You are on page 1of 3

cc cc cc cc cc cc cc cc cc

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU


Vajdasági Módszertani Központ
Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs
c
VOJVOĐANSKE OSNOVNE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM
JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

d  


  c
Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
d  
neve cc cc 
 c c

Y
 Cím a
c
ccc
d 
 Irányítószám cc

 Település cc
Ê Község ccc
Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

cc

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

cc

÷  
 
 
Vezetőség és szakszolgálat:
  Igazgató dc c
d   Igazgatóhelyettes M cMc
d  dedagógus a
c
c
d
  dszichológus Êcc

c
V  
Az iskola elérhetőségei:

Tel.:
j 2 1 / 47 9j 364

Fax: j 2 1 / 47 9j 364
e-mail osnikolate@yahoo.com
web www.

Êdeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku :


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen c c c
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven c c c
c
c
c
čenici koji pohađaju nastavu na mađarskom na stavnom jeziku c
A magyar tannyelven tanuló diákok:cc
2009/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku cc cc c cc cc cc cc cc
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnomc
jeziku 0c c c c c c c c
magyar tannyelven tanuló diákok száma
c
c
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje: c
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

c
c c c
c! "c c c c
cc cc
c c

Stručna sprema nastavnika škole


Az iskola tanárainak végzettsége cc

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

kupno:
Összesen: cc cc cc c cc cc cc
pa mađarskom
nastavnom jeziku: cc cc cc cc cc cc cc
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van / c c cc cc cc cc cc cc cc
nincs:

cc
c