You are on page 1of 8

Quy tc tip th bng tin nhn

T chic in thoi n gin nht cho n chic smartphone hin i, bt c


ai cng c th s dng chc nng nhn tin mt cch d dng. Vi hng t
ngi s dng TD trn th gii th r rng tin nhn l mt knh tip th
m bn khng th b qua.

Tip th bng tin nhn vn c ch ng ca n trong th gii di ng ang thay i


tng ngy
Theo bo co ca Portio Research, cho n ht nm 2012, s lng tin nhn c
trao i trn th gii s chm mc 8 nghn t. V vy, nu bn mun chuyn sang
xu hng tip th trn cc thit b di ng, hy ngh n tin nhn u tin.
Mc d tip th tin nhn tn ti mt thi gian di, nhng nhiu doanh nghip
vn lo ngi khch hng ca h khng thch hnh thc ny. Tuy nhin, cng c
khng t doanh nghip thnh cng khi p dng tip th bng tin nhn, c bit l
cc doanh nghip vin thng.
Sau y l vi gi gip bn thnh cng vi m hnh tip th bng tin nhn d bn
hot ng trong bt k lnh vc no:
C c s ng ca khch hng
Chc chn l chng ai thch b lm phin bi hng chc tin nhn qung co hng
ngy, do , bn hy hi kin khch hng trc khi gi tin nhn, cam kt bo
mt thng tin cng nh cng khai ni dung tin nhn.
Ch gi nhng ni dung m bn cam kt vi khch hng. TD c tm quan
trng c bit vi khng t khch hng, do , khi bn c s ca h, hy c x vi
tinh thn tn trng. Chin dch ca bn s tr thnh thm ha nu khch hng bc
bi trc nhng tin nhn khng mi m n.

Phc v trc, bn hng sau


Mi ngi s phn hi tt hn vi nhng tin nhn lin quan n cng tc chm sc
khch hng: chc mng sinh nht, nhc hn, thng bo c hng mi hay thng bo
v nhng chng trnh khuyn mi. Nu bn gi tin nhn ch qung co mt
mn hng, bn s rt kh thuyt phc khch.
S dng ngn ng ng chun
Cho d nhng ngn ng i thng, ch vit tt c ph bin n my trong i
sng th khi gi tin nhn cho khch hng, bn nht nh phi dng ngn ng theo
ng chun. iu ny th hin s tn trng v nghim tc ca bn trong mi quan
h vi khch hng. Mt khc, khng phi ai cng hiu nhng ting lng hay t vit
tt, h c th hiu nhm sang ngha khc. Do , hy cn thn khi son ni dung.
To iu kin cho khch hng t chi nhn tin nhn
Bn cn cung cp hng dn c th khch hng c th yu cu bn dng gi tin
nhn bt k lc no. nhiu quc gia nh M, c, Canada v Anh, vic ny c
quy nh c th trong lut.
Gi tin nhn vo lc thch hp
Bn c bao gi nhn in thoi gi nhm vo na m? Bn cm thy th no?
Hu ht mi ngi in thoi ngay trong phng ng, v th ng to c hi cho
khch hng yu cn bn dng nhn tin. Tuyt i trnh gi tin nhn vo ban m
v nhng thi im nhy cm khc trong ngy.
Gi m khuyn mi v coupon
Mt trong nhng loi tin nhn c cc nh tip th dng nhiu nht l gi m
khuyn mi v coupon cho khch hng. Ai cng thch khuyn mi v h s truyn
tai nhau.
Mt khi khch hng nhn ra nhng li ch m bn mang li, h s sn sng cung
cp s in thoi. Tin nhn s mang n cho bn c hi tip cn vi khch hng
mt cch gn gi hn.
D c hng triu nhng ng dng di ng ang lm ma lm gi trn th trng,
tip th bng tin nhn vn c ch ng trong th gii di ng ang thay i tng
ngy, bi tnh tin dng ca n.

Tip th v chm sc khch hng qua tin nhn s mang li hiu qu cao v tit kim
chi ph
Gio s Philip Kotler - cha ca Marketing tng ni: "Vn ca th trng ngy
nay l thiu ngi mua ch khng phi thiu hng ha", iu ny ni ln rng bn
c sn phm hay dch v trong th trng ngy nay v mt vn kh khn ca
nhiu nh cung cp. Vy lm th no tip th v bn c hng trong mi trng
y tnh cnh tranh ny? DVKH.VN xin gi n nhng ngi bn hng mt cng c
c xem l hiu qu v nhanh nht hin nay, l dch v SMS Marketing.
SMS Marketing l g?
SMS Marketing l dch v tip th v chm sc khch hng qua tin nhn in thoi.
SMS Marketing l mt hnh thc tip th trc tip da trn nn tng cng ngh s.
Dch v ny mang li li ch g?
Do y l mt dch v c pht trin da trn cng ngh hin i v mi trng
mng Internet, mng di ng nn c nhiu li ch i vi ngi gi tin l cc c
nhn/t chc v c ngi nhn l khch hng cui. C th nh sau:

T l thnh cng cao: Theo thng k th c hn 95% tin nhn gi i thnh


cng v t l ngi nhn tin c tin nhn l 100%.
Tit kim chi ph: Tip th qua tin nhn l hnh thc tip th r nht hin nay so
vi tt c cc hnh thc tip th khc nh brochure, poster, standee, banner,
website, ti vi... Chi ph mi tin nhn khong 300 ng. Nh vy ch cn
300.000 ng bn c th gi thng ip n 1000 khch hng trong vng cha
y 1 pht l n tay ngi nhn.
Thng ip c truyn i mt cch nhanh chng, tc th v chnh xc.
iu ny th hin tnh kp thi trong cng tc tip th v chm sc khch hng.
Tin nhn n trc tip s in thoi ngi nhn.
D s dng, khng tn chi ph u t: Khch hng ch cn truy cp vo h
thng SMS Marketing trc tuyn ca nh cung cp dch v (v d nh
http://sms.dvkh.vn) bng ti khon c cp pht v thc hin vic gi tin
nhn trn h thng ny. Khch hng khng phi u t my ch, phn mm,
ng truyn...

Ai c th s dng dch v SMS Marketing?


Dch v ny c cung cp cho mi i tng khch hng bao gm khch hng c
nhn v doanh nghip.
Khch hng c nhn: C nhu cu gi tin nhn cho gia nh, bn b...
Khch hng doanh nghip: Gi tin nhn thng bo tin tc, sn phm, dch v,
chm sc khch hng... Doanh nghip trong bt k ngnh kinh doanh no cng c th
s dng dch v SMS Marketing nh: ngn hng, bo him, chng khon, gio dc,
sn xut, dch v...
C bao nhiu hnh thc tip th qua tin nhn?
Ngi ta phn loi tip th qua tin nhn thnh 02 loi: tip th khng c tn thng
(brand name) hiu v tip th c tn thng hiu. Tip th khng c tn thng hiu l
tip th qua mt s tng i (v d: 8x99, 99x, 1900xxx) hoc mt s in thoi bnh
thng (v d nh 0918xxxxx). Tip th c tn thng hiu l hnh thc tip th m
ngi nhn thy tn thng hiu ca doanh nghip thay v s in thoi. V d:
DVKH hay Spacesoft thay v +8199.
Gi tin nhn tip th v qung co c vi phm php lut khng?
Vic gi tin nhn tip th, qung co v chm sc khch hng ngy nay c
chp nhn rng ri v c xem nh mt nhu cu chnh ng ca mi c nhn, t
chc. Php lut khng ngn cm vic gi tin nhn cho cc mc ch ny, php lut ch
cm gi tin nhn vi cc mc ch xu nh tin rc, tin nhn quy ri, e da... v
Quc hi ban hnh Ngh nh 90 v chng th rc trong hng dn, gii thch
v quy nh r cc hnh vi gi tin nhn no c php v khng c php. bit
thm thng tin v Ngh nh 90 mi bn .
Thin thi, a li l nhng g mi ngi c th hnh dung v tng lai pht
trin rc r ca tip th tin nhn (Text-Message Marketing). Cng vi s bng n ca
nhng chic in thoi di ng, tin nhn ang v s tr thnh mt ln sng tip th
mi cho mi cng ty, mi sn phm/dch v.
Sc hp dn ca phng thc tip th mi ny hon ton c c s khi m cc cng ty
s nhanh chng, d dng v tit kim chi ph trong vic truyn ti thng ip kinh
doanh ti s lng ln cc khch hng.
Quy m ca th trng tip th tin nhn ra sao? Trong qu I nm nay, tng cng c

252 triu chic in thoi di ng c bn trn ton th gii, tng 12% so vi


cng k nm ngoi. Mc d tnh hnh kinh t ton cu kh tr tr, nhu cu ca cc dch
v vin thng di ng vn rt mnh m vi s lng thu bao di ng trn ton cu s
gp i vo nm 2007. l nhn nh ca ng Kurt Hellstrom, Ch tch tp on
Elefonaktiebolaget LM Ericsson trong mt bi pht biu chnh ti Hi tho Vin
thng ton cu i Loan mi y.
Cn Hip hi vin thng khng dy M d bo rng th trng qung co trn in
thoi di ng ton cu s t con s 1 t USD vo nm 2007 v s tng trng theo
cp s nhn trong vi nm ti nh cc cng ngh mi v vic m rng cung cp cc
th h in thoi di ng hin i. Ring ti M, trong vng 6 thng cui nm 2006,
s lng tin nhn tng ln n 93,8 t tin, so vi con s 48 t tin cng k nm 2005.
Bob Gold, thnh vin sng lp hng vin thng Gold Mobile (New York, M) nhn
mnh v tm quan trng ca vic s dng tin nhn v n c th gip cc cng ty
nh th no. Cng vic ca chng ti l gip cc khch hng s dng cng ngh
theo nhng cch thc mi nht nhm ci thin li nhun, nng cao s tho mn dch
v khch hng v y mnh lng trung thnh vi mc ch cui cng l to dng mt
li th cnh tranh ln trn th trng, Gold cho bit.
Thng qua cng ngh ca Gold Mobile, cc cng ty c th s dng tin nhn theo
nhiu cch mi m khc nhau nhm thc thi nhng chng trnh qung co truyn
thng, xy dng mt cng ng khch hng v ci thin cht lng dch v. Theo
Gold, cng c tip th tin nhn thm ch cn c ng dng hiu qu c vi nhng tn
tui ln nh eBay hay Nestle.
Gii php i bn cng c li
Tin nhn c th c s dng kt hp vi cc chin dch qung co truyn hnh,
truyn thanh v bo ch, nhm thu ht tht nhiu khch hng c s dng in thoi
di ng. Khch hng c th la chn (opt-in), tc l h quyt nh c nhn thm cc
thng tin qung co hay khng thng qua mt t kho truy cp c gi ti h t mt
qung co (V d: son tin THESTREET gi ti s 51684 nhn c nhng thng
ip chi tit hn).
iu ny cho php cc cng ty c th thu thp thng tin v cc khch hng c quan
tm, bao gm s in thoi di ng c nhn. Cc khch hng sau c th b sung
thm thng tin nu h la chn.
Cng ngh tin nhn cng rt hu ch thay th cc phng thc qung co truyn
thng, chng hn nh hi ch thng mi hay cc t ri,. Thay v phi thu nhn

vin phn phi cc t ri qung co vn c th chc gin nhng khch hng kh tnh
v rt d b lng qun, cc cng ty gi y ch vic khch hng gi i mt t kho,
h sau s nhn c nhiu thng tin hn miu t v cng ty hay v sn phm/dch
v.
Lin quan ti nhng e ngi ca cc khch hng v vic h s b spam tn cng, cc
cng ngh mi ngy nay cho php mi ngi c th hu b ng k nhn dch v tin
nhn vo bt c lc no. Min l cm thy mnh ang nhn c nhiu ch li t cc
tin nhn, khch hng c th duy tr dch v, nhng h lun t do trong vic quyt nh
c tip tc s dng na hay khng.
Bn thn cc cng ty cng c kh nng d dng ln theo du chn cc thng ip v
duy tr tt mt c s d liu khch hng. Ngoi ra, cc cng ty thm ch c th nhanh
chng gi thng tin ti ton th danh sch khch hng vo tng thi im c th.
Cung cp thng tin kp thi
Nh tt c nhng ai s dng in thoi di ng u bit, tin nhn tr thnh mt tnh
nng thit yu khng km phn gi in thoi. Thng thng, cc khch hng khng
c thi gian v c nhiu iu kin khc ni chuyn vi cng ty qua in thoi,
v vy nhiu cng ngh mi c pht trin, cho php cc khch hng chat vi
nhng nhn vin dch v bn hng thng qua tin nhn.
Cng ngh cng cho php cc cng ty gi tin nhn t my tnh c nhn n gin nh
vic gi tin nhn t in thoi di ng. c bit i vi cc cng ty nh, vn cng
tr nn thit yu: Mt dch v c th nhanh chng gi i cc thng tin thay i pht
cht cho cc khch hng khng quan tm ti vic h u , hay mt nh cung cp
dch v c th nhc nh khch hng v mt cuc hn.
Qua y c cc cng ty v khch hng u c th tit kim thi gian gi in thoi
hay email qua li, v cng cho php rt nhiu khch hng c phc v cng mt lc.
Hn th na, n cho php cc cng ty lu li ni dung trao i khch hng yu t c
th rt hu ch trong vic xy dng mt c s d liu khch hng chun xc nht.
Vy chi ph cho tip th tin nhn rao sao? Theo Gold, thng thng mt h thng cng
ngh cho hot dng tip th tin nhn c gi khong t 2500 USD n 7500 USD tu
loi. H thng ny bao gm phn mm, b lu tr d liu, thu thp tin nhn vi quy
m 5000 n 10000 tin nhn.
Dch v khch hng

Cui cng, tip th tin nhn c th ng vin lng trung thnh ca khch hng v m
rng ng k quy m s lng khch hng. Phn ln mi ngi ngy nay u c
nhng chic in thoi di ng bn mnh vo mi lc, do vy chin lc ny s gp
phn nng tm cht lng dch v khch hng ca cng ty.
V d, nu khch hng vo mt ca hng bn l v mua th g , h c th ngay lp
tc nhn tin s ho n ti cng ty v thu thp im s khch hng trung thnh t
pha nh bn l. Hay vic gi tin nhn c th ng vin nhng ln mua sm tip theo
ca khch hng bng vic thay th cho cc phiu c l (v d mua 10 c tng 1)
cc khch hng c th dn gin chi vic nhn tin v cng ty s ghi li s ln mua sm
ca h. Mi vic r rng s tin li v n gin hn rt nhiu.
Nh vy, v mt phng thc sng to v mi m trong hot ng tip th/qung co,
bn hy quan tm ti mi kha cnh hu ch ca nhng tin nhn in thoi di ng
vn ht sc quen thuc ngy nay. Bn nn vui sng vi c hi tip cn d dng cc
khch hng v m rng tm vi ca sn phm/dch v n tt c mi ngi.