You are on page 1of 22

1

Hnh thc bn trc tip sn phm cho


khch hng cui cng chim t trng
rt nh (Xp x 8%)

=> Tp trung phn phi sn phm vo


cc cng ty mua s lng ln.

Cc chin lc i vi khch hng l cc cng ty


cung cp gii php vin thng tin hc:

To dng mi quan h tt p vi cc cng ty

C chnh sch hoa hng cho khch hng thng


xuyn, gii thiu khch hng mi, khch hng ti
mua vi s lng ln.

K kt hp ng nguyn tc cung cp sn phm


c quyn vi gi u i.
3

i tng giao tip: cc cng ty hot ng


trong lnh vc vin thng, tin hc

Mc tiu : tng cng nim tin ca khch


hng vo sn phm; tng cng s bit
ca cng chng v sn phm.

Qua

website ca cng ty:

www.ecp.com.vn

u im: c thng tin v sn phm, v cng ty,


cc s kin lin quan n cng ty v cc lnh
vc cng ngh, vin thng.

Hn ch: giao din cn kh n gin, tnh


nng H tr k thut ch mang tnh minh ha

Gii php: cng ty cn u t ci tin ni dung


v hnh thc trang Web sao cho chuyn
nghip, cung cp c nhiu thng tin.
9

ng thng tin qung co trn tp ch tin hc


chuyn dng.

C th:
Tp ch th gii vi tnh
(PC World Vit Nam).
Mi thng pht hnh 4 s.

10

ng

thng tin trn tp ch Th gii vi tnh:

Ni dung ng tin: Logo + Slogan: ECP


Chng ti chuyn t Rack cht lng tt,
giao hng nhanh chng+ thng tin lin h
(a ch + Tn + SDT lin h)
Ngn sch d tr: 7 triu/thng
11

Qung

co bng t kha

Mua cc t kha: t rack, rack, 19,


L do chn: l phng tin tm kim ph
bin, thng dng nht.
Ngn sch d tr: 3 triu/thng

12

To gian hng trn Vatgia.com

L do chn:
-

L website thng mi in t uy tn nht


hin nay, vi s lng giao dch ln, lng
khch truy cp cao.

Ph ng k gian hng r: 15.000/SMS


kch hot gian hng.
13

To page facebook

L do chn:

L trang mng x hi ph bin nht hin nay, to


page khng mt ph.

C th cp nht tin tc v sn phm, cng ty, v cc


chng trnh khuyn mi.

C s t hng v phn hi nhanh chng t khch


hng.
14

Tham gia hi ch trin lm cng ngh thng tin vin thng hng nm ti Si
Gn.

L do chn:

Tit kim thi gian, cng sc khi mun thm nhp th trng mi.

L a im l tng qung b sn phm mt cch chi tit, trc tip.

C c hi tip xc vi ng o bn hng

C c hi tm hiu tnh hnh kinh doanh, ng thi chin lc ca TCT

L ni quy t nhiu khch hng tim nng, c th nh gi kp thi phn


ng ca khch hng.

Ngn sch d tr: 30 triu/nm.


15

16

Vi tnh hnh hin ti, cng ty s p dng tt


c cc hnh thc qung co trn.

Vi ngn sch dnh cho qung co tnh trn


phn trm doanh s, cng ty s c thm cc
hnh thc khc nh: qua bo ch, qua radio.

17

Mc ch: cng c hnh nh cng ty

Cng ty c cc cuc tip xc vi khch


hng ti chnh cng ty khch hng lng
nghe phn hi, cng nh gii thiu v sn
phm v cch s dng sn phm.

Hnh thc trnh by: qua thuyt trnh v


catologue.
18

19

20

Hnh thc ch yu: Face to face selling.

L do: nhn c nhiu thng tin, nh gi chnh xc,


nhanh chng phn ng ca khch hng.

tng tnh thuyt phc cho cuc gp cn: nghin cu k


thng tin khch hng, xc nh lng thi gian phn b cho
cuc gp, chun b k i ph vi cc phn i,

=> o to nhn vin sale bi bn, chuyn nghip tng s


lng khch hng, tng tin cy i vi khch hng.
21

Hnh thc khc: marketing qua mail, in thoi, fax.

Tm kim thng tin khch hng: theo t kha trn


google, qua cc website cng ty, website tuyn
dng, website ca s k hoch u t.

Khuyn khch bn hng c nhn: nhm to s nht


qun trong x l v gii quyt thng tin khch hng,
ng thi kch thch s t gic, sng to ca nhn
vin trong qu trnh lm vic.
22