You are on page 1of 20

Prihvatimo izazove

Plan

Hrvatski kontekst

Cilj
Pokretai transformacije
Vremenski okvir transformacije
Saetak i sljedei koraci

Izazov

Accept the challenges so that you can feel the


exhilaration of victory.

George S. Patton
Prihvatite izazov, tako da moete osjetiti dra pobjede.

Izazovi i kontekst
Europska komisija lipanj, 2015.

Hrvatska prolazi makroekonomske


neravnotee, to zahtjeva odlune mjere
politike i posebno praenje.
1.Usporeni rast
2.Zakanjelo restrukturiranje poduzea
3.Vrlo loi rezultati zaposlenosti
4.Slaba konkurentnost
5.Javni dug koji raste
6.Loe upravljanje javnim sektorom

Hrvatska ukratko stanje i potencijali

Nedovoljan rast BDP-a 1,8%


17% nezaposlenosti, vrlo visok postotak
nezaposlenosti mladih
Bruto javni dug blizu 88% i raste
BDP/stanovniku pada: cca 10,350 Eur
Prilike za ulaganje (energija,
Pregled.. turizam,
infrastruktura)
Koritenje EU fondova
Globalni izvoznik

Cilj

Poboljati gospodarske i drutvene prilike u


Hrvatskoj i podignuti ivotni standard
graana.

Kljuna pitanja
Kako ubrzati rast BDP-a?
to se moe postii od 2016. do 2020.?
Kako aktivirati i mobilizirati neiskoritene potencijale?
Kako poboljati efikasnost javnog sektora?
Kako ojaati konkurentnost u odnosu na zemlje lanice EU koje su
usporedive s Hrvatskom?
Na to se treba fokusirati u svrhu smanjenja omjera duga i BDP-a (%)?

Hrvatska danas i za bolje sutra


Mi jesmo
1. Zemlja mlade demokracije
2. Ponosni na sve to smo postigli

3. Temeljne vrijednosti su obitelj,


prijateljstvo i meuljudski odnosi
4. Potujemo i uvamo manjine u
naem drutvu
5. Gradimo i uvamo nae institucije
6. Bogatstvo prirodne i kulturne batine
7. Blagoslovljeni smo ljepotom nae
domovine

Bitne promjene
1. Mijenjanjem sebe, mijenjamo
drutvo
2. Spremniji preuzeti odgovornost i
rizik
3. Odgovorniji lanovi drutva
4. Spremniji donositi bitne i teke
odluke
5. Uvjereniji u na potencijal

6. Uiti od boljih
7. Uvijek biti znatieljan

Vizija 2020.
Ekonomski rezultati

Prosjena godinja stopa rasta BDP-a od +3% 2016. 2020.


Smanjenje javnog duga <80% BDP do 2020.
Deficit <3,0% BDP do 2017. - Maastricht
FDI +1 milijarda Eur i EU fondovi > 1 milijarda Eur godinje
Poveati izvoz +30%

Konkurentnost

Do 2020., Hrvatska e doivjeti


transformaciju u 3 kljuna
podruja: gospodarski rast,
konkurentnost, kvaliteta ivota

Poboljati renking pokazatelja poslovanja (Doing Business)


s 64 na 50 od 189
Smanjiti birokraciju u javnom sektoru
Poveati broj manjih i srednjih poduzea
Smanjiti parafiskalne namete
Regionalni predvodnik u podruju energetike

Kvaliteta ivota

Smanjiti nezaposlenost ispod 14%


Poveati BDP po glavi stanovnika za 2000 EUR
Unaprijediti zdravstveni sustav
Porast strune radne snage (obrazovanje i potrebe trita)

Okvir za transformaciju Hrvatske


Objanjenje

Aktivatori

Ulaganja
i EU fondovi

Pokretai transformacije

Informatizacija
drutva

Glavni cilj

Poboljati ivotni standard


Smanjiti nezaposlenost
Socijalno odgovorno i produktivno
drutvo

Naa vizija sljedee 4 godine

Podruja na kojima vidimo


najvee mogunosti za
gospodarski rast i ope
poveanje produktivnosti

Elementi koji moraju biti ostvareni


kako bi transformacija bila
uspjena

Objanjenje naih pokretaa transformacije


Opis

Poveat emo uinkovitost i produktivnost nae javne uprave


primjenom rjeenja e-uprave i promjenom procesa kojima e se
osigurati kvaliteta i pravovremenost usluga.

Ubrzanim tempom poboljati renking svih pokazatelja poslovanja


(Doing Business). Smanjiti birokraciju i trokove poslovanja
zdravorazumski pristup.

Fokus na stratekim ulaganjima, privatizacija nestratekih


poduzea/imovine. Pozitivna ulagaka klima. Ubrzati pristup EU
fondovima poveati sredstva.

Smanjenje
duga i deficita

U 2016. snaan fokus na upravljanje dugom prijelomna godina


nakon ega slijedi postepeno opadanje. Smanjenje deficita kroz
preraspodjelu sredstava, uinkovite poticaje i kontrolu trokova.
.
Fokus
na jaanju suradnje akademske zajednice i privatnog
sektora u stratekim podrujima (npr. IT, inenjering). Poboljati
nastavni program i referentne rezultate. Poveati uinkovitost i
produktivnost zdravstvenog sustava sinergijom administracije i
nabave.

Uinkovit
javni sektor

Poslovna
konkurentnost
Ulaganja i EU
fondovi

Reforme
obrazovanja i
zdravstva

Hrvatska

Vremenski okvir transformacije za Hrvatsku


Val 2 Srednjoroni rezultati
2016.-2017.

Val 3 Dugorona vizija


>2018.

Val 1 Brzi rezultati 2016.

Strateke investicije
infrastruktura i energija

Porez na imovinu koja nije u


funkciji

500M Euro aktivirati mrtvi


kapital i smanjiti dug

Dug smanjiti i dignuti rating

EU fondovi +500M Euro


Poljoprivreda i regionalni
razvoj

Kredit za srednja i mala


poduzea -500M Eur

EU fondovi *1 mlrd Eura

Smanjiti parafiskalne namete

EU fondovi +1 mlrd Eura


Poljoprivreda i regionalni razvoj

Fleksibilnija radna snaga

Efikasnije upravljanje javnim


poduzeima

Zdravstveni sustav racionalizirati

Efikasno pravosue

Znanosti i obrazovanje

Glavni ciljevi ministarstva


Financija

Gospodarstva

Zdravstva

Uprava

Brzi rezultati
(< 1 god.)

Srednji i dugoroni
ciljevi

Definicija uspjeha

Kljuni indikatori

12

Zdravi temelji: Briga za druge

Pomoi onima kojima je to najpotrebnije


Izbjeglice konzultirati se sa susjednim zemljama i EK
Uvijek uvati hrvatske interese

13

Bolja budunost za sve nas i nau djecu

Ako ne sada, kada?


Ako ne mi, tko?

14

Vlada Republike Hrvatske


VLADA RH

TIHOMIR (TIM) OREKOVI

VLADA RH

TOMISLAV KARAMARKO

VLADA RH
BOO PETROV
MINISTARSTVO
VANJSKIH I
MIRO KOVA
EUROPSKIH
POSLOVA
MINISTARSTVO
JOSIP BULJEVI
OBRANE

PREDSJEDNIK VLADE RH
PRVI POTPREDSJEDNIK S
OVLASTIMA ZAMJENIKA
POTPREDSJEDNIK
MINISTAR

MINISTAR

15

Vlada Republike Hrvatske


MINISTARSTVO
UNUTARNJIH
VLAHO OREPI
POSLOVA
MINISTARSTVO
ZDRAVKO MARI
FINANCIJA
MINISTARSTVO
ANTE PRLJE
PRAVOSUA
MINISTARSTVO
DARIO NAKI
ZDRAVLJA
MINISTARSTVO
TOMISLAV PANENI
GOSPODARSTVA

MINISTAR
MINISTAR
MINISTAR
MINISTAR
MINISTAR
16

Vlada Republike Hrvatske


MINISTARSTVO
MIJO CRNOJA
BRANITELJA
MINISTARSTVO
REGIONALNOG
RAZVOJA I
TOMISLAV TOLUI
FONDOVA
EUROPSKE
UNIJE
MINISTARSTVO
ZNANOSTI,
PREDRAG USTAR
OBRAZOVANJA I
SPORTA

MINISTAR

MINISTAR

MINISTAR
17

Vlada Republike Hrvatske


MINISTARSTVO
POMORSTVA,
OLEG BUTKOVI
PROMETA I
INFRASTRUKTURE

MINISTAR

MINISTARSTVO
DUBRAVKA JURLINA ALIBEGOVI MINISTRICA
UPRAVE
MINISTARSTVO
GRADITELJSTVA
LOVRO KUEVI
MINISTAR
I PROSTORNOG
UREENJA
MINISTARSTVO
PODUZETNITVA DARKO HORVAT
I OBRTA

MINISTAR
18

Vlada Republike Hrvatske


MINISTARSTVO
DAVOR ROMI
POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO
RADA I
NADA IKI
MIROVINSKOG
SUSTAVA
MINISTARSTVO
SOCIJALNE
BERNARDICA JURETI
POLITIKE I
MLADIH

MINISTAR

MINISTRICA

MINISTRICA

19

Vlada Republike Hrvatske


MINISTARSTVO
ZLATKO HASANBEGOVI
KULTURE
MINISTARSTVO
ANTON KLIMAN
TURIZMA
MINISTARSTVO
ZATITE
SLAVEN DOBROVI
OKOLIA I
PRIRODE

MINISTAR
MINISTAR

MINISTAR

20