You are on page 1of 1

Panitia Bahasa Melayu

SJK (T/TE ) Bagan Datoh,


36100 Bagan Datoh, Perak.

Cik.Kavitha A/P Kanjee ,


Ketua Panitia Bahasa Melayu,
SJK ( T/TE ) Bagan Datoh,
36100 Bagan Datoh, Perak.
Tuan/Puan,
NOTIS MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI PERTAMA, 2014
Dimaklumkan bahawa Panitia Pendidikan Moral akan mengadakan mesyuarat seperti berikut:
Tarikh
: 18/12/2013
Masa
: 1.30 3.30 petang
Tempat: Pusat Sumber Sekolah
Agenda
: 1. Pemilihan Jawatankuasa
2. Pengagihan Rancangan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran
3. Buku Persediaan Mengajar
4. Penggunaan BBM
5. Program Peningkatan Bahasa Melayu
6. Analisis PKSR 2 (2013)
7. Penyemakan latihan dan Gerak Kerja Murid
8. Kaedah P & P
9. Prosedur Pembelian Bahan dan Pengurusan Stok.
10. Hal-hal barkaitan aktiviti Panitia.
2.

Kehadiran dan kerjasama tuan / puan diucapkan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Sekian, terima kasih.
Yang menjalankan tugas,
.
( CIK.KAVITHA A/P KANJEE)
Ketua Panitia Bahasa Melayu