You are on page 1of 18

Sadržaj

:
Uvod....................................................................................................................3
1. Informacioni sistemi......................................................................................4
1.1. Informacija i njen društveni značaj..............................................................4
1.2. Pojam informacionih sistema.......................................................................4
1.3. Razvoj informacionih sistema......................................................................5
1.4. Stanje informacionih tehnologija u Srbiji....................................................6
2. Preduzetnička ekonomija.............................................................................7
2.1 Pojam i definicija..........................................................................................7
2.2 Preduzetnik....................................................................................................7
3. Informacioni sistemi u preduzetničkoj ekonomiji......................................8
3.1 Razvoj menadžment informacionog sistema................................................8
3.2. Menadžment informacioni sistemi sa određenim podsistemima.................9
3.3. Marketing informacioni sistemi...................................................................9
3.4. Informacioni sistem preduzetništva..........................................................10
3.5. Proizvodni informacioni sistem.................................................................12
3.6 Efekti primene informacionih sistema u preduzetničkoj ekonomiji...........14
3.7. Nova rešenja u informacionim sistemima u preduzetničkoj ekonomiji....15
3.7.1. Informacioni sistem u proizvodnji...........................................................15
Zaključak.........................................................................................................17
Literatura.........................................................................................................18

Informacioni sistemi predstavljaju integrisani set komponenata sa zadatkom sakupljanja. Preduzetništvo do sada nije imalo značajnije mogućnosti dokazivanja kroz ljudske odrednice. čuvanja. kvalitetnije i efikasnije odredi smernice za dalji razvoj biznisa. Glavna odlika IT-a jeste u njegovom korištenju ali je nesrazmerno oduzeta našem društvu i zapostavljena u razvoju. Ovakav aspekt je konačan samo u obliku snažnih akcija koje moraju rezultovati brzom ekonomskom vrednošću korištenjem IT-a. Različitost kvaliteta preduzetništva pokazuje odnos rangiranja i važnosti zemalja na stalnoj ekonomskoj konkurentnoj listi i istovremeni uticaj zemalja na druge.Uvod Preduzetnička ekonomija potpomognuta informacionim sistemima ima za svrhu da ubrza. Infrastruktura je postavila dobre temelja za razvoj dok je kompjuterski menadžment zakazao i neodlučno pravi prve korake u primeni tehnologija u funkciji biznisa. U procesu rasta i projektovanja ekonomije vodstvo preduzetnika je od izuzetne važnosti. poboljša.procesovanja i komuniciranja informacijama. Preduzeća. Kako preduzetništvo predstavlja način života . kupovine. 2 . obično zbog sličnih društvenih odnosa. Na primer. uglavnom se baziraju na sličnim proizvodima i tako svoju superiornost plasiraju u geografski dalje zemlje. odnosima sa bankom i investiranja. davali usluge i poboljšavali život i stvari oko sebe. konkurisali na tržištu. Informacione sisteme koristi čovek i jedino ljudski resurs i svest stručno osposobljeni ljudi moraju da postave cilj kako bi se Srbija aktivno priključila svetskim biznis razmerama. privatizacija ostavila trag na preduzetništvo i funkciju IT-a. dok individualci koriste informacioni sisteme iz razloga kvalitetnijeg studiranja. za razvoj su odlučujući faktor informacioni sistemi. kulturi izvesna ukazuje na činjenicu da je i preduzetništvo poprimilo iste osobine i kao takvo svoje odluke donosi daleko od proceduralnih rešenja. moderne korporacije svoje poslovanje oslanjaju na informacione sisteme kako bi olakšali finansijski menadžment i lakše iskoristili ljudski resurs.a ne samo poslovni odabir. Ostvarenjem postavljenih ciljeva u radu mogu se rešiti mnoga pitanja i definicije dok je generalno posmatrano.Vlada i njeni organi se baziraju na informacionim sistemima kako bi pružili dovoljno usluga stanovnicima države. druge organizacije i individualci baziraju se na informacionim sistemima kako bi koristili njegove operacije. Zemlje u okruženju. geografskog položaja. Preduzetništvo kao grana koja se razvija u svesti društva je nedorasla velikim sistemima država i tržištima. Dokaz da je i sama različitost zemalja po mentalitetu. načinu života.

a da bi ona bila efikasna. Upravo u takvim sistemima se kriju nove mogućnosti koje mogu da kreiraju određenu prednost u odnosu na konkurenciju. Značenje će uslovljavati zajedništvo kao katalizator koji pretvara informaciju u komunikaciju. na osnovu premeštanja ideja i informacija. Znanje koje se dvostruko duplira zadnjih pedeset godina postignuto je zahvaljujući.1. uzroke i posledice nedostatka informacija za Balkanske zemlje je od posebnog značaja.1. U centru budućeg razvoja na osnovu novih ideja i novih informacija naći će se suvereni potrošač koji će determinisati potražnju i ponudu. Generalno prihvaćena karakteristika savremenog doba je intenzivan razvoj nauke.2. jedino ukoliko će biti projektovana odgovarajuća struktura organizacije društva u celini i privrede posebno. Rad računara se kontroliše redosledom instrukcija koje zajedno čine program. zadovoljiti kao zahtev. 1. koju će biti moguće podmiriti kao potrebu. U tom smislu. Novu organizaciju društvene zajednice i privrede karakterisaće komunikacija. ukloniti kao želju. a između kvaliteta i ideje. poslovnim preduzećima i virtualnim menadžmentom. Sa obzirom na karakteristike potencijalnih ideja i raspoloživih informacija. Pojam informacionih sistema Informaciona tehnologija u okviru informacionih sistema predstavlja praktični aspekt kompjuterske ili računarske nauke. Informacija i njen društveni značaj Danas se u industrijski razvijenim društvima.Osnovni elemenat informacione tehnologije je kompjuter ili računar. a posebno u post-industrijskim društvima. tj. ideja i informacija postaju najvažniji resurs XXI veka. informacija i mogućnosti društveno-ekonomskog razvoja određenog društva uspostavljena je odgovarajuća korelacija. koja se bavi informacionim procesima. svode se na premeštanje posla k ljudima. uključujući aritmetičke i logičke operacije. Informacioni sistemi 1. piše i govori o uticaju novih informacionih tehnologija na materijalnu civilizaciju i nematerijalnu kulturu. Struktuirana je u postupcima prikazivanja ovih procesa i njihovom primenom u informacionim sistemima. kao posledice informacionih tehnologija. mora postojati i informacija i značenje. Suština tih promena. 3 . To je elektronski uređaj koji može da obavlja različite zadatke velikom brzinom. rešiti kao problem i ispuniti kao očekivanja ljudi. bez intervencije čoveka. na nove mogućnosti koje stoje pred preduzetnicima.

Generalno se informacioni sistemi sintetizuju na dve osnovne funkcije:  funkciju informisanja  funkciju dokumentovanja Funkcija informisanja predstavlja činilac upravljanja poslovnog odlučivanja relevatnijim i efikasnijim.eng) I izvršavanje razmene informacija u okviru kojih privredni sistemi olakšavaju svoje aktivnosti. Svaka od funkcija informacionog sistema ima za zadatak da sve aspekte poslovanja učini postojanijim. Posmatrano sa informatičkog aspekta informacioni sistemi predstavljaju skup metoda. 1. Funkcija dokumentovanja omogućava praćenje (monitoring prim. To je naučna disciplina koja proučava sisteme i zakonitosti koje u njima vladaju.prev. Razvoj informacionih sistema Informacioni sistemi su u relativno kratkoj istoriji prošli kroz nekoliko promena (faza) razvoja :  Elektronska obrada podataka (EOP)  Upravljački informacioni sistemi (UIS)  Sistemi za podršku odlučivanja (SPO) i  Ekspertni sistemi Vremenski posmatrano prve dve faze(EOP) i (UIS) su kao temelji imali za cilj da obrađuju podatke i daju podatke o fizičkim procesima nakon dešvanja. konkretnijim i operativno razgovetnijim. Delatnost svakog informacionog sistema može se dekomponovati na sledeće:  osnovne aktivnosti:  prikupljanje podataka  obrada podataka  memorisanje podataka i informacija i  distribucija podataka i informacija korisnicima Linearno korištenje ovih parametara rezultira podlogom za donošenje odluka koja je u preduzetničkoj ekonomiji neophodna za dobro poslovanje i skladno odgovaranje potrebama tržišta.3. odnosno procese posmatraju unapred. razvoju i primeni naučne discipline teorije sistema. postupaka i resursa dizajniranih tako da pomažu dolaženje do određenog cilja. 4 . Za razliku od njih druge dve faze (SPO) i (ES) perspektivu stavljaju u budućnost.prvenstveno.

U Srbiji kao sastavnom delu tadašnje Jugoslavije su se proizvodili električni uređaji na veoma zavidnom nivou . Nažalost. godine počela ozbiljnije ulaziti u sferu informacionih i komunikacionih tehnologija. IT je nepostojeći i vrlo malo se radi na implementaciji ove grane u svesti ljudi. tako i u civilnim svrhama. možemo slobodno istaći da su dve poslednje godine bile neuporedivo lošije u razvoju IT-a i to može biti još jedan od pokazatelja nezainteresovanosti srpske privrede za ovom granom. u Bugarskoj je stopa penetracije više od tri puta veća nego u Srbiji (oko 42 priključka na 1000 stanovnika). a u Hrvatskoj čak pet puta (oko 67). medicinskim. Kao što je bilo za očekivati većina IT-firmi nalazi se u Beogradu.. Sa druge strane. Jasno je da postoje prioritetnije grane koje čine oporavak zemlje od ratnih dejstava ali je taj period davno prošao pa je privreda Srbije u IT sektoru stala i nema posebne aktivnosti.1. Tako npr. bitno je konstatovati da su statistike za 2004. Većina stručnih snaga koje su bile na raspolaganju kao i tek dolazećih IT-stručnjaka su već otišli u inostranstvo ili samo tamo vide svoju budućnost. Na svakih 100 stanovnika u BiH ima 12 fiksnih telefonskih priključaka i oko 9 mobilnih telefonskih linija. 5 . broj telefonskih priključaka na 100 stanovnika takođe je pouzdan indikator o razvoju ovog sektora u jednoj zemlji. godinu nepouzdane i nepostojeće. Srbija je tek krajem 2000. ekonomskim. Posleratni period odnosno 1995. već i za većinom tranzicijskih zemalja. Loše donošenje odluka vlada oba entiteta i predugačak proces privatizacije doveli su do nesigurnosti preduzeća i investitora. Praktično ne postoji mogućnost finansiranja poslovnih ideja i osnivanja firmi kroz banke. kao i u čitavom svetu. Tako npr. Kontinualno su se razvijali i proporcionalno rasli sa zahtevima čovečanstva za ubrzanjem protoka informacija tako da je IT već krajem 1980-ih godina postao izvesno pristupačniji i određeniji. ne samo za razvijenim zemljama Evrope i sveta. međutim saznanjem rezultata iz 2002. Stanje 1980-ih godina je bilo.4. a broj mobilnih linija čak devet puta. u čemu inače osetno zaostaje. a mobilnih linija dva puta (19). Stanje informacionih tehnologija u Srbiji Kao i u ostaloj privredi rat je sprečio razvoj informaciono tehnologije i njegove posledice dozvoljavaju samo usporeni razvoj. Bili smo svrstani u tada vodeće elektro industrijske zemlje I mogli smo konkurisati na inostranom tržištu. broj fiksnih telefonskih priključaka na 100 stanovnika u Bugarskoj je tri puta veći nego u Srbiji (37). do 1998. mirno i spororastuće jer su IT bili na svojim začecima kako u vojnim. U Hrvatskoj je broj fiksnih telefonskih priključaka na 100 stanovnika takođe tri puta veći nego u BiH. i 2005. i 2003.

Uzročnost predstavlja jedan od zakona postojanja i funkcionisanja sveta pa tako I govori o slobodnom čoveku sa pravom izbora i snošenja svih rizika i prednosti svoje odluke. vladavina zakona. tržišna privreda granice izvan kojih se ne sme otići.(ukupno 69% svih IT-firmi). pravna država. To jasno pokazuje da je ovaj sektor nedovoljno unapređivan. IT-firme ne postoje u seoskim predelima zbog nedovoljnih tehničkih preduslova i infrastrukture. stvari. Preduzetnička ekonomija 2. usluga.1 Pojam i definicija Preduzetničke ekonomija se može objasniti na više načina. ideja. volje i želje u interakciji sa maštovitim idejama i osobinom da se ceni vrednost i uspeh. U IT-sektoru je zaposleno oko 5000 ljudi. Individualizam ovim činom postaje glavna odlika preduzetništva i preduzetničke ekonomije. U tom smislu se preduzetnička ekonomija i inovativno preduzetništvo opiru pravu na izbor jer se čovek kao pojava sa svojom inicijativom vrši svoju individualnu slobodu.2 Preduzetnik Osnovna pokretačka snaga preduzetnika jeste volja za profitom a da u okviru 6 . Demokratija kao svetski poredak. gde je IT nepostojeći. Radno vreme i prostor su irelevantni dok su ekonomske zakonitosti. Najtačniji od njih glasi da je preduzetnička ekonomija model socijalne organizacije društva u kojem postoji ekonomsko-finansijski i normativno institucionalno – organizacijski ambijent u kojem većina građana sklonih riziku i koji poseduju poslovnu ideju mogu otpočeti bez ikakvih prepreka sa tržišnom aktivnosti {1}. Ova značajnost se ogleda prvenstveno u trenutnom stanju. To odgovara 0. Može se primetiti da se u Srbiji gotovo sve firme nalaze u Beogradu i većim gradovima. Suština preduzetništva jeste u slobodi razmišljanja. etičnim načelima života. Za budući privredni razvoj Srbije je IT sektor veoma značajan. društvena organizacija ili samo pretpostavka postavlja preduzetničku ekonomiju na mesto razvojne društvene grane ljudskog života gde ličnost kao potrošač proizvoda. odgovara svim moralnim. Potreba za uvođenjem novih tehnologija je apsolutno izvesna.1% od ukupnog stanovništva u Srbiji. 2. 2. Oko 90% uposlenih su između 20 i 35 godina starosti.

Eksperti se biraju na osnovu potreba samog IS-a i kao takvi moraju doprineti zadatim ciljevima. Cilj mu je da stvori novu vrednost za potrošača. misije. 3. ciljeve i zadatke{1} 7 . Preduzetnici i ekperti iz informatičke oblasti moraju imati relevantne informacije jedni o drugima kako bi sama svrha nastanka IS-a bila pravilno izgrađena. Informacioni sistemi u preduzetničkoj ekonomiji 3. Odluke koje donosi moraju biti u skladu sa voljom za profitom ali i istovremeno i za zadovoljenje potreba kupaca. Osnova za pravilnu izgradnju informacionih sistema je u definisanju eksperata koji će uneti sve relevantne informacije i obezbediti podršku. Preduzetnik kao lider se u odnosu na potrošače predstavlja sa preduzetničkom vizijom budućnosti i poslovnom misijom kao svrhom i razlogom postojanja preduzeća. Slika 1: Izbor informacionog sistema kroz vizije. poslovne misije i svrhe postojanja preduzeća te poslovnih ciljeva i poslovnih zadataka. osmisli nove prednosti u odnosu na konkurenciju. Preduzetništvo predstavlja način života i kao takvo se oslanja na životne odluke. da stekne što veći broj lokalnih potrošača. Konstruisanjem informacionih sistema se ostvaruju zadati ciljevi i prakse koje se dalje prosleđuju na unapređivanje i proširivanje.1 Razvoj menadžment informacionog sistema Menadžment informacioni sistemi se koristi za potrebe determinisanja preduzetničke vizije budućnosti.kriterijuma zadovoljavanja kupaca i potrošača bude ispred konkurencije.

proizvodima. poslovne ciljeve ili realizovanje poslovnih zadataka. preduzeću. Planirati razvoj novih i prilagođavanje postojećih proizvoda zahtevima ciljnog tržišta. Glavna njihova odlika jeste implementacija u sve vidove poslovanja sa akcentom na kontrolisanje i planiranje.3. koja se provode u sklopu ostalih marketing istraživanja. kao osnove za kombinovanje instrumenata marketing miksa(proizvod. Marketing informacioni sistem sadrži bazu podataka i znanja dobijenih 8 . itd. Tu se radi o veoma složenim istraživanjima i ispitivanjima. konkurenciji. 3. distribucija. odnosno potrebno je : 1. potrebno je posedovanje veoma aktuelnih informacija o stanju u privredi. poslovne misije.2. cena. Svrha je da se dobije određeno strateško rešenje za područje poslovanja. Tako da u današnjem poslovanju imamo IS kao pomoćnike iz sledećih oblasti :  Marketing informacione sisteme  Informacione sisteme preduzeća  Proizvodni informacioni sistem  Finansijski informacioni sistem  Tehnološki informacioni sistem  Kadrovski informacioni sistem  Informacioni sistem o dobavljačima i zalihama materijala  Informacioni sistem o konkurenciji 3. 2. Informacioni sistemi kao spoj između ekonomije i čoveka kao preduzetnika prave bolji odnos boljeg poslovanja. 4.3. Pretpostavka je da su informacioni sistemi u svetskim razmerama. Marketing informacioni sistemi Marketing istraživanjima treba da dođemo do otkrivanja ciljnog tržišta preduzetničkog društva. Izvršiti distibuciju proizvoda na mesto i u vreme kada to kupci očekuju. Menadžment informacioni sistemi sa određenim podsistemima Da bi se upravljalo preduzećem pomoću životnih ciklusa. strateškog odlučivanja i ekonomskog planiranja. promocija). Njihova primena u suštini poboljšava vizije i misije koje su često nedostižne i neostvarive. Odrediti cene proizvoda koje će biti prihvatljive za kupce. Odgovarajućom promocijom uticati na stav potrošača prema proizvodima i uslugama preduzeća. tržištu. poboljšali poslovanje za 30-40% sa tendencijom rasta.

9 . praćenje tržišta. Implementacija IS-a obezbeđuje visoku upravljivost sa smanjenim rizikom greške i njegova osnova se zasniva na logičkim procedurama.Opšti model marketing informacionog sistema kao deo globalnog poslovnog i upravljačkog informacionog sistema preduzetničkog društva pretpostavlja posedovanje odgovarajuće opreme. u okviru kojeg se nalazi i podsistem istraživanja i razvoja proizvoda. ispitivanje.istraživanjem tržišta i marketinga i svrsishodan je radi dobijanja relevantnih rezultata vezanih za istraživanje. bazama znanja i podataka. ulaznim i izlaznim elementima. te plasiranje istog na tržište.4. sa ciljem da se doprinese optimalnom donošenju marketing odluka o poslovnoj i razvojnoj politici. postupaka. Slika 2: Poslovni model informacionog sistema marketinga{1} 3. modela. Informacioni sistem preduzetništva Informacioni sistem preduzeća integriše informacioni sistem proizvodnje i informacioni sistem marketinga. generalno. metoda i tehnika prikupljanja i obrade podataka i informacija.

Ona se prenosi na druge bitnije stvari u preduzeću. Preduzeće kao složena celina sastoji se iz niza elemenata koji ga čine i koji deluju unutar njega. Određenost ovih komponenata izražava i pol preduzeća.Zanimljivo je da je IS preduzeća otvoreni sistem koji zbog svog spektra rada prima i druge podsisteme u obradu. Kompetentnost elemenata je usko vezana za usmerenost preduzeća. Ovakva složenost sistema u svojoj suštini mora da zapošljava čitavu strukturu kadrova koja bez grešaka. 10 . nije svrsishodan. maštovito ali transparentno stvaranje ideja itd. Tako na primer plan proizvodnje u kome IS aktivno učestvuje. strategija i plansko usmeravanje preduzeća. bez porudžbine. a to su prvenstveno. Ulazne i izlazne jedinice su ključni faktori bez kojih čitav sistem i ne funkcioniše. umora i neozbiljnosti mora da reši potrebe preduzetništva. Preduzeće kao složena korporacija elemenata tokom upotrebe IS-a poboljšava poslovanje i diže ga na viši nivo čime prestiže konkurenciju i povećava kvalitet proizvoda. Svaki elemenat ima za potrebu da sistem opslužuje svojim opsegom posla na sebi svojstven način i tako integriše posao u jednu celinu. IS pozitivirajući sve komponente sistema u preduzeću daje velike rezultate jer svojom aktivnošću izbegava gore navedene ljudske mane. Svaka aktivnost i rad ostalih particija zavisi od prethodne koja mora biti uspešno izvršena. a i odraz naloga za materijale. Kao i nabavka koja predstavlja bazu podataka se ostvaruje prethodnim uspešnim rešavanjem planiranjem materijala koje je istovremeno i baza znanja. Učinak samog IS je neuporedivo organizovaniji i konkretniji čime se smanjuju troškovi i energija čoveka.

Proizvodni informacioni sistemi baziraju se na efikasnosti upravljanja i kontrole proizvodnog procesa. Proizvodni informacioni sistem Projektovanje informacionog sistema proizvodnje osniva se na koncepciji integralnog IS-a preduzeća koje se sastoji od podsistema marketinga. Svaki proizvodni sistem ima u svom sastavu dve vrste informacija – ulazne i izlazne.5.Slika 3: Poslovni model informacionog sistema preduzetništva{1} 3. Baze podataka i znanja se u tom slučaju konstantno vezuju kako bi sam rezultat (proizvod) bio efikasniji i kvalitetniji na tržištu. finansija i kadrova. Tok informacija koje protiču u IS-u proizvodnog procesa mora biti kontinualan i stalno nadopunjujući. 11 . koje prate odgovarajući dokumenti.

U tom smislu za potrebe planiranja i programa proizvodnje razvijeni su blok-dijagrami kao posebni programski paketi. Broj 4. Opis 3. Opšti model upravljanja proizvodnjom odnosi se na projektovanje. pripreme i plasiranja proizvoda razvijaju se u pravcu automatizacije procesa. upravljanje zalihama. planiranje. sistemi koji su zaduženi za monitoring. Broj dela ili sklopa 2. 12 . Njihova funkcija u informacionom sistemu je dokumentacione prirode. Predstavljaju bazu podataka.Ulazne informacije nose sledeća dokumenta:  Nalog za proizvodnju 1. sa povratnom vezom što ovaj sistem čini beskonačnim u lancu korisnosti. Karakteristike sklopa  Operacioni list  List materijala ili delova  Trebovanje alata i drugog  Dokumenta – nosioce informacija Izlazne informacije dobijaju se iz radioničke dokumentacije. nosioce informacija i tako su automatski svrstani u drugu jednostavniju grupu informacionih sistema. Informacioni sistemi pokrivaju parcijalne poslovne i proizvodne funkcije ali i celokupnu proizvodnju ako je to zahtevano od glavnog menadžmenta. pored baze znanja. Naravno. sa osnovnim ciljem da se podaci obrade u realnom vremenu i sa potrebnim kvalitetom. kao što su :  Izveštaj o radu i tokovima  Tok materijala  Prijem materijala ili kupljenih delova  Postavljanje materijala  Isporuka  Škart i otpaci Poslovi i postupci planiranja. izvršavanje čitavog proizvodnog sistema su znatno složeniji. Podaci o isporuci 5. kontrolu.

bilo to posredno ili neposredno.6 Efekti primene informacionih sistema u preduzetničkoj ekonomiji Efekat označava sferu uticaja objekata na subjekte. se implementuje u posao kada je potreban viši nivo produktivnosti. optimalna uspešnost informacionog sistema proizvodnje u periodu od godinu dana u odnosu na eksperta iz oblasti proizvodnje je proporcionalno veća. a računarski sistem je integrisan u mrežu. generalno. matematički i operativno izvršavaju sa velikom preciznošću što i jeste najveća prednost informacionih sistema.Slika 4: Model prostog proizvodnog informacionog sistema{1} Idealni model primene računarskog sistema u proizvodnji podrazumeva kompjutersku automatizaciju proizvodnje. upravljanje poslovima i sredstvima. Odnosno. njihova aktivnost se uključuje u određenom periodu uspešnosti samog poslovanja. Merljivi efekti su oni koji se svode na brže i bolje odlučivanje. Ovakav sistem je u mogućnosti da obavi niz zadataka :  Planiranje prodaje  Priprema naloga za proizvodnju  Konstrukciona obrada  Izrada tehnološke dokumentacije  Projektovanje tehnološkog procesa  Kontrola proizvodnje u radionici Sve funkcije se tehnički. vođenje i kontrolu. Informacioni sistemi kao sintetički oblik odluke. profitabilnosti. a stvaraju viši nivo likvidnosti i profitabilnosti. Grafik 1. pripremu. Ovakav način poslovanja sigurno donosi prednosti jer su sami eksperti iz određenih oblasti zamenjeni sistemima velike snage i korisnosti. Njihova primena.Efektivnost Informacionog sistema 3. tj. planiranja zajedno sa instaliranim efektima primene imaju efikasniju upotrebnu vrednost i naučnost određenom projektu. Naime. Dele 13 . Efekti primene informacionih sistema u preduzetništvu stvaraju dve grane globalne podele čime se u praksi slobodno može reći da su : 1. poslovanja.

proširenje poslovanja.7. kooperacija. prioritetna grana firme jeste prerada voća i povrća. Dodavanjem aktivnih objekata se oblikuje i usmerava poslovanje.Naime. Firma je orijentisana 14 . plasiranje proizvoda korištenjem IT-a jednostavnije. isplativije i strateški usmerenije. Mogućnosti koje preovladavaju u svetu pa čak i u zemljama oko nas (Crna Gora. proširuje se baza znanja i dolazi do većeg iskorištenja svih subjekata poslovanja. Uopšte funkcionalnost merljivih i nemerljivih efekata je od velikog značaja.7. Za izabrani trenutak se može odrediti prelazna funkcija u poslovanju kao na primer.1. 3. planiranje. kontrolisanju. Nemerljivi efekti se ne kvantifikuju sami po sebi već. uvođenje profesionalnog marketinga itd.začina i drugih proizvoda od paradajza. 3. Informacioni sistem u proizvodnji Primer Značenje povećanja funkcionalnosti sistema poslovanja uz mali rizik možemo navesti u primeru jedne firme koja se bavi proizvodnjom sokova a bazirana je u Srbiji i Crnoj Gori. povezivanju poslovnih procesa pa i određivanju ciljeva poslovanja preduzeća. Nova rešenja u informacionim sistemima u preduzetničkoj ekonomiji Ambiciozna rešenja i planovi Srbije u smislu IT-a u funkciji preduzetničke ekonomije su nedovoljno razvijena i u mnogome zaostala. zapošljavanje novih radnika. međutim njihovo delovanje. planiranju.Hrvatska. Sa psihološkog aspekta određenost i usmeravanje poslovanja u vidu efektivnosti. Najveća prednost informacionih sistema u funkciji preduzetništva jeste u smanjenju rizika uz smanjenje cene poslovanja. proizvodi ekonomski porast U preduzetničkoj ekonomiji je sa praktične strane neophodno imati osećaj za momenat instalacije efekata u sam sistem. upravljanju. 2.se na direktne i indirektne. stvara se bolja i inicijativnija ideja. proizvodnja sokova. uglavnom u dužem periodu. Slovenija) dokazuju da je IT u funkciji preduzetništva neophodan iz tri razloga :  Ubrzavanje poslovanja  Kvalitet poslovanja  Tržišna konkurencija Sva tri razloga su nepobitni dokazi da je organizacija. Osnova za ovakvu definiciju predstavlja niz softversko-hardverskih rešenja koja pomažu kako u proizvodnji tako i u organizaciji.

prelazak na nove verzije programa.. prvo zbog količine rizika i visoke cene. a lokalno podržano. s obzirom da su u kompaniji zaposleni stranci. a to je da se 90% potreba za kasnijim izmenama softvera radi bez bilo kakve eksterne podrške. Posle detaljnog razmatranja kompletne ponude. pitanje izbora na osnovu zahteva izbor je bio MBS – Navision. Sa druge strane je bilo neophodno pronaći rešenje koje će pouzdano. u smislu da može da prati širenje kompanije  da ekipa koja implementira softver ima iskustva sa velikim i složenim preduzećima i da pruža kvalitetnu lokalnu online i onsite podršku Ova lista nije bila konačna već se povećavala svakim danom kao što je recimo da sistem ne sme da zavisi od nekolicine ljudi. unapređenje i sinhronizacija svih procesa  osavremenjivanje organizacije preduzeća  dinamika. Ono što Navision pruža u odnosu na druga rešenja jeste fleksibilna lokalna podrška ali uz jednu specifičnost. Sam generalni direktor kaže da je implementacija novog sistema uspešno ostvarila sledeće aktivnosti poslovanja :  ubrzanje. zapadnu Evropu i Ameriku.  da je na srpskom jeziku ali da nudi mogućnost korištenja engleskog jezika. provereno.. sastavnice. prilagođeno zakonodavstvu i specifičnostima objediniti sve funkcionalnosti. U pitanju je velika proizvodnja a novi informacioni sistem koji bi trebao biti implementiran je morao da zadovolji pet osnovnih zahteva :  da pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća. Izvesno je bilo da je razvijanje sopstvenog informacionog sistema bilo nemoguće. međunarodno dokazano. smanjuje se količina radne snage i samo preduzeće automatski dolazi na nivo 15 .  da se modelira prema potrebama korisnika  da je softver fleksibilan. nadogradnja.Sa ekonomskog aspekta sam sistem je ispunjavanjem svih potrebnih zahteva automatski zadovoljio i sve ekonomske potrebe. normative. Jednaka proporcionalnost informatičkih i ekonomskih interesa predstavlja prednost u jasnoj viziji onoga šta se treba unaprediti u poslovanju. uključujući i lansiranje i obračun proizvodnih naloga. ponuditi dodatne.na tržište Srbije i Crne Gore ali vrši izvoz na Balkan. perspektivno. prilagoditi se sistemu i rasti zajedno sa njim. rast efikasnosti i profitabilnosti poslovanja  bolji je strateški nivo odlučivanja  opcije izveštaja i pregleda kao i kontrola procesa su nesagledivo veće Osposobljavanjem i unapređenjem inventivnog sadržaja informacione tehnologije dobija se na povećavanju proizvodnje količine proizvoda po jedinici vremena. brza realizacija definisanih potrebnih zahteva. Uglavnom svi zahtevi su ispunjeni kao i činjenica da su dobili bolju preduzetničku ulogu na tržištu.

zapadnoevropskog konkurentnog tržišta. Profit postaje veći. a poslovanje jednostavnije. 16 .

Zaključak Stanje informacionih sistema i uopšte društva jednom rečju je neambiciozno. trebamo biti svesni da je dalji razvoj IS-a. pregledom akcionog plana za čije izvršenje je neophodan dugačak vremenski period. Ekspertni sistemi predstavljaju budućnost Srbije sa perspektive IS-a u preduzetničkoj ekonomiji jer se instaliranjem ovakve vrste veštačke inteligencije smanjuje rizik. u veoma teškom položaju. nažalost moramo reći da je proizvodnja i pored velikih resursnih mogućnosti nepostojeća. shvatilo ekonomiju kao način prožimanja korupcije i laži. Ubrzanje razvoja je praktično nemoguće jer se finansijska sredstva nemilo troše na političke aktivnosti od kojih i praktično i teorijski nemamo dobiti. posmatran sa aspekta razvoja informacionih sistema. Plasiranje sredstava Srbije u neaktivnosti od kojih ni svet a ni mi sami nemamo koristi vodi ničemu. neinventivno i van tokova svetskih događaja. Preduzetništvo je u istom stanju kao i IS jer je društvo. Potrebno je reći da je Srbija velikim delom zaslužna za ovakvu situaciju jer je nepostojanjem plana privatizacije i lošim sprovođenjem privatizacije došlo do shvatanja da ekonomija predstavlja trgovinu. ne svojom krivicom. Postoji rešenje. povećava poslovnost i omogućava izlazak na Evropsko tržište. Analizom rezultata dobijenih statističkim istraživanjem. Opet. a naročito u funkciji preduzetništva. 17 . Pravilnom implementacijom i naučnim radom. obučavanjem kadrova o ekspertnim sistemima mogao bi se ubrzati nivo trenutne definicije društva ka mnogo ambicioznijoj.

vts. Osnovi preduzetništva. 2014.eu/apeironinenglish/centar_za_izdavacku_djelatnost/Radovi%20u %20PDF-u/Specijalisti%C4%8Dki%20PDF/Borivoje%20Jevdjenic-Razvoj %20informacionih%20sistema-prof. Zrenjanin.apeironuni. Zrenjanin.. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu.ac.praktikum.rs/Download/razvoj_is/25-06-08%20ris17-2008.dr%20B.ef. http://www.Latinovic. Molnar.uns. i Matotek.pdf{1} 2.pdf {4} 5. R. {2} 3. Strategijski menadžment . M.rs/images/nastava/M_IS/Informacioni_menadzment. http://www. R. http://www.Literatura 1. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu. {3} 4. 2009.edu. Molnar..pdf{5} 18 .