You are on page 1of 2

PENILAIAN

KEKUATAN
1. Para pelajar dapat memantapkan
lagi amalan membaca Al-Quran.
2. Dapat membentuk sahsiah yang
baik lagi sempurna.
3. Memberi kesedaran pentingnya
membaca Al-Quran.

KELEMAHAN
1. Ada di kalangan pelajar yang tidak
dapat memberi penumpuan yang
sewajarnya.
2. Kawalan murid kurang memuaskan
kerana murid cepat bosan dan mula
tidak memberi perhatian.

4. Dapat meningkatkan lagi motivasi


dan kerohanian murid.
5. Mendapat peningkatan dari segi
fizikal dan mental.
6. Mendapat pengalaman yang baru
tentang khatam Al-Quran.
7. Mendapat reaksi yang positif
dikalangan pelajar.

PENAMBAHBAIKAN
1. Program Khatam Al-Qurant ini perlu diteruskan dan pemantauan serta
penambahbaikan hendaklah sentiasa dilakukan agar program ini benar-benar
diminati oleh murid lantas memberi kesan yang positif. Semua pihak yang terlibat
hendaklah meneruskan usaha menjayakan program ini.
2. Kawalan murid perlu dipertingkatkan agar majlis dapat berjalan dengan lancar
tanpa ada sebarang gangguan.

Disediakan oleh,

( ROHANA BINTI ABDUL RAHMAN)

Disemakan oleh,

( RODI BIN YUSOFF)

Penyelaras Program,

Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum

Sekolah Kebangsaan Kampong Baharu

Sekolah Kebangsaan Kampong Baharu

Felda Neram 1,Kemaman, Terengganu.

Felda Neram 1,Kemaman, Terengganu.

Disahkan oleh,

( ROSLAN BIN ISMAIL)


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Kampong Baharu
Felda Neram 1, Kemaman, Terengganu.