You are on page 1of 12

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

SEMINARSKI RAD
iz osnova organizacije

PREDUZEĆE A.D. „MSK” KIKINDA I NJEGOVA
ORGANIZACIONA STRUKTURA

Student: Nataša Tolimir
2015/003039

Novi Sad
2015

8.7.. 7. 5.6 Organizacija preduzeća ……………………………………………..………………….. 6. usluge ………………………………………………… 5.9 Sistem upravljanja i korporativna odgovornost …. 3. 4.10 Zaključak ………………………………………………………….. 2. 10 Reference …………………………………………………………… 11 Uvod 2 . 9. 6.Sadržaj: 1. Uvod ………………………………………………………………… 3 Opšti podaci o preduzeću …………………………………………… 4 Proizvodnja.

130 km severno od Beograda. podržava projekte koji su bitni društvu. On u svoj jedinstven sistem integriše i druge sisteme menadžmenta kao što su npr. godine. maksimalno trudi da umanji ili elimiše sve uticaje koji mogu imati negativne posledice po okruženje.. Ono je proizvođač hemijskih proizvoda najvišeg kvaliteta. sa minimalno negativnih posledica. Kikinda 3 . visokim kvalitetom proizvodnje i poslovanja kao i dobro organizovanom proizvodnom i upravnom strukturom. Menadžment se svojim kvalitetom u MSK odnosi na sve proizvode. Ovo preduzeće zapošljava oko 520 radnika.000 t/g sirćetne kiseline MSK Kikinda takođe raspolaže sa ukupno oko 250 sopstvenih vagon-cisterni za sirćetnu kiselinu i metanol. čiji je 100%-tni vlasnik. što može biti optimalnim broj i prema svetskim standardima za ovu vrstu petrohemijskih kompleksa. Finalni proizvodi MSK Kikinda su metanol i sirćetna kiselina. poseduje terminal u okviru registrovanog preduzeća MSK-CG d. zaštita životne sredine. Podaci o MSK a. a potom su tu nadzorni i izvršni deo firme. metanola i sirćetne kiseline.d. Kikinda je akcionarsko društvo pod nazivom “Metanolsko-sirćetni kompleks”. Proizvodnja je otpočela 1987. a da proizvod svejedno stigne sigurno i kvalitetno na svoju destinaciju. MSK je preduzeće sa savremenom organizacijom.o. Godišnja proizvodnja ovih proizvoda je: 200. koje isporučuje kupcima na svetskom nivou.MSK a. negativne posledie se ne mogu u potpunosti ukloniti jer se radi o kompleksu koji se bavi proizvodnjom težih hemikalija. itd… Što se tiče organizacije. procese i zaposlene. Isto tako se fokusira na usmeravanje svojih radnika ka ekološkoj i zdravstvenoj svesti – dakle. U vlasništvu MSK Kikinda je i MSK-CG sa sedištem u Baru u Crnoj Gori gde se nalazi i terminal za pretovar sirćetne kiseline iz železničkih cisterni u brodove. Naravno. tako da je korporativna odgovornost ove kompanije takođe na nivou jer se ona. zaštita zdravlja i bezbednosti zaposlenih. što više proizvoda što kvalitetnije proizvedenih.d. reč je o akcionarskom društvu te su akcionari glavni i sastavni deo organizacione strukture MSK. Sedište i proizvodnja ove kompanije smeštena je na periferiji grada Kikinde. između ostalog. Firma je struktuirana tako da nema velikih troškova prilikom izvoza. a 25 km zapadno od rumunske granice. a u crnogorskoj Luci Bar.000 t/g metanola i 100.o. na Jadranskom moru. takođe se trudi da gradi korektne odnose sa kupcima.

Beograd 165-4939-69 • Societe Generale Srbija a.co. Beograd 275-220020742-21 4 .d.d. Beograd 160-168665-33 • Hypo Alpe Adria Banka a.d.rs  PAK: 370796 Obveznik PDV: DA (evidencioni broj 129519266) Podaci o delatnosti: Šifra delatnosti poslovnog partnera: 2014. Novi Sad 355-1004410-09 • Banca Intesa a. 424 009  E-mail: info_msk_kikinda@msk.Podaci za identifikaciju: Puni naziv pravnog lica: Akcionarsko društvo “Metanolsko-sirćetni kompleks” Kikinda Poreski identifikacioni broj (PIB): 100508466 Matični broj pravnog lica: 08036403 Broj registra privrednih subjekata: BD 25264/2005 Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirko Latinović Podaci o sedištu:  Opština: Kikinda  Mesto: Kikinda o Naziv ulice i broj: Miloševački put bb o Broj telefona: +381 (0)230 423 050 o Broj faksa: +381 (0)230 421 424. Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija Podaci o računu u banci: • Vojvođanska Banka a.d.

ZAVRŠNA KONTROLA 1 http://www.d. Takođe. Čitav potencijal MSK je usmeren da njegovi proizvodi budu prepoznatljivi u svetu po svom kvalitetu. Ona vrši fizičko-hemijska ispitivanja:  HEMIKALIJA /SIROVINA .rs/content/cid261/o-proizvodima 5 . Osnovni proizvodi u proizvodnom programu su metanol (tehnički i purssimum) i sirćetna kiselina (tehnička. a to je ujedno i cilj njegove poslovne politike. Niš 105-31318-68 • NLB Banka a. Proizvodi ove kompanije su registrovani kod Evropske Agencije za hemikalije u skladu sa REACH uredbom. 200-2387100101016-46 Proizvodnja MSK svojim visokim kvalitetom krajnjih proizvoda stiče i održava ugled kod kupaca.MEĐUFAZNA KONTROLA  FINALNI PROIZVODA . Beograd 265-2810310000244-79 • Poštanska štedionica a.msk. a da se proizvode sa što racionalnijim korišćenjem sirovina. tu je najbitnije da kvalitet MSK proizvoda odgovara utvrđenim specifikacijama. Što se tiče samog rada. Beograd 310-16389-31 • ERSTE Bank a. energetskih i pomoćnih hemikalija.co. MSK ima i laboratoriju koja raspolaže savremenom raznovrsnom opremom i stručnim kadrom.d.d.PRIJEMNA KONTROLA  UZORAKA IZ PROCESA PROIZVODNJE .• Aik Banka a. Svi proizvodi se pre otpreme kupcu kontrolišu u Laboratoriji MSK.d. Novi Sad 340-11001139-84 • Raiffeisenbank a. pouzdanoj i kvalitetnoj isporuci. farmaceutska i prehrambena)1.d. to omogućava kvalitetno obavljanje usluge laboratorijskog ispitivanja.

Jedinica razdvajanja vazduha (proizvodnja kiseonika i azota) 2. vodena para i dr. Jedinica za proizvodnju energenata (demineralizovana voda. Jedinica parcijalne oksidacije (proizvodnja sinteznog gasa) 3. Slika1: Proizvodna šema MSK kikinda 6 . tehnologija i kapacitet proizvodnih jedinica je sledeći: 1. Jedinica sirćetne kiseline 6. Naziv.Proizvodna postrojenja U MSK postoji šest proizvodnih jedinica. Cosorb jedinica (Proizvodnja ugljenmonoksida) 5. Jedinica metanola 4.) Ova poslednja je ujedno i najvažnija jer ona proizvodi vodenu paru raznih pritisaka neophodnu za rad ostalih proizvodnih jedinica. a tehnološki postupci koji se primenjuju unutar njih su licencni.

85873 2 http://www. Izvršni odbor Akcionari Akcionarsko društvo „Metanolsko-sirćetni kompleks“ Kikinda. Inženjerske usluge 7.2 U Centralnom registru se vidi statistički prikaz vlasništva. je prema Zakonu o privrednim društvima javno akcionarsko društvo.95836 % od ukupnog). Redosled prvih 10 akcionara (po broju akcija. broju glasova i vrednosti akciskog kapitala) procentualno je sledeći: 1 Akcionar % JP „Srbijagas“ Novi Sad 71.rs/sr-Latn-CS/content/cid241/Akcionari%20-%20Akcionarski%20kapital 7 . Nadzorni odbor 3.co. Kontrola opreme i materijala 3.msk.Usluge Zahvaljujući sopstvenim resursima i stručnim kadrovima. Zakup transportnih sredstava 2. Laboratorijske usluge Organizacija preduzeća Organizaciona struktura preduzeća MSK sastoji se iz 3 dela. Mašinsko-mehaničarske usluge 4. Usluge elektroodržavanja 6. kao što su: 1. MSK je u mogućnosti da pruži više specifičnih vrsta usluga. reduzeće je u vlasništvu 47 pravnih lica (koji su vlasnici 100 % akcijskog kapitala. a to su: 1. odnosno 99. Dokumentacioni centar 8. Usluge instrumentalnog održavanja 5. Skupština akcionara 2.

4.d. str 67 8 . definišu politiku poslovanja preduzeća.02472 10 COMBICK Beč 0. Novi Sad 2013. 1.d. inženjer .d. diplomirani inženjer mašinstva .023316 Tabela1: Prvih 10 akcionara MSK kompanije Skupština vlasnika-akcionara je najvažniji organ preduzeća i ona obavlja najznačajniju funkciju.o.član. odlučuju o raspodeli dobiti.42721 4 Fond za razvoj Republike Srbije 0. Jovica Budimir.45396 5 Invest-Import a.14465 6 Vojvođanska Banka a.7 imenovanih od strane većinskog akcionara JP „Srbijagas“ Novi Sad i 2 člana koje je odredila Republika Srbija. Tibor Halaši.S:E: Trading Limited 0. Beograd 0.predsednik. Dr Pavlović Novica-Organizacija.02980 9 VOBEX-IM d.09240 8 B.o. Oni takođe donose statut.član.78010 3 Nis a. 2. 3. Novi Sad 0. diplomirani hemičar. doktor tehničkih nauka .član. Novi Sad 0.3 Njihove najčešće odluke su vezane za imenovanje i opozivanje članova preostala dva odbora (upravnog i nadzornog). itd… Nadzorni odbor Nadzorni odbor MSK se sastoji od 9 članova .11505 7 DDOR Novi Sad 0. 3 Dr Sajfejrt Zvonko.Akcionar % 2 Republika Srbija 24. ALFA-GRAF NS. Novi Sad 2. Ivan Martinov. diplomirani pravnik . Milan Djukić.

Miroslav Čičulić. Izvršni odbor Izvršni odbor MSK se sastoji od 6 članova i imenovan je od strane Nadzornog odbora na prvoj sednici održanoj 2012 godine: 1. diplomirani ekonomista.član. između ostalog služi i da predvidi neke potencijalne neuspehe i uoči postojeće nepravilnosti. Dakle. 6. 7. Dane Pribić. diplomirani pravnik. Ovo je ujedno i poslednja funkcija koja koja se svodi na izvođenje zadataka i samog procesa rada. direktor opštih poslova . diplomirani inženjer mašinstva . Mirko Latinović.član. ovakav raspored predstavlja vertikalnu podelu funkcija. vršilac dužnosti generalnog direktora predsednik. Dakle.član. 6. diplomirani pravnik .član. Blaženka Mandić. Uroš Malenčić. takođe kontroliše i rezultate rada. 4. 8.član. koja je hijerarhijski konstruisana.član. diplomirani ekonomista. 9 .član. Dušan Medić. njihovu raspodelu itd. diplomirani mašinski inženjer . Danijela Maletić. a na taj isti nacin se prenosi odgovornost i realizuju ciljevi unutar same firme. Marijana Matejin. 2. 3. Dragana Petrović. Ovaj odbor vrši kontrolu rada svih ostalih organa upravljanja MSK.član. određenog u strategiji i cilju same firme MSK. 9. diplomirani ekonomista .član. Dušan Vuković. Aleksandar Galić. diplomirani inženjer tehnologije. 5.5.član. diplomirani ekonomista. finansijski direktor . direktor prodaje . tehnički direktor . diplomirani ekonomista . diplomirani pravnik .

RADNICI Organizaciona šema A. Poslovodstvo MSK je na vreme prihvatilo ovaj izazov modernog tržišta i odgovorilo na njega praveći integrisani sistem upravljanja. 2.SKUPŠTINA AKCIONARA NADZORNI ODBOR IZVRŠNI ODBOR DIREKTORI. MSK Sistem upravljanja i korporativna odgovornost Uspešno poslovanje u modernom društvu nije moguće bez uspešnog upravljanja poslovnim procesima. 3. 4. Sistemi upravljanja: 1. Potvrda uspešnosti sistema menadžmenta MSK su takođe i brojni sertifikati o ispunjenosti zahteva standarda integrisanih sistema upravljanja dodeljeni od strane svetski priznatih sertifikacionih kuća. Ova kompanija je ovakvom konstrukcijom svog menadžmenta pokazala da je obaveza i odgovornost svih zaposlenih u okvirima sistema upravljanja da drže korak sa razvojem standarda upravljačkih sistema i da konstantno poboljšavaju efektivnost i efikasnost funcionisanja svoje firme. ŠEFOFI. koja je uvek spremna da brzo i kvalitetno odgovori na sve njegove zahteve.D. kvalitetom zaštitom životne sredine zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednošću integrisani su u jedinstven sistem menadžmenta MSK. tako da tržište 21. 10 . veka prihvata samo dinamičnu organizaciju.

ali ta tema je mnogo opširnija od teme ovog rada. što je ovoj firmi još samo jedan od značajnih koraka ka daljem opstanku i potencijalnim uspesima.Što se tiče korporativne odgovornosti preduzeća. od kako je rekonstruisana. njihovi proizvodi su previše skupi za tržište. MSK je korporativno odgovoran poslodavac. a koji se odnose prvo na organizaciju rada pa na sve ostalo. ono je vrlo svesno svoje korporativne odgovornosti.i firmina politika o ekološkoj svesti. MSK se trudi i da zaštiti životnu sredinu time sto negativne uticaje na prirodno okruženje svodi na minimum. vide se i u kvantitativnoj formi i MSK ih daje na uvid zainteresovanim stranama kroz Godišnji izveštaj o učinku. 11 . aktivno doprinosi tazvoju drustva time sto podržava inicijative i projekte koji su od najvećeg drustvenog značaja. bezbednosti na radu. a takođe doprinosi stvaranju radnog mesta na kome svaki pojedinac ima mogućnost za profesionalni i lični razvoj. Međutim to neće moći uvek da traje jer će morati da pronađe rešenje kako da bude profitabilna sa trenutnim cenama gasa na tržištu. a i za plasman krajnjih proizvoda na tržištu. MSK nije zatvoren za nove izazove i trendove koje nameće spoljašnji svet. kao i redovne lekarske preglede koji su u skladu sa zakonskim normama. Zaključak MSK je bitna kompanija za Srbiju. koji svoje zaposlene smatra svojom velikom snagom. stoga se trudi da svojim delovanjem doprinese zadovoljenju potreba i zahteva svih zainteresovanih strana. tako da je zaštićena od odlaska u stečaj i naplate dugovanja. MSK neguje fer i korektne odnose sa svojim kupcima. rado ih prihvata i proširuje. rezultati firminih napora da postignu što bolji uspeh u održivom razvoju. isporučujući proizvode na vreme i u odgovarajućem kvalitetu. kroz stalne edukacije za bezbedan rad. Pored svega. Takođe . smanjenju negativnih uticaja na zdravlje kako radika. a da su u skladu sa vrednostima za koje se kompanija zalaže. MSK kompanija dobro funkcioniše kao akcionarsko društvo. Ova struktura se već par godina. Kompanija vodi računa o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih. Takođe. Takođe. pa im je tesko da pronađu nove klijente.utiče na njen dalji razvoj i opstanak. zahvaljujuči najpre svojoj vertikalnoj raspodeli obaveza. tako i okoline . Sa trenutnim stanjem. pokazala kao dobra i za kvalitet rada u ovoj kompaniji.

ALFA-GRAF NS. http://www. Dr Sajfejrt Zvonko. Novi Sad 2013 12 .msk.Reference: 1. Dr Pavlović Novica-Organizacija.rs 2.co.