You are on page 1of 99

EĞİTİMDE SINIF

YÖNETİMİ !

ÖĞRETMENE
VEREBİLECEĞİMİZ
BİR SİHİRLİ DEĞNEK
VAR MI?
SİHİRLİ DEĞNEK:
HER ÖĞRETMENİN SEVGİ
DOLU YÜREĞİDİR.
ÖĞRETMENİN
ERDEMLERİ:
SABIRLI OLMAK VE İŞİNİ
SEVEREK YAPMAK
VE KONUMUZA TAM
HAKİMİYET
ÖĞRENMEYİ
KıŞKıRTAN
İPUÇLARı
 BİR DERS ÖNCE GELECEK DERSİ
TANITMAK VE MERAKLARINI
UYANDIRMAK.
 YA DA BAZEN, BUGÜNKÜ
KONUNUN SIKICI OLDUĞUNU
İTİRAF ETMEK
SINAVDA SORACAĞIMIZI
SÖYLEYEREK
DİKKATLERİNİ ÇEKMEK
 ZEGARNIG
OLGUSU:
YARIM
BIRAKILAN
KONU ÇOK
DAHA
FAZLA İLGİ
UYANDIRIR.
 KONUYLA İLGİLİ
KENDİ
DENEYİMLERİNDEN DOĞAN
İPUÇLARI
 ONLARA ZENGİN BİR ŞÖLEN
SOFRASI SUNMAK
ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM
BECERİLERİ
 BİLGİLİ  SEVGİ BESLEYEN
 NEŞELİ  SAYGIYA SAHİP
 MUTLU  SAYGI GÖSTEREN
 İLGİLİ  BİREYSEL
 GÜVENİLİR FARKLILIKLARI
 İNSANCIL DİKKATE ALAN
 OLGUN
 HOŞGÖRÜLÜ
 ANLAYIŞLI
 DERSİNİ İYİ SUNAN
 YANSIZ
 ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ
DEĞERLENDİRMEDE
OBJEKTİFLER Mİ?
 KENDİNE GÖRE İYİ BİR
ÖĞRETMEN OLMAK NE
ANLAM TAŞIR?
 ÖĞRENCİLERİN İSTEMEDİĞİ SINIF
ORTAMI YARATILMAKTADIR.
 ARAŞTIMALARA GÖRE EN
ÖNEMLİ ÖZELLİK DEMOKRATİK
OLMAK.
OKUL NEDEN
ÖNEMLİ?
WHY SCHOOL IS IMPORTANT
SINIF YÖNETİMİ
SINIF:ÖĞRENCİ VE
ÖĞRETMEN
BİRLİKTELİĞİ: DİNAMİK
BİR ETKİLEŞİM
ÖĞRETMEN OLMAK
ÖĞRENCİ OLMAK
 SİZİN NASIL BİR ÖĞRETMEN
OLDUĞUNUZ KARŞINIZDAKİ
ÖĞRENCİLERİN NASIL
ÖĞRENCİ OLDUKLARINDAN
AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ.
 İNSANLAR OYNADIKLARI
ROLLERDEN ZEVK
ALMALIDIRLAR.
 NASIL BİR ÖĞRENCİ ROLÜ
VERİYORUZ ONLARA?
 ZEVKLİ Mİ SIKICI MI?
 YARATICI MI MONOTON
MU?
GERÇEKLER:
 ÖĞRENCİLERİ KALABALIK
SINIFLARDA PASİF, OTURAN,
DİNLEYEN BİR KONUMA
İTİYORUZ.
 NEDEN?
 ÖĞRETMENLER TEKDÜZE BİR
ŞEKİLDE MÜFREDATI YİNELEYEN
BİR ÖĞRETME MAKİNASI MI?
ÖĞRENCİ: ÖĞRENMEYİ
SEVDİĞİ İÇİN DEĞİL, YÜKSEK
NOT ALMAK İÇİN (YA DA BİR
SINAVI GEÇMEK İÇİN) ZİHNİNE
BİLGİ YÜKLEYEN BİR
ÖĞRENME MAKİNASI.
 BU KISIR DÖNGÜYÜ NASIL
AŞABİLİRİZ?
İDEAL
ONA ULAŞAMASAK DA
YÜKSEK BİR İDEALİMİZ
OLMALI:
 1. ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İKİLEMİNİ
ORTADAN KALDIRAN BİR DERS
ORTAMI.
 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ, ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN OLMALI.
2. HEYECANLI, MERAKLI,
CANLI, EĞLENCELİ BİR
DERS ORTAMI.
 DÜŞÜNEN, TARTIŞAN, KAFASI
KARIŞAN, ZORLANAN, YARATAN
ÖĞRENCİLER…
 KENDİSİ DE ÖĞRENEN, ZEVK ALAN,
GÜLEN, DÜŞÜNEN, YA DA SADECE
İZLEYEN BİR ÖĞRETMEN…
3. ÖĞRENMEYİ
DESTEKLEYEN ZENGİN BİR
SINIF ORTAMI.
 TEKNOLOJİ, GRAFİKLER, RESİMLER,
AKTİVİTELER….
 ÖĞRENCİYE ÖĞRENMEYİ ÖĞRETEN
VE ÖĞRENMENİN SORUMLULUĞUNU
ONA BENİMSETEN BİR EĞİTİM
STRATEJİSİ.
EĞİTİMDE SINIF
YÖNETİMİ

TAM HEDEFE
ULAŞACAKKEN !!…….
DİKKATİMİZİ TAM
OLARAK
YOLUMUZA
(EĞİTİME) VERİYOR
MUYUZ?
BİR
RESİM BİN
SÖZDEN İYİDİR.
Çin atasözü
 GİTGİDE KARMAŞIKLAŞAN BİR
DÜNYADA, BAZEN ESKİ SORULAR İÇİN
YENİ YANITLARA GEREKSİNİRİZ.
Sınıf Yönetimi ve
Disiplin:
 Sınıf Yönetimi; öğrenci
davranışlarını kontrol ve
disipline etme etkinliği değildir.
 Öğretmen otoritesinin sınıfta
hakim kılınması için bir dizi
kuralları uygulama faaliyeti de
değildir.
Çağdaş ve modern yaklaşım
ve anlayışa göre sınıfta
öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf
ortamının meydana
getirilmesi sürecidir.
Sınıf yönetiminin etkili ve
başarılı olması durumunda
bunun öğrenci başarısına da
yansıdığı araştırmalarla
sabittir.
Etkili Sınıf Yönetiminin
kurulduğu sınıfta
tüm etkinlikler amaçlıdır,
düzenlidir
ve demokratik disiplinin
sağlandığı bir ortamda
gerçekleştirilir.
Öğretmen otoriter,
demokrat ya da
vurdumduymaz bir lider
olabilir.
Sınıf Yönetiminin Modelleri:
 Çağdaş yaklaşımlara göre; sınıf
yönetiminin öğrenci merkezli
olması gerekmektedir.
Sınıf Yönetimi Modelleri
Otoriter, Tepkisel, Önlemsel,
Gelişimsel ve Bütünsel
olarak gruplandırılmaktadır.
Tepkisel Model:
 İstenmeyen bir davranışa tepki
olan sınıf yönetim modelidir.
Amacı, istenmeyen durum veya
davranışın değiştirilmesidir. Bu
model, düzen sağlayıcı ödül-ceza
etkinliklerini içerir.
 Otoriter
Model:
Öğretmenin
mutlak
otoritesine
dayalı bir
modeldir.
 Önlemsel Model: Planlama
düşüncesine bağlı, geleceği kestirme,
istenmeyen davranış ve sonucu,
olmadan önleme yönelimidir.
 Amacı; sınıf sorunlarının ortaya
çıkmasına olanak vermeyici bir
düzenleniş ve işleyiş oluşturarak,
tepkisel modele gereksinimi
azaltmaktadır.
 Gelişimsel Model: Sınıf
Yönetiminde öğrencilerin;
fiziksel, duygusal, deneyimsel
gelişim düzeylerinin
gerektirdiği uygulamaların
gerçekleştirilmesini esas alan
bir modeldir.
 Bütünsel Model: Sınıf Yönetimi
algılarını bütünleştiren bu
modelde, sınıf yönetimine öncelik
verme, gruba olduğu kadar bireye
de yönelme, istenen davranışa
ulaşabilmek için, istenmeyenin
nedenlerini ortadan kaldırma bu
sistemin özelliğidir.
SINIF YÖNETİMİ İÇİN GEREKLİ
OLAN HAZIRLIKLAR:
 Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi ve
Etkileri:
 Sınıf ustaca düzenlenmiş bir çevre
olmalıdır. Çünkü, davranış
değiştirmenin çok etkili bir yolu,
çevreyi değiştirmektir. Eğitimde yeni
teknolojiler, öğrenme çevresine
yenilikler getirir.
 Sınıfta birkaç öğrenme etkinliği için mekanlar
oluşturulmalı, her grubun farklı bir araçla çalışıyor
olmasına imkan verilmeli, öğrencilerin
birbirlerinden faydalanmaları sağlanmalı, sınıf
eşyaları ve bölümleri buna göre düzenlenmelidir.
 Sınıf ortamı; işlevsel bir sanat ve
güzellik alanı, öğrenme için güdü
merkezi olmalı, öğrenci özelliklerine göre
kolaylıklar sağlamalıdır.

Uyarıcı ve çeşitlenmiş
ortamda öğrenme daha
iyi
gerçekleşmektedir ! ! ! !
 Sınıfta İlk Günler: BALAYI
 Sınıfın ilişki düzeninin kurulmasına ilk
günden başlanmalıdır. Sınıf düzenini
oluşturmada ilk birkaç gün, dönümcül
(kritik) zamandır.

 Sınıf düzeni, öğretmen ve öğrencinin


birbirini tanımaya başladığı (balayı)
ve “deneme döneminde” kurulmalıdır.
 Bu dönemde öğrenciler, neleri
yapıp neleri yapamayacakları
konusunda öğretmeni denerler,
daha kontrollü davranırlar,
gerçek davranışlarını
göstermezler.
 Öğretmenin Model-Örnek
Olması:
 Eğitsel amaçlara ulaşmanın
amaçlarından biri de görgüdür.
Öğrenci; bilginin somut yansıması
olan görüntüler yoluyla, davranışın
örneklerini izleyerek davranış
kazanma ve davranış değiştirmeyi
kolaylaştırabilir.
Öğrencinin göstermesi
gereken davranışlar
konusunda ona en yakın
örnek görüntü, öğretmenden
gelmelidir.

Öğretmenin kişisel yönelimi,


öğrenci yöneliminin önemli bir
değişkeni olarak belirlenmiştir.
 Öğretmenin, kendisini işine
vermesi de, öğrencinin onu bu
özelliği ile model alması sonucunu
doğuracaktır. Öğretmenin derse
bağlılığı ve ilgisi, öğrencinin de bu
yönlü davranışını destekler.
 Öğretmen; sabırlı, soğukkanlı,
öfkesini yenebilen, öğrenciye
saygılı olumsuz duygularını
bastırabilen, duygu ve
heyecanları normal durumda
tutan sınıfı gerilime sokmayan
tutum ve davranışlara büyük
duyarlık göstermelidir.
 Sınıfta bireysel ayrılıklar ilkesi
öğretmenin uyacağı en önemli eğitim
ilkelerindendir.
ÖĞRETMEN –
ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ
 Öğretmen gücünü, öğrencilerle
açık, içten, dürüst,
(yanılabileceğini kabul eden), iyi
ilişkiler kurarak, sınıfın havasını
sosyal açıdan iyi yapılandırarak
kullanmalıdır.
Demokratik bir lider olarak
öğretmen; öğrencilerin
görüşlerini alır, yapılacak
işler konusunda onlarla
uzlaşır, çalışma düzenlerini
seçme hakkı tanır.
DEMOKRATİK ÖĞRETMEN
Sınıfta İletişim Kurma
 Öğretmen yargılayıcı değil,
betimleyici dil kullanmalıdır.
 İletişim sadece sözle değil, çok
daha etkileyici olabilen, kısa
sürede sonuç getiren, göz
teması, el-kol yüz hareketleri,
yürüyüş biçimi, öğrenciye
yaklaşma, dokunma şekilleriyle
kurulmalıdır.
 Sınıfta Korku, Kaygı: Sınıftaki korku ve
kaygı kaynaklarından biri öğretmendir.

 Aşırı Otoriter öğretmen öğrenciyi korkutur.


Öğretmenin onları, arkadaşları önünde zor
duruma sokacağını düşünmeleri
öğrencilerde kaygı yaratır.
 Öğretmen; her söz ve eyleminin, farklı
öğrencileri nasıl etkileyeceğini önceden
düşünüp uygun ve olumlu davranmalıdır.
İstenmeyen Davranışlara Karşı
Alınacak Önlemler:
 istenmeyen davranışları
azaltmanın bir yolu,
istenenlerin başlatılması,
çoğaltılması,
güçlendirilmesi ile olur.
 Bunun için isteneni çağrıştırıcı
davranmak, istenen davranışa
inandırmak, istenen davranışı
güçlendirmek, kolaylaştırmak
olumlu yön ve yöntemlerden
bazılarıdır.
OLUMSUZ
ÖĞRETMEN
TUTUMLARI
 Ses yükseltmek
 Esnemek
 Burada benim sözüm geçer.
 Son sözü söylemede ısrar.
 Olumsuz vücut dilinin
kullanılması:sert duruş,sıkı bağlı
kollar,sert el hareketleri.
 Utandırma, bozma, gururla
oynama, küçük düşürme…
 Küçümseme,alay
etme,iğneleme…
 Hava atma, kendini övme.
 Kaba kuvvet.
 Çifte standartlı
olma-‘söylediğimi yapın
yaptığımı değil.’
 İspatsız doğrulukta ısrar.
 ‘Şunu yap sana şu var’
 ‘zaten hepiniz
böylesiniz’,’sizden beklemiyor
değildim’,’öğrenci milleti’
 Öğrenciyi yansılama.
 Emretme.
 Aşırı ödüllendirme.
 Meşgulum sonra gel.
 Ben sizin arkadaşınızım. (Ama
biz arkadaş değil öğretmen
istiyorduk!)
 Çık dışarı terbiyesiz!
 İşe yaramaz!,Ne yaptığın beni
ilgilendirmez!
 Ben öyle istiyorum,o kadar!
 Ödev vermek için ödev vermek.
 Madem susmayacaksınız o
zaman bu cümleyi elli defa yazın!
 Verilen sözün tutulmaması.
 Herşeye evet demek. (ve sonra
altından kalkamamak.)
 Tebeşir vs. atmak.
OLUMLU
ÖĞRETMEN
TUTUMLARI
 Gülümseme
 Güzel giyinme
 Öğrenciden yana tavır.
 Öğrencinin şahsi ekonomik
durumunu bilmek,
 İnsanlar hata yapabilirler
kabullenmesiyle disiplin
problemlerine yaklaşmak.
 Üzüntülü olduğunda ne
olduğunu sormak
 Sevincini paylaşmak.
 Kusurlarını örtmek.
 Ümit vermek,güven vermek.
 Sende benim gibisin, bana
benzer özelliklerin var.
 Günaydın, lütfen, tabiiki neden
olmasın, Özür dilerim, demek.
Sınıfı İyi Yönetmenin Bazı
İpuçları
 Öğrencilerin isimlerini en kısa
zamanda öğrenerek her fırsatta
öğrencilere isimleriyle hitap
etmeli.
 Öğrenciler çok etkilenip
kendilerine değer verildiğini
anlayacak ve kalbe köprüler ilk
günlerden kurulacak.
Öğretmen hem sıkı disiplinli hemde
canayakın ve arkadaşca olabilir.
Öğrenciler, sınıfta istediğimizi
yapabileceğimiz bir öğretmen olsun
yerine sınıfı disiplinde tutacak
dersin kaynamasını engelleyecek ve
ONLARA öğrenmeyi öğretecek bir
ÖĞRETMEN isterler.
Sınıf Kurallarını öğrencilerle
beraber belirleyin ve uygun bir
yere asın.

Okulun kendine ait kuralları yanında


size göre sınıfın yönetilmesinde
faydalı olabileceğini düşündüklerinizi
maddeleştirip asılabilir.
Derse başlamadan önce
tahtanın bir köşesine
konuyla ilgili İLGİNÇ
soruları yazmak
ve konu ilerledikçe ve yeri
geldikçe soruları cevaplamak,
derse olan ilgiyi arttırabilir.
Öğrencileriniz şu an ne
yapıyorlar? Problemleri,
ailevi durumları ne
durumda?

Öğrencilerin özel hayatı ile ilgilenmenizin


öğrenmelerine faydası olacaktır.
GÜNÜMÜZDE EĞİTİMİN
SONUCU:
DİPLOMA
PEKİ DİPLOMANIN
BEDELİ?????