You are on page 1of 8

Pitanja za 2.

Pisanu provjeru iz Računalstva (1 C razred)
POGLAVLJE 3: RAČUNALNE MREŽE I INTERNET:
1. Što je računalna mreža ?
Sustav povezanih računala koja međusobno razmjenjuju podatke.
2. Po kojim kriterijima se računalne mreže dijele ?
Dijele se : - prema broju i mjestu povezanih računala
- prema organizaciji unutar mreže
3. Kako se mreže dijele prema broju i mjestu povezanih računala
Dijele se na : - LAN lokalna mreža
- WAN širokopojasna mreža
- WLAN širokopojasna bežična mreža
4. Kako se mreže dijele prema kriteriju organizacije unutar mreže ?
Dijele se na : - tip mreže organizirana po principu klijent-poslužitelj
- tip mreže organiziran po principu čvor-čvor (mreža ravnopravnih korisnika)
5. Koje su glavne prednosti rada u mreži ?
Glavne prednosti su: - jednostavan pristup podacima s drugih računala
- jednostavna i jeftina razmjena podataka
- korištenje zajedničkih uređaja
6. Koje su glavne mane rada u mreži ?
Glavne mane su: - velika opasnost od širenja virusa
- ograničenost u radu
- smanjena samostalnost u rau
- povećana odgovornost za čuvanje tajnosti i zaštite podataka
7. Koje su glavne značajke LAN tipa mreže ?
Predstavlja lokalnu mrežu. Može se povezati mali broj računala, ne treba telefonsku liniju.
Jeftina za ugradnju i jednostavna za korištenje.

8. Koje su glavne značajke WAN tipa mreže ?
1

Koje su glavne značajke WLAN tipa mreže ? Predstavlja bežičnu širokopojasnu mrežu. Medij za prijenos podataka koristi prostor oko nas. 11.softver za povezivanje .korisnički račun kod davatelja usluge . 10. Mreža se sastoji od jednog velikog računala ( poslužitelj – server ) koji pruža uslugu većem broju malih računala ( klijenata ). 14. Koja je razlika između Intraneta i Extraneta? Intranet i Ekstranet su lokalne mreže zasnovane na istoj tehnologiji kao i Internet. 12.program za zaštitu od virusa 13. Znatno je skuplja od LAN mreže i složena za korištenje. Opiši mrežnu organizaciju na principu čvor-čvor . Ovaj tip mreže teško podnosi velika opterećenja. Ako jest povezana.uređaj za povezivanje ( modem ) . Što moramo posjedovati da bismo mogli ostvariti vezu s Internetom ? Za ostvarivanje klasične veze (ne ubrajajući posjedovati : tehnologije tipa mobilni internet) moramo . Mogu se povezati veliki broj računala i lokalnih mreža. Opiši mrežu organiziranu na principu klijent-poslužitelj .računalo . Treba telefonsku liniju ili optički kabel. 9. INTRANET je lokalna mreža unutar neke tvrtke kojoj mogu pristupiti samo ovlašteni članovi te tvrtke. tada je povezana putem posebnog računala koje nadzire i filtrira sav protok podataka između intraneta i vanjskog svijeta.Ovakva lokalna mreža može ali i ne mora biti povezana s internetom. Mrežu tvore veći broj računala jednake veličine i kapaciteta. EXTRANET je dio lokalne mreže intraneta koja uz određena ograničenja je dostupna i vanjskim korisnicima.Predstavlja širokopojasnu mrežu. Za što nam služi modem ? 2 . Na ovom principu radi Internet.Često se koristi kada dvije tvrtke zajedno surađuju i u toj suradnji razmjenjuju i dijele vlastite informacije.telefonsku liniju . Sva računala su u mreži ravnopravna. Ima iste značajke kao i WAN mreža samo prijenos podataka vrši bežično pomoću radio frekvencija.

POGLAVLJE 4: PROGRAMSKA PODRŠKA I ZAŠTITA PODATAKA 1. 3 .Služi nam za pretvaranje analognog signala u digitalni i obrnuto. a u njega ubrajamo sve programske dijelove koji korisniku omogućavaju lakše i efikasnije korištenje resursa tj. povezivanje računala s drugim računalom ili obavljanje poslova korisnih korisniku. Što je softver? Softver je naziv za bilo koji program kojim se nešto izvodi . Nema pretvaranja analognog u digitalni i obrnuto. i za komunikaciju između računala putem telefonske linije. 17. Što je programiranje? Programiranje je pisanje raznih naredbi unutar jednog ili više programa. Korisnički softver obabire sam korisnik prema vlastitoj želji i potrebi. 3. Kako dijelimo softver? Softver dijelimo na:   upravljački (sistemski) korisnički (aplikativni) Upravljački je softver neophodan na svakom računalu. 2. ne samo na računalu . 4. 15. Što je program? Program je skup naredbi razumljivih računalu koje omogućavaju rad hardvera.Uz pomoć telefonske linije uspostavlja brzu i stalnu vezu s internetom.vanjski ( eksterni ) modem 16. Koje vrste modema postoje ? Postoje : . Što je to ADSL uređaj ? Uređaj koji nam omogućava digitalnu preplatničku liniju 24 h . Što je to ISDN uređaj ? Uređaj koji kroz telefonsku liniju šalje i prima potpuni digitalni signal. U njega ubrajamo sve programe namijenjene rješavanju konkretnih problema ili zadataka.već na bilo kojem tehničkom uređaju. strojne i programske opreme.interni ( unutarnji ) modem .

kao što su tastatura. Što nazivamo GUI? GUI ili grafičko korisničko sučelje je sučelje s grafičkim objektima na ekranu. Windows 2000/XP/Vista/7/8. To su svi programi pomoću kojih korisnik obavlja različite poslove i zadatke. Predstavlja niz sličica i ikonica koje nam se pojavljuju na ekranu nakon učitanog upravljačkog programa. a gašenjem računala završava njihov rad. da komuniciraju sa računalom. printer itd. Ti se programi automatski se učitavaju u memoriju računala i pokreću se odmah nakon nakon njegovog uključivanja. Za 4 . 9. Nabroji barem tri aplikativna softvera koja poznaješ. Koje softvere nazivamo upravljačkim? Upravljački softver je skup programa koji moraju instalirani na računalo da bi ono moglo raditi.  MS Word program za obradu teksta  MS Excel program za rad s proračunskim tablicama  MS Access program za rad s bazama podataka  MS Corel Draw program za grafički dizajn  AutoCAD program za crtanje i projektiranje 10. Nabroji neke vrste upravljačkog softvera. Čemu služe aplikativni softveri? Aplikativni softveri služe za igru. brisanje ili mijenjanje podataka e) razmjena podataka između medija f) rad s perifernim uređajima g) povezivanje računala u mrežu h) održavanje ispravnosti sustava 7. Koje su glavne funkcije upravljačkih softvera? a) povezivanje i upravljanje radom svih dijelova računala b) pokretanje odgovarajućih programa c) organizacija i spremanje podataka u memoriju d) dodavanje .  Operativni sustavi (MS-DOS. 8. aktivni su za cijelo vrijeme rada računala . Pokreće ih sam korisnik kad mu se ukaže potreba za njima i po zvršetku rada izlazi iz njih. učenje . miš. 6. zabavu i profesionalni rad. Unix/Linux)  Driveri (mali programi koji omogućavaju ulazno-izlaznim jedinicama.5.

17. rootkits.. računalni virus će prilikom svog izvršavanja  tražiti nove domaćine (datoteke na računalima) na koje se može proširiti samoizvršavanje .. kopiranje. Koje štete u računalu uzrokuju virusi? a) usporavanje brzine rada računala b) brisanje i uništavanje određenih podataka c) blokiranje rada pojedinih programa d) brisanje i uništavanje određenih programa e) slanje neželjenih poruka f) preuzimanje kontrole nad računalom g) uništavanje pojedinih komponenti računala 16.virus se izvršava samostalno. zaraze pokrenuti program. Što je malware? Malware je skraćenica od engl. Maliciozni računalni programi su virusi. Kako djeluje obični virus? Obični virusi priključuju se izvršnim datotekama ( . Koje su prednosti rada s GUI ? Prednosti rada s GUI su:   olakšani rad s programima brza prilagodba na novi program 12.exe ). Virusi se najčešće aktiviraju pokretanjem zaražene datoteke 15. Koje elemente sigurnog rada na računalu obuhvaća zaštita podataka? a) tajnost podataka i njihova određena zaštita b) kontrola pristupa podacima c) sigurno spremanje podataka ( Backup ) d) zaštita sustava od neovlaštenog pristupa e) zaštita od virusa f) zaštita od kvarova .rad sa GUI potreban je miš . Kako djeluju makro virusi? 5 . 11. najčešće na način da svoj kod umetne u izvršni kod drugog računalnog programa ili podatkovne datoteke. spyware. trojanski konji. grešaka i incidenata 13. premještanje i biranje naredbi.kao i onaj biološki. adware. malicious software ("zlonamjeran softer"). tj. 14. Dva osnovna svojstva svakog virusa su:  samoumnožavanje . Što nazivamo računalnim virusima? Računalni virus je skriveni maliciozni program čiji je cilj namjerno ometanje i/ili promjena rada računala bez dopuštenja ili znanja korisnika. crvi. pomoću kojeg vršimo označavanje.

Kako djeluje crv ? Za širenje i djelovanje nije im potreban domaćin (izvršna ili podatkovna datoteka koja se inficira malicioznim kodom) već se u potpunosti smještaju i sakrivaju u memoriji računala. Nije ih potrebno aktivirati poput virusa. a predstavlja. brišu i mijenjaju dokumente . Za razliku od virusa ili crva. Kako djeluje adware? Adware je softver koji na računalu prikazuje razne oglase ili reklame.μTorrent i sl.Makro virusi imaju mogućnost da sami sebe kopiraju. Šire se putem računalnih mreža (Etherneta i Interneta).ne otvarati privitke u pošti sumnjivog sadržaja . na način da se neobjašnjivo aktiviraju razni skočni prozori (pop-up) ili linkovi koji vode na druge web stranice. naizgled koristan program (računalna igra. Mogu prouzročiti razne štete. LimeWire. 21. ne može se samostalno replicirati Najviše se šire putem peer-to-peer mreža (KaZaA. 19. 18.instalacija programa i datoteka samo iz provjerenih izvora . zahvaljujući svojoj sposobnosti širenja bez potrebe za korisničkim utjecajem. pa do upravljanja računalom korisnika (pregledavanje i mijenjanje sadržaja. od brisanja podataka s diska. otkrivanje skrivenih lozinki i sl.). već se šire i djeluju koristeći isključivo vlastite mehanizme.ne otvarati poštu od nepoznatog pošiljatelja . korisniku neželjene funkcije koje se funkcije aktiviraju kada korisnik pokrene zaraženi program. Kako djeluje spyware? Bilježi što korisnik radi na svojem računalu i onda prikupljene informacije šalje Internetom. Kako se štitimo od virusa ? a) Disciplina u radu : . 22. Što nazivamo LICENCOM? 6 . 20. e-Mule. popularni uslužni program ili čak program za zaštitu od virusa) koji u sebi sadrži skrivene. maskirani u trenutno popularne programe i crack-ove za programe. znatno brže od virusa.rabiti samo originalne medije b) Instalirati antivirusni program i redovito ga nadograđivati 23. Kako djeluje trojanski konj ? Trojanski konj nije virus u užem smislu. čak i kada korisnik nije na Internetu.).

Kupnjom licence korisnik ne postaje vlasnik programa već dobiva pravo njegove upotrebe. 24. Što dobivamo kupnjom licence? Kupnjom licence stječe se:    stručna potpora pri korištenju programa pravo na reklamaciju pravo na jeftinu nadogradnju 25.. Opiši razliku između vrsta programa s obzirom na licencu. Adobe Photoshop. muzike i dokumenata. MS Office. kao i umnažati bez naknade. NOD32.. prodaju i distribuciju programa. 27. slika.). obveze = ograničenja preprodaje. filmova. Kaspersky. Kupnjom takvog programa kupac preuzima zakonom propisana prava i obveze (prava = uporaba programa. 26. Primjeri komercijalni programa su Corel Draw. treba platiti naknadu autoru. Nakon probnog roka koji je naveden uz program (obično od 7 do 39 dana). (pr. umnažanja i dr. Komercijalni program je program za koji postoji autorsko pravo i za čiju se uporabu plaća naknada pri kupovini (unaprijed). WinRAR. Kako dijelimo programe prema vrsti licence? S obzirom na dopuštenja (licence) za uporabu programa te načina naplate i distribucije.) Freeware je programi koji se može rabiti bez naknade i vremenskog ograničenja. programe dijelimo na:  Komercijalne programe  Shareware  Freeware  Otvorene programe (open source) 28.Licenca je dozvola za uporabu proizvoda. AutoCad. Koje su posljedice ako se bavimo računalnim piratstvom ? Za računalno piratstvo predviđene su oštre zakonske kazne.. Postoji autor ili vlasnik programa koji zadržava autorska prava proizašla iz 7 . Shareware je naziv za program koga je dozvoljeno isprobati prije plaćanja. Što nazivamo računalnim piratstvom? Pod računalno piratstvo ubrajamo sve aktivnosti vezane za protuzakonito kopiranje.

poboljšavaju i dopunjuju program i zatim ga bez naknade daju na uporabu ostalim korisnicima. (pr. Winamp. AVG. no za njih ne traži nikakvu naknadu..vlasništva. Temeljna namjena je poticati korisnike da mijenjaju.) Open source (Program s otvorenim kodom) je program koji je moguće rabiti bez naknade. Uključuje i izvorni kôd i dozvoljava izmjene izvornog kôda bez naknade i ograničenja. VLC player. 8 . μTorrent. Isporučuju se bez izvornog koda pa ih korisnik ne može mijenjati. Avast.