You are on page 1of 2

Podaci o nazivu i sedištu škole : Az iskola székhelye és elnevezése

:
Puni naziv škole Adresa Poštanski broj Mesto Opština Az iskola teljes neve Cím Irányítószám Település Község Moša Pijade Elemi Iskola Szrevó Mihály 32 26214 Debelyacsa ( Torontálvásárhely)

Kovacsica ( Antalfalva)

Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima. Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba: Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Pomoćnik direktora Pedagog Psiholog Igazgató Igazgatóhelyettes Pedagógus Pszichológus Tomasik Vjerka Balogi András Bakator János

Kontakti: Az iskola elérhetőségei:
Tel.: Fax: e-mail web

013/ 665 – 060 0 13 / 665 - 448 0 13 / 665 - 448 osdeb@panet.rs www.

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku: Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint: 2009/2010
ukupno összesen od toga na mađarskom jeziku ebből magyar tannyelven odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

24 8

457 161

43 19

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku: A magyar tannyelven tanuló diákok: 2009/2010
broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

odeljenja na mađarskom
nastavnom jeziku

magyar tannyelvű broj

osztályok száma diákok száma

1 24

1 13

1 18

1 20

1 28

1 13

1 20

1 25

učenika na mađarskom nastavnom
jeziku

magyar tannyelven tanuló

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje: Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem
predmet tantárgy razredi osztályok

Testnevelés

51, 61 , 71, 81

hallgathatják anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok: Stručna sprema nastavnika škole: Az iskola tanárainak végzettsége:
od toga neodgovarajuća sprema ebből nem megfelelő végzettséggel

školska sprema nastavnika Tanárok végzettsége

mr. i dr. mr. és dr.

fakultet egyetemi

srednja apsolvent viša škola škola abszolvens főiskolai középiskolai

ukupno összesen

Ukupno: Összesen: Na mađarskom nastavnom jeziku: Magyar tannyelven :

25 10

3 1

14 7

1 1

43 18

9 19

Opremljenost škole: Az iskola felszereltsége:
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za učionice: informatike biologiju hemiju fiziku Szaktaninformatika biológia kémia fizika termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem ima/ nema: van / nincs: kabinet za radionica strane fiskulturna tehničkog biblioteka jezike sala vasp. könyvtár nyelvi tornaterem technika szaktanterem műhely

van

van

van

nincs

nincs

van

van

van