You are on page 1of 4

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသို႔အေရးေပၚသတိေပးတားျမစ္ခ်က္

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ျပည္သူအမ်ားသိၿပီးၾကတဲ့အတိုင္းစစ္အစိုးရဟာ မုန္တိုင္းေဘးသင့္သူေတြကယ္ဆယ္ေရးကို
ညံ့ဖ်င္းမွားယြင္းစြာကိုင္တြယ္ေနပါတယ္
ဒါကိုျပည္ပႏိုင္ငံေတြကသိလို႔ကူညီမယ္ဆိုေတာ့လဲ ဝင္ခြင့္ခ်က္ခ်င္းမေပးခဲ့တ့အ
ဲ တြက္
ခုဆိုရင္ေသဆံုးသူအေရအတြက္ဟာ သိန္းေက်ာ္ခ့ပ
ဲ ါၿပီ
မုန္တိုင္းၿပီးခဲ့ေပမယ့္လဲ ေရ နဲ႔ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လတ္မႈ၊ ေဆးဝါးမျပည့္စံုမႈ၊
ေရညစ္ညမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပားဆက္လက္ေသဆံုးေနၾက႐ွာပါတယ္
ဒီအတိုင္းေ႐ွ႕ဆက္မယ္ဆိုရင္ေနာက္ထပ္ေသဆံုးသူမ်ားဦးေရဟာ ၆သိန္းနီးပါး႐ိွႏိႈင္တယ္လို႔
ႏိုင္ငံတကာမွေလ့လာသူမ်ား၊ ေဆးပညာ႐ွင္မ်ားကခန္႔မွန္းထားပါတယ္

အခုဆိုရင္ ဝမ္းေရာဝါနဲ႔ အျခားကူးစက္ေရာဂါမ်ားဟာမုန္တိုင္းဒါဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ေနရာေတြတိုင္းမွာ


ေၾကာက္မက္ဖြယ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါၿပီ
ဒါကိုလဲမွန္မွန္ကန္ကန္ဝန္ခံျခင္းမ႐ိွခ့တ
ဲ ့အ
ဲ ျပင္ UN ႏွင့္ USA တို႔မွ
လတ္တေလာေပးပို႔ခ့တ
ဲ ့ေ
ဲ လေဘးကူညီမႈလႈဒါန္းထားတဲ့ပစၥည္းေတြကိုပါစစ္ဂိုေဒါင္ေတြထဲထည့္သြ
င္းသိမ္းဆည္းထားခဲ့ပါတယ္
ၿပီးေတာ့ဒီပစၥည္းေတြကို သူတို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အလြဲသံုးစား အသံုးျပဳေနပါတယ္
သူတို႔မိသားစုမ်ားေတြဆီဘဲေပးပို႔ ျခင္း၊
ေငြျဖင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်စီးပြား႐ွာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါတယ္
ဒါကို အခု USA နဲ႔ UN ကသက္ေသအတိအက်ရထားၿပီးပါၿပီ
ဒီေတာ့ UN ရဲ့ မူလပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ထဲကအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တ့ဲ
အေရးေပၚဝင္ေရာက္ကယ္ဆယ္ခြင့္ကို အသံုးျပဳေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္
ဒီေတာ့မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းကို USA နဲ႔ UN စစ္တပ္က
ကိုယ္တိုင္ဝင္ကူညီေတာ့မယ္လို႔သိရပါတယ္
ဒီလိုဝင္လာမယ့္စစ္သားေတြမွာလဲ
အသင့္အေနအထားနဲ႔အထူးသတိထားၿပီးဝင္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္
သူတို႔ဘဝမွာ တစ္သက္မေမ့ေအာင္ေသြးပ်က္ခဲ့ရတဲ့ Vietnam စစ္တြင္းအေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္
ဒီတစ္ခါအဲဒိလိုလံုးဝအျဖစ္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႔ကို ေျပာက္က်ားစနစ္န႔အ
ဲ တိုက္မခံရေအာင္
သတိႀကီးစြာထားၿပီးလႈပ္႐ွားမွာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္
ေနာက္ၿပီးသူတို႔ကို တိုက္ခိုက္လာႏိႈင္တ့သ
ဲ ူေတြထဲမွာ အရပ္ဝတ္စြမ္းအား႐ွင္ေတြ
အရပ္ဝတ္ထားတဲ့စစ္သားေတြလဲပါမယ္လို႔သိထားပါတယ္
ဒါကလဲ ျပည္သူေတြန႔ႏ
ဲ ိုင္ငံတကာရဲ့အျမင္မွာ
ျမန္မာေတြကိုအေမရိကန္ေတြသတ္ေနပါၿပီလို႔ထင္ရေအာင္
ႀကိဳတင္အကြက္ဆင္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္
အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကိုလံုးဝမထိေစဖို႔လဲ အေမရိကန္စစ္သားမ်ားကို
အထက္မွတင္းၾကပ္စြာသတိေပးထားပါတယ္
ဒါေပမယ့္သူတို႔အသက္အႏၱရာယ္ကိုထိခိုက္လာႏိႈင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
စစ္ေရးအရလိုအပ္သလိုတံု႔ျပန္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕လဲသိရပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ အခု ျမန္မာေတြကို UN နဲ႔ USA


ကသတိေပးခ်င္တဲ့အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကိုေျပာျပပါမယ္
ျပည္တြင္းကိုလက္လွန္းမွီသေလာက္ပို႔ေပးၾကပါ

အေမရိကန္ နဲ႔ UN စစ္သားေတြကို ေျမျပင္ေပၚမွာေတြ႕ခဲ့လို႔႐ိွရင္

ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ဆင္းလာျခင္းေတြ႕လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

သေဘၤာ ေပၚမွဆင္းလာျခင္းေတြ႕လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
စစ္သံုးယာဥ္မ်ား သံခ်ပ္ကာကား (Tank) ျဖင့္ေတြ႕လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း
မလိုအပ္ဘဲ အနားကပ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈစပ္စုျခင္း၊
ႏႈတ္ဆက္ရန္ႀကိဳးစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) စကားေမးျမန္းေျပာဆိုျခင္း၊
လူစုလူေဝးႏွင့္ ဝိုင္းရံျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္စိုးရိမ္မႈကိုတိုးျမင့္ေစျခင္း၊
၄င္းတို႔သြားရာလမ္းမမ်ားအားပိတ္ဆို႔ ဝိုင္းရံၿပီးရပ္ၾကည့္ျခင္း၊
သံသယျဖစ္စရာ လွ်ပ္တျပက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ( ဥပမာ -
က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္ဟစ္အားေပးရင္း ပန္းကံုးမ်ားျဖင့္ေပါက္ျခင္း ) ၊

အစ႐ိွတ့ဲ အျပဳအမူေတြကိုလံုးဝမလုပ္ၾကဖို႔ US စစ္တပ္က မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာရဲ့ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက


တင္းၾကပ္စြာသတိေပးထားပါတယ္

အဓိကသူတို႔မွာခ်င္တာကေတာ့ တတ္ႏုိင္သမွ်ေဝးေဝးမွာေနၾကပါ
အနားလံုးဝမကပ္ပါနဲ႔ အရမ္းအႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္
လိုအပ္ရင္သူတို႔ကအရင္ခ်ဥ္းကပ္လာပါ့မယ္
ျပည္သူေတြေ႐ွ႕အရမ္းစြတ္မတိုးၾကပါနဲ႔ ဆိုတာပါဘဲ

ဒီစာနဲ႔ပံုေတြကိုလဲျပည္တြင္းမွာလက္လွန္းမွီသေလာက္အျမန္ဆံုးပို႔ေပးေျပာေပးၾကပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံ
ပါတယ္
ျမန္မာျပည္သူေတြအသက္အႏၱရာယ္ကင္းၾကပါေစ

မ်ိဳးခ်စ္