You are on page 1of 902

ADAMIK TAMS

ROMAI IRODALOM
A KEZDETEKTL
A NYUGATRMAI BIRODALOM
BUKSIG

KALLIGRAM
Pozsony, 2009

Alapkiadsok:
Rmai irodalom az archaikus korban
Seneca Kiad, 1993
Rmai irodalom az aranykorban
Halsz s Fiai Kiadsa, Pcs, 1994
Rmai irodalom az ezstkorban
Seneca Kiad, 1994
Rmai irodalom a ks csszrkorban
Seneca Kiad, 1994

Copyright Adamik Tams, 2009

Minden jog fenntartva.

Tilos ezen kiadvny brmely rszt sokszorostani,


informcis rendszerben trolni vagy sugrozni brmely formban
vagy mdon a kiadval trtnt elzetes megllapods nlkl;
tilos tovbb terjeszteni msfle ktsben, bontssal s trdelsben,
mint amilyen formban kiadsra kerlt.

ISBN 978-80-8101-226-6

Tartalom

Elsz ...................................................................................................................

19

RMAI IRODALOM AZ ARCHAIKUS KORBAN

21

I. A rmai irodalomtrtnet alapkrdsei............................................................

23

1. A rmai irodalom fogalma......................................................................... 23


2. A rmai irodalom sajtos jellege................................................................ 24
3. A rmai irodalom hagyomny ozsa ......................................................... 27
4. A rmai irodalomtrtnet forrsai ............................................................. 30
5. A rmai irodalom korszakolsa.................................................................. 32
Bibliogrfia .................................................................................................... 35
II. Az archaikus kor: kezdetek...............................................................................

36

1. Rma trtnelme .......................................................................................


2. Az archaikus Rma kultrja.....................................................................
3. Rma vallsa .............................................................................................
4. Rma nyelve ..............................................................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

36
40
42
44
48

III. A kltszet emlkei az irodalom eltti korszakban .......................................

49

1. A kltszet kezdetei: carmina ...................................................................


2. A szakrlis kltszet emlkei.....................................................................
3. A npkltszet emlkei .............................................................................
4. Az epikus s didaktikus kltszet emlkei.................................................
5. A versus Saturnius......................................................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

49
50
54
58
61
64

IV. A prza emlkei az irodalom eltti korbl.....................................................


1. A rmai naptr s az Annales Maximi.......................................................
2. A Tizenkttbls trvny...........................................................................
3. A temetsi dicst beszd (laudatio funebris).........................................
Bibliogrfia ....................................................................................................
V. A grg hats ersdse:
Appius Claudius Caecus.......................................................................................

65
65
68

72
74

75

1. Bel- s klpolitikai vltozsok


a Kr. e. 5^. szzadban ................................................................................ 75
2. Appius Claudius Caecus lete.................................................................... 76
3. Appius Claudius irodalmi munkssga...................................................... 78
Bibliogrfia .............................................. ..................................................... 82
VI. A rmai sznhz kezdetei: Livius Andronicus
s Cn. Naevius ......................................................................................................

83

1. A pun hbork kora.................................................................................... 83


2. A rmai sznjtszs kialakulsa................................................................. 84
3. A rmai sznhz mfajai, sajtos jellege....................................................
86
4. Livius Andronicus...................................................................................... 89
5. Gnaeus Naevius.......................................................................................... 93
Bibliogrfia .............................................. ..................................................... 98
VH. Titus Maccius Plautus ..................................................................................

99

1. Plautus lete .............................................................................................. 99


2. Plautus komdii ....................................................................................... 100
3. Ksrtetek (Mostellaria)............................................................................. 105
Bibliogrfia .................................................................................................... 110
VIII. Quintus Ennius ...........................................................................................

Ill

1. lete............................................................................................................
Ill
2. Mvei ........................................................................................................ 113
3. Ennius Annalese......................................................................................... 115
Bibliogrfia .................................................................................................... 120

IX. A sznoki mvszet s a mvszi prza:


az idsebb Cato .................................................................................................... 121
1. A sznoki mvszet s az annalistk.........................................................
2. Cato lete....................................................................................................
3. Mvei..........................................................................................................
4. Cato, a sznok ............................................................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

121
123
124
129
132

X. A komdia fejldse: Caecilius Statius, Terentius .......................................... 133


1. Caecilius Statius.........................................................................................
2. Publius Terentius Afer lete.......................................................................
3. Mvei..........................................................................................................
4. A herit (Eunuchus)....................................................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

133
136
137
141
146

XI. A drma fejldse ..................... ..................................................................... 147


1. Pacuvius lete s mvei..............................................................................
2. Accius lete s mvei.................................................................................
3. A rmai trgy komdia (fabula togata)...................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

147
150
152
153

XII. A rmai szatra: Lucilius .............................................................................. 154


1. A satura mfajnak problematikja...........................................................
2. Lucilius lete ..............................................................................................
3. Szatri........................................................................................................
4. A luciliusi szatra formi, tmi, stlusa.....................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................

154
155
156
158
163

XIII. Az itliai bohzat: fabula Atellana.............................................................. 164


1. A fabula Atellana jellemz vonsai............................................................
2. Pomponius s mvei ..................................................................................
3. Novius s mvei.........................................................................................
Bibliogrfia ....................................................................................................
7

164
167
169
171

XIV. A mvszi prza fejldse;


A C. Herenniusnak ajnlott Retorika ................................................................... 172
1. Az irodalmi norma kialakulsnak tnyezi ............................................. 172
2. A beszd mvszete; a retorikaelmlet
gazdagodsa................................................................................................ 175
3. A C. Herenniusnak ajnlott Retorika vits
krdsei ...................................................................................................... 177
4. A C. Herenniusnak ajnlott Retorika sajtos
jellege.......................................................................................................... 179
Bibliogrfia .................................................................................................... 181

RMAI IRODALOM AZ ARANYKORBAN

183

/. Cicero s kora ................................................................................................... 185


1. A Cicero-kori irodalom sajtos jellege........................................................ 185
2. Marcus Tullius Cicero lete s beszdei..................................................... 188
3. Cicero retorikai mvei................................................................................. 194
4. Cicero filozfiai mvei................................................................................ 197
5. A klt s levlr Cicero............................................................................ 200
Bibliogrfia....................................................................................................... 203
II. Gaius Iulius Caesar ........................................................................................ 204
1. lete.............................................................................................................
2. Mvei...........................................................................................................
3. Kommentrok a gall hborrl s a polgrhborrl ................................
Bibliogrfia......................................................................................................

204
207
210
215

III. A mimus ......................................................................................................... 216


1. Az irodalmi mimus .....................................................................................
2. Decimus Laberius .......................................................................................
3. Publilius Syrus.............................................................................................
Bibliogrfia......................................................................................................
8

216
219
223
226

IV. Titus Lucretius Carus ......................................................................................227


1. lete............................... ............................................................................. ..227
2. A De rerum natura tartalma s szerkezete ................................................. ..229
3. A De rerum natura zenete ........................................................................ ..233
4. Stlusa ............................................................................................................236
Bibliogrfia.........................................................................................................239
V..A neterikus kltk: Catullus.............................................................................241
1. A neterikus kltk mozgalma.................................................................... ..241
2. Catullus lete..................................................................................................245
3. Catulli Veronensis liber ................................................................................250
4. Catullus stlusa ............................................................................................ ..252
Bibliogrfia.........................................................................................................255
VI. Terentius Varro s a tudomnyok.................................................................. ..257
1. lete................................................................................................................257
2. Varr mvei................................................................................................. ..258
3. Nyelvtudomnyi munki ...............................................................................260
4. Rerum rusticarum libri tres (A mezgazdasgrl)........................................262
5. Saturae Menippeae (Menipposi szatrk)......................................................265
Bibliogrfia.........................................................................................................267
VII. Az letrajz: Cornelius Nepos...........................................................................268
1. Az letrajz (biogrfia) mint irodalmi mfaj ............................................... ..268
2. Cornelius Nepos lete s mvei ....................................................................269
3. Fennmaradt mvei....................................................................................... ..271
Bibliogrfia......................................................................................................... 274
VIII. Sallustius Crispus s a trtnetrs............................................................... 275
1. lete ............................................................................................................... 275
2. Mvei .......................................................................................................... .. 278
3. Sallustius, a trtnetr ............................................................................... .. 280
4. Sallustius stlusa .............................................................................................282
Bibliogrfia..........................................................................................................284
9

IX. Az Augustus-kori irodalom ............................................................................ ..286


1. Az augustusi kor sajtos jellege ....................................................................286
2. Vergilius lete.............................................................................................. ..290
3. Ifjkori mvek
(Appendix Vergiliana)....................................................................................294
4. Eklogk...........................................................................................................295
5. A Georgica .....................................................................................................298
6. Az Aeneis..................................................................................................... .. 305
Bibliogrfia......................................................................................................... 316
X. Quintus Horatius Flaccus.................................................................................. 318
1. Horatius lete............................................................................................... .. 318
2. Az Epdoszok knyve................................................................................. ..319
3. Szatrk ..........................................................................................................322
4. Az dk........................................................................................................ .. 326
5. Episztolk ...................................................................................................... 336
Bibliogrfia......................................................................................................... 341
XI. A rmai elgia: Tibullus .................................................................................. 343
1. Az elgia eredete, fajai .................................................................. -.............. 343
2. Cornelius Gallus ............................................................................................ 345
3. Albius Tibullus lete.................................................................................... .. 348
4. Tibullus elgii .............................................................................................. 351
5. Kltszetnek sajtos jegyei, stlusa ............................................................. 354
Bibliogrfia......................................................................................................... 356
XII. Sextus Propertius.......................................................................................... .. 358
1. lete................................................................................................................ 358
2. Elgii ......................................................................................................... .. 361
3. Kltszetnek sajtos jegyei, stlusa.............................................................. 367
Bibliogrfia......................................................................................................... 369
XIII. Ovidius s kltszete...................................................................................... 371
1. lete............................................................................................................. .. 371
2. Az els korszak mvei .................................................................................. 374
10

3. A msodik korszak mvei ........................................................................... 384


4. Harmadik korszaka: a szmzets vei ...................................................... 390
Bibliogrfia....................................................................................................... 394
XIV. Titus Livius ................................................................................................. 396
1. lete .............................................................................................................
2. Trtneti mve: Ab urbe condita.................................................................
3. Az Ab urbe condita forrsai, jellege............................................................
4. Stlusa ..........................................................................................................
Bibliogrfia.......................................................................................................

RMAI IRODALOM AZ EZSTKORBAN

396
398
400
404
406

407

I. Tiberius kora: Germanicus, Manilius ............................................................. 409


1. Az ezstkor irodalma................................................................................... ..409
2. Az irodalmi let Tiberius alatt..................................................................... ..412
3. A tudomnyos kltszet: Germanicus...........................................................414
4. M. Manilius: Astronomica........................................................................... ..417
5. Kltszet s tudomny az Astronomicbwa..................................................419
Bibliogrfia.........................................................................................................421
II. A prza Tiberius korban................................................................................ 422
1. Az idsebb Seneca lete ............................................................................. ..422
2. Controversiae s Suasoriae......................................................................... ..423
3. Valerius Maximus lete............................................................................... ..427
4. Factorum ac dictorum memorabilium libri IX ........................................... ..429
Bibliogrfia.........................................................................................................431
III. Velleius Paterculus ....................................................................................... 432
1. lete............................................................................................................. ..432
2. Trtneti mve: Historiae..............................................................................433
3. A Historiae szemlletmdja ....................................................................... ..436
4. Forrsai, stlusa............................................................................................ ..439
Bibliogrfia.........................................................................................................442
11

IV. A rmai meseirodalom: Phaedrus....................................................................443


1. A mese mfaja................................................................................................443
2. Phaedrus lete ................................................................................................445
3. Mesi, eszmevilguk, stlusuk..................................................................... ..450
Bibliogrfia.........................................................................................................454
V. Curtius Rufus .................................................................................................. ..455
1. lete, kora.................................................................................................... ..455
2. Historiarum Alexandri Magni libri................................................................459
3. Stlusa, utlete............................................................................................ ..461
Bibliogrfia.........................................................................................................463
VI. Tudomnyos irodalom......................................................................................464
1. Augustus kornak tudomnyos irodalma ................................................... ..464
2. Tudomnyos irodalom az ezstkorban ....................................................... ..466
3. Az idsebb Plinius..........................................................................................469
Bibliogrfia.........................................................................................................474
VII. A Nero korabeli irodalom ...............................................................,..............476
1. Az irodalom megjulsa Nero korban....................................................... ..476
2. Calpurnius Siculus....................................................................................... ..477
3. Aulus Persius Flaccus lete............................................................................481
4. Persius szatri................................................................................................483
5. Stlusa, ars poeticja ......................................................................................486
Bibliogrfia.........................................................................................................489
VIII. Seneca, a przar s klt............................................................................491
1. lete................................................................................................................494
2. Seneca przai mvei ................................................................................... ..495
3. Epistulae morales ad Lucilium
(Erklcsi levelek Luciliushoz)..................................................................... ..499
4. Seneca klti mvei ......................................................................................501
5. Seneca, a drmar ...................................................................................... ..507
Bibliogrfia.........................................................................................................510

12

IX. Lucanus s az eposz........................................................................................ ..512


1. lete................................................................................................................512
2. A Pharsalia tmja s felptse................................................................. ..514
3. A Pharsalia stlusa, eszmeisge ................................................................. ..516
4. Lucanus hatsa, rtkelse .......................................................................... ..520
Bibliogrfia.........................................................................................................521
X. Petronius: Satyricon........................................................................................ ..523
1. A szerzsg krdse: Petronius Arbiter.........................................................523
2. A Satyricon felptse s mfaja................................................................. ..526
3. A Satyricon nyelvezete, stlusa......................................................................529
4. A Satyricon forrsai s utlete................................................................... ..533
Bibliogrfia....................................................................................................... ..535
XI. A Flaviusok kornak irodalma: a neoklasszicizmus...................................... ..536
1. A Flaviusok kora.......................................................................................... ..536
2. A Flaviusok kultrpolitikja: Quintilianus ................................................. ..538
3. A Flavius-kori epika; Valerius Flaccus: Argonautica................................. ..542
4. Statius: Thebais..............................................................................................547
5. Silius Italicus: Punica.................................................................................. ..550
Bibliogrfia.........................................................................................................553
XII. A realista irnyzat: Martialis s Iuvenalis................................................... ..555
1. Martialis lete ................................................................................................555
2. Epigramminak ars poeticja ........................................................................558
3. Forrsai, stlusa............................................................................................ ..562
4. Iuvenalis lete ............................................................................................. ..562
5. Szatri............................................................................................................568
6. Forrsai, stlusa, hatsa................................................................................ ..572
Bibliogrfia.........................................................................................................576
XIII. Ifjabb Plinius............................................................................................... ..578
l. lete.................................................... ......................................................... ..578
2. Epistulae (Levelei) ........................................................................................579
13

3. Plinius leveleinek tmi................................................................................. 582


4. Panegyricus^.................................................................................................. 586
Bibliogrfia......................................................................................................... 587
XIV. A rmai trtnetrs cscsa: Tacitus ............................................................ 588
1. Tacitus lete................................................................................................. .. 588
2. Agricola........................................................................................................ .. 589
3. Germania........................................................................................................ 591
4. Dialogus de oratoribus................................................................................ .. 594
5. Historiae .........................................................................................................597
6. Annales ........................................................................................................ ...600
7. Stlusa, hatsa .................................................................................................606
Bibliogrfia..........................................................................................................608

RMAI IRODALOM A KS CSSZRKORBAN

611

/. Az Antoninusok kornak irodalma: az archaizlok s


az jszofisztika........................................................................................... ........... 613
1. Az Antoninusok bel- s klpolitikja..........................................................
2. Kultra s irodalom az Antoninusok alatt ..................................................
3. Suetonius lete s mvei ............................................................................
4. A De vita Caesarum s a De viris illustribus..............................................
5. Florus, a przar s klt ..........................................................................
6. Kltszet az archaizlok korban: Poetae novelli .....................................
Bibliogrfia.......................................................................................................

613
615
617
619
622
628
632

II. Az archaizlok vezralakjai: Fronto s Gellius.............................................. 633


1. Fronto lete..................................................................................................
2. Fennmaradt mvei ......................................................................................
3. A fronti elocutio novella............................................................................
4. Gellius lete s mve...................................................................................
5. Gellius ri mdszere...................................................................................
Bibliogrfia......................................................................................................
14

633
634
636
642
644
649

III. Apuleius.......................................................................................................... .650


1. lete ..............................................................................................................650
2. Apologia (nmaga vdelmben) ................................................................ .651
3. Florida (Virgoskert)....................................................................................653
4. Metamorphoses (tvltozsok)................................................................... .654
5. Nyelvezete s stlusa ................................................................................... .659
Bibliogrfia....................................................................................................... .661
IV. A pogny irodalom vlsga,
a keresztny irodalom kezdetei............................................................................. .662
1. Politikai s kulturlis helyzet........................................................................662
2. Tertullianus lete s mvei.......................................................................... ..663
3. Az Apologeticum clja s felptse............................................................ ..664
4. Tertullianus stlusa....................................................................................... ..668
5. Minucius Felix lete.......................................................................................670
6. Az Octavius szerkezete s eszmeisge........................................................ ..671
Bibliogrfia....................................................................................................... ..676
V..Cyprianus s Commodianus............................................................................ ..678
1. Cyprianus lete s mvei............................................................................. ..678
2. De lapsis (Az elbukottakrl) .........................................................................679
3. Commodianus kora s lete......................................................................... ..683
4. Commodianus mvei................................................................................... ..685
5. Arnobius lete s mvei.................................................................................688
Bibliogrfia.........................................................................................................691
VI. A keresztny irodalom virgkora: Nagy Konstantin s Lactantius ..

692

1. Diocletianus reformjai,
Constantinus egyeduralma.............................................................................692
2. Lactantius lete............................................................................................ ..694
3. Lactantius mvei ............................................ ..............................................696
4. Publilius Porfyrius Optatianus s Iuvencus ..................................................704
, 5. Firmicus Maternus............................................................................................707
Bibliogrfia.........................................................................................................709
15

VII. A pogny restaurci irodalma.........................................................

711

1. A hagyomnyos pogny kultra jjledse .............................................. 711


2. Grammatici Latini (A latin grammatikusok).............................................. 714
3. A pogny trtnetrs:
Iustinus, Aurelius Victor, Eutropius, Festus................................................ 717
Bibliogrfia....................................................................
722
VIII. A pogny trtnetrs nagy mvei: Ammianus Marcellinus
s a Historia Augusta ..............................................................

724

1. Ammianus Marcellinus lete ...................................................................... 724


Trtnelmi mvnek felptse s forrsai............................................. 728
3. Ammianus stlusa, brzol mvszete......................................... 731
4. Historia Augusta (Felsges trtnet) .......................................................... 734
Bibliogrfia.............................................................................
73g
2.

IX. Kltszet a keresztny csszrok alatt: Ausonius s Claudianus ... 740


1. A politikai helyzet Nagy Konstantin utn .................................................. 740
2. Ausonius lete .....................................................................
741
3. Ausonius kltszete .................................................................
744
4. Claudius Claudianus lete ..........................................................
749
5. Claudianus mvei............................................................
751
Bibliogrfia.............................................................................
759
X. A pognysg s keresztnysg kzdelme: Symmachus s Ambrosius . 761
1. Symmachus lete ..................................................................... .................... 761
Symmachus mvei............................................................... ......................... 7^3
3. Ambrosius lete ............................................................................................ 7^g
4. Ambrosius irodalmi tevkenysge.................................................................759
5. Macrobius..................................................... ................................................. 775
Bibliogrfia......................................................................................................... 77^
2.

XI. Hieronymus (Szent Jeromos)................................................................. 77g


1. lete ..................................................
2. Mvei........................................................................
16

778
7g3

3. Chronica s a De viris illustribus.............................. . . . . . .


4. Hieronymus, a szpr: 22. levele s remete-letrajzai
Bibliogrfia....................................................................................
XII. Augustinus (Szent goston) ........................................................
1.

lete ..........................................................................................
letmvnek ttekintse...........................................................
3. Confessiones (Vallomsok) .............................. .. .............. ...............
4. De doctrina Christiana (A keresztny tantsrl) . . .
5. De civitate Dei (Isten llama)...................................................
6. Orosius.......................................................................................
Bibliogrfia....................................................................................

2.

XIII. Keresztny idelok, pogny eszmnyek...................................


1. Prudentius lete s mvei.........................................................
2. Paulinus Nolanus ...................................................................
3. Sulpicius Severus....................................................................
4. Rutilius Namatianus...............................................................
5. Martianus Capella...................................................................
Bibliogrfia..................................................................................
XIV. A rmai irodalom utols korszaka: a felbomls.....................
1. A Nyugatrmai Birodalom buksa.........................................
2. Merobaudes s Salvianus........................................................
3. Caelius Sedulius s Paulinus Pellaeus ...................................
4. Sidonius Apollinaris lete ......................................................
5. Sidonius Apollinaris, a klt .................................................
6. Sidonius Apollinaris, a levlr .............................................
Bibliogrfia..................................................................................
Nv- s trgymutat....................................................................

17
18 81

Elsz

A rmai irodalom egszt kell terjedelemben s mlysgben sszefoglal, a


felsfok oktats ignyeit is kielgt kziknyv magyar nyelven mg nem
kszlt. A mlt szzad elejtl napjainkig mintegy hsz munka jelent meg e
tmakrbl, azonban ezeknek tbbsge alig haladja meg a szz oldalt. Az ig
nyesebb feldolgozsok kztt tallhatk fordtsok s eredeti mvek. A ford
tsok kzl emltsre mltak Ribbeck Ott: A rmai kltszet trtnete, /-//.
Budapest, 1891-1893. s I. M. Tronszkij: Az antik irodalom trtnete, Buda
pest, 1953. E munkk azonban rszint adataikban, rszint szemlletkben ma
mr elavultnak tekinthetk. Az eredeti mvek kztt a legignyesebb Borzsk
Istvn kt knyve: A latin nyelv szelleme, Budapest, 1942. s A rmai iroda
lom, Budapest, 1944., amennyiben a trgyalt rmai szerzk elmlylt olvas
sn s a legnvsabb modem szakmunkk eredmnyein alapulnak. A legter
jedelmesebb viszont Falus Rbert: A rmai irodalom trtnete, Budapest,
1970. cm knyve. Mgsem tlthetik be a kziknyv szerept, mert az elb
biek tlsgosan rvidek, az utbbi pedig nem tudomnyos ignnyel kszlt, s
ez rthet, hiszen Falus Rbert nem volt a rmai irodalom kutatja.
A korbbi magyar nyelv munkk az aranykorra s az ezstkorra sszpon
tostottak, az archaikus kor, de klnsen a ks csszrkor irodalmt ppen
csak rintettk. Rmai irodalom cm munknk azonos terjedelemben s azo
nos sllyal kvnja trgyalni mind a ngy korszakot, azzal a nem titkolt re
mnnyel, hogy az egyetemi oktats s a mvelt nagykznsg elvrsait egy
arnt kielgti. Knyvnk teht a rmai irodalom trtnett nyjtja, kezdetek
tl a Nyugatrmai Birodalom buksig, 476-ig.
Ahol a fordtsban kzlt szemelvnyek utn a fordt neve nincs feltntet
ve, ott a szerz sajt fordtst kzli. Az egyes fejezeteket lezr bibliogrfia
a felhasznlt, illetve a tovbbi tjkozdst elsegt legfontosabb szakirodai
mat tartalmazza a kvetkez sorrendben: els helyen a szvegkiadsok, majd
a trgyalt szerzkkel kapcsolatos magyar s klfldi szakirodalom, vgl pe-

19

dig a mfordtsok. Mivel a munknkban a mvszettrtnet trgyalsra


terjedelmi okok miatt nem kerlhetett sor, ugyanakkor az irodalom s a kpz
mvszet alkotsainak egybevetse fontos egyezsekre vethet fnyt, konzul
tci cljbl az albbi mvet ajnljuk: Castiglione L., Rmai mvszet,
Corvina, Budapest, 1971.
Irodalomtrtnetnk jellegt az a tny hatrozza meg, hogy a rmai iro
dalom alapveten a korabeli rmai trsadalmi valsgban gykerezik, ezrt
tanulmnyozsban az a modell gri a legtbb eredmnyt, amelyet Joannes
Saresberiensis konstrult meg antik elzmnyekre, Aristotels De interpreta
tione s Augustinus De dialectica cm munkira tmaszkodva. Eszerint min
den megnyilatkozsban s mben hrom dolgot kell vizsglni: a rest (a dol
got), a dictit (a nyelvi formt) s a dicibilt (a jelentst), A rs a dolog, amirl
lltunk valamit, a dictio a nyelvi forma, amivel lltunk valamit e dologrl, s
vgl a dicibile az, amit lltunk a dologrl. Egy adott m elemzsekor fontos
megvizsglni azt, hogy e hrom tnyez sszhangban ll-e egymssal. Ha
ugyanis teljes az sszhang kzttk, akkor a vizsglt m zenete, szerzjnek
szndka knnyen kiderthet. Ha viszont e hrom tnyez valamelyike elt a
msik ketttl, ott az els olvasatban helyesnek tn rtelmezssel problma
van, aminek gondosabban utna kell jrni, hogy a szerz igazi (rejtett) szn
dkt kiderthessk. Ehhez azonban az rtelmeznek ismernie kell a szban
forg rest, a tmt, a trsadalmi valsgot s az egyb krlmnyeket. Ez az
oka annak, hogy rmai irodalomtrtnetnkben gondot fordtottunk a tr
sadalmi s politikai helyzet ismertetsre. Ismernie kell a dictit, a nyelvi for
ma s az irodalmi mfaj kvetelmnyeit, ezrt trtnk ki az egyes szerzk
sllusnak vizsglatra. Csak e kt tnyez alapos ismeretben remlhetjk
ugyanis, hogy a trgyalt alkotk mvszi szndkt kiderthetjk. Joannes
Saresberiensis grafikailag mg nem brzolta modelljt. I. A. Richards azon
ban, aki a 20. szzadban jra felfedezte azt, mr brzolta is, hromszg for
mjban. A fenti koncepcibl kvetkezik, hogy tanknyvnk sok adatot,
vszmot stb. tartalmaz, ezeket azonban a tanulknak nem kell mindig meg
tanulniuk. Annyi viszont elvrhat, hogy bellk vlogatva a szban forg
s/,rzt s mveit el tudjk helyezni annak a kornak trsadalmi, politikai
valsgban, amelyben lt s alkotott.
Itt mondok ksznett Borzsk Istvn akadmikusnak rtkes lektori szre
vteleirt, Havas Lszlnak fontos kritikjrt, Bir Pternek a nv- s trgy
mutat sszelltsrt, valamint mindazoknak a magyar s klfldi kutatk
nak, akiknek eredmnyeit munkmban hasznostottam.
20

RMAI IRODALOM

AZ ARCHAIKUS KORBAN

I. A rmai irodalomtrtnet
alapkrdsei

1. A rmai irodalom fogalma


A rmai irodalom szkapcsolatban a rmai jelz krdses, mert pldul
a francia, olasz s angol nyelvterleteken a latin terminust hasznljk he
lyette, a nmetek viszont kvetkezetesen rmai irodalomrl beszlnek. H. J.
Rose irodalomtrtnetnek elejn hangslyozza, hogy a latin irodalmat kvn
ja trgyalni, nem pedig a rmait, mivel maga Rma vrosa kevs alkott adott
a vilgnak, de Rma vrosnak nyelve, a sermo urbanus, a latin mindenki sz
mra ktelez irodalmi nyelvv vlt. Ezen rvels ellenre egyrtelmbbnek
tnik a rmai sz hasznlata, mert a rmai irodalom s a latin irodalom
fogalma nem fedi egymst. A Nyugatrmai Birodalom buksa utn (476) a
latin nyelv mg hossz ideig hasznlatban maradt: Nagy Kroly (768-814)
kortl a latin nyelv az egyetemes eurpai irodalom nyelvv vlt, s az maradt
tbb vszzadon keresztl, m az ezen idszakban keletkezett latin nyelv
mvek nem tartoznak a rmai irodalom trgykrbe. A rmai irodalom teht
az az irodalom, amely a Rmai Birodalmon bell a Rma alaptstl (Kr. e.
753) a Nyugatrmai Birodalom buksig (Kr. u. 476) vagy msok szerint a
longobrd invziig (Kr. u. 568) tart vszzadokban keletkezett. A rmai
jelz hasznlata mellett szl az az rv is, hogy a rmai elmleti rk Rma v
rosnak nyelvt tekintettk normatvnak; v. Quintilianus: minden szavunk,
hangunk Rma vrosnak tantvnyrl rulkodjk, hogy beszdnk tklete
sen rmainak tnjk, ne pedig rmai polgrjoggal szerzettnek (8, 1, 3).
Az igaz, hogy a rmaiak irodalmi nyelve a latin, de az is elfordult, hogy
egyes rmai szerzk grg nyelven rtak, s ezek a mvek is a rmai irodalom
hoz tartoznak. Pldul az els annalistk grg nyelven alkottak: Fabius Pic
tor, akit Kr. e. 216-ban Delphoiba kldtek jslatrt, grgl rta meg Rma
trtnett, Cincius Alimentus (Kr. e. 210-ben praetor) s Postumius Albinus
(consul Kr. e. 151-ben) szintn. Cljuk az volt, hogy a hellenisztikus llamok
kal sajt rmai arisztokrata szempontjukbl ismertessk meg Rma trtnett.
De ksbb is elfordult, hogy rmai alkot grg nyelven rt, pldul Come-

23

lius Frontnak (Kr. u. 2. sz.) tbb grg nyelv levele fennmaradt; Marcus
Aurelius, Fronto tantvnya, grgl rta meg elmlkedseit, s a rmai iroda
lom utols nagy kltje, Claudius Claudianus (Kr. u. 4. sz. vgn) szintn g
rg nyelven tette kzz els klti mvt Gigantomachia cmen.
Az korban szlesebb kr volt a szpirodalom fogalma, mint ma. A szkebb rtelemben vett szpirodalmon kvl bizonyos tudomnyok szakirodai
mt is a szpirodalom krbe soroltk, pldul a trtnelmi, retorikai s filoz
fiai mveket. Egyb szakmunkk csak abban az esetben tekinthetk a rmai
irodalom rsznek, amennyiben irodalmi ignnyel rdtak, illetve elsegtik az
igazi szpirodalmi mvek megrtst. Pldul e szempontok szerint az idsebb
Cato (Kr. e. 2. sz.), Terentius Varro (Kr. e. 1. sz.) s Columella (Kr. u. 1. sz.)
mezgazdasgrl szl mvei a rmai irodalomhoz tartoznak.
Sajtos helyet foglal el a rmai irodalom trtnetben a latin nyelv ke
resztny irodalom. A 2. szzad vgn ugyanis a pogny rmai irodalom mel
lett megjelenik egy j szellemisget terjeszt s vd irodalom, a keresztny
irodalom. Ez az j irodalom is a rmai irodalom krbe tartozik, amennyiben
tveszi a pogny rmai irodalom nyelvt, mfajait s irodalmi hagyomnyait,
meg akkor is, ha a keresztny tartalomnak megfelelen tformlja azokat. Pl
dul Tertullianus Apologeticuma a rmai trvnyszki vdbeszd mfajt,
Minucius Felix Octaviusa pedig az irodalmi dialgus mfajt lltja a keresz
tny eszmk szolglatba, ezrt mindkt munka a rmai irodalom rsznek te
kinthet. De elmondhat ugyanez Hieronymus Vigilantius ellen c. vitairatrl,
mert a pogny invektva (pamflet) mfajt viszi tovbb, br egyhzfegyelmi
s dogmatikai krdsekrl szl.

2. A rmai irodalom sajtos jellege


A rmai irodalom tbb np egybeolvadsval s klcsnhatsval ltrejtt
kzssg irodalma, pontosabban szlva: latinok, szabinok, illrek, etruszkok,
oscusok, umberek stb. egybeolvadsbl kialakult rmai llam irodalma.
A Palatnuson, ahol a hagyomny szerint Kr. e. 753-ban Rma vrost alap
tottk, a 10. szzad krl egy, a halottak elget trzs teleplt le, a latinok. Az
Esquilinuson pedig egy, a halottait temet trzs, a szabinok leltek otthonra.
Pr vszzaddal ksbb e kzssg trsadalmi letre maradand hatst gya
koroltak az etruszkok, akiknek fnykora a Kr. e. 7-6. szzadra tehet. Nagy
jbl ebben az idben keletkezett az els irodalmi termk, a Rmai naptr,
24

amely az istenek kzs tiszteletben nemcsak e hrom npet fogta ssze,


hanem szinte egsz Itlit. Mars isten nnepe mrciusban s oktberben, a h
bors idszak kezdetn s vgn volt; volt a latinok harci istene. Quirinus,
akit februrban nnepeltek, a szabinok istenei kz tartozott. Az adatok hi
nya miatt homlyos Angerona istenn alakja, de felttelezhet, hogy etruszk
eredet. Az idsebb Plinius szerint bekttt szjjal brzoltk (3, 65),
Macrobius pedig hangslyozza, hogy ujjt a szjhoz emelve csendre int
(Sat. 3, 9, 4). nnept decemberben tartottk. Az prilisban nnepelt Ceres
a grg Dmtr megtestestje, Liber pedig, akinek nnepe mrciusban volt,
a grg Dionysos. Ez azt jelenti, hogy a grg hats - feltehetleg etruszk
kzvettssel - igen korn elrte Rmt. Teht a legrgibb rmai szellemi
alkotsban, a Naptrban mr flismerhetk latin, szabin, etruszk s grg ele
mek, azaz sajtos vonsa az sszetettsg. Ez az sszetett jelleg a rmai iroda
lom egszben fellelhet. A rmai irodalom akkor szletik meg, amikor R
ma egsz Itlia irodalmi lehetsgeit magban tudja sszegyjteni. (Kernyi
K. 1932, 82)
A rgi latinok kemny fldmves munkval s katonskodssal foglalkoz
va egyszer letet ltek: e primitv egyszersg utni svrgs mindvgig
megmaradt a rmai irodalomban, de a mindennapi letben is: luxusvillkban
szegnyszobt rendeztek be, emlkeztetl a rgi rmaiak egyszer sze
gnysgre (Seneca, Epist. 18,7; Martialis 3, 48). Az etruszk hats nyomairl
viszont az anyagi javak s az let szpsgnek szeretete, a gladitori jtkok
kedvelse rulkodik. A puritanizmus s a hedonizmus egytt ltezett a rmai
irodalomban. Ugyanakkor a rmai llam szolglatnak eszmje is mindvgig
hatott, amely grg szellemisggel s lelki jlneveltsggel prosulva a homo
Romanusb\ homo humnust nevelt. Ez az oka annak, hogy a hazaszeretet,
a szlfld s az emberi mltsg dicsrete oly gyakran felcsendl, de az is,
hogy a rmaiak ltalban sztoikus mdon nyilatkoztak, de epikureus mdon
ltek.
A rmaiak kzgynek tekintettk az irodalmat, ezrt irodalmuk msodik
legfontosabb jegynek kzssgi jellegt, a korabeli trsadalmi valsghoz
val ktttsgt kell tekinteni. Amikor Horatius Ars poeticjban meglla
ptja, hogy a kltk vagy hasznlni akarnak, vagy gynyrkdtetni (333),
akkor kt, a grg s a latin irodalomban egyarnt meglev alapllsra utal.
maga elvileg azt tartja idelisnak, ha e kt cl egyenslyban van.
Ugyanez elmondhat majdnem valamennyi jelents rmai alkotrl, akik
re bizonyos realizmus s kzssgi meghatrozottsg jellemz. Taln ebben
25

leli magyarzatt, hogy a legtbb rmai alkot szatrar is: gy r, hogy a jt


dicsri, a rosszat pedig ostorozza, s e tevkenysgben mindig valamely ma
gasabb rend erklcsi normra hivatkozik.
A rmai irodalomnak sajtos helye van a vilgirodalomban. Aki csak esz
ttikai rtkeit nzi, taln nem sorolja a legnagyobb irodalmak kz - jegyzi
meg L. Bieler (1972,7). De egyik irodalom sem olyan egyetemes, s egyik sem
hatott oly sokig s oly mlyen, mint a rmai. A neolatin nyelvek irodalmai,
az angol prza, a nmet irodalom legjobbjai sokat ksznhetnek a rmai iro
dalomnak, a magyar irodalom pedig klnsen.
Elvlhetetlen rdeme tovbb, hogy a grg kultrt, irodalmi mfajokat
s mitolgit kzvettette a kzpkori irodalom fel, hiszen a kzpkor elejn
a grg mveket csak kevesen olvastk eredetiben, a rmait viszont minden
rstud ismerte, s ltala betekintst nyert a grg szellemisgbe is. A grg
irodalomban ugyanis nem ltezett egysges irodalmi nyelv, mint ahogy nem
volt egysges grg llam sem, hanem sok-sok egymstl elszigetelt grg v
rosllam, kln nyelvjrssal s irodalmi hagyomnyokkal. A latin irodalmi
nyelv a grggel ellenttben egysges volt, ami annyit tesz, hogy minden m
fajban s minden korban a rmai szerzk ugyanazon az irodalmi nyelven rtak,
mg akkor is, ha minden korszaknak megvolt a maga latin nyelvi llapota, st
luseszmnye s irodalmi zlse.
De mg ennl is fontosabb, hogy mfaji mintkat szolgltatott az eurpai
irodalmak szmra. Igaz, e mfajokat maga a rmai irodalom is egy msik iro
dalombl, a grgbl vette t, de rmai tartalommal tltve meg azokat mgis
sajtos irodalmat teremtett meg. A grgk fldrajzi, vallsi s trsadalmi
viszonyaiknak megfelel nll irodalmat hoztak ltre. k alaktottk ki az
irodalmi mfajokat, s a sajt irodalmukon bell a tkletessg fokra emeltk
azokat. A rmaiak tvettk e mfajokat s a tkletessg mrcjt, s e mrct
sajtos mdon alkalmazva j lettel tltttk meg az irodalmi mformkat.
Mindegyik eurpai irodalomban ez a folyamat ismtldtt meg jra s jra,
azzal a klnbsggel azonban, hogy a kezdd eurpai irodalmak esetben
a minta a rmai volt, nem pedig a grg. Akik teht ktsgbe vonjk a rmai
irodalom eredetisgt, azoknak az jabb eurpai irodalmak - olasz, francia,
angol, nmet - eredetisgben is ktkednik kell.
A rmai alkotk eredetinek s jnak tekintettk irodalmi mveiket. A k
zpkorban sem volt krdses a rmai mvek eredetisge, st Vergiliust na
gyobb kltnek tartottk Homrosnl. A rmai irodalom eredetisgnek kr
dse csak a 18. szzadban merlt fel a nmet jhumanistk krben, akik
26

szmra csak a grg volt eredeti, a rmai viszont utnzat s msodlagos. Az


eredetisg megtlsekor azonban klnbsget kell tenni egy mfaj formai
hagyomnyai s a tartalom kztt. A tkletess csiszolt grg mfajokat
a rmaiak tvettk, de alaktottak is rajtuk. Ebben az rtelemben a rmaiak is
formaalkotk, pldul k teremtettk meg grg elzmnyek alapjn a nem
zeti eposzt, a szubjektv szerelmi elgit, a verses mest, a szatrt stb. Ez min
denkppen nagy teljestmny, hiszen sok np kerlt kapcsolatba a grg kul
trval s irodalommal (pldul a frg, rmny, trk), de csak a rmai volt
kpes nemzeti kultrt s irodalmat szembehelyezni vele.

3. A rmai irodalom hagyomnyozsa


A rmai irodalom csak tredkesen maradt fenn. Kevs az olyan szerz, aki
nek minden mve rnk maradt, pldul Horatius s Vergilius. A rmai antik
vits kb. 800 alkotja kzl mintegy egytdnek olvashatjuk legalbb egy
mvt, krlbell feltl ismernk tredkeket, a maradk csak res nv.
Elvesztek olyan hres, sokat idzett alkotsok, mint Ennius Annalese, Cato
Originese, Lucilius Szatri, Cicero Hortensiusa, Sallustius Historiaeja, Cor
nelius Gallus elgii stb. St egsz mfajok is elvesztek, pldul a fabula
praetextata s togata (a rmai trgy tragdia s komdia), az egsz archai
kus tragdiaterms, az Atellana, a mmus, az egsz grg s latin nyelven rt
annalista trtnetrs, Catullus kivtelvel az egsz neterikus kltszet.
Mi okozta a mvek elveszst? A termszetes okok kztt els helyen em
ltend az, hogy az jabb, jobb mvek httrbe szortottk a rgebbieket, k
lnsen ha az iskolai hasznlatbl is kiszortottk ket. Ilyenkor ugyanis mr
nem msoltk le jra azokat, s a meglv kevs pldny knnyen tnkreme
hetett, elkalldhatott. Klnsen a tekercsalak volt igen srlkeny forma,
knnyen leszakadhatott az eleje meg a vge. Amikor pedig a 4. sz.-ban a te
kercsformrl ttrtek a kdexformra, csak azoknak a mveknek lehetett
eslyk a fennmaradsra, amelyeket kdexformra tmsoltak, s ezek tbb
nyire olyan mvek lehettek, amelyek minsgknl fogva az iskolai tananyag
rszv vltak, vagy amelyeknek megltt a gyakorlati let nlklzhetetlen
n tette (pldul mezgazdasgi, orvosi, ptszeti, grammatikai, retorikai stb.
szakmunkk).
Ugyancsak termszetes oknak kell tartani azt a tnyt, hogy bizonyos nagy
terjedelm munkkbl ksbb kivonatokat, excerptumokat, epitomkat ksz
27

tettek. gy a kisebb terjedelm epitomkat msoltk tovbb, az eredeti teljes


m viszont httrbe szorult, egyes tekercsei elkalldtak. A tekercsformnak
ugyanis az emltetteken kvl mg az is nagy htrnya volt, hogy a hosszabb
mveket tbb kln tekercsre msoltk (egy tekercsre krlbell 1000-1500
sort rtak), s e tekercsek knnyen sztszrdhattak. Pldul Livius 142 tekercs
bl ll risi letmvbl mr az els szzad vgn kivonatokat ksztettek,
s taln ez is oka lehetett annak, hogy csak harminct tekercsnyi maradt fenn
belle. Verrius Flaccus (Kr. e. 1. sz. - Kr. u. 1. sz.) nagy terjedelm sztrbl
Sextus Pompeius Festus ksztett kivonatot 20 knyvben a 2-3. szzadban. Ezt
a kivonatot tovbb kivonatolta Paulus Diaconus a 8. szzadban, s ez az utols
kivonata maradt fenn tredkes formban.
Vgl taln mg a termszetes okok kz sorolhat az ranyag - a papi
rusz- s pergamenhiny. Az antikvitsban drga, meglehetsen ritka, st oly
kor hozzfrhetetlen volt az j ranyag, ezrt gyakran elfordult, hogy
meglv kdexekrl lekapartk a rgi rst - a korbbi mveket -, s jabb m
vek lershoz hasznltk fel az gy nyert tiszta lapokat. Szerencsre a kapa
rs tbbnyire tkletlen volt, s modem technikval az eredeti szveg is olvas
hat. Az ilyen kdexeket hvjuk palimpsestus kdexeknek: szmos antik m
(pldul Cicero De re publicja., Fronto levelei stb.) csak ilyen kdexekben
maradt fenn. A ksbbi keresztny msolk viszont nemcsak pogny szerz
ket trltek le, hanem keresztnyeket is (pldul Augustinus s Lactantius
szvegeit, hogy lerhassk Nagy Szent Gergely mveit), st, nyilvn papiruszhinnyal magyarzhat, gyakran bibliai rszeket is letrltek, hogy az gy
nyert anyagra j szvegeket rhassanak.
Az elveszs ltalnos okaknt megemlthetjk az antik mveltsg lehanyat
lst, a npvndorls viharait, fosztogatsait, csatit: feldltk, felgyjtottk
vagy kiraboltk a knyvtrakat, a flig ksz kdexeket eladtk makulatrnak,
azaz kznsges csomagolanyagnak. Hogy ez korbban is megtrtnhetett
knyvekkel, arra Catullus szolgltat pldt, amikor megjegyzi, hogy Volusius
terjedelmes mveibe halakat fognak csomagolni (95, 8).
Annak ellenre, hogy az utkor szmra is hozzfrhet mvek megmara
dsa a keresztny egyhznak ksznhet, amennyiben egyhzi szemlyek s
szerzetesek msoltk s riztk azokat, felmerl a krds, milyen szerepe
lehetett az egyhznak az antik mvek elveszsben.
Br a keresztnyek kezdetben vakodtak a pogny szerzk olvasstl, l
talban nem voltak ellensgei az antik kultrnak. Az els latin nyelv keresz
tny alkotk (Tertullianus, Minucius Felix, Lactantius) nagy pogny mvelt
28

sg birtokban voltak. Egyes keresztny alkotk knyvmhellyel s csod


latos knyvtrral rendelkeztek, pldul Hieronymus Betlehemben, Rufinus
Jeruzslemben, Cassiodorus Scylaceumban. Br Hieronymus va intette lelki
lenyt, Eustochiumot a pogny szerzk olvasstl, s ennek veszlyeit sajt
lmnak elmeslsvel szemllteti, m ezt nevelsi szndkbl tette. Betlehe
mi iskoljban klaszszikus pogny szerzket is olvastatott, s mvei tele van
nak a pogny szerzktl vett idzetekkel.
Ritka az olyan kirv eset, amikor kifejezett ellensgessg nyilvnul meg a
pogny irodalommal szemben; gy pldul Theophilos patriarchnak is rsze
lehetett az alexandriai Serapeum lerombolsban 391-ben, amelyben knyv
tr is volt. Az alexandriai knyvtr vgleges pusztulst taln a mohamednok
okoztk, akik 642-ben elfoglaltk Alexandrit. Hatrozottan elutastotta a
pogny kultrt s irodalmat Nagy Szent Gergely, de hogy volt-e szerepe
a pogny irodalom elveszsben, vitathat.
Arra a krdsre, hogy mirt maradtak fenn ppen azok a mvek, amelyek
fennmaradtak, tbb vlasz is adhat. Knnyen fennmaradhattak az iskol
ban oktatott mvek, mert sokat msoltk ket. Ugyangy knnyen fennmarad
hattak a mindennapi lethez szksges szakmunkk: mg a legsttebb 7. s
8. szzadban is kellett fldet mvelni s gygytani. Ez a szksg rizte meg
a fldmvelssel s az orvostudomnnyal foglalkoz szakmunkkat. Bizo
nyos mvek fennmaradsban kzrejtszhatott a loklpatriotizmus; pldul
965-ben Ratherius pspk egy Catullus-kdexre bukkant Veronban, a klt
szlvrosban, s errl a kdexrl msoltk a ksbbi pldnyokat. Tovbbi
szempont lehetett, hogy egyes pogny szerzket keresztnynek rtelmeztek.
Hieronymus pldul Hrneves frfiak cm keresztny irodalomtrtnetben
Senect is trgyalja azon az alapon, hogy levelezett Szent Pllal (12). E le
velek fenn is maradtak, de a kritika kimutatta rluk, hogy hamistvnyok.
Hieronymus korban azonban sokan olvastk ket (Adamik, 1999, 75-80).
Vergilius 4. eklogjt pedig mr Nagy Konstantin korban Krisztusra vonat
koztattk. Ms szerzket morlis szempontbl tartottak hasznosnak, pldul
Horatiust gyakran az Ethicus nvvel illettk a kzpkorban. Cicernak vi
szont mint filozfusnak volt nagy tekintlye az keresztny rk eltt, pl
dul Minucius Felixnl, Lactantiusnl stb.
Rnk maradtak azonban olyan mvek is, amelyeknek fennmaradst a fen
ti okokkal nem indokolhatjuk, pldul Ovidius A szerelem mvszete c. frivol
tankltemnye, Petronius obszcn rszletekkel tarktott regnye, igaz, tred
kesen, Lucretiusnak A termszetrl c., az epikureizmust kifejt s igaz tan
29

tsknt propagl tankltemnye stb. E mvek fennmaradst csak azzal ma


gyarzhatjuk, hogy az egyhziak krben lteznie kellett egy, a httrben
csendesen meghzd vilgias irnyzatnak, amelynek kpviseli mg a
stt 7. s 8. szzadban is olvastk s msoltk a klasszikus rmai szerzket.
E csoportok terletenknt ms s ms intenzitssal mkdtek. rorszg kolos
torai pldul j kapcsolatot tartottak a keleti grg terletekkel is, s gy mind
a grg, mind a rmai irodalom riziv vltak a npvndorls szzadaiban is.
Tevkenysgket mg a 450 krl bekvetkez angolszsz betrs sem zavar
ta meg, kolostoraik mint az antik tudomnyossg centrumai mkdtek, st a
hunok tmadsa idejn menedkhelyl vltak a tuds vilgnak. Miutn pedig
az r kolostorok, majd Nagy Szent Gergely szerzetesei megtrtettk az angol
szszokat, a 7. szzadtl Anglia is a klasszikus kultra rzjv vlt. Nagy
Kroly (768-814) udvara mr tudatosan gyjttte az antik irodalom emlkeit,
Lupus de Ferneres apt (805-862) mg ebben az idben is Anglibl krt sr
tetlen pldnyokat, hogy csonka kdexeit kiegszthesse.
De Eurpa ms kolostorai is fontos szerepet jtszottak az antik irodalom
thagyomnyozsban. Benedek (480-547) megalaptotta Monte Cassinn
a bencs rendet, amely ksbb egsz Eurpban elterjedt, s kolostoraiban
knyvmhelyek mkdtek. Cassiodorus Scylaceumban alaptott Vivarium
nev kolostorban a knyvmsolst a szerzetesek ktelez foglalkozsv tet
te 555-ben. Columbanus 612-ben alaptotta meg hres kolostort Bobbiban,
Eszak-Itlia hegyei kztt; kolostora tbb antik kziratot megrztt. Bonifc,
a nmetek apostola Fuldban alaptott kolostort 744-ben, s knyvtrbl rt
kes kziratok kerltek el.
A humanista kor nagy rdeme, hogy gyjttte s a korbbiaknl jobb kiad
sokban kzreadta az antik irodalom alkotsait elbb kdexformban, majd a
knyvnyomtats feltallsa utn (Gutenberg 1440) nyomtatott knyvalakban.
Ez idben ismt divatba jtt az antik irodalom gyjtse. E gyjtszenvedly
szp pldja Mtys kirly (1458-1490) knyvtra, amelyben szinte minden
rmai szerz helyet kapott.

4. A rmai irodalomtrtnet forrsai


A rmai irodalomtrtnet tanulmnyozsnak legfontosabb forrsai maguk a
fennmaradt irodalmi alkotsok. Ezeknek rt olvassa, nyelvi, tartalmi s esz
ttikai vizsglata rvilgthat szerzik trsadalmi helyzetre, mvszi sznd
30

kaikra, stlusuk jellegzetes vonsaira, magnletk fontosabb, alkotsaikban


is szerepet jtsz tnyeire stb. Sajtos problmt jelent az irodalomtrtn
szek szmra, hogy a rmai szerzk ritkn szlnak mveikben nmagukrl,
s ha ez olykor el is fordul, pldul Cicero, Horatius, Ovidius s msok eset
ben, az gy nyert adatok nehezen rtelmezhetk egyb korabeli forrsok hi
nya miatt. Pldul Terentius vitatkozik prolgusaiban irodalmi ellenfeleivel,
azonban ellenfelei kritiki, azoknak indokai nem maradtak rnk.
Fontos segdanyagot szolgltatnak az egyes antik szerzk mlyebb meg
rtshez a rluk fennmaradt antik letrajzok, az n. vitk. Br ezek tbbnyi
re kzhelyeket s letrajzi rdekessgeket jegyeznek fel, rtkket mgsem
szabad lebecslni, az egsz letm ismeretben kell adataikat rtkelni. Ha
sonlkppen fontosak lehetnek egy adott szerz szempontjbl a kortrs s
ksbbi alkotk megnyilatkozsai. Pldul Propertius megjegyzse a kszl
Aeneisrl (2, 34, 61), Livius 120. knyvnek egyik tredke Cicero hallrl,
Plinius levele Martialis hallrl (3, 21) stb.
Komoly segtsget nyjthatnak a jobb megrtshez az antik irodalomtudo
mny rnk maradt rtkelsei, mert az antik kritikusok is ugyanazokat a m
veket vizsgltk, mint mi, csak sokkal jobb helyzetben. Egyfell anyanyelven
kzelthettek a mvekhez, msfell ismerhettk az antik irodalom addigi tel
jes korpuszt. Pldul a Kr. e. 2. szzad vge fel Aelius Stilo az archaikus
irodalom kronolgiai problmival foglalkozott, Accius klt Didascaia c
men a grg s rmai drma trtnett vizsglta, Terentius Varro tbbek k
ztt Plautus komdiinak eredetisge krdsben mondott tletet. Cornelius
Nepos a Kr. e. 1. szzadban, Suetonius a Kr. u. 1-2. szzad forduljn rt
rmai irodalomtrtnetet Hrneves frfiak (De viris illustribus) cmen. Br
e munkk nem maradtak fenn, nyomaikkal, hatsukkal szmolnia kell a kuta
tnak. Szerencsre olyan antik kritikai munkk is vannak, amelyek teljes eg
szkben rnk maradtak. Pldul Cicero Brutus c. mvben ttekinti s rtke
li a rmai sznokls s egyben a rmai prza trtnett. Quintilianus Sznok
lattannak 10. knyvben a grg s rmai irodalomrl ad kritikai ttekintst,
s ugyanezt teszi Hieronymus Hrneves frfiak c. munkjban az keresztny
irodalomrl.
Egyes irodalmi alkotsok rtelmezshez becses segtsget nyjtanak a r
luk fennmaradt antik kommentrok, pldul Porphyrio, majd az n. PseudoAcro kommentrja Horatiushoz, Donatus Terentius s Servius Vergilius
mveihez s Lactantius Piacidus Statius Thebais c. eposzhoz. E forrscso
porthoz sorolhatk az antik szljegyzetek, az n. scholionok: az eredeti szveg
31

fl, al, mell s a sorok kz rt olvasi megjegyzsek, pldul Porfyrius


Optatianus kpverseihez.
Nlklzhetetlen forrsai a rmai irodalomtrtnetnek a tredkek, azaz
idzetek olyan mvekbl, amelyek nem maradtak rnk. Cicero pldul idze
tei rvn sok tredket megrztt Ennius Annalesbi, Aulus Gellius pedig
igen sok elveszett mbl. A tredkek trhzt nyjtjk az antik grammatikk
s retorikk, szrtelmezsek, pldul Priscianus nagy grammatikja, aRhetorica ad Herennium s Nonius Marcellus szmagyarzatai stb.
Vgl nem elhanyagolhat informcikat kzlhetnek egy-egy alkot ut
letrl, hatsrl a feliratok s srversek, amelyeknek olykor mg szveg*
kritikai rtkk is lehet, mint pldul Vergilius s Catullus esetben. Kisebb
mertekben ugyan, de mgis figyelembe veend adalkokat szolgltathatnak
el veszett rmai alkotsokhoz a papirusztredkek, amelyeken elkerltek mr
pldul Livius-kivonatok, st a legjabb idkben egy nhny soros Gallustredk keltett filolgiai szenzcit.

5. A rmai irodalom korszakolsa


A rmai irodalom korszakolsa annyit tesz, mint feltrni ezen irodalom tbb
mint ezerves trtnetben a fejlds fzisait, azaz az egyms utn kvetkez,
de egymstl klnbz korszakokat. E cl rdekben olyan szempontokat
kell vlasztani, amelyek alkalmasak arra, hogy segtsgkkel megllapthas
suk az egyes korszakok hatrait s sajtos vonsait, ugyanakkor e szempon
toknak magukban kell foglalniuk a fejlds indtokait s rugit, azokat a ha
terket, amelyek egy-egy korszakban befolysoljk vagy megszabjk az iro
dalom fejldst s milyensgt.
A fejlds mozgatrugjt hiba lenne egyetlen tnyezben keresni, s
egyetlen tnyez alapjn korszakolni a rmai irodalom egszt. A romantika
korszaka, ezen bell is a nmet jhumanistk, Winckelmann, Herder, Hum
boldt, az jra felfedezett grg mvszet s irodalom bvletben a rmai
irodalmat a grg irodalom reprodukcijnak tekintettk. A grg kultra
sztns eredetisgnek hangslyozsval hatst gyakoroltak a korabeli szpirodalomra, de a klasszika-filolgia szemlletre is, s hatsuk egszen a 20.
szzadig rzdtt. Mg oly kivl klasszika-filolgusok is, mint Niebuhr
(1776-1831) s Mommsen (1817-1903) lekicsinyln nyilatkoztak a rmai
irodalom teljestmnyeirl. Ez az oka annak, hogy Nmethy Gza (1865
32

1937) s E. Norden (1868-1941) a rmai irodalmat egyetlen szempont alap


jn, a grg minthoz val viszony alapjn korszakoltk. gy termszetesen
abszurd eredmnyekhez jutottak, pldul Nmethy Catullust a grg kltszet
szolgai utnzsnak korszakba sorolta, azt a Catullust, akit ma az antik iro
dalom egyik legeredetibb tehetsgnek rznk.
Huszti Jzsef alapos kritiknak vetette al Nmethy s Norden periodiz
cijt, s kritikjt az jabb kutatsok eredmnyeire alapozta, amelyekbl ki
derlt, hogy ami grg, az sem felttlenl teljesen eredeti, s ha valami rmai,
attl mg lehet eredeti. A fordulat F. Leo A rmai irodalom eredetisge c.
tanulmnyval kezddtt. Mg korbban azt vizsgltk, mit vett t Rma,
most az lett a fontosabb, mit adott hozz. A forrskutats is a rmai elem vizs
glatt hangslyozta: mi a sajtosan rmai Plautus, Cicero, Horatius stb. m
veiben. Huszti hangslyozza, hogy Rma esetben az egyik oldalon ott van,
amit tvett, a msikon az, amit a rmai szellem alakt, jjteremt ereje lt
rehozott. Az tvett anyagnak s a forml ernek a szintzise adja az jat.
Ilyen szempontbl nzve a rmai irodalom is eredeti. Huszti a rmai irodalom
sajtos jellegt a rmai llam politikjhoz val szoros ktdsben ltta,
ezrt a rmai irodalmat Rma politikai trtnete alapjn korszakolta.
Mind a grg irodalomhoz val viszony, mind a politikai trtnelemhez
val ktds fontos szempont, de nmagukban nem elgsgesek ahhoz,
hogy a rmai irodalom fejldst kizrlagosan befolysoljk. Alakulsban
ugyanis ms tnyezknek is szerepk volt, pldul a latin nyelv szkszleti,
stlusbeli s ritmikai gazdagodsnak, bizonyos filozfiai s vallsi eszmk
eltrbe kerlsnek, a rmai irodalom immanens fejldsben bekvetkez
zlsbeli vltozsoknak. E tnyezk kln-kln, de egyttesen is rnyalhat
jk egy-egy korszak irodalmt, ezrt a rmai irodalom korszakolsnl mind
egyikre tekintettel kell lenni.
A korszakols msik lnyeges krdse az, hogy annak a rmai irodalom
egszt figyelembe kell vennie. Ha a Magyarorszgon ismertebb rmai iroda
lomtrtnetek arnyait nzzk - I. M. Tronszkij, Falus R., E. Norden, L.
Bieler -, akkor meg kell llaptanunk, hogy ezek aranykorcentrikusak, ami azt
jelenti, hogy az aranykort rszletesen trgyaljk, az ezstkort mr kevsb
rszletesen, a ks csszrkor irodalmt pedig rdemben alig rintik. Ezen
arnytalansg mgtt rtktlet rejlik, ami vgs soron ismt a rmai iroda
lom eredetisgnek krdshez kapcsoldik: a rmai irodalom az aranykorban
rt fel a cscsra, az ezstkorban mr a hanyatls jelei mutatkoznak, a ks cs
szrkorban pedig degenerldott s felbomlott. E szemllet hvei nem veszik
33

szre, hogy minden irodalom fejldik, vltozik tartalmban s formjban


egyarnt, s attl, hogy a ks csszrkor irodalma szellemben s formakin
csben eltr az aranykor s az ezstkor irodalmtl, attl mg irodalom ma
rad, mgpedig gazdag s vltozatos, amely tbb lnyeges korszakra bomlik.
A fenti szempontokat figyelembe vve az albbi korszakokat klntjk el
a rmai irodalom trtnetben:
1. Az archaikus korszak: kezdetek, az els latin nyelvemlkek: a kirlyok
kora s a kztrsasg els vszzadai az els pun hbor befejezsig, Kr. e.
240-ig.
2. Az archaikus irodalom virgkora: a 2. s 3. pun hbor s a grg ter
letek elfoglalsa; 240-tl az ifjabb Scipio hallig (Kr. e. 129), illetve a
Gracchusok fellptig (Kr. e. 133).
3. A latin irodalmi nyelv s a nyelvi normk kialakulsnak kora: a gram
matika s retorika oktatsnak hatsra; a polgrhbork kezdete, a Gracchusoktl Sulla hallig, Kr. e. 78-ig vagy Cicero fellptig, Kr. e. 81-ig.
4. A rmai prza aranykora: a polgrhbork kora, Cicero els fllps
tl hallig, Kr. e. 43-ig; a neterikus kltk mozgalma.
5. A rmai kltszet aranykora: a principatus kialakulsa, Augustus hal
lig, Kr. u. 14-ig.
6. Az ezstkor irodalma: a csszrsg intzmnynek megszilrdulsa,
Augustus halltl Traianus hallig, 117-ig.
7. Az archaizlok kora: az n., j csszrok kora, akik lemondva a hd
tsokrl a jog s igazsg alapjn kormnyozva rzik a birodalom bkjt;
Hadrianustl (117) Marcus Aurelius hallig, 180-ig.
8. A pogny rmai irodalom vlsgnak s a keresztny irodalom kezde
teinek kora: a Rmai Birodalom vlsga, a katonacsszrok, keresztnyld
zsek: a dominatus s Diocletianus tetrarchija; Commodus trnra lpstl
(180) Nagy Konstantin trnra lpsig, 306-ig.
9. A latin nyelv keresztny irodalom virgkora, a pogny restaurci iro
dalma: a Rmai Birodalom kt rszre bomlsa, nyugati s keleti Rmai Biro
dalomra: a keresztnysg szabad, majd llamvallss lesz; Nagy Konstantin
tl Nagy Theodosius hallig, 395-ig vagy Augustinus hallig, 430-ig.
10. A rmai irodalom felbomlsnak korszaka: a klasszikus nyelvi normk
felbomlsa; a Nyugatrmai Birodalom buksig (476), vagy msok szerint a
longobrdok Itliba val betrsig (568). Pldul Michael von Albrecht
mg trgyalja Boethiust s Cassiodorust, akik szerintnk mr a kzpkori la
tin nyelv irodalomhoz tartoznak.
34

II. Az archaikus kor: kezdetek

1.

Rma trtnelme

Sfr ,kKaka

egybe politikai ,ortet-

1. A vaskor: 900-700
2. A keleti hats korszaka700-580
3. Az archaikus kor: 580-500
4. A korai kztrsasg s a rendek
kzdelme: 500-287
5. A klasszikus kztrsasg
kora: 287-133

Rma alaptsa
a kirlyok kora

Kztrsasg

6.

A polgrhbork (vagy egyes kutatk


szerint a forradalom) kora: 133-30
7. A principtus kora:
Kr. e. 29-tl Kr. u. 284-ig
8. A dominatus kora a Nyugatrmai
Csszrsg buksig: 284-476

ra tette-

Aeneasnak sikerlt elmeneklnie a? po/; tva; -u 'i ..

36

Csszrsg

ccse, Amulius azonban elzte btyjt, Numitort, az ikreket pedig kittette a


Tiberis partjra. A csecsemk azonban egy anyafarkas s egy psztor kzre
mkdsvel megmenekltek, felnttek s nagyapjukat, Numitort visszahe
lyeztk kirlysgba. Elhatroztk, hogy j vrost alaptanak azon a helyen,
ahov egykor kitettk ket. A szerencse Romulusnak kedvezett: alaptotta
meg Rmt Kr. e. 753-ban. Mint Rma els kirlya sikeresen harcolt a sza
binok ellen, s alaposan megnvelte az j vros lakosainak a szmt. A Capitoliumon templomot emeltetett Iuppiter Feretriusnak s Iuppiter Statomak
(Livius 1, 10-13).
A msodik kirly, Numa Pompilius a szabin Curesbl teleplt t Rmba.
hozta ltre Rma vallsi intzmnyeit s papi testletek. Flpttette Ianus
templomt, megreformlta a naptrt, bevezette a Vesta-szzek papi rendjt
stb. (Livius 1, 19-21). A harmadik kirly, Tullus Hostilius igen harcias volt:
lerombolta lba Longt, lakossgt pedig Rmba teleptette t. Katonai si
kerei azonban elbizakodott tettk. Hanyagul vgezte a Numtl Iuppiter
Elicius tiszteletre rendelt szertartsokat, ezrt Iuppiter villmval lesjtotta
(Livius 1, 31). A negyedik kirly, Ancus Martius, mind a vallsi, mind a h
bors gyekre gondot fordtott. Ianiculus dombjt is a vroshoz csatolta, s
clphidat veretett a Tiberisen, amelynek torkolatnl megalaptotta Ostia
vrost (Livius 1, 33).
Ezutn rendkvli fordulat kvetkezett be a rmai kirlysg trtnetben.
A korinthosi Dmaratos fia, Lucumo az etruszk Tarquiniiben felesgl vette
Tanaquilt. Mivel itt nagy karrierre nem szmthatott, felesge biztatsra R
mba kltztt, ahol felvette a L. Tarquinius Priscus nevet. Miutn kirlly
vlasztottk, megreformlta a hadsereget, fnyes nnepi jtkokat rendezett, s
nagy ptkezsekbe fogott a Forum krnykn. Lecsapoltatta a Forum krli
terleteket, lerakatta a Capitoliumi Iuppiter-templom s a Circus Maximus
alapjait (Livius 1, 35-38). Ancus Martius gyermekei azonban fellzadtak elle
ne s meglettk. Tanaquil eltitkolva frje hallt, a hzukban felnevelt Servius
Tulliust kiltatta ki kirlly, aki mind hborban, mind bkben kivlnak
bizonyult. Sikeresen harcolt az etruszkok ellen, majd bevezette a census in
tzmnyt. Rma vroshoz csatolta a Quirinalis s a Viminalis dombot, s fal
lal vtette krl a vrost (Livius 1, 4445). Tarquinius Priscus fia vagy unok
ja azonban, Tarquinius, meglette Servius Tulliust, s tvette az uralmat. Br
zsarnokknt uralkodott - ezrt kapta a Superbus nevet -, mgis hadi sikereket
rt el, s bkeidben sokat ptkezett: templomot lltott Iuppitemek a Tarpeiaszikln, folytatta a Circus Maximus ptst, csatomztatta Rmt, megptve
37

a Cloaca Maximt. Ennek ellenre a Lucretia-botrny kapcsn L. Iunius Brutus


fellztja ellene Rmt s szmzetteti. Bevezeti a consulsg intzmnyt, s
ezzel vget r Rmban a kirlysg (Livius 1, 56-60).
Livius lersban sok a mondi elem, a regnyes fordulat; szlssges jel
lemeket vonultat fel, s folyton kitkzik nevel szndka. Sokszor kelti azt
a gyant, hogy ksbbi vvmnyokat vett vissza korbbi idkre. Mindez elg
sges volt ahhoz, hogy trtnszek s rgszek ktsgbe vonjk Livius hite
lessgt, s megksreljk feltrni Rma igazi trtnett.
H.
Mller-Karpe strtnsz Rma teleplstrtnett kutatta. A Palatnu
son s a Forumon feltrt legrgibb srokat a Kr. e. 10. szzadra datlta, az
Esquilinuson s a Quirinalison talltakat pedig a 97. szzadra. m nyitva
hagyta azt a krdst, hogy a legkorbbi rmai teleplsek maradvnyai kap
csolatba hozhatk-e Rma alaptsval. Einar Gjerstad svd rgsz a Forum,
a Palatnus s a Forum Boarium ptszeti emlkeit vizsglta. Szerinte a 8.
szzadban a Palatnus lehetett a kzpontja egy szerny teleplsnek. Ksbb
Kr. e. 625 s 575 kztt laza szvetsg jtt ltre Septimontium nven a
Palatinus s Esquilinus hrom-hrom nylvnya s a Caelius-domb kztt. Az
etruszkok voltak azok, akik elsknt vrosi klst s szervezetet adtak Rm
nak 575 tjn. E hosszadalmas vrosodsi folyamatban dnt mozzanat volt
az, amikor a szalmatets kunyhkat cserptets, monumentlis templomok
vltottk fel, a piacteret kikveztk a Forumon, megptettk a Via Sacrt
s a fellegvrat a Capitoliumon. Szerinte Rma alaptsa nem a vrosfal fel
lltsval kezddtt, hanem egy j centrum, a Forum kialaktsval. Rma
alaptsa pedig csak rsze volt a Kzp-Itliban lezajl nagy urbanizcis
folyamatnak. A Rmban tallt s Kr. e. 575 s 450 kz datlhat vzatre
dkek arra utalnak, hogy az archaikus Rma lnk kereskedelmi kapcsolatot
tartott fenn Grgorszggal.
K. Christ, ttekintve azokat a trekvseket, amelyek az kori irodalmi ha
gyomnyt sszhangba kvntk hozni az egyetemes indoeurpai hagyom
nyokkal (G. Dumzil), vagy bele akartk illeszteni azt a mitikus s vallsos
gondolkods eurzsiai modelljeibe (Alfldi A.), knytelen megllaptani, hogy
a kutatk ellentmondanak egymsnak mg olyan ltalnos krdsekben is,
hogy Rma alaptsn egy konkrt idpontot keli-e rteni, vagy egy folyama
tot, volt-e az etruszk befolys eltt Rma vagy sem. Ezrt jobb elfogadni az
irodalmi hagyomnyt, amelynek jelentsge a ksbbi rmaiak szmra meg
hatroz volt: ez a hagyomny alapozta meg politikai s trtneti ntudatukat.
Az alapts tradcija szentt tette Rmt az utdok szemben.

38

Romulus alakja oly mrtkben megragadta Augustus kpzelett, hogy azon


tprengett: felvegye-e nevt. A kirlyok elzse olyan nyomot hagyott a r
maiak tudatban, hogy pldul Catnak ez volt a vlemnye: minden kirly
termszetnl fogva hsev llat (Plutarchos, Cato 8), s ha valamely rmai
abba a gyanba keveredett, hogy kirlysgra plyzik, letvel fizetett. Az iro
dalmi tradcit komolyan vettk; nemcsak Livius mve tanstja ezt, hanem
Vergilius Aeneise ugyangy, mint Augustus Mars Ultor temploma, amelynek
oszlopcsarnokban ott sorakozott e tradci minden nagy alakja, hogy plda
kpl szolgljon a rmai npnek.
Annl is jobb megmaradni az irodalmi hagyomny mellett, mert a legjabb
latiumi s rmai satsok mintha azt igazolnk, hogy nagy vonalakban igaz
lehet, eltekintve nhny ksbbi eredet legends elbeszlstl, mint az
Aeneas-monda. A Szpmvszeti Mzeumban 1980-ban rendezett Rma
szletse c. killts magyar nyelv ismertetje kt tanulmnyt is kzl a leg
jabb rgszeti leletek tanulsgairl. Massimo Pallottino a kvetkezket rja:
Ma mr vitathatatlan, hogy Rma az archaikus korban hatalmnak s virg
zsnak nagy pillanatt rte meg; nem volt kevsb jelents, mint az etruszk
vrosok vagy Dl-Itlia s Sziclia nagyobb grg gyarmatvrosai. (Ksbb,
a Kr. e. 5. szzadban az etruszk kzpontok ltalnos gazdasgi s politikai vl
sga s a flsziget belsejbl Latiumba benyomul italikus npek - volscusok,
szabinok, aequusok - invzijnak veszlye miatt viszonylagos hanyatls
kvetkezett be.) Ez a tny, amely az antik hagyomnyban az utols kirlyok
(Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus stb.) ptkezsei
nek, hdtsainak lersban tkrzdik, a rgebbi trtnszgenercik
hiperkritikjnak kereszttzben llott. Hitelessgt jabban a trtnsz Al
fldi Andrs is cfolta, s a ksbbi kztrsasgkori rmai annalisztikus
trtnetrk elfogult, propagandisztikus kitallsnak minstette. Az emlk
anyag s a feliratok adatai azonban, klnsen az jabb rgszeti leletek meg
vilgtsban, jelenleg teljes mrtkben igazoltk az kori hagyomnyt. (22).
Tovbb: Ami konkrtan a korszak esemnyeit s trtnelmi szemlyeit
illeti, ma minden jel arra vall, hogy az antik irodalmi forrsok elbeszlseinek
valsznsge lnyegesen nagyobb, mint a megelz idszakokra vonatkoz
hagyomny. Figyelembe kell venni ugyanis, hogy abban a korban vagyunk,
amikor az rs szles krben elterjedt, hogy az archaikus emlkek feliratai
rszben mg olvashatk voltak Polybios, Halikamassosi Dionysios s Titus
Livius idejben (24).

39

2. Az archaikus Rma kultrja


Rma fldrajzi fekvse meghatrozta lakosainak letformjt s kultrjt.
Rma mint szrazfldi vros a tenger s a hegyek kztt terlt el a Tiberisparti dombokon, kt kereskedelmi t metszpontjnl. Az egyik maga a foly
volt, amely Kzp-Itlit kttte ssze Latiummal s a tengerrel. A msik egy
szrazfldi t, amely Etruria s Dl-Itlia kztt teremtett kapcsolatot Rmn
keresztl. De a Tiberis-kanyar dombjain emelked Rmnak kedvez hdf
llsa s hdja volt a legrgibb idktl kezdve, elszr gzl, majd igazi hd
formjban. A hd jelentsgt a rgi Rma letben jl szemllteti a rmai
fpapok, a pontifexek elnevezse, akik Rma egsz vallsi lett irnytottk.
A pontifex fnv a pons - hd s a facere ige - csinl sszettelbl van k
pezve. A pontifexek teht nevk tansga szerint eredetileg hdverk vol
tak.. . Rmnak volt egy rgi, tabuk vezte hdja s egy ezzel kapcsolatos igen
archaikus rtusa, trtnelme folyamn pedig a hdpts jelentsgt alkalma
volt tbbszr megtapasztalni (Kves-Zulauf Th 1995, 37).
Rma gazdasgi letben az erdgazdasg, a mezgazdasg s az llattenyszts jtszotta a legfbb szerepet, tovbb a vros kedvez helyzet
bl add kereskedelem: Rmban a Forum Boariumon s Capena mellett a
Lucus Feroniaebm hres vsrhely volt, amelyet latinok, etruszkok, faliscusok, szabinok s grgk is ltogattak. St a katonskodst is alapvet fog
lalkozsnak tekinthetjk az si Rmban, hiszen e parnyi vrosllam tbb
vszzadon keresztl tle 10-20 kilomterre fekv ellensges vrosok gyr
jben lt: volscusok, hemicusok, aequusok, szabinok, umberek, etruszkok,
latinok fenyegettk folyton biztonsgt. A latin vrosok szvetsgt csak 496ban gyzte le; rgi versenytrst, az etruszk Veiit pedig, amely Rmtl mind
ssze 15 kilomternyire volt, Kr. e. 396-ban foglalta el. Br Itlit tenger ve
szi krl, mgsem jtszott a tenger klnsebb szerepet az si Rma letben,
hiszen a tengertl mintegy 25 kilomter tvolsgban fekdt termkeny fldek
tl vezve. Ez az oka annak, hogy a rgi Rma szellemi arculatt a szrazfld
alaktotta, nem pedig a tenger, mint Grgorszg esetben.
Romban kezdettl fogva a fakitermelst, az llattenysztst s a mezgaz
dasgot tekintettk a legfontosabb tevkenysgnek. Felttelezhet, hogy R
ma eleinte psztorkod kirlysg volt, mert a Palatinus-domb, ahol az els
latin telepls kialakult, Palesrl, a psztorok istennjrl kapta a nevt, s a
monda szerint Romulus s Remus letben a psztorkods s a psztorok fon-

40

tos szerepet jtszottak. A fldmvels, kereskedelem s a katonskods fe


gyelmben l np a fldmvelst tekintette a legnemesebb foglalkozsnak.
A rgi rmai hagyomnyok tisztelje s rzje, az idsebb Cato gy vlekedik
errl: Amikor pedig egy derk embert dicsrtek, gy dicsrtk: derk fldm
ves, derk gazda. gy tartottk, hogy ez a legnagyobb dicsret annak, akit gy
dicsrtek. A kereskedt szorgalmasnak s a vagyonszerzsben sernynek tar
tom ugyan, de az - mint mr emltettem - veszlyes s kockzatos. Viszont
a fldmvesek kzl kerlnek ki mind a legedzettebb frfiak, mind a legkitar
tbb katonk, vk a legtisztesebb, legllandbb, a legkevsb irigyelt foglal
kozs, s a legkevsb helytelen gondolkodsak azok, akik ezt a foglalkozst
zik. (A fldmvelsrl, elsz 2-3; fordtotta Kun J.)
De nemcsak az egyszer katonk mveltk a fldet, hanem a gazdag arisz
tokrcia tagjai is, akiket olykor fontos llami tisztsgek betltsre falusi j
szgukrl hvtak Rmba: A rmai np llamnak egyetlen remnysge, L.
Quinctius, ngy hold fldjt mvelte a Tiberisen tl, szemben azzal a hellyel,
ahol most a hajmhelyek llanak - ma Quinctius-fle rt a neve. ppen r
kot sott, egy snylnek nekifeszlve, vagy szntott, annyi bizonyos, hogy
nminem mezei munkval foglalatoskodott, amikor a kvetek klcsns
dvzlsek utn megkrtk: ltse fel tgjt, s mind a maga, mind az llam
javra, hallgassa meg a senatus megbzst. (Livius 3, 26; fordtotta Kis
Ferencn.)
A fldmvels tisztelete s fontossga tkrzdik a rmai nvadsban es az
rtket jelent szavakban. Mg a grg nevek tbbsge fensget, ert, dics
sget raszt - Perikls, Dmosthens, Theophilos -, a latin nevek a fldmves
letrl s annak durva valsgrl vallanak: a hres Fabiusok a bab-, Lentulusok a lencse-, Ovidiusk a juhtenysztsrl kaptk nevket; Piso mozsarat,
Varus csmpst, Strabo kancsalt jelent stb. A pnz neve (pecunia) a szarvasmarha nevbl (pecu) szrmazik, a legjobb (optimus) a vagyonnal (ops) kap
csolatos, a gazdag (locuples) a szntfldben val bsget jelenti, a derk
(frugi) a j termsre, a boldog (felix) a termkenysgre, a vidm (laetus) a
trgyzsra, a kivl (egregius) a nyjbl val kivlasztsra vezethet vissza.
A putare ige tulajdonkppeni jelentse megtiszttani, nyesni majd meg
szmllni a fkat; ebbl vondott el a hinni, gondolni jelents. A fenus,
a kamat a legrtkesebb takarmnyra, afenumva, a sznra (termk, nveke
ds) utal. A legnagyobb csaps egy rmai szmra, ha hontalann, peregri
nusa z vlik, azaz knytelen fldjt elhagyni (v. Borzsk, 1942, 23-27).

41

Ahogy szaporodott Rma lakossga, egyre nagyobb terleteket kellett el


hdtani a mocsaraktl s a vadontl. E nehz munkafolyamatot tkrzi az a
csatornarendszer, amelyet a Kr. e. 6-5. szzadban stak, pldul sszektt
tk az Albano-tavat a Tiberisszel stb. A gabonaellts szempontjbl fontos
volt a tnkly s az rpa, amelyet a Kr. e. 5. szzadban a triticum nev bza
fajta vltott fel mint kenyrgabona. A szlmvelst Numa kirly korban ho
nostottk meg; ezt igazoljk a Forum 7. szzad kzepre keltezhet srjaiban
tallt vitis vinifera maradvnyok. Az olajfaltetvnyek Servius Tullius kor
ban jelentek meg. Fontos szerepe lehetett a tpllkozsban a fgnek (ficus);
ennek rgi ismeretre olyan helysgnevek utalnak mint Ficana s Ficulea. Az
llattenyszts jelentsgt mutatja az a tny, hogy a 6. szzadi Rmban kt
brfeldolgoz kzmvestestlet is mkdtt. A vidk kt fontos termszeti
kincse volt mg az erdk fja s a Tiberis torkolatnak lagnibl nyert s.

3. Rma vallsa
A rmaiak mgsem a mezgazdasg szeretetben lttk azt a sajtos tulaj
donsgukat, amely ms npektl megklnbztette ket, hanem a vallsoss
gukban. Cicero gy vall errl: Szeressk br nmagunkat, amennyire csak
akarjuk, nem mltuk fell sokasgban a hispnokat, erben a gallokat, ravasz
sgban a punokat, mvszetben a grgket s vgl a hazai nphezs fld
hz val vonzdsban az itliaiakat s a latinokat; mgis pietasban meg vall
sossgban s ama egyetlen blcsessgben, hogy belttuk: mindent az istenek
ereje irnyt s kormnyoz, minden ms npet s nemzetet fllmltunk.
(Harusp. 19) Hogy Cicero nem puszta sznoki fogsbl nyilatkozik gy, az
ms rmai szerzk kijelentseivel is megersthet. Sallustius a rgi rmaia
kat a legvallsosabb halandknak (Cat. 12, 3) minsti. A grg Polybios
pedig, aki csodlta a rmaiak nagysgt, e nagysg okt vallsossgukban
ltta (6, 56, 6-15).
Hogy milyen volt az a rgi valls, amely Rmt naggy tette, nem is olyan
knny megmondani. Ennek oka egyfell abban rejlik, hogy a krdssel fog
lalkoz rmai szakmunkk elvesztek, mint pldul Terentius Varro Az isteni
dolgokra vonatkoz rgisgek (Antiquitates rerum divinarum) cm nagy ha
ts mve, msfell a rmai vallstrtnet modern kutatsban az egyes isko
lk egymstl eltr eredmnyekre jutottak. G. Wissowa az 1902-ben kiadott
A rmaiak vallsa s istentisztelete c. korszakalkot mvben a rmai vallst
42

jogi kategrinak rtelmezte a do ut des (adok, hogy adj) elv alapjn. E felfo
gsban a rmai valls azonos az llamvallssal, s hjval van a mitolginak.
A frankfurti iskola jeles kpviseli, Walter F. Otto s Franz Altheim az llam
valls mellett fontosnak tartottk a npi kpzeteket is, s a mtosz ltezst
is elismertk, m azt az llamvalls kiszortotta. Tovbb hangslyoztk a g
rg hats igen korai jelentkezst. A dinamisztikus vagy manaista irnyzat
kpviseli, H. J. Rose s H. Wagenvoort szerint a rmai valls mgikus jelle
g: nem istenekben hisz, hanem a dolgokban rejl titokzatos erkben, ame
lyeket e kutatk a mana szval jelltek. A szemlyes istenek csak ksbb ala
kultak ki ezekbl a manakpzetekbl. A manaista irnyzatot megfelel br
latban rszestette G. Dumzil s iskolja, az n. indoeurpai sszehasonlt
iskola, amely azt tantja, hogy a rmai valls az archaikus ssz-indoeurpai
valls folytatja, azaz Rma sok rgi istennel s mtosszal rendelkezett, csak
hogy ezeket trtneti hsk s esemnyek mezbe bjtatta. A rmai iskola R. Pettazoni, A. Brelich, E. Montanari, D. Sabbatucci - a rmai valls
llami jellegt msodlagosnak tartja, szoros sszefggsben a demitizci
folyamatval. Az istenalakok n. gondolati magvakbl vannak sszetve.
A gondolati magvak viszonylag vltozatlanok, kombinciik viszont, az is
tenalakok trtneti kpzdmnyek, teht vltozk. Kernyi Kroly az isten
alakokat tekintette az antik valls alapjelensgnek, s szerinte ezek egyben
mint pszicholgiai archetpusok minden npnl azonosak. Ezzel fordult
szembe a rmai iskola, amikor hangslyozta, hogy az istenalakok vltoznak a
trtnelem folyamn, s kutatsi mdszerk csak a trtneti mdszer lehet.
A vallstrtneti iskolk eltr eredmnyeibl arra lehet kvetkeztetni,
hogy a rmai valls igen sszetett kpzdmny. Kves-Zulauf szerint sajtos
vonsa a kettssg, az implicit jelleg: az llami felszn alatt magntbblet
hzdik meg; a szent trgyak mlyn csupn tudott, de nem brzolt isteni
szemly rejtzik; a kultikus tett mitikus esemnyt jelent meg; a trtnelem
a teolgia jelmeze; a mgia az istenvalls leple; a grg mitolgia httrbe
szortja a rmait, de nem szortja ki vgrvnyesen.
A vallst ltalban gy lehet meghatrozni mint kommunikcis rendszert
isten s ember kztt. A rmai vallsban azonban ez a kommunikci nem
spontn, hanem specilis hozzrts kell hozz. E vallsban ugyanis nincs ki
nyilatkoztats, nincsenek prftk, nincs igehirdets, hinyzik a misztikus
imdkozs. Ennek ellenre a szent sz rendkvli sllyal brt: magban a
szban volt az er. Csak a tnylegesen kimondott sz szmtott, fggetlenl
a vele kapcsolatos szndktl. A sz az, ami a dolgoknak rvnyt szerez, ezrt
43

elfelttele brmilyen llami intzkedsnek: hivatalosan ki kell mondani. Mr


a Tizenkttbls trvny gy rendelkezik: amint a nyelv kimondta, gy le
gyen trvny . A sz vallsos funkcijval fgg ssze a rmai naptr kialaku
lsa is. A hnap els napjn, az jhold napjn, a pontifex hangos kiltssal
jelentette az jhold megjelenst. A kiltani az archaikus latinban a calo
igvel volt kifejezve, s ebbl szrmazik a hnap els napjnak elnevezse:
Kalendae, amelynek a kalendrium szavunkat ksznhetjk. A sz vallsos
jelentsgre utal a fari mondani, nneplyesen kijelenteni ige s szrma
zkai. Belle szrmzik a fanum a szently jellsre: szavakkal megjellt
terlet, vagyis a pontifex szavakkal megnevezte hatrait. A sz kimonds
nak (fari) egyetlen clja van: tnyllst megllaptani. gy az egyni sors, a
fatum az, ami kimondatott.
A szent szavak hatsa sokrt; egyes szavak ltrehoznak bizonyos tnyeket,
msok megszntetnek vagy elhrtanak valamit, ismt msok meglv dolgo
kat szentestenek. E szent szavakat azonban abszolt pontossggal kell elmon
dani: nem maradhat ki egyetlen sz sem a szent szvegbl, s a szrenden sem
szabad vltoztatni. E cl rdekben sajtos rendszablyokat alkalmaztak: az
imamond szmra egy kln szemly rsos szvegbl olvasta fel az imt,
egy harmadik szemly ellenrizte a felolvast, egy negyedik a favete linguis
formulval intette csendre a rsztvevket. A hibs szveg vagy a pontatlanul
vgzett szertarts vgzetes kvetkezmnnyel jrhatott: Tullus Hostiliust
luppiter villmval sjtotta a szertarts hanyag vgzsrt. A rmai vallsos
gyakorlatnak ez a pontossgra val trekvse nagymrtkben hozzjrulhatott
egyfell az rs korai terjedshez, msfell az latin irodalmi nyelv kialaku
lshoz.

4. Rma nyelve
Rma nyelve, a latin hossz vszzadokig igen kis terletre korltozdott:
Rmra s Latiumnak Rma fel es rszre. Latium nagyobbik felt ugyan
is a volseusok, hemicusok s az auruncusok laktk. Miutn pedig egsz
Latiumra kiterjedt, kt nyelvjrsa is kialakult, a lanuviumi s a praenestei.
Lanuvium vrosa a mons Albanus magaslatn emelkedett Rmtl dlkeletre,
Praeneste pedig keletre terlt el. A latinhoz legkzelebb ll itliai nyelv a
faliscusi volt, amelyet Etruriban a Tiberis jobb partjn fekv Falerii s
C apena vrosokban hasznltak. Ezrt beszlhetnk az itliai nyelveknek la
44

tin-faliscusi grl. E kt nyelv kzeli rokonsgt jl szemllteti az albbi


mondat: fied vino pipafo, era carefo (faliscusi) - hodie vinum bibam, eras
carebo (latin) - ma bort iszom, holnap nlklzm.
Az itliai nyelveknek msik nagy, a latin-faliscusival egyenrang ga az oscus-umber. Az oscus az eredeti oscusok s az ket leigz samnisok nyelve;
Samniumban, Campaniban, Lucaniban, tovbb Apulia s Bruttium egy r
szn beszltk, s a fennmaradt feliratokbl fogalmat alkothatunk rla. Az um
ber a Tiberis fels folysa s az Adriai-tenger kzt fekv terletek nyelve; az
iguviumi tblk feliratairl ismerjk. Kzel ll hozz a volseus nyelv, amelyet
Latiumban, a Liris vlgyben beszltek. A sabellus gyjtnvvel jellik Kzp-Itlia kisebb npeinek nyelvt, pldul a marsusok, paelignusok, marrucinusok, vestinusok, hemicusok, aequusok, aequiculusok, szabinok, praetutiusok s a picenumiak nyelvt.
A fentebb emltett itliai nyelvek az indoeurpai nyelvcsald itliai gt
alkotjk. Rajtuk kvl egyb indoeurpai nyelvek is nagy szerepet jtszottak
Itlia kori trtnetben, pldul a grg, a kelta, a japyg, a messapus, a vnt
s a ligur. Ezek kzl a grg jtszotta a legfontosabb szerepet az antik Itlia
kulturlis letben, gy a rmaiakban is. Az in s dr kolnik a Kr. e. 8. sz
zadtl grg vrosokkal hlztk be Dl-Itlit s Sziclit, pldul az inok
alaptottk Cumaet, a drok Tarentumot. A grg kultra e vrosokon keresz
tl kzvetlenl hatott Rma szellemi letre.
Klns helyet foglal el az antik Itlia nyelvei kztt az etruszk, amelyet
Rmtl szakra hatalmas terleten beszlt az a titokzatos np, amelyet a g
rgk Tyrrhnoinak, a latinok pedig Tusinak vagy Etruscinak neveztek. Kul
trjuk virgkora a Kr. e. 7. szzaddal kezddtt s a 6.-ban rte el a cscspon
tot. Politikailag fggetlen vrosok laza szvetsgben ltek, s nagyjbl Kr. e.
620 s 500 kztt Itlia nagy rszt ellenrzsk alatt tartottk a P folytl
Campaniig, belertve taln Rmt is Tarquinius Priscustl, az els etruszk
szrmazs rmai kirlytl. A Tarquiniusok Rmbl trtn elzse utn
fokozatosan elvesztettk dli terleteiket. Kzrejtszott ebben az a nagy
veresg, amelyet Aricia vrosnl szenvedtek el Kr. e. 504-ben, de taln az
is, hogy szak fell mr a gallok szorongattk ket. Tengeri hatalmukat a
cumaeiak s szirakzaiak flottja zzta szt Kr. e. 474-ben. A Kr. e. 3. szzad
vge fel mr egsz Etruria Rma fennhatsga al tartozott.
Eredetket s nyelvket egyarnt homly fedi. Hrodotos Kis-zsibl,
Lydibl szrmaztatja ket, Halikamassosi Dionysios szerint Itlia slakosai.
Mintegy 10 000 feliratuk maradt fenn grg bcvel rva, de megfejtsk
45

mg vrat magra. Hresek gazdag hz alak srkamrikrl, amelyeket fres


kkkal s ms dsztrgyakkal kestettek, s vallsi gyakorlatukrl, az Etrusca
disciplinrl, amely kz- s magnletket szablyozta. Rma fejldsben
risi szerepet jtszottak, nemcsak azrt, mert a grg kultrt kzvettettk,
hanem sajt kultrjukkal is, amely jelents volt mind az llamalkots, mind a
mvszetek s az urbanizci tern. A rmaiak mindig kszsgesen tanultak
ms npektl, ellensgtl s barttl egyarnt, jl kivilglik ez Livius szavai
bl: Fabius Caerben nevelkedett, vendgbart csaldnl, kitanulta az etruszk
np tudomnyt, s alaposan elsajttotta a nyelvet is. Tbb szerznl olvasom,
hogy akkoriban ppolyan ltalnos szoks volt a fikat etruszk, mint ma grg
tudomnyra nevelni, de valszn, hogy ez a frfi, aki ily merszen, lruhban
vegylt el az ellensg kztt, e tren egszen klnleges ismeretekkel rendel
kezett. (9, 36, 3; fordtotta Murakzy Gy.)
A fenti nyelvek kzl a grgn kvl csak a latin rendelkezik irodalom
mal. Rma hatalmnak terjedsvel a latin nyelv is terjedt, s az egysges R
mai Birodalom ltrejtte utn a latin vlt a birodalom hivatalos nyelvv, st
a birodalom nyugati felben az egysges irodalmi nyelvv. A latin nyelv tr
tnetben ngy nagyobb korszakot szoks megklnbztetni:
1. Irodalom eltti kor: kezdetektl Kr. e. 240-ig;
2. Archaikus kor: Kr. e. 240-81-ig;
3. Klasszikus kor (arany- s ezstkor): Kr. e. 81-tl
Kr. u. 117-ig;
4. Ksei kor: 117476-ig.
Az irodalom eltti korszak vge fel a latin nyelv egyre jobban terjedt, s
ekzben szkszlete gazdagodott azon nyelvekbl tvett szavakkal, amelyek
kel kapcsolatba kerlt. gy tvette az etruszk nyelvbl a histrio (sznsz) s
persona (maszk) szavakat, s ez termszetes, hiszen Etruribl hvtk be a
sznszeket Rmba; v. Livius 7, 2. A grgbl is igen korn tvett bizonyos
szavakat, pldul machina, gubernare, purpura, oliva, talentum, balneum stb.
E szavak megjelense a grg-latin gazdasgi s kulturlis kapcsolatok ered
mnynek tekinthet. Az oszk nyelvbl szrmazik a fr (tolvaj), Varr szerint
szabin eredet a catus (okos, ravasz) (De lingua latina 7, 46), a cascus (rgi)
(7, 28) s a februum (engesztel nnep), amirl a februarius hnap kapta a
nevt stb.
Ugyancsak az irodalom eltti korszak nagy vvmnya az rsbelisg kiala
46

kulsa Rmban. Livius tbb helyen emlti, hogy a kirlyok korban mr r


tak, pldul Numa Pompilius feljegyzseket (commentarius) ksztett bizo
nyos vallsi szertartsok vgzsrl. Egyes kutatk szerint a latinok a chalkisi
grgktl vettk t az bct, amelyben idvel a kvetkez 21 betjel alakult
ki: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X.
A chalkisi bcben ugyanis a gammt C, a deltt a D stb. jellel jelltk, s
ezek a betk megtallhatk a latin bcben is. Msok arra gondolnak, hogy a
dl-itliai grgktl vettk t a rmaiak az bct etruszk kzvettssel. Erre
abbl a tnybl kvetkeztetnek, hogy a latin betk nevei nem egyeznek a g
rg betkivel, pldul b, c, d stb. Amikor a latinok tvettk a grg b
ct, az/hang jellsre nem talltak bett a grgben, ezrt ennek jellsre
tvettk a digamma jelt (F), amelyet kezdetbenfii-nak is rtak. Azt a hangot
pedig, amelyet a digamma eredetileg jellt, a v mssalhangzt s az u magn
hangzt egyarnt a V betvel jelltk. Mivel a C betjel eredetileg a g s k
hangot is jellte, a K feleslegess vlt, s csak a Kalendae szban maradt fenn:
a C betjel eredeti g hangrtke pedig csak a C (Gaius) s a Cn. (Gnaeus) r
vidtsben maradt meg. A g hang jellsre viszont j betjelet talltak ki
azzal, hogy a C betjelet egy vesszvel megtoldottk, s gy jtt ltre a G bet,
amelyet azutn a Z bet helyre illesztettek be. Ksbb, Cicero idejben be
vezettk az Y s a Z betket, s az bc vgre illesztettk ket.
Termszetesen ez a szablyos latin bc, a maga egyszer, de eszttikailag
szp betivel hossz vszzadok sorn alakult ki, s azt is jl szemllteti, ho
gyan tudtk a rmaiak az idegenektl tvett fontos jtsokat sajt ignyeik
szerint tformlni. Az els latin nyelv feliratok beti ugyanis alig klnbz
nek a korabeli grg s etruszk feliratokitl. A betformk egyfell karcolsszerek, msfell vltozatosak, ami arra utal, hogy a Kr. e. 6-4. szzadban
nem ltezett mg semmi olyan norma, ami az rst szablyozta volna. Az rs
irnya sem normalizldott mg ebben az idszakban, pldul a Castor s
Pollux dedikcis felirata Kr. e. 6. szzadbl s az n. Duenos-vza felirata
a 7-5. szzadbl jobbrl kezddik; a Forum Romanum Cippus felirata, amely
a Kr. e. 5. szzadra datlhat, jobbrl balra, majd balrl jobbra halad gy, aho
gyan az krk szntanak, ezrt nevezik ezt az rsmdot bustrophdonnak.
A rnk maradt korai feliratokbl taln levonhat az a kvetkeztets, hogy a
latin nyelv s az rstechnika a Kr. e. 43. szzadban jutott el arra a fejldsi
fokra, amely hosszabb irodalmi szvegek lerst is lehetv tette. A korb
bi vszzadokban is hasznltk ugyan az rst, de csak a gyakorlati let lla
mi s vallsi szksgletek - ignyeinek kielgtse cljbl.
47

Bibliogrfia
G. Wissowa: Religion und Kultur der Rmer. Mnchen, 1912.
Fr. Altheim: Rmische Religionsgeschichte. I-HI. Berlin-Leipzig, 1931-33.
Szidarovszky J.: A grg s latin nyelv hang- s alaktana. Budapest, 1932.
C. Kernyi: La religione antica nelle sue linee fondamentali. Bologna, 1940.
Borzsk I.: A latin nyelv szelleme. Budapest, 1942.
H. J. Rose: Ancient Roman Religion. New York, 1948.
E. Gjerstad: Early Rome. I-VI. Lund, 1953-1973.
H. Miiller-Karpe: Von Anfang Roms. Heidelberg, 1959.
R. Bloch: The Origins of Rome. London, 1960.
A. Alfldi: Early Rome and the Latins. Ann Arbor, 1963.
A. Traina: Lalfabeto e la pronuncia del latino. Bologna, 1973.
D. Dumzil: La religion romaine archaique. Paris, 1974.
R. M. Ogilvie: Early Rome and the Etruscans. London, 1976.
Rma szletse. Szpmvszeti Mzeum, Budapest, 1980. A killtst rendezte s a
bevezett rta Szilgyi J. Gy.

A. E. Gordon: Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley - Los Angeles London, 1983.
K. Christ: The Romans. Berkeley and Los Angeles, 1985.
G. Dumzil: Mtosz s eposz. Budapest, 1986. A ktetet vlogatta s fordtotta Fridii
Judit.
G. B. Conte: Letteratura latina. Firenze, 1991.
Th. Kves-Zulauf: Bevezets a rmai valls s monda trtnetbe. Budapest, 1995.
R

York

ArChe0l0gy f Early Rome and

London and New

A. M. Bietti Sestieri, A. De Santis: Protohistory of the Latin Peoples. In: Museo


Nazionale Romano. The Baths of Diocletian. Milan, 2002, 53-61
Ids^b nius: A
2

rmaiak vallsi szoksairl. In: Vallstudomnyi Szemle 2007/2,

48

III.
A kltszet emlkei
az irodalom eltti korszakban

1. A kltszet kezdetei: carmina


A carmen sz eredett tekintve a canere (nekelni) igvel hozhat kapcsolat
ba, s ilyen rtelemben alkalmaztk az Augustus-kori kltk sajt klti alko
tsaik, verseik jellsre. E sz hasznlatval feltehetleg kltszetknek
szent, hazafias jellegt kvntk hangslyozni. Ennius azonban mellzte
a carmen megnevezst, amikor sajt klti mvrl szlt, s helyette a gorog
poemt fogadta el. Szvlasztsval taln arra akart utalni, hogy grg modon
klt, s szakt a rgi rmai hagyomnyokkal, amelyekben a carmen nem egy
rtelmen kltemnyt jelentett, hanem sok minden mst is.
Cicero felidzve iskolai tanulmnyait, amikor a Tizenkttbls trvnyt ta
nulta a carmen necessarium kifejezssel nevezi meg azt. A carmen szval
nyilvn a trvny sajtos nyelvi formjra utal. Szerencsre idzi is e trvny
egyik cikkelyt: Hoc plus ne facito: Rogum ascea ne polito - Ennl tbbet ne
tegyen: Mglyt baltval ne nyessen (De legibus 2, 59). A trvny szvege,
amely megtiltja a halotti mglyk farnkjeinek hivalkod s kltseges kifara
gst nyesegetssel trtn lesimtst, nyilvnvalan ritmikus. A kt tag
mondat nagyjbl egyenl hosszsg, azonos ritmussal vgzdik s rmel.
De maga a Tizenkttbls trvny is alkalmazza a malum carmen szkapcso
latot rt varzsmonds, gonosz gyalzkods rtelemben (Plinius, Natu
ralis historia 28, 18). Livius a rgi Rma trtnett trgyalva a carmen szt
alkalmazza a szvetsgkts szvegre (1, 24, 6), a hallos tletre (1, 26, 6),
az eskre (31, 17, 9), s ami igen fontos, a tnccal ksrt nekelhet versre,
nekre is (1, 20, 4).
D,,
A fentiekbl levonhat az a fontos kvetkeztets, hogy az archaikus Romaban nem volt nagy klnbsg a kltszet s a prza kztt. A rgi rmai pr
zra ers stilizltsg jellemz: a hangzsbeli s alaktani ismetlodesek, az
ismtld mondathosszsg s -szerkezet bizonyos ritmust klcsnz a sz
vegnek, amely tbbnyire paralellizmuson s ellentten alapul. Ezzel szemben
az archaikus vers metrikja lazbb, prza fel hajl, mintha a vers eseteben is
49

a tartalom knosan pontos, minden rszletre gyel megszvegezse lenne a


fontos. A rmai valls ismeretben ez rthet is, hiszen a helyesen s ponto
san kimondott szent szvegnek teremt ert tulajdontottak. A carmen imnt
emltett fajai esetben a kutatsban a kttt formt szoktk kiemelni, mint sa
jtos jegyet, pedig ha szrevesszk azt, hogy egy szerzdskts vagy esk
szvege tulajdonkppen egy szent cselekmny lerst tartalmazza, akkor
nyilvnvalv lesz, hogy minden carmen szakrlis szveg, s e szakrlis jelleg
kvetkezmnye a klns nyelvi megformltsg. A carmen sz ugyanis a
rmaiak szmra mindvgig megrztt valamit ereded varzsige, jsvers
rtelmbl, amelynek istennje is volt, az srmai Carmenta, aki egyttal
a szls istennjnek is szmtott.

2. A szakrlis kltszet emlkei


A rmai kltszet legrgibb emlkei Rma vallsi lethez ktdnek: kultikus
cselekmnyt ksr imk, papi testletek knyrgsei s nekei. E rtusok s
papi testletek forrsaink szerint mr a kirlyok korban lteztek, vagy ppen
akkor vezettk be ket. Livius szerint Servius Tullius vezette be a census, a
vagyonbecsls rmai szokst, amelynek befejeztvel a Mars-mezn a lustra
tio szertartsa keretben megtiszttotta a npet: Mihelyt ott mind felsorakoz
tak, diszn-, juh- s bikaldozat bemutatsval tiszttotta meg ket bneiktl,
s ekknt befejezvn a lustrum tisztt nnept, gy nevezte el a vagyonbecslst is, mivelhogy ezzel rt vget. (Livius 1,44,1-2. fordtotta Kis Ferencn.)
Jellemz az si rmaiak legfbb tevkenysgre, az llattenysztsre s a
fldmvelsre, hogy ppen juhot, malacot s bikt ldoznak fel. Az si in
doeurpaiak ugyanis a Vdk tansga szerint lovakat ldoztak nneplyes
alkalmakkor. A lustratio szertartsa mindvgig megmaradt a rmai vallsi
gyakorlatban. Lnyege az rt hatsok eltvoltsa, illetve a jszerencse kiesz
kzlse nneplyes krmenet s ldozatbemutats keretben. Klnsen fon
tos volt ez a szertarts a fldmvesek szmra. Cato A fldmvelsrl cm
munkjban, miutn lerja, hogyan kell vgezni ezt a szertartst, kzli annak
a/, imnak a szvegt, amelyet a gazdnak ilyenkor el kellett mondani. Mint
hogy a rmai szertartsokon a szent szvegeket pontosan, vltoztatsok nl
kl kellett elmondani, biztosra vehet, hogy a Cato ltal kzlt szveg si ere
det carmen, amely termszetes ritmusa szerint gy tagolhat:

50

Mars atya, krlek tged, knyrgk hozzd;


lgy kegyes, lgy jindulat hozzm,
hzamhoz s hzam nphez,
ezrt meghagytam,
hogy szntmon, fldemen, birtokomon
diszn-juh-bikaldozatot vezessenek krl;
hogy a lthat s lthatatlan betegsgeket,
termketlensget, pusztulst, elemi csapsokat,
rossz idjrst tartsd tvol, hrtsd el, fordtsd el;
engedd nni s jl kifejldni
a gymlcst, gabont, szlt, cserjket;
rizd meg egszsgben a psztorokat s a jszgot,
adj jltet, egszsget nekem, hzamnak, hznpnknek;
mindezekrt, a birtokom, fldem, szntm megtiszttsrt,
a tisztts elvgzsrt, miknt mondottam,
lgy megtisztelve
ezzel a szops malac-juh-bikaldozattal.
Mars atya, ugyanezrt lgy megtisztelve
ezzel a szops malaccal, juhval, bikval.
(141, 2-3; fordtotta Kun J.)

Cato eredeti szvegben tbbszr elfordul a szinonimahalmozs: precor


quaesoque (krlek, knyrgk), volens propitius (kegyes, jindulat), agrum
terram fundumque meum (szntmon, fldemen, birtokomon) stb., ami a tl
biztosts szmljra rand: a knyrg pontos akar lenni a szvegezsben.
Ez a stluseszkz a klasszikus przban is tovbb l, klnsen az nneplyes
stlusban s a jogi nyelvben. Feltn allitercik adnak nyomatkot a kifejez
seknek: pastores pecuaque salva servassis (rizd meg egszsgben a pszto
rokat s a jszgot). A klasszikus latin szerzk is szvesen nylnak ehhez az
ktmnyhez. A que (s) ktszval val flbontsa a szvegnek rvid tag
mondatokra a prhuzamon alapul ritmusalkots egyik eszkze:
uti tu morbos visos invisosque
viduertatem vastitudinemque
calamitates intemperiasque
prohibessis defendas averruncesque.

51

Br az eredeti szveget archaizmusok tarktjk (prohibessis, siris, duis),


mgis a szveg rthet, ami feltehetleg annak ksznhet, hogy helyesrst
s alaktant tbbszr is modernizltk. Ez magnclra sznt imk esetben
elkpzelhet, a papi trsasgok hivatalos carmenei esetben viszont mereven
ragaszkodtak a vltoztathatatlan eredeti szveghez, ezrt ksbb maguk a
rmaiak sem rtettk ket.
A Fratres Arvales nev papi trsasg tevkenysge szintn a mezgazda
sggal kapcsolatos. E trsasg nnepi lseinek jegyzknyvei fennmaradtak
feliratok formjban a Kr. u. 3. szzadbl s a rmai szerzk is kzlnek ada
tokat rluk, ezrt arnylag jl ismerjk. Az idsebb Plinius szerint Romulus
alaptotta e papi trsasgot, s maga volt a 12. mezei testvr. Papi megbza
tsuk letk vgig szlt (18, 6). Aktikban fennmaradtak srgi imdsgok,
amelyekben ilyen istensgek szerepelnek, mint Adolenda az istenn, aki
elgessen, Coinquenda istenn, aki szthastson stb. Ezek az istennevek
arra utalnak, hogy azon tevkenysgeket, amelyeket vgeztek, istennnek te
kintettk, s ez rgisgket bizonytja. Az ltaluk tisztelt legfbb istenn Dea
Dia volt, az isteni istenn, akinek sematikus neve mgtt a Fldanya isten
n rejtzkdtt. E testvrek sajt szent ednyeiket imdtk, majd legurtottk
egy lejtn, s azok darabokra trtek. Az edny a ni lt szimbluma, azaz a
/erra Materi, a Fldanyt jelkpezi. Mjusban volt hromnapos nnepk,
amelyen az j v termsrt vgeztk szertartsaikat. Ennek a szertartsnak a
jegyzknyve maradt fenn mrvnyba vsve Kr. u. 218-bl.
Eszerint kalszkoszorval a fejkn, fehr fejktvel kestve tripudiumot
(hromlpses fegyvertnc) tncoltak a kvetkez szvegre; amelynek mind
egyik sort hromszor megismteltk:
Enos Lases iuvate.
Neve lue rue Marmar sins incurrere in pleores.
Satur fu, fere Mars, limen sli sta berber.
Semunis altemei advocapit conctos.
Enos Marmor iuvato.
Triumpe, triumpe, triumpe, triumpe, triumpe.
E szveg igen archaikus, lejegyzse is pontatlan lehet, ezrt rtelmezse
nehz. Jelentse nagyjbl a kvetkez (Radke, 1981, 106-112):

52

Segtsetek neknk, Lrok!


Ne hagyd, Mars, Mars, hogy ragly s betegsg sjtson tbbeket!
Lakjl jl, te vad Mars, harccal, s mshova lljl!
Segts neknk, Mars, Mars!
Triumfus, triumfus, triumfus, triumfus, triumfus.

Mint a Cato idzte imban, Mars itt is nemcsak a hbor, hanem a mezgaz
dasg, a nvekeds istene is. Klnssge ennek a carmennek, hogy mind
egyik sort hromszor nekeltk el, s hrmas ritmus tnccal ksrtk. Sza
vak s cselekedetek hromszoros megismtlse a vallsos nprajzban s a
mgiban a hatkonysg garancijt jelenti. Ez is azt sejteti, hogy igen rgi
szveget s rtust rztt meg a vatikni mrvnylap, amelyet 1778-ban fe
deztek fel.
Hasonlkppen a kirlyok korra nylik vissza a Salius papok trsasga,
akiknek neve a salire (ugrlni, tncolni) igre vezethet vissza. Kt ilyen tr
sasgot ismernk. Az egyiket, a Salii Palatinit Numa Pompilius alaptotta a
Palatnuson, a msikat, a Salii Collinit Tullus Hostilius a Quirinalis dombjn,
ezrt domblakk a nevk. Feladatukhoz tartozott, hogy a hadsereg tavaszi
hadba vonulsakor, illetve szi hazatrtekor bizonyos harci rtusokat elvgez
zenek. Tagjait a patrciusok kzl vlasztottk letre szlan. Az rizetkre
volt bzva tizenkt pajzs, amelyek kzl az volt a legfontosabb, amely az g
bl hullott al Numa szmra, s hozz volt ktve Rma sorsa. Hogy el ne lop
hassk ezt az gi pajzsot, Numa tizenegy hasonl pajzsot kszttetett. Szertar
tsaikon mrciusban s oktberben, harci ltzetben hromtem harci tncot
jrtak, mikzben a jobbjukban lev drdval vertk a bal kezkben tartott paj
zsot (ancile). Kzben dalokat nekeltek, amelyekrl Varr megjegyzi, hogy
tbb mint htszz vesek (Lingua Latina 7, 23), s Aelius Stilo prblta rtel
mezni ket. Quintilianus szerint maguk a Salius-papok sem rtik mr ezeket
a verseket, de tiltja a valls, hogy megvltoztassk ket (1, 6, 40-41).
A Saliusok dalainak kt tpusa volt, az egyik fajta az sszes istenekhez szlt,
a msik egy-egy meghatrozott istenhez. Az elbbinek axamenta volt a neve.
A Festus-Paulus sztr gy hatrozza meg: Axamentnak mondtk azokat
a Salius-dalokat, amelyeket a Salius-papok az sszes istenekre nekeltek. Az
egyes istenekre klttt dalokat ugyanis az adott isten nevrl neveztk el, pl
dul Ianusi, Iuni, Minervi dalok. (3 M.) Az sszes istenekhez intzett
carmenekbl nem maradt rnk semmi, az egyes istenekhez szlkbl viszont
ismernk nehezen s bizonytalanul rtelmezhet nhny tredket, pldul:

53

Divom parentem cante, dvom deo supplicate...


Quome tonas, Leucesie, prae ted tremonti.
(Morel 1982, 1.)
Istenek atyjnak nekeljetek, istenek istennek knyrgjetek,
amikor mennydrgsz, Leucesius, eltted remegnek.
Gellius fejtegetse szerint Iuppiter azrt kapta a Diespiter, a Diovis s
Lucetius (Leucesius) nevet, mert a nap s a fny atyja: rasztja rnk a napot
s a fnyt, azaz az letet (5, 12, 1-7).

3. A npkltszet emlkei
A rmai irodalom fennmaradt alkotsaibl tlve a rmai npkltszet igen
gazdag volt, s egyes fajai bizonythatan si idkben keletkeztek. rtkelsk
azonban nehz, mert srgi darabok nem maradtak rnk, csak a rjuk val uta
lsok. Bizonyos fogalmat azonban mgis alkothatunk rluk, mert ha megvl
tozott formban is, de a ksbbi szerzk mveiben ismt megjelennek vala
mely meghatrozott esemny kapcsn, s felttelezhet, hogy az id mltval
is megriztek valamit eredeti hangvtelkbl s formakincskbl. Keletkez
sket tbbnyire improvizcinak, rgtnzsnek ksznhettk, terjedsket pe
dig az lsznak, s annak az alkalomnak, helyzetnek, amely letre hvta ket.
Az egyik legsibb s legelterjedtebb npkltszeti mfaj a versus Fescen
nini vagy ms formban a Fescennina iocatio volt, amelynek szakadatlan l
tezsrl szmtalan adat tanskodik.
Horatius szerint gy jtt divatba, hogy az arats nehz munkja utn a meg
knnyebbls kicsapong, jtkos heccelsbe fordult.
Kezdetben ugyan vallsos kntsben jelentkezett, ksbb azonban durva
feleselss, majd nylt gyalzkodss fajult:
Kedves szrakozs lett venknt e szabad, vg
jtk, mg csak nem durvult nylt srtegetss
lassan a trfa, amely bntetlen mert fenyegetni
tisztes hzakat is. S akiket vres foga megmart,
fjlaltk, de kihez nem nylt, a kzs veszedelmet

54

ltva az is remegett. Vgl trvnyre kerlt sor,


mely megbnteti azt, aki msrl gnydalokat klt.
(Episztolk, 2, 1, 147-153; fordtotta Murakzy Gy.)

A trvny, amelyre Horatius hivatkozik, a Tizenkttbls trvny, ez Ci


cero szerint a fveszts terhe mellett tiltotta meg a gyalzkod neket (De re
publica 4, 10, 12). Cicero csak carmenrl beszl, az idsebb Plinius viszont
malum carmenrl (Naturalis historia 28, 18). Kr. e. 450 krl teht trvny til
totta a malum Carment, ennek ellenre a szoks tovbb lt, pldul hzassg
ktsi szertartsokon s triumfusokon.
Catullus hres nsznekben, a 61. carmenben a vlegnyt azzal ugratjk,
hogy most mr el kell hagynia fiszeretjt:
gyastrs fi, oszd did

Mondjk rlad is, illatos

szt a szolgafik kztt,


jtszottl eleget vele

frj, hogy szpfiudat nehz


elhagynod, node lgy ers,

mr szolglja Talasiust.
Gazdd szpe, dit adj.

Io, Hymen, Hymenaios, ,


io, Hymen, Hymenaios.

(61, 131-135; 141-145; fordtotta Devecseri G.)

Az idsebb Seneca Controversiaejben hozza a kvetkez pldt: Egy zsar


nok megengedi a rabszolgknak, hogy ljk meg gazdikat, rniket pedig
erszakkal tegyk magukv. A gazdag polgrok elmeneklnek klfldre,
kzttk az is, akinek egy felntt fia s lenya van. Mikzben minden hznl
a rabszolgk megbecstelentik rnjket, a szban forg polgr rabszolgja
a legnagyobb tisztelettel veszi krl a polgr otthon maradt lenyt. Miutn a
zsarnok uralkodt meglik, a gazdag polgrok hazatrnek, s keresztre feszttetik az rnikkel szemben erszakoskod rabszolgkat. A hsges rabszolgt
azonban gazdja felszabadtja, s lenyt neki adja felesgl. Emiatt a leny
btyja rltsggel vdolja atyjt, miutn az eskv napjn a fescenniumi ver
sekben a vlegny rabszolgaszrmazsn keldtek, ami olyan szgyent s
fjdalmat jelentett a fi szmra, mint amikor szmzetsbe kellett mennie
(Controversiae 7, 6, 12).
Suetonius Iulius Caesarrl feljegyzi, hogy Gallia legyzse miatt tartott triumfusn a diadalszekert kvet katonk tbbek kztt (inter cetera carmina)
ezt a kzismert dalt is nekeltk:
55

Gallit Caesar elnyomta, Nicomedes a Caesart:


me most Caesar triumfl, ki Gallit elnyomta,
Nicomedes nem triumfl, aki Caesart lenyomta. (49)
Ezek utn Caesar szerelmi letrl szlva megjegyzi, hogy mg a vidki
crjes asszonyoktl sem tartotta magt tvol, s bizonysgul a kvetkez dalt
kzli, amelyet szintn galliai diadalmenetn nekeltek a katonk:
Polgrok, vjtok a nitek: a kopasz kujont vezetjk itt.
Galliban aranyadat elherdltad, m itt vettl klcsnbe. (51)
Br a triumfus szokst a rmaiak az etruszkoktl vettk t, k meg taln
a grgktl, mgis a triumfus tipikusan rmai jelensgg vlt, rmai hats
ra terjedtek el a diadalvek szerte Eurpban. A Fasti Triumphales, a rmai
(riumfusok kbe vsett felsorolsa a kirlyok korra datlja az els triumfust,
mely a capitoliumi Iuppiter-kultuszhoz ktdik. A diadalmenet kezdetben
szigoran vallsos aktus volt. A hadba vonuls eltt a hadvezr a capitoliumi
luppiter-templomban fogadalmat tett, hogy gyzelem esetn ldozatot fog be
mutatni az istennek, s diadalmenete alkalmval teljestette fogadalmt. Mivel
azonban a diadalmenet a legnagyobb szerencst, az emberi let legnagyobb
teljestmnyt jelentette a rmaiak szmra, ezrt risi veszlyeket is rejtett
magban: az irigysg felkeltst, a szemmel vers, a ronts lehetsgt. Ennek
kivdsre a diadalmenet rtusba elhrt elemeket szttek bele, pldul a kocsirdra harangokat akasztottak a dmonok ellen, a kocsi al pedig egy phallost fggesztettek, az elbbi hangjval, az utbbi obszcn alakjval ijesztette
el az rt szellemeket. Ugyanezt a szerepet tlttte be az elhrt sz: a triumftor nyilvnval szerencsjt, egyedlll kivlsgt voltak hivatva csk
kenteni, szinte becsaptk az rt dmonokat azzal, hogy nyilvnosan harsog
tk, mily nagy emberi hibkban leledzik, is csak ember, mgpedig igencsak
gyarl. Az els dal Caesarrl azt lltja, ami egy rmai frfi szemben a leg
nagyobb gyalzat volt: szerelmi kapcsolatban a n szerept tlttte be. De
a msodik vers vdja sem akrmilyen. Egy rmai frfi szmra a kopaszsg
nagy csapsnak szmtott, mert a sr hajzatban a rmai felfogs a nemi k
pessg szimblumt ltta. Caesar teht nevnek jelentse (hajas) ellenre
kopasz volt, ami korltozott nemi potencijt bizonytotta, mgis nk utn
jrt. Termszetesen sikerre nem frfiassgval szmthatott, hanem pnzvel;
v. Kves-Zulauf, 1995, 161-2. skk.

56

Ugyanezt az v, elhrt funkcit tlttte be a Fescennina iocatio a hzas


sgktsek alkalmval. A frfi letben az idben kttt j hzassg szintn
a szerencse adomnynak szmtott, a boldogsg s a szent termkenysg
szimblumnak, ppen emiatt sok veszly is fenyegette. A vlegny gyalzsa kisebbtette ugyan a fiatalok boldogsgt, de ezzel az azt fenyeget veszlyt
is: a gonosz emberek s rt szellemek irigysgt.
A Fescennina iocatit eltlte a Tizenkttbls trvny. De Cicero szerint
ugyanaz a trvny eltlte a gyalzkodsnak egy msik formjt is, amelyet
Cicero gy nevez meg: si quis occentavisset - ha valaki rnekelt'. H. Usener Jtliai npi igazsgszolgltats c. hres tanulmnyban kifejti, hogy az
occentare, occentatio, valamint a flagitare, flagitium szavak az srmai igaz
sgszolgltats terminus technicusai voltak. Sokszor elfordult, hogy egyesek
bizonyos erklcsi szablyokat megszegtek, de nem lteztek olyan trvnyek,
amelyek a szablysrtket megbntettk volna. Ilyen esetekben a np igazsg
rzete szolgltatott tletet: occentatio ban rszestette az illett, ami azt jelen
ti, hogy a megtmadott hza eltt gnydalt nekeltek, amelyben nyilvnossg
el trtk erklcstelensgt, bneit. A Festus-Paulus sztr az occentare ige
jelentsnek kifejtsekor megjegyzi, hogy e gnydalt hangosan nekelve
kellett eladni, hogy messzirl is hallhassk, mert ha valakit gyalznak, azt
nem teszik ok nlkl. E szoks mg Plautus korban is ltezett. Toxilus tb
bek kztt azzal fenyegeti meg Dordalus kertt, hogy jjel a hza eltt gny
dalt fognak nekelni (noctu occentabunt ostium, A perzsa 569). Az occentare
sz e fenytsnek a mgikus voltt emeli ki.
De ugyanerre a nyilvnos fenytsre s megszgyentsre alkalmaztk a
flagitium szt is. Usener kimutatta, hogy a flagitium eredetileg kikorbcsolst
jelentett. Az si latin kzssgben, ha valaki becstelen tettet kvetett el, kikor
bcsoltk a vrosbl. Amikor a szoksok szeldlsvel a tettlegessg elma
radt, a sz jelentse metaforikuss vlt: a szavakkal trtn ostorozs jelent
st vette fel. Egybknt a rmai hadseregben megmaradt ez az si szoks:
bizonyos bnkrt a katont sz szerint kikorbcsoltk a hadseregbl. Plau
tus Epidicus c. komdijban Fidicina flagitiumm fenyegeti meg Periphanest, aki teljesen megrml a nyilvnos megszgyentstl (515-520). Az
occentatio, flagitium szoksa mindvgig reztette hatst a rmai irodalom
ban, pldul Catullusnl, s nagymrtkben hozzjrult olyan mfajok kiala
kulshoz, mint a rmai invektva s a szatra.

57

4. Az epikus s didaktikus kltszet emlkei


Siratnekek ltezsrl tbb antik forrs beszl, azonban az si idkbl nem
maradt fenn egyetlen tredk sem. Cicero emlti, hogy rdemes frfiak dics
rett zengtk nekekben, amelyeknek neniae volt a nevk, s az neket fuvol
val ksrtk (De legibus 2, 62). Festus-Paulus a nenit gyszdalnak rtelmezi,
amelyet temetsen adtak el, fuvolval ksrve a megboldogult dicsretre
(161 M). Nonius Marcellus szerint a nenia suta s darabos vers, amelyet egy
fogadott siratasszony nekelt abban az esetben, ha a halottnak nem voltak ro
konai. Ezek az utalsok egyrtelmen igazoljk, hogy a nenia mfaja nem
tudott igazn kibontakozni a rmaiaknl, s ltezse esetleges volt, mvszi
sznvonal nlkl. Az viszont elkpzelhet, hogy kzhelyei tovbb ltek a r
mai srverskltszetben.
Hsnekekrl is tud a klasszikus utkor, de ltezsket fennmaradt tred
kek hinyban bizonytani nem tudjuk. Cicero szerint Cato Eredetek cm tr
tneti mvben emltette, hogy a rgi rmaiak lakomikon hsk tetteirl ne
keltek. (Tusculumi beszlgetsek, 4,2, 3.) Brutus cm dialgusban pedig gy
kilt fel: Brcsak fnnmaradtak volna azok az nekek, amelyeket a lakomk
rsztvevi nekeltek a hsk dicssgrl! (Brutus 74) Nonius Marcellus
szerint Varro a Rmai np letrl c. mvben azt rja, hogy a lakomkon
fik nekeltek az sk tetteirl fuvolaksrettel s anlkl (2. p. 77 M). Ezek
re az asztali dalokra (carmina convivalia) alapozta Niebuhr azt az elmlett,
hogy a rmai trtnetrk legends elbeszlsei az srmai epikus dalok pr
zai tiratai. Szerinte ltezett Rmban npi epika, azonban nyomtalanul el
veszett, mert amikor a grg hats divatba jtt, a latin kltk tvve a grg
formkat, elhanyagoltk, majd elfelejtettk sajt npi eposzaikat. Effle gon
dolatok felmerlse a romantika korban termszetes jelensg volt, hiszen a
romantika, a tuds kltszetet lenzve, csak a spontn klti megnyilatkoz
sokat tekintette igazi mvszetnek. Msrszrl nehz elkpzelni, hogy rangos
npi epikus kltszet ltezett volna a rgi rmaiaknl, hiszen Cicero megjegy
zse szerint Cato csak hallott effle dalok ltezsrl, de kzvetlen rott forrst
nem emlt; a trtnetrk sem emltik, hogy a rmai trtnelem legends tr
tneteit npi epikus dalokbl mertettk. Azonkvl a rmai hagyomny nem
tud olyan hivatsos nekesekrl, akik mint a rapszodoszok vagy brdok epikus
dalokat adtak el. Ami pedig a rmai trtnelem legends alakjait illeti, ltre
jttk mssal is magyarzhat. Dumzil szerint ezek valamikor az si rmai

58

mitolgia istenei voltak, s csak a demitizci hossz folyamata sorn vltak


trtneti hskk. Borzsk Istvn a hellenisztikus trtnetrk ltal megterem
tett Nagy Sndor-hagyomny tvtelvel s tformlsval magyarzza Met
tius Fufetius (Livius 1, 28, 8-11), L. Quinctius Cincinnatus (Livius 3, 26) s
a vetssel elfoglalt Serranus (Vergilius, Aeneis 6, 844) alakjt.
A didaktikus kltszet rgtl fogva ltezett a rmaiaknl. Felttelezhet
ugyanis, hogy a szigor rmaiak nemcsak akkor szlaltak meg carmen for
mjban, amikor msokat ostoroztak gonosz tetteik miatt, hanem akkor is,
amikor a jra oktattak. Ostorozni a rosszat s megmutatni a jt, rgi rmai
pedaggiai elv volt. Ugyanide sorolhatk a mindennapi let szempontjbl
hasznos varzsmondsok s formulk: ezek feltehetleg genercirl gener
cira rkldtek. Ez a didaktikus kltszet rvid blcs mondsokat tartal
mazott ritmikus formban. Az antik szerzk megriztek tbb ilyen didaktikus
mondst, azonban csak azok jhetnek szmtsba mint az si didaktikus kl
tszet emlkei, amelyeknek rgisgt az idz szerzk szavatoljk.
A Festus-sztr a camillus szt rtelmezve azt mondja, hogy a rgiek az
ldozatoknl segdkezket (ministros) neveztk camillusnak; msok azt ll
tottk, hogy a rgiek minden fit camillusnak mondtak, ahogy ebben a rgi
carmenben az apa a fit a fldmvelsre oktatja:
Hiberno pulvere, verno luto
grandia farra Camille metes. (93 M)
Tli porral, tavaszi srral
nagyszer tnklyt aratsz majd, fiam.
A rmai rgisgek tiszteli s gyjti, Verrius Flaccus s Terentius Varro
kzlik a Meditrina istenn nnepvel, a Meditrinalival kapcsolatban, amely
oktber 1 l-re esett, s az j bor nnepe volt, a kvetkezket: aki az j bort el
szr megkstolja, ezt a verset mondja el:
Novum vetus vinum bibo,
Novo veteri morbo medeor.
j rgi bort megkstolom,
j rgivel bajomat gygytom.

59

Verrius Flaccus szerint jsls vgett (ominis gratia) mondjk el ezt a verset
(123 M). Varr pedig azt jegyzi meg, hogy Meditrina istennt a medeor (gy
gyt) igrl neveztk el, tovbb a bort gygyszerknt isszk (De lingua La
tina 6, 21). Egyesek szerint ez a monds mg abban az idben keletkezett,
amikor a rmaiak a bort csak gygyszerknt fogyasztottk.
Termszetesen a vers grammatikja ms fordtst is megenged, pldul: j
s rgi bort iszom, j s rgi betegsgemet gygytom stb. De Kves-Zulauf
rtelmezse szerint az els vltozat a jobb, mert az j rgi bor nem logikai
ellentmonds, hanem annak kinyilvntsa, hogy az j bor rgi: ennek a va
rzsignek a segtsgvel arra trtnt ksrlet, hogy elre biztostsk a jv v
j bortermst azltal, hogy az adott v j bort azonnal, ltrejtte pillanat
ban rgi bornak deklarltk (1995, 187). A varzsige, mint ltalban minden
varzsls, performatv kijelents, teht a sz cselekszik a mgia erejvel.
Sevillai Isidorus az irodalmi mfajokat trgyalva a tants (praeceptum)
mfajrl megllaptja, hogy az megtant arra, mit tegynk s mit ne tegynk,
majd hozzfzi, hogy a zsidknl elsknt Mzes rt ilyen tantsokat, a lati
noknl pedig Marcius vates, s idzi tle ezt a tantst:
Postremus dicas, primus taceas.
Utolsnak szlj, elsnek hallgass.

Marcius klt szemlye meglehetsen homlyos. Isidorus szerint (Etymo


logiae 6, 8, 12) praeceptumokai rt, mgpedig elsknt a latinok kzl. Ezt
gy is lehet rtelmezni, hogy volt az els latin klt. Livius is emlt egy
Marcius vatesi, aki hres js volt a msodik pun hbor idejn, s idzi is kt
jslatt. Jslat jelentsben a carmen szt alkalmazza, sajnos azonban nem sz
szerint idzi ket, hanem tfogalmazsban, ezrt nem lehet tudni, milyen
lehetett e carmenek eredeti formja; v. 25, 12. Ha az Isidorus emltette
Marcius klt azonos a Livius emltette Marcius jssal, akkor ez a Marcius
nem lehet a latinok els kltje, mert eltte mr Appius Claudius Caecus is
foglalkozott ilyen tantsok, mondsok klti megfogalmazsval.
Az irodalom eltti kor rmai kltszetre jellemz formailag a nagyjbl
egyenl hosszsg sorok vltakozsa. A nagyjbl azt kvnja hangslyoz
ni, hogy kt-hrom sztagnyi eltrs szinte termszetesnek szmt. Jellemz
tovbb, hogy a sorok hatrozottan kt rszre oszlanak ritmikailag, tbbnyire
gondolatilag is prhuzam s ellentt keretben, azaz valahol a sor kzepe t
60

jn sznet ll be. Metrikailag ezek a sorok igen vltozatosak: olykor a hang


sly adja a ritmusukat, olykor az idmrtk, de szinte sohasem ismtldnek
szablyosan a verslbak vagy a sorkpletek. Fontos szerepet jtszanak bennk
a hang- s alaktani ismtldsek, az allitercis s a rmszer asszonnc.

5. A versus Saturnius
A fentebb emltett prozdiai sajtossgok fokozottabb mrtkben rvnyesl
nek a versus Saturnius esetben. Az irodalom eltti korszakban e verssor kir
lelt pldit a Scipio-srversekben talljuk. A Scipio csald sajt srboltjban
temetkezett a Via Appia mentn, a Porta Capenn kvl. Halottaikat, eltrve a
korabeli rmai szokstl, nem gettk el, hanem szarkofgban helyeztk rk
nyugalomra. 1782-ben trtk fel e srboltot, s benne talltk azt a szarkofgot,
amelyre ez a srvers volt vsve:
Cornelius Lucius Scipio Barbatus
Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensque.
Quoius forma virtutei parisuma fuit.
Consol censor aidilis queifuit apud vos.
Taurasia Cisauna Samnio cepit.
Subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit.
Cornelius Lucius Scipio Barbatus,
Atyja, Gnaios, nemzette; btor s blcs frfi;
Alakja s ernye igen hasonl volt.
Consul, censor, aedilis volt tinlatok.
Taurasit, Cisaunt Samniumban bevette.
Leigzta Lucanit s a tszokat elvezette.
Lucius Cornelius Scipio Barbatus Kr. e. 298-ban volt consul, 280-ban pe
dig censor, 270 krl halhatott meg. E srverset egy korbbi przai felirat he
lyre vstk, feltehetleg nhny vtizeddel a megboldogult halla utn.
A srversben archaikus s modem rsmd keveredik. Archaizmusok, pl
dul az ai, ei, ou diftongus hasznlata ae, i, u helyett: aidilis, virtutei, quei,
Loucanam. A szvgi -m elhagysa, pldul: Taurasia, Cisauna, omne. Meg

rzi az archaikus ablativus -d vgzdst. A Cornelius Lucius szrend a


Lucius Cornelius helyett metrikai okokkal magyarzhat.
A srvers tipikusan rmai, amennyiben Scipio letnek llomsait s tetteit
rkti meg. Grg hatsrl rulkodik viszont, hogy ernye mellett az alakjt
is dicsri, ami a grg kalokagathia nevelsi eszmnyt tkrzi.
Szintn egy szarkofg oldaln maradt fenn Scipio Barbatus finak a sr
verse, aki Kr. e. 259-ben volt consul s 260-ban censor. Klnlegessge, hogy
archaikusabb nyelven s helyesrssal kszlt, mint apja srverse.
Honc oino ploirume cosentiont Romane
Duonoro optumo fuise viro,
Luciom Scipione. Filios Barbati
Consol censor aidilis hicfuet apud vos.
Hec cepit Corsica Aleriaque urbe
Dedet Tempestatebus aide meretod.
A legtbb rmai egyetrt, hogy egyedl
legderekabb frfi a derekak kztt
Lucius Scipio, Barbatus fia.
Consul, censor, aedilis volt tinlatok.
Bevette Corsict s Aleria vrost.
Mltn lltott szentlyt Viharoknak.

Az archaikus alakokban gyakran szerepel o u helyett: Honc - hunc, oino unum, cosentiont - consentiunt stb. Rvid i helyett olykor rvid e ll: fiit fit, Hec - hic, Dedet - Dedit stb. A szvgi -m gyakran hinyzik: Duonoro
optumo... viro-Bonorum optimum... virorum, Scipione - Scipionem, Corsica
Aleriaque urbe - Corsicam Aleriamque urbem, aide - aedem. A szvgi
-m azrt marad el ilyen sokszor, mert a kznyelvben nem ejtettk; de nem
ejtettk az ns hangkapcsolatban sem, ezrt cosentiont. Igen archaikus a duo
noro a bonorum helyett. Cicero szerint Duellius, aki Kr. e. 260-ban volt
consul, csaldjban elsknt rta a nevt Belliusnak (Sznok 153).
A fenti kt Scipio-srvers versus Saturniusbm rdott. Maguk a rmaiak ad
tk a saturnusi nevet ennek a sornak, s e megjellssel rgisgt s si itliai
voltt akartk kifejezsre juttatni, hiszen Satumust az itliai fldmvesek si
istennek tartottk. Valban az irodalom eltti kor kbe vsett emlkei, tovb

62

b a rmai irodalom rnk maradt legrgibb tredkei mg e versformban


rdtak, teht a legsibb szakrlis carmenektl Livius Andronicus Odysseia
fordtsig s Naevius Pun hbor c. eposzig minden rmai verses m vers
formja a versus Saturnius volt. Q. Ennius azonban elvetette, s helyette a g
rg hexametert hasznlta. Pldjt kvettk a kltutdok: az aranykor klti
pedig megvetssel szlnak e brdolatlan s darabos verssorrl.
Mr maguk a rmaiak sem tudtk, hogyan kell a versus Saturniust skandl
ni. Caesius Bassus az els szzadban idmrtkes sornak tartotta, mely kt
rszre oszlik. Az els fele egy fl jambikus tetrameter, a msodik fele hrom
s fl trocheus (ithyphallicus). E sorkpletnek tkletesen megfelel a Metellusok hres sora Naevius ellen.
Malum dabunt Metelli Naevio poetae.
Metellusok lesjtjk Naeviust, a kltt.

Servius azonban, Vergilius tuds rtelmezje gy fogalmaz, mintha a ver


sus Saturnius ritmust a hangsly alkotn, fggetlenl a sztagok idmennyi
sgtl (Georgica 2, 385.). Ugyangy megoszlanak a vlemnyek a modern
kutatk kztt. O. Keller, Skutsch, Lindsay s msok a hangslyt tartjk rit
muskpz elemnek e verssorban; Havet, Mller, Leo s msok az idmr
tket. Ez utbbi elmlettel az a problma, hogy az ltaluk meghatrozott
sorkplet: II a tbb szz rnk maradt versus Saturnius sor
bl csak nhnyra ll, a tbbsgre nem. Gyakran megesik ugyanis, hogy a sor
els fele nem jambusokbl ll, a msodik fele pedig nem trocheusokbl, ha
nem fordtva. Ms sorok esetben a legklnflbb verslbakat talljuk, min
den rendszer nlkl. Tovbb hosszsg tekintetben is nagy a vltozatossg
a fennmaradt sorok kztt. s ha figyelembe vesszk, hogy a Fratres Arvales
s a Salius-papok a versus Saturniusban rt nekeikre tripudiumot tncoltak,
akkor fel lehet ttelezni, hogy e verssor mindkt tagjban hrom iktus volt, s
ezt az iktust a hangsly szolgltatta. Ez annl is knnyebben elkpzelhet,
mert a npkltszetben, gy pldul a fentebb idzett katonadalokban, a hang
sly adja a ritmust ugyangy, mint a csszrkori Commodianus kltszetben.
Olykor azonban elfordul, hogy nem hrom iktus van e verssor egyik tagj
ban, hanem ngy vagy kett.
A versus Saturnius teht olyan verssor, amelynek kt tagjt ers sznet v

63

lasztja el. A sorban ltalban hat iktus tallhat, de elfordul olykor ht vagy
t iktus is. Az iktust a nyomatkhangsly (expiratorius) szolgltatja. Ha ilyen
mdon skandljuk a fenti kt Scipio-epitfiumot, minden soruk szablyosnak
tnik, ha viszont az idmrtk alapjn tesszk ugyanezt, folyton szablytalan
sgokba tkznk.

Bibliogrfia
Fr. Leo: Der saturnische Vers. Berlin, 1905.
W. M. Lindsay: Early Latin Verse. Oxford, 1922.
A. W. De Groot: Le vers saturnien littraire. Revue des tudes Latines, 1934,
284. skk.
E. Norden: Aus altrmischen Priesternbiichern. Lund, 1939.
E. Bickel: Carmen Arvale. RhM 89 (1940) 28. skk.
E. Bignone: Storia della letteratura latina. I. Firenze, 1942.
A. Kli: De re metrica poetarum Graecorum et Romanorum. Praga, 1947.
E. Pasoli: Acta fratrum Arvalium. Bologna, 1950.
A. Frster: Prolegomena metrica. Die rhythmischen Grundlagen des antiken Verses.
Acta Antiqua 4 (1956) 171-194.
K. Latte: Rmische Religionsgeschichte. Mnchen, 1960.
B. Luiselli: II verso saturnio. Roma, 1967.
A. T. Cole: The Saturnian Verse. Yale Classical Studies 21 (1972) 3. skk.
A. Ernout: Recueil de textes latins archaiques. Paris, 1973.
Adamik T.: Megjegyzsek az invektvhoz. Antik Tanulmnyok 24 (1977) 182-191.
E. H. Warmington: Remains of Old Latin. I-IV. Cambridge, Massachusetts, 1979.
Borzsk I.: A hellnisztikus trtnetrs mhelybl. Antik Tanulmnyok 27 (1980)
209-219.
G. Radke: Archaisches Latein. Darmstadt, 1981.

Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium.


Post W. Morel novis curis adhibitis edidit C. Buechner. Leipzig, 1982.
A. E. Gordon: Illustrated Introduction to Latin Epigraphy. Berkeley and Los Angeles,
1983.
G. B. Conte: Letteratura latina. Firenze, 1991.
111. Kves-Zulauf: Bevezets a rmai valls s monda trtnetbe. Budapest, 1995.

64

IV. A prza emlkei


az irodalom eltti korbl

1. A rmai naptr s az Annales Maximi


A kltszet mint az emberisg si anyanyelve nem ignyli az rsos rgztst:
a ritmus, a metrum lehetv teszi emlkezetben tartst, fennmaradst s thagyomnyozst szjhagyomny tjn. Przai szvegek rgztsnek s
fennmaradsnak elfelttele az rs ismerete s hasznlata. Mint fentebb
lttuk, a rmaiak mr a kirlyok kornak bizonyos szakaszaiban ismertk s
hasznltk az rst, melynek hasznlata kezdetben igen korltozott lehetett: az
llami s vallsos let legfontosabb tnyeinek lejegyzsre szolglt. Livius
adatai szerint az rs ismerete eltt az vek mlst szgek beversvel jell
tk: Hajdani rsokban s a szjhagyomnyban rgztett si trvny, hogy
szeptember idusn a legfbb elljrnak egy szget kell bevernie a Legjobb
s Leghatalmasabb Iuppiter templomnak a Minerva szentlye felli jobb fa
lba. gy mondjk, e szg az vek jellsre szolglt, mert akkoriban alig
ismertk az rst. S azrt helyeztk e trvnyt Minerva vdelme al, mert
tallta fel a szmokat. (7, 3, 5; fordtotta Murakzy Gy.) Hagyomny szerint
Numa Pompilius kirly pontostotta a rmai naptrt, s mr rssal rgztette
annak adatait. Szakrlis szempontbl a napokat munkanapokra, dies fastira
s nnepnapokra, dies nefastira osztotta. Mivel az v napjainak tbbsge dies
fastibl, azaz tilalom alatt nem ll napbl jlt, ezrt a rmai naptrnak
Fasti lett a neve. A pontifexek szabtk meg az v napjainak a rendjt, amenynyiben az v folyamn rszleteiben ismertettk a naptrt.
A pontifexek Rmban a legfontosabb papi kollgiumot alkottk, s az l
lamvalls felgyelett lttk el. A kirlysg korban az llamvalls gyeiben
segtettk a kirlyt. A kztrsasg korban feladatuk az llamvalls kultusza
inak szervezse. Eredetileg hrom fbl llt kollgiumuk, de szmuk az idk
mltval egyre gyarapodott. lulius Caesar alatt mr elrte a tizenhatot. A nap
tr szakemberei voltak, s a pontifex maximus vezetsvel tevkenykedtek, aki
kijellte s felgyelte a Vesta-szzeket, a flameneket s a rex sacrorumot, aki
mint a szent dolgok kirlya a kirlyok elzse utn a kirly bizonyos vall
65

sos funkciit ltta el. A Regiban szkelt, de volt egy hivatalos rezidencija is,
az n. Domus Publica. A pontifexek ltal vezetett naptr, a Fasti id mltval
nemcsak a naptrt jelentette, hanem az vrl vre vlasztott fbb hivatalnokok
(magistratus) listjt is (fasti consulares, fasti pontificales), st a diadalmene
tek listjt is (fasti triumphales). Az vek mltval egyre tbb informci
kerlt bele a naptrba: a tisztsgviselk regisztrltattk hivatalos tnykedsei
ket. A fejldsnek egy tovbbi fokozatt jelentette, amikor a fpap hivatal
ban killtott egy fehr tblt (tabula dealbata), amelyen fel voltak tntetve
a foly v tisztsgviselinek a nevei, tovbb kzrdek esemnyek, mint
szvetsgktsek adatai, hadzenetek, csods jelek, termszeti katasztrfk
stb. Gellius szerint Cato Eredetek c. trtneti mvben ezt rja a fpapok fel
jegyzseirl: Nem kvnok arrl rni, ami a pontifex maximus tbljn van
feltntetve: hnyszor drgul a gabona, hnyszor van sttsg hold- s napfo
gyatkozs miatt, vagy valami ms baj. (2, 28, 6) Mint Cato megjegyzsbl
kitnik, az esemnyek feljegyzse rvid s szraz volt, csak az adatokra s
esemnyekre korltozdott.
Az egyes vek tblit a pontifex maximus hivatalban riztk. Amikor le
msoltattk ket, megkaptk Rma trtnett vekre bontva; ezrt kaptk
ezek a feljegyzsek az annales nevet. E tblk lemsoltatst s kiadst P.
Mucius Scaevola mint pontifex maximus rendelte el a Kr. e. 120-as vekben,
s egyben beszntette az esemnyek feljegyzst. Errl a Mucius-fle kiads
rl, amely az Annales Maximi nevet kapta, Cicero tbbszr is elmarasztalan
nyilatkozik: csak szraz tnyeket, adatokat kzl (De legibus 1, 2, 5-6; De
oratore 2, 51-53). Erre a kiadsra gondolhatott Livius is, amikor a hatodik
knyvnek bevezetjben ezt rja: Mindazt, amit a rmai np Rma alapt
stl a Vros elfoglalsig - elszr a kirlyok, majd a dictatorok, decemvirek
s consuli jogkrrel felruhzott tribunusok uralma alatt - vghezvitt, a kls
hborkat s a bels egyenetlensgeket t knyvben adtam el, olyan esem
nyeket, amelyek a mlt kdbe vesznek, egyrszt rgisgk miatt - hiszen
nagy tvolsgbl a tjakat is alig tudjuk kivenni -, msrszt mert abbl a kor
bl csak elvtve akad valamelyes rvid feljegyzs - egyetlen alkalmas eszkz
a megtrtnt esemnyek hiteles megrzsre -, s mg ha volt is ilyesmi a fpapok feljegyzsei s egyb llami vagy magnjelleg okmnyok -, az
javarszt a Vrossal egytt a lngok martalka lett. (6, 1, 1-2; fordtotta
Murakzy Gy.)
Liviusnak ebbl a megjegyzsbl, hogy a fpapok feljegyzsei, s az
egyb dokumentumok tbbnyire elgtek, amikor Kr. e. 390-ben a gallok el
66

foglaltk s felgyjtottk Rmt, arra lehetne kvetkeztetni, hogy a Rma s


trtnetre vonatkoz dokumentumok megsemmisltek. Livius azonban e he
lyen gy fogalmaz: pleraeque interiere: igen sok megsemmislt, teht nem
minden. Valban, ugyanebben a fejezetben arrl tudst, hogy a megmaradt
dokumentumokat hivatalosan sszegyjtttk: Kzvetlenl az interregnum
utn hivatalba is lptek (a consuli jogkrrel felruhzott tribunusok) s a senatusszal, minden egyebet flretve, legelszr a vallsi gyekrl tancskoztak.
Elszr is elrendeltk, hogy ssze kell gyjteni az elkalldott trvnyeket s
szerzdseket - a tizenkt tblt s a kirlyok nhny trvnyt nhnyat
kzhrr is tettek, de az istenek tiszteletre vonatkozkat titokban tartottk,
elssorban a fpapok kvetelsre, akik a tmeget vallsos rzelmeinl fogva
akartk uralmuk alatt tartani. (6, 1, 9-10; fordtotta Murakzy Gy.) Ebbl a
szvegezsbl gy tnik, hogy minden fontos dokumentumot megtalltak, gy
feltehetleg a pontifexek feljegyzseit is, br Livius kln nem emlti ezt.
Az Annales Maximi fennmaradsa vagy elpusztulsa sarkalatos krdse a
rmai forrskutatsnak. B. W. Frier egy egsz knyvet szentel e problma
megoldsnak, s komoly rveket sorakoztat fel annak bizonytsra, hogy
az Annales Marmnak az a 80 knyvbl ll kiadsa, amelyre Servius hivat
kozik (ad Aen. 1, 373), nem lehet azonos azokkal a rvid s szraz feljegy
zsekkel, amelyeket Cicero emlt. Frier azt a nzetet kpviseli, hogy ezt a 80
ktetes kiadst Verrius Flaccus s munkatrsai ksztettk Augustus szmra,
amikor az Kr. e. 12-ben pontifex maximus lett. Valban ez idben Augustus
szakemberekkel vtette magt krl, akik segtsgre voltak abban, hogy
sszegyjtsk a Rma strtnetre vonatkoz adatokat. Ezzel magyarzhat
az, hogy a Mars Ultor templomban fellltott szobrok felirataiban (elogia)
olyan adatok is szerepelnek az egyes rmai skkel kapcsolatban, amelyek
eltrnek Livius adataitl. Ebbl T. J. Luce arra kvetkeztet, hogy Augustus az
Annales Maximi 80 knyvbl ll kiadsbl vehette adatait, hiszen ez a ki
ads tartalmazta legrszletesebben Rma trtnett. Pldul a 4. knyv tr
gyalta az albai kirlyokat, s a 9. knyvvel kezddhetett a kztrsasg trt
nete. Ha az Annales Maximi abbamaradt Kr. e. 120 krl, akkor mintegy 70
knyvben trgyalta a kztrsasg trtnetnek azt a szakaszt, amelynek
Livius hatvan knyvet szentelt. Brmi legyen is az igazsg, az Annales Maxi
minek nagy hatsa volt egy rmai trtneti mfaj, az annales kialakulsra,
mely vrl vre haladva trgyalja az esemnyeket, mint Livius Rma alapt
stl s Tacitus Augustus utols napjaitl.
Arra is tbb adatunk van, hogy a hatsgi adminisztrci ignyelte az rst.
67

Amikor Mucius Scaevola meg akarja gyilkolni Porsenna etruszk kirlyt, tve
dsbl a szintn elkelen ltztt rnokot dfi le, aki ppen zsoldot osztott a
katonknak (2, 12), teht a zsoldkiosztst knyveltk. Ugyangy rsban kel
lett rgzteni a szolglati szablyokat, egyes szertartsok rtusait (agenda,
commentarii), a vits krdsekben hozott dntseket, amelyek precedensl
szolgltak, a kollgiumok taglistinak jegyzknyveit. Fontos szerepe lehetett
az rsnak az imaformulk findigitamenta) rgztsben, ezeket a pontifexek
levltrban riztk, tovbb a censusvgzs szablyainak lejegyzsben.

2. A Tizenkttbls trvny
A Tizenkttbls trvny az irodalom eltti kor legjelentsebb przai alkot
sa. A trvny csak rsos rgztssel nyer vilgos s meghatrozott tartalmat:
egyfell lehetv teszi a vdelmet, msfell az ellenrzst. A Tizenkttbls
trvny a rmaiak nemzeti jogt s jogszoksait mindenki szmra hozzfr
het formban szvegezte meg. E trvnyekben a polgri s a bntetjog nem
vlt el mg lesen.
A Tizenkttbls trvny megalkotst a plebejusok kezdemnyeztk. Kr.
e. 462-ben C. Terentilius Arsa np tribunus kvetelte a trvnyek rsba fogla
lst, hogy ezltal egyrszt megsznjk a jogegyenetlensg a plebejusok s a
patrciusok kztt, msrszt a pontifexek s a magistratusok kezbl kikerl
ve a trvny a nagy nyilvnossg el jusson. Livius szerint: A patrciusok
nem utastottk el a javaslatot: de kijelentettk, hogy a trvnytervezetet csak
patrcius terjesztheti el. A trvnyt illeten egyetrtettek, csak a trvnyho
z szemlyt tekintve trtek el a vlemnyek: bizottsgot kldtek ki Athnba,
Sp. Postumius Albust, A. Manliust, P. Sulpicius Camerinust; meghagyvn ne
kik, hogy msoljk le Soln hres trvnyeit, s tanulmnyozzk ms grg
vrosllamok intzmnyeit, szoksait, trvnykezst. (3, 31, 8; fordtotta
Murakzy Gy.) Tz frfit vlasztottak (decemviri legibus scribundis) a trv
nyek megszvegezsre a patrciusok kzl, s kztk volt az Athnba kldtt
hrom szemly is. Ezek Kr. e. 451-ben tz tbln foglaltk rsba Rma trv
nyeit, majd egy msik tztag bizottsg, amelyben mr plebejusok is rszt vet
tek, a hinyokat ptolta kt tbln 450-ben. Hivatali idejk alatt teljhatalmat
lveztek; a consuli s a tribunusi hatalmat felfggesztettk, m hatalmi tlka
psaik miatt a plebejusok lzadsa elsodorta ket, s ezutn visszalltottk a
rgi rendet, s megerstettk a nptribunusok jogait; v. Livius 3, 22-58.
68

A Tizenkttbls trvnyt bronztblkra rtk, s kzszemlre lltottk ki.


Kr. e. 390-ben, a gallok okozta rmai tzvsz idejn e tblk is tnkremen
tek, de hinyukat ptolni lehetett a fennmaradt msolatokbl. E trvnybl
csak tredkek maradtak rnk, m ez nem jelenti azt, hogy e trvnyek mr
a klasszikus korban elvesztek. Cicernak mint kisiskolsnak knyv nlkl
kellett megtanulnia e trvny szvegnek jnhny cikkelyt, s feltehetleg a
Cicero eltt lt sok-sok genercinak is. Antik jogszok, trtnszek s gram
matikusok hossz vszzadokon keresztl magyarztk s rtelmeztk a ben
ne foglalt trvnyek tartalmt s nyelvi formjt. Klnsen a Kr. u. 2. szzad
ban, a rmai jog egyik virgkorban foglalkoztak sokat e trvnyekkel. H k
pet ad errl Gellius Attikai jszakk cm mvben. Egybevetettk Drakn s
Soln trvnyeivel (11, 18); olyan kivlsgok, mint a hres jogtuds Sextus
Caecilius s a filozfus Favorinus vitatkoztak e trvnyek szigorsgrl, s
arrl, hogyan s mirt vesztettk rvnyket egyes cikkelyei. Jl megvilgt
jk e trvnyek tekintlyt Favorinus szavai: Nem kisebb kvncsisggal ol
vastam a Tizenkt tblt, mint Platn tizenkt knyvbl ll Trvnyeit. (20,
1, 4) Ennius egy-egy sort e trvnyek segtsgvel magyarztk (20, 10) stb.
Az IIII. tbla a polgrjogot tartalmazta, a IV-V. a csald- s rksdsi
jogot, a VI-VII. a tulajdonjogot, a VIII-IX. a bntetjogot, a X. pedig a szak
rlis jogot. A XI-XII. tbla a klnfle kiegsztseket kzlte.
A rmaiak egyik legnagyobb szellemi teljestmnye a rmai jog, s ennek
alapjait vetette meg a Tizenkttbls trvny, amelynek egyetlen knyvecs
kje - Cicero szerint - az sszes filozfusok knyvtrait fellmlja, mert
ennek blcsessge tette naggy Rmt. Lykurgos, Drakn s Soln trvnyei,
ami a polgrjogot illeti, rgtnzttnek s szinte nevetsgesnek tnnek a r
mai jog fnyben (De oratore 1, 195-197).
Trsadalmi, politikai s jogi jelentsgn tl azonban a Tizenkttbls tr
vnynek irodalmi jelentsge is van. E trvny szvege volt az els terje
delmesebb przai alkots latin nyelven. E trvnyek megszvegezse volt az
els ksrlet arra, hogy a latin nyelvet hosszabb llegzet rsos przra is al
kalmass tegyk. Ez nehz feladat el llthatta a szvegezket, hiszen nagy
s sztgaz anyagot kellett egysges egssz sszeszerkesztenik, si jog
szoksok s jabb trvnyek hatlyt sszhangba hozniuk. Ugyanakkor
gyelnik kellett a trvnyek nyelvi formjra, nevezetesen arra, hogy azok
knnyen megjegyezhetk s vilgosak legyenek. Feladatukat sikerrel oldottk
meg, amennyiben Rmnak rott trvnyt adtak, a rmai ifjsgnak pedig
olyan olvasknyvet, amelyet hossz vszzadokon keresztl olvastak s k69

viilrl tudtak a rmai iskolsok. Ahogyan ksbb a bibliafordtsok befoly


soltk az egyes nemzetek irodalmi stlust, gy formlta a Tizenkttbls tr
vny szvege a rmai przastlust.
Mivel a Tizenkttbls trvny kbe vsve nem maradt fenn, hanem iro
dalmi, grammatikai, retorikai s jogi trgy mvekben idzetek, parafrzisok
formjban, ezrt az egyes cikkelyek eredeti nyelvi llapott nem ismerjk.
Felttelezhet, hogy az egyes korok sajt nyelvi llapotuknak megfelelen
modernizltk ket. Ennek ellenre szkszletkben, olykor grammatikjuk
ban, de legfkppen struktrjukban sokat megriztek eredeti formjukbl.
A fennmaradt tredkeket a 16. szzad ta prbljk a kutatk a tizenkt tb
lnak megfelel eredeti sorrendben elrendezni. E nehz s csak a valsznsg
alapjn elvgzett munkban fontos tmpontot jelentett, ha az idz kori szer
z megemltette, hogy hnyadik tblrl idz, illetve utalt arra, milyen tmj
trvnyek tallhatk az egyes tblkon. Ezen az alapon a fennmaradt tred
keket trgyuk szerint be lehet sorolni a megfelel tblhoz.
A fennmaradt, eredetinek mondhat tredkeket lapidris tmrsg jellem
zi. Ez a tmrsg azonban nem teszi homlyoss a mondatot, amely olykor forumi vitnak tnik, amelyben nem jelennek meg szemlyek, hanem csak jogi
helyzetek. A jogi llsfoglalsok prhuzamok s ellenttek formjban van
nak megfogalmazva, ezltal a cikkely kt rszre oszlik, gy mint a fentebb tr
gyalt carmenek sorai, pldul:
Si in ius vocat, ito; ni it, antestamino: igitur em capito.
Ha perbe hv, menjen; ha nem megy, hvjon tankat: aztn ragadja meg. (I.)

Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.


Ha apa a fit hromszor eladja, a fi az apjtl szabad legyen. (IV.)

Uti legassit super pecunia tute lave suae rei, ita ius esto.
Ahogyan rendelkezett pnzrl vagy vagyonnak gymsgrl,
gy legyen a jog. (V.)

Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus


familiam habeto.
Ha vgrendelet nlkl hal meg, s nincs sajt rkse, hzanpe s vagyona
a frfigi vrrokon legyen. (V.)

Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto.


Ha jjel lop, ha t megli, jogosan legyen meglve. (VIII.)
Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto.
Ha a patronus klienst becsapja, tkozott legyen. (VIII.)

70

E trvnyek jl tkrzik az archaikus Rma szocilis struktrjt. A rmai


trsadalom alapegysge a csald volt. A frfi csaldfnek (paterfamilias) kor
ltlan hatalma volt csaldja tagjai felett; trvnyesen el is adhatta fit. A csa
ld utn kvetkezett a msodik legfontosabb egysg, a clientela, a klienssg
intzmnye, amely a gyengbb (cliens) s az ersebb (patronus) klcsns vi
szonyban lttt testet. A kliens elismerte fggsgt a patronustl, a pa
tronus viszont felelssget vllalt a kliensrt. Kettjk viszonyt a bizalom
(fides) szablyozta. Ez a klienset arra ktelezte, hogy figyelmes legyen patronusa irnt, hivatalos karrierben tmogassa, elksije urt hivatalos gyei
nek intzsekor a Frumra, alkalomadtn segtse t mind szellemi, mind testi
erejvel. A patronus viszont kteles volt vdelmbe venni klienst a minden
napi let sok terletn, gy a brsgokon is. E viszonyt a Tizenkttbls tr
vny oly szentnek tekintette, hogy a patronust, ha becsapta klienst, trv
nyen kvl helyezte, s brki meglhette (sacer esto). Egy-egy patrciuscsald
klienseinek szma jval fellmlhatta a csald tagjainak ltszmt, pldul
Kr. e. 479-ben a gens Fabimk 306 tagja volt, s tbb mint ngyezer kliense.
Termszetesen az erklcsk szeldlsvel a Tizenkttbls trvny egyegy cikkelye is hatlyt vesztette. A mr emltett Sextus Caecilius s Favori
nus vitjban Favorinusnak az a vlemnye, hogy a Tizenkttbls trvnyek
szigorsg tekintetben egyenetlenek; olykor tlsgosan szigorak, olykor vi
szont tlsgosan szeldek. Kifogsolja, pldul, a kvetkez trvny szigort:
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto.
Ha tagjt eltri, s nem egyezik ki vele, ugyanaz legyen
a bntetse. (VIII.)

De nevetsgesen kevsnek tartotta ezt a bntetst:


Si iniuriam alteri faxsit, viginti quinque aeris poenae sunto.
Ha valaki mst bntalmaz, huszont as brsgot fizessen.

Favorinus szerint ez nevetsgesen csekly bntets msok bntalmazsrt.


E trvny enyhesgvel visszalve a gonosz L. Veratius szabad embereket fel
pofozott, majd szolgjval huszont ast adatott nekik. Ez az oka annak, hogy
a praetorok ezt a trvnyt hatlyon kvlinek nyilvntottk (20, 1,13).
71

3. A temetsi dicst beszd


(laudatio funebris)
A rmai politikai let tg teret engedett a nyilvnos beszdnek. Cicero
lirutus c. dialgusban a rmai sznokok sort a kirlyokat elz L. Brutuss/.al kezdi, s megjegyzi rla, hogy sikereit meggyz sznoki tehetsgnek
ksznhette (53). A nyilvnos beszdnek egy sajtos, tipikusan rmai vlto
zata volt a temetsi dicst beszd, amely az egyn s a szemlyisg kivl
sgt a csaldrt s a hazrt val tevkenysgen mrte le s magasztalta.
A kivl grg trtnetr, Polybios csodlattal r errl a rmai szoksrl, s
az ifjsg nevelsnek egyik fontos eszkzt ismerte fel benne: Amikor egy
elkel rmai meghal, a gyszszertarts sorn a holttestet ltalban magasra
lltva, olykor fektetve, dszes menetben kiksrik a Frumra, az gynevezett
rostrhoz. Ott krbeseregli az egsz np, aztn ha maradt utna felntt fiutd
s ppen otthon idzik, akkor az, ha nem, ht valamelyik mg letben lev
rokona fellp a sznoki emelvnyre, hogy az elhunyt ernyeirl s letben
vghezvitt tetteirl beszljen. A beszd hatsra a gyszol kznsg vissza
emlkezik r, leperegnek szemk eltt az esemnyek, s nemcsak hajdani
trsain, hanem a kvlllkon is olyan mlysges gysz vesz ert, hogy gy
rzik, elhunyta nem csupn a hozztartozk, hanem az egsz np vesztesge.
A megholt eldkrl a rmaiak larchoz hasonl kpeket ksztenek - foly
tatja Polybios , s ezeket elviszik a temetsi menetbe, s magra veszi egy
olyan szemly, aki termetre s megjelensre nagyon hasonlt a hajdanvoltra.
Hborszegly tgt visel, ha az illet consul vagy praetor volt, bbortogt, ha
censor, ha pedig diadalmenetben volt rsze, vagy ms hasonl nagy tettet haj
lott vgre, akkor arannyal tsztt ruht. Az larcosok mind kocsikon vonulnak
fel, elttk viszik a vessznyalbokat, a brdokat s a tbbi hivatali jelvnyt
annak a mltsgnak megfelelen, amelyet a megjelentett s letben az l
lamban betlttt. Megrkezve a rostrhoz, valamennyien helyet foglalnak a
sorba lltott elefntcsont szkeken. Felemelbb ltvnyt elkpzelni sem lehet
egy ifj szmra, aki hrnvre s ernyre trekszik. (6, 52, 10-54; fordtotta
Kapitnffy I.)
Az ilyen temetsi dicst beszd meglehetsen hossz lehetett, mert
Polybios szerint a sznok nemcsak az elhunytrl beszlt, hanem a felvonulta
tott skrl is: gy idzik emlkezetkbe jra s jra ezeknek a kivl fr
fiaknak ernyekkel kivvott hrnevt: gy lesz halhatatlan azoknak a hre, akik

72

valami nagyszer tettet hajtottak vgre, s a np megismeri, az utkor pedig ha


gyomnyknt rkbe kapja a haza felvirgoztatinak dics emlkt.
Cicero megjegyzi, hogy elkel csaldok megriztk az ilyen temetsi be
szdeket csaldi archvumukban csaldjuk rgi dicssgnek emlkeknt, s
a trtnetrk felhasznltk ezeket a rgi dokumentumokat mveikben, s ezl
tal el is ferdtettk a trtnelmet, mert egyes csaldok sosem volt consulokrl
s diadalmenetekrl is emltst tesznek (Brutus 62). A samnis hbork ler
sakor Livius is panaszkodik e dokumentumok megbzhatatlansga miatt: V
lemnyem szerint a hagyomnyt az elhunytak felett tartott magasztal besz
dekben s az sk szobrainak valtlan felirataiban meg szoktk vltoztatni,
hisz - a tnyeket megmstva - minden csald magnak akarja kisajttani a
fnyes tettekkel s tisztsgekkel jr dicssget. Mindenesetre ezrt uralkodik
akkora zrzavar egyesek tettei s a nyilvnos emlkanyag megtlsben. (8,
40, 4; fordtotta Murakzy Gy.)
Ettl fggetlenl ez az si rmai beszdfajta tovbb lt a csszrkorban is.
Kr. e. 68-ban Iulius Caesar tartotta a gyszbeszdet nagynnje, Iulia fltt,
s dicssgt azzal is tetzte, hogy kimutatta, csaldfja egyfell a kirlyok
korig, msfell Venusig vezethet vissza (Suetonius, Caesar 6). Hogy mily
mlyen gykerezett ez az si szoks, jl mutatja az a felhborods, amely R
mban trt ki, amikor Tiberius megtagadta Germanicustl a hagyomnyos
temetsi szertartst: Hol maradtak az si szoksok, a ravatalra kitett viasz
kpms, az elhunyt ernyre emlkeztet nekek s magasztalsok s knynyek, vagy legalbb a fjdalom sznlelt jelei? (Tacitus: vknyvek 3, 5;
fordtotta Borzsk I.)
Livius a fenti idzetben az sk szobrainak feliratairl beszl. Valban
a nagy rmai arisztokratacsaldok seik kpeit, szobrait s viaszkpmsait a
hz triumban helyeztk el feliratokkal elltva, amelyek az illet szemlyek
nevrl s tetteirl tudstottk az utkort. E kpek s felirataik alapjn ssze
lehetett lltani a csaldft: stemmata. Appius Claudius Caecus dicssgvgy
tl indttatva seinek kpeit a Kr. e. 296-ban emelt Bellona-templomban llt
tatta ki. Az pldjt kvette Augustus, amikor Mars Ultor templomban
sajt seinek s a kztrsasgkori hsknek a szobrait felllttatta s az ut
kor plsre feliratokkal (elogium) ltta el.

73

Bibliogrfia
J. E. A. Crake: The Annals of the Pontifex Maximus. CPh (1940) 375-386.
H. Geizer: Der Anfang rmischer Geschichtsschreibung. Hermes 82 (1954) 46-55.
R. M. Ogilvie: Livy, Licinius Macer and the libri lintei. JRS 48 (1958) 40-46.
B. Luiselli: IIproblma della piu antica prosa latina. Cagliari, 1969.
P. Grimal: Le sicle des Scipions. 2e d. Paris, 1975.
B. W. Frier: Libri Annales Pontificum Maximorum. The Origins of the Annalistic
Tradition. Rome, 1979.
E. H. Warmington: Remains of Old Latin. Cambridge, Massachusetts 111. 1979.
G. Radke: Archaisches Latein. Darmstadt, 1981.
A Tizenkttbls trvny tredkei. Fordtotta s sszelltotta Zlinszky J. Budapest,
1986 (Jegyzet)
Bollk J.: Ovidius s a Rmai naptr. In: P. Ovidius Naso, Rmai naptr. Fasti. Buda
pest, 1986, 229-259.
R. Drews: Pontiffs, prodigies, and the Disappearance of the Annales Maximi. CPh 83
(1988) 289-299.
T. J. Luce: Livy, Augustus, and the Forum Augustum. In: Between Republic and
Empire. Edited by K. A. Raaflaub and M. Toher. Berkeley, Los Angeles, Oxford,
1990, 123-138.
P. Flobert: Lapport des inscriptions archaiques notre connaissance du latin prlittraire. Latomus 50 (1991) 521-543.
Th. Kves-Zulauf: Bevezets a rmai valls s monda trtnetbe. Budapest, 1995.

74

V. A grg hats ersdse:


Appius Claudius Caecus

1. Bel- s klpolitikai vltozsok


a Kr. e. 5^4. szzadban
A Karthgval kttt els rmai szerzds Kr. e. 509-ben azt tkrzi, hogy a
kezdd rmai kztrsasg Latium vezet hatalmv vlt. Kezdeti sikereinek
j pldja a Regillus-t melletti gyztes csata a latinok ellen 493-ban: eredm
nyekppen Rma is a latin szvetsg tagjv vlt. Ezutn Rma tbb mint
szz vig kzdtt puszta ltrt. A mlypontot a gall tmads jelentette: 390ben (a Varro-fle kronolgia szerint) a gallok feldltk, kifosztottk, majd fel
gyjtottk Rmt.
Rma hatalmnak gynglshez hozzjrultak azok az les belpolitikai
harcok, amelyek a patrciusok s a plebejusok kztt zajlottak. A plebejusok
els politikai sikereiket 445-ben rtk el, amikor is rvnyesnek ismertk el
a patrciusoknak a plebejusokkal kttt hzassgt. Nagy elrelps volt a
Licinius-Sextius-fle trvny, amelynek rtelmben az egyik consult 367-tl
plebejusokbl kellett vlasztani. 300-tl a lex Ogulnia lehetv tette, hogy a
plebejusok is betlthessk a pontifexi s auguri tisztsget. A kt rend kzdel
me a lex Hortenzival zrult le, amely 287-ben kimondta, hogy a plebsnek
tribusonknt hozott hatrozatai senatusi jvhagys nlkl is trvnyerre
emelkednek.
Az els samnis hbor gyztes befejezse (Kr. e. 343-341) utn Rma
megerstette hatalmt Latiumban s Campaniban. Ostrom al vette Neapolist s elfoglalta: ez a msodik samnis hbor kitrshez vezetett (Kr. e.
326-304), amelyet vgl is Rma gyzelemmel fejezett be. A Kr. e. 3. sz. leg
elejn a keltk etruszkoktl tmogatva ismt rmai terleteket tmadtak, s le
ktttk Rma erit. Ezt ltva a samnisok ismt fegyvert fogtak Lucaniban,
s ez a harmadik samnis hborhoz (Kr. e. 298-290) vezetett. Rma hadvez
rei, Curius Dentatus s L. Cornelius Scipio Barbatus mindkt hadszntren
gyztek, s ennek eredmnyekppen Itlia nagy rsze Rma uralma al kerlt.
Amikor pedig a lucanusok megtmadtk a grg Thurioit, e vros Rmtl
krt segtsget. A rmaiak elkldtk a kvnt csapatokat, m Tarentum grg
75

vros megtmadta a segtsgl rkez rmai katonkat. Ezzel kezdett vette


a tarentumi hbor. Tarentum Pyrrhost, peiros kirlyt hvta segtsgl, aki
kt csatban is gyztt a rmaiak ellen, de msodik gyzelme oly nagy vrl
dozatba kerlt, hogy maga ajnlott bkt a rmaiaknak, s Szicliba vonult
(Kr. e. 279). A rmaiak megtagadtk a bkt, s az Itliba visszatr Pyrrhost
275-ben Beneventum mellett legyztk.
A rmaiak e gyzelem kvetkeztben Tarentum, majd Rhgion urai lettek,
s a grg hats, amely korbban kzvettkn keresztl rkezett Rmba,
kzvetlenn vlt. Ennek nyoma abban is megmutatkozik, hogy a 4. szzad
vgtl elkel rmai csaldokban grg cognomenek jelennek meg, pldul
Philus, Sophus, Philippus stb. L. Postumius, aki 282-ben Tarentumba ment
kvetknt, grgl is tudott beszlni. A kzvetlen hats tani azok a kzhasz
nlat indulatszavak, amelyek nyilvnvalan grg eredetek: herele,
mehercle, ecastor, mecastor, pol, edepol stb. A tarentumi konfliktust kvet
vekben sok grg kerlhetett Rmba rabszolgaknt, ahol grg nyelvet, iro
dalmat, retorikt stb. tantottak. Rma els jelents klti is Magna Graecibl s Campanibl rkeztek a vrosba: Livius Andronicus, Naevius s
Ennius. Plautus komdii hemzsegnek a grg klcsnszavaktl, amelyek
arrl rulkodnak, hogy a Rmba rkez grgk nemcsak a grg irodalmat,
mvszetet s tudomnyt hoztk magukkal, hanem a luxuscikkeknek olyan
tmegt, amelyeknek megnevezsre a rmaiaknak szavuk sem volt.

2. Appius Claudius Caecus lete


Appius Claudius Caecus, a rmai trtnelem nagy jtja s alaktja, rgi s
elkel patrciuscsaldbl szrmazott. Hres censorsgrl, amely tisztsget
Kr. e. 312-ben tlttte be, az irodalmi forrsok nagy terjedelemben megeml
keznek, azonban censorsga eltti politikai karrierjrl hallgatnak. Az egyet
len forrs, amely politikai plyafutsnak minden llomst felsorolja, az a
felirat, amelyet Augustus a Mars Ultor oszlopcsarnokban fellltott szobr
nak talapzatba vsetett. E feliratnak egy srtetlen msolata fennmaradt
Arretiumban, s kitnik belle, hogy Appius a tisztsgek minden fokozatt
viselte: censor, consul, dictator, interrex, praetor, aedilis, quaestor s katonai
tribunus. A felirat klnlegessgt az adja, hogy a fenti tisztsgeket Appius
a quaestura kivtelvel tbbszr is megkapta.
Mindez azt sejteti, hogy a rangltrn lassan haladt elre. Ferenczy Endre
76

szerint a tisztsgek ismtlsnek oka abban keresend, hogy csak ezen ismt
lsekkel tudta megvalstani legfbb cljnak, a censorsgnak s a consulsgnak az elrst. A katonai tribunatus a quaestura elfelttele volt, az aedilissg pedig Appius Claudius Caecus esetben lehetett a censorsg. Az aedilis
s a censor tisztsge ez idben kzel llt egymshoz, pldul a rmai ptke
zsek tekintetben. Ugyanakkor a censorsgot knnyebben lehetett elrni,
mint a consulsgot. Ez lehet az oka annak, hogy Appius Claudius elbb lett
censor, s csak ksbb consul, s ez eltrt az ltalnos gyakorlattl. Az a tny,
hogy Appius Claudius tbbszr ismtelte a kisebb tisztsgeket, arra utal, hogy
kedveztlen krlmnyek kztt kezddtt karrierje. Egyfell a Claudiusok
hres csaldja lehanyatlban volt. Egyik st, a Tizenkttbls trvnyt meg
alkot decemvirek vezralakjt a npharag mint tirannust tltette el. Ettl
kezdve a Claudiusok csak elvtve viseltek magasabb tisztsget. Msfell a
plebejusok a Licinius-Sextius-fle trvny eredmnyekppen eltrbe kerl
tek a magasabb politikban, s ez htrltatta a patrciusok politikai karrierjt.
A harmadik tnyez, ami befolysolhatta karrierjnek klnlegessgt, a h
bork sora a samnisokkal, etruszkokkal s olykor mg a keltkkal is.
Appius Claudius minden valsznsg szerint 350 krl szletett. 316-ban
lehetett elszr aedilis, msodszor pedig 314-ben. Mint aedilis Rma vros
nak polgraival kerlt szorosabb kapcsolatba, s elksztette a talajt censorsga szmra.
Censorknt nagy ptkezsekbe kezdett: felptette a Via Appit, amely
Rmbl Capuba vezetett, s ltrehozta Rma els idtll s modem vzve
zetkt, amely a higinikus kvetelmnyeket is szem eltt tartotta. Mindkt
alkotsa katonai szempontbl is jelents volt: a Via Appia lehetv tette a kap
csolattartst a meghdtott dli terletekkel, a vros egszsges vzzel val
elltsa hbors idben pozitvan befolysolhatta Rma polgrainak ntuda
tt. Censori intzkedsei kz sorolja a hagyomny a Hercules-kultusz llami
kultussz val ttelt; v. Livius 9, 29. Tovbb a senatus ltszmt emelte,
mgpedig gy, hogy plebejusokat, st felszabadtottakat is bevlasztott a senatusba. A tribusokat is megreformlta gy, hogy valamennyit alacsony szrmazsakkal tltette fel, s ezltal ket is teljes jog polgrokk tette. Ennek
azutn az lett a kvetkezmnye, hogy nekik is katonskodniuk kellett, s ezzel
megduplzta a lgik ltszmt. Vgs soron ezen reformjai is katonai clo
kat szolgltak, s hborkkal terhes kornak ignyeit elgtettk ki.
Censori hivatalt t vig tlttte be, ami szintn rendkvli volt, mert a cen
sori tisztsget a trvny tizennyolc hnapban szabta meg. Ezutn ktszer con77

sull vlasztottk, 307-ben s 296-ban, egyszer dictator volt 292 s 285 k


ztt, hromszor interrex, ktszer praetor. Msodik consulsga alatt mint had
vezr elfoglalt nhny samnis vrost, majd harcolt etruszk terleteken is.
Ekkor fogadta meg, hogy ha gyzelemre vezeti a rmaiakat, Bellonnak
templomot emel. Sikerlt kivvniuk a gyzelmet, s fogadalmt teljestette.
295-ben mint praetor a samnis csapatokat kizte Campanibl. E hadvezri
tevkenysgrl szobortalapzatnak felirata gy emlkezik meg: a samnisok
tbb vrost elfoglalta, a szabinoknak s az etruszkoknak hadseregt szt
szrta. Gyzelmeirt nem kapott triumfust, taln mert a senatus neheztelt r
demokratikus reformjai miatt.

3. Appius Claudius irodalmi munkssga


A rgi rmai jog fejldsnek fontos llomst jelentette a Ius civile Flavia
num sszegyjtse s kzzttele, ami Appius Claudius nevhez fzdik. Mr
az korban megoszlottak a vlemnyek arra nzve, milyen szerepe volt e tr
vnyek publiklsban. A forrsok egyik fele azt mondja, hogy Cn. Flavius
a gyjtemny szerzje, aki Appius Claudius szabadosa, rnoka s tmogatott
ja volt. E felfogs hvei Appiusnak csak a kezdemnyezst s a tmogatst tu
lajdontjk. Msok szerint e gyjtemny igazi szerzje maga Appius Claudius
volt, Flavius mint rnok csak a kzzttelben vett rszt. E nzetet megerste
ni ltszik az a tny, hogy Appiust a hozz ellensgesen viszonyul annalista
hagyomny is kivl jogtudsnak s sznoknak tartja. Pomponius szerint
Appius rt egy jogtudomnyi munkt De usurpationibus (Az elbirtokls flbeszakadsrl; Digesta I. 2. 2. 36) cmen, s ha ez valban gy van, akkor a
rmai jogtudomny Appiusszal kezddik. A Ius civile kiadsa egybknt t
kletesen beleillik Appius reformjaiba, amelyekkel a plebejusokat kvnta
beemelni a rmai politikai let irnytsba, s ehhez a jogi ismeretek felttle
nl szksgesek voltak. Ugyancsak tette kzz a rmai naptrt is, s ezzel
szintn a jogi mveltsget kvnta emelni.
Igazi hrnevt azonban Appius Claudius annak a beszdnek ksznheti,
amelyet mr regkorban, vakon mondott a senatus eltt Kr. e. 280-ban vagy
279-ben. Pyrrhos kvete tjn bkt krt Rmtl, s a senatus mr hajlott is
a megegyezsre, amikor Appius szt krt, s elmondta beszdt a bkekts
ellen. Hatsa akkora volt, hogy a senatus vita nlkl elvetette Pyrrhos bke
javaslatt. E beszdt Appius Claudius kiadta, s feltehetleg az iskolkban
78

tantottk mintasznoklatknt. Cicero lersa szerint Ennius gy adta vissza


a senatus ostobasgt elmarasztal szavait:
Ht eszetek hova lett, amely p volt mg ez idig?
rlet rja ragadta magval a puszta sttben?

De magnak Appiusnak a beszde is rnk maradt - mondja Cicero (Cato 6,


16). E beszdben a hazafisg s az erklcs alapjn utastja el a bkt Pyrrhosszal, mr amennyiben ez a Plutarchos ltal kzlt gondolatmenetbl kitnik
(Pyrrhos, 19). Felttelezhet, hogy beszdnek eredeti vltozatban nemcsak
azt fejtette ki, hogy nem szabad a grg kirllyal bkt ktni, hanem azt is,
hogyan lehet e nehz helyzetbl kilbalni: karthgi segtsggel. Livius
ugyanis arrl tudst, hogy ppen ebben az idben jtottk meg Karthgval
a szvetsget: Ebben az vben jtottk meg a szvetsget harmadzben a
karthgiakkal, s e clbl hozznk kldtt kveteiket szvlyesen megajnd
koztk. (9, 43, 26)
E beszd jelentsge tartalmtl fggetlenl risi, nemcsak azrt, mert ahogy sevillai Isidorus is megllaptja (Etymologiae 1, 38, 2) - ez az els pr
zai m a rmai irodalomban, hanem azrt is, mert els pldja annak a ksbb
ltalnoss vl gyakorlatnak, hogy a sznokok elmondott beszdeiket rsos
vltozatban kiadtk.
De nemcsak az els latin przart tisztelhetjk Appius Claudiusban, ha
nem az els latin kltt is. Cicero ugyanis a pythagoreus tanokrl s versekrl
szlva a kvetkezket mondja: Nekem bizony pythagoreusnak tnik Appius
Claudiusnak az a carmene, amelyet Panaetius igencsak dicsr egyik levelben,
amelyet Q. Tuberhoz intz. (Tusculumi beszlgetsek 4, 4) Hogy milyen
mfaj lehetett ez a carmen, arra Sallustiusnl tallunk tmpontot, aki gy idz
Appius Claudiustl: in carminibus Appius ait fabrum esse suae quemque for
tunae - Appius a carmenekben mondta: ki-ki sajt szerencsjnek a kov
csa. (Levelek Caesarhoz 1, 1,2.) Cicero egyes szmban kzli a carment, s
ennek alapjn egy hosszabb versre is gondolhatnnk, Sallustius viszont tb
besben, s ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy sok carmene kzl egyet idz,
azaz Appius carmenei mondsok, pontosabban kttt, ritmikus formban kl
ttt mondsok gyjtemnye lehetett. Ezt altmasztja Festus, aki szintn idz
egy mondst Appiustl a kvetkez szavakkal: in Appi sententiis: Appius
a szentenciiban.
Sajnos Sallustius nem sz szerint idz, hanem fgg beszdben. A modem
79

kutatk prblkoztak azzal, hogy helyrelltsk e monds eredeti formjt, de


vllalkozsuk remnytelennek mondhat, mert mindegyik ms vltozatot ja
vasol. Az eredetit taln az a vltozat kzelti meg a legjobban, amely a fgg
beszdet tteszi egyenes beszdbe: faber est suae quisque fortunae.
E sor mindenkppen carmennek tarthat, mert ritmikailag kt rszre oszlik,
a ritmikus egysgek vgt rm emeli ki, s mindkt tag t sztagbl ll. Felp
tse teht ersen emlkeztet a didaktikus kltszet emlkeiknt fentebb idzett
szentencikra.
rdekes kvetkeztets vonhat le e monds jelentsbl, amennyiben ha
sonl tartalm mondst Plautus Hrom ezst cm komdijban is felfedeztek
a kutatk: nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi - Mert bizony a
blcs maga hoz j szerencst nmagnak. (Trinummus 363) Minthogy pedig
a Hrom ezst Philmn Kincseshz c. darabjnak az tdolgozsa, Appius e
szentencit tle vehette, aki nagyjbl a kortrsa volt. Ennek ellenre e szen
tencia mondanivalja nagyon jellemz Appiusra: alacsony szrmazs polg
rokat is bevlasztott a senatusba, olyanokat, akik nmaguk erejbl vltak ml
tv erre, nem pedig csaldjuk rgisge emelte ket magas pozciba.
Priscianus az lszenved igk mlt idej szenved mellknvi igenevt tr
gyalva a commentus jelentsnek szemlltetsre kzli az albbi Appiusmondst:
amicum cum vides, obliviscere miserias,
inimicus si es(t) commentus nec libens aeque.
(Grammatici Latini 2, 384 K.)

A kziratok tbbsgben a msodik sorban es ll, de van olyan is, amely


ben est, s ez utbbi olvasat mintha megfelelbb rtelmet adna. Az obliviscere
helyett Fleckeisen obliscere olvasatot ajnl. Mindkt alakot lehet rtelmezni
imperativus egyes szm msodik, illetve indicativus jelen id egyes szm m
sodik szemlynek. Ez utbbi rtelmezs szerint a szentencia fordtsa a kvet
kez lehet:
Bartodat ltod, elfelejted bajaidat,
m ha titkolt ellensged, nem ily kszsgesen.

A grg hats ebben a szentenciban is felfedezhet, amennyiben az els


sor gondolata egy msik Philmn-tredkben is megtallhat:

80

gy ht midn az ember szenved s bnatos,


kisebb fjdalmat rez, hogyha ott egy j bart.

De ugyanez a gondolat megtallhat pldul Aristotels Nikomachosi


Ethikiban is- Mert a bart jelenlte mr magban veve is kellemes, a jo
sorsban ppgy, mint a balsorsban. Szinte megknnyebbl a banatos ember
ra bart megosztja vele fjdalmt. (9, 11; 1171 a; fordtotta Szab M.)
A szentencia msodik sornak azonban a kutatk nem talaltak meg gorog
elzmnyt akr a fenti rtelmezst fogadjuk el, akr azok valamelyiket, ame
lyeket Tar Ibolya kzl (1974,184). Ez pedig azt jelentheti, hogy Appius hoz
zadott valamit a sajt tapasztalataibl a grg gondolathoz s ezzel at is
mlta azt Appius letben fontos szerepet jtszhattak bartai es ellensege.
Hogy vgl a legmagasabb tisztsgeket is megkapta, az nyilvn a vele sz
vetsges bartok tmogatsnak ksznhet; de hogy
^
cscsra s kisebb tisztsgeket tbbszr is viselt, amg magasabbra lephetett a
nvilvn ellensgei gncsoskodsnak tudhat be. Szentencijbl gy tun ,
hov Appius mint diplomata titkolt ellensgei eltt is kedves arcot vgott, de
nem olyan szvesen, mini igaz bartai el,,. De jelmez ez a monds ug,
is hogy Appius a bartok kztt megerezte, ki a hu barat. jo barat je len
ben elfelejtette minden bajt, m ha ez nem kvetkezett e egy ara
akkor ez a bart csak sznlelsbl volt a bartja.
Appius Claudius harmadik szentencija Festusnl maradt fenn, aki a stupnrnl meeiesvzi hogy a rgiek a turpitudo (csfsg, gyalazat) jelente2ben hasznltk. A klasszikus latinban ngyanis a
gyalzst jelenti. E rgi jelents szemleltetekre hozza tbbek kozott App
szentencijt:
<ae>qui animi compotem esse
nequid fraudis stuprique ferocia pariat.
Lgy ura mindig nyugodt lelkednek,
hogy fktelensged bnt s bajt el ne kvessen. (317 M)

Fr Marx ennek a szentencinak is megtallta a grg prhuzamt, s ezt is


Philmn egyik tredkben, mely fordtsban gy hangzik.
rltek mindazok, kik rt haragot tartanak,
hiszen haragban tpeldni szrny fjdalom. (184-185 Kock)

81

Ez a prhuzam kiss ltalnos, Appius konkrtabb: a nagy reformtor dip


lomciai higgadtsgra int. Harag llapotban nem szabad fontos dntst hoz
ni, mert abbl nagy baj lehet.
Appius Claudius carmeneiben teht a grg irodalom szelleme rkezett R
mba. Rszben a kortrs Philmn gondolatait szlaltatta meg latinul, rszben
Pythagoras eszmit - ha hihetnk Cicernak. Az a tny, hogy kortrs grg
kltt vlasztott mintul, szles ltkr modernsgt dicsri, a pythagoreus
eszmk propaglsa szintn, hiszen Rma Appius napjaiban kerlt kzvetlen
kapcsolatba a dl-itliai pythagoreizmussal, s ilyen rtelemben ezek a tanok
Rmban jdonsgnak szmtottak. A grg tvtel ellenre Appius szenten
ciival eredeti rmai mvet alkotott, mert az tvett gondolatokat is sajt elkp
zelseinek megfelelen alaktotta t, s tipikusan rmai kntsbe ltztette
ket azltal, hogy az srmai didaktikus kltszet carmen mfajban, versus
Saturniusban tette kzz ket. Ezltal a grg eszmknek rmai mltsgot
klcsnztt.
Appius Claudius nemcsak a politikban s az urbanizciban volt nagy j
t, hanem a rmai irodalomban is. Figyelme a korabeli latin nyelvi vltoz
sokra is kiterjedt. szrevette, hogy a rotacizmus nven ismert nyelvi vltozs
lezajlott, a magnhangzk kztti s r-r vlt. Pomponius szerint rt elszr
Valesii helyett Valr iit (Digesta 1, 2, 2, 36). Martianus Capella pedig arrl tu
dst, hogy a z bett kiiktatta az bcbl, s helyette az s bett alkalmazta a
grg eredet szavakban (3, 261). Ez azt sejteti, hogy klns fontossgot tu
lajdontott az rsnak a kultra terjesztsben, s egyltaln a szellemi letben.

Bibliogrfia
I Ferenczy: La carrire dAppius Claudius Caecus jusqu a la censure. Acta Antiqua
13 (1965) 379-404.
E. Ferenczy: The Censorship of Appius Claudius Caecus. Acta Antiqua 15 (1967)
27-61.
E. Ferenczy: The Career of Appius Claudius Caecus after the Censorship. Acta
Antiqua 18 (1970)71-103.
E. Ferenczy: ber das Jus Flavianum. In: Studi in onore di Giuseppe Grosso.
Torino, 1972, V. 181-190.
Tar I.: Appius Claudius Caecus: Sententiae. Antik Tanulmnyok 21 (1974) 177-188.
I. Tar: ber die Anfnge der rmischen Lyrik. Szeged, 1975.
Ferenczy E., Marti E., Hahn I.: Az kori Rma. Budapest, 1992.

82

VI. A rmai sznhz kezdetei:


Livius Andronicus s Cn. Naevius

1. A pun hbork kora


Amikor a rmai hatalom elrte Dl-Itlit, szksgszeren szembekerlt Kar
thgval. A hbors okot az szolgltatta, hogy II. Hiern, Szirakza tirannusa
Rmtl krt segtsget a punok ellen. Ennek rtelmben Appius Claudius
Caudex 264-ben hadat zent a punoknak. A harcok hossz ideig vltakoz si
kerrel folytak, vgl azonban a rmaiak gyztek mind szrazfldn, mind ten
geren. A Kr. e. 241-ben ltrejtt bkeszerzds rtelmben Karthg knyte
len volt tadni Rmnak Sziclit, Szardnit s Korzikt. Nem sokkal ezutn
a grg terletek fel is terjeszkedett Rma. Kr. e. 229228-ban a grgorsz
gi achaiai s aitliai szvetsggel karltve legyzte Teuta illr kirlynt. E h
bor eredmnyekppen az Adriai-tenger keleti partjainl is megvetette lbt.
Ez idtl kezdve egy msodik praetort is vlasztottak Rmban, az n. prae
tor peregrinust, aki az idegenekkel kapcsolatos peres gyeket intzte.
Kzben a punok Hispania fel terjeszkedtek. 221-ben Hannibal lett a had
vezr Hispniban. Elfoglalta Saguntumot, majd tkelt a Pireneusokon s az
Alpokon keresztl Itliba. Tbb csatban megverte a rmaiakat, pldul C.
Flaminius consult a Trasumenus tnl 217-ben s L. Aemilius Paulus meg C.
Terentius Varro consulok seregt az apuliai Cannae kzelben 216-ban. E s
lyos veresgek utn a rmaiak Fabius Maximus halogat taktikjt kvetve
kitrtek a dnt tkzet ell. Lassan fordult a kocka: 212-ben M. Claudius
Marcellus elfoglalta Szirakzt s Agrigentumot, a fiatal P. Cornelius Scipio
pedig 206-ban Hispniban gyztt. M. Livius Salinator s C. Claudius Nero
consulok pedig megsemmistettk Hasdrubal seregt.
Kr. e. 205-ben consull vlasztottk Scipit, aki a kvetkez vben 30 000
fnyi sereggel tkelt Afrikba. Itt csatlakozott hozz Massinissa, akit a karthgiak megfosztottak trnjtl. A karthgiak az els veresg utn kteleztk
magukat, hogy hazahvjk Itlibl Hannibalt. Hannibal visszarkezse utn
azonban kijultak az ellensgeskedsek. Zama Regia vrosnl 202-ben
Scipio vgs gyzelmet aratott, s a bkeszerzds rtelmben Karthg el
83

vesztette tengeren tli birtokait. Afrikai terletekbl sokat megkapott Massi


nissa, aki ezutn Rma hsges szvetsgese maradt. Karthgnak slyos
hadisarcot kellett fizetnie, s ki kellett szolgltatni harci elefntjait s hadi
flottjt.
Karthg legyzse utn Rma Philippos makedn kirly ellen fordult, aki
Hannibal szvetsgese volt. Kt lgit kldtt Illyricumba Kr. e. 200-ban.
197-ben T. Quinctius Flamininus vezetsvel a rmai sereg gyzelmet aratott,
s a grg vrosokat szabadnak nyilvntotta. Ezutn kvetkezett III. Antiochosnak, a Seleukida Birodalom uralkodjnak legyzse Kr. e. 190-ben.
Kzben Philippos makedn kirly kszldtt a visszavgsra: fejlesztette
hadseregt, s fia, Perseus ers hadsereggel szllt szembe Aemilius Paulusszal,
aki azonban Pydna mellett sztverte seregt, s maga Perseus is a rmaiak
fogsgba kerlt. A Makednit tmogat peirosi vrosokat leromboltk, a
molossosok kzl pedig 150 ezer embert adtak el rabszolgnak.

2. A rmai sznjtszs kialakulsa


A fentebb vzolt politikai esemnyek, elssorban az I. pun hbor gyztes
befejezse keltette fel Rmban az ignyt az nll cselekmnnyel br grg
tpus drma irnt. Ezt az ignyt elgtette ki Kr. e. 240-ben Livius Androni
cus, amikor eladatott Rmban egy grg tpus drmt. Ezzel megszletett
az irodalmi sznjtszs Rmban. Ezen esemny jszersgt knny beltni,
ha a korbbi rmai sznhzzal vetjk egybe, amelyrl Livius gy tjkoztat:
Kr. e. 364-ben jrvny trt ki Rmban, s mivel azt semmivel sem tudtk
csillaptani, tbbek kztt megprblkoztak az eddig csak cirkuszi ltv
nyossgokban gynyrkd s harchoz szokott np eltt jdonsgnak szm
t sznjtszssal is. Egybknt, mint minden kezdet, ez is nagyon szerny, r
adsul idegen eredet is volt. Az Etruribl behvott sznszek nem mondtak
s/.veget, a szveg tartalmt mozgssal sem fejeztk ki, csupn fuvolaszra,
tuscus mdon, nem is bjtalan tncot lejtettek. Az ifjak utnozni kezdtk ket,
trfs, rgtnztt versekkel csipkedtk egymst, s mozgsukat a szavakhoz
igaztottk. gy a kezdemnyezs npszerv vlt, s a gyakori eladsokon
mind tovbb fejldtt. S minthogy a sznsz neve tuscus nyelven ister, a hazai
szereplket is histrio-nak neveztk el. Most mr nem a fescenniumi jt
kokhoz hasonl, rgtnztt, csiszolatlan s darabos alkalmi versekkel fele
seltek egymsnak, hanem szorosan a dallamhoz kttt, megfelel mozdula
84

tokkal ksrt saturkat adtak el, s az nekkel alkalmazkodtak a fuvolaks


rethez. Nhny vvel ksbb, mint mondjk, Livius vllalkozott elsnek arra,
hogy a saturk utn egysges cselekmny mvet alkosson. (7, 2; fordtotta
Murakzy Gy.)
Szilgyi Jnos Gyrgy az etruszk vzk brzolsai alapjn megllaptja,
hogy a sznjtszs Etruriban az 5. szzad vgtl biztosan hivatsos sznjt
szk tevkenysge volt. Mimetikus s parodisztikus tncokat adtak el szatrnak ltztt krusok. Az idzett Livius-hellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy
mind a tnc, mind a fuvolajtk rgta ismeretes volt Rmban, ezrt Li
vius beszmoljban a tuscus mdon val fuvolval ksrt tncolson van
a hangsly: idegenbl hozott ritulis funkcij aktussal akartk megszntetni
a jrvnyt. S ez esetben igen fontos volt az idegenbl tvett forma szigor
megtartsa. A ludi scaenicit gy beleillesztettk a ludi circenses hagyomnya
iba, amelyek szintn etruszk eredetnek tarthatk.
Livius fejldsben kvnja brzolni a rmai sznjtszst: az etruszk ludik
eladsai s a Livius Andronicusszal megjelen argumentumos drma kztt
volt egy tmeneti sznhzi mfaj, a satura, amely az si rmai szoksokon ala
pul csipkelds (iocularia) s az etruszk zens tnceladsok tvzsvel jtt
ltre. E predramatikus rmai sznpadi mfaj ltezst nem lehet ktsgbe von
ni. Ez a satura tbbfle metrumot hasznlt (impletae modis) szemben az egyet
len metrumot alkalmaz klti szatrval. Br a satura sz etimolgijt nem
sikerlt mg tisztzni, mind a grg satyros, mind a latin satur (jllakott, be
telt) szra val visszavezetsnek vannak nehzsgei. Szilgyi npetimolgi
val lehetsgesnek tartja a satyrosbX val eredeztetst: Nem kpzelhet el
azonban egy npetymologis kpzs a szatroknak nyilvn Itlia-szerte ismert
nevbl annak megnevezsre, ami lthatan legalbb rszben a szatrok jt
ka volt? (1981, 94) St az is elkpzelhet, hogy a szatrok jtkval rszben
azonosthat satura mr korbban ltezett Rmban, a 364-es behvstl fg
getlenl, s e gyakorlat visszhangja lehet a Dionysiosnl fennmaradt lers a Kr.
e. 499-ben tartott jtkokrl. A 364-es behvs aktusa csak szentestette ezt
a gyakorlatot, s az llam ltal rendezett hivatalos ludi scaenici rszv tette.
Livius lersa szerint a cselekmnyes drmt mr hivatsos sznszek adtk
el, httrbe szortva a rmai ifjsgot: S miutn az gy kialaktott mfaj ki
szortotta a trtnetekbl a kacagst, a ktetlen trft, s a mulatsg lassan m
vszett fejldtt, az ifjsg, tengedve az ilyen darabok eladst a szn
szeknek, visszatrt a rgi megszokott verses, trfs rgtnzsekhez. Ezeket
ksbb utjtknak neveztk, s az Atellana-bohzattal koztk kapcsolatba.
85

Livius lersval azt akaija szemlltetni, hogy az egyszer s puritn rmai


szoksok hogyan vltak idegen hatsra, idegen mintk utnzsval mrtk
telenn, s ezzel erklcsileg veszlyess, azaz az etruszk s a grg sznjt
szssal (a rs peregrinval) a sznjtszsnak egy konstruktv-rmai vonalt
lltotta szembe, s ezt a vonalat a rmai ifjsg kpviselte, amely az sk kul
tuszhoz s a klnbz nnepi alkalmakhoz kapcsold npi sznjtszst
mvelte, tbbek kztt az oszk eredet Atellant. Az Atellana kezdetben va
lban npies mfaj volt, s nagy hatst gyakorolt a rmai komdia fejldsre
olyannyira, hogy a Kr. e. 2. s 1. szzad forduljn irodalmi mfajj vlt.

3. A rmai sznhz mfajai, sajtos jellege


A rmai irodalmi drma els szerzi (Livius Andronicus, Naevius stb.) ngy
f drmai mfajt teremtettek meg. Ezen ngy mfaj mindegyike a fabula
ne-vet kapta mint ltalnos elnevezst, s a mell tett jelzvel jelltk fajait.
A fabula palliata a grg krnyezetben, grg szereplkkel jtszd kom
dit jelentette, s azrt kapta ezt az elnevezst, mert a szereplk tipikusan grg
ruhadarabja a pallium (a kpeny) volt. A fabula togata a rmai krnyezet
ben rmai szereplkkel eladott komdia, amely npiesebb, komikusabb volt,
mint a polgri grg komdia. A fabula cothurnata grg tpus tragdia,
a grg tragikus sznszek vastag talp cipjrl, a cothumusrl elnevezve.
Vgl & fabula praetextata vagy trabeata a rmai trgy tragdia, amelynek
szerepli a sznpadon a rmai magistratusok ruhjt, a toga praetextt vagy
a trabet viseltk. Az archaikus kor drmjbl csak a palliata maradt fenn.
A grg tpus tragdik szerzi tbbnyire grg tragdikat fordtottak
le s dolgoztak t latinra, elssorban Euripids, olykor Aischylos drmit.
Sophoklst tlsgosan attikainak reztk, ezrt csak elvtve fordtottak tle.
Euripidst fleg racionalizmusa s stlusnak az l nyelvhez val kzelllsga miatt rszestettk elnyben: jobban megfelelt a latin szerzk realizmus
ignynek, mint a msik kt tragikus.
A grg drmbl a krust csak rszben vettk t, s szerept a minimlisra
cskkentettk. Alkalmaztk viszont az neket, mind szlk, mind duettek
formjban. Ezeket az nekeket lrai versmrtkekben rtk, strfatagolds
nlkl. Ennek ellenre mgiscsak szktettk a grg darabok zenei sokszn
sgt, amennyiben a lrai rszek ritmikailag s dallamilag egyskbbak lettek.
Az nekek (cantica) vagy a fuvolaszval ksrt recitlt rszek prbeszdes
86

jelenetekkel (diverbia) vltakoztak. A lrai versekben a hossz sztagban b


velked baccheus s creticus tetrameterek vltak kedveltt: mr Livius Andro
nicus tredkeiben megjelennek.
A komdiban egszen ms volt a minta s az utnzat viszonya. Az kom
dia, s annak legmarknsabb szerzje, Aristophans nem hatott a rmaiakra. Ez
rthet, hiszen egyfell Grgorszgban sem lte tl a peloponnszoszi hbo
rt, msfell humora s tmja tlsgosan Athnhoz ktdtt: Athn konkrt
politikai s szellemi lethez. Tkletesen megfelelt viszont a rmai viszo
nyoknak s zlsnek a grg jkomdia: Menandros (342-292), Philmn
(361-262), Diphilos (Kr. e. 4-3. szzad) s Dmophilos. A fennmaradt da
rabok didascalii s prolgusai ugyanis gyakran megadjk a grg eredeti
szerzjt, s ez tbbnyire a fenti grg szerzk egyikvel azonos. Kzlk
Menandrost ismerjk a legjobban: csak tle maradtak fenn majdnem teljes
darabok s hosszabb tredkek, m ezek is a legjabb idkben kerltek el.
A grg jkomdia a hellenizmus polgri vilgt tkrzi, mgpedig a Nagy
Sndor hboritl felzaklatott vilg polgrainak magnlett: a hagyomnyos
s j erklcsk tkzst, a vletlentl irnytott vilgot, a csaldok sztes
st, szabadok s rabszolgk letnek fordulatos vltozkonysgt. A konkrt
trtneti esemnyek hatsra tipikus alakok jelennek meg az jkomdiban:
a szigor apa, a knnyelm s szerelmes ifj, az elcsbtott leny, a dicsekv
katona, az lsdi, a kertn, a ravasz rabszolga, a jszv utcalny. Ahogy az
jkomdia szerepli eltt kinylt a nagyvilg Nagy Sndor hdtsai kvetkez
tben, ugyangy kitgult a vilg a rmaiak eltt. A hadjratokbl visszatrt ka
tonk az idegen npek j s rdekes letmdjrl beszltek, s ez az let radt
feljk az tdolgozott grg komdikbl.
A komdia clja elssorban a szrakoztats, s ezt a cselekmny izgalmas s
fordulatos bonyoltsval kvnta elrni. Ebben fontos szerepet jtszott a sze
mlyek sszetvesztse s cserje, eltntek vratlan megkerlse, a szereplk
szocilis helyzetben hirtelen bekvetkez vltozsok: a rabszolgrl kiderl,
hogy szabad ember stb. Gyakran szolgl a derltsgkeltsre az a helyzetkomi
kum, amikor az egyik szerepl a cselekmny valamely lnyeges mozzanatt
nem ismeri, a nzkznsg viszont igen. Mvszileg hatsos a komikus ir
nia, pldul Terentiusnl; Plautusnl a npies humor, a szviccek radata.
A felismersben s a szerencss vgkifejletben fontos szerephez jutnak az is
mertetjelek: gyrk, nyaklncok stb.
A polgri jkomdia nem volt annyira helyhez kttt, mint az komdia,
mgsem lehetett vltozatlanul ttenni latinra. A szerzk ltalban nem ro87

manizltk ezeket a darabokat: a helyszn s a szereplk grgk maradtak,


azonban Plautus tbb rmai elemet, utalst belesztt darabjaiba. Terentius s
a ksbbi palliatark kerltk az effle beavatkozst, s emiatt a komdia elseklyesedett: megmaradt a fordts szintjn.
Ahogyan a tragdiban nem volt krus, gy a komdiban sem. Ez azonban
termszetesnek tekinthet, hiszen a grg jkomdia is mellzte. Csupn a
felvonskzkben alkalmazott zenvel ksrt krusokat, ezek azonban bettek
voltak, nem tartoztak szervesen a darab cselekmnyhez. Plautus Hajktl c.
darabjban tallhat egy ilyen krus a msodik felvons elejn, a halszok k
rusa (290-305). Az jkomdia s a rmai komdia zenjbl nem maradt fnn
semmi; e mfaj zenei ksretre csak a darabok metrumaibl lehet kvetkez
tetni. Az jkomdia prbeszdei tbbnyire hatos jambusbl, olykor jambikus
vagy trochaikus tetrameterekbl plnek fel. Plautus eltrt ettl a hagyomny
tl: hatos jambusban rta a zeneksret nlkli rszeket, illetve trochaikus
tetrameterben. A recitlt rszeket ht vagy nyolc verslbbl ll hossz sorok
ban, a canticumokat, az n. szlszmokat vagy rikat, klnfle vltakoz
metrumokban komponlta. Ezek nem szaktjk meg a darabok cselekmnyt,
hanem folytatjk azt. E plautusi rik eredete vitatott: egyes kutatk grg
elzmnyekre gondolnak, msok Plautus jtsnak tekintik.
A sznszek tbbnyire klfldiek, felszabadtott rabszolgk voltak, akik tr
sulatokba csoportosultak, amelyeknek ln az igazgat, a dominus gregis llt,
aki a darabot rendezte, s a fszerepet jtszotta; pldul P. Publilius Pellio
Plautus-darabokat adott el, L. Ambivius Turpio pedig Caecilius Statius s
Terentius darabjait. A sznszek a darabokat a szereplk trsadalmi llsnak,
nemnek s foglalkozsnak megfelel ruhzatban s kellkekkel adtk el.
Az antik brzolsokbl arra kvetkeztethetnk, hogy nemknek s jellemk
nek megfelel larcot viseltek, lvn hogy egy trsulat kevs, ngy-t fbl
llt, s a ni szerepeket is frfiak alaktottk, mert a mimus kivtelvel nk
nem lphettek sznpadra.
A sznhzi eladsok kezdettl fogva az isteneket kiengesztel vallsos
kultusz rszt kpeztk, s nagy vallsos nnepekhez kapcsoldtak. A ludi
Romanit Iuppiter Optimus Maximus tiszteletre tartottk szeptemberben;
240-ben ezen az nnepen adatta el Livius Andronicus az els grg tpus
drmt Rmban. Szintn Iuppiter tiszteletre tartottk a ludi Plebeiit Kr. e.
214-tl, s ezen mutattk be Plautus Stichus c. darabjt 200-ban. Ezt az nne
pet novemberben tartottk. Apolln tiszteletre vezettk be Kr. e. 212-ben,
a msodik pun hbor vszterhes idejben a ludi Apollinarest, s ezen 169-tl

tartottak sznhzi bemutatkat, jliusban. A ludi Megalensest szintn a mso


dik pun hbor idejn alaptottk 204-ben, Magna Mater, Cybele tiszteletre
prilisban, s ezen kezdettl fogva voltak sznhzi eladsok. Ezenkvl kln
leges alkalmakkor, triumfus, temets stb. is tartottak sznieladsokat. A j
tknapok vi szma a kztrsasg idejn 11 s 18 nap kztt ingadozott;
Augustus alatt mr elrte a 43 napot. Hamar felfedeztk, hogyan lehet egy
sikeres darabot megismtelni, tbbszr eladni. A rmai vallsban alapvet
volt a rtus szigoran pontos vgrehajtsa. Ha ez pontatlan volt, vagyis vgz
se kzben formai hibt kvettek el, a szertartst - gy a sznhzi eladst is meg kellett ismtelni, ez az n. instauratio. Pldul Kr. e. 205-ben a ludi
Plebeiit htszer kellett megismtelni, s gyantani lehet, hogy ennek oka a be
mutatott Miles gloriosus c. plautusi komdia sikere volt.
A sznhz, a sznpad ideiglenes jelleg volt, fbl kszlt s ponyva bor
totta. Mr Kr. e. 155-ben ksrleteztek lland jelleg ksznhz felptsvel,
azonban Scipio Nasica leromboltatta, s trvnnyel tiltatta meg hasonl szn
hzak ptst.
Az els ksznhzat Rmban Pompeius pttette Kr. e. 55-54-ben porticusszal egytt. A sznpad szles volt, de nem nylt htra mlyen. Gyakran
brzolt utcarszletet, tbb hzzal, amelyek lehetv tettk a sznszek be- s
kijrst. Elterben llt egy oltr, amelynl a fenyegetett szemly oltalmat
kereshetett. Fggny kezdetben nem volt, s a darabot egyvgtben jtszot
tk. A fggnyt (aulaeum) a sznpad elejn a padlzatban kialaktott nylsbl
hztk fel, s ezzel elzrtk a sznpadot a nzk szeme ell. gy a fggny le
engedse jelezte az elads kezdett, felhzsa pedig a vgt. A felvonsokra
val oszts ksbbi eredet. Az nekrszeket fuvolval ksrtk, s gyakran a
fuvols jtszotta a kzjtkot is. A fuvolnak tbb vlfaja volt, s a cselekmny
ignyeinek megfelelen alkalmaztk. A zent minden darabhoz kln kompo
nltk. A rnk maradt didascalikbl tudjuk pldul, hogy Plautus Stichus
cm darabjhoz Marcipor Oppi, Terentius Phormio cm komdijhoz
pedig Flaccus Claudii komponlta a zent. Mint nevk is elrulja, rabszol
gk voltak.

4. Livius Andronicus
Tarentum elfoglalsa utn (Kr. e. 272) kerlt Rmba, igen fiatalon, mert mg
Kr. e. 187-ben is tevkenykedett. letnek dtumairl mr az korban vitat
koztak. Cicero Brutusbl megtudjuk rla, hogy Gaius Claudius, Appius
89

Claudius Caecus finak consulsga alatt adatta el els szndarabjt, Ennius


szletse eltt egy vvel, azaz Kr. e. 240-ben (72). A msodik pun hbo
r idejn, a 207. v esemnyeivel kapcsolatban Livius a kvetkezkrl tud
st: A pontifexek el is rendeltk, hogy hromszor kilenc szznek kell vgig
vonulnia egy neket nekelve a Vroson. Mikzben ezek Iuppiter szently
ben az neket gyakoroltk, melyet Livius klt szerzett, villm csapott Iuno
kirlynnek az Aventinuson ll szentlybe (27, 37, 7). A Kr. e. 187-es v
vel kapcsolatban Hieronymus ezt jegyzi meg: Titus Livius tragdiart hres
nek tartjk; tehetsgvel rte el, hogy Livius Salinator, akinek a gyermekeit
nevelte, felszabadtotta. E hradsbl nyilvnval, hogy korn az elkel M.
I .ivius Salinator (consul 207-ben) tulajdonba kerlt mint rabszolga, s a hzi
tant szerept tlttte be. Feltehetleg mindkt nyelvet oktatta. A Festussztr szerint hivatalos kitntetsben is rszeslt: a mr emltett nekrt hi
vatalosan tengedtk neki Minerva templomt az Aventinuson, ahol rk
(scribae) s sznszek gylhettek ssze (333 M).
Livius Andronicus a mvelt s fnyz grg Tarentumbl kerlt Rmba,
s magval hozta mindazt, amit egy fogkony ifjnak Tarentum adhatott: az is
kola lmnyt, az rs, olvass, a grammatika s retorikai kpzs fontossg
nak tudatt, a knyvek s a sznhz szeretett. Mint olyan tantnak, aki mind
kt nyelvet oktatta, komoly nehzsget jelentett az, hogy mit olvastasson latin
nyelven tantvnyaival. A Tizenkttbls trvny, Appius Claudius szenten
cii s Pyrrhos ellen mondott beszde feltehetleg szerepet kapott tananyag
ban, hiszen Appius Claudius fiainak hivatali vei alatt jutott nyilvnos szerep
lshez, s ez azt sejteti, hogy valamikppen e csalddal is kapcsolatba kerlt,
s prtfogst lvezte. Ezen olvasmnyok azonban egy grg szellem szmra
tlsgosan komolynak tnhettek, s hogy szrakoztatbb olvasmnyt is adhas
son tantvnyai kezbe, lefordtotta Homros Odysseijt Odusia cmen. V
lasztsa feltehetleg azrt esett ppen erre az eposzra, mert sok benne a mese,
s egyes epizdjai Itlihoz ktdnek. Mfordtsi hagyomny s megfelel
epikus szkszlet nlkl lefordtani egy grg eposzt latinra - risi feladat
lehetett. Livius azonban mvszien oldotta meg feladatt, amennyiben rez
heten archaizl, nneplyes latin stlusban fordtott, amely eltrt a korabeli
beszlt nyelvtl. A hagyomnyos rmai vallsos kltszet tbb elemt t
mentette fordtsba, s ezltal azt a rmai klti hagyomnyokhoz kapcsolta.
A Musa helyett az si Camen-t hvja segtsgl, aki Itliban a vizek s
forrsok istennje volt, s a rmai grammatikai hagyomny a Casmena C 'armena - carmen nek szra vezette vissza. Hermst Mercuriusszal, Kro90

nst Saturnusszal, a grg hexametert pedig az srmai versus Saturnius szl


helyettestette.
Fordtsnak els sort Gellius rizte meg szmunkra, aki azt a krdst
vizsglja, hogy az archaikus szl jelents igt inseco-nak vagy insequonak kell-e rni. Gellius a c betvel rt vltozatot fogadja el helyesnek, mert egy
rgi Livius Andronicus kiadsban gy tallta a fordts els sort:
Virum mihi, Camena, insece versutum.
Frfirl szlj, Camena, nnekem, ravaszrl. (18, 9.)

Az Odysseia els sort teht pontosan fordtja. A csekly szm rnk ma


radt tredkbl nehz megtlni, milyen mrtkben tudta betartani ezt a pon
tossgot. gy tnik azonban, hogy nyelvi s rmai szemlletbeli klnbsgek
miatt olykor eltrt az eredetitl. Azt a kt sort pldul, amelyet Devecseri gy
fordt:
mert bizony azt mondom, gonoszabban a tengeri vsznl
senkise tudja legyrni az embert, brmily ers is (8, 138-139)

hrom sorral adja vissza:


Namque nullum peius macerat humanum
quamde mare saevum, vires cui sunt magnae,
topper confringent inportunae undae.
Mert semmi knzbban nem gytri az embert,
mint a dhs tenger, melyben nagy az er,
rtul megtrik vszes hullmai. (Festus 352 M)

Szemlletbeli klnbsggel magyarzhat, hogy ott, ahol Homros egy


hsrl azt mondja, hogy istenekhez hasonl, Livius Andronicus ezt summus
adprimus (nagyszer kivl) minstssel fordtja. Amikor Odysseus felkere
si kondst, Eumaiost, aki persze nem ismeri fel az lruhs, koldusmezbe bjt
urt, gy fejezi ki megholtnak hitt gazdja irnti szeretett:
csakhogy Odysseusrt, aki elment, elfog a nagy vgy.
14, 144., fordtotta Devecseri G.)

91

Livius Andronicus ezt a sort msodik szemlyben fordtja, szinte jelenlv


nek tnteti fel Odysseust:
neque tamen te oblitus sum, Laertie noster
mde nem felejtettelek el, n Laertiusom.

Livius e helyen szemlyesebb, rzelmesebb formlja az eredetit.


Livius azonban nemcsak a rmai ifjsgra akart hatni, hanem az egsz r
mai npre. A 240-es ludi Romanin sznre vitt egy tragdit s egy komdit
latin nyelv tdolgozsban. Cicero ugyan mindig egy fabult emlt e bemuta
t kapcsn, azonban Cassiodorus egyrtelmen lltja, hogy Livius e nagy al
kalommal egy tragdit is s egy komdit is bemutatott (Chronica p. 128 M).
Drmari tevkenysge nehezen tlhet meg, mert csak tragdiibl maradt
fenn nhny tredk, komdiibl csak cmeket ismernk. Tragdiit az alb
bi cmeken idztk rmai utdai: Achilles, Aegisthus, Aiax mastigophorus
(korbcsos), Andromeda, Danae, Equos Troianus. Komdiinak mg cmei is
bizonytalanok: Gladiolus (A kardocska), Ludius (A sznsz) stb.
Livius Andronicust a latin lra kezdemnyezi kztt is szmon tartja a
rmai hagyomny. Sok rossz eljel csodajel miatt a pontifexek Kr. e. 207ben engesztel krmenetet rendeltek el. Livius Andronicus kapta a feladatot,
hogy rja meg a szzek krusa ltal neklend engesztel neket. Mikzben
a szzek az neket gyakoroltk Iuno templomban, vihar trt ki, s becsapott
a villm a templomba. A haruspexek javaslatra egy aranytllal kiengesztel
tk Iunt, majd a decemvirek kijelltek egy msik idpontot az nnep szm
ra, s megszabtk a szertarts rendjt: Apollo szentlybl kt fehr tehenet
vezettek a porta Carmentalison t a Vrosba, utnuk vittk Iuno kirlyn kt,
ciprusfbl faragott kpmst, azutn kvetkezett hossz ruhban a huszonht
szz, Iuno kirlyn tiszteletre neket zengve. (Ezt az neket akkoriban a m
veletlen emberek taln szpnek rezhettk, de ha ma mondank el, zlstelen
nek s mvszietlennek tallnk.) (Livius 27, 37, fordtotta Murakzy Gy.)
A Livius Andronicus korabeli rmaiak nyilvn szpnek talltk az neket,
klnben nem rszestettk volna llami kitntetsben szerzjt.
A rmai irodalom fejldse szempontjbl Livius Andronicus fordti s
klti tevkenysgnek jelentsge nem csekly. Hrom irodalmi mfaj
kezdemnyezjt tisztelhetjk benne. Nemcsak meghonostotta e mfajokat

92

Rmban, s ezltal a grg kultrt terjesztette s az irodalmi zlst finom


totta, hanem hozzjrult a latin irodalmi nyelv s versels fejldshez is,
amennyiben stlusbeli s metrikai mintt teremtett a ksbbi kltk szmra.

5. Gnaeus Naevius
A grg Livius Andronicus fontos grg irodalmi mfajokat honostott meg
Rmban, rksgt mr egy itliai rmai, Gnaeus Naevius vitte tovbb.
letvel kapcsolatos adatainkat Varr Kltkrl c. mvbl Gellius jegyzetel
te ki (17, 21, 45). Eszerint Kr. e. 235-ben vitte sznre els komdiit Rm
ban. Az els pun hborban katonaknt harcolt, s errl maga is megemlkezik
e hborrl rt eposzban. Gellius campaniai bszkesgrl beszl, ebbl arra
kvetkeztethetnk, hogy Campaniban szletett 265 krl.
Naevius campaniai ntudata szabadsgszeretettel s szkimondssal tr
sult. Nv szerint tmadta a hres arisztokratacsaldot, a Metellusokat. A sze
rencss vletlen megrizte az utkor szmra azt a verssort, amelyben a
Metellusok nagyratrst kritizlja:
Fato Metelli Romae fi unt consules.
Metellusok Rmban sorstl consulok.

A feldhdtt Metellus consul gy vlaszolt neki:


Malum dabunt Metelli Naevio poetae.
Metellusok lesjtjk Naeviust, a kltt.

Be is vltottk gretket: Kr. e. 206-ban Q. Metellus consul lett, testvre


pedig praetor, s mint az igazsgszolgltats legfbb kpviselje, be is brtnzte a kltt. A brtnben durvn bntak vele; a hagyomny szerint ezt tk
rzi Plautus Hetvenked katona c. komdijnak e ngy sora:
ptkezik: karjbl rak lla al oszlopot.
Jaj, bizony, sehogyse tetszik nkem ez a mvelet:

93

mert hallom, egy barbr klt lla ilyen oszlopos,


akit kt katona riz jjel-nappal szntelen.
(209-211; fordtotta Devecseri G.)

Gellius gy tudja, hogy a brtnben rta a Js s a Leon cm komdiit, s


ezekben visszavonta srt kijelentseit, ezrt a nptribunusok kiszabadtottk
(3, 3, 15). Hieronymus a 201-es vhez azt a megjegyzst fzi Krnikjban,
hogy Naevius komdiar Uticban meghalt, akit Rmbl a nemesek, kl
nsen a Metellusok szmztek. Ez azt jelenti, hogy a brtnbl val kikerl
se utn is kritikval szemllte az elkelk vilgt, s nemtetszsnek hangot is
adott.
Srverse, amelybl Gellius szerint campaniai bszkesg rad, gy hangzik:
Ha istennek szabad volna embert siratni,
siratnk a Camnk, Naeviust, a kltt.
Mert miutn Orcusnak kincstrba vittk,
elfelejtett Rma latin nyelven beszlni. (1, 24, 2)

Naevius is, mint Livius Andronicus, hrom mfajt mvelt: a komdit, a


tragdit s az eposzt. De legjobban a komdia felelt meg vrmrskletnek.
Mintegy harminc komdijnak a cme maradt rnk. Kedveli az -oria, -aria
vg cmeket: Agitatoria (A kocsihajt), Testicularia (A hlyag), Carbonaria
(A sznget) stb. De grg cm komdiirl is tudst az utkor: Acontizomenos (A megltt), Glaucoma (A hlyog) stb. Az jkomdibl vette min
tit, de az eredetihez nem ragaszkodott tlsgosan: egy-egy komdiba ms
komdikbl vett rszleteket is bedolgozott; ezt az eljrst neveztk az antik
vitsban contaminatinak.
Komdiinak tredkei is tanstjk, hogy a szabadsgot mindennl fonto
sabbnak tartotta: n mindig tbbre rtkeltem s sokkal fontosabbnak tartot
tam a szabadsgot, mint a pnzt. (10. R.) A szabad jtkokon szabad nyel
ven fogok szlni. (112. R.) Keseren krdezi egy msik tredkben, mirt
zllik le olyan gyorsan az llam. Az aranyifjak kicsapongsait is felhnytorgatta, mg a Scipik hres csaldjt is. Gellius emlti, hogy az idsebb Scipio,
elfoglalvn egy vrost Hispniban, foglyul ejtett egy gynyr szzet, de
rintetlenl visszakldte csaldjnak. Csakhogy ugyanez a Scipio - folytatja

94

Gellius - fiatal korban meglehetsen szabados letet folytatott; Cn. Naevius


klt ugyanis ezt rta rla:
Mg t is, aki btor kzzel hsi tetteket vitt vghez,
Kinek mve most is ll mg, s hrneves a nemzetek kzt,
t az apja egy kpenyben hozta vissza utcalnytl.

Lehet, hogy e sorok hatsra vlekedett gy Valerius Antias, szembehe


lyezkedve a tbbi trtnetrval, hogy Scipio nem adta vissza csaldjnak a
szpsges lenyt, hanem megtartotta magnak - fejezi be a trtnetet Gellius
(7, 8, 5-6).
Sajnos, komdiibl csak rvid tredkek rzdtek meg. Egyedl a Tarentilla (Tarentumi lny) cm darabjnak tmjrl alkothatunk nmi fogalmat
magunknak. Kt apa kt fia keressre indul. Sejtik ugyanis, hogy az ifjak ide
genben pazaroljk az atyai vagyont. Ezt a rmai ifjak a rmai komdikban
gyakran megteszik, s a papk, sprolsak lvn, ezt zokon veszik. A fik
Tarentillnl vannak, aki szakmjt mvszi fokon zi, s kpes arra, hogy
vendgeinek npes tbort maghoz desgesse:
Mint a labda
jtszknak karban ettl ahhoz szll s mindenki:
ennek blint, arra kacsingat, ebbe szerelmes, hz ahhoz,
mg kezt odanyjtja egynek, lba msnak ad jelet;
egynek gyrt, szemrevalt ad, ajka msikat hvogat;
ezzel nekel, mde annak r tenyerbe ujja bett.
(Fordtotta Ttfalusi I.)

Tragdiibl is fennmaradt nhny tredk, a kvetkez cmek alatt: And


romacha, Equos Troianus, Danae, Hesiona, Iphigenia, Lycurgus stb. Mint e
cmek mutatjk, a klasszikus grg tragdiairodalom tmit dolgozta fel,
elssorban a trjai mondakrt. Feltn, hogy kt tragdijnak a cme mr
Livius Andronicusnl megtallhat, s ez taln azzal magyarzhat, hogy ver
sengeni kvnt idsebb kortrsval. A tragdiars tern is jtott, amennyiben
megteremtette a rmai trgy tragdit, a fabula praetextatt. Varr emlti
Romulus c. tragdijt, amely cmbl tlve Rma alaptst dolgozta fel
(De lingua Latina 7, 54). Szintn Varr tudst Clastidium c. praetextjrl
(De lingua Latina 7, 107), amelynek fhse, M. C. Marcellus Kr. e. 222-ben
95

consulknt legyzte a gall insubereket, s vezrket, Viridomarust prbajban


meglte, s megszerezte tle a spolia opimi. E gyzelem eredmnyeknt ke
rlt Gallia Cisalpina rmai fennhatsg al. Marcellus 208-ban halt meg, s
lehetsges, hogy Naevius drmjt a temets alkalmval rendezett jtkokra
rta. Naevius, aki folytonosan tmadta a rmai arisztokratkat, feltehetleg a
rmai np hst ltta a plebejus Marcellus consulban. Abbl a tnybl, hogy
bizonythatan rt fabula praetextatt, kvetkeztethetnk arra, hogy a kom
dii kztt is lehettek olyan darabok, amelyek itliai tmkat dolgoztak fel,
pldul a mr emltett Testicularia vagy a Triphallus mr cmkkel is itliai
bohzatokra emlkeztetnek, s ha ez gy van, akkor a fabula togata tern is
kezdemnyeznek tarthatjuk.
Naevius teht Livius Andronicus kezdemnyezst folytatta, de tovbb is l
pett rajta, mert nem pusztn fordtott s adaptlt, hanem eredeti drmai mve
ket is alkotott, mgpedig rmai trgy tragdikat s komdikat. Rmai
tmakrt dolgoz fel egy ltala meghonostott j mfajban, a Bellum Poenicum
c. eposzban. A homrosi tradcitl eltrve a kzelmltbl vette tmjt: az
els pun hbort nekli meg, amelyben maga is rszt vett. Gellius szerint utalt
is erre eposzban, azonban erre vonatkoz tredke nem maradt fenn. Minta
knt a hellenisztikus kor epikja lebeghetett a szeme eltt: ezzel magyarzhat
mvnek rvidsge. Suetonius emlti ugyanis, hogy C. Octavius Lampadio
osztotta fel ht knyvre Pun hborjt, s ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy
4-5 ezer sor terjedelm lehetett. A hellenisztikus eposz hatsnak tulajdontha
t az is, hogy kedvelte a ftmtl eltr hossz kitrket. Br sajt kornak
esemnyeirl szl eposza, a ftmhoz mgis csak a harmadik knyv vge
fel jutott el. A tredkek ugyanis arra utalnak, hogy Aeneasszal kezdte epo
szt, lerta bolyongst; pldul Anchises mg a harmadik knyvben is szere
pel. De ismertette a kt ellensges vros, Rma s Karthg alaptst is, teht
ugyanazt tette, amit ksbb majd Vergilius. Az Odysseia s az Ilias tmjt t
vzte: az utazst s a harcot. E tekintetben a Bellum Poenicum tbb szempont
bl is az Aeneis elzmnynek tekinthet, klnsen, ha figyelembe vesszk,
hogy az Aeneis tbb kzismert epizdja mr Naevius eposzban is szerepelt:
Aeneas elbeszli Trja pusztulst, vihar a tengeren, Anna s Dido, Sibylla stb.
A mintegy hatvan rnk maradt tredkbl arra kvetkeztetnek a kutatk,
pldul Scevola Mariotti, hogy stlus tekintetben a Pun hbor tipikusan
latin m. Mint Livius Andronicus Odusija s az egsz archaikus tragdia, ke
rli a nyilvnval grecizmusokat. Helyettk tkrfordtsokat alkalmaz, pl
dul arquitenens (nylhord) ti. Apolln, bicorpores (kttest) ti. Gigszok,
96

silvicolae (erdlak) ti. a legrgibb itliai npek. Ezen sszetett epikus szavak
nneplyessget rasztanak gy, mint a Naevius korban is mr nyilvnval
archaizmusok, pldul az egyes szm birtokos eset -as vgzdse: fortunas;
az etimologizl archaizmusok: Balatium a Palatium helyett, mert a balare
(bg) igvel hozza kapcsolatba. Archaikus a praetor sz hasznlata consul
jelentsben.
Mondatfzsben kedveli az arnyos mellrendelst, ktszelhagyssal
(asyndeton), pldul:
res dinas edicit, praedicit castus
szertartst kihirdeti, elmondja tisztn
(50. tredk)

Sz- s hangismtlsekkel nneplyessget klcsnz sorainak:


amborum uxores
noctu Troiad exibant capitibus opertis
flentes ambae, abeuntes lacrimis cum multis.
mindkett

hitvese

jjel Trjt elhagyta, eltakarvn arcukat,


eltvozvn mindkett srt sok-sok knnyet ontva.-
(2. tredk)

Az alliterci homoiopttonnal (rmmel) trsul: flentes ambae abeuntes.


Mg a trtneti esemnyeket ler przaibb rszekbl is egyszer mltsg
rad, mint az archaikus jogi s szakrlis szvegekbl:
transit Melitam
Romanus exercitus, insulam integram
urit, populatur, vastat rem hostium concinnat.
tmegy Melitn
a rmai hadsereg, az egsz szigetet
geti, vgja, puszttja, az ellensget zaklatja
(22. tredk)

97

Tipikusan srmai az urit, populatur, vastat trikion: a pontost szinoni


mahalmozs az archaikus imdsgok sajtja.
Ugyanezt a mvszi szndkot juttatja kifejezsre az eposz versformjval,
a versus Saturniusszal, amely egyrtelmen szakrlis forma, s vallsos fen
sget hordoz. Nem valszn ugyanis, hogy Naevius azrt vlasztotta ezt a
versformt, mert a grg hexameter kezelsben jratlan volt. Rmban mr
hossz id ta ismertk a grg jslatok versformjt, a hexametert, s felt
telezhet, hogy Naevius korban ltezett mr egy latinizlt vltozata, ame
lyet pr vtizeddel ksbb - mvszi cljaival sszhangban - Ennius tvett s
megjtott. Naeviust a rmai egyszersg si eszmnye vonzotta, s eposznak
formja is ezt sugrozza. Ezt rezte meg Cicero, amikor Brutusban megjegy
zi, hogy az a Naevius, akit Ennius a vatesek s a Faunusok kz sorolt, gy
gynyrkdteti t Bellum Poenicumval, mint Myrn szobraival, amelyekrl
kiss fentebb azt lltja, hogy nem tkletesek ugyan, de azrt szpek (72-70).

Bibliogrfia
0. Ribbeck: Tragicorum Romanorum fragmenta. Lipsiae, 1871.
Sc. Mariotti: Livio Andronico e la tradizione artistica. Milano, 1952.
E. Paratore: Storia dei teatro latino. Milano, 1957.
M. Barchiesi: Ne vio epico. Storia interpretazione edizione critica dei frammenti dei
primo epos latino. Padova, 1962.
W. Beare: The Roman Stage. London, 1964.
Sc. Mariotti: 11 Bellum Poenicum e Tarte di Nevio. Roma, 1970.
E. Lefvre: Die rmische Komedie. Darmstadt, 1973.
1. Tar: ber die Anfnge der rmischen Lyrik. Szeged, 1975.
Szilgyi J. Gy.: Impletae modis saturae. Antik Tanulmnyok 28 (1981) 65-96.
W. Morel - C. Buechner: Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum
praeter Ennium et Lucilium. Leipzig, 1982.
F. Stavros: Handlung und Nebenhandlung: Theater, Metatheater und Gattungs
bewusstsein in der rmischen Komdie. Stuttgart, 1987.
(i. Bemardi Perini: Sulfr. 32 Mor. del Bellum Poenicum di Nevio. In: Disiecti mem
bra poetae. III. A cura di V. Tandoi. Foggia, 1988, 3-11.
R. C. Beacham: The Roman Theatre and its Audience. Cambridge, Massachusetts
1992.
G.

Bemardi Perini: II Mincio in Arcadia. Scritti di filologia e letteratura latina.


Bologna, 2001.

98

VII. Titus Maccius Plautus

1. Plautus lete
letrl csak bizonytalan adatok vannak. Mg a neve is bizonytalan. Az ko
riak Plautus nven idzik, ami az umber Plotus romanizlt vltozata. Jelent
se lehetne nagyfl vagy ldtalpas. Teljes nevt a 18. szzadig M. Accius
Plautusnak tartottk. A hrom nvvel val megjelents - elnv, nemzetsg
nv, csaldnv - a rmaiaknl arra utalt, hogy az illet rmai polgrjoggal
rendelkezett, de Plautusrl nem tudjuk, hogy volt-e rmai polgrjoga. A 19.
szzad elejn Angelo Mai felfedezte Plautus egyik legrgebbi kdext, a
Palimpsestus Ambrosianust, amely gy kzli a komdiar nevt: Titus Mac
cius Plautus. Feltehetleg a Maccius nv elrsbl keletkezett az M. Accius
nv, amelynek elterjedshez a hres tragdiar, L. Accius neve is hozzj
rulhatott.
A Maccius nemzetsgnvvel pedig az a problma, hogy ilyen nemzetsg
nv nem ismeretes Umbribl. Nagyon emlkeztet viszont az itliai npies
sznjtszs egyik kzismert tpusfigurjra, Maccusra. Dl-Itliban ugyanis
mr a Kr. e. 4. szzadban virgzott a npies sznjtszsnak az a fajtja, ame
lyet grg szval phlyakesnek neveztek. Ehhez hasonl komdiaforma alakult
ki a campaniai oszkok kztt: az Atellana, amely valamikppen kapcsolatban
lehetett a vnyolk szakmjval s nnepkkel, a Quinquatrusszal. Az Atella
na rgtnzseit obszcenits s gyalzkodsig men civakods jellemezte. Va
lsznleg oszk kzmvesek kzvettsvel kerlt Rmba. A rmai ifjsg
kezdetben csak nzje volt a fktelen bohckodsnak, majd maga is mvelni
kezdte, s gy szletett meg a latin Atellana. Az tvtelt lehetv tette az larc
hasznlata: alatta a mkedvel sznszek megrizhettk inkognitjukat. A ha
gyomnyos ngy maszk oszk fldn grg s etruszk hats kereszttzben
szletett meg: Maccus, a nagytk tkkelttt, Bucco, a henceg tkfilk,
Pappus, a kjsvr reg s Dossenus, a gonosz ppos. Feltehet teht, hogy az
umbriai szrmazs Titus Plotus Rmban kapta harmadik nevt, a Macciust,
mert sikerrel alaktotta az Atellanban Maccus szerept.
99

Hieronymus szerint az umbriai Sarsinban szletett; szellemesen maga


Plautus is utal erre Ksrtetek c. darabjban (700). Umbria nhny vvel
Plautus szletse eltt kerlt rmai fennhatsg al. Korbban etruszk s kel
ta hatsok rtk e terletet, s Plautus idejben kevss lehetett romanizlva.
Kr. e. 226-ban a keltk ismt betrtek Umbria terletre, a rmaiak fegyverbe
szltottk lakossgt, s Plautus az umbriai katonk kztt kerlhetett Rm
ba a hbor sikeres befejezse utn, 224-ben. letnek adatai kzl csak ha
llnak dtuma biztos: Cicero Brutusbl (60) tudjuk, hogy Cato censori v
ben, Kr. e. 184-ben halt meg. Ugyancsak Cicero tudst arrl, hogy regen
(senex) rta Pseudolus c. darabjt (Cato 50), amelyet 191-ben mutattak be. Mi
vel a rmai kzfelfogs azokat az embereket tekintette regnek, akik elrtk a
hatvanadik letvket. Plautus 255 s 250 kztt szlethetett.
Gellius Varrra hivatkozva kzli, hogy Saturio s Addictus c. komdiit
Plautus egy malomban rta, ahol a mindennapi betev falatjt malomk forga
tsval kereste meg. Azrt knyszerlt erre, mert azt a vagyont, amelyet R
mban sznhzi tevkenysgvel szerzett, olyan kereskedelmi vllalkozsba
fektette, amely valami ok miatt csdbe ment (3, 3, 14). A modem kutatk ezen
adalk hitelessgt ktsgbe vonjk azon az alapon, hogy effle bntetsek a
Plautus komdiiban szerepl rabszolgkat fenyegettk, s ezt vitte t a ksb
bi hagyomny magnak az rnak az letre. Ebbl nem kvetkezik szksg
szeren az, hogy valban koholmnnyal van dolgunk, hiszen Varrt Plautusszal kapcsolatban a megbzhat kori tudsok kz sorolhatjuk. Akr
hogyan tljk is meg ezt az epizdot, Plautus sikereket rt el Rmban kom
diival, s sikere tartsnak bizonyult. Gellius azzal a megjegyzssel kzli
Varr Kltkrl c. mvnek els ktetbl Plautus srverst, hogy ktkednk
abban, hogy Plautus rta, ha nem Varr lltan ezt:
Lm, amita halott Plautus, Comoedia gyszol,
a sznpad elrvult; nevets, jtk meg a trfa,
st a sok kes vers is, mind mind srva fakadtak.

(1,24)

2. Plautus komdii
Plautusnak risi sikere volt mind letben, mind a hallt kvet vszzad
okban. A Kr. u. 2. szzad folyamn neve alatt mr 130 darab forgott kzk
zen. De nagyjbl ez lehetett a helyzet mr a Kr. e. 1. szzadban, amikor Varr

100

21 olyan plautusi komdit klntett el a tbbitl, amelyeknek hitelessghez


nem frt ktsg; ezek az n. Fabulae Varronianae. Ezeken kvl, jegyzi meg
Gellius, Varro mg ms plautusi darabokat is hitelesnek tekintett, s Gellius
maga is amellett kardoskodik, hogy j nhny sajt korban olvasott s elem
zett plautusi komdit hitelesnek kell elfogadni. Azonban az a sok plautusi da
rab, amelyekrl Gellius rtekezik (3, 3), a ks csszrkor vge fel elkall
dott, viszont azt a 21 komdit, amelynek hitelessgt Varr megllaptotta,
taln ppen magnak Varrnak nagy tekintlye miatt az utkor megrizte.
A fennmaradt kziratok egy Kr. u. 100 krl ksztett gyjtemnyes kiadsra
vezethetk vissza. Sajnos e gyjtemnyt sem kmlte az id; a Vidularibl
csak mindssze 100 sor maradt rnk, kisebb-nagyobb rszek ms komdik
bl is elvesztek, pldul a Cistellaribl, az Amphitrubl, a Bacchidesb\ s
az Aulularibl. A Curculio is megrvidlhetett az idk folyamn, hiszen a
maga 729 sorval tlsgosan rvidnek tnik, ha egybevetjk a Miles glorio
sus 1437 sorval.
A legjabb statisztikai elemzsek Plautus rnk maradt komdiinak egysgt
bizonytjk, pldul verselsnek prozdiai sajtossgai ktsget kizran
igazoljk, hogy mindegyik darabot ugyanaz a szerz rta, ti. ppen ez az, amit
az utnzk, a hamistk nem tudtak reproduklni.
Mr az eredeti plautusi mvek szmnak ingadozsbl is sejthet, hogy bi
zonytalan az egyes darabok keletkezsnek ideje. Bels rvek alapjn gy t
nik, hogy a Menaechmi 215 eltt keletkezett, teht Plautus legkorbbi darab
jnak tekinthet. A Stichust 200-ban mutattk be elszr, a PseudolusX 191ben. A Miles gloriosus utal Naevius bntetsre, ebbl nyilvnval, hogy 206
utn keletkezett. A Trinummus a ludi Megalensesen mutattk be, teht nem
keletkezhetett 204 eltt. A Casinban utals trtnik arra a senatusi hatrozat
ra, amely betiltotta a Bacchanali1186-ban.
A huszonegy fennmaradt plautusi darab cselekmnye a kvetkezkben
sszegezhet:
Amphitru - Amphitru, Thba kirlya klfldn hadakozik, s tvolltben
Iuppiter felveszi a hadvezr alakjt, s a frj szerepben lvezi a kirly feles
gnek, Alcmennek szerelmt. A hazatr kirly s szolgja knyelmetlen
helyzetbe kerl, mert a hzban nmagukkal kerlnek szembe, s ebbl sok bo
nyodalom addik. A pythagoreus hats rzdik benne, mintja ismeretlen.
Asinaria - Szamrvsr. Egy szerelmes ifj kvnja megszerezni imdott
hlgyt, de ehhez pnz kell, mert a kertnek elre ki kell fizetni a leny rt
egy vre. E clbl eladott szamarak rt szerzik meg egy furfangos rabszolga
101

segtsgvel. Az ifj apja is verseng a leny szerelmrt, de vgl a fi gyz.


Dmophilos Szamrhajcsr c. darabjnak tdolgozsa.
Aulularia - A bgre. A fsvny reg, Euclio elssa aranyt egy ednyben,
mert attl fl, hogy elraboljk. Az reg szp lenyt Lyconides szereti. Ravasz
szolgja segtsgvel megkaparintjk az eldugott kincset, s a szerelmesek egy
bekelnek. Eredetije taln Menandros valamely komdija lehetett.
Bacchides - A kt Bacchis. Kt ikemvr a fszerepl, akik egyarnt a kurliznmestersget zik. A szoksos szerelmi bonyodalmat mg csak fokozza,
hogy folytonosan sszetvesztik ket. Mintja Menandros A ktszeres csal
cm komdija volt, amelynek egy rszlete elkerlt egy papirusztredken.
E rszlet egybevetse alapjn a kutats megllaptotta, hogy Plautus alkot
mdon dolgozta t az eredetit.
Captivi - A foglyok. Klnlegessge, hogy nincs benne szerelmi bonyoda
lom. Egy aitliai polgr elvesztette kt fit: az egyiket egy rabszolga adta el,
a msik fogsgba esett. Hosszas bonyodalmak utn a fik hazakerlnek. Hu
mnus hangvtele miatt sajtos helye van a plautusi darabok kztt.
Casina - Egy szerelmes ifj felesgl kvnja venni Casint, de az apja is
verseng a lenyrt, s a finak egy msik j csaldbl val felesget szn.
Vgl Casina a fi lesz, s kiderl rla, hogy a szomszd elveszettnek hitt
lenya. A grg eredeti szerzje Diphilos.
Cistellaria Ldakomdia. A szerelmes ifj a trvnytelen szrmazs
Seleniumot szereti, de apja Demipho lnyt akarja elvtetni vele. A vgn ki
derl, hogy Selenium is Demipho lnya, s a szerelmesek egybekelnek.
Curculio - A curculio sz jelentse zsizsik, a darabban egy falnk s tor
kos lsdi neve, aki a cselekmnyt bonyoltja. Egy gyr segtsgvel pnzt
szerez, hogy azzal kivltson egy lenyt a kerttl gazdja, a szerelmes ifj
szmra. A gyrt egy katontl kapta; a darab folyamn kiderl, hogy a le
ny a katona nvre, s szabad szrmazs. A 4. felvons kzjtka egyedl
ll; a krus a kznsghez fordul, s elmondja, kit hol lehet megtallni a Forumon, 462. skk.
Epidicus - Egy lelemnyes rabszolga neve, aki bonyoltja a cselekmnyt.
Ifj ura szmra, aki a hborba ment, vesz egy rmlnyt, s a fi apjtl gy
szerzi meg erre a pnzt, hogy azt lltja, hogy ez a lenyz az elveszettnek
hitt lenya. Kzben a fi hazatr, s is hoz magval egy lenyt, akirl kide
rl, hogy az apja elveszett lenya, teht a sajt nvre.
Menaechmi - A kt Menaechmus ikertestvrek, de a sors mg csecsem
knt elszaktotta ket egymstl. Az egyik Menaechmus a msik keressre
102

indul, s a tkletes hasonlsg miatt sok bonyodalomban lesz rsze, de vgl


megtrtnik a felismers. Ez a komdia a prototpusa minden olyan ksbbi
darabnak, amelyben az ikrek hasonlsga a cselekmny mozgatja, pldul
Shakespeare: Vzkereszt, Tvedsek vgjtka stb.
Mercator - A kalmr. Az apa s fia verseng egy lenyrt, akit a fi hozott
magval egy hossz kereskedelmi trl. Az apa els ltsra szerelmes lesz a
lenyba, de vgl a szerencse a finak kedvez, s v lesz a lny. Philmn da
rabja volt az eredeti.
Miles gloriosus - A hetvenked katona. Plautus legismertebb darabja: egy
szerelmi bonyodalom keretben mutatja be a fhs, a gazdag, de ostoba s hi
katona, Pyrgopolinices pruljrst. Az eredeti grg mintjnak a cme
Alazn volt.
Mostellaria - Ksrtetek. A messze idegenbl hazatrt apt a szolga nem
engedi belpni a hzba, mert ott ksrtetek tanyznak. Az igazi indok az, hogy
a hz gazdjnak fia ppen lakomt rendez a laksban. Plautus eredeti mint
ja Philmn azonos cm darabja volt.
Persa - A perzsa. E komdiban egy rabszolga, Toxilus jtssza a szerelmes
ifj szerept: szp pnzrt vltja meg kedvest egy kerttl. m a pnzt is
visszaszerzik, mgpedig gy, hogy segttrsa, egy parazita perzsa kntsbe
ltzik, s gy bonyoltja az esemnyeket.
Poenulus - A karthgi ifj. Kt karthgi lenyrl s egy karthgi ifjrl
szl a trtnet, akiket elraboltak, s gy Grgorszgba kerltek. Ismt egy ke
rt becsapsa rvn fordul jobbra a sorsuk; a csald vgl egyesl, s a szerel
mesek egymsi lesznek. A darab klnlegessge a hossz pun nyelv bett:
930 skk.
Pseudolus - A cselekmny szlt bonyolt furfangos rabszolga neve, aki
ura, Calidorus szmra megszerzi az imdott hlgyet Ballio kert hzbl.
A hetvenked katona mellett Plautus egyik legismertebb, legfordulatosabb ko
mdija, tele szviccel s az si itliai sznjtszst idz bohzati elemekkel.
Rudens - A hajktl. A darab cselekmnye a tengerparton jtszdik. Egy
kert kt kislnyt akar hajn Szicliba vinni, de hajtrst szenvednek, s a
kt lny Daemones hzban tall menedket, akinek szolgja egy ldt tall
a tengerben. A lda tartalmbl kiderl, hogy az egyik leny Daemones el
veszettnek hitt lenya. Kzben a leny szerelmese is elkerl: a kertt
megbntetik, s a szerelmesek sszekerlnek. Diphilos volt a grg eredeti
szerzje.
Stichus - A cselekmny irnytsban hatsosan kzremkd rabszolga
103

neve. Kt fiatalasszony vrja haza frjt, akik hossz kereskedelmi ton van
nak tvol felesgktl. A fiatalasszonyok apja azt akarja, hogy lnyai vljanak
el frjktl, m az asszonyok kitartanak. El is nyerik jutalmukat, mert a frjek
gazdagon trnek haza. Plautus mintja Menandros volt.
Trinummus - Hrom ezst. A gazdag papa elrejti kincseit, majd elutazik.
Knnyelm s pazarl fia ezalatt herdlja az atyai vagyont, mg a hzat is
eladja. Szerencsre a hzat az apa jbartja, a szomszd veszi meg, akinek
lnyt vgl a knnyelm ifj felesgl veszi, s ezzel minden jra fordul.
Truculentus - Egy mogorva s durva rabszolga neve, aki a vgn meg
szeldl. Igazi szerelmeskomdia, a szerelem filozfijval fszerezve. Egy
szerre hrom ifj szerelmes egy gynyr utcalnyba, aki mindegyiket meg
zsarolja. Kzben azzal lepi meg egyik szeretjt, hogy azt hazudja neki: szlt
szmra egy kisfit. Ezzel veszi kezdett az igazi bonyodalom, de vgl a sze
relem mindent legyz, a felek kiegyeznek, s mg a goromba Truculentus is
meghajtja eltte fejt.
Vidularia Tskakomdia. Mindssze negy-t oldalnyi tredk maradt
lenn belle, amelybl gy tnik, hogy egy ifj hajtrst szenved, megmene
kl, de elveszti tskjt, amelyben az a gyr van, amely szrmazst bizo
nytja.
A cselekmny jellege s bonyoltsa szempontjbl a plautusi darabok tipolgiailag ngy csoportba oszthatk:
a) Jellem vagy krnyezet ll a kzppontban, s ez a konfliktusok forrsa:
Aulularia - a fsvny, Trinummus - a pazarl ifj, Truculentus - a mogorva
paraszt, Stichus - a hsges felesg.
b) rtatlan flrerts az esemnyek mozgatja: Cistellaria, Amphitruo,
Menaechmi, Rudens, Vidularia. E darabok felismerssel vgzdnek.
c) Bonyolult, vratlan fordulatokkal teli intrika keretben rkezik el a vg
kifejlet, drasztikusan komikus jelenetek sorn keresztl: Asinaria, Casina,
Hacchides, Miles gloriosus, Persa, Pseudolus stb. E komdik tbbsgben a
cselekmny kt szlon fut, amelyek a jtk egy bizonyos pontjn sszetall
koznak.
d) Az rtatlan flreismers szndkos becsapssal, flrevezetssel prosul;
a vletlen s az intrika kiegyenlti egymst: Captivi, Epidicus, Curculio,
Poenulus.
Plautus darabjainak prolgusaibl a nz elre megtudja a darab cselek
mnyt, teht Plautus nem a cselekmny izgalmas bonyoltsval, hanem az
egyes jelenetek bohzatszer rgtnzseivel s szjtkaival fogja meg hall
104

gatit. Br darabjainak szerepli, cselekmnye s helyszne grg, s grg


a sznszek ltzke is, mgis tbb mozzanattal figyelmezteti a nzt, hogy a
darab mgiscsak Rmban jtszdik. Ez a jtk az illzival jelents jts
az jkomdival szemben. Olykor rmai aktualitsokra utal, olykor bevonja
a publikumot a jtkba, s ebbl nyilvnvalv lesz, hogy ami a sznpadon tr
tnik, taln nem is Athnban jtszdik. A rmai kznsg ignyeit tartja szem
eltt, amikor vltoztat a grg eredetin: lervidti a lnyegtelen rszeket,
helyettk rdekesebbeket told be, henceg tirdkat vgat ki szereplivel.
llandv teszi a zenei ksretet, gyakoriv az rikat, s mindezt a kznsg
szrakoztatsa rdekben. Ugyanezrt nvelte a bohzati elemek szerept, a
groteszkbe tcsap komikus jtkossgot.
Szorosan kapcsoldik a plautusi jtsokhoz a contaminatio krdse, amely
azt jelenti, hogy a latin tdolgoz vagy fordt nem egyszeren lefordtotta az
eredeti grg darabot, hanem ms darabokbl is hozzadott valamit, durvn
fogalmazva, kt vagy hrom komdibl csinlt egyet. A contaminatio lte
zsvel sok mindent meg tudtak magyarzni a kutatk: a logikai ellentmond
sokat, valszntlensgeket s szerkezeti pontatlansgokat. Csakhogy ezek a
problmk mskppen is megmagyarzhatk. Elkpzelhet, hogy a grg ere
detiben is volt kvetkezetlensg, ott is volt ketts argumentum, vagy bizonyos
logiktlansgokat a szmunkra ismeretlen sznpadi konvencinak kell tulajdo
ntani. Plautus esetben valsznnek ltszik, hogy a contaminatio csak kisebb
rszeket rintett.

3. Ksrtetek (Mostellaria)
Plautus komdiar mvszett jl szemlltetheti a Ksrtetek c. darab, amely
harmonikusan tvzi egybe az itliai npies bohzatok szprbajait s az
jkomdia humnus hangvtelt. Cselekmnyt laza szllal sszefztt bo
hzatjelenetek sora alkotja, amelyek a vgn mgis egysges egssz kere
kednek ki.
Egy athni polgr, Theopropides kereskeds cljbl Egyiptomba hajzott,
s mr hrom ve tvol van csaldjtl. Ekzben fia, Philolaches nagy lbon l:
rks mulatozsban pazarolja az atyai vagyont, s ebben segtsgre van az a
gonosz, de furfangos rabszolga, akinek inkbb vigyznia kellett volna az ifj
erklcseire, Tranio. risi pnzsszegeket klcsnznek egy uzsorstl, s
ezen Philolaches kivlt s felszabadt egy gynyr rmlnyt, s vele mlat
105

ja az idt. Lakomin rszt vesz bartja, Callidamates is s szvszerelme, a


Delphium nev kurtizn. Az egyik nap rszegen megrkezik Callidamates
meg Delphium, s megkezdik a mulatozst a hz eltt. Ekkor hozzk a hrt,
hogy vratlanul megrkezett a hz ura. A fiatalok pnikba esnek, m a furfan
gos rabszolga a helyzet ura marad: beparancsolja a fiatalokat a hzba, bezrat
ja a kaput, s rkez urnak kijelenti, hogy a hzba nem lehet belpni, mert ott
ksrtetek tanyznak mr ht hnapja, mert valamikor megltek egy embert a
hzban, mg a korbbi tulajdonos idejben. Sikerl is meggyznie urt, s mr
gy tnik, hogy elsimul minden, amikor bellt az uzsors, s kri a klcsn
adott pnz kamatait. Theopropides megkrdezi, milyen klcsnrl van sz.
A furfangos Tranio msodszor is ksz a hazugsgra: a fia megvette a szom
szd hzt, s arra kellett a klcsn. A csaldf ezt is elhiszi. Csakhogy az el
z tulajdonostl megtudja, hogy nem ltek meg soha senkit a hzban, a szom
szdtl pedig azt, hogy nem adta el a hzt senkinek. Ehhez jrul mg, hogy
Callidamatest keresi egyik szolgja, akivel szintn sszetallkozik az apa, s
megtudja tle, hogy a fiatalok folytonos tivornyzssal, szp lnyok trsas
gban tltttk az idt. Az reget fktelen harag fogja el, s elhatrozza, hogy
keresztre fesztteti a gonosz rabszolgt, Tranit, aki fit tnkretette, vele pe
dig a bolondjt jratta. Minden kszen ll a szolga elfogsra, amikor meg
rkezik a mr jzan Callidamates; bevall mindent, s ktelezi magt, hogy
megfizeti az egsz krt, st mg a gonosz rabszolga rdekben is kzben jr.
Addig krleli az reget, amg az mindenkinek megbocst.
ltalban Plautus elmondja darabjainak cselekmnyt a prolgusban, de a
Ksrtetekben mellzi a prolgust, helyette kt rabszolga szprbajval expo
nlja a cselekmnyt. Az urhoz h Grumio, aki a birtokon dolgozik, megr
kezik a vrosba, s szemre veti Traninak, hogy pazarolja gazdja vagyont
s elrontja a hz ifj urt. zes itliai gyalzkodssal kezddik a darab:
Grumio (bekiabl a hzba):
Ki a konyhbl, te gazember, kifel,
ki folyton csak a tlak krl sndrgsz, ...
Tranio: Mit ordiblsz a hz eltt, te tkozott?
Tn azt hiszed, falun vagy? El a hz ell!
Takarodj a tanydra tstnt. El a kaputl!
(Veri)
Grumio: Vgem! Mrt versz, tkozott?
Tranio: Mert lsz.

106

Grumio: Trm. De csak jjjn meg az reg


psgben, , kit mg tvol van, felzablsz!
Tranio: Nem szlsz valt, valsznt sem, szemtelen!
Hogyan lehet felfalni azt, ki nincs jelen!
Grumio: Te np bohca, vrosi komdis,
szememre veted a falut? Tudom, mrt, Tranio:
mert jl tudod, hogy a malomba jutsz elbb-utbb.
Ht tudd is tstnt, Tranio, hogy a vasravert
np szmt nveled a falun csakhamar.
Ma, mg lehet, vedelj, dorbzolj, tkozolj;
csak rontsd el ifj gazdnk, ezt a j fit:
igyatok j s nap, grg mdra ljetek,
vgy bartnket s bocssd ket szabadon,
lsdieket ltess, lakj nagy lakomt.
(1-24; fordtotta Devecseri G.)

Vitatott krdse a Plautus-filolginak, hogyan viszonyult Plautus a grg


eredetihez. Br e darab eredetijt nem ismerjk, e nyitjelenetrl nagy valsz
nsggel elmondhat, hogy Plautus sajtja. Az si itliai gyalzkods hangja
rzdik itt. ,A grg eredetiben biztosan nem lehetett benne ez a kijelents:
grg mdra ljetek (pergraecaminei 22). A rmaiak ugyanis Graeculusnak,
grgcsknek neveztk azokat a polgrtrsaikat, akik a grg letmdot maj
moltk. A kemny falusi munkhoz s fegyelemhez szokott rabszolga, Grumio
szemben a vrosi Tranio vrosi komdis (urbanus scurra 15).
A grg jkomdia humanizmusnak a hatst sejteti viszont az a tny,
hogy e zlltt ifjak valjban nem rosszak. Olykor elfogja ket a bnbnat,
s siratjk elpazarolt anyagi s szellemi javaikat. Philolaches nagy szlri
jban (canticum) catullusi szintesggel s nirnival vall vesztesgeirl,
mikzben sajt magt hzhoz, szleit s nevelit pedig az ptszekhez hason
ltja, akik e hzat megterveztk s felptettk. m e hz sajt gondatlansga
miatt tnkrement:
Mert addig voltam n jzan s derk,
mg gyeltek rem ptszeim.
Mita gy lek, ahogy akarom,
tnkretettem hamar j munkjukat.

107

Lustasg hullt rem: ez volt a viharom,


zport zdtott szerteszt s jgest.
Ez szemrmem s ernyem lerombolta mind,
nem maradt ms csak a tettlen plet. ...
Szvem fj, ha ltom, mi voltam s mi vagyok!
Torna-jtkokon senkisem mlt fll
J porond, gyors korong, lndzsa s labda volt,
s futs, vgtats lvez letem.
Mrtktart s kitart ifj voltam - pldakp!
Tlem hajtott tanulni mind, ki jzan s derk.
Semmi lettem - s rte hlt jellememnek adhatok.
(133-141; 150-156; fordtotta Devecseri G.)

Hasonl fjdalommal siratja Attis Catullus 63. carmenben, hogy a Cybelekultusz rabjaknt elszakadt rkre a grg kultra ldsaitl. Persze PhiloIaches lelkiismeretfurdalsa nem tart sokig, mert amikor megpillantja kedve
st, megfeledkezik minderrl, s csak a szerelemnek kvn lni. De hasonl
nagy szerelemmel szereti t Philematium. Hiba biztatja t a szakmjbl ki
regedett Scapha:
Castorra, tudd meg, az a hibd, hogy r se nzel msra,
hogy kedvben csak nki jrsz, s a tbbit megveted mind.
Egyet szeretni rink, nem szplnyok szoksa
(188-190; fordtotta Devecseri G.)

Philematium egyedl Philolachest akarja szeretni. Alapjban vve teht is


j s tisztessges. Ez a megrt humanizmus, amely majd a Scipio-kr hat
sra Terentius komdiiban bontakozik ki igazn, a Ksrtetekben a bohzat
elemeivel tvzdik. Ugyanez a megrt humanizmus jut kifejezsre abban,
hogy a bosszra szomjas, dhs apa vgl mindenkinek megbocst. Tranio
gy indokolja ifj urnak botlsait:
Megvallom, hogy vtkezett s felszabaditotta kedvest
tvolltedben, s uzsoraklcsnt vetf fl, s elklttte a pnzt.
De mst tett, mint a legels hzak fiai mindig is?
(1140^12; fordtotta Devecseri G.)

108

Callidamates pedig gy menti bartjnak bneit:


Jl tudod, hogy ebben a korban ilyen jtkot jtszanak.
(1158)

Vgl az reg e szavakkal fejezi ki, hogy megbocstott finak:


Nem vagyok mr r dhs, nem lakik a lelkemben harag.
St elttem szeressetek, igyatok, mulassatok:
ha szgyenli tkozlst, elgg megbnhdtt.
(1163-65; fordtotta Devecseri G.)

Vgl is sajtosan plautusinak kell tekinteni azt a sok szviccet s nyelvi


bravrt, amely mgiscsak jtkoss teszi ezt az olykor komolykod kom
dit. Plautus nagyszeren utnozza a rszeg ember dadogst (313-329). Sa
jt szlhelyt belopja a darabba egy szjtk formjban: Sarsinatis ecqua
est si Umbram non habes (Nem ht le rny? S ht Sarsinbl egy leny?
Fordtotta Devecseri G.; 770). Az Umbra termszetesen Umbrira utal. Ha
sonl jtkossggal cloz a grg eredeti lehetsges szerzire, de utalsbl
az is kiolvashat, hogy sok mindent megvltoztatott az eredetihez kpest:
Ha Diphilusnak s Philemnak bartja vagy,
mondd csak el, hogy milyen mdon jrt szolgd tl eszeden.
Vgjtkaik szmra gy adsz remek anyagot.
(1149-51; fordtotta Devecseri G.)

Plautus volt a legsikeresebb rmai komdiar, s sikerben nagy rsze volt


stlusnak. A plautusi komdik szkszlete gazdag, rnyalt, tkletesen meg
felel a szereplk jellemnek s a beszdhelyzetnek. A trzsks latin szavak
mellett szpen megfrnek az idegen, fleg grg szavak; a mvelt rtegek
szkincse mellett az utca embernek rteg- s csoportnyelvi szavai is fel-felbukkannak a darabokban. Ugyanakkor kedvelte a ltvnyos stluseszkzket:
hasonlatokat, pldkat, mitolgiai prhuzamokat; canticumaiban a komikus
lraisg finom s hatsos metaforkban jut kifejezsre, csapong s rad, meg
hat s mosolyra fakaszt. Ezrt kedveltk a rmaiak minden korban, mindig
eladtk s olvastk.
109

E hossz sikersorozat csak a kzpkorban szakadt meg, s ez rthet. Harsany szkimondsa, laza erklcsi felfogsa ellenttben llt a kzpkor mora
lista szemlletvel. A humanizmus kortl azonban jra rtkelni kezdik ko
mikus erejt, jra tudnak gynyrkdni rad nyelvben, s egyre nagyobb
hatst gyakorol az eurpai drma fejldsre. Molire tbb darabjban t k
veti mintaknt, Shakespeare nemklnben. Mg emberiessgt is rtkelik:
I .essing A foglyok cm darabjt ppen humnuma miatt a vilgirodalom leg
szebb komdijnak tartja.

Bibliogrfia
Kiadsok: F. Leo, Berlin, 1895-96; W. M. Lindsay, Oxford, 1910.
F. Leo: Plautinische Forschungen. Berlin, 1912.
li. Fraenkel: Plautinisches im Plautus. Berlin, 1922.
G. Norwood: Plautus and Terence. New York, 1932.
G. E. Duckworth: The Nature of Roman Comedy. Princeton, 1952.
F. Della Corte: Da Sarsina a Roma. Firenze, 1967.
W. G. Amott: Menander, Plautus, and Terence. Oxford, 1968.
E. W. Handley: Menander and Plautus: a Study in Comparison. London, 1968.
Plautus: Miles gloriosus. A szveget gondozta, a bevezetst s a jegyzeteket rta
Tegyey I. Budapest, 1969.
V. Pschl: Die neuen Menanderpapyri und die Originalitt des Plautus. Heidelberg,
1973.
N. Zagagi: Tradition and Originality in Plautus. Gttingen, 1980.
Dr Katalin: Duplex argumentum. Antik Tanulmnyok 28 (1982) 70-80.
N. W. Slater: Plautus in Performance. Princeton, 1985.
Dr Katalin: Vidularia. Antik Tanulmnyok 33 (1987-88) 115-128.
F. Dupont: Le thtre latin. Paris, 1988.
Dr Katalin: Plautus vilga. Budapest, 1989.

Fordtsok:
Plautus vgjtkai. Fordtotta Csiky G. Budapest, 1885 (sszes)
llautus vgjtkai. Fordtotta Devecseri G. Budapest, 1977. Az utszt rta, a jegyze
teket sszelltotta Szilgyi J. Gy. (Cistellaria, Curculio, Epidicus, Pseudolus,
Truculentus, Vidularia kivtelvel.)

110

VIII. Quintus Ennius

1. lete
Ennius az utols univerzlis klt a maga korban: rt tragdit, komdit,
eposzt, tantkltemnyt, saturt s epigrammt. Kr. e. 239-ben szletett a mai
Lecce melletti Rudiaeban Calabriban, nem messze Tarentumtl. E terlet
rgtl fogva a messapusokhoz tartozott, de a grg hats is igen hamar elrte.
Klnfle npek tallkoztak e hatrterleten, ezrt a szellemi let sokszn s
mozgalmas volt. Suetonius semigraecusnak nevezi (Gramm. 1), Gellius pedig
megjegyzi rla: Quintus Ennius azt mondta, hogy hrom szve van, mivel g
rgl, oscul s latinul egyarnt tudott beszlni (17, 17, 1). Felttelezhet,
hogy mveltsgnek alapjait Tarentumban szerezte meg, hiszen ez volt az
a gazdag s mvelt vros, amelynek szellemi kisugrzsa Rudiaet is meg
rintette.
Cornelius Nepostl tudjuk, hogy Cato mint praetor Sardinia provincit kap
ta meg tartomnyul, ahonnan mg elzleg, mint Africbl tvoz quaestor,
magval hozta Q. Ennius kltt, s ezt a tettt nem becslhetjk kevesebbre
akrmely szardnii gyzelemrt tartott nagyszabs diadalmenetnl (Cato,
1, 4; fordtotta Havas L.). Rmba tteleplve mint tanr latin s grg nyel
vet meg irodalmat tantott elkel csaldok gyermekeinek. Abbl a krl
mnybl, hogy Cato Szardnin tallkozott a msodik pun hbor idejn
Enniusszal, feltehet, hogy Ennius itt katonai szolglatot teljestett, s vagy
katonai ernyeivel, vagy klti tehetsgvel felhvta magra Cato figyelmt.
Mindenesetre klns, hogy Ennius szemlyben ppen az a Cato hozta R
mba a grg kultrt, akirl az a hr jrta, hogy csak regkorban tanult meg
grgl, s a grg kultra ellensge volt. Silius Italicus gy tudja, hogy
Ennius a rmai hadseregben centurio rangot rt el (12, 390-399). Hieronymus
gy sszegezi letnek legfontosabb tnyeit: Q. Ennius klt Tarentumban
szletett, s miutn a quaestor Cato Rmba hozta, az Aventinus hegyen lakott,
megelgedve igen szerny anyagi helyzetvel s egyetlen szolgljnak gon

111

doskodsval. De nemcsak tantskodott Rmban, hanem kitltve a Livius


Andronicus s Naevius hagyta rt, drmarknt is tevkenykedett.
Cicero szerint az idsebb Scipio Africanus kedvelte Enniust, ezrt gon
doljk, hogy a Scipik csaldi srboltjuknl mrvnyszobrot lltottak neki
(Archias 22). Ugyancsak Cicero kzl egy anekdott Enniusrl s Scipio
Nasicrl, amelybl kiderl, hogy barti viszonyban voltak egymssal (De or
atore 2, 276). 189-187-ben elksrte Marcus Fulvius Nobilior hadvezrt g
rgorszgi hadjratra, aki Ambracinl nagy gyzelmet aratott. E gyzelmt
Ennius egy praetextatban rktette meg. Feltehetleg erre a mre utal Cato,
amikor kijelenti, hogy nem helyes, ha a rmai hadsereg propagandisztikus c
lokkal kltt visz magval. De j viszonyban lehetett e hadvezr fival, Q.
Nobiliorral is, aki Cicero szerint megadta a kltnek a rmai polgrjogot
(Brutus 79). Ennius nagyra rtkelte ezt, s rmt Annalesben is kifejezsre
juttatta: Rmaiv lettem, voltam br si rudinus (377. tredk). Servius
Sulpicius Galbval, aki a szomszdsgban lakott, gyakran stlt egytt (Ci
cero, Academica 2, 51).
Hossz munks let utn hunyt el 169-ben, abban az vben, amikor Thyes
tes c. tragdijt bemutattk (Cicero, Brutus 78). Hieronymus szerint a Ianiculus dombjn gettk el testt, s hamvait Rudiaeba szlltottk; msok sze
rint a Scipik srboltjban temettk el. lete nagy rszt elkel s nagy hatal
m rmai arisztokratk krben tlttte, s nllsgt gy tudta megrizni,
hogy kzben tapintatos s megrt bart maradt. Gellius idz egy hosszabb
reszt Annalesnek hetedik knyvbl, amelyben ppen egy ilyen megbzha
t bart arckpt festi le, s kzli L. Aelius Stilo szrevtelt, amely szerint
Hnnius e rszletben nmagrl mintzta meg ezt a bartot (12, 4):
Osztoznak nyltan s titkon sok kjben-rmben:
aljas szndkot sose keltett benne tancsa,
hogy gonoszul vagy knnyelmn cselekedjen; igaz, h
kellemes ember; szpszavu s blcs, boldog, elglt,
nyjas, tudja: mikor mit mond jkor, keveset br;
megtart sok mindent, mi a mltba merlt; az regsg
gy hat r, hogy a rgi s az j erklcsket egykpp
tiszteli, istenek-emberek -trvnyeit vja;
szljon vagy hallgasson, okos mindig, amit tesz.
(Fordtotta Kernyi Grcia)

112

2. Mvei
Ennius egsz letben foglalkozott drmarssal. Mintegy ktszz tredk
maradt rnk tle ngyszz sornyi terjedelemben. A tredkek tragdikbl
szrmaznak. Komdii kzl csak kett cme maradt rnk: Caupuncula (Kocsmrosn) s Pancratiastes (klvv s birkz). Ez mindenkppen azt jelen
ti, hogy a komdit csak mellkesen mvelte akr azrt, mert e mfaj nem
felelt meg vrmrskletnek, akr azrt, mert nem kvnt versengeni a plyja
cscsn ll Plautusszal. Mindenesetre Volcacius Sedigitus Plautust a mso
dik helyre teszi, Naeviust a harmadikra, Enniust pedig az utolsra, vagyis a
tizedik helyre, s ezt is rgisge rdemrt. Drmar tevkenysgnek zmt
teht a tragdiars alkotja. Huszonngy cm szerint ismert tragdijbl kett
rmai trgy (praetextata): Sabinae s Ambracia. A rmai tmk feldolgoz
sban Naeviust kveti: egy tmt a rgmltbl vesz, egyet sajt kornak trt
nelmbl, s gy a rgmltat a jelennel kapcsolja ssze. Tbbi tragdija grg
tpus, teht a cothurnata mfajba sorolhat.
Fennmaradt cmei (Achilles, Aiax, Alexander, Andromacha aechmalotis
[hadifogoly n], Andromeda, Crespontes, Erechtheus, Hectoris lytra [vlt
sgdj], Hecuba, Iphigenia, Medea exui, Medea, Nemea, Telamo, Telephus,
Thyestes) arra utalnak, hogy Euripids volt a legfbb mintja. Aischylostl
csak az Eumenidest, Sophoklstl pedig az Aiaxot dolgozta t. E cmekbl az
is kiderl, hogy a trjai mondakrt rszestette elnyben. E grg tragdik
tltetsekor bizonyos nllsgra trekszik: nem sz szerint fordt, hanem
a tragikus pthoszt kvnja megszlaltatni latin nyelven. Hogy ezt elrhesse,
olykor szorosan kveti az eredetit, olykor elszakad tle. Elfordul, hogy az
eredeti metrumot is megvltoztatja. Tredkei alapjn gy tnik, hogy kl
nsen kedvelte a trochaikus septenariust. Gellius idz hrom sort Euripids
Hekab cm tragdijbl, s kzli annak enniusi vltozatt is, s az egybeve
tsbl kiderl, hogy csak egy-kt szt vltoztatott meg, s a metrumot. Gellius
mg dicsri is, hogy a hrom sort hrom sorral adja vissza, de arrl nem tesz
emltst, hogy Ennius hosszabb sorokat alkalmaz, mint Euripids (11, 4). Az
lphigeniban a nk krust katonakrussal helyettesti: v. Gellius 19, 10.
A Mdeia elejt szinte pontosan fordtja, azonban kt lnyeges dolgot mgis
megvltoztat: a harmadik sorban kezdd gondolattal kezd, mert gy logiku
sabbnak rzi a gondolatmenetet, tovbb kihagyja a rmaiak szmra nehz
nek tlt, a szvegsszefggs szempontjbl lnyegtelen grg tulajdonne
veket. Euripids szvege Kernyi Grcia fordtsban gy hangzik:
113

Brcsak sosem kelt volna t Arg haj


Kolkhisz fldre kk Szmplgadesz kztt,
s brcsak sosem dlt volna fldre Plion
ormn kivgott szl feny, s hs frfiak
evezve vle br ne hoztk volna el
a sznarany gyapjt Pelisznak! Asszonyom,
Mdeia sem hajzott volna akkor t
Ilkosz tornyos vrosba...

Ennius latin szvegnek magyar fordtsa:


Brcsak ne dltek volna Plion hegyn
fenyk a fldre frfiak fejszitl!
Oh, br ne indult volna onnan el sosem
a mostan Arg nven ismert nagy haj,
s ne hozta volna Argosbl a hsket
Kolchisba, hogy majd csellel ellopjk a kos
aranygyapjt s Pliasnak elvigyk:
Akkor nem hagyta volna ott rnnk hnt.

Az antik hagyomny szerint Ennius Saturae cmen vltozatos tartalm s


formj verseket adott ki legalbb ngy knyvben. Diomedes grammatikus
szerint a szatrnak kt fajtja van: egyik a grg komdia mintjra rt fedd s tmad vers, a msik a vltozatos tartalmval s formjval oktat s
szrakoztat satura, amelyet tbbek kztt Ennius mvelt. Gellius kt helyen
is beszl Ennius Saurirl, s idz bellk. Az Attikai jszakk msodik
knyvben elmondja Aispos hres mesjt a bbos pacsirtrl (cassita), majd
a mese vgn megjegyzi, hogy ezt a mest Ennius is feldolgozta Saturiban,
mgpedig szellemesen s kedvesen, trochaikus septenariusokban. E feldolgo
zs annyira megnyerte Gellius tetszst, hogy utols kt sort az utkor p
lsre lejegyezte:
Ez a monds mindig lgyen jl szvedbe vsve;
Azt ne vrd bartaidtl, mit magadtl megtehetsz. (2, 29, 20)

Quintilianus a megszemlyestst trgyalva megjegyzi, hogy olykor abszt


rakt fogalmakat is megszemlyestenek, pldul Vergilius a Famt, Ennius pe114

dig egyik saturjban a Hallt s az letet, akik vitatkoznak egymssal (9, 2,


36). Egy msik helyen Gellius felidzi a Satumalik nnept, amelyen talls
krdsek megfejtsvel szrakoztak. Az els feladat az volt, hogy Ennius
Saturibl olyan szvegrszt kellett idzni, amelyben ugyanaz a sz tbbszr,
tbbfle rtelemben szerepel. Pldakppen idz is egy ngy sorbl ll rsz
letet, amelyben a frustror s a frustra szavak sszesen kilencszer fordulnak el
(18, 2, 7). A fenti hrom tredkbl s a szvegkrnyezetkbl nyilvnval,
hogy Ennius szatri kabarszer, szrakoztatva tant egyveleget tartalmaz
tak verses formban.
A tankltemny mfajnak rmai kezdemnyezjt szintn Enniusban tisz
telhetjk. A hagyomny hrom ilyen mvet is neki tulajdont. Epicharmus
cm munkjban Epicharmos, sziciai komdiaklt (Kr. e. 540450) vezeti
be a vilg keletkezsnek rejtelmeibe. Az elbeszls kerett egy lom szolgl
tatja, amelyben a kltt az alvilgban Epicharmos megtantja a vilg kelet
kezsnek titkaira. Euhemerus c. munkjban Euhmeros (Kr. e. 300 krl)
Szentfeljegyzsek c. mvnek kivonatt adja. Euhmeros mvt csak kivo
natokbl ismerjk. A szerz az Indiai-cenban tallhat Panchaia szigetre
utazik, s ott tall olyan feliratokat, amelyek azt bizonytjk, hogy a mitolgia
istenei eredetileg nagy kirlyok voltak, jt tettek npkkel, ezrt istenknt
kezdtk tisztelni ket. Charisius emlti Protrepticus (Buzdt) c. mvt, amely
cmbl tlve szintn valamifle filozfiai tankltemny volt. Hivatkoznak
mg Hedyphagetica (nyencfalatok) c. gasztronmiai mvre, tovbb Sota s
Scipio cm munkira, de ezeket a fennmaradt csekly szm tredkbl meg
tlni nem lehet.

3. Ennius Annalese
Ennius maradand hrnevt Annales (vknyvek) cm eposznak ksznhet
te, amely egszen addig, amg Vergilius Aeneise ki nem szortotta az iskolai
tananyagbl, a rmai ifjsg legfontosabb tanknyve volt. Kiszorulvn az
iskolai oktatsbl, egyre kevesebbszer msoltk, a meglv kis pldnyszm
elkalldott, tnkrement. Ennek ellenre, mivel az utkor klasszikus rmai m
nek tartotta, a mvelt toliforgatk, retorikaszerzk s grammatikusok rtel
meztk, idztk, arnylag sok hosszabb-rvidebb tredk rzdtt meg bel
le. E tredkek egyrszt elgsgesek ahhoz, hogy a m egszrl, azaz tartal
mrl s felptsrl fogalmat alkothassunk, msrszt j alapot szolgltatnak
arra, hogy Ennius hatst lemrjk a kltutdok rnk maradt mveiben.
115

Ennius tudatosan vlasztotta eposznak az Annales cmet. E cmmel ugyan


is egyfell a pontifexek Annales Maximi cmen ismeretes vknyveire utal,
msfell versengsre kel az els annalista trtnetrkkal, Fabius Pictorral s
C'incius Alimentusszal, akik grg nyelven rtk meg Rma trtnett kezde
tektl a sajt korukig. Ugyanezt tette Ennius, csakhogy latinul s a grg
eposz formakincsvel. Olyan eposzt kvnt rni, amely formjban grg,
tartalmban s szellemben azonban rmai. De versenyre kelt nagy klteld
jvel, Naeviusszal is, s tbb szempontbl tl is lpett rajta. Naevius csak az
els pun hbort dolgozta fel, Ennius Rma egsz trtnett sajt korig. Igaz,
Naevius irnti tisztelete jell az els pun hbor esemnyeit csak rintette
nagy eposzban. Naevius versus Saturniusban rta meg eposzt, Ennius csen
g grg hexameterekben. Mg Naevius ht knyvben dolgozta fel tmjt,
addig Ennius 18 knyvben igazi nagy eposzt alkotott.
Ennius risi trtneti anyagt triszokban, azaz hrom-hrom knyvbl
ll egysgekben dolgozta fel. A tredkek alapjn felptse az albbiak sze
rint rekonstrulhat:
IIII.: Hossz bevezets utn Aeneas Itliba val rkezsvel indt, majd
kvetkezik Rma alaptsa Romulus s Remus trtnetvel.
IV-VI.: Hbor az itliai npekkel s Pyrrhos ellen.
VII-IX.: A pun hbork bemutatsa, rvidebben az els, bvebben a mso
dik pun hbor.
X-XIL: Makedniai hbor; a grg terletek meghdtsa.
XIII-XV.: Hbor Szriban; Fulvius Nobiliomak az aitliaiak fltt ara
tott diadala.
XVI-XVIII.: Az jabb katonai sikerek lersa, taln egszen a klt hal
lig, Kr. e. 169-ig.
Eredetileg 15 knyvre tervezte eposzt: Fulvius Nobilior diadalmenetvel
kvnta lezrni tmjt. E terv szerint a m kt nagy rszre oszlott: az els kt
trisz a mlt esemnyeit, a hrom utols pedig a klt korval nagyjbl egy
bees rmai trtnelmet trgyalta 187-ig. E tematikbl nyilvnval, hogy a
hetedik knyvvel kezdd rszeket 187 utn rta. M. Fulvius Nobilior 189-ben
volt consul, ez vben vitte magval Enniust az aitliai hborba. Ambracia
elfoglalsa utn az ottani templomok s oszlopcsarnokok szobrait Rmba
kldette, ahol a Mars-mezn felpttette szmukra a Musarum Hercules-templomot. Rmba val visszatrtekor fnyes diadalmenetet tartott 187-ben, ame116

lyen 785 bronzszobrot s 230 mrvnyszobrot vonultatott fel. A grg Mzsa


szobrok teht Rmba kerltek, s ez volt az a trtneti tny, amely O. Skutsch
szerint arra indtotta Enniust, hogy a rmai Cament a grg Musval vltsa
fel. Felttelezhet teht, hogy eposzt 187-ben kezdte el, s gy az Annalesnek
nemcsak trtneti jelentsge van, azaz Fulvius Nobilior aitliai gyzelmvel
kvnta lezrni Rma felemelkedsnek jelents llomsait, hanem irodalomtrtneti is: a grg formt s a grg mitolgit thozta a rmai irodalom
ba gy, ahogy Fulvius Nobilior thozta a grg szobrokat Rmba. Idsebb
Pliniustl tudjuk (7, 101), hogy a 16. knyv megrsra Titus Caecilius
Teucemek s testvrnek az istriai hadjratban vghezvitt hstettei indtottk.
Mivel e hadjrat 178-77-ben volt, az utols triszt 177 s 169 kztt rta.
Eposznak els sorval rgtn az elejn hangslyozza, hogy grg tpus
eposzt kvn rni:
Musae, quae pedibus magnum pulsatis Olympum.
Mzsk, kik lbbal veritek folyton nagy Olympost.

A folytatsban pedig, amely tredkesen maradt rnk, elmondja, hogy l


mban Homros jelent meg, s tjkoztatta t, hogy a llekvndorls pythagoreus tantsa szerint az lelke belje kltztt, s ennek rtelmben , En
nius, Homros megtestestje a rmai irodalomban. A hetedik knyv elsza
vban ismt hangslyozza, hogy szakt azokkal, akik egykor, mint Naevius,
faunusi, azaz satumusi versekben kltttek, mert nem ismertk a Mzskat, s
nem voltak mveltek. A tizedik knyv elszavban ismt a Mzshoz fordul,
s kri, meslje el a makedn Philippos ellen viselt hbort.
Sajnos az Annalesbl mindssze 628 sor maradt fenn, s ennek j rszt is
grammatikusok idzik, mivel klnlegesnek tartottk nyelvi formit, ezrt
verselsrl s stlusrl kockzatos vgleges megllaptsokat tenni. Annyi
taln mgis elmondhat, hogy Enniust a grg hexameter elbvlte: szinte
rezzk, hogy minden hangzsbeli lehetsgt ki akarta prblni, s rmt lel
te a ksrletezsben. Vannak perg, csupa daktilusbl ll sorai, pldul:
Labitur uncta carina, volat super impetus undas (386 V.)
Siklik a frge haj, repl t de tengerek rjn.

117

De az ellenkezje is elfordul: csupa spondeusok alkotjk a sort:


Olli respondit rexAlbai Longai (33 V.)
Vlaszt d annak fr Hossz Albban.

Hres negatv pldv vlt egyik sora a rmai retorikban: kerlni kell az
olyan tlzott allitercit, amely e sort mr nevetsgess teszi:
O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti (109 V.)
, Tatius, te Titus, te tirann, aki tetted e tettet:

Olykor azonban az allitercit nagy mvszettel alkalmazta megfelel


hanghatsok keltsre:
At tuba terribili sonitu taratantara dixit. (140 V.)
Vad tuba rettenetes zajjal taratantara fjta.

Ennius tekinthet a latin hexameter megteremtjnek. Kidolgozta a szavak


elhelyezsnek szablyait a hexameterben, a cezrk, az elzik fajtit s funk
ciit. E grg formt tvzte az allitercit kedvel latin patetikus kltszet
tel. Lucretius mg sok mindenben kveti, Catullus s Vergilius mr elszakad
tle, s mindkett j utakon jr, ennek ellenre sokat ksznhet neki.
Enniusnak mr nemcsak az a clja, hogy Rma trtnett elmeslje, hanem
az is, hogy Rma nagy egynisgeinek hstetteivel pldt lltson az utkor
el. Arisztokrata hseinek nemcsak harci ernyt magasztalja, hanem a bk
ben megmutatkoz humnus blcsessgt is. Nv szerint megnevezett hsei a
rmai ernyt a grg kultrval tvzik.
Nhny hosszabb tredkbl nyilvnval, hogy gazdag s rnyalt epikus
nyelvet teremtett meg, s aki a kltutdok kzl eposzt akart rni, nyelvi vv
mnyait nem nlklzhette. Ez az epikus nyelv, amely az latin szakrlis kl
tszetbl s a Tizenkttbls trvnyekbl ugyangy tpllkozott, mint Homros s a hellenisztikus kor eposzainak fordulataibl, Catullus 64. carmenre
ugyangy hatott, mint Vergilius Aeneisre. E gazdagon rad epikus nyelvrl
Cicero, Varro, Festus s ms latin szerzk csodlattal szlnak. Gellius idzi
118

azt a hat sorbl ll rszletet, amelynek egyik sora a Tizenkttbls trvny


bl idz, ugyanakkor az is kitnik belle, hogy Ennius korban milyen fontos
szerepet jtszott mr a retorika Rma szellemi letben:
Pellitur e medio sapientia, vi geritur res,
spernitur orator bonus, horridus miles amatur.
Haut doctis dictis certantes nec maledictis
Miscent inter sese inimicitiam agitantes,
Non ex iure manum consertum, sed magis ferro
Rem repetunt regnumque petunt, vadunt solida vi.
(268-73 V.)
Innen a blcsessg menekl, mindent csata intz,
Megvetik azt, aki j sznok, szeretik csak a harcost.
Nem finom lccel kzdenek itt, nem a szellemes tkok
Rpkdnek kztk, amikor harctrre killnak.
Nem kzzel vesznek jogosan, hanem ostoba karddal
Vesznek el rtket, birodalmat: trnek elre.

E tredk esetben nem okoz problmt, hogy az Annales melyik kny


vbl szrmazik, mert Gellius megmondja, hogy a nyolcadikbl (20, 10, 4).
A tredkek nagy rsznek elrendezse azonban komoly nehzsgek el ll
totta a kutatkat. Norden is prblkozott vele, de mindmig Vahlen kiadsa
a mrtkad.
Ennius nagy tekintlyt mutatja, hogy az ltala bevezetett hexameter kiszo
rtotta a versus Saturniust a srversirodalombl is.
Cicero idzi kt hres epigrammjt, amelyek kzl az egyik sremlkt
kesthette, a msik pedig szobrt. Antik hagyomny szerint maga Ennius
rta ezeket az epigrammkat, s nincs okunk arra, hogy e hagyomny hiteles
sgt ktsgbe vonjuk. Ennius mint hellenisztikus rmai klt tudatban volt
sajt klti rtkeinek, s ezeknek alapjn halhatatlansgnak:
Aspicite, o cives, senis Enni imaginis formam.
Hic vestrum panxit maxima facta patrum.
Nzd meg jl, polgr, reg Ennius rcszobor arct.
seid gbetr tetteit rta meg .

119

Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu


faxit. Cur? Volito vivos per ora virum.
Senkise hullajtson knnyet, s ne sirassa a srom!
Mrt? Elek s replk: frfiak ajka rpt.
(Cicero, Tusculumi beszlgetsek 1, 34)

Bibliogrfia
I. Vahlen: Ennianae Poesis Reliquiae. Lipsiae, 1903.
I i. Norden: Ennius und Vergilius. Leipzig-Berlin, 1915.
y. Ennio: Iframmenti degli Annali. Commentati daL. Valmaggi. Torino, 1941.
Sc. Mariotti: Lezioni su Ennio. Torino, 1963.
0. Skutsch: Studia Enniana. London, 1968.
H. D. Jocelyn: The Poems of Quintus Ennius. ANRW 1972, 1, 2, 987- 1026.
1. Tar: ber die Anfnge der rmischen Lyrik. Szeged, 1975.
P. Grimal: Le sicle des Scipions. Paris, 1975.
Dr K.: Mtoszpardia s aktualits. Antik Tanulmnyok 25 (1978) 49- 68.
O. Skutsch: The Annals of Q. Ennius. Oxford, 1985.
G. B. Conte: Letteratura latina. Firenze, 1991.
M. v. Albrecht: Geschichte der rmischen Literatur. I. Bern, 1992.
G. Bemardi Perini: II Mincio in Arcadia. Scritti di filologia e letteratura latina.
Bologna, 2001.

120

IX.
A sznoki mvszet
s a mvszi prza: az idsebb Cato

1. A sznoki mvszet
s az annalistk
Rmban a politikai let s a sznoki mvszet szoros kapcsolatban volt egy
mssal. A legnagyobb sznokok ebben az idszakban kiemelked llamfr
fiak voltak, pldul Scipio Africanus Maior, Lucius Aemilius Paulus, Quintus
Fabius Maximus, Marcus Cornelius Cethegus, Servius Sulpicius Galba s az
idsebb Cato. Ahogyan a nagy sznokok a rmai uralkod osztly, az arisz
tokrcia tagjai kzl kerltek ki, ugyanez mondhat az els trtnetrkrl,
azzal a klnbsggel, hogy ez utbbiak nem tltttek be olyan fontos llami
funkcikat, mint a sznokok. Cato nemcsak a rmai sznokok kztt a legna
gyobb, hanem a korabeli trtnetrk kztt is.
Az els rmai trtnetrk ugyanis, akiket annalistknak neveznek, grg
nyelven rtk meg trtneti munkikat. A grg nyelv hasznlatval eltrtek
az annalista hagyomnytl, ugyanakkor az anyag elrendezsben, azaz a v
ros alaptstl indulva vrl vre haladtak elre, kvettk a pontifexek v
knyveit. A grg nyelv vlasztst indokolhatta egyfell az, hogy a latint
nem tartottk mg elgg fejlettnek bonyolult politikai helyzetek rnyalt br
zolsra, msfell a rmai vezet rtegeknek az az ignye, hogy Rma felemelkedsnek trtnett rmai szempontbl trjk a mediterrn kultrvilg
el. Ez utbbi szksgt annl is inkbb rezhettk, mivel a karthgiak trt
netri, pldul az agrigentumi Philinos, szintn grg nyelven - Karthg
szempontjbl - trgyaltk a Rmt is rint trtneti esemnyeket. Tovbbi
indtst adhatott a grg nyelv vlasztshoz rszint az, hogy Timaios Pyrrhosszal kapcsolatban mr felkeltette a grgk rdekldst a rmai hatalom
irnt, rszint pedig az, hogy Dl-Itlia s Szicia elfoglalsval jelents grg
vrosok vltak a Rmai Birodalom rszv.
Quintus Fabius Pictor, a hres Fabius nemzetsg tagja mint szentor s l
lamfrfi harcolt a gallok ellen 225 s 223 kztt. A msodik pun hborban,
a cannaei veresg utn egy kldttsg ln a rmai szentus Delphoiba kld
te, hogy jslatot krjen a hbor kimenetelvel kapcsolatban. Feladatt sike
121

resen teljestette; v. Livius 23, 11, 1-6. Feltehetleg azrt vlasztottk e kl


detsre, mert kivlan tudott grgl, s a Sibylla-knyveket rtelmez
dccemvirek tagja volt. Egyb hivatalos tevkenysgrl nem tud a hagyo
mny, taln mert ebben az idben mr ids volt, s trtneti mvn dolgozott,
amely kezdetektl sajt korig trgyalta az esemnyeket, teht mg a msodik
pun hbort is feldolgozta.
Br Fabius Pictor grg nyelven rta trtneti mvt, mgis - a legjabb ku
tatsok szerint - nagy hatst gyakorolt a ksbbi rmai trtnetrsra. Hahn
Istvn kimutatta, hogy Appianos a msodik pun hborrl szl knyvt
Fabius Pictor nyomn rta meg. Borzsk Istvn a Nagy Sndor-hagyomnyt
kutatva megllaptja: Ha pedig... Nagy Sndor hre a 3. szzad folyamn
Karthgban s Itliban egyarnt elterjedt, s a nagy kirly vonsait nemcsak
Scipio, hanem Hannibal historiogrfiai brzolsaiban is felfedezhetjk, ak
kor eleve kizrtnak kell tekintennk azt, hogy a grg gyekben - a grg
irodalomban is - jratos Fabius Pictor grg nyelv trtneti mve rintetlen
maradhatott volna az egykor (i. e. 200 krli) hellenisztikus trtnetrs k
vnalmaitl s konvenciitl, belertve a Nagy Sndor hdtsai nyomn
kifejldtt tragikus vagy regnyes trtnetri gyakorlatot is. (1983,
199200) Ezen felttelezst Borzsk tbb olyan rszlet elemzsvel igazolja,
amelyeket Appianos Fabius Pictor mvbl vett t. Pldul Appianos Fabius
Pictortl vette Hannibal ama hadicselnek a lerst, amellyel a pun hadvezr
kivgta magt Fabius Maximus kelepcjbl: rzsecsomkat ktztetett a
marhk szarvra, meggyjtatta azokat, s a rmai katonk fel tereitette, akik
megrmlve menekltek a soha nem ltott csoda ell (Annibaik 14-15). De
ms rmai trtnetrk is mertettek Fabius Pictor mvbl, pldul Livius a
Coriolanus-tragdit (v. 2, 40) vagy a 306 Fabius nfelldozsnak trtne
tt (v. Livius 2, 49 sk.; Borzsk, 1987- 88, 138-139).
Polybios szerint Fabius Pictor elfogult volt a rmaiak irnt, ezrt trtneti
rtkelsei szges ellenttben lltak a Karthg-bart Philinosival (1, 14).
S/intn grg nyelven rt Cincius Alimentus, aki a msodik pun hborban
210 s 208 kztt Hannibal ellen harcolt mint praetor. Ksbb hadifogolyknt
I lannibalt szemlyesen is megismerhette. is a vros alaptstl kezdte a
mvt s sajt korig trgyalta az esemnyeket. Mivel mindssze t hiteles
tredke maradt fenn, nehz tletet mondani trtnetri mdszerrl, de fel
ttelezhet, hogy kevsb volt elfogult, mint Fabius Pictor.

122

2. Cato lete
Marcus Porcius Cato Tusculumban szletett 234-ben. Ifjsgnak vei alatt
Rma puszta ltrt kzdtt az Itliban pusztt Hannibal ellen, m amikor
149-ben meghalt, Rma mr birtokban tartotta egsz Itlit, Sziclit, Kiszsit s Grgorszgot, s Karthgt csak hrom v vlasztotta el a teljes
pusztulstl. Kora ifjsgt kemny fldmvesmunkval edzette, majd mint
fiatal katona rszt vett a trasimenusi csatban (217-ben). 214-tl Sziciban
teljestett szolglatot. Marcellus hadvezr alatt rszt vett Szirakza ostrom
ban, 207-ben pedig a dnt jelentsg Sena melletti csatban. 204-ben mint
quaestor kvette Scipit Szicliba s Afrikba, 199-ben aedilis plebis, 198ban mint praetor igazgatta Szardnit. 195-ben mint homo novus prtfog
jval, Valerius Flaccusszal consul. E minsgben ellenezte a lex Ogulnia
visszavonst, amely trvny az arisztokrata csaldok hlgy tagjainak klte
kezst korltozta, majd mint hadvezr nagy hrnevet szerzett Hispniban.
Az Antiochos elleni hborban mint Acilius Glabrio consul legatusa dnt
szerepet jtszott a Thermopylae melletti gyzelemben, s fontos diplomciai
kldetseket teljestett Athnban s ms grg vrosokban.
190-tl nagyjelentsg perekben szerepelt vdlknt, gyakran olyan nagy
rdemeket szerzett arisztokratk ellen, mint a Scipik. 184-ben Valerius Flac
cusszal egytt megkapta a censorsgot. A nagy hdtsok nagy gazdagsgok
Rmba ramlst tettk lehetv, ami a kltekezs s a fnyzs terjeds
hez vezetett. Cato minden erejvel azon volt, hogy a magnemberek fnyzs
nek gtat vessen, csak az llamot kvnta gazdagnak ltni. Szmtalan perben
szerepelt vdlknt, de negyvenngyszer t is bevdoltk, m mindig gyztes
knt kerlt ki az gybl. Sikert kivl sznoki kpessgeinek ksznhette s
makultlan hrnevnek. 181-ben tiltakozott a lex Orchia visszavonsa ellen,
amely a kltekezst gtolta. 169-ben viszont tmogatta a lex Voconit, amely
a nk rksdsi jogt korltozta. 167-ben ellenezte a rhodosiak elleni hbo
rt. 155-ben beszdet mondott azon hrom filozfus ellen, akiket Athn kl
dtt Rmba kvetknt, s elrte, hogy el kellett hagyniuk Rmt. 153-ban
Karthgba ltogatott, s meglepdve tapasztalta, mennyire megersdtt ez
az ellensges vros, ezrt a szentustl azt kvetelte, hogy Rma biztonsga
rdekben el kell puszttani.
A csaldi letben igazi rmainak mutatkozott: idelis frj s j csaldapa
volt. Els felesge Aemilius Paulusnak a lenya, az ifjabb Scipio nvre volt.
Tle szletett fit, Cato Licinianust maga nevelte, aki praetor designatusknt
123

halt meg 152-ben. Felesgt mr korbban elvesztette. Nyolcvanves kor


ban jra megnslt, egyik kliensnek, Saloniusnak lenyt vette felesgl.
E msodik hzassgbl is szletett egy fia, Cato Salonianus. Ennek unokja
volt Caesar nagy ellenfele, Cato Uticensis. Csaldjnak puritn republiknus
tradcii tovbb ltek, s hovatovbb a Cato nv a rmai erny s egyszersg
szimblumv vlt.

3. Mvei
Br Cato mvei A fldmvelsrl (De agricultura) cmn kvl nem maradtak
rnk, a rla szl kori forrsok alapjn (Cornelius Nepos: Cato; Plutarchos:
Cato lete stb.) ismerjk valamennyi mvnek cmt:
Beszdek. Cicero mg 150 beszdt ismerte (Brutus 65); mintegy 80 besz
dbl maradtak fenn tredkek.
Origines (Eredetek) az els latin nyelv trtneti munka ht knyvben;
csak tredkekbl ismerjk.
Fia, Marcus szmra sszelltott enciklopdia, amely ngy trgykrt lelt
fel: fldmvels, orvostudomny, hadtudomny s retorika. Ebbl csak a
fldmvelsrl szl maradt rnk.
Carmen de moribus (nek a szoksokrl). Gellius idz belle egy monda
tot, s idzetbl gy tnik, przai m volt (11,2, 1-3).
Valamilyen jogtudomnyi munka. Cicero beszl rla, de csak ltalnossg
ban, cm nlkl (A sznokrl 3, 135).
Apophthegmata. Hres mondsok gyjtemnye. Cicero s Plutarchos tbbet
idz kzlk. Sikerk akkora volt, hogy a Kr. u. 3. szzadban Dicta Catonis
cmen tbb knyvbl ll gyjtemnyt adtak ki (hamistottak) neve alatt.
Az Origines c. trtneti mvt regkorban kezdte rni, s feltehetleg eg
szen hallig dolgozott rajta gy, hogy a ksz knyvekhez mindig hozztoldott egy jabbat. Az egsz m Cornelius Nepos szerint ht knyvbl llt. Az
elsben a kirlyok kort ismertette, a msodikban s harmadikban az itliai
vrosok eredett, ezrt kapta az egsz m az Eredetek cmet. A negyedik
knyvben az els pun hbort, az tdikben a msodikat trgyalta. A hatodik
s a hetedik knyvben a 201 utn viselt hborkat rta le, egszen Servius
(ialba praetorsgig, vagyis 150-ig. Mg hrom lnyeges megjegyzst tesz
Nepos Cato trtneti mvhez: e hbork esemnyeit capitulatim meslte
el, hadvezreit nem nevezte meg, tovbb a hadi esemnyeken kvl nagy
124

gondot fordtott az admiranda, azaz a klnleges dolgok s trtnetek elme


slsre.
A capitulatim sz csak idsebb Pliniusnl fordul el jra, a breviter atque
capitulatim attingam szkapcsolatban (Naturalis historia 2, 55), melyet gy
fordthatunk: rviden s f vonalakban fogom rinteni. rdekes, hogy
ugyanezt lltja Halikarnassosi Dionysios Fabius Pictorrl (1,6, 2). Cato teht
summsan s tmren meslte el az egyes hborkat, azonban azoknak egyes
rdekesebb, klnlegesebb esemnyeit rszletesen lerta ugyangy, mint az
Itliban s Hispniban trtnt csodlatos dolgokat s esemnyeket. Pl
dul Gellius tle idzi Q. Caedicius katonai tribunus hstettt, amelyet az el
s pun hborban vitt vghez. A szicliai harcok idejn a pun hadvezr gyes
taktikval krlvette a rmai consul seregt, s fennllott a veszly, hogy a pu
nok az egsz rmai hadsereget bekertve felkoncoljk. A helyzet slyossgt
felfogva Q. Caedicius tribunus azt javasolja a consulnak, hogy ngyszz em
bervel a punok ellen vonulna, hogy gy elterelve a figyelmket, a consul ki
vezethesse hadseregt a csapdbl. Caedicius tudatban volt annak, hogy a
ngyszz katont s vezetjket a punok le fogjk kaszabolni, mgis flldoz
ta magt a hadsereg megmentsrt. Gellius alapjn felttelezhet, hogy Cato
ezt a trtnetet legalbb ktoldalnyi terjedelemben adta el (3, 7). m az is
kiderl belle, hogy a rmai consul nevt elhallgatta, de a nagy hstettet elk
vet tribunust is. A hadvezrek nv szerinti emlegetst Cato veszlyesnek
tartotta, mert szerinte egy hadvezr esetben nem a szemlyes dicssg a fon
tos, hanem az llam szolglata. A sikeres hadvezrek esetben ugyanis fenn
llott a veszly, hogy sikereiktl elbizakodva az llam fl emelik magukat.
Ennius, mint lttuk, nv szerint magasztalta a nagy rmai hadvezreket; Cato
feltehetleg rossz szemmel nzte ezt. Cato sajtos mdszerre idsebb Plinius
is felfigyelt; az elefntok lersakor megjegyzi, hogy Cato, br a hadvezrek
nevt kihagyta annalesbl, annak az elefntnak a nevt, amely a legbtrab
ban harcolt a pun csatasorban, feljegyezte: Surusnak hvtk (8, 11).
A fenti pldbl az is nyilvnval, hogy Cato azokat az esemnyeket rta le
rszletesen, amelyeket az erklcsi s hazafias nevels szempontjbl fontos
nak tartott. Ugyanez a szempont vezethette az admiranda, a csodlatos vagy
klnleges dolgok feljegyzshez. Cato a j gazda szemvel nzte a vilgot, s
amit ilyen szempontbl rdekesnek vagy jelentsnek tlt, lerta. Alapllsa
hasonl idsebb Pliniushoz, akit az anyaggyjtsben a curiositas, a kvncsi
sg is vezetett. Pldul 52. tredke arrl szl, hogy bizonyos vadkecskk
tizennyolc mtert is ugranak egyik sziklrl a msikra. A 39. tredke arrl
125

tudst, hogy Itliban gy meghizlaljk a disznkat, hogy azok nem tudnak


jrni sem. A 93. tredkben egy olyan hispaniai shegyrl van sz, amelybl
ha elveszel egy bizonyos mennyisget, rgtn utnan.
Nepos szerint azrt kapta Cato trtneti mve az Origines cmet, mert a m
sodik s harmadik knyve az itliai vrosok eredett trgyalta. Fr. Leo r
mutat arra, hogy ez a cm az els knyvre is vonatkoztathat, mert a kirlyok
kornak lerst Rma alaptsval kezdte. Tovbb Cato nemcsak egyes v
rosok erdetvel foglalkozott, hanem a vrosokban lak npek eredetvel is,
pldul 31. tredke a ligurokrl, a 34. a gallokrl szl. Rma strtnett It
lia slakosaival, az aborigkkal kezdi, akik az Aeneas vezette frgekkel s a
latinokkal egyesltek, s gy alaptottk Laviniumot, Albt s Rmt. Valsz
nleg e mdszert kvetve, a vrosok fldrajzi elhelyezkedsnek megfele
len haladva trgyalta az egyes terletek vrosainak s lakosainak eredett.
Az is felttelezhet, hogy a 4. knyv nemcsak az els pun hbort ismertette,
hanem a msodikat is a cannaei csatig, az 5. knyv pedig egszen 167-ig
tekintette t az esemnyeket, s ebbe ptette bele a rhodosiak rdekben mon
dott beszdt. Ez azt jelenti, hogy ahogy haladt elre az idben, egyre rszle
tesebben trgyalta az esemnyeket, s forrsai kztt egyre nagyobb szerepet
kapott sajt tapasztalata s tevkenysge.
Ez utbbi tny azt sejteti, hogy Cato trtneti mvben sajt szemszgbl
nzi az esemnyeket: sajt llspontjt vdelmezi, politikai ellenfeleit, akik
a rgi erklcsknek htat fordtva jakat kvntak bevezetni, pldul a grgbart Scipikt, tmadta. Ezrt ptette bele trtneti mvbe sajt beszdeit,
pldul a Sulpicius Galba ellen mondottat is, aki megszegve a luzitnokkal
kttt megllapodst, kivgeztette a luzitniai foglyokat, s ezzel rtott a r
maiak hrnevnek. Ugyanilyen alapon tmadta Thermust, Sziclia kormny
zjt, amirt megkorbcsoltatta a decemvireket, mert nem jl intztk a had
sereg elltst (Gellius, 13,25, 12). Fulvius Nobiliort pedig megdorglta, mert
kisebb hstettrt is kitntette katonit; az ifjabb Scipit is azrt tmadta, mert
tlsgosan kedvben jrt katoninak (Plutarchos 3). Catnak Fabius volt a pl
dakpe, a rgi rmai erklcsk lettemnyest ltta benne, szemben a Scipikkal, akiket a hagyomnyos erklcsk megrontjnak tekintett, ezrt tmadta
hevesen Scipio Africanust s ccst, Lucius Scipit. Sajt eszminek, teht a
tusculumi homo novus eszminek propaglsa az oka annak, hogy trtneti
mvnek legalbb fele sajt kornak esemnyeirl szl, jllehet Origines
(Eredetek) cme strtnetet grt.

126

Cato clja teht az volt, hogy Rma trtnetn keresztl erklcsi s politi
kai nzeteit terjessze. Forrsai kztt Fabius Pictor, Timaios s a grg poli
tikai elmlet fontos szerepet kapott. Akarva-akaratlan tg teret engedett a g
rg hatsnak: az aborigkat achaiai grgknek (6. tredk), a latin nyelvet a
grg nyelvjrsnak, a szabinokat sprtai eredeteknek (50. tredk) tartja.
Nem a rmai eredet, hanem a kztrsasg szolglata az irnyt szmra.
Catnak egyetlen fennmaradt mve a De agricultura (A fldmvels
rl). Elszavban kifejti, hogy a kereskedelem veszlyes, az uzsorskods
tisztessgtelen. A fldmvels viszont nemcsak tisztessges, de dicsretes
foglalkozs is. A rgiek ugyanis, ha valakit dicsrtek, ezt mondtk neki: de
rk fldmves, derk gazda. Cato azonban nem a fldmvel let szpsgt
hangslyozza mvben, hanem azt, hogyan lehet minl hatkonyabban dol
goztatva, minl nagyobb haszonra szert tenni. A fldmvelsrl cm nem
gabonatermesztsre utal, hanem minden ms fldmvelssel s llattenysz
tssel kapcsolatos mezgazdasgi tevkenysgre. Az els s msodik pun h
bor utn az itliai mezgazdasg risi vltozson ment keresztl. Az olcs
szicliai, afrikai s hispaniai gabona elrasztotta Itlit, ezzel az itliai gabonatermels httrbe szorult, ami az itliai mezgazdasgi termels szerkezetnek
az talaktshoz vezetett. Ms termelsi gak, az olaj-, bor- s takarmnyter
meszts kerl eltrbe, tovbb a megtermelt rtkek feldolgozsa s trolsa.
Az egsz m 162 hosszabb-rvidebb fejezetre oszlik. Az els fejezetek a
birtok kivlasztst, a hz urnak teendit, a gazdasgi pletek lerst, a fel
gyel tennivalit, a birtok mvelsnek alapkrdseit - mit hova kell vetni trgyalja, majd a vroshoz kzel es birtok hasznostsrl szl (1-9. fejezet).
Ezutn klnfle munkafolyamatok vgzst ismerteti: Hogyan kell fgt s
fzest ltetni, mi kell az olajfa s szlltetvnyek berendezshez, mit tar
talmazzon az olajpince, hogyan kell a birtokon ptkezni, hogyan kell bor- s
olajprst kszteni (1022). Majd laza rendben klnfle mezgazdasgi mun
kk vgzse kvetkezik az ltetstl a szretig (23-78). Az nellt gazda
sgban fontos az llatok gygytsa; az telek s az orvossgok ksztstl
a galambok tmsig (79-99). A gabonatrols problmi, a nvny- s llatvdelem (100-112). A bor fajti s ksztsk mdjai (113-124). Klnfle
telek s gygyszerek ksztse (125-136). A hz krli munkk a laks kitapasztstl a birtok brbeadsig (125-146). A fldmvelk vallsi kteles
sgei s szertartsai (137-140). A felgyel s a felgyeln ktelessgei, a
klnfle megllapodsok megktsnek szablyai (141- 150). Egyb mun

127

kafolyamatok vgzse (151-155). A kposzta fajti s alkalmazsa a gy


gytsban, hogyan kell gygytani rolvasssal, hogyan kell a hst beszni
(156-162).
A fenti ttekintsbl nyilvnval, hogy a m nem rendelkezik vilgos s lo
gikus felptssel, hanem a klnfle tmk s tennivalk tarka sszevissza
sgban kvetkeznek egyms utn. Ebbl arra lehetne kvetkeztetni, hogy Cato
mvnek elksztsben csak az anyaggyjtsig jutott, a vgs elrendezst
mr nem volt ideje elvgezni. Ennek azonban ellentmond a m bevezetse,
amelyet ltalban a ksz m el szoktak illeszteni. Ezrt valsznbb, hogy
Cato eleve nem trekedett rendszeressgre, hanem a birtokkal s annak mve
lsvel kapcsolatban azt rta le, amit fontosnak tartott utastsok formjban.
A rendszertelensget mg csak fokozhatta, hogy a munka ksbbi hasznli a
maguk megjegyzseit is beleillesztettk a mbe, amely gy kibvtve hagyomnyozdott az utkorra.
A fldmvelsrl c. m minden sorbl a hagyomnyos rmai rtkeket
megtestest Cato szl az olvashoz: kemny munkra, szorgalomra, takar
kossgra s minl nagyobb haszon megszerzsre int. A birtok helynek kiv
lasztsban is ilyen szempontok vezetik. Lehetleg hegy lbnl fekdjk,
dlnek nzzen, egszsges vidken; munks bsgesen legyen, meg j vzt
rol; legyen a kzelben nagyobb vros, tenger vagy foly, amelyen hajk kz
lekednek, vagy forgalmas j t. (1, 3; fordtotta Kun J.) Amikor a felgyel
nem tud pontosan szmot adni a vgzett munkrl s a rfordtott idrl, s ilye
neket mond: esett az es, nnepnap volt, a rabszolgk megbetegedtek, a hz
urnak gy kell vlaszolnia: mikor rossz id volt, esett az es, olyan munkt
vgezhettek volna, amit ess idben is lehet: hordt mosni, ktrnyozni, a
gazdasgot takartani... nnepnapokon is lehetett volna a rgi rkokat tiszt
tani, kzutat pteni, tvisbokrot vgni, felsni a kertet, a rtet tisztogatni...
Amikor a rabszolgk betegek voltak, nem kellett volna nekik ugyanannyi
ennivalt adni. (2, 3, 4; fordtotta Kun J.)
Sajtosan rmai s cati e m stlusa is: tkletesen trgyszer. Rvid mon
datokban r, ktsz nlkl fzi egymshoz a szavakat, az ismtlssel nem
trdik, ezrt stlusa a trvnyek hangnemre emlkeztet: Tartson kirus
tst: adja el az olajat, haj ra van; adja el a bor- s gabonafelesleget; adja el
a kivnhedt krt, hibs barmot, hibs juhokat, a gyapjt, a brket, az cska
szekeret, a rgi vasszerszmokat, az reg rabszolgt, a beteges rabszolgt s a
tbbi netn felesleges dolgot. A hz ura eladsra hajl, ne pedig vsrls le
gyen. (2, 7; fordtotta Kun J.) A fenti idzetekbl nyilvnval, hogy Cato
128

nem a patriarchlis kisbirtokot rja le, ahol a rabszolgk szinte csaldtagnak


szmtva a hz urval egytt dolgoznak, hanem a szentori rang rmai arisz
tokrata nagybirtokt, amely jvedelmnek biztos forrsa. Az olcs rabszolga
munkaer, a kegyetlen szigorsggal ellenrztt munka, jl megptett pinck
s trolk, amelyek lehetv tettk, hogy akkor dobjk piacra az rut, amikor
annak legnagyobb az ra, valban biztosabb jvedelmet hoztak, mint a keres
keds, s Cato szemvel nzve tisztessgesebb volt, mint az uzsorskods.

4. Cato, a sznok
Az kori forrsok szerint Cato kornak legnagyobb sznoka volt. Cicero el
ragadtatssal beszl rla Brutusban: Ki tud nla meggyzbben dicsrni, ki
hevesebben ostorozni? Ki szellemesebb mondsaiban, ki pontosabb a tants
ban s a kifejtsben? (65) Fronto szerint a bemutat (epideiktikon) beszd a
legnehezebb, mert sok mindent fennklt stlusban kell mondani benne, s ez
magban rejti a daglyossg veszlyt. Kevesen is rtettek hozz - mondja Catn s Gracchuson kvl senki sem fjja a harsont, hanem inkbb bm
blnek vagy recsegnek valamennyien. (N. 54) Feltn, hogy itt Fronto Cice
ro nevt kihagyja. Egy msik levlben azonban Cato mellett mr ott van
Cicero s Sallustius is: De mihelyt meghallottk Catnak s Sallustiusnak
meg Cicernak a harsonjt, remegnek s flnek, m hiba prblnak mene
klni. (N. 149) Ez a tarts dicsret, amelyet Cato az utkortl kapott, fel
veti a krdst, hogy vajon sztns tehetsg volt-e, vagy pedig szletett rter
mettsgt a retorika tantsaival is formlta. E. Norden (1898, 165-169) meg
gyz pldkkal szemllteti, hogy Cato ismerte a grg retorikaelmletet, s
alkalmazta is azt, ugyanakkor a rmai prza hagyomnyaihoz is h maradt.
Hasonl vlemnyt kpvisel A. D. Leeman (1963, 18.). Ezzel szemben M. v.
Albrecht Catnak a rhodosiak rdekben mondott beszdbl arra kvetkez
tet, hogy egy effle beszd megrshoz nem kellett ismernie a grg retori
kaelmletet (1971, 33, 35-37). G. Kennedy (1972, 51) s G. Calboli (1986,
1083) Norden vlemnye fel kzeltve kizrtnak tartjk, hogy Cato ne ismer
te volna a grg retorikt.
Ez utbbi vlemnyt tmogatja az a hagyomny, hogy Cato rt valamifle
retorikt fia szmra. Quintilianus felvzolva a retorikaelmlet trtnett,
megjegyzi, hogy a rmaiak kzl elsknt Cato rt a retorikrl (condidit ali
qua in hanc materiam 3, 1, 19). E munkbl fenn is maradt hrom idzet:

129

orator est, Marce fili, vir bonus, dicendi peritus (A sznok, Marcus fiam, be
szdben jrtas becsletes frfi; Seneca, Controversiae 1, praef. 9). E meghat
rozs nagyon catinak tnik, de lnyegben Platn sznokideljt testesti
meg, amely szerint csak becsletes ember lehet sznok. A rem tene, verba
sequentur (Ragadd meg a gondolatot, a szavak kvetni fogjk; Iulius Victor,
Rhetorica 1. p. 374, 17) lnyegben az illsg (aptum, decorum) stluser
nyre utal. A harmadik tredkben a tnylls elbeszlsnek azt a vlfajt,
amellyel ellenszenvet breszthetnk az ellenfllel szemben, az gy erejnek
(vires causae) nevezi (Rhetores minores p. 308, 25 Halm). Ez a tredke mr
kifejezetten szakmai jelleg. A C. Herenniusnak ajnlott Retorika e gondo
latot gy nti formba: Az elbeszls msodik fajtja az, amelyhez olykor
bizalomkelts, vdaskods, tvezets vagy valaminek az elksztse cljbl
folyamodunk. (1,8, 12)
A grg retorikaelmlet ismeretre kvetkeztethetnk abbl is, hogy be
szdeit a retorikaelmlet szempontjbl is vizsgltk, tanulmnyoztk mg a
Kr. u. msodik szzadban is. Gellius szerint a rhodosiak rdekben mondott
beszdben Cato a retorika tudomnynak minden fegyvert s eszkzt
mozgstotta (6, 3, 52). Galba elleni beszdben a Papirius Praetextatusrl
szl kzismert trtnetet Gellius szerint (multa quidem venustate atque luce
atque munditia verborum) nagyon kedvesen, vilgosan s kes szavakkal ad
ta el (1, 23, 1). Gellius azt lltja, hogy Gracchus meg sem kzelti Catnak
Q. Thermus ellen mondott beszdt. Idz is a beszdbl, s az idzett rszlet
ben Cato valban nagy mvszettel alkalmazza az ellentt alakzatt az rzel
mek, a sznalom s a gyllet felkorbcsolsra (10, 3, 15-17). Fronto Anto
ninus Pius csszrt dicsri, hogy gondos a szavak megvlasztsban, mert
ppen ez az, ami a nagy sznokot megklnbzteti a kzepestl. Majd meg
dicsri azrt is, hogy a mellzs (paraleipsis, praeteritio) alakzatt jl hasznlja egyik beszdben. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mellzs alak
zatt sem grg, sem rmai szerz nem alkalmazta akkora vlasztkossggal,
mint Cato a Kiadsairl cm beszdben. A rszlet gy hangzik: Elhozat
tam annak a beszdemnek a kziratt, amelyben egyezsgre jutottam M.
Corneliusszal. Kihoztk a kziratot s vgigolvastk azt a rszt, amelyben
seink rdemeirl beszltem. Ezutn kvetkezett az, amit n tettem az lla
mrt. Miutn mindezt elolvastk, ez a lert mondat kerlt sorra: Soha semmi
fle pnzt, sem a magamt, sem a szvetsgesekt nem herdltam el megvesz
tegets cljbl. Jaj, ezt le ne rd, mondtam, ezt nem hallgatjk szvesen!
1 './.utn a kvetkez mondatot olvasta: Sohasem helyeztem szvetsgeseitek
130

vrosaiba olyan elljrkat, akik javaikban, gyermekeikben krt tettek volna.


Trld le ezt is, nem hallgatjk szvesen! Olvasd tovbb: Sohasem osztottam
szt a hadi sarcot, vagy brmit, amit az ellensgtl elvettnk, sem hadizsk
mnyt nhny kzeli bartom kztt, hogy mindettl megfosszam azokat,
akik megszereztk. Ezt is trld le, mert azt fogjk mondani, nem kell fel
olvasni! Sohasem adomnyozgattam kzpnzre jogost igazolvnyt, hogy
bartaim ezen igazolvny rvn nagy pnzre tegyenek szert. Jaj, ezt is gyor
san trld le! Sohasem osztogattam borravalt hivatalszolgimnak s bar
taimnak, s nem tettem ket gazdagg a kzvagyon krra. Ezt aztn teljesen
trld ki. Ltjtok, hov jutott az llam, hogy ami jt rte tettem, amivel h
lra kteleztem, most ugyanezt megemlteni sem merem, nehogy meggyll
jenek? Ez vezetett ahhoz, hogy rosszat tenni bntetlenl lehet, de jt tenni
bntetlenl nem lehet. (N. 99-100)
Valban feltnen retorikus ez a rszlet, s a mellzs hatsossgt Cato
mg azzal is fokozza, hogy egyfell anaforval kapcsolja ssze a mellzend
ket, msfell a bellk add tanulsgot egy csattans, ellentten alapul
szentenciban sszegezi. Megfogalmazsa tkletesen megfelel A C. Herenniusnak ajnlott Retorika meghatrozsnak: Mellzs esetn azt mondjuk,
hogy mellzzk, nem tudjuk vagy nem akarjuk elmondani azt, amit ppen
most mondunk. (4, 27, 37)
Cato teht ismerte a grg retorikt, s a gyakorlatban is volt alkalma meg
tapasztalni, amikor Kr. e. 155-ben Athnbl hrom grg filozfus rkezett
Rmba (v. Gellius 6, 14), Kameads, az j akadmia kpviselje, a sztoikus
Diogens s a peripatetikus Kritolaos. E sznokok egsz Rma csodlatra
nagy beszdeket mondtak. Kameads fennklt, Kritolaos kzepes, Diogens
egyszer stlusban sznokolt. Cato feldhdtt Kameadsra, mert egyik nap
az igazsg, msnap a hamissg vdelmben tartott nagyszer beszdet. Vle
mnye szerint ugyanis nem sznok az, aki a becstelensg rdekben emel szt.
El is rte, hogy e filozfusokat kiutastsk Rmbl.

131

Bibliogrfia
H. Peter: Historicorum Romanorum Reliquiae. Leipzig, 1870,1.
K. Norden: Die antike Kunstprosa I. Leipzig, 1898.
Fr. Leo: Geschichte der rmischen Literaturi. Berlin, 1913.
M. Porci Catonis De agri cultura. Edidit A. Mazzarino. Lipsiae, 1962.
A. D. Leeman: Orationis ratio. Amsterdam, 1963.
M. Porcius Cato: A fldmvelsrl. Latinul s magyarul. Fordtotta s a jegyzeteket
rta Kun J., a bevezet tanulmnyt rta Marti E. Budapest, 1966.
M. von Albrecht: Meister rmischer Prosa. Heidelberg, 1971.
W. A. Schrder: M. Porcius Cato, Das erste Buch der Origines. Meisenheim am Glan,
1971.
R. Martin: Recherches sur les agronomes latins. Paris, 1971.
G. Kennedy: The Art of Rhetoric in the Roman World. Princeton, 1972.
I. Hahn: Appian und Hannibal. Acta Antiqua 20 (1972) 95. skk.
L. Malcovati: Oratorum Romanorum Fragmenta. Torino, 1976.
A. F. Astin: Cato the Censor. Oxford, 1978.
Marti E.: Az itliai mezgazdasgi rutermels kibontakozsa (A pun hbork kora).
Budapest, 1981
Borzsk I.: Fabius Pictor s a Nagy Sndor-hagyomny. Antik Tanulmnyok 30
(1983) 199-205.
G. Calboli: Nta di aggiornamento a Eduard Norden: La prosa darte antica. Roma,
1986.
Borzsk I.: Fabius Pictor redivivus. Antik Tanulmnyok 33 (1987-88) 135-143.
J.-L. Ferrary: Philhellnisme et imprialisme. Rome, 1988.
G. Bemardi Perini: II Mincio in Arcadia. Scritti di filologia e letteratura latina.
Bologna, 2001.

132

X. A komdia fejldse:
Caecilius Statius, Terentius

1. Caecilius Statius
Caecilius Statius Gallia Cisalpinbl szrmazott, taln Mediolanumbl. Vi
rgkora Kr. e. 180 tjra esett, s ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy 220 krl
szletett, s szrmazst tekintve insuber gall volt. Gellius megjegyzi, hogy a
Statius nvvel rgebben tbbnyire a rabszolgkat neveztk el, s a komdiar
Caecilius is rabszolga volt, ezrt hvtk Statiusnak (4, 20, 13). Teht Gallia
Cisalpinbl kerlt Rmba, s ez elkpzelhet, mert a Clastidium melletti csa
ta utn (Kr. e. 222) Gallia Cisalpina Rma uralma al kerlt. Pacuvius s
Ennius kortrsaknt egy vvel Ennius utn halt meg, Kr. e. 168-ban.
Komdii akkor kezdtek sikert aratni, amikor Plautus halla utn Ambivius
Turpio vllalkozott eladsukra. A hagyomny szerint a fiatal Terentius felol
vasta neki Andria c. darabjt, s Caecilius Statius azonnal felismerte a fiatal
klt tehetsgt. Ha ez a trtnet igaz, akkor ez a jelenet valamikor 168 eltt
jtszdott le, s Terentius jval ksbb, csak 166-ban adatta el e darabjt. Ko
mdiibl csak cmek maradtak fenn, s mintegy 300 sornyi tredk. Fennma
radt cmei tbbnyire grg eredetek: Aetherio, Androgynos, Chrysion, Dar
danus, Exhautuhestos (A maga lbn ll), Gamos (Eskv), Synephebi
(Legnytrsak). De maradt fenn latin cm is: Epistula (Levl), Pugil (kl
vv), st ketts, grg s latin cm is: Obolostates-Faenerator stb.
F mintja Menandros volt, de mellette a kzpkomdibl olykor min
tul vette Antiphanst s Alexist, az jkomdibl pedig Philmnt (Exul),
Maknt (Epistula) s Poseidippost (Epistathmos). Az a tny, hogy eltrbe
kerl nla Menandros, arra utal, hogy a Terentius-fle irnyzat fel kzelt. Az
eredeti minthoz jobban ragaszkodik, mint Plautus, de korntsem fordt sz
szerint. E tekintetben Plautus s Terentius kz helyezhet. A cselekmny
bonyoltsban, gy tnik, hen kveti az eredetit: a kznsget nem vonja be
a cselekmnybe, rmai viszonyokra nem utal. Az -aria vg cmeket nem
alkalmazza, de kicsinyt kpzs cmeket sem.

133

Abban a szerencss helyzetben vagyunk Gellius jvoltbl, hogy az ltala


idzett rszletek s az ezekbl levont kvetkeztetsei alapjn fogalmat alkot
hatunk magunknak Caecilius fordtstechnikjrl s stlusrl. Gellius abbl
indult ki, hogy ha Caecilius darabjait olvassa, egyltaln nem hatnak kelle
metlenl, st szellemes s elbvl stlusuk azt a benyomst kelti, hogy nem
is lehetett volna e darabokat jobban megrni (2, 23, 2). De ha a grg erede
tivel egybevetjk azokat, tstnt szntelennek s fradtnak ltszik a latin sz
veg, nem tud versenyre kelni a grggel, s ertlenn vlik benne az eredeti
szellemessge s sziporkzsa (2, 23, 3). Gellius bartaival elolvasta elbb
Caecilius Plocium (Nyaklnc) c. darabjt, s az tetszett is, de amikor kzbe
vettk Menandros Plociumt, mindjrt az elejn mennyire egygynek s
hidegnek, mennyire msnak reztk mellette Caeciliust. Majd gy folytatja
Gellius: Nem kezdem most bizonygatni a klnbsget, a megfelel verseket
mindkt szvegbl kimsoltattam, hogy ki-ki maga alkothasson rluk vle
mnyt. Menandros szvege gy hangzik:
Aludhat mr a kt fln ds hitvesem,
bkn pihenhet. Vghez vitte nagyhir,
hatalmas tettt, s mint rg tervezte mr,
a lnyt kidobta hzambl, szegny fejt,
hogy minden szem csak t bmulja, Krblt.
Hatalmban tart mr nagyhr asszonyom
egszen. , ha arct nzed, pp olyan,
akr szamr a majmok kzt - a pldasz
szerint. Az jrl jobb hallgatni, nagy bajom
forrsrl! Jaj, mrt is kellett Krbl
nekem, s mirt a pnze, sok talentuma?
Mirt e kurta seprnyl? Az gig r
hatalmas ggje. Zeusz, Olmposz ormain
s Athn! Szrny , kibrni nem lehet!
Te szolglatksz lny, ki gyorsabb voltl, mint
a gondolat, ki ad majd vissza tgedet?

Caecilius szvege pedig gy:


Szegny, aki nem kpes titkolni nagy bajt!
Mily bajba hoztak hitvesem arca s tettei.

134

Ha meg se mondom, tudjk. Rajta semmi szp


hozomnyn kivl. Pldmon tanul, ki blcs:
szabad fldn s vrosban, szolga, rab vagyok.
Mire vgyom, azt sem adja egszsgem miatt,
s hallt lesve az lk kzt vagyok halott.
Gyanba vett, hogy a szolgalny az gyasom.
Knnyezve, krve, megfenyegetve s mocskol
szt ontva rvett, adjam el. S mr hallom is,
bartnnek, rokonnak mint kerepli szt:
Aratott-e egy is kztetek rg, virul
korban frjn olyan gyzelmet, mint ma n,
a vn elrtem? Elztem frjem gyast!
A pletyka ez ma, s nyelvn engem hord, szegnyt.
(2, 23, 8-10; fordtotta Murakzy Gy.)

Gellius szerint Caecilius meg sem prblta visszaadni Menandros szelle


messgt, st elhagyott sok mindent a szvegbl, s mindenfle bohsgot
toldott bele. Valban, Caecilius csak a tmt tartotta meg, a szveg tartalmt
s stlust szinte teljesen megvltoztatta. Ez is azt mutatja, hogy a rmai ko
mdiaszerzk tbbsge inkbb tdolgozta az eredeti darabokat, s nem lefor
dtotta, ha a fordtst a mai mfordti mrce szerint rtelmezzk.
Quintilianus mintha Gelliusszal rtene egyet, amikor megllaptja, hogy br
Aelius Stilo szerint ha a mzsk latinul akartak volna beszlni, Plautus nyel
vn szlaltak volna meg, s br Caeciliust a rgiek magasztaltk, a komdia
tern a latinok a grgknek mg az rnykba sem jutottak (10, 1, 99-100).
Amikor Quintilianus azt mondja, hogy a rgiek dicsrtk Caeciliust, nyilvn
Volcacius Sedigitus rtkelsre utal, aki a Kr. e. 100 krl lt, s a kltkrl
rt mvben sorrendbe lltotta a rmai komdiaszerzket. Szerencsre rt
kelst Gellius tmentette az utkor szmra:
Lthatjuk, hny an nem tudjk eldnteni,
melyik vgjtkr a plmag.
Tisztzom n szmodra ezt a zrzavart,
gy, hogy ki mst mond, annak mit sem r szava.
A plmt kapja Statius Caecilius.
A tbbit mind legyzve Plautus msodik.

135

A harmadik gyjt hevrt - Naevius.


Negyedik lesz, ha van r dj, Licinius.
Utna j, gy vlem n, Atilius.
Hatodiknak kvetkezik Terentius.
Turpilius s Trabea ht- s nyolcadik.
Kilencedik - knny a dnts - Luscius.
Tizedik lesz, donsgrt Ennius.
(15, 24; fordtotta Murakzy Gy.)

2. Publius Terentius Afer lete


1 crentius letnek legfontosabb adatait a Suetonius ltal rt letrajzbl ismer
jk, amely Donatus Terentius-kommentrjban maradt fenn. Eszerint Karth
gban szletett 195/4-ben vagy 185/4-ben. A 185. v mint szletsnek dtu
ma Suetoniusra megy vissza, a 195. v pedig Fenestellra. Karthgi szrma
zsra utal az Afer mellkneve is. Terentius Lucanus rabszolgjaknt kerlt
Rmba. Gazdja megkedvelte a szp klsej, tehetsges fit s felszabadtot
ta. Nem lehet eldnteni, mikor trtnt mindez, de felttelezhet, hogy mg
Terentius gyermekkorban, mert tkletesen elsajttotta a latin nyelvet, s
nagy mveltsgre tett szert mind az kesszls, mind a filozfia tern. Felsza
badtsa utn felvette volt gazdjnak, Terentiusnak a nevt.
Korn kzeli kapcsolatba kerlt a kor kt meghatroz egynisgvel,
P. Cornelius Scipio Aemilianusszal s Gaius Laeliusszal. Scipio Aemilianus
(Kr. e. 185129) L. Aemilius Paulus fia volt, akit P. Scipio, Scipio Africanus
Major fia fogadott rkbe. Apjval egytt harcolt a pydnai csatban 168-ban.
(Ekkor kerlt a grg Polybios a Scipik hzba mint tsz, ahol tanti tev
kenysget folytatott, s kzelebbi kapcsolatba kerlt Scipio Aemilianusszal.)
147-ben consull vlasztottk, pedig mg praetor sem volt. 146-ban elpuszt
totta Karthgt. 133-ban ismt consul lett, s ilyen minsgben elfoglalta
Numantit. Gaius Laelius Scipio bartja s segttrsa volt; a harmadik pun
hborban Scipio legtusaknt tevkenykedett. 140-ben megkapta a consulsgot. A 155-s filozfuskldttsget prtfogolta, klnsen a sztoikus Diogenst, majd Panaitiost segtette s tanait terjesztette. Kornak egyik legkiv
lbb sznoka volt, s a filozfiban val jrtassgrt megkapta a Sapiens
(Blcs) mellknevet. A Scipio csald mr korbban is hres volt grgbart
136

politikjrl s a grg kultra irnti vonzdsrl. De mg inkbb elmond


hat ez Scipio Aemilianusrl s Gaius Laeliusrl. G. Bemhardy Cicero adatai
alapjn rekonstrulta a Scipio-kr ltezst, amely a grg irodalom s kult
ra tanulmnyozst, a grg humanizmus eszminek Rmba trtn thoza
talt s terjesztst tzte maga el clul. E krbe tartoztak olyan nagysgok,
mint a grg Polybios, Panaitios, C. Sulpicius Gallus, Q. Aelius Tubero s a
komdiar Terentius is. Br manapsg megkrdjelezik a Scipio-kr lte
zst, azt azonban semmikppen sem lehet tagadni, hogy a Scipik krben
nagy tisztelete volt a grg kultrnak, s olyan kivl grg elmk mint Poly
bios s Panaitios az prtfogsukat lveztk. De a hres szatrar, Lucilius is
kzeli kapcsolatban llott Scipio Aemilianusszal. Egybknt is grg hadifog
lyok rasztottk el Rmt, s a nagy rmai csaldoknl grammatikt s retori
kt oktattak. Suetonius kzli Varrra hivatkozva, hogy a pergamoni iskola
feje, Krats egy kvetsg ln 168-ban Rmba rkezett, s ott eltrte a lbt,
s emiatt huzamosabb ideig volt knytelen Rmban tartzkodni, s ott retorikt
s grammatikt tantott. Suetonius lersbl gy tnik, mintha Krats vezet
te volna be elsknt a grammatika s a retorika oktatst Rmban. Ez azon
ban nem valszn, hiszen a mvelt grg hadifoglyok mr korbban is tan
tottk ezeket a trgyakat.
Terentius teht kapcsolatban llott az ifj Scipio Aemilianusszal s Gaius
Laeliusszal, s rajtuk keresztl, az hatsukra a grg kultrval s a retorik
val is. Darabjai arrl tanskodnak, hogy mind a grg irodalomban, mind a re
torikban igen alapos jrtassgra tett szert.
letrajza szerint 160-ban grg tanulmnytra indult, de onnan tbb nem
trt vissza. Hallnak krlmnyeirl az letrajz sok furcsasgot mesl. ll
tlag Grgorszgban 108 grg komdit fordtott le, m hajtrst szenve
dett, s kziratai elvesztek, ezrt ngyilkos lett stb. Egy lenya volt, akire 20
iugerum kertet hagyott a Via Appia mentn.

3. Mvei
Irodalmi tevkenysgt az Andria (Az androsi lny) c. komdijval kezdte
(Kr. e. 166), amelyet az letrajza szerint az ids Caecilius Statius lelkesen
dvzlt. Rvid ri plyafutsa alatt hat komdit rt: az Andria, Hecyra (Az
anys, 165), Heautontimorumenos (nknz, 163), Eunuchus (A herit, 161),
Phormio (Az lsdi, 161) sAdelphoe (Testvrek, 160). Komdiinak elad137

si krlmnyeit jl ismerjk egyrszt komdiinak elszavaibl, msrszt az


n. didascalikbl, amelyek megnevezik a szerzt, a darab cmt, az nnepi
jtkokat, amelyeken bemutattk, a rendez sznsz nevt, a zeneszerzt, a
grg eredeti cmt, tovbb a bemutats vnek consulait.
Terentius ugyangy, mint a korbbi komdiark, alkalmaz elszt, prol
gust, de ms funkciban, mint Plautus. Plautus ltalban ismerteti a darab cse
lekmnyt a prolgusban, s kri a nzk jindulatt s figyelmt. Terentius
komdiiban a prolgus elszakad a darab cselekmnytl, ezrt a kznsg
nem tudja elre azt, csak az elads folyamn bontakozik ki eltte. Ennek k
vetkeztben a cselekmny alakulsa feszltsget kelt a hallgatsgban. Az
eurpai drma ezt a Terentius kezdte jtst vette t.
Prolgusainak nagy rszt az az irodalmi vita tlti ki, amelyet a collegium
poetarum vezetjvel, Luscius Lanuviusszal folytatott. Lanuvius irigyelte ifj
plyatrsa sikert, s tekintlyt az albbi vdakkal kvnta alsni: Terentius
contaminatival dolgozik, azaz tbb darabbl alkot egyet. Tovbb a beszlt
nyelvet hasznlja, s plagizl, amennyiben olyan darabokat is feldolgoz, ame
lyeket mr korbbi rmai komdiark is felhasznltak. A contaminatio
krdsben Terentius elismeri, hogy azAndriban egy msik menandrosi m
bl, a Perinthibl vett t rszleteket, de azzal vdekezik, hogy ezt ms latin
kltk is megtettk mr. A plgium vdjra azt feleli, hogy az Eunuchsban
tvette ugyan a katona s a parazita alakjt a Kolaxbl, de nem volt tudomsa
arrl, hogy ezt a darabot mr msok is feldolgoztk. Az Adelphoeba olyan
rszleteket illesztett be, amelyeket Plautus mellztt. A stluskritikra kriti
kval vlaszol: Lanuvius ugyan jl fordt, mgis a j grg darabokbl rossz
latin darabokat csinl. Mindezek a vdak azt mutatjk, hogy a korabeli iroda
lomkritikban nem volt egysges felfogs a grg mvek feldolgozsval kap
csolatban.
Egy msik, szemlyesebb jelleg vd is rte: azt terjesztettk rla, hogy
nem nllan rta darabjait, hanem kt elkel prtfogja, Scipio Aemilianus
s Gaius Laelius kzremkdsvel. Terentius vdekezsl csak azt jegyzi
meg az Adelphoe prolgusban, hogy az effle hresztelsek a kedvre van
nak, mert az tnik ki bellk, hogy komdii olyan szemlyeknek is tetszenek,
akiket mindenki tisztel s szeret. Ez utbbi vd Terentius letrajzban is sze
repel, s Cicero is emlti (Ad Atticum 7, 3, 10).
Terentius, mint a fentiekbl mr sejthet, a mvelt grgbart rtegek sz
mra rta komdiit. Ennek kvetkezmnye, hogy a Scipik humanizmusesz
mnyt szlaltatja meg darabjaiban. Klnsen megmutatkozik ez a trek
138

vse alakjainak finom llektani jellemzsben s a cselekmny rnyalt s bo


nyolult szvsben. Jl megfigyelhet ez az j szellemisg s cselekmnybo
nyolts mindegyik darabjban.
Andria - (Androsi lny). Menandros Andrijnak feldolgozsa, kiegszt
ve ugyanezen szerz Perinthia c. darabjbl vett rszletekkel. Pamphilus, a
szerelmes ifj teherbe ejti Glyceriumot, de apja, Simo mst szn neki fele
sgl, mgpedig Chremesnek Philumena nev lnyt. De amikor Chremes
megtudja, hogy Pamphilusnak mr van kedvese, hallani sem akar a hzas
sgrl, s Pamphilus apja is haragra gerjed. m a humnus megrts vgl
mgiscsak megtermi gymlcst, radsul az utcalnynak vlt Glyceriumrl
kiderl, hogy tiszta erklcs s - ami nem kevsb fontos is Chremesnek
a lnya. Pamphilus teht felesgl veheti. Elszr 166-ban adtk el a ludi
Megalensesen.
Hecyra - (Anys). Eredetijt a karystosi Apollodros rta. Feldolgozsakor
Terentius Menandros Epitrepontes c. komdijbl szvtt bele rszleteket.
Ebben is Pamphilusnak hvjk a szerelmes ifjt, aki felesgl vette Philument, de az eskv utn rgtn elutazott, nem is rintve ifj hitvest. Kzben
kiderl, hogy Philumena terhes. Pamphilus apja, Laches, mit sem tudva, azt
gondolja, hogy a fiatalok elhideglsnek oka felesge, Sostrata, az anys. Pe
dig a valsgban egszen ms a helyzet. Amikor Sostrata megtudja, hogy me
nye terhes, maghoz veszi, segti, polja. A fiatal frj hazatrtekor Philumena
ppen szl. Mr-mr tetzik a botrny, amikor az ifj frj szeretje, egy
Bacchis nev utcalny mindent megold. Visszaadja azt a gyrt, amelyet
Pamphilus adott neki, miutn egy nnepnapon megerszakolta a sttben
Philument s elvette gyrjt. Ebbl kiderl, hogy egykor Pamphilus ksb
bi felesgt erszakolta meg, s a megszletett gyermek az v. Tstnt viszszafogadja hitvest, akinek boldogsgt a humnus utcalny ugyangy egyen
gette, mint gonosznak hitt anysa. A Hecyrt ktszer is el akartk adni 165ben a ludi Megalense sen, de sikertelenl, mg vgl 160-ban L. Aemilius
Paulus temetsn sikerlt vgigjtszani.
Heautontimorumenos (Az nknz). Menandros azonos cm darabjnak
tdolgozsa. Az reg Menedemus kemny munkval gytri magt, s nagy
bnata, hogy fia, Clinia egy utcalnyt, Antiphilt szereti. Dhben katonnak
kldi fit, aki titokban visszatr s Clitipho nev bartjnl hzdik meg, aki
viszont a Bacchis nev utcalnyt imdja. A fiatalok ravasz cseleket sznek
egy Syrus nev rabszolga segtsgvel. Vgl kiderl, hogy a zlltt utcalny
nak hitt Antiphila Clitipho nvre, ezrt a fiatalok, Clinia s Antiphila egybe
139

kelhetnek. Clitipho is tisztes hzassgot kt, gy a genercis konfliktusok b


ksen megolddnak, hla a szerepl szemlyek megrt humanizmusnak.
163-ban mutattk be a ludi Megalensesen.
Eunuchus - (A herit). Menandros azonos cm komdija alapjn kszlt,
beleszve ugyanezen szerz Kolax c. darabjbl nhny jelenetet. 161-ben ad
tk el a ludi Megalensesen. Bonyolult cselszvseken s felismersen ala
pul komdia. Elemzst 1. lentebb.
Phormio - (Az lsdi). Chremes fivre, Demipho, klfldre utazott, Athn
ban hagyvn fit, Antipht. Chremes szintn tvol van, s fia, Phaedria egy hrtslnyt szeret. Chremesnek viszont kt felesge van: az egyik Lmnoson l
lenyval, a msik Athnban fival. A lmnosi asszony Athnbe jn, ott meg
hal, a vele egytt rkezett lenya temeti el. Antipho megltja e lenyt s bele
szeret. A kt reg hazarkezik, meghallja a trtnteket s dhng. Vgl
Chremes harminc mint ad Phorminak, az lsdinek, hogy vegye felesgl
a lmnosi lnyt, nem tudvn, hogy sajt lnyrl van sz. A fiatalok az gy
szerzett pnzen a hrfslnyt vsroljk meg. Vgl sok bonyodalom utn ki
derl, hogy a lmnosi lny Chremes trvnytelen lenya, s gy a fiatalok egy
bekelnek. m az is kiderl, hogy mindenki j, mg az reg Chremes is, aki
nek kt felesge volt. A Phormit szintn 161-ben mutattk be a ludi Romanin.
Adelphoe - (A testvrek). Menandros azonos cm komdijnak feldolgo
zsa, kiegsztve Diphilos Synapothnskontes c. darabjnak egy jelenetvel.
A szigor s lett kemny munkban tlt Demenak kt fia van. Az egyi
ket, Ctesipht, falusi birtokn sajt kpre s hasonlatossgra neveli, lefog
lalva munkval, a msikat viszont a vrosban szabad elvek szerint l testv
rnek, Micinak adja rkbe, aki fogadott fit, Aeschinust az szinte szabad
sg szellemben neveli. Felnnek a fik, s kitr a botrny, amelynek okozja
Aeschinus. Br elcsbtotta Sostrata lenyt, Pamphilt, mgis betr egy bor
dlyba, s onnan megszkteti a Bacchis nev utcalnyt. Csakhogy Aeschinus
nem nmagnak szerzi meg a szp kurtiznt, hanem testvrnek, Ctesiphnak,
aki titokban be-beszkik a vrosba. A szeld Micio segti a fiatalokat: kszs
gesen megengedi, hogy Aeschinus felesgl vegye Pamphilt. Elrkezik az
eskv, mindenki boldog, csak a szigor reg, Demea tnfereg magra marad
va, mert knytelen rbredni arra, hogy mg a szigoran nevelt fia is cserben
hagyta, st mi tbb, rszedte. gy gytrdik mindenkitl elhagyatva, amikor
reszml, hogy jt kell tennie msokkal, ha azt akarja, hogy szeressk. Erre
hirtelen megvltozik, mindenkinek a kedvben jr, ajndkokat osztogat, st
Micit is rveszi, hogy vegye felesgl Sostratt, szabadtsa fel rabszolgit,
140

adomnyozzon nekik birtokot. Mikor megkrdezik tle, mirt teszi ezt, azt fe
leli, hogy bemutassa, milyen knny elnzssel s adomnyokkal a szeretetet
megvsrolni. Knny, de veszlyes.
E befejezs sok fejtrst okozott az rtelmezknek. Egyesek szerint Demea
ad absurdum viszi Micio szabad elveit, ezrt e komdia paradox helyzettel fe
jezdik be. Msok gy vlik, hogy Terentius az emberi termszet tiszteletben
tartst hangslyozza a nevelsben, nem az nmagrt val szabadossgot. Is
mt msok szerint, ha egyltaln valami kihmozhat ebbl a darabbl, akkor
az csak annyi, hogy a gyereknevels kockzatos vllalkozs, brmilyen elven,
brmilyen filozfin alapuljon is. A. S. Gratwick gy tli, hogy Micibl a
vgn ostoba fajank lesz, pldul akarata ellenre meghzasodik, s Demea
nyeri el egyttrzsnket. Marti E. gy tartja, hogy Terentius Demea alak
jban a Cato-fle kemny, Micio alakjban pedig a Scipio-fle szabadabb ne
velsi elvet tkzteti. Taln helyesebb a szigoran rtelmezett sztoicizmus s
epikureizmus alapjn ll nevelsi elvek tkztetsre gondolni. Az elbbi
ilyen rtelmezsben nem szmol elgg az emberi termszettel, az utbbi pe
dig a rmai hagyomnyokkal, ezrt Terentius szerint mereven alkalmazva
mindkett kros kvetkezmnyekkel jr. E veszly csak gy kerlhet el, ha
a kettt tvzzk.

4. A herit (Eunuchus)
Terentius szvevnyesebben bonyoltja komdii cselekmnyt, mint Plautus.
Jl kitnik ez A herit cm darabjbl, amelynek fszereplje a nemes lelk
Thais, a mvelt kurtizn. Br szvbl szereti Phaedrit, egy gazdag athni pol
gr fit, mgis arra kri, hogy utazzk el nhny napra, mert ezt az idt egyik
rgi kedvesvel, Thraso katonval kell tltenie. Krst azzal indokolja meg,
hogy anyja egyszer egy kis rabszolgalnyt kapott ajndkba, Pamphilt, akit
gy nevelt, mint sajt gyermekt. Anyja halla utn azonban a lnyka kapzsi
nagybtyja tulajdonba kerlt. Tle vletlenl Thraso vette meg a csinos, im
mr tizenhat ves lenyt. s most vratlanul Thraso Athnba rkezett, s azzal
a krssel fordult hozz, hogy ha vele tlthet nhny napot, neki ajndkozza
a kislnyt. Thais rmmel vette az ajnlatt, mert a kislnyt hgaknt szeret
te s attl flt, hogy a durva lelk Thraso szemet vet r. De ms indoka is van:
megtudta, hogy a lny btyja itt l Athnban, s srtetlenl szeretn vissza
szolgltatni neki Pamphilt. Phaedria eleinte nem akarja elhinni neki ezt a tr
141

tnetet. Arra gondol, Thais nem szereti mr, ezrt akarja eltvoltani. Bizal
matlansga elszomortja Thaist, de legfkppen az bntja, hogy Phaedria a
tbbi nhz mrve tli meg t. Mindezt az els felvonsbl tudjuk meg, de
az igazi bonyodalmak mg csak ezutn kvetkeznek.
A msodik felvons elejn j szerepl rkezik, az lsdi Gnatho. Vele kl
di el Thraso a szp Pamphilt Thaisnak. Ugyanebben az idben rkezik oda
Phaedria ccse, Chaerea. Megltja a szzet, els ltsra beleszeret, s minden
gondolata az, hogyan kerlhetne a kislny kzelbe. Az alkalom nem vrat so
kig magra, tudniillik Phaedria mgiscsak rsznja magt, hogy elutazik egy
idre, de elbb mg kedveskedni akar Thaisnak: ajndkknt elkld neki egy
reg herket s egy kis szerecsen rabszolgalnyt. Szolgjnak, Parmennak
kell tksmie az ajndkokat Thaishoz. A ravasz szolga ltva, hogy Chaerea
mennyire szerelmes Pamphilba, megsznja t, s azt tancsolja neki, vegye
magra a herit ruhjt, s t viszi el az reg helyett Thais hzba. A csere
sikerl. Thais nem vesz szre semmit, s a herknek hitt Chaerea azt a felada
tot kapja, hogy Pamphilt szolglja. A heves ifj nem tud uralkodni magn, s
az els adand alkalommal meggyalzza a kislnyt. Lehiggadva tudatra b
red borzalmas tettnek s ijedtben elmenekl. A bonyodalmat csak fokozza,
hogy kzben megjelenik Pamphila btyja, st a kislny egykori dajkja is, bir
tokban azokkal a bizonytkokkal, amelyekbl egyrtelmen kiderl, hogy
Pamphila valban az ifj hga, teht szabadon szletett athni polgrlny.
Kzben Thraso katona kveteli jogait, de Thais nem engedelmeskedik, s
sszevesznek. Thraso el akarja vinni Pamphilt, de a leny btyja, Chremes
kzbelp, s a katona knytelen meghtrlni. Az tdik felvons elejn Thais
megtudja, hogy valami nagy baj trtnt Pamphilval, s a herk is eltnt.
A szolgl elrulja neki, hogy a herk Chaerea volt, Phaedria ccse, s meg
gyalzta a lenyt. Alighogy ez kiderl, jn Chaerea. Thais elbb leszidja, de
mikor megtudja, hogy Chaerea szerelembl tette, amit tett, megenyhl s ezt
mondja neki:
Polluxra, rte megbocstok most neked,
Hisz nem vagyok annyira kszv, sem oly buta:
mit tesz szeretni, hogy ne tudjam. Chaerea.
(870-81; fordtotta Krpty Csilla)

Chaerea arra kri Thaist, segtsen neki, hogy megkapja Pamphilt felesgl.
Kzben azonban megrkezik Parmeno, a gonosz szolga, s Thais azt mondja
142

neki, hogy Chaeret elfogtk, s mr a parznk bntetst szenvedi. A szol


ga megrml e rettenetes bntets hallatn, de nincs ideje maghoz trni, mert
ekkor betoppan a szerelmes ifjak apja, Laches, tanyasi jszgrl. Parmeno
flelmben elmondja, hogy Chaeret elfogtk s megktztk. Az apa szintn
megrml, s berohan Thais hzba, hogy megakadlyozza a tragdit. m a
hzban azt ltja, hogy fia srtetlen, s el akarja venni Pamphilt. rmben
beleegyezik, st Thaist is prtfogsba veszi. Mr-mr minden elsimul,
Chaere lesz Pamphila, Phaedri Thais, de ekkor jra betoppan Thraso s
Gnatho. A ravasz Gnatho megmagyarzza Phaedrinak, hogy elnys lesz
szmra, ha vetlytrst is odaengedi olykor Thaishoz, mert Thaisnak sok
pnzre van szksge, s ennyit fizetni csak a katona tud:
Csak arra gondolj: kedveseddel, Phaedria,
vgan ltek, eddegltek fnyzen, s hogy a
pnz, amit adj, kevs; Thaisnak meg sokat kell kapnia!
Hogy szerelmed is segtse, s hogy magad se kltekezz:
senki sincs, ki rvalbb vagy hasznosabb, mint ppen .
Mert elszr: van mit adjon, s bkezbben senki sem ad;
s sletlen, rusnya, lusta, jjel-nappal horkol is.
Hogy szeretd belszeret, ne flj: kirgod brmikor ezt.
(1073-1080; fordtotta Krpty Csilla)

Phaedria beleegyezik, s mindenki megelgedsvel r vget a darab.


A herit c. mben jl megfoghat Terentius feszltsgteremt mvszete.
A darab els felben a feszltsg forrsa az, hogy Pamphila szabadon szle
tett polgrlny-e avagy kznsges rabszolga. A nzk mr a darab elejn
sejthetik, hogy Pamphila polgrlny, de ez a sejtsk csak a darab vge fel
nyer bizonytst. Chaerea viszont rabszolgnak tartja, ezrt minden aggoda
lom nlkl magv teszi, mihelyt erre megaddik a vrva vrt alkalom. Ami
kor viszont megtudja, hogy polgrlnyt becstelentett meg, rettenetesen meg
rml, hogy a parznk bntetst kell elszenvednie. Thais megrt humaniz
musa azonban jra fordt mindent. Parmeno s a falurl hazarkez papa nem
tudja ezt, st Thais szolglja azt hazudja nekik, hogy Chaeret rajtakaptk, s
most hajtjk vgre rajta a megrdemelt bntetst. A nzk, akik mr mindent
tudnak, most mr azon szrakoznak, hogy Parmeno s az apa mennyire meg
vannak rmlve, feleslegesen. A darab msodik felben teht a helyzetkomi

143

kum a humor s a feszltsg forrsa. A herit klnlegessge teht abban van


ogy plautusi vonsok is megjelennek benne, egyrszt az emltett helyzetko
mikum, msrszt az ostoba s dicsekv Thraso katona s hazudoz lsdije
Gnatho, akik emlkeztetnek a plautusi A hetvenked katona fhsre s szol
gjra. Nagy meglepets lehetett a nzk szmra a darab befejezse is: a haa n szerelmes Phaedria vgl beleegyezik, hogy imdott kedvest meg
ossza az ostoba, de gazdag Thrasval. Mindez azt jelenti, hogy Terentiusnak
ez a darabja plautusi vonsokkal rendelkezik, s taln ez az oka annak, hogy
hromszor is eladtk, s mindig sikerrel (v. Terentius lete 3).
Terentius kifinomultabb nyelven r, mint Plautus. A mvelt rtegek trsal
gsi nyelvt alkalmazza megtiszttott formban, vlasztkosn. A ritkn elordulo szavakat kerli, s e tekintetben Caesar elfutrnak tekinthet A kife
jezs tmrsge s vilgossga purizmussal prosul, ezrt stlust ksbb is a
latinossg mintakpnek tekintettk. Prolgusai arrl rulkodnak, hogy alapos
retorikai mveltsggel rendelkezett. A szabatossgra, rvidsgre val trekv
snek eredmny az a sok tall megfogalmazs, amelyeket mr az korban
szlligeknt ismertek: Dictum, factum - A szt tett kvette (Andr 381)
Sap,nt, sat - A blcsnek ennyi elg (Phorm. 541), Fortes fortuna adiuvat
-A batrakat segti a szerencse (Phorm. 203), Quot homines, tot sententiae annyi Vlemny fPhorm- 454) LuPus in fabula - A farkas a me
seben (Ad. 537), Amantium irae amoris integratiost - A szerelmesek civakodasa a szerelem megjulsa (Andr. 555), Senectus ipsa est morbus - Az reg
sg maga is betegsg (Phorm. 575), Tacent, satis laudant - Hallgatnak elg
g dicsrnek (Eun. 476), Homo sum: humani nil a me alienum puto - Ember
vagyok, semmi emberi dolgot nem tartok magamtl idegennek (Heaut. 77).
A menandrosi tredkek s a megfelel terentiusi helyek egybevetse is azt
mutatja, hogy Terentius gyakrabban alkalmaz retorikus fordulatokat mint
Menandros Elegns nyelvi tisztasgnak ksznheti, hogy hamarosan beke
ni t az iskolai oktatasba, tovbb annak, hogy kerli a durva szitkokat s vic
ceket helyettk finom irnit s elhallgatst alkalmaz. Kedveli az -io vg
absztrakt fneveket, s gyakran hasznl mellkneveket metaforikus rtelemben
lelki folyamatok brzolsra.
Plautustol elteren csak ritkn alkalmaz canticumot, s ezeknek verselse
sokkal egyszerbb, mint Plautusnl: tbbnyire jambikus senariusokat s tro
chaikus septenariusokat hasznl. De kedveli a jambikus octonariust - ezt
gyakrabban alkalmazza, mint Plautus -, a jambikus septenariust s a trochai
kus octonariust is. Verselse ugyanolyan elegns, mint nyelvezete.
144

A ketts cselekmnyt nem alkalmazta elszr, de mivel szinte mindegyik


darabjban megtallhat, felteheten tudatosan hasznlta. Taln mert kzn
sge tbb cselekmnyt ignyelt, s maga is komoly feladatot ltott abban,
hogy bonyolultabb szvet cselekmnyt teremtsen. Ilyen clbl fordul oly
gyakran a contaminatio fogshoz. Tbb, de rvidebb monolgot epit be
darabjaiba, mint Plautus, s ezeknek clja legtbbszr az, hogy a kvetkez
jelenetet llektanilag elksztsk. Egybknt is kedveli a llektani jellemzest
Gyakran vonultat fel darabjaiban ellenttes jellem prokat, de e szereplk
jelleme nem statikus, hanem kpes a vltozsra, fejldsre. Pamphilus Az
anysban knynyelm szeretbl szintn szeret frjj es csaladapava v
lik, a rideg Demea vgl beltja, hogy ha meg akarja tartani gyermekei szeretett, neki is szeretette mltv kell vlnia.
Terentius teht jt volt mind stlusban, mind a cselekmny szoveseben,
mind darabjainak humnus szellemisgben. Ugyanakkor engedett a mve t
rmai kznsg zlsnek is. Ez utbbi clt szolglta a contaminatwv sz
vevnyesebb tett cselekmny, s e tekintetben a rmai hagyomnyt kvet
te A grg darabok tdolgozsban a kzputat vlasztotta a gorog eredetitl
sok mindenben eltr Naevius, Plautus s a grg eredetit hen fordtani k
vn Luscius Lanuvius kztt. Hogy jobb mdszert vlasztott, mint Luscius
Lanuvius, azt taln elgg szemllteti az a tny, hogy Lanuviusnak szinte meg
tredke sem maradt fenn, nemhogy egsz komdija. Persze az is elkpzel
het hogy valban olyan rossz klt volt, amilyennek Terentius lefesti, s ez
volt az oka annak, hogy ksbb nem olvastk. Hasonl rtktletet fejezhet
ki Volcacius Sedigitus, amikor Terentiust a hatodik, Lusciust pedig a kilence
dik, teht lnyegben az utols helyre tette, mert Enniust csak rgisg miatt
emltette meg az utols helyen.
Terentiusnak sajt korban nem volt akkora sikere a sznpadon, mint Plautusnak, de idnknt eladtk. Viszont darabjai bekerltek az iskolai oktatasba,
s a korabeli irodalomkritika is sokat foglalkozott vele mg a ks csaszarkorban is. Hatst gyakorolt a ksbbi rmai kltkre, Catullusra s Horatiusra.
Donatus kommentlta darabjait, s kommentrjt az utkor megrizte Teren
tius darabjaival egytt. A kzpkorban is a npszer rmai szerzk kze tar
tozott. A darabjaibl rad erklcsi mltsg, a hzastrsi szeretet ertekeine
felmutatsa, a ni llek finomsgnak brzolsa s megrtse, a vgleteket
kerl humnus pedaggija minden korban olvaskra talalt.

145

Bibliogrfia
Ae. Donatus kommentrja. Kiadta P. Wessner. Leipzig, 1902-1908.
Huszti J.: A Heautontimorumenosprologushoz. EphK 37 (1913) 180- 184.
Huszti J.: A Terentius-kritika az korban. EphK 39 (1915) 19-34.
E. Reitzenstein: Terenz als Dichter. Leipzig, 1940.
I rencsnyi-Waldapfel I.: Terentius vgjtka L. Aemilius Paulus temetsn. Antik
Tanulmnyok 4 (1957) 1-28.
H. Hagendahl: Latin Fathers and the Classics. Gteborg, 1958.
Marti E.: Terentiana. Antik Tanulmnyok 7 (1960) 27-36.

P. Ferenti Afri Phormio. Latinul s magyarul. Fordtotta, a jegyzeteket s a ksr


tanulmnyt rta Marti E., Trencsnyi-Waldapfel I. bevezet tanulmnyval. Buda
pest, 1961.
R. Kauer-W. M. Lindsay-O. Skutsch: P. Terenti Afri Comoediae. Oxonii, 1965.
H. Strassburger: Der Scipionenkreis. Hermes 94 (1966) 60. skk.
I'.. Lefvre: Die Expositionstechnik in den Komdien des Terenz. Darmstadt, 1969.
H. Gelhaus: Die Prologe des Terenz. Heidelberg, 1972.
K. Bchner: Das Theater des Terenz. Heidelberg, 1973.
Tegyey I.: Terentius Adelphoe. Auctores Latini XVII. Budapest, 1973.
S. M. Goldberg: Understanding Terence. Princeton, 1986.
A. S. Gratwick: Terence, The Brothers. Warminster, 1987.
I egyey I.: Terentius s kznsge. In: Malkots - eszttikum - kznsg az antikvi
tsban. Debrecen, 1988, 51. skk.
K. Dr: Terence and Luscius Lanuvius. Acta Antiqua 22 (1989) 283-297.
M. von Albrecht: Geschichte der rmischen Literatur. Bern, 1992,1.
F. Callier: Lapense de Trence. Hritage et romanit. Paris, 1992.

Fordtsok:
Terentius vgjtkai. Fordtotta Kis Sndor. Budapest, 1895.
Az androszi lny, Az anys, A herit. Rmai vgjtkok. Budapest, 1951. Fordtotta
Krpty Csilla.

146

XI. A drma fejldse

1. Pacuvius lete s mvei


Marcus Pacuvius Kr. e. 220-ban szletett Brundisiumban, s meghalt 130-ban
Tarentumban, teht kereken 90 vet lt. Anyja Ennius nvre, apja pedig oszk
szrmazs volt. Egy Tarentum melletti rmai kolniban ntt fel, s szocilis
krnyezete miatt fel lehet ttelezni, hogy is, mint nagybtyja, Ennius, hrom
nyelven beszlt: oszkul, latinul s grgl. Feltehetleg mg Tarentumban
tanult festszetet, mert 200 tjn Rmban mr mint fest s tragdiar tev
kenykedett. Idsebb Plinius szerint a frum Boariumon lev Hercules-templomban mg az korban is riztk egyik kpt (Naturalis historia 35, 19).
Varro menipposi szatrinak tredkei kztt maradt fnn egy bizonyos Pom
pilius klt disztichonja, amelybl kiderl, hogy Pacuvius Ennius tantvnya
volt (356). Ebben nincs semmi klns, hiszen a klti mestersg elmlett s
mfogsait egy j tant vezetsvel knny volt elsajttani, s a nagybcsi
Enniusnl jobb tantra nem akadhatott volna. Mint a hres Ennius rokona,
nagy tiszteletnek rvendett Rmban.
Pacuvius mintegy nyolcvanves korig Rmban lt s tevkenykedett. Ek
kor egszsgi okokra hivatkozva visszavonult Tarentumba. Gellius szerint
az ifj Accius itt megltogatta, s felolvasta neki Atreus c. tragdijt. Pacu
vius meghallgatva a darabot, megllaptotta, hogy az jl hangzik s hatsos,
de kiss kemny: nincs elgg kirlelve (13, 2). Accius meggrte neki, hogy
ksbbi darabjait majd jobban kidolgozza. E hagyomny azt sejteti, hogy az
utkor Pacuvius s Accius drmari tevkenysgt sszekapcsolta. Ugyan
csak Gellius kzli srverst azzal a megjegyzssel, hogy szerny, tiszta, s
mlt vlasztkos komolysghoz (1, 24, 4):
Ha srget is, ifj, utad, kr e k,
Hogy nzd meg, s olvasd t a rja rtakat.

147

A klt, Marcus Pacuvius csontja itt


Pihen. Hogy tudd meg, vgyam ez volt. g veled!
(Fordtotta Murakzy Gy.)

Pacuvius egyetlen mfajra, a tragdira sszpontostotta tehetsgt. Vannak


ugyan antik utalsok arra is, hogy saturkat rt volna, de ezek a hradsok
bizonytalanok. Az egy mfajban val alkotsra Plautus, Statius s Terentius
pldja is indthatta, de kzrejtszhatott ebben festi tevkenysge is. Feltn
viszont, hogy hossz lete folyamn arnylag kevs darabot rt. Mindssze 13
tragdijnak a cmt ismerjk biztosan, s mintegy 450 sornyi tredke maradt
rnk. Cmei arrl tanskodnak, hogy egyrszt kvette a rmai hagyomnyt, az
az olyan tmkat is feldolgozott, amelyeket mr latin klteldei is sznre vit
tek. gy versenyre kelt Livius Andronicusszal (Hermiona, Teucer, Armorum
ludicium), illetve Enniusszal (Armorum iudicium, Orestes, Teucer). Msrszt
eltrt a rmai hagyomnyoktl, amennyiben a trjai mondakr tmit j oldal
rl kzeltette meg (Chryses, Dulorestes, Iliona), vagy egszen j trtneteket
vlasztott (Antiopa, Pentheus, Atalanta, Periboea). Abban is nll, hogy nem
Euripids a legfbb mintja, hanem Sophokls: Chryses, Hermiona, Niptra.
Kt darabjnak grg elzmnyt nem ismerjk (Iliona s Medus). Ez utbbi
ak esetben taln az Euripids utni tragdia hatsval szmolhatunk.
Amennyire ez tredkeibl megtlhet, Pacuvius szabadon adaptlta a g
rg eredetit. Alkalmazta a contaminatiot: egy-egy tragdijt ms darabokbl
vett jelenetekkel sznestette. Klns gondot fordtott a jelenetek hatsoss
gra s a cselekmny szvevnyes bonyoltsra.
Tredkeinek szkszletbl s stlusbl kitetszik, hogy a tragikus nyelvet
gazdagtotta. Rszint archaikus formkat alkalmazott, pldul:
ques snt is?- Ignoti, nescio ques ignobiles.
Kik ezek? - Ismeretlenek, valamifle aljanp. (221. R.)
rszint j szavakat alkotott:

Nerei repandirostrum incurvicervicum pecus


Nreus lapos orr, grbe nyak nyja. (408. R.)

148

vezette be az irodalomba a -gena, -genus vgzds mellkneveket, s


eltrbe kerlnek nla a -tud vg fnevek.
Pacuvius veti fel elsknt a szellemi foglalkozs mint ltforma lehetsgt.
Antiopa c. tragdijban Zethus, a gyakorlati gondolkods gazda s vadsz
az aktv tevkenysgben tlttt letet magasztalja, s eltli a mvelt Amphion
zeneszeretett. Amphion viszont a szellemi foglalkozst, a zene szeretett
hangslyozza s vdi. E darab kzkedveltsgt jl pldzza a Rhetorica ad
Herennium, amely az rvelssel kapcsolatban gy hivatkozik r: gyelni kell
arra is, hogy... az egsz tmt megvltoztatva ne trjnk t msra, ahogy
Pacuviusnl Zethus s Amphion teszik: a zenrl kezdett vitjukat a blcses
sg lnyegvel s az erny hasznossgval fejezik be. (2, 27, 43)
Tbb tragdijban fontos szerepet jtszanak a genercis ellenttek, a sz
lk s gyermekek kztti sszetkzsek: Antiopt majdnem sajt fiai pusz
ttjk el, a Medusban Medea majdnem megli sajt fit, a Niptrban Odysseust Circtl szletett fia, Telegonus sebzi hallra stb. gy tnik, Enmus
unokaccse trezte azt a veszlyt is, amelyet nagybtyja, a hres klt jelen
tett szmra.
Darabjainak intellektulis erejt sejtetik azok a tredkek, amelyekben filo
zfiai spekulcival tallkozunk. Szintn A C. Herenniusnak ajnlott Retori
ka idzi a kvetkez tredkt:
Zord a Vgzet, vaksi, dre - mondja nmely blcsel -,
ll egy durva sziklagmbn, mely sznetlenl forog;
ezt a Sors amerre dobja, arra hull a Vgzet is.
Vaknak vlik, mert gyakorta meg se nzi, kit ksr;
dre szval illetik, mert durva, ktes, ingatag;
zordon hre kelt: a szpet, rtat el nem ismeri.
Ms blcselk meg azt tantjk: Vgzet, Sors nem ltezik,
nincs egyb silny korunkban, mint a Vletlen Szeszly.
Tbb igazsg rejlik ebben s erre int az let is,
mert Orests, br kirly volt, koldus lett belle is,
m hajtrs okozta, nem a Vgzet s a Sors.

(2, 23, 36)


Pacuvius darabjait sokig jtszottk, pldul az Armorum iudiciumot a Cae
sar temetse alkalmbl rendezett jtkokon. Cicero a legnagyobb rmai tra-

149

gikusnak tekintette (De opt. gen. 2), Quintilianus pedig poeta doctusnak (10,
1, 97). Varro szerint a fennklt szbsg jellemezte stlust (Gellius 6, 14, 6).
Nzetnek igazt ltszik bizonytani az a rszlet, amelyet Fronto idz
Favorinusnak, hogy kimutassa: mennyire gazdag a latin nyelv a sznrnyalat
ok kifejezsben:
Cedo tuumpedem mi, lymphis flavis fulvum ut pulverem
manibus isdem, quibus Ulixi saepe permulsi, abluam,
lassitudinemque minuam manuum mollitudine.
Add a lbad kedvesem, hogy szke vzzel barna port
hadd mossam le kt kezemmel, mint egykor Odysseust.
Hadd enyhtsem lankadtsgod lgy kezemmel simogatva.
(Gellius 2, 26, 13)

2. Accius lete s mvei


L. Accius Pisaurumban szletett Kr. e. 170-ben; apja felszabadtott rabszolga
volt. is hossz letet lt, mint Pacuvius: 86 eltt halt meg, teht a fiatal Ci
cero mg szemlyesen ismerhette. Abban az idben kerlt Rmba, amikor
Krats hatsra fellendltek a grammatikai s a retorikai stdiumok. Ennek
ksznheten kivl kpzst kapott mind grammatikbl, mind retorikbl.
Klt s tuds volt egy szemlyben. Sznokknt azonban nem kvnt tev
kenykedni a Forumon, s ezt azzal indokolta meg Quintilianus szerint , hogy
tragdiiban a szereplk azt mondjk, amit akar, a Forumon viszont ellenfe
lei azt mondank, amit nem akar (5,13,43). Ciceri hagyomny szerint har
mincves korban versenyre kelt a nyolcvanves Pacuviusszal (Brutus 229).
Miutn Pacuvius visszavonult Tarentumba, Accius maradt Rmban az nne
pelt tragdiar. Apr termett nagy ntudata ellenslyozta. A collegium poe
tarum szkhelyn, a Minerva-templomban risi mret szobrot llttatott ma
gnak (Plinius, Naturalis historia 34, 19). Ugyanitt nem llt fel Iulius Caesar
Strabo eltt, aki tekintlyes hadvezr volt, mert magt mint klt nagyobbnak
rezte nla (Valerius Maximus 3, 7, 11).
Accius tvol tartotta magt Ennius hatstl s a Scipiktl. Iunius Brutus
Callaicus volt a patronusa, aki sokat ptkezett, s az ltala llttatott pleteket
150

Accius ltta el feliratokkal versus Satumiusban. Prtfogjnak dicssgt k


vnta regbteni azzal is, hogy Brutusrl, a kztrsasg megalaptjrl rt
egy praetextatt. 135 krl elutazott Kis-zsiba, megltogatta Pergamont,
amely ez idben a kultra egyik fontos centruma volt hres iskolkkal s
knyvtrral, amelynl csak az alexandriai volt nagyobb.
Accius a szakr s a szpr ernyeit egyestette magban. Mint filolgus
s irodalomtuds is jelents mveket alkotott. Didascalia c. mvben, amely
kilenc knyvbl llt, drmatrtneti s kronolgiai krdsekkel foglalkozott.
E munka risi rdeme abban volt, hogy a grg irodalomtrtneti kutatso
kat npszerstette Rmban, gy Aelius Stilo, Cicero s Varr elfutrnak
tekinthet. De az sem elhanyagoland, hogy a grg irodalomtudomny md
szereit a grg s a rmai irodalom tanulmnyozsra alkalmazta, s ezzel
hangslyozta, hogy a grg mellett ltezik mr nll rmai irodalom is.
Hasonl tudomnyos krdsekkel foglalkozott Pragmatica c. mvben.
Csekly szm tredkbl gy tnik, hogy mvnek kzppontjban a
kltszet s az eladsmd llt. Mindkt m tredkei kztt verses sorok
is elfordulnak, s ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy e mvekben a przai s
a verses formt vltogatta. Tudunk mg Parerga s Annales cmen emlegetett
munkirl, az elbbit jambikus senariusban, az utbbit hexameterben rta, de
a kevs szm tredk nem teszi lehetv, hogy meghatrozzuk tmjukat s
mfajukat.
Accius mint klt a tragdit mvelte: tbb mint negyven tragdijnak a
cmt ismerjk, s mintegy 700 sornyi tredke maradt rnk. Pacuviustl elt
ren Euripids volt a f mintja, utna Sophokls; Aischylost csak elvtve
vlasztotta mintul. Tragdiinak tmit igen szles mondakrbl vlasztotta.
Br a trjai mondakr ll eltrben nla (Achilles, Aegisthus, Agamemnonidae
stb.), mertett a thbai s ms, ezektl eltr mondakrkbl is, pldul And
romeda, Athamas, Medea, Meleager, Tereus. Fennmaradt tredkeit ritkn
szembesthetjk a grg eredetivel. Ahol erre lehetsg addik, pldul Bac
chae s Euripids Phoenissae c. tragdija, Sophokls Antigonja s Aischylos Promtheusa esetben, Accius igen nllnak mutatkozik: elszakad
az eredetitl. De feldolgozsai eltrnek a korbbi rmai feldolgozsoktl is,
pldul Medea c. tragdija eltr Ennius azonos cm darabjtl, de ugyanez
mondhat Telephus s Clutemestra c. darabjrl. Brutus s Decius c. praetextatihoz valsznleg Ennius Annalesbl mertett anyagot. Az utbbi tm
jt Publius Decius Mus nfelldoz halla szolgltatta a sentinumi csatban,
Kr. e. 295-ben.
151

Fennmaradt tredkeinek nyelvezete csiszolt s vlasztkos. Epigramma


ti kus tmrsg mondsaibl tragikus ptosz rad: natis sepulchro ipse est
parens (226. R.) - maga a szl srul szolgl szltteinek; oderint, dum
metuant (203-204. R.) - gylljenek, csak fljenek. Accius tuds klt volt:
irodalomtudomnyi tanulmnyait hasznostotta tragikus kltszetben. Sok
tredkben megfigyelhet az allegorikus rtelmezsre val trekvs, k
lnsen a mtoszok terletn. Monumentlis alakjainak szilrd jelleme nagy
ban hozzjrul a tragikus vgkifejlethez. Telephus, br szmztt, gy vall n
magrl:
nam si a me regnum Fortuna atque opes
eripere quivit, at virtutem nec quiit.
mert br a Sors kirlysgom s kincseim
el tudta venni, m ernyemet soha

(619-620. R.)

3. A rmai trgy komdia


(fabula togata)
Mr Naeviusnak voltak olyan cmei, amelyek itliai s sajtosan rmai tartal
mat sejtettek. Br Plautus a palliatt mvelte, darabjai sok rmai vonst
magukba szvtak. A fabula togata virgzsa azonban a Kr. e. 2. szzad m
sodik felre esik, arra az idszakra, amikor a latin nyelv trtnetrs is ki
virgzik. Feltehetleg a grg tpus komdira val ellenhatsknt jtt ltre.
A szereplk ruhja, a darabok sznhelye ezekben rmai, s rmai az a szellem
is, amelyet raszt. A ravasz, mindent tud, mindenre kpes rabszolga alakja a
togatban httrbe szorul, hiszen Rmban a rabszolga nem lehetett okosabb
urnl. Cato pldul, amikor lerja a gazdatiszt ktelessgeit, kln kiemeli:
Ne tartsa magt okosabbnak urnl (A fldmvelsrl 7, 6). Seneca gy lt
ta, hogy a fabula fogatt bizonyos komolysg jellemzi, ezrt hangnem tekin
tetben kztes helyet foglal el a tragdia s a komdia kztt (Epistulae
morales 8, 8). Br a fennmaradt tredkek alapjn nehz ellenrizni e kijelen
tsnek az igazt, felttelezhetjk, hogy a togatban fellp rmai polgrok
tetteit s beszdt bizonyos komolysg (gravitas) jellemezte. Ami azonban a
152

tredkekbl (mintegy 600 tredk maradt fenn s 70 cm) biztosan kiolvas


hat, az az itliai bohzatra jellemz npies hangvtel, amely arra utal, hogy
a togata a fabula Atellanb\ is sok elemet tvett. A darabok tematikja a min
dennapi lethez, a csaldhoz s a csaldi lethez ktdtt.
A tredkek hrom szerz neve alatt hagyomnyozdtak rnk: Titinius,
Afranius s Atta. Kzlk Titinius a legidsebb, de pontosan nem llapthat
meg, mikor lt s alkotott. Barbatus c. komdijnak egyik tredke mintha a
lex Oppira utalna, s ha ez gy van, akkor 195 utn keletkezhetett e komdia.
Afraniusrl sem tudunk biztos adatokat, azonban egyik tredke (360-362 R.)
a Q. Caecilius Metellus ltal gyermektelensg ellen hozott trvnyre utalhat, s
ennek alapjn felttelezhetjk, hogy 131 krl mg tevkenykedett. Elkel
plebejuscsaldbl szrmazott, s Cicero a nagy sznokok kz sorolja (Brutus
167). Atta gazdag patrciuscsald sarjaknt a kzletben is szerepet jtsz
hatott, s a fabula togata utols jelents kpviselje volt. Rmban halt meg
Kr. e. 77-ben.
Br a fabula togata sajtosan rmai tematikt dolgozott fel, olykor itliai
helysznekkel, pldul Afranius egyik darabjnak a cme Brundisinae, Titinius pedig Veliterna, s sajtos figurkat teremtett meg, pldul a nk mozgst
s beszdt utnz szereplkt, a fabula palliata s az Atellana hatsa all nem
tudta kivonni magt, s elbb az Atellana, majd a mimus vglegesen httrbe
szortotta. Egy-egy fogatt mg a csszrkorban is eladtak, de ritkn.

Bibliogrfia
0. Ribbeck: Tragicorum Romanorum Fragmenta. Lipsiae, 1871.
F. Leo: Geschichte der rmischen Literatur. I. Berlin, 1913.
1. Mariotti: Introduzione a Pacuvio. Urbino, 1960.
M. Valsa: Die lateinische Tragdie und Marcus Pacuvius. Berlin, 1963.
I. Mariotti: Tragdie romaine et tragdie grecque: Accius et Euripide. Museum
Helveticum 22 (1965) 206-216.
H. Cancik: Die republikanische Tragdie. In: E. Lefvre: Das rmische Drama.
Darmstadt, 1978, 308-347.
W. Morel - C. Buechner: Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum
praeter Ennium et Lucilium. Leipzig, 1982.
H. Petersmann - A. Petersmann: Die rmische Literatur in Text und Darstellung.
Republikanische Zeit I. Poesie. Stuttgart, 1991.

153

XII. A rmai szatra: Lucilius

1. A satura mfajnak problematikja


Mint fentebb lttuk, Livius rekonstrukcija szerint az etruszk ludik elad
sai s a Livius Andronicusszal megjelen argumentumos drma kztt volt
egy tmeneti sznhzi mfaj, a satura, amely az si rmai szoksokon alapul
csipkelds (iocularia) s az etruszk zens tnceladsok tvzsvel jtt
ltre. Kernyi Kroly s msok ezt a drmai saturt a grg satyrjtkokra
vezettk vissza. Mivel azonban ez a saturatpus nem felelt meg a rmai
szellemnek, Ennius irodalmi saturv vltoztatta, a nevet azonban megtartot
ta, mert az irodalmi satura megrztt valamit eredeti drmaisgbl (Kernyi,
1970, 111). Br e nzet mr Diomedes 4. szzadi grammatikus sszefog
lalsban is megtallhat (satura-asatyris: Grammatici Lat. I. p. 485. K.), ez
az etimolgia azonban nem bizonythat, s Ennius .safwratredkei sem t
masztjk al.
Diomedes azonban hrom msik rtelmezst is emlt, s mindegyiknek
lnyege a vltozatos bsg. Az els rtelmezs szerint a satura a lanx saturrl
kapta volna a nevt, arrl a tlrl, amelyet klnfle zsenge termkekkel tele
raktak, s mint bsgtlat felajnlottak az isteneknek. A msodik rtelmezs
psttomszer tltelkrl (a quodam genere farciminis) eredezteti, a harmadik
pedig a lex per saturamrl, azaz olyan trvnyjavaslatrl, amely tbb ren
delkezst egyestett. Az jabb kutatsban ltalban a lanx satura rtelmezst
fogadjk el, mert Ennius tredkei is megfelelnek ennek az rtelmezsnek:
klnfle versformban rt vltozatos tartalm trtnetek, mesk, talnyok,
nyelvi jtkok, amelyeknek clja a szrakoztats s a tants.
Mr Diomedes hatrozottan elklntette ettl a tarka szrakoztat mfajtl
azt a szatrt, amelyet a grg komdia mintjra az emberi hibk ostoroz
sra rtak. Ennek a tmad hangvtel szatrnak a megteremtje Lucilius.
Lucilius teht megtartotta a tematikai vltozatossgot s a verses formt, a
szatra hangvtelt azonban tmadv formlta t, s gy szletett meg az a kri
tizl, szatirizl verses mfaj, amelynek versformja Horatiustl kezdve
154

kizrlag a hexameter lett. Errl a verses mfajrl mondja Quintilianus:


Satura quidem tota nostra est (10, 1, 93) - a szatra pedig teljesen a mink,
azaz a szatrt nem a grgktl vettk t a rmaiak, hanem k maguk
teremtettk meg. A satura lanx rtelmezs sszhangban van Quintilianus
vlemnyvel, ezrt is fogadhat el legvalsznbb magyarzatknt.
A szatra rmai eredeztetse azonban nem zrja ki azt, hogy a grg hats
ezen mfajon is alaktott, pldul a grg iambos-kltszet, az - s jkom
dia. De szmolhatunk az n. menipposi szatra hatsval is, br ez formjban
klnbzik a rmai szatrtl. Az antik hagyomny a gadarai Menipposra
vezeti vissza, aki a Kr. e. 3. sz. els felben lt, s mint cinikus filozfus
meghkkent erklcsi tantsait verssel kevert przban, dramatizlva adta
el. Mfajt ksbb Varr, majd Seneca jtotta fel.

2. Lucilius lete
C. Lucilius elkel lovagrendi csaldban szletett Suessa Auruncban, Cam
pania s Latium hatrn. Szletsi ve vitatott, mert Hieronymus szerint 46
ves korban halt meg, viszont biztosan tudjuk, hogy 102-ben hunyt el, s ha
ettl az vtl visszaszmolunk 46 vet, a 148. vet kapjuk szletse veknt.
Ha ez igaz lenne, akkor 14 ves korban vett volna rszt a numantiai hbo
rban, s negyven vvel fiatalabb lenne, mint bartja Scipio Aemilianus.
Tovbbi nehzsget okoz az a tny, hogy Horatius regnek mondja (Sat. 2, 1,
34), mrpedig rmai felfogs szerint csak azt tartottk regnek, aki elmlt hat
van ves. C. Cichorius gy oldja meg ezt a problmt, hogy felttelezi:
Hieronymus szvegben elrs rvn kerlt a XLVI. a LXVI. helyre. Ha ezt
elfogadjuk, akkor Lucilius Kr. e. 166-ban szletett (C. Cichorius 1908, 7-14).
Msok arra gondolnak, hogy Hieronymus sszetvesztette a 148. s a 180. v
consulait, akik csak elnevk kezdbetjben klnbznek. Mivel Gellius azt
lltja, hogy Pacuvius s Accius idsebb volt nla (17, 21, 49), Velleius
Paterculus pedig azt, hogy a numantiai hborban harcolt (2, 9, 3), a 166. v
tnik a legvalsznbbnek.
Atyja lovag, egyik testvre pedig szentori rend volt. Unokahgnak,
Lucilinak volt a fia Pompeius. Korn kapcsolatba kerlt Scipival, mert bir
tokaik kzel estek egymshoz. De Numantinl is Scipio fvezrsge alatt
harcolt (134-133), s ksbb is barti krhez tartozott, gy, mint C. Laelius s
Q. Fabius Maximus. Ellensges rzlettel viseltetett ugyanakkor Q. Caecilius
155

Metellus Macedonicus irnt, aki mint censor a rmaiakat hzassgra prblta


knyszerteni, ezrt szatrt r ellene. Hadakozik Acciusszal is, aminek oka
taln abban keresend, hogy nem kedvelte a collegium poetarum tagjait.
A Scipikhoz val j viszonya azonban nem akadlyozta meg abban, hogy
tisztelje Tiberius Gracchust (738-740. K.), s gnyolja a grgimd Albuciust (89-95. K.). St mg Scipit is kikacagta azrt, mert pertaesum helyett
pertisumot ejtett (971-72. K.).
Kivl kpzettsgt s tekintlyt mutatja, hogy a platni akadmia vezet
je, Kleitomachos egyik rst neki ajnlotta (Cic. Academica 2, 102). Ebbl
arra lehet kvetkeztetni, hogy Lucilius tanulmnyokat folytatott Athnban, s
ott szemlyesen is megismerkedett e vros kivlsgaival. lete vge fel
Npolyba vonult vissza, s ott halt meg. rdemei elismersl nyilvnos te
metsben rszeslt.

3. Szatri
Klti tevkenysge Numantia eleste utn kezddik, teht nagyjbl egybe
esik Acciusval. letmve 30 knyv szatrbl llt, a sors azonban oly ke
gyetlen volt hozz, hogy ezen risi klti termsbl mindssze 1400 sornyi
tredk maradt fenn. A 30 knyvbl ll letm nem alkotott egysges kor
puszt, hanem metrikai szempontok alapjn hrom rszre oszlott. Legkorbban
a 26-30. knyv keletkezett, 131 s 123 kztt. A 26-27. knyvt trochaikus
septenariusokban, a 28-29.-et trocheusokban, jambikus senariusokban s
hexameterekben, a 30.-at pedig tiszta hexameterekben rta. Ezekben beszl
Numantia elfoglalsrl.
A msodik gyjtemnyt az 1-21. knyv alkotja. Az els knyv biztosan L.
Cornelius Lentulus Lupus halla utn keletkezett (125-124), a 2. 119-118
krl, a 11. 115-114, a 20. pedig 107- 106 tjn. Valamennyi versformja
hexameter.
A harmadik gyjtemny a 22-25. knyvet leli fel, s a klt halla utn
adtk ki. Versformja disztichon vagy hexameter. A csekly szm tredk
alapjn ugyanis nehz megtlni. A gyjtemny versformja nyilvnvalv
teszi, hogy Lucilius trochaikus septenariustl (Ennius saturinak egyik versformja), a jambikus senariuson t (Enniusnl szintn szerepelt) jutott el a
hexameterig.

156

A luciliusi szatra olyan korban keletkezett, amelyben a krzis jelei mu


tatkoztak. Karthg s Korinthos elpuszttsa utn Rma egyrtelmen a
Fldkzi-tenger vezet hatalmv vlt. E hdtsok eredmnyekppen risi
gazdagsg radt Rmba, s ez a gazdagsg a kevs gazdagok kezbe kerlt.
Hasonl sorsra jutott Attalos pergamoni kirly birodalma, amely a kirly vg
rendelete folytn a rmai npre szllt. Egyes nagy csaldok soha nem ltott
luxusban ltek, az tlag rmai csaldok viszont elszegnyedtek. Ezrt felttte
fejt a korrupci s az elgedetlensg, melynek megszntetst csak gykeres
gazdasgi s politikai reformokkal lehetett volna elrni. Tiberius Gracchus
(133) s Gaius Gracchus (121) reformjai azonban megbuktak, s maguk a re
formerek is letkkel fizettek terveikrt. A Iugurtha-elleni hbor idejn
(111-105) vgkpp megmutatkozott, hogy az erklcsi zlls soha nem ltott
mreteket lttt. Iugurtha szerint pnzrt mindent, mg magt Rmt is meg
lehet venni, s valban a szentusi arisztokrcinak mintegy felt j pnzrt
r tudta brni arra, hogy Rma rdekei ellen dntsn. Az les politikai kz
delmekben egyre nagyobb szerepet kezdtek jtszani a nagy egynisgek, s
ugyanez a folyamat figyelhet meg az irodalomban is.
Ilyen trsadalmi s erklcsi folyamatok segtettk el a luciliusi szatra
ltrejttt, amelynek sajtos vonst a kritika, a kendzetlen tmadkedv s a
szemlyes hangvtel alkotja. Az enniusi saturtl eltren Lucilius vitatko
zik, kritizl, tmad, s nv szerint is megnevezi ellenfeleit. E cl rdekben a
hagyomnyos itliai flagitatio s a fescennina iocatio mdszereit s kzhe
lyeit ugyangy feljtja, mint a grg komdit, amely vlogats nlkl nv
szerint nevetsgess tett kis s nagy embereket egyarnt. De szmolhatunk a
menipposi szatra hatsval ugyangy, mint a korabeli retorikai s filozfiai
vitkval, amelyek a nevels, az irodalomtudomny s az etika krdseit egy
arnt rintettk. Ha a tredkek adatainak hihetnk, Lucilius nem satumnak
nevezte sajt verseit, hanem gy emlti azokat, mint poemata, versus, ludus
ac sermones (982 sk. K.), schedium (improvizlt kltemny, 1296, K.). Taln
azrt nem nevezte mveit saturnak, hogy ezzel is hangslyozza: ms jelleg
verseket r, mint Ennius saturi.
Sajnos, Lucilius fennmaradt tredkeibl nem tudjuk megtlni, milyen is
volt ez a szemlyeket sem kml tmad hangvtel. A ksbbi szatrark
utalsaibl azonban egyrtelm, hogy kmletlen volt s durva: szemly sze
rint tmadott sokakat a rmai trsadalom minden rtegbl. Horatius ezt rja
rla:

157

Hogy Luciliusunknak
elsnek volt mersze ilyenfaju verseket rni,
s levakarni a mzt, hol az arc kvl ragyog-szp,
mde alatta mocsok van, vjjon Laelius, s ki
Karthago leigzsrl kapta nevt, mondd,
megbntdtak-e? Fjlaltk, ha Lupust s ha Metellust
srt gnydalok rasztottk el? Pedig a
npre fejenknt sort kertett, s ppgy az urakra,
mert az ernyt kmlte csupn, s aki h az ernyhez!
(Sat. 2, 1, 62-70; fordtotta Horvth I. K.)

Persius hasonlkat mond: Suhogott Lucilius ostora Rmn / s - Mucius s


Lupus - gy mart, hogy beletrte fogt is (1, 114-115, fordtotta Murakzy
Gy.). Iuvenalis nemklnben:
mde ha felmordul, mintegy kard-rntva, haragvn
Lucilius, dermedve pirul, mg hallja, a bns,
s titkolt vtke miatt a vertk t ki a testn.
(1, 165-168; fordtotta Murakzy Gy.)

4. A luciliusi szatra formi,


tmi, stlusa
Luciliusnak egyes knyvei egyetlen hossz, kerek egsz szatrbl lltak, ms
knyvei tbb rvidebb szatrbl. Egyik-msik knyvt ksbb kln cmen
idzik; pldul az els knyvet Lactantius az Istenek tancsa (Deorum con
cilium) cmen idzi (Institutiones divinae 4, 3, 12), s kijelenti, hogy Lucilius
kignyolta azokat az imdkozkat, akik Iuppitert atynak neveztk. gy tnik
azonban, hogy a hosszabb formt csak a msodik gyjtemnyben alkalmazta.
Amennyire ez a tredkekbl kiszrhet, sokfle elbeszl formt hasznlt
szatriban: kzmondst, anekdott, mest, emlkezseket, tudomnyos el
adst, levelet, dialgust, tancskozst stb. Sokszor lt a pardia s a travesztia
eszkzeivel is, de kedvelte a ltvnyos gondolatalakzatokat is: a megszltst,
a klti krdst, a felttelezett ellenfl ellenvetseit, megszemlyestst stb.

158

A szrvnyos tredkek alapjn kockzatos lenne Lucilius mindegyik


knyvnek s szatrjnak tmjt meghatrozni. W. Krenkel, vllalva a koc
kzatot, elvgezte ezt a feladatot Lucilius-kiadsban, de hogy jelezze, mi
lyen ingovnyos talajon jr, rekonstrukcijnak a Somnia (Almok) cmet adta
(Krenkel, 1970, 63-98. o.). Valban lehetetlen minden egyes knyv tmjt
biztosan meghatrozni, nhnyt azonban nagy valsznsggel meg lehet
llaptani.
A 26. knyvt, azaz els szatrjt egy dialgussal indtja, amelyben sza
trari tevkenysgt indokolja meg: bels szksgletbl r, ettl senki sem
tntorthatja el. Azt akarja, hogy olyan emberek olvassk, akik nem a leg
mveltebbek, de nem is a legmveletlenebbek, ab indoctissimis / nec doctis
simis legi me (591-92. K.). E knyv egyik darabja Q. Caecilius Metellus
Macedonicus ellen irnyult, aki hres beszdben azzal biztatta az elkel
rmaiakat a hzassgra, hogy a hzassg br kellemetlen teher, mgis haza
fias ktelessgbl vllalni kell (v. Gellius 1, 6, 1). Lucilius mint megrgztt
agglegny tmadta t emiatt. Erre utal egyik tredke:
homines ipsi hanc sibi molestiam ultro atque aerumnam offerunt
ducunt uxores, producunt, quibus haec faciant, liberos
(634-5. K.)
nknt vllaljk az emberek mind ezt a sorscsapst:
asszonyt vesznek, hogy nekik csinljanak majd gyermeket.

A knyv tmi kztt megjelenik a tragdiapardia is, feltehetleg Acciusszal kapcsolatban, akinek nagy stlusn s kis termetn gnyoldott; v. pro
statura Accius (747. K.).
A 28. knyv tredkei az athni filozfusok lakomja c. tmakrre utal,
fiszerelemmel fszerezve. E tredkekben a filozfiai terminolgia is meg
jelenik; v. eidola atque atomus vincere Epicuri volam (114. K.), Epikuros
kpecskit s atomjait szeretnm legyzni. Nonius Marcellus azrt idzi ezt
a sort, mert a volam alak velim helyett szerepel.
A 30. knyv els szatrjban taln bartnjvel trsalog, s a nk fktelen
vgyait ostorozza: sublatus pudor omnis, licentia fenus refertur (991. K.)
- megsznt mind a szemrem, a feslettsg nyeresg mr. Feltehetleg ez

159

a szatra lehetett az elkpe Iuvenalis nket ostoroz, hrhedt hatodik szat


rjnak.
A mr emltett els knyvben az istenek tancsa Rma lezllsn kesereg,
s e keretben megjelenik L. Cornelius Lentulus Lupus is, akit ugyan 154-ben
zsarolsrt eltltek, mgis 131-ben princeps senatus lett. A msodik knyv
tmja az a hres per, amelynek sorn T. Albucius 119/118-ban zsarolssal
vdolta meg Q. Mucius Scaevolt, aki e trvnytelensget asiai praetorsga
alatt kvette el az elz vben. Scaevolt azonban felmentettk. E knyvbl
egyetlen hosszabb tredk maradt fenn, ebben Scaevola Albucius grgim
datt gnyolja ki (89- 95. K.).
A harmadik knyv - az elshz hasonlan - egyetlen hossz szatrt foglalt
magban, az utkor Szicliai utazs cmen emlegeti. Mr Porphyrio megje
gyezte, hogy Horatius Brundisiumi utazs c. szatrjt (1, 5) ennek mintjra
rta. Lucilius Rmbl szrazfldn utazik Capuig, majd Puteolitl tengeren
Szicliig. Lucilius s Horatius szatrja kztt tbb motvum egyezik.
A 9. s 10. knyv tredkei grammatikai, potikai s irodalomkritikai
tmkrl szlnak. Itt talljuk a poesis s a poema hres megklnbztetst
(376-85. K.), amelyet majd Varr is tvesz: poesis (kltszet), poema (kl
temny), poetice (potika, kltszettan).
A 15. knyv els nagy tmja a babona. Ha figyelembe vesszk azt, hogy
Lucretiustl kezdve egszen Iuvenalisig a babona nevetsgess ttele ktelez
szatratmv lett, akkor Lucilius kezdemnyez szerepnek hatsa nyilvn
valv vlik. Lactantius az Isteni tantsok c. mvnek epitomjban Lucilius
e szatrjnak egyik rszlett hozza fel a pogny babonasgok esztelensgnek bizonytsra:
Rmes szrnyektl, akiket Numa Pompilius meg
vn Faunus vezetett be, remegnek s krik az ldst.
Mint kisded csecsemk hiszik: lnek a szobrok
emberi lnyekknt, k gy hiszik: ostoba lmok
mind igazak, s hogy szv dobog rcszobor rce alatt is.
Mindez a festk lmodozsa csupn, nem igazsg
(490-95. K.).

Az istenflelemtl val megszabaduls gondolata az epikureizmus rvn


terjedt el, s Luciliusnak ez a tredke Lucretiust juttatja esznkbe: v. 2,
160

55-58. Br e tredkben azt hangslyozza Lucilius, hogy az istenszobrok nem


lnek, mgis az, hogy ezt a Numa Pompilius ltal szentestett llamvallssal
kapcsolatban mondja, olyan merszsg, amelyet mg Lucretius sem engedett
meg magnak.
A rmai szatra ktelez tmjv vlt a pazarl lakomk kifigurzsa,
klnsen akkor, ha a pazarl dzsls zlstelensggel, a gazdagsg fitogtatsval prosult. Ismt Lucilius az, aki e tmban elsknt szrevette a sza
tirikus lehetsgeket. A felkapaszkodott jgazdag mrtktelen nagyzsban,
hogy fellmlja a rgi arisztokrata csaldok fnyzst is, azzal is fitogtatja
gazdagsgt, amivel nem illik: a trlruhkat is bborbl ksztteti. Szatrinak
20. knyvben az zletkt Granius lakomjt rja le, amelyet az Kr. e. 107ben adott. A bbor trlruha, mint a kirlyi fnyzs szimbluma, Luciliusnl jelenik meg elszr: purpureo tersit tunc latas gausape mensas (570. K.)
akkor bbor trlvel letrlte a termetes asztalt, de ksbb Persius s Petro
nius is tveszi. Horatius pedig szintn egy egsz szatrt szentel egy hason
lkppen zlstelen lakoma lersnak: Sat. 2.8.
Lucilius tg teret enged a szerelem tematikjnak, amelyrl kendzetlen
szabadossggal szl, pldul 302-305. K. Az egyes knyvekben olyan ni
nevek tnnek fel, amelyek hasonltanak a rmai szerelmi elgia lneveihez:
Collyra (16. knyv), Phryne (7. knyv), Hymnis (28. s 29. knyv), a rea
lisztikus lers foszlnyai pedig Ovidius Ars amatorijnak hangvtelt
idzik. A n szerinte des rossz: est illud quoque mite malum, blandum
atque dolosum (1047. K.) - des rossz az is, kes csapdval teli rmny.
Lucilius leghosszabb fennmaradt tredkt Lactantius idzi (Institutiones
divinae 6, 5, 2), ez az ernyrl szl:
Albinus, az erny az a kpessg, hogy a dolgok
rtkt vegyk szre azonnal, brhol is lnk.
Az is erny, ha tudod, hogy most hogyan llnak a dolgok.
Az is erny, ha az ember tudja, mi szp, mi a tisztes
j, s ha tudod, mi haszontalan s rossz, becstelen s rt.
Az is erny, hogy tartsunk j mrtket a pnzkeresetben.
Az is erny, ha a gazdagsg rtke relis.
Az is erny, azt nyjtani most, mi kijr ama rangnak.
Lgy gonosz erklcs embernek nagy veszedelme,
ezzel szemben a j embert vjad szeretettel:
nagyra csak tet tartsd, lgy jakarja, bartja.

161

Els rtkknt a hazd java lljon eltted,


msodik rtked szleid, s magad az utols.
(1342-54. K.)

A filozofl Polybios s a sztoikus Panaitios hatsra a Scipik krnyeze


tben kialakult a trtneti kldets gondolata, amely szigor szemlyes erkl
cst kvetelt az egyntl s a kzssg rdekeinek szolglatt. E gondolatokat
jl ssze lehetett egyeztetni az sk szoksaival, a mos maiorummal. Mindez
az rtk a virtus fogalmban lttt testet, amely tgabb kr volt, mint a ma
gyar erny sz, mert a humanitas fogalmt is magba tvzte. A humanitas
az egyn teljes embersgt jelenti, amely mindenfle trsadalmi kapcso
lataiban megnyilvnul. A kulturlt megjelenstl s letformtl, mely jzan
mrtket tart a szegnysg s a fnyzs kztt, a termszet s a mvszet
alkotsaiban val rt gynyrkdsig mindent fellel, ami emberi. Az em
bertrs tisztelete, az emberi mltsg s rtkek felismerse szksgkppen
elvezet az rtkek relis hierarchijnak elfogadshoz: els a haza, msodik
a szl, s csak a harmadik helyen kvetkeznk mi magunk.
Ez az sszefgg tizenhrom sor bepillantst enged Lucilius szerkeszt
mvszetbe is. A rszlet elejt s vgt kiemeli azzal, hogy kt-kt sorra
kiterjed slyos gondolattal kezdi s fejezi be a rszletet. Az egsz szveg
kzppontjban az a gondolat ll, hogy a gazdagsggal tudnunk kell lni (6-8.
sor). E kzpponti hrom sort kzrefogja egy kt, illetve hrom sorbl ll
rszlet, amely a vagyonszerzs s az azzal val helyes ls feltteleit szabja
meg: tudni kell, mi a j s mi a szp, tovbb meg kell tudni klnbztetni
a derk s az erklcstelen embert. Ebbl pedig arra lehet kvetkeztetni, hogy
Lucilius e rszlet megkomponlsakor egyfell a tengelyszimmetria elvt
kvette, msfell pedig a clirnyos elrehalads elvt. E ketts szerkesztsi
elv egyttes alkalmazsa lehetv tette szmra, hogy kt gondolatot for
mailag is kiemeljen: a pnzhez val helyes viszonyulst s a haza mindenekfltt val szolglatt.
A fentebb fordtsban kzlt virtustredk latin szvegben egyetlen grecizmus sem fordult el. Ahogyan kifigurzta T. Albucius grgmnijt, gy
helytelenti a grg szavak hasznlatt, ha a beszdhelyzet nem ignyli ezt; v.
16. sk. K. Quintilianus szerint Lucilius egy bizonyos Vettiusnak a szemre
vetette, hogy vidkiesen beszl (1, 5, 55-56). Acciust, aki a scaena helyett
scent akart rni, azzal vdolta, hogy a parasztok nyelvt akarja Rmban

162

bevezetni: Cecilius pretor ne rusticus fiat (1146. K.). A praetor urbanus elfer
dtse pretor rusticussz humorosan utal az urbanitas normjnak a megsrt
sre. Lucilius teht Rma vrosnak nyelvn kvnt rni, s szem eltt tartotta
az urbanitas kvetelmnyeit is. Errl tanskodnak tmr szentencii, pldul
vis est vita (1356. K.) - az er az let; non omnia possumus omnes (224. K.)
- nem vagyunk mindnyjan mindenre kpesek. Mgis a pardia alkalma
zsa s a szatra mfajnak realizmusa meg a sarktott kifejezsmdra val
trekvse miatt olyan stlust teremtett meg, amelyet a fiatal Horatius ersen
kritizl 1, 4. s 1, 10. szatrjban. De ahogyan nem rezte Lucilius stust
elgg finomnak sajt kornak stluseszmnyeihez mrve, ugyangy tlsgo
san durvnak s srtnek tlte tmad hangvtelt is. E kritika rtkelsekor
azonban figyelembe kell venni, hogy Luciliust s a kezd Horatiust tbb mint
tven v vlasztotta el egymstl, s ezen tven v alatt sokat vltozott a vilg
mind a stlus, mind a politika tern.

Bibliogrfia
F. Marx: I. (tredkek) Leipzig, 1904; II. (kommentr) Leipzig, 1905; jabb kiads:
Amsterdam, 1963.
C. Cichorius: Untersuchungen zu Lucilius. Berlin, 1908.
M. Puelma Piwonka: Lucilius und Kallimachos. Frankfurt a. M., 1949.
I. Mariotti: Studi luciliani. Firenze, 1960.
W. Krenkel: (tredkek) /-//. Berlin, 1970.
K. Kernyi: Satire und Satura. In: D. Korzeniewski: Die rmische Satire. Darmstadt,
1970, 83-111.
J. Christes: Lucilius. Ein Bericht ber die Forschung seit F. Marx (1904/5). ANRW 1,
2, 1972, 1182-1239.
Borzsk I.: Horatius, Szatrk. Auctores Latini. XVI. Budapest, 1972.
M. Coffey: Roman satire. London, New York, 1976.
D. Korzeniewski: Dulce malum. Ein unbeachtetes Sprichwort und das LuciliusFragment 1097 M. Gymnasium 83 (1976) 289-294.
C. J. Classen: Die Kritik des Horaz an Lucilius in den Satiren 1, 4 und
1, 5. Hermes 109 (1981) 339-360.
M. v. Albrecht: Geschichte der rmischen Literatur. I. Bern, 1992.
Adamik T.: Az urbanizmus problmi Horatius szatriban. Antik Tanulmnyok 39
(1995) 3540.

163

XIII. Az itliai bohzat:


fabula Atellana

1. A fabula Atellana jellemz vonsai


A fabula Atellana a dl-itliai oszk vrosrl, Atellrl kapta a nevt, ahol a ha
gyomny szerint kialakult a Kr. e. 4-3. szzad folyamn. Mint szjhagyomny
tjn terjed rgtnztt npi bohzat, sajtos helyet foglal el a rmai drma
trtnetben. Egyfell mint irodalom alatti npies mfaj csak a Kr. e. 2-1. sz
zad forduljn vlik irodalmi sznhzi mfajj, msfell a maszk hasznla
ta kezdettl fogva szoksos volt benne, ezrt szabad rmai polgrok is fellp
hettek sznszknt az Atellana-sznpadokon. Ezek a maszkok ngy meghat
rozott jellemtpust brzoltak, akik mindig ugyanolyan maszkot, ugyanolyan
ruhzatot s ugyanolyan taglejtseket alkalmaztak, s ami mg ennl is fonto
sabb volt: a legeltrbb lethelyzetekben ugyanazt a komikus jellemet jele
ntettk meg, karikatraszeren brzolva. E ngy jellemtpus frfi alakban
jelentkezik s beszl nvvel rendelkezik. Hogy mind a ngy megjelent-e
ugyanabban a darabban, a tredkek alapjn nem lehet eldnteni. E ngy nv
- mint Plautusszal kapcsolatban mr lttuk: Maccus, Bucco, Dossenus s
Pappus.
A Maccus nv szerepel leggyakrabban a tredkekben, s etimolgija arra
utal, hogy grg hatsra alakult ki, azaz az oszkok a dl-itliai grgktl
vettk t e figurt a nevvel egytt. Ti. a Maccus sz a makkoa grg igre
vezethet vissza, amely anynyit jelent mint bolondnak lenni. Nevnek meg
felelen az Atellana ostoba tkkeltttje. Ez a tulajdonsga tbb tredkbl
nyilvnval. De van egy msik nem kevsb ellenszenves tulajdonsga: ez
a falnksga, amelyre szintn utalnak a tredkek. Ez a tpus belopta magt
a rmai komdiba is, ahol gyakran az llandan dzslni akar lsdi alak
jban jelenik meg. De az olasz commedia deliarte Pulcinella nev szereplje
is hajlamos a falnksgra.
Maccushoz hasonl figura a Bucco, akinek a neve feltehetleg a latin buc
ca (pofa) szra vezethet vissza: felfjt pofj, akinek larcra a nagy llka
pocs volt jellemz, amely falnksgra s rzketlen szsztyrsgra utal.

164

A fenti kt fiatal figura mellett kt reg alak is fontos szerepet jtszott, akik
igen eltr jellemet testestettek meg. Az egyik a kopasz nagypapa, Pappus,
akinek egygysgn folyton lceldnek: a kapzsi kjsvr reg folyton p
ruljr. A grg szatrjtkok Pappos-Silenos alakjhoz hasonl, s maga a nv
is grg hatst mutat: pappos (nagypapa). Varr szerint eredetileg az oszk bo
hzatban casnar volt a neve (De lingua Latina 7, 29); v. cascus - vnember.
A msik reg figura Dossenus, a Ppos. Neve itliai eredetre vall; v. latin
dorsum (ht), a bohzat tudlkos, furfangos szereplje. Sovny, ppos
alakja, hatalmas horgas orra, kopaszod homloka s hatalmas fle jl kifejezi
jellemt. Tbb tredkben a tuds, a filozfus vagy az iskolamester karikat
rjaknt szerepel. Tuds jellemvel azonban szges ellenttben ll egy msik
tulajdonsga: kapzsisga s falnksga, ezrt valsznleg a Manducus (ha
rap, fal; v. manducare - enni, rgni) nv is t jelenti meg. A Maccus
virgo (Maccus mint szz) c. darabban iskolamesterknt szerepel, de ahelyett,
hogy neveln tantvnyt, megrontja. A commedia dellartban Dottore
Graziano felel meg neki.
Mint a grg eredet Maccus s Pappus nvbl nyilvnval, az Atellana
kialakulsra a grg npies sznjtszs is hatssal lehetett Dl-Itliban.
E terlet grg lakossga krben kzkedvelt volt a phlyakes nven ismeretes
bohzat, amelynek megltrl a Kr. e. 4. szzadbl szrmaz vzk kpei
tanskodnak. Az brzolsokbl tlve ezek a bohzatok rvid mitolgiai ese
mnyeket jelentettek meg mtoszpardia formjban: Hrakls az alvilgban,
Zeus s Alkmn kalandja stb. De a mindennapi let tmi is kedveltek vol
tak: a lopson rajtakapott rabszolga verse, az engedetlen tanul megbnte
tse, az rthetetlen szavakat hadar orvos stb. Az istenpardival azonban a
rmaiak csnjn bntak, mert ez sszeegyeztethetetlen volt vallsos szemlle
tkkel. De mgis fennmaradt Noviusnak egy ilyen tematikt sejtet cme:
Hercules coactor (Hercules, a brsgi vgrehajt). Szirakzai Rhinthn a
Kr. e. 3. szzadban a phlyakes hatsra phlyakes-drmkat vagy ms nven
hilarotragdikat rt, azaz Euripids tragdiibl rt bohzatokat. A rmai
Atellana-szerzk is tvettk mfajt, amennyiben Ennius, Pacuvius s Accius
tragdiit parodizltk, pldul Pomponiusnak Armorum iudicium c. Atellanja Pacuvius vagy Accius azonos cm tragdijt parodizlta, Novius
Andromachja pedig Ennius tragdijt.
Az oszk fldn ltrejtt Atellana teht grg elemeket is magba olvasz
tott, s Atella krzetben volt legjobban elterjedve. Feltehetleg a samnis h
bork utn, a 3. szzad folyamn oszk kzmvesek rvn jutott el Rmba,
165

ahol kezdetben oszk nyelven adtk el valamely nnepen, taln a Quinquatruson (mrcius 19-23), Minerva nnepn. A fennmaradt cmek ugyanis ar
rl rulkodnak, hogy az Atellana az egyszer np, a kzmvesek, halszok,
festk stb. mfaja volt, akik kedveltk a mindennapi let tmit, pldul Ful
lones (A vnyolk), Surdus (A sket), Parcus (A fsvny) stb. Ezeket a n
pies Atellana-eladsokat nylt szkimonds, civakods, verekeds s obszcenits jellemezte. Rmai kznsge kezdetben a campaniai oszk kolnia
tagjai voltak, majd a rmai ifjsg is csatlakozott hozzjuk, elbb nzknt,
majd aktv rsztvevknt. Livius 7, 2 szerint ugyanis a rmai ifjsg kibrn
dult a tncos satura, majd a komdia eladsaibl, s azokat hivatsos szn
szekre hagyva, az Atellant kisajttotta, s azt a sznpadon a komdia- s
tragdia-eladsok utn utjtkknt eladta. Ez idtl kezdve az Atellant
exodiumnak vagy exodium Atellanicumnak kezdtk nevezni.
Ahogyan kezdetben az argumentumos komdira hatott a npies Atellana,
gy kezdett ksbb az Atellanra hatni a fabula palliata s togata. Ezeknek
mintjra kezdtek nagyobb gondot fordtani az Atellank nyelvi kidolgozs
ra, prza helyett versben rtk ket, mgpedig a komdiban s a tragdiban
hasznlatos jambikus senariusban s trochaikus septenariusban, st mg gyak
rabban jambikus septenariusokban. E rvid bohzatokban kzponti szerepet
jtszottak a szprbajok, amelyeket npies frissessg s durva realizmus ha
tott t. Miutn a npies Atellana mind stlusban, mind tartalmban egyre
rnyaltabb, gazdagabb vlt, ugyanakkor megrizte npies eredetisgt, a
sznhzi szerzk felismertk a benne rejl lehetsget, s elre megrt szveg
knyv alapjn kezdtk eladatni az Atellant, de most mr nem utjtkknt,
hanem rendes eladsknt. gy szletett meg az irodalmi Atellana.
Megszletst azonban egy msik tnyez is elsegtette; a rmai sznhzi
leiben s irodalomban zlsvltozs kvetkezett be, melynek oka rszben az
volt, hogy a kznsg megunta a tragdik daglyossgt, rszben pedig az,
hogy az egsz ekkori rmai irodalomban bizonyos realizmusigny kerlt el
trbe, pldul Lucilius szatriban is. E folyamatot csak felgyorstotta az az
adminisztratv intzkeds, amelyet 115-ben Cn. Domitius Ahenobarbus s
I,. Caecilius Metellus censorok hoztak: harminckt szentort kizrtak a szen
tusbl, s drasztikusan cskkentettk a sznhzi eladsok kltsgeit.

166

2. Pomponius s mvei
Az a gondolat, hogy az Atellant irodalmi szintre kell emelni, az exodium
Atellanicumot pedig rendes sznhzi eladsknt kell alkalmazni, Pomponiusnak jutott az eszbe. L. Pomponius, az els s legjelentsebb Atellana-klt
Bononibl (Bologna) szrmazott. ri tevkenysgt valamikor a Kr. e. 2.
szzad vge fel kezdte. Hieronymus szerint 89-ben volt hrnevnek cscs
pontjn. Hetven Atellana darabjnak ismerjk a cmt, s ezen risi termsbl
mindssze 190 sornyi tredkhalmaz maradt fenn. J szemmel szrevette,
hogy a durvbb hangvtel, realista darabok egyre jobban tetszenek, s hogy
ezt az ignyt kielgtse, az itliai npies sznjtszshoz s npkltszethez for
dult, amely a rgi rmaiak civakod, csipkeld, gyalzkod hagyomnyait
mg mindig rizte. De felhasznlta a fabula palliata s togata tbb formai s
tartalmi elemt is, s ez termszetes, hiszen az irodalmi Atellana nem rendel
kezett irodalmi elzmnyekkel. De mg ennl is fontosabb, hogy a grg
komdia hagyomnyaival kvnta sszekapcsolni az Atellant, s ez nem volt
nehz, mert mindkettben fontos szerepet jtszott a drasztikus humor s a gyalzkods. A grg komdia szellemvel ugyan sznpadon nem tallkozhattak
a rmaiak, de annl inkbb Lucilius szatriban, amelyeket Pomponius jl is
merhetett, hiszen kortrsa volt. Hogy nem alaptalanul sejthetjk az irodalmi
Atellana forrsai kztt az komdit, arra ebbl a tredkbl kvetkeztet
hetnk: Nisi nos pauci retineamus gloriam antiquam Atticam (191. R.) - ha
csak nem rizzk meg mi kevesen a rgi attikai dicssget.
Darabjainak rnk maradt cmei azt mutatjk, hogy j rszknek cselekm
nye a ngy hagyomnyos alakhoz ktdtt, pldul: Maccus miles (Maccus,
a katona), Maccus virgo (Maccus, a szz), Hirnea Pappi (Pappus boroskancsja), Sponsa Pappi (Pappus menyasszonya), Pappus agricola (Pappus,
a paraszt), Pappus praeteritus (Az elhagyott Pappus); Bucco adoptatus (Az
rkbe fogadott Bucco), Bucco auctoratus (Az elszegdtt Bucco). rdekes
mdon Dossenus a cmekben nem jelenik meg, de szereplknt termszetesen
elfordul, pldul a Campani (A campaniaiak) c. darabban mint jtev, a
Maccus virgban mint iskolamester.
Ms mcmekben az alacsonyabb rend htkznapi let tmi jelennek
meg: Decuma fullonis (A vnyol tizede), Piscatores (A halszok), Pistor
(A molnr), Capella (A kecske), Maialis (Az rtny), Rusticus (A paraszt),
Verniones (Fiatal rabszolgk), Verres aegrotus (A beteg vadkan); Aleones

167

(A kockajtkosok), Aruspex (A bljs), Medicus (Az orvos), Praeco poste


rior (A msodik kikilt), Pannuceati (A rongyosok), Prostibulum (Bordly
hz) stb.
Egyes cmei mitolgiai pardira utalnak, pldul: Agamemnon suppositus
(Az elzlogostott Agamemnon), Armorum iudicium (Per a fegyverek gy
ben), Ariadne stb. Itliai mitolgiai travesztira utalnak ezek a cmek, mint
Lar familiaris (A csaldi vdisten), Pytho Gorgonius stb. Hagyomnyos
npi nnepeket idznek ezek a cmek: Kalendae Martiae (Mrcius elseje,
amikor a nket megajndkoztk), Quinquatrus (A kzmveseknek, Miner
vnak nnepe, mrcius 19-23). Trtneti esemnyre utal az ilyen cm: Galli
I ransalpini (Az Alpokon tli gallok). A fabula palliata hatst tkrzik ezek
a cmek: Citharista (A citers), Sarcularia (Gyomll) stb.
Mivel Pomponius egy-egy Atellanjbl a legjobb esetben is csak 3-4 sor
nyi tredk maradt fenn, nem lehet megtlni a darabok tmjt, felptst.
A szrvnyos tredkek viszont ahhoz elgsgesek, hogy nyelvezetrl tle
tet mondjunk. gy tnik, a szereplk szjba trsadalmi helyzetknek megfe
lel nyelvezetet adott, azaz beszdjk hen kifejezte mveltsgket. Mivel
a cmek alapjn legtbb darabja npies tmrl szlt, a szereplk a npi latin
nyelven szlaltak meg, azrt a fennmaradt tredkek az n. vulgaris latin
nyelvnek elsrend forrsai. A tredkek hemzsegnek a nyelvi normtl elt
r igealakoktl, pldul: reperibitur, paribis, esuribis, invenibit, moriri, edhn,
complectite stb. A fnvragozs tern gyakori jelensg a nemek s a declinatik keverse, pldul forus, pannibus stb. Szemlletes npies zsargon ln
kti a tredkeket, mint expalpare (elrabol), frustrare (elfogyaszt), inrepere
(jn) stb. Klnsen sznes a npies erotikus szkszlet: eculeus coleatus
(tks), basus, coleata cuspis, scalpere, dolare stb.
rnyalt ez a npies nyelv: az irnitl feszl tragikus ptoszt ugyangy ki
tudja fejezni, mint a stlustrssel keltett humort, amely mg el is gondolkoztatja az olvast vagy a nzt. Pldul a Parci (Fsvnyek) c. darabjnak
egyetlen tredke gy szl: Non erat qui corpus tremulum famula tutaret toga
(107. R.) - Nem volt senki, aki remeg testt egyetlen vd tgval betakarla volna. Az ltalnos emberit gy fogalmazta meg: Sciunt hoc omnes, quan
tum est qui cossim cacant (129. R.) - Mindenki tudja ezt, annyit tesz, hogy
guggolva vgzik dolgukat. Egyes tredkek mintha az urbanitas-vitt rinte
nk: At ego rusticatim tangam, urbanatim nescio (7. R.) De n parasztosan
rintem, vrosiasn nem tudom. A fabula palliata hatst mutatja a kvetke
z mondat, amely Plautusnl is elfordul: More fit, moriri suam quisque ut
168

uxorem velit (31. R.) Megszokott dolog az, hogy ki-ki azt akarja, hogy fe
lesge meghaljon. Kedvenc stluseszkze az latinra oly jellemz alliterci,
pldul: Incepi contui: conspicio coleatam cuspidem (69. R.). Elkezdtem
vizsglni: megpillantom tks botjt.

3. Novius s mvei
Pomponius mellett az irodalmi Atellana msodik megalaptjt tisztelhetjk
benne. Az mkdse is a Kr. e. els szzad elejre tehet, de vannak olyan
kutatk is, akik Pomponius el helyezik. A Novius nv oszk eredet, s Campaniban igen el volt terjedve. Fennmaradt cmei azt mutatjk, hogy npie
sebb irnyzatot kpviselt, mint Pomponius. Gyakoriak nla az itliai tmkra
utal -aria vg cmek, pldul Gallinaria ti. fabula (Tykkomdia), Lignaria
(Fakomdia), Tabellaria (Szerzds) stb. E cmek Plautus darabjainak a cmt
idzik fel. A npiesebb irnyba val elhajlsa nyilvnvalan annak a tnynek
tulajdonthat, hogy a kzzlst akarta kvetni.
A palliata hatsa nla is megfigyelhet. A mintegy negyven fennmaradt
cmbl s 115 sornyi tredkbl olykor bonyolultabb cselekmnyre kvet
keztethetnk. Pldul az Agricola c. darabjnak tredkeibl gy tnik, hogy
egy fsvny paraszt fia a fszerepl, aki a kerttl akar pnzt szerezni. Ha
sonl tmra kvetkeztethetnk a Paedium s a Hetaera c. darabjainak tre
dkeibl. Cmei tbbsgben azonban a campaniai npies tmk jelennek
meg: Fullones (A vnyolk), Fullones feriati (nnepl vnyolk), Virgo
praegnans (A terhes szz), Asinus (A szamr), Bubulcus cerdo (Az kr
hajcsr kzmves), Vindemiatores (A vincellrek) stb. De a hagyomnyos
tpusfigurk is megjelennek cmeiben: Maccus copo (Maccus, a kocsmros),
Maccus exui (Maccus, a szmztt), Pappus praeteritus (Az elhagyott
Pappus), Duo Dosseni (A kt Dossenus). A mmushoz ll kzel a Sanniones
(A bohcok) c. darabja, amelyben a sznszek larc nlkl bohckodtak. De
rt mtoszpardikat is, mint az Andromacha, Hercules coactor (Hercules,
a pnzbeszed), Phoenissae stb.
is a vulgaris nyelvet hasznlja, pldul: dicebo, vivebo, attulas, sapivi stb.
Novius humort Cicero is nagyra rtkelte. Szerinte igen szellemes ez a
monds: Quidploras, pater? - Mirum ni cantem? condemnatus sum. (De
oratore 2,279). - Mirt srsz, apm? - Csoda, hogy nem nekelek? Eltltek.
A retorika terjedsre s kritikjra kvetkeztethetnk ebbl a tredkbl:
169

Age nunc, quando rhetoricasti, responde quod rogo (5. R.) - Most pedig,
miutn eleget rtorkodtl, vlaszolj arra, amit krdezek. Szintn tetszett Ci
cernak az a mondsa, amelyben felteheten az llhatatos sztoikus filozfust
gnyolta ki: Sapiens, si algebis, tremes. (De orat. 285) - Blcs, ha majd
fzol, remegni fogsz. Szellemesen parodizlja a tragdik fennklt stlust
jszer sszetett szavaival abban a tredkben, amely szintn a retorika el
terjedtsgt mutatja: O pestifera portentifica trux tolutiloquentia. (38. R.) 0, dgvszes, termszetellenes, dz (gyorsan) get beszd. A fsvny
kedvelt tmja a palliatnak, de az Atellannak is. Errl szl a Parcus egyik
tredke: Quod magno opere quaesiverunt, id frunisci non queunt: Qui non
parsit apud se ...frunitus est (77. R.) - Amit nagy fradsggal megszereztek,
nem tudjk lvezni. Aki nem sprolt otthon, az lvezett. Mint npies mfaj
ban, az Atellanban is gyakori jelensg a nylt vagy a ktrtelm obszcenits,
pldul: Mammas teneas, pedes extollas, savies, congenicules (81/82. R.);
lam ego illi subiens sublabrabo bene suillum sinciput (14. R.).
Az Atellana mintegy tvenves virgzs utn kezdett hanyatlani s vezet
helyt tengedte egy msik mfajnak, a mmusnak. Ennek oka rszben abban
keresend, hogy Caesar korban megvltozott a kzzls, s maga az Atellana
is vltozott. A dilettns sznszek egyre inkbb httrbe szorultak, mert a ren
dezk a darabok eladst hivatsos sznszekre bztk. Megszntek azok a
privilgiumok is, amelyeket Livius az Atellana-eladkkal kapcsolatban em
lt. Mivel most mr nagyjbl ugyanazok a sznszek adtk el az Atellant,
mint a mmust, e kt mfaj kezdett egymshoz hasonltani. A szles npies
gesztusok, a ltvnyos klssgek, amelyek olyan fontosak voltak az Atella
nban, finom utalsokk szeldltek a csszrkorban. Komoly strukturlis vl
tozst jelentett az is, hogy a canticum, az nek, megjelent benne. Suetonius
emlti Nrval kapcsolatban, hogy az Atellant elad sznsz canticumban
Claudius s Agrippina hallra clzott (39). Ugyancsak Suetonius emlti, hogy
Tiberius egy Mallonia nev elkel hlggyel rtul elbnt, s az Atellana-eladsokon utaltak erre (45). Feltn nyelvi vltozs is bekvetkezett a csszr
kori Atellanban: egyre tbb grg szt s idzetet zsfoltak bele, s gy ez az
si rmai mfaj lassan elvesztette nemzeti jellegt.

170

Bibliogrfia
O. Ribbeck: Tragicorum Romanorum fragmenta. Lipsiae, 1871.
Szilgyi J. GyAtellana. Budapest, 1941.
A. Marzullo: Le origini italiche e lo sviluppo letterario delle Atellane. Modena 1956.
Sc. Mariotti: Atellane. In: Der Kleine Pauly. Stuttgart, 1964,1, 676.
Atellanae fabulae. Edidit P. Frassinetti. Roma, 1967.
H. Petersmann: ,JDie altitalische Volksposse. Wiener humanistische Bltter 16
(1974) 23. skk.
R. Rieks: Mimus und Atellana. In: E. Lefvre: Das rmische Drama. Darmstadt 1978,
348-377.
H. Petersmann - A. Petersmann: Die rmische Literatur in Text und Darstellung.
Republikanische Zeit I. Poesie. Stuttgart, 1991.
B. Httemann: Phlyakenposse und Attelana. In: G. Vogt-Spira: Beitrge zur mnd
lichen Kultur der Rmer. Tbingen 1993, 89-112.
J. Blnsdorf: Atellane. In: Der Neue Pauly. Stuttgart, Weimar, 1996 I, 153.
Adamik T.: Egy ismeretlen Atellana? (Rhet. Her. 4, 50, 51, 63-64, 65.) Antik Tanul
mnyok 50 (2006) 75-85.

171

XIV. A mvszi prza fejldse;


A C. Herenniusnak ajnlott Retorika

1. Az irodalmi norma kialakulsnak tnyezi


Accius, Lucilius, Pomponius s Novius mveibl nyilvnval, hogy Tiberius
Gracchus fellpttl j korszak kezddtt nemcsak a rmai irodalomban, ha
nem a politikban is. Az a realizmusigny, vitatkoz kedv s tmad hangv
tel, amely Lucilius szatriban s az Atellanban megmutatkozik, a korabeli
trsadalmi s ideolgiai harcokbl tpllkozott. A Gracchusok korban jelent
keztek elszr azok a trsadalmi problmk, amelyek a 2. szzad vgn s az
els szzad elejn fegyveres konfliktusokhoz vezettek. Klnsen kilezd
tek az ellenttek az itliai szvetsgesek polgrjognak krdsben, tovbb
az ingyenes vagy olcs gabona- s fldoszts krdsben az optimatk s a
populares kztt. E prtharcokban L. A. Satuminust, a 100. v nptribunust
ugyangy megltk, mint a 91. v nptribunust, M. Livius Drusust. Drusus
hallnak hrre kitrt a szvetsges vagy Marsus-hbor (Kr. e. 90-88), ame
lyet ugyan Rma megnyert, de mgis arra knyszerlt a fenyeget klpoliti
kai helyzet miatt, hogy a polgrjog megadsval pontot tegyen az ellensges
keds vgre.
De alighogy befejezdtt a szvetsges hbor, megkezddtt az els
mithridatsi hbor (Kr. e. 89-84), amely jabb belpolitikai harcokhoz veze
tett Rmban. A senatus L. Cornelius Sullt bzta meg a hadjrat vezetsvel,
a lovagrend azonban, zleti rdekeirt aggdva, a popularis politikusok mell
llva, Sulla hatalmt igyekezett kisebbteni, s ennek rdekben Mariust ne
veztk ki a keleti hadjrat vezrv. Sulla azonban nem rtett ezzel egyet, s
Rma ellen vezette Nola mellett llomsoz csapatait, elfoglalta azt, s a po
pulares vezetjt, Sulpicius Rufust megltk, Marius pedig knytelen volt
Afrikba meneklni. Sulla eltrlte Sulpicius trvnyeit, korltozta a nptribunusok jogkrt, j kolnikat alaptott, majd ismt Keletre tvozott. Cinna
azonban 87-ben Mariust visszahvatta, aki fktelen mszrlst rendezett a v
rosban, s ezzel ismt az kezbe kerlt a hatalom. A kvetkez vre Cinnval
egytt immr hetedszer consull vlasztottk. Marius azonban janur kzepn
172

meghalt, utna Cinna s a populares lettek a hatalom birtokosai Rmban.


A gyztesen visszatr Sulla azonban 82-ben ismt elfoglalta Rmt, vres
bosszt llt ellenfelein. Dikttorr kiltatta ki magt, s e hatalmat megtartotta
79-ig, amikor is lemondott a teljhatalomrl, s egy vre r meghalt.
Ez a bel- s klpolitikai harcokban mozgalmas kor felbresztette az rdek
ldst a trtnetrs irnt is, amely ekkor igen sokrt s sznes volt. Egyfell
folytattk az annalista hagyomnyokat, mint L. Calpurnius Piso Frugi (consul
133-ban), aki Annalesben eljutott a 146. vig, s szemllett bizonyos racio
nalizmus jellemezte. Az jabb annalistk viszont a megejt, novellaszer b
rzolsmdra vetettk a hangslyt, a forrskutats rovsra. Claudius Quad
rigarius a 389. vvel kezdte mvt s eljutott sajt korig, 72-ig. Valerius
Antias mve legalbb 75 knyvbl llt, a vros alaptstl kezdve trgyalta
az esemnyeket Sulla hallig, de Livius szerint megbzhatatlan, klnsen a
csatkkal kapcsolatos szmadatok megadsban. Ms trtnetrk koruk tr
tnetre koncentrltak, mint pldul Sempronius Asellio, aki Numantinl ka
tonai tribunusknt harcolt (134/ 133), s olyan esemnyekrl kvnt rni, ame
lyeknek maga is rszese volt, hogy bizonythassa, mi mirt trtnt. L. Cor
nelius Sisenna (118-67) is sajt kort rta meg Historiae c. mvben, a sz
vetsges hbortl a Sulla hallig tart idszakot. A tragikus trtnetrs
mdszert kvetve, kedvelte a regnyes lersokat, mgis fontos forrs
lehetett Sulla korra vonatkozlag. Nem vletlen, hogy ppen fordtotta le
a miltosi Aristeids Miltosi mesit latinra. Kln ki kell emelni L. Coelius
Antipatert, aki Kr. e. 121 utn kezdett rni, s egy ht knyvbl ll monog
rfit szentelt a msodik pun hbornak. Sok forrst felhasznlt, hogy trgy
szer lerst adhasson az esemnyekrl. De nemcsak a trtnelem rdekelte,
hanem a fldrajz s nprajz is. Klns gondot fordtott mvnek nyelvi ki
dolgozsra: hatsosan tudta alkalmazni a retorikai stlusalakzatokat.
E korszak politikai harcaiban egyre nagyobb szerepet jtszanak a nagy
egynisgek, akik azt akarjk, hogy az utkor megrizze emlkket, ezrt
kommentrokat (commentarii) fznek sajt letkhz s politikai tevkenys
gkhz. gy szletik meg a rmai autobiogrfia, az nletrajz az arisztokrcia
krben. Egyes kutatk ltrejttt a rmai portrszobrok megjelenshez kap
csoljk. Ilyen nletrajzi kommentrokat rt a hagyomny szerint Aemilius
Scaurus (consul 115-ben), Rutilius Rufus (consul 105-ben), Q. Lutatius Catu
lus (consul 102-ben) s maga Sulla is.
Mint lttuk, Accius tbbek kztt drmatrtnettel is foglalkozott, Lucilius
pedig gyakran rint grammatikai s potikai krdseket. Az sem vletlen,
173

hogy Coelius Antipater trtneti mvt L. Aelius Stilnak, e kor nagy gram
matikusnak, rtornak s filolgusnak ajnlotta. Ez azt jelenti, hogy e kor
szakban a tudomnynak nagy tekintlye volt. Aelius Stilo Lanuviumban sz
letett 150-ben. 100-ban elksrte elkel bartjt, Q. Metellus Numidicust
rhodosi szmzetsbe, ahol grg filozfusokkal s rtorokkal ismerkedett
meg. A Stilo mellknevet azrt kapta, mert msok szmra beszdeket rt.
Mint sztoikus filozfus rdekldtt az etimolgia, a grammatika, klnsen
a szintaxis irnt. Filolgusknt az irodalom eltti kor emlkeivel foglalkozott;
kommentlta a Saliusok nekeit s a Tizenkttbls trvnyt. Tantvnyai k
z tartozott, tbbek kztt Varr s Cicero. Aelius Stilhoz hasonlan gram
matikt s retorikt oktatott Rmban Opillus 92-ig, amikor is elhagyta R
mt (v. Suetonius, De grammaticis 6).
Az alexandriai filolgia mdszereit tvve, e korszakban szvegkiadsokat
ksztettek az archaikus irodalombl. J kiadsokban adtk ki Plautust,
Naeviust stb., s ezzel lehetv tettk e szerzk mveinek olvasst s tanul
mnyozst. Az alexandriai tudsok az irodalmi mveknek fleg a nyelveze
tt vizsgltk, s a helyes formkat az analgia, azaz az sz s a hasonlsgon
alapul szably alapjn llaptottk meg. Az Alexandriban kikpzett filol
gusok aztn az iskola mdszereit ms orszgokba is elvittk; pldul amikor
Panaitios Rmban volt, Rhodoson az a Dionysios tantott, aki az els gram
matikt rta. Pergamonban viszont I. Attalos (Kr. e. 241-197) alaptott knyv
trat, amely tudomnyos centrumm, Alexandria versenytrsv vlt. Innen
jtt Rmba Krats, aki az anomalit kpviselte, azaz a termszetes nyelvhasznlatot az analgival szemben. Amg az alexandriai tudsok a kltszet
re sszpontostottak, addig a pergamoniak a przra, s az tantvnyaik is ter
jesztettk tanaikat. Aelius Stilo, aki jl ismerte a pergamoni Krats anomalista
elveit s el is fogadta azokat, miutn Rhodoson megismerkedett Dionysios
Thraxszal, az analgia kpviseljvel, e kt irnyzatot megprblta ssze
egyeztetni sajt kutatsaiban. Ugyanerre trekedett tantvnya, Varr. Ezzel
szemben Caesar hatrozottan az analgia vdelmre kelt De analogia c. mun
kjban. Ilyen szellemi httr mellett vlik rthetv, mirt foglalkozott Luci
lius szatrinak 9. knyvben grammatikai krdsekkel, illetve mirt feszege
tett mfajelmleti fogalmakat.

174

2. A

beszd mvszete; a retorikaelmlet gazdagodsa

A Gracchusok kortl a grg retorikaelmlet tanulmnyozsa ltalnoss


vlt. Tiberius Gracchus retorikatanra Mitylni Diophans volt, ccs,
Gaius Gracchus Marathosi Menelaos. Mindkett kivl sznokk vlt, br
eltr tehetsgek voltak. Tiberius beszdeit les logika s vilgos gondolatmenet tette hatkonny, Gaiusit pedig a szenvedlyes tz s a magval raga
d eladsmd. C. Gracchus ellenfelei kzt jelents sznok volt C. Fannius,
a 122. v consula, ugyanez elmondhat M. Aemilius Scaurusrl, az optimatk
egyik vezregynisgrl (consul 115-ben), s a sztoikus P. Rutilius Rufusrl
(consul 105-ben). A Iugurtha elleni hbor sikeres hadvezre, Q. Caecilius
Metellus Numidicus, akit 100-ban Aelius Stilo elksrt szmzetsbe, szin
tn kpzett sznok volt, s beszdeit ki is adta.
Cicero gyermekkorban kt nagy csillag tndklt a Forumon: Marcus An
tonius (143-87) s L. Licinius Crassus (140-91). Cicero De oratore c. dial
gusban, amelynek idejt Cicero 91-re teszi, vezet szerepet juttat nekik, s ez
zel nyilvn nagysguknak kvnt adzni. Antonius termszetes tehetsg volt,
hatkonysgt az eladsmd biztostotta. Hangja s gesztusai tkletesen
simultak mondanivaljhoz, s fokoztk annak kifejezerejt. Spontnnak t
n eladsmdjval palstolta nagy elmleti felkszltsgt, amelynek meg
ltt vilgosan bizonytja az a tny, hogy rt egy retorikt, amely Quintilianus
szerint befejezetlenl maradt (3, 1, 19). Nagy gondot fordtott a szvlaszts
ra, a tagolsra s a ritmusra. Br a consulsgot is elrte (99-ben), mgis tragi
kus vget rt: Marius hvei 87-ben meggyilkoltk.
Egszen ms tehetsg volt Crassus, akinek beszdeiben a mltsg, a tanultsg s a szellemessg egyarnt hatott. Latin kifejezsmdja tall volt s
elegns: minden tmakrben knnyed s sziporkz tudott lenni. A legnehe
zebb jogi problmkat finom logikval, vilgos rvelssel oldotta meg. A vi
tkban fellmlhatatlannak bizonyult: a tanultsg s a termszetes tehetsg
csodlatos sszhangban volt nla. Emiatt Cicero mg Antoniusnl is nagyobb
sznoknak tartotta. Crassus is feljutott a consuli hivatal magaslatra (95):
91 -ben, nhny nappal azutn, hogy nmagt is fellml nagy beszdet mon
dott Philippus consul ellen, betegsg szllta meg, amely elragadta.
De Licinius Crassus nemcsak kivl sznoki teljestmnyvel rta be nevt
a rmai retorika trtnetbe, hanem egy hres rendeletvel is, amelyet 92-ben
censortrsval, Cn. Domitius Ahenobarbusszal egytt kiadott. A rendeletsz
veg gy hangzik: Tudomsunkra jutott, hogy vannak olyan emberek, akik a

175

tantsnak egy jfajta mdjt vezettk be: az ifjsg tdul hozzjuk az isko
lba. Latin rtomak hvjk magukat. A fiatalok egsz nap henylnek nluk.
seink megszabtk, hogy gyermekeink mit akarjanak tanulni s milyen isko
lkba akarjanak jrni. Ez az j tantsi md, amely seink szoksa s akarata
ellen trtnik, nem tetszik s nem is tnik helyesnek. ppen ezrt mind azok
nak, akiknek ilyen iskolik vannak, mind azoknak, akik oda szoktak jrni, tu
domsra kvnjuk hozni azon vlemnynket, hogy nem tetszenek neknk.
(Suetonius, De rhetoribus 1)
Mint fentebb lttuk, a msodik szzad elejtl termszetes jelensg volt,
hogy az arisztokrata csaldok tagjai grg rtoroktl tanultk a retorikt, s
gyakran utaztak Grgorszgba, hogy retorikai tudsukat ott tkletestsk.
Cicero ifjsgban is termszetes jelensg volt, hogy grg rtoml tanultak,
hiszen a retorikt a grgk dolgoztk ki, s teljes egszben grg tudomny
volt. A npprt azonban megksrelte, hogy a grg retorikt latinnal helyet
testse, grg stusmintk helyett latin mintkat alkalmazzon, s a retorika
szakszavait is latinizlja. L. Plotius Gallus hozott ltre ilyen latin retorikai
iskolt Rmban. Suetonius idzi Cicero egyik levelt (De grammaticis et
rhetoribus 26), amelybl kitnik, hogy a gyermek Cicero is szeretett volna
hozz jrni, s fjlalta, hogy ezt nem engedtk meg neki. Tekintlyes tuds
hozztartozi s ismersei ugyanis gy vltk, hogy a grg retorikai gyakor
latokkal jobban lehet fejleszteni az szbeli kpessgeket, mint a latinnal.
Ugyanezt mondja Licinius Crassus Cicero De oratorjban: a latin iskolkban
a tanulk ktvi tanuls utn retorikatanrok lettek. Csak nyelvi gyakorlatokat
vgeztek, s elhanyagoltk a szlesebb ltalnos mveltsg - jog, trtnelem,
filozfia s az ezekbl rad humanits - elsajttst, s helyette a vakmer
demaggit s szsztyrkodst lltottk az oktats kzppontjba. Azrt ho
zott rendeletet ellenk, hogy elejt vegye a mveletlensg terjedsnek, s
hangslyozza, hogy a rmai kultrnak, ha fejldni akar, szksge van a g
rg tudomnyossgra (3, 93). E rendelet ugyan lefkezte a latin rtorok tev
kenysgt, de megszntetni teljesen nem tudta. Errl tanskodik az a latin
nyelv retorikai tanknyv, amelyet a Rhetorica ad Herennium, azaz A C.
Herenniusnak ajnlott Retorika cmen ismer a tudomnyos vilg.

176

3. A C. Herenniusnak ajnlott Retorika vits krdsei


E latin nyelv retorikai tanknyv keletkezsnek ideje s szerzjnek szem
lye vitatott. A nehzsget az okozza, hogy a rmai irodalomban elszr
Hieronymus hivatkozik r, s gy idzi, mint Cicero retorikjt Herenniushoz,
mgpedig ktszer is. Elszr az Abdias prfthoz rt kommentrjnak el
szavban (6, 1152 A, Migne), majd a Rufinus ellen rt apolgijban (1, 16, 2,
428 B, Migne). A bels rvekbl, a szerz mdszerbl, a m sajtossgaibl
azonban nyilvnval, hogy Cicero nem rhatta. Hogy Hieronymus mgis Ci
cero mveknt hivatkozik r, annak kt valszn oka van. Az egyik az, hogy
a kzirati hagyomnyban abban az idben, amikor a tekercseket kdexform
ba trtk, e retorikt Cicero retorikai mveihez kapcsoltk. E hozzkapcso
lst lehetv tette, hogy Cicero, amikor ifjkori retorikai mvrl, a De inventionrl beszl, tbbes szmban libri rhetoricinek nevezi azt. Ebbl arra
kvetkeztethettek, hogy Cicero a tbbes szmmal kt mre, a De inventionra
s a Rhetorica ad Herenniumra. utal. Hieronymus msik oka pedig az lehetett,
hogy szrevette, hogy az eltrsek mellett sok hasonlsg is van e kt m k
ztt. A Herenniusnak ajnlott retorika teht nem Cicero mve, ezrt szerzj
nek megllaptshoz elszr azt kell tisztzni, mikor keletkezett.
Az eddigiek folyamn ngy datlsi lehetsg merlt fel. Fr. Marx Kr. e.
86-82 kz helyezi, W. Kroll, majd M. J. Henderson Kr. e. 75-70 kz, A. E.
Douglas a Kr. e. 50-es vekre, s legjabban L. Herrmann a Kr. u. 60 krire.
E datlsok kzl Marx fogadhat el, mert a Rhetorica ad Herennium szer
zje Crassusszal s Antoniusszal zrja azoknak a sznokoknak a sort, akik
tl idzhetne. Cicert egyltaln nem emlti, s egyetlen olyan esemnyre
sem utal, amely Kr. e. 82 utn trtnt. Mindez elkpzelhetetlen lenne, ha a m
vtizedekkel ksbben keletkezett volna. A tmrsgre hozott pldjban (4,
54, 68) Marius hetedik consulsgra cloz. Mivel Marius 7. consulsga Kr. e.
86-ra esett, a m csak ezutn keletkezhetett. A lex Plautia iudiciaria alapjn
(Kr. e. 90-89) a bngyekben szentorok s lovagok egytt brskodtak. Sulla
azonban Kr. e. 82-81-ben, dikttorsga idejn ismt kirekesztette a lovagokat
a brskodsbl. A 4, 35, 47-ben viszont olyan brsgot szerepeltet a szerz,
amely lovagokbl s szentorokbl ll, ezrt e rsznek a 82- 81-es sullai tr
vny eltt kellett keletkeznie. Mindebbl kvetkezik, hogy a m Kr. e. 86 s
82 kz datlhat.
Hogy nem Cicero A C. Herenniusnak ajnlott Retorika szerzje, az tbbek
kztt nyilvnval abbl a tnybl is, hogy retoriknk szerzje maga rja a

177

stlusjelensgeket szemlltet pldkat, Cicero pedig retorikai mveiben, ha


szemlltet, msoktl vett pldkkal teszi ezt. Ha ez gy van, fontos krds an
nak tisztzsa, hogyan viszonyul Cicero De inventione c. mve A C. Heren
niusnak ajnlott Retorikhoz. Nmelyek azt gondoljk, hogy Cicero mertett
a Rhetorica adHerenniumbl, msok, hogy e m szerzje a De inventionbl.
Ksbb elejtve ezeket a vlemnyeket, kzs forrssal magyarztk az egybe
esseket. A legvalsznbb az, hogy Cicero mertett a Rhetorica ad Heren
niumbl. Abbl ugyanis, hogy Cicero azt mondja, hogy puer aut adulescentu
lus korban rta e munkt, nem kvetkezik az, hogy Cicero 16 ves korban,
91 -ben rta e retorikt. Az adulescentulus minstssel ugyanis a rmaiak 30
ves korukig illettk a fiatalembereket. Pldul Cicero az A. Roscius rde
kben mondott beszdt 80-ban adta el, teht 26 ves korban, s ksbb azt
lltja, hogy e beszdt adulescentulusknt mondta el (Or. 107). Ugyancsak
a 43-ban 20 ves Octavianust puemek minsti (Fm. 12, 25, 4). A De inven
tione ksbbi datlst javallja az a tny is, hogy az jakadmikus Philnt Ci
cero 88-tl hallgathatta, s ennek nyoma mr megtallhat a De inventionban;
v. 2, 3, 10. St E. Philippson Poseidnios hatst is kimutatta a De inventionban, ez pedig arra enged kvetkeztetni, hogy Cicero e munkjt rhodosi
tartzkodsa utn nttte vgleges formba. Kronolgiailag teht lehetsges,
hogy Cicero mertett a Rhetorica ad Herenniumbl. Ez egybknt sszhang
ban van mindkt szerz nyilatkozataival. A Herenniusnak ajnlott Retorika
szerzje ugyanis hatrozottan lltja, hogy rta az els latin nyelv rendsze
res retorikt, Cicero pedig azt mondja, hogy mve rsakor mindent elolvasott,
s a sok mbl csak a legjobb dolgokat vette t.
Miutn az emltett okok miatt Cicero nem lehet e retorika szerzje, s erre
mr R. Regius is rmutatott 1491-ben megjelent munkjban, egyes kutatk
Comiftciusban talltk meg e munka szerzjt, msok pedig ismeretlen szer
znek tulajdontottk e mvet. Mr R. Regius felvetette, hogy e retorikt egy
( ornificius nev szerz rta, aki a Kr. e. 21. szzad fordulja tjn tevkeny
kedett. C. L. Kayser kiadsa ta (1854) Cornificius szerzsgt minden kuta
t elfogadta egszen Marx kiadsnak megjelensig (1894), amelynek Prolegomen]ban Marx ktsgbe vonta Cornificius szerzsgt, s arra a megl
laptsra jutott, hogy a szerz ismeretlen. Marx rvei azonban Quintilianus
alapjn cfolhatk. Quintilianus ugyanis egyrszt a rmai retorikaszerzk k
ztt felsorolja Comificiust (3, 1, 19-21), msrszt Institutio oratorijban
tbbszr idzi. Adataibl a kvetkez gondolatmenet vonhat le; a) Corni
ficius rt sznoklattani munkt; b) egy sor alakzat sajtos nvvel csak nla
178

fordul el; c) ezek az alakzatok ugyanezekkel a nevekkel megnevezve csak


a Rhetorica ad Herenniumban tallhatk meg; d) kvetkezskppan a Rhe
torica ad Herennium azonos Cornificius retorikjval.

4. A C. Herenniusnak ajnlott Retorika sajtos jellege


Cornificius e retorikt rokona s ifj tantvnya, C. Herennius szmra rta,
hogy az belle sajttsa el a retorika teljes rendszert. A 4. knyv elszavban
elmondja, hogy grg forrsok alapjn dolgozott, mivel az korban rendsze
res latin nyelv sznoklattan nem ltezett. Tudatban van annak, hogy az l
tala latinra lefordtott terminusok szokatlanok mg a rmai nyelvhasznlat
szmra, m ezt a htrnyt szemlltet pldinak eleven rmaisgval kvn
ja ellenslyozni. E pldk tmjt gyakran merti a korabeli rmai kzlet
prtharcaibl, s ezzel azt sugallja, hogy a Gracchusokkal kezdd heves prt
harcok mlyen rintettk. A szemlletessgre kzlt pldjban gy rja le
Tiberius Gracchus hallt:
Gracchus, mihelyt szrevette, hogy a np ingadozik, mert attl fl, hogy a
senatus tekintlynek nyomsra maga is elll vlemnytl, sszehvatja a
npgylst. Ekkor ez bntl s gonosz gondolatoktl eltelve elrohan Iuppiter
templombl, s izzadtan, szikrz szemmel, gnek ll hajjal, tgjt feltr
ve, npes csoporttal egytt futva fel indul. A kikilt csendet teremt Grac
chus szmra. Ez viszont magnkvl egy padra taposva, jobbjval letri
annak egyik lbt, s parancsra a tbbiek ugyanezt teszik. Amikor pedig
Gracchus knyrgve az istenekhez fordul, ezek tmadsba lendlnek, s
mindenfell rrontanak. Ekkor valaki a np kzl felkilt: Meneklj, mene
klj, Tiberius! Nem ltod? Mondom, nzz krl! Erre az ingatag tmeg, a
hirtelen flelemtl megbabonzva, futsnak ered. Ez pedig szjbl bnt
okdva, keble mlybl kegyetlensget lihegve, meglendti karjt, s bezzza
Gracchus fejt, aki nem rtette vilgosan, mi trtnik, de nem hagyta el azt a
helyet, amelyen llt. Egyetlen hanggal sem ejtve csorbt szletett btors
gn, nmn sszeesett. Ez viszont a nyomorultul elpusztult kivl frfi v
rvel bemocskolva, gy hordozta krl tekintett, mintha valami jeles tettet
hajtott volna vgre, s vidman nyjtva bns kezt a gratullknak, Iuppiter
templomba vonult. (4, 55, 68)
Tbbek kztt ez az a plda, amellyel a retorika szerzjnek popularis be
lltottsgt szoktk bizonytani. Valban, e sorokbl gyllet rad az egsz

179

akcit vezet Scipio Nasica pontifex maximus ellen: a szerz meg sem neve
zi, csak a megvet iste - ez nvmssal utal r.
Tbb tulajdonnv esetvgzdseinek vltogatsra kzli a kvetkez pl
dt: Tiberius Gracchusnak, llamunk vezetjnek nem engedte meg a ml
tatlan hall, hogy hosszabb ideig velnk maradjon. Gaius Gracchust hasonl
mdon gyilkoltk meg, s ugyanolyan hirtelenl ragadtk el llamunk kebel
rl ezt a hazjt oly hn szeret frfit. Satuminustl, miutn ldozatul esett
a gonoszokba vetett bizalmnak, bns hitszegssel vettk el lett. Drusus, te
vreddel ztattad hzad falait s szlanyd orcjt. Akik kevssel azeltt
mindenben kedvben jrtak Sulpiciusnak, azok hamarosan nemcsak azt til
tottk meg neki, hogy ljen, hanem mg azt is, hogy eltemessk. (4, 22, 31)
A npprt utols mrtrja, akit a pldban a szerz megemlt, P. Sulpicius
Rufus. t Sulla 88-ban tette a proskribltak listjra, s mg ugyanabban az v
ben meggyilkoltk. Ez a plda teht a sullai proscriptik borzalmt is felele
venti, s a fentebb elfogadott datls helyessgt tmasztja al.
A szerz hangslyozza, hogy a stlusjelensgeket szemlltet pldkat ma
ga rja. Emiatt az jabb idkben sok kritika rte. A korbbi szerzknl tallt
hasonlsgok alapjn ugyanis ktsgbe vontk a szerz szavahihetsgt.
E kritikusok azonban tvednek, mert szerznk nem a pldk tartalmnak kita
llst vindiklja magnak, hanem egy (akr ms szerztl vett) trtnetnek,
tmnak az adott stlusjelensgre val alkalmazst, adaptlst. Br hrom
helyen is kritizlja a grgket, mgis hangslyozza, hogy a grg retorika
elmletet helyesnek tartja. E tekintetben teht a grg retorikai hagyomnyt
kveti, a tekintetben viszont, hogy mindent lefordt latinra s csak retorikt ad,
kikszblve az oda nem val dolgokat, pldul a filozfiai s dialektikai
kitrket, a fentebb emltett latin rtorok mdszert kveti. Teht egyfell
Crassus rendeletnek hatsa rzdik abban, hogy teljes retorikai rendszert ad,
msfell a latin rtorok abban, hogy a szerz mindent lefordt latinra, s elma
rasztalja a grgket, mert tudomnyuk fitogtatsa vgett oda nem val tm
kat is trgyalnak.
A Herenniusnak ajnlott Retorika teht a grg retorika egsz rendszert
trgyalja ngy knyvbe srtve. Anyagt a sznok t feladata (inventio, dis
positio, elocutio, pronuntiatio, memoria) szerint osztja fel, mgpedig gy,
hogy az 1., 2. knyvben s a 3. knyv elejn fejti ki az inventio tmakrt,
amely szerinte a leghosszabb s a legnehezebb, a harmadik knyv tovbbi r
szben a dispositiot (az elrendezs), a pronuntiatiot (eladsmd) s a mem
rit (az emlkeztehetsg). A 4. knyvben pedig, amely terjedelmt tekintve
180

a leghosszabb, az elocutit, azaz a stlussal kapcsolatos tudnivalkat rja le.


Rszletes kifejtse azrt br klns jelentsggel, mert azt mutatja, hogy a
Kr. e. 2/1. szzad forduljn Rmban mr tudatosan trekedtek a mvszi
formra mind a szvlasztsban, mind a szfzsben. rdemes e szempontbl
ttekintetni a 4. knyv tematikjt. A szakmai rszt a stlusnemek tanval kez
di: Hrom stlusnem van - n formnak nevezem minden helyes beszd
ezeket alkalmazza: az egyik a fennklt, a msik a kzepes, a harmadik az egy
szer. Fennklt az, amely magasztos szavak csiszolt s kes szvevnybl
ll. Kzepes az, amely alacsonyabb, de mgsem a legalacsonyabb rend s
leghtkznapibb szavakbl ll. Egyszer az, amely leereszkedik a legltalno
sabban hasznlt tiszta kznyelvig. (4, 8, 11) Ezutn kvetkeznek a stluser
nyek vagy stluskvetelmnyek: a vlasztkossg, a szerkesztettsg s a fen
sg. A fensg a sz- s a gondolatalakzatokat foglalja magban. A szalakzat
cmsz alatt felsorol 35 szalakzatot s 10 trpust (szkpet), a gondolatalak
zat cmsz alatt pedig 19 alakzatot. A trpusokban szreveszi a jellemz je
gyet, a jelentsvltozst, de mg nem nevezi ket trpusnak. A krmondatot
is az alakzatok kztt trgyalja. A krmondat rszletes lersa azt mutatja,
hogy a przaritmusra mr ebben a korban gondot fordtottak, s a felttelek
mind gyakorlatban, mind elmletben adva voltak ahhoz, hogy Cicero megje
lenhessen, s vele kezdett vegye a rmai prza aranykora.

Bibliogrfia
Cornifici Rhetoricorum ad C. Herennium libri IUI. Recensuit et interpretatus est C. L.
Kayser. Lipsiae, 1854.

Incerti Auctoris De ratione dicendi ad C. Herennium Libri IV. recensuit Fr. Marx.
Lipsiae, 1894. Prolegomena.

Cornifici Rhetorica ad C. Herennium. Introduzione, testo critico, commento a cura di


G. Calboli. Bologna, 1969.
Adamik T.: Az antik retorika szvegnyelvszeti vonatkozsai. In: A szvegtan a kuta
tsban s az oktatsban. Budapest, 1979, 83-92.
G. Calboli: La retorica preciceroniana e la politica a Roma. In: Entretiens sur lantiquit classique. Fondation Hardt 28 (1982) 41-108.
Cornificius: A C. Herenniusnak ajnlott Rtorika. Latinul s magyarul. Fordtotta, be
vezetssel s jegyzetekkel elltta Adamik T. Budapest, 1987.
Adamik T.: A rtorika fogalma s struktrja. In: Malkots - eszttikum - kznsg
az antikvitsban. Debrecen, 1988, 84-94.
Rhtorique Herennius. Texte tabli et fruduit par G. Achard. Paris, 1989.

181

RMAI IRODALOM

AZ ARANYKORBAN

I. Cicero s kora

1. A Cicero-kori irodalom sajtos jellege


Cicero kora, amelyet a rmai prza aranykornak is szoktak nevezni, az eur
pai kultra ritka cscspontjai kz tartozik. E kzel 40 v alatt (kb. Kr. e.
8243-ig) olyan irodalmi alkotsok sora szletett, amelyek mind gondolati,
mind formai ignyessgkkel nemcsak a ksbbi rmai kultra s irodalom
szmra szolgltak mintakpl, hanem hossz ideig az egsz eurpai kultra
szmra is. E korszak mintha cfoln azt a mondst, hogy fegyverek kzt hall
gatnak a mzsk. Bel- s klhbork szinte folyamatosan dltak, mgis a szel
lemi let soha nem ltott intenzitssal forrongott s virgzott.
Marius s Sulla vres polgrhborja utn Sulla alighogy lehunyta szemt,
mris jabb polgrhbor fenyegetett. Marcus Aemilius Lepidus, a 78. v
consulja Etruriban jabb felkelst robbantott ki, a Sulla ltal tnkretett fldbirtokosokra s Marius veteranusaira tmaszkodva. St, consulsga utn
Rma ellen vonult, ott azonban veresget szenvedett. Szvetsgese, Marcus
lunius Brutus felett pedig Pompeius aratott gyzelmet Eszak-Itliban. Lepi
dus seregnek maradvnyait Marcus Perperna Hispniba vezette Quintus
Sertoriushoz, aki mint kivl hadvezr s szervez a helyi ibr arisztokrcit
is maga mell lltotta. A senatus a veszly nagysgt flismerve, a fiatal
Pompeiust kldte ellene, aki gyztt ugyan, de csak annak kvetkeztben,
hogy Perperna az elssgrt versengve, Sertoriust egy lakoma alkalmval
meggyilkoltatta 73-ban. Alighogy elhrult ez a veszly, 73-ban Spartacus
rabszolgafelkelse keltett rmletet. Marcus Licinius Crassust a senatus rend
kvli hatalommal ruhzta fel, aki Apuliban tkztt meg Spartacus sereg
vel, s gyztt. A Hispnibl visszarkezett Pompeius is segtsgre volt a
felkels vgs felszmolsban. Gyzelmk jutalmul a 70. vre Pompeiust
s Crassust vlasztottk meg consull, akik visszalltottk a Sulla ltal korl
tozott nptribunusi hatalmat, a censori tisztsget, s a trvnyszki bizottsgok
ba a senatorok mell lovagokat s plebejus elljrkat is besoroltak.
Nem sokkal ezutn, 67-ben Pompeiust megbztk a kalzok elleni hbor
185

vezetsvel, amelyet egy v leforgsa alatt gyzelemmel fejezett be. Ezzel


prhuzamosan folyt a harmadik mithridatsi hbor (74-64), amelynek veze
tsvel Manilius trvnye alapjn s Cicero javaslatra Pompeiust bztk meg,
levltva Lucullust. Pompeius a kvetkez vben (65-ben) az Euphrats folynl megverte Mithridatst, s Pontust Bithynia rmai provincihoz csatolta. 64ben csapatait Syriba vezette, s azt is provinciv alaktotta, st ludaeban is
beavatkozott a belviszlyokba: elfoglalta Jeruzslemet, s Iudaet Syria pro
vincia rszv tette. A kvetkez vben a Catilina-fle sszeeskvs rzta
meg Rmt. 59-ben Pompeius, Crassus s Caesar triumvirtusa kvetkezett,
majd Caesar galliai hadjrata 58-50-ig, s vgl a vres polgrhbor Pom
peius s Caesar kztt.
E bel- s klhborktl zaklatott korban a szellemi letet is azok irnytot
tk, akik a politikt: a rmai s itliai arisztokrcia tagjai, senatorok s lova
gok. Kzs jellemzjk, hogy nagy egynisgek voltak, s folytonosan kzdt
tek egymssal az elssgrt mind a politikai, mind a szellemi letben. Flig
bevallottan vagy nyltan mindegyik magt tartotta a legnagyobbnak, s ebben
volt is valami igazsg: valamely terleten mindegyik fllmlta a msikat:
Cicero a sznokls s a prza, Caesar a politika, Varr a tudomny, Lucretius
a filozfia s a tankltemny, Catullus a szerelmi kltszet, Sallustius a trt
netrs tern. Mindegyikk szeme eltt a tkletessg eszmje lebegett, s hogy
ezt elrjk, rtettk egsz letket.
De nemcsak egymssal versengtek e korszak nagy alkoti, hanem a legna
gyobb grg szerzkkel is, akiknek finom zlst, mves kifejezsmdjt s
mly gondolatisgt nemcsak csodltk, hanem el is rtk. A klasszikus grg
irodalom nemes ptoszt a hellenisztikus kori alkotk tuds mgondjval
tvztk. S ami kzs sajtossga e kor valamennyi jeles tehetsgnek, az a
klnleges tudsszomj, amely arra sztnzte ket, hogy a tudomny, a filo
zfia s a mvszetek minden gt elsajttsk, br legtbbjk csak egy ter
leten kvnt kitnni. Valamennyikre ll az, amit Tacitus Messalja Cicerrl
mond: Nyilvn ismeritek Cicernak Brutus cm knyvt, amelynek m
sodik rszben... a maga indulst, a maga felemelkedst, mintegy a maga
kesszlsnak fejldst adja el: Quintus Muciusnl polgrjogot tanult, az
akadmikus Philnnl, a sztoikus Diodotusnl a filozfia minden rszt m
lyen magba szvta; s nem elgedvn meg azokkal a tantkkal, akiket a
vrosban hallgathatott, Achait s Kis-zsit vgigjrta, hogy valamennyi
mvszet valamennyi vltozatt elsajttsa. gy aztn - Herculesre! - Cicero
knyveiben kzzelfoghatan megmutatkozik, hogy sem a geometria, sem a
186

zene, sem az irodalomtudomny, s ltalban egyetlen nemes mvszet isme


rete sem hinyzott belle, megismerte mind a dialektika finomsgait, mind az
erklcstan hasznossgt, mind pedig a termszeti jelensgek mozgst s
okait (Dialogus de oratoribus, 30, 3-4; fordtotta Borzsk I.).
Mltn nevezhet teht ez a korszak Cicero kornak, mert Cicero tkle
tessgignye indtotta e korszak tbbi mvszt is az elssgrt val versen
gsre, s Cicero hatsa akr pozitv, akr negatv rtelemben a korszak vala
mennyi alkotjt rintette, nem is beszlve kzvetlen kapcsolatukrl: lland
levelezsben lltak egymssal, egymsnak is ajnlottk mveiket (Cicero,
Caesar, Varro, Nepos, Atticus, Cato, Brutus). Cicero mg a kor kltivel is
kapcsolatban llt: Lucretius mvt kiadta, Laberius s Publilius Syrus mimusszerzket rtkelte, Catullust kritizlta, egyszval rnyka ott lebegett a kor
egsz irodalma felett.
Br e korszak a kltszet terletn is termett vilgirodalmi nagysgokat,
mgis a prza aranykornak tartjuk, s mltn. A przai kifejezsmdnak
ugyanis valamennyi vlfajt kimunklta olyan magas szinten, hogy a ksbbi
koroknak soha nem halvnyul mintkat adott. A szbsgen alapul ciceri
krmondatos stlus ugyangy kvetkre tallt, mint a caesari vilgos s tmr
kifejezsmd vagy a kett kztt lebeg sallustiusi szubjektv s klti hang
nem. A prznak ez a robbansa kt krlmnnyel magyarzhat: az elz
korszak hatalmas przai termkenysgvel (trtnetrs, sznokls), a gram
matikai, retorikai norma kidolgozsval, tovbb Cicero kornak harcaival s
prtkzdelmeivel, mert a prza kzvetlenebb kapcsolatban van a politikai cse
lekvssel, mint a kltszet. Mi sem mutatja ezt vilgosabban, mint az, hogy e
korszak klti tvol tartottk magukat a politikai lettl - Catullus s Lucre
tius -, a przark s sznokok viszont a politikai s a valsgos csatk forga
tagban kzdttek. S taln a heves politikai kzdelmekkel magyarzhat az is,
hogy soha meg nem ismtld szlsszabadsg uralkodott mind a przban,
mind a kltszetben. Taln Cicero kora volt az az utols idszak az eurpai
irodalomban, amikor minden alkot kifejezsre juttathatta szvnek legtitko
sabb vgyait s indulatait, brmire s brkire irnyultak is azok. ppen Cice
ro halla figyelmeztette az utna jv mvszgenercikat arra, hogy a rs
publicval a szlsszabadsg is vget rt.

187

2. Marcus Tullius Cicero lete s beszdei


Cicero Kr. e. 106. janur 3-n szletett Arpinumban (ma: Arpino), egy latiumi kisvrosban, Rmtl dlkeletre mintegy 110 kilomterre. Tehets szlei
a lovagrendhez tartoztak, s tvoli rokonukknt tiszteltk a szintn arpinumi
Gaius Mariust, a hres hadvezrt. Cicert ccshez, Quintushoz mindvgig
szvlyes viszony fzte. Szlei gyvdnek szntk, ezrt a korabeli Rma
leghresebb jogtudshoz, Quintus Mucius Scaevolhoz (Kr. e. 170-87), az
augurhoz kldtk tanulni, aki Laelius veje s a hres sznok, Licinius Crassus
apsa volt. Ennek halla utn a msik Quintus Mucius Scaevolnl (Kr. e.
140-82), a pontifex maximusn] folytatta jogi tanulmnyait. A retorikt olyan
nagy sznokoktl sajttotta el, mint M. Antonius s Licinius Crassus. Filoz
fit a szkeptikus Philnnl hallgatott, aki 88-tl Rmban tantott egszen
85-ben bekvetkezett hallig. Szkeptikus tanaihoz Cicero mindvgig h ma
radt, s hatsa mr els mvben, a 84-80 kztt keletkezett De inventionfoen
(A feltrsrl) megmutatkozik. Philn halla utn a sztoikus Diodotos tantv
nyul szegdtt, s mestert meghvta sajt hzukba, hogy ott nyugodt krl
mnyek kztt csak a filozfinak lhessen.
Kzben, a szvetsges hbor idejn, 89-ben katonai szolglatot teljestett
Pompeius Strabo, a ksbbi Nagy Pompeius apjnak parancsnoksga alatt.
Feltehetleg itt ismerkedett meg a vele egykor Pompeiusszal, akihez mind
vgig vonzdott. A Marius s Sulla csatrozsaitl vres nyolcvanas vek j
alkalmat szolgltattak neki arra, hogy a sznokls mesterfogsaival a gyakor
latban is megismerkedjk a Forumon gy, hogy amikor 81-ben Quinctius
rdekben (Pro Quinctio) cm beszdt eladta, mr nagy elmleti s gya
korlati tudssal rendelkezett. A magnjogi jelleg perben ellenfele a kor leg
nagyobb sznoka, Q. Hortensius (Kr. e. 114-50) volt. Hrnevt azonban az
ameriai Roscius vdelmben (Pro Roscio Amerino) mondott beszdvel ala
pozta meg 80-ban, akit Sulla egyik szabadosa, Chrysogonus, apagyilkossg
gal vdolt. Pedig ht ppen ttette Roscius apjt a proskribltak listjra, s
elkobzott vagyont szerezte meg olcs pnzrt. Mivel az gy a dikttor Sulla
miatt nmi veszllyel jrt, senki sem merte vllalni. A huszonht ves fiatal
Cicero azonban nem flt, s mg a tekintlyes idsebb sznokok sunytottak, ra
gyog vdbeszdvel elrte, hogy a vdlottat felmentettk.
Lehet, hogy e knyes gy is kzrejtszott abban, hogy 79-ben Grgorszg
ba utazott, br maga azt hangoztatta, hogy romlott egszsgi llapota miatt
hagyja el Rmt (Plutarchos 3). Athnben fl vig tanult az askalni Antio-

188

chosnl, az jakadmia vezetjnl, majd utna Apollnios Molnt, a neves


rtort hallgatta Rhodos szigetn. Plutarchos szerint, miutn Cicero grgl
mondott egy beszdet, Apollnios szomoran jegyezte meg: Dicsrlek, Ci
cero, s csodllak, de aggaszt Grgorszg sorsa. Neknk, grgknek mr
csak egy szp dolog maradt, a mveltsg s az kesszls, most a te szem
lyedben ez is a rmaiak lesz (Plutarchos 4; fordtotta Mth E.). Ugyanitt
megismerkedett a hres grg filozfussal, Poseidniosszal is, aki nagy hatst
gyakorolt gondolatvilgra. Grg tanulmnytja teht tbbfle szempontbl
is hasznos volt szmra; egyrszt Athnban tallkozott Titus Pomponius
Atticusszal (Kr. e. 110-32), akihez lete vgig benssges bartsggal ra
gaszkodott, msrszt gazdagtotta filozfiai mveltsgt, harmadrszt finom
totta sznoki eladsmdjt, amennyiben a rhodosi stlus kztes helyet foglalt
el az rad s rzelmes zsiai, valamint az egyszersgre meg vilgossgra
trekv attikai stlus kztt.
Visszatrve Rmba, felesgl vette Terentit, akitl kt gyermeke szle
tett: Tullia 76-ban s Marcus 65-ben. 76-ban mondta el beszdt Roscius sz
nsz vdelmben (Pro Q. Roscio comoedo), s ugyanebben az vben, ppen
csak elrve a hivatalos korhatrt, quaestorr vlasztottk, s ezzel bekerlt a
senatusba. Mint quaestor Szicliban, Lilybaeumban szolglt, ahol kitnt
becsletes gyintzsvel. Visszatrve Rmba fleg a lovagrend rdekben
kamatoztatta sznoki kpessgt, s meglehets vagyonra s politikai befolys
ra tett szert. Mr hres sznok volt, amikor 70-ben a szicliaiak bevdoltk
Verrest, aki 73-tl 71-ig propraetorknt sok jogtalansgot kvetett el ellenk,
tbbek kztt eltulajdontotta a szicliai vrosok fltve rztt mkincseit. Em
lkezve becsletessgre, Cicert krtk fel a vd kpviseletre. Cicernak
elbb meg kellett nyernie a jogot ehhez (divinatio) Q. Caeciliusszal szemben,
melyet egy nagyszer beszddel (Divinatio in Q. Caecilium) el is rt. Verres
vdi kztt szerepelt a hres Hortensius, de szhoz sem jutott, mert Cicero el
spr els beszde utn (actio prima) Verres nknt szmzetsbe vonult
Massiliba. Cicero azonban oly sok anyagot gyjttt ssze ellene, msodik
trgyalsra is szmtva (actio secunda), hogy abbl t hossz beszd kere
kedett ki, melyekben Verres minden gaztettt a vilg el trta: De praetura
urbana, De iurisdictione Siciliensi, De re frumentaria, De signis, De sup
pliciis - s amelyek sohasem hangzottak el.
A kvetkez vben, 69-ben aedilis lett. Kt beszde is fennmaradt ebbl az
vbl. Az egyiket Fonteius rdekben adta el (Pro Fonteio), akit Gallia pro
vincia lakosai bevdoltak zsarolsrt; a msikat A. Caecina rdekben, akinek

189

rksdsi jogt bizonyos birtokra el akartk vitatni. E beszd a ks kztr


sasgi tulajdonjog egyik fontos dokumentuma. Mivel a beszd kzppontj
ban jogszablyok rtelmezse ll, Cicero ksbb az egyszer stlusra hozza fel
pldnak (Orator 102). Negyvenves korban, a trvny ltal megengedett
letkor kszbn, 66-ban praeton vlasztottk. Ebben az vben lpett fl el
s politikai beszdvel Manilius azon trvnyjavaslata mellett (Pro lege Ma
nilia), hogy Pompeiust kell megbzni a Mithridats elleni hbor fvezrsgvel. Ebben felvonultatta az aristotelsi bemutat s tancsad beszd minden
ernyt, s elbvlte a senatust. Ksbb gy emlti e beszdt, mint a kzepes
stlus sznoklat mintapldjt (Orator 102). Cicero teht megejten szp st
lusban felmagasztalta Pompeiust, feltehetleg azzal a hts szndkkal is,
hogy a hres hadvezrt megnyerje sajt politikai cljai szmra.
A 66-tl 64-ig terjed idben radiklis trsadalmi reformokat gr mozgal
mak tttk fel a fejket, s olyan hresztelsek kaptak lbra, hogy ezek mgtt
Catilina s az t tmogat Crassus, Caesar s ms tekintlyes arisztokratk ll
nak. Cicero ez idben a konzervatv optimatk fel sodrdott, s amikor 64ben consulvlasztsra kerlt sor, t vlasztottk meg annak ellenre, hogy
homo novus volt, azaz csaldjban viselt elszr curulisi tisztsget. E tisztet
is suo anno, a legkorbban megengedett letkorban, 42 ves korban rte el.
Catilina is jelltette magt, de a rla terjeng hrek miatt sikertelenl, ezrt
erszakkal kvnta megszerezni a hatalmat. Cicero azonban leleplezte ssze
eskvst, s Rmban maradt vezetit kivgeztette. Ngy beszdet mondott
Catilina ellen, az elst, a leghresebbet 63. november 8-n, amelynek hats
ra Catilina elhagyta Rmt. A negyediket december 5-n; ebben hallbn
tetst javasolt az sszeeskvs lefogott vezetre. Az tletet vgrehajtottk,
Catilint pedig a Pistoria melletti tkzetben 62 janurjban C. Antonius ka
toni vres kzdelemben megltk. A sors irnija, hogy C. Antonius korb
ban Catilinval szimpatizlt, de Cicero gyes taktikval megnyerte magnak:
Gallia Cisalpina helyett a jvedelmezbb Macedonia provincit ajnlotta fel
neki. Cicero teht feljutott a hatalom legmagasabb cscsra, s Marcus Cato
a haza atyjaknt dvzlte. Cicero gy gondolta, hogy a senatori rend s a
lovagrend legjobbjait kzs cl rdekben ssze tudja fogni: ez a kzismert
concordia ordinum programja.
Kzben folytatta sikeres gyvdi plyjt is: 62-ben vdte Sullt (Pro
Sdia), akit azzal vdoltak, hogy a Catilina-sszeeskvsben rszt vett. Ugyan
csak ekkor vette vdelmbe Archias kltt, akinek ktsgbe vontk polgrjo
gt. Cicernak nem volt semmifle bizonytk a birtokban, ezrt az irodalom

190

s a kltszet jelentsgrl sznokolt, hangslyozvn, hogy ha Archiasnak


nem lenne is polgrjoga, azt klti rdemeirt meg kellene neki adni (Pro
Archia poeta). 62. december 5-n nagy botrny trt ki: Bona Dea nnepn
Publius Clodius nnek ltzve beosont Caesar hzba, ahol a nk az jjeli
szertartsokat vgeztk. A titok kiderlt, Clodiust perbe fogtk, de megvesz
tegetssel elrte, hogy felmentsk. Cicero azonban kzbelpett, s bizonygatta,
hogy Clodius bns, s ezzel hallos ellensgv tette t, aki korbban hve
volt. Helyzett tovbb rontotta az, hogy Pompeius visszatrt Keletrl, Caesar
pedig Hispnibl, hogy mint consul 59-ben hivatalba lpjen. A senatus ellen
szenvvel fogadta Pompeiust, aki emiatt Caesar fel fordult. Caesarnak nagy
segtsget jelentett a tekintlye cscsn ll Pompeius kzeledse. Caesar
megnyerte az akkori idk leggazdagabb embernek, Crassusnak a tmogatst
is, st sszebktette t rgi ellenlbasval, Pompeiusszal, s gy e hrom
nagy ember szvetsgre lpett egymssal. Ezt szoktk els triumvirtusnak
nevezni. Caesar a tekintlye cscspontjn ll Cicert is megkmykezte, de
az alkotmnyellenesnek tlte e szvetkezst, s nemet mondott.
Cicero teht akadlyt jelentett Caesar tervei eltt, ezrt el kellett t tvol
tani az tbl. Clodius adoptltatta magt egy plebejus csalddal, hogy gy
nptribunuss vlaszthassk. Mindehhez a pontifex maximus jvhagysa kel
lett, s Caesar ezt kszsgesen megadta. Clodiust 58-ban megvlasztottk np
tribunuss. Els tnykedseknt trvnyjavaslatot terjesztett el: trvnyen
kvl kell helyezni mindenkit, aki rmai polgrt brsgi trgyals nlkl
hallra tlt. Cicernak r kellett dbbennie, hogy a trvny ellene irnyul,
hogy senki sem ll ki rte, ezrt szmzetsbe vonult 58 mrciusban. Javait
elkoboztk, elegns palatinusi hzt leromboltk, s tusculumi villjt is meg
rongltk. Cicero teljes ktsgbeessben szomor napokat tlttt Thessalonikben s Dyrrhachiumban.
Pompeius azonban - miutn a triumvirek kellkppen megersdtek - mg
iscsak megmozdult Cicero rdekben, s ebben Milo nptribunus is tmogatta.
Ennek eredmnyekppen 57. augusztus 4-n a np hozott egy trvnyt Cicero
visszahvsra. Visszatrve ksznett mondott a senatusnak s a npnek
(Post reditum, kt beszd), majd szorgalmazta hznak s javainak krptl
st (De domo sua s De haruspicum responso). Vdelmezte azokat, akik kz
remkdtek visszahvsban, pldul P. Sestius nptribunust (Pro Sestio), s
fellpett azok ellen, akik szerepet jtszottak szmzetsben. Tmadta
Vatiniust (In Vatinium), aki Sestius ellen tanskodott s Caesar hve volt.
Caelius Rufus rdekben mondott beszdben Clodiust s Clodit lltotta pel

191

lengrre. Azt remlte, hogy ismt felfel vel plyja a politika tern, azonban
56-ban Luccban Pompeius, Caesar s Crassus ismt megjtotta szvetsgt,
s Cicero nem tehetett semmit ellenk. St, olyan helyzetbe kerlt, hogy kny
telen volt Caesar proconsuli megbzatsnak meghosszabbtsa mellett rvel
ni (De provinciis consularibus) s Balbust, Caesar bartjt vdeni (Pro Balbo).
Mg ennl is knyesebb volt Caesar egy msik hvnek, Rabirius Postumusnak
a vdelme, akit zsarolsrt vdoltak be. De az igazi megalztats csak ezutn
jtt: 54-ben arra knyszerlt, hogy rgi ellensgt, Vatiniust vdje, st a gy
llt Gabiniust is, akit zsarolsrt lltottak brsg el, s aki mint consul 58-ban
nem tett semmit, hogy megakadlyozza szmzetst. De a vgs ktsgbeess 52-ben rte el, amikor Milt Clodius meggyilkolsa miatt Massiliba
szmztk, br vdte (Pro Milone).
Sznoki tevkenysgt azonban rtkeltk, nemcsak pnzzel, hanem tiszt
sgek odatlsvel is: 53-ban augurr vlasztottk, 51 nyartl 50 nyarig
pedig Kilikia provincia kormnyzja lett. De ez utbbi megtiszteltetst in
kbb rknyszertettk, mert Cicero nem akarta elhagyni Rmt. Mint lttuk,
consulsga utn proconsulknt Macedonia provinciba kellett volna mennie,
de lemondott rla Antonius javra, s Gallia Cisalpinba, amely Antonius lett
volna, Metellus Clrt, Clodia frjt kldte. Ennek ellenre ragyogan intzte
a provincia gyeit: csatkat nyert ellensges npek s rablbandk ellen, s er
re bszke volt. Visszatrve Rmba triumfusrt folyamodott, de a polgrh
bors krlmnyek miatt erre nem kerlhetett sor. Vlaszts el kerlt: ki
hez csatlakozzk? Noha mr Pompeiusban sem bzott, mgis a kisebb rosszat
vlasztva, Pompeius mell llt, de csak ksbb kvette t Grgorszgba.
A pharsalosi csatban nem vett rszt, mert ppen beteg volt. Szomoran s te
li aggodalommal trt vissza Itliba, de 47-ben, amikor Caesar is hazarkezett,
a gyztes hadvezr kegyesen fogadta, gy ismt Rmba mehetett. Br rszt
vett a senatus lsein, ott meghzta magt, mert senkiben sem bzott.
46 tjn azonban kezdett remnykedni abban, hogy Caesar visszalltja az
alkotmnyos rendet. t v utn ez vben mond elszr jelents beszdet,
Marcellus rdekben (Pro Marcello). Ebben tbbek kztt ksznett fejezi
ki Caesarnak azrt, hogy M. Marcellusnak, aki 51-ben mint consul tmadta
Caesart, megbocstott. Vilgosan megfogalmazza, mit vr Caesartl: Neked
kell, C. Caesar, j letre tmasztanod mindazt, amit a hbor - mint ltod hatatlanul elpuszttott s romba dnttt; jj kell szervezned a trvnyhozst,
meg kell szilrdtanod a bizalmat, vissza kell szortanod a fnyzst, el kell
segtened a npszaporodst, s ami mr sztzllsnek indult, mindazt szigor
192

trvnyekkel kell kordban tartanod (8.; fordtotta Boronkai I.). Majd hivat
kozik Caesar azon hres mondsra: n letemmel eleget tettem mr a term
szetnek is, meg a dicssgnek is, s gy folytatja: Htravan mg szereped
nek ez a rsze: meg kell tenned, s trekedned kell r, hogy megszervezd az
llamot, s lvezzed azt - te mindenekeltt! - tkletes csendessgben s nyu
galomban. Majd ha a hazdnak is lerttad tartozsodat, majd ha a termszetet
is kielgtetted, s veid is beteltek, akkor mondd majd (ha gy akarod), hogy
mr eleget ltl (9.; fordtotta Boronkai I.).
A kvetkez vben, 45-ben mintha ismt csappanna ez a Caesarba vetett
bizalom. Ekkor is mond kt fontos beszdet. Az egyiket Q. Ligarius rdek
ben, akit mint Caesar ellensgt lltottak brsg el. E sznoklata akkora ha
tst gyakorolt Caesarra, hogy felmentette Ligariust. A msikat pedig
Deiotarus kirly, Galatia tetrarchja rdekben adta el, akit azzal vdoltak,
hogy meg akarta gyilkolni Caesart. Amikor pedig Cato ngyilkossgra kny
szerlt Uticban, Cicero kzztett rla egy dicst iratot, amely felbosszan
totta Caesart: Anticato cmen vlaszolt r. Sajnos, mindkt m elveszett, ezrt
nem tudjuk megtlni, milyen lehetett hangnemk.
A kztrsasg sorsrt val aggdst csak fokoztk magnletnek zava
rai s bnatai. 46-ban elvlt felesgtl, Terentitl, mintegy harminc vi
hzassg utn. Nem sokkal ezutn felesgl vette gymlenyt, Publilit. De
a nagy csaps 45-ben rte el, amikor meghalt lenya, Tullia, akit mindvgig
gyengden szeretett. Nagy bnatra jl rvilgt Sulpicius levele, amely a vi
gasztals (consolatio) mfajnak megfelelen prblja enyhteni Cicero nagy
bnatt (Adfamiliares 4, 5). Cicero vigasztalhatatlan maradt: elvlt Publilitl
is, mert szerinte ifj felesge nem rezte t elgg Tullia hallnak tragikumt.
A csaldi s a belpolitikai bajok ismt arra knyszertettk, hogy visszahzd
jon a kzlettl.
Amikor 44. mrcius idusn a Cassius s M. Brutus ltal szervezett arisztok
rata sszeeskvs rsztvevi meggyilkoltk Caesart, Cicero, br nem vett
rszt az sszeeskvsben, rmmel vette tudomsul azt. Nhny hnapig t
vol maradt a politiktl, s kvncsian vrta, hogyan fogjk a kztrsasgot
visszalltani. Marcus Antonius, Caesar szvetsgese s consultrsa helyre k
vnta lltani a kzrendet, s hatalmt is biztostani akarta Caesar gyilkosaival
szemben. A helyzetet azonban bonyoltotta, hogy a fiatal Octavianus is jelent
kezett mint Caesar rkse. Felismerve Antonius nagy hatalmt, kezdetben az
oldalra llt; de a senatusnak is kedvezni akart. Amikor Antonius elhagyni
kszlt Rmt, hogy Mutina ellen vonuljon, ahol a kztrsasgi erk Decimus
193

Brutus vezetse alatt gylekeztek, Cicero ismt belevetette magt a politik


ba. Mint a senatori prt vezetje heves sznoklatot tartott a caesari diktatra
ellen, s beszdben, igaz szeldebb hangnemben, Antoniust is rintette. El
szr megllaptja, hogy Antonius eltrlte Caesar diktatrjt, amely mrmr kirlyi hatalom jellegt lttte. Ksbb azonban Antonius - mondja httrbe szortotta a senatorokat, akik mr szinte flnek nyilvnosan meg
jelenni. Antonius hevesen vlaszolt e beszdre, mire Cicero mr Antonius
tvolltben elmondta msodik Philippicjt Antonius ellen, amely a vgle
ges trshez vezetett. E beszd befejezsben gy fordul a tvollv Antoniushoz: Lgy vgre tekintettel az llamra, krlek. Arra gondolj, hogy kiktl
szrmazol, ne arra, hogy kik kztt lsz. Velem bnj tetszsed szerint, de a
kztrsasgot kmld meg! nmagadra neked legyen gondod, n magamrl
annyit mondhatok: ifjan is vdelmre keltem a kztrsasgnak, vn fejjel sem
hagyhatom cserben (46; fordtotta Marti E.). Cicero a 14. Philippicjban
Antonius veresge miatti rmnek ad hangot; azonban korn rlt. A csat
ban mindkt sereg consulja elesett, Antonius jjszervezte hadseregt, miutn
Lepidus s Pollio tlltak hozz lgiikkal egytt. Octavianus pedig ahelyett,
hogy Antonius ellen vonult volna, Rmba ment, s 43. augusztus 19-n t
vette a consuli hivatalt.
Ezutn Octavianus bkt kttt Antoniusszal, megsemmistve azt a hat
rozatot, amely trvnyen kvl helyezte Antoniust s Lepidust, s oktber v
gn megktttk azt a szvetsget, amelyet msodik triumvirtus nven ismer
a vilg. Kzs hborra kszltek Brutus s Cassius ellen, ehhez pnz kellett,
amelyet legknnyebben vagyonelkobzsokkal lehetett megszerezni, ezrt a
proscriptio eszkzhez nyltak, amely azt is lehetv tette, hogy vlt vagy
vals ellenfeleiktl megszabaduljanak. Az els listn, amelyet Antonius
Rmba kldtt, ott szerepelt Cicero neve is. Menekls kzben katonk ltk
meg 43. december 7-n, s levgott fejt kifggesztettk Rmban a Forumon
lev Rostrra. Nagy ellenfele, Verres mg meglte Cicero hallt, de vagyona
miatt t is kivgeztk.

3. Cicero retorikai mvei


Cicero letmvben az elmlet s a gyakorlat sszhangot alkotott. Sznokknt
beszdeivel sikert sikerre halmozott, akr jelents, akr jelentktelen gyek
rl volt sz. A sz erejvel olyan nagysgok plyjt egyengette, mint Pom194

peiust (Pro lege Manilia), Caesart (De provinciis consularibus), s nem


utolssorban Octavianust a Philippickkal. Quintilianus szerint Cicerrl azt
hreszteltk kortrsai, hogy uralkodik a trvnyszkeken; ksbb pedig neve
azonoss vlt az kesszlssal (10, 1, 112). Egyedlll tehetsge ktsgbe
vonhatatlan, azonban maga Cicero mindig azt hangslyozta, hogy sok-sok
tanulssal jutott fel a cscsra. Beszdei folyamatos lncolatot alkotnak, mg
is minden korszakban tudott idt szaktani arra, hogy elmleti kutatssal
szembestse gyakorlatt. Jellemz, hogy ez a kirobban sznoki tehetsg
arnylag ksn, huszonhat ves korban lpett elszr a sznoki emelvnyre,
s ennek okt abban kereshetjk, hogy elbb az elmletben akarta tisztn ltni
a retorika legnehezebb krdseit.
Nem vletlen teht, hogy alkoti plyja egy elmleti mvel, a De inventionva\ kezddik. E munka kt knyvbl ll, s benne Cicero a legnehezebb
krdseket trgyalja: mi a retorika, milyen feladatai vannak a sznoknak, me
lyek a beszd fajti s rszei, az gylls (status) fajai, a bizonyts s cfols
mdjai. E munkt, mint fentebb mr sz volt rla, Cicero 84-81 krl rta, el
s sznoki fellpsnek elmleti megalapozsaknt.
A szmzetsbl hazatr Cicero 57-56-ban sok beszdet mondott, mgis
szksgt rezte annak, hogy ismt tisztzza az elvi krdseket, de most mr
szlesebb alapon. gy szletett meg retorikai mestermve, a De oratore (A
sznokrl), amelyet ccsnek, Quintusnak ajnl. Mfaja dialgus, amelynek
fiktv idpontja Kr. e. 91. Szerepli a szzadfordul kt legnagyobb sznoka,
Antonius s Crassus, s msok. A m Cicero legterjedelmesebb retorikai
munkja: hrom knyvbl ll. Az els knyvben Crassus a tehetsg, gyakor
ls s a minden tudomnyt tfog ltalnos kpzs fontossgrl beszl
(113-200). Rszletesen szl az idelis sznok alakjrl (201-203). Crassustl
eltren Antonius a termszetes sznoki kpessgek megltt tartja fontosnak.
A msodik knyv a sznoki mvszet s a blcsessg kapcsolatval kezddik,
majd Antonius lerja az inventit (feltrs, feltalls), a dispositiot (elrende
zs) s a memrit (emlkezs, emlkeztehetsg). Kzben azonban C. Iulius
Caesar Strabo beszl a humorrl s a viccrl (217-290), st e knyvben mg
a trtnetrs is szba kerl (51- 65), s annak olyan elvei kerlnek tertkre,
amelyek majd Sallustiusnl s Liviusnl valsulnak meg. A harmadik knyv
ben a stlus (elocutio) s az eladsmd (actio) krdseirl Crassus beszl.
Hangslyozza, hogy a sznoknak szilrd erklcsi felfogssal s alapos filoz
fiai kpzettsggel kell rendelkeznie, mert a retorika s a filozfia klcsnsen
kiegsztik egymst: hossz id utn jra egyeslnek, s gy szletik meg majd

195

a tkletes sznok. E m jelentsge az eurpai kultra szmra nemcsak


a/.rt felmrhetetlen, mert a sokoldalan kpzett kzleti ember alakjt rajzol
ja meg, hanem azrt is, mert az irodalomtudomny, kltszet s eszttika
valamennyi krdst rinti.
C icero fia szmra rta 54-ben a Partitiones oratoriae (Sznoki felosztsok)
c. kis munkjt, amelyben krdsfelelet formjban, katekizmusszeren dol
gozza fel a retorika fbb krdseit. Ez a mdszer az oktats egyik alapform
ja volt az korban. Donatus kisebb grammatikjban gy trgyalja a szfajo
kat, Augustinus pedig gy fejti ki fival beszlgetve jelelmletnek lnyegt
De magistro c. mvben.
A pharsalosi csata utn (48) Cicero ismt visszavonult a politikai tevkeny
sgtl, s magnyban ismt a retorikaelmlethez fordult. 46-ra kt mvel is
elkszlt. Az egyikben a rmai kesszls trtnett dolgozta fel. Mivel e m
vben, amelynek mfaja dialgus, M. Brutus az egyik fszerepl, az egsz
munka a Brutus cmet kapta. Elszavval az elhunyt Hortensiusnak llt eml
ket, utna rviden ttekinti a grg kesszls legfbb llomsait (25-52),
majd a rmai sznoklat fejldst vzolja fel a legrgibb idktl sajt korig.
A fejldsrajzbl egyrtelm, hogy a rmai kesszls Cicero tevkenysg
ben rt fel a cscsra (119. skk.). E munkt ugyangy sajt sznoki gyakorlat
nak vdelmben rta, mint az Orator (A sznok) c. egy knyvbl ll mvt,
amely nem dialgus, hanem rtekezs a tkletes sznokrl. Cicero vitapart
nerei mindkt mben a korabeli atticitsk - Caesar, Calvus, Brutus s msok
- akik les logikra, egyszer, vilgos stlusra, trgyszersgre trekedtek, s
Cicero ritmusosan rad, krmondatos stlust mint zsiai stlusnemet eltl
tk: daglyosnak, effeminltnak neveztk. Cicero sajt stlusrl kimutatja,
hogy olyan, mint Dmosthens, mrpedig senki sem meri ktsgbe vonni,
hogy Dmosthens attikai volt. Ugyanezt a gondolatot tmogatja meg De op
timo genere oratorum (A legjobb sznokokrl) cm kis rsban, amely D
mosthens s Aischins beszdeibl ksztett mfordtsktetnek a bevezet
se volt. Ebben Cicero tbbek kztt kifejti mfordtsi elveit, amelyek ksbb
majd Hieronymusnak is mintul szolglnak: nem szrl szra fordt, hanem
gondolatrl gondolatra. E mvekbl egyrtelmen kiderl, hogy az a tkle
tes sznok, aki egyarnt otthonos mindhrom stlusnemben, az egyszerben, a
kzepesben s a fennkltben, azaz egyarnt kpes tantsra, gynyrkdtets
re s megindtsra. Az antik stluselmletben elsknt Cicero kapcsolta ssze
a hrom stlusnemet a sznok hrom feladatval: az egyszer stlus tant, a k
zepes gynyrkdtet, a fennklt pedig megindt, teht meggyz.

196

4. Cicero filozfiai mvei


Cicero kora ifjsgtl kezdve kapcsolatban llt a grg vilggal s tudo
mnnyal: csodlta s tanult belle. Ugyanakkor szrevette a grgk politikai,
erklcsi s szellemi dekadencijt. Zavarta t knnyelmsgk, hzelgsk,
s hogy lelkk nem a ktelessgeknek, hanem az alkalomnak szolgl (Ad
Quintum fratrem 1, 2, 4). A grg szellemisg mell mindig odalltotta a r
mai tradcikat. A De officiis (A ktelessgekrl) bevezetsben inti Athnban
tanul fit, hogy amiknt mindig sszekapcsolta a grggel a latint mind a
filozfiban, mind a retorikban, is gy tegyen (1, 1, 1). A grg gondolato
kat sszhangba kvnta hozni a rmai ktelessgtudattal gy, ahogy azt egy
kor a Scipik tettk. Cicero - mint lttuk - Mucius Scaevola augum 1 tanult
jogot, aki Laelius veje volt, gy igen korn kapcsolatba kerlt a Scipik szel
lemisgvel. Arrl is meg volt gyzdve, hogy a latin nyelv nemcsak, hogy
nem szegny, ahogy ltalban gondoljk, hanem mg a grgnl is gazda
gabb (De finibus 1, 3, 10).
Cicero teht alkalmasnak tartotta a latin nyelvet arra, hogy a legnagyobb
filozfusok gondolatait is kifejezhesse. Krds azonban, hogy megvolt-e
Cicernak az a filozfiai kpzettsge s tlkpessge, hogy filozfiai krd
sekrl rhasson. Cicero ifjkora ta rdekldtt a filozfia irnt: a filozfival
els kzbl ismerkedett meg; a korabeli filozfiai iskolk legnagyobb kp
viselitl tanult. maga gy vall errl: Mi azonban nem sebtben kezdtnk
filozfival foglalkozni. Plyafutsunk kezdettl nem csekly munkt s f
radsgot ltnk bele ebbe a tevkenysgbe, s amikor gy ltszott, hogy a
legkevsb trdnk a blcselettel, akkor foglalkoztunk vele leginkbb (De
natura deorum 1, 3, 6, fordtotta Havas L.). Az tlkpessg dolgban pedig
pldakpl szolglhatna minden filozfus s minden ideolgus szmra. Egy
fell ragyogan tltta az egyes filozfiai iskolk gyenge s ers pontjait,
msfell hatrozottan vallotta, hogy a filozfiban ms az elmlet, s ms a
gyakorlat, azaz mg a legszebb filozfiai gondolatokat sem lehet a trsadalmi
valsgban egy az egyben megvalstani, mert abbl trsadalmi mret trag
dik kvetkezhetnek. Tudta azt, hogy a nagy filozfusok tekintlyhez val
grcss ragaszkods akadlyozza a tisztnltst, mert aki egy filozfus vle
mnyt szent igazsgnak tekinti, lemond a gondolkodsrl. Tudta azt, hogy
minden filozfiai s teolgiai gondolat fokmrje az emberi mltsg (digni
tas hominis): ha ezt megsrti, helyes nem lehet, hiszen minden filozfiai gon
dolatot emberek tallnak ki.
197

Cicero rbredt arra, hogy egyes filozfiai iskolk rtalmasak is lehetnek,


vagy a trsadalmi let szmra rtalmas elemeket tanthatnak, ezrt az igazsg
rdekben - s mintegy vdekezsl - ki kell szrni ezeket az rt gondolato
kat; ez csak gy lehetsges, ha minden filozfiai rendszert alaposan megismeitink: Mert ha nagy dolog megrteni egy-egy filozfiai rendszert, mennyivel
nagyobb egyszerre valamennyit. Erre azoknak kell vllalkozniuk, akik elhat
roztk, hogy az igazsg megtallsa rdekben az sszes filozfus ellen s
mellett flemelik szavukat {De natura deorum 1, 5, 12, fordtotta Havas L.).
Cicernak sokat emlegetett eklekticizmusa teht nem tletalkoti gyen
gesgbl, hanem fordtva, ers tlkpessgbl fakad; nem tudja igazknt
elfogadni azt a gondolatot, amelynek igazsgt a logika vagy a trsadalmi
gyakorlat nem igazolta. Cicero teht kritikai szellem volt, akihez ppen
emiatt az jakadmia szkepszise llt kzel, de magtl rtetdik, hogy ezt a
filozfiai irnyzatot sem fogadta el vgletes formjban: Nem tartozunk azok
kz, akik semmit sem tartanak igaznak, hanem azok kztt a helynk, akik
azt hangoztatjk, minden igazsghoz trsul bizonyos hamissg, mghozz ez
lehet olyan megtveszten hasonl, hogy nincs biztos ismrv a kett kln
vlasztsra s az igazsg igenlsre {De natura deorum 1, 5, 12; fordtotta
Havas L.). Ez a kritikus magatarts mr els mvben, a De inventionben
megjelenik: Ezrt anlkl, hogy brmit is igenelnk, folyton kutatva, ktke
d llekkel fogok mindent kimondani, nehogy mikzben azt a kis dolgot elr
tem, hogy ltszatra megfelelen rtam meg e knyveket, elvesztsem azt, ami
a legnagyobb: hogy tudniillik nem fogadtam el semmit sem vaktban s elbi
zakodva (2, 3, 10).
Cicero els filozfiai mve az llammal foglalkozik De re publica cmen;
54-51 kztt keletkezett, amikor mr vilgosan rezte, hogy a kztrsasgi
llamforma veszlyben forog, s ez a veszly Caesar - esetleg Pompeius - r
szrl is fenyeget. Formja dialgus, amelynek fiktv idpontja az ifjabb
Scipio halla (129) eltti vekre tehet, mert maga Scipio az egyik vitatkoz
fl. Hat knyvbl ll, s kt-kt knyv tartalmazza egy-egy nap vitaanyagt.
Az els knyv az llam eredetvel, fogalmval s a hrom llamforma - mo
narchia, arisztokrcia s demokrcia - lersval foglalkozik. Cicero a kevert
llamforma mellett rvel, s fejtegetseibl levonhat az a kvetkeztets, hogy
a jvben elkpzelhet az egyszemly vezets (princeps) s a szabadsg
ellenttnek kikszblse. J. Branger (1975, 131-134) s msok szerint, pr
vtizeddel ksbb Octavianus Augustus ezt az llamformt kvnta megval

198

stani. Sajnos, az egsz m tredkekben maradt fenn, klnsen a 3 6.


knyv, amelyet a hres Somnium Scipionis (Scipio lma) zr le.
A De re publicval egy idben rta a De legibus (A trvnyekrl) cm mun
kjt (52 krl), amelybl hrom knyv maradt fenn, de Macrobius mg tu
dott az 5. knyvrl (Saturnalia 6,4, 8). Mfaja ennek is dialgus, de a jelen
ben (52) jtszdik Cicero s testvre, Quintus s Atticus kztt.
Cicero lete utols hrom vben, amikor ismt knytelen volt visszavonul
ni a kzlettl, hihetetlen gyorsasggal filozfiai mvek egsz sort alkotja
meg. Ezeknek egy rsze etikai krdsekkel foglalkozik (De finibus bonorum
et malorum - A legfbb jrl s rosszrl, Tusculanae disputationes - Tusculumi beszlgetsek, De officiis A ktelessgekrl), ms rszk teolgiai s
vallsi krdsekkel (De natura deorum-Az istenek termszetrl, De divina
tione - A jslsrl, De fato - A sorsrl), tovbb ismeretelmlettel (Aca
demica ). E filozfiai rtekezsek sajtos jellegt abban ragadhatjuk meg, hogy
bennk Cicero a klnbz filozfiai iskolk (sztoikus, epikureus, szkeptikus,
peripatetikus) nzeteit tkzteti. Ehhez termszetes keretet nyjt az e mvek
tbbsgben alkalmazott dialgusforma, amely lehetv teszi, hogy minde
gyik irnyzatot kell mlysggel s meggyz ervel mutassa be, hogy az ol
vasnak alkalma legyen igazsgtartalmukrl tletet alkotni.
Kln csoportot kpeznek azok az oldottabb stlusban kszlt, szinte a mai
szpirodalom fogalmt megkzelt filozfiai vagy erklcsi esszk, ame
lyek egy-egy kisebb krdsre sszpontostanak. Ezek kzl kett elveszett, a
Tullia hallakor rt Consolatio (Vigasztals) s a Hortensius cm munka. Ez
utbbi a boldogsgkeresst lltotta kzppontba valamifle filozfiai
bevezets formjban, s oly ragyog rs lehetett, hogy amikor a fiatal Augus
tinus kezbe kerlt, letszemlletnek megvltoztatsra ksztette. Rnk ma
radt viszont a Cato maior de senectute (Idsebb Cato az regsgrl) s
Laelius de amicitia (Laelius a bartsgrl) cm kt rsa, amelyeket gy is
nevezhetnnk: himnusz az regsgrl s himnusz a bartsgrl. Taln azrt
olyan szpek s emberiek ezek a kis dialgusok, mert Cicero letnek legtra
gikusabb korszakban keletkeztek, amikor - knytelensgbl, flrelltva mr semmi msban nem tallt vigaszt, csak az rsban, amely kpes arra, hogy
az emberi mltsg elrhetetlen szpsgt megteremtse s emlkl az utkorra
hagyja, brmilyen legyen is a rideg valsg.

199

5. A klt s levlr Cicero


Plutarchos szerint Cicero kornak nemcsak legnagyobb sznoka, hanem leg
nagyobb kltje is volt. Maga Cicero is nagyra rtkelte sajt kltszett. Ez
nemcsak abbl ltszik, hogy szvesen idzi sajt verseit - pldul De divina
tione cm munkjban (1, 17-22) egy hosszabb rszletet kzl De consulatu
suo cm elbeszl kltemnybl - hanem abbl is, hogy leveleiben tbbszr
is kifejezsre juttatja, hogy versei kzel llnak szvhez. Kortrsainak s kz
vetlen utkornak azonban ms volt a vlemnye: gnyoldtak, lceldtek a
nagy sznok versein. Az idsebb Seneca, Martialis (2, 89, 3) s Iuvenalis (10,
124) kifejezetten rossz vlemnnyel vannak kltszetrl, Quintilianus pedig,
aki a sznok Cicert a legnagyobbnak tartja, nemcsak a rmai, hanem a grg
sznokok kztt is, sajnlja, hogy Cicero a versrssal is ksrletezett, mert ez
zel tpot adott irigyeinek a gyalzkodsra (11,1, 24). Ennek ellenre az ut
kor sokig fenntartotta egyes klti mveit, pldul Donatus Limon (latinul:
Pratum - Mez) cm munkjbl idz ngy sort, amelyben Cicero vlemnyt
mond Terentiusrl (Ad Quintum fratrem 2, 15, 5). E tredkbl gy tnik,
hogy Limon cm ktetben versben rtkelte a korbbi kltk teljestmnyt.
Az antik hagyomny tbb klti mvnek a cmt megrizte, s e cmek
arra utalnak, hogy Cicero klti tevkenysgnek els korszakban alexand
riai vagy hellenisztikus elvek alapjn alkotott, pldul Nlus, Glaucus, Alcyo
nes stb. Ezt ltszik altmasztani, hogy lefordtotta a hellenisztikus klt,
Aratos Phaenomena (gi jelensgek) cm munkjt hexameterekben, s en
nek nagy rsze rnk is maradt. Klti tevkenysgnek msodik korszakban
Ennius hatsra, akit nagyon tisztelt s szent kltnek tartott, eposzokat kez
dett rni. Ngy ilyen epikus mvrl tudunk. Marius cmen rktette meg
nagy fldijnek hstetteit (egy rszlett 1. De divinatione 2, 106.). Sajt consulsgrl De consulatu suo cmen rt egy epikus mvet hrom knyvben, sa
jt korrl pedig egy msikat De temporibus suis cmen, ugyancsak hrom
knyvben. Quintushoz, ccshez rt leveleinek tansga szerint szerzett egy
eposzt Caesar hstetteirl is, de errl tbbet nem tudunk (Ad Quintum fratrem
3, 9, 6). Br sok kritika rte Cicert klti mvei miatt, azt azonban nem lehet
tagadni, hogy egyrszt is hozzjrult a latin hexameter fejldshez, ms
rszt rendelkezett valamifle knnyed verselsi kszsggel, s erre bszke volt.
I'cnnmaradt tredkei azt mutatjk, hogy kedvelte a mr daglyossgba t
csap ptoszt, s ez az, ami elvlasztotta t a neterikus kltktl: innen a kl
csns ellenszenv.

200

Hogy milyen volt Cicero mint magnember, milyennek lttk t bartai, mi


miatt szomorkodott, minek rlt, azt leveleibl tudhatjuk meg, amelyeknek
nagy tbbsgt a publikls szndka nlkl rta, s ppen ebben van nagy r
tkk. Nem szerepet jtszik bennk, hanem nmagt adja, azt a lelkillapotot
s hangulatot, amelyben a levlrs idejn ppen volt, mert szerinte a levl
nem pirul el epistola non erubescit (Ad familiares 5, 12, 1). Mintegy ms
fl vvel halla eltt ezt rja Atticusnak: Leveleimnek egyetlen gyjtemnye
sem ltezik. De Tirnl van mintegy hetven; tled is el kellene krni nhnyat.
t kellene nznem ket, s ki kellene javtanom. gy vgre ki lehetne adni
(Ad Atticum 16, 5, 5). Tudniillik bartai, legfkppen Atticus javasoltk neki,
hogy gyjtse ssze s publiklja leveleit. Persze ez idben csak egy kisebb
gyjtemnyrl lehetett sz, hiszen a cmzettek j rsze mg lt, s a nyilvnos
sgra kerl levelek sokakat kompromittltak volna. Ebbl a kiadsbl azon
ban nem lett semmi.
Cicero leveleit csak halla utn publikltk, de nem tudjuk, hogy mikor, s
azt sem, ki adta ki ket. Azt is homly fedi, hogy a Cicero emltette 70 levl
benne van-e a fennmaradt gyjtemnyekben. Cornelius Nepos Atticus letraj
zban emlti, hogy Atticus 16 knyvnyi levelet riz Cicertl; Br legjobban
Cicero rajongott rte, olyannyira, hogy sajt testvre, Quintus sem volt meg
hittebb, fltettebb trsa. Nemcsak azok a kzztett knyvei bizonytjk ezt,
amelyekben megemlti a nevt, hanem tizenhat ktetnyi levele is errl tans
kodik, amelyeket Atticushoz intzett consulsgtl egszen hallig. Ezekben
az olvas nemigen fogja hinyolni a kor trtnelmnek sszefgg eladst.
Mert Cicero feltrta az llamfrfiak viszlykodsait, leleplezte a vezrek hib
it, s rsaiban megelevenedik elttnk a kztrsasg sorsnak vltakozsa.
E levelek alapjn brki knnyen megtlheti, hogy szerzjk gondolatai a
dolgok mlyre hatolnak, s blcsessge szinte a jsls hatrn ll. Cicero
ugyanis nemcsak azt jvendlte meg, ami mg letben megtrtnt, hanem
mint ltnok, azt is elre ltta, ami napjainkban megy teljesedsbe (16; for
dtotta Havas L.).
Cicero levelei ngy gyjtemnyben maradtak rnk; Ad Atticum (Atticus
hoz) 16 knyvben, 66 s 44 kztt rdtak. Ad familiares (A bartokhoz) 16
knyvben 62 s 43 kztt. Ad Quintum fratrem (Testvrhez, Quintushoz)
3 knyvben 60 s 54 kztt. Ad Marcum Brutum (Brutushoz) kt knyvben
43-bl. E ngy levlgyjtemny 931 levelet lel fel, de ebbl hetvenet nem
Cicero rt, hanem msok hozz.
A kiad - taln Tiro - a cmzettek szerint rendezte a leveleket; ezek alkot201

jak az Ad familiares gyjtemnyt. Az idsebb Seneea mr idz bellk, ebbl


arra kvetkeztethetnk, hogy mr Augustus alatt megjelentek. Legrtkesebb
kziratuk a Mediceus, 1392-ben fedeztk fel. Az Ad Atticum, Ad Quintum
fratrem s az Ad Marcum Brutum gyjtemnyt Petrarca fedezte fel 1345-ben,
s nem akarta elhinni, hogy a levelek Cicerja ugyanaz, mint az a Cicero, akit
beszdeibl megismert.
De nemcsak Petrarca csodlkozott el Cicero leveleinek klnlegesen szub
jektv hangvteln, hanem a modem J. Carcopino is, aki szerint e levelek
olyan rossz fnyt vetnek rjukra, hogy valsznleg az egsz gyjtemnyt
tendencizusan lltottk ssze. Mersz vlemnye szerint Augustus tiszts
gek s anyagi javak juttatsval rvette Atticust s Cicero fit, hogy olyan le
vlkorpuszt lltsanak ssze, amely egyrszt rossz sznben tnteti fel a nagy
sznokot, msrszt jban a csszri hzat. Mindenesetre tny, hogy a Cicerlevelek kztt vannak pldul olyanok, amelyeket Caesar rt, s ezekbl kide
rl, hogy Caesar milyen kegyes s humnus volt a nagy sznokhoz, s olya
nok, amelyekbl rad Cicero llhatatlansga, szszegse, hisga. Pldul
Lucceiushoz, a trtnetrhoz rt levelben azt kri a cmzettl, hogy dicst
se t (Ad familiares 5, 12); a Cathoz rt levelben pedig arra biztatja a cm
zettet, hogy szavaztasson meg neki triumfust (Adfamiliares 15,4). Atticushoz
rt leveleibl kiderl, hogy ktsznn viselkedik mind Pompeiusszal, mind
Caesarral szemben (Ad Atticum 7, 1) stb. Cicero hisga viszont rthetv
vlik, ha meggondoljuk, milyen magaslatrl tasztottk le, s milyen hossz
ideig kellett a mellztets terht cipelnie, s az a dicssg, amelyre kornak
minden nagy embere vgyott, nem adatott meg neki, holott szerinte volt a
legnagyobb. A nagy dikttorhoz val viszonynak llhatatlansga pedig ma
gyarzhat azzal, hogy mindig a kztrsasg llapota s rdeke volt az a
tnyez, amely ingadozst vagy dntseit motivlta.

202

Bibliogrfia
sszes mvek: Orelli - Baiter - Halm. Zrich 1845-1862. Mller - Friedrich. Lipsiae,
Teubner1878-1898.
Cicero: Oratio in Catilinam I. Auctores Latini I. A szveget gondozta, a bevezetst s
a jegyzeteket rta Havas L. Budapest, 1967.
Cicero filozfiai mveibl. Somnium Scipionis. Cato maior de senectute. Auctores
Latini IIA szveget gondozta, a bevezetst s a jegyzeteket rta Lessi V. Budapest,
1967.
Cicero: De signis. Auctores Latini IV. A szveget gondozta, a bevezetst s a jegyze
teket rta Havas L. Budapest, 1968.
Cicero: De imperio Cn. Pompei. Auctores Latini VII. A szveget gondozta, beveze
tssel s jegyzetekkel elltta Marti E. Budapest, 1969.
Borzsk I.: Cicero-interpretcik. EPhK, 1942, 188-199; 1943,384-394.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Cicero s Lucretius. MTA I. OK, 1958, 113-170.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Cicero. Klasszikus arckpek 8. Budapest, 1964.
A. Michel: Rhtorique et philosophie chez Cicron. Paris, 1960.
K. Bchner: Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964.
J. Carcopino: Cicero. The Secrets of his Correspondence. First Greenwood Reprint
ing, 1969.
K. Bchner: Das neue Cicerobild. Darmstadt, 1971.
D. R. Shackleton Bailey: Cicero. London, 1971.
W. Gorier: Untersuchungen zu Ciceros Philosophie. Heidelberg, 1974.
J. Branger: Principatus. Geneve, 1975.
A. Desmouliez: Cicron et son gout. Bruxelles, 1976.
Bollk J.: A Cato maior egy elfeledett forrsa. Antik Tanulmnyok 30 (1983)
231-239.
C. J. Classen: Recht-Rhetorik-Politik. Darmstadt, 1985.
P. Grimal: Cicron. Paris, 1986.
M. Fuhrmann: Cicero und die rmische Republik. Eine Biographie. Mnchen, 1989.
Marcus Tullius Cicero: Az istenek termszetrl. Fordtotta s a jegyzeteket ksztette
Havas L., az utszt rta Hahn I. Budapest, 1985.
Cicero vlogatott mvei. Vlogatta s az utszt rta Havas L. Budapest, 1987.
Marcus Tullius Cicero: Philippick Marcus Antonius ellen. Fordtotta, az utszt s
a jegyzeteket rta Marti E. Budapest, 1990.
Cicero: A vgzetrl. Fordtotta, az utszt s a jegyzeteket rta Szekeres Csilla. Buda
pest, 1992.
Marcus Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere. Fordtotta Vekerdi Jzsef. Budapest,
2004.

203

II. Gaius Iulius Caesar

1. lete
Gaius Iulius Caesar Kr. e. 100. jlius 12-n szletett Rmban, az elkel
lulius nemzetsgbl, amelyet trtnetileg a Kr. e. 3. szzad msodik felig
lehet visszavezetni. Nevnek etimolgijt az antikvitsban vagy a caesius
'kkesszrke vagy a caesaries haj szbl magyarztk. Isidorus gy rtel
mezi: A caesaries szrl kapta a nevt, mert hajasan szletett (rig. 9, 3,
12). Idsebb Plinius szerint viszont az els Caesar nev gyermek onnan kap
ta a nevt, hogy csszrmetszssel (caeso matris utero) jtt a vilgra (Na
turalis historia 7,47). Apja, Gaius Caesar meghalt, mieltt elrte volna a consulsgot (85). Anyja, Aurelia, a Gracchusok anyjval, Comelival hasonltha
t ssze, mert mindketten nagy mveltsggel brtak, hresek voltak szp latin
beszdkrl, s arrl, hogy mindennl fontosabbnak tartottk gyermekeik ne
velst. Apjnak nvre Marius felesge lett, gy Caesar rokoni kapcsolatba
kerlt a popularisok vezrvel, Mriusszal. Szellemi fejldsre nagy hats
sal volt rendkvl mvelt s szellemes nagybtyja, Caesar Strabo. Tantja,
M. Antonius Gnipho (Kr. e. 11464), aki a latin nyelvrl rt egy munkt, s
Enniust kommentlta, felkeltette rdekldst a nyelvszet irnt. Csaldi kap
csolatai rvn igen korn a popularisok oldalra sodrdott. Apja halla utn
egy vvel, 84-ben flamen diaiisi hivatalt kapott, s ugyanebben az vben fele
sgl vette a popularisok vezrnek, Cinnnak a lnyt, Cornelit. Tle sz
letett Iulia nev lnya 83-ban. Amikor Sulla 82-ben visszatrt Keletrl, arra
akarta knyszerteni, hogy elvljon Cinna lnytl, de Caesar megtagadta ezt,
s Sulla haragjtl flve, akinek az volt a vlemnye a fiatal Caesarrl, hogy
sok Marius lappang benne, egy idre elrejtztt. Vgl azonban Sulla meg
kegyelmezett neki.
Katonaknt M. Mucius Thermus parancsnoksga alatt Asiba ment
(81-79). Parancsnoka diplomciai gyek intzse cljbl Bithynia kirly
hoz, Nikomdshez kldte, akivel Caesar - a rossz nyelvek szerint - olyan

204

kzeli kapcsolatba kerlt, hogy e kapcsolat foltot hagyott j hrn. Katona


knt is kitntette magt, klnsen Mytiln bevtelekor, s ezrt megkapta
a corona civica kitntetst. 78-ban Kilikiban harcolt a tengeri rablk ellen P.
Servilius Vatia proconsul vezetsvel. Sulla halla utn azonban visszatrt
Rmba, s ott a kzletben prblt sikereket elrni. Vdlknt lpett fel Cn.
Cornelius Dolabella ellen (78), majd C. Antonius ellen (77). Nem rezte azon
ban magt elgg kpzettnek s tapasztaltnak a politikai plyra, ezrt tanul
mnytra ment Rhodosra, hogy ott Molnnl retorikt tanuljon. tkzben
elfogtk a tengeri rablk (75), s csak 50 talentum vltsgdj ellenben enged
tk szabadon. Ezutn Caesar hajhadat szervezett, elfogta a rablkat, s ke
resztre feszttette ket. 74-ben flbeszaktotta retorikai stdiumait, s a Mithridats elleni hbor idejn rszt vett Asia provincia vrosainak vdelmben.
Ezutn visszatrt Rmba, de most mr nagy tervekkel, amelyeket lpsrl
lpsre sikerlt is megvalstania. 73-ban pontifexnek vlasztottk, majd ka
tonai tribunusnak. 68-ban quaestorknt Hispniban teljestett szolglatot.
65-ben mint aedilis curulis fnyes jtkokat rendezett abbl a pnzbl, ame
lyet Crassustl vett klcsn; visszalltotta Marius szobrait. 63-ban az ids
Lutatius Catulus ellenben pontifex maximussz vlasztottk, s e tisztsgt
lete vgig megtartotta. Fel lehet ttelezni, hogy a 6563-as reformmozgal
mak (Catilina) htterben Crassusszal egytt tevkenykedett. Cicero s Cato
hatrozott fellpse miatt azonban nem tudta megakadlyozni a Catilinasszeeskvs vezetinek kivgzst. 62-ben megkapta a praeturt s mint
propraetor Hispania Ulterior provincit igazgatta, s ez a hivatal j alkalmat
szolgltatott neki arra, hogy anyagi gyeit rendbehozza. Ugyanakkor sikeres
hadjratot vezetett a lusitnok meg a gallok ellen, s az adssgok cskkent
se rdekben bizonyos reformokat vezetett be a provinciban. 62-ben slyo
san rintette t a Clodius ltal elkvetett Bona Dea botrny, amely ppen az
hzban trtnt. Emiatt el is vlt immr harmadik felesgtl, Pompeitl,
mert Caesar felesgnek minden gyan felett kell llnia (Plutarchos, Caesar
10.). Visszatrve Rmba, lemondott a triumfusrl, hogy a kvetkez vben
plyzhasson a consulsgra. Ragyog diplomcival kibktette Pompeiust
Crassusszal, s gy Rma hrom leghatalmasabb magnembere szvetsgre l
pett egymssal, amely szvetsget a 43-as tresviri reipublicae constituendae
analgijra a modem korban els triumvirtusnak neveztek el. 59-re meg is
vlasztottk consulnak a optimata M. Calpurnius Bibulusszal egytt, de Cae
sar figyelmen kvl hagyta consultrsa vtit, s egyedl intzte az gyeket.

205

Klnfle reformokat vezetett be. Pldul fldet osztott Pompeius veternjai


nak, Pompeius asiai rendelkezseit trvnyestette, s Crassus szmra is ked
vez intzkedseket hozott. Hogy szorosabbra fzze kapcsolatait Pompeiusszal, felesgl adta neki lenyt, Iulit, s maga felesgl vette Calpurnius
Piso lnyt, Calpurnit. Caesar h embere volt P. Vatinius nptribunus, aki nyilvn Caesar biztatsra trvnyt hozott de imperio C. Caesaris nven,
amelynek rtelmben Caesar t vre megkapta Gallia Cisalpint s Illyricumot mint provincit, s hozz hrom lgit. A senatus ezt mg megtoldotta
Gallia Transalpinval s egy lgival. Az 56. prilis 5-n Luccban ltrejtt
egyezmny rtelmben s Cicero tmogatsval Caesar galliai imperiumt
jabb t vvel meghosszabbtottk 55-ben, s ezzel lehetv tettk, hogy Cae
sar 58-50 kztt egsz Gallit meghdtsa.
Caesar s Pompeius kapcsolatban idvel zavar tnyezk jelentkeztek:
53-ban Crassus elesett a parthusok elleni csatban Carrhaenl, Pompeius fele
sge pedig, Iulia, 54-ben gyermekszlsben meghalt, s ezltal megsznt az
sszekt kapocs v s aps kztt. Tovbbi problmt okozott Caesar sz
mra a senatus ellenllsa: a senatorok tbbsge ugyanis ellenezte Caesar
galliai hdtsait. Crassus halla utn Pompeius egyedl ltta el a consuli tiszt
sget (52-ben): consul sine collega. Caesar kormnyzsga 49-ben lejrt vol
na, ezrt pozcijnak megrzse szempontjbl fontos volt szmra, hogy a
48-as consulsgra plyzzk. Ellenfelei vissza akartk hvni, Curio azonban,
akinek adssgait Caesar kifizette, elodzta egy ilyen trvny kibocstst.
Br Caesarnak egy 52-es plebiscitum megengedte, hogy tvolltben is p
lyzhasson a 48-as consulsgra, 49. janur 7-n a senatus gy dnttt, hogy
Caesarnak el kell bocstania seregt, s Pompeiust kinevezte dikttorr. Ezzel
kitrt a polgrhbor: Caesar tlpte a Rubict, Pompeius pedig meneklni
knyszerlt Itlibl. Most mr Caesart neveztk ki dikttorr, st consull is
megvlasztottk a 48. vre. 48. augusztus 9-n legyzte Pompeiust Pharsalosnl. 48/47 teln Egyiptomba rkezett: slyos csatban legyzte Ptolemaiost, Kleoptra testvrt, s Kleoptrt emelte a trnra 47 tavaszn. Az ale
xandriai harcokban legett a hres knyvtr egy rsze. Ezutn legyzte a pontosi Pharnakst, Mithridats fit, Kis-zsiban Zlnl, s innen kldte hres
hadi jelentst: veni, vidi, vici, s visszatrt Rmba. 46 tavaszn megverte
Metellus Scipio seregt Thapsosnl; Cato ngyilkossgot kvetett el. 45. mr
cius 17-n Hispniban, Mundnl diadalmaskodott Pompeius fiain; ezzel
vget rt a polgrhbor, s Caesar egyeduralkodv vlt.
45-ben megkapta az imperator cmet, s egsz letre dikttorr vlasztt206

tk, szinte isteni tiszteletben rszestettk. Hbort tervezett a parthusok ellen,


amikor mintegy hatvanan - Cassius s Brutus vezetsvel - mint zsamoklk
sszeeskdtek ellene, s 44. mrcius 15-n a Pompeius-sznhz termben
megltk.

2. Mvei
Caesar kzleti plyjt - mint lttuk - sznokknt kezdte, s kortrsai kezdet
tl fogva a nagy sznokok kz soroltk. Cicero Brutusban kiemeli, hogy va
lamennyi rmai sznok kzl beszlt a legvlasztkosabban (elegantissime),
s sznoki kpessgt lland tanulssal fejlesztette (252). A hibs s romlott
nyelvhasznlatot szablyok alapjn kikszblte, s tiszta latin beszdt illen
s visszafogottan kidolgozta (261). Quintilianus gy tli meg, hogy ha Caesar
csak a sznokisnak szentelte volna magt, Cicerval egyenrang lett volna,
mert beszdeibl akkora meggyz er rad, hogy gy tnik, ugyanolyan hv
vel tudott sznokolni, mint harcolni (10,1, 114). Suetonius mg tanulmnyoz
ta beszdeit, s megllaptotta, hogy egyes beszdeit a gyorsrk hibsan je
gyeztk le, msokat pedig id hinyban maga Caesar nem tudott kidolgozni
kell mlysgben (Caesar 55). Hogy kevs szval sokat tudott mondani, az ki
tetszik nagynnje, Iulia hallakor mondott gyszbeszdnek egy rszletbl,
amelyet Suetonius idz: Iulia nnm nemzetsge anyai gon kirlyoktl szr
mazik, apai gon a halhatatlan istenekkel rokon. A Marcius Rexek ugyanis
Ancus Mrciustl szrmaznak - anym is ezt a nevet viselte; a Iuliusok pedig
Venustl, s a mi csaldunk ezek nemzetsgbl val. Megvan ht ebben a
nemzetsgben a leghatalmasabb emberek, a kirlyok feddhetetlensge s a ki
rlyokat is hatalmukban tart istenek szentsge (Caesar 6, fordtotta Kis
Ferencn). Pratlan katonai sikereiben nem kis rsze volt a katonk eltt mon
dott hatkony beszdeinek. Pldul a gall hbork kezdetn, amikor a germ
nokrl azt regltk a kereskedk, hogy hatalmas termet, hihetetlenl btor,
fegyverforgatsban igen-igen kpzett emberek, k gyakorta tallkoznak velk,
s elviselhetetlennek rzik kemny arckifejezsket, tisztjei kztt kitrt a p
nik, sokan azzal a krssel fordultak hozz, hogy engedje ket haza. Caesar
erre katonai gylst hvott ssze, rvid beszdet mondott nekik, amelyben ki
fejtette, hogy a rmaiak mr sokszor megvertk a germnokat, st mg azok
a helvtek is legyztk mr ket, akiket a rmaiak tnkrevertek, teht nincs
mirt flnik. ppen ezrt mg azon jjel ellenk indul: ha senki ms nem
207

kveti, akkor egyetlen lgival, a tizedikkel indul el, melynek hsgben csep
pet sem ktelkedik; ez a legio lesz a testrsge (A gall hbor 1, 40; fordtot
ta Szepessy T.). Beszdnek akkora hatsa lett, hogy trelmetlen harcvgy
szllt meg mindenkit. A tvozni kszlk bocsnatot krtek Caesartl, a
tizedik legio pedig bszkn mondott ksznett hadvezrnek. Caesar mg az
jjel Ariovistus germnjai ellen indult, s lelkes katonival fnyes gyzelmet
aratott.
Caesar beszdeiben, rsaiban purista volt. llspontjt egy tudomnyos
munkban is kifejtette De analogia cmen 55-54 tjn. Sajnos, e munka elve
szett, s csak utalsokbl sejthetjk, milyen lehetett. Suetonius gy tudja, hogy
az Alpokon tkelben rta, mikor Innens-Gallibl hivatalos igazsgszol
gltatsi krtja befejeztvel hadsereghez visszatrt (Caesar 56; fordtotta
Kis Ferencn). Fronto gy emlkezik meg errl a mrl, hogy Caesar a ke
gyetlen galliai hbor idejn, rpkd fegyverek kzepette rta a lehet leg
gondosabban a nvszk ragozsrl, a szavak hehezsrl s szablyairl
(221 Naber). Gellius szerint Favorinus gy teremtett le egy rgiesen beszl
fiatalembert: lj ht a rgi erklcsk szerint, de a jelenkor szavaival beszlj,
s rizd mindig az emlkezetedben s a szvedben azt, amit C. Caesar, ez a
kivlan tehetsges s blcs frfi a De analogia c. rtekezsnek msodik
knyvben rt: mint a szirtet, gy kerld a soha nem hallott, szokatlan szt
(1, 10, 4). Szintn Gellius tudst arrl, hogy Caesar De analgijban a
negyedik declinatis fnevek egyes szm rszeshatrozs esett -i nlkl ja
vasolja, pldul ornatu ornatui helyett (4, 16, 9). Ugyancsak Gellius emlti,
hogy a De analgit Cicernak ajnlotta, s ebben amellett szll skra, hogy
a harena (homok), caelum (g) s a triticum (bza) szavakat csak egyes szm
ban, a quadrigae (ngyesfogat), arma (fegyver), moenia (fal), comitia (gy
ls) s inimicitiae (ellensgeskeds) szavakat viszont csak tbbes szmban
szabad hasznlni (19, 8, 3-^4-). Vgl rdemes megemlteni a kortrs Cicero
vlemnyt: Caesar a latin beszd szablyrendszerri igen pontosan rt, s
az els knyvben azt mondta, hogy a szvlaszts az kesszls forrsa
(Brutus 252).
A fenti utalsokbl leszrhet, hogy Caesar mvben az analogia (szab
lyokba foglalhat azonossg) s az anomalia (a szablyoktl eltr nyelvszo
ks) krdsben foglalt llst mgpedig az analogia mellett. F trekvse az
irodalmi norma rgztse mind a kiejtsben, mind a szvlasztsban, mind
a ragozsban. Nem vletlen, hogy mvt Cicernak ajnlja: az urbanus nyelvhasznlat krdsben egyetrtettek: Klns gondot fordtottak e szerint
208

Cicerk a szvlasztsra (nem fluvius vagy amnis, hanem flumen; causa, s


nem gratia stb.), a vltozatossgra; ritkn hasznltak grg szavakat, jakat
alig kpeztek; kerltk a vulgarizmusokat, mdjval hozakodtak el elavult
kifejezsekkel, inkbb csak nneplyes hangulat helyeken stb. Klnsen
fontos a nyelvtanrk szempontjbl a declinatio s a coniugatio forminak,
valamint a mondatfzs szablyainak lltlagos megmerevedse... Caesar
... /-vei ejtette az inflmust, optimust. rdekes Cassiodorusnak egy idevonatko
z megjegyzse (7, 150): Varr szerint az utbbi szavakat csak Caesar ejtette
s rta f'-vel. Addig ingadozott ennek a hangnak a helyesrsa, Caesar tekint
lye irnyt szabott mg a kiejtsnek is (Borzsk, 1942, 64-65; 69).
Caesar Cicero mellett a klasszikus kor egyik legjelentsebb levlrja volt.
lltlag Caesar volt az els, aki bartaival rendszeresen levlvlts tjn
rintkezett, ha srgs gyek elintzse vgett nem volt alkalma szemlyesen
tallkozni velk, ha nem rt r, vagy ha nagyon messze volt tlk
(Plutarchos, Caesar 17, fordtotta Mth E.). Leveleit egybegyjtttk, azon
ban a gyjtemny elveszett. Cicero levlkorpusza rztt meg nhnyat az ut
kornak. 49 prilisban Balbus elkldte Cicernak az albbi Caesar-levelet:
Caesar dvzlett kldi Oppiusnak, Comeliusnak. Mrcius 9-n Brundisiumhoz rkeztem, a vrosfalnl tbort tttem. Pompeius Brundisiumban
van. Elkldte hozzm N. Magiust a bkvel kapcsolatban. Amit jnak lttam,
azt vlaszoltam. gy akartam, hogy ti ezt tstnt megtudjtok. Ha remnyem
lesz arra, hogy a megegyezs rdekben lehet valamit tennem, tstnt rtes
telek benneteket (Ad Atticum 9, 13A). E levl mintapldja a sokszor meg
csodlt caesari tmrsgnek, mely egybknt az jatticista sznokok (Caesar,
Calvus stb.) egyik ernye volt a vilgossg s a latinossg (elegantia) mellett.
49 mrciusban Caesar maghoz Cicerhoz is intzett egy levelet: ez is t
mr, s jellemz Caesar udvariassgra, hogy emiatt Cicero elnzst kri. Br
ton van - rja -, nem tudja megllni, hogy ne rjon Cicernak, s ne mondjon
ksznett neki, majd Rmba invitlja, mert ott tancst s segtsgt akarja
krni (Ad Atticum 9, 6A). Szeretet, nagyrabecsls, hla sugrzik e levlbl:
Caesar igazi nagyr volt. Cicert imperatomak szltja. De nem ilyen kedves
a hangneme, amikor megtudja, hogy Cicero Pompeius mell llt: hangslyoz
za, hogy Cicero egyrszt megsrtette bartsgukat, msrszt sajt rdekvel
sem trdik. Bartsguk jogn kri, hogy ne tegyen ilyesmit, hanem mint
derk frfihoz s derk polgrhoz illik, tartsa magt tvol a polgrhbortl
(Ad Atticum 10, 8B).
Caesar valban nagyra rtkelte Cicert, s szerette volna, ha a nagy tekin

209

tly sznok mell ll, vagy legalbb semleges marad. Balbuson keresztl
is prblja megnyerni t. Balbus levelbl ugyanis kitnik, hogy Caesar misericordit (irgalmat) kvn gyakorolni gyzelme esetn, s el is kldi mellklet
knt Balbus Cicernak Caesar azon levelt, amely errl szl (Ad Atticum 9,
7BC). Azonban Cicero ez idben a ktsgbeess hatrn van. Ltja, hogy
Pompeius lesz a vesztes, s gy vli, jobb lenne meghalnia, mint vgiglni e
borzalmakat (Ad Atticum 9, 6), s tudja, hogy amg Pompeius s Caesar l, sz
sem lehet kztrsasgrl (Ad Atticum 9, 7, 1); a kisebb rosszat, Pompeiust
vlasztja.
Suetonius szerint a mundai csata idejn rta Cato ellen (Caesar 56) Anticato
cm politikai pamfletjt, amely azonban nem maradt rnk. Caesar kltszet
tel is foglalkozott. Ifjkori klti mvei kz tartozik a Laus Herculis
(Hercules dicsrete) s az Oedipus cm tragdija. A mundai csata tjn hu
szonngy nap alatt rta az Iter (Utazs) cm kltemnyt, mikor Rmbl
Hispniba utazott. Tudunk mg egy Dicta collectanea (sszegyjttt mon
dsok) c. knyvrl. Ezeknek a munkknak a kzzttelt azonban Augustus
megtiltotta. Caesarnak taln tbb rzke lehetett a kltszethez, mint Cicer
nak. Az klti mveit nem kritizlta annyira az utkor, mint Cicerit, ms
fell Cicero sokat adott vlemnyre, pldul elkldte neki De temporibus
suis c. eposzt, s gett a kvncsisgtl, milyen vlemnnyel van rla Caesar
(Ad Quintum fratrem 2, 15, 5).

3. Kommentrok a gall hborrl


s a polgrhborrl
Caesar ri hrnevt nem a fentebb emltett mveinek ksznheti, hanem kom
mentrjainak. Ezeknek rtkt s jelentsgt mr kortrsai felismertk, s az
jabb korokban is mintul szolgltak a klasszikus latinsgra s a politikai
clok ri eszkzkkel trtn propaglsra. A De bello Gallico (A gall h
bor) cm kommentrjt 52/51 teln nttte vgleges formba, termszete
sen a hbor vei alatt sajt maga s tisztjei ksztette feljegyzsek, illetve a
senatusnak venknt kldtt jelentsei alapjn. A mnek ugyanis egysges
kompozcija van: az els s hetedik knyv gyztes nagy csatival s gondos
kidolgozsval mintegy keretezi a mvet, amelynek kzepe tjn helyezkedik
el a kt britanniai hadjrat (4-5.) knyv, a hatodikban pedig a kitrk a ger
mnok s a gallok szoksairl. De ugyanilyen egysges az egsz m stlusa is,
210

amely szintn azt mutatja, hogy az egyes knyvek megrst nem vlaszthat
ta el sok id. Egybknt ezt igazolja Hirtius Pansa, aki egy nyolcadik knyv
vel egsztette ki Caesar mvt, s ennek elszavban megjegyzi, hogy Caesar
knnyen s gyorsan rta meg szban forg munkjt.
Az els knyvben rviden ismerteti Gallit, majd a helvtek elleni harcait
(2-29) s a germn Ariovistus ellen viselt gyztes hborjt (30-54), vagyis
az 58. v hadi esemnyeit. A msodik knyv a belgk ellen folytatott hadjra
tt mesli el, amely a kvetkez vben, 57-ben trtnt. A harmadik knyv a
tengerparti trzsek leigzsrl szl, kzppontban a venetusok elleni harcok
kal 56-ban. A negyedik knyv esemnyei mr 55-ben zajlanak: az usipesek s
tenctherusok megbntetse (1-15), az els tkels a Rajnn (16-19), az els
britanniai hadjrat (20-36), bntet expedci a morinusok s menapiusok el
len (37-38). Az tdik knyvben kvetkezik a msodik britanniai partraszl
ls (1-23), Ambiorix gyzelme a bizonytalankod Sabinus s Cotta ellen
(24-37); Caesar megsegti Quintus Cicert (38-52), a senk s a treverusok
lecsendestse (53-58). E sok harc mind 54-ben esett meg. A hatodik knyv
ben Caesar az 53. v esemnyeit zsfolja ssze: a hbor a nerviusok, atuatucusok s menapiusok ellen Caesar vezetsvel, tovbb a treverusok ellen
Labienus irnytsval (1-8). A Rajnn val tkels kapcsn lerja a gallok
(11-20) s a germnok (21-24) szoksait, tovbb a hercyniai erdts llatvi
lgt (25-28). A knyv az Ambiorix s az eburok elleni harcok lersval fe
jezdik be. Az 52-ben trtnt rmai esemnyek (Clodius meggyilkolsa) arra
indtottk a gallokat, hogy visszaszerezzk szabadsgukat: az arvernus
Vercingetorix vezetsvel fellzadtak Caesar ellen; slyos harcok utn Alesia
vrosba vonultak. Caesar ostromgyrbe fogta a vrost s gyztt. E nagy
gyzelem utols mozzanatval, Vercingetorix kiszolgltatsval fejezdik be
a hetedik knyv.
Caesar itt befejezte a mvt, azonban Gallia vgleges meghdtsa mg kt
vet vett ignybe, csak 50-ben fejezdtt be. Ennek az utols kt vnek a tr
tnett, Caesar egyik tisztje, Hirtius rta meg. Az esemnyek kzppontjban
a bellovacus Correus s az atrebas Commius elleni harcok llnak. A knyv
utols fejezetei a hamarosan kezdd polgrhbor elzmnyeibe engednek
betekintst.
A De bello civili (A polgrhbor) hrom knyve kt v (4948) esem
nyeit tartalmazza. Feltehetleg 47-ben, nem sokkal az alexandriai hbor utn
keletkezett, s taln 46-ban jelent meg. Egyes kutatk befejezetlennek tekintik.
Az els knyv a Caesar ellen hozott senatusi hatrozatokkal kezddik
211

(1-6). Caesar meghdtja Itlit (7-23), Pompeius pedig Brundisiumba vonul


vissza, majd onnan Dyrrhachiumba (24-29). Cotta elmenekl Sardinibl,
Cato pedig Sziclibl (30), Caesar Hispniba megy, legyzi Pompeius leg
tusait, Afraniust s Petreiust (37-87). Jelents helyet foglal el e knyvben a
Massilia eltti tengeri csata (56-58). A msodik knyvben kvetkezik
Massilia ostroma (116). Varr Caesar ellen fordul, de megadja magt
(17-20). Caesart tvolltben dikttorr vlasztjk (21). Curio harcai s hal
la Africban (23-44).
A harmadik knyv a 48. v esemnyeit tartalmazza: Caesar Brundisiumbl
tszlltja seregt Illyriba (6), Oricum elfoglalsa (11), Apollnia kitrja ka
puit Caesar eltt (12); Antonius serege megrkezik Brundisiumbl, s egyesl
Caesarval (30-34), Caesar s Pompeius serege Dyrrhachiumnl (41), csat
rozsok vltakoz sikerrel (4546), Pompeius serege nagy vesztesget okoz
Caesarnak (62-71), ezrt Caesar visszavonul Apollnia fel (75). Innen
Thessaliba igyekszik, s elfoglalja Gomphi vrost (80). Metropolis megnyi
totta eltte kaput (81). Pompeius is Thessaliba vonult, s a kt hadsereg meg
tkzik a pharsalosi csatban. Caesar gyzelme (90-97), Pompeius halla
(104), Caesar Alexandriban (103-112).
A commentarii (feljegyzsek, emlkiratok) mfajt trtneti forrsnak szn
tk, nem pedig vgleges trtneti mnek. Caesar feljegyzsei azonban mr le
zrt mvek, tkletes irodalmi alkotsok. Mr Hirtius felismerte ezt, amikor
arra vllalkozott, hogy A gall hbori befejezze: Hiszen kztudoms, hogy
a Feljegyzsek vlasztkos stilus s eladsmd tekintetben messze meg
elzi a tbbi r alkotsait, brmilyen mgonddal kszltek is azok! Caesar
pusztn azrt bocstotta a nyilvnossg el, mert adatokat akart szolgltatni
az rknak a nagy jelentsg galliai esemnyekrl: mgis utolrhetetlennek
tartjk, mgis mindenki gy ltja, hogy nem elsegti, hanem egyszeren le
hetetlenn teszi a tma j feldolgozst! (Elsz; fordtotta Szepessy T.).
Ugyanez a vlemnye Cicernak: Caesar kommentrjai visszariasztjk a j
zan embereket az rstl, a trtnetrsban ugyanis nincs vonzbb a tiszta s
szemlletes rvidsgnl (Brutus 262).
Caesar feljegyzsei azonban sokat ksznhetnek a grg irodalmi hagyo
mnyoknak: Nagy Sndor hadvezreinek hypomnmi (feljegyzseik, emlk
irataik) mfaji elzmnyl szolgltak. De legfkppen Xenophn visszaem
lkezsei (Anabasis), amelyeket a szerz egyes szm harmadik szemlyben
s keresetten egyszer stlusban mesl el, mint Caesar. A grg etnogrfia, el

212

ssorban Poseidnios hatsa mutatkozik meg a gallok, a germnok s a britek


szoksainak lersban.
Az a tny, hogy Caesar feljegyzseknek (commentarii) nevezte mveit, a
szernykeds, a kicsinyts szmljra rand. A kitrk, a feljegyzsekbe
belesztt beszdek, az indirekt s direkt beszd szitucitl fgg vltakoz
sa azt mutatja, hogy igazi trtneti mvel van dolgunk. A De bello civiliben is
fontos szerepet jtszanak a szerepl szemlyek megnyilvnulsai: Curio tra
gdija (2, 31-32), Pompeius s Labienus fanatizmusa (3, 18-19), Caesar
zszltartjnak hsiessge mg veresg esetn is (3, 64). Pompeiust rmlet
fogta el, amikor megltta, hogy lovassgt visszavertk, otthagyta a csatateret
(3, 94). Pompeiusk a csata eltt olyan nhitten bztak a gyzelemben, hogy
elre elksztettek mindent az nnepi lakomhoz: Pompeius tborban mes
tersges lugasokat, feltertett ezst asztalnemek tmegt lehetett ltni, a st
rak padlzatt friss gyeptgla burkolta, Lucius Lentulus s msok strt boros
tyn bortotta, s sok ms is utalt a tlzott fnyzsre, a diadalba vetett hitre,
szval knnyen el lehet kpzelni, hogy azok, akik ilyen flsleges gynyr
ket hajszoltak, nem tartottak ennek a napnak a kimeneteltl (3, 96; ford
totta rgdi Gy.). Mindezek az elemek azt sejtetik, hogy Caesar nem sajt
gynyrsgre ksztette feljegyzseit, hanem a szlesebb olvaskznsget
kvnta befolysolni, hogy elhiggyk neki: Galliban igazsgos hbort viselt,
a polgrhborban pedig minden ron a bke megteremtsre trekedett, m
Pompeiusszal nem lehetett trgyalni. De mg ennl is fontosabb Caesar sze
mlynek kiemelse: a balsiker vagy a Fortuna, vagy tisztjei gyetlensge s
engedetlensge miatt kvetkezik be, a siker pedig a hadvezr kivlsgnak
szksgszer kvetkezmnye. Ha Caesar kihzza lbt Gallibl, rgtn tr
tnik valami baj, ha visszatr, tstnt helyrell a rend s a bke. Br ellenfelei
kegyetlenek voltak, mindig irgalmas s megbocst maradt. Afranius ki
vgeztette a Caesarral kiegyezst srget katonkat, ennek ellenre, amikor
Caesar bekertette s kiheztette hadseregt, s Afranius knytelen volt megad
ni magt, Caesar senkit sem letett meg, hanem csak azt krte tlk, rtsk
ki a tartomnyt, s bocsssk el a hadseregket. Caesar nemcsak megkml
te e katonk lett, hanem elltsukrl is gondoskodott: Caesar meggrte,
hogy amg a Varus folyhoz rnek, lelemmel ltja el ket. Hozzfzte mg,
hogy brki kzlk a hborban brmit is elvesztett, s a holmi az
katoninl van, azt vissza kell adni a tulajdonosnak (A polgrhbor 1, 87;
fordtotta rgdi Gy.).

213

Caesar egyszer stlusval, amelynek legfbb jellemzje az elegancia s a


tisztasg, az szintesg ltszatt tudta kelteni. Az egyszer stflusnem funkci
ja ugyanis a tjkoztats, a tants, s Caesar stlusmvszetvel el tudta rni,
hogy az olvask minden szavt szntiszta igazsgnak reztk. Ennek ellenre
a kommentrjaiban elfordul sok cssztats, fontos tnyek elhallgatsa, l
nyegtelenek eltrbe lltsa stb. mr kortrsaiban felbresztette a gyant sza
vahihetsge irnt. Asinius Pollio pldul gy vlte, hogy az Emlkiratok
nem kszltek kell gonddal s teljes hsggel, minthogy Caesar msok tette
irl sok mindent vakon elhitt, a maga cselekedeteit pedig taln szndkosan,
de taln mer feledkenysgbl, hibsan rta meg (Suetonius, Caesar 56;
fordtotta Kis Ferencn). A modem kutats pedig - pldul M. Rambaud - ki
mutatta, hogy Asinius Pollio vlemnye megalapozott volt, s csak egy pontja
helyesbtend. Caesar nem mer feledkenysgbl rta meg gy a maga
cselekedeteit, ahogyan megrta, hanem szndkosan.
Egybknt Caesar egyszer stlusa sem annyira egyszer, mint az A gall
hbor elejbl tnik: Gallia terlete a maga egszben hrom rszre oszlik:
az egyiket a belgk lakjk, a msikat az aquitnusok, a harmadikat az a np,
amelynek anyanyelvn kelta, a mienken gall a neve (1,1, fordtotta Szepessy
T.). Caesar rvidsgre, tmrsgre trekedett, s olykor bizony homlyoss
vlt, pldul, amikor sok birtokos esetet, puszta ablativust vagy ablativus
absolutust hasznl ugyanabban a mondatban, s nehz eldnteni, hogy melyik
milyen hatrozt tlt be. A hagyomnyos nyelvtan tiltja az ablativus absolu
tus hasznlatt, ha az a fmondat valamely mondatrszre vonatkozik. ...
Caesar nemcsak eltri ezt, de mg szorgalmazza is (P. T. Eden, 1976,37-38).
Az emltett mveken kvl a Corpus Caesarianumhoz tartozik mg a De
hello Gallico nyolcadik knyve, amelyet Hirtius rt, tovbb a Bellum Alexan
drinum, a Bellum Africum s a Bellum Hispaniense. Ez utbbi hrom munka
a polgrhbor hrom utols szakaszt rja le. Szerzik Caesar hvei lehettek,
katonatisztek, akik mint Hirtius, Caesar oldaln harcoltak.
Mindhrom m stlusa ms, s ebbl arra lehet kvetkeztetni, hogy hrom
klnbz szerzvel van dolgunk.

214

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: A. Klotz: Leipzig, 1921-1926. L. A. Constans - P. Fabre: Paris,
1926-1936.
O. Seel: De bello Gallico. Leipzig, 1961.
B. Kiibler: De bello Alexandrino, De bello Africo. Leipzig, 1910.
B. Kiibler: De bello Hispaniensi. Leipzig, 1897.
Caesar: A polgrhbor. Auctores Latini IX Budapest, 1969. A szveget gondozta,
bevezetssel s jegyzetekkel elltta Havas L.
Borzsk I.: A latin nyelv szelleme. Parthenon, Budapest, 1942.
M. Gelzer: Caesar. Der Politiker und Staatsmann. Wiesbaden, 1960.
L. Canali: Personalit e stile di Cesare. Roma, 1963.
M. Rambaud: Csar. Paris, 1963.
M. Rambaud: Lart de la dformation historique dans les Commentaires de Csar.
Paris, 1966.
G. Pascucci: Interpretazione linguistica e stilistica dei Caesare autentico. ANRW 1,
3, 1973, 488-522.
L. Raditsa: Julius Caesar and his Writings. ANRW 1, 3, 1973, 417456.
P. T. Eden: Elegantia. Latinitas s Explanatio (Caesar). In: Latin przark. Budapest,
1976.
W. Grler: Ein Darstellungsprinzip Caesars. Hermes 105 (1977) 307-331.
Chr. Meier: Caesar. Berlin, 1982.
M. von Albrecht: Geschichte der rmischen Literatur. I. Bern, 1992, 326-347.
Julius Caesar: A gall hbor. Budapest, 1964. Fordtotta Szepessy T.
lulius Caesar: A polgrhbor. Budapest, 1966. Fordtotta rgdi Gy.
Studia colloguii de C. Iulio Caesare. Debrecini anno MMI habiti. Acta Classica Univ.
Scient. Debrecen, 38-39 (2002-2003), 5-235.

215

III. A mimus

1. Az irodalmi mimus
A mimus grg eredet szrakoztat sznhzi mfaj. Etimolgiailag a mimeisthai (utnozni) igvel van kapcsolatban, s gy a mimus nv jl kifejezi e
mfaj lnyegt, az utnzst. Mint a dr vgjtk egyik formja Szicliban jtt
ltre, s innen indult hdt tjra Grgorszg s Itlia fel. Irodalmi rangra
elszr Sphrn szicliai klt emelte a Kr. e. 5. szzadban. Tredkeibl
tlve darabjainak tmjt a kisemberek letbl vette. Rmban s Itliban
kt-hrom vszzadon keresztl mint szjhagyomny tjn terjed rgtnztt
bohzat lt az egyszer np krben. Eladsai az itliai Flora istenn nne
phez, a Floralihoz kapcsoldtak. Flora a virg s a tavasz istennje, aki Ovi
dius lersa szerint egykor Chloris nimfa volt, s Zephyrus ell meneklve
flrv vltozott. Zephyrus felesgl vette, s a virgok rnjv tette: hin
tette be virgmaggal a fldet. Flora istenn a rmai valls legrgibb rteghez
tartozhatott. Kln papja volt, a flamen Floralis. Varro szerint Titus Tatius
szabin kirly oltrt emelt neki (Lingua Latina 5, 74). Templomot Rmban
azonban csak Kr. e. 238-ban kapott a Circus Maximus kzelben. nnept, a
Floralit prilis 28-tl mjus 3-ig tartottk, s ennek keretben rgtl fogva
adtak el mimusokat. Idvel az Atellanhoz hasonlan helyet kapott a rendes
sznhzi eladsokon is, mint bett (embolium) vagy utjtk (exodium), de
irodalmi sznhzi mfajj csak Caesar korban vlt.
A sznhz ltalban hven tkrzi a trsadalmi let mozgst, vltozsait.
Klnsen igaz ez a kztrsasg vgi rmai sznhzra. E korszakban Rm
ban nagy vltozsok kvetkeztek be a politikai, gazdasgi s kulturlis let
ben. A filozfia tern az epikureizmus kerlt eltrbe. A hres epikureus
Seirn, akit Cicero bartjnak nevez (Adfamiliares 6, 11, 2), Npolyban tan
tott, Philodmos, akit L. Calpurnius Piso a 70-es vekben hozott magval It
liba, Herculaneumban tevkenykedett. Lucretius az epikureizmus filozfiai
rendszerrl rt tankltemnyt, Cicero leghsgesebb bartja, Atticus pedig
kzismerten epikureus elvek szerint lt. A sznhzi let s a mfajok is az t216

alakuls kpt mutattk. A tragdia s a komdia httrbe szorult, az Atellana


hanyatlott, s j sznhzi mfajnak adta t helyt, a mimusnak. Jl rvilgt er
re a vltozsra Cicero egyik megjegyzse: Most rtrek trfidra, mert te
Accius Oenomaust kvetve nem Atellant, ahogy egykor szoktak, hanem
mimust hoztl el, ahogyan mostansg trtnik (Ad familiares 9, 16, 7).
Az j kor kvetelmnyeinek, a kulturlis fejldsnek jobban megfelelt a
mimus. Az Atellanban a ni szerepeket is frfiak jtszottk, a mimusban
megjelentek a ni sznszek, mgpedig fedetlen arccal, maszk nlkl, st bi
zonyos alkalmakkor, gy a Floralia nnepein, meztelenl. Az ifjabb Catval
kapcsolatban Valerius Maximus rja a kvetkezket: Amikor azokat a Floralia-jtkokat, amelyeket Messius aedilis rendezett, is megtekintette, jelen
ltben a np szgyellte kvetelni, hogy a mimussznsznk levetkzzenek.
Mihelyt ezt megtudta a mellette l Favoniustl, akivel igen j bartsgban
volt, tvozott a sznhzbl, nehogy jelenltvel a szoksos ltvnyossgot
megakadlyozza. A kznsg nagy tapssal ksznttte a tvozt, s a szra
kozsnak ezt az si szokst a sznpadra szltotta (2, 10, 8). A sztriptz
erotikumot vitt a mimusba, de a meztelensg a mimus kultikus funkcijbl
is fakadt, a termkenysget szimbolizlta. A mimus elfordult a szokvnyos
maszkoktl s a tipizlt jellemektl, az egyedi formt lltotta a figyelem
kzppontjba. Ez szksgszer kvetkezmnye volt annak, hogy a politikai
s a szellemi letben is a nagy egynisgek kerltek eltrbe, s kzdttek az
elssgrt. A mimus arra trekedett, hogy az egyn letnek esemnyeit, lel
ki rezdlseit a mozgs s a mimika plaszticitsval kifejezze. Lucretius azt
fejtegetve, hogy ki-ki arrl lmodik, amit legutbb ltott, tbbek kztt egy
ilyen mimuselads kpt vetti elnk:
Ltsukban, mintha csak bren tnne elbk,
hogy leng testtel mint jrjk lejtve a tncot,
s mintha flk citernak a hrjn lengedez lgy
dalt hallgatna, s mintha az ott lvk sokasga
szinte elttk lenne, s a sznpad tarka dszvel.
(4, 960-64; fordtotta Tth B.)

A mimus, amely a csszrkor vszzadaiban is l sznhzi mfaj maradt,


felkeltette a grammatikusok rdekldst is. Diomedes (Kr. u. 4. sz. msodik
fele) gy hatrozza meg: A mimus mindenfle beszd, mozgs vagy cselek217

mny - akr csnya, akr nem - tiszteletlen s pajzn utnzsa; a grgk gy


hatroztk meg: a mimus az let utnzsa, amely a megengedett s a meg nem
engedett dolgokat egyarnt felleli (Grammatici Latini 3,490). A latin meg
hatrozs utal a mimus erklcsileg kifogsolhat szabadossgra, a grg objektvebb. Mindkt meghatrozsbl nyilvnval azonban, hogy a tbbi m
fajtl eltren a mimus az letet minden korltozs nlkl, a szabad s tiltott
terletek megklnbztetse nlkl utnozza. Az let teljessgnek eme ig
nye miatt olykor eltoldott a szrakoztats s az obszcenits fel, de azt sem
lehet tagadni, hogy azt a humanitas eszmnyt, amelyet a palliata hangsly
ozott, mg inkbb a figyelem kzppontjba lltotta, amennyiben a humani
tas eszmit tkztette az egyn vgyaival, s ez az tkzs bizony megrzta a
hagyomnyos rmai idelokat. Az egyn tetteinek s lelki kzdelmeinek lt
hat s tapinthat brzolsa az egyni lt jobb megismerst eredmnyezte,
s hozzjrult msok jobb megrtshez is.
A rmai mimussznszt planipesnek (lapos lb, ldtalp) hvtk. Az antik
grammatikusok szerint azrt, mert meztlb tncoltak vagy mert kznsges,
msodrang trtneteket adtak el. A frfitncosok ruhzata a centunculus
(rongyruha), a nk a ricinium (kendszer ruhadarab), amely a palliummal
(kpeny) szemben a mfaj kznsgesebb voltra utal, de praktikusabb is
volt, mert megknnytette a mozgst. Nhny tredkbl gy tnik, hogy a
frfiak phallost viseltek kellkknt, ami mint a megtermkenyt er szim
bluma megfelelt a mimus naturalisztikus termszetnek s hangvtelnek.
A mimusegytes ltalban ngy tncosbl llt, az elst archimimusnak nevez
tk. O volt a szltncos, aki mozgsval mindent ki tudott fejezni. A vele
ellenttes jellemet a harmadik szerep tncosa adta el, a maradk kett pedig
komikus szerepeket alaktott. Br trsadalmi rangjuk igen alacsony volt, s
laza erklcseiket llandan emlegetik az kori szerzk, mgis a mimussznszek olykor nagy befolysra s gazdagsgra tettek szert; pldul Cicero eml
ti, hogy Roscius sznsz egy Dionysia-fellpsrt 200 000 sestertiust kapha
tott volna (Pro Roscio comoedo 23), Plutarchos pedig ezt rja Antoniusrl:
Mondjk, hogy egy alkalommal Hippias mimusjtkosnak a lakodalmn
egsz jszakn t dorbzolt s ivott ... Antoniusnl senkinek nem volt olyan
befolysa, mint Sergius mimussznsznek; s Kythrisnek, aki ugyanahhoz a
szntrsulathoz tartoz knny erklcs n volt. Kedvese volt Antoniusnak,
aki gyaloghintn vitette magval, mikor klnfle vrosokba ltogatott, mg
hozz ugyanolyan szm ksr szemlyzettel, mint amennyivel anyja uta
zott (Antonius 9; fordtotta Mth E.).
218

Komoly klnbsgek lehettek az si npies mimus s az irodalmi mimus


kztt. A npies mimus legfbb clja a szrakoztats lehetett, s cljt az utn
zs realizmusval rte el, s fontos szerepet jtszott benne a rgtnzs. A sz
veg szerzje s eladja valsznleg mindig ugyanaz volt. Az is felttelezhe
t, hogy przai szvegre tncoltak, amelyet kendzetlen szkimonds s
obszcenits jellemzett. Az irodalmi mimus mind szvegben, mind elads
mdjban magasan a npies mimus fltt llt. A fennmaradt tredkekbl
nyilvnval, hogy a mimusok verses formban kszltek. A szvlaszts oly
kor npies, m a forma vlasztkos. A tartalom tekintetben sokat megrztt
a npies mimus durva hangvtelbl, pldul Laberius tredkei, de olykor
felemelkedett az igazi kltszet magaslatra is, pldul ilyenek Publilius
Syrus szentencii. Az eladsmd is sokat finomodott: hivatsos tncosok
adtk el, akik mestersgket mvszi fokra emeltk. ppen az eladsmd
mvszi sznvonalnak emelkedse miatt most mr a szvegr s az elad
szemlye klnvlt. Pldul Laberius csak rta mimusait, s hivatsos szn
szekkel adatta el azokat. Ritkn ugyan, de mg ebben a korban is elfordult,
hogy a szvegr s az elad ugyanaz a szemly volt, pldul Publilius Syrus.
A mimus, taln mg jobban, mint az Atellana, a napi politika esemnyeit is
rintette. E korszak vezet rtegei s egynisgei felismertk, hogy a mimussznhzban lehet a legjobban megismerni s befolysolni a npi tmegek gon
dolkodsmdjt s hangulatt. Taln e felismerssel lehet magyarzni Caesar
vonzdst a mimus irnt. De nemcsak Caesar, hanem a kor ms nagy embe
rei szmra is beszdtma volt a mimus s annak napi politikai vonatkozsai.
Cicero pldul kt levelben is emlti a mimust; az egyikben Caesarral (Ad
Atticum 14, 2), a msikban Antoniusszal kapcsolatban (Ad Atticum 14, 3). Ezt
a napi politikhoz val kapcsoldst a mimus a csszrkorban is megrizte,
s taln ezzel az aktualitsval magyarzhat, hogy a ksbbiek folyamn is
a vezet sznhzi mfajnak szmtott. Egy sajtos vltozata is ltrejtt, a pan
tomimus, amely a tragdit helyettestette, s fontos tmja volt a mtoszpar
dia. A keresztny egyhzak eltl megjegyzseibl nyilvnval, hogy a ks
csszrkorban is l sznhzi mfaj volt.

2. Decimus Laberius
A kor leghresebb mimusszerzje, D. Laberius, Kr. e. 106-ban szletett lovag
rendi csaldbl. Caesar krsre 46-ban eladknt is sznpadra lpett, s ver
219

senyre kelt ifjabb kortrsval, Publilius Syrusszal. Az eladson Cicero is


rszt vett {Ad familiares 12, 18, 2). A sznpadon ugyan elvesztette lovagi
rangjt, s a kivl eladi kpessgekkel rendelkez Publiliusszal szemben is
alulmaradt, Caesar azonban gazdag honorriummal vigasztalta meg, s lovagi
rangjt is visszaadta. Laberius mr korbban is nagy hrnvnek rvendett (v.
Cicero Ad familiares 7, 11, 2). Nyilvn ennek a hrnvnek ksznhette, hogy
Caesar 500 000 sestertiust adott neki fellpsrt. Macrobius szerint azonban
a hatalom akkor is knyszert, amikor kr, s Laberius a Caesar eltt bemutatott
mimusnak prolgusban gy panaszkodik:
Kit nagyravgys, bkezsg, flelem,
erszak, sem tekintly nem tudott soha,
mg ifj voltam, erre-arra rntani regsgemre m, knnyen kimozdtott
helyembl egy kivl frfi nyjasan
elm adott, szelden hzelg szava.
Kitl semmit se tagadhattak meg az istenek,
hogyan mondhatnk annak n, ember, nemet?
gy ht hatvan mocsoktalan, szp v utn
kilptem otthonombl n, mint rmai
lovag, s hazatrek, mint komdis
(Saturnalia 2, 7, 2-3; fordtotta Kernyi Grcia).

Seneca pedig arrl tudst, hogy maga mell lltotta a nzkznsget,


amikor Caesar ellen ezt a sort szavalta a sznpadon: Soktl kell flni annak,
kit flnek sokan (De ira 2, 11, 3).
Gellius felidzi azt az anekdott Dmokritosrl, hogy megvakttatta magt,
mert rzki csaldsoktl mentesen kvnt szemlldni. Laberius - mondja
tovbb - j szeren dolgozta fel ezt az esetet a Restio (A ktlver) cm
mimusban:
Dmokritos, az abdrai blcsel,
egy tkrt lltott a nappal szemben gy,
hogy annak les fnye megvaktsa t.
A napsugrral gy kiszrta j szemt,
hogy boldognak ne lssa honfitrsait.

220

Szeretnm n is m, ha sok-sok pnz aranysugra venn el most itt a kt szemem,


hogy n se lssam, mily vidm bolond fiam (10, 17, 4)

Macrobius s Seneca megjegyzseibl meg az idzett kt tredkbl gy t


nik, hogy Laberius ntudatos klt volt, aki ki merte mondani gondolatait,
mg Caesar eltt is. Igaz, finom irnival s humorral tomptotta lket. Br
bszke volt lovagi rangjra, mgis kedvelte a npies hangvtelt s stlust mind
a tartalomban, mind a formban. Fennmaradt cmeibl arra kvetkeztethetnk,
hogy a palliata s az Atellana egyarnt hatott mimusaira: Aries (A kos), Augur
(A madrjs), Aulularia (A bgre), Centonarius (A rongykeresked), Compi
talia (A Larok nnepe), Fullo (A vnyol), Hetaera (A kjn), Saturnalia
(Saturnus nnepe) stb. Negyven darabjbl mintegy 100 sornyi tredke ma
radt fenn, s ez is annak ksznhet, hogy archaikus s npies szhasznlata
felkeltette a grammatikusok rdekldst. Fennmaradt tredkeinek stlusa is
arra utal, hogy az archaikus rmai drma nyelvi eszkzeit tvette, s nagy
mvszettel alkalmazta az archaizmusokat, a vulgarizmusokat, a szinonima
halmozst, a prhuzamot s az allitercit.
Tbb tredke htkznapi tematikrl vall: csaldi let, szerelem, ivszat,
pazarls stb., pldul:
Homo ebriatus somno sanari solet.
A rszegesnek csak az alvs gygyszere. (10 R.)

uxorem tuam
et meam novercam consectari lapidibus
a populo video
Ltom, hogy a np kvekkel ldzi felesgedet,
az n mostohmat
(141-143 R.).

Non mammosa, non annosa, non bibosa, non procax.


Nem is cscss, nem is koros, nem is ivs, nem pimasz (80 R.).

Amore cecidi tamquam blatta in pelvim.


Szerelembe estem, mint a moly a tlba (94. R.).

221

de integro patrimonio
meo memordi nummum centum milia
srtetlen si birtokombl
felzabltam szzezer sestertiust (49-50. R.)

E tredkekbl azt sejthetjk, hogy Laberius mint kztrsasgprti rmai a


hagyomnyos erklcsket krte szmon kortrsaitl. Az egyszer mveletlen
tmegeket fldhz tapadt realizmusval, a mveltebb rtegeket a divatos filo
zfiai iskolk kzhelyeivel szrakoztatta. Fentebb mr idzett Prolgusnak
elejn a grg populris filozfia kt kzhelyrl, a sors knyszerrl (neces
sitas) s a szerencse (fortuna) forgandsgrl elmlkedik, s mar irnival
szl Caesar clementijri. Tredkeiben olykor filozfusok neveivel is tall
kozunk, pldul egyik tredkben Pythagorast emlti (17. R.), Tertullianus
pedig a feltmadssal kapcsolatban Laberius egyik rszlett idzi, amelyben
az Pythagorasra hivatkozva rja, hogy az szvrbl frfi lesz, a nbl pedig
kgy a hall utn, ezrt fennll a veszlye annak, hogy ha az llatok hsbl
esznk, esetleg valamelyik snket fogyasztjuk el (Apologeticum 48, 1). Az
idzet rvidsgbl nem lehet eldnteni, hogy ironizlt-e Laberius Pythagorasszal vagy sem. Az viszont egyrtelm egy msik tredkbl, hogy a cini
kus iskolt kritizlta: Kvess a latrinba, hogy valamit lvezhessl a cinikus
tantsbl (36. R.).
Hieronymus 52. levelben idz egy rszletet Cicero Pro Gallio c. elveszett
beszdbl, amelyet a nagy sznok Kr. e. 66-ban mondott el. Ebben Cicero azt
lltja, hogy nnepi jtkokon egy klt uralkodik, aki igen mvelt (perlitter
atus), s a szerzje a Kltk s filozfusok lakomjnak (convivia poeta
rum ac philosophorum), amelyben Euripids s Menandros, tovbb Skrats
s Epikuros vitatkozik egymssal. Br Cicero nem rulja el a klt nevt, szer
zknt letkornl fogva csak Laberius jhet szmtsba, s egy ilyen jelleg
mimus sszhangban lenne egyb tredkeivel is, amelyekben filozfusokat
vagy tantsaikat emlegeti.
Laberius nyelvmvszetvel, nyelvjt btorsgval nagy hatst gyakorolt
az utkorra. Gellius egy kln fejezetet szentel neologizmusainak, s az a v
lemnye, hogy e tren Laberius tllpte a megengedett mrtket (16, 7).
fronto a j kltk kz sorolja (62. N.), s nagyra rtkeli csps megjegy
zseit (156. N.).

222

3. Publilius Syrus
Publilius Syrus mintegy hsz vvel lehetett fiatalabb Laberiusnl. Hierony
mus szerint 43-ban volt hrnevnek cscspontjn, akkor, amikor Laberius
meghalt. Az idsebb Plinius szerint rabszolgaknt rkezett Itliba ugyan
azon a hajn, amelyen Manilius Antiochus asztrolgus s Staberius Erota
grammatikus. Eredeti neve Syrus lehetett, s ez nyilvn szrmazsra utal (35,
199). Kr. e. 86 tjn szlethetett, s mint rabszolgt kisgyermekknt hoztk
Itliba. Macrobius gy tudja, hogy tulajdonosnak patronusa megkedvelte a
fit tehetsge, szellemessge s szpsge miatt. Felszabadtotta s gondos
nevelsben rszestette. Ifjv serdlve mimusokat rt, s nagy sikerrel adta
el azokat Itlia vrosaiban. 46-ban a Caesar ltal rendezett jtkok Rmba
csbtottk. Itt versenyre hvta ki a korabeli sznhzi szerzket, s valamennyit
legyzte, kztk Laberiust is. El is nyerte a plmt, s Laberius mint vesztes
vigaszdjat kapott (Saturnalia 2, 6-7).
A Caesar ltal rendezett nnepi jtkok 46 oktberben zajlottak, s a mimusszerzk versenye felborzolta a kedlyeket. Nemcsak Cicero tesz emltst rluk,
hanem a ksbbi szerzk is. Gellius szerint Laberius gy megsrtette Caesart,
hogy ettl kezdve a dikttor Syrust tbbre tartotta nla (17, 14). Macrobius
rszletesen lerja az esemnyeket. A verseny klnlegessgt az jelentette,
hogy Laberius, a rmai lovag, aki csak rta mimusait, de nem adta el, Caesar
hatrozott krsnek engedelmeskedve, a biztos kudarc tudatban volt knyte
len sznpadra lpni s megmrkzni a nla hsz vvel fiatalabb felszabadtott
rabszolgval, Syrusszal, aki nemcsak szerzknt, hanem eladmvszknt is
hres volt mr. Caesar is trezhette a helyzet knos voltt, ezrt Macrobius sze
rint kedvesen rmosolyogva Laberiusra ezt mondta neki a veresg utn:
favente tibi me victus es, Laberi, a Syro
mbr neked kedveztem, Laberius, legyztt Syrus.

Ezutn tnyjtotta neki a lovagi rangjt visszaad aranygyrt, s kedvesen


invitlta, hogy foglaljon helyet a lovagok szmra fenntartott 14 sor valame
lyik helyn. A sznhz azonban annyira tmve volt, hogy Laberius nem tallt
lhelyet. Vgl Cicero mell akart lelni, de Cicero elkldte azzal, hogy ide
engednlek, ha nem lnk szorosan. Mire Laberius cspsen megjegyezte:
De hisz kt szken szoktl lni (v. Seneca Controversiae 7, 3 (18), 9;
Suetonius, Caesar 39; Macrobius Saturnalia 7, 3, 8).
223

Cicero egyik levelbl kitnik, hogy Publilius Syrus Caesar halla utn is
adott el mimusokat, s ezeket Cicero az egyetrts j jeleknt rtkelte (Ad
Atticum 14, 2). Sokatmond Cicernak az a kifejezse, amellyel Syrus el
adsra utal: theatrum Publilium a publiliusi sznhz. E sajtos fogalmazs
sal Cicero arra cloz, hogy Publilius megjtotta a rmai sznhzat. Ez lehe
tett a vlemnye Laberiusnak is, mert Macrobius szerint beismerte azt, hogy
nem lehet mindig az els: feljutott a cscsra; ott nehz sokig megllni. Le
hullott onnan, de az is lehullik majd, aki t oda kveti, azaz Syrus (Macrobius,
Saturnalia 2, 7, 9).
Syrus teljesen ms egynisg s ms mvsz volt, mint Laberius. Csak kt
mimusnak a cmt ismerjk: Murmurco (A drmg) s Putatores (A famet
szk). Petronius idz egy hosszabb rszt egyik mimusbl, de az is elkpzel
het, hogy ez csak utnklts (55, 6). Ha ezt is beleszmtjuk, mindssze ngy
tredk maradt fenn mimusaibl. Viszont egysoros szentenciibl mintegy
700 darabot rztt meg a szveghagyomny bcsorrendben elrendezve.
Nem tudni, mikor kszlt e gyjtemny, azt sem, ki lltotta ssze. Az viszont
biztos, hogy ezeknek ksznhette hrnevt: Cicero, Seneca, Gellius s Mac
robius tbb ilyen egysoros mondst idzik. Fel lehet ttelezni, hogy nem
sokkal halla utn, mg a Kr. e. 1. szzadban sszelltottak egy gyjtemnyt,
amely ksbb ktelez tananyagg vlt az iskolban. A vels mondsokat a
grg tragdia s komdia is kedvelte, de Sphrn mimusaiban is megjelen
tek. Publilius Syrus ehhez a hagyomnyhoz kapcsoldott, de a rmai irodalom
is bvelkedett szentencikban: Appius Claudius, Cato, st a kortrs Caesar is
mvelte. Publilius Syrus egysorosai azonban slyos gondolataikkal, hihetetlen
tmrsgkkel s klasszikusan szp nyelvi formjukkal elbvltk a rmaia
kat. A filozfus Seneca gy vall errl: Publilius, aki a tragikus s a komikus
tehetsgeknl mlyebb volt, ahnyszor csak befejezte mimusi bohsgait s
a karzat kznsge fel irnyul szavait, sok egyb kzt, amely nemcsak a
mimusnl, hanem a tragdinl is hatkonyabb, ezt mondta:
Akrkivel megeshet az, mi eggyel is megeshet

(De tranquillitate animi 8).


E szavak jelentsge nemcsak abban van, hogy a knyes zls s a fennklt gondolkodsrl kzismert Seneca fejet hajt Publilius szentencii eltt,
hanem abban is, hogy azt is elrulja neknk, hogyan pltek bele ezek a blcs
224

mondsok a publiliusi sznhzba. E tudstsbl egyrtelm, hogy Publilius


Syrus elszr eltncolta mimusait olyan szvegekkel fszerezve, amelyek a
karzatot ellep mveletlen nagykznsg, a rabszolgk s a felszabadtottak
meg a szegny szabadok tmegeit is elszrakoztattk, majd e vicces bohcko
ds utn mlyrtelm szentenciival a vidm hangulatot komolly vltoztatta.
Ellenkezjt tette, mint a klasszikus grg sznhz: ott a tragdik komor han
gulatt a szatrjtkok vidmsgval ellenslyoztk, Syrus viszont a mimusok
vidmsgt a blcs mondsok komolysgval korltozta.
Termszetes az is, hogy Seneca rtkelte Syrus szentenciit, hiszen maga
is szvesen zrta le etikai trgy fejtegetseit egy-egy morlis tartalm, fejte
getsnek f tanulsgt jl megragad szentencival. F. Giancotti tartalmilag
egybevetette Publilius szentenciit Senecival, s sszehasonltsbl kiderl,
hogy mindketten ugyanazokrl a krdsekrl mondanak vlemnyt: a hall, a
j let, a szerelem, a bartsg, a tisztessg, a boldogsg, azaz az emberi let
tmakrrl, pldul:
Satis est beatus, qui potest cum vult mori.
Boldog, ki meg tud halni, hogyha gy akar (616. R.).

Mutare quod non possis, ut natum est, feras.


Megvltoztatni nem tudod: viseld csak el (370. R.).

Stultum facit Fortuna, quem vult perdere.


Biz elbuttja azt a Sors, kit elveszejt (612. R.).

Quod vult cupiditas cogitat, non quod decet.


A vgy okoskodik: ez nem helyes, de j (508. R.).

Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit.


Ha hasznos itt a bn, ki jt tesz, vtkezik (98. R.).

Quamvis non rectum, quod iuvat rectum putes.


Br nem helyes, helyesnek tartod: jl esik (501. R.).

Ubicumque pudor est, semper ibi sancta est fides.


Ahol szemrem van, hsg is ott lakik (637. R.).

225

Etiam innocentis cogit mentiri dolor.


rtatlant is hazugg tsz a fjdalom (147. R.).

In Venere semper dulcis est dementia.


Szeretkezsben mindig szp az rlet (276. R.).

Feminae naturam regere desperare est otium.


A nk szeszlyn vltoztatni nem lehet (187. R.).

Syrus szentencii mind tartalmi, mind formai szempontbl tanulsgosak.


Tartalmilag mindenki megtallhatta bennk a neki megfelel gondolatot: az
ernyeshez s a laza erklcshz egyarnt tudott szlni. Azt lehetne mondani,
hogy mint ltalban a retorika, in utramque partem, azaz ellenttes szempon
tokbl exponlt egy-egy gondolatot. Formailag pedig a jambikus senariusbzin
megfogalmazott tmr sorok osztott struktrjak; a sor eleje s vge kztt
ellentt feszl, ami lehetv teszi egyrszt a sorban foglalt gondolat pregnns
kifejezst, msrszt e szentencik egyszeri hallsra trtn megjegyzst.

Bibliogrfia
O. Ribbeck: Tragicorum Romanorum Fragmenta. Lipsiae, 1871.
H. Reich: Der Mimus. Berlin, 1903.
Mimorum Romanorum Fragmenta collegit disposuit recensuit Marius Bonaria. I.II.
Genuae, 1955.
F. Giancotti: Mimo e gnome. Messina-Firenze, 1967.
R. Rieks: Mimus und Atellane. In: Das rmische Drama, herausgegeben von E.
Lefvre. Darmstadt, 1978.
W. Weismann: Kirche und Schauspiele. Wrzburg, 1972.
Adamik T.: Megjegyzsek az invektivhoz. Antik Tanulmnyok 24 (1977) 182-191.
H. Petersmann - A. Petersmann: Die rmische Literatur in Text und Darstellung.
Republikanische Zeit. I. Poesie. Stuttgart, 1991.

226

IV. Titus Lucretius Carus

1. lete
Hieronymus Krnikjban a Kr. e. 94. vhez ezt a megjegyzst fzi: Meg
szletik Titus Lucretius klt, ksbb szerelmi bjitaltl megrlve, miutn
nhny knyvet rltsgnek szneteiben sszert, amelyeket ksbb Cicero
kiadott, negyvenngy ves korban nkezvel vetett vget letnek. Eszerint
Lucretius 51-50-ben halt meg. A Donatus rta Vergilius-letrajzban tallhat
az a kittel, hogy Lucretius akkor halt meg, amikor Vergilius fellttte a fr
fitgt, ugyanazon consulok alatt, akik alatt szletett. Donatus adata alapjn
teht Lucretius 53. oktber 15-n halt meg. Azok a consulok, akik alatt Ver
gilius szletett, Pompeius s Crassus azonban msodszor 55-ben tltttk be
a consuli tisztet. Ha ezt a hibt kikszbljk, Lucretius halla veknt az 55.
vet kapjuk, s ha innen visszaszmtjuk a negyvenngy vet, akkor szletsi
veknt 99-hez jutunk. Nagy valsznsggel teht Lucretius Kr. e. 99 s 55
kztt lt.
John Masson 1894-ben rbukkant Girolamo Borgia 1495-s Lucretius ki
adsra. Ebben tallhat a leghosszabb, valsznleg Hieronymusbl mert
letrajz. Eszerint Lucretius Licinius Crassus s Q. Mucius Scaevola consulsga vben (95-ben) szletett. Egy gonosz n bjitaltl megrlve, ngyilkos
sgot kvetett el. T. Pomponius Atticusszal, Cicerval, M. Brutusszal s C.
Cassiusszal barti viszonyban lt. Cicernak megmutatta verseit, s elfogadta
kritikai megjegyzseit. Cicero figyelmeztette, hogy tartson mrtket a metafo
rkban, pldul ne hasznljon ilyen kifejezseket, mint Neptunus mlyed
seit (Neptuni lacunas) s az gbolt barlangjait (coeli cavernas).
Ezen letrajz figyelemre mlt tbblete abban van, hogy szerinte Lucretius
szoros kapcsolatban volt kornak nagy embereivel, Cicerval s msokkal.
Ezt megersteni ltszik Cicernak 54 februrjban testvrhez, Quintushoz
intzett levele, amelyben ez olvashat: Lucreti poemata, ut scribis, ita sunt,
multis luminibus ingenii, multae tamen artis (Ad Quintum fratrem 2, 9 (11)
3). - Lucretius kltemnyei, amint rod, olyanok, a tehetsg sok fnye van
bennk, de sok mvszet is. Br Cicero levelben nem emlti, hogy Lucre-

227

tius meghalt, e megjegyzse nem zrja ki azt, hogy 55-ben meghalhatott.


Tbb kutat, gy Trencsnyi-Waldapfel I. is szvegkritikai problmt lt Ci
cero mondatban. A tamen (mgis) miatt non-1 kvn tenni a multis luminibus
el. A javts indokolatlan, mivel a kzirati hagyomnynak ellentmond, s ha
valaki, akkor Cicero fel tudta ismerni Lucretius tehetsgt, hiszen filozfi
ai mveiben maga is sokat r az epikureusok tantsairl, s a latin filozfiai
szaknyelv fejldst is szvgynek tekintette. Lucretius pedig mindkt tekin
tetben maradandt alkotott, ezrt Cicero rmmel fogadta e munkt, s kz
remkdtt kiadsban, azaz szellemi felelssget vllalt a mrt.
Hieronymus megjegyzsei kztt tbb adatot vitatnak a kutatk. Egyesek
elfogadjk, hogy Lucretius idegbeteg volt, msok azt a nzetet kpviselik,
hogy a klt rltsgrl szl monda csak ksbb, a Kr. u. 4. szzadban ala
kult ki keresztny szerzk krben, akik vitatkoztak a Lucretius kpviselte
epikureizmussal (Borzsk I., 1969, 5-6). E vlemnyt tmogatja az a tny,
hogy a kzvetlen kltutdok nem tudnak Lucretius rltsgrl. Hasonl
kppen nem bizonythat a klt ngyilkossga sem, br egyes kutatk hite
lesnek fogadjk el Hieronymus adatt. Mind az rltsg, mind az ngyilkos
sg krdsben elkpzelhet, hogy e keresztny szerzk Lucretius mvbl
mertettk az adatokat, ahol a klt tbbszr emlti az rltsgnek is ma
gyarzhat furori (pldul 4, 1069) s az ngyilkossgot (pldul 3, 934).
Biztos adat viszont, hogy C. Memmiusnak ajnlotta mvt, aki 66-ban nptribunus, 58-ban praetor, 57-ben pedig propraetorknt tevkenykedett Bithyniban, s olyan kltket vitt magval cohorsban, mint Helvius Cinna s
Catullus. 54-ben Memmius consulsgra plyzott, de vesztegets miatt perbe
fogtk; 52-ben szmzetsbe ment Athnba. Ott le akarta bontatni Epikuros
hzt s helyette jat pttetni. Cicero egy hozz intzett, bartsgos
hangvtel levlben (Adfamiliares 13, 1), amely 51-ben kelt, lebeszlte errl.
Egybknt az ifjabb Plinius a kltk kz sorolja (5, 3, 5), s felttelezhet
rla, hogy vulgris epikureista volt, s Lucretius azrt ajnlotta neki mvt,
hogy megnyerje az igazi epikureizmus szmra.
Lucretius risi trgyi s nyelvi ismeretekkel rendelkezett, br a grg filo
zfiai terminusok fordtsa kapcsn panaszkodik anyanyelvnek szegnysge
miatt (patrii sermonis egestas 1, 832). Ismerte a rgi latin kltket, az archai
kus nyelvhasznlatot, kitnen tudott grgl: eredetiben olvasta a grg
filozfusokat, Epikurost, Empedoklst, Anaxagorast stb. Nagy mveltsge
alapjn felttelezik nmelyek, hogy az elkel gens Lucretihoz tartozott.
A polgrhbork hossz idszakban, amikor sokak eltt vilgoss vlt, hogy
228

a nagy csaldok ns rdekekbl kzdenek a hatalomrt, sokan visszariadtak


a kzlettl, s ms tevkenysgben kerestek vigaszt: Catullus a szerelemben
s a kltszetben, Nigidius Figulus a misztikban, Pomponius Atticus, a gaz
dag zletember, a bartsgok s a mvszetek polsban. Lucretius a filoz
fit vlasztotta hazjnak e kegyetlen korszakban (ptrii tempore iniquo
1, 41), s bkt kr Venustl, hogy dolgozni tudjon. S hogy ez sikerlt neki,
azt fnyesen bizonytja De rerum natura (A termszetrl) c. tantkltemnye,
amely egyedlll alkots nemcsak a rmai s a grg, hanem a vilgiroda
lomban is.

2. A De rerum natura tartalma


s szerkezete
Lucretius Epikuros filozfiai rendszert fejti ki hat knyvbl ll tantkl
temnyben. Az egyes knyvek ltalban bevezetsbl (prologus), a tmt
kifejt rszbl (narratio) s befejezsbl (epilgus) llnak. A bevezetsek
tbbnyire Epikuros dicsrett tartalmazzk, a kifejt rsz ismerteti Epikuros
tantst a szban forg tmval kapcsolatban, bizonytja azt s cfolja az
ellenkez vlemnyeket. A befejezs levonja a fejtegetsek tanulsgt s k
vetskre buzdt.
Az 1. knyv Venus istenn segtsgl hvsval kezddik, majd kvetkezik
a trgymegjells: az atomok, a ltezs s elmls. Az istenek tlnk tvol
rk nyugalomban lnek, nincs kzk az emberi vilghoz, ezrt a valls indo
kolatlan s kros. A llek is elpusztul a testtel egytt, ezrt ostobasg a tlvilgi bntetstl val flelem. Hogy ettl megszabadtsa embertrsait, kifejti
Epikuros tantst a termszetrl, az igazi tantst (vera ratio). Tudja, hogy ne
hz dolog latin versekben lerni a grgk felfedezseit, mert anyanyelve nem
elgg gazdag ilyen j tma kifejtshez (1-148).
Semmibl nem lesz semmi (149-264). Alapelvknt csak a lthatatlan ato
mok s az res tr, az r ltezik; az idnek nincs nll jelentsge (265-482).
Az atomok szilrdak, rkk ltezk s oszthatatlanok. Az sanyag nem a tz,
ahogy Hrakleitos tantotta, sem a ngy elem, ahogyan Empedokls gondolta;
de Anaxagorasnak sincs igaza, aki a hasonl rszekbl ll sltezkkel
(homoeomeria), amit nem lehet latinra lefordtani (830) magyarzta a vilg
keletkezst (483- 920). Nehz feladatnak megoldsban klti ihletettsge
s kldetstudata segti. A slyos filozfiai tanok megrtst s elfogadst a
229

kltszet varzsval kvnja megknnyteni (921-950). A tr s az anyag vg


telen, s e vgtelen trben az atomok fellrl lefel mozognak (951-1117).
A 2. knyvet a filozfia dicsretvel indtja, mert az nyugalmas blcsess
get ad s megszabadt a flelemtl (1-61). Az atomok lland mozgsban van
nak egyenknt is s csoportosan is; gyorsasguk klnbz (62-164). Mozg
sukat a porszemhasonlattal szemllteti (112- 124). Nem istenek teremtettk
a vilgot - mint egyesek gondoljk -, ehhez a vilg tlsgosan tkletlen
(165-183). Az atomok slyuk miatt lefel esnek, de egyesek elhajolnak a fg
gleges esstl (declinare 221), s az tkzs hozza ltre a dolgokat; teht a
csekly mrtk elhajls (exiguum clinamen principiorum 292) a dolgok ke
letkezsnek az oka. Az atomok formja korltozott, de vgtelen szm alak
zatot tudnak ltrehozni a keletkezs s elmls rks folyamatban
(333-580). A dolgok nemcsak egyfle atomokbl llnak, de nem mindegyik
kapcsoldik mindegyikhez (581-729). Nincs sznk, nincs szaguk: az rz
lnyek rzketlen atomokbl llnak (730-1022). A knyv vgn ismt buzdt
a vera ratio (1023) elfogadsra, majd kifejti, hogy nemcsak a mi vilgunk l
tezik, hanem sok ms vilg is, hiszen az atomok mshol is kapcsoldnak
(1048-1066). Az istenek boldog nyugalomban lnek, nem nylnak bele a vi
lg kormnyzsba (1090-1104). A fld termette az llnyeket (1023-1174).
A 3. knyv elejn kifejti, hogy az emberisg jtevjnek, a minden homlyt
eloszlat Epikurosnak a nyomaba kvn lpni, de nem azrt, hogy versenyre
keljen vele, hanem hogy mint apjt s a dolgok felfedezjt (rerum inventor)
kvesse; majd bejelenti, hogy a llek termszett fogja ismertetni, hogy elz
ze a hallflelmet (1-93). Az animus az ember szerves rsze, a mellkasban
loglal helyet, a neki engedelmesked anima pedig az egsz testben sztrad
va ltezik (94160). Mindkett testi termszet, de az animus finomabb ato
mokbl ll: levegbl, szlbl, melegsgbl s egy negyedik, nvtelen ssze
tevbl (east omnino nominis expers 242). Ezen sszetevk eltr vegylse
hozza ltre a klnbz vrmrskleteket. A test s a llek szorosan sszetar
tozik, mindkett kpes az rzkelsre, s tved Dmokritos, amikor azt lltja,
hogy az ember azonos mennyisg test- s llekatombl ll (370-380). Az
animus lteti a testet (231-416). A llek haland: a testtel egytt felbomlik.
A llek nem kvlrl jn a testbe. A llekvndorls nem ltezik (417- 829).
A llek halandsga miatt gy kell tvoznunk az letbl, mint a jllakott ven
dg a lakomrl. A nagyok, az emberisg jtevi is meghaltak, mirt kellene
akkor az olyan embernek rkk lnie, aki horkolssal csapja agyon az idt
(830-1094).
230

A 4. knyv elszava megegyezik az 1, 926-950-ik sorval. E knyv az r


zkelst trgyalja. A testek felsznrl finom kpecskk vlnak le, de olyan
kpecskk is vannak, amelyek a levegben kpzdnek. Ezeket fogjk fel r
zkszerveink (26-215). Ezen elmlet alapjn magyarzza a lts klnfle
mdjait (216-378). Az optikai csaldsok esetben nem az rzkek tvednek,
hanem az azokat rtelmez szellem, mert az rzkels megbzhat (379-521).
A halls, zlels, szagls stb. utn a gondolkods s az lom kpeit elemzi
(522-821). Az rzkszervek teleologikus szemllett elveti (822-857). Ez
utn a testi-lelki folyamatokat rja le: az hsg (858-876), a jrs (877-906),
az lom, a szerelem (907-1287).
Az 5. knyv bevezetsben Epikurosbl mr isten lesz, aki segt a vilgmin
densg keletkezst megrteni (1-90). A vilg mland, s ezrt a halhatatlan
istenek nem vllalhatnak vele kzssget: az tkletlen, ezek tkletesek
(91-234). Elemei is vltozsnak vannak alvetve. Trtneti emlkezetnk
mg fiatal, ezrt van sok j felfedezs, a hajzs, az orgona (modo organici
melicos peperere sonores 334). A rgi korok vvmnyait katasztrfk tntet
tk el, s ez is az elmlst bizonytja. Csak az atomok s az r rk. Az elemek
harca vilggst vagy znvizet okozhat (235-415). A vilg a klnbz ato
mok keveredsbl ltrejtt vihar ltal keletkezett: az atomok rendezdtek s
lyuk szerint (416-508). Az gi jelensgeknek - mivel e terleten a tvolsgok
s a kzvetlen rintkezs hinya miatt biztosat nem tudunk - tbb okt adja.
A Nap alig nagyobb, mint amilyennek ltszik, taln naponta szletik, a Hold
nak sajt fnye is lehet, s amikor csak rszeit ltjuk, egy msik test elfedi a
lthatatlan rszei (509771). A nvnyek, madarak, llatok snemzssel ke
letkeztek a fldbl. Csak azok az llnyek tarthattk fenn magukat, amelyek
ersek voltak, ravaszok s gyorsak. Kevert lnyek, mint a kentaurok, sohasem
lteztek (772- 924). Az sember sokig az llatok mdjra lt, csak a szksg
knyszertette arra, hogy kultrt teremtsen (9251027). A beszdet a hasz
nossg hozta ltre (10281090). A tz feltallsa utn alakultak ki a vrosok,
ltrejtt a kirlysg intzmnye, az arany meghozta a gazdagsgot. A kirlyok
elzse utn kezdett fejldni a jogtudomny (1091- 1160). Az istenek ltez
srl atomok rintkezsvel magyarzhat vzik alapjn vettek az emberek
tudomst. Ezeknek boldogsgn s nyugalmn elmlkedni, az igazi jmbor
sg jele (1161-1240). Az id haladtval az ember felfedezte a mestersgeket
s a tudomnyokat. A kapzsisg s a hbor azonban gyakran gtat vet a fej
ldsnek (1241-1457).
A 6. knyvet Athn dicsretvel kezdi; ez a vros tantott meg a fldmve
231

lsre s a trvnytiszteletre, s adta az emberisgnek Epikuros azon tantsait,


amelyek lehetv teszik a boldog letet (1-41). A knyv tmja az gi s fl
di jelensgek magyarzata, s e nehz tmhoz Kalliop mzsa segtsgt kri
(92-95). Okt adja a mennydrgsnek, a villmnak (46-422), a meteorolgiai
jelensgeknek: felhk, es, h, jg, fldrengs, a vz krforgsa (423-638),
a vulknok mkdse (639-702). A Nlus radsa, az Avemus-t s egyb
klnleges forrsok, valamint a mgnesessg (703-1089). Vgl megvilgt
ja a betegsgek keletkezst, s pusztt hatsukat az athni pestis lersval
szemllteti (1099- 1286).
A fenti rszletes tartalmi ttekintsbl nyilvnval, hogy a De rerum natu
ra szerkezete vilgos s egyszer, teht tudatos s mvszi. Lucretius hrom
nagy tmt trgyal, s mindegyik tmt kt knyvben. Az els tma az atomok
s az r, ezt vizsglja az 1. s 2. knyvben, mgpedig gy, hogy a 2. knyv
ben rszletezi az els knyvben kifejtett alapelveket. A msodik tma a llek,
kifejtst ismt kt knyvben vgzi el gy, hogy a 3. knyvben a llek alap
vet lerst nyjtja, a negyedikben pedig rszletezi funkciit, az rzkelsre
s a megismeresre sszpontostva. A harmadik nagy tma a vilg. Az 5.
knyvben lerja, hogy az atomelmlet alapjn hogyan jtt ltre s hogyan fej
ldtt, a 6.-ban pedig, ismt tovbbrszletezve a ftmt, megmutatja, hogy
ugyanezen elmlet alapjn miknt lehet rtelmezni az immr ltrejtt univer
zum termszeti jelensgeit. Ha gy nzzk e m szerkezett, akkor egy dina
mikus vzat kapunk: az 1-2. knyv az elvi alapvets, a tbbi ngy pedig ezen
elmlet alkalmazsa a szellemi s az anyagi vilgra. Ezzel a fejldst sugall
struktrval sszhangban van a prolgusok Epikuros-kpe: az els knyvben
mg csak ember (1, 66), a harmadikban atya (3, 9), az tdikben mr isten (5,
8). Ugyanakkor ezen dinamikus szerkezettel szemben van egy statikus, mv
szi szerkezete is a tantkltemnynek, amelynek clja az, hogy Lucretius kt
alapvet zenett kiemelje. Az egymstl legtvolabbra helyezett knyveket
az a gondolat kapcsolja ssze, hogy minden jelensget anyagi okokra kell
visszavezetni, kizrva az isteni vagy brmifle termszetfltti ert. E gondo
lat kifejtse ll az 1. s 2., tovbb az 5. s a 6. knyvben. Az egyms mell s
az egsz m kzepbe helyezett 3. s 4. knyv alapvet zenete a halltl s
a tlvilgtl val flelem megszntetse. Mivel ezt a klt mg az elbbi gon
dolatnl is fontosabbnak tartotta, azrt a kzpre helyezte gy, hogy azt az el
z gondolat krbefogja. A De rerum naturnak ezt a mvszi szerkezett gy
rs kompozcinak nevezhetjk, s funkcija egyrtelmen abban van, hogy
kiemelje: a vilgjelensgek anyagi okokkal trtn magyarzatbl szksg
232

szeren kvetkezik, hogy a llek haland, s ha ez gy van, akkor nem kell fl


ni sem a halltl, sem a tlvilgi bntetstl, mert a hall belltval csak anynyi trtnik, hogy megszabadulunk minden bajunktl s fjdalmunktl.

3. A De rerum natura zenete


Lucretius egyedlll a rmai filozfusok kztt abban az rtelemben, hogy a
rmai filozfusok szmra az etika jelentette a filozfit, illetve ha mg tvo
labbra merszkedtek, a teolgia. m a fdozfinak ezeket a terleteit sem
pusztn elmleti szempontbl vizsgltk, hanem a gyakorlati let szempontj
bl: mennyiben s hogyan jrulnak hozz az egyni vagy a kzssgi let job
b ttelhez, azaz mennyire segtik el az egyn vagy az llam boldogulst.
E rmai hagyomnnyal szaktva, Lucretius termszetblcseletet is trgyal,
ontolgit, azaz ltelmletet, s ami mg inkbb feltn, mvnek nagyobbik
felt ennek szenteli: az 1., 2., 5. s 6. knyvet. A 3. s 4. knyvben pedig a l
lek termszetrl s az ismeretelmletrl rtekezik. E terjedelmi arnyokbl
arra lehetne kvetkeztetni, hogy a kltt a termszetblcselet s az ismeretelmlet rdekelte, ezrt nem szentelt kln knyvet az epikureista etiknak
s teolginak. Ezt ltszik altmasztani mvnek rezhet grg jellege.
A. Dalzell (1983, 34) kiemeli, hogy a grg irodalom hatsa minden kny
vben kitapinthat (pldul Homros, Euripids, Hippokrats, Thukydids,
Sapph stb.), a grgk homlyos felfedezseit" akarja megvilgtani (1,
136), Epikuros a grg np dicssge (3, 3) stb.
Mvnek szerkezetvel azonban azt sugallja, hogy a termszetblcseleti
fejtegetsek nem nclak, hanem egy nagyobb cl szolglatban llnak, az
epikureista etikt vannak hivatva tudomnyosan megalapozni, s ugyanezt a
clt szolglja mg hangslyozottabban a kzepre helyezett llektan. Lucre
tius mint orthodox epikureus nem a nemzeti jjszletsre akart tantst adni,
hanem az egyni megvltsra, arra, hogyan juthat az egyn a boldogsg
(autarkeia vagy ataraxia) llapotba, amikor tkletes nyugalomban lhet
testi fjdalmaktl s lelki szorongsoktl mentesen. Epikuroshoz hasonlan
azonban a lelki nyugalmat fontosabbnak tartotta a testi fjdalmaknl, mert a
testi fjdalmak egyfell rvid ideig tartanak, msfell, ha esetleg tartsabbak,
meg lehet szokni azokat; a lelki szorongsok s flelmek viszont teljesen fel
forgatjk az ember lett, a boldogsgnak mg a lehetsgt is elveszik tle.
E flelmek legfbb okt a halltl, illetve a tlvilgi bntetstl val flelem
233

ben ltta, mivel e kt nagy flelemmel a termszet trvnyei szerint minden


egyn lete folyamn sokszor szembekerl, s ez a flelem olykor akkora er
vel tr az emberre, hogy hallflelmben ngyilkossgot kvet el. A klt leg
fbb clja teht e flelmek ellen gygyrt nyjtani a llek halandsgnak s
a tlvilgi erk e vilgbl val kikapcsolsnak tanval.
C. Murley a De rerum natura cljval kapcsolatban megjegyzi, hogy
Lucretius becsapja olvasit: a m arnyaibl gy tnik, mintha a kltt az eti
ka nem rdekeln, pedig ennek rdekben rja mvt. A hosszas termszetbl
cseleti s ismeretelmleti fejtegetsek ltjogosultsgt az indokolja, hogy
Lucretius termszettudomnyos alapossggal kvnja bizonytani az epikureus etiknak s teolginak igazt. Az sem igaz, hogy a klt teljesen mell
zi az etikt s a teolgit: e kt tma mint nemes fszer kisebb-nagyobb bet
tek formjban thatja az egsz mvet: a prolgusokat s az epilgusokat
szembeszk terjedelemben, a kifejt rszeket pedig hosszabb-rvidebb ki
trk s megjegyzsek formjban. St, Lucretius e bizonytott etikai alaprl
kritizlja is azokat, akik az igaz tantsrl nem tudva helytelenl lnek. S eb
ben az rtelemben Lucretius tipikusan rmai, mert a rmai szatrark ltal
ban filozofltak, a filozfiai rk pedig szatirizltak.
A De rerum naturban tbb olyan tma szatirikus hangvtel trgyalsval
tallkozunk, amelyek a rmai szatrairodalom ktelez toposzaiv vltak,
luvenalis s Persius szatrit a mltatlankods (indignatio) hvta letre; m
ugyanez indtotta Lucretiust arra, hogy az igaz tantst kifejtse:
h, boldogtalan emberi sz! h vakhit keblek!
h, mi sttben s mennyi veszly kzt tlti az ember
lete cspp idejt is! Jl lthatja pedig, hogy
Tle a termszet mindssze csak annyit ignyel,
Hogy minden fjdalmat tvol tartva a testtl,
S minden flszt s gondot esztl, ljen rmben.
(2, 14-19; fordtotta Tth B.)

luvenalis felsorolva szatrinak tmit, els helyen a fogadalmat (votum),


a flelmet (timor), a haragot (ira) s a gynyrt (voluptas) emlti (1, 85).
Lucretius mindezeket trgyalja, mgpedig ugyanolyan szatirikus llel, mint
luvenalis; pldul a votum:

234

h, mily balga az emberi faj, mely e nagyszer mvet


Isteni testnek vlte s megtoldotta dhkkel!
Mennyi nygst szlt ez neki, rajtunk mily sebet ejtett.
S mennyi sirsnak lett okozja a gyermekeinknl!
Mert nem jmborsg az, hogyha befedve a fdet,
Szobrokhoz fordulsz, s felkeresed valamennyi
Oltrt, sem szttrt tenyerekkel a fldre borulni
Isten-kpek eltt, s bven megszrni az oltrt
Barmok vrvel, s fogadst fogadsra tetzni,
Inkbb az, ha nyugodt elmvel nzel akrmit.
(5, 1181-1190; fordtotta Tth B.)

A timur, a flelem megszntetse kzpponti krdse Lucretius mvnek,


s az attl val megszabaduls a boldogsg egyik legfontosabb felttele:
Mit ktled ht, hogy csak az elme hatalma, mi gyzhet
Itt - fleg hogy egsz ltnk kzds a homllyal.
Mert hisz akr a gyerek mindentl reszket a vaksi
ji stt idejn, akknt flnk mi a nappal
Fnynl is olyantl, mely nem flnivalbb, mint
Az, mit a gyermek kpzel, s fln lt a homlyban.
Fontos ht, hogy a llek rmt s elme homlyt
Nemcsak a napsugarak, ragyog drdi a napnak
Kergessk, de a termszetnek a kpe s az sz is.
(2, 53-61; fordtotta Tth B.)

Az ira, amely a fktelen oroszlnokra jellemz (3, 295-296), nagy bajt


okoz az emberek kztt:
Mert hisz a dh mg jobban hajtott bosszra akkor,
Mint ahogy azt az igazsg s trvny engedi mrna,
gy fradt az erszak alatt lsbe az ember.
(5, 1135-1137; fordtotta Tth B.)

A voluptas, a szerelem krdsben igen szigor Lucretius: a szerelmet


kerlni kell, mert tnkreteszi lelki nyugalmunkat, rltt s betegg tesz, el
235

vakt: egyszval felbortja az let normlis menett, ami elengedhetetlen a


boldogsghoz:
Vedd, hogy fradsgban gytrdnek s erejk vsz,
Vedd, hogy a ms intse szerint kell ltket lni,
Tisztket elhanyagoljk, j hrk lehanyatlik.
s a vagyont babiloni pazarls rontja, emszti.
(4, 1097-1100; fordtotta Tth B.)

Lucretius teht nemcsak trgyalja az epikureista etikt, hanem annak azon


tantsait, amelyeknek betartsa elengedhetetlen a ders nyugalmi llapot el
rshez, msoktl is szmon kri. S teszi mindezt gy, hogy a filozfia ko
molysgt a rtor knnyedsgvel s a klt bjval tvzi. Mindez azt jelen
ti, hogy fontos helyet tlt be a rmai szatra trtnetben.

4. Stlusa
Lucretius zaklatott korban lt, s rendkvli klti tehetsge s rzkenysge
alkalmass tett t arra, hogy kornak minden fjdalmt kifejezze vilgosan,
szintn, trgyhoz s hangulathoz ill stlusban. Mestertl, Epikurostl el
tren, aki szraz s megfontolt blcs volt, s a kltisgnek mg a ltszatt is
kerlte, Lucretiust fktelen szenvedly feszti. Epikuros azt vallotta, hogy az
isteneknek nincs kzk a vilghoz, kvetkezskppen a vallsnak nincs relis
alapja, ennek ellenre nem szidta sem az isteneket, sem a vallst, st a sajt
maga plsre olykor rszt vett a szertartsokon, Lucretius viszont indulato
san nyilatkozik a vallsrl. Epikuros szraz logikval bizonyt, Lucretius logi
kus rendbe rakott klti kpek sorval lttatja az igazsgot. E. J. Kenney
hangslyozza, hogy az epikureus filozfit kifejt rszek s az azokbl le
vont kvetkeztetsek stlusa ms s ms: az elbbiek egyszer, az utbbiak
fennklt, ha az antik retorika hrom stlusnem elmletben gondolkodunk.
E megllaptsban van nmi igazsg, ha gy rtelmezzk, hogy azrt a kifej
t rszeket is megnemesti a kltszet varzsa, msrszt - mint fentebb lttuk
- e rszeket is indulattl fttt bettek szaktjk meg, melyek rszint a ftma
kifejtst lasstjk le, rszint vltozatoss teszik a stlust a tant rszekben is.
Lucretius teht a rszletek pontos kidolgozst clz alexandriai stlust vegy236

ti az latin kltszet ptoszval. De mg ennl is tovbb megy, amennyiben


mindezt a hellenisztikus diatribe ltvnyos rvelsi technikjval tovbb ln
kti. A diatrib (idtlts, trsalgs) mfajt Bin (Kr. e. 325-255) teremtette
meg: valamely erklcsfilozfii gondolat b lre eresztett, sznes kifejtse lt
vnyos stluseszkzkkel s fogsokkal, amelyek mg az utca embert is k
pesek lektni.
A grg tma s kifejtsi technika ellenre Lucretius zig-vrig rmai kl
t maradt. A technikai rszletekben is csak kevs grg szt hasznl (pldul
harmonia, homoeomeria), tkrfordtst nem sokat (pldul clinamen, a g
rg parenklisis elhajls megfeleljeknt), kvetkezskppen szkszlete
vilgos s rthet volt a korabeli rmaiak szmra, st nagyon is maguknak
rezhettk, pldul, amikor a vilg epikurosi meghdtst rmai katonai ter
minusokkal rta le: Epikuros szellemvel bejrta a mindensget (peragravit
mente), s onnan gyztesknt (victor) hozta vissza tudst, vagyis azt, hogy mi
keletkezhet, s hogy hol van a lehetsgek hatra (terminus - a rmai hatr
k; v. 1, 73-77).
Lucretius megragad klti ereje gyakran mersz metaforkban s megsze
mlyestsekben lt testet, pldul a religit s Epikurost gy lltja egyms
sal szembe, mintha mindketten l szemlyek volnnak:
Humana ante oculos foede cum vita iaceret
in terris oppressa gravi sub religione,
quae caput a caeli regionibus ostendebat
horribili super aspectu mortalibus instans,
primum Graius homo mortalis tollere contra
est oculos ausus primusque obsistere contra;
Hajdan a valls terhe alatt rtul leigzva
Fetrengett fldnkn az emberi let, a zsarnok
Kzben a menny boltjrl rzta fejt fenyegetve,

S rettenetes kpvel rmtgette a npet.


Mint a legels, egy grg ember mert csak a fldn
Szembeszeglni e rmmel s annak ellene llni.
(1, 56-61; fordtotta Tth B.)

Kltszet s retorika kztt eltnik a hatr: egymst erstik, egyms kife


jez erejt fokozzk. Cicero fennklt stlus beszdeiben pldul gyakran szl
237

Rma a nphez, Lucretiusnl a megszemlyestett termszet gy korholja a


halltl remeg halandkat:
Denique si vocem rerum natura repente
mittat et hoc alicui nosrum sic increpet ipsa:
Quid tibi tanto operest, mortalis, quod nimis aegris
luctibus indulges- quid mortem congemis ac fles?
Nam si grata fuit tibi vita ante acta priorque
et non omnia pertusum congesta quasi in vas
commoda perfluxere atque ingrata interiere,
cur non ut plenus vitae conviva recedis
aequo animoque capis securam, stulte, quietem?
s vgl: ha a termszet maga szra fakadna,
s e szavakkal korholgatn brmelyiknket:
Oh, te haland, mrt kell annyira elkeseredned
S gyszba borulnod? Mrt siratod jajgatva hallod?
Mert ha rmben telt szmodra el eddig az let,
S nem folyt el minden java, mint a repedt fazekakba
Tlttt vz, s nem forrott torkodra az ze,
Mrt nem mint megelglt vendg lpsz ki belle,
s fogadod csndes llekkel, balga, a bkt?
(3, 928-936 fordtotta Tth B.)

Az idzett kt rszlet Lucretius stlusnak legjellemzbb jegyeit is hordoz


za, pldul az latin kltszetre jellemz allitercit s asszonncot; v. rerum
natura repente, ingrata interiere, aequo animoque capis securam, stulte, qui
etem. Enniushoz hasonlan kedveli a hangfestst is, pldul a valls (religio)
kegyetlensgt a sok r-rel is rzkelteti: in terris oppressa gravi sub religione.
Szereti a szinonimahalmozst mind szavakban, mind mondatokban, pldul
congemis acfles; tollere contra ... obsistere contra. Mint a kt sorzr contra
mutatja, nem riad vissza az ismtlsektl, st egsz mvben a legfontosabb
gondolatok ugyanolyan fogalmazsban vissza-visszatrnek, sszhangban
azzal az empedoklsi szentencival, amely gy szl: Ami helyes, azt ktszer
is lehet mondani (DK 1, 322 B 25). Az ismtls a kiemels, a nagyts funk
cijt tlti be a retorikban s a kltszetben, s Lucretius is ilyen cllal al-

238

kalmazza. Pldul az anyag megmaradsnak elvt szinte ugyanazokkal a


szavakkal ngyszer is elmondja: 1, 670-671; 792-793; 2, 753-754; 3, 519
520. A leghosszabb ilyen ismtls a 4. knyv prolgusa, amely az 1. knyv
vgn is megtallhat (926-950). Feltehetleg ez esetben sem hanyagsgrl
van sz, vagy a vgleges kidolgozs hinyrl, hanem tudatos hangslyo
zsrl, amellyel pldul Homros, Empedokls s Vergilius is lt. Jellegzete
sek tovbb a tbb verssorra kiterjed krmondatok, amelyek egyrszt az r
vel gondolatmenet fggvnyei, msrszt a prftai emelkedettsg s rads
mutati.
Lucretius nagy becsben llt a kltutdoknl: idzik, hivatkoznak r az
utna kvetkez vszzadokban. m nem mellzhetik a keresztny apologtk sem. Pldul felhasznljk vallsellenes rveit a pogny vallsok ellen,
ugyanakkor cfoljk tantsnak azon pontjait, amelyek ellentmondanak a ke
resztny tantsnak, pldul Lactantius a De opificio Dei c. apologetikus r
sban. Szerencsre a keresztny kolostorokban is felismertk klti nagys
gt, riztk, msoltk, egyszval megmentettk a pusztulstl. Alcuinus (730
k.814) s Hrabanus Maurus (784- 856) mg tanulmnyoztk. Ugyanebbl az
vszzadbl szrmazik kt legfontosabb kdexe az n. Oblongus s Quad
ratus. Mrvad kritikai kiadst K. Lachmann ksztette el 1850-ben. A. Brieger kiadsa (Teubner, 1894) nknyes szvegformlsa miatt sok problmt
okozott, pldul Tth B. modem fordtst e kiads alapjn ksztette, ezrt az
egyes knyvek sorszmozsa gyakran eltr a mrvad kiadsoktl.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: A. Emout, Paris, 1920; J. Martin, Teubner, Leipzig, 1963.
C. Bailey, Oxford, 1947,1III (kommentr, angol fordts).
Borzsk I.: Lucretius De rerum natura. Szemelvnyek. Auctores Latini VI. Budapest,
1969.
E. J. Kenney: London, 1971 (szveg, kommentr a 3. knyvhz).
Huszti J.: Lucretius a nyelv eredetrl. EPhK 41 (1917) 1-13.
C. Murley: Lucretius and the History of Satire. TAPhA 70 (1939) 380-395.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Cicero s Lucretius. MTA I. OK XIII. (1958) 113-170. Vallstrtneti tanulmnyok. Msodik kiads. Budapest, 1960, 286-347.
P. Boyanc: Lucrce, se vie, son oeuvre, avec un expos de sa philosophie. Paris, 1964.

239

K. Bchner: Studien zur rmischen Literatur. Band 1. Lukrez und Vorklassik.


Wiesbaden, 1964.
C. J. Classen: Poetry and Rhetoric in Lucretius. TAPhA 99 (1968) 77-118.
P. H. Schrijvers: Horror ac divina voluptas. tudes sur la potique et la posie de
Lucrce. Amsterdam, 1970.
R. Mller: Die epikureische Gesellschaftstheorie. Berlin, 1972.
E. J. Kenney: Lucretius. Oxford, 1977.
C. J. Classen: Probleme der Lukrezforschung. Hildesheim, 1986.
M. von Albrecht: Rmische Poesie. Heidelberg, 1977.
G. Sasso: II progresso e la morte. Saggi su Lucrezio. Bologna, 1979.
F. Giancotti: II preludio di Lucrezio e altri scritti lucreziani. Firenze, 1979.
P. Ferrarino: Struttura e spirito dei poema Lucreziano. In: Scritti scelti. Firenze, 1986,
278-304.
De rerum natura A termszetrl. Fordtotta, a bevezetst s a jegyzeteket rta Fbin
G. Pest, 1870.
Lucretius: A dolgok termszetrl. Fordtotta, a bevezetst s a jegyzeteket rta Kiss G.
Bukarest, 1957.
Titus Lucretius Carus: A termszetrl. Fordtotta, bevezetssel s jegyzetekkel elltta
Tth B. Debrecen, 1957.

240

V. A neterikus kltk: Catullus

1. A neterikus kltk mozgalma


A neterikus kltk elnevezs Cicertl szrmazik. Elszr 50-ben emlti ket
Atticushoz rt egyik levelben (Ad Atticum 7, 2, 1) a kvetkez megjegyzs
formjban:
Flavit ab Epiro lenissumus Onchesmites.
Hunc spondeiazonta, si cui voles tn netern, pro tuo vendito.
Lenge fuvallat jtt peirosi Onchsmosbl
Ezt a spondiacus sort add el sajtodknt valakinek a neterikusok kzl.

A Cicero ltal improvizlt verssor keresetten neterikus: a versus spondiacust (a negyedik verslbban lev daktilust spondeus kveti az tdikben) a
neterikusok kedveltk, pldul Catullus tbb mint harmincszor alkalmazza
a 64. carmenben. A ritka fldrajzi nevek hasznlata szintn jellemz vonsa
kltszetknek. A valakinek a neterikusok kzl kifejezs kt szempont
bl is tanulsgos. Elszr az a tny, hogy grg terminussal az jabbak
szval nevezi meg ket, azt sejteti, hogy ez a klti csoportosuls a grg
kltszetet tekintette mintnak, de annak is egy jabb vonulatt. Msodszor
Cicero kifejezsbl egyrtelm, hogy klti csoportosulsrl van sz.
Ngy vvel ksbb, a 46-ban publiklt Oratorban Cicero megjegyzi, hogy
rgebben a rmai kltk gyakorlatban a szvgi -5 nem alkotott pozcit
mssalhangz eltt, m az j kltk elvetik ezt a hagyomnyt: quam nunc
fugiunt poetae novi (161). A poetae novi szkapcsolattal ismt hangslyozza,
hogy a rmai klti hagyomnytl elfordul klti mozgalomrl van sz.
A folytatsbl kiderl, hogy Cicero nem rtett egyet ezzel az jtssal, mert
szmra szebben hangzott az ilyen szkapcsolat, ha benne a szvgi -5-t nem
ejtettk.
A 45-ben befejezett Tusculanae disputationes egyik helyn Cicero tbbszr
241

idzi elragadtatssal Enniust, majd gy kilt fel: O poetam egregium! quam


quam ab his cantoribus Euphorionis contemnitur (3, 45) - Mily kivl kl
t! Br Euphorin majmoli megvetik. Mg az elbbi kt megjegyzsbl a
neterikus stlus sajtossgaira lehetett kvetkeztetni, addig ebbl az idzet
bl nyilvnval, hogy Euphorin utnzi, vagyis az j kltk elfordultak a ha
gyomnyos rmai kltszettl s annak nagy mfajaitl, az eposztl s a trag
ditl, s az akkor mr klasszikusnak szmt Enniust sem tiszteltk. Helyette
olyan idelokat kvettek, mint Euphorin.
Chalkisi Euphorin (Kr. e. 3. sz.) az alexandriai tuds kltszet kpviselje
volt. Kltszett s eszttikai elveit felteheten a nikaiai Parthenios terjesztet
te Rmban, aki hadifogolyknt kerlt a fvrosba Kr. e. 73 tjn, s nagy ha
tst gyakorolt a korabeli kltkre, Cinnra, Calvusra, Gallusra. Maga Eupho
rin tipikus pota doctusknt (Antiochiban knyvtros volt) epyllionokat s
epigrammkat rt az alexandriai tuds kltszet modorban.
A fentebb idzett hrom ciceri megnyilatkozsbl a kutatk nagy rsze
arra kvetkeztet, hogy Cicero ellenszenvvel viseltetett a neterikus kltk
irnt. Vannak azonban olyan filolgusok is, akik ezt tagadjk, mondvn, Cice
ro gnyos megjegyzsei ksbbi eredetek, 5045 kz datlhatok (Harnecker, 1882). Friedrich szerint az az rv, hogy az ellenttek Cicero s a neterikusok kztt a Catullus hallt kvet vekre datlhatok, nem dnt, mert
az zlsbeli klnbsgek nem mrl holnapra keletkeznek, hanem rsban val
rgztsk eltt jval korbban (1908, 229-230).
A neterikus kltk teht nll iskolt alkottak, s az alexandriai kltszet
nek azt az irnyzatt vettk mintul, amelynek kpviseli Philtas, Kallimachos, Theokritos, Euphorin, Moschos s Bin voltak. Megjtottk s kz
kedveltt tettk a klasszikus grg irodalomban httrbe szortott mfajokat,
az elgit s az epigrammt, s jakat teremtettek, pldul az epylliont (kiseposz) s az idillt. A j klt legfbb ernynek a rvidsget, a tkletes
mgondot s a rszletek pontos kidolgozst tekintettk. Klti tevkenys
gkben fontos szerepet jtszott a knyvtr: Kallimachos az alexandriai knyv
tr vezetje volt. A hagyomnyos mtoszokat jra feldolgoztk, termszetesen
sajt zlsknek megfelelen, s szvevnyes utalsok formjban t- s t
szttk velk mveiket. De a mitolgiai tmk mellett a kisemberek minden
napi lete, a magnlet, a szerelem is helyet kapott kltszetkben.
A neterikusok, amennyire ezt Catullus letmve s a tbbi neterikus kl
t - Calvus, Cinna, Cornificius, Ticidas, Furius Bibaculus stb. - nhny fenn
maradt tredke alapjn megtlhet, sokat tanultak az alexandriaiaktl. Meg
242

tanultk a forma tkletes kidolgozst, a hosszadalmas csiszolgatst (limae


labor), az ignyes s szvevnyes szerkesztst, a rejtett finomsgokra is kiter
jed mgondot s a mitolgia tkletes ismerett. De nem voltak szolgai utn
zi alexandriai pldakpeiknek, s taln azrt, mert nemcsak tlk mertettek,
hanem a klasszikus grg irodalombl (Homros, Sapph, Euripids) s az
itliai npkltszetbl is. Az alexandriai kltktl eltren nem azrt akartak
valami jat alkotni, mert a rgi tmkat s formkat klteldeik mr tkle
tesen kidolgoztk, hanem ppen azrt, mert nem voltak megelgedve az elz
genercik irodalmval. j, szemlyes hang lra megteremtst tztk ki
clul. Az emberi rzseknek nemcsak tuds megfigyeli voltak, hanem lrai
verseik tansga szerint - mr ami Catullust illeti - kltszetk s letmdjuk
tkletes sszhangban volt.
A neterikus kr kialakulsnak krlmnyeit nem ismerjk. Suetonius
adataibl azonban felttelezhetjk, hogy feje s irnytja a tuds tant s
klt, Valerius Cato volt. Indignatio (Mltatlankods) c. munkjban - Sue
tonius idzete szerint - nemesi szrmazsnak mondja magt: korn rvasg
ra jutott, ppen emiatt a sullai zavargsok idejn knnyen kiforgattk atyai
rksgbl. Miutn tusculumi villjt a hitelezk elrvereztk, igen szeg
nyen egy kunyhban lt ks regsgig. Sok elkel tantvnya volt, mert
mindazok, akik a kltszethez vonzdtak, nagyszer tanrra leltek benne. Az
albbi vers is ezt tanstja:
Cato grammaticus Latina Siren
Qui solus legit ac facit poetas.
Cato grammatikus latin szirn, mert
olvas egyedl s nevel pott.

(De grammaticis 11)


Grammatikai munkkon kvl verseket is rt, kzlk klnsen kett ara
tott nagy sikert, a Lydia s a Diana cmek. A Lydirl Ticidas gy emlkezik
meg:
Lydia doctorum maxima cura liber.
Lydia, mveltek tiszta szerelme, te knyv.

243

Cinna pedig a Dianrl gy:


Saecula permaneat nostri Dictynna Catonis.
ljen szzadokig Catnk Dictynna tekercse.

Bibaculus soraibl kitnik, hogy maga s klttrsai pratlan tantnak s


kltnek tartottk Catt:
Mirati sumus unicum magistrum,
Summum grammaticum, optimum poetam
Omnes solvere posse quaestiones.
Bmultuk, hogy e ritka j tant,
legfbb grammatikus, kitn klt,
krdsek bogait lazn megoldja.
(Suetonius: De grammaticis 11)

Sajnos Valerius Cato kltszetbl nem maradt fenn szinte semmi. Lydia
cm ktete taln szerelmes versek gyjtemnye volt, a Diana cm mve
pedig epyllion, amelyben Britomartis nimfa s Mins szerelmi trtnett dol
gozza fel. A Mins ell menekl nimfa a tengerbe futott, ott azonban egy
halszhlban fennakadt, ezrt kapta a Dictynna (hlvet) mellknevet. Is
teni tiszteletben rszestettk, s Artemisszel azonostottk. Kallimachos is
feldolgozta e tmt. Cato filolgusknt is tevkenykedett. Fiatal korban Vettius Philocomusnl tanulmnyozta Lucilius szatrit, s ksbb egy korriglt
Lucilius kiadst ksztett el; v. Horatius Szatrk 1, 10, 1.
A neterikus epigrammaszer kiskltszetnek mr voltak bizonyos elz
mnyei a rmai irodalomban. Q. Lutatius Catulus (consul Kr. e. 102-ben)
nemcsak przar, hanem klt is volt, s a hellenisztikus tpus grg epigrammt mvelte. Feltehetleg az krnyezethez tartozott Porcius Licinus,
Valerius Aedituus s Laevius. Valerius Aedituustl kt szerelmes epigramma
maradt fenn, Porcius Licinustl egy, Laevius Erotopaegnia (Szerelmi jt
kok) cm, tbb mint hat knyvbl ll versgyjtemnybl csak tredkek
rzdtek meg, s ezek alexandriai zlsrl tanskodnak. Gellius hagyomnyozsa szerint Aedituus egyik epigrammja gy szl:

244

Dicere cum conor curam tibi, Pamphila, cordis,


Quid mi abs te quaeram- verba labris abeunt,
Per pectus manat subito subido mihi sudor:
Sic tacitus, subidus, dum pudeo, pereo.
Mg szvem bjt akarom megvallani nked,
Pamphila, hogy krjem, nem lel a szra a szm.
Frge parzna verejtk nt el, s ntzi testem:
Nma, szemrmetlen szgyen l, itt a hall.
(Gellius 19, 9, 1 1 )

E szerelmes epigrammban mr felsejlenek azok a tendencik, amelyek


majd Catullus kltszetben teljesednek ki: sapphi szintesg a szerelem
megvallsban s az ignyes nyelvi forma.

2. Catullus lete
Catullus letrl az antik forrsok kevs pontos adatot riztek meg. Teljes
neve C. Valerius Catullus. A Valeriusok nemzetsge a kztrsasg alapts
tl kezdve fontos szerepet jtszott Rma politikai letben, mert a gazdag s
elkel nemzetsgek kz tartozott. Az a nhny adat, amelyet Hieronymus
kzl rla a Krnikban, valsznleg Suetonius alapjn, pontatlan. Szerinte
Catullus Kr. e. 87-ben szletett Veronban, s harmincves korban, Kr. e. 57ben halt meg Rmban. Adataibl csak annyit vehetnk biztosnak, hogy
Catullus a 80-as vekben szletett, s az 50-es vek kzepe tjn halt meg.
Kr. e. 55-ben mg lt, hiszen kltemnyeiben olyan esemnyekre is tallunk
utalsokat, amelyek Kr. e. 55-ben trtntek, pldul Pompeius msodik consulsgra (113, 2), Pompeius sznhzra az oszlopcsarnokkal (55, 6), Caesar
britanniai hadjratra (11, 12; 29, 4). Ezen adatok alapjn ltalban arra k
vetkeztetnek a kutatk, hogy ha Catullus valban harmincves korban halt
meg, akkor 84 s 54 kztt lt. St van olyan vlemny is, hogy Pompeius
sznhznak oszlopcsarnoka nem kszlhetett el csak 52-ben, ezrt Catullus
82-52-ig lt. Ez azonban vitathat ugyangy, mint P. Gilbert s M. Renard
felttelezse, amely az 52, 3-ra pl: per consulatum peierat Vatinius Vatinius a consulsgra eskdtt hamisan. Mivel Vatinius 47-ben rte el a

245

consulsgot, e kutatk gy vlik, hogy Catullus erre utal, teht mg 47-ben


lnie kellett. Ez az llts azonban cfolhat azzal a tnnyel, amelyet Cicero
emlt: Vatinius mr 56-ban dicsekedett leend consulsgval (In Vatinium 6).
Szlfldjt, Gallia Cisalpint a Kr. e. 5. szzadtl kezdve gallok (keltk)
laktk, s valsznleg k alaptottk szlvrost, Veront. A gallok Rma
elleni tmadsainak visszaverse s legyzse utn (Clastidium, Kr. e. 222)
kezddtt Gallia Cisalpina romanizlsa, de csak a szvetsges hbor utn
vlt rmai provinciv. A Ptl dlre fekv terletek mr Kr. e. 89-ben meg
kaptk a rmai polgrjogot, a Pn tliak viszont csak Kr. e. 49-ben. Gallia
Cisalpina gazdasgilag fejlett, sajt hagyomnyokkal rendelkez terleti egy
sg volt, s ennek nyoma Catullus kltszetben is felfedezhet.
Szlei Verona elkel trsadalmhoz tartoztak. A Garda-t dli partjn bir
tokuk volt, Rmban hzuk, Tibur s Sabinum hatrban nyaraljuk. Galliai
hadjrata idejn Caesar tbbszr megfordult hzukban. Verseibl tlve
Catullus fiatal korban szles kr s alapos ismeretek birtokba jutott. Sue
tonius szerint hrom kivl grg grammatikus is mkdtt a provinciban
(De grammaticis 3). Az egyik legkivlbb rmai grammatikus s neterikus
klt, Valerius Cato itt szletett, s egy ideig itt is mkdtt. Felttelezhet,
hogy Catullus is tantvnya volt, gy, mint a tbbi szak-itliai szrmazs
neterikus klt. A fiatal Catullus elttnk ismeretlen idben Rmba kerlt,
s kisebb-nagyobb megszaktsokkal itt lte le tovbbi lett.
Rmban ismerkedett meg azzal a nvel, akit kltemnyeiben Lesbinak
nevez. Ovidiustl tudjuk, hogy nem Lesbia volt az igazi neve (Tristia 2,
427-428). Apuleius azt is elrulja, hogy valdi neve Clodia volt (Apologia
10). Victorius olasz humanista vetette fel elsknt, hogy ezt a Clodit azzal a
Clodival kellene azonostani, akinek rossz erklcseit Cicero Pro Caelio c.
beszdben szemlletesen lefesti (Victorius, 1553). Ezt az azonostst a leg
meggyzbben Schwabe vgezte el (1862).
Clodia a 79. v consuljnak, Appius Claudius Pulcemek hrom lnya kzl
a kzps, s valsznleg ccsnek, P. Clodius Pulcemek a pldjra cserlte
fel eredeti Claudia nevt a npies Clodira. Frje, a fnyz letet l Metellus
Celer, 63-ban praetor lett, utna pedig Gallia Cisalpina kormnyzja (62-ben),
majd consul 60-ban. 59-ben vratlanul meghalt. Ha hihetnk Cicernak, mr
frje letben botrnyosan lt, annak halla utn pedig Cicero rgi tantvny
val, M. Caelius Rufusszal kerlt kzeli kapcsolatba. Amikor pedig a fiatalem
ber Kr. e. 56-ban szaktani akart vele, Clodia slyos vdak alapjn bevdolta.
A szmzetsbl nem sokkal azeltt visszatrt Cicernak kapra jtt Caelius
246

Rufus vdelme: vdbeszdben nem annyira a vdlottat vdte, mint inkbb


a Clodiusokat s Clodit tmadta, kiteregetve botrnyos szerelmi lett. El is
rte vdence felmentst.
Schwabe szerint az a Lesbia-kp, amely Catullus verseibl elnk trul,
sszeegyeztethet azzal a Clodia-kppel, amelyet Cicero fest a Pro Caeliban. Lesbia frjnl volt, s frje mg lt, amikor megismerkedett Catullusszal
(68, 146; 83, 1). A kltemnyek Lesbija is elkel hlgy benyomst kelti.
Mintegy 10 vvel volt idsebb Catullusnl, de idsebb volt Caelius Rufusnl
is. Cicero szerint Clodia fleg fiatalabb frfiakat gyjttt maga kr. A 79, 1
Lesbius estpulcer kijelentse Clodiusra vonatkozik, hiszen ha Clodit Lesbinak nevezi, akkor ezen az alapon nevezheti Clodia fivrt, Clodiust Lesbiusnak. Catullus ugyangy, mint Cicero, utal Clodia s Clodius incestusra
(56. c.). Ahogyan Cicero hangslyozza Clodius fis klsejt (Ad Atticum 1,
16, 10: pulcellus puer), ugyangy utal erre Catullus is (56, 5: pupulum
puellae trusantem). Cicero levele 61-bl val, teht ekkor Clodius harminc
ves lehetett. A 77. carmen is az azonostst javallja. Catullus kri benne
Rufust, ne vegye el tle kedvest. Ha ez a Rufus Caelius Rufusszal azonos,
akkor rthet Catullus aggodalma, hiszen Caelius Rufus hossz ideig Clodia
kedvese volt.
Schwabe rvelse szerint a 68. carmen kedvese Lesbival azonosthat, s
mivel maga a kltemny 57 eltt keletkezett, s a szakts nyomai is felfedez
hetk benne, Catullus s Lesbia szerelmnek virgzst 61-60-ra datlhatjuk,
hiszen Clodia 59-ben mr Caelius Rufus szeretje volt. Rothstein ezzel szem
ben kifejti, hogy Catullusnak 56-ban rt kltemnyeiben nyoma sincs a szerel
mi bnatnak, st fiatalos lendlet s pajznsg rad bellk; v. 46., 101. 31.,
10. s 55. c. A 68. carmen pedig Rothstein szerint nem hozhat sszefggs
be Lesbival, mert a benne szerepl kedves egy msik - feltehetleg veronai
- n. Tanulmnynak vgn megllaptja, hogy Catullus Lesbija a legfiata
labb Clodival, Lucullus felesgvel azonosthat, nem pedig Metellus Celer
felesgvel, akit Caelius Rufus ellene mondott beszdben quadrantaria (egy
negyed ast r, fillres) Clytemestrnak nevez (Quintilianus 8,6,53). Horvth
I. K. Rothstein vlemnyhez csatlakozva hangslyozta, hogy Catullus let
ben szmtalan szerelem volt, s a Lesbia-szerelem letnek utols kt vre,
55-54-re esett. Abban azonban eltr Rothsteintl, hogy Lesbit Clodia Metellive 1 azonostja gy, mint Schwabe. T. P. Wiseman miutn elemzi Cicero azon
helyeit, amelyekben a nagy sznok Clodia s Clodius incestust ecseteli, to
vbb Catullus 79. carment, megllaptja, hogy Catullus ugyanolyan rossz247

indulatan beszl Lesbirl, mint amilyen rosszindulattal Cicero Clodirl,


ezrt tansgttelk alaptalannak tekinthet. Msik rve az azonosts ellen
az, hogy a 77. carmen Rufusa nem azonos az 58. carmen Caeliusval.
Rothstein, Horvth I. K. s Wiseman problmkat vetnek fel Schwabe azo
nostsval szemben, azonban azt megingatni nem tudjk, mert nem tudnak
helyette jobb, logikusabb elmletet adni, s lltsaikat mg annyira sem lehet
bizonytani, mint Schwabe tteleit. Wiseman f kifogsa a Clodia Metellivel
val azonosts ellen az, hogy Catullus is s Cicero is rosszindulat Lesbival,
illetve Clodival szemben. Ez azonban logikailag nem zrja ki azt, hogy igaz
az, amit lltanak. Az sem fogadhat el Wiseman esetben, hogy Schwabe
elmlete rgi. Attl, hogy rgi, nem szksgszeren hamis. Ezrt helyesebb,
ha E. A. Schmidtet s msokat kvetve (1985, 102-105) elfogadjuk a LesbiaClodia Metelli azonostst. Catullus teht lnven nevezte meg kedvest, s ez
az lnv (Lesbia) sztagszmt s prozdiai sajtossgait tekintve megegye
zik az eredetivel. E nvvel Catullus egyfell Clodia szpsgre utal, Lesbs szigete ugyanis hres volt szpsgversenyeirl, msfell mveltsgre,
amennyiben Sapphval asszocilhat.
A Lesbia-szerelmen kvl mg kt olyan tnyt ismernk Catullus letbl,
amely kltszetben is komoly nyomot hagyott: btyja halla s bithyniai uta
zsa. Btyja valamivel korbban szintn Kis-zsiba utazott, s ott Troasban
halt meg, ahol el is temettk. Kr. e. 57 tavaszn Catullus, C. Memmius pro
praetor cohorshoz csatlakozva, Bithyniba ment, s krlbell egy vet tl
ttt ott. lve az alkalommal, megltogatta btyja srjt; v. 101. c. Bithyniai
utazsnak indtkait nem ismerjk, valsznleg anyagi okok is kzrejtszot
tak benne, de Catullus szegnyen trt vissza, s ezt Memmius becstelensg
nek tudja be, akit tbb versben is durvn elmarasztal; v. 10., 28. c.
Catullus letben fontos szerepet jtszott a bartsg is. Szmra a bartsg
szent, mint a szerelem, ezrt a bartsg s a szerelem terminusai egybeesnek
kltszetben. Igaz bartait vgtelenl szereti, s szeretett ki is tudja nyilvn
tani, pldul Cornelius Nepos (1. c.), Licinius Calvus (14., 50., 53. c.), Cinna
(95. c.), Cornificius (38. c.), Asinius Pollio (12. c.), Quintilius Varus (10. c.)
stb. irnt. Akiket viszont nem szeret, azokat kendzetlen durvasggal ostoroz
za; pldul Memmiust (28. c.), Mamurrt (29., 57. c.), Vatiniust (52. c.), st
magt a dikttor Caesart is (29., 57., 93. c.). A politikai hatalmassgok elleni
les tmadsaibl arra kvetkeztethetnk, hogy Catullusnak igen rossz vle
mnye lehetett sajt kornak politikai s kzerklcseirl. Rvid lete alatt
sokszor lthatta, hogy kornak hatalmasai elvtelenl, ns rdekeiket kvetve
248

ktnek s bontanak fel szvetsgeket, hogy minl nagyobb pozcikba kerl


hessenek, htat fordtva mind az emberi, mind az isteni trvnynek. Feltehe
tleg effle negatv lmnyek csaltk ki leikbl a 64. carment lezr, a hsiodosi vaskort idz tragikus sorokat:
mde mita a fld undok vtkekbe merlt le,
s az igazsgot szmztk kapzsi szivnkbl,
testvrek kezeit testvrk vre bortja,
holt szleit szvbl mr nem gyszolja a gyermek,
ifj finak vesztrt svrog az apja,
hogy szabadon brhassa a szp kis mostoha bjt,
szrny anya mitsetud sarjval fekszik az gyba,
nem retteg vtkezni az sk szelleme ellen:
akkor a jt s gonoszt mr egybekeverte a tboly,
s elfordult tlnk igaz arca nagy isteneinknek.
S mr nem mltatjk a halandt ltogatsra
s nappali fnytl nem hagyjk rinteni arcuk.
(64, 397-408; fordtotta Devecseri G.)

Igaz, Suetonius szerint Catullus ksbb kibklt Caesarral, aki kszsgesen


megbocstott neki, s kiengeszteldse jell ebdre is meghvta, s Catullus
apjval tovbbra is tartotta a vendgbartsgot (Caesar 73). Azonban Caesarellenes verseit nem semmistette meg, st kiadta ket, s ez azt jelenti, hogy
bocsnatkrse ellenre sem vltoztatta meg vlemnyt.
Kornak kt hres sznokhoz s kltjhez, Hortensiushoz s Cicerhoz
nem viszonyul ilyen szlssgesen. A 65. Carmenbl gy tnik, hogy barti
kapcsolatban volt Hortensiusszal, viszont a 95. carmenben hatrozottan szem
belltja a mvesen s lassan alkot Cinnval, aki kilenc vig rta Zmyrna c.
epyllionjt. Sajnos a versbl elveszett egy sor, ppen az, amelyben arrl szl,
hogy Hortensius tlsgosan gyorsan r. Ennek ellenre egyrtelm, hogy
Hortensiust a daglyos Volusiusszal s Antimachosszal helyezi egy sorba,
azaz eltli kltszett. A 49. carmen ironikus hangvtelbl arra lehet kvet
keztetni, hogy ugyanilyen ambivalens mdon viszonyult Cicerhoz is, s erre
j oka lehetett tbb szempontbl is: Cicero elszr tmadta, majd vdte azt a
Vatiniust, akit Catullus a romlottsg szimblumnak tekintett. Nem rlhetett
Cicero Pro Caelio c. beszdnek sem, amelyben a sznok Catullus szavaival
249

ostorozta Clodia erklcstelensgt. Vgl az is szempontja lehetett, hogy Ci


cero kedvelte s mvelte azt a hagyomnyos nagy kltszetet, amelyet
Catullus s a neterikusok megvetettek.

3. Catulli Veronensis liber


Catullus letmvt az a ktet rzi, amely a kdexekben Catulli Veronensis
liber cmen maradt fenn. Hrom hatrozottan elklnl rszre oszthat. Az
els rsz vltozatos metrumokban rt kltemnyeket tartalmaz (1-60. c.: polymetra), a msodik hosszabb, az alexandriai kltszet hatst tkrz verseket
(61-68. c.: carmina maiora), a harmadik disztichonban rt rvidebb darabokat
(69-116. c.: epigrammata). E hrom csoport, ha nem is szigoran, de mfaji
lag is klnbzik egymstl: az elsbe lrai versek, a msodikba elbeszl
kltemnyek, a harmadikba epigrammk tartoznak.
E mfajok elklnlse azonban Catullus letmvben mg nem szigoran
kvetkezetes, sem formai, sem tartalmi szempontbl. A disztichon nemcsak az
elgia s az epigramma formja, hanem az elbeszl kltemny is. Az els
rszben epigrammaszer kltemnyek is vannak, a harmadik rsz epigrammi
kztt pedig teljesen lrai darabok is tallhatk. A disztichonos Lesbia-versek
nem kevsb lraiak, mint az els rsz Lesbia-versei, pedig ez a kt rsz metrikailag lesen klnbzik egymstl. A klnbz jelleg s tartalm versek
Catullus s a neterikusok kltszetben mg nem kristlyosodtak azokk a
pontosan krlhatrolhat mfajokk, amelyekk a latin kltszet kvetkez
szzadaiban lettek.
A gyjtemny rnk maradt formjban az elrendezsnek az az elve figyel
het meg, hogy a klnbz jelleg s hangulat versek olykor szinte szably
szeren vltogatjk egymst, pldul a kt hres cskverset (5. s 7. c.) egy
gny vers, a kt szomor bcsverset (8. s 11. c.) kt meleg hang, bartaihoz
rt kltemny vlasztja el egymstl. A harmadik rszben nem kvetkezetes ez
a vltakozs: tbb esetben is egyms mellett llnak az azonos tmj, azonos
szemlyhez intzett versek, mint pldul a Gellius- (88-91. c.) s Mentula-ciklus (114-115. c.) darabjai. Az sszellt a ktet darabjait szndkosan gy
rendezte el, hogy a varietas (vltozatossg) rvnyesljn az els rszben
a metrikban is, tartalmilag pedig mind a hrom rszben. A msodik rsz, a
carmina maiora szerkezete pedig az els s harmadik rsz vaneas-technikjt
tvzi, mgis j elv alapjn pl fel. Kt nszdallal (61., 62. c.) kezddik, te
250

ht ciklussal, utna azonban tematikailag s hangulatilag egymstl eltr ver


sek kvetkeznek. Azonban mgis sajtos egysget alkot, mert a boldog hzas
sgot felvillant 61. carmennel kezddik, s a boldog hzassgtr kapcsolatot
brzol 68. carmennel vgzdik. A 2. rsz kzepbe helyezett 64. carmen,
amely Catullus leghosszabb verse, a szeret-kapcsolat (Theseus- Ariadn) s
a hzassgi kapcsolat (Pleus-Thetis) problematikjt egyarnt felleli.
Ez a tudatos vltozatossg a ktet verseinek elrendezsben nem gyengti,
ellenkezleg, ersti a ktet egysgt. Tartalmilag az egsz knyvet egy tma
fogja ssze: a szerelem. Jl rzkelhet ez, pldul, a Lesbia-dalok elhelyez
sben. A boldog szerelemnek s csaldsnak, elkeseredett gylletnek s
eksztatikus boldogsgnak az els rszben felcsendl hangjaira a msodik s
a harmadik rszben csaknem minden esetben megfelel hangzs versek rezonlnak, pldul 5., 61. s 107.; 11., 67. s 79. c. stb. Mindez azt jelenti, hogy
Catullus kzponti tmjt - szerelem, hsg, htlensg - hrom skon hang
szerelte. A polymetrban az rzelem, a carmina maiorban a mtosz, az epigrammkbm a logika skjn. E hrom sk olykor tcsap egymsba, azonban
az egyes rszekben megrzi uralkod jellegt.
A Lesbia-lmny dnt hatssal volt Catullus szerelemfelfogsra. Hatsa
alatt trtkelte s jrafogalmazta a frfi s n kapcsolatnak hagyomnyos
rmai felfogst. Lesbival val viszonyt, amely a hagyomnyos rmai
erklcsi felfogs szerint adulterium (hzassgtrs) volt - Ovidius is ennek
nevezi, v. Tristia 2, 428430. -, a hzassgi foedus (szvetsg) fokra emel
te. Ennek afoedusnak a lnyegt azonban nem a hzassgi szerzds, ktelk,
hanem a szerelem (amor) adja. Catullus szerelmi szvetsge (foedus amoris)
tbb ktelessget r a felekre, mint a matrimonium, mert egyben barti sz
vetsg (foedus amicitiae) is, mert a frfi s n egyenlsgn alapul. E sajtos
foedus klnlegessgt mg azzal is kiemeli, hogy rknek s szentnek (per
petuum, sanctum) mondja, s ezltal az istenek vdelme al lltja. E catullusi
szerelemfelfogs nemcsak sajt korban volt j s meghkkent, hanem mg
napjainkban is az.
A Lesbia-lmnynek ez a ktetforml ereje arra is figyelmeztet, hogy
taln nincs igaza azoknak, akik a Catullus-Lesbia-szerelmet 56-54 kz
datljk. Ez a szerelem ugyanis rveti fnyt s rnykt Catullus egsz fenn
maradt kltszetre, versesknyvnek sszetart erejt, kohzijt biztostja.
ppen emiatt nehz elkpzelni azt, hogy ez a szerelem csak a klt letnek
utols kt-hrom vben lett volna ihletje. De ellentmond ez a vlemny an
nak a klti hagyomnynak is, amely szerint Catullus kltszetnek legfbb
251

ihletje Lesbia volt. Ovidius szerint Catullus gyakran megnekelte azt a nt,
akinek lneve Lesbia volt (Tristia 2,427). Propertius azt lltja, hogy Catullus
versei miatt Lesbia hresebb Helennl is (2, 34, 87-88). Martialis pedig kije
lenti, hogy Lesbia diktlta Catullus verseit: Lesbia dictavit, docte Catulle, tibi
(8, 73, 8). Catullus mr 56 eltt is hres klt lehetett, vagy legalbbis jval az
1. carmen megrsa eltt. Ebben ugyanis kijelenti, hogy Cornelius Nepos mr
akkor rtkelte verseit, amikor Chronicjt kiadta. A im tm ugyanis arra
utal, hogy a gyjtemnyben foglalt verseknek legalbb egy rszt mr akkor
olvasni lehetett, amikor Nepos Chronicjn dolgozott, teht 61-60 krl.
A fennmaradt catullusi letm azt sugallja, hogy az aktv Catullus-Lesbiakapcsolatot, akrmeddig tartott is, helyesebb Catullus klti plyjnak elej
re, mint vgre datlni.
A knyv felptsben megfigyelt varietas fontos eszttikai kategria volt
az alexandriai kltszetben, klnsen a lrai kiskltszetben. Ksbb tkerlt
a latin irodalomba is. Az ifjabb Plinius a fiatal klttrsak verseinek megt
lsben ezt az elvet tekintette az egyetlen fontos mrcnek. Dicsri pldul
Pompeius Satuminust, mert mint Catullus s Calvus, gyesen elegyti a lgyabb hang verseket a durvbbakkal (Epistula 1, 16, 5). Plinius a varietas
elvt Catullusra s Calvusra vezeti vissza, s ebbl arra kvetkeztethetnk,
hogy az alexandriai kltszet poikilia elve Catullus s a neterikusok kz
vettsvel kerlt t a latin irodalomba. Mivel a Catulli Veronensis liber
ugyanezt az elvet tkrzi, joggal felttelezhetjk, hogy a ktet sszellts
ban Catullusnak fontos szerepe lehetett, akr gy, hogy az egsz knyv - gy
ahogy van - tle szrmazik; akr gy, hogy rszeit a mg letben kiadott
libellusok alkotjk; akr gy, hogy egy kisebb els kiadst az elvei alapjn
kibvtettek. Mindegyik felfogsnak vannak kpviseli, E. A. Schmidt azon
ban csak az els lehetsget tartja elfogadhatnak (1985, 29-33).

4. Catullus stlusa
A kutatk mr rgen felfigyeltek arra, hogy a catullusi versek egy rszben
krdsek, vlaszok, felkiltsok peregnek egyms utn, s ebben az antik lra
dialgusjellegt ltjk megnyilvnulni. I. Schnelle megllaptja, hogy Catul
lus gy rja verseit, mintha jelen lenne a versben megszltott szemly, mint
ha hozz intzn krdseit, s neki vlaszolna. Horvth I. K. szerint a catullusi
kltemnyeknek ez a vitatkoz jellege a npkltszeti certatiban s flagi-

252

ttiban gykerezik. Tmad s gny verseinek nagy rsze felpts szem


pontjbl egy csonka certatio jellegt mutatja, pldul a 37. carmen gy kez
ddik, mintha egy versengsnek a msodik rsze lenne, vlasz egy feltett kr
dsre vagy vdra.
A kltemnyeknek ez a megszlt, vitatkoz jellege E. Schfer szerint a
kltemnyek logikai struktrjban is megmutatkozik. A polymetrumok da
rabjai tbbnyire meglep felkiltssal, krdssel kezddnek; v. 1., 2., 17.,
21., 23., 24. stb. Ezt kveti egy nam ktszval bevezetett mondat, amely az
els sorok rzelmi teltettsgt - rmt vagy felhborodst - indokolja,
majd egy quare ktszs mondat, amely a megszltotthoz intzett krst vagy
felszltst tartalmazza; v. 1., 6., 21., 39., stb. c. Az rzelmi logiknak ezt az
velst tbbszr a kezd sorokhoz hasonl felkilts, krs vagy krds
zrja le. A nam a polymetrban ltalban a kltemny indtkt adja (v. 13.,
16., 23., 32. stb. c.), az epigrammkban pedig a csattant vezeti be (v. 71.,
74., 78., 86. c.).
Tbb kltemny gondolati struktrjt a jelen s a mlt szembelltsa
alkotja (v. 4., 8., 17., 36., 45. stb.). Az elmlt esemny a kltemny indtkt
tartalmazza, s ellenttet alkot a jelennel, amelyet a nunc ktszval beveze
tett rsz foglal magba. Ami pedig verseinek ltalnos struktrjt illeti, kt
fle szerkesztsi md figyelhet meg nla: a lineris s a gyrs. A lineris
kompozci esetn a klt egyms mell rakott rszekbl alaktja ki a klte
mny egszt, s az egyes rszek szmviszonyaiban bizonyos szablyossg
tkrzdik, pldul a 28. carmennek smja a kvetkez: 5+8+2=7+8; a 6.
carmen: 5+9+3=8+9. (A szmok az egyes rszekhez tartoz verssorok sz
mt jelzik.) Az lelkez kompozcira az jellemz, hogy a leglnyegesebb
mondanival a kltemny kzppontjban helyezkedik el, s ezt a tbbi tma
gyrszern kzrefogja.
Catullus kedveli a rejtvnyszer finom utalsokat. Korabeli olvasi nyilvn
tudtk, kikre vonatkoznak, s milyen rtelemben. A 67. carmen csattanja p
pen egy ilyen utalsban van. Azt mondja ugyanis a klt, hogy mg megne
vezne valakit, de nem teszi, nehogy az a magas termet ember felvonja vrs
szemldkt (45-47. sor). Ugyanilyen talnyt rejt magban olykor a meg
szltott nv. Az esetek nagy tbbsgben vilgos, kihez szl a vers. De mg
konkrt szemlyek esetben is Catullus varil kedve gondot okozhat a mai
olvas szmra. Pldul Licinius Calvust, a kltbartot az 50. carmenben
Liciniusnak mondja, az 53.-ban Calvusnak. Itt a nomen s a cognomen vl
takozsa nem okoz problmt, mert egyb krlmnyekbl tudjuk, hogy
253

mindkt nvvel ugyanazt a szemlyt szltja meg. De Caelius Rufus esetben


mr nem lehetnk biztosak abban, hogy rla van sz akkor is, amikor Caeliusnak szltja meg, s akkor is, amikor Rufusnak, mert Catullus ismerseinek k
rben Caelius Rufuson kvl voltak ms Rufusok is. Azonban ppen Licinius
Calvus neveinek hasznlata alapjn az is felttelezhet, hogy mind a Caelius,
mind a Rufus nven Caelius Rufust szltja meg. Catullus szereti a varicit
mg konkrt szemlyek esetben is, jl szemlltetik ezt a Mamurra ellen rt
versek, amelyekben a megtmadottat egyszer igazi nevn, mskor beszl n
ven szltja meg: Mentula; v. 29., 94., 105. c. Ezen versek analgijra fel
ttelezhetjk, hogy a Suffenus nv is lnv, s a Catullus ltal adott jellemzs
alapjn esetleg Cicerval azonosthatjuk.
Catullus kltemnyeinek szkincsre a klti s npnyelvi szavak egyttes
hasznlata jellemz. Ezt a megllaptst a verseiben elfordul archaizmusok
elemzse is altmasztja. Egy rszk ugyanis klti archaizmus, ms rszk
viszont kznyelvi, fleg a szaknyelvbl (orvosi, jogszi, fldmveli) s a
npnyelvbl szrmazik. A npi elemek nemcsak a kisebb kltemnyekben
figyelhetk meg, hanem a hosszabbakban is. Npi jellegre utal a kicsinyt
kpzk gyakori alkalmazsa is.
Szkincsnek msik legjellemzbb vonsa az egyszer hasznlt szavak (hapaxlegomenon) sajtos jellegben van. A mintegy 150 egyetlen egyszer hasz
nlt sznak 70%-a az egsz latin irodalomban ritkn fordul el, st egy rszk
mshol egyltaln nem szerepel. A sz hapax legomenon jellege a legtbb
esetben puszta vletlen. Minden nyelvben vannak olyan szavak, amelyeket a
nyelvet beszl kzssg jl ismer, de lersukat tabunak tekinti. Catullus
hapax legomenonjai is kzismertek voltak, de nem az rsban. A vilgiroda
lom ismert hapax legomenonjai ltalban hossz sszetett szavak, pldul
ilyenek Aristophans hossz nyelvtr szavai, s egy rszket maguk a kltk
gyrtottk sajtos cljaik kifejezsre. Catullus hapax legomenonjai nem ilye
nek, hanem rvidek, s ez arra utal, hogy a beszlt nyelvhez tartoztak, pldul
ploxenum, sapio, salaputium, verpa, basium stb. Mindezek a szavak Catullus
btor jszersgnek mutati: ahogyan eltrt szerelemfelfogsban a rmai
hagyomnytl, gy trt el erklcsi felfogsban is. Catullus az a rmai klt,
aki mindent le mert rni, s vdekezsl azt hozza fel, hogy versei nem tkr
kpei letnek, mert az tiszta, a versnek pedig egyltaln nem kell tisztnak
lennie; v. 16. carmen. Catullust a jelen izgatja, szmra egyedl az let szent,
s szkincse is ezt tkrzi.
H. Bardon szerint Catullus letstlusa heves, az intenzits a legfbb jellem
254

zje. Ennek kifejezje a sok igekts ige (conpellere, conturbare, exagitare


stb.), a kzpfok s a kicsinyt kpzs szavak. Catullus a vgyak embere.
Errl tanskodnak a vgyakozs terminusai: optare (16-szor), petere (14szer), cupidus (10-szer), cupere (12-szer) stb. A lemonds, a vesztesg flel
mrl rulkodnak az ilyen szavak, mint deserere (13-szor), perdere (10-szer),
linquere (14-szer), s a szomorsgot, betegsget jelent szavak nagy szma:
miser (31 -szer), caecus, languor, morbus, pestis, saucius, vecors, vesanus stb.
Catullus megprbl rr lenni flelmn: szinte nmagt is hipnotizlva jra
s jra hangslyozza, hogy kpes mindent megtenni s elviselni; a possum
50-szer, a potis 13-szor fordul el kltszetben, az rtelem mint rendez
elv (mens) pedig 38-szor. Catullus versei emberi kapcsolatokrl vallanak:
ez tkrzdik az els s msodik szemly szemlyes nvmsok nagy szm
ban: az ego 240-szer fordul el, a tu 252-szer. Amikor pedig elhagyjk, s ma
gra marad, nmagt szltja meg, mint Jzsef Attila (lsd Tudod, hogy nincs
bocsnat).

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: M. Schuster - W. Eisenhut: Leipzig, Teubner, 1958. H. Bardon:
Stuttgart, Teubner, 1973.

Catullus Versei, Catulli Veronensis liber. Auctores Latini XV Bevezetssel s jegyze


tekkel elltta Adamik T. Budapest, 1971.
L. Schwabe: Quaestiones Catullianae. Gissae, 1862.
O. Hamecker: Cicero und Catullus. Philologus 41 (1882) 465^-81.
Baltavri J.: Catullus a magyar irodalomban. Lva, 1907.
G. Friedrich: Catulli Veronensis Liber. Leipzig und Berlin, 1908.
M. Rothstein: Catull und Lesbia. Philologus 78 (1923) 1-33.
Balogh J.: Catullus egy carmen famosum-a. EPhK 51 (1927) 1-6.
Kernyi K.: Iter Catullianum. Gaius Valerius Catullus sszes kltemnyei. Budapest,
1938,5-14.
Borzsk I.: Otium Catullianum. Antik Tanulmnyok 2 (1955) 233-238.
Horvth I. K.: A catullusi kltszet npi kapcsolatai. Az ELTE vknyve 1955,
129-155.
J. Whatmough: Poetic, Scientific and other Forms of Discourse. Berkeley, 1956,
29-55.
Horvth I. K.: Korszakok s irnyok a Catullus-filolgia trtnetben. Antik Tanul
mnyok 6 (1959) 123-135.

255

I. K. Horvth: Chronologia Catuiana. Acta Ant. Hung. 8 (1960) 335-368.


Horvth I. K.: Catulli Veronensis liber. Antik Tanulmnyok 12 (1965) 259-285.
E. Schfer: Das Verhltnis von Erlebnis und Kunstgestalt bei Catull. Hermes
Einzelschriften 18. Wiesbaden, 1966.
D. O. Ross, Jr.: Style and tradition in Catullus. Cambridge, Massachusetts 1969.
Adamik T.: Veneres Cupidinesque. Antik Tanulmnyok 15 (1968) 68-72.
H. Bardon: Propositions sur Catulle. Bruxelles 1970.
Adamik T.: Catullus hasonlatainak struktrja, eredete s funkcija. Antik Tanulm
nyok 18 (1971)234-246.
Nmeth B.: Catullus-interpretcik. Antik Tanulmnyok 20 (1973) 128-145.
T. P. Wiseman: Ki volt Lesbia- In: Latin kltszet. Klasszika-Filolgiai Tanulmnyok
I. Budapest, 1974, 7-25.
M. von Albrecht: Rmische Poesie. Heidelberg, 1977.
Adamik T.: A catullusi kiskltszet eszttikjhoz (16. c.) In: Opuscula classica mediaevaliaque in honorem J. Horvth. Klasszika-Filolgiai Tanulmnyok III. Buda
pest, 1978, 23^18.
Tar I.: Catullus C. 2A - fragmentum- Acta Antiqua et Archaeologica. Suppi. II. Sze
ged, 1979.
R. O. A. M. Lyne: The Latin Love Poets. Oxford, 1980.
E. A. Schmidt: Catull. Heidelberg, 1985.
J. Granarolo: Catulle, ce vivant. Paris, 1982.
C. Rambaux: Trois analyses de lamour. Paris, 1985.
Adamik T.: Catullus 22. carmene. Adalkok a doctus Catullus urbanitshoz.
Antik Tanulmnyok 37 (1993) 41-51.
Adamik T.: Catullus s Cicero (c. 49). Antik Tanulmnyok 37 (1993) 52-61.
Adamik T.: Mirt tuds" klt Catullus? Antik Tanulmnyok 42 (1998) 3545.
Tams A.: ...in ora vulgi? A szveg medilis differencildsa Catullus iambuszkltszetben. Filolgiai Kzlny 50/3-4 (2004) 252-273.
Tams A.: Figura a szttesen. Catullus miniatr eposznak medilis olvasata.
In: Sztr. Az Alfldi Stdi antolgija. Szerk. Fodor P. - Szirk P. Debrecen,
2008, 153-164.
Mfordtsok: sszes kltemnyei: Csengery J. 1901; Devecseri G., 1938.

256

VI. Terentius Varro s a tudomnyok

1. lete
M. Terentius Varro, Rma legnagyobb tudsa, Kr. e. 116-ban szletett Rm
ban. Szletsi helyl Augustinus emlti Rmt (De civitate Dei 4, 1). Egyb
knt csaldi birtokai a szabin Reate mellett terltek el, ezrt kapta a Reatinus
mellknevet. Br Cicernl tz vvel idsebb volt, meglte mg Augustus
principatust: Kr. e. 27-ben halt meg kilencvenves korban. A rgi szabin ha
gyomnyoknak megfelelen szigor erklcsi nevelsben rszeslt. Gramma
tikra ifjkornak legnagyobb tudsa, Aelius Stilo oktatta, aki a sztoikus filo
zfiba is bevezette. Athni tanulvei alatt (84-82) az antiochiai Askalnt
hallgatta, aki a platonizmusnak azzal a sajtos (egyeztet) vltozatval is
mertette meg, amely tbb vonatkozsban kzeledett a sztoicizmus fel. Szles
kr rdekldsvel magyarzhat az, hogy alapos kpzettsgre tett szert a
cinikus s a pythagoreus filozfiban is, br egyik irnyzatnak sem lett kiz
rlagos kvetje.
Mint lovagrend csald tagja, is sokfle tisztsget viselt. 90 krl triumvir
capitalis, 85 tjn quaestor. Korn barti kapcsolatba kerlt a fiatal Pompeiusszal, akinek Sertorius elleni hborjban rszt vett (77-72), s rt szm
ra egy, a tengeri hajzssal foglalkoz munkt Ephemeris navalis ad Pom
peium cmen. Pompeius els consulsga vben, 70-ben nptribunus lett, s
ismt rt egy mvet Pompeius szmra, amelyben a senatus lseinek rendjt
ismertette Commentarius cmen. 68-ban megkapta a praeturt, a kvetkez
vben pedig Pompeius legtusaknt harcolt a kalzok ellen, s rdemei elisme
rsl megkapta a corona rostrata navalis kitntetst. A 3. mithridatsi hbo
rban ismt legtusknt tevkenykedett. E hadjratok trtnett ksbb meg
rta Legationum libri III. cmen. Asiai kldetsrl vagy helytartsgrl csak
bizonytalan adataink vannak, de felttelezhet, hogy 66-ban adtk meg neki
ezt a tisztsget. Pompeius, Caesar s Crassus hrmas szvetsgt bizalmatla
nul fogadta, mgis rszt vllalt Caesar fldtrvnynek vgrehajtsban mint
vigintivir ad agros dividendos Campanos (De re rustica 1, 2, 10; Plinius,
Naturalis historia 7,176). Ezutn tz vre visszavonult vidki birtokaira, ame
lyek kzl a legszebb Casinumban volt knyvtrral s madrhzzal (De re

257

rustica 3, 5, 8-17). Feltehetleg ezen idszakban gazdlkodott s tudomnyos


munkval foglalkozott.
A polgrhbor idejn ismt Pompeius legatusa lett Hispania ulteriorban.
Caesar ellen harcolt, de sikertelenl: knytelen volt megadni magt; v. Cae
sar De bello civili 2, 1720. Szabadon tvozhatott, Dyrrhachiumban vrta be
a hbor vgt. Ezutn Caesar neki is megbocstott. A 47-ben Rmba vissza
tr Caesart az Antiquitates rerum divinarum 16 knyvvel ksznttte, ame
lyet a nagy hadvezrnek mint pontifex maximusnak ajnlott. Caesar hlbl
megbzta, hogy hozzon ltre egy latin-grg nagyknyvtrat. Caesar vratlan
halla miatt a terv nem valsult meg, de Varr felkszlt feladatra, mint ezt
a De bibliothecis libri IIIc. elveszett munkja tanstja. Caesar halla utn sok
baj rte: Antonius elvette casinumi birtokt, majd 43-ban a proscriptis list
ra ttette. Egyik bartja azonban, Fufius Calenus, aki pedig Antonius hve
volt, mindaddig rejtegette, amg a veszedelem el nem mlt. maga megme
neklt ugyan, de knyvtrt kifosztottk, s nhny mvnek kzirata is eltnt
(Gellius 3, 10, 17). Br ekkor mr elmlt 75 ves, mgis letnek legtermke
nyebb szakasza csak ezutn kvetkezett.

2. Varr mvei
Varr Rma legnagyobb polihisztora s legtermkenyebb rja volt. Cicero
az Academica posteriorban gy mltatja tudomnyos s irodalmi munkss
gt: Mert minket, akik sajt vrosunkban idegenknt tvelygnk, mint ven
dgek, a te knyveid hazahoztak, hogy vgre felismerjk, kik s hol vagyunk.
Te trtad fl haznk letkort, az idk korszakait, a szent rtusok s papok
rendjt, a polgri s a hadi tudomnyt, tjkok s vidkek szkhelyeit, minden
isteni s emberi dolgok neveit, nemeit, szerept s okait; de ugyangy te vagy
az, aki a legtbb fnyt rasztotta kltinkre, egyltaln a latin tudomnyokra
s szavakra; de ugyancsak te rtl mindenfle versmrtkben vltozatos s v
lasztkos verseket, te tetted meg az els lpseket a filozfia tbb terletn,
hogy felbuzdts bennnket a tovbbhaladsra (1, 3, 9). risi tekintlyt mu
tatja, hogy volt az egyetlen l rmai, akinek szobrt az Asinius Pollio ltal
ltrehozott kzknyvtrban fellltottk (Plinius, Naturalis historia 7, 115).
Tudomnyos tekintlye az idk folyamn tretlen maradt. Quintilianus a leg
mveltebb rmainak nevezi (10, 1, 95), Augustinus pedig gy fejezi ki cso
dlatt: oly sokat olvasott, hogy csodljuk, hogy egyltaln jutott ideje vala
258

mit is rni; oly sokat rt, hogy alig hihet, hogy ennyit brki vgigolvasott
volna (De civitate Dei 6, 2).
Ez a mindenkit mulatba ejt letm 75 munkt foglalt magban, 620
knyvben. Az id azonban nem volt kegyes hozz. Egyetlen mve maradt
fenn teljesen: Rerum rusticarum libri tres (A mezgazdasgrl hrom knyv
ben), tovbb egy msik mvbl egy hosszabb sszefgg rsz: De lingua
Latina (A latin nyelvrl). Tbbi mvbl csak cmeket s hosszabb-rvidebb
tredkeket ismernk. Az albbiakban elveszett mveit tmakrk szerint
csoportostva ismertetjk.
a) Az akkori tudomnyok szintzist nyjtja a 33-ban megjelent Discipli
narum libri IX. (A tudomnyok kilenc knyvben) c. munkjban. A hellenisz
tikus grg tudomnyban kialakult mveltsgi eszmny ht tudomnygt
(enkyklios paideia), enciklopdijt ismertette ht knyvben, a grammatikt,
a dialektikt, a retorikt, a geometrit, az aritmetikt, az asztrolgit s a ze
nt. m e ht tudomnyt, amelyet ksbb a ht szabad mvszetnek neveztek
el, kiegsztette kt szaktudomnnyal, az orvostudomnnyal s az ptszettel.
E munkjval nagy hatst gyakorolt az eurpai mveldsre, azonban a k
sbbi szerzk e kt utbbi szaktudomnyt nem vettk be a szabad tudomnyok
(artes liberales) rendszerbe, pldul Augustinus, Martianus Capella.
b) A rgisgtani s trtneti munki kzl legfontosabb kt mve: az An
tiquitates rerum humanarum (Az emberi dolgokkal kapcsolatos rgisgek) s
az Antiquitates rerum divinarum (A vallsos dolgokkal kapcsolatos rgis
gek). E munkk nem folyamatos mveldstrtnetet tartalmaztak, hanem
trgyukat cmszavakra felosztva fejtettk ki kziknyvszeren. Az Anti
quitates rerum humanarum egy bevezet knyv utn ngyszer hat knyvben
trgyalta a kvetkez tmkat: az emberek (2-7. knyv), a helyek (8-13.
knyv), az idk (14-19. knyv) s a dolgok (20-25. knyv). Az Antiquitates
rerum divinarum ugyanilyen mdszer alapjn ismertette a papok (2-4. knyv),
a kultuszhelyek (5-7. knyv), az nnepek (8-10. knyv), a rtusok (11-13.
knyv) s az istenek (14-16. knyv) vilgt. A De gente populi Romani (A r
mai nprl) a rmai np mitikus strtnett trgyalta ngy knyvben, s ezt
folytatta a kirlyok elzstl Pompeius s Caesar polgrhborjig a De vita
populi Romani (A rmai np letrl) cm mve, szintn ngy knyvben.
E mvek ugyangy, mint a De familiis Troianis (A trjai csaldokrl)
hatssal lehettek Vergilius Aeneisnek koncepcijra, Horatius rmai dira
ugyangy, mint Augustus vallspolitikjra, amelynek keretben a princeps
sok feledsbe merlt rgi kultuszt feljtott s helyrellttatta szentlyeiket.
259

c) Filozfiai rsai kztt jelents lehetett a Liber de philosophia (A filoz


firl egy knyvben) cm, amelynek tartalmt Augustinus ismertetsbl
tudjuk elkpzelni (De civitate Dei 19, 1-3.); eszerint Varro sszesen 288 filo
zfiai irnyzatot klntett el. A feloszts alapjt a ngy clnak (gynyr,
nyugalom, e kett egytt s a termszetes javak) az ernyhez val viszonya
alkotja. Mindegyik cl esetben hrom lehetsg van, pldul a gynyrre le
het trekedni az erny vgett, vagy az ernyre nmagrt, vagy mindkettre
nmagrt. Ha mind a ngy clt figyelembe vesszk, gy mr 12 irnyzatot
kapunk. E szmot meg lehet kettzni aszerint, hogy a szban forg rtkre n
magunk vagy msok miatt treksznk. Ilyen sokszorozsokkal jutott el Varr
a 288-as szmhoz.
A De principiis numerorum (A szmok elveirl) c. rsban, amely 9 knyv
bl llt, a pythagoreus szmelmletet fejtette ki. A Logistorici c. munkja 76
knyvet foglalt magban, amelyben a populris filozfia tantsait fejtette ki
klnfle formkban, pldul eladsok, dialgusok stb. keretben. E filoz
fiai mvekben az olvas sok furcsasgot tallhatott mind a mvek struktrja,
mind tematikja tekintetben, pldul Gellius idz belle egy hosszabb rszle
tet, amelyben Varr a 7-es szm fontossgrl rtekezik, v. 3, 10.
d) Irodalomtrtneti rsai kztt nagy hats volt a De comoediis Plautinis
(A plautusi komdikrl) c. munkja, amelyben megllaptotta 21 plautusi da
rab hitelessgt. A De poematis (A kltemnyekrl) c. hrom knyvbl ll
mvben dialgusformban a rmai kltszet mfajait, versformit s tmit
ismertette. A De poetis (A kltkrl) cmben viszont a rmai kltk letraj
zt rta meg, az alexandriai biogrfia alapelveit alkalmazva a rmai irodalom
ra. Eredmnyeit Suetonius felhasznlta De poetis c. munkjban. Nagyszer
ismeretterjeszt munkja lehetett a Hebdomades vei De imaginibus (A hetek
vagy a kpekrl) c. irodalom- s kultrtrtnete, amely 15 knyvbl llt s 700
arckppel volt illusztrlva. Grg s rmai alkotk sorakoztak egyms utn e
mben. Minden alkott egy epigramma s rvid letrajz ismertetett. Ez az el
s rmai knyv, amely a trgyalt alkotk arckpeit is kzlte.

3. Nyelvtudomnyi munki
Varr behatan foglalkozott nyelvszeti krdsekkel, az e tmval foglalkoz
mvei azonban jrszt szintn elvesztek, csak cmeiket ismerjk. Epitome de
lingua Latina (Epitom a latin nyelvrl) 9 knyvben, De antiquitate litter-

260

arum (A betk rgisgrl) kt knyvben, De generibus dicendi (A stlusne


mekrl) hrom knyvben (v. Gellius 6, 14), Quaestiones Plautinae (Plautusi
krdsek) t knyvben (Plautus ritka szavainak magyarzata), De similitudine
verborum (A szavak hasonlsgrl) hrom knyvben az analgirl. De uti
litate sermonis (A beszd hasznossgrl) ngy knyvben az anomlirl,
De sermone Latino (A latin beszdrl) t knyvben a latinos nyelvhasznlat
rl, a helyesrsrl s a verselsrl.
A legjelentsebb nyelvtudomnyi munkja a De lingua Latina volt 25
knyvben, amelybl csak az 5-10. knyv maradt fenn; 45-44-ben Cicernak
ajnlotta. Az els knyv a bevezetst tartalmazta, a 2-7. az etimolgit (impo
sitio verborum), mgpedig pro s contra (2-4. knyv), majd az egyes szfa
jokra alkalmazva (5-7. knyv). A 8-13. knyv a ragozst (declinatio verbo
rum), mgpedig itt is in utramque partem, pro s contra az anomalia s analo
gia tkrben (8-10. knyv), majd az egyes szavakra alkalmazva. A 14-25.
knyv a mondattant (coniunctio verborum) vizsglta.
Az 5. knyv elszavban kifejti, hogy minden egyes szval kapcsolatban
kt krdst lehet feltenni; milyen dologrl mire helyeztnk nevet (a qua re et
in qua re vocabulum sit impositum). Az elst, azaz hogy honnan vannak a sza
vak az etymologia vizsglja, a msodikat a peri smainomenn, ms szval,
hogy milyen dologra vannak rhelyezve a szavak, a szemantika (2. c.).
Ezutn kijelenti, hogy egyes szavak etimolgijt nehz megllaptani,
mert sok sz kiment a hasznlatbl, sokat hibsan hasznlnak, sok pedig mst
jelent ma, mint rgen. Az etimolgik megllaptsnl a ragozott alakokat is
figyelembe kell venni, pldul az ilyen jelleg szavaknl, mint impos, ame
lynek trgyesete impotem. Tovbb, arra is gyelni kell, hogy a szalakban
vltozsok kvetkezhetnek be, mgpedig ngyflekppen: elvtellel (demp
tione), hozzadssal (additione), hasonulssal (adtractione) s hangcservel
(commutatione).
Varro szerint az etimologizlsnak ngy fokozata van. A legalacsonyabb
az, amelyhez az egyszer ember is eljut, mert az is felismeri az ilyen sszetett
szavak rszeit, mint arenifodinae (homokbnya), viocurus (tfelgyel).
A msodik fokozat az, amelyre a rgi grammatika is feljutott, kimutatva, hogy
egy-egy klt hogyan kpzett j szavakat, pldul Pacuvius az incurvicer
vicum (grbe nyak) szt. A harmadik fokozatot a filozfia rte el, amely az
olyan kzhasznlat szavak esetben is vizsglja, hogy honnan kaptk a ne
vket, mint oppidum, via, vicus. A negyedik fokozat a kirly, amely eljut a

261

dolgok eredetig, s ha ide nem jutunk el, akkor csak sttben tapogatdzunk,
mint olykor az orvos, amikor nem tudja megmondani, mi a bajunk (7-9. c.).
Varr kedveli az effle ngyes (quadripartita) felosztsokat, s a De lingua
Latinban azt is elrulja, honnan vette az tletet. A l l . fejezetben elmondja,
hogy a samosi Pythagoras szerint minden dolog kezdete ketts: hatrozott s
hatrozatlan, j s rossz, hall s let, nap s jszaka. Ezrt van az, hogy van
llapot s mozgs, azaz ami ll s mozog, az a test; ahol mozog, az a hely;
amg mozog, az az id; s mikzben mozgsban van, az a cselekvs. Mg job
ban feltnik ez a ngyes feloszts, ha gy jelenik meg: test a fut; a hely a p
lya, ahol fut; az id az az ra, amg fut; a cselekvs a futs. Ez az oka annak,
hogy szinte minden ilyen ngyes feloszts szerint trtnik, a test (corpus), a
hely (locus), az id (tempus) s a cselekvs (actio). Ahogyan a dolgoknak ez
a ngyfle neme van, ugyangy a szavaknak is, ezrt az tdik knyvben a
hellyel s a testtel kapcsolatos etimolgiit adja el, a hetedikben pedig az id
vel s a cselekvssel kapcsolatosakat. E rendszernek megfelelen az 5. knyv
14. fejezetben a locus eredetvel kezdi etimolgiai fejtegetseit, s szemllte
t pldit az archaikus rmai irodalombl veszi, s ennek megfelelen sok
olyan irodalmi mbl rztt meg tredkeket, amelyek nem maradtak rnk,
pldul: Hely az, ahov valamit el lehet helyezni. Erre vezethet vissza a
conlocare (frjhez ad) ige, illetve a rgi kltk ltal hasznlt inlocabilis mel
lknv (frjnl elhelyezhetetlen, frjhez adhatatlan, ti. a leny hozomny nl
kl) s a locare (frjhez ad) ige:
Filiam habeo grandem cassam dote atque inlocabilem,
Neque eam queo locare quoiquam;
Felntt lnyom van, de semmi hozomnya nincs, ezrt
frjhezadni nem tudom
(Plautus, Aulularia 190-191, fordtotta Devecseri G.).

4. Rerum rusticarum libri tres


(A mezgazdasgrl)
Varro egyetlen psgben fennmaradt mve a mezgazdasgrl szl. Fennma
radst gyakorlati hasznossgval magyarzhatjuk: minden idben kellett l
ni, fldet mvelni s llatot tenyszteni, s Varr kziknyve ehhez nlklz
262

hetetlen segtsget nyjtott. De hozzjrulhatott e m fennmaradshoz az is,


hogy Varr irodalmi formt adott mvnek: dialgus keretben adja el gon
dolatait, knnyed, anekdotikus hangvtellel. A szerepl szemlyek beszl
neveket viselnek, s prbeszdeik sorn gyakran utalnak egyms nevnek
jelentsre. A szkebb rtelemben vett fldmvelsrl olyan szemlyek
beszlgetnek, mint C. Agrius (ager - fld), C. Fundanius (fundus - birtok),
L. Licinius Stolo (stolo - vadhajts a gymlcsfk tvnl, amelyet Stolo,
mint gondos gazda, mindig kivgott). A sertstenysztsrl sok blcs tancsot
ad Cn. Tremellius Scrofa (scrofa - anyakoca), a szarvasmarha-tenyszts
rl Vaccius beszl (vacca - tehn), a madrtenysztsrl tbbek kztt M.
Petronius Passer (passer - verb), a mhszetrl pedig Appius Claudius
Pulcher, akinek Appius noment Varro az apes (mhek) szra vezeti vissza.
Klnlegessge e felsorolsnak, hogy mindegyikk ltez, trtneti szemly.
E mnek teht nyelvszeti vonatkozsa is van, ugyangy, mint filozfiai s
irodalomtrtneti, nem is szlva egyb trtneti, vallstrtneti s trsada
lomtrtneti adatairl.
A hrom knyvbl ll munka felptse egyszer s vilgos. Az 1. knyv
ben a fldmvelst (agri cultura), a 2.-ban a klterjes llattenysztst (rs
pecuaria), a harmadikban pedig a belterjes llattartst, hizlalst (villatica pas
tio) trgyalja. E felosztsnak megfelelen az 1. knyvben a fldmvelssel
kapcsolatos tancsok szerepelnek: mit hogyan kell bevetni s beltetni, mikor
milyen munkafolyamatokat kell elvgezni, a 2.-ban a juh, kecske, szarvasmarha, szamr, l, szvr stb. tenysztsnek krdsei. A 3. knyv hrom
nagy tmakrt foglal magban: a madrtenysztst (4-11), a vadgazdlkodst
s a mhszetet (12-16), tovbb a haltenysztst (17. c.).
Az egsz m jellege jl megtlhet az 1. knyv bevezetsbl. Felesge,
Fundania vsrolt egy birtokot, s neki kvn tancsokat adni arra nzve, ho
gyan lehet nyeresggel gazdlkodni. Sietve rta meg mvt, mert az ember
olyan, mint a bubork, annl inkbb, ha reg. A nyolcvanadik esztend ugyan
is arra figyelmeztet, hogy szedjem ssze a csomagjaimat, mieltt tvoznk az
letbl (1,1; fordtotta Kun J.). Mivel az istenek is segtik az igyekvket,
nem a Mzskat hvja segtsgl, mint Homros s Ennius, hanem a tizenkt
tancsbeli istent, Iuppitert s Tellust, a Napot s a Holdat, Cerest s Libert,
Robigust (gabonarozsda) s Flrt, Minervt (olajfa) s Venust (kertek), s v
gl a Vizet (Lympham) s a J Eredmnyt (Bonum Eventum), mert e kett nl
kl eredmnytelen a mvels. Ezutn mintegy 50 grg szerzt sorol fel, akik
hasonl tmrl rtak, majd megjegyzi, hogy mindezeket fllmlta a karth
263

gi Mago, akinek 28 knyvbl ll munkjt kisebb terjedelemben tbben is


lefordtottk grgre. maga rvidebben kvnja kifejteni tmjt, mint a g
rg szerzk, akiknek mvein kvl munkjban felhasznlta sajt tapasztala
tait s a hozzrtk tancsait.
Sajtosan rmai ez a munka abban a tekintetben is, hogy clratr, a trgy
ra sszpontost minden tekintetben. Az els dialgus ppen a vets nnepn
kezddik, amikor is Tellus templomban lenne fontos tancskozsuk a rszt
vevknek, Varrnak, apsnak, Fundaniusnak s msoknak, azonban a temp
lomfelgyelt elhivatja a praetor, ezrt knytelenek a templom eltt veszte
getni az idejket, de mivel a rmai nem tud ttlen maradni, mg lve is gyz
CRomanus sedendo vincit 1, 2, 2), Varro azt javasolja, hogy beszlgessenek
valami okos dologrl. Erre lelnek a templom eltt tallhat padokra, s
Agrasius felteszi a krdst: ismemek-e olyan fldrszt, amely jobban meg van
mvelve, mint Itlia. Fundanius vlaszban kifejti, hogy Itlia ghajlata ide
lis a fldmvels szempontjbl, ezrt Itliban minden megterem, mgpedig
a legjobb minsgben: Viszont melyik az a hasznos dolog, amely Itliban
nemcsak hogy meg ne teremne, hanem egyenesen kivl ne lenne? Melyik
tnklyt hasonlthatnm ssze a campaniaival? Melyik bzt az apuliaival?
Melyik bort a falemumival? Melyik olajat a venafrumival? Nincs-e Itlia
gy beltetve fkkal, hogy az egsz egyetlen gymlcsskertnek ltszik?
(1, 2, 6; fordtotta Kun J.). Itlia dicsretbl hazaszeretet rad, s ez is tipiku
san rmai, s nem vletlen, hogy Vergilius Georgicajban ugyangy magasz
talja Itlit (2, 136. skk.).
Varr a mezgazdasgot nemcsak mestersgnek (ars), hanem tudomny
nak (scientia) is tekinti, mely kt clra trekszik: a hasznossgra s a gynyr
kdtetsre (ad utilitatem et voluptatem 4, 1), de hangslyozza, hogy fontosabb
az, ami hasznos, mintsem az, ami gynyrkdtet. Hogy mennyire figyelembe
vette Varr a piac ignyeit, tovbb modem mvelsi mdszereivel, madrs haltenyszetvel milyen risi haszonra tett szert, azt a szakirodalom mr
tisztzta (v. Marti E., 1971, 75. skk.). A gynyrkdtetst is fontosnak tart
ja Varr, mert egy jl s szpen mvelt birtok eszttikailag is szp ltvnyt
nyjt, de ha ez a trekvs fnyzsbe csap t, az mr erklcsileg kros, s erre
Varr tbb helyen is felhvja a figyelmet, pldul: Ht nem jogosan - je
gyeztem meg n. - Birtokai ugyanis gondozottsguk kvetkeztben kelle
mesebb ltvnyul szolglnak sokak szmra, mint msok kirlyi mdra feld
sztett pletei, amikor elmennek megnzni gazdasgi pleteit, nem gy,
mint Lucullusnl, hogy kptrt lssk, hanem gymlcstrolit (1,2, 10).
264

Eltl megjegyzseinek olykor irodalomtrtneti jelentsge is van. Cicero


pldul amikor Brutusban ismerteti Hortensius sznoki karrierjt, megjegy
zi, hogy az consulsga utn felhagyott a kemny gyakorlssal, s fnyz b
sg kzepette kvnt boldogabban lni; le is hanyatlott mvszete (320). Az
olvas azt gondolhatn, hogy ezt Cicero taln az idsebb vetlytrs irnti fl
tkenysgbl lltja. Hogy igazat mond, azt megersti Varr lersa, aki a jl
gondozott vadaskertek ismertetsekor gy festi le Hortensiust: n pedig jegyezte meg -, amikor Qu. Hortensiusnl voltam Laurentum krnykn,
azt lttam, hogy ott ez inkbb thrk szoks szerint trtnik. Mert volt ott egy
erd, amint mondotta, tbb mint 50 iugerum, falkertssel krlvve, ezt nem
nyltenyszetnek, hanem llattenyszetnek nevezte. Ott volt egy magasabb
hely, ahol elhelyezve az ebdlasztalt, ebdeltnk; ide hvatta Orpheust.
Amint megrkezett stlban, s parancsot adtak neki, hogy lantksrettel ne
keljen, belefjt egy krtbe, s akkora tmeg szarvas, vaddiszn meg msfajta
ngylb llat znltt krl bennnket, hogy nem kevsb nagyszer sznj
tkot lttam, mint akkor, amikor a Circus Maximusban az aedilisek afrikai
vadllatok nlkl rendeznek llatviadalt (3, 13, 2-3., fordtotta Kun J.). Ez a
jelenet bizony mr Trimalchio fnyz trkkjeit juttatja az olvas eszbe.

5. Saturae Menippeae
(Menipposi szatrk)
Gelliustl tudjuk, hogy Varr azokat a szatrkat, amelyekben Menippos
knyveit utnozta, menipposinak nevezte (2, 18, 7). Amikor Cicero vltoza
tos s vlasztkos verseire utalt, akkor menipposi szatrira gondolt, melyek
nek mennyisge hihetetlenl nagy volt: 150 knyvnyi szatrt rt Varr, teljes
egszben azonban egyetlen darabja sem maradt fenn. Mintegy 90 szatrj
nak ismerjk a cmt, s F. Buecheler ltal sszelltott tredkeinek gyjtem
nye 591 rszletet tartalmaz. A cinikus diatribnek ezt a vltozatt a prza s
a vers vltakozsa jellemzi. Varr ezt a mfajt mind tartalmban, mind for
mjban megjtotta, amennyiben tmit aktuliss, rmaiv formlta, vers
formit pedig vltozatosabb tette. Egyes szatri jellegzetes cmeket viseltek,
olykor latinul, olykor grgl. Tricaranos (Hromfej szrny) c. szatrjban
az n. els triumvirtust tette nevetsgess, teht 59 utn rta. Ezt azrt rde
mes kiemelni, mert menipposi szatrinak zmt 80 s 66 kztt publiklta.
Eumenidesben a helytelen vallsi gyakorlat s a divatos filozfiai iskolk

265

egyes tantsait tzi tollhegyre - ha hihetnk tredkeinek. Marcipor c. darab


jban taln valamifle viszontagsgos tengeri utazst r le (v. 272. B.).
Marcopolis c. szatrjban pedig egy utpisztikus vrosba viszi olvasit.
Sexagesis (Hatvanves) c. szatrjban mint gyermek elalszik valaki, s amikor
hatvanves korban felbred, elcsodlkozik, hogy mennyire lezlltt Rma
ez id alatt.
Sajnos a tredkek nem teszik lehetv, hogy menipposi szatrinak felp
tst vilgosan lssuk. Mindssze egyetlen szatrjnak a tartalmt ismerjk
Gellius sszefoglalsban. Ennek cme Gellius szerint Nescis quid vesper
serus vehat (Nem tudod, mit hoz a ks este), s arrl szl, hogyan kell ill la
komt rendezni. A meghvott vendgek szma ne legyen kevesebb a Gratik
szmnl, s ne legyen tbb a Mzsknl: teht az idelis ltszm hrom s ki
lenc kztt van. Ha ugyanis kilencnl tbb vendg jn ssze, nagy lrmt
csapnak, s ez nem ill. Maga a lakoma pedig akkor megfelel, ha ngy kve
telmnynek tesz eleget: ha kedves embereket hvunk meg, ha jl vlasztjuk
meg a vendgsg helyt s idejt, s vgl haj vacsort adunk. Akkor lesznek
kedvesek a vendgek, ha nem fecsegnek tlsgosan sokat, mert ez a frumhoz
illik, m nem is tlsgosan hallgatagok, mert a csend a hlszobban helyn
val. Ami pedig a trsalgs tmjt illeti, az ne legyen aggaszt vagy szve
vnyes, hanem kellemes s knnyed, szrakoztasson, de tantson is. A fel
tlalt telek ne legyenek hivalkodan drgk, de a fsvnysg ltszatt is ke
rljk el: egszsgesek legyenek s zletesek. A desszertrl a kvetkezket
mondja: Bellaria, ea maxime sunt mellita, quae mellita non sunt; pemmasin
enim cum pepsei societas infida (13, 11, 6) - Azok a desszertek igazn de
sek, amelyek nem desek, mert az dessg nem bartja az emsztsnek.
E pldbl nyilvnval, hogy a menipposi szatrban a latin is keveredett a
grggel; jl megfigyelhet ez a jelensg Seneca Apocolocyntosisban s
Petronius Satyriconjban is.
Az eredeti menipposi szatra ignytelensget hirdet, Varr ugyanezt teszi,
de rmai mdon, rmai eszmnyeket terjesztve: az si egyszersget, taka
rkossgot s vallsossgot. Egyik tredkben ezt gy fogalmazza meg:
Nagyapink s kapink, br szavaik fokhagymtl s vrshagymtl bzlttek, a legderekabb mdon gondolkodtak s reztek (63. B.). Teht a rgi
rmai erklcsk, a mos maiorum alapjn llva brlja kortrsai hibit, a pazar
lst, a fnyzst, a kapzsisgot, a babonasgot, a keleti kultuszokat, a helyte
len filozfiai irnyzatokat, egyszval mindazt, ami nem rmai.

266

A stlus tekintetben les klnbsgeket ltunk egyes mvei kztt. A De


lingua Latina stlusa, br Cicernak ajnlotta, ignytelen, szraz, tbb helyen
szinte archaikusnak tnik. Ez feltehetleg a tanknyvjelleg mfaji hagyom
nyaival magyarzhat: a sok definci ilyen szraz nyelvezetet ignyel, s az
archaikus irodalombl vett sok plda pedig rnyomta blyegt Varr eredeti
szvegre is. A mezgazdasgrl c. mvben mr rzdik, hogy finomabb,
vlasztkosabb stlusra trekszik. A menipposi szatrkban viszont kornak
mvelt kznyelvt elegyti vulgarizmusokkal, archaizmusokkal, neologizmusokkal s grg szavakkal, s ez jl illik a luciliusi szatra hagyomnyaihoz.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: H. Keil - G. Goetz: M. Terenti Varronis rerum rusticarum libri tres.
Leipzig, Teubner, 1929.
M. Terentius Varro: A mezgazdasgrl. Latinul s magyarul. Fordtotta s a jegy
zeteket rta Kun J. A bevezet tanulmnyt rta Marti E. Budapest, 1971.
G. Goetz - F. Schoell: De lingua Latina. Leipzig, 1910.
Varro: On the Latin Language. I. Books VVII; II. Books VIII-X. With an English
translation by R. G. Kent. Cambridge, Massachusetts (1951) 1999.
F. Buecheler - W. Heraeus: Saturae Menippeae. In: Petronii Saturae. Berlin, 1922.
177-250.
A. Traglia: De lingua Latina, Res rusticae e frammenti grammaticali. Torino, 1974.
J. H. Waszink: Varro, Livy and Tertullian on the History of Roman Dramatic Art.
Vigiliae Christianae 2 (1948) 224-242.
Varrn. Entretiens sur lantiquit classique. 9. Fondation Hardt, Geneve, 1963.
M. Simon: Zur Abhngigkeit sptrmischer Enzyklopdien von Varros Disciplinarum

libri. Philologus 110 (1966) 88-101.


F. Deila Corte: Varrone, il terzo gran lume romano. Firenze, 1970.
H. Dahlmann: Varroniana. ANRW 1, 3, 1973, 3-25.
L. Alfonsi: Le Menippee di Varrone. ANRW 1, 3, 1973, 26-59.
P. Boyanc: timologie et thologie chez Varrn. Revue des tudes Latines 53 (1975)
99-115.
E. Siebenborn: Die Lehre von der Sprachrichtigkeit und ihre Kriterien. Studien zur
antiken normativen Grammatik. Amsterdam, 1976.
Atti dei Congresso Internazionale di Studi Varroniani. Rieti, 1976.
W. Pfaffel: Quartus gradus etymologiae. Untersuchungen zur Etymologie Varros in
De lingua Latina. Knigstein/Ts. 1981.

267

VII. Az letrajz: Cornelius Nepos

1. Az letrajz (biographia)
Az letrajzot mint irodalmi mfajt nehz meghatrozni, mert tbbfle vlfaja
van. Az enkmion (magasztals) jelleg letrajz a szban forg szemly le
tnek tnyeit ernyei szerint csoportostja. Az irodalmi portrszer letrajz
nem nyjt teljes letlerst, hanem jellegzetes vonsokat emel ki az letply
bl, s gyakran sszpontost annak egy meghatroz szakaszra. A szkebb
rtelemben vett letrajz az egyn egsz letrl ad ttekintst: pozitv s nega
tv tulajdonsgait meg tetteit egyarnt felsorolja. Az enkmion a politikai,
erklcsi s szellemi teljestmnyeket emeli ki, az irodalmi portr csak megha
trozott tulajdonsgokat hangslyoz, jellegzetes anekdotkkal fszerezve
azokat. Az letrajz a szletstl a hallig trgyalja az esemnyeket, s a trt
netrstl eltren a tmul vlasztott szemlynek nem nyilvnos tnyked
seit lltja eltrbe, hanem magnletnek tnyeit.
A grg irodalomban a Kr. e. 4. sz. folyamn jelennek meg az els letraj
zok, s tbbnyire politikai indttatsbl, az egyes llamformkkal kapcsolatos
vitk eredmnyeknt. Ekkor jelennek meg az els dicst kirlyletrajzok,
pldul Isokrats Euagoras vagy Xenophn Agsilaos c. mve, amelyek mint
fejedelmi tkrk bizonyos pedaggiai clokkal rdtak. Ugyanebben az id
ben jelenik meg a filozfus-letrajz: tantvnyok emlkeznek mesterkre, pl
dul Skratsre Platn Apolgijban (Skrats vdbeszde) s Xenophn
Memorabilia (Emlkeim Skratsrl) c. munkjban. A ksbbi filozfus
letrajzok az egyes filozfusok lett iskoljuk tradciival s tanaival kap
csoljk ssze. j lendletet adott az letrajzrsnak a peripatetikus iskola,
Aristotels erny- s Theophrastos jellemtana. Az irodalmi szemlyisgek
letrajzai szintn a 4. szzadtl kezdenek megjelenni. Olyan szerzk mvelik,
mint Aristoxenos (Kr. e. 4. sz.), karystosi Antigonos (Kr. e. 3. sz.), Satyros
(Kr. e. 3. sz. 2. fele), s ez utbbiak mr az alexandriai knyvtr anyagt is fel
hasznltk, s az letrajz meg az letm kapcsolatt is vizsgltk, ezrt az ale
xandriai tpus biogrfia tipikus kpviselinek tekinthetk.
268

Mint minden grg irodalmi mfaj, a grg letrajzrs hagyomnyai is


hatottak a rmai biogrfira, mgis elmondhat, hogy a rmai letrajz- s n
letrajzrs mly hazai gykerekkel rendelkezett: az egyes nemzetsgek s
csaldok dicssgt megrkt tituli, jelents szemlyek szobrainak, viasz
kpmsainak feliratai, a magasztal temetsi beszdek (laudatio funebris) sok
letrajzi adatot tartalmaztak rgi idktl fogva. Hasonlkppen rgi eredet
ek a legfbb magistratusok hivatalos tnykedseirl ksztett feljegyzsek, to
vbb a homo novusok sajt tevkenysgkre reflektl szrevtelei, pldul
az idsebb Cato s Cicero szintn fontos letrajzi tnyekrl tudstottk kor
trsaikat, br olykor nem mentesek az elfogultsgtl. A naturalista rmai
halotti maszkok s a realista portrszobrok viszont arra figyelmeztetnek, hogy
a rmaiakbl nem hinyzott az nirnia sem, s ennek nyomait Lucilius tre
dkeiben ugyangy fellelhetjk, mint Horatius szatriban. Politikai vltoz
sokkal magyarzhat - nagy egynisgek eltrbe kerlsvel a Kr. e. 2. sz.
vgtl , hogy a rmaiaknl elszr az nletrajz alakult ki, s csak nhny
vtizeddel ksbb az igazi biogrfia, az alexandriai tudomnyossg hatsa
alatt. Varr rta az els tudomnyos letrajzgyjtemnyt a De viris illus
tribus (Hrneves frfiak) mfajban, de Cornelius Nepos volt az, aki a rmai
ak kzl elsknt erre a mfajra sszpontostotta tevkenysgt, ezrt t te
kinthetjk a biogrfia rmai megteremtjnek.

2. Cornelius Nepos lete s mvei


Kr. e. 100 krl szlethetett, mert az idsebb Plinius idzte megnyilatkozs
bl gy tnik, hogy Kr. e. 63-ban mr frfikorban volt (9, 137). Biztosan llt
hat, hogy Gallia Transpadanban szletett, feltehetleg Ticinumban (ma
Pavia); az idsebb Plinius P mellkinek is nevezi (3, 127). Rszben e tny
nek is tulajdonthat, hogy a veronai Catullus neki ajnlja j versesktett (c.
1). Hieronymus a Kr. e. 40. vhez megjegyzi, hogy Cornelius Nepos ebben az
idben hres trtnetr. Cicero egyik levelbl tudjuk, hogy volt egy fia
(Ad Atticum 16, 14, 4). A senatori rangot nem rte el; megelgedve lovagi
rangjval a csaldjnak s az irodalomnak szentelte lett. Mint Cicero, Varr
s Hortensius, is Atticus barti krhez tartozott, s Cicerval is levelezett,
v. Cicero Ad Atticum 16, 5, 5. Fronto egyik levelben Lampadival s
Atticusszal egytt emlti, s ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy taln Nepos is
foglalkozott knyvkiadssal (20. N.). Atticusrl rt letrajzbl nyilvnval,

269

hogy tllte Atticust (19, 1), s az idsebb Plinius szerint Augustus principatusa alatt halt meg, teht 27 utn (10, 60).
C omelius Nepos termkeny przar volt. Els mve a Chronica c. hrom
knyvbl ll vilgtrtnelme lehetett, amelyet Catullus halla eltt tett kz
z. St, Catullus azon megllaptsbl, hogy Nepos mr akkor rtkelte
kltemnyeit, amikor Chronicjt megrta, az a kvetkeztets vonhat le,
hogy Nepos mve jval korbban jelent meg, teht valamikor 60 krl. Nepos
a grg Apollodros ngy knyvbl ll, jambikus trimeterekben rt krni
kjt dolgozta at, kiegesztve azt a romai trtnelem adataival. A szrvnyos
tredkekbl kitetszik, hogy Nepos e munkjban az irodalomrl is kzlt
adatokat.
Az Exempla (Pldk) c. munkjval, amely t knyvbl llt, j mfajt ho
nostott meg a rmai irodalomban: trgykrk szerint elrendezett plda- s
anekdotagyjtemnyt. Mfajt tekintve e munka a grg paradoxa-irodalom
krbe sorolhat, amely azt a clt tzte maga el, hogy rdekes lersaival,
trtneteivel szrakoztassa s nevelje az olvast, s pldatrul szolgljon a
rtoriskolk szmra. Nagy sikert bizonytja, hogy a ksbbi szerzk, pl
dul Valerius Maximus, Suetonius, Gellius, tbbszr idzik. Valerius Maxi
mus mve alapjn felttelezhet, hogy kln trgyalta a rmai s kln a
grg kultrkrbl vett pldkat.
Bartjnak, Atticusnak krsre rta meg hosszabb terjedelemben, azaz
nll mvekknt az idsebb Cato es Cicero lett. Az elbbit egy knyv
ben (v. Cato 3, 5), az utbbit pedig tbb knyvben (v. Gellius 15, 28, 1).
E munkk szintn elvesztek.
F mve, a De viris illustribus (Hrneves frfiak) 16 knyvben trgyalta a
klfldi s rmai kirlyokat, hadvezreket, sznokokat, trtnetrkat, klt
ket s a grammatikusokat. E nagyszabs mbl csak a klfldi hadvezrek
rl szl knyv maradt fenn, a rmai trtnetrk kzl pedig csak az idsebb
Cato s Atticus lete.
Az ifjabb Plinius mentegetzve amiatt, hogy erotikus verseket r Catullus
modorban, azt hozza fel mentsgre, hogy a rmai trtnelem nagy alakjai is
utak effle pajzn verseket, s tbbek kztt Cornelius Nepos nevt is emlti
(Epistula, 5, 3, 6). Br kltemnyeibl semmi sem maradt fenn, mgis a kl
tszet irnti rdekldse eredmnyes volt, amennyiben kpess tette arra,
hogy felismerje Catullus kivteles klti tehetsgt, s e vlemnyt kifejezs
re is juttassa.

270

3. Fennmaradt mvei
Az idegen npek kivl hadvezreirl (De excellentibus ducibus externarum
gentium) c. knyvben az albbi hadvezrek letrajzt vzolja fel: az athni
Miltiads, az athni Themistokls, az athni Aristeids, a lakedaimni
Pausanias, az athni Kimn, a lakedaimni Lysandros, az athni Alkibiads,
az athni Thrasybulos, az athni Konn, sirakzai Din, az athni Iphikrats,
az athni Chabrias, az athni Timotheos, a kariai Datams, a thbai Epameinndas, a thbai Pelopidas, a lakedaimni Agsilaos, a kardiai Eumens,
az athni Phokin, a korinthosi Timolen. Ezutn kvetkezik a 21. fejezet,
amely a hres kirlyokat sorolja fel, pldul Kyrost, Xerxst stb. A 22. fejezet
Hamilkar, a 23. pedig Hannibal tetteit rja le.
E knyvhz rt elszavban azon aggodalmnak ad hangot, hogy lesznek
majd rmaiak, akik taln nem igazi rdemk szerint fogjk rtkelni a trgyalt
kivl klfldi hadvezreket, mert ezeknek szoksaik s erklcseik eltrnek
a rmai hagyomnyoktl. Egy romai szmara pldul megbotrnkoztato az,
hogy a thbai Epameinndas kivlan tncolt s fuvolzott. Nepos azonban
hangslyozza, hogy a sajt szoksaikhoz ragaszkod rmaiaknak el kell
fogadniuk azt, hogy ms npek ugyangy seiktl vettk t hagyomnyos
erklcseiket, ppen ezrt el kell nznik ezt a mssgot. Pldul Kimnnak
Athnban nem vlt szgyenre, hogy egy aptl val hgt vette felesgl
(sororem germanam habere in matrimonio; Praefatio 4), de az sem vlt k
rra egyetlen kivl grgnek sem, ha sznpadon sznszknt fellpett. Ha
valamely polgr Rmban ilyet tenne, bizony becstelennek tekintenk. Sok
minden viszont, amit a rmaiak helyesnek s szpnek tartanak, a grgk
szemben helytelen s eltlend. Pldul a rmaiaknl megtiszteltetsnek
szmt, hogy elkel hlgyeket lakomra meghvnak, s a mater familias
vendgeket fogadhat.
A fenti letrajzok terjedelmkben s szempontjaikban is klnbznek egy
mstl. Azt azonban Nepos hatrozottan kijelenti, hogy nem akar trtnelmet
rni: A thbai Pelopidas ismertebb a trtnetrk, mint a nagykznsg kr
ben. Ezrt nem is tudom, hogyan ecseteljem kivl tulajdonsgait, mert flek:
ha nekifogok tettei rszletes eladsnak, az lesz a ltszat, hogy nem az let
rajzt beszlem el, hanem trtnelmet rok; ha viszont csak a lnyeges moz
zanatokat rintem, a grg irodalomban jratlanok szmra kevss lesz vil
gos, hogy milyen rendkvli jelentsge volt ennek a frfinak (Pelopidas 1,
fordtotta Havas L.). Teht Nepos letrajzot akart rni, e tekintetben azonban
271

igen tg tren mozog: egyes letrajzokban egyszer kronolgiai sorrendet k


vet, de mindig valamilyen erklcsi cl lebeg a szeme eltt, s a tettek ismerte
tsekor srolja a trtnetrs hatrt. A rvidebb letrajzokban az alexandriai
hagyomnyokat kveti - az letplya felvzolsa rdekes esemnyekkel tar
ktva -, a hosszabbakban a peripatetikus hagyomnyokat: az letrajz felp
tse mvszibb, az erny s a hiba (virtutes et vitia) nagyobb szerephez jut, br
az erklcsi szempont a rvidebb letrajzoknak is fontos eleme. Ms letrajzai
a magasztal beszd (enkmion) fel toldnak el, pldul Epameinndas,
Agsilaos, vagy ppen Atticus letrajza. Ezekben az letrajzokban a kronol
giai adatokat bizonyos ernyekhez kapcsolja.
A magasztal letrajz ellenttrl van sz, amikor az erny s a bn el
lenttpr alkotja az letrajz vzt, mint pldul Alkibiads esetben. A Dinletrajz egy emelked s egy ereszked rszre oszlik, a dicsret s a gncs
szempontjai szerint. Br a hadi ernyek llnak a kzppontban, olykor rmai
szempontok is rvnyeslnek: a kls megjelens, a nyilvnos s magnlet,
ajellem fejldse, szentenciaszer rtkels az letrajzok elejn vagy vgn,
a szerencse (fortuna) szerepnek kiemelse. Alkibiads letrajza, pldul, gy
kezddik: Az athni Alcibiades, Clinias fia olyan volt, mintha a termszet
rajta prblta volna ki erejt, hogy miv kpes formlni. Mert a rla megem
lkez trtnetrk egybehangzan lltjk, hogy nem volt ember, aki hibk
vagy ernyek dolgban fellmlta volna. (1; fordtotta Havas L.). Eumens
viszont gy. A cardiai Eumenes, ha szerencsje flrt volna ernyvel, nem
lett volna ugyan nagyobb ember, de sokkal nagyobb hr vezn, st mlyebb
tisztelet venn krl, hiszen a nagy embereket erklcsk, nem pedig szeren
csjk szerint szoktk megtlni (1; fordtotta Havas L.).
Nepos mindvgig az letrajz keretein bell marad, s f clja, hogy az olva
sk szeme el lltsa hsei jelentsgt, vagy ahogy az Epameinndas elejn
rja, erklcst s lett (imaginem consuetudinis atque vitae 1, 3). Sokszor
szoktk idzni Cicerhoz rt levelt, amelyben elhatrolja magt az elmleti
filozfitl (39. tredk, Marshall), s ebbl arra lehetne kvetkeztetni, hogy a
grg kultrt is elvetette. Ennek ppen az ellenkezje az igaz. A mr emltett
praefatijban eltlen nyilatkozik azokrl, akik a grg kultrban jratla
nok (2). Igaz, a gyakorlatban hasznosthat blcsessget kedveli, pldul
Thrasybulos letrajzban ezt rja: Ezrt vsse mindenki emlkezetbe az
aranyszablyt: Hborban semmit se vgy semmibe (nihil in bello oportere
contemni 2, 3). Annak ellenre, hogy a rmaiak bszkk voltak hadvez
reikre, Nepos merszelt grg hadvezrt pldakpl lltani a rmaiak el:
272

Agsilaos a perzsk ellen akart indulni, amikor a sprtaiak hazahvtk, s a h


res hadvezr tstnt engedelmeskedett az utastsnak. Nepos gy kommentl
ja ezt az esetet: Brcsak a mi hadvezreink is kvettk volna pldjt (4, 2).
Forrsaival kapcsolatban maga Nepos ad felvilgostst. Agsilaos letraj
zban forrsknt Thukydidst s Xenophnt idzi (1, 1), Alkibiadsben
Theopompost s Timaiost (11, 1), Konnban Dinnt (5), Hannibalban
Silnost s Ssylost. De tbbszr hivatkozik Polybiosra, Sulpicius Blithra s
Atticusra is. m az is elkpzelhet, hogy voltak grg nyelv letrajzgyjte
mnyek, s ezeket is felhasznlta. Mindenesetre maga gy nyilatkozik, hogy
ennek lehetsgt sem lehet kizrni: Tbb pldt is emlthetnnk mg, de
mrtket kell tartanunk, mert gy hatroztunk, hogy egyetlen irattekercsben
foglaljuk ssze annak a szmos kivl frfinak az lett, akiknek tetteit elt
tnk megannyi szerz adta el kln-kln sokezemyi sort kitev mben
(4, 6; fordtotta Havas L.). Atticus s Cicero letrajzban nyilvnvalan a sze
mlyes rintkezsbl s levelezskbl egyarnt mertett, hiszen Atticus let
rajzbl kitnik, hogy flismerte Cicero leveleinek forrsrtkt (16).
Stlusa klasszikusnak mondhat, s Cicero hrom - egyszer, kzepes,
fennklt - stlusnem-elmlete alapjn az egyszer stlusba sorolhat. Az atticistkra jellemz egyszersgre trekszik, kzhasznlat szavakat alkalmaz,
olykor kznyelvieket is. Az egyes letrajzok hangnemtl fggen vltozatos,
vilgos, knnyen rthet stlusban r, kzepes hosszsg mondatokban. Ott
azonban, ahol a dicsretet fokozni akarja, stlusa is emelkedettebb vlik, hal
mozza a szinonimkat, mind szavakban, mind szerkezetekben, s ezltal bizo
nyos ritmust is klcsnz lelkeslt szavainak; v. Epameinndas 3. fejezet.
Nepos kellemes elad, jl tud meslni, jl el tudja helyezni szentenciaszer
csattanit. Ez a stlus jl megfelelt cljnak: szrakoztatva nevelni az erny
re, s felhvni a figyelmet a szerencse forgandsgra olyan emberek pldj
val, akik jelentsgkben flttnk llnak.

273

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: K. Nipperdey - H. Witte: Berlin, 1917; Dublin-Zrich, 1967.
C. Halm - A. Fleckeisen: Leipzig, Teubner, 1916.
P. K. Marshall: Leipzig, Teubner, 1977.
M. Ruch: Vies dHannibal, de Caton et dAtticus. Erasme, 21. Paris, 1968.
K. Bchner: Humanitas. Die Atticusvita des Cornelius Nepos. Gymnasium 56 (1949)
100-121.

T. A. Dorey: Latin Biography. London, 1967.


E. M. Jenkinson: Genus scripturae leve. Cornelius Nepos and the Early History of
Biography at Rome. In: ANRW, I, 3. Berlin, New York, 1973, 703-719.
A. Momigliano: Lo sviluppo della biografia greca. Torino, 1974.
A. La Penna: Mobilita dei modelli etici e relativismo dei valori: da Cornelio Nepote
a Valerio Massimo e alia Laus Pisonis. In: Societ romana e produzione schiavistica. Vol. Ill a cura A. Giardina e A. Schiavone. Bari-Roma, 1981.
J. Geiger: Cornelius Nepos and Ancient Political Biography. Wiesbaden, 1985.
A. Dihle: Die Entstehung der historischen Biographie. Heidelberg, 1987.
N. Holzberg. Literarische Tradition und politische Aussage in den Feldherrnviten des
Cornelius Nepos. Anregung 35 (1989) 14-27.
M. von Albrecht: Geschichte der rmischen Literatur. Bern, 1992.
S. Anselm: Struktur und Transparenz. Eine literaturwissenschaftliche Analyse der
Feldherrnviten des Cornelius Nepos. Stuttgart, 2004.
Cornelius Nepos: Hres frfiak. Fordtotta, az utszt s a jegyzeteket rta Havas L.
Budapest, 1984.

274

VIII. Sallustius Crispus


s a trtnetrs

/. lete
letrl keveset tudunk, br Asconius Pedianus, a hres Cicer-rtelmez
(Kr. u. 3-88) rt rla egy letrajzot, s biztosra vehet, hogy Suetonius is szen
telt neki egy fejezetet De viris illustribus (Hrneves frfiak) c. munkjban.
Hieronymus Kr. e. 86-ra teszi szletsi vt, a kvetkez megjegyzs form
jban: Sallustius Crispus trtnetr a szabin Amitemumban szletik. Csa
ldja nem volt senatori rend, st az is elkpzelhet, hogy gazdag plebejus
rteghez tartozott, mert ksbb nptribunusi tisztsget tlttt be. Cassius Dio
elkelnek mondja csaldjt (40, 63), s ezt megersteni ltszik az a tny,
hogy kivl nevelsben rszeslt: alapos jrtassgra tett szert nemcsak a latin,
hanem a grg nyelvben s irodalomban is.
Korn Rmba kerlt, ahol elmlylt tanulmnyokat folytatott, s mr ifj
knt rdekldtt a trtnelem tanulmnyozsa irnt. E stdiumoktl azonban
a politikai ambci eltrtette (Catilina 4, 2), de hogy mivel kezdte politikai
plyjt, nem tudjuk. 54 krl elnyerte a quaesturt, majd 52-ben nptribunuss vlasztottk. Ez az v politikai szempontbl igen mozgalmas volt.
A popularis Clodius s az optimata Milo csapatai folytonosan sszecsaptak
egymssal, s ennek sorn 52 janurjban Milo emberei megltk Clodiust,
ami nagy politikai vihart kavart. Sallustius mint nptribunus heves beszdet
mondhatott Milo ellen, akit eltltek, br Cicero vdte.
50-ben erklcsi okokra hivatkozva kizrtk a senatusbl, s ugyanebben az
vben Marcus Bibulus legtusaknt Syriban tartzkodott. 49-tl Caesar bi
zalmas emberei kz tartozhatott, legalbbis Caesarhoz intzett levelbl erre
kvetkeztethetnk. Kizrsa a senatusbl valsznleg 52-es politikai tev
kenysgnek szmljra rhat: az optimatk bosszt lltak rajta nptribunusi
tevkenysgrt. Caesar tmogatsval azonban elrte, hogy jra visszanyer
je senatori rangjt. 49-ben Caesar lgiinak parancsnokaknt Illyricumban
tevkenykedett, de sikertelenl (v. Orosius, 6, 15, 8). Legkzelebb 47-ben
hallunk rla, amikor is praetorr vlasztottk a kvetkez vre. E minsg
275

ben nem tudta megakadlyozni Caesar csapatainak lzongst Campaniban


(Cassius Dio, 42, 52, 1-2). Praetorknt 46-ban fontos szerepet kapott Caesar
afrikai hadjratban: elfoglalta Cercina szigett, s az ott felhalmozott gabont
Caesarhoz szlltotta {Bellum Africum 34). Caesar azzal jutalmazta tevkeny
sgt, hogy miutn Numidia nagyobbik felt elvette Iuba kirlytl, s azt rmai
provinciv szervezte Africa Nova nven, Sallustiust nevezte ki az j provin
cia els kormnyzjul proconsuli ranggal (Bellum Africum 97, 1).
Cassius Dio szerint (43,9, 2) Sallustius oly mrtkben kizskmnyolta pro
vincijt, hogy Rmba visszatrve zsarolsrt be akartk vdolni, Caesar
azonban j pnzrt elsimtotta az gyet 45-ben (v. Cassius Dio, 43, 47, 4).
Brhogyan trtnt is, Sallustiusnak sikerlt elkerlnie azt a megalztatst,
amit a msodszori kizrs a senatusbl okozott volna, s hatalmas vagyont
megtarthatta, amelybl Rmban elkel palott vsrolt nagy kiterjeds
kerttel, amelyet ksbb Horti Sallustiani nven emlegettek (a mai Pincio ter
letn). De ami mg ennl is fontosabb, valamilyen mdon oly nagy tekintly
re tett szert, hogy srtetlenl tllte a msodik triumvirtust kvet proscrip
tion s taln azrt sem rte semmi bntds, hogy nylt szkimondssal trta fel
sajt, azaz az ifj Octavianus kornak hibit, pldul: De e romlott idkben
akad-e brki, aki nem gazdagsgban s kltekezsben, hanem derekassgban,
szorgalomban versenyezne seivel? Mg az jonnan felkerltek is, akik ko
rbban ernyeikkel elztk meg a nemessget, inkbb alattomos s nylt gaz
tettekkel, mint nemes eszkzkkel trik magukat a hatalom s a tisztsgek
utn; mintha a praetori s consuli hivatal s mind a tbbi nmagban is fnyes
s nagyszer volna, s nem viselik rdemrl kapnk ragyogsukat. Hanem
szgyenkezve s utlkozva vrosunk romlottsgn, tl szabadon s messzire el
kalandoztam (Iugurtha hborja 4; fordtotta Kurcz gnes).
Adatok hinyban nehz megmondani, milyen hatssal lehetett r Caesar
meggyilkolsa, de felttelezhet, hogy megerstette azon elhatrozsban,
hogy visszavonul a politikai letbl, s a trtnetrsnak szenteli magt. K
sbb gy vall errl Catilina sszeeskvse c. mvben: gy teht, mikor lel
kem sok meghurcoltats s megprbltats utn megpihent, s elhatroztam,
hogy htralv veimben tvol maradok a kzlettl, nem az volt a sznd
kom, hogy tunyn s kznysen fecsreljem el a drga szabad idt, de az
sem, hogy fldmvelsnek vagy vadszatnak, e szolgkhoz ill munkknak
szenteljem az letemet, hanem jra visszatrtem megkezdett tanulmnyaim
hoz, amelyektl eltrtett a gyarl becsvgy (4; fordtotta Kurcz gnes). K
sbbi letrl - rsain kvl - nem rendelkeznk biztos adatokkal. Hierony276

mus azt lltja, hogy felesgl vette Cicero elvlt felesgt, Terentit {In
Iovianum, 1, 49), de ms forrsok ezt az adatot nem erstik meg. Ugyancsak
Hieronymus hallval kapcsolatban a 35. (vagy ms kiadsok szerint a 36.)
vhez a kvetkez megjegyzst fzi: Sallustius meghalt az actiumi csata eltt
ngy vvel.
Fentebb idzett szavai meghurcoltatsrl s megprbltatsrl azt sej
tetik, hogy korbbi letben voltak viharos esemnyek. Kzlk a senatusbl
val kizrst biztosra vehetjk. Br e tnyt minden bizonnyal politikai okok
kal magyarzhatjuk, az antik forrsok erklcsi problmkrl szlnak. Hora
tius egyik szatrjban lerja, hogy mennyi veszlyt rejt magban a tiltott sze
relem:
Volt, kit holtt vertek; amaz lezuhant a tetrl;
ez, hogy a bajbl megmeneklt mr, vadsziv rablk
bandjba botolt; pnzrt vltotta ki brt,
vagy levizelte a szolgk npe a msikat; s mg
volt olyan is, kit kssel fosztottak meg a vtkes tagjtl
(1, 2, 41^16; fordtotta Horvth I. K.).

Pseudo-Acro kommentrjban a holtt vertek kijelentshez a kvetkezt


jegyzi meg: Ezt, gy tnik, Sallustiusrl mondja: Sallustius Crispust ugyanis
rajtartk Sulla lnyval, Faustval; Annius Milo elfogta s megkorbcsolta,
amit Q. Asconius Pedianus is megemlt letrajzban. A Cicernak tulajdon
tott, Sallustius ellen irnyul invektva pedig tbb bnnek felsorolsa utn
kijelenti, hogy Sallustius tagja egy pythagoreus szektnak (Invectiva in Sallus
tium 14). Ha figyelembe vesszk, hogy a rmaiak az effle titkos trsasgo
kat sszeeskvsnek (coniuratio) tekintettk, s a legslyosabb bnket emle
gettk velk kapcsolatban, pldul gyermekek felldozst (v. Cicero, In
Vatinium 14), akkor e vd slyossghoz nem fr ktsg. A megkorbcsols
esett Gellius is emlti, mgpedig azzal a kittellel, hogy M. Varro Pius (A ke
gyes) c. munkjban lltja ezt arrl a Sallustiusrl, akinek trtneti mvben
censorhoz ill szigor megllaptsokat tallunk (17, 18).
Valban, Sallustius mveiben a legmagasabb rend erklcsisget hirdeti, s
felttelezhet, hogy szigor erklcsi nzeteit szlfldjrl, a szabin Amiternumbl hozta. A szabinok hresek voltak puritn erklcseikrl. Amiternum
mr a szvetsges hbor eltt romanizlva volt, s a helyi elkelsgek, akik
277

kz a Sallustiusok is tartoztak, a rgi hagyomnyokat modem rmai mvelt


sggel tvztk. Caesar politikai cljainak elrse rdekben szvesen tlttte
fel a senatust a vidki j emberekkel. Kzjk tartozott a trtnetr
Sallustius ugyangy, mint az a Cn. Sallustius, akit Cicero leveleiben tbbszr
emleget (Ad Atticum 1, 3, 3; 1, 11, 1; 11, 11, 2; 11, 17a, 1 stb.). Elkpzelhet
teht, hogy a Caesar ltal senatusba emelt j embereket a rgi arisztokrcia
tagjai, az optimatk ellenszenvvel fogadtk, s ez az ellenrzs is kzrejtszott
a Sallustius ellen felhozott vdak kialakulsban. Az effle vdak ugyanis
kzhelyek voltak a politikai invektvban, s maga Sallustius is gyakran alkal
maz ilyeneket msokkal szemben (v. Syme, 1964, 278. skk.). Az ifj Sallus
tius erklcsi nzeteinek alakulsban jelents szerepet jtszhatott Sulla dik
tatrja, amelyet erklcsi szempontbl a rmai trtnelem mlypontjnak
tekintett. Biztosra vehet, hogy a mveibl rad szigor erklcsisg meg
hkkentette olvasit, akik az invektva mdszereivel felnagytottk az ifjko
rnak ballpseirl kering szbeszdet, hogy gy mg nagyobb legyen a sza
kadk magnlete s mveinek szigor erklcsisge kztt. De ez mr a nagy
sg velejrja volt.

2. Mvei
Sallustius neve alatt kronolgiai sorrendben a kvetkez mvek maradtak
fenn:
Invektva M. Tullius Cicero ellen (In M. Tullium Ciceronem invectiva). Br
Quintilianus ktszer is idzi Sallustius mveknt (4, 1, 68; 9, 3, 89), a modern
kutats ktsgbe vonta hitelessgt. Az invektvt kijelentsei alapjn ugyan
is 54-re lehet datlni, s Sallustius ebben az vben karrierje elejn llt mint
quaestor, s aligha lehetett abban a helyzetben, hogy a tekintlyes Cicert ilyen
hangnemben tmadja. Ezrt az eredetisgt elvet kutatk az Augustus-kori
rtoriskolk termknek tekintik.
Levelek az ids Caesarhoz az llamrl (Epistulae ad Caesarem senem de re
publica). E kt levl a Vaticanus Latinus 3864. szm kdexben maradt fenn,
amely Sallustius mveibl szrmaz beszdeket tartalmaz. A kdex e levele
ket nem keletkezsk sorrendjben kzli, mert a 2. levl keletkezett korb
ban, Kr. e. 50 krl, az 1. pedig 48 krl, azaz a pharsalosi csata s Pompeius
halla utn. Ennek ellenre gy tnik, mintha a 2. levl az elst utnozn. Eb
bl pedig az kvetkezik, hogy a kt levl kt szerztl szrmazik, s ha ez gy
278

van, az egyik biztosan hamistvny. A levelek stlusa tipikusan sallustiusi, de


ez nem bizonytja eredetisgket, st komoly problmt vet fel, amennyiben
a ksi Sallustius stlusra jellemz fordulatokat hasznl. Termszetesen a le
velek hitelessgt vd kutatknak is megvannak a maguk rvei, amelyek k
zl a legfbb az, hogy mindkt levl tartalma beleillik abba a korba, amelyre
bels rvek alapjn datlhatok. E levelek hitelessge ellen olyan kutatk r
velnek, mint pldul Dihle, Fuchs, Syme; rveiket 1. Syme, 1964, 314. skk. s
Appendix II A hitelessget vdk kzl komoly rveket sorakoztat fel Bch
ner, Funaioli, Vretska. A hitelessg tagadi szerint e kt levl a Kr. u. 1. sz.
els felben a rtoriskolkban keletkezett, s mint ilyen a suasoriae (tancs
ad beszd) nven ismert iskolai gyakorlatok mfajba sorolhat.
Catilina sszeeskvse (De coniuratione Catilinae vagy Bellum Catilinae,
a kzirati hagyomnyban ugyanis mindkt cm elfordul). Sallustius els tr
tneti mve, s nagy valsznsggel 42-re datlhat.
A m bevezetsben a szerz megindokolja, hogy mirt vlasztotta a trt
netrst az aktv politikai tevkenysg helyett, majd exponlja tmjt, s be
mutatja negatv fhst, Catilint (1-5). Ezutn lefesti Rma erklcsi hanyat
lst a kezdetektl Catilina korig (6-13). Catilina jelleme s trekvsei ssz
hangban vannak kornak hanyatl erklcseivel (14-16). Ezutn kifejti, hogy
Catilina mr korbban is tervezett sszeeskvst az llam ellen, s kzli azt a
beszdt, amelyben terveit ismerteti (17-20). Az sszeeskvs esemnyei k
vetkeznek Catilina Rmbl val tvozsig (23-36), majd a vros szomor
helyzete (37-39), az sszeeskvs felfedse Rmban s elfojtsa (40- 55).
A m cscspontjt jelenti az a senatusi ls, amelyen az elfogott sszeesk
vk sorsrl tancskoznak, a centrumban Caesar s Cato beszdvel (50-55).
A befejez rsz Catilina hadseregnek szervezdst s a dnt csatt mutat
ja be, amely eltt Catilina ismt mond egy beszdet (58). A csatban hsiesen
harcolva maga Catilina is lett veszti (56-61).
Iugurtha hborja (Bellum Iugurthinum) c. munkja 40 krl keletkezett,
s benne a Iugurtha elleni hbor viszontagsgait (Kr. e. 111- 105) elemzi.
E munkja bevezetsben ismt megindokolja trtnetri tevkenysgt s
tmavlasztst (1-5), majd ismerteti a hbor eltrtnett (6-16). Ezutn
kvetkezik Numidia lersa s felosztsa Micipsa kirly fiai, Hiempsal s
Adherbal kztt a hbor kitrsig (17-28). A rmaiak beavatkoznak Bestia
s Albinus vezetsvel, de csfos megalztatsban rszeslnek (2840). E ve
resg nyomn j hadvezrt kldenek, Metellust, aki sikereket r el (43-83).
Egyik tisztje azonban, a fiatal Marius, Metellus akarata ellenre Rmba
279

megy, eonsull vlasztatja magt, s tveszi a fvezrsget; majd a fiatal Sulla


segtsgvel elfogja Iugurtht, s diadalmenettel fejezi be a hbort (84-114).
Korunk trtnete (Historiae). Sisenna trtneti mvt folytatta, azaz Sulla
hallnak vvel (Kr. e. 78) kezdte az esemnyeket s eljutott a 67. vig. E je
lents trtneti munkbl csak ngy beszd, kt levl s mintegy 500 tredk
maradt fenn. Az els knyv a 78-77. vek esemnyeit tartalmazta, a msodik
a 76- 74. vekt, a harmadik a 74-73. vek trtnseit lelte fel, a negyedik
pedig a 72-69. vekt. Az tdik knyv (68-67. v) Lucullus hadjratnak
msodik felt s Pompeiusnak a kalzok ellen folytatott hborjt rta le. E
munkn Sallustius 39-tl dolgozott egszen hallig.

3. Sallustius, a trtnetr
Amikor Sallustius megkezdte trtnetri tevkenysgt, a rmai trtnetrs
mr nagy hagyomnyokkal s risi trtnetri szvegkorpusszal rendel
kezett. Sz. L. Utcsenko szerint a rmai trtnetrk ebbli tevkenysgket
msodlagosnak tekintettk, azaz tbbnyire politikai plyafutsuk vgn vagy
szabadidejkben (otium) mveltk. A trtnetrst nem is tekintettk nll
tudomnynak, hanem a szpirodalom vagy a sznoki mvszet egyik gnak
tartottk, pldul Cicero De legibus 1, 1 , 5 . Maga Sallustius is politikai kar
rierjnek taln knyszer befejezse utn fog a trtnetrshoz, ennek ellenre
heismeri, hogy korntsem azonos dicssg vezi azt, aki rja a trtnelmet, s
azt, aki csinlja (Catilina 3). Tovbb a trtnetrst olyan mrtkben tartottk
dicsretesnek, amennyire az llam javt szolglta. ppen emiatt a rmai
trtnetrs Rma-centrikus volt, s mindig a jelen szmra kvnt tanulsgul
szolglni. Ha ez gy van, akkor nem mindegy az, hogy a trtnetr csak mint
egy narrator elmesli a mlt esemnyeit, vagy pedig hatni akarvn olvasira
exornator re rumknt a retorika eszkzeivel ki is sznezi azokat. Cicero szerint
alapveten fontos, hogy a trtnetr exornator is legyen, de e trekvse nem
jogostja fel arra, hogy meghamistsa a trtnelmi esemnyeket: Mert ki ne
tudn, hogy a trtnelem legfbb trvnye abban ll, hogy nem mondhatunk
semmifle hazugsgot, nem hallgatjuk el az igazsgot, s a lert dolog sem az
egyttrzs, sem az ellenszenv gyanjt nem vonhatja maga utn (De ora
tore, 2, 15, 62; Utcsenko, 1971, 66).
Sallustiusnak is az a vlemnye, hogy vgl is a trtnetrn mlik, hogy
egy cselekedet mekkora az utdok szemben: Az athniak tettei, gondolom,
280

valban elg jelentsek s dicssgesek voltak, csak nem egszen annyira,


mint ahogy hresztelik. De mivel nagy tehetsg rik akadtak, az egsz fld
kereksg az athniak cselekedeteit tartja a legnagyszerbbnek. gy a tettek
vghezvivinek rdemeit annyira becslik, amilyen magasba a kivl tehets
gek szava emelte ket (Catilina, 8; fordtotta Kurcz gnes). Abban is egyet
rt Cicerval, hogy is a valsgot akarja elmondani, de mg Cicernl is job
ban tudatban van annak, hogy ez mennyire nehz: a trtnetrs klnsen
nehz: elszr is, mert a szavaknak kell felmik a tettekkel; aztn mert ha
vtkeket hnytorgatsz fel, a legtbben gy veszik, hogy csak a rosszakarat s
az irigysg beszl belled, ha pedig a kivlak nagy rdemeit s hres tetteit
sorolod el, ki-ki egykedven olvassa azt, amit rzse szerint maga is knnyen
meg tudna tenni, a tbbit viszont kitallsnak, st hazugsgnak tartja (Cati
lina 3; fordtotta Kurcz gnes). E nehzsg azonban nem riasztja el attl, hogy
a rmai np trtnetnek egy-egy fontos esemnyt vagy korszakt kiragadva
az egszbl (carptim) megrja harag s rszrehajls nlkl, prtrdekektl
szabadon (4).
Sallustius Rma llamformjnak, a kztrsasg hanyatlsnak okait kutat
ja, ezrt olyan esemnyek feldolgozst vlasztja, amelyekben klnsen ki
tkzik a rmaiak erklcsi hanyatlsa: a Iugurtha elleni korrupt hbort,
Catilina erklcstelen sszeeskvst, s vgl a Sulla diktatrjtl felforgatott
kztrsasg sszefgg tz vt. E korszakokban a szavak s fogalmak elve
sztettk eredeti jelentsket: ms javainak elherdlst bkezsgnek, a trtetst ernynek, a vakmersget btorsgnak, az nz egyni rdekeket llam
rdeknek tntetik fel. Sallustius vlasztott tmit mintegy trtnetfilozfiai
keretbe gyazza, vagyis a rmai trtnelem egsznek ttekintsvel szinte
lttatja, hogyan, milyen erklcsi vltozsokon keresztl jutott ide az llam.
rtkmrje az erklcs, amelynek alapelveit megrendt szintesggel vzol
ja fel praefatiiban.
Kzvetlen utkora hitt abban, hogy Sallustius a tiszta igazsgot akarta el
mondani. Tacitus florentissimus auctomak nevezi (Annales 3, 30), s e szkap
csolatban az auctor (szerz) sz azt jelenti, hogy Sallustius olyan r, akiben
bzni lehet, aki trgyilagos, de szlesebb sszefggsekben szemlli az esem
nyeket. Martialis szerint a tuds frfiak szne-java azt lltja, hogy Sallustius
Rma legjobb trtnetrja (14, 191). Augustinus megllaptja, hogy
Sallustius az igazsg kes szav trtnetrja, aki nem hallgatta el s nem
szptette a tnyeket, amelyek Rma szgyenre vltak, s az j korszak ksz
bn nyltan kimondta, hogy a Vros egyre jobban elkorcsosodik (De civitate
281

Dei 1, 5). Termszetesen mr az korbl is maradtak fenn olyan forrsok,


amelyek tagadjk szavahihetsgt s korruptnak mondjk, ezek a forrsok
azonban msodlagosak, s invektvkon alapulnak, s flrertelmezik azt, ami
inkbb emeli rtkt, tudniillik hogy a prtharcok forgatagban maga is kz
dtt, s sajt negatv tapasztalatai alapjn undorodott meg a becstelen politi
ktl, s visszavonult a szellem birodalmba, hogy egy vszzad trtnett a
legbensbb lmnyek alapjn rja meg sajt maga s msok okulsra.
Ahogyan Augustinust elbvlte klnleges stlusval, ugyangy elbvlt
msokat is, akik benne csak a stlusmvszt, a modem intellektulis rt lt
tk, s mint az epigonok stlusnak klnleges vonsait felnagytva utnoztk.
Ezeket Seneca Sallustianinak nevezi (Epistulae 114, 17). Tbb modern kuta
t is a stust tartja Sallustiusban a legfontosabbnak: a stlusipvsz mellett
elsikkad a trtnetr, legfeljebb Thukydids-utnzt ltnak benne. Ezekkel
szemben helyesen hangslyozza K. Bchner, hogy Sallustius folyton az iga
zat (verum) nyomozza, s olvasinak vele egytt az utalsaibl kell azt meg
hatrozniuk. Az igazsg, a verum nem nmagban ltezik, hanem a honestum
(tisztessges), bonum (j), aequum (mltnyos) s par (egyenl) fogalmakkal
egytt. A sallustiusi verum sok egyetemes igazsg teljessge, s mindig kap
csoldik egy meghatrozott helyzethez. A verum consilium (az igaz szndk)
ellentte a pravum consilium (a gonosz szndk), s ha lemondanak az elbbi
rl, az utbbi gyz. Sallustius szerint a pravum consilium az ambitio (trtets)
s az avaritia (kapzsisg) eltrbe kerlsvel gyztt a Gracchusok utn
kvetkez idszakban. Ebbl pedig az kvetkezik, hogy Sallustius ugyangy
rtelmezte az igazsgot, mint Cicero: az igazsg a dnts s a cselekvs igaz
sga. Igazsgos az a cselekvs, amely az adott trtnelmi helyzetben a jt,
a helyeset, az igazat s a nagyszert valstja meg.

4. Sallustius stlusa
A rmai prza aranykorban alkot Sallustius mint przar indulsakor kt
minta kzl vlaszthatott volna: Cicero rad krmondatos vagy Caesar egy
szer s vilgos stlusa kztt. azonban nem vlasztott, hanem egy jabb
harmadik stluseszmnyt teremtett meg, amelynek mr az antikvitsban heves
ellenzi s odaad hvei akadtak. E stlust szubjektv klti vagy intellektulis
stlusnak mondhatnnk, amely sok szempontbl eltr a normatv retorika el
rsaitl, de sok szempontbl kveti is azokat. Mr kzvetlen utdai kt olyan
282

minta kvetsvel kvntk megmagyarzni sajtos stlust, amelyek igencsak


tvol estek egymstl: Thukydids (Velleius Paterculus 2, 36, 2) s Cato k
vetsvel.
Az antik kritikusok egyrtelmen hangslyozzk tmrsgt (brevitas). Az
idsebb Seneca szerint a gondolat srelme nlkl semmit sem lehet elvenni
belle (Controversiae 9, 1,13). Az ifjabb Seneca szaggatott, id eltt befeje
zd, amputlt mondatai miatt marasztalja el: amputatae sententiae et ver
ba ante expectatum cadentia (Epistulae, 114,17). Quintilianus ugyanerre utal,
amikor stlust abruptum sermonis genusnak, szaggatott beszdmdnak
nevezi (4, 2, 45). E megllaptsokbl egyrtelm, hogy utdai rvidsgt s
szaggatottsgt emelik ki, ami annyit tesz, hogy Sallustius ltalban feldara
bolta a krmondatot kisebb rszekre. A mondatstruktrban is vltozatossg
ra (varietas) trekedett, s e trekvse eredmnyekppen jtt ltre az a mon
datstruktra, amely ppen az ellenkezje a ciceri peridusnak. Azt a concin
nitas (sszhang, szimmetria), ezt az inconcinnitas, a diszharmnia jellemzi,
amelynek megteremtsben fontos szerepet kap az asyndeton, a parataxis, a
hyperbaton s a chiasmus.
Suetonius Sallustius stlusnak homlyossgrl beszl (De grammati
cis 10), s valban sokat emlegetik homlyos rvidsgt (obscura brevitas),
amelynek forrsa egyrszt az ellipsis: kedveli a kihagysos (ekleipsis) szerke
zeteket, msrszt a ktrtelm grammatikai szerkesztsi mdot. Gyakran
alkalmazza az ellentten alapul szerkesztst, amelynek egyik tagja olykor
nincs kellkppen kifejtve, s ez is nveli a homlyt.
Sokat emlegetett sajtossga Sallustius stlusnak az archaizmusok kedve
lse. Suetonius kzli azt az adatot, mely szerint Sallustius Ateius Philologusszal gyjtetett rgies szavakat s alakzatokat (antiqua verba et figuras),
tovbb hogy Cato rsaibl lopott rgies szavakat (De grammaticis 10;
Augustus 86). A Sallustius eltti trtnetrs gyakran eltrt a normatv pr
ztl, klnsen a klti s archaikus szavak s szerkezetek hasznlatban.
E trtnetrk esetben rthet az archaikus formk hasznlata, hiszen a mlt
rl rtak, s velk a rgiessg hangulatt kvntk megteremteni. Sallustius ese
tben azonban ez a szempont nem jtszhat szerepet, hiszen trtneti mveiben
majdhogynem korabeli esemnyeket trgyal.
P. McGushin Sallustius archaizmusai kzl az albbiakat emlti: a) olyan
szavak, amelyeket Cicero s Caesar nem hasznlt, vagy ha alkalmaztk is, ms
jelentsben, pldul: tempestas (7, 1), necessitudo (17, 2), facundia (53, 3)
stb.; b) kzhasznlat szavak, de rgies jelentsben, pldul dolus (26, 2),
283

exitium (55, 6), facinus (2, 9) stb.; c) archaikus alliterl szkapcsolatok, pl


dul asper-arduus (7, 5), modus - modestia (11,4), animus amplior (40, 6);
a gyakort igk kedvelse, pldul agitare (2, 1) stb.
Ugyanakkor mr az korban felfigyeltek arra, hogy Sallustius kedveli a
neologizmusokat is, Probus ezrt nevezte novator verborumnak (v. Gellius
1, 15, 18). Pldul a Bellum Catilinae ben jelenik meg elszr az antecapere
(13, 3), portatio (42, 2), incruentus (61,7) stb. Br napjaink szakirodaimban
egyrtelmen az archaizmust s a kltisget tartjk Sallustius egyik legfon
tosabb stluseszkznek (v. M. v. Albrecht 1971,98-99), lehetsges, hogy az
ltala hasznlt, archaikusnak tartott szavak a korabeli beszlt nyelv szksz
lethez tartoztak. Az ugyanis, hogy Cicero s Caesar nem hasznlta ket, mg
nem jelenti azt, hogy ezek a szavak archaizmusok voltak. Fronto rendkvl
nagyra rtkeli Sallustius stlust, s Fronto legfbb trekvse ppen az volt,
hogy a rgi kltk s rk ltal hasznlt olyan kznyelvi szavakat, amelyeket
az analgia kpviseli kirekesztettek a Kr. e. 1. szzadban az irodalmi nyelv
bl, visszahozzk az irodalmi nyelvbe, s ltaluk felfrisstsk azt. Elkpzelhe
t teht, hogy Sallustius archaizmusai ugyanolyanok, mint Catullusi: azrt
tartottk archaizmusoknak ket, mert a korabeli irodalmi nyelvben mshol
nem fordultak el. Pedig valjban arrl volt sz, hogy az lnyelvben hasz
nltk, csak az irodalmi nyelvben nem illett alkalmazni ket. Sallustius mvei
a ks csszrkorban rendkvl olvasottak s npszerek voltak, s ez is azt sej
teti, hogy nem reztk ket rgiesnek. E. Wlfflin a beszlt nyelv bizonyos
nyomait is felttelezte Sallustiusnl.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: A. W. Ahlberg - A. Kurfess: C. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha,
Fragmenta ampliora. Leipzig, Teubner, 1968.
A. Kurfess: Appendix Sallustiana. I.II. Leipzig, 1962.
B. Maurenbrecher: Historiarum fragmenta. I.II. Leipzig, 1891, 1893.
C . Sallusti Crispi De coniuratione Catilinae et De bello Jugurthino. Magyarzta Holub
M. Budapest, 1892.
Sallustius, De coniuratione Catilinae. Auctores Latini XII. Bevezetssel s jegyzetek
kel elltta Makk F. s Tar Ibolya. Budapest, 1970.
E. Wlfflin: Bemerkungen ber das Vulgrlatein. Philologus 34 (1876) 137-165.
Cserp J.: Caius Sallustius Crispus sszes munki. Budapest, 1910.

284

Marti E.: A II Sallustius-levl s Cicero. Antik Tanulmnyok 5 (1958) 45-57.


R. G. M. Nisbet: The Invectiva in Ciceronem and Epistula Secunda of Pseudo-Sallust.
JRS 48 (1958) 30-32.
R. Syme: Sallust. Berkeley, 1964.
K. Bchner: Das Verum in der historischen Darstellung des Sallust. In: Studien zur
rmischen Literatur. VI Wiesbaden, 112-137.
Sz. L. Utcsenko: A rmai trtnetrs fejldsnek nhny tendencija. In: Vlogatott
tanulmnyok az kori irodalomrl. Debrecen, 1971, 58-73.
C. Sallustius Crispus: Bellum Iugurthinum. Erlutert und mit einer Einleitung verse
hen von E. Koestermann. Heidelberg, 1971.
M. von Albrecht: Meister rmischer Prosa. Heidelberg, 1971.
A. La Penna: Sallustio e la rivoluzione romana. Milano, 19733.
C. Sallustius Crispus: De Catilinae coniuratione. Kommentiert von K. Vretska. 1-2.
Heidelberg, 1976.
V. Pschl: Sallustius Catilinjnak bevezetshez. In: Latin przark, Budapest,
1976, 43-57.
C. Sallustius Crispus: Bellum Catilinae. A commentary by P. McGushin. Lugduni
Batavorum, 1977.
Sallust. (Tanulmnyktet.) Herausgegeben von V. Pschl. Darmstadt, 1981.
K. Bchner: Sallust. Heidelberg, 1982.
Adamik T.: Flagitia Christianorum. Theologiai Szemle 36 (1993) 66-70.
Adamik T.: Der Stil Sallusts: archaisch, poetisch oder umgangssprachlich? Acta
Classica Univ. Scient. Debrecen, 32 (1996) 3-11.
C. Sallustius Crispus sszes mvei. Fordtotta Kurcz gnes. Budapest, 1978.

285

IX. Az Augustus-kori irodalom

1. Az augustusi kor sajtos jellege


Az augustusi kor irodalmt a rmai kltszet aranykornak szoktk nevezni,
amely Kr. e. 43-tl, Cicero halltl Kr. u. 14-ig, Augustus hallig tart. Iulius
Caesar nvrnek a lenya, Atia s gazdag lovagrend frje,Gaius Octavius
hzassgbl szletett az ifj Octavianus, aki 49-ben vette fel a frfitgt,
48-ban a pontifexek kz vlasztottk, s akit Caesar vgrendeletben rks
v tett s adoptlt, s ennek kvetkeztben senatusi hatrozattal patrciusi rang
ra emelkedett. Caesar a 44. vre tervezett parthus hadjratban a lovassg
parancsnokaknt (magister equitum) kvnta alkalmazni, ezrt 45-ben M.
Agrippval s Q. Salvidius Rufusszal egytt elrekldte Apollniba. Itt rte
a nagybtyja hallnak hre, s itt tudta meg, hogy Caesar t tette meg rks
v: gyorsan visszatrt Rmba, hogy tvegye rksgt.
Az ifj Gaius Iulius Octavianus elbb Antoniusszal szvetkezett a senatus
ellen, majd a senatusszal Antonius ellen. Kzben Antonius segtsgvel
bosszt llt atyja gyilkosain Philippinl 42-ben, s legyzte Sextus Pompeiust
(36-ban). Kr. e. 31-ben az Actium melletti tengeri tkzetben megverte Anto
niust s a vele szvetkez Kleoptrt, s mg ugyanebben az vben mint con
sul megkezdte a kztrsasg visszalltst. 27-ben lemondott dikttori ha
talmrl, s az llam kormnyzst visszaadta a senatusnak, amelytl hlbl
megkapta az Augustus cmet. Mindez azt jelenti, hogy Augustus formailag
nem szaktott a kztrsasgi llamformval s annak intzmnyeivel, hanem
velk prhuzamosan, azok fltt ltrehozta a princeps hatalmt, az auctoritas
principist, ami annyit tesz, hogy jogilag egyenl volt a tbbi rmai senatorral,
de rdemei s az ezek ltal szerzett tekintlye folytn azok fl emelkedett,
vagy ahogyan maga fogalmaz a Monumentum Ancyranumbun: auctoritate
omnibus praestiti (34) - tekintlyben mindenkit megelztem. Augustus te
ht a principatus intzmnynek keretein bell ltszlag visszalltotta a kztrsasgi rendet s ernyeket: az apa hatalmt a csaldban, a rabszolgatartt
rabszolgi fltt s Rmt a vilg fltt. Ekzben azonban gondosan gyelt
286

arra, hogy sajt felgyelete al vonjon mindent: a fontosabb tisztsgek meg


hosszabbtsval vagy megismtlsvel (prorogatio, iteratio) lehetv tette,
hogy eszmihez h emberei tovbb tisztsgkben maradhassanak, a provin
cik egy rszt pedig legatusai rvn kormnyozta. Tekintlynek fontos ele
mt kpezte az imperium proconsulare s az imperium consulare megtartsa,
az elbbi a hadsereg fparancsnoksgt, az utbbi a Rma vrosa fltti ha
talmat biztostotta szmra, a tribunicia potestas pedig szemlyt szentt s
srthetetlenn tette. Azonban mindezeket a tisztsgeket hangslyozottan ide
iglenesen viselte, nem pedig letre szlan, s ezzel elkerlte azt a veszlyt,
amely az rks dikttor Caesart elsodorta, ugyanakkor vilgosan kifeje
zsre juttatta, hogy hatalmnak alapja a puszta tekintly: az auctoritas.
E nagy v s hossz tvra tervezett politikai folyamatban nagy szerepet jt
szott a politikai propaganda. Octavianus felhasznlta azt a rmai hagyomnyt,
hogy egyes nagy nemzetsgek s csaldok igyekeztek terjeszteni az llam r
dekben tett erfesztseik s eredmnyeik hrt; tetteinek trvnyessgt s
az llam javra gyakorolt pozitv hatst kezdettl fogva a kzvlemny tudo
msra hozatta, s azokat a maiestas rei publicaeve\, az llam fensgvel azo
nostotta. A hatalom megszerzsnek hossz folyamatban elszr Caesar
hallt kvnta megbosszulni, amire a pietas, a fii ktelessg indtotta. Majd
a Sextus Pompeius s az Antonius elleni harcban az itliai hagyomnyok s a
trsadalmi rend vdelmt tzte zszlajra: a bke helyrelltst s fenntart
st, a kztrsasgi rend visszalltst s megszilrdtst frei publica restitu
ta ). A kztrsasgi tradcik feleleventsnek s fenntartsnak hangslyoz
sval sajt hatalmi trekvseit leplezte. Vgrendeletnek tekinthet szmad
sban, a mr idzett Monumentum Ancyranumban (Res gestae divi Augusti)
knosan gyel arra, hogy a hagyomnyos kztrsasgi llamforma folytonos
sgt s sajt helyzetnek trvnyessgt hangslyozza. Az igazsghoz tarto
zik azonban az, hogy amit propagandjban Rmnak grt, azt igyekezett
meg is valstani, ami szinte egyedlll tny a vilgtrtnelemben. Az ltala
bevezetett principatus llamforma utdai keze alatt kendzetlen katonai mo
narchiv, azaz csszrsgg vlt, amelyben a birodalom els embere, a cs
szr, olykor korltlan hatalommal rendelkezett alattvali fltt.
Augustus klpolitikjban kt korszakot lehet megklnbztetni: Kr. e.
27-tl Kr. u. 6-ig a nyugati terleteken hdtott, Keleten pedig diplomcij
val rt el sikereket. Kr. u. 6-tl 14-ig a meghdtott terletek vdelme s
romanizcija llt klpolitikai trekvseinek kzppontjban. A Pireneusi
flszigetet meghdtotta, de Cantabria laki folytonosan lzadoztak; 26-ban
287

maga Augustus volt knytelen ellenk vonulni, de csak Agrippnak sikerlt


vgleg lecsendestenie ket Kr. e. 19-ben. Kr. e. 16-tl a Duna-menti terlete
ket vetette al Rmnak, s a lzong pannonokat leverte Kr. e. 10-ben, majd
a thrkok fltti vdnksgt is megszilrdtotta. A meghdtott terleteken
ltrehozta Moesia provincit, Kr. u. 5-ben pedig Germania provincit. Nagy
fjdalmat okozott neki Varus veresge s hrom lgijnak pusztulsa a teutoburgi tkzetben, Kr. u. 9-ben.
Augustus alapvet jelentsgnek tekintette a rgi j erklcsk feljtst.
Ennek rdekben Kr. e. 18-17-ben szigor trvnyeket hozott: a lex Iulia de
adulteriis a hzassgtrst bntettnek minstette, a lex Iulia de maritandis or
dinibus a hzassgot szinte ktelezv tette, s a hzas embereknek jelents
privilgiumokat helyezett kiltsba. A lex sumptuaria a fnyzst volt hivat
va visszaszortani. A senatori rend csaldok tagjainak megtiltotta, hogy fel
szabadtott csaldokba behzasodjanak. Kr. u. 9-ben bocstotta ki a lex Papia
Poppaea nven ismert hres trvnyt, amely rszben enyhtette a lex Iulia de
maritandis ordinibus szigort, rszben pedig a hrom gyermekkel rendelkez
csaldoknak fontos privilgiumokat biztostott, a ius trium liberorumot. E tr
vnyekre a Monumentum Ancyranumban gy utal: A kezdemnyezsemre
hozott j trvnyekkel seinknek sok olyan plds erklcst feljtottam,
amelyek a mi korunkban mr feledsbe merltek, s magam is sok kvetsre
mlt pldt hagytam az utkorra (8).
Politikai sikereit rszben szerencss kultrpolitikjnak is ksznhette. Ko
rn flismerte az irodalom s a mvszetek szerept eszminek terjeszts
ben. Mveliket figyelemre mltatta: rszt vett felolvassaikon, meghvta
ket udvarba, anyagi fggetlensget biztostott szmukra: ezltal az irodalom
s mvszet trsadalmi megbecslst is a korbbinl jval magasabb szintre
emelte Rmban. Szerencss kzzel tudta kivlasztani az igazi tehetsgeket.
Ehhez taln hozzsegtette az a krlmny, hogy maga is alapos irodalmi,
retorikai s filozfiai mveltsggel rendelkezett. Grg filozfira Areios ok
tatta, retorikra pedig a pergamoni Apollodros. Fiatalabb korban maga is
mvelte a kltszetet: Sicilia cmen rt egy klti mvet hexameterekben,
a frdben rt szabados hangvtel epigrammibl mg Martialis is idz (11,
20). Aiax cmen egy tragdia rsba fogott, de mivel lassan haladt elre a
munklatokkal, vgl elunta, s az elkszlt rszt megsemmistette. (,Aicuca
spongyba dlt - mondta bartainak.) De rt emlkiratokat s sznoki besz
deket is, amelyek vilgos egyszersgkkel tntek ki: v. Suetonius, Augus
tus, 84-86. Ugyanez a gondossg s vilgossg figyelhet meg a halla eltt
288

ksztett szmvetsben, a Monumentum Ancyranumban. is, amelyben sajt


tetteirl, tovbb a birodalom katonai s pnzgyi helyzetrl ksztett pontos
beszmolt.
Sikeresnek mutatkozott kzvetlen munkatrsai megvlasztsban is, akik
mind a politikai, mind a mvszeti let irnytsban segtettk. Marcus
Valerius Messala Corvinus (Kr. e. 64 - Kr. u. 8) egytt tanult Athnban
Horatiusszal s Cicero fival. Philippinl mg Brutus s Cassius seregben
harcolt, majd tment Antoniushoz, vgl pedig Octavianushoz. Elssorban
katona volt, s hadvezrknt harcolt Keleten s Galliban. 27-ben triumfust is
tarthatott. Quintilianus s Suetonius szerint trtneti elbeszlseket, latin s
grg verseket rt, rtekezett a hang hasznlatrl, s mint sznok az elegancia
s a nyelvi tisztasg pldakpv vlt. A korabeli irodalmi let gazdagods
hoz nagymrtkben hozzjrult azzal, hogy irodalmi szalonjban a szubjektv
szerelmi elgia tbb kltjt maga kr gyjttte, s tekintlyvel plyjukat
egyengette.
Gaius Asinius Pollio (Kr. e. 76 - Kr. u. 4) praetorknt Caesart tmogatta,
majd Antoniushoz csatlakozott. 41-ben Gallia Cisalpinban taln mentes
tette Vergilius birtokt a kisajttstl, 40-ben consul lett, majd illyriai gyzel
me miatt triumfusban rszeslt 39-ben. Ezutn visszavonult a politikai lettl,
mert nem akart rszt vllalni Antonius s Octavianus viszlyban. Nagy tekin
tlyt megrizve fontos szerepet jtszott a korabeli szellemi letben: hozta
divatba Rmban a nyilvnos felolvassokat, s alaptotta az els nyilvnos
knyvtrat. Tehetsges r s klt is volt: tragdikat, beszdeket s trtne
ti mveket rt, s szigor kritikus hrben llt: Cicert, Caesart, Sallustiust s
Liviust egyarnt kritizlta.
Gaius Cilnius Maecenas (Kr. e. 74-64 kztt - Kr. e. 8) etruszk fejedelmi
csaldbl szrmazott. Mvelt, finom modor diplomataknt kzremkdtt
a brundisiumi bkektsben Antonius s Octavianus kztt (Kr. e. 40). Az
actiumi csata utn is visszavonult a politikai letbl s mint patronus fontos
szerepet tlttt be az irodalmi let irnytsban. Maga is klt volt, de ennl
is fontosabb, hogy irodalmi krben olyan kltk kaptak tmogatst, mint
Vergilius, Horatius, Varius, Propertius s msok.
Maecenas s kre kt fronton is harcolt az j, az augustusi kor ideolgij
nak s mvszi eszminek megfelel kltszetrt: egyrszt a neterikusok
utnzival, msrszt az archaizlok irnyzatval. Az j nagy s fensges t
mk j stlust ignyeltek. A neterikus eszttika nem volt alkalmas a nagy k
zssgi tmk s a mly erklcsi krdsek, a hazafias ptosz kifejezsre, mert

289

az egyn lelknek rezdlseire sszpontostott. De ugyanez elmondhat a hel


lenisztikus grg kltszetrl is, amely tudatosan hatrolta el magt a nagy
tmktl s a nagy mfajoktl. Ezrt Maecenas krnek klti a klasszikus g
rg irodalomhoz fordultak mintkrt, de a neterikus kltszet formai ignyes
sgt is megriztk, tvzve azt az archaikus latin kltszet nemes ptoszval
s formai vvmnyaival. Horatius a Szatrk I. knyvnek utols darabjban
lerja, hogy Kr. e. 35 tjn Maecenas krnek klti milyen mfajokban tev
kenykedtek: Fundanius komdit, Pollio tragdit, Varius eposzt, Vergilius
eklogkat, Horatius pedig szatrkat rt (10, 42-45). Nhny v mltn azon
ban vltozik e kp: Vergilius 29-ben a Georgict adja ki. Ugyanebben az v
ben Octavianus triumfusa alkalmbl Varius Thyestes c. tragdijt hozzk
sznre, 23-ban pedig Horatius jelentkezik dinak 1-3. knyvvel. E klti
mvekben az j kort vdelmezik, s annak ideolgijt hirdetik. Joggal merl
fel a krds: mennyire udvari ez a kltszet? Biztos, hogy a princeps inspirl
ta e mveket, s sok tekintetben az dicssgt is hirdettk. De az is biztos,
hogy Horatius s Vergilius hitt Augustus kldetsben, s kltszetk rvn
munkatrsainak hittk magukat, egy eddig ismeretlen mltsg birtokosainak:
vaeseknek, akiknek tevkenysge a trsadalmi letben ugyanolyan fontos,
mint az llamfrfiak s hadvezrek. E kltszet ugyanolyan, mint a kora
beli szobrszat s ptszet: harmnit sugroz. A vilgossgot bjjal kapcsol
ja ssze, a termszetessget mltsggal, az ignyes formai mvessget pedig
nagy s szp gondolatokkal.

2. Vergilius lete
Publius Vergilius Mar Kr. e. 70. oktber 15-n szletett a Mantua melletti
Andesben, szak-Itliban. Az itliai tjhoz val ktdse, szeretete hatro
zottan rnyomta blyegt kltszetre, s ebbl azt sejthetjk, hogy a kultra s
a termszet egysgbe fondott nla, s ennek az egysgnek trzse gyakran
forrsa lehetett klti ihletettsgnek. A Donatus-Suetonius-letrajz szerint
egyszer szlktl szrmazott. Apja fazekasbl vagy napszmosbl kzdtte
tel magt kisbirtokoss s mhtenysztv. A frfitga felvtelig, azaz tizen
t ves korig Cremonban lt, majd tanulmnyai folytatsa vgett
Mediolanumba, Rmba, vgl pedig Npolyba ment. Szleit mr felntt ko
rban vesztette el. rdekes adatot rztt meg erre vonatkozan a Catalepton

290

8. darabja, amelybl kiderl, hogy a 41-40 krl bekvetkez fldoszts ide


jn, amikor arra knyszerlt, hogy elhagyja csaldi birtokt, Seirn villjban
tallt menedket apjval egytt, teht apja ebben az idben mg lt. Kt des
testvre kzl Silo mg kisgyermekknt, Flaccus pedig felnttknt halt meg.
Igen fontos adata a Donatus-Suetonius-v/nak annak hangslyozsa, hogy
Vergilius klti tehetsge korn jelentkezett: Mr mint gyermek a kltszet
re lvn elhivatva, Ballistrl, az iskolamesterrl, akit hrhedt rablsairt
megkveztek, ezt a disztichont rta:
Khegy rejti el itt Ballistt srba temetve,
Jrj, utaz, bkn, nappal is, jszaka is.

Azutn tizenhat ves korban megrta az Aprsgokat (Catalepton), a Priapusi kltemnyekei, az Epigrammkat, az tkokat (Dirae), a Sirly t (Ciris),
majd a Sznyogot (Culex) (17; fordtotta Ritok Zs.). Valban elkpzelhe
tetlen, hogy Vergilius klti tevkenysge a Bucolicval kezddtt volna,
harmincves kora tjn. Nincs okunk teht arra, hogy az letrajz ezen adatait
ktsgbe vonjuk. Ebbl viszont az kvetkezik, hogy a bukolikus kltszetet
kezd Vergilius mgtt mr komoly klti letm hzdott meg, amelynek
meghatroz jellegt a neterikus kltszethez, elssorban a Catullushoz
val ktdsben ragadhatjuk meg. Maga a fiatal Vergilius is rezhette ezt, s
hinyolhatta klti termsben az eredetisget, s ez a hinyrzet alkoti vl
sgba sodorhatta. Taln ennek a vlsgnak a dokumentuma a Catalepton 5.
darabja, amelyben bcst mond eddigi letnek, s Seirnhoz utazva annak
epikureus iskoljban keres nyugalmat, htrahagyva mindent, mg taln a
kltszetet is:
Mi vsznainkat boldog rvbe fordtjuk,
Siro, a nagy tuds tanra szomjazva,
gondok nygtl letnk ekpp vjuk.
Eredjetek ti is Mzsk, elg immr.
des Mzsk (hiszen megvallom szintn,
des volt kzietek), de mr irtblm
ritkbban s szemrmesen keresstek!
(5, 7-14; fordtotta Szab K.)

291

Mindez 45 krl trtnhetett: ez idtl Npolyban Seirn epikureus tanait


hallgatta, s olyan kzeli kapcsolatba kerlt mestervel, hogy annak halla
utn, 42 tjn megszerezte villjt, s ott lelt menedket a fldosztst kvet
viharos idkben.
A philippi csata eltt ugyanis a triumvirek fldet grtek veternjaiknak, s a
gyztes csata utn a veternok kveteltk az gret bevltst. 41 els hnap
jaiban Cremona hatra is a kiosztand fldek listjra kerlt. Az szak-itliai
fldek kiosztsra rendelt hrmas bizottsg tagjaiv a triumvirek Asinius
Pollit, Alfenus Varast s Cornelius Gallust, a kltt neveztk ki. Felttelez
het, hogy Vergilius birtoka ktszer is veszlybe kerlt, elszr Asinius Pollio
tevkenysge alatt, 41-ben, msodszor pedig Varas alatt 40-ben. 41-ben
Mantua birtokosainak mg csak adt kellett fizetnik, s PoUio kzbenjrsra
ez all mentestettk Vergiliust. A kvetkez vben azonban Alfenus Varas
alatt Mantua hatrt is kiosztottk, s ekkor a klt birtoka is veszlybe kerlt,
taln egy idre el is vettk, m Cornelius Gallus tancsra Vergilius Rmba
ment, s ott valamikppen Octavianus kzremkdsvel kieszkzlhette,
hogy visszakapja atyai rksgt: ezen viszontagsgok visszhangja rzdik az
1. s 9. eklogban.
Nhny v utn, megrz j lmnyek hatsa alatt, 42 tjn Vergilius j
mfajba kezd, a Theokritostl megteremtett psztorkltszet mfajt jtja
fel, s ezzel mintegy tudatosan is elhatrolja magt a neterikus hagyomnyok
tl. E mfajban 42 s 39 kztt, vagy esetleg 35 kztt tz kltemnyt csiszol
ki vgleges formban, s ezeket mint vlogatott verseket (eclogae) adja ki.
A 35. v mint az eklogk lezrsnak ve azrt merl fel, mert Horatius - mint
lttuk - az 1, 10. szatrjban Vergiliust mint eklogakltt emlti. Az eklogk
egyes darabjaibl kitnik, hogy ez idben a fiatal klt barti kre mr elg
g kiterjedt volt: Asinius Pollio, Cornelius Gallus, Alfenus Varas, Cinna, s
taln magval a fiatal Octavianusszal is kapcsolatba kerlt, ha az 1. ekloga
deust vele azonostjuk.
A harmincas vek kzepe tjn kezdhetett bele nagy tantkltemnynek,
a Georgicnak rsba, amelyet 29-ben publiklt. E mbl vilgosan kitetszik,
hogy ez idben Maecenas barti krhez tartozik: e mvben emlti elszr
a nagy prtfog nevt (1, 2; 2, 41; 3, 41; 4, 2), mgpedig dicsrettel. St a
2. knyvben mint ihletjt magasztalja, a 3.-ban pedig gy, mint akinek
parancsra rja e mvet: tua, Maecenas, haud mollia iussa (41). De ha lehet,
mg Maecenasnl is kiemelkedbb helyet kap e mben Octavianus Caesar
(1, 25, 503; 2, 170; 3, 16, 47, 48; 4, 560). Egyrszt felemlegeti Octavianus
292

nagy tetteit, msrszt jra s jra sejtetni engedi isteni mivoltt, aki ilyen
minsgben is ihletnek egyik forrsa:
Vgre te jjj, Caesar, akirl nem tudjuk elre,
Mily tisztsgre kerlsz a halltalanok seregben:
Vrosok re leszel- mezeink ura- szles e fldn
Mint termsszerzt vagy mint az id fejedelmt
ld-e a np, ha felltd anyd mirtuszkoszorjt?
(1, 24-28; fordtotta Lakatos I.)

Mint a 4. knyv zrrszbl kiderl, a Georgica rsnak idejn a klt


mr Npolyban lt, s ott rta e mvt (563-564).
Nyugodt llekkel llthatjuk, hogy a Bucolica s a Georgica tmi kzel
llhattak a klt szvhez, zsigereiben hordozhatta az e mvekben elnk tru
l termszet szkszlett s kpeit. De elmondhat-e ugyanez az eposzrl,
amelynek centrlis tmja a harc s a hall, a legnagyobb emberi tragdik
szemlletes brzolsa? Tragikus letrzs biztosan sokszor elfogta mr az
Eklogkban is (pldul az 1., 5., 9.-ben), annak ellenre, hogy Horatius tehet
sgt lgynak s szellemesnek mondja (Szatrk 1, 10, 44). A DonatusSuetonius-letrajz szerint gyenge egszsg ember volt, aki kerlte a nyil
vnossgot, pldul ha Rmban flismertk s bmultk az utcn, a kutat
szemek ell valamelyik hzba szktt. Brsg eltt pertrgyalson ssze
vissza egyszer szerepelt s tbbszr nem is, ugyanis Melissus lltsa szerint
a beszdben igen lass volt, s szinte a mveletlen ember benyomst keltet
te (13; fordtotta Ritok Zs.). Mindez azt sejteti, hogy hajlamos volt a melanklira, a szomorsgra, s rzkeny lelkt gyakran megrintette az elmls
tragdija.
Utols nagy mvn, az Aeneise.n 11 vig dolgozott, s a vgleges revzi
eltt meg akarta ltogatni eposznak grg sznhelyeit, s Augustus trsasg
ban el is utazott, azonban tkzben megbetegedett; flbeszaktottk az uta
zst, visszafordultak, de mieltt Brundisiumba rtek volna, Vergilius meghalt
(Kr. e. 19. szeptember 21-n). A beteg klt vgrendeletben meghagyta,
hogy az ltala befejezetlennek tekintett Aeneist gessk el. Augustus azonban
megtiltotta vgakaratnak teljestst, s az eposzt abban az llapotban,
amelyben volt, Variusszal s Tuccval kiadatta: mg a flsorokat sem enged
te kiegszteni.
293

Vergilius egsz lete a polgrhbork vrzivataros vtizedeivel esett egy


be, s ezrt rthet, ha szintn nagyra rtkelte Augustus Octavianus bke
teremt uralmt. Octavianus tevkenysgt elejtl kezdve vgigksrhette, s
az a tisztelet, amely a Georgicban kifejezsre jut Octavianus Caesar irnt,
mg csak fokozdik az Aeneisben Octavianus Augustus irnt; v. 6, 791 skk.,
8, 678 skk.

3. Ifjkori mvek (Appendix Vergiliana)


Mint fentebb lttuk, a Donatus-Suetonius-letrajz szerint Vergilius igen korn
kezdte klti tevkenysgt. Mivel maga Vergilius nem hivatkozik ifjkor
nak klti termsre, s az letrajz ltal emltett s a Vergilius neve alatt rnk
hagyomnyozott versek keletkezsi ideje, st egyiknek-msiknak vergiliusi
szerzsge is vitatott, ezrt a kiadk e mveket az Appendix Vergiliana cmen
szoktk kzlni Scaliger ta (1573), amely a kvetkez mveket tartalmazza:
Culex (Sznyog) 414 hexameterbl ll epyllion: A dli lmt alv psztort
egy kgy meg akarja mami, m egy sznyog ppen megcspi, s ezzel felb
reszti a psztort, aki termszetesen lecsapja a sznyogot, annak lelke pedig j
jel megjelenik a psztornak lmban s szemrehnyst tesz neki. Szerzsge
s keletkezsnek ideje krdses. Ciris (Tengeri madr) 541 hexametert kite
v epyllion, amelyet szerzje Messala Corvinusnak ajnl. Nisus kirly lenya,
Scylla beleszeret a szlvrost, Megart ostroml Mins kirlyba, s atyja fe
jrl levgja s Minosnak adja azt a hajfrtt, amelytl a vros sorsa fgg.
Mins elfogadja a leny rulst, szerelmt azonban nem, s a leny Cirissz,
atyja pedig tengeri sass vltozik. A kutats jelenlegi llsa szerint nem Ver
gilius a szerzje. A Copa (A fogadsn) 38 sorbl ll, disztichonban rt vers,
amely formja s ledr hangvtele alapjn az elgia mfajba sorolhat. Ver
giliusi szerzsge vitatott. A Moretum (Falusi tek) 124 hexameterbl ll kl
temnyben egy paraszt reggeli tevkenysgt, majd a moretum nev itliai tel
elksztst rja le. Befejezve a sajtbl s klnfle zldsgekbl ll tel el
ksztsnek munkafolyamatait, a paraszt kimegy szntani. E kltemny ver
giliusi szerzsge is krdses. A Catalepton (Aprsgok) 14 (illetve kiad
soktl fggen 17) hosszabb, rvidebb vers disztichonban s jambusban.
A neterikus kltk, elssorban Catullus hatsa meghatroz bennk. Az 5. s
8. verset biztosan Vergilius rta, de lehet, hogy a tbbit is. A gyjtemnyt le
zr 14. vers, amelyet az sszellt rt, Vergiliusnak tulajdontja valamennyit:
294

Hesiodust ki fellmlta s Syracusa szlttt,


s versnl nem volt szebb a homrusi m:
Itt van ez isteni klt els zsenge ktetje,
s mg suta Calliope sokszin verseiben.
(Fordtotta Szab K.)

Az Aetna (Etna, szicliai tzhny) 646 hexameterbl ll tantkltemny,


valsznleg a Kr. u. 1. szzadbl. A Dirae (tkok) 183 hexametert kitev
kltemny, amelynek els fele (a 103. sorig) a birtok elvesztst siratja, a m
sodik fele pedig egy Lydia nev hlgy irnti szerelemrl szl. Ezrt e rszt k
ln kltemnyknt is szoktk kzlni. Maecenas (Elgia Maecenashoz) 178
sorbl ll, disztichonban rt elgia. Valsznleg Maecenas halla utn kelet
kezett.
A Donatus-Suetonius-letrajz szerint a beteg klt azzal a meghagyssal
adta t rsait Variusnak s Tuccnak, hogy ne adjanak ki semmit abbl, amit
maga nem adott ki (ne quid ederent, quod non a se editum esset 157-158),
ez az oka annak, hogy az Appendix Vergiliana darabjaival kapcsolatban min
den bizonytalan. Ez lehet az oka annak is, hogy srversben, amely npolyi
sremlkt kestette, nem utal ifjkori mveire, hanem csak a hrom nagy
mre: az Eklogkra, a Georgicra s az Aeneisre.
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope; cecini pascua, rura, duces.
Mantua szlt engem, calaber ragadott el rkre.
Npoly vd. Zengtem rtet, ekt, hadakat.

4. Eklogk
Az ekloga sz eredetileg szemelvnyt, vlogatott verset jelentett, s ebben az
rtelemben hasznlta Vergilius is, amikor psztorkltemnyeibl (bucolica;
bukolos grgl annyi, mint psztor) tz darabot kivlasztott s kiadott.
A psztorkltszet mfajt a szicliai szrmazs grg Theokritos teremtette
meg, aki az e mfajban alkotott kltemnyeit eidyllionnak, idillnek nevezte el.
Theokritos a knyvtrrl s tudomnyrl hres Alexandriban tevkenyke

295

dett, igazi vilgpolgr volt. Idilljeiben azonban a vrosi krnyezetbl kiemelt


hseit a szicliai legelk psztorai kz helyezi, st azokkal azonostja ket.
A psztori krnyezet s a psztori letmd szolgltatja a keretet s a formt
verseinek: psztorai beszlgetnek, versengenek egymssal, ezrt fontos nla a
prbeszdes forma. Psztorai olyan neveket viselnek, mint Korydn, Damoitas, Daphnis, s olyan nev kedvesekrt epedeznek, mint Amaryllis, Galatea
stb. Ebben az idealizlt krnyezetben bks egyetrtsben l nvny s llat,
ember s tj a szerelem mindent megszpt fnyben. Theokritos ezt az b
rndvilgot hagyta az utkorra. Vergilius sok mindent tvesz tle: a mfajt,
a helysznt, a psztorok neveit, de soraibl kirezzk, hogy ez a theokritosi
lomvilg mr veszlybe kerlt.
Vergilius bszkn jelenti ki, hogy a latin irodalomban elsknt mvelte a
theokritosi psztorkltszetet. Valban, a neterikusok csak ppen rintettk
Theokritos kltszett, pldul elkpzelhet, hogy a Catullus 64. carmenjnek
egy rszben tallhat refrn Theokritos 1. idillje hatsra keletkezett. A ne
terikusok azonban az urbnus kltt rtkeltk Theokritosban, Vergilius vi
szont ppen a psztori, falusi tematikt.
Prima Syracosio dignata est ludere versu
nostra neque erubuit silvas habitare Thalia.
, ki syrcsaei zent lantjn legelszr
Csalt ki, csalitban nem szgyelt soha lakni Thalim.
(6, 1-2; fordtotta Lakatos I.)

Msodik eklogja a legkorbbiak kzl val, s ersen ktdik Theokritos


11. idilljhez. Corydon, aki remnytelenl szerelmes urnak kedvesbe,
Alexisbe, gy dicsekszik:
despectus tibi sum, ne qui sim quaeris, Alexi,
quam dives pecoris, nivei quam lactis abundans.
Mille meae Siculis errant in montibus agnae;
lac mihi non aestate novum, non frigore defit.
Mit se trdsz velem, s ki vagyok, nem krded, Alexis,
Nem, mily ds ez a nyj, hszn tejjel hogyan ellt

296

S hogy siculus hegyeken vagy ezer brnyom is dng;


Nyr van avagy tl: friss tejnek hjt nem is rzem!
(2, 19-22; fordtotta Lakatos I.)
Theokritos 11. idilljben Polyphmos gy dicsekszik:
mde ezer birkt hajtok ki legelni naponta,
s legsrbb tejet n iszom, n fejek itt a vidken!
Nem vagyok n hjval a sajtnak nyri melegben,
tli viharban sem; sznltig telt a csernyem!
(34-37; fordtotta Kernyi Grcia)

Csakhogy a Galatert shajtoz Polyphmos Theokritos brzolsban


gazdag paraszt. Corydon pedig valjban szegny rabszolga. A Theokritosnl
valsgosan idelisnak tn vilg Vergiliusnl felfeslik: a valsg valamely
tnyezje mindig zavart kelt. Vergilius teht tudatosan versengett Theokritosszal: sok mindent tvett tle, s az tvett elemekbl j klti vilgot terem
tett, amelyben az lom s valsg folytonosan tjtszik egymsba: a szicliai,
arkadiai tjrl lpten-nyomon kiderl, hogy szak-itliai.
Msik sajtos vonsa Vergilius eklogaknyvnek abban rejlik, hogy tuda
tos varicin alapul szerves egysget alkot (J. Perret, 1965). A prbeszdes
forma (1., 3., 5 7., 8., 9) vltakozik az elbeszlvel (2., 4., 6., 10), a rmai te
matika (1., 4., 6., 9., 10) a theokritosival (2., 3., 5., 7., 8). Bizonyos szimmet
ria hatrozottan megfigyelhet a ktetben: az 1. ekloga a 9.-kel, a 2. a 8.-kai,
a 3. a 7.-kel, a 4. a 6,-kal, az 5. pedig a 10.-kel hozhat tematikus kapcsolatba.
1. s 9.: Tityrusnak megmarad a fldje, Meliboeusnak s Menalcasnak el
kell hagynia szlfldjt.
2. s 8.: A szerelmi drma nem jobb, mint a politikai: mindkett sok-sok fj
dalom forrsa.
3. s 7.: A szerelem csak rgy az neklsre, a verselsre: a kltszet gy
nyre s hatalma.
4. s 6.: Vilgok keletkezse: a termszetes s termszetfltti vilg vi
szonya.
5. s 10.: Daphnis halla - Gallus dicsrete.
Ugyanakkor az Eklogk knyve kt rszre is oszlik. Az 5. ekloga vge fel
ugyanis a klt idz a 2. s a 3. eklogbl:
297

Hac te nos fragili donabimus ante cicuta:


Haec nos formosum Corydon ardebat Alexin,
haec eadem docuit cuiumpecus- an Meliboei?
Gyenge brk-fuvolm inkbb te fogadd el; az nek;
Lngol a bjos Alexis utn Corydn - vele kszlt,
Mint e dal is: Ki e nyj gazdja, felelj, Meliboeus?
(5, 85-87; fordtotta Lakatos I.)

W. V. Clausen hangslyozza, hogy Vergilius ezzel az idzssel mint egy kdencival kiemeli, hogy itt vget r a knyv els fele (1990> 14. skk.), amely
420 sort tartalmaz (15. ekloga), a msodik fele pedig 410 sort (610. ekloga).
E szimmetrit ersti, hogy a kt leghosszabb ekloga, a 3. (111 sor) s a 8. (110
sor) az els, illetve a msodik rsz kzepn foglal helyet, s mindkettbe be van
kelve egy nyolc soros patrnusi dicsret: 3, 84-91 (Pollio), 8, 6-13 (Pollio,
vagy Bowersock szerint Octavianus, s vele kapcsolatban a klt a 35-s ese
mnyekre utal, s ez is azt javallja, hogy Vergilius 35-ben adta ki az Eklogk
knyvt).
Az Eklogk knyvvel Vergilius j korszakot nyit a rmai irodalomban:
a kltszet aranykort. Klti lomvilgt aranykori kpzetek (a 4. ekloga
jslatai, a mvels nlkl megjul termszet: az erdk, ligetek, a vadvirg
ok; a folykat megllt, hegyeket mozgat s vadakat szeldt kltszet s
dal), teljesletlen szerelmek s nagy vesztesgek elrzete teszik dess s
szomorv, egyetemess s szemlyess. A kortrs Augustus-kori kltk sz
mra e knyv modellrtkv vlt: Horatius Szatrinak, valamint Tibullus
Elgi inak els knyve egyarnt 10 verset foglal magban: mindkt klt k
teleznek rezte a vergiliusi minta kvetst.

5. A Georgica
A Georgica (A fldmvels) c. tankltemnyvel Vergilius kilp az eklogk
lomvilgbl a korabeli Itlia valsgos vilgba. Ennek ellenre idealizlt
ez a vilg, mert a klt nem kziknyvet, nem szakmunkt szndkozott rni,
hanem arra akarta rirnytani a figyelmet, hogy a fldmves munkban van
az emberi munka gykere, s ilyen rtelemben a fldmves munka az emberi

298

kultra szimbluma. A fld nem terem semmit magtl, mvels nlkl, de


a nehz s kemny munka meghozza gymlcst:
Labor omnia vicit
improbus et duris urgens in rebus egestas.
A durva
Munka legyz mindent, ha szortja nyomorban a szksg.
(1, 145-146; fordtotta Lakatos I.)

A fldmves munka vezetett el a mestersgek, mvszetek s tudomnyok


felfedezshez. Ez emelte fel az emberisget, amennyiben elvezetett egy na
gyobb munkhoz, az llami let megalkotshoz, gy a rmai llam ltrehoz
shoz is:
Hanc olim veteres vitam coluere Sabini,
hanc Remus et frater; sic fortis Etruria crevit
scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma,
septemque una sibi muro circumdedit arces.
Hajdan az si sabnus np gy lte vilgt,
gy Remus, gy testvre, s ntt Etruria naggy,
gy lett vgl a fld legszebb szkvrosa Rma,
Mely maga ht fellegvrat fog krbe falval.
(2, 532-535; fordtotta Lakatos I.)

Elre nem ltott veszlyek fenyegetik azonban a fldmves munkjnak az


eredmnyt, ezrt az istenek segtsgre is szksg van, hogy est kldjenek
s megrizzk a termst. m az istenek is csak azokon segtenek, akik maguk
is mindent megtesznek a sikerrt, teht nem felttlenl nylnak bele a munkafolyamatokba. E tekintetben a termszet az ember nagy tantja: a vad bikt
u szenvedly irnytja, a mhek trsadalmt viszont az esszeru munkameg
oszts. A termszeti krnyezetben l ember felismeri a termszet trvnyeit
s azok szerint, azokkal sszhangban cselekszik. Csak ott tallhat mg meg
valami az arkadiai rtatlansgbl, ahol a fldmves letforma megmaradt:

299

O fortunatos nimium, sua si bona norint,


agricolas! Quibus ipsa procul discordibus armis
fundit humo facilem victum iustissima tellus.
, be szerencss vagy, te paraszt - ht mg ha beltnd
J sorodat! Ki kerlsz orv hbort, ont maga nked
Mindig-igaz szntd, mhbl, parlagi termst.
(2, 458460; fordtotta Lakatos I.)

Az emberi kultra blcsjnl, az igazsgos fldn azonban a fldmves


csak bkben tudja kifejteni teremt tevkenysgt. A bkexviszont mr rg
tl fogva elhagyta Itlit, kvetkezskppen a polgrhbork hossz vtizedei
az itliai mezgazdasgot is sztzilltk. Amikor Seneca megllaptja, hogy
Vergilius nem realisztikusan (verissime) akart rni a fldmvelsrl, hanem
a lehet legkellemesebben (decentissime, Epistulae 86, 15), akkor rtapintott
a klt szndkra: klti mvben a polgrhbork alatt sztzillt, tnkretett
itliai mezgazdasg tekintlyt, tisztelett s szeretett kvnta helyrelltani
a kltszet varzsval. Magval ragad lersaival (ekphrasis) kvnta fel
gyjtani kortrsai kpzelett, gynyrsget kvnt nekik szerezni a valaha
legtiszteletremltbb rmai letforma szpsgeinek felvillantsval. S mind
ezt a legmegfelelbb idben tette, amikor mr felcsillant a remny, hogy
Octavianus kezben elg hatalom sszpontosul a bke megteremtsre, s
megrezte, hogy ez a bke majd visszavezet a fldhz, a fldmves letforma
hagyomnyainak jra bresztshez. Mvnek megrsra teht a bkevgy
indtotta, de ugyanez vezette Maecenast is, amikor klti tervnek megvals
tsban biztatta s tmogatta. Ahogy azonban a klt biztatst kapott Maece
nas s Octavianus rszrl, gy biztatta maga Vergilius Octavianust a bke
megteremtsre, s ezzel az itliai mezgazdasg jjlesztsre:
da facilem cursum atque audacibus adnue coeptis,
ignarosque viae mecum miseratus agrestis
ingredere et votis iam nunc adsuesce vocari.
Jjj, utamat knnytsd, sas rptmet vja kegyelmed,
Sznd meg a dlt mr feled falusit velem egytt,
S kezdd szoktatni szived fogadalmas imkhoz elre.
(1, 40-42; fordtotta Lakatos I.)

300

A Georgica ngy knyve az antik fldmveslet ngy nagy tmakrt


leli fel.
Az 1. knyv a trgymegjells keretben Maecenast szltja meg, majd
segtsgl hvja az isteneket s Octavianust (142). Ezutn belekezd f t
mjnak, a szkebb rtelemben vett fldmvelsnek lersba. Hrom nagy
krdskrt trgyal: a termfld javtsa s mvelse; a gabonatermesztssel
a kzppontban (43203); az vszakok lersa a fldmveslet teendinek
szempontjbl (204-350); milyen jelekbl lehet kvetkeztetni az idjrs ala
kulsra (351-463), vgl pedig milyen baljslat jelek utaltak Caesar hal
lra, a Philippi melletti csata borzalmaira, s termszetes, hogy e sok-sok csa
ps utn Octavianusrt knyrg, mert a szrnysgek mg nem rtek vget:
quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem
tam multae scelerum facies, non ullus aratro
dignus honos, squalent abductis arva colonis,
et curvae rigidum falces conflantur in ensem.
Itt, hol a fld csupa harc, s ugyanaz gazsg vagy igazsg,
Bnk ezer neme burjnzik, meg eknk se becsljk
Mltn mr: besoroztatvn a paraszt, rge parlag,
Grbe kaszjbl keser kardot kalaplnak.
(1, 505-508; fordtotta Lakatos I.)

A 2. knyv kzpponti tmja a szl- s olajtermeszts. Termszetes,


hogy Bacchus segtsgt kri (1-8), majd megkezdett tmjt egy Maecenasdicsrettel szaktja meg (3946). A faltets s a talajfajtk tmjval indt
(9-258), amelyet az Itlia dicsrete nven ismert hres rsz tagol (136-176)
kt rszre;
Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus,
magna virum; tibi res antiquae laudis et artem
ingredior sanctos ausus recludere fontis,
Ascraeumque cano Romana per oppida carmen.
Stumus gabona- s bajnok-nevel televnye,
dv neked, h nagy Anynk! e becslt, srgi tanokrl

301

Nked szlok, a szent ktft fltrva merszen,


S Ascra dalt zengvn el a vrosi rmaiaknak.
(2, 173-176; fordtotta Lakatos I.)

Majd azt mondja el, mit hova kell ltetni (259345), s hogyan kell mvel
ni s polni a fkat meg a szlt (346-457). A knyvet a fldmves let dics
rete zrja le (458-542).
A 3. knyv elejn Pales istennt hvja segtsgl, majd ttr Mantua,
Octavianus s Maecenas dicsretre (148). Ezutn kt nagy rszre osztja a
knyvet: az elsben a marha- s ltenysztst rja le (49-283), a msodikban
pedig a kecske- s juhtenysztst (284-566). Az els rszt a szerelem hatal
mnak ecsetelsvel sznesti (209283), a msodikat pedig az llatdgvsz
festi lersval teszi tragikuss (474-566).
Az egsz 4. knyvet a mhszetnek szenteli. Maecenasnak ajnlja, s Apol
lt hvja segtsgl (1-7). A mhes helynek kivlasztsval kezdi a tmt
s a mhkaptrok lersval (8-50), majd folytatja a mhek letvel, kiraj
zsval, harcval s leteleptsvel (51-148); a mhek trsadalma, munkja,
lete, halla (149-280). A mhek jjszletsvel kapcsolatban elmesli az
Aristaeus-trtnetet, amely az Orpheus s Eurydik legendt is magban fog
lalja (281- 558). Vgl egy szemlyes vallomssal zrja le az egsz mvet
(559- 566).
Ha az Eklogk knyvrl elmondhat, hogy a klt tudatos komponl m
vszetnek ksznheten szerves egysget alkot, mg inkbb llthat ez a
Georgica ngy knyvrl, hiszen mindegyik knyv ugyanazon tmnak jabb
oldalt lltja elnk, mint egy ngytteles zenem. A ngy knyvet hangulati
elemek is sszekapcsoljk. Az els knyv remnyt vesztett tragikus vgt
feloldja a msodik knyv lezrsnak bizakod, az aranykori boldogsgot fel
villant hangvtele. A harmadik knyvet a noricumi llatvsz zrja, s teszi
vigasztalhatatlanul szomorv. Mgis a negyedik knyvet befejez Aristaeustrtnettel azt sugallja a klt, hogy van jjszlets. Ilyen rtelemben a Geor
gica felptsvel Vergilius azt szemllteti, hogy az emberi let, s gy a kora
beli Rmnak az lete is tragdikon keresztl halad elre, m a gondos, a
termszet trvnyeit betart, azzal sszhangban vgzett munka kpes orvosol
ni a hbor s a termszeti katasztrfk okozta pusztulst: a munka a jobb
jv zloga.
Mg az eklogkban a szerelem s a kltszet llt a kzppontban (omnia
302

vincit Amor - a Szerelem mindent legyz, Eklogk 10, 69), addig a Georgicban a munka s a kltszet (labor omnia vicit - a munka mindent legy
ztt, Georgica 1, 145). Taln nem vletlen, hogy a vinco ige az Amor mellett
jelen idben ll, a labor mellett pedig mlt idben. A mltbeli cselekvs, tr
tns, mint Aristotels lltja, szksgszer, teht biztos. A jelen idben tr
tn cselekmnynek mg nem ltjuk a vgt. Valban, a 2. ekloga tansga
szerint, a szerelem nem mindig gyz: ott Corydon a gyzelem remnye nlkl
epekedik Alexis utn. A kltszet hatalma sem mindig elg hatkony: Moeris
a 9. eklogban arrl panaszkodik, hogy hbor idejn versei annyit tehetnek,
amennyit a galambok a sas ellen (11-13).
Ugyanezt a gondolatot hangslyozza az Aristaeus-trtnet. Aristaeus (Aristaios), Apolln s Kyrn fia, mint kultrhrosz felfedezseivel gazdagtotta
az emberi civilizcit, tbbek kztt kivl mhsz is volt. Beleszeretett
Eurydikbe, aki elle meneklve lpett r arra a kgyra, amely hallt okoz
ta. Bosszbl Eurydik nimfa nvrei pusztulst kldtek mheire. Anyja,
Kyrn tancsra megktzi Prteust, a js istent, s megtudja tle, hogy mhei pusztulsnak oka Eurydik halla. Prteus s anyja utastsait pontosan
betartva ngy bikval s ngy tehnnel engesztel ldozatot mutat be, s ezek
nek tetemeibl a kilencedik napon mhek szletnek. Vergilius ebbe a mond
ba bepti az Orpheus-mondt, mgpedig gy, hogy mindkt hs prhuza
mosan cselekszik: Aristaeus egy folyba lp, s eljut egszen a vizek eredet
ig, Orpheus pedig az alvilgba. A paraszt hs, Aristaeus s a klt Orpheus
egyarnt a hall ellen harcol. Orpheus azonban figyelmen kvl hagy egy fon
tos elrst, ezrt vllalkozsa, brmilyen fantasztikus is, kudarccal vgzdik.
Aristaeus, a pontos munka mestere, agglyos pontossggal betart minden el
rst, ezrt j mheket tud teremteni: labor omnia vicit. Orpheus, br dal
val szinte uralkodik a termszeten, a hall termszetes trvnyt mgsem
tudja legyzni. Aristaeus ms ton jr: trelmesen harcol a termszet ellen,
gondosan betartva az isteni utastsokat, s vgl bizonyos termszeti trv
nyeket sajt maga hasznra tud fordtani, meg tud jtani: s ez a didaktikus
kltszet clja s zenete.
Az Aristaeus-trtnet funkcija teht az egsz Georgica eszmeisgnek
megrtse szempontjbl igen fontos: rvilgt arra, hogy a gazdasgi ter
mszet fejtegetseket lezr excursusok (pldul a munka apothezisa 1,
118- 159; Itlia dicsrete 2, 136-176; a szerelmi szenvedly fktelensge 3,
209283; a corycusi reg csodlatos kertje 4, 116148 stb.) nem puszta
illusztrcik, hanem a klt zenetnek hordozi. Ha pedig ez gy van, akkor
303

az Aristaeus-trtnet az egsz Georgica kulcsa, s mint ilyen nem lehet egy


utlagos helyesbts vgtermke. Servius ugyanis azt lltja, hogy erede
tileg a Georgica 4. knyvnek msodik fele Gallus dicsrett tartalmazta
(.Eklogk 10, 1), amelyet Vergilius Octavianus Augustus krsre vagy utas
tsra Kr. e. 26-ban, amikor Gallus Octavianusszal szembekerlve ngyilkos
sgra knyszerlt, az Aristaeus-trtnettel vltott le. Egy msik helyen viszont
Servius azt mondja, hogy Gallus dicsrete azon a helyen volt az eredeti vlto
zatban, ahol jelenleg az Orpheus-trtnet tallhat (Georgica 4, 1). Mivel az
antik hagyomny Serviuson kvl nem tud errl, sem az letrajzok, tovbb
mivel maga Servius is bizonyos mrtkben ellentmond nmagnak, felttelez
hetjk, hogy Servius valamifle tves, ksbb keletkezett ko'holmny alapjn
kzli ezt az lltst. Egybknt is nehz lenne elkpzelni, hogyan kerlhetett
volna a mhszetet trgyal 4. knyvbe annak a Gallusnak a dicsrete, akit
mr kellkppen felmagasztalt az Eklogkban, s e magasztalst ksbb sem
vltoztatta meg. Termszetesen e krds lnken foglalkoztatja a kutatkat,
s egyesek hitelesnek tartjk Servius kzlst, msok szkeptikusan fogadjk;
v. Marti, 1983, 13. skk.; L. P. Wilkinson 1990, 33. skk.
Vergilius Ascraeum carmennek minsti a Georgict, s ebben nyilvn ket
ts szndk vezeti. Egyrszt hangslyozza, hogy klti mvnek mfaja tan
tkltemny, msrszt tudtunkra adja, hogy olyan jelleg tantkltemnyt rt,
mint Hsiodos Munkk s napok c. alkotsa. Ezzel viszont indirekt mdon azt
is kifejezsre juttatja, hogy nem olyan mvet kvn alkotni, mint a Kr. e. 3-2.
szzad hellenisztikus klti - Aratos (Phainomena, Prognostika); Nikandros
(Gergika, Thriaka, Alexipharmaka) -, br bizonyos rszletek mves kidol
gozsban, az ok- s eredetmondk kedvelsben az alexandriai kltk hat
sa is felttelezhet. A hellenisztikus kltk szmra azonban a jtkos techn
formai tkletessge volt a fontos, nem pedig a magasztos eszmei tartalom.
Vergilius teht ugyanazt tette, mint Lucretius, aki a mly eszmei tartalmat el
hivatottan hirdet korai grg tantkltemnyhez nylt vissza: Empedoklshez, Parmenidshez. Az sem vletlen, hogy Vergilius ppen Hsiodost te
kintette pldakpnek, mert az askrai klt a munka szksgszersgt s az
igazsg rvnyeslsnek fontossgt hirdette: e kett sszefgg. Aki nem
dolgozik, csak igazsgtalansg rn tudja fenntartani lett. De ugyanilyen
fontos pldakp lehetett szmra a rmai Lucretius is, aki ugyanilyen prftai
ihlettel hirdette az igazsgot. Tle Vergilius sok mindent tvesz, m tisztelet
tel ugyan, de tl is lp rajta, mert meggyzdse, hogy van gondvisels: az is
tenek kzremkdnek az emberrel a kultra, a civilizci alaktsban. Br
304

nv szerint nem emlti Lucretiust, mgis nyilvnval, hogy t rtkeli, s tle


bcszik, amikor ezt rja a Georgiiban:
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
atque metus omnis et inexorabile fatum
subiecit pedibus strepitumque Acherontis avari:
fortunatus et ille, deos qui novit agrestis
Panaque Silvanumque senem Nymphasque sorores.
Mily boldog, ki a dolgok okt ismerni tanulta,
s a knyrtelen elmls minden riadalmt
Sarka al veti, st a falnk Achern znt is!
Ht aki tiszteli mg Pnt s a paraszti sok istent,
Nimfk szzeit, agg Silvnust, az mi szerencss!
(2, 490-494; fordtotta Lakatos I.)

Vgl a Georgica forrsai kztt meg kell mg emlteni a latin nyelv szak
munkkat, pldul Cato De agri culturjt s Varr De re rusticj, s ez ter
mszetes, hiszen ezekben megtallhatta a klt a paraszti let minden tev
kenysgt. Pldul Cato lerja, hogy rossz id esetn vagy nnepnap milyen
munkkat vgezzenek a rabszolgk (2, 34). Vergilius szintn trgyalja e t
mt, m mve fennklt hangvtelnek megfelelen nem rabszolgrl, hanem
fldmvesrl (agricola) beszl (1, 259-275). Varr mve pedig, amely Kr. e.
37-ben jelent meg, a legmodernebb szakirodimul szolglhatott Vergilius sz
mra, mr ami a tmakrket s a lexikt illeti, hiszen Vergilius clja - mint
mr emltettk - nem az volt, hogy tnyleges tancsokat s elrsokat adjon
a gazdk szmra. m az a tny, hogy Varr is, Vergilius is a mezgazdasg
isteneinek segtsgl hvsval kezdi mvt, azt sejteti, hogy a klt a tuds
kortrs mvt is forgatta.

6. Az Aeneis
Az id haladtval Vergilius egyre nagyobb s egyre fennkltebb mveket
alkotott. A Donatus-Suetonius-letrajz szerint 3 vet dolgozott a 829 hexame
terbl ll Eklogkon, 7 vet a 2188 hexametert fellel Georgicn s 11 vet
305

a 10 000 sornyi terjedelm Aeneisen. A Georgica 3. knyvnek rsa idejn


Vergilius mr tudta, hogy a kvetkez mve eposz lesz, st a felvzolt tema
tikbl az is kiderl, hogy nagy vonalakban mr az Aeneis tematikja lebegett
szeme eltt: leend templomnak kzepn Augustus Caesar foglal helyet, s
neki hozzk adikat a legyztt npek a vilg minden rszrl. De ott lesznek
Assaracus utdai, a trjaiak, vdelmez istenkkel, Apollval, s ott lesz az
alvilg. E lersbl az sejthet, hogy Vergilius mr ekkor tudta, hogy eposz
ban az esemnyek kt idskon zajlanak. A valsgos idsk a trjai hbor
utni vek, a szimbolikus idsk viszont Augustus kora lesz (v. Georgica 3,
10-48).
E kt idsk sszekapcsolsra szerencss kzzel vlasztotta ki az Aeneasmondt, amely lehetv tette, hogy eposza nemzeti legyen, de azt is, hogy a
trtneti tma merevsgben rejl veszlyeket elkerlje. Eposznak tmja
teht egykor volt az Ilias s az Odysseia cselekmnyvel, ugyanakkor a me
nekl trjaiak itliai letelepedse, amely ksbb Rma alaptst eredm
nyezte, termszetes mdon kapcsoldott sajt kornak Rmjhoz. Alkalmas
volt arra, hogy Rma szoksait, intzmnyeit, nnepi jtkait a mltba vett
ve megmagyarzza, a gens Iulit pedig eposznak fhse ltal felmagasz
talja. Aeneasnak, mint egy j eposz fhsnek a lehetsgt maga Homros
ajnlotta az utkornak, ugyanis azt mondja rla:
Rajta teht, a halltl t szabadtani szlljunk,
meg ne nehezteljen Kronids, ha e hst nagy Achilleus
elpuszttja: mivel neki sorsa, hogy lvemaradjon,
hogy ne legyen mag nlkl s nyom nlkl eztn
Dardanos ga, hiszen Zeus t kedvelte leginkbb
Minden gyermeke kzt, kit nki haland n szlt.
Mert Priamos fiait rg meggyllte Kronn:
s Aineias erejt teszi most mr Trja urv
s gyermeke gyermekeit, kik mg ezutn szletendk.

(Ilias 20, 300-308; fordtotta Devecseri G.)


Ebben a rszletben bizony benne van az, hogy Aeneasnak fatuma, sorsa,
hogy tovbb vigye a trjai nemzetsget, hogy a legfbb isten szereti, prt
fogolja t, s hogy utdaira dicssg vr. Az sem Vergilius kitallsa, hogy
Aeneas Itliban keresett j hazt. A Kr. e. 2. vezred vge fel lehetett vala
306

mifle kapcsolat az gei-tenger vidke s Itlia kztt, s ennek eredmnye


lehet az, hogy pldul Odysseus, Hrakls, Euandros, Antnr neve a ksb
biek sorn kapcsolatba kerlt Itlival. Ugyanez trtnt Aeneasszal is, akinek
alakja a rgszeti emlkeken mr a Kr. e. 6. szzadtl megjelenik Itliban, s
az Aeneas-legenda a Kr. e. 4. szzadtl ismeretes lehetett Laviniumban. Iro
dalmi tmaknt mr Naevius feldolgozta. Vergilius azonban tformlta s j
elemekkel gazdagtotta, pldul a msodik szicliai ltogats, vagy az Aeneas
s Did trtnetnek egy, a ksbbi rmai trtnelemre is kihat, a RmaKarthg ellenttet magyarz kerek egsz drmv val kibvtse.
Az Aeneis tmja az g Trjbl menekl Aeneas bolyongsa, majd har
ca Itliban az j hazrt. Mindezeket az esemnyeket Vergilius 12 knyvben
mesli el, az albbi feloszts szerint.
Az 1. knyv az eposz mfaji kvetelmnyeinek megfelelen trgymegjel
lssel, a Mzsa segtsgl hvsval s Iuno Trja elleni haragjnak a megindoklsval kezddik. Ezutn a cselekmny in medias res indul: Aeneas htvi
bolyongs utn mr-mr elri hajhadval Itlit, amikor Iuno e lehetsgtl
megrmlve Aeolus segtsgvel vihart tmaszt, amely a hajkat Karthg
fel sodorja. A jvevnyeket Did ismt csak isteni sugallatra kedvesen fo
gadja, s Venus szndka szerint szerelem bred szvben a hrbl mr ismert
Aeneas irnt.
A 2. knyvben Did krsre Aeneas elmesli Trja elfoglalst s pusztu
lst. A trjai hbor tizedik vben a grgk egy nagymret falovat pte
nek, megtltik azt harcosokkal, majd ltszlag flbehagyva az ostromot haza
trnek. Sinon csele s hazugsga megersteni ltszik ezt ugyangy, mint
Laocoon halla. A trjaiak be vontatjk a falovat, s a benne lev harcosok
jjel az alv vrosra tmadnak. Az elrejtztt hajhad is visszatr, s a tler
ellen nincs remny. Aeneas elszr harcol, de meneklnie kell isteni vgzs
bl, s kzben elveszti felesgt, Creust.
A 3. knyv ben Aeneas folytatja trtnett: a megmeneklt trjaiakkal az Ida
hegyn hajhadat pt, majd elindul, hogy a sors ltal meggrt j hazt meg
keresse. Thrkia, Dlos, Krta, Strophades, Actium - egy-egy lloms, de
utbb mindig kiderl, hogy tovbb kell mennik. Buthrotumban tallkoznak
Andromachval, s jslatot kapnak Helenostl, amelynek alapjn Itlia fel
tartanak. Elhajznak az Etna mellett, itt tallkoznak Polyphmosszal. Vgre
megrkeznek Drepanumba, ahol Anchises meghal.
A 4. knyv ben Did tudatra bred annak, hogy szerelmes lett Aeneasba.
rzelmeit feltrja nvrnek, Annnak. Vadszni mennek. Az istenek vihart
307

tmasztanak, Dido s Aeneas ugyanabba a barlangba menekl, s ott betelje


sl szerelmk. Aeneas jl rzi magt ebben a szerepben, Iuppiter azonban el
kldi hozz Mercuriust, s figyelmezteti ktelessgre. Aeneas felfedi tvoz
si szndkt Didnak, aki nem hisz az isteni beavatkozsban, s haragra gerjed
a htlen Aeneas ellen, s amikor Aeneas elhagyja Karthgt, megtkozza s
ngyilkos lesz.
Az 5. knyv ben Aeneas s trsai Itlia fel hajznak, azonban a vihar ismt
Drepanumba sodorja ket. Itt Aeneas versenyjtkokat rendez Anchises em
lkre. A trjai nk azonban, a tovbbi utazs fradalmaitl flve felgyjtjk
a hajkat, de a tzet sikeresen eloltjk. jjel Aeneasnak megjelenik Anchises
szelleme, s arra kri, keresse fel t az alvilgban. Aeneas vrost alapt, s ks
rinek egy rszt - regeket s asszonyokat - itt hagyja, s elindul Itliba. t
kzben Palinurus a tengerbe esik, s meghal.
A 6. knyvben Aeneas kikt Cumaeban s felkeresi Sibyllt, aki tjkoz
tatja arrl, hogyan juthat le az alvilgba: el kell temetnie Misenust, meg kell
tallnia az aranygat, s vgl ldozatot kell bemutatnia az alvilg isteneinek.
Aeneas teljesti e feltteleket, s lejut Sibyllval egytt az alvilgba, ahol v
gigltogatja az alvilg egyms utn kvetkez helyeit, s tallkozik atyjval,
Anchisesszel, aki feltrja eltte a mindensg titkt s Rma jvjt.
A 7. knyv elejn a trjaiak vgre megrkeznek Latiumba. Aeneas kvete
ket kld Latinus kirlyhoz, aki klnbz jslatokbl mr tud a klfldiek r
kezsrl, st azt is tudja, hogy lenyt, Lavinit csak hozz adhatja felesgl,
ezrt szvetsget ajnl neki. Ezt azonban megakadlyozza Iuno, aki Latiumba
kldi Allecto frit. Allecto termszetnek megfelelen hbors hisztrit szt
Turnus, Amata kirlyn s a latiumi lakossg lelkben, s erre kitr a hbor:
az itliaiak seregszemljvel r vget a knyv.
A 8. knyv ben Aeneas Tiberinus folyamisten tancsra felevez a Tiberisen
Euander kirlyhoz, aki Pallanteum vrosban, az eljvend Rma terletn
uralkodott. Euander szvetsget kt Aeneasszal, s fia, Pallas vezetsvel egy
csapatot bocst rendelkezsre, s azt ajnlja neki, hogy az etruszkokkal is lp
jen szvetsgre. Kzben Aeneas anyja, Venus istenn fegyvereket kszttet
Vulcanusszal fia szmra. A pajzs dombormvein a kovcsisten Rma nagy
alakjait s az actiumi csatt brzolja Octavianusszal s Rma isteneivel
egytt.
A 9. knyv ben kezddik az igazi harc: Tumusk megtmadjk Aeneask
katonai tbort, kihasznlva Aeneas tvolltt. Fel akarjk gyjtani Aeneas

308

hajit, de a hajkat Cybele istenn nimfkk vltoztatja. Kt fiatal jbart,


Nisus s Euryalus elhatrozzk, hogy hrt visznek a tvollv Aeneasnak, de
vllalkozsuk fktelensgk miatt kudarcba fullad. Turnus betr a tborba,
mivel azonban trsait nem vrja be, a tler miatt meneklni knyszerl.
A 10. knyv elejn tr vissza Aeneas s megkezddik az igazi csata. Pallas
ragyogan harcol, azonban Turnus megli, s megfosztja kardszjtl. Aeneast
elfogja a fjdalom s harag: dhngeni kezd, sokakat megl, tbbek kztt
Mezentius etruszk kirly fit, Lausust, majd magt Mezentiust is. Tumusszal
azonban nem kerlhet szembe, mert Iuno egy rnykp segtsgvel a rutulusok vezrt elcsalja a csatbl.
A 11. knyv ben elszr mindkt sereg eltemeti halottait. Aeneas hazaszl
ltja Pallas holttestt, s meggri Euandemek, hogy bosszt ll rte. Drances
szemrehnyst tesz Turnusnak: mondjon le szemlyes rdekeirl. Turnus
azonban tovbb akar harcolni, s Aeneas ellen kldi Camillt egsz hadval
egytt. Camilla vitzl harcok, sokakat megl, de Arruns orvul hallra sebesti. Turnus Camilla hallhrre otthagyja rhelyt, s csapatval a vros fel
vonul. Aeneas is a laurentumi skra rkezik, s dnt csatra kszlnek.
A 12. knyv elejn Turnus ksznek mutatkozik arra, hogy prbajban meg
mrkzzk Aeneasszal. Latinus s Aeneas mr eskt is tesznek nneplyes
keretek kzt, amikor Iuno s Iutuma mesterkedse folytn az itliaiak megsze
gik az eskt, s jra kirobban a harc. Aeneas a zrzavarban megsebesl, de
anyja segtsgvel meggygyul, s felhborodsban elhatrozza, hogy Lau
rentum ellen vonul. Az ostrom hrre Amata kirlyn ngyilkos lesz. Turnus
ekkor rdbben, hogy Iutuma hatsa alatt hibaval ldklst folytat. Hirte
len megvltozva, kill Aeneasszal a prviadalra, de az els sszecsapsnl el
trik a kardja, s meneklni knyszerl. Iuppiter felszltja Iunt: hagyja, hogy
Turnus sorsa beteljesedjk. Aeneas drdja eltallja Turnus combjt. Aeneas
elbb megsznja Turnust, de amikor szreveszi rajta Pallas kardszjt, fkte
len harag fogja el, s megli ellenfelt.
A fenti tartalmi ttekintsbl nyilvnval, hogy Vergilius eposznak els
felben az Odysseit vette mintul (bolyongs), a msodikban pedig az Iliast
(a harc). E ketts felosztsbl R. Heinze megllaptotta, hogy Vergilius az
egyes knyveket nmagukban is lezrta, st nllsgukat ellenttes vagy
prhuzamos kezdsekkel s befejezsekkel is kiemelte. De a kt nagy rsz
knyvei kztt is megfigyelt bizonyos szimmetrikat, pldul az 1. s 7.
knyv kztt, amennyiben a 7. knyv elejn j elsz tallhat, s ebben a kl

309

t a nagyobb tma, az itliai harcok megneklsre kri a mzsa, Erato segt


sgt (7, 37-44). Ugyanakkor az egyes knyvek egymsutnisgban is meg
figyelt bizonyos hangulati ritmust, pldul a drmai 2. knyvet a szeldebb
harmadik, a tragikus vg 4. knyvet pedig a jtkos hangvtel tdik ellen
slyozza.
K. Bchner szerint igaz ugyan, hogy az eposz termszetesen oszlik kt nagy
rszre, csakhogy az els vge s a msodik eleje szervesen sszetartoz rszt
alkot, s ezltal lehetv vlik egy hrmas feloszts is: a) Aeneas Karthgban;
b) megrkezse Latiumba; c) harcai Latiumban. Bchnerrel szinte egy idben
G. E. Duckworth is hrom rszre osztotta az Aeneist: a) 1-4. knyv: Did tra
gdija; b) 5-8. knyv: Rma sorsa; c) 9-12. knyv: Turnus tragdija. Az
egyes rszeket olyan esemnyek zrjk le, amelyek egyrszt hatrkvet jelen
tenek a cselekmny bonyoltsban, msrszt Rma jvend trtnelmben is:
a 4. knyvet Did halla, a 8.-at Aeneas pajzsa az actiumi gyzelem kpvel,
a 12.-et Turnus halla. Ez a hrmas feloszts eleget tesz az aristotelsi potika
kvetelmnyeinek is: gy ugyanis megkapjuk az eposz elejt, kzept s vgt.
Aeneas mint fhs mindhrom rszben betlti ezt a funkcit, s mindhrom
rszben megtalljuk a hozz mlt ellenfelet vagy problmt, akivel vagy ami
vel szembeslnie kell ahhoz, hogy cljt elrhesse az eposz vgn. Az els
rsz msik fszereplje Did, a msodik Rma, a harmadik Turnus. Mind
ez azt jelenti, hogy Aeneasnak clja elrsrt meg kell kzdenie egyrszt a
ni principiummal, msrszt a vetlytrs frfiervel, harmadrszt tisztznia
kell azokat a Rmval kapcsolatos homlyos krdseket, amelyek kldets
vel s ennek rtelmvel kapcsolatosak. Ez utbbi slyos elvi krdsek tiszt
zst a klt mvnek kzps rszben vgzi el, mgpedig a 6. nekben.
Maga a 6. nek G. E. Duckworth szerint hrom nagy rszre oszthat, s e r
szek az aranymetszs nven ismert arny szerint viszonyulnak egymshoz. Az
els rsz (1-235) az alvilgi utazs elkszleteit rja le. A msodik rsz
(236-547) az alvilg elcsarnokhoz kzel es terek lelkeit ismerteti. E rsz
a Did- s Deiphobus-jelenettel zrul: e kt jelenet azonban Aeneas s Trja
mltjt is lezrja. A harmadik rsz (548-901) a szkebb rtelemben vett alvi
lgot trja elnk a Tartarosszal s Elysiummal, s teljes egszben Aeneas s
Rma jvjvel kapcsolatos. Mivel e harmadik rsz eszmei tartalma rend
kvl fontos, a klt ismt hrom rszre osztja. Az els rszben (548- 678)
a Tartaros s az Elysium lerst adja azzal a cllal, hogy hangslyozza: a tl
vilgon gonosz tetteinket bntetik, j tetteinket viszont jutalmazzk. E rsz
eszmeisgt a kvetkez sor hordozza:
310

Discite iustitiam moniti et non temnere divos.


Lgy igaz s fld isteneink, pldmon okulva!
(6, 620; fordtotta Lakatos I.)

A harmadik nagy rsz msodik harmadban (679-751) Aeneas tallkozik


Anchises rnykval, aki egy vlgykatlan mlyn a felvilgra kszl lelkek
nagy tmegt szemlli. Amikor Aeneas megkrdezi atyja szellemtl, mirt
akarnak ezek a lelkek a fldi letbe visszatrni, Anchises kifejti, hogy mindent
tzes llek ltet, a vilgmindensget ugyangy, mint az embert. A fldi let
ben azonban a test beszennyezi a lelket, azrt a hall utn ezt az rkk l be
szennyezett lelket meg kell tiszttani. Azonban a beszennyezs mrtke elt
r. A nagy bnsk, akiknek lelke remnytelenl beszennyezdtt, tstnt
a Tartarosba kerlnek, hogy ott rkk bnhdjenek. Azok viszont, akik ha
zjuk dvrt vagy az emberi kultrrt munklkodtak, azonnal az Elysium
laki lesznek:
Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi,
quique sacerdotes casti, dum vita manebat,
quique pii vates et Phoebo digna locuti,
inventas aut qui vitam excoluere per artis
quique sui memores aliquos fecere merendo:
S itt l mind, ki hnrt halt meg hsi halllal,
Itt a kegyes papi fk, kik a fldn bntelen ltek,
Minden klt is, mltk Phoebushoz a dalban,
S felfedezk, mvszek: a mveltsg emeli,
S mind, kik irnt hlra vagyunk ktelezve, utdok.
(6, 660-664; fordtotta Lakatos I.)

A tbbieket, akik sem nem tlsgosan bnsk, de nagy ernyeik sincse


nek, tiszttsnak vetik al: szllel, vzzel s tzzel tiszttjk ket ezer vig. Mi
utn e lelkek megszabadultak a test szennytl, a Lth vizbl isznak, hogy
elfelejtsk elz letket, s visszatrnek a fldre j testben.
Abban a krdsben, hogy milyen lelkeknek kell keresztlmennik a tiszt
ts folyamatn, nincs egyetrts a modem filolgusok kztt. E. Norden azt a

311

nzetet kpviseli, hogy minden llek tiszttsnak van alvetve, ezutn az Elysiumba kerlnek, ahol kt rszre osztjk ket. A legjobbak, akik csak kevesen
vannak, tartsan az Elysiumban maradnak. A tbbiek, teht a megtiszttott lel
kek nagyobbik rsze, a Lth vizbl feledkenysget isznak, s ezer v utn j
testben visszatrnek a fldre. Norden ugyanis azt a rszt, amelyben Anchises
a lelkek tiszttsrl s azoknak sorsrl beszl, magra Anchisesre is vonat
koztatja; v. 6, 739-751, s a kvetkez mdon tagolja:
infectum eluitur scelus, aut exuritur igni:
quisque suos patimur manis. Exinde per amplum
mittimur Elysium, et pauci laeta arva tenemus,
donec longa dies, perfecto temporis orbe,
concretam exemit labem, purumque relinquit
aetherium sensum atque aurai simplicis ignem.

(6, 742-747)
Csakhogy Anchises e szvegrszben fia krdsre vlaszolva azokrl be
szl, akik a Lth vize mellett vrakoznak a fldi letbe val visszatrsre.
nmagra, s azokra, akik az Elysiumban vannak, mintegy zrjelben utal,
csak azrt, hogy kifejezsre juttassa, hogy minden llek azt kapja a tlvilgon,
amit a fldi letben kirdemelt. R. A. B. Mynors Bibliotheca Oxoniensisszvege ezt az interpretcit sugallja interpunkcijval:
infectum eluitur scelus aut exuritur igni
(quisque suos patimur manis; exinde per amplum
mittimur Elysium et pauci laeta arva tenemus),
donec longa dies perfecto temporis orbe
concretam exemit labem, purumque relinquit
aetherium sensum atque aurai simplicis ignem.
A zrjelbe tett kt sorban Anchises sajt magrl s az nmaghoz ha
sonl kevesekrl beszl: Mindnyjan elszenvedjk a sajt hallunk; azutn
a tgas Elysiumba jutunk s kevesen birtokoljuk e boldog mezket. A pauci
teht a sor mindkt felre utal, ezrt nem szabad elje vesszt tenni. Ezen rlelmezs szerint a kevs legjobbak rgtn a halluk utn az Elysiumba kerl
nek, tisztts nlkl, s ott is maradnak rkre. Igaza van teht R. J. Clarknak,

312

amikor hangslyozza, hogy Vergilius szkebb rtelemben vett alvilga hrom


rszbl ll: a Tartarosbl a bnskkel, az Elysiumbl a kevs boldoggal, s
vgl a Lth vlgybl a megszmllhatatlan sokasggal (innumerae gen
tes), akik az j testbe val visszatrsre vrnak (1979, 179-180).
Norden s msok (Kernyi K., R. D. Williams) rtelmezse azon a feltte
lezsen alapul, hogy Vergilius kvetkezetesen vgigvitte Platn s a sztoiku
sok tantsait. Clark viszont azt emeli ki, hogy Vergilius csak bizonyos eleme
ket vett t Platn s a sztoikusok tantsaibl, s azokat a pythagoreus tanokkal
tvzte, nem azrt, hogy egy kvetkezetes filozfiai vagy teolgiai elmletet
alkosson bellk, hanem azrt, hogy a 6. neket lezr leend rmai hsk
seregszemljt megalkothassa. Valban a harmadik nagy rsz harmadik rsz
ben (751-893) Anchises s Aeneas szeme eltt felvonulnak az eljvend uno
kk s utdok legsikeresebb s legdicsbb kpviseli sajtos rtkrend szerint
csoportostva. Romulus utn kzvetlenl Octavianus kvetkezik, aki ismt
ltrehozza majd Itliban az aranykort, s pldt szolgltat az erny mindenha
tsgra; s Aeneasnak arra, hogy rdemes kzdenie Itlirt:
et dubitamus adhuc virtutem extendere factis,
aut metus Ausonia prohibet consistere terra?
S mg habozunk nagy tettekkel gyaraptani hrnk? Megtelepedni mirt flnk ht Ausoniban?
(6, 806-807; fordtotta lakatos I.)

Azzal, hogy az eljvend rmai hsk seregszemljben egyms mell he


lyezi Romulust s Octavianust, a klt egyrszt barti gesztust tesz Octa
vianus fel, aki oly nagyra tartotta Romulust, hogy a nevt is fel akarta venni,
msrszt Aeneashoz val hasonlsgt is kiemeli: a rmai trtnelem e kt
nagy alakja okulhat egyms pldjn.
Anchises mg azzal is fellelkesti Aeneast, hogy a rmai hsk kztt azt is
megmutatja neki, aki majd a Trjt elpusztt grgkn is bosszt ll. L.
Aemilius Paulus rnyrl ugyanis a kvetkezket mondja finak:
Eruet ille Argos Agamemnoniasque Mycenas
ipsumque Aeaciden, genus armipotentis Achilli,
ultus avos Troiae templa et temerata Minervae.
313

Msik amott Argost s Aeacidst, nagy Achills


Vrt s Agamemnn vrt sjtja, Mycnaet,
Trjai seirt gy llva bosszt, s Minerva
Megcsfolsrt.
(6, 838-840; fordtotta Lakatos I.)

A fentiekbl levonhat az a kvetkeztets, hogy Vergilius a 6. nekben


Rmra koncentrl, s nem az a clja, hogy kvetkezetes eschatologit adjon.
A sztoikus kozmolgia s a llekvndorls csak eszkz szmra a rmai hsk
seregszemljnek megalkotshoz. A sztoikus terminolgia hasznlatbl
arra sem szabad kvetkeztetni, hogy Vergilius mint kvetkezetes sztoikus
I ilozfus a vilgmindensg tz ltali elpuszttsra (ekpyrosis) gondolt. Ez
ugyanis ellentmondana Iuppiter azon kijelentsnek, hogy vg nlkli ural
mat adott a rmaiaknak (imperium sine fine dedi 1, 279).
Ezutn kvetkezik a seregszemln egy jabb csoport, amelynek tagjai mind
hborban, mind bkben pldaad teljestmnyt nyjtanak majd: Cato, Cos
sus, a Gracchusok s a Scipik s vgl Fabius Maximus. E kivl rmaiak meg
fogjk mutatni, hogy Rma nemcsak harcolni tud, de bkt is kpes terem
teni, s a bkben kultrt, amely a grg kultra mell llthat. A grgk
legyzhetik ugyan a rmaiakat a mvszetekben, m Rma az llam- s jog
alkotsban fellmlja ket:
Tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,
parcere subiectis et debellare superbos.
m a te mestersged, rmai, az, hogy uralkodj,
El ne feledd - hogy bks trvnyekkel igazgass,
s kmld, aki meghdolt, de leverd, aki lzad.
(6, 851-853; fordtotta Lakatos I.)

Vergilius e sorokkal a trvnyessg s az erklcsssg fontossgt emeli


ki. Ilyen rtelmezsben a debellare superbos kifejezs is j rtelmet nyer:
verd le a ggsket, akik ns rdekekbl megbontjk az egysget, s ezzel
veszlyeztetik a bke megteremtst. Br e szavakat Anchises mondja Aene
asnak, de a Romane (rmai!) megszltsbl nyilvnval, hogy itt mr nem
314

Anchisesrl s Aeneasrl van sz, hanem a klt zen a bketeremt Augustusnak: az uralom alapja a trvnyessg s az erklcsisg.
Abbl, hogy ez a dics seregszemle egy szomor esemnynyel, az ifj
Marcellus hallval fejezdik be, egyes kutatk arra kvetkeztetnek, hogy
Vergilius lete vge fel kibrndult Augustus politikjbl. Ugyanezzel
magyarzzk azt a tnyt is, hogy vgrendeletben a klt el akarta gettetni
f mvt, az Aeneist. Ezen lltsok cfolatra elg megemlteni azt, hogy
Vergilius nem csupn az rm s a fny kltje volt, hanem ltalban az le
t. Mr az Eklogkban s a Georgiiban ott sttlik az rm mellett a fjda
lom, a fny mellett az rnyk. Az Aeneisben sem fekete-fehr figurkkal
dolgozik: Didt s Turnust ugyangy sznja az olvas, mint Aeneast boldog
talan magnlete miatt, s Did s Turnus ugyangy tud nagy lenni, ahogyan
Aeneas gyenge. A klnbsg kztk csak annyi, hogy Aeneas a vgs buks
eltt mindig meg tud julni, s nagy nehzsgek s buktatk utn mindig fel
ismeri, hogy a fatum ellen nem harcolhat. Igaz, Did s Turnus is felismeri
ezt, de ksn, ezrt el kell bukniuk, de buksukban is nagyok maradnak. Az
igazsg teht valahol kzpen van: Vergilius nem volt pesszimista, de opti
mista sem, hanem realista. Tudta, hogy az lettel egytt jr a hall, de a hall
lal is az let, ahogyan ezt a hres aranyg motvumval zeni. Nem jr messze
az igazsgtl V. Pschl, amikor nyomatkosan hangslyozza, hogy Vergilius
Aeneisben egyenslyban van az rnyk s a fny, a fjdalom s az rm,
ezrt annyira emberi, ezrt annyira igaz.

315

Bibliogrfia
P. Vergili Maronis opera. Recognovit R. A. B. Mynors. Oxonii, 1969.
Appendix Vergiliana sive Carmina minora Vergilio adtributa. Recognovit R. Eliis.
Oxonii, 1955.

Vitae Vergilianae antiquae. Edidit C. Hardie. Oxonii, 1954.


I)ie Vitae Vergilianae und ihre antiken Quellen. Herausgegeben von E. Diehl. Bonn,
1911.

Vergilius Aeneis I-VI. Auctores Latini XXI. Bevezetssel, jegyzetekkel elltta


Adamik T., B. Rvsz M. s Bollk J. Budapest, 1988.

Vergilius Aeneis VII-XII. Auctores Latini XXII. Bevezetssel, jegyzetekkel elltta


Gesztelyi T., Havas L Nmeth B., Tegyey I. Budapest, 1990.

Vergilius Georgica. Auctores Latini XX. Bevezetssel s jegyzetekkel elltta Marti E. Budapest, 1983.
Vergilius Eklogi. Auctores Latini XIV. Bevezetssel s jegyzetekkel elltta Havas L.
Budapest, 1971.
Nmethy G.: Vergilius lete s mvei. Budapest, 1902.
R. Heinze: Virgils epische Technik. Leipzig und Berlin, 1908.
P. Vergilius Maro Aeneis Buch VI. Erklrt von E. Norden. Dritte Auflage. Leipzig und
Berlin, 1927.
Kernyi K.: Ascensio Aeneae. EPhK 47 (1923) 22-43; 48 (1924) 21-33.
Borzsk I.: Echo Vergiliana. Antik Tanulmnyok 1 (1954) 84-93.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Vergilius psztori Mzsja. Vallstrtneti tanulmnyok.
Budapest, 1959, 322-357; 515-517.
Ritok Zs.: Vergilius-letrajzok. Antik Tanulmnyok 8 (1961) 150-160.
M. Treu: Die neue orphische Unterweltsbeschreibung und Vergil. Hermes 82
(1954)24-51.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Az Aeneis s kltje. In: P. Vergilius Mar Aeneis. Buda
pest, 1962. Fordtotta Lakatos I., I-XXXIX.
G. E. Duckworth: Structural Patterns and Proportions in Vergils Aeneid. Ann Arbor
1962, 11-19; 20-33; 45-67.
Rvsz Mria, B.: Az ismtld sorok s formulk funkcija az Aeneisben. Antik
Tanulmnyok 10 (1963) 181-190.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Vergilius. Klasszikus arckpek 9. Budapest, 1964.
Br. Otis: Virgil. A Study in Civilized Poetry. Oxford, 1964.
V. Pschl: Die Dichtkunst Virgils. Zweite, erweiterte Auflage. Wien, 1964.
R. D. Williams: The Sixth Book of Aeneid. Greece and Rome 11 (1964) 57-59.
J. Perret: Virgile. Paris, 1965.
G. W. Bowersock: A Date in the Eighth Eclogue. HSPh 75 (1971) 73-80.

316

Borzsk I.: Hsi eposz, nem hsi trsadalom. Homros s Vergilius. Npi kultra npi trsadalom. 8 (1975) 173-184.
J. Bollk: Die Tartaros - Szene in der Aeneis. Annales Univ. Scient. Budapest. Sectio
Classica 4 (1976) 45-61.
M. von Albrecht: Rmische Poesie. Heidelberg, 1977.
R. J. Clark: Catabasis. Vergil and the Wisdom-Tradition. Amsterdam, 1979, 179-180.
Havas L.: Asinius Pollio s a rmai kztrsasg buksa. Antik Tanulmnyok 27
(1980) 240-253.
Marti E.: Tanulmnyok a Georgica prooemiumhoz. Antik Tanulmnyok 28 (1981)
11-20.
Adamik T.: Did alakjnak funkcija az Aeneisben. Antik Tanulmnyok 28 (1981)

11-20.
Borzsk I.: Vergilius noster. Antik Tanulmnyok 28 (1981) 173181.
Symposium Vergilianum (Tanulmnyktet). Herausgegeben von Ibolya Tar. Szeged,
1984.
A. J. Boyle: The Chanonian Dove. Leiden E. J. Brill, 1986, 141-146; 172-176.
J. E. Zetzel: Romane memento. Justice and Judgement in Aeneid 6. TAPhA 119 (1989)
266-267.
The Cambridge History of Classical Literature. The Age of Augustus. Edited by E. J.
Kenney. Cambridge, 1990.
Adamik T.: Az Aeneis VI. neknek szerkezete s funkcija. Antik Tanulmnyok 40
(1996) 99-117.
Adamik T.: Az Aeneis msodik zenete. Antik Tanulmnyok 43 (1999) 163-173.
Vergilius sszes mvei. Fordtotta Lakatos I. Utsz: Vergilius. rta Borzsk I. Fgge
lk: Appendix Vergiliana. Fordtotta Szab K. Budapest, 1967.

317

X. Quintus Horatius Flaccus

1. Horatius lete
Horatius sokat mesl nmagrl kltemnyeiben. Adatait kiegszti letrajza,
a Vita Horati, amely a 16. szzadban kerlt el, de felttelezhet, hogy forr
sa Suetonius De poetis (A kltkrl) c. nagyszabs mve volt. Porphyrio
ugyanis (Kr. u. 2-3. sz.) az Augustus-levlhez (Epistulae 2, 1) ezt a megjegy
zst fzi: Nyilvnval, hogy ezt a knyvet, mint fentebb mondtuk, Caesar
biztatsra rta. Ezt Suetonius is tanstja, mert megtallhat nla Augustusnak azon levele, amelyben szemre hnyja Horatiusnak, hogy hozz nem sok
efflt rt. Nos, Augustusnak ezt a levelt a rnk maradt Horatius-letrajz is
tartalmazza, s ebbl kvetkezik, hogy adatai Suetoniustl szrmazhatnak.
Horatius Kr. e. 65. december 8-n szletett Venusiban, a dl-itliai Apuliban, nem messze Lucania hatrtl. Maga a klt mondja, hogy a sabellusok
elzse utn telepeseket kldtt ide Rma, hogy vdjk a terletet (Szatrk,
2, 1,34. skk.). A szvetsges hbor idejn Venusia az ellensges oldalon har
colt, ezrt sok megprbltatsban lett rsze. Apja felszabadtott rabszolgaknt
(libertinus) kis birtokra tett szert Venusia kzelben, majd 50 krl Rmba
kltztt, s az letrajz szerint mint ingatlankzvett (coactor argentarius)
tevkenykedett, ami abbl llt, hogy az elad eladta az rujt a coactomak, az
pedig a vevknek. Amikor megkapta a vevktl az ru rtkt, akkor fizette ki
az eredeti tulajdonost. Meglehets vagyon birtokba juthatott, mert fit a leg
jobb tantkhoz kldte, pldul a plcs Orbiliushoz (Episztolk 2, 1, 7071), akinek vezetsvel a rmai s a grg irodalmat tanulmnyozta. A rmai
stdiumok utn a fiatal Horatius Athnba ment filozfit tanulni 45 krl (v.
Episztolk 2, 2, 43^4-5). Caesar meggyilkolsa utn Brutus s trsai Athnban
gylekeztek, s Horatiust is kzjk sodorta a lelkeseds. A philippi csatban
katonai tribunusknt harcolt, majd eldobva pajzst meneklni knyszerlt
(dk 2, 7). Philippi utn visszatrt Rmba, de ott szegnysg fogadta: a
triumvirek elkoboztk apja hzt s birtokt. A szegnysg - mondja - arra
knyszertette, hogy verseket rjon (Episztolk 2, 2, 50-52). Az letrajz azon-

318

ban elrulja, hogy maradk vagyonrt egy moki llst (scriba quaestorius)
vsrolt, azaz az llamkincstr hivatalnoka lett.
Sajt bevallsa szerint elszr grgl kezdett verselni (Szatrk 1, 10,
31-35), m rbredt, hogy ez olyan, mintha ft hordana az erdbe, ezrt latin
nal folytatta. Ez idben kerlhetett kapcsolatba Vergiliusszal s Variusszal,
akik Maecenas figyelmbe ajnlottk Kr. e. 38-ban. A felszabadtott rabszol
ga gyermeke (libertino patre natus) knosan feszengett az els tallkozson az
elkel Maecenas eltt, akinek ereiben az etruszk kirlyok (lucumk) vre
csrgedezett. Bemutatkoz szavaira Maecenas rviden vlaszolt; kilenc h
nap mlva azonban hvatta s barti krnek tagjv tette (Szatrk 1, 6,
60-63). A 37-es brundisiumi utazst ler szatrja mr azt mutatja, hogy
hozzszokott elkel krnyezethez (1, 5). 33-ban a szabin hegyek kztt
(40^45 kilomterre Rmtl) birtokot kapott Maecenastl, amely anyagi fg
getlensget s nyugalmat biztostott szmra. Ettl kezdve ltalban itt lt, s
csak ritkn vltotta fel azt hosszabb-rvidebb rmai tartzkodssal. Bartsga
Maecenasszal felhtlen maradt annak ellenre, hogy fggetlensgt a gazdag
prtfogval szemben mindvgig megrizte; v. Episztolk 1, 7.
letrajza kzli azt a tnyt, hogy Augustus megkrte, legyen szemlyi titk
ra, Horatius azonban nem fogadta el e bizalmi llst, s a csszr nem neheztelt
meg r emiatt. St Kr. e. 17-ben - Vergilius halla utn - mint kornak legna
gyobb l kltjt, Horatiust krte meg a szzados nek megrsra s - ha az
letrajznak hinni lehet - az dakltszet folytatsra, amelynek eredmnye
knt szletett meg az dk 4. knyve. Szintn az letrajz tudst arrl, hogy
Maecenas halla eltt kltbartjt Augustus figyelmbe ajnlotta: Horatiusra gy gondolj, mint rm - rta a csszrhoz. S mintha beteljesedett volna,
amit Horatius az dk msodik knyvben Maecenashoz rt: egy napon fog
nak meghalni (2, 17, 8-12), mert Maecenas halla utn kt hnappal hunyt el
Kr. e. 8. november 27-n, s az Esquilinuson nagy prtfogja mell temettk.

2. Az Epdoszok knyve
Tizenht kltemny, a 41-tl 30-ig tart idszak termse. E gyjtemny a sza
trk 2. knyvvel egytt jelent meg Kr. e. 30- 29-ben, teht a szatrkkal pr
huzamosan keletkezett. Az epdos tulajdonkppeni jelentse hozznekelt
ti. sor, azaz az els sorra kvetkez, olykor metrikailag attl eltr rvidebb
sor, majd errl kapta a nevt maga a prvers, amelynek ismtlsbl az ep-

319

dos nven kzismertt vlt tmad hangvtel lrai mfaj keletkezett. A g


rg irodalomban Archilochos (Kr. e. 7. sz. kzepe) s Kallimachos mvelte,
s iambos nven emlegettk, versformjrl. Horatius a jambus sort olykor
hexameterrel vltakoztatja. A ktet metrikai elv szerint pl fel. Az 1-10. da
rab versformjt a jambikus trimeter s dimeter vltakozsa adja. A 11. epdosz egyedl ll a ktetben versformjra nzve: jambikus trimeter vltakozik
egy elegiambusszal. Ez utbbi verssor egy daktylikus penthmimersbl (t
fllb) s egy jambikus dimeterbl van sszetve. A 12-16. darabban egy
hexameter vltakozik egy msik sorral. Vgl a 17. epdosz versformja nem
epdoszi disztichon, hanem jambikus trimeter. Mindebbl vilgosan kitnik,
hogy Horatius metrikailag vltozatossgra trekedett.
De elmondhat ugyanez az epdoszok tartalmrl is. Ngy epdosz idsze
r politikai krdsekrl szl: 1., 7 9., 16. Asszony csfolnak mondhatjuk a
boszorkny Canidival kapcsolatos darabokat (3., 5., 17.) s a ni bujasgot
ostoroz 8. s 12. epdoszt. Igazi tmadvers a 4. egy felkapaszkodott jgaz
dag, a 6. egy gyva gyalzkod s a 10. a bzl Mevius ellen. Egyedlll
a 2. epdosz, mert a falusi let idillikus kpei utn a vgn kiderl, hogy nem
kell a lerst komolyan venni: egy uzsors lsgos brndozsa az egsz. V
gl a 11., 13., 14. s 15. darabok tartalmukra nzve tmenetet alkotnak az dakltszethez, mr annak tmit s hangulatt idzik.
A politikai tartalm ngy epdosz kzl kett szintn az dk fel kzelt,
az 1. s a 9. Az 1. epdoszban Maecenasszal szeretne menni az actiumi csat
ba, ezrt felttelezhet, hogy e vers 31 tavaszn keletkezett. A 9. darabban
szintn Maecenast szltja meg, feltehetleg az actiumi gyzelem utn. Ha ez
helytll, akkor a vers 31-ben keletkezett, kzvetlenl az actiumi csata utn,
de Antonius s Kleoptra halla eltt. Ezzel szemben a msik kt politikai
epdosz, amelyekbl hatrtalan elkesereds rad a polgrvr ontsa (7.) s e
politikai helyzet megvltoztatsnak remnytelensge miatt (16.), Horatius
klti plyjnak elejre datlhat. A 16. epdosz, amelyben a klt a jknak
azt javasolja, hogy hagyjk el Rmt, s egy tvoli szigeten valstsk meg az
aranykort, 40 tjn keletkezhetett, mgpedig Vergilius 4. eklogjra vlasz
knt. Ha ez helytll, akkor Horatiusnak igen hossz utat kellett megtennie
a rmai dkig, illetve az dk 4. knyvnek zrversig. Klti nllsgt
tanstja az a tny, hogy ksbb, amikor mr jobb vlemnnyel volt Octavia
nus politikjrl, nem hagyta el e darabot az epdoszok gyjtemnybl. A 7.
epdosz nem annyira ktsgbeesst, mint inkbb haragot s keser gnyt
raszt, ezrt felttelezhetjk, hogy az elbbi utn, taln 39 vgn keletkezett.
320

Ksbb a klt visszatekint az epdoszokra, s gy rtkeli azokat:


Parios ego primus iambos
ostendi Latio, numerosque animosque secutus
Archilochi, non res et agentia verba Lycamben.
S a Paros-beli jambust
n hoztam legelbb Latiumba, de Archilochusnak
mrtkt csak s lendlett, nem utnzm a trgyt,
sem szavait, hisz azok kergettk srba Lycambest.

(.Episztolk 1,19, 23-25; fordtotta Urbn Eszter)


Azt tekinti rdemnek, hogy Archilochos versformjt s szellemt tltet
te a rmai irodalomba, de nem kvette verseinek tartalmt s gyilkos szavait.
Valban Archilochos szemlyes indttats tmadsait, s az azt kzvett
nyelvezetet csak a fordts szintjn lehetett volna reproduklni, s Horatius
nem fordtst akart kszteni, hanem egy grg mfajt kvnt meghonostani
a rmai irodalomban az akkori rmai viszonyoknak s sajt lelkillapotnak
megfelelen. A triumvirek Rmjban, Philippi utn, a bke lehetetlennek
tnt szmra, m az vek mltval, miutn a klt Maecenas krnyezetbe
kerlt, egyre jobban kezdett bzni Octavianus bketeremt politikjban, s ez
megmutatkozik az epdoszok hangnemn. A tmad politikai hangvtel meg
szeldl, st aggd dicsrett vlik, s az archilochosi tmadkedv jelentk
telen Canidik, pffeszked jgazdagok s rossz kltk ellen irnyul, hogy
majd tadja helyt az dk szeldebb tminak: a szerelemnek (11., 14., 15.)
s az let lvezsnek:
Rapiamus, amici,
occasionem de die, dumque virent genua
et decet, obducta solvatur fronte senectus.
lvezzk csak ki e napnak
perct, mg illik, cimbork, mg virul az ernk.
Sznjanak arcunkrl az regsg rnyai messze!

(13, 4-6; fordtotta Bede Anna)

321

A tmknak e sokrt vltozatossga azt sejteti, hogy az ifj Horatius


Archilochos mellett egy msik modellt is kvetett: Kallimachost, s ez utbbi
nak ksznhet, hogy az archilochosi gyilkos szavakat vltozatossgra trek
v tuds mgond vltotta fel.

3. Szatrk
A Szatrk els knyve tz darabot foglal magban, mint Vergilius Eklogi s
Tibullus els knyve. Az 1. s 6. szatra Maecenast szltja meg, s a klt ez
zel is jelzi, hogy szatraknyve kt egyenl rszre oszlik. Az els rszre az
1-3. szatrt fellel, diatrib stlusban rt moralizl ciklus nyomja r blye
gt, a msodikra a 7-9. darabot tartalmaz elbeszl ciklus. Mindkt rszben
tallhat egy irodalomkritikai darab (4. s 10.). Az els rszt a Brundisiumi
utazs cmen emlegetett elbeszl szatra zrja le, a msodikat egy irodalomtrtneti kltemny. A klt teht tudatos vltozatossgra trekszik a szatrk
tartalmban s hangnemben is, s e vltozatos tmakrbe jl beleillik a sajt
letrl vall 6. szatra.
A Szatrk msodik knyve szintn kt rszre oszlik, de ms elvek szerint,
mint az els. Az els rszt (1-4. szatra) ugyangy a konyhamvszet zrja le,
mint a msodikat (5-8.). A 4. darabban Catius nycsiklandoz rafinlt recept
jei, a 8.-ban a gazdag Nasidienus lakomja hozza lzba az olvast. Mindkt
rszben az utols eltti szatra diatrib stlusban moralizl. Damasippus, a
tnkrejutott keresked a 3.-ban arra buzdt, hogy tegynk klnbsget kis s
nagy hibk kztt, nmagunkkal szemben legynk kritikusak, de bartainkkal
szemben elnzek. A 7. szatra szemlyesebb hangvtel. A Satumalik biz
tostotta szabadsggal lve a klt szolgja, Davus egybeveti sajt hibit a
gazdja hibival egyfell, msfell urnak fennen hangoztatott szp erklcsi
elveit mindennapi letvel. A kontraszt kibrndt. Az nkritika ironikusan
szellemes, knnyed megformlsval Horatius a vilgirodalom egyik leg
szebb szatrjt teremtette meg. De a ktet kt legfontosabb darabjnak mg
is az 1. s a 6. szatrt tekinthetjk. Az 1. szatrban, amelyet feltehetleg 30ban utolsknt illesztett a ktet lre, szatrakltszetnek lnyegt, eszttikai
s etikai alapjait rgzti gy, ahogy az a Szatrk msodik knyvben felrt a
cscsra, s ezzel le is zrult. E darab hen tkrzi a 2. knyv szatrinak jdon
sgt: a dialgusforma eltrbe kerlst, a filozofikus sermt httrbe szo
rtjk az letbl vett mimiambikus jelenetek - hexameterben (Borzsk, 1972,

322

161). De jl tkrzi Horatius trsadalmi s klti helyzetnek megszilrdu


lst is: mr Octavianus Caesarral is mer trflkozni a maga csps modor
ban (18. skk.), s az els knyvben sokat kritizlt nagy eldnek, Luciliusnak
is megadja a neki kijr tiszteletet. A 6. darabot a szatrk kirlynjnek
szoktk nevezni, amelyben a klt egyfell ksznett mond Maecenasnak
a fggetlensget biztost sabinumi birtokrt, msfell kifejezsre juttatja
nllsg- s szabadsgignyt. A 2. darabban Ofellus, az egyszer paraszt
kritizlja a divatos luxusteleket, az 5.-ben pedig Teiresias ad tancsokat
Odysseusnak arra nzve, hogyan sajtthatja el jl az rksgvadszat mester
fogsait.
Amikor Horatius elhatrozta, hogy szatrkat r, szmolnia kellett azzal,
hogy Lucilius hatalmas letmve mr hagyomnyt teremt modell vlt. For
mailag a hexameter lett a szatra versformja, tartalmilag pedig a tmad
hangvtel s az nletrajzi jelleg. Horatius mindezeket az elemeket tvette,
ezrt a luciliusi szatra folytatjnak tekinthet. Ennek ellenre Horatius
hangslyozza, hogy az szatri mind stlusban, mind hangnemben eltrnek
a luciliusi minttl. Lucilius szatriban a diatrib s a szemlyes tmads el
klnlt egymstl, s az utbbi tlslyba kerlt, Horatiusnl viszont e kett
egysget alkot oly mdon, hogy a hibk elemzse ll a kzppontban, s a sze
mlyes tmads szerept a tant szndk irnia veszi t. Lucilius a trsadal
mi, politikai harc eszkznek tekintette a szatrt, s mindenkihez akart szlni,
Horatius az erklcsi nevels eszkznek tartja, s csak keveseknek, a mvelt
bartoknak akar tetszeni. A szatrars cljnak ez a gykeres vltozsa a po
litikai helyzet megvltozsval s Horatius trsadalmi helyzetvel magyarz
hat. A kztrsasg vgi prtharcok s polgrhbork rbresztettk a kltt
arra, hogy a nagy tisztsgek nagy veszlyekkel jrnak, ezrt kerlendk. De
az ellenkezje, az alacsony trsadalmi helyzet s a szgyenletes szegnysg
sem ajnlhat, mert nem teszi lehetv a szemlyes nyugalmat.
A horatiusi szatrnak e jellegzetes vonsai mr az 1. knyv 1. szatrjban
kitapinthatok. Nem srtn s durvn, hanem mosolyogva akarja megmonda
ni az igazat: ridentem dicere verum quid vetat (1, 24-25). Nv szerint nem
pellengrez ki senkit, de brki magra veheti: Mutato nomine de te fabula
narratur (1, 69-70). S mr itt megjelenik az a gondolat, amelyet a horatiusi
kltszet alapgondolatnak tarthatunk: a vgletek, a szlssgek kerlse:
est modus in rebus, sunt certi denique fines,
quos ultra citraque nequit consistere rectum.

323

Van mrtke a dolgoknak, s a hatrok is llnak,


melyeken innen s tl helyesen cselekedni sosem brsz!
(1, 1, 106-107; fordtotta Horvth I. K.)

Ezt a mrtket a termszet szabja meg minden ember szmra:


Quare per divos oratus uterque Penatis:
tu cave ne minuas, tu ne maius facias id,
quod satis esse putat pater, et natura coercet.
Krlek ezrt titeket honi vd isteneinkre:
rizkedj, hogy apaszd, te pedig, hogy mg gyaraptsd, mit
ppen elgnek itl az atytok, s megszab a mrtk.
(2, 3, 176-178; fordtotta Krpty Csilla)

A szatrar Horatius teht az arany kzpszert hirdeti, mert csak ez bizto


sthatja a bels elgedettsget, amely minden boldogsg forrsa. A metriotst
(mrtkletessg) sszekapcsolja az autarkeival, amely mind az epikureizmusban, mind a sztoicizmusban az igazi boldogsgot jelentette.
Horatius nem tartja igazi kltszetnek a szatrt, annak ellenre, hogy r
mt leli abban, ha versformba knyszerti az egyszer szavakat: me pedibus
delectat claudere verba/Lucili ritu (2, 1, 2829). Az igazi kltszethez azon
ban ez nem elg:
neque enim concludere versum
dixeris esse satis, neque siqui scribat, uti nos,
sermoni propiora, putes hunc esse poetam.
Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os
magna sonaturum, des nominis huius honorem.
Sose mondd, hogy elg csak
verssorokat szerkeszteni s sose hidd, hogy a kznap
nyelvezetn rk, mint jmagam is, - csupa klt.
m akiben szellem van s isteni lng, kinek ajkn
nagy dolgok zengnek, neki add e nevet jutalomknt.

(1,4, 40-44; fordtotta Bede Anna)

324

Az a tny azonban, hogy Horatius a mvelt rtegek trsalgsi nyelvn k


vn csevegni az olvasval, nem jelent nyelvi ignytelensget, hanem ppen
az ellenkezjt:
Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se
impediat verbis lassas onerantibus auris,
et sermone opus est modo tristi, saepe iocoso,
defendente vicem modo rhetoris atque poetae,
interdum urbani, parcentis viribus atque
extenuantis eas consulto. Ridiculum acri
fortius et melius magnas plerumque secat res.
Kell a tmrsg, hogy grdljn a tma, s a bgyadt
flnek terhes szzn el ne akassza futst.
Most szomor hangnem szksges, majd meg a dvaj,
hol sznokknt, hol kltknt kell szerepelned,
hol meg gyes csevegknt jl kmlned erid,
s knnyedsget sznlelned, hisz a trfa nem egyszer
nagy krdst is jobban elt, mint nagyszavu rvek.
(1, 10, 9-15; fordtotta Horvth I. K.)
Tmrsg, csiszoltsg, lass mgond, urbnus visszafogottsg, ez az a for
mai kvetelmny, amelyet a fiatal Horatius a neterikusoktl tanult, s ppen
ez az, amit hinyol Luciliusban:
Namfuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos,
(ut magnum) versus dictabat stans pede in uno;
cum flueret lutulentus, erat, quod tollere velles;
garrulus atque piger scribendi ferre laborem,
scribendi recte: nam ut multum, nil moror.
Mert a hibja, hogy rnknt egyszuszra lediktlt
ktszz sort is akr, fllbon (s erre hi volt!),
gy iszapos lett sodra, akad sor, amit kitrlnl,
mert fecseg volt s rest kzdelmet vvni a szrt,
jl-mondott szrt; sokat rt, de mit rt vele.
(1, 4, 9-13; fordtotta Bede Anna)

325

Horatius e rszben ugyanazon kifogsokat emeli Lucilius ellen, amelyeket


Catullus emelt a 22. carmenben Suffenus ellen: fecseg, sokat r, s ezt tekinti
nagy teljestmnynek.

4. Az dk
A Kr. e. 3029 tjn kzztett Epdoszok s a Szatrk 2. knyve mr tartal
maz olyan verseket, amelyek tmenetet alkotnak az dkhoz, pldul a 13.
epdosz s a 2, 6. szatra. Az dk 1-3. knyvt egytt publiklta Kr. e. 23ban, a negyediket pedig tz vvel ksbb. Az els knyv 38, a msodik 20, a
harmadik 30 dt tartalmaz. E hrom knyv szerves, zrt egysget alkot. Az
egsz gyjtemnyt kt asklepiadsi versmrtkben rt, a kltszet fensgt s
halhatatlansgt hirdet vers fogja kzre, az 1, 1. s a 3, 30. da. Kzppont
jban egy 12 versbl ll ciklus ll, amelyen az utols da kivtelvel az
alkaiosi s sapphi strfban rt versek szablyosan vltakoznak (2, 1-12).
E ciklus eltt s utn egyarnt 38 da tallhat. Az nll egysget alkot 4.
knyv kzppontjban a kltszet nyjtotta halhatatlansgot hangslyoz,
asklepiadsi versmrtkben komponlt da ll: 4, 8, s ezt fogja kzre ht-ht
da. Mivel az els asklepiadsi versmrtkben csak az emltett hrom dt
rta, s verseskteteinek kompozcijban fontos szerepet sznt nekik: e hrom
vers szimbolikus rtelemben egsz dakltszetnek halhatatlansgt hirdeti.
Az dkban a szatrkhoz kpest tematikai bvlst vehetnk szre. A sza
trk egyik f tmja - mint lttuk - a nyugodt, boldog let volt, mgpedig az
egyn szempontjbl nzve, ez a tmakr az dkban kibvl a kzssg,
a haza aktulis krdseivel, ami azt sejteti, hogy a hszas s a tzes vek Horatiusa mr azonosulni tud Octavianus Augustus politikjval s reformjaival.
Az dk teht ott kezddnek, ahol a szatrk befejezdtek: bennk a ders
kiegyenslyozottsg birtokba jutott blcs elmlkedik az let alapvet krd
seirl.
Az dk egyik kzpponti tmja az let rvidsge, mely - mint lttuk mr az epdoszokban is felbukkan, de csak mellkesen. Az let rvidsge
miatt fennll a veszly, hogy mg tervezgetnk, flelem s remny kztt in
gadozunk, az id elsuhan felettnk, s egyszer csak azt vesszk szre: tvoz
nunk kell e fldi vilgbl, pedig mg nem is ltnk. E nagy veszly ellen csak
egyfle vdekezs ltezik: ha mindennap lnk.

326

sapias, vina liques, et spatio brevi


spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.
Lgy okos s tlts a pohrba bort.
Nagy kor - csalfa remny, mg csevegnk, elfut a gyors id.
lvezd ht a jelent, ezt a napot, holnapiban ne bzz.
(1, 11, 6-8; fordtotta Szepesy Gy.)

Az 1, 9-ben arra biztat, hogy minden napunkat nyeresgnek kell elkny


velnnk, a 2, 11-ben pedig arra figyelmeztet, hogy gyorsan mlik az id, ne
hagyjuk veszendbe menni, a 2, 14 ugyanerrl szl, csak kiss szomorbban:
inkbb azokra a vesztesgekre helyezi a slyt, amelyeket el kell szenvednnk,
ha nem lnk. A Gnomologium Vaticanum 14. szentencijban valami hason
lrl elmlkedik Epikuros: Csak egyszer szletnk, s aztn rkre megsz
nnk ltezni. Te, br nem vagy ura holnapodnak, lemondasz az rmrl: e ha
logats kzepette az let elrppen, s mindnyjan meghalunk anlkl, hogy a
nyugalmat lveztk volna. Termszetesen mint az epikurosi gondolat sugall
ja, a carpe diem nem a szerelem s az egyb gynyrk habzsolst jelenti,
hanem a minden letkornak megfelel s kijr gynyrket, amelyekrl tud
ja a klt, hogy mlkonyak, mint ahogy az let maga is mlkony. ppen a
meglt szp rmk emlke vrtezi fel a blcset a hallflelem ellen:
lile potens sui
laetusque deget, cui licet in diem
dixisse: Vixi.
nmagn
az r csak s az vg, ki naponta gy
kilthat: ltem.
(3, 29, 41-43; fordtotta Bede Anna)

A carpe diem mr csak azrt sem jelentheti az rmk habzsolst, mert


az aurea mediocritas mrtke szablyozza: a fldi javakat, az let szp r
meit csak mrtkkel lvezhetjk, mgpedig addig, amg lelki nyugalmunkat
biztostjk. A ders blcsessg zloga, az aurea mediocritas, az apollni nil
nimium, amely lehetv teszi a szemlyisg kiegyenslyozott elgedettsgt
327

(autarkeia), ismeri jl az emberi let korltait s veszlyeit: az id rvidsgt,


az regsget s a hallt (1,4; 2,3; 2, 14; 4,7), m ezt mint az emberi let szk
sgszersgt elfogadja, s ppen e tudatos elfogads sok rm forrsa lehet.
Ha sikerl elkerlnnk a vgletes szlssgeket, mg a Fortunn is (j vagy
rossz szerencse, vletlen) rr lehetnk, s nagy eslynk van arra, hogy meg
rizzk lelknk nyugalmt:
Auream quisquis mediocritatem
diligit, tutus caret obsoleti
sordibus tecti, caret invidenda
sobrius aula.
Az, kinek trvny az arany kzpt:
roskad hzat nem akar laksul,
s nem kvn dszes palott emelni.
Mrt irigyeljk?
(2, 10, 5-8; fordtotta Szepesy Gy.)

Az au rea mediocritas filozfija segt kikapcsolni a szlssges rzelme


ket, a fktelen rmt s a fktelen fjdalmat, mert tudja, hogy sem ez, sem az
nem tart rkk:
Sperat infestis, metuit secundis
alteram sortem bene praeparatum
pectus: informis hiemes reducit
Iuppiter, idem
submovet; non, si male nunc, et olim
sic erit.
Jt reml a vszben, a jban ismt
fordulattl tart az elrelt
szv. Ahogy meghozza a tl haragjt
Juppiter, ppgy
zi is. Nem lesz, ami rossz ma, nem lesz
folyton az.

(2, 10, 13-18; fordtotta Szab L.)

328

Az aurea mediocritas mint rendez s fkez elv a magnlet minden ter


letre kisugrzik: segt megrizni a szemlyisg autonmijt bartsgban s
szerelemben egyarnt. Sikerlt is a kltnek elkerlni a hatalmasokkal val
bartsg buktatit, de a szerelem catullusi knjait is. Horatius szerelmi klt
szete ltalban nem kapja meg azt a figyelmet, amelyet mr csak mennyis
gnl fogva is megrdemelne: az dknak szinte egynegyede a szerelem va
lamely formjrl szl. Igaz, a horatiusi szerelem lnyegesen klnbzik a
catullusi, illetve az elgikusok szerelmi felfogstl. Mg az utbbiak nyugal
mat felkavar rks gytrds s szolglat, amely tehetetlensgre krhoztat
ja a szerencstlen szerelmest, Horatius visszafogottabb. A sodr vak szenve
dly helybe a blcs frfi megrt irnija lp: tudja, hogy fontos a szerelem,
de azt is tudja, hogy mland. Tudja, hogy szp a hsg a szerelemben, de azt
is tudja, hogy megvalstani szinte lehetetlensg: a htlensget mintha mg az
istenek is kedvelnk, legalbbis nem bntetik ott, ahol bntethetnk. gy a sze
ret hensge nem sodorja az rk szenvedsbe, csak blcsebb teszi: meg
rt irnival tudja szemllni msok lngol szerelmt. Ez az ironikus elhatroltsg a szenvedlytl okozza, hogy a horatiusi szerelmes versek szerelmes
letkpeknek ltszanak: na lm, a szerelemben mi minden megeshet, vagy
egy-egy szerelmi kaland emlknek; v. Szilgyi J. Gy. 1982. 21-30.
Mg a catullusi szerelem mlysgt s komolysgt megkzelt 3, 9. is,
amelyben Lydia meghalna szerelmrt, ambivalens, amennyiben korntsem
biztos, hogy a klt sajt szerelmrl vall benne, tovbb az egymsrt halni
kszl szerelmesek, gy tnik, elg jl reztk magukat ms szerelmesek
oldaln a szakts ideje alatt, ezrt a verset lezr fogadkozst kiss ironikus
nak rzi az olvas:
Quamquam sidere pulchrior
ille est, tu levior cortice et improbo
iracundior Hadria,
tecum vivere amem, tecum obeam lubens.
Szp csillag Calais, ragyog,
nladnl meg a bsz dria sem vadabb,
nd sem hajladozbb, de nzd!
csak vled tudok n halni is, lni is!

(3, 9, 21-24; fordtotta Radnti M.)

329

Barint pedig hamis fogadkozsai, hsgeskjnek ltvnyos megszegsei


mg szebb, mg vonzbb teszik, s az az rzsnk, hogy a klt ppen gy
gynyrsgt leli e feminin csodban, mint a szerelem istenei, Venus, Cupi
do s valamennyi nimfa, akik hatalmuk nagysgt vele szemlltetik:
Ulla si iuris tibi peierati
poena, Barine, nocuisset umquam,
dente si nigro fieres vei un
turpior ungui,
crederem: sed simul obligasti
perfidum votis caput, enitescis
pulchrior multo iuvenumque prodis
publica cura.
Hogyha egyszer sok hamis eskvsed
nked egy, csak egy pici krt okozna,
egy fogad, egy krmd feketedne meg, vagy
szne fakulna:
hinni tudnk. m, te csak eskdzzl
hitszegn, annl gynyrbb leszel majd,
tndklsz napknt, s krltted ifjak
vgyva tolongnak.
(2, 8, 1-8; fordtotta Szepesy Gy.)

A szerelemnek ez az ltalnos emberi jelensgknt val kezelse, vagyis


hogy a szerelem is ugyangy, mint minden ms emberi jelensg az aurea
mediocritas kontrollja al vethet, mr az dk gyjtemnynek els szerel
mes versben jelentkezik: a szerelemmel egytt jr a csalds. A tapasztalat
lan ifj, aki ezt nem tudva csapdjba esik, mr-mr halni kszl, a blcs fr
fi azonban fellemelkedve a csaldson, nyeresgnek knyveli el azt, ami
benne szp volt:

330

Miseri, quibus
intemptata nites. Me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti
vestimenta maris deo.
Nyomorult, kinek
j mg fnysugarad! Templomi fal, kegyes
tblm hirdeti, hogy vzitatott ruhm
fgg mr, mit felajnltam
nked, tenger ers ura.
(1,5; fordtotta Orbn E.)

A horatiusi lra msik nagy vonulata a kzssg, a haza s a korabeli poli


tika tmakrt rinti. A polgrhbork rme mg mindig riasztja a kltt, de
mr bzik abban, hogy Octavianus meg tudja szntetni azokat a bajokat, ame
lyek a polgrhbort elidztk. Az dk els knyvnek 2. darabja Iuppiterhez fordul ima formjban kri, hogy Octavianus mint Caesar gyilkosai
nak megbosszulja jvtehesse Rma bneit. E 28-ra datlhat s a hellenisz
tikus udvari kltszet hatst tkrz dban Octavianus mr gy szerepel,
mint Caesaris ultor, aki ppen ezzel a tettvel egyengeti a bke tjt, s az egy
sg megteremtsvel kpess teszi Rmt arra, hogy a kls ellensggel
szemben is megvdje magt. Ezrt mltn nevezik a haza atyjnak s elsnek:
hic ames dici pter atque princeps,
neu sinas Medos equitare inultos
te duce, Caesar.
itt akarj npnk Feje s Apja lenni;
s ne trd, Caesar, hogy a md betrjn,
mg te vezr vagy.
(1,2, 50-52; fordtotta Devecseri G.)

Horatius bizony hsz v alatt sokat vltozott: Caesar gyilkosai kztt har
colt 42-ben, 28-ban pedig ppen abban ltja a bke biztostkt, hogy Octa-

331

vianus ezeken bosszt llt. Egybknt ez a vers Octavianus propagandjnak


h tkrzje: megbosszulta atyja gyilkosait, megszntette a polgrhborkat,
ezen rdemei miatt els (princeps) az llamban. A polgrhbork bne mg
vissza-visszatr; v. 1, 35, 33-40; 2, 1, 33-35, de a klt mr egyre biztosabb
abban, hogy Octavianus visszahozza a bkt a politikban, s j rtkrendet
teremt a rg elfeledett hagyomnyos rmai erklcsk s valls jraleszts
vel. Nem kell itt arra gondolni, hogy Horatius mint udvari klt a princeps
szcsve lett, hanem inkbb arra, hogy amiknt a magnlet boldogsga kr
dsben felismerte a szmra jrhat egyetlen utat, s annak helyessgt m
soknak is hirdette, ugyangy a politikai letben is tltta, hogy Octavianus az '
egyedl clravezet program, s szvvel-llekkel tmogatta azt.
A 3. knyv 1-6. djban, amelyeket a 19. szzadban neveztek el fennklt
erklcsi s hazafias tartalmuk miatt rmai dknak, mr teljes meggyzds
sel vateskx hirdeti Augustus kornak jt eszmit. Hogy e hat dt maga a
klt is egyetlen sszetartoz egysgnek tekintette, nyilvnval abbl, hogy
mindet alkaiosi strfban rta. Ezen dk klnlegessge abban rejlik, hogy
br a klt mindenkihez szl, mgis a sajt nevben beszl: a sokat ltott s
tapasztalt blcs szl itt olvasihoz olyan eszmkrl, amelyeknek igazsgrl
maga is csak hossz kzdelem utn gyzdtt meg. E versekben az egyni
boldogsg a kzboldogsg rsznek, kvetkezmnynek tnik fel, mert a tr
sadalom biztostja azt a keretet, amelyben az egyn megteremtheti a nyugal
mas, boldog letet.
Az 1. dt olyan strfa vezeti be, amely mind a hat rmai dra vonatko
zik: a klt mint a Mzsk papja a rmai llami rtus hangjn fennklt eszm
ket kvn tantani, amelyeknek megrtshez tiszta szv kell, olyan, mint az
ifjak:
Odi profanum volgus et arceo.
Favete linguis: carmina non prius
audita Musarum sacerdos
virginibus puerisque canto.
Gyllve mondom: htra, hitetlenek!
Oltri csndet! Mg soha nem dalolt
dalt zengek n, a Mzsa papja
ifj szzek s fiuk j hadnak.

3, 1, l^t; fordtotta Illys Gy.)

332

Az 1. da alapgondolata: csak annyit kvnjunk, amennyi elg (25. sor), a


2.-: dics dolog meghalni a hazrt (Dulce et decorum est pro patria mri 12.
sor), a 3.- az igazsgossg (iustitia) s az llhatatossg (constantia) magasztalsa, a 4.- a kltszet isteni ereje s mindenhatsga, az 5.- Augustus
dicsrete, s vgl a 6.- a valls (religio) fontossgnak hangslyozsa az
llam letben: elhanyagolsa nagy bajok forrsa; az istenek hatalmnak elis
merse viszont ert ad. Egyelre azonban a klt csak a valls elhanyagols
nak szomor kvetkezmnyeirl szmolhat be, ezrt felttelezhet, hogy az
dk legkorbbi darabjai kz sorolhatjuk:
Delicta maiorum immeritus lues,
Romane, donec templa refeceris
aedisque labentis deorum et
foeda nigro simulacra fumo.
Dis te minorem quod geris, imperas.
Hinc omne principium, huc refer exitum:
di multa neglecti dederunt
Hesperiae mala luctuosae.
Rdszllt atyid vtke, lakolni fogsz
helyettk is, mg isteneid ledlt
hajlkait s fstfogta rgi
szobrait jra nem kested.
Tudd, hogy kisebb vagy, mint a nagy istenek,
s nagy lsz - a dolgok kezdete, vge ez:
elhagytad ket s bs haznkat
mennyi csaps, baj emszti mris!
(3, 6, 1-8; fordtotta Lator L.)

Horatiust mint pota doctust mindvgig izgatta a klt sttusnak, trsadal


mi helyzetnek s a kltszet mibenltnek krdse. Mr a szatrkban meg
ksrelte szatrakltszetnek sajtos jegyeit megragadni, szembestve azt a
korbbi rmai irodalom legnagyobb szatrarjnak, Luciliusnak teljestm
nyvel; v. 1,4. s 1,10. szatrval. Az dagyjtemny els darabjban, ame
lyet minden bizonnyal az 1-3. knyv megjelentetsnek vben, Kr. e. 23-ban

333

rt, a klt letformjt az elfogadott rmai foglalkozsok mell helyezi, ez


zel is hangslyozvn, hogy a klt, ugyangy, mint ms foglalkozsok kp
viseli, mlt a maga brre. St, mivel a kltszetben van valami isteni,
a klt, ha a Mzsk is akarjk, az gig emelkedhetik, mert lesbosi lanton,
Alkaios s Sapph strfival nekel. Azzal pedig, hogy mindezt Asklepiads,
a Kr. e. 300 krl tevkenyked hellenisztikus tuds klt versformjban
mondja el, arra utal, hogy a hellenisztikus alexandriai kltszet tuds ignyes
sgt is kvetend mintnak tekinti. m mindez a remny akkor vlik val
ra, ha Maecenas is beiktatja t a lrai vatesek kz:
Quodsi me lyricis vatibus inseres,
sublimi feriam sidera vertice.
s mg engem a vers papjaihoz sorolsz,
fennklt homlokomat csillagokig vetem.
(1,1, 35-36; fordtotta Bede Anna)

Klti voltnak isteni jellegre utal az 1, 22-ben: a farkas nem bntja a sza
bin erdben, amikor Lalagjrl nekel; st mr gyermekkorban szrevettk
benne a madarak a klt nument: lombbal takartk be, mikor elaludt az erd
ben (3, 4, 9-16).
A msodik knyv zrversben (2, 20) mr halhatatlansgrl szl: fehr
hatty kpben elrpl a fldrl, s mindentt ismerni fogjk a fldkereksgen.
Ugyanezt a gondolatot kevsb elvontan, s a korabeli rmaiak szmra tb
bet mond kpekkel fejti ki a harmadik knyv zrversben. Azzal a tettvel,
hogy az aiol dalt (Alkaios s Sapph versformit) elsknt thozta a rmai iro
dalomba, olyan emlkmvet lltott magnak, mely mindennl tartsabbnak
bizonyul majd:
Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius
quod non imber edax, non Aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
Flraktam mvemet: nem fogyo, mint az rc,
bszkbb, mint piramis, rgi kirlyi sr;

334

sem zpor, sem a szl nem veri, rzza szt,


sem vek sora, br vgtelen radat,
nem fog rajta, sem az orv, suhan id.

(3, 30, 1-5)


A piramisok emlegetse nyolc vvel az actiumi csata, majd Egyiptom el
foglalsa utn termszetes: ahogyan Augustus meghdtotta Egyiptomot, gy
hdtotta meg az Aeolium Carment, s mint hadizskmnyt vonultatta fel
diadalmenetben Rma npe eltt (Borzsk, 1975, 414). rdekes, hogy Hora
tius itt is az aiol dal thozatalt emlti rdeml, pedig ht Pindarost s Anakrent is thozta, igaz, nem oly ltvnyosan, mint Alkaiost s Sappht.
Horatius az dk hrom knyvnek publiklsval egyrtelmv tette,
hogy kornak legnagyobb l lrikusa, a rmai dkkal pedig azt, hogy az
egsz rmai trsadalmat rint kzs gondok formba ntsnek is avatott
mestere. Nem lehet teht csodlkozni azon, hogy amikor Augustus elhatroz
ta, hogy a ludi saeculares kztrsasgi hagyomnyt feltmasztja, t krte
meg a carmen saeculare, a szzados nek megrsra. Br bizonytalan a sz
zados jtkok eredete, biztos, hogy az els pun hbor idejn, Kr. e. 249-ben
a Sibylla-knyvek hatsra megtartottk, majd 146-ban ismt. Br Horatius
szerint a szzados jtkokat 110 venknt rendezik meg (undenos deciens per
annos 21), Augustus a polgrhbor viharai miatt ennl hosszabb id utn,
csak 17 nyarn (jnius 1-3.) tudta megtartani. A Horatius alkotta himnuszt az
nnepsg harmadik napjn egy 27 lenybl s 27 fibl ll krus adta el,
mgpedig egyszer a palatinusi Apollo-templom eltt, egyszer pedig a Capitoliumon; az elbbi helyen Apollo s Diana, az utbbin Iuppiter s Iuno engesztelsre.
A Carmen saecularban feltnen eltrbe kerl Apollo s Diana. Ennek
oka abban van, hogy Augustus teolgijban Apollo s Diana kzvett sze
repet jtszott Iuppiter s az emberek kztt. Apollo e kiemelkedst elseg
tette az a tny is, hogy az actiumi csata ta az augustusi rendszer reprezenta
tv isteneknt tiszteltk, Augustus pedig pldakpl vlasztotta. Nem vletlen
teht, hogy az ima Apollo s Diana megszltsval kezddik:
Phoebe silvarumque potens Diana,
lucidum caeli decus, o colendi
semper et culti, date, quae precamur
tempore sacro,
335

Phoebus s gen ragyog Diana


erdeink rnje, kiket ma ldunk
s mindig ldottunk, adomnyotokrt e
szent napon esdnk,
(1-4; fordtotta Rad Gy.)

Az els rszben (132. sor) anyagi javakat kr a klt npe szmra, a m


sodikban Rma erklcsi jjszletsrt knyrg, amelynek jogi alapjait
Augustus 18-as trvnyei mr megteremtettk:
lam Fides et Pax et Honos Pudorque
priscus et neglecta redire Virtus
audet, adparetque beata pleno
Copia cornu.
Mr a Hsg, Rend, Becslet s az si
Tisztasg a rg feledett Ernnyel,
nem fl visszatrni a drga Bsg
telt szarujval.
(57-60; fordtotta Rad Gy.)

5. Episztolk
A levelek 1. knyvt, amely 20 levelet foglal magban, Kr. e. 23-20 kztt r
ta, s legksbb 19-ben adta ki. Ezzel a mfajjal visszatrt a hexameterben rt
sermkhoz, amelyek csak abban klnbznek a szatrtl, hogy a szatirikus
hangvtel httrbe szorul bennk, s tbbnyire meghatrozott szemlyhez szl
nak, pldul az 1., 7. s 19. levl Maecenashoz van intzve, s elmlkedseket
tartalmaz erklcsfilozfai krdsekrl, a vidki s vrosi letrl, a klt ere
detisgrl stb. Az 1, 3. levl Iulius Florusnak van cmezve, s azok az irodal
mi szemlyisgek kerlnek szba benne, akik Tiberiust Keletre ksrtk. Az
1, 4. levelet Tibullushoz, a kltbarthoz kldi az let rtkeirl, az epikureus
boldogsgeszmnyrl: minden napunkat gy lvezzk, mintha az utols len
ne (omnem crede diem tibi diluxisse supremum 13. sor). Az 1, 5. darab meg-

336

hvlevl Torquatushoz; a meghvs alkalma: Augustus szletsnapja. Az 1,


9. ajnllevl: Tiberius figyelmbe ajnlja Septimiust. Az 1, 13. levlben ta
ncsokat ad Vinniusnak arra nzve, hogyan vigye Augustusnak az dk 1-3.
knyvt. A zrlevlben a klt (20.) az episztolk frissen elkszlt els
knyvt szltja meg: tancsokat ad neki, hogyan viselkedjk, ha elhagyja
gazdjt.
Mg az episztolk 1. knyvnek 20 levele sszesen 1008 sort tesz ki, a 2.
knyv mindssze 3 levele majdnem ugyanennyit, 962 sort. Teht a levelek
msodik knyvben a klt ismt jt, mind a levelek terjedelmben, mind
tartalmban. Az els knyvben etikai krdsek lltak a kzppontban, a m
sodikban a kltszet problmi. E hrom levl datlsa nem problmtlan.
gy tnik, hogy a Florus-levl (2, 2) ll legkzelebb az episztolk els kny
vhez, mind tematikban, mind idben. Az 1, 3. folytatsnak tekinthet, s
feltehetleg az 1. knyv lezrsa (20 vge) s Tiberius hazatrse (19. okt
ber 12.) kztt keletkezett. Ebben a levlben is filozfiai, etikai tmkat tag
lal, de az arnyok eltoldnak a kltszet javra. A Piskhoz rt 2, 3. levl,
amelyet a kzirati hagyomny s Quintilianus Ars poeticnak nevez, minden
kppen az Augustus-levl eltt keletkezhetett. C. Becker 19 s 17 eleje kz
datlja, P. Grimal 16 s 15 kz. Becker azzal tmasztja al vlemnyt, hogy
Horatius a Carmen saeculare rsa idejn aligha mondhatta volna magrl,
hogy semmit sem r (nil scribens Ars 306). Grimal azzal rvel, hogy az Ars
poetict Horatius csak akkor rhatta, miutn a Carmen saecularval ismt
megalapozta klti mltsgt, s bizonytotta, hogy a klt trsadalmi szere
pet is betlthet (Grimal, 1968, 26). Az Augustus-levlben egyrtelmen utal
arra, hogy Augustus geniust a Lares Augusti kztt tiszteltk mr (v. 2, 1,
16), ez pedig Kr. e. 14-ben trtnt meg elszr, teht az Augustus-levl 14ben vagy utna keletkezett, s mivel benne Horatius szinte mrlegre teszi sajt
kltszett, szembelltva azt a rgi kltk teljestmnyvel, a horatiusi let
m lezrsnak tekinthet.
A levelekben az ernybe burkolz Horatius szl cmzetteihez; az autarkeira val trekvst gy fogalmazza meg:
et mihi res, non me rebus subiungere conor
s n leszek r csak a dolgokon, s nem rajtam a dolgok."

(1, 1, 19; fordtotta Horvth I. K.)

337

Sabinumi birtoka s magnya biztostja azt a keretet, amelyben az igazi sza


badsgot megteremtheti, s csendes blcselkedseinek eredmnyeirl bartait
tudstja szeretetremlt kzvetlensggel, magval szemben viszont kend
zetlen kritikval s irnival. Nyilvnval teht, hogy a falusi let vlik a ter
mszetes let szimblumv, mert jobb a forrsvz, mint a vzvezetkek, s
ptsk br palotinkat a termszetet megcsfolva, vgl mgiscsak a term
szet diadalmaskodik:
naturam expelles furca, tamen usque recurret,
et mala perrumpet furtim fastidia victrix.
s-termszetet zz villval, visszafut gyis,
ttri finnyssgod lassan, lopva, de gyztes.
(1, 10, 24-25; fordtotta Takts Gy.)

Ugyanezt a tmt folytatja az 1, 16-ban, amelyben kifejti, hogy az a vir


bonus (derk frfi), aki mr letben szabad: mentes a vgyaktl, mentes a f
lelemtl. A Rmban nyzsg ostoba ember ahelyett, hogy feltrt bajait gy
gytan, takargatja azokat:
Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.
eltitkolja - butn restellve - az elhanyagolt bajt.
(1, 16, 24; fordtotta Murakzy Gy.)

A levelek szigoran szinte hangvtelbl, a bennk itt-ott lecsapd ked


vetlensgbl, szomorsgbl messzemen kvetkeztetseket levonni nem
szabad. Az 1,7. levl nem jelenti pldul azt, hogy Horatius trtkelte vol
na Maecenashoz fzd viszonyt, hanem azt, hogy az egszen ms trsadal
mi helyzet s letvitel Maecenasszal szemben - aki Seneca szigor szavai
szerint puhny letet lt, s ennek megfelelen puhny kltszetet mvelt
(v. Erklcsi levelek 114, 4-5) - ksbb is megrizte fggetlensgt, s lls
pontjt Maecenas rtkelte s el is fogadta. A hres rkaklyk mest teht
nem kell olyan komolyan venni, inkbb lvezni kell a szmvets termszetes
bjt:

338

Forte per angustam tenuis vulpecula rimam


repserat in cumeram frumenti, pastaque rursus
ire foras pleno tendebat corpore frustra.
Cui mustela procul: Si vis - ait - effugere istinc,
macra cavum repetes artum, quem macra subisti.
Hac ego si compellor imagine, cuncta resigno:
nec somnum plebis laudo satur altilium, nec
otia divitiis Arabum liberrima muto.
Nyeszlett rkaklyk gabons hombrba bemszott
szk lyukon t, s teleette magt, aztn a szabadba
visszaiparkodik, mde hiba: a horpasza duzzad.
Szl a menyt: Szknl? De a szk rs gy nem ereszt t,
csak ha sovny vagy, mint az imnt, amikor belebjtl.
Mindent visszaadok, ha e kp neked engem idzne.
Nem dicsrem a np lmt szrnyas pecsenynl,
m az arab fld kincse se kell szabad letem rn.
(1,7, 29-36; fordtotta Urbn Eszter)

Az episztolkban Horatius sokat beszl nmagrl, az id mlsrl s ar


rl, hogy regszik, s ez vesztesgekkel jr. Ebbl sem szabad pesszimizmus
ra kvetkeztetni, hanem mindez nfeltrulkoz realizmusa szmljra rand:
Singula de nobis anni praedantur euntes:
eripuere iocos, venerem, convivia, ludum;
tendunt extorquere poemata: quid faciam, vis?
Futnak, s lassanknt kirabolnak minket az vek.
Elvittk a kacajt, lakomt, trft, a szerelmet,
s vgl a verstl is megfosztanak. Itt mi segt, mondd?
(2, 2, 55-57; fordtotta Murakzy Gy.)

A 2, 3. levl, vagy ismertebb cmn az Ars poetica Aristotels hasonl


cm Potikjval egytt az antik kltszettan legfontosabb forrsa. Ha meg
llaptsait nmagban szemlljk, vilgos, hogy mit akar mondani: a m
alkots szpsge az egysgben s az arnyossgban van; jobb a gondosan ki339

dolgozott kis tma, mint a rosszul kimunklt nagy; a klti tehetsg nem
sokat r, ha nem prosul szakmai tudssal; a klti mnek egybe kell kapcsol
nia a szpsget a hasznossal; minden tekintetben illnek kell lennie a mlajhoz s a vlasztott tmhoz. Mindezek a kvetelmnyek tkletesen meg
felelnek az aranykori eszttikai kvetelmnyeknek. Ha viszont azt krdezzk,
milyen forrsokbl mert, mirt ppen ezeket a krdseket trgyalja, s mi
lyen mfajhoz sorolhat ez a levl, mr skosabb talajon jrunk. A. Rostagni,
P. Grimal Horatius Ars poeticjban peripatetikus tradcik tovbblst lt
ja, O. Immisch a platni, W. Steidle a sztoikus eszmkt. Ezen eltrsek okt
abban kell keresni, hogy a kutatk egymstl eltr helyeket s terminusokat '
vizsgltak, s ennek alapjn soroltk az Ars poetict valamely iskolhoz. Az
Ars poetica eklektikus, mint ltalban a legtbb rmai m. Az egyes megl
laptsokat nem Horatius tallta ki, az v csak a ttelek kivlasztsa s egy
mshoz illesztse; forrsairl 1. Szab ., 1935.
Sok gondot okozott a kutatknak a m struktrjnak s mfajnak a meg
llaptsa. A sok e krdssel foglalkoz tanulmny kztt E. Norden vlt el
fogadott, amely az Ars poetict eisaggik technnek tekinti, s szerinte az kt
rszbl ll: a) de arte 1-294; b) de pota 259476 sor. Azonban ksbb kide
rlt, hogy ezzel a mfajjal s felosztssal is problmk vannak, mert a techn
logikus felptst ttelez fel, a horatiusi Ars poeticra azonban nem lehet egy
az egyben rhzni ezt a logikus smt. M. L. Gaszparov szerint termszetes is,
hogy a techn smt nem lehet pontosan rvetteni az Ars poeticra, hiszen
az hrom mfajhoz sorolhat. Egyrszt a sermo, a levl mfajhoz tartozik,
s mint ilyen az l beszd bonyolult mozgst kveti, msrszt mint techn
bizonyos rtelemben a vlasztott trgy logikjt, harmadrszt mint klti m
a kpek s motvumok bizonyos egyenslyt, szimmetrijt. E hrom kompozcis elv egyidej rvnyeslse miatt tnik az Ars poetica kompozcija
ttekinthetetlennek, azonban, ha szrevesszk a vissza-visszatr tmkat,
a szimmetrit, akkor nyilvnvalv vlik elttnk, hogy a horatiusi Ars poeti
ca kompozcija lelkez vagy gyrs, ami annyit tesz, hogy kzppontjban
a klti szabadsg (licentia) ll (193-224. sor), a tbbi tma pedig krbeleli
ezt. Gaszparov szerint az Ars poetica hrom rszbl ll. Az els rszben a kl
t a kltszet bels trvnye szempontjbl vizsglja trgyt (1-152.), a m
sodikban a kznsg szempontjbl (153-294.), a harmadikban pedig a klt
szempontjbl (295-476.), de mindegyik rszben az illsg alapjn.
Horatius klti teljestmnye mrfldkvet jelent a rmai irodalom trt
netben. Alkaios utn tbb mint tszz vvel szlal meg jra az alkaiosi str340

fa, s gy zeng latinul, mintha mr sidk ta mveltk volna a rmai kltk.


Horatius a strft tette meg di alapegysgl, s ezen jtst a ks csszr
kori pogny s keresztny kltk is tvettk, majd a kezdd eurpai irodal
mak is, Petrarca, Villon s msok. Mondatainak szrendjt a versszakhoz ala
ktotta, s gy a versszak maga is jelentshordoz elemm vlt, lehetv tve a
kpek asszociatv ramlst, melynek eredmnyekppen a horatiusi versek
mindig hordoznak valamifle szimbolikus jelentst. Ezt a klns jszer
sget rezhette meg Quintilianus, amikor a lrikus Horatiust gy rtkelte: At
lyricorum idem Horatius fere solus legi dignus: nam et insurgit aliquando et
plenus est iucunditatis et varius figuris et verbis felicissime audax. - A lri
kusok kzl pedig szinte egyedl ugyanez a Horatius mlt arra, hogy olvas
suk: mert olykor magasan szrnyal s kellemmel meg bjjal teljes, ugyanak
kor vltozatos a szkpeiben s megkapan mersz a szvlasztsban (10,1,
96). De Horatius nemcsak azrt hatott, s nemcsak azrt vlt klasszikuss mr
az ezstkori, s ksbb az eurpai kltutdok szmra, mert j lrikus volt,
hanem azrt is, mert pota doctusnak, a tiszta kltszet els pldaad mes
ternek tartottk.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: Horatius: Opera. Edidit Fr. Klinger. Leipzig, Teubner, 1959.
Horatius: Opera. Edidit S. Borzsk. Leipzig, Teubner, 1984.
Borzsk I.: Horatius Epistulae. Auctores Latini X. Budapest, 1969.
Borzsk I.: Horatius Szatrk. Auctores Latini XVI. Budapest, 1972.
Borzsk I.: Horatius dk s epdoszok. Auctores Latini XVIII. Budapest, 1975.
E. Norden: Die Composition und Literaturgattung der Horazischen Epistula ad
Pisones. Hermes 40 (1905) 481-528.
Kernyi K.: Bevezet tanulmny a Horatius noster"-hez. Budapest, 1935.
Szab .: Horatius s a hellenisztikus irodalomtudomny. EPhK (1935) 225-254.
Huszti J.: Horatius carm. III. 2. EPhK 39 (1915) 681-688.
Falus R.: Horatius. Budapest, 1958.
Borzsk I.: A magyar Horatius. In: Falus R.: Horatius 281-318.
E. Fraenkel: Horace. Oxford, 1957.
Borzsk I.: Descende caelo... Antik Tanulmnyok 8 (1961) 42-54.
Kumaniecki, K.: A horatiusi lra. Antik Tanulmnyok 9 (1962) 161-170.
C. Becker: Das Sptwerk des Horaz. Gttingen, 1963.
Borzsk I.: Exegi monumentum aere perennius. Antik Tanulmnyok 11 (1964) 4956.
341

Gaszparov, M. L.: Kompozicija poetyiki Goracija. In: Ocserki isztoriji rimszkoj


lityeratumoj krityiki. Moszkva, 1963, 97-151.
Trencsnyi-Waldapfel I.: Horatius s Poseidippos. Antik Tanulmnyok 11 (1964)
57-73.
Marti E.: Aere perennius. Antik Tanulmnyok 14 (1967) 303-307.
Borzsk I.: Nhny megjegyzs a horatiusi deduxisse rtelmezshez. Antik Tanulm
nyok 14(1967) 117-119.
P. Grimal: Essai sur Lartpotique dHorace. Paris, 1968.
Owen Lee, M.: Word, Sound, and Image in the Odes of Horace. Toronto - Vancou
ver, 1969.
Wege zu Horaz. Herausgegeben von H. Oppermann. Darmstadt, 1972.
M. von Albrecht: Rmische Poesie. Heidelberg, 1977.
Bollk J.: A XVI. epdos s a rmai sibyllinumok. Antik Tanulmnyok 26 (1979)
57-70.
Borzsk I.: Graecia capta ferum victorem cepit. Az Augusgus-levl problematikj
hoz. Antik Tanulmnyok 26 (1979) 219-227.
Borzsk I.: Non usitate, nec tenui ferar... Antik Tanulmnyok 26 (1979) 219-227.
Szilgyi J. Gy.: Paradigmk. Budapest, 1982.
Adamik T.: Az urbanizmus problmi Horatius szatriban. (Serm. 1, 4 s 1, 10).
Antik Tanulmnyok 39 (1995) 35^10.
Rimczin Hamar M.: IM VERIS COMITES... (Horatius c. IV, 12 rtelmezshez).
Antik Tanulmnyok 41 (1997) 71-79.
Rimczi-Hamar M.: Horatius, Vergilius s Maecenas. Budapest, 2000.
Adamik T.: Horatius Bacchus-himnusza (2, 19). Antik Tanulmnyok 45 (2001)
113-122.
Adamik T.: Megjegyzsek Horatius 3, 4. djhoz. (Horatius s Hsiodos). Antik
Tanulmnyok 52 (2008) 109-115.
Dri B.: Ki volt Thaliarcus? (Horatius, Carm. I, 9). kor 7/4 (2008) 67-72.
Quintus Horatius Flaccus sszes versei. Budapest, 1961.
A bevezet tanulmnyt rta Borzsk I.
Horatius legszebb di. Fordtotta Szepesy Gy. Budapest, 1984.
Horatius sszes mvei Bede Anna fordtsban. Budapest, 1989.

XI. A rmai elgia: Tibullus

1. Az elgia eredete, fajai


Ma az elgin melankolikus, elgondolkoztat kltemnyt rtnk, amelyre jel
lemz az epikus szlessg s a slyos gondolati tartalom. Az korban viszont
az elgia egyetlen kritriuma a disztichonos forma, a hexameter s pentame
ter vltakozsa volt, amely sajtos zeneisget biztostott neki. Propertius lgy
nak rezte: mollem componere versum - lgy verset rni (1,7, 19), Ovidius
pedig azt is elrulja mirt: a hexameterben felemelkedik, a pentameterben al
hull, mint a hullm:
Sex mihi surgat opus numeris, in quinque residat
Felszll szp hat temben a mvem s tben alhull.
(Szerelmek, 1, 1, 27)

Horatius is kiemeli a disztichont mint az elgia versformjt, tartalmilag


pedig a panasz megszlaltatst tekinti fontosnak benne:
versibus impariter iunctis querimonia primum,
post etiam inclusa est voti sententia compos;
quis tamen exiguos elegos emiserit auctor,
grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est.
Kt nem egyenl versben a gysz szlalt meg elszr,
majd meg az esdekl hlja, elrve, amit krt.
Hogy ki a kisded elgia els felfedezje,
mg a tudsok kzt vita trgya, s a per ma se dlt el.

(Ars poetica 75-78; fordtotta Murakzy Gy.)

343

Euripids drmiban is elfordul az elegos sz gyszdal jelentsben


(.Helen 185). Ksbb a grammatikusok is gy rtelmeztk, amennyiben az
elegeia szt az e e legein - jajt mondani szkapcsolatra vezettk vissza
CEtymologicum Magnum 326,49). Ennek az rtelmezsnek ellentmondani lt
szik az a tny, hogy az rmnyben az elegn sz ndspot jelent, s ez arra utal,
hogy az elgia sajtos vonst abban lttk, hogy nem lanttal ksrtk, hanem
fuvolval. Msfell az els grg elgiakltk a Kr. e. 7. szzadban (Kallinos,
Archilochos, Tyrtaios, Mimnermos) a harci, a didaktikus s a szerelmi el
git (Mimnermos) mveltk, nem pedig a gyszelgit. Mint az idzett hora
tiusi sorokbl kitetszik, mr az antikvitsban sem tudtk, ki volt az a grg'
klt, aki az elgia mfajt megteremtette. Annyi biztosan llthat, hogy
az els fennmaradt grg elgik a politikai elgia kategrijba sorolhatk,
s Mimnermos volt az, aki a szerelmet tette az elgia alapvet tmjv, s
Antimachos volt az, a Kr. e. 5. szzadban, aki az erotikus mtoszt epikus ele
mekkel kapcsolta ssze, s gy megteremtette az elbeszl mitolgiai elgit,
amelyet a hellenisztikus korban Kallimachos, Philtas s Hermsianax is
mvelt.
De nem kevsb vitatott a rmai szubjektv szerelmi elgia eredetnek a
krdse sem. Korbban ltalnosan elfogadtk azt a vlemnyt, hogy a rmai
elgia a hellenisztikus elgia hatsra jtt ltre. Egymstl fggetlenl Nmethy G. s F. Jacoby cfolta ezt a nzetet, s hangslyoztk, hogy Euphorin,
Kallimachos s Philtas nem rt szubjektv szerelmi elgikat; az elgiik
ban az elbeszl elem volt az uralkod, s a szerelmi tematikt nluk gyakran
a szerelmes mtoszok szolgltattk. A mai kutats mr nem lltja ilyen me
reven szembe a rmai s a grg elgit. Megengedi ugyan, hogy a rmai
szerelmi elgia sajtos vonsokkal rendelkezik a korbbi grg elgival
szemben, s ez rszben a rmai trsadalmi viszonyok s szerelemfelfogs vl
tozsval s klnbsgvel magyarzhat, de szmol a grg hatssal is,
amennyiben a rmai elgiakltk is rtak elbeszl jelleg elgikat egyfe
ll, msfell pedig felttelezi, hogy a hellenisztikus szerelmi epigramma is
szerepet jtszott a rmai szubjektv szerelmi elgia kialakulsban.
Jl kitapinthat ez a folyamat Catullus kltszetben. A 66. carmen a hel
lenisztikus elbeszl elginak egyik legjellegzetesebb darabja. Formja disz
tichon, teht eleve arra utal, hogy elgival van dolgunk, a tmja pedig a sze
relem, mgpedig szomor szerelem, mert a szerelmeseknek tstnt a betelje
sls utn el kell vlniuk; de mg inkbb szomor a Berenik fejrl tvozni
knyszerlt hajfrt szmra, mert rkre tvol kell maradnia rnjtl. Nos,
344

ez a tkletes elbeszl elgia mfordts: Catullus Kallimachostl fordtotta.


A 76. carmen, amely a catullusi korpuszban az epigrammk kztt tallhat,
mind terjedelmnl, mind tragikusan szomor hangulatnl fogva elginak
tekinthet. Catullus e versben ugyanazt a tragikus ellenttet, amelyet a 85. carmenben epigrammatikus tmrsggel nttt formba, elgikus szbsggel
panaszolja el. Vgl a 68. carmen azt mutatja, hogy Catullus benne az elbe
szljelleget tvzte sajt rzseivel, s ezzel megteremtette a rmai szubjek
tv szerelmi elgia egyik legels s legszebb pldjt.
Mindez azt jelenti, hogy Catullusnak fontos szerepe volt a rmai szubjek
tv szerelmi elgia kialakulsban. Catullus volt az, aki a szerelmet kzponti
tmv tette: a szerelmes ember ltformja rdekli. hirdeti elszr, hogy a
szeretrt eltlttt let rtk, mert a szerelem olyan er, amely mindent le
gyz. Szmra a szeretett n az let s a fny: minden gondolata s tevkeny
sge felje irnyul. Vgtelen ez a szerelem: rk szvetsg, amelynek csak a
hall vethet vget. E vgtelenl nagy, szent szerelmet azonban nem a hzas
sg keretben tallja meg, mgis a szeretett nt hitvesnek tekinti:/;V/e\t, hs
get kvetel tle, s ezzel a szerelmet az istenek vdelme al rendeli. Mivel a
szerelmesre sok ktelessget r ez a srig tart vgtelen szerelem, a szerelmes
kltnek nem jut ideje s energija a rmai kzfelfogs ltal elvrt kztev
kenysg (negotium) szmra, ezrt letvitele msok szemben egyenl a sem
mittevssel (otium, vita iners). Ugyanakkor az imdott n kvnsgait sem
tudja maradktalanul teljesteni, s ha hozzvesszk azt, hogy llandan ki van
tve a szeretett n szeszlyeinek, s a megcsalats veszlye llandan feje f
ltt lebeg, akkor nyilvnval, hogy ktsgek s csaldsok kztt telik lete,
s mindenkinl nyomorultabb: me miserum - kiltjk Catullusszal egytt a
rmai elgiakltk, s szenvedsk nllsul, dicssget szerez szerelmk tr
gynak.

2. Cornelius Gallus
C. Gallus Kr. e. 69-ben szletett Gallia Narbonensis Forum Iulii nev vros
ban (ma Frjus) szegny csaldbl, m ksbb lovagi rangra emelkedett.
Rmban Vergiliusszal egytt tanult, majd 40-ben Gallia Cisalpinban tev
kenykedett a fldoszt bizottsg tagjaknt. Az Octavianus s Antonius kztt
kitrt polgrhborban Octavianus mell llt, s mint praefectus fabrum tev
kenyen rszt vett a harcokban, s hogy sikeresen, az nyilvnval abbl, hogy
345

Octavianus 30-ban praefectus Aegyptiv nevezte ki. Helytarti tevkenysg


rl tanulsgos kpet fest az a hromnyelv felirata, amelyet 1896-ban fedez
tek fel Philae szigetn. A felirat elejn kzli teljes nevt, lovagi rangjt, majd
kiemeli, hogy miutn az isteni Caesar fia legyzte Egyiptom kirlyait, t tette
meg Alexandria s Egyiptom els praefectusnak. E minsgben kt csat
ban gyztt, t vrost elfoglalt, s hadseregt a Nlus vzessn tlra vezette,
ahov mg sem a rmai np, sem Egyiptom kirlyai nem vittk el fegyvere
iket. Egybknt Augustus vgrendeletben hasonlkppen fogalmaz sajt
hdtsairl: ahov sem szrazfldn, sem tengeren korbban egyetlen rmai
sem jutott el (Res gestae 26, 4). Ekkorra azonban mr kialakult a principal
tusnak az a gyakorlata, hogy a hadvezrek ductu et auspiciis Augusti (Augus
tus vezetsvel s parancsra) hdtottak, s neki lltottak emlkmveket
(monumenta). Gallus ltvnyosan eltrt ettl a kialakult gyakorlattl, s fel
tehetleg ez okozta a vesztt. Igaz, ms forrsok szerint a zsarols gyanjba
keveredett (Ammianus Marcellinus 17, 4, 5), Ovidius pedig feleltlen fecse
gst hozza fel a kegyvesztettsg okul:
Non fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo,
Sed linguam nimio non tenuisse mero.
Nem okozott bajt Gallusnak, hogy zengte Lycorist,
m az igen, hogy sok borba merlt, s fecsegett.

(Tristia 2, 445-446)
Brmi lehetett is kegyvesztettsgnek az oka, tny, hogy Kr. e. 26-ban
szmztk, javait elkoboztk, s nem maradt ms vlasztsa, mint hogy nke
zvel vessen vget letnek.
Gallus klti tevkenysgrl tbb antik forrs szl. Vergilius 10. eklogja
klnfle motvumokat vesz t Gallus kltemnyeibl, s azokat csokorba kt
ve hirdeti szerzjk boldogtalan szerelmt. Ha Vergilius 10. eklogja 40-ben
keletkezett, akkor Gallusnak azon versei, amelyekbl idz, valamikor 50 s
40 kztt keletkeztek. Ez mindenkppen arra enged kvetkeztetni, hogy
Gallus az els elgiaklt, Catullus utn. Megersti ezt Ovidius, aki a Tristia
4, 10-ben idrendi sorrendben a kvetkezkppen sorolja fel a rmai elgikusokat: Gallus, Tibullus, Propertius, Ovidius (52-54). Tudjuk tovbb, hogy
a nikaiai Parthenios neki ajnlotta Erotika pathmata c. przai munkjt,
346

amelyben a mtosz szerelmi trtneteit gyjttte ssze szmra, nyilvn az


zal a cllal, hogy elgiiban felhasznlja. Gallus ngy knyvben adta ki el
giit Amores cmen. Szerelmes verseinek ihletjt Lycorisnak nevezi, term
szetesen lnven. A hlgy igazi neve Volumnia volt - ezt Apuleius rulja el
mvszneve pedig Cytheris. Kornak egyik leghresebb sznsznjeknt
Antoniust is meghdtotta. Ovidius szerint Gallus s kedvese, Lycoris halha
tatlan lesz:
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois,
Et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
Napnyugat ismeri jl s napkelet ismeri Gallust,
s mg l Gallus, vle Lycoris is l.

(Amores 1, 15, 29-30; fordtotta Gal L.)


A legutbbi vekig gy ltszott, hogy Ovidius jslata nem teljeslt, mert
mindssze az albbi pentametere maradt fenn az egykor nnepelt kltnek:
uno tellures dividit amne duas
egyetlen folyamr kt eget elklnt.

E sor a Hypanis nev szkta folyrl szl, amely Eurpt s zsit vlaszt
ja el egymstl. Mr Vergilius utal a 10. eklogban arra, hogy Gallusra nagy
hatssal volt a chalkisi Euphorin, aki arrl volt hres, hogy kedvelte a fld
rajzi s mitolgiai neveket. Nos, ez a fennmaradt pentameter Euphorin hat
st tkrzi. 1979-ben azonban elkerlt egy papirusztredk Qar Ibrfm ter
letrl, amelyet Gallus hdtott meg, s e papiruszon hrom versbl mintegy 10
sornyi tredk rzdtt meg. Ha e tredkek valban hitelesek, azaz Gallustl
szrmaznak, jelentsgk nem csekly, mert mindazt a biztos tuds szintjre
emelik, amit a kutatk eddig csak feltteleztek. Pldul eddig is tudtuk, hogy
Gallus kedvese Lycoris volt, de azt csak sejtettk, hogy ez a szerelem nehz
ktelessgeket rtt a szerelmes kltre. Az jonnan elkerlt tredk egyik
sora megersteni ltszik ezt a felttelezst (szvegket S. Mazzarino alapjn
kzljk, 1982, 325; 328.)
347

tristia <n>equit<ia, dur>a Lycori, tua


durva Lycorisnak knye miatt szomor.

Feltehetleg a klt lete szomor, mert a szeszlyes Lycoris szolglata


semmittevsre krhoztatja. E sor azt sejteti, hogy Gallus fontos kzvett volt
Catullus s az Augustus-kori elgiakltk kztt. volt az, aki a szerelmes
kltnek azt az elgikus letformjt, amely Catullus verseibl spontnul ki
sugrzott, tudatos manrr, az elgiaklt kvetend letformjv tette.
Egy msik tredkbl kitetszik, hogy egsz kltszete egyetlen hlgy szol
glatban llt, s e kltszetet a Mzsk ihlettk, ppen ezrt isteni eredet:
<cuncta mihi> tandem fecerunt carmina Musae
<qua>e possem domina deicere digna mea
Vgre bevgeztk sok mves versem a Mzsk,
hogy mltk legyenek kedvesem keihez.

E tredkek azt is bizonytjk, hogy Gallus tbbnyire disztichon formban


klttt, azaz csak elgikat rt, gy mint Tibullus s Propertius. Teht a kzp
korbl fennmaradt, ms mrtkben rt Gallus-versek hamistvnyok lehetnek.
A rmai szubjektv szerelmi elgia Gallusszal kezddik, a 40-es vek ele
jtl, s Ovidius Epistulae ex Ponto c. elgiinak kiadsval r vget, Kr. u. 17ben. Mintegy hatvan v alatt kialakult s a tkletessg cscsra jutott a mfaj,
amelyet Quintilianus szz v tvlatbl gy rtkelt: Az elgia tern is fel
vesszk a versenyt a grgkkel. E mfaj legcsiszoltabb s legelegnsabb
kltje az n szememben Tibullus, de vannak, akik Propertiust elbe helye
zik. Ovidius mindkettnl pajznabb, ahogyan darabosabb Gallus (10, 1,
93). Gallus teht Quintilianus szerint darabosabb volt a tbbi elgiakltnl,
s ez termszetes, hiszen volt az els kpviselje egy j mfajnak, amelyet
azutn kltutdai tovbb finomtottak.

3. Albius Tibullus lete


Albius Tibullus Pedum krnykn, a mai Gallicano kzelben Palestrina s
Tivoli kztt szletett Kr. e. 55 krl. Szletsnek erre az idpontjra abbl
348

a tnybl kvetkeztethetnk, hogy Ovidius az elgiakltk felsorolsakor m


sodik helyen, Gallus utn emlti. Mivel Gallus 69-ben szletett, Ovidius pedig
43-ban, Tibullus szletsi dtumt a kett kz kell helyezni. Halla idpont
jt Domitius Marsus azon epigrammjbl lehet kikvetkeztetni, amelyet a
kziratok egy rvid V7tval (letrajz) egytt kzlnek:
Te quoque Vergilio comitem non aequa, Tibulle,
Mors iuvenem campos misit ad Elysios,
ne foret aut elegis molles qui fleret amores,
aut caneret forti regia bella pede.
Vergilius nyomain kldtt a hall le, Tibullus,
ifjknt oda, hol fnylik az lysium,
hogy ne legyen, ki szerelmt srja zokogva a versben,
vagy a kirlyok vad harcait nekeli.

E srversbl, amely Tibullust tekinti a legnagyobb rmai elgikusnak, nyil


vnval, hogy kltnk nem sokkal Vergilius utn, teht Kr. e. 19 tjn halt
meg.
A Vita szerint rmai lovag volt, s ezt megersti Horatius, aki 1, 4. level
ben gazdagnak mondja s utal Pedum krnyki villjra. Az 1, 1, 29 egykor
gazdag, de most szegny fld rei kijelentsbl arra lehetne kvetkeztetni,
hogy a 41-es fldosztskor is krt szenvedett, de ezt ms forrsbl nem
lehet bizonytani; a szegnysgre val hivatkozs klti kzhely volt (v.
Catullus 13. c.), amely a kltk tisztessgt, kevssel val elgedettsgt jut
tatta kifejezsre.
Mind a Vita, mind elgii hangslyozzk, hogy szoros kapcsolat fzte M.
Valerius Messala Corvinus llamfrfihoz s hadvezrhez. A Vita szerint a
hadvezr Messala stortrsa volt az aquitaniai hborban, az 1, 7. elgija
pedig Messalnak az e hbor gyztes befejezsrt kapott triumfust (Kr. e.
27. szeptember 25.) rja le. Az 1, 3. elgijban Corcyra (ma Korfu) szigetn
betegen fekszik a klt, s nem tudja kvetni Messalt:
Ibitis Aegaeas sine me, Messala, per undas,
o utinam memores ipse cohorsque mei!
Me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris,
abstineas avidas Mors modo nigra manus.
349

Nlklem indultok, Messalla, az gi vzre br emlkeznk rm a csapat, s magad is!


n itt rostokolok betegen Phaeacia fldjn;
kapzsi kezed, krlek, szrny Hall, ki ne nyjtsd!
(1, 3, 1-4; fordtotta Kernyi Grcia)

A 2, 5. elgija Messala legidsebb fit, Messalinust nnepli abbl az alka


lombl, hogy a 15 tag testlet tagja lett, amely a Sibylla-knyveket gondoz
ta s rtelmezte. Tibullus teht azon kltk kz tartozott, akiket Messzi a pat
ronlt; Lygdamus, Sulpicia s a Panegyricus Messalae kltje kz.
Mindezen kltk mvei Tibullus tizenhat elgijt kvetik az idzett
Marsus-epigrammval s a Vitsal egytt az n. Corpus Tibullianumban.
Tibullus 1. knyvnek 5 elgija egy Delia nev kedveshez szl, akinek iga
zi neve Apuleius szerint Plania volt. Hrom verse egy Marathus nev fit di
cst. A 2. knyvben j kedves, Nemesis jelenik meg, aki - ha lehet - mg
tbb szenvedst okozott a kltnek, mint Delia. E hlgyekrl ugyangy nem
tudunk semmit, mint ahogy arrl a Glycerrl sem, aki - Horatius szerint kegyetlenl gytri a kltt:
Albi, ne doleas plus nimio memor
immitis Glycerae, neu miserabilis
decantes elegos, cur tibi iunior
laesa praeniteat fide.
Mrskeld keser bnatod, Albius;
fjdalmas dalokat zengeni kr, amrt
kszv Glycerd htlen, eltte mr
ms ifjabb szeret ragyog.
(dk, 1, 33, 1-4; fordtotta Kurcz gnes)

Br Delirl s Nemesisrl Tibullus verseibl nem sokat tudhatunk meg,


inert a klt semmi olyat nem mond rluk, amibl klsejkre, a klt irnti
szinte szerelmkre kvetkeztethetnnk, mgis Ovidiusnak Tibullus hallra
rt gyszelgijbl gy ltszik, hogy szerettk a kltt. Egybknt e versbl
az is kiderl, hogy Tibullusnak hallakor mr nem lt az apja; anyja s nv
re viszont Delival s Nemesisszel egytt megsiratta:

350

Hinc certe madidos fugientis pressit ocellos


mater et in cineres ultima dona tulit;
hinc soror in partem misera cum matre doloris
venit inornatas dilaniata comas,
cumque tuis sua iunxerunt Nemesisque priorque
oscula nec solos destituere rogos.
desanyd megtrt szemedet bizonyra lezrta,
s siri ldozatot hlt poraidnak adott.
Nvred rszt krt gyszban az desanynak,
s eljtt, dsztelenl szerte zillva hajt.
s tieiddel egytt cskolt Nemesis, - s amaz els,
se hagyott egyedl tged a mglya tzn.
(Szerelmek, 3, 9, 49-54; fordtotta Gal L.)

4. Tibullus elgii
A Corpus Tibullianum ngy knyvbl ll: az els 10, a msodik 6, a harma
dik szintn 6, a 4. pedig 14 elgit tartalmaz. Az 1. s 2. knyv Tibullus el
giit, a 3. egy Lygdamus nev klt verseit foglalja magban. A 4. knyv 1.
darabjt egy ismeretlen klt, a 2-6. verset valsznleg Tibullus, a 7-12. kl
temnyt Sulpicia, Messala unokahga, a 13. s 14. elgit pedig Tibullus rta.
W. Wimmel a biztosan Tibullusnak tulajdonthat 1-2. knyv tizenhat el
gijt az albbi t nagyobb tematikai egysgbe sorolja: 1. Marathus-versek
(1, 4; 8; 9). 2. A jelen bajaira gygyrt keres moralizl kltemnyek (1, 1;
3; 10). 3. Delia-kltemnyek (1, 2; 5; 6). 4. nnepi esemnyeket ler elgik
(1, 7; 2, 1; 2; 5). 5. Nemesis-elgik (2, 3; 4; 6).
A Marathus-versek tmja a fiszerelem. Tibullus a hellenisztikus grg
mintk alapjn dolgozza fel ezt a tmt a szemlyes lmny minden nyoma
nlkl. E verseket olvasva gy rezzk, hogy a fiatal klt feltrkpezi bennk
a szerelmi tematika lehetsgeit, s miutn ezt megtette, mint tapasztalt mester
msokat is tantani akar a szerelem mvszetre. Hogy szavainak nyomatkot
adjon, hangslyozza, hogy tudst Bacchus fitl, Priapus istentl, a kertek
pajzn rtl nyerte:

351

Gloria cuique sua est: me, qui spernentur, amantes


consultent: cunctis ianua nostra patet.
Tempus erit, cum me Veneris praecepta ferentem
deducat iuvenum sedula turba senem.
Hordja dicssgt ki-ki; eltasztott szeretket
oktatok n: ajtm nyitva az sszes eltt.
Lszen id, amikor Venus elveinek tanitjt,
engem, a vnt, srg nagy sereg ifj kisr.
(1,4, 77-80; fordtotta Krpty Csilla)

Moralizl elgiiban a bkt lltja a kzppontba, mgpedig a falusi egy


szersgben s krnyezetben megvalsul bkt, amelyet ketts rtelemben
hasznl. Egyrszt a lelki bkt rti rajta, amelyet gy tud megteremteni, hogy
megelgszik azzal, amije van, lvezve a falusi let szpsgeit:
Im modo im possim contentus vivere parvo,
nec semper longae deditus esse viae,
sed Canis aestivos ortus vitare sub umbra
arboris ad rivos praetereuntis aquae.
Adja a sors, hogy boldogan ljek cspp vagyonombl,
s ne gytrjn rk t a nehz rgkn hadd hsljek a knikulban a parti fa rnyas
lombja alatt, ahol a frge patak vize fut.
(1, 1, 25-28; fordtotta Kardos L.)

Msrszt az utn a bke utn svrog, amelyben a sz szkebb rtelmben


fegyvemyugvs van, s minden ernket a teremt munkra sszpontosthatjuk,
amikor kivirulnak a kertek, s a mvelt fld ontja gymlcst:
Interea pax arva colat. Pax candida primum
duxit araturos sub iuga curva boves,
pax aluit vites et sucos condidit uvae,
funderet ut nato testa paterna merum,
pace bidens vomerque nitent, at tristia duri
militis in tenebris occupat arma situs.
352

Bke mivelje a fldet - aratni tulokra elszr


hszin Bke rakott grbe, nehzkes igt.
Bke nvelt venyigt s rejtette a frt aromjt
korsban finak rzeni atyja bort.
Bke-idn kapa s ekevas tndklik, a harcos
rozsdit fegyvere mind sutba, sttbe kerl.
(1, 10, 45-50; fordtotta Kardos L.)

A Delia-versekben ugyanolyan szemlytelen a szeretett n alakja, mint


amilyen a Marathus-versekben a fi alakja volt. Egyetlen vgya, hogy Delival egytt a bks falusi gazda lett lje, mert a szerelem is csak a falusi kr
nyezetben tud kiteljesedni (1,2,71-74). m Delia csapodrsga nem teszi ezt
lehetv: egy gazdagabb ajndkairt jra s jra elhagyja a kltt, aki kny
telen levonni a kvetkeztetst: nam donis vincitur omnis amor - az ajndkok
minden szerelmet tnkretesznek (1,5,60). Hiba gyzkdi Delit, hogy a sze
gny szerelmes a legjobb, mert az mindent megtesz szerelmrt, mg a leg
rosszabbat is:
pauper ad occultos furtim deducat amicos
vinclaque de niveo detrahet ipse pede.
, a szegny titkos hveidhez sorra kisrget,
s hszin lbadrl lncokat maga old.
(1,5, 65-66; fordtotta Krpty Csilla)

De hiba minden, Delia bezrja ajtajt, s a kizrt szerelmes borba fojtja


bnatt.
nnepl kltemnyeiben egyrszt prtfoginak llt emlket, Messalnak
s Messalinusnak, msrszt a kultrt teremt falusi istenek dicsrett zengi:
Osiris, Bacchus s Ceres rdemeit, akik elterjesztettk a fld- s szlmve
lst a fldkereksgen, tovbb Venust s Cupidt, akik az letet s a szere
lem gynyrt meg fjdalmt adomnyoztk a vilgnak. Tibullus emeli be a
falu egyszer isteneit a kltszet vilgba, az a klt, aki szreveszi az v
szzados falusi rtusokban a klti lehetsgeket. Nem vletlen, hogy egyik
legszebb elgija ppen a szntfldek krljrsnak szertartst rja le,
amely ma is tovbbl a bzaszentel krmenetben: 2, 1. De ugyanilyen vall

353

sos nnepnek szmtott a szletsnap: a 2, 2-ben egy bizonyos Cornutus g


niuszt, vdszellemt nnepli szletsnapja (natalis) alkalmbl.
A Nemesis-versek kltje a kizrt szerelmes knjairl nekel paraklausithyron formjban, az imdott lny ajtaja eltt, mert Nemesis mg Delinl
is kapzsibb s kegyetlenebb: a klt mindent r klti, a legszebb ruhkban
jratja, s rabszolgkkal vteti krl, mindhiba (2, 3, 52-55). Ha tvol van
Nemesis, a klt azrt szenved, ha kzel van, azrt. Nem segt mr a vers sem,
mert Nemesis csak pnzt kvetel; amit a szegny klt nem tud elteremteni,
gy nem marad ms htra szmra, csak a szenveds:
Nunc et amara dies et noctis amarior umbra est,
omnia nunc tristi tempora feile madent.
Nec prosunt elegi nec carminis auctor Apollo:
illa cava pretium flagitat usque manu.
Hisz keser a napom, s keserbbek az jjeli rnyak,
minden perc itala, mint epe, oly keser.
Mit hasznl az elgia hangja s a dalnok Apollo?
O csak pnzt kvetel, s nyjtja moh tenyert.
(2, 4, 11-15; fordtotta Horvth I. K.)

5. Kltszetnek sajtos jegyei, stlusa


Ha Tibullus kltszetnek sajtos jegyeit keressk, azt mondhatjuk, hogy
kltszete kzel ll egyfell Propertiushoz, msfell Vergiliushoz. Propertiusszal rokontja az erotikus tma: a szerelmes ember ltformjt brzolja,
akinek minden gondolatt, cselekedett a szerelem irnytja. Vergiliushoz k
zelti vonzdsa a falusi lethez. Ugyanakkor mindketttl klnbzik.
Hinyzik belle Vergilius monumentalitsa, de Propertius alexadriai pomp
ja is. Tibullusnl a falusi tj elveszti kontrjait, egybeolvad a klt letnek
esemnyeivel, rzelmeivel, s egy valsgon tli vilg szimblumv vlik.
Az emberisg skorban nem az letrt folytatott kegyetlen kzdelmet ltja
a klt, hanem az idillikus paradicsomi llapotot. Ugyanilyen rzelmeket kelt
benne a falusi krnyezet: a falusi gazda a pietas megtestestje. A falu s is
tenei, Pales s Ceres biztostjk szmra azt a teret, amelyben otthon rzi ma
354

gt. A vidk nnepei visszahoznak szmra valamit az skor boldogsgbl,


amikor mg bke virult, s a szerelemben is megtartottk a hsget. Ilyen rte
lemben Tibullus is Augustus-kori klt: Venus papjaknt a bkt hirdeti, azt
a bkt, amely idelis keretet biztost a szerelemnek:
Quisquis amore tenetur, eat tutusque sacerque
qualibet: insidias non timuisse decet.
Non mihi pigra nocent hibernae frigora noctis,
non mihi, cum multa decidit imber aqua.
Az, ki szeret, szent s srtetlen; jrhat akrhol,
senkisem s cselbl vermet a lba el;
nkem is, me, nem rthat a tl dermedt, fagyos je,
sem, ha nyakamba szakad zporozn az es.
(1,2, 29-32; fordtotta Kernyi Grcia)

Ez az ltala megteremtett idelis vilg azonban a maga bkjvel s rem


nyeivel folytonosan szembekerl az let durva valsgval: a falusi csend
utn svrg kltnek hadba kell vonulnia, hsget vr szerelmtl, s folyto
nosan megcsalatsban van rsze. Az idelisnak s a valsgosnak ez a folyto
nos tkzse kszteti arra, hogy a mgihoz vagy az istenekhez forduljon se
gtsgrt. Innen a ritulis hangvtel, s annak az latin szakrlis kltszetbl
trkldtt nyelvi eszkzei, az alliterci, az asszonnc s az anafora.
Propertiustl eltren nem alkalmaz sok mitolgiai pldt s hasonlatot.
Egyszer stlusra trekszik, amely vilgos s tiszta vlasztkossgval hvja
fel magra a figyelmet. Messala purizmust kvetve, kerli a kznyelvi s
kicsinytkpzs szavakat, a konvencionlis erotikus kifejezseket, pldul a
Catullusnl oly gyakori libido, nequitia, ludere, lusus szavakat nem hasznl
ja. A klti kpekkel is csnjn bnik, s nem tetszeleg a felkent vates szere
pben. Elve az ars est celare artem: a mvszet az, ha elrejtjk a mvszetet.
Br mint tuds klt - Ovidius cultus Tibullusnak nevezi - tbbfle forrsbl
mert (a bukolikus kltszetbl, a kallimachosi erotikus epigrammbl, az n.
Priapeabl), a klnbz elemeket gy egybecsiszolja, hogy szinte lehetetlen
azokat kielemezni kltszetbl.
Nagy problmt jelentett a kutatk szmra elgiinak struktrja, mert
nem talltak semmifle rendez elvet verseiben. Csak a legjabb idkben is
355

mertk fel, hogy elgiinak rszei, mint lomkpek lncolata, a szabad asszo
cicik trvnye szerint kapcsoldnak egymshoz, affle rejtett, de mgis
rezhet szimmetrinak engedelmeskedve, ezrt elgiit lrai meditciknak
nevezhetnnk.
A latin disztichon Tibullus mvszetben jut fel a tkletessg cscsra.
O teszi ltalnoss, hogy a pentameter msodik felt kttag sz zrja le. Ovi
dius mr megllapodott szablyknt kveti ezt a gyakorlatot. Disztichonjai
nllsg fel tendlnak, olykor azonban egy-egy hosszabb gondolatmenet
tbb egymssal egysget alkot disztichonban lt testet.
A rmai kortrsak s kltutdok nagyra rtkeltk Tibullus kltszett.
Martialis korban dszkiadsokban ajndkozgattk mindkt knyvt a Satur
nalia nnepn (v. 14, 193). A kzpkorban fleg Franciaorszgban olvastk,
de ksbb hatssal volt Goethre, klnsen pedig E. Mrikre. De Magya
rorszgon sem maradt szrevtlen: Mtys kirly Corvina-kdexei kztt
Tibullus is helyet kapott. Hatssal volt Faludira s Szentjbi Szab Lszlra.
Szvegt Kolozsvrott magyarok is kiadtk 1727-ben.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok Tibullusbl: Nmethy G.: Budapest, 1905; R. Helm, Berlin, 1959.
M. C. J. Putnam: Tibullus. A Commentary. Oklahoma, 1973.
F. W. Lenz - G. K. Galinsky: Leiden, 1971.
G. Luck: Stuttgart, 1988.
Lessi V. - Szab K.: Szemelvnyek Tibullus s Propertius elgiibl. Auctores Latini
XI. Budapest, 1970.
Nmethy G.: A rmai elgia. Budapest, 1905.
F. Jacoby: Zur Entstehung der rmischen Elegie. RhM 60 (1905) 38-105.
Huszti J.: Horatius carm. III. 2. EPhK 39 (1915) 681-688.
G. Luck: The Latin Love Elegy. London, 1959.
F. Solmsen: Tibullus as an Augustan Poet. Hermes 90 (1962( 295-325.
W. Stroh: Die rmische Liebeselegie als werbende Dichtung. Amsterdam, 1971.
E. Burck: Az Augustus-kori szerelmi elgia sajtosan rmai vonsai. In: Latin klt
szet. Budapest, 1974, 129-148.
M. Korchmros Valria: Lydia, bella puella candida". (A Gallus-hamistvny ok kr
dse s a kzpkori przaritmus.) Antik Tanulmnyok 11 (1964) 95-103.
Mard E.: Aere perennius. Antik Tanulmnyok 14 (1967) 303-307.

356

Kkosy L.: Augustus s Egyiptom. Antik Tanulmnyok 14 (1967) 307-315.


W. Wimmel: Der frhe Tibuli. Mnchen, 1968.
D. F. Bright: Haec mihi fingebam. Tibullus in his World. Leiden, 1978.
R. D. Anderson - P. J. Parsons - R. G. M. Nisbet: Elegiacs by Gallus from Qa "rlbrim.
JRS 69(1979) 125-155.
S. Mazzarino: Liscrizione latina nella trilingue di Philae. RhM 125 (1982) 312-337.
F. Caims: Tibullus. A Hellenistic Poet at Rome. Cambridge, 1979.
R. O. A. M. Lyne: The Latin Love Poets from Catullus to Horace. Oxford, 1980.
M. Puelma: Die Aitien des Kallimachos als Vorbild der rmischen Amores-Elegie.
Museum Helveticum 39 (1982) 221-246; 285-304.
D. N. Levin: Reflections of the Epic Tradition in the Elegies of Tibullus. ANRW 2, 30,
3 (1983) 2000-2127.
J. Veremans: Tibulle 2, 6. Forme et fond. Latomus 46 (1987) 68-86.
Tibullus s Propertius sszes kltemnyei. Budapest, 1962.

357

XII. Sextus Propertius

1. lete
Sextus Propertiust Ovidius tbbszr Tibullus utn emlti, ebbl arra lehet k
vetkeztetni, hogy Tibullusnl fiatalabb volt, teht valamikor 55 s 43 kztt
szlethetett. Elgiiban hromszor is utal r, hogy Umbriban ltta meg a nap
vilgot (1, 22, 9-10; 4, 1, 64; 4, 1, 121), st a 4, 1 .-ben kzelebbrl is megha
trozza szlvrost:
Umbria te notis antiqua Penatibus edit mentior? an patriae tangitur ora tuae? qua nebulosa cavo rorat Mevania campo,
et lacus aestivis intepet Umber aquis,
scandentisque Asisi consurgit vertice murus,
murus ab ingenio notior ille tuo.
Umbria, sok nagyhr csald s-fszke a flded,
ott a hazd - ugye jl mondom? -, e tj peremn,
hol Mevania frdik a mly vlgy sr kdben,
s nyron az Umber-t habjai langymelegek,
hol falak rzik a hegyre fut Assisiumot fent,
vallva: tehetsged hrnevet d nekik is.
(4, 1, 121-126; fordtotta Kernyi Grcia).

Assisiben szletett teht, s legjabban egy rmai plet maradvnyaiban,


amelyet freskk s grg verses feliratok kestenek, a Propertiusok hzt
vlik felismerni.
Ugyancsak a 4, 1-ben rulja el, hogy elkel apjt korn elvesztette, s a
veternoknak val fldoszts csaldi birtokait megcsappantotta (127-130).
De mg ennl is fontosabb, hogy klti plyakezdst is emlti:

358

Mox ubi bulla rudi dimissa est aurea collo,


matris et ante deos libera sumpta toga,
tum tibi pauca suo de carmine dictat Apollo
et vetat insano verba tonare Foro.
Majd amikor letevd arany-rmed zsenge nyakadrl,
flvvn a Lares szne eltt a tgt,
nekeket sgott tstnt a fledbe Apollo,
s tilt, hogy drgn szlj a botor Forumon.
(4, 1, 131-134; fordtotta Kernyi Grcia)

A frfitga felvtele utn, mintegy 15-16 ves korban elhatrozta, hogy


klt lesz, mgpedig a szerelmi elgia mvelje. Korn kezddtt teht klti
karrierje, s ezzel magyarzhat az, hogy br fiatalabb volt Tibullusnl, el
giinak els knyvvel megelzte t, amelyet 29-28-ban adott ki.
Csaldjt, rokonait s a fiatal kltt is slyosan rintette a perusiai hbor.
41-ben ugyanis Antonius felesge, Fulvia s testvre Lucius Antonius Perusiban hbort kezdett Octavianus ellen. Octavianus ifj hadvezre, Agrippa
azonban 41-40 teln blokd al vette a vrost s kiheztette. A vros laki k
zl sokan elestek, s a megads utn Octavianus a perusiai senatus tagjait kiv
geztette; v. 1, 21; 1, 22.
Els elgiaktett Martialis tansga szerint Monobiblos Properti cmen
ajndkozgattk. Ihletje - ugyancsak Martialis szerint - Cynthia volt:
Cynthia - facundi carmen iuvenale Properti accepit famam, non minus ipsa dedit.
Cynthia - ifju Propertius rad, szpszavu knyve hress vlt, m hrnevet is adott.
(Apophoreta 189)

Martialis is megersti azt, hogy els ktetvel igen fiatalon jelentkezett.


A Cynthia nv termszetesen lnv, s Dlos szigetre, Apollo szlhelyre
utal. Apuleiustl tudjuk, hogy a hlgy igazi neve Hostia volt. Mint Martialis
is hangslyozza, az ifj klt els ktetvel tstnt hress vlt. A msodik
knyve publiklsa idejn mr Maecenas krhez tartozott (2,1, 17). Mivel e

359

ktetben mr utal Gallus hallra (2, 34, 91-92), mindenkppen 26 utn adta
ki. A harmadik knyvt 23 utn jelentette meg, mert Marcellust mr elsirat
ja benne (18. elgia). A negyedik knyv 16 utn ltott napvilgot, mert az a
Cornelia, akit a l l . elgiban gyszol, 16-ban halt meg. Egybknt ez a leg
ksbbi esemny, amely verseibl kihmozhat. Kortrs szerzk nem utalnak
hallra, ezrt errl csak annyi llapthat meg, hogy valamikor Kr. e. 15 s 1
kztt halhatott meg, mert Ovidius Ars amatoria c. munkjban mr a meg
boldogult kltk kzt szerepel (3, 333).
Propertius bartai kztt fontos szerepet jtszik Tullus, L. Volcacius Tullus
unokaccse; nagybtyja 33-ban consul, majd 30 s 29 kztt Asia proconsulja. Az els knyv 1., 6., 14. s 22. elgijban t szltja meg a klt. Az 1,4.ben Bassusszal, a kor hres iamboskltjvel keldik; az 1, 7-ben s 1,9-ben
az eposzklt Ponticusszal az elgia s az eposz mfajrl trsalog. Kt tovb
bi kltt lnvvel nevez meg: Lynceus tragikus klt Cynthiba lesz szerel
mes (2, 34), Demophoonnak pedig kifejti, hogy tbb nt szeret (2, 22). A 2,
12-ben szemre hnyja Postumusnak, hogy keleti hadjratra vonulva kpes
volt elhagyni a hsges Gallt. Egy Gallus nev megszltott tbb elgiban
elfordul (1, 5; 10; 13; 20); feltehetleg Aelius Gallusrl van sz, aki Cor
nelius Gallus utda lett Egyiptomban. Vergiliusrl a legnagyobb tisztelet
hangjn tesz emltst, s igen nagyra rtkeli a kszl Aeneist:
Actia Vergilium custodis litora Phoebi,
Caesaris et fortes dicere posse rates,
qui nunc Aeneae Troiani suscitat arma
iactaque Lavinis moenia litoribus.
Cedite romani scriptores, cedite Grai:
nescioquid maius nascitur Iliade.
Actiumot s Phoebus partjt rizze dalban
Vergilius - Caesart s nagyszer vzi hadt,
, aki Aeneast felidzi, s a trjai fegyvert,
s a latin parton szerte emelt falakat.
El, ti latin kltk, s el, grgk, ti is innt!
me nagyobb m kl, mint a homerusi volt!

(2, 34, 61-66; fordtotta Bede Anna)

360

rdekes mdon Propertius nem emlti sem Horatiust, sem Tibullust. Ebbl
azt lehet gyantani, hogy valamirt nem kedvelte ket, s azok sem t. Minden
esetre Horatius az Episztolk msodik knyvben egy rmai kltvel val
versengst rja le:
Quis, nisi Callimachus- Si plus adposcere visus,
fit Mimnermus et optivo cognomine crescit.
Callimachus, ki egyb- De ha - gy tnik - nem keveselli,
ht Mimnermus lesz s ez a vgyott nv teszi naggy.
(2, 2, 100-101; fordtotta Murakzy Gy.)

Ez a klt taln Propertius lehet, mert ez id tjt rta a 4. knyv elgiit, s


mr korbban Kallimachos kvetjnek mondta magt; v. 2, 34, 32; 3, 1, 1;
3, 9, 43. S ugyancsak Propertius az, aki Mimnermost tbbre becslte Homrosnl (1, 9, 11). Tibullusszal sem lehetett j viszonyban, mert a Tibullust
nagyra rtkel Domitius Marsus idzett versben kijelenti, hogy Tibullus
hallval kihalt az elgia mfaja is, pedig akkor mg Propertius lt.

2. Elgii
Az 1. knyv 22 vltoz terjedelm elgit tartalmaz 350 disztichonban.
A knyv Cynthia nevvel kezddik, s az idzett martialisi epigrammbl gy
ltszik, hogy ez lehetett a ktet cme is. Az ifj kltt elvarzsolja a nla
nyilvn idsebb s tapasztaltabb, rafinlt szpsg, mvelt nagyvilgi hlgy.
A ktet minden sorbl a szerelem gynyre s fjdalma rad, a klt nem
trdik Octavianus politikjval s reformjaival. Ahol mgis hangot kap
kornak politikja, ott a csaldjt sjt perusiai hborra emlkezik: a ktet
kt rvid zrverse arra emlkeztet, hogy milyen vres tragdit elszenvedett
vidkrl szrmazik: 21. s 22. elgia.
A 2. knyv 34 elgit foglal magban mintegy 700 disztichon terjedelem
ben. Cynthia ll a kzppontjban ugyangy, mint az els knyvben, de mr
az els elgijban megjelenik Maecenas, s br a klt hangslyozza, hogy
nem szndkozik eposzt rni (recusatio), mgis enged mr az augustusi kor
szellemnek: a tizedik elgiban mr Augustus tetteit magasztalja.
361

A 3. knyv 25 elgija mintegy 500 disztichonbl ll. Az elz kt knyv


tl eltren Cynthia httrbe szorul. Neve mindssze hromszor fordul el
a ktetben, s ott is a vge fel: 3, 21, 9; 3, 24, 3; 3, 25, 6. De mg ennl is k
lnsebb, hogy mindhrom versben szaktsrl van sz. Br a klt tovbbra
is hangslyozza, hogy a szerelmi elgia az igazi mfaja, mgis a hangsly a
szerelemrl ttevdik a kltszetre: az 1., a 2., a 3., az 5. s a 9. elgiban iro
dalomelmleti alapon sajt klti elveivel foglalkozik, a 4., 11., 13. s a 22.
darabokban pedig nemzeti s hazafias tmkkal.
A 4. knyv 11 hossz elgibl ll, s nagyjbl 500 disztichont lel fel. Eb
ben mg ktszer tallkozunk Cynthia nevvel. A 8. elgiban Cynthia Lanuviumba megy egy msik kedvesvel, de onnan vratlanul visszatr, s a kt
hlgyet, akikkel a magra maradt klt mlatja az idt, elkergeti, a htlenked kltt pedig kegyetlenl megbnteti. A 7. elgit Cynthia halla utn rta:
lmban megjelenik neki az egykor szeretett n rnya, s felpanaszolja, hogy
nem kell pompval s szeretettel bocstotta t vgs tjra a klt. Az els
elegia nletrajzi adatokat tar elenk trtnelmi keretben, a tbbi pedig rmai
tmkat s mtoszokat dolgoz fel Kallimachos Agjnak modorban, ezrt e
knyv darabjait rmai elgiknak nevezi az utkor.
A Cynthia-szerelem kltszetnek forrsa s trgya, ezrt indtja egsz kl
tszett a Cynthia nvvel:

Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,


contactum nullis ante cupidinibus.
Tum mihi constantis deiecit lumina fastus
et caput impositis pressit Amor pedibus,
donec me docuit castas odisse puellas
improbus, et nullo vivere consilio.
Els Cynthia volt, aki rabb tett a szemvel,
n nyomorult, kit a vgy messze kerlt azeltt.
Ggs pillantsu szemem leszgezte a porba,
s kt lbval Amor fldre tiporta fejem,
mg, a gonosz, megvetni tantott minden ernyes
lnyt, s tantotta, mikpp lnek a lha fik.

(1,1, 1-6; fordtotta Horvth I. K.)

362

A klt szerelem nem ismerte lelkt Cynthia egyetlen pillantsa leigzta.


Ggs, magabiztos lelkt megalzta, s mr nem is tudja elkpzelni az lett a
trsadalomtl elvrt tisztes hzassgban, cltalanul l, mert a szerelem a trsa
dalmi normk semmibevtelre kszteti. A Cynthia-szerelem kompromittlja
t a vilg szemben. m a szerencstlensgbe taszt szolgasgrt megkapja
jutalmt, azt, ami szmra a legfbb j, a mindent krptl szerelmet, Cynthia
szerelmt:
Tu mihi sola domus, tu, Cynthia, sola parentes,
omnia tu nostrae tempora laetitiae.
Te vagy az otthonom, h, szleim te, te Cynthia, csak te
mindenem, letem s minden idm rme!
(1, 11, 23-24; fordtotta Szab L.)

Propertius elveti a mos maiorumot, a rmai polgr hagyomnyos erklcse


it, s a szerelem szolgasgbl kovcsol szabadsgot, letformjbl kltsze
tet, amellyel jra s jra meghdthatja s halhatatlann teheti szerelmt, s
ilyen rtelemben a Mzsja is Cynthia:
non haec Calliope, non haec mihi cantat Apollo,
ingenium nobis ipsa puella facit.
, nem Calliop, s nem Apollnak muzsikja:
egymaga szp szeretm ihleti verseimet.
(2, 1, 3-4; fordtotta Horvth I. K.)

Szp belehalni ebbe a szerelembe, s ha ez bekvetkezik, csak azt kri prt


fogjtl, Maecenastl, hogy kocsijt lltsa meg mglyja eltt, s knnyezve
csak ennyit mondjon:
Huic misero fatum dura puella fuit.
, az a ksziv lny, me, a vgzete lett!

(2, 1, 78; fordtotta Horvth I. K.)

363

Tibullus kedveseitl eltren Propertius Cynthija hs-vr valsgban van


jelen e versekben: vrses haj, karcs, magas lny, Iunnl elkelbb, Venusnl szebb (v. 2, 2). De lelki ernyei testi kivlsgait is fellmljk:
Phoebust kltszettel, Calliopt zenvel gyzi le. Minerva okossgot, Venus
szpsget ajndkozott neki (v. 2, 3).
A 3. knyv 1. elgijtl kezdve Cynthia helybe a kltszet lp. Propertius
szeretn megragadni s msokkal is kzlni kltszetnek lnyegt, s term
szetesen ezt a kltszet eszkzeivel teszi: kpeket s szimblumokat vett az
olvask el. A klt olyan szent tudsbl rszesedik, amely hozzfrhetetlen
a kznsges ember szmra. Apollo s a Mzsk adjk ezt a tudst, ezrt a
klt tiszta forrsbl, mint pap, nyeri tudst:
Callimachi Manes et Coi sacra Philetae,
in vestrum, quaeso, me sinite ire nemus.
Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos
Itala per Graios orgia ferre choros.
Callimachus s te, cosi Philetas lelke, szentek,
trjtok ki nekem, krlek, a berketeket.
n adtam legelbb a grg dallamnak - a forrs
papja - itliai-bacchusi lendletet.
(3, 1, 1-4; fordtotta Jkely Z.)

E ngy sor szerint kt dolgot tart fontosnak kltszetben: a kallimachosi


tematikt meg a mgondot s az isteni ihletettsget. Mivel mindkt kvetel
mny megvalstsa csak keveseknek adatik meg, nehz utat kell bejrni a
kltnek:
non datur ad Musas currere lata via
Nem jut a Mzsknak tg kocsit sohasem.
(3, 1, 14; fordtotta Jkely Z.)

Azrt szk ez az t, mert j, ms ltal mg nincs kitaposva, s a Mzsk he


gyre vezet, ahov csak a beavatottak jrhatnak. Ennek jele, hogy a Mzsk
befogadtk krusukba:

364

Me iuvat in prima coluisse Helicona iuventa


Musarumque choris implicuisse manus.
gy rlk: hamvas fiknt jrtam Heliconban,
s tncban a Mzskat lengve karolta kezem;
(3, 5, 19-20; fordtotta Jnosy I.)

Propertius teht jabb s jabb kpekkel hangslyozza kltszetnek isteni


eredett egyfell, msfell az alexandriai kltkhz val ktdst: e kett
egysget alkot nla:
Talia, Calliope, lymphisque a fonte petitis
ora Philetaea nostra rigavit aqua.
gy szlt Calliope s a Philetas ktja vizvel
ujja bepermetez lgyan az ajkaimat.
(3, 3, 51-52; fordtotta Jkely Z.)

A tematikai vlts Mzsa-vltst is jelent; mg az 1. s 2. knyvben Cynthia


ihlette, a 3. knyvtl Cynthia helybe a Mzsa s Apollo lp, s ezzel mintegy
isteni szfrba emeli a szerelmet:
Pacis Amor deus est, pacem veneramur amantes.
Bknk re Amor; szeretk, tiszteljk a bkt.
(3, 5, 1; fordtotta Jnosy I.)

A szerelem s a bke teht destestvrek, s a szerelmes klt e szerint ter


mszetes mdon nekelhet a bkrl, mgpedig rszint arrl a bkrl, ame
lyet Augustus hbori teremtenek meg (v. 3, 4; 3, 11), rszint pedig arrl,
amelyet Augustus erklcsi reformjai hoznak; v. 3, 13; 3, 22. A kltszet te
matikjn kvl a 3. knyvben egy msik tma is megjelenik, s ez a korabeli
politikval, illetve az erklcskkel kapcsolatos. Ez az j tma a 4. knyvben
teljesedik ki igazn, ott vlik a msik kt tma - szerelem, kltszet - rovs
ra uralkodv. Propertius hangslyozza is a 4. knyv nyit elgijban, hogy
j tmkrl kvn nekelni:
365

Sacra diesque canam et cognomina prisca locorum


has meus ad metas sudet oportet equus.
nnepeket zengek, napokat s helyek si nevt most:
ehhez a clhoz fut harmatoz paripm;
(4, 1, 69-70; fordtotta Kernyi Grcia).

Mint e tematikbl nyilvnval, Kallimachos Aidjt tekinti mintnak, s


Rma legismertebb eredetmondit kvnja feldolgozni. A mfaj s a mdszer
kallimachosi, a tma azonban rmai, s ilyen rtelemben jogosan hirdeti n
magrl:
ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris,
Umbria Romani patria Callimachi.
.. .Hadd dagadozzk bszkn Umbria keble,
Umbria, hol szletett rmai Callimachus.
(4, 1, 63-64; fordtotta Kernyi Grcia)

Az j tematiknak megfelelen a 4, 2. Vertumnus isten szobrrl mesl,


amely ott llott, ahol a vicus Tuscus a Frumba, torkollik. Vertumnus a rmai
Prteus, az vszakok vltakozsnak istene. A 4, 3. fiktv levl, amelyet
Arethusa r a hborban tvol lev frjnek, Lycotasnak. Ovidius Heroides
c. mvnek elkpe. A 4, 4. a Tarpeius sziklrl szl, illetve a Terpeium
nemusrl s a hozz kapcsold mondrl: Tarpeia elrulja hazjt a vrost
ostroml szabin vezrnek, Tatiusnak. A 4,5. egy gonosz kertnt csrol, aki
a csald mvszetre oktatja a fiatal nket. A 4, 6. darab a palatinusi Apollotemplommal kapcsolatban lerja Apollo szerept az actiumi csatban. A 7. s
8. darab - mint fentebb lttuk - Cynthival kapcsolatos. A 4, 9. a farum
Boariumon lev Ara maximt s a vele kapcsolatos Hercules- s Cacusmondt mondja el. A 4, 10. Iuppiter Feretrius kultusznak eredett rja le.
A monda szerint Romulus ptett neki templomot, s ott helyezte el az ellensg
vezrtl elvett spolia opimt. Ugyanilyen hstettet hajtott vgre Kr. e. 428ban Aulus Cornelius Cossus, majd 222-ben Marcellus. A4, 11. igazi gysz
elgia Cornelia hallra, aki Cornelius Scipio s Scribonia lenya volt. Az
elgiban a megboldogult szl letben maradt frjhez, Lucius Aemilius

366

Paulushoz s lenyhoz. E rvid ttekintsbl nyilvnval, hogy Propertius


a 4. knyvben vltozatossgra trekedett, ezrt vltogatta a rmai tmkat
a szerelem tematikjval, amely azonban a 4. knyvben mr nem a szubjek
tv szerelmi elgia, hanem inkbb a hellenisztikus elbeszl elgia mfajban
szlal meg.

3. Kltszetnek sajtos jegyei, stlusa


Propertius sok tekintetben klnbzik a kortrs latin kltktl mind verseinek
felptsben, mind szkszletben. Verseinek struktrja a modem olvas
szmra is olykor logiktlannak, a rszek kztti tmenet knyszeredettnek,
kpei pedig az rthetetlensgig mersznek tnnek fel. Mrtktelenl sokat
akar mondani, ezrt utalst utalsra halmoz. Klnsen kedveli a rejtett, csak
kevesek ltal ismert mitolgiai s fldrajzi utalsokat, amelyeket egyb forr
sok hinyban nehz rtelmezni. Mindezek a problmk egyttesen komoly
szvegkritikai nehzsgeket okoznak. A kiadk ugyanis sok mindent logikt
lannak, homlyosnak reznek, s rendet, vilgossgot kvnvn teremteni, a k
dexek szvegeit folytonosan javtani akarjk: versszakokat, sorokat s szava
kat cserlnek fel, jabb s jabb konjektrkat javasolnak, s ez az oka annak,
hogy egyetlen ms latin kltt sem javtottak annyiszor, mint Propertiust. Jl
rvilgt e problmra Scaliger, amikor 1577-es Propertius-kiadsban kije
lenti: Quot editores, tot Properti. - Ahny szvegkiad, annyi Propertius!
Jl szemllteti csapong fantzijt a 3, 4. Azzal kezdi, hogy az isteni Cae
sar (deus Caesar) hadjratot tervez az indusok ellen, s mr ltja is a gyzelmi
triumfust. Ezutn felszltja a rmaiakat, hogy kszldjenek a hborra:
szereljk fel a flottt, s a lovasok kezdjk meg a hadba vonulst. m ahelyett,
hogy folytatn tmjt, ismt visszatr a triumfusra: kedvesre tmaszkodva
mr ott ll a menet pompjt bmul tmeg kzt s tapsol. Az idskoknak ez
a folyamatos vltakozsa bizony nehezen kvethetv teszi a vers gondolatmenett. Ugyanezt a csapongst fedezhetjk fel az 1, 3-ban. Propertius ksn
tr haza, kiss elzva a bortl. Cynthia mr alszik, m ezt csak a 8. sorbl tud
juk meg, mert a vers elejn mg nem vilgos, hogy a mitolgiai hasonlatok
sora kire vonatkozik. Azt vrhatn az olvas, hogy ezutn lerja alv kedve
st, de ehelyett nmagt mint Argost festi le, aki szz szemmel rzi lt. Vgl
Cynthia felbred, s keser szavakkal korholja azrt, mert mshol tlttte az
jszaka nagy rszt.

367

Tovbbi sajtos vonsa Propertius kltszetnek a grg mitolgia tltengse pldk s hasonlatok formjban. Olykor egy-egy elgija nem ms,
mint pldk s hasonlatok halmaza. Pldul az imnt emltett 1,3. elgia a k
vetkez hasonlatsorral kezddik:
Qualis Thesea iacuit cedente carina
languida desertis Cnosia litoribus;
qualis et accubuit primo Cepheia somno
libera iam duris cotibus Andromede;
nec minus assiduis Edonis fessa choreis,
qualis in herboso concidit Apidano:
talis visa mihi mollem spirare quietem
Cynthia non certis nixa caput manibus.

'

Mint Cnosis, ki hever pilledten a part sivatagjn,


brkjn amidn Theseus ellibegett,
s mint Cepheis, a zord szirtektl mr szabadulva
els lmaiban szendereg, Andromede,
s mint edinosi n, szakadatlan tnctul alltan
dsfv Appidanus-parton a fldre rogyik:
ppen olyannak tnt, kipihegve szeld nyugodalmat
Cynthia, ernyedt kt klire hajtva fejt.
(1,3, 1-8; fordtotta Krpty Csilla)

Propertius elgiinak rt olvassa a grg mitolgia alapos ismerett k


veteli meg. Cnosia itt Ariadnt jelenti, a Cepheia Andromede, Cepheusnak,
Aethiopia kirlynak a lnya, akinek szpsgt anyja tbbre tartotta a nimf
knl, ezrt Poseidn pusztulst kldtt az orszgra, s ezt csak Andromed
felldozsval lehetett elkerlni. Egy tengerparti sziklhoz ktttk a lnyt, s
ott szenvedett, amg Perseus meg nem szabadtotta. Edonis a trkiai Edones
vagy Edoni nphez tartoz n, akik Bacchus-kultuszukrl voltak hresek, s
ez a n a thessaliai Apidanos foly partjn szdlt bele az eksztatikus tncba.
Termszetesen e hasonlatok sokat elrulnak Cynthirl: ezen az jszakn el
volt hagyatva, mint Ariadn; m olyan szp volt, mint Andromed, s olyan
vad, mint egy thrkiai bacchnsn. Jl rvilgt ez a rszlet Propertius kln
leges nyelvezetre is: az accumbo igt ms szerzk az tkezs cljbl val
368

lehevereds jelentsben hasznljk, nem pedig alvs jellsre, az in her


boso... Apidano szkapcsolatban pedig az in mellett jelentsben szerepel.
Propertius tuds urbnus klt, akinek kltszetben, Tibullustl eltren,
meghatroz szerepet jtszik a grg mitolgia s a kpzmvszetek. Abban
is klnbzik Tibullustl, hogy sokat elemzi sajt kltszett, s a szvlasz
tsban kedveli a vgleteket: kznyelvi szavakat ugyangy alkalmaz, mint g
rg vagy ppen j kpzs szavakat, vratlan, ms kltk ltal nem hasznlt
jelentsben. Szereti az jszersgeket a nyelvi megfogalmazsban is, emiatt
sokszor homlyos, s a modem olvask szmra a legnehezebb latin szerzk
kz tartozik. Gyakran az az rzsnk, hogy prhuzamot alkalmaz a gramma
tikban, m ez a prhuzam csak ltszlagos, mely flrevezeti az olvast. Pl
dul a Cynthia, forma potens; Cynthia, verba levis (2, 5, 28.) sor teljesen pr
huzamos szerkesztsnek tnik, m a sor els felben a forma alanyesetben
ll, a neki megfelel sz a sor msodik felben, a verba, pedig trgyesetben,
s emiatt e ltszlagos prhuzam mg inkbb kiemeli a Cynthia szpsge s
csapodrsga kztti ellenttet. Taln ppen stlusnak klnlegessge miatt
beszl Ovidius Propertius tzeirl, s ezt rtkelhette benne Goethe s n
lunk Vrsmarty.

Bibliogrfia
Szvegkiadsok: D. Paganelli: Properee, lgies (latin-francia). Paris, 1929.
M. Rothstein: Die Elegien des Sextus Propertius (szveg s kommentr). III. Berlin,
1920-1924.
M. Schuster - Fr. Domseiff: Sexti Propertii Elegiarum libri IV. Leip-zig, Teubner,
1958.
W. A. Camps: Propertius, Elegies I-IV. (szveg s kommentr). Cambridge,
1961-1967.
P. J. Enk: Propertii elegiarum liber IIIII. Leiden, 1962.
P. Fedeli: Elegie, Libro IV (szveg s kommentr). Bari, 1965.
R. Hanslik: Sex. Propertii elegiarum libri IV. Leipzig, Teubner, 1979.
P. Fedeli: Sesto Properzio. IIprimo libro delle elegie (szveg s kommentr). Firenze,
1980.
P. Fedeli: Properzio. II Libro Terzo delle Elegie (szveg s kommentr). Bari, 1985.
Recenzija: AdamikT.: Antik Tanulmnyok 35 (1991) 131-133.
Lessi V. - Szab K.: Szemelvnyek Tibullus s Propertius elgiibl. Auctores Latini
XI. Budapest, 1970.

369

Szab K.: Propertius II 34. 31-32 rtelmezshez. Antik Tanulmnyok 18 (1971)


46-51.
C. Becker: Propertius ksei elgii. In: Latin kltszet. Budapest, 1974. 149-215.
J. P. Sullivan: Propertius. A Critical Introduction. London, 1976.
A. La Penna: Lintegrazione difficile. Un profilo di Properzio. Torino, 1977.
P. Grimal: Lamour Rome. 2e d. Paris, 1979.
J.-P. Boucher: Etudes sur Properce. 2e d. Paris, 1980.
M. von Albrecht: Properz als augusteischer Dichter. Wiener Studien 95 NF 16 (1982)
220-236.

J. L. Butrica: The Manuscript Tradition of Propertius. Toronto, 1984.


Th. D. Paranghelis: Propertius: A Hellenistic Poet on Love and Death. Cambridge,
1987.
Csengery J.: Propertius sszes kltemnyei. Budapest, 1897.
Tibullus s Propertius sszes kltemnyei. Budapest, 1962.

370

XIII. Ovidius s kltszete

1. lete
Publius Ovidius Naso lett arnylag jl ismerjk, mert megrta klti nlet
rajzt (Tristia 4, 10), s az antik szerzk is tbb fontos adatot riztek meg le
tre vonatkozlag, elssorban az idsebb Seneca. A paelignusok fldjn, Sulmban szletett (ma Sulmona) Kr. e. 43-ban, Cicero hallnak vben.
Augustus bkjt mr gy lte meg, mint termszetes adottsgot. letkornl
fogva nem tudatosult benne, hogy Augustus hossz vtizedek harcai utn
teremtett konszolidlt trsadalmi keretet a politikai s a trsadalmi let sz
mra. Elkel lovagrend csaldbl szrmazott, s a nla egy vvel idsebb
testvrvel korn Rmba kerlt a legjobb mesterekhez. Retorikt Arellius
Fuscusnl s Porcius Latrnl tanult az idsebb Senecval egytt, akinek fel
jegyzsei szerint Porcius Latro olyan hatssal volt r, hogy nhny szenten
cijt kltszetben is flhasznlta (Seneca, Controversiae 2, [10] 8). Arellius
Fuscus eltt tartott perbeszdbl Seneca rszleteket idz, s bellk nyilvn
valan kitnik, hogy mr akkor kedvelte a szentencikat s az ellentten ala
pul kijelentseket. Trvnyszki prbabeszdeiben ugyangy, mint tancs
ad beszdeiben a llektani meggyzsben s jellembrzolsban tnt ki.
Seneca szerint beszde mr akkor szabadversnek tnt (solutum carmen).
Az gyvdi plyra kszl btyjnak halla utn Ovidius megkapta a ki
sebb tisztsgeket: a pnzvers felgyelett ellt tres viri, majd a decemviri
stlitibus iudicandis tagja lett; e lovagi testlet tbbek kztt rksdsi
gyekkel is foglalkozott; v. Fasti 4, 384. Apja nagy bnatra azonban lemon
dott a senatori karrierrl, s teljesen a kltszetnek kvnta szentelni magt.
Magas rangja s csaldi sszekttetsei miatt azonban ezt maradktalanul
nem valsthatta meg. maga emlti, hogy ksbb a centumviralis brsg
tagjaknt peres gyekben is rszt vett, st polgri perekben brknt is tev
kenykedett (Tristia 2,93-96). Ismerve a kltszet irnti korai vonzdst, fel
ttelezhet, hogy csak ritkn, s mihelyt tehette, bcst mondott a hivatalnoki
tevkenysgnek.

371

Klti tehetsge igen korn jelentkezett: jjel-nappal verset rt, s ezzel ki


vvta apja haragjt: nagyra hivatott fit vni akarta a kltk szegnysgtl:
Saepe pater dixit Studium quid inutile temptas?
Maeonides nullas ipse reliquit opes.
Motus eram dictis, totoque Helicone relicto
scribere temptabam verba soluta modis.
Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos,
et quod temptabam scribere, versus erat.
Mondta nem egyszer atym munkmra: Hibavalsg!
Kincset holta utn Maeonides se hagyott.
Nem szlt hasztalanul. Helicont odahagyva egszen,
Most mr przban kszlk rni csupn:
nknt jtt ajakamra, kttt formban, az nek,
s vers lett mindenbl, brmit is rt le kezem;
(Tristia 4, 10, 21-26; fordtotta Gal L.)

A klti elhivatottsgnak ez a korai jelentkezse s tudatos vllalsa meg is


hozta gymlcst: mr abban az letkorban, amikor az ifjak borotvlkozni
kezdenek, hrnevet szerzett felolvassaival. Tibullus prtfogja, M. Valerius
Messala Corvinus figyelt fel klti tehetsgre s tmogatta. A kortrs kltk
hz val viszonyrl gy emlkezik:
Temporis illius colui fovique poetas,
quotque aderant vates, rebar adesse deos.
Saepe suas volucres legit mihi grandior aevo,
quaeque nocent serpens, quae iuvat herba, Macer.
Saepe suos solitus recitare Propertius ignes
iure sodalitii, quo mihi iunctus erat.
Ponticus heroo, Bassus quoque clarus iambis
dulcia convictus membra fitere mei;
et tenuit nostras numerosus Horatius aures,
dum ferit Ausonia carmina culta lyra.
Vergilium vidi tantum; nec amara Tibullo
tempus amicitiae fata dedere meae.

372

Annak a kornak a kltit tisztelve szerettem.


Azt hittem rluk, mindenik isteni lny.
Mrges kgykrl, gygy f vekrl, madarakrl
rt az reg Macer, s nnekem adta el.
Szokta Propertius is tzeit recitlni elttem,
rgi barti jogon, mely vele sszekttt.
Ponticus- s Bassust, hs- s gnyversek irit
kedves tagjaiknt ltta barti krnk.
Vltozatos dalait zengette Horatiusunk is,
s elbvlte mveit ausoni lantja flnk.
Vergiliust csak lttam. A sors nem hagyta Tibullust
lni, hogy egykoron n majd a bartja legyek.
(Tristia 4, 10,42-52; fordtotta Gal L.)

E rszlet klns rtke abban van, hogy vilgosan lttatja: Ovidius nem
csak a Messala-kr kltit ismerte, hanem minden szmottev alkotval vala
mifle kapcsolatban llt. Propertiusszal, Ponticusszal s Bassusszal barti vi
szonyban volt, Horatius felolvassain rszt vett, s nagyra rtkelte vltozatos
mrtkben rt verseit (numerosus Horatius). Vergiliust csak egyszer ltta,
nyilvn azrt, mert Vergilius ez idben Npoly krnykn lt, s csak ritkn jtt
Rmba. Sokat sejtet a Tibullusrl szl msfl sor: Tibullust annyira tisz
telte mint kltt, hogy a bartja szeretett volna lenni, de ezt Tibullus korai ha
lla nem tette lehetv. E klns tisztelet tanjele a Tibullus hallt elsirat
elgija (Amores 3, 9), s az a tny, hogy Propertiust, br bartjnak mondja,
nem siratja el, s az elgiark sorban Gallus s Tibullus utn a harmadik he
lyen emlti.
Egy lnven Corinnnak nevezet hlgy ihlette Amores c. elgiinak gyjte
mnyt, amellyel Rma-szerte hress vlt. Br knnyen szerelemre lobbant,
pletykk nem keringtek rla (Tristia 4, 10, 68). Egszen fiatalon egy hozz
mltatlan felesget adtak neki, akivel csak rvid ideig lt egytt. Msodik fe
lesge, br mentes volt az els hibitl, szintn nem maradt tartsan a hz
ban. Harmadik felesge a Fabiusok csaldjba tartozott, s mindvgig kitartott
mellette. Egy lenya volt, Perila, aki kt hzassgbl ktszer tette nagyap
v. Szlei hossz letet ltek: apja kilencvenves korban halt meg, anyjval
nagyjbl egy idben, nem sokkal Kr. u. 8 eltt. A klt szerint boldogok,

373

hogy ppen akkor tvoztak az letbl, mert nem ltk meg azt a tragdit,
amely a plyja cscsn lev Ovidiust rte. Kr. u. 8-ban ugyanis Augustus
csszr rendelettel kiutastotta Rmbl, s a Fekete-tenger partjn fekv Tomit
(ma Constan a) jellte ki szmra tartzkodsi helyl. A szmzetsnek egy
enyhbb fajrl, az n. relegcirl volt sz Ovidius esetben: rmai polgr
jogt, vagyont, st a Rmval val rsbeli kapcsolat jogt megtarthatta.
Hosszadalmas, tudatosan lasstott utazs utn a kvetkez v tavaszn rke
zett meg Tomiba, ahol mintegy 9-10 vet tlttt egszen Kr. u. 17 vgn vagy
18 elejn bekvetkez hallig. Folyton remnykedett, hogy Rmban maradt
felesge s ms prtfogi kieszkzlik szmra a kegyelmet, de remnyeiben
csaldnia kellett: csak a hall vetett vget relegcijnak.
Klti tevkenysgben hrom korszakot lehet megklnbztetni. Az els
korszaka Kr. e. 20-tl Kr. e. 1-ig tart, s ebben a korszakban adta ki az albbi
mveit: Amores (Szerelmek), Ars amatoria (A szerelem mvszete), Medea
c. tragdia, Remedia amoris (A szerelem ellenszerei), De medicamine faciei
femineae (Az arcpolsrl), Heroides (Hsnk levelei).
A msodik korszak Kr. u. 1-tl Kr. u. 8-ig tart, s ebben Ovidius a nagy m
fajok fel fordul. Megalkotja a 15 knyvbl ll Metamorphosest (tvlto
zsok) s a 12 knyvre tervezett Fastit (Rmai naptr). Relegcijnak trag
dija azonban megakadlyozta e msodik munka befejezst.
Harmadik korszakban (Kr. u. 8-17) kt nagyobb s kt kisebb terjedelm
klti mvet alkotott: a Tristia (Keservek) s az Epistulae ex Ponto (Levelek
Pontusbl) c. 5, illetve 4 knyvbl ll elgiagyjtemnyeit, az Ibis c. tmad
kltemnyt s a befejezetlenl maradt Halieutict.

2. Az els korszak mvei


Ovidius klti plyja az mori (Szerelmek) c. elgiagyjtemnnyel kezd
dtt, amely eredetileg t knyvbl llt, s Kr. e. 16 krl jelent meg. Ez azon
ban nem maradt rnk, hanem ennek egy ksbbi, rvidtett s javtott kiadsa
3 knyvben, amelyet a szerz Kr. e. 2-ben vagy 1 -ben jelentetett meg, mr az
Ars amatoria (A szerelem mvszete) utn. Ez utbbi gyjtemny 49 elgit
tartalmaz mintegy 2460 sorban. Az 1. knyv 15, a 2. 19, a 3. ismt 15 elgit
foglal magban. A rvidts szndka kihmozhat abbl a ngysoros epigrammbl, amelyet a klt a msodik kiads lre lltott:

374

Qui modo Nasonis fueramus quinque libelli,


tres sumus: hoc illi praetulit auctor opus:
ut iam nulla tibi nos sit legisse voluptas,
at levior demptis poena duobus erit.
Eddig ten voltunk Nasnak knyvei; most mr
hrom a szmunk; gy jobbnak itli mvt;
mert noha lvezetet most mr ez a knyv nemigen nyjt,
ennyivel is kevesebb bntalom ri utbb.
(Fordtotta Gal L.)

Az a jtkos szintesg, amely Ovidius egsz kltszett jellemzi, mr e


ngy sorban jelentkezik. Az elhagyott, feltehetleg tlsgosan pajznnak tlt
elgik miatt a msodik kiads nem okoz mr gynyrsget - mondja jt
kosan. De az olvassrt jr bntets (poena) is kisebb lesz - s ezt mr komo
lyan mondja, br ktrtelmen. A kisebb bntetsen ugyanis azt is rthetjk,
hogy kevesebb idt vesz el az olvastl, m azt is, hogy kevesebb vd ri szer
zjt az egyes elgik szabados hangvtele miatt.
Az 1. knyv nyit darabja tstnt jtkosan kezddik:
Arma gravi numero violentaque bella parabam
edere, materia conveniente modis;
Par erat inferior versus: risisse Cupido
dicitur atque unum surripuisse pedem.
Fegyvereket komoly nekben s bsz harcot akartam
zengeni: ehhez jl illik a hexameter.
Egyformk voltak soraim, - de kacagja Cupido,
s minden versprbl elrabol egy temet.

(Amores, 1, 1, 1-4; fordtotta Gal L.)


A klt felhborodik Amor szemtelensgn, leteremti, mire az meglvi nyi
lval, s a klt lngra lobbanva a szerelem tztl nem tehet mst, csak sze
relmi elgikat rhat. A recusatio jtkos formjval tallkozunk itt: a klt
br szeretne, nem rhat eposzt, mert Amor szerelemre knyszertette.

375

m ez a jtkossg hallosan komoly - azt is mondhatnnk - provokatvan


komoly (1. errl Szilgyi J. Gy. 1982, 9-20). Egyrtelmen az olvas tudo
msra hozza ezt az 1. knyvet lezr 15. elgiban. Azzal indtja a verset,
hogy irigyei elmarasztaljk, hogy a kzgyeket elhanyagolva, ilyen haszontalansgokkal vesztegeti idejt, mint a kltszet. Vlasza hatrozott s flre
rthetetlen:
Mortalest, quod quaeris, opus; mihifama perennis
quaeritur, in toto semper ut orbe canar.
Mindaz, amit te akarsz, elveszhet. Nkem rk hr
clom. Egsz e vilg zengje az n nevemet!

{Amores, 1, 15, 7-8; fordtotta Gal L.)


Ezutn felsorolja azokat a grg s latin kltket, akiknek neve rkk l,
s a latin kltk felsorolst Gallusszal zrja:
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois,
et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
Napnyugat ismeri jl s napkelet ismeri Gallust,
s mg l Gallus, vle Lycoris is l.

{Amores, 1, 15, 29-30; fordtotta Gal L.)


Gallust Octavianus Augustus ksztette ngyilkossgra, mveit elkoboztk,
m Ovidius szerint rkk lni fog. S hogy nyomatkot adjon ennek a gondo
latnak, Gallus nevt hromszor ismtli meg e kt sorban, s rgtn utna kve
teli, hogy a kirlyok s a kirlyok diadalmenetei htrljanak meg a kltszet
eltt, mert az elbbi csak a bamba tmegek csodlatra tarthat ignyt, az utb
bi pedig a halhatatlansgra. Ez a vers nyilvn benne volt az els kiadsban, s
a klt benne hagyta a msodikban is. Ez bizony nem vall politikai rzkre,
mert Augustus megtkzhetett rajta.
Az 1. knyv 2. darabjban Amor diadalrl szl: Amor mindenkit elfog s
megktz, nemcsak az embereket, hanem mg a Jzansgot s a Szemrmet,
st az isteneket is. A klt csak egyet tehet: irgalomrt knyrg hozz:
Ergo cum possim sacri pars esse triumphi,
parce tuas in me perdere, victor, opes!
376

Adspice cognati felicia Caesaris arma:


qua vicit, victos protegit ille manu.
Hogyha teht mr rsze vagyok diadalmenetednek,
nbennem kmld, gyztes, a birtokodat!
lm a rokon Caesar diadalmas fegyvere plda:
O rabul ejt s azutn vdi a rabjait is.

(Amores, 1, 2, 49-52; fordtotta Gal L.)


Ennek a prhuzamnak sem rlhetett Octavianus Caesar Augustus, mert
olyan kvetkeztetsekre adhatott alkalmat a korabeli olvask szmra, ame
lyek nem felttlenl vetettek j fnyt re.
Az Amores hsnjrl az 1, 3-ban hallunk elszr, de nv nlkl. Egy le
nyrl (puella) szl, aki nemrg rabul ejtette. Annyira szereti, hogy mr nem
is kri, hogy viszont szeresse; csak azt, hogy trje el szerelmt. Itt felsorolja
a rmai szerelmi elgia minden kzhelyt: rkk szolglni fogja. Br nem
gazdag, sokat nem tud neki ajndkozni, mgis verseivel halhatatlann teszi.
Brmeddig l is, t imdja a srig: cura perennis eris (1, 3, 16). O lesz a M
zsja, s nevket rkre sszekapcsolja a nagy szerelem. A kvetkez elgi
bl kiderl, hogy frje is van az imdott lnynak, s tancsokat ad neki, hogyan
csapja be a bambt. Csak az 1, 5-bl tudjuk meg, hogy a lny neve Corinna.
Dlidben tikkadtan hever a klt az rnyas szobban, amikor belp Corinna
knny tunikban. A klt letpi rla az alig vonakod ruhadarabot, s ott ll
eltte Corinna teljes szpsgben:
Quos umeros, quales vidi tetigique lacertos!
Forma papillarum quam fuit apta premi!
Mily csodaszp karokat s vllat lttam, simogattam!
Keble milyen gynyr: simogatni val!

(Amores, 1, 5,19-20; fordtotta Gal L.)


jszer ez a szemlletes lers, mert a tbbi rmai elgiaklt csak ltal
ban beszlt a kedves szpsgrl. Ovidiusnl mr itt tetten rhet az a szaba
dos szkimonds, amely majd az Ars amatoria 3. knyvben a pornogrfia
hatrt srolja. Annak ellenre, hogy ilyen szemlletes kpet fest Corinna

377

szpsgrl, egyes kutatk felttelezik, hogy Corinna a kpzelet szlemnye,


hiszen az Amorsben meglehetsen ritkn szerepel, s nem tlt be olyan egys
gest szerepet, mint Catullus Lesbija. Ezt tmasztja al az a tny, hogy Ovi
dius a tbbi elgiaklttl eltren bizonyos irnival szemlli az egy kedves
hez ktd vgtelen szerelmet, s a 2, 10-ben htat fordtva a hagyomnyos
konvenciknak, kijelenti, hogy egyszerre, egy idben kt kedvest is tud sze
retni, s nem tudja eldnteni, melyik a szebb. St a 2,4-ben bevallja, hogy min
dig szerelmes, s minden nben tall valami szeretnivalt: a mveletlenben
ugyangy, mint a mveltben, a fiatalban ppgy, mint az idsebben. Ovidiusnl teht hinyzik a catullusi vagy a propertiusi szerelem tragikus ptosza, s
helyt a jtknak, a lususnak engedi t. Ilyen elzmnyek utn ironikus jtk
nak hat a 2, 17, amelyben arrl gyzkdi az olvast, hogy szp dolog egyet
len nnek, Corinnnak szolglni, brmilyen szeszlyes legyen is. Ilyen esetek
ben valsznleg az eldkkel verseng, s meg akarja mutatni, hogy is tud e
tmrl nekelni, de jszeren. Jl pldzza ezt a 3, 11, amelyben a catullusi
Odi et amo-t fogalmazza jra 50 sorban. Ovidius szmra teht nem is annyi
ra a szeretett leny fontos, hanem a kltszet, melyet ha jl csinl a klt, j
vilgokat teremt, s meggyzi az olvast azok valsgrl, pedig ht az egsz
szntiszta hazugsg:
Exit in inmensum fecunda licentia vatum,
obligat historica nec sua verba fide;
Et mea debuerat falso laudata videri
femina: credulitas nunc mihi vestra nocet.
Vgtelen s termkeny a szent klti szabadsg.
Trtnelmi, igaz sz soha nem kti meg.
Hogyha dicsrem a lnyt, kr volt elhinni a szp szt;
mert a hiszkenysg most nekem rt egyedl.

(Amores, 3, 12, 41^44; fordtotta Gal L.)


A szerelmi tematikt a 3. knyvben tovbb bvti j tmk bekapcsols
val, pldul az lomfejts (3, 5), Tibullus halla (3, 9), Ceres nnepe (3, 10),
luno nnepe (3, 13) stb. Mr e ktet bevezet darabjban sejteti e tematikai
bvtst azzal, hogy az Elgia s a Tragdia vitjt kzli, amelyben a Trag
dia is kveteli a maga jogait. A klt azzal nyugtatja meg, hogy egy ideig mg
378

a knnyed elgi lesz a sz, de utna tengedi a Tragdinak. Br Ovidius


els korszakbeli mveinek kronolgija bizonytalan, a Tragdia s az Elgia
vitjbl arra kvetkeztethetnk, hogy az Amores els kiadsnak megjelen
se utn, teht valamikor Kr. e. 16 utn kezdett bele Medea c. tragdijnak r
sba, amelyet 10 krl publiklhatott. Nagy sikert rt el vele, s a rmai utkor
is nagyra rtkelte: Tacitus szerint sem Asiniusnak, sem Messalnak knyvei
nem olyan hresek, mint Ovidius Medeaja s Varius Thyestese (Dialogus de
oratoribus 12), Quintilianus szintn Varius Thyestesve 1 egytt emlti Ovi
dius Medejt, s megjegyzi, hogy a Medea mutatja, mire lett volna kpes
Ovidius, ha akart volna tehetsgnek parancsolni (10, 1, 98). Sajnos e trag
dia nyomtalanul elveszett.
Ovidius az Amores 3. knyvnek zr versben halhatatlansgt hangs
lyozva bcst mond az elginak:
Inbelles elegi, genialis Musa, valete,
post mea mansuram fata superstes opus!
Gyngd vers, vidm Mzsm, isten veletek mr!
Hogyha meg is halok n, el nem enyszik e m.
(3, 15,19-20; fordtotta Gal L.)

Valjban ez a bcs nem volt vgleges hiszen az egy Meden kvl az el


s korszak valamennyi mvt elgikus disztichonban rta. A Heroides (Hs
nk levelei) els sorozatt (1-15. levl) valsznleg a Medea tragdia utn
adta ki, Kr. e. 10 utn. Ksbb, taln Kr. u. 4-ben az els sorozatot hrom le
vlprral egsztette ki (16-21. levl). Az els sorozat 15 levelt a szerelmes
ltal elhagyott vagy attl tvol lev mitikus hsnk rjk a szeretett frfihoz.
E fiktv levelek igazi elgik abban az rtelemben is, hogy alaphangjuk a pa
nasz. Amg az Amores darabjaiban a klt a frfi szemszgbl nzi a szerel
met, a Heroidesben a n szempontjai, rzsei kapnak hangot, s gy az Amores
ellenprjnak tekinthetk. Tovbbi klnbsg az Amores tmihoz kpest a
mtosz eltrbe kerlse a Heroidesben. Az elhagyott hsnk tbbsge a g
rg mitolgia ismert alakja: Penelope, Phyllis, Briseis, Phaedra, Hypsipyle
stb., mindssze egy rmai vonatkozs hsn van: Dido, s egy trtneti sze
mly: Sappho. A msodik sorozat levlprosainak jdonsga abban van, hogy
a szerelmes frfi rja az els levelet, a msodikat vlaszknt a n: Paris Helene, Leander - Hero, Acontius - Cydippe.
379

Ovidius a Heroides levlgyjtemnnyel j mfajt teremtett meg, amelyet


az irodalmi s a retorikai elemek tvzsvel hozott ltre. A szerelmesek el
vlasztsa, egymstl val tvollte az elgiban is gyakori tma, s ilyen eset
ben az egyedl maradt fl monolgokban beszl. Elhagyott nk monolgjait,
panaszait ms mfajokbl is ismerte Ovidius: Catullus 64. carmenben Ariadn panaszt, az Aeneis 4. nekben Did panaszt stb. Ovidius azonban term
szetes formt teremtett e panaszos monolgoknak a levlben. A klti levl
mint mfaj a latin irodalomban is ltezett mr (Lucilius, Horatius), st Pro
pertius 4. knyvnek 3. darabja, Arethusa levele Lycotashoz konkrt indtta
tst is adhatott Ovidiusnak e mfaj kiteljestshez. De a retorikai declamatik
hatst sem kell mellzni, hiszen azokban a jellemfests, a sznalom felkelt
se, a sajt igazunkrl val meggyzs igen fontos szerepet jtszott, s Ovidius
alapos kpzst kapott bennk.
A Heroidesben Ovidius tg teret enged a pathos s a lusus hangnemnek.
Pnelop rzsvilga, helyzetnek brzolsa nemes s kirlyni. Phaedra
viszont a flvilgi kurtizn nyltsgval beszl a szerelemrl, s az elgia knynyed hangnemben indokolja meg j erklcsi felfogst (129-146); alakj
ban lertkeldik a mitikus, hsni szerelem. Ugyanez a lertkelds figyel
het meg Did alakjban: Did egyszer n, aki valamilyen formban meg
akarja rizni annak a frfinak a szerelmt, aki mr megunta, s mindenflt
kitall csak azrt, hogy elhagyhassa. Nemcsak Did nem hisz Aeneas isteni
kldetsben, de Ovidius sem, aki szerint csak egyetlen kldets ltezik:
a klt. A Heroides nagy jdonsga s rtke abban rejlik, hogy Ovidius sajt
erklcsisgt is rvnyeslni engedi ugyan, de mgis a n szemvel tudja lt
tatni az esemnyeket s lerni az rzelmeket, s ezltal a ni lleknek s gondol
kodsnak olyan jellemzit tlja fel, amelyek igazn csak korunkban vltak a
kutats trgyv. Ezrt is rezzk ma Ovidiust valban modemnek.
A szerelmi elgitl, amelyben mind frfi, mind ni szempontbl vizsglta
a szerelmet a klt, nem esik messze az Ars amatoria (A szerelem mvsze
te) c. tankltemnye. Annl is inkbb, mert mr a korbbi elgiakltk is rtak
tant clzat elgikat (Tibullus 1, 4; Propertius 1, 10), s maga Ovidius is
rintette e tmt az Amoresbtn (1, 4; 1, 8). A klnbsg mindssze annyi,
hogy az Ars amatoriban didaktikus rendszeressggel, tantkltemny for
mjban, annak mdszervel trgyalja a tmt, mgpedig az 1-2. knyvben
frfiak, a harmadikban pedig nk szmra. Az 1. knyv bevezetsben hang
slyozza, hogy minden terleten tanulssal lehet elsajttani a mestersget:

380

Siquis in hoc artem populo non novit amandi,


hoc legat et lecto carmine doctus amet.
Arte citae veloque rates remoque moventur,
arte levis currus. Arte regendus Amor.
Van mifelnk, kinek a szerelem mvszete jsg?
Versembl okulst nyerve, kvesse tanom.
Frge hajn vsznat s evezt mvszet igazgat,
gyors kocsit ez grdt, mor is erre hajol.

(Ars amatoria 1, 1-4; fordtotta Gspr E.)


Hangslyozza, hogy nem a Mzsktl veszi tudomnyt, mint Hsiodos,
hanem a tapasztalatbl, s Venust kri, hogy az igazsgot hirdethesse. Nem
kis irnival kijelenti, hogy csak azt tantja, ami szabad; teht sz sem lehet
bnrl:
Nos Venerem tutam concessaque furta canemus,
inque meo nullum carmine crimen erit. (33-34.)
Itt nyilvnvalan szges ellenttben ll Augustus korbban hozott szigor
trvnyeivel, m Ovidius ezekrl nem vesz tudomst, a korabeli Rma erkl
csi gyakorlatt tartja szem eltt.
A bevezet utn, mint az iskolai retorikk, megadja mvnek trgyt s an
nak rszeit: hol lehet megtallni a lenyt, hogyan lehet megszerezni, s vgl,
hogyan lehet megtartani. Elszr azokat a helyeket sorolja fel, ahol a lnyok
megtallhatk: sznhz, cirkusz, arna, klnfle jtkok s diadalmenetek,
lakomk stb. (41-262). Ezutn arra nzve ad elrsokat, hogyan lehet megkmykezni a lnyt. Els s legfontosabb az nbizalom, azutn megnyer
modor, j rzk az idpont kivlasztshoz; rteni kell az ajndkozshoz s
a levlrshoz. Fontos a meggyz beszd, a rmenssg, de olykor clirnyos
a visszafogottsg (263-770). A frfi optimizmusnak alapja, hogy annyi R
mban a lny, mint az gen a csillag (Quot caelum stellas, tot habet tua Roma
puellas 59), msik fontos pedaggiai elve pedig az, hogy minden n meg
kaphat:
Prima tuae menti veniat fiducia, cunctas
posse capi; capies, tu modo tende plagas.

381

Gyzd meg elszr is nmagadat s hidd el: valahny n


l, a tid lehet s lesz, csak a cselre gyelj.
(Ari amatoria 1, 269-270; fordtotta Gspr E.)

A 2. knyvben a megtartsra vonatkoz tancsok kvetkeznek. A mvelt


sgnek nagyobb szerep jut e tren, mint a mginak. Hajlkonysg, finomsg,
kisebb ajndkok fontos kellkei a szerelem megtartsnak. Klnsen fi
gyelmesnek kell lennie, ha beteg a kedves, egyszval, hogy szeressenek, sze
retetremlt lgy: ut ameris, amabilis esto (2, 107). Ajndkokat nem adha
tunk folyton, de j szavakat igen: Cum dare non possem munera, verba dabam
(2, 166). Verset is lehetne kldeni, sajnos azonban, nem mindig hatsos.
Egyes nk ugyanis dicsrik a verset, valjban azonban rtkes ajndkokra
htoznak. Mg a barbr is tetszik nekik olykor, ha gazdag. Mit tehetnk, ilyen
korban lnk:
Aurea sunt vere nunc saecula; plurimus auro
venit honos, auro conciliatur amor.
jra aranykor van fldnkn: a pnz a becslet
ktfeje: pnzen akr vonzalom is vehet.
(Ari amatoria 2, 277-278; fordtotta Gspr E.).

A Vergilius ltal megnekelt boldog aranykor, amely Octavianus Augustusnak ksznhet, Ovidiusnl visszjra fordul: az arany minden rossz for
rsv vlik, mert rte minden megvehet: becslet, szerelem. Csaljuk meg
szerelmnket, de tartsuk titokban, ne dicsekedjnk vele ostobn (389-390).
A knyvet vgl a szeretkezsre vonatkoz elrsok zrjk le (703-728), s
a klt ignyt tart a frfiak dicsretre. Elvrja, hogy minden sikeres szerel
mi lgyott utn, ennyit mondjon a szerencss: Naso magister erat (744).
A msodik knyv utols kt sora szerint a lnyok krtk a kltt, hogy ket
is tantsa meg a szerelemre, s e krsnek tesz eleget a 3. knyvben.
A 3. knyvet azzal indtja, hogy igazsgtalan lenne, ha a nk fegyvertelenl
szllnnak szembe felfegyverzett frfiakkal, ezrt ket is el kell ltnia megfe
lel tantsokkal. De mieltt erre rtrne, figyelmezteti ket, hogy szeresse
nek, amg lehet, mert az id gyorsan mlik:

382

Dum licet et vemos etiamnum editis annos,


ludite; eunt anni more fluentis aquae;
Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda,
nec quae praeteriit, hora redire potest.
lvezz, mg neked ll a vilg s korod engedi tenned,
mint a tn vzr, gy eliramlik a perc.
Hasztalanul hvnd a habot, mit az r tovasodrott,
senki az elmltat vissza nem adja neked.
(Ars amatoria 3, 61-64; fordtotta Gspr E.)
Ezutn felsorolja, milyen legyen a n, ha hdtani akar: az poltsg vonz
v tesz. Klns gondot kell fordtani a frizurra: ki-ki az egynisgnek meg
felelt vlassza; az arc festse is elnys lehet. A frfinak azonban csak a ksz
remekmvet szabad ltnia. Meg kell tanulniuk megfelelen nevetni s srni (3,
281-295), beszlni s jrni. Tanuljanak meg nekelni, tncolni, klnfle tr
sasjtkokat jtszani, mert mindezek alkalmat s keretet teremtenek a szere
lemre (3, 368- 370). Mindig szmtani kell arra, hogy alkalom addik a hd
tsra: a horog legyen mindig kidobva, majd csak rakad valaki (3, 425). Ha
gy rzi, hogy szerelme megcsalja, tegye is ezt! Tudjon bnni az arckifeje
zsvel, ezzel jl lehet hatni a frfiakra. Az engedkenysget a szigorral ve
gytsk: olykor javukra vlik, ha kizrjk a szerelmest (3, 580-610). Ezutn
arra vonatkozlag ad tancsot, hogyan lehet kijtszani a fltkeny frjet s az
rket (3, 611-658). Vgl ahogyan a frfiaknak adott tancsot a szerelmi
egyttltre, ugyangy ad a nknek is, de kiss rszletesebben, a pornogrfia
hatrt srolva (3, 747-808).
Az Ars Amatorival a klt nagy sikert aratott, m egyesek rszrl slyos
kritikk is rtk. Ez nyilvnval a Tristia msodik knyvbl, amelyben a
klt knytelen az erklcsi rombols vdja ellen vdekezni; v. 253. skk.,
277. skk. Felttelezhet teht, hogy a Remedia amoris (A szerelem orvos
lsa) c. egy knyvbl ll munkjt a kzvlemny nyomsra rta Kr. u. 1-2
tjn, s vele tomptani prblta az Ars amatoria lt. A bevezetsben bocs
natot kr mortl, s kijelenti, nem szndka a szerelem akadlyozsa, m
ha valaki meg akar szabadulni a szerelem igjtl, annak segtsget nyjt,
hogyan tegye ezt:

383

Ad mea, decepti iuvenes, praecepta venite,


quos suus ex omni parte fefellit amor.
Discite sanari, per quem didicistis amare;
una manus vobis vulnus opemque feret.
Megcsalatott ifjak, jertek csak az n tanodmba,
hogyha Amor szzmd nagygonoszul becsapott.
Most gygyulni tant, aki rg szerelemre tantott:
Egy kz d sebet s adja a sebre az rt.
CRemedia 41^14; fordtotta Horvth I. K.)

A gygyts istentl, Apolltl kr ihletet, m a modern kritikusok szerint


ezt nem nagyon kapta meg, mert az a varzslatos szellemessg, finom irnia
s tallkonysg, amely az Ars amatorit thatja, hinyzik e mbl. Ugyanez
mondhat el a De medicamine faciei femineae (Az arcpolsrl) c. kozmeti
kai kziknyvrl, amelybl mindssze 100 sor maradt fenn.

3. A msodik korszak mvei


Feltehetleg mind a szerelem tematikjnak kimertse, mind az Ars amatorirt kapott kritikk kzrejtszottak abban, hogy Kr. u. 1-2 krl Ovidius
nagyobb s komolyabb tmk fel fordult. Egyszerre kt nagy mbe kezdett,
s prhuzamosan dolgozott rajtuk. Egyik a Fasti (Rmai naptr), msik a
Metamorphoses (tvltozsok). A Fasti keletkezsi idejt mindmig nem
tudta pontosan tisztzni a kutats, annyi azonban valsznnek ltszik, hogy
Kr. u. 4-ben nagy rsze, taln a rnk maradt 1-6. knyv mr elkszlt. A Tris
tia 2, 549-552. sorbl gy tnik, hogy Kr. u. 8-ban mr kszen volt az egsz,
teht a 7-12. knyv is, s csak a relegatio akadlyozta meg kiadst. A 7-12.
knyvbl azonban semmi sem maradt fenn, gy nem lehet eldnteni, hogy
egyltaln megrta-e ket a klt vagy sem. Annyi biztosnak vehet, hogy
Augustus halla utn gondolt Ovidius arra, hogy e mvt is kiadja, mgpedig
a klttrs Germanicus prtfogsval; v. Tristia 4, 8, 63. skk. Ekkor fog
hatott neki az tdolgozsnak, errl tanskodik az j bevezets, amely az
Augustus hallval bekvetkez j viszonyokat tkrzi:

384

Tempora cum causis Latium digesta per annum


lapsaque sub terras ortaque signa canam.
Excipe pacato, Caesar Germanice, voltu
hoc opus et timidae derige navis iter.
Rmai v rendjt s latin nnepek si alapjt
zengem az gijelek kelte-lenyugta nyomn.
Vedd szvesen, Caesar Germanicus: im felajnlom
mvem; a gyenge haj tmutatja te lgy.

(Fasti 1, 1-4; fordtotta Gal L.)


E mvben Ovidius a rmai naptr nnepeit, azoknak eredett s a velk
kapcsolatos mondkat, szertartsokat rja le, teht kifejezetten hazafias tm
kat trgyal. Mint a bevezetben mondja, nem Caesar fegyvereirl, hanem
oltrairl nekel, s azokrl az nnepnapokrl, amelyeket Augustus beveze
tett, illetve feljtott (1, 13-14). E klti szndk mr sz szerint a legtk
letesebb sszhangban llt a princeps elkpzelseivel, hiszen don knyvekbl
kiszedett vallsi szoksok s az si dicssg napjai-nak feleleventst gr
te, vagyis egyfajta szisztematikus klti sszefoglalst azon nnepek s kul
tikus szertartsok okai-nak, amelyek j letre keltsn Augustus idestova
hrom vtizede fradozott (Bollk, 1986. 246-247).
E trgyvlaszts olyan mfajt ignyelt, amely a naptr szolgltatta kerettel
sszhangba hozhat volt. Ennek mintjt Ovidius Kallimachos Aitia (Okok)
c. elgiagyjtemnyben tallta meg, amely az aitiologikus (okmagyarz) di
daktikus kltszet mfajba sorolhat. Mivel azonban Ovidius a csillagkpek
ltrejttnek magyarzatra is figyelmet fordt mvben, a katasterismos, a
csillagg vls irodalmt is tanulmnyoznia kellett, elssorban Eratosthenst
(Kr. e. 3-2. sz.) s Simias Hnapok c. tankltemnyt (Kr. e. 3. sz.). De rmai
mintra is tmaszkodhatott, fleg Propertius rmai elgiira, s Tibullus
hasonl tmj elgiit sem hagyhatta figyelmen kvl (2, 1; 2, 5).
A bevezetsben meghirdetett klti szndkt azonban Ovidius nem tudta
maradktalanul megvalstani. Ennek oka rszben abban keresend, hogy
nem tudott, s taln nem is akart erszakot tenni ingeniumn: ott is knnyed,
ironikus, majdhogynem szabados hangnemben r, ahol a szent s komoly t
ma ugyanilyen hangnemet ignyelt volna; rszben pedig abban, hogy Ovidius
sajt kimvelt kornak bvletben lt, s emiatt csak nehezen azonosulha-

385

tott a mveletlen rgi korok szoksaival, jllehet Ianusszal azt mondatja, hogy
a jelen s a mlt egyarnt tiszteletre mlt:
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis:
mos tamen est aeque dignus uterque coli.
ldjuk a rgi idt, de jelennek a napjait ljk,
mindkett mlt, hogy figyelembe vegyk.

(Fasti 1, 225-226; fordtotta Gal L.)


Ovidius klti akarata s mlthoz val viszonya miatt sikeredett a Fasti
olyanra, amilyen: Az si rtusok, trtneti mozzanatok nemegyszer sznd
koltan s parodisztikusan ltudomnyos oknyomoz elbeszlsbe Ovidius
szvesen sz szerelmi trtneteket, romantikus epizdokat, burleszk mozza
natokat (Lucretia halla, Romulus s Remus versengse a vros alaptsrt,
Anna Perenna stb.). Ezek a m egszbl knnyen kiemelhet rszletek a
Fasti klti fnypontjai (Szilgyi J. Gy., 1984, 833).
A msik nagy m a Metamorphoses (tvltozsok), amely versformjt s
terjedelmt tekintve eposznak mondhat: hexameterben kszlt 15 knyvben.
Maga Ovidius gy hatrozza meg tmjt s mfajt:
In nova frt animus mutatas dicere formas
corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.
j alakokk vlt testekrl indit a lelkem
szlani; isteneink! (hisz ez is mind ltalatok lett),
adjatok ihletet, s a vilg ered idejtl
vgig, az n koromig legyetek vezeti dalomnak.
(1, 1-4; fordtotta Devecseri G.)

A m tmja teht olyan mtoszok elbeszlse a vilg keletkezstl a kl


t napjaiig, amelyekben tvltozs trtnt. Mfajt pedig carmen perpetuumnak, folyamatos neknek hatrozza meg, amely kifejezs grg megfelel
jt Kallimachos az Aitia (Okok) prolgusban a homrosi nagyepikra rti,
386

s attl elhatrolja magt. E nagy mvben teht Ovidius egyrszt versenyre


kel Vergiliusszal, amennyiben nagyeposzt r, msrszt Kallimachosszal,
amennyiben klnfle tvltozsi mtoszokat dolgoz fel, s sorakoztat egy
ms mell mitikus elbeszlsek formjban, ugyangy, ahogyan Kallimachos
tette Aidjnak elbeszl elgiiban. Ugyanakkor klnbzik az Aeneistl
abban, hogy az egsz vilgrl szl a hely, a szemly s a cselekmny egys
ge nlkl. Kallimachos Agjtl pedig abban tr el, hogy az egymstl elt
mtoszokat sszekapcsolja, s gy az egsz mnek van valamifle egysge.
Tbb mint 200 tvltozst dolgoz fel a kozmosz kialakulstl Iulius Caesar
csillagg s Augustus istenn vlsig. Modern kutatk (pl. M. von Albrecht)
e nagy mennyisg mitikus trtnetet 12 nagyobb tmakrre osztjk fel:
1. Teremtstrtnet, a vilg ngy korszaka, znvz, j llnyek megje
lense (1, 5-451).
2. Apollo gyzelme Python felett, s a vele kapcsolatos szerelmi trtne
tek; Phaethon s a vilggs; az istenek szerelmi kalandjai (1, 452-2. knyv
vgig).
3. A Cadmus-trtnet fogja kzre a harmadik nagy tmakrt, a thbai
mondk csokrt: Actaeon, Semele, Narcissus, Pentheus, Echo, Minyas lenyai
stb., egszen Cadmus s Harmonia trtnetig (3. knyv - 4, 606).
4. Perseus-trtnetek, Atlas, Andromeda, Perseus s Phineus (4, 607 5, 249).
5. Minerva a Mzskhoz megy, akik elmeslik neki Pyreneus, Proserpina,
Arethusa stb. trtnett. Ezzel kezddik az istenek haragja ciklus, majd foly
tatdik Arachne, Niobe stb. trtnetvel (5, 250 - 6, 420).
6. Athni mondk tmakre, megszaktva a Medea-trtne ttel: Theseus,
Minos, Aeacus, Cephalus, Minos, Theseus stb. (6, 421 - 8, 884).
7. A Hercules-mitoszok: Achelous s Hercules, Nessus, Hercules halla,
Alcmene s Galanthis stb. (9, 1^446).
8. Termszetellenes szerelem: Byblis, Iphis, Orpheus s Eurydice,
Ganymedes, Hyacinthus stb. (9, 447 - 11, 193).
9. Trja-trtnetek: Trja, Peleus, Ceyx stb. (11, 194-795).
10. Trjai hbor: a grgk Aulisban, Achilles s Cygnus, Caeneus, bett
knt a centaurusok s lapithk harca; a tmakr Achilles hallval fejezdik
be (12, 1 - 13, 622).
11. Aeneas-monda egybefondva Scylla, Acis s Galatea, Polyphemus stb.
trtnetvel (13, 628 - 14, 608).
387

12.
Alba Longa s Rma trtnete: Pomona s Vertumnus, Iphis s Anaxarete szerelmi trtnete, Romulus s Hersilia apothesisa, Numa, Pythagoras,
Egeria, Hippolytus, Tages, Cipus, Aesculapius, Caesar istenn vlik (14, 609
- 15. knyv).
Maga Ovidius a Metamorphosesrl beszlve hromszor t knyvet emlt
(Tristia 1, 1, 117). Ebbl arra lehet kvetkeztetni, hogy a klt eleve hrom
szor t knyvre tervezte a mvt. Br e hrom pentas kln-kln nem alkot
nll egysget, mgis megfigyelhetk bizonyos prhuzamossgok az 5., 10.
s 15. knyvben. Csak ezekben a knyvekben szerepelnek a Mzsk; csak
ezekben tallunk szokatlanul hossz olyan betteket, amelyeket ltnoki er
vel rendelkez alakok adnak el: az 5. knyvben a Mzsa neke, a 10.-ben
Orpheus dala, a 15.-ben Pythagoras eladsa. E knyvek mindegyikhez kap
csoldik egy epilgus, amelyben a mvszsorsrl van sz: 6, 1-138: Arachne
trtnete; 11, 184: Orpheus halla; 15, 871879: Ovidius ksz mvnek a
sorsa:
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira, nec ignes,
nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas.
me, a mvem ksz, mit sem Jupiter dhdse
sem tz, vas, se falnk nagy id soha nem trl el mr
(15, 871-872; fordtotta Devecseri G.)

pp e prhuzam vilgt r a Iovis ira jelentsgre: ahogyan Arachnnak s


Orpheusnak el kellett pusztulniuk, mert csak mvszetknek ltek, s jobbak
voltak mg az isteneknl is, ugyangy kell flnie Ovidiusnak Iuppiter - szim
bolikus rtelemben Augustus - haragjtl, m az mvnek mg k se tudtak
rtani, - jelenti ki nagysgnak tudatban a klt.
A hrom pentasra val felosztssal nagyjbl sszhangban van az a kro
nolgiai, tartalmi feloszts, amely szerint a Metamorphoses hrom f rszre
oszlik, amelyeket rvid bevezets s epilgus keretez: a Hatodik knyv 420.
sorig az istenek, a Tizenegyedik knyv 193. sorig a mitikus hroszok s
hroink, a tovbbiakban pedig trtneti szemlyek kr fondnak az elbesz
lsek (Szilgyi J. Gy. 1975, 474). A nagyjbl megszortst az indokolja,
hogy Ovidius tudatosan gy szerkeszti a Metamorphosest, hogy tmi ne z
ruljanak le egy-egy knyv vgn, hanem folytatdjanak a kvetkez knyv
388

ben, s ezzel is az egysg ltszatt kvnja megteremteni, hiszen carmen perpetuumot, folyamatos neket grt mvnek bevezetjben. Termszetesen ezt
a hrmas tartalmi felosztst sem kell szigoran rtelmezni, hiszen az els rsz
ben is szerepelnek haland emberek, s a harmadik rszben is megtallhatk
istenek. Ovidius a vltozatossgra trekedett, ezrt mvnek legjellemzbb
jegye a kaleidoszkpszersg, s szmra ppen az lehetett izgalmas klti fel
adat, hogy a legklnbzbb dolgokat ltvnyos tmenetekkel gy kapcsolja
ssze, hogy az egysg, az egy test ltszatt keltse. Mr Quintilianus szrevet
te ezt: res diversissimas in speciem unius corporis colligentem 4, 1, 77. Val
jban teht a Metamorphoses nem folyamatos, nem kell s nem is lehet folya
matosan olvasni, hanem csodlatos mitolgiai elbeszlsek, trtnetek fzre,
amelyek igencsak eltrnek egymstl, s csak egyvalami kzs bennk: az
tvltozs. Hogy mgis egysges mnek rezzk, a laza kronolgiai kereten
kvl annak a szimmetrinak ksznhet, amelyet bizonyos emberi motvu
mok - impietas, pietas, szerelem, mvszet stb. - ismtldse hoz ltre.
Az tvltozs, azaz egy emberi lny tvltozsa llatt, nvnny, szobor
r stb., mr Homrosnl is megtallhat, m igazn kedveltt, - mondhatnnk
- divatoss a hellenisztikus irodalomban vlt.
Boios, Phanokls, Eratosthens, Nikandros s a mr Rmban alkot Par
thenios rtak e tmrl, azzal a nem titkolt szndkkal, hogy a dolgok eredett
kutassk. Az tvltozs ugyanis a dolgok eredett rja le, rmutatva arra, hogy
a jelenlegi formja milyen korbbi formbl jtt ltre. Ovidius is hangslyoz
za, hogy folyamatossg, kontinuits van a rgi s az j forma kztt, s hogy
vlemnyt filozfiailag is megtmogassa, a 15. knyvben Pythagorasszal
mondatja el, hogy az tvltozs a vilgmindensg legegyetemesebb trvnye:
Omnia mutantur, nihil interit: errat et illinc
huc venit, hinc illuc, et quoslibet occupat artus
spiritus eque feris humana in corpora transit
inque feras noster, nec tempore deperit ullo.
Vltozik, el nem enyszik azonban semmi. Amonnan
j ide, innen odbb lelknk; j s j alakokban
vndorol: llatbl tkltzik emberi testbe,
emberi testnkbl llatba: de el nem enyszik.

(15, 165-168; fordtotta Devecseri G.)

389

Br az tvltozs a Metamorphoses egysget teremt tmja, m ennek


oka, indt rugja gyakran a szerelem; nem a htkznapi, hanem a mitikus
szerelem, amely az istenek s hroszok vilgban okozza az tvltozsok egy
rszt, mint ahogy Hsiodos Theogonijban is az Ers a fejlds elve. Azon
ban ennek a mitikus szintnek nem felel meg egy nagy s fensges rtkrendszer, s ennek kvetkeztben a mtosz valjban a mindennapi let kt
mnyv, dszletv vlik. gy a hagyomnyos grg-rmai istensg fldi
dimenzikban jelenik meg, emberi rzelmektl indttatva cselekszik: szeret,
fltkenykedik, dhng, jutalmaz. Ilyen rtelemben Ovidiusnl a mtosz
anyagot szolgltat a klti fikci szmra, amely vgtelen hatalmnl fogva
kpes Niobt sziklv, Iuppitert pedig madrr vltoztatni (Amores 3, 12,
31-34).
Ovidius risi rdeme teht, hogy a mr megmerevedett, beporosodott mi
tolgiai trtneteknek egsz trhzt Homrostl sajt korig sszegyjttte,
j formba ntve letet lehelt beljk, s gy hagyomnyozta t az utkorra.
Nemcsak az olykor lapos trtnetek vltak gy frissen jszerv s izgalmas
s, de formjuk is magval ragadja az olvaskat, mert szinte minden mfaj
megtallhat a Metamorphosesberv, pldul, a hsi eposz: a kentaurok s lapithk harca (12, 211-535); epyllion: Proserpina elrablsa (5, 385-571), idill:
Philemon s Baucis (8,661-724), szerelmi elgia: Polyphemus s Galatea tr
tnete (13, 778-897), szerelmes levl: Byblis levele Caunushoz (9, 517- 573),
himnusz Bacchushoz (4, 17-30), epigramma: Phaethon srverse (2, 327-328).

4. Harmadik korszaka: a szmzets vei


Mint fentebb lttuk, Kr. u. 8-ban Augustus csszri rendelettel kiutastotta
Ovidiust Rmbl, s Tomiba kldte. A relegatio igazi okt azta sem sikerlt
tisztzni. Maga Ovidius az letrajzi elgijban azt lltja, hogy szmzets
nek oka mindenki eltt ismeretes, ezrt nem kell azt sajt vallomsval meg
erstenie (Tristia 4, 10, 99-100). E diplomatikus fogalmazsbl arra kvet
keztethetnk, hogy a klt szmra mg ekkor sem volt tancsos az igazi okot
lerni. Szmzetsnek okaknt itt a megsrtett csszr haragjt (laesi prin
cipis ira 98) emlti. A Tristia msodik knyvben, amelyet Augustushoz in
tz, szmzetsnek kt okt emlti: carmen et error (Tristia 2, 207). A car-

390

men esetben a kutatk egyetrtenek abban, hogy az Ars amatorir\ van sz,
s Mart Krolynak igaza lehet abban, hogy a carment tgabban is rthetjk:
nemcsak az Ars amatoria, hanem Ovidius minden elgija, st az akkorra mr
elkszlt Pstija is meggyzte Augustust arrl, hogy Ovidius javthatatlan:
egsz kltszetvel szndkosan alssa erklcsi programjt. Hasonl ered
mnyre jut Borzsk Istvn, amikor hangslyozza, hogy az Ars Amatoria parodikus reminiszcencii Augustus nemrg hozott trvnyeinek persziflzst
nyjtjk, s hogy azt a megtkzst, amelyet az Ars amatoria keltett az idsebb
Iulinak a szmzetst kvet idben, helyrehozza, szinte kls nyomsra
vllalkozott a Fasti s a Metamorphoses megrsra, m pajzn hangnemt
ezekben sem tudta, vagy nem akarta megvltoztatni. Elkpzelhet teht, hogy
a relegciban egsz letmve szerepet jtszott.
Csakhogy ez az irodalmi ok nmagban taln nem lett volna elg a relegcihoz. Kellett lennie valamifle olyan politikai indoknak, amely alapjn
Augustus irodalmi elgedetlensgrt is megfizethetett a kltnek. Ez a poli
tikai indok az lehetett, amit Ovidius az error szval r krl. Nmethy Gza e
politikai okot Agrippa Postumus rdekben tett valamifle intrikban ltta;
ms kutatk a kt Iulia szmzetsvel hozzk kapcsolatba. Augustus sajt le
nyt Kr. e. 2-ben szmzte, abban az idben, amikor gy gondolta, hogy mr
stabilizlta a birodalom politikai helyzett. Elkpzelhet, hogy cselekede
tnek htterben politikai okok hzdtak meg: a fiatalabb generci taln a
hatalom tvtelt tervezte. Valami hasonl trtnhetett Kr. u. 8-ban, amikor
unokjt, Iulit erklcstelensg vdjval szmzte, frjt pedig sszeeskvs
vdjval. Lehetsges, hogy Ovidius akaratlanul tanja lehetett valaminek, s
ezzel magt Augustust srthette meg, s azrt kellett olyan gyorsan elhagynia
Rmt, nehogy a titkot kifecsegje.
Br Ovidius Tomit barbrnak tnteti fel, a vros nem maradt rintetlen a
kultrtl. Vezet rtegt grgk alkottk, s a hozzjuk rkezett hres kltt
megbecsltk: admentessgben rszestettk, kltv koszorztk stb. Ovidi
us szmra azonban a srelem forrsa abban volt, hogy Rmtl olyan messzi
re kldte t Augustus a Fldkzi-tenger valamelyik szigete helyett, ahov
tbbnyire a kznsges szmztteket irnytottk. Augustus azt akarta, hogy
Ovidius el legyen vgva mindattl, amirt lni rdemes: bartoktl, trsasgi
lettl, a fvros ldsaitl: frdktl, knyvtraktl, egyltaln a latin nyelvi
krnyezettl, azaz szellemileg hallra akarta tlni t, de nem sikerlt neki.
A Tristia 4, 10-ben bevallja a klt, hogy Mzsjnak ksznheti azt, hogy l:

391

Ergo quod vivo, durisque laboribus obsto,


nec me sollicitae taedia lucis habent,
gratia, Musa, tibi! nam tu solacia praebes,
tu curae requis, tu medicina venis.
Tu dux et comes es; tu nos abducis ab Histro,
in medioque mihi das Helicone locum.
Ht, hogy mg lek s a bajoknak is ellene llok,
s a hallvgy mg nem vesz e szven ert,
hla neked, Mzsm! Most mr egyedl te vigasztalsz,
megszabadtsz gondtl s rt sebeimre te adsz.
Trsam vagy s vezetm: a Duntl elviszel engem,
s a Helicon kzepn adsz nekem jra helyet.

{Tristia 4, 10, 115-120; fordtotta Gal L.)


A kltszet tartotta letben, s abban bzva remlte azt, hogy bntetst tel
jesen felfggesztik vagy enyhtik. Ha ugyanis Augustus nem tlte hallra, br
megtehette volna, ezt taln nem jszntbl, hanem a kzvlemny nyoms
tl flve tette. Nos, a klt abban remnykedett, hogy a Tomibl Rmba kl
dtt verseivel hatst gyakorolhat a rmai kzvlemnyre, s ennek nyomsra
Augustus is megenyhl, s enyht bntetsn. Ez a hts gondolat inspirlhat
ta a Tristia t knyvnek darabjait. Az elgiaforma jl illett ezekhez a versek
hez, mert a klt szomor sorsrl vittek hrt Rmba azzal a meghatrozott
cllal, hogy hirdessk: l az a klt, akit Augustus lve kvnt eltemetni jog
talanul, hiszen a csszrnak a szellemiek fltt nincsen hatalma. Mindez jl
kivehet a Tristia 1, 1-bl, amely programversnek is tekinthet. Vele mint
kvettel kldi a Tristia 1. knyvt Rmba nmaga helyett, ezrt inti, hogy
klseje is legyen sznalomkelt, mint a szmzttek. Legyen szerny, ne
alkalmatlankodjk hvatlanul Augustusnl, elgedjk meg azzal, hogy a kz
np olvassa, mert mr megtapasztalta Iuppiter villmt, s fl attl a helytl,
ahonnan egyszer mr lesjtottak r (Me quoque, quae sensi, fateor lovis arma
timere 81). m valaki majd ksbb eljuttatja a csszr kezbe azzal a cllal,
hogy az enyhtse szenvedseit, mert csak az orvosolhatja sebt, aki okozta
(99-100). Ebbl vilgos, hogy Tristia 1, 1-nek ugyangy, mint az egsz els
knyvnek a cmzettje maga Augustus, s azt kri tle, hogy enyhtsen bnte
tsn (Ignoscant augusta mihi loca dique locorum 71).
392

A Tristia 1., 3., 4. s 5. knyvben Ovidius gyakran azonostja Augustust


Iuppiterrel, a MetamorphosesbX viszont tudjuk, hogy Iuppiter olykor ncsbsz, olykor szeszlyes, olykor kegyetlen, teht Augustusnak ez a Iuppiterrel
val folytonos azonostsa nem volt hzelg a csszrra nzve. A Tristia
2. knyvben, amelyet Augustusnak cmez, megllaptja, hogy az istenek a
hibkat is olyan kegyetlenl bntetik, mintha azok bntettek lennnek (2,
107-108). Mindebbl kiolvashat, hogy a klt a zsarnoksg s igazsgtalan
sg ldozatnak tekintette magt, s ezt kvnta a Tristia tbb darabjban a cs
szr s a rmai kzvlemny tudomsra hozni. A csszrnak ez a mrhetet
len hatalma azonban egy terleten korltokba tkzik: eltilthatta hazjtl,
hztl, de klti tehetsgtl (ingenium) nem foszthatta meg: Caesar in hoc
potuit iuris habere nihil (Tristia 3, 7, 48). Effle okfejtsek feltehetleg mg
inkbb felbsztettk Augustust, s ez is kzrejtszhatott abban, hogy nem bo
cstott meg kora legnagyobb kltjnek.
Az Epistulae ex Ponto (Pontusi levelek) csak abban klnbznek a Tristia
elgiitl, hogy klti levlknt egy-egy cmzetthez szlnak. A cmzetteket
kt csoportra lehet osztani: felesge, rokonok, bartok; illetve nagy hatalm
prtfogk, mint Sextus Pompeius, Aurelius Cotta, Germanicus stb. Mintegy
hsz emberhez cmez levelet, a legtbbet Fabius Maximushoz (6 levl) s
Sextus Pompeiushoz (4 levl). E levelekben is panaszkodik az ghajlatra, a
kultra hinyra, gy mint a Tristia darabjaiban, de itt mr higgadtabb, kezdi
megszokni a vros lakosait, megtanulja a gtk nyelvt; v. 4, 14. Br mg e
levelekben is prbl kegyet kieszkzlni (3,1,137. skk.), s mg e levelekben
is vissza-visszatr szmzetsnek okaira pldul a 3,3-ban maga Amor biz
tostja, hogy az Ars amatorival nem okozott nagy krokat, a msikkal igen,
de most sem akar kitrni a knos esetre (71-73), s remli, hogy eljn az id,
amikor bocsnatot nyer (83-84) -, mgis a Pontusi levelek kztt vannak
olyan darabok, amelyekbl kitnik: nincs mr remny: Venimus in Geticos
fines. Moriamur in illis! (3, 7, 19). Filozfusi nyugalommal fogadja a szk
sgszersget. Ksbb a 4. knyvben, annak is az utols darabjban egyrtel
men beismeri, hogy minden elveszett: omnia perdidimus (4, 16, 49): oly sok
csaps rte mr, hogy jabb csapsok szmra mr nincs is hely testn s lel
kn. De mg ebben a vilgosan felismert remnytelensgben is tudatban volt
annak, hogy kltszetvel nagy hrnevet szerzett: claro mea nomine Musa ...
erat (4, 16, 45^16).
Tomiban alkotta Ibis c. kltemnyt, amelyben egy meg nem nevezett el
lensgt csrolja. Mintja Kallimachos Ibise, lehetett, amelyet a klt ifjabb
393

kortrsa s tantvnya, Apollnios Rhodios ellen rt. Van mg egy kis munk
ja, mindssze 134 sor maradt fenn belle, a Halieutica, a halfajtkrl, amelyek
a Fekete-tengerben lnek. Br igencsak elt Ovidius tbbi mvtl, az id
sebb Plinius neki tulajdontja: 32, 11, 152.

Bibliogrfia
i

sszes mveinek kiadsa: R. Ehwald - F. Lenz - W. S. Anderson - E. H. Alton - D.


E. W. Wormell - E. Courtney: Opera omnia Ovidi. Leipzig, Teubner, 1916-1978.
Nmethy G.: Amores, Remedia amoris, Tristia, Epistulae ex Ponto. Budapest,
1913-1922 (szveg s kommentr).
P. Brandt: Amores (szveg s kommentr). Leipzig, 1911.
J. G. Frazer: Fasti (szveg s kommentr). London, 1929-1931.
A. La Penna: Ibis (szveg s kommentr). Firenze, 1957.
G. Luck: Tristia (szveg s kommentr). Heidelberg, 1967-1977.
F. Bmer: Metamorphoses. I-VII. (kommentr). Heidelberg, 1969-1986.
H. Drrie: Heroides. Berlin, 1971.
A. A. R. Henderson: Remedia amoris. Edinburgh, 1979.
Szab K.: Szemelvnyek Ovidius mveibl. Auctores Latini V. Budapest, 1968.
Gesztelyi T. - Nmeth B.: Ovidius Fasti. Auctores Latini XIX. Budapest, 1982.
Nmethy G.: A rmai elgia. Budapest, 1905.
Huszti J.: Hippokratesi hagyomny nyomai Ovidiusnl. EPhK 50 (1926) 28-33.
Kernyi K.: A gyjtogat szerelem. EPhK 50 (1926) 46-57.
Szilgyi J. Gy.: Dulce malum. P. Ovidius Naso szerelmei. Ktnyelv klasszikusok.
Budapest, 1943, 5-17.
H. Frnkel: Ovid. A Poet between Two Worlds. Los Angeles, 1945.
Ovidius Rmai naptra latinul s magyarul. Fordtotta Gal L., a bevezetst rta Bor
zsk I. Budapest, 1954.
Mart K.: Duo crimina: carmen et error. Antik Tanulmnyok 1 (1954) 95-100.
L. P. Wilkinson: Ovid Recalled. Cambridge, 1955.
A ktezer ves Ovidius. Szemelvnyek a klt mveibl. Mart K. bevezetsvel, Bu
dapest, 1957.
Stoll B.: Ovidius egyik helye a magyar npkltszetben. Antik Tanulmnyok 4 (1957)
124-126.
Huszti J.: Az Ovidius-legenda magyarorszgi vonatkozsai. Antik Tanulmnyok 4
(1957) 289-300.
Horvth I. K.: Ovidius szmkivetsrl. FK 4 (1958) 533-538.
Mart K.: Ovidius, a mindenki kltje. MTANyelv- slrod.-tud. OK 12(1958)51-64.

394

B. Rvsz Mria: Hozzszls a magyarorszgi Ovidius-legendhoz. Antik Tanulm


nyok 8 (1961) 287-292.
M. von Albrecht - E. Zinn: Ovid (tanulmnygyjtemny). Darmstadt, 1968.
J. W. Binns: Ovid (tanulmnygyjtemny). London, 1973.
R. Verdire: Ovidius titkos szerelme. In: Latin kltszet. Budapest, 1974, 216-239.
Szilgyi J. Gy.: Arachne. Antik Tanulmnyok 24 (1977) 125-138.
R. Syme: History in Ovid. Oxford, 1978.
Szilgyi J. Gy.: Paradigmk. Budapest, 1982.
Tar Ibolya: Mtoszjelenetek a tjban s a pompeii falfestszet. Acta Antiqua et
Archaeologica. Suppi. IV. Szeged, 1983, 29-38.
Adamik T.: In speciem unius corporis. Ovidius Metamorphosesnek struktrja s
zenete. Antik Tanulmnyok 42 (1998) 103-115.
Ovid. Werk und Wirkung. Festgabe fr. M. von Albrecht zum 65. Geburtstag. III.
Herausgegeben von W. Schubert. Frankfurt am Main, 1999.
Publius Ovidius Naso: Szerelmek. Latinul s magyarul. Fordtotta s a magyarz
jegyzeteket rta Gal L. Budapest, 1961.
Publius Ovidius Naso: tvltozsok. Metamorphoses. Fordtotta Devecseri G. Utsz:
Az tvltozsok kltje. rta Szilgyi J. Gy. Budapest, 1964.
Publius Ovidius Naso: A szerelem orvossgai. Fordtotta Szathmry Lajos. Budapest,
1982.
Publius Ovidius Naso: A szerelem mvszete. Fordtotta Bede Anna. Budapest, 1982.
Publius Ovidius Naso: Hsnk levelei. Fordtotta Murakzy Gy. Budapest, 1985.
P. Ovidius Naso: Rmai naptr. Fasti. Fordtotta Gal L. Az utszt rta Bollk J.
Budapest, 1986.
P. Ovidius Naso: A ni arc polsa. Fordtotta Gloviczki Z. Holmi (1997) 11181120.
P. Ovidius Naso: Keservek (Tristia). Szerkesztette, a fordtsokat vlogatta, a Jegyze
teket s a Nevek magyarzatt rta Teravagimov P. Az Utszt rta Adamik T.
Magyar Knyvklub, 2002.
Acl Zs.: Az ovidiusi fakatalgus (Met. 10, 90-106) s a Metamorphoses eszttikja.
Antik Tanulmnyok 51 (2007) 239-273.
Gloviczki Z.: Ovidius ars poeticja. Budapest, 2008.
Krupp, J.: Der ironische Text: Zur Actaeon-Erzhlung Ovids. In: Radov, I.: Laetae
segetes iterum. Brno, 2008, 223-235.

395

XIV. Titus Livius

1. lete
I

Rma legnpszerbb trtnetrjnak nem akadt az antikvitsban letrajz


rja, s ez azrt tarthat kiss klnsnek, mert Livius hamar bekerlhetett az
iskolai szerzk kz. kori letrajz hinyban lettjt azokbl a gyr utal
sokbl rekonstrulhatjuk, amelyeket Hieronymus s ms rmai szerzk hagy
tak rnk. Tbb forrsbl is biztosan tudjuk, hogy Pataviumban (ma Padova)
szletett. Ez a vros a monda szerint rgebbi alapts volt, mint Rma: az
enetusok vagy venetusok, akik Trja megsegtsre rkeztek, Trja eleste s
kirlyuk halla utn a Trjbl menekl Antnrhoz csatlakoztak, s k ala
ptottk Pataviumot Kr. e. 1185-ben (v. Livius 1, 1,2). Pomponius Mela a
gazdag vrosok kz sorolja Antnr Pataviumt (2, 60), Strabn szerint gaz
dag s nagy vros: 500 lovagrend frfit rtak ssze benne, s gyapjkereske
delmrl hres (5, 1, 7; 5, 1, 12). Ifjabb Plinius szerint Patavium erklcsi szi
gorsga kzismert volt (Epistula 1,14, 6). Ilyen vros vagyonos s elkel
rteghez tartozni nem kis dolognak szmthatott, s feltehetleg megfelel n
tudattal jrt. Quintilianus rizte meg azt az adatot, miszerint Asinius Pollio
kritizlta Liviust Patavinitasa miatt (Institutio oratoria 1, 5, 56; 8, 1, 3). Br
ma mr nehz eldnteni, mit takarhatott ez a kritikai megjegyzs, mgis felt
telezhet, hogy bizonyos nyelvi sajtossgok mellett a pataviumi szigor er
klcsi ntudatra is utalhatott. Patavium rgtl fogva Rma szvetsgese volt,
de a municipium rangot csak Kr. e. 49-ben kapta meg. Livius teht mint Pata
vium polgra a kvlll szemvel nzhette s rtkelhette Rma trtnett.
Hieronymus Livius szletsi vt Kr. e. 59-re teszi, teht a trtnetr nagy
jbl egykor volt Octavianus Augustusszal s Messala Corvinusszal. Amikor
Caesar tkel a Rubicn, mindssze tzves, s Pompeius hallakor tizenegy,
mgis szimpatizl Caesar gyilkosaival, s Pompeius irnti tisztelete oly nagy,
hogy mg Augustusnak is feltnt, ha hihetnk Tacitusnak, aki ezt rja: Titus
Livius, az kesszls s a megbzhatsg legels nagysga, olyan dicsretek

396

kel magasztalta Cnaeus Pompeiust, hogy Augustus Pompeius-prtinak mon


dotta, de bartsguknak ez sem rtott (Annales 4,34,5; fordtotta Borzsk I.).
ez a Pompeius-prtisg csak a pataviumi, illetve csaldi hagyomnyokbl tp
llkozhatott. Cicero emlti a 12. Philippicban, hogy egsz Gallia D. Brutus
mell llt, s Marcus Antonius kldtteinek egy rszt a pataviumiak be sem
engedtk, msik rszt kidobtk (12, 4, 10). Ezt a szellemet rklte szlv
rosbl Livius, amelyet mg ersthetett Cicero irnti tisztelete. Ennek ellen
re Augustusszal Tacitus szerint j viszonyban volt. Ezt megersteni ltszik
Suetonius, aki Claudiusrl rt letrajzban megjegyzi, hogy Livius vezette be
a trtnetrsba (41, 1). Mivel Claudius Kr. e. 10-ben szletett, mindez aligha
trtnhetett Kr. u. 5 eltt.
Iskolit Pataviumban vgezhette, ahol kivl grammatikusok s rtorok ok
tattak. Vannak adataink arra nzve, hogy az ifj Livius rdekldtt a filozfia
s a retorika irnt. A filozfus Seneca tantjt, Fabianust dicsrve elismeri,
hogy hrman fllmltk a sznokls tern: Cicero, Asinius Pollio s Livius.
Ez utbbirl a kvetkezket rja: Megnevezheted mg Titus Liviust, aki
olyan dialgusokat is rt, amelyeket egyarnt sorolhatsz a filozfihoz s a tr
tnelemhez, st kifejezetten filozfival foglalkoz knyveket is (Epistula
100, 9). Seneca adatai szerint teht Livius sznokknt s filozfiai rknt is
tevkenykedett. A sznoklsban Cicert tekintette mintakpnek. Quintilia
nus szerint ezt rta egyik levelben fihoz: Dmosthenst s Cicert kell
olvasni gy, hogy ki-ki Dmosthenshez s Cicerhoz legyen a lehet legha
sonlbb (10,1,39). Az idsebb Seneca gy tudja, hogy Sallustius stlust kri
tizlta, s ez rthet, ha Cicert tekintette kvetend pldaknt: Livius annyira
rosszindulat volt Sallustiusszal szemben, hogy azt lltotta: Thukydids t
mrsgt meghamistotta azzal, hogy mg tmrebben fordtotta (Contro
versiae 9, 1, 14). Ugyancsak Seneca kzli azt az adatot, hogy Livius eltlte
azokat a sznokokat, akik archaikus s szennyes (sordida) - azaz npies szavakat hasznlnak (Controversiae 9, 2, 26).
Fentebb emltett filozfiai mveit feltehetleg nagy trtneti mve eltt r
ta, lehet, hogy mg Pataviumban. Kr. e. 27 krl rkezett Rmba, a bke
megszilrdulsa utn. Ekkor rleldtt meg benne a gondolat, hogy megrja
Rma trtnett kezdetektl sajt korig. Hatalmas mvn 27-tl lete vg
ig dolgozott. 142 knyvben rta meg Rma trtnett a Vros alaptstl
kezdve Kr. e. 9-ig, Drusus hallig. Az elkszlt knyveket folyamatosan
publiklta, s neve birodalomszerte ismertt vlt: olvasi rajongtak rte. Ifjabb

397

Plinius jegyezte fel, hogy egy frfi a hispaniai Gadesbl csak azrt utazott a t
voli Rmba, hogy Liviust lssa. Mihelyt ez megtrtnt, tstnt visszatrt sz
lvrosba (Epistula 2, 3, 8). Feltehetleg Rmban tartzkodott akkor Livius,
de azt sem lehet kizrni, hogy idnknt visszatrt Pataviumba. Hieronymus
ugyanis gy tudja, hogy Pataviumban halt meg Kr. u. 17-ben. Ezt az adatot al
tmasztja lltlagos srkve, amelyet egy padovai hz falban talltak meg;
v. CIL 5, 2975. Lehetsges, hogy mvn tovbb is dolgozott volna, ha a ha
ll meg nem akadlyozza ebben. Egyes kutatk felttelezik, hogy ha tovbb l,
kornak esemnyeit Augustus hallig rta volna meg 150 knyvbenr

2. Trtneti mve: Ab urbe condita


Livius trtneti mvnek pontos cmt nem ismerjk. maga annaleskrA hi
vatkozik r (43, 13, 2), az idsebb Plinius historiae nek nevezi (Praefatio 16).
A kzirati hagyomnyban viszont az ab urbe condita (a vros alaptstl)
cm vlt ltalnoss, pldul a 3. knyv subscriptiojban ez ll: T. Livii ab
urbe condita liber tertius explicit. Az Annales cm tnik valsznnek, mert
Livius, elfordulva a sallustiusi trtnetrs monografikus mdszertl, vrl
vre haladva trgyalja az esemnyeket a vros alaptstl kezdve, mint a ko
rbbi rmai annalista trtnetrk. Az vrl vre val haladst az indokolta,
hogy a hbork ltalban mrciustl oktberig folytak, s ennek kvetkezt
ben az egyes vek szinte nll politikai egysgg vltak, klnsen Kr. e.
509 ta, amikortl a vezet tisztsgviselket egy vre vlasztottk.
A sors nem volt kegyes Livius mveihez: filozfiai s retorikai jelleg m
vei mind elvesztek, hatalmas trtneti mvnek pedig csak kisebb hnyada
maradt fenn. Az 1-10. s a 21-45. knyv, de ebbl is hinyos a 41. s 43.
knyv. Az elveszett knyvek tartalmrl azonban fogalmat alkothatunk ma
gunknak: a 91. knyvbl tredkek kerltek el egy palimpsestus kdexen.
E knyv a Sertorius elleni hborrl szl. A 120. knyvbl az idsebb Seneca
idz, s belle nyilvnval, hogy Livius rszletesen lerta Cicero hallt
(Suasoriae 6, 17). E hatalmas munkbl igen korn, mr az 1. szzadban ki
vonatokat ksztettek s ezeket rultk knyvesboltokban: Martialisnl a Saturnlin osztogatott ajndkok kztt szerepel:
Pellibus exiguis artatur Livius ingens,
quem mea non totum bibliotheca capit.
398

Itt kicsi brlapokon nagy Livius sszeszorult mr,


mert knyvtramban el sose fr az egsz.
(Apophoreta 190).

Fennmaradtak az egyes knyvek tartalomjegyzkei a Kr. u. 4. szzadbl


(perioch), amelyek mintegy fl oldalon ismertetik az egyes knyvek tmit.
Kivtelt kpez a 48^49. knyv: ezeknek tartalmt ktoldalnyi terjedelemben
foglaljk ssze. A 136. s 137. knyvbl nem maradt fenn ilyen jegyzk.
Nehz megmondani, milyen cllal kszltek ezek a rvid ismertetsek, de
jelentsgk igen nagy, mert segtsgkkel rekonstrulni lehet az egsz m
felptst. 1903-ban Oxyrhynchusban elkerlt papiruszon a 37-40., 48-55.,
s a 87-88. knyv epitomja.
A m rnk maradt rsze alapjn fel lehet ttelezni, hogy az egsz munka 5
knyvbl ll egysgekbl (pentas) plt fel; ezt tmasztja al az a tny, hogy
a 6., a 21. s a 31. knyv j elszval kezddik. Ezek a pentasok pedig 10 vagy
15 knyvet magukban foglal egysgekk lltak ssze. Az egsz m felpt
se az albbiak szerint rekonstrulhat:
7-5. knyv: a kirlyok s a kztrsasg kora
Kr. e. 390-ig;
6-15. knyv: Itlia meghdtsa 265-ig;
16-20. knyv: Az els pun hbortl a msodik pun hbor
kezdetig, 219-ig;
21-30. knyv: a msodik pun hbor vgig, 201 -ig;
31^45. knyv: a harmadik makedn hbor vgig, 167-ig;
46-60. knyv: Scipio minor tevkenysge;
61-75. knyv: Mriusszal kapcsolatos trtneti esemnyek;
76-90. knyv: a trtnsek Sulla hallig;
91-105. knyv: Pompeius s a vele kapcsolatos esemnyek;
106-120. knyv: Caesar tettei;
121-135. knyv: Octavianus harcai a bke megteremtsrt;
136-142. knyv: Augustus kl- s belpolitikai tevkenysge
Kr. e. 9-ig, Drusus hallig.
E felosztsbl kitetszik, hogy a 46. knyvtl egy-egy nagy szemlyisg ll
a kzppontban, persze nyilvn nem szabad ezt mereven rtelmezni. Ha a pe-

399

riochk alapjn rekonstrult felpts valban helytll, akkor a 142. knyv


nem lehetett a m tervezett befejezse. Ha ugyanis a m msodik felben 15
knyv alkotott egysget, akkor az utols egysgnek a 150. knyvvel kellett
volna vget rnie. A kzlt felosztsbl az is vilgosan ltszik, hogy ahogyan
halad sajt kora fel, Livius egyre rszletesebben trgyalja az esemnyeket, s
ez rthet, hiszen az id mltval egyre tbb forrs llhatott rendelkezsre.
Maga Livius tjkoztat arrl, mikor kezdett bele nagy mvnek rsba. Az
1,19, 3-ban a kvetkezket rja a Ianus-templomrl: Numa uralkodsa utn
a templom ktszer volt bezrva csupn, elszr T. Manlius consulsga idejn,
az els pun hbor befejeztvel, msodszor a mi korunkban engedtk meg az
istenek, hogy meglssuk - Augustus Caesar zratta be, midn az actiumi csa
ta utn szrazfldn s tengeren kivvta a bkt (fordtotta Kis Ferencn).
Octavianusnak 27-ben szavaztk meg az Augustus nevet, s Livius mr gy
nevezi, teht az 1. knyvet 27 utn kezdte. Viszont e mondatban nem emlti
a Ianus-templom harmadik bezrst, amit Kr. e. 25-ben rendelt el Augustus,
ebbl pedig az kvetkezik, hogy az els knyvet vagy az egsz els pentast
ezen idpont eltt befejezte. A 9, 18, 6-bl, amelyben a prthusokrl van sz,
arra lehetne kvetkeztetni, hogy ez a mondat Kr. e. 20 eltt, a Crassustl el
vett hadijelvnyek visszaadsa eltt rdott. A 28, 12, 12-ben emlti a cantabriai hbort, amely Kr. e. 19-ben zajlott, teht e rsz ezen idpont utn ke
letkezett. Az 59. knyvet biztosan Kr. e. 18 utn rta, mert utal benne a de
maritandis ordinibus trvnyre, amelyet Augustus ebben az vben bocstott
ki. A 121. knyv periochja arrl tjkoztat, hogy Livius ezt a knyvet s az
utna kvetkez tbbit Augustus halla utn adta ki. Ez pedig azt jelenti, hogy
lete vgig dolgozott mvn, amit az idsebb Plinius is megerst: beval
lom, hogy csodlom Titus Liviust, a hres szerzt, aki trtneti mvnek,
amelyet a vros alaptsval kezd, valamelyik knyvben gy r: mr elg
dicssget szerzett magnak, s mr abbahagyhatn, ha nyugtalan lelkt nem
csillaptan a munka (Praefatio 16).

3. Az Ab urbe condita forrsai, jellege


Livius forrshasznlatrl, mvnek jellegrl kzismert az az elmarasztal
vlemny, amelyet R. M. Ogilvie gy foglal ssze: Valszn, hogy Livius az
esemnyek lersakor mindig csak egy tekintlyt kvetett, s a szerzk szma
nem volt nagy. Br hivatkozik Fabius Pictorra s L. Calpurnius Pisra, mgis
400

mivel az elbbi grgl rt, s Livius nem volt elgg jrtas a grg nyelvben,
megkrdjelezhet, hogy els kzbl hasznalta. Annak sincs nyoma, hogy
az utbbit kzvetlenl tanulmnyozta, mert f forrsa Valerius Antias volt.
Egybknt is forrsknt hrom jabb trtnetrt hasznlt: Valerius Antiast,
C. Licinius Macert s Q. Aelius Tubert (Ogilvie, 1965,6-7). Mdszertanilag
tlsgosan mersznek kell tartanunk az effle summs megllaptsokat,
hiszen Livius trtneti mvnek legfeljebb egynegyede maradt rnk. Az rt
kesebb, azaz sajt korhoz kzelebb es hromnegyed rsznek forrshaszn
latrl egyltaln nem nyilatkozhatunk, mert nincs mire hivatkoznunk. Mr
pedig nem szabad megfeledkezni arrl, hogy Livius azon kevs rmai trt
netr kz tartozik, akik sajt korukrl is rtak, ami nem volt ppen egyszer
feladat. Ha hihetnk a periochk tartalmi lersainak, akkor Caesar s Augus
tus kort 65 knyvben trgyalta, ami bizony nagy terjedelem, s hogy valban
milyen trtnetr volt Livius, e knyvek ismeretben lehetne eldnteni.
T. J. Luce kritizlva e kzkelet felfogst, megllaptja, hogy Livius for
rshasznlata sokkal szlesebb kr volt. Rgisgtani adatainak j rszt pl
dul L. Cincius antikvrius rtl vette: az egyetlen szerz, akit Polybiuson
kvl dicsr: Az effle hagyomnyokat lelkesen kutat Cincius igazolja,
hogy a volsiniibeliek is Nortia, etruszk istenn templomba bevert szgekkel
tartottk nyilvn az vek szmt (7, 3, 7; fordtotta Murakzy Gy.). Tovb
b az is sszernek tnik, hogy Livius els kzbl tanulmnyozta Claudius
Quadrigariust s Fabius Pictort. A 294. v esemnyeinek lersa utn (10,
32-37. fejezet) ezt a megjegyzst fzi sajt beszmoljhoz: Errl az vrl
nem szmolnak be egybehangzan a trtnetrk. Claudius tudstsa szerint
Postumiust, miutn Samniumban nhny vrost elfoglalt, Apuliban megver
tk s megfutamtottk, s maga, megsebeslve, nhny embervel Luceriba szorult; Etruriban Atilius folytatott hbort, s tartott diadalmenetet.
Fabius azt rja, hogy a kt consul egytt hadakozott Samniumban s Lucerinl, s azutn vonult t a sereg Etruriba, de nem teszi hozz, melyik con
sul vezetsvel, s hogy a Lucerinl vvott csatban, ahol mindkt rszrl
sokan estek el, ajnlottak-e fel templomot Iuppiter Statomak, akrcsak annak
idejn Romulus (br ez a sz akkor csak szent hely-et, a templom rszre
kijellt terletet jelentett) (10, 37, 13-16). Luce szerint nehz elhinni, hogy
ezeket az adatokat Livius Antiastl vette volna (Luce, 1977, 161. skk.). To
vbb az is nyilvnval, hogy Livius Cato Originest is hasznlta forrsknt,
s Antias nem jtszott oly fontos szerepet, mint eddig feltteleztk.
Hogy Livius csak a szmra megbzhatnak ltsz forrsokat hasznlta fel,
401

jl kitnik ez az Aeneastl a kirlyok kizsig tart anyag trgyalsbl.


Valerius Antias Numa uralkodsrl mvnek harmadik knyvben trgyalt;
Cassius Hemina trtneti munkjnak els knyvben a Rma alaptsa elt
ti idkig jutott. Livius kortrsa, Dionysios Halikarnasseus a kirlyok kornak
ngy knyvet szentelt. Az Annales Maximi a 4. knyvben mg csak az albai
kirlyokig jutott. Livius ezzel szemben egyetlen knyvben elintzte ezt az
egsz korszakot, amibl az kvetkezik, hogy forrsainak anyagbl csak egy
tredket dolgozott fel, s az elszavban azt is elrulja, mirt: Mindazt, amit
a hagyomny ltalban a vros alaptsa eltti idkrl, vagy az alapts kz
vetlen elzmnyeirl tud, ezeket az inkbb klti kitallsokkal szptett,
semmint hamistatlan trtnelmi bizonysgokra tmaszkod dolgokat sem
erstgetni, sem cfolni nem szndkozom (Praefatio 6, fordtotta Borzsk
I.). Ami pedig grgtudst illeti, az a feltevs, hogy ez elgtelen volt a grg
forrsok olvasshoz, alaptalan. Livius annak a rmai intelligencinak a tagja
volt, amely a grg stdiumokat igen fontosnak tartotta, s kisgyermekkortl
kezdve egyarnt rszeslt latin- s grgoktatsban, s ez azt jelenti, hogy kt
nyelv volt. Azoknak a hibknak a szma, amelyeket Polybios grg szve
gnek fordtsa kzben elkvetett, elenyszen csekly. Tovbb, ahol Livius
beszmoljt egybe tudjuk vetni a szerencss vletlen folytn fennmaradt ere
deti dokumentumokkal, kiderl, hogy ismerte s megbzhat mdon dolgoz
ta fel azokat, pldul a senatusconsultum de Bacchanalibus esetben; v.
Adamik, 1993, 68-69.
Hogy a liviusi letm sajtos jellegt megtlhessk, rdemes megnzni,
hogyan nyilatkozott sajt kornak Rmjrl. Az egykor kicsiny Rma az
korra mr oly hatalmass ntt, hogy mr sajt nagysgt snyli (ut im mag
nitudine laboret sua 4), s e np eri oly hatalmasak, hogy nmagukat emsz
tik (vires se ipsae conficiunt 4). n viszont egyebek kzt abban fogom lelni
fradsgom jutalmt, hogy legalbb addig, amg teljes odaadssal idzem fel
a hajdankort, elfordulok azoknak a bajoknak a ltvnytl, melyeket a mi
nemzedknk annyi ven t szemllhetett - mentesen minden gondtl, ami az
r lelkt az igazsgtl el taln nem trti, de nyugalmt veszlyeztetheti (5;
fordtotta Borzsk I.). Ezutn elmondja, hogy azt szeretn, ha olvasi tltnk,
milyen frfiak milyen ernyekkel tettk naggy a rmai birodalmat, majd a fe
gyelem lazulsval hogyan ingott meg erklcsi alapja s hogyan omlott ssze
az egsz ptmny olyannyira, hogy a rmaiak mr sem hibikat, sem azok
ellenszert elviselni nem kpesek. Ezen felemelkeds s hanyatls trtnet
bl az olvas megllapthatja, hogy mit kell kvetnie s mit kerlnie. Egyet
402

len np trtnete sem bvelkedik annyi j pldban, mint a rmaiak, mert


csak nemrg (nuper) hatolt be a gazdagsg, amely magval hozta a kapzsis
got s a mindent elpusztt lvezetvgyat.
Livius teht Rma trtnetben kt korszakot klnbztet meg: az emelke
ds s hanyatls korszakt. Vilgosan ltja, hogy a rmai jellemet s a rmai
intzmnyeket a krlmnyek hatroztk meg. A hanyatls lass s komplex
folyamat volt, amelyben a keleti grg hats jtszotta a kataliztor szerept.
Az idegen hatsra lbra kapott fnyzs mr a 34. knyvben megjelenik, de
uralkodv a 38. s a 39. knyvben vlik. Cato visszaszort intzkedsei nem
rtk el a kell hatst: a rgi rmaiak jellemt nem tudtk visszahozni.
Hannibal hallnak lersval szemllteti Livius e hanyatls egyik mlypont
jt. Egy rmai consul vette r Bithynia kirlyt, Prusiast arra, hogy tegye el
lb all a vendgbartknt nla tartzkod Hannibalt, aki miutn megtudja ezt
s beltja, hogy lehetetlen elmeneklnie, ngyilkossgot kvet el, de eltte a
kvetkezket mondja: Szabadtsuk meg a rmai npet ettl a nem szn
gondtl, ha mr hossznak talljk az idt, hogy kivrjk egy regember ha
llt! Nem nagy s dics ez a fegyvertelen s elrult ember felett nyert gyze
lem, amellyel Flaminius hazatr. De hogy mennyire megvltoztak a rmai np
erklcsei, azt mr maga ez a nap is bizonythatja. A mai rmaiak atyi elre
figyelmeztettk Pyrrhus kirlyt, aki mint fegyveres ellensgk, seregvel tar
tzkodott Itliban, hogy vakodjk a mregtl; mg ezek egy volt consult
kldenek kvetsgbe, hogy vegye r Prusiast vendge gaz mdon val meg
gyilkolsra (39, 51, 2-3; fordtotta Murakzy Gy.). J lenne tudni, hogy en
nek a hanyatlsnak a fokozdst hogyan brzolta sajt kornak rmai trt
nelmben. E tuds birtokban taln el lehetne dnteni, hogy vajon Livius
Augustus-kori trtnetr volt-e, vagy pedig szkeptikus szemmel figyelte s
brzolta a principatus kialakulst, amint ezt K. Thraede felttelezi (1976,
83-86). E knyvek azonban elvesztek, ppen ezrt e krdsek megvlaszolsa
problematikusnak ltszik. Korbban tbb kutat Liviusban az Augustus-kor
nemzeti rtkeinek a hordozjt s kzvettjt ltta; ma viszont tbben a
szkeptikus racionalistt sejtik benne, aki Augustus uralkodsnak msodik fe
lt - pldul a Iulik botrnyait s sorst - mr gyanakvssal szemllte, s ezen
rzsnek a 121-142. knyvekben is hangot adott, s ez lehetett az oka annak,
hogy e knyveket csak Augustus halla utn tette kzz.

403

4. Stlusa
Hogy Livius letmvben mily fontos a stlus, az taln azzal a tudomnylortneti tnnyel is szemlltethet, hogy j tven vvel ezeltt a Livius-kutats
alternatvja az a krds volt: forrsok vagy stlus, trtnsz vagy mvsz.
A stlusnak ez az eltrbe kerlse egyrszt magyarzhat az aranykor stlus
beli ignyessgvel, msrszt Livius trtnelemszemlletvel, amelyben
az egynisgek fontos szerepet jtszottak, s ez maga utn vonta az egyni vo
nsok kiemelst tkrz vltozatos egyni stlust. E tekintetben a hellenisz
tikus trtnetrs hagyomnyait is tvette, pldul Theopompos Philippikiban a trtneti esemnyeket a makedn Philippos alakja kr sztte. Ephoros,
Duris es Phylarchos hasonlkppen jrt el, megteremtve ezltal a drmai vagy
a tragikus trtnetrs mdszert. Hiba lenne azonban eltlozni a stlus fon
tossgt a trtnetisg rovsra. A praefatio els mondatbl ugyanis nyilvn
val, hogy Livius mindkettt fontosnak tartotta: Facturusne operae pretium
sim, si a primordio urbis res populi Romani perscripserim, nec satis scio
nec, si sciam, dicere ausim, quippe qui cum veterem tum vulgatam esse rem
videam, dum novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se
aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt. - rdemleges dol
gokat mvelek-e, ha a rmai np trtnett a vros kezdeteitl fogva megrom:
valban nem tudom, de mg ha tudnm, akkor sem mernm lltani, hiszen l
tom, hogy mily rgta s mily gyakran vllalkoznak r, mert mindig akadnak
uj rok, akik azt hiszik, hogy vagy trgyi dolgokban fognak biztosabbat adni,
vagy rsmvszetkkel szrnyaljk tl a faragatlan rgieket (Praefatio 12'
fordtotta Borzsk I.). A pontos esemnyek s az rsmvszet, ez az a kt te
rlet, amelyen a trtnetrk fllmlhatjk egymst. Jellemz, hogy Livius gy mint Ho