ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΗ»
Ίδρυση Δικτύου: Κ.Π.Ε. Αρναίας, Κ.Π.Ε. Κόνιτσας, Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας – Έτος : 2000
Συντονισμός Δικτύου: Κ.Π.Ε. Κόνιτσας
Ανανέωση
Νέα συμμετοχή
Επιλέξτε το πεδίο που σας αφορά.
ΣΧΟΛΕΙΟ :……………………………………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ …./ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………………………………...
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………….FAX:………………………………..
EMAIL: ………………………………………………………………………………………..
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ………………………………………………………………………………….
Έχοντας υπόψη όλα τα σχετικά που αφορούν στη λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου
Π.Ε. «Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση» (αντικείμενο δικτύου, στόχους, θεματικές ενότητες
κλπ) επιθυμούμε την συμμετοχή του σχολείου μας στο δίκτυο για το σχολικό έτος
………………...
Συντονιστές εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Email

Αριθμός μαθητών/-τριών της περιβαλλοντικής ομάδας : ……………………………………..
Τίτλος προγράμματος : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

……..Δ/ντ……..

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικοί