ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Β΄ ΟΦΟΦΟΣ
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4)
ΔΙΚΛΙΝΟ (2)
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4)
ΔΙΚΛΙΝΟ (2)
ΔΙΚΛΙΝΟ (2)
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4)
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (4)
ΔΙΚΛΙΝΟ (2)
ΔΙΚΛΙΝΟ (2)
ΠΕΝΤΑΚΛΙΝΟ (5)
ΤΡΙΚΛΙΝΟ (3)
ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε, για τη δική σας εξυπηρέτηση, να τοποθετήσετε τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς, που πρόκειται να μας επισκεφθούν, σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να φέρουν μαζί τους πετσέτες