You are on page 1of 5

Soalan 3(b)

Latihan 1
Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN),
Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa
Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

(i)

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Bapa Kemerdekaan Malaysia.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(ii)

Gunung Kinabalu itu sangat tinggi dan tersohor.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(iii)

Puan Zulaikha berasal dari Bandar Raya Melaka.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(iv)

Pelajar Tingkatan Tiga Bestari bergotong-royong membersih kelas.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(v)

Kain sutera tulen diperbuat daripada benang sutera.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(vi)

Harimau bintang sangat pantas berlari.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Latihan 2
(b) Tukarkan ayat biasa di bawah kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)

Majalah yang dipesan oleh ibu sudah sampai petang semalam.


__________________________________________________________________

(ii)

Kemajuan murid itu akan dipantau oleh kaunselor sekolah.


__________________________________________________________________
2

(iii)

Masalah kesihatan menjadi fokus utama selepas musim banjir.


_______________________________________________________________________________

Latihan 3
Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti yang
berikut:
Subjek :
Predikat:
(i)

________________________________________________________
________________________________________________________

Pada setiap petang, Chandran akan berjoging di taman rekreasi berhampiran


rumahnya.
Subjek :

________________________________________________________

Predikat: ________________________________________________________
(ii)

Baju yang berwarna biru itu dijahit oleh kakak.


Subjek :

________________________________________________________

Predikat: ________________________________________________________
(iii)

Untuk berjaya dalam bidang yang diceburi, kita mestilah gigih berusaha.
Subjek :

________________________________________________________

Predikat: ________________________________________________________
Latihan 4
(b) Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)

Saya sudah menyiapkan kertas kerja perkhemahan itu semalam.


__________________________________________________________________

(ii)

Awak harus menyampaikan persetujuan Datuk Kamarul dengan segera.


__________________________________________________________________

(iii)

Kita akan menanggung tanggungjawab ini bersama-sama.


__________________________________________________________________

Latihan 4
(b) Tukar ayat bersusunan songsang di bawah kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah
maksud asalnya.

(i)

Secara berterusan kepada rakyat pendidikan cukai harus diberikan.


__________________________________________________________________

(ii)

Mendapat sambutan hangat pertandingan pakaian beragam itu.


__________________________________________________________________

(iii)

Membantu menjimatkan wang penggunaan elektrik secara berhemah.


__________________________________________________________________

Latihan 4
Kenal pasti pola ayat berikut dan tulis sama ada ayat tersebut berpola Frasa Nama + Frasa Nama
(FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau
Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).
(i)

Kusyen empuknya ini baharu sungguh.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ii)

Palang besi rak itu dibelinya semalam.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iii)

Tukang masak itu dari Sabah.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(iv)

Pelajar-pelajar menelaah pelajaran sehingga malam.


4

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v)

Milah mahir dalam bidang reka cipta.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(vi)

Ibu saya guru muzik di Sekolah Kebangsaan Murni.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________