon anemon invecklad sammansatt. zawieszenie zawiesisty. przegub.spostrzeżenie. zrobić uwagę. packe svartsjuk. rozejm zawieść zawijać zawijać zawilca zawilec zawilec. obejmować zawierać. zauważyć zawias zawias. inbegripa inbegripa innehålla hänga. observera. stronę WWW) zaksięgować zawiadomić zawiadomienia zawiadomienie zawiadomienie. obwieszczenie. avundsjuk . not. zależeć zawierać zawierać zawierać. uppsägning. spostrzec. stillestånd förråda. märka. zapowiedź. märka. biljett anmärkning. observera. ogłaszać zawiadamiać.powiesić na zawiasach. meldować. invecklad knyte. wiązka zawistny gränd bakgata anslag. obejmować zawierać. röja svepa. ostrzeżenie. ogłoszenie zawiadomienie. förfalska. obejmować zawiesić zawiesić. uppsägning. avlysa anhalt se hänga vapenvila. treść zawiadamiać. yttrande nöjd innehåll innehåll avisera. uwaga zawartość zawartość zawartość. veckla linda. märka. włączyć (w skład czegoś) zawierać. ton. stillestånd vapenvila. uwaga. termin. wypowiedzenie.zaułek zaułek zauważyć zauważyć uwaga zauważyć. zatrzymać zatrzymanie.spostrzec. notis anteckna. observera. smida införliva omfatta. knippa.

zapoznany bekant zazwyczaj vanligen zażalenie åkomma. missunna avund avund poäng. avundsjuk svartsjuk. żałować. profesja.zazdrościć zaznaczyć avund gulsot gulsot konkurrent konkurrent opålitlig konkurrens. zawiść. ilsken. signera zaznajomiony bekant zaznajomiony. innerlig.zawiść zawiść zawiść. ursinnig zażądać erfordra. kännetecken. stale zawziętość zawzięty zazdrosny zazdrosny (<of sb> o kogoś) zazdrosny. prick. konkurencja zawołać zawód zawód zawód. profesja. examinera zbawca frälsare zbawiać infria. märka. serdeczny. tävlan utropa missräkning. intymny. powiadomić ząb tand ząb trzonowy oxeltand ząb trzonowy. klagomål zażarty rasande. förtrogen zażyły. egensinnig svartsjuk. wyznanie.uraza. förtrogen podać do wiadomości. konkurs. utlösa .trzonowy oxeltand zbadać förhöra. okupacja zawór zawstydzać zawstydzony zawsze zawsze zawsze. rozczarowanie zawód. niechęć zazdrość zazdrość. jämt någonsin alltid. intim. markera. oświadczenie zawód. syna. zawistny zazdrościć zazdrościć. undersöka.oznajmić. zajęcie. visitera. współzawodnictwo. intim. żółtaczka zawodnik zawodnik. tarva zażyłość intimitet zażyły innerlig. besvikelse sysselsättning antiklimax yrke sysselsättning ventil skam. blygsel skamsen alltid. konkurent zawodny zawody. avundsjuk svartsjuk. avundsjuk avund agg. jämt trots envis.

även. rand. närma sig anflygning. sätta. wstawiać. ustalać (wartość) zbiór obwoluta folder katalog.zbierać zboże zbiór zbiór zbiór mnogość komplet.zbawienie zbawienie. liktorn rustning. spannmål säd. skena flykting flykting sammanfalla sammanfalla sammankomst antikvarie ansamla.) kukurydza zbroja zbrojenia zbrojenia. lag. ratunek zbiec zbieg zbieg zbiegać się zbiegać się. gröda insamling. przybliżony. dojazd. ställa uppsättning. samling uppsättning. inhämta. gäng. sätta. uzbrojenie zbudzić any zbyt frälsning frälsning rymma. plocka åtkomst. nalkas. dojście. skorowidz. lag. plantera. zestaw ustawiać. skörda. zgadzać się zbiegowisko zbieracz antyków zbierać zbierać (się). zwrócić się (<sb> do kogoś). brädd. wnioskować zbierać się zbieranie. slutta egg. ziarno. gäng. podchodzić (do lądowania). ställa mapp uppsättning. samling blekna anflygning.zbliżać się zbliżyć zbliżyć się zbliżyć się. säd. alltför. lag. plantera.zbliżanie się. nalkas. spanmål. indriva. parametry). gäng. kant bomb gryn. nalkas. inkassera.czegoś). metoda zbliżony zbliżony. vaken tillika. ställa församling. närma sig ungefärlig ungefärlig ungefärlig anflygning. samla samla. närma sig backe. pansar beväpning beväpning vakna. sluttning. inhämta. gromadzenie zbieżny zbiory. przybliżać się (<sb. sätta. podejście zbocze zbocze (impulsu) krawędź (grafu) zbombardować zboże zboże. ustawianie. programować (konfiguracje. plantera. żniwa. podejście do lądowania. insamla.sth> do kogoś. skoroszyt zbiór. nadawać. också . rejestracja. bärga. avhämtning. plocka samla. (amer. anskaffningskostnad analog skörd. ustawiać zbiórka zblednąć zbliżać się.

tillbringa. sprzeniewierzyć zdegenerowany. vinna. försnilla urarta. tillfångata. nå. natrafić na coś. tycke mening. osiągnąć. fotografia. fotografować zdławić zdnerwować zdnerwować. kolizja. erhålla. wydarzyć się.robić zdjęcia. mening. tilldraga inträffa. kolidować zdeterminowany zdjęcia zdjęcie. pogorszyć zdobić zdobić. åsikt. omsättning överflöd unbärlig passera. ske. vinna. hända.konflikt zderzenie. rea. räcka.degenerat. ernå utveckla. döma evenemang. przytrafić się zdarzyć się. smycka pryda.zdegenerować się zdejmował zdejmował zdemaskować zdemontować. hända. kollision sammanstöta uppsåt fotografera fotografera kväsa försvåra försvåra pryda. händelse. övergå. okazać się zdecydować zdecydowany. stöt sammanstötning. omdöme. rozebrać (coś) zdenerwowany zderzać się zderzać się zderzenia zderzenie. nå.zbyt towarów zbyteczność zbyteczny zdać zdalne sterowanie zdalny zdanie zdanie zdarzenie zdarzenie zdarzenie zaszłość zdarzyć się. ozdabiać zdobycia zdobyć zdobyć. fånga. avgöra avgjord förskingra. osiągnąć zdobyć. kolizja zderzyć się. förflyta. dom. ske. tilldragelse tilldragelse evenemang. uzyskać. anskaffa hinna. sats. wydarzyć się. sta zderzenie. uppvisa avmontera uppretad sammanstöta bulta. zirytować. vansläktas lösgöra frånskild förete. knacka. vinna. besluta. kolizja. ernå . slå. znajdować się. fall. zwyrodnialec. fall. erövra. giva fjärrkontroll avlägsen tanke. tilldragelse tilldraga inträffa. händelse. uppbringa vinna. okazać się zdarzyć się. tillägna sig hinna. kollision skräll sammanstötning. starcie. tilldraga avdöma. natrafić (<on/upon> sth) na coś. smycka kap. znajdować się. stanowczy zdefraudować. dostać zdobywać realisation.

bez tchu zdziwiony. tätning andlös. bestörtning häpenhet. oszukać zdrajca zdrajcą zdrętwiały zdrętwiały zdrętwiały. röja quisling quisling stel styv. häpen snopen kväsa skotsk dö. bestörtning förbluffa förvåna häpnadsväckande underbar bestört.obacz <surprise> zdusić się zdusić w zarodku zdychać zdyszany zdyszany. röja förråda. silny zdrzemnąć się zdumieć zdumieć zdumieć zdumienia zdumienie zdumiewać zdumiewać zdumiewający zdumiewający. utalentowany zdolny. duktig skicklig. ackvirera förmåga förmåga förmåga skicklig. hälsosam. handha. leda förräderi. andfådd andlös. andfådd häpen aggregat . förestå.) kompetencja. <abilities> zdolności (umysłowe) zdolny zdolny (do czegoś) zdolny. umiejętność zdolność. odłupiały zdumiony. utalentowany. cudowny. stram stel hälsa sund. odrętwiały zdrowie zdrowy zdrowy zdrowy. (prawn. wspaniały zdumiony zdumiony. uzdolniony zdołać zdrada zdrada zdrada stanu zdradzać zdradzić. manövrera. mądry. zadziwiony. zaskoczony zebrać utveckla. anskaffa. svek förräderi förräderi förråda. duktig skicklig. inteligentny. skaffa. duktig slug. duktig talangfull duglig hinna. häpen bestört. będący w stanie coś zr zdolny. hantera. frisk hälsosam arbetsför tupplur förbluffa bestört. stel. häpen häpnadsväckande häpenhet. bystry zdolny.zdobywać zdolność zdolność.

hämnd zenit fördärv. montaż zechcieć zegar zegar słoneczny zegarek zegarek na rękę zegarmistrz zelówka zemdleć zemdleć zemdlenia zemsta zemsta zemsta. gäng grupp inöva. pomścić zenit zepsucie. dressera. spotkanie. förgängelse avbruten. konferencja zebranie. redig. hämnd hämnd hämnas. usztywnić aggregat sammankomst sammanträde. połączyć zebrania zebranie zebranie.zemścić się. kompleks. möte sammankomst församling. seria zespół. samling. sjötunga. agregat. öva. zlot. ściąć zesztywnieć zesztywnieć. rutten skämd. wymazywać usuwać zaznaczenie (pola wyboru) wyraźny. agromadzenie. åskådlig noll liga. tåg. składanie. korupcja zepsucie. knippa. oczywisty zerowy zespół zespół grupa zespół. komplet wiązka dodatki. packe abradera stelna stelna. samling.wyzerować zerować kasować. ur solur bevaka. zestaw. apel. zgromadzenie. mnóstwo. möte församling. klar. klocka (fickur). utbilda. svimma. förgängelse fördärv. samling sammanträde. agregat. församling. församling. rutten noll noll skela noll noll noll röja. ur. montaż. zgromadzenie zebranie. valla armbandsur urmakare enda. träng aggregat knyte.zebrać. matt svimma svimma hämnas. zbiórk zebranie. fickur. zgniły. vilja klocka.ogólny. söndrig. uszkodzenie zepsuty zepsuty zepsuty. przezroczysty. pakiet. trasig skämd. behöva. nöd. träna. sakna. globalny zestaw. odwet. bruten. klarna. tydlig. vaka. układ ciąg. sula dåna. styvna . dodatkowe produkty zeszlifować. samling saknad. całość. kiepski zera zera zerkać zero zero zero. önska.

tillstånd. yttre yttre skela vittna återgå. rynka. enas. utsida. utom. olåt. przypuszczać zgadzać się zgadzać się (<to sth> na coś). remsa. kondensować zgiełk zgięcia zgięcia zginać zginać zgłębiać zgłosce zgłoszenie zgnieść zgniły zgoda zgoda zgoda. lov låta gissa. kröka. skrynkla. pozwolenie. oljud. bejaka konsert samtycka. bejaka eftergivenhet korrespondens trevlig. lov vi permission. borta utanför. koncert zgoda. överenskomma halsbränna kondensera väsen. krök.zgadzać się zgodność zgodność. yttre. retur. halka. utanpå. utom. przepustka zgadywać. bukta sig.patrzeć zezem zeznaj zeznania zezowaty zezwalać zezwolenie zezwolenie zapisu. överenskomma överensstämma. returnera. samtycka. pozwolenie zezwolić. slira bort.zeszyt ześlizgnąć się zetrzeć zewnątrz zewnętrzna strona zewnętrzna strona zewnętrzny zewnętrzny zez. tillåta permission.zezowaty. gissning överensstämma. eftergiven . yttre. larm. yttersida utanför. slingra krokig utforska stavelse tillämpning krossa skämd. veck krok böja. smyga. angenäm foglig. utanpå. uzgodnić. tillåtelse. stoj vecka. samtycka. buller. behaglig. återkommst. underklänning. utöva. återvända skela låta.porozumieć się zgaga zgęszczać (się). tillstånd. öva. rutten bifall samtycka. motion. zezwolenie na zapis zezwolenie. pozwolić. enas. tillåtelse. korespondencja zgodny zgodny övning. kurva. yttersida yta utvärtes.zezwolenie (pisemne). oväsen. utsida. inöva lapp. manöver.

zgodny
zgodny; harmonijny,spółgłoska
zgorzkniały
zgrabny, delikatny, wykwintny;
gustowny,przysmak
zgromadzenie
zgryz
zgrzeszyć
zgrzybiały; starczy
zguba
ziarnistość
ziarnko (grochu,kawy), fasola
ziarnko (klasa JavaBeans)
ziarno
ziarno; zarodek
ziarno; zboże, włókno (drewna)
ziarno; ziarnko; nasienie
zidentyfikować
ziele
zieleń
zieleń, trawnik, <greens>
warzywa,zielony
Zielone Świątki
zielony
Ziemia (jako planeta); świat, grunt,
uziemienie,uziemić
ziemia; grunt; podłoże, teren, dno;
podstawa, uziemienie, <grounds>
fusy,opierać, uziemić, osiąść na
mieliźnie,obacz <grind>
ziemianin
ziemianin
ziemniak
ziemnowodny
ziemski
ziemski
ziewać
ziewać, gapić się
ziewać;,ziewanie
ziewanie
ziewnięcie
zięć
zima
zimą
zimnica
zimny
zimny,zimno, przeziębienie
zioło
zirytować

konsekvent, förenlig
konsonant
bitter, besk, hätsk
läcker, prydlig
församling, samling
bett, bita, napp
synda, synd
senil
förlust
gryn, säd, spannmål
böna
böna
frö
frö
gryn, säd, spannmål
frö
identifiera
ört, växt
grönska
grönt
pingst
grönt
mull
mark, jord, botten, gårdsplan, grund

värd, hyresvärd
patron
potatis
amfibisk
jordisk
jordisk
gapa, gäspning, gäspa
gapa
gapa, gäspning, gäspa
gapa, gäspning, gäspa
gapa, gäspning, gäspa
måg, svärson
vinter
vinter
djungel
snuva, kyla, köld, kall, frusen, förkylning
snuva, kyla, köld, kall, frusen, förkylning
ört, växt
försvåra

zirytować
zirytowany
zirytowany; kłótliwy
zjawa
zjawa
zjawiać się; ukazać się, wydawać się,
stawać (w sądzie)
zjawianie się
zjawianie się, wygląd,
powierzchowność
zjawienie się, powierzchowność;
wygląd, fenomen, <appearances>
pozory
zjawiska
zjednoczenia
zjednoczenie
zjednuj
zlecenia
zlecenie
zlecenie; sprawunek; sprawa
zlekceważenie; zaniedbanie
zlepiać (się)
zlew
zlikwidować
zlość zenie
zlot
złagodzenia
złagodzić
złagodzić
złagodzić, zmiękczyć, mięknąć
złamać
złamać (zabezpieczenie, kod)
przerobić (jądro Linuksa)
złamać zabezpieczenie, kod przerobić
jądro Linuksa
złamania
złamanie
złamanie,łamać (się)
złamany
złapać
złapać
złapać; chwycić, zawładnąć;
skonfiskować, wiązać; związywać, o
maszynie: zatrzeć się; zaciąć się
złącze
złącze
zło
zło,zły

uppgragt
uppretad
argsint
uppenbarelse
skepnad
förefalla, infinna sig, synas, uppträda,
framträda
utseende, apparition
utseende, apparition
utseende, apparition
företeelse
förening, sammanslutning
förening, sammanslutning
blidka
ärende
beordra, föreskrift, kommendera, beställa,
reda
ärende
slarv, underlåtenhet
kaka, tårta
sänka, vask, dala, sjunka
likvidera
ilska, vrede
sammankomst
avkoppling
lindra
lindra, mildra
avhärda, mjukna
bryta, avbrott, spricka, brista
hacka
hacka
benbrott
benbrott
benbrott
avbruten, söndrig, bruten, trasig
ertappa, fatta, uppfatta, infånga, fasttaga,
hinna
nagel, spika, nubb, spik
gripa, taga, uppbringa, bemäktiga sig, tag i
skarv, led
hylsa
ont, led
ont, led

złoczyńcą
złodziej
złodziej kieszonkowy; kieszonkowiec
złościć
złościć; irytować; dokuczać
złość
złośliwość
złośliwość
złośliwy
złośliwy, wadliwy
złośliwy; dokuczliwy
złotnik
złoty
złoty; złotego koloru
złowić
złoże
złożenie skład
złożony
złożyć wizytę
złudny
złudzenie
zły
zły
zły
zły
zły
zły; zagniewany
zmagać się
zmaleć; zmniejszyć (się)
zmarszczka
zmarszczka,marszczyć (się)
zmartwienie
zmartwienie
zmartwienie; nieszczęście
zmartwiony,przepraszam
zmartwychwstania
zmartwychwstanie
zmarznąć
zmęczenie
zmęczony
zmiana
zmiana kierunku
zmiana kodu
zmiana, odmiana alternatywa
logiczna
zmiana; odmiana, deformacja,
<alterations> poprawki

missdådare
tjuv
ficktjuv
irritera, reta
förarga, irritera
ilska, vrede
skadeglädje
illvilja
lastbar, vanartig
lastbar, vanartig
skadeglad, hätsk
guldsmed
gyllene
gyllene
ertappa, fatta, uppfatta, infånga, fasttaga,
hinna
fyndighet, avlagring, deponera
uppsats, tema
sammansatt ord
göra visit
illusorisk
villa, synvred, arg
elak, dålig, ond, skämd, stygg
ont, led
värre
värst
vred, arg
kämpa, streta, kamp, strida
minska, förminska
skrynkla
skrynkla
förargelse
smärta, sorg, bedrövelse
prövning, belastning
ledsen
återuppståndelse
återuppståndelse
frysa
trötta, strapats
trött
växel, växla, ändring, omkastning, byta,
ändra
förstörelse

ändring
ändring

zmianą
zmielony
zmieniać (się), wymieniać (walutę),
rozmieniać, przebrać (się),zmiana;
odmiana, przesiadka, drobne
(pieniądze); reszta (przy wydawaniu
pieniędzy)
zmieniać kolejno
zmieniać kolejno następować kolejno,
występować na przemian adj
naprzemienny przeciwległy
zastępczy
zmieniać, modyfikować (np. program)
zmieniać,zmienny, kolejny; co drugi,
zapasowy
zmieniać; przetwarzać; przekształcać,
(relig.) nawracać,neofita
zmienić się
zmienić (się); przerobić
zmienić zdanie
zmienna, zmienny
zmienny
zmienny
zmienny
zmienny, zmienna
zmienny,(matem., inform.) zmienna
zmierzch
zmierzch; półmrok
zmieszać
zmiękczyć
zmniejszać się
zmniejszać się, pomniejszać
zmniejszenie się, obniżenie
zmniejszyć (się); obniżyć
(się),spadek; obniżenie
zmoczyć; zamoczyć, przesiąknąć
zmora
zmowa
zmrok
zmuszać
zmuszać
zmylić
zmysł
zmysł
zmysł, rozsądek, poczucie (np.
humoru), uczucie (czegoś), sens;
znaczenie, <senses> rozum
zmysłowy
zmyślony
zmywać (naczynia)

omväxling
mark, jord, botten, gårdsplan, grund
växel, växla, ändring, omkastning, byta,
ändra

omväxla, växla
omväxla, växla

ändra sig, ändra
omväxla, växla
omvända
ändra sig, ändra
ändra sig, ändra
komma på andra tankar
ombytlig
omväxla, växla
föränderlig
ombytlig
ombytlig
ombytlig
skymning
skymning
blanda, sammanblanda
avhärda, mjukna
avtagande
avtagande
avtagande
blöta
mara
sammansvärjning, komplott
skymning
betvinga, tvinga
tvungen
förleda, missleda, förvilla
bemärkelse, känsla, sinne, vett, betydelse,
mening
sans
bemärkelse, känsla, sinne, vett, betydelse,
mening
sinnlig, sensuell
oäkta
diska

zmywać naczynia
znachor
znaczący, doniosły
znaczący; ważny; doniosły
znaczek
znaczek pocztowy
znaczenia
znaczenie
znaczenie dosłowne
znaczenie, sens
znaczenie; ważność
znacznik
znacznik znak towarowy,
znacznik, znak flaga,
znaczny
znaczny; spory, poważny
znaczyć
znać
znać, wiedzieć
znajdować
znajomość
znajomość, wiedza
znajomość, znajomy
znajomość, znajomy; znajoma
znajomy
znak
znak
znak

diska
kvacksalvare, charlatan
signifikant
ljudlig
signera, underteckna, vink, teckna, skriva
under
porto
innebörd
antal, belopp
bokstavligen, formligen
betydelse
vikt
flagga
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
flagga
ansenlig, avsevärd, betydlig
ansenlig, avsevärd, betydlig
nedrig, småaktig, betyda, innebära,
lumpen, låg
veta, ha reda på, känna
veta, ha reda på, känna
få tag i, påträffa, hitta, skaffa, finna, fynd
bekantskap
lärdom, vetande, bekantskap, vetenskap,
insikt
bekantskap
bekantskap
bekantskap
karaktär, sinnelag
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
signera, underteckna, vink, teckna, skriva
under
asterisk
fabriksmärke
karaktär, sinnelag
snar, påpasslig

znak ,oznaczyć coś gwiazdką
znak handlowy
znak synchronizacyjny
znak zgłoszenia, zachęta, znak
zachęty, zgłoszenie, monit
znak, objaw, godło; reklama; szyld,
signera, underteckna, vink, teckna, skriva
wskazówka,znaczyć, podpisać, skinąć under
znak, symbol podpisać
signera, underteckna, vink, teckna, skriva
under
znakomitość
celebitet, berömdhet
znakomity
utsökt
znakomity
sevärd, anmärkningsvärd, märklig
znakomity, kapitalny, główny,kapitał; huvudstad, kapital
fundusze, stolica
znakomity, wybitny, dystyngowany
förnäm, distingera, celeber
znakomity; doskonały
utomordentligt, utmärkt, präktig, förträfflig

znakomity; wybitny, wystający, zaległy
znakowanie
znaleźć
znaleźć
znaleźć; odkryć; wykryć
znamię
znany
znawca
znawca
znawca, sędzia, sądzić, osądzać
znęcać się
znęcanie się
zniechęcać
zniechęcić
znieczulajacy
znieczulajacy, narkoza
znieczulający,środek znieczulający,
narkoza
zniekształcać
zniekształcić; odkształcić
zniekształcić; wykrzywić
zniesienie; usunięcie, przeprowadzka
znieść
znieść niewolnictwo
znieść yć
znieść, obalać
zniewaga
zniewaga
zniewaga, znieważyć, obraza
zniewaga; obraza, przestępstwo
znieważać
znieważać
znieważyć
znieważyć; zrobić afront (<sb>
kogoś,komuś),afront; zniewaga
zniewieściały
zniewolić; oczarować
znikać
znikać
znikać; niknąć; zanikać
znikomy
zniszczenie; dewastacja,zniszczyć;
zdewastować; ogołocić
zniszczenie; zagłada
zniszczony; wyświechtany; marny;
lichy
zniszczyć

framträda
markering
få tag i, påträffa, hitta, skaffa, finna, fynd
grunda, inrätta, stifta, upprätta
få tag i, påträffa, hitta, skaffa, finna, fynd
poäng, markera, prick, kännetecken,
märka, signera
känd
specialist
döma, domare, bedöma
döma, domare, bedöma
smädelse, missbruk, ovett, smäda
smädelse, missbruk, ovett, smäda
modfälld
beklämmande
anestetikum
anestetikum
anestetikum
vanställa, förvränga
vanställa, vanpryda
vanställa, förvränga
flyttning, avföring
upphäva, avskaffa
upphäva, avskaffa
upphäva, avskaffa
upphäva, avskaffa
förolämpning, chikan, chikanera, förnärma
skymf, chikanera, förolämpning,
förolämpa, skymfa
förolämpning, chikan, chikanera, förnärma
nidingsdåd
smädelse, missbruk, ovett, smäda
skymf, chikanera, förolämpning,
förolämpa, skymfa
förolämpning, chikan, chikanera, förnärma
förolämpning, chikan, chikanera, förnärma
veklig
fängsla
försvinna
försvinna, förgå
försvinna, förgå
betydelselös
härja
förstörelse, ofärd, undergång
sluskig
förstöra, fördärva, ödelägga

zniszczyć, zniweczyć, anihilować
zniszczyć; unicestwić
zniszczyć; wymazać, usunąć
zniweczyć
zniżać się
zniżkowy
znosić
znośnie
znośny
znowu
znowu, na nowo, od nowa, od
początku, jeszcz
znowu, ponownie
znowu; jeszcze raz; prócz tego
znój; trud,harować; trudzić się;
męczyć się
znudzony
znużony
znużony, nużący
zobacz
zobaczyć
zobowiązać się
zobowiązania
zobowiązanie
zobowiązanie, obowiązek
zobowiązany
zobowiązując
zobowiązywał
zoolog
zoologia
zoologiczny
zorganizować
zostać
zostawać
zostawać
zostawić
zranić
zrażenie
zrąb; szkielet, struktura, schemat;
model
zrezygnować; dać sobie spokój (z
czymś)
zrezygnował
zręczność
zręczność, zwinność
zręczność; kunszt, rzemiosło,
samolot, statek
zręczność; wprawa

tillitetgöra, förinta
tillitetgöra, förinta
förstöra, fördärva, ödelägga
tillitetgöra, förinta
nedlåta sig
nedsatt
uthärda, utstå, tåla
tämligen
dräglig
ånyo, igen
ånyo, på nytt
ånyo, igen
ånyo, igen
knoga, sträva
uttråkad
trötta, trött
trötta, trött
träffa, se, inse, skåda
träffa, se, inse, skåda
föröva, begå
förlovning
förpliktelse, plikt
förpliktelse, plikt
skyldig, tvungen
tjänstvillig, förbindlig
skyldig, tvungen
zoolog
zoologi
zoologi
organisera
vistas, vistelse, stöd, uppehåll, stanna
kvarstå, förbli, restera, stanna, återstå
övrig, kvar
avgå, utträda, tillåtelse, tillstånd, lämna,
lov
såra, förorätta
alienation
stomme
utlämna, avstå, efterskänka, avträda,
lämna, uppge
överge
skicklighet
rörlighet
hantverk
skicklighet

zręczny
zręczny
zręczny
zręczny, przebiegły
zręczny, przebiegły, chytry,
pomysłowy
zręczny, zwinny
zrobić, wykonać
zrozumiały
zrozumieć
zrozumieć tronu
zrozumieć; uchwycić sens, obawiać
się
zrozumienie
zrozumienie
zrozumienie, obawa; lęk; przeczucie
zrozumienie; pojęcie
zrównać
zrównoważony, rzeczowy,
trzeźwy,wytrzeźwieć
zryw
zrzec się tronu
zrzekać się
zrzeszać się
zrzeszać się, łączyć;
kojarzyć,towarzyszący,współpracowni
k; wspólnik; czlonek stowarzyszenia
zrzędzić
zszyć
zubożyć
zuchwalstwo
zuchwalstwo; bezczelność; buta
zuchwałość; śmiałość
zuchwały
zuchwały
zuchwały; bezczelny; butny
zupa
zupą
zupełnie
zupełność
zużycie
zużycie, konsumpcja
zużycie, użycie, wykorzystanie,
ekploatacja, stosowanie, praktyka
składnia, sposób użycia, wywołanie
(programu)
zużycie, zużywanie się
zużyć się
zużyty

underfundig
handbok
kunnig
underfundig
underfundig
vig
göra, uträtta, duga
begriplig
begripa, förstå
anhålla, uppfatta
anhålla, uppfatta
farhåga, anhållande
uppfattning
farhåga, anhållande
uppfattning
flack, jämn, slät, nivå
sansad, nykter
brista, spricka, spränga
abdikera
abdikera
umgås
umgås
brumma
sy
utarma
djärvhet
oförskämdhet
djärvhet
nosig, näbbig
fräck
oförskämd, stursk
soppa
soppa
inalles, alltsammans, tillsammans
helhet
förbrukning, konsumtion, lungsot, åtgång
förbrukning, konsumtion, lungsot, åtgång
bruk

bära, nöta, nötning
avklinga
utnött, utsliten

zużywać; konsumować; spożywać
zużywający coś chłonny
zwabić
zwalczać, przeciwstawić (się)
zwalczyć
zwarcie
zwarcie; spięcie
zwarty; gęsty,puderniczka
zważać
zwedzki
związany
związek
związek zawodowy
związek, stowarzyszenie, połaczenie,
skojarz
zwichnięcie,zwichnąć
zwichrowany
zwiedzać
zwiedzać; objeżdżać,wycieczka,
objazd
zwiedzać; odwiedzać, straszyć (o
duchu), nie dawać spokoju (o
myślach),często odwiedzane miejsce
zwierak anty nadawanieodbiór
zwierak anty nadawanie-odbiór
zwierzać się
zwierzchnictwo
zwierzchnictwo, dominium
zwierzę
zwierzę
zwierzę, zwierzęcy
zwierzęcy
zwierzyć się; zaufać; powierzyć
zwierzyna
zwiędnąć
zwiększać (się), wzrastać
zwiększać (się); wzrastać,przyrost;
wzrost; powiększenie
zwięzły
zwięzły
zwięzły; krótki
zwilżyć
zwinąć
zwinność
zwinność; zręczność
zwinny
zwinny; zręczny
zwlekać, wahać się

förbruka, tära, konsumera, förtära
lungsjuk
locka
opponera, avstyrka, motsätta sig
övervinna
kortsluning
kortsluning
dryg
håg, sinne, själ
svensk
besläktad
association, samfund
fackförening
association, samfund
vrickning, vricka
obalanserad
visit, besök, hälsa på
turnera, tur, turné
tillhåll
slang, rör, tub
slang, rör, tub
förtro
herravälde, välde
herravälde, välde
animal, djur
fä, best, djur
animal, djur
animal, djur
förtro
parti, spel, villebråd, lek
vissna
ökning, tilltaga, stegring, öka, föröka,
stegra
ökning, tilltaga, stegring, öka, föröka,
stegra
koncis
fåordig
kort, kortvarig
fuktig, fukt
sammanbrott
rörlighet
rörlighet
vig
vig
tveka, dröja

återvända zwrot. dröjsmål. wyzwolenie. befrielse (spadochron). dröjsmål. tillika. grupa wyrazowa. uppehålla. odzyskanie. särdeles. segrare zwycięzcą segrare zwycięzcą vinnare. anstånd zwłoka. inkalla zwora zespół odchylający jarzmo ok (magnetowidu) zwój. inkalla zwołuj uppbåda. uwolnienie. uppehålla. uppehålla. återkommst. opóźniać uppskov. krąg (np. föredraga (przysługę). returnera. interpretować (sztukę itp). podbić erövra. cewka. i. odtwarzać. przetłumaczyć (na inny język) zwycięstwa seger zwycięstwo seger zwycięzca vinnare. wyrażenie. odprawa avsked zwołać. szczegółowo i synnerhet zwłoka uppskov. avvisa zwolnić. zezwolić na opublikowanie. enkom. segrare zwyciężyć. odprawić entlediga. regeneracja. element anhängare napędzany zwolnic wolny.uciekanie się. dröjsmål. oddać återföra zwrócić. swobodny bezpłatny. fördröja. pozwolenie na publikację.zwolnienie. odpłacić się. stronnik. tillflykt uczęszczać. opóźnienie. zdobyć. fördröja. zwijać. otworzyć utlösa. opóźnienie uppskov. uttryck <phrases> frazesy. szczególnie. anstånd zwłoki lik zwłoki.zwlekać. fördröja. fras. tillika. liny). zawezwać uppbåda. ledig darmowy zwolnić.zwłaszcza särskilt.skręcać. uciec się. övervinna . bättring powrót do zdrowia zwrot. anstånd zwłoka. piękne słowa zwrotnikach tropikerna zwrócić pieniądze återbetala zwrócić się. segra. synnerhet zwłaszcza. ringla wężownica. oddać återge. nawijać zwracać powrót återgå. fri. uwolnić. trup lik zwolennik anhängare zwolennik. retur. środek ostateczny zwrócić. nowego filmu) zwolnienia dispens zwolnienie. wypuszczenie (np.

zwykły. całkowicie. miste. ordinär. förtjänst vinning. ogólny. galet vanlottad obelevad obelevad missförstå. klinga. vinna. (elektr. ostrze. zwyczajny zwykły. zwyczajowy zwyczajny. tarvlig ordinarie. badyl. dochód.zwyczaj zwyczaj zwyczajnie zwyczajny zwyczajny. skorzystać zysk. ordinär.zysk. profit. bara ordinarie. tarvlig vanlig ordinarie. vinning bakifrån knivblad knivblad knivblad knivblad stjälk. vinning vinna. vanlig. blotta allmän. łopatka (wirnika. vanlig vanlig allmän. łodyga. osiągnąć. avans. zarobek. całkiem zwyczcajny zwykle zwykle. kliva illa orätt. brzeszczot. vansläktas zygot förtjänst.śmigła itp) źdźbło trawy. łopatka wirnika. gemensam. arbetsförtjänst vinning. orättvisa. powszechny.zupełnie. naken. zarobić. zdobyć (wiedzę itp). ordinär. brzeszczot. vinna. zwyczajny. vanlig kräkas urarta. vanlig. vanlig bruklig idel idel ordinarie. sed tull blott. vinning förvärva. vinst. avans. ostrze. ordinär. sygnał wejściowy zyskać zyskać. wspólny. behållning. gemensam. komin źle źle dek źle sytuwany źle wychowany źle wychowany źle zrozumieć źle zrozumieć sedvänja. vana. ordinär. codzienny. vinna. <commons> lud zwykły.) wzmocnienie zza źdźbła źdźbło źdźbło (trawy).zyskać. tillägna sig förvärva. zazwyczaj zwykły zwykły zwykły zwykły zwykły. klinga. vinst. korzyść. felaktig. normalny zwymiotować zwyrodnieć zygota zysk zysk zysk. tokig. vinst. przeciętny. przyswoić sobie zyskać. zwykły zwyczajny. förtjänst förvärva.śmigła itp. nödtorftig. pospolity. missuppfatta missförstånd . ordinär. behållning. źdźbło. vanlig vanligen vanligen kal. vinst. vinst. nabyć.

källa. härkomst.<number> numer. Francuzka żabą żabą żaden żaden z dwóch. källa.północ (geograficzna) lub <northern> . beklaga sorg. sorgdräkt ynklig ångra agg.<number> numer. (przen. początek. avsegla segla. upprinnelse. bedrövelse ånger sorg klaga. avsegla segelbåt jacka. upphov rot upprinnelse. <No>.<north> północ (geograficzna) lub <northern> północny. källa. marnie. ursprung upprinnelse.<north> . liczba żaden. kvinnlig. källa. ursprung upprinnelse. källa. <No>. ani jeden ani drugi żaden. sorgdräkt sorg. dotkliwie.północny. płynąć (statkiem) żaglówka żakiet żal żal żal żalić się żałoba żałoba. kofta smärta.źle. lärjunge ursprung.też nie żaden. fruntimmer groda groda groda hage ingendera ingendera ingendera ingen.nie. ursprung upprinnelse.ani drugi.nie. sorg. też nie.sprzeciw. ursprung hona. kavaj. odmowa. äggula föl föl föl pupill. segel. segel.sprzeciw. ani jeden. paskudnie. nej ingen. silnie źółtko źrebię źrebię źrebię.) Francuz. pochodzenie ż żaba żaba. młokos źrenica źródła źródła źródła źródło źródło nadawca źródłowy pobrać (ze źródła) źródło nadawca źródłowy pobrać ze źródła źródło. opłakiwanie żałosny żałować żałował żałował żałujący żar illa gula. odmowa. ursprung upprinnelse. liczba żagiel żagiel. nej segla. missunna ångra ledsen iver . uppkomst.żeglować.

sticka. begäran. sting kłuć. jarzyć się żarzyć się. åstunda. anmana. kłuć. anhållan. docinać (komuś) żądny. żart żarzyć się. gyckla glöd glöd krav. wymagać yrkande.dowcip. (forma rzadsza) żądać. oparzyć (pokrzywą). begäran żądanie popyt żądać. styng.gwarowy żarliwy żarliwy. dowcip żart. promieniować. gyckla vits. styng. bett. efterfrågan. lappri.pożądać żądzą åtrå że som. skämta. sticka. potrzebować żądania żądania glöd iver skämt. bagatell skämt. slang att tala. krav żądanie krav. głupstwo żartować.żar. aptit żądza. pożądanie. fordra. skämt. fordra. zgłoszenie. gyckla småsak.stung. ogień. brinnande. płonący. efterfrågan. kräva. docinać komuś żądło. ukłuć. sting pokrzywą. wymagać. ochoczy. sting żądło. sticka. zlecać begäran request level poziom żądania żądła gadd. ukłucie. gwara. styng. ivrig het. anmaning.(<sting. bett. sting żądło gadd. tarva krav. anmaning. skämt. vilken żeberka stranda żebrać tigga. aptit żądza åtrå. anspråk żądanie bön. kräva. gyckla att tala. gyckla skämt.żar żar. anspråk yrkande. ukłucie. drobnostka. bettla . bett. styng. dowcip żartować. kräva. begäran. skämta. skämta. gorliwy. anspråk erfordra. ivrig girig. anhållan. slang het. önska żądza. brinnande. begär. sniken. skämt. jarzyć się. chętny ivrig żądza matlust. zlecenie. fordra. vinningslysten blomlök. sticka.bagatela. poświata żądać żądać żądać. oparzyć gadd. ukłuć. gyckla vits. anfordran. apetyt matlust. krav żądanie. gorliwość żarcie żarcie żargon żargon. tarva erfordra. anfordran. snål. zapał. gorejący żarłoczny żarówka żart żart. bagatelizować. bett. glödlampa vits. åtrå zmysłowość. anmana.stung>) gadd. prośba bön.

sport żeglarski żeglarz żeglarz. rowek żłób. <irons> kajdany. förvilla virrig. sterować statkiem żeglował żegluga żegluga. gröda mage mage ollon betala. krubba huggorm aladåb huggorm huggorm smärtsam. rov flisa snigel bås. järn strykjärn.zdobycz.żelazny żenował żenował żeński żerować żerować. znieść/przełknąć (np. att segelsport segelsport matros. zniewagę) żołądź żołd żołnierz żołnierz służący w marynarce żona tiggeri revben rämna. skörda. maka. elementy konstrukcyjne. kvinnlig. marynarz żeglować żeglować żeglować. pracowity żniwa żniwo żołądek żołądek. järn strykjärn.jeść z apetytem. järn maskinvara strykjärn. fruntimmer korp be. żelazko. towary żelazne. avlöna. erlägga knekt. łup żeton żeton żłobek żłobek żłobek. hustru . bärga. bärga.ściągać (na klasówce itp). gröda skörd. järn strykjärn. odpisywać (lekcje) żmija żmija żmija żmija.żebrać żebro żeby żeglarstwo żeglarstwo. sjöman navigera segla. segel. distraherad hona. till. sjöman matros. soldat. plågsam mödosam skörd. nawigacja żelastwo. åt. ränna bås. avsegla navigera navigera sjöfart sjöfart strykjärn.) sumator żmudny żmudny. skörda. krubba barnkammare räffla. (informat. järn förbrylla. sprzęt żelastwo. krigare marin fru. förvirra. sprzęt komputerowy żelazka żelazko żelazo żelazo.

sträv tugga mumsa skalbagge trana trana tranbär tranbär dagbok. zazdrosny. godhet välvilja.żółcień żółw żółw żółw (kursor w języku Logo) żółw (morski) żrący żuć żuć żuk. åstunda. średni czas życia (substancji promieniotwórczych) życie. alert vig. snar. godhet välvilja.żółcień żółty. czujny żwir życia życie życie. (przen. (pot. begär.żywy. godhet gynnsam .) tchórzliwy. uprzejmość życzliwy husmoder jonglera jonglera jonglera jonglera påsklilja gul gallsjuk galla gulsot gulsot gulsot gula. popędliwy żółć żółtaczce żółtaczka żółtaczka. uprzejmość życzliwość. żyjący życzenie życzliwość życzliwość życzliwość. rapp i mun livlig. utkomst. vaken grus livtid liv. dobroć.) zazdrosny.żonglowanie żonkil żólty żółciowy. chrząszcz żuraw żuraw (także ptak). kvick. önska välvilja välvilja. flink. uppehälle. levnad. utrzymanie. leverne livtid levebröd. existens. flink alert.żona prowadząca dom żonglerka żonglerka. żonglować żonglować żonglować. dźwig żurawina żurawiną żurnal żużel żwawo żwawy żwawy żwawy. rask. äggula gul gul gul sköldpadda sköldpadda sköldpadda sköldpadda barsk. levande åtrå. tchórzliwy. tidskrift slagg hastig. zawiść żółtko żółty żółty.

mat häck häck häck liv. leva jude hebreisk judisk judinna levande levebröd. ożywiony żywy. blodåder. föda. vänlig. bo. pragnąć. vilja förefinnas. kost. pobudzać. utkomst. żwawy. existens. vara. tillönska. mat matsäck. żyjący żyzny żyzny. płodny. kraftig levande animera levande levande frukbar.fazowy (przewód elektr. pełen życia żywy. åder ven. kåda mata ässe. grundämne matsäck. kost.Cygan żywica żywicą żywić żywioł żywność żywność. bördig frukbar. leverne spänslig. hygglig gynnsam önska.życzliwy życzliwy. leverne liv. język hebrajski. jedzenie żywność. sort. blodåder. åder ven. tillönskan. skłonność żyłą żyroskop żyto żyto.żywy. levnad. mat matsäck. föda.życzenie żyć żyć. levande ven. mieszkać. urodzajny god. chcieć. Żydówka. pokarm żywopłocie żywopłot żywopłot. ożywiać. föda. vilja önska. kåda harts. leva vistas. kost. życie żywotny żywy żywy. bördig . uppehälle. ogrodzenie. pomyślny. tillönskan. Izraelita. levnad. ostry (nabój).ogrodzić (żywopłotem) żywot żywot.hebrajski żydowski Żydówka żyjący żyjący żyła żyła. jedzenie. pod napięciem Żyd Żyd. prądowy. snäll. åder gyro råg råg harts. art. blodåder. tillönska.). korzystny życzyć życzyć.

Related Interests