You are on page 1of 5

VERKORT MDI-PROFIEL

Het verkorte MDI-profiel is ontwikkeld om u, als kandidaat, in staat te
stellen, aan te geven welke aspecten in een functie het meest bij u
passen.
Het gaat hierbij om aspecten in een functie, die tav uw gedrag het beste
bij u passen. Niet of die aspecten het beste bij een functie passen. Houd
tijdens het invullen van dit MDI-profiel uw focus objectief gericht op uw
eigen persoon.
Gebruiksaanwijzing
Geef bij elke vraag een waarde aan alle vier de beweringen die u ziet
staan. Doe dit bij alle 14 vragen. In het vakje met de witte achtergrond het
getal noteren dat het beste bij deze bewering past.
Een cijfer 1 voor de belangrijkste en een cijfer 4 voor de minst
belangrijke bewering.
U gebruikt per vraag elk getal 1 keer, dus u moet 1x1, 1x2,1x3 en 1x4
invullen.
Nadat u de 14 vragen heeft ingevuld kunt u het profiel mailen naar
directie@pamail.nl. Perfect Assistants BV zorgt voor de verdere uitwerking.
Voorbeeld
A
B
C
D

Het analyseren van gegevens en feiten voordat
gehandeld wordt
Tactvolle beslissingen
Snelle en krachtige beslissingen
Logisch denken voordat men de beslissing neemt

Aub invullen :
Naam
Datum

2
1
3
4

Sandra van Rijnsbergen
11-12-2015

1

A B C D Een systematische manier van werken Contact met veel mensen Snelle beslissingen nemen Diplomatiek en coöperatief zijn 3 2 4 1 6. A B C D Het analyseren van gegevens en feiten voordat u handelt Tactvolle beslissingen Snelle en krachtige beslissingen Logisch denken voordat u de beslissing neemt 2 1 4 3 2.Zet op volgorde van belang voor u: Een cijfer 1 voor de belangrijkste en een cijfer 4 voor de minst belangrijke bewering.1x3 en 1x4 invullen. georganiseerde werkplek Vrijheid en zelfstandig kunnen handelen Een gelijkmatige prestatie kunnen leveren Een hoog vertrouwensniveau 4 2 3 1 4. A B C D Weinig veranderingen in een functie Zeer weinig veranderingen in een functie Veel veranderingen in een functie Geen veranderingen in een functie 2 3 1 4 3. A B C D Werk dat in een keer zeeraccuraat wordt uitgevoerd Een flexibele instelling Veelvuldig (vooruit) plannen Identificeren met een team 4 1 3 2 5. A B C D Moeilijkheden voorkomen Probleemoplossend denken en handelen Het onder woorden brengen van gedachten en ideeën Werken met dingen 2 1 3 4 7. dus u moet 1x1. Met als uitgangspunt : Uw ideale functie vraagt van u 1. A B C D Een schone nette. A B C D Op één plek blijven Het bespoedigen van een actie Het hechten aan procedures Het genereren van enthousiasme 4 2 3 1 2 . U gebruikt per vraag elk getal 1 keer. 1x2.

A B C D Het perfect opvolgen van procedures Het oplossen van menselijke problemen Krachtige. A B C D Het motiveren van anderen Concentratie en aandacht voor details Uitdagende opdrachten Geduld en het tonen daarvan 3 4 2 1 9. A B C D Het contact opnemen met anderen Het volgen van orders Het realiseren van resultaten Prestaties naar aanleiding van gegeven normen 2 1 3 4 10. A B C D Meer aandacht voor kwaliteit dan efficiency Vrijwaring voor conflict en confrontatie Sterk overtuigend kunnen communiceren Het accepteren en initiëren van verandering 3 1 4 2 Sub –Totaal pagina 3* 3 . ondernemende acties Routinewerk 4 1 2 3 11. A B C D 2 4 1 14. A B C D 4 2 1 13. A B C D 4 Kwalitatief hoogstaande controlemechanismen Creatieve en originele denkwijze Optimistisch vooruitzicht Binnen het systeem blijven werken 2 Autoriteit overeenkomstig de verantwoordelijkheid Het analyseren van gegevens en feiten Veel menselijke interactie Geduld 3 Vrijwaring van detailwerk Taakgeoriënteerde concentratie Een afgewogen oordeel Een vriendelijke werkomgeving 3 1 3 12.Sub –Totaal pagina 2* 8.

4 .

Sub –Totaal pagina 2* Sub –Totaal pagina 3* Totaal pagina 2 en 3* D I S C Persoonlijke Grafiek* 14 20 25 30 35 40 45 50 56 D I S C Teken een lijn in de Persoonlijke Grafiek overeenkomstig de getallen in kolom Totaal* *In te vullen door Perfect Assistants 5 .In te vullen door Perfect Assistants BV.