You are on page 1of 1

14 rad jak napsat viditelný článek

Klíčová slova jsou slova, která nejlépe vystihují obsah článku.

Nadpis – poutavý s klíčovými slovy!

Kategorie – správně přiřaď, pokud není žádná vhodná, napiš adminovi, ať ji zřídí!

Rozsah – pokud potřebuje myšlenka tři stránky, věnuj jí tři stránky, pokud jednu větu,
věnuj jí jednu větu!
Zapomeň na MS Word! Připravuj články v čistém textu (TXT), např. v Poznámkovém
bloku.
Důležité termíny vyznač tučně!

Odkazy opatři výstižným (anchor) textem a popiskem title, obojí s klíčovými slovy!
<a href=”http://www.adresa.cz” title=”Stranka s klíčovým slovem”>Jiná klíčová slova</a>

Pokud je to třeba, použij seznam – číslovaný nebo s odrážkami!

Obrázky opatři popiskem alt a druhým popiskem do textu pod obrázkem jako v knížce!
<img src=”http://www.adresa.cz/obr.jpg” alt=”Popis s klíčovými slovy” />Popis 2

Meta tag description – stručně vystihni obsah stránky, max 2 věty!

Meta tag keywords – opiš klíčová slova!

Adresa stránky (URL) – obsahuje klíčová slova bez diakritiky, místo mezer pomlčky!

Piš pravidelně!

Když něco nevíš, zeptej se!

14 rad jak napsat viditelný článek Mižu