WAK AJI CORNER

(KEDAI SEWA WAK AJI)

Lot 2967. Batu 6 Jalan Kebun, 42450 Seksyen 32, Shah
Alam

:

1.Nama

3.

2.Jantina :

:
5.

:

4.Umur

Keturunan
No.Kad Pengenalan
:

6.Alamat :
7.Email :

8.

No. Telefon
:

(a)

Bimbit

:

(b)

Rumah :

9.Jenis
Perniagaan

:

10.Lot Dipohon :

WAC 01

WAC 03

WAC 02

WAC 04

Sila Sertakan :
1.

Salinan kad pengenalan

2.

Deposit 1 bulan (1 + 1 = RM1,200.00) [Sebulan : RM600.00]

3.

Deposit Air = RM100.00

4.

Deposit Elektrik = RM100.00

5.

Jumlah Bayaran Permulaan RM _________________________

1

…………………....................................................
(tandatangan)
Nama :
Tarikh :

2

PELAN LANTAI

WAK AJI CORNER
(KEDAI SEWA WAK AJI)
Lot 2967. Batu 6 Jalan Kebun, 42450 Seksyen 32, Shah Alam

18 0.00

18 0.00

18 0.00

18 0.00

WAC 03

WAC 04

RUANG KOSONG / HALAMAN

15 0.00

WAC 02

AWNING / BUMBUNG

10 0.00

20 0.00

RUANG KEDAI

WAC 01

Hubungi :
TAUFIK MOHD YUSOF
• H/P : 012-9232327 | 019-3888053
• Email
: taufieq@gmail.com
• Blog : www.wakaji.blogspot.com

3