You are on page 1of 3

SPSK PK 07/3

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK THEE


MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK BIL 3 /TAHUN 2013.
Tarikh

: 30 JULAI 2013

Masa

: .3.00 PETANG 4.30 PETANG

Tempat

: Makmal komputer

Pengerusi

: .Pn Lee Siew Kiat

Kehadiran(Bilangan)

: 10/12
:

Nama Yang Hadir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lee Siew Kiat


Ewe Bee Suan
Tan Lay Eng
Loke Shiau Luan
Goh Siu Ji
Tiu Soo Hun
Tiew Ke Xin
Tang Siew Choon
Lim Jing Zhi
Ng Kok Leong

Guru Besar ( Pengerusi )


PK 1

Nama Yang Tidak Hadir

Pn Goh Soo Ping ( Cuti Sakit)


Cik Cheah Pei Wung ( Cuti Sakit )

Turut Hadir (Jika ada)

: ...........................................................................................................................

KATA ALU-ALUAN PENGERUSI


1.1. Pengerusi mengucapkan selamat sejahtera dan terima kasih atas
kehadiran semua guru.
Tindakan:
semua guru

MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.


2.1. Guru Pn. Tiu Soo Hun telah membentang minit mesyuarat yang lepas
dan Puan Ewe Bee Suan telah mengesahkan minit mesyuarat yang lepas.
Tindakan:

PERKARA BERBANGKIT:
3.1 Tida perkara yang dibangkit.

No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

semua guru

LAPORAN UNIT
4.1 Ujian Pasca ProTiM telah dilaksanakan iaitu pada Julai 2013 , semua murid
Tahun 5 , 6 dan Tahun 4K telah lulus dalam ujian ini, terdapat seorang
murid (Dashini) masih gagal dalam ujian Pos ProTiM, guru mata pelajaran
harus terus membimbing murid tersebut supaya murid menguasai
kemahiran mengira.
Tindakan: Semua guru m/p Matematik
4.2 Semua murid Tahap satu lepas melepasi LiNus kecuali Low Yong Peng.
Seorang murid Numerasi iaitu Low Yong Peng akan dibimbing oleh guru
permulihan semasa waktu permulihan . Guru permulihan Cik Ng yan Shyan
akan membimbing murid ini menguasai 12 konstruk numerasi.
Tindakan:

Semua guru m/p Matematik

4.3 Format rancangan pengajaran harian matematik harus mengikuti lampiran


semasa mesyuarat pertama kali.
Tindakan:

Semua guru m/p Matematik

4.4 Kuiz Sains dan Matematik akan diadakan pada awal bulan Oktober 2013,
guru matapelajaran Tahun 3 harus menyediakan soalan kuiz matematik
iaitu sebanyak 20 soalan berdasarkan standard kurikulum matematik
Tahun 3. Soalan kuiz harus diserahkan kepada ketua penitia sebelum 30
Ogos 2013.
Tindakan: Guru m/p Matematik Tahun3
4.5 Semua guru perlulah merekod BBM yang digunakan dalam buku rekod
penggunaan yang telah disediakan dalam bilik BBM matematik. Alatan
yang telah digunakan perlu diletakkan ke tempat asal dengan kemas.
Tindakan: Semua guru m/p Matematik
4.6 Cadangan Cik Tan Lay Eng untuk membeli BBM penimbang 10kg dan jam
kecil kerana BBM yang sedia ada tidak sesuai lagi.
Tindakan: Ketua Panitia
4.7 Ketua Panitia Pn Tiu Soo Hun mencadangkan pembelian kotak plastik
untuk menyimpan bahan bantu belajar serta bilik stor matematik akan
dikemas supaya pengendalian BBM lebih mudah.
Tindakan: Ketua Panitia
4.8 Guru harus menyemak buku latihan murid dan memastikan murid
membuat pembetulan serta memberi aktiviti pengayaan dan permulihan
mengikut tahap murid
Tindakan: Semua guru m/p Matematik
4.9 Guru Matematik harus mengisi prestasi murid di SPPBS dan SAPS di
laman web yang tertentu berpandukan pencapaian murid dari semasa ke
semasa.
No. Keluaran
02

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan

Tindakan:

Semua guru m/p Matematik

HAL-HAL LAIN
5.1 Pembelanjaan Panitia Matematik (PCG) 2013 adalah sebanyak RM 740.88
. Baki yang ada pada Bulan Julai 2013 ialah RM 331.16. Guru mata pelajaran
Matematik diminta untuk mengisi nota minta sekiranya ingin membeli alat
bahan bantu mengajar melalui Panitia Matematik.

Tindakan:

Semua guru m/p Matematik

5.2 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang hadir.

5.3 Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 4.30 p.m..


Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

..........................................

PN. TIU SOO HUN


Setiausaha

No. Keluaran
02

................................

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 NOVEMBER 2011
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

PN. LEE SIEW KIAT


Pengerusi

Tarikh Pindaan