You are on page 1of 14

Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS

d. -128 …+127
Justificare.

1. Limbajul de programare C poate fi descris in primul
rând ca unul:
a. Pragmatic
b. Procedural
c. Procesual
d. Practic

10. In general instrucţiunile de deplasare stânga sau
dreapta (la nivel de bit) reprezintă o modalitate eficientă
si de a:
a. Realiza ridicări la pătrat
b. Realiza înmulţiri sau împărţiri cu puteri ale lui 2
c. Realiza adunări sau scăderi cu puteri ale lui 2
d. Realiza înmulţiri sau împărţiri cu puteri ale lui
10

2. „Intrarea” unui compilator pentru limbajul C este de
natura:
a. Unui fişier cod obiect
b. Unui fişier cod maşină
c. Unui fişier hexazecimal
d. Unui fişier text

11. Care din următoarele operaţii (in C) realizează
principial împărţirea cu 4 a valorii operandului unsigned
char a ?
a. a = a << 2;
b. a = a >> 3;
c. a = a >> 2;
d. a = a >> 4;
Justificare.

3. „Ieşirea” unui compilator propriu-zis pentru limbajul
C este de natura:
a. Unui fişier cod obiect
b. Unui fişier cod maşină
c. Unui fişier hexazecimal
d. Unui fişier text
Justificare.

12. Care este rezultatul următoarei operaţii (in C): 0x01 ^
0x10 ?
a. 0x00
b. 0x11
c. 0x10
d. 0x01
Justificare.

4. In cazul unui compilator C, modificatorul „volatile”
are legătura cu:
a. Înlocuirea codului generat
b. Alterarea codului generat
c. Optimizarea codului generat
d. Minimizarea codului generat
5. In cazul unui model de compilare
macroinstrucţiunile sunt prelucrate la nivelul:
a. Bibliotecarului
b. Asamblorului
c. Link-editorului (editorului de legături)
d. Pre-procesorului

13. Care este rezultatul evaluării lui x (de tip char) din
expresia următoare (in C): x= ~ (0x55) ?
a. 0x00
b. 0xAA
c. 0xFF
d. 0x01
Justificare.

C,

6. Orice programator C, chiar si unul începător, trebuie
să ştie că o variabilă de tip pointer trebuie întotdeauna:
a. Utilizată
b. Incrementată
c. Iniţializată
d. Dublată

14. Care este rezultatul evaluării lui x (de tip char) din
expresia următoare (in C): x= ! ( 0x01) ?
a. 0x00
b. 0xAA
c. 0xFF
d. 0x01
Justificare.

7. Care din următorii constructori nu tine nici de limbajul
C, nici de implementarea unei bucle ?
a. For
b. Repeat Until
c. Do while
d. While

15. Rezultatul evaluării, in C, a lui x (de tip char) din
expresia următoare: x= ! ( 0x01 || 0x00 ) va fi:
a. Adevărat
b. Depăşit
c. Fals
d. Echilibrat
Justificare.

8. In cazul unui compilator C, care din următoarele tipuri
este, la modul general, dependent si de arhitectura unităţii
centrale pentru care este implementat compilatorul:
a. char
b. int
c. float
d. unsigned char

16. Care este rezultatul următoarei operaţii (in C): 0x10 |
0x10 ?
a. 0x00
b. 0x11
c. 0x10
d. 0x01
Justificare

9. In cazul unui compilator C, domeniul de reprezentare
a unei variabile de tip char este (in zecimal):
a. 0 …65535
b. 0…255
c. 0…512

1

* 18. B 17. i este un pointer la int si memorează adresa lui j c. adresa variabilei a ? a. ptrv este un pointer la v (presupus declarat corect). j este un pointer la un pointer la int si memorează adresa lui i 21. 0x2012 Justificare. Flotant 22. Octeţii sunt memoraţi întotdeauna începând de la cea mai mică adresă c. 27. 30. 0x10 d. 28. a. Nu c. Care din următoarele tipuri generice nu există nativ in limbajul C: a. in limbajul C. 32767 d. In limbajul C. d. Boolean c. Da b. 0x2006 b. -146 Justificare. Care din următoarele (in limbajul C) ar putea returna. 127 b. dar numai pentru pointeri la structuri Justificare 24. j este un pointer la int si memorează adresa lui i d. Ce înțelegeți din următorul bloc de cod C: #include<stdio. count. să presupunem că avem următoarea declaraţie validă pointer: char *b. & b. 19. &a. Care este valoarea exprimată in zecimal a acestei variabile ? a. 0x2003 d. ca FALSE (Falsă): ? a. Ce declară de fapt următoarea linie de cod C? int *countPtr. address a. după aplicarea modificatorului de tip (char)a ? a. 0x2001 c. 0x01 Justificare. return 0. Cel mai semnificativ octet (MSB) este memorat la cea mai mică adresă d. Întreg d. *b b. Un pointer la int si o variabilă int c. 0x00 b. intr-un pointer definit corespunzător. Dacă avem o variabilă declarată ca pointer la o structură.h> int main() { int i=10. dar numai pentru pointeri la funcții d. 0xFF Justificare. . 0x80 d. Care va fi valoarea ei. c. care din următoarele 2 . Două variabile int b. 0x11 c. d. c. Care din următoarele operații aritmetice nu sunt permise cu pointeri in limbajul C: a. j si i sunt pointeri la int b. 0x00 b. să presupunem că examinăm sau citim conţinutul unei variabile a de tip char si găsim valoarea 0x92 (exprimată evident in hexazecimal). b. Caracter b. ++ b. 25. -1 Justificare. Cel mai puţin semnificativ octet (LSB) este memorat la cea mai mică adresă b. La depanarea/testarea unei aplicații scrisă in limbajul C. Care este rezultatul următoarei operaţii (in C): 0x01 & 0x10 ? a. a. 26. O reprezentare (ordonare) Little Endian a unei structuri multi-octet înseamnă că: a. care din următorii operatori este utilizat pentru a accesa membrii structurii prin intermediul variabilei pointer: a. -110 c. in zecimal. Care din următoarele valori (exprimate pe un octet) va fi evaluată logic. 146 d. } a. In limbajul C. in zecimal. int *j=&i. In contextul compilatorului C Win AVR să presupunem că avem un vector v de tipul char memorat începând de la adresa 0x2000. să presupunem că avem o variabilă a de tip int cu valoarea.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS ne va returna adresa locaţiei de memorie in care se află memorat b ? a. **b d. 0x01 c. de 32767. care este locația adresată de prtv+3 ? a. 110 b. un pointer nul este diferit de unul neinițializat ? a. -> d. Da. Declarația este invalidă 29. Doi pointeri la int d. Nici una din cele de mai sus 20. In limbajul C. + 23. Da. **a. * c. -128 c. &b c.

0…512 d. d. pointer char a. Unei macroinstrucțiuni c. La un microcontroler tipic dintr-o familie oarecare. una din cele mai vechi si răspândite codificări utilizate in programare este cea numită: a. char a. Creşterea portabilităţii aplicaţiei b. „/r” d. Memorie. Care este (limbajul in C) rezultatul evaluării expresiei constante (1<<5) . unui sistem de întreruperi eficient d. Care din următoarele operaţii (in C) realizează principial înmulțirea cu 8 a valorii operandului unsigned int a ? a. Convertor analog-numeric c. Numărător/frecvenţmetru c. Valoarea lui b este adresa adresei lui a b. PC/104 d. 44. char *a. Convertor numeric-analogic d. Presupunând că variabilele a si b au fost declarate corect si corespunzător. Emulator in-circuit d. un microcontroler trebuie să fie caracterizat şi de existenţa: a. orice şir de caractere este. Creşterea fiabilităţii aplicaţiei c. 42. In cazul unui compilator C. Cod obiect b. „/0” 47. Creşterea preciziei de calcul a aplicaţiei d. Pentru a reprezenta caracterele alfa-numerice. Creşterea duratei de viaţă a aplicaţiei Justificare. des utilizată in aplicațiile de tip controler industrial: a. Comparativ. tipăribile sau nu. implicit. a = a >> 8. d. atunci: a. INTEL EXE b. MI-5 38. O directivă #define este utilizată si pentru definirea: a. Codul ASCII standard (ne-extins) utilizează pentru codificarea unui caracter: a. Care din următoarele acronime ar identifica o magistrală paralelă sincronă. Valoarea lui a este adresa adresei lui b 9 biţi 7 biţi 16 biţi 40. a = a >> 4. Care din următoarele este o declaraţie corectă de pointer (in limbaj C) la variabila a de tip char : a. La modul general. 33. există întotdeauna pe acelaşi circuit (chip): a. a = a << 3. într-o formă sau alta b. unui sistem de conversie analog-numeric 32. are in primul rând efect asupra: 39. Pentru a programa codul aplicaţiei in memoria de program a unui microcontroler. ANSI b. unei memorii de date de dimensiuni mari c. char &a. ETX c. delimitat de caracterul terminator: a. c. TV-113 b. Cod ASCII c. dacă a = &b. In limbajul C. Care este natura/denumirea generică a informaţiei care se programează in memoria de program a unui microcontroler(a unei unități centrale): a. Circuit comparator analogic 34. domeniul de reprezentare a unei variabile de tip unsigned char este (in zecimal): a. Unei microinstrucțiuni d. d. La modul general. 5 biţi 3 . de multe ori se utilizează un format de fişier text standardizat numit: a. 0…255 c. 0 …65535 b. Cod maşină d.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS b. c. Valoarea lui a este adresa lui b c. b. b. Osciloscop 35. BCD c. -128 …+127 Justificare. a = a >> 3. Unei funcții b. „/t” b. Cod hex 36. 41. compilat faţă de unul interpretat. „/n” c. ea fiind reprezentată pe 8 biți ? a. 0x10 b. Care din următoarele mijloace de testare si depanare ar fi cel mai util pentru testarea si depanarea software a unei aplicaţii complexe cu microcontroler: a. 0x20 Justificare. utilizarea unui limbaj de programare de nivel înalt. unei memorii de program de mici dimensiuni b. utilizarea intr-o aplicaţie a unui microcontroler in locul unui microprocesor de uz general ar duce şi la: a. ASCII 46. 31. 0x08 d. Generator de semnal b. INTEL HEX c. pentru un sistem de calcul incorporat. Justificare. Unei pseudoinstrucțiuni 45. INTEL BIN 37. c. Valoarea lui b este adresa lui a d. 0x20 c. INTEL COM d. 43. HEX d.

In general. Conciziei programului Preciziei de calcul a programului Vitezei de execuţie a programului Portabilităţii programului Că programarea ei se poate realiza doar la fabricant 54. b. Care permit citirea din memoria de date de tip FLASH 48. Capacitatea sa totală exprimată in octeţi (Bytes) este: a. Când scade frecvenţa creşte şi puterea consumată d. Că pentru programarea ei mai este nevoie şi de o tensiune externă auxiliară 56. 16 K octeţi c. Care din următoarele ar reprezenta un dezavantaj al utilizării unui depanator rezident (program monitor) ca mijloc de testare si depanare al unei aplicaţii cu microcontroler: a. Este programabil doar de fabricant 55. Când creşte frecvenţa scade şi puterea consumată b. Faptul ca nu se pot defini puncte de oprire (breakpoints) in program d. Care din următoarele ar reprezenta un dezavantaj al utilizării unui simulator ca mijloc de testare si depanare al unei aplicaţii cu microcontroler: a. Creşte semnificativ b. Faptul ca nu se poate utiliza sistemul de întreruperi 57. Un dezavantaj numai dacă memoria externă este de date b. Faptul că nu se mai poate examina conţinutul registrelor d. faptul că o aplicaţie cu un microcontroler utilizează o memorie externă de program sau date de tip paralel reprezintă: a. 2 M octeţi Justificare: 53. Un sistem incorporat. d. Memoria de program a unui microcontroler este descrisă ca având dimensiunea de 4096 de cuvinte de 32 de biţi. Că programarea ei se poate realiza doar o singură dată 4 . Doar in sensul conceput de proiectant c. Doar sarcini de natură industrială 49. 2 Mbiţi Justificare: 59. Un avantaj Justificare. Dacă la un microcontroler oarecare. atunci curentul mediu consumat de acesta: a. Care permit scrierea in memoria de program de tip SRAM b. Că programarea ei se poate face fără să fie nevoie de o ştergere prealabilă d. O categorie cat mai largă de sarcini b. Similar unui calculator personal b. Când scade frecvenţa scade şi puterea consumată c. c. La un microcontroler oarecare. Un dezavantaj d. Capacitatea sa totală exprimată in biţi este: : a. Doar in cazuri excepționale d. 2 Kbiti d. este un sistem de calcul. 32 Kbiti b. Faptul ca execuţia codului nu se face in timp real c. Faptul că execuţia codului se face mai lent c. Facilitatea denumită generic ”bootloader” disponibilă si pentru anumite familii/variante de microcontrolere AVR presupune obligatoriu existenţa unor instrucţiuni: a. Faptul că nu se mai poate utiliza si un emulator in-circuit b. 32 K octeţi b. Care permit scrierea in memoria de program de tip FLASH d. 16 Kbiti c.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS a. Faptul ca nu se poate examina conţinutul locaţiilor de memorie b. realizat in tehnologie CMOS. Scade la o valoare nesemnificativă c. in mod tipic programat ca să realizeze: a. Ce înseamnă că un microcontroler are o memorie internă de program de tip FLASH-ISP: a. dar nesemnificativ 51. Un sistem incorporat este. programabil de către utilizator: a. realizat in tehnologie CMOS. Memoria de program a unui microcontroler este descrisă ca având dimensiunea de 2048 de cuvinte de 16 de biţi. Faptul că aplicaţia nu poate utiliza unele din resursele microcontrolerului 58. Că programarea ei se poate realiza şi fără a scoate microcontrolerul din circuit b. Sunt mărimi practic independente 50. Un avantaj numai daca memoria externă este de program c. de regulă. Care permit scrierea in memoria de date de tip EEPROM c. 2 K octeţi d. d. Că programarea ei se poate face doar de un număr mic de ori (x10) b. Practic orice sarcină d. Că programarea ei se poate face numai după o ştergere prealabilă c. 52. O anumită sarcină sau categorie îngustă de sarcini c. Că programarea ei se poate face doar de un număr foarte mic de ori (x10) c. Creşte. ar exista posibilitatea de oprire a tuturor semnalelor de ceas. frecvenţa semnalului de ceas şi puterea consumată (disipată) sunt corelate astfel: a. Rămâne neschimbat d. Ce înseamnă că un microcontroler are o memorie internă de program de tip OTP: a.

Vcc=3. dimensiunea cat mai mare a memoriei de program 73. Curenţi de intrare nesemnificativi pentru cele două stări logice ale intrării („0” si „1”) d. VIL=0.5V si VIH=2.5V d.65V d. Aplicaţii care implică numai calcul in virgulă mobilă d. Tensiunea de alimentare nominală a unui microcontroler este descrisă ca fiind Vcc = 5V +/. atunci curentul de ieşire asociat va fi: a. VIL=-3V si VIH=4V b. 5.40V b. Puterea de calcul a unității centrale este insuficientă c. Curenţi de intrare mici pentru „1” si relativ mari pentru „0” b. VIL=1. la ora actuală orice microcontroler este realizat in tehnologia numita generic: a.5V b. Aplicaţii care implică calcul trigonometric Justificare. Există un suport software pentru acestea b. Durata mult diferită a ciclurilor de citire 67. Curenţi de intrare relativi mari pentru cele două stări logice ale intrării („0” si „1”) 62. tensiunea foarte mică de alimentare b. Magnetizarea 61. Una din diferenţele intre memoria de tip FLASH si cea de tip EEPROM existente si la familia AVR ţine de: a. Dacă un pin al unui microcontroler este configurat ca ieşire. Există multă memorie disponibilă d. Negativ când ieşirea este in „0” si pozitiv când ieşirea este in „1” 5 .2V si VIH=3. Ecranarea d. Electrizarea c. Există un suport hardware pentru acestea c. Domeniul de reprezentare al mărimilor este bipolar (cu semn) 70. In serie cu un rezistor adecvat c. viteza foarte mare de calcul c.3V Justificare. Aplicaţii care implică calcul polinomial b. BICMOS c. Pentru un microcontroler oarecare existenta unei stive (stack) TCP/IP reprezintă: a. Numărul diferit de cicluri de scriere posibile d. Care din următoarele tensiuni se încadrează in plaja dată: a. Practic. Modalitatea de a realiza o conectivitate Bluetooth 69. Modalitatea de a realiza o conectivitate Ethernet d. Care din următoarele categorii de aplicaţii ar fi cea mai adecvată pentru un microcontroler de 8 biţi: a. Care din următoarele criterii de selecţie ale unei variante de microcontroler dintr-o anumită familie (in ideea ca există aceste variante) ar trebui să fie prioritar pentru o aplicaţie din industria automobilului: a. Pozitiv când ieşirea este in „0” si negativ când ieşirea este in „1” b.28V Justificare. CMOS d.5%. PMOS 72. Cât mai departe b. Ca pentru orice circuit numeric complex. alimentat la Vcc=5V: a. Există biblioteci software pentru acestea 63. Vcc=5V c. Decorticarea b. VIL= -2V si VIH=+2V 64. Domeniul de reprezentare al mărimilor este foarte mare d.85V c. Modalitatea de a realiza o conectivitate USB c. Având la dispoziţie un microcontroler dintr-o familie de microcontrolere. Modalitatea de a realiza o conectivitate Firewire b.8V d. Cât mai aproape d. imunitatea la perturbaţii d. 68. 4.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS 60. Vcc=1. 66. Pozitiv pentru ambele stări ale ieşirii c. Numărul diferit de cicluri de citire posibile c. Curenţi de intrare mici pentru „0” si relativ mari pentru „1” c. care din următoarele variante de alimentare ar fi indicată pentru o aplicaţie din industria automobilului (automotive): a. In serie cu un inductor adecvat 65. 5. alimentat la Vcc. descrise ca fiind compatibile TTL. NMOS b. Care din următoarele reprezintă o caracteristică electrică a unui pin de microcontroler (CMOS) utilizat ca intrare: a. 71. pentru un microcontroler oarecare. Care din următoarele tehnici generice poate fi utilizată pentru reducerea nivelului de zgomot electromagnetic in care trebuie să funcționeze un sistem cu microcontroler: a. Aplicaţii care implică numai calcul in virgulă fixă c. Care din următoarele perechi de tensiuni ar reprezenta nivele logice de intrare valide (pentru „0” si „1”). Numărul mai mare de erori pentru memoria EEPROM b. Utilizarea calculelor in virgulă mobilă pentru un microprocesor sau microcontroler este avantajoasă in primul rând atunci când: a. un capacitor pentru decuplarea alimentării se conectează faţă de bornele de alimentare ale unui microcontroler: a. Mărimile trebuie sa aibă si o reprezentare fracţionară b. Vcc=2. 4.5V c. Reprezentarea in virgulă mobilă a unor mărimi ar fi necesară atunci când: a.

Acumulator c.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS d. MIPS b. Folosind o sursă de tensiune alternativă de 5V (valoare efectivă) putem alimenta un microcontroler: a. Un eveniment sincron b. Diferența esențială intre o arhitectură de calcul Harvard si una Von Neumann ar fi: a. Numărul de registre de uz general d. in raport cu evoluţia programului principal. Care din următoarele tehnici nu reprezintă o modalitate de a accesa dispozitivele de intrare sau ieşire pentru un sistem de calcul: a. Turing 79. Von Neumann d. Numărul de cicluri maşină in care se execută o instrucţiune b. Rutina de tratare cu numărul de instrucţiuni necesare 75. Calcul in virgulă mobilă c. Întrerupere 88. Separarea memoriei de program de cea de date c. Moore b. utilizarea întreruperilor pentru intrări /ieşiri are doar dezavantajul că necesită la fiecare prelucrare a întreruperii: a. Faza lor Sensul depinde doar de natura sarcinii conectate la ieşire 74. Poate fi păstrată întotdeauna valoarea lor implicită c. Nici una din cele de mai sus 77. Acces direct la memorie b. Microcontrolerul practic va funcţiona intermitent b. Harvard c. pentru un sistem de calcul. Memorie b. La modul general. pentru un microcontroler oarecare sau sistem de calcul. Nu putem alimenta decât printr-un capacitor b. Segmentarea memoriei de program si a celei de date d. Prioritatea lor d. Microcontrolerul practic va consuma mai puţin d. Alternare c. Stivă 78. Calcul in virgulă fixă 85. Registru d. Diversele variante existente in familia AVR diferă intre ele si prin: a. Sursa vectorială cu prelucrarea ei d. Trebuie strict corelată cu natura si caracteristicile aplicaţiei d. Nu putem alimenta decât printr-un inductor c. Apel de procedură d. O sursă de cc V+=5V este conectată la bornele de alimentare ale microcontrolerului cu borna + la borna de masă a microcontrolerului si cu borna – la borna Vcc microcontrolerului. Un eveniment asincron c. Dimensiunea memoriei de program FLASH 80. Semnul lor b. Se realizează automat la punerea sub tensiune a microcontrolerului 6 . Comutarea sursei de alimentare d. In cazul unui sistem de calcul oarecare. Microcontrolerul practic va funcţiona mai lent c. Arhitectura de calcul a familiei de microcontrolere AVR este descrisă si ca fiind una orientată pe: a. o întrerupere este in general: a. Care din următoarele acronime poate fi asociat in primul rând arhitecturii de calcul a familiei AVR: a. Pentru un sistem de calcul oarecare. Atunci: a. O mai bună utilizare a memoriei de date sau a registrelor b. Comutarea contextului c. Comutarea memoriei b. RISC 76. FIPS c. 81. Un eveniment utilizator d. Nu putem alimenta decât printr-un rezistor d. Faza cu modulul întreruperii b. La modul general. La modul general. Mărimea lor c. utilizarea sistemului de întreruperi permite si: a. Interogare d. Este opţională b. cu mai multe surse de întreruperi contează si: a. Sursa întreruperii cu rutina de tratare a ei c. Microcontrolerul practic se va distruge 82. Concatenarea memoriei de program cu cea de date b. O mai bună utilizare a timpului de calcul al CPU c. Prin intermediul vectorilor de întrerupere se asociază: a. O mai bună utilizare a memoriei de program d. Un eveniment intern 84. Arhitectura de calcul a familiei AVR este descrisă si ca fiind de tip: a. tratarea unei întreruperi este similară unui: a. Instrucţiuni de salt b. Nu putem alimenta 83. O mai bună interfaţă cu utilizatorul 86. Comutarea registrelor 87. Avem un microcontroler oarecare cu tensiunea de alimentare Vcc=5V. Dimensiunea memoriei de date SRAM utilizată de registrele de uz general c. pentru un sistem de calcul. CISC d. La un microcontroler din familia AVR programarea biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor): a.

Dimensiunea memoriei interne FLASH b. Neprecizat 92. kilo octeţi 101. In jos c. un vector de întrerupere este: a. a tensiunii de alimentare. O memorie volatilă 91. Vizualizarea semnalului de ceas c. SPI c. USART 95. Pentru un microcontroler din familia AVR. Sistemul de generare a resetului b. 0x00 c. La un microcontroler din familia AVR numărul de biţi ai indicatorului de stivă SP este legat de: a. Întotdeauna o interfaţă JTAG 98. 16 biţi d. Faptul că numărătorul program(PC) are doar 16 biţi 89. Identic cu cel dinaintea iniţializării b. O adresă fixă de tratare a unei întreruperi b. Dimensiunea memoriei interne de program FLASH 102. Dimensiunea memoriei interne de date EEPROM d. Întotdeauna o tensiune de alimentare Vcc=5V c. O memorie externă de program c. după câteva secunde. a pinului /RESET. In mod constant b.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS 97. 18 biţi c. octeţi c. In sus d. debugWire 99. Memoria EEPROM 90. JTAG b. In contextul familiei AVR. Neprecizat 93. Care din următoarele interfețe generice disponibile pentru diverse variante de AVR nu poate fi utilizată pentru programarea memoriilor interne de tip NVM ale unui microcontroler AVR: a. „numără”de fapt: a. Un microcontroler din familia AVR este iniţializat prin deconectarea si reconectarea. Identic cu cel dinaintea iniţializării b. O memorie de date d. cuvinte d. cu memorie internă de date. cuvântul de stare program (PSW) al unităţii centrale este un registru dedicat care conţine si: a. Setul de instrucţiuni c. Dimensiunea memoriei interne de date SRAM b. Numărătorul de program PC al unui microcontroler din familia AVR. Memoria de tip EEPROM existentă la majoritatea microcontrolerelor din familia AVR este: a. in mod tipic. 0xFF d. prin intermediul căruia din următoarele evenimente sau periferice nu se poate genera o iniţializare hardware (reset): a. După această manevră conţinutul tuturor locaţiilor (octeţilor) din memoria SRAM de date va fi: a. Adresa la care se găseşte adresa de început a rutinei de tratare a întreruperilor 96. Dimensiunea memoriei interne SRAM d. Indicatorii de defect 94. Întotdeauna 16 registre de uz general si 16 registre dedicate b. Watchdog (ceasul de garda) c. Reprogramarea setului de instrucţiuni 7 . Principial majoritatea membrilor familiei de microcontrolere AVR implementează o stivă care „creşte” in memoria SRAM internă: a. Dimensiunea memoriei EEPROM c. După această manevră conţinutul tuturor locaţiilor (octeţilor) din memoria SRAM de date va fi: a. numărul maxim de obiecte care pot fi memorate (salvate) în stivă este limitat de: a. Programarea memoriei program si depanare d. TWI d. fi utilizată pentru: a. Dimensiunea memoriei externe de date SRAM c. Modificarea tensiunii de alimentare nominale b. In mod aleatoriu 103. Sistemul de generare a ceasului d. Orice microcontroler din familia AVR are: a. 14 biţi b. Un microcontroler din familia AVR este iniţializat prin activarea (=’0’). In cazul unui microcontroler AVR care posedă o interfaţă de tip JTAG ea poate. si nu numai. Întotdeauna memorie de program de tip FLASH d. Indicatorii de condiţie c. La un microcontroler din familia AVR programarea biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor) nu are nici o legătură cu: a. Indicatorii de întrerupere b. Punerea sub tensiune b. Pentru un microcontroler din familia AVR. Brownout d. La un microcontroler din familia AVR. 0x00 c. dubleţi b. O adresă programabilă de tratare a unei întreruperi c. Pentru familia AVR dimensiunea cuvântului de memorie program este întotdeauna de: a. timp de câteva secunde. O memorie de program b. Indicatorii de apel d. 0xFF d. 32 biţi 100. O adresă oarecare din rutina de tratare a întreruperilor d.

Variabilă de tip pointer 108. Indicatorul de stivă b. trebuie in mod obligatoriu să folosesc şi o altă: a. Variabilă de tip uniune (union) d. b. Periculoasă dacă nu se iau precauţii speciale 114. poate avea memorie externă de date Poate avea memorie externă de program Funcţie de variantă. Unui număr de 16 surse de întrerupere Semnul întreruperii Prioritatea întreruperii Mărimea întreruperii Viteza întreruperii 112. Posibilă c. doar in cazul întreruperilor externe d. Stivă d. Imposibilă d. Salvarea automată in stivă doar adresei de întoarcere c. b. c. Configurează sistemul de numărare-temporizare in mod numărător sau temporizator b. Pentru familia AVR un apel de subrutină (procedură) presupune si: a. Pentru un microcontroler din familia AVR. SRAM intern d. Timpul necesar pentru stabilizarea oscilatorului de ceas d. SRAM extern b. d. Variabilă de tip şir de biţi b. Timpul necesar iniţializării memoriei interne de date 111. d. creşte si SP b. Pentru un microcontroler din familia AVR (si nu numai). Stivei d. Variabilă de tip structură c. din memoria de tip FLASH. creşte si SP c. Pentru un microcontroler din familia AVR poziţia (indexul) unui vector de întrerupere in tabela de vectori de întrerupere are legătură cu: 8 . a. Da. Salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si a indicatorului de stivă (SP) d. Pentru un microcontroler din familia AVR utilizarea memoriei de program pentru memorarea unor date constante este: a. Strict interzisă b. La un microcontroler din familia AVR programarea biţilor de configurare de tip FLASH (a fuzibilelor): a. Permite configurarea portului serial in modul sincron sau asincron d.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS a. c. Atunci el sigur: a. Nu există nici o relaţie directă intre PC si SP d. Modifică rezoluţia sistemului de conversie analog numerică c. Când descreşte SP . Salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si acumulatorului sau registrelor de uz general 115. Memoriei de date b. intre numărătorul de program PC si indicatorul de stivă SP există relația: a. Microcontrolerele din familia AVR sunt caracterizate si de existenţa: a. Pentru un microcontroler din familia AVR. Numărătorul program c. Nu poate avea memorie externă de date b. Pentru un microcontroler din familia AVR durata cat trebuie să fie activ semnalul de Reset (iniţializare hardware) este legată in primul rând de: a. doar in cazul întreruperilor software 106. creşte si SP 117. numărul de biți efectiv implementați ai numărătorului de program PC este legat de dimensiunea maximă a : a. Unui număr constant de surse de întrerupere c. care din următoarele tipuri de memorie ar fi adecvat pentru memorarea unor date constante utilizate de o aplicaţie oarecare: a. 104. Avem un microcontroler din familia AVR. Cuvântul de stare program 105. Când creşte PC. Pentru un microcontroler din familia AVR întoarcerea dintr-o procedură apelată sau dintr-una de tratare a unei întreruperi presupune. Memoriei externe 116. Da. Salvarea automată in stivă a adresei de întoarcere si a indicatorilor de condiţie b. Nu poate avea memorie de program tip FLASH Justificare 110. încapsulat intr-o capsula cu 20 de pini. Timpul necesar pentru iniţializarea registrelor de uz general sau a acumulatorului b. o rutină de tratare a unei întreruperi poate fi eventual întreruptă la rândul ei? a. Pentru un microcontroler din familia AVR. Poate avea memorie externă de date c. EEPROM 113. Poate avea memorie externă de program d. Pentru un microcontroler din familia AVR. Unui număr diferit de surse de întrerupere d. Când descreşte PC. Da. Memoriei de program c. Un microcontroler din familia AVR: Funcţie de variantă. dacă aş vrea să citesc o variabilă. Registre c. printr-o programare adecvată a sistemului de întreruperi b. utilizând limbajul C. Configurează sistemul de generare a iniţializării hardware (a reset-ului) 107. Timpul necesar pentru iniţializarea stivei c. cuvânt sau octet. poate avea memorie externă de program dar numai de tip FLASH Poate avea memorie externă de date dar numai de tip SRAM 109. Nu c. Aceluiaşi număr de surse de întrerupere b. restaurarea adresei de întoarcere din: a.

pentru ca un pin dintr-un port să poată fi utilizat ca ieşire trebuie ca: a. Numărător binar b. 0x0FFFEH b. Pentru un microcontroler din familia AVR. 12. Mai mică de 64 de kilo octeţi b. La adresele mijlocii d. 125 nsec c. fără rezistenţa de sarcină (pull-up) conectată intern la Vcc. fără rezistenţa de sarcină (pull-up) conectată intern la Vcc. Dacă prin intermediul unui pin de microcontroler configurat ca ieşire ar trebui să comandăm (stins-aprins) un bec cu incandescenţă de mică putere. In registrul PIN aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare d. pentru ca un pin dintr-un port să poată fi utilizat ca intrare trebuie ca: a. Întotdeauna egală cu 512 octeţi 127. „1”(H) b. In registrele PIN si PORT aferente portului trebuie scrise valorile corespunzătoare 119. 125. „0”(L) d. tabela cu vectorii de întrerupere se află in memoria de program intr-o zonă situată tipic: a. dacă un pin dintr-un port a fost configurat ca intrare. Oscilator cu cuarţ intern 9 . In registrul DDR aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare 120. dacă numărul de intrări sau ieşiri numerice este insuficient. Conectată 122. Mai mică oricum decât cea a memoriei FLASH c. La adresele impare 130. Registrele sistemului de temporizare-numărare 121. dacă un pin dintr-un port a fost configurat ca intrare. In registrul PIN aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare b. Generatorul de ceas al unui microcontroler din familia AVR are frecvenţa de 8MHz. întreruperile externe. In registrul PORT aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare c. Actualmente. De caracterul unidirecţional al curentului pe la bornele becului c. 131. Egală cea a memoriei FLASH d. De faptul ca randamentul becului este mai bun in curent alternativ Justificare. 0x0000H c. 125 µsec d. Indicatorul de stivă (SP) b. La un microcontroler din familia AVR. el poate fi descris ca fiind intr-o stare: a. atunci când există. In registrul DDR aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare c. La un microcontroler oarecare. La adresele inferioare c. Doar pe nivel c. Perioada semnalului de ceas va fi: a. La un microcontroler din familia AVR. Registru de deplasare c. Stabilă b. Oscilator RC intern b. Oscilator RC extern c. Decodificator d. De 16 de kilo cuvinte c. Pe oscilaţie b. Mai mare de 64 de kilo cuvinte d. 1250 nsec b. Flotantă c. Înaltă impedanță c.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS d. Numărător zecimal 124. 0x0FFFFH d. Doar pe front 129. Pentru un microcontroler din familia AVR in urma unui reset (iniţializare hardware) prima instrucţiune este executată din memoria de program de la adresa: a. Mai mare oricum decât cea a memoriei FLASH b. De evoluţia in timp a curentului la bornele becului d. Pentru un microcontroler din familia AVR in urma unui reset (iniţializare hardware) nu fac obiectul iniţializării: a. De cantitatea de căldură dezvoltată de bec b. Pentru un microcontroler oarecare din familia AVR dimensiunea maximă a spaţiului de adresare al memoriei interne SRAM este: a. Pe nivel sau pe front d. pot fi programate să fie active: a. el poate fi descris ca fiind in starea de: a. La un microcontroler din familia AVR. Din registrele PIN si PORT aferente portului trebuie citite valorile corespunzătoare d. La adresele superioare b. Registrele portului serial d. de ce ar trebui sa ţinem cont: a. 0x0002H 128. In registrul PORT aferent portului trebuie scrisă valoarea corespunzătoare b. pentru familia de microcontrolere AVR dimensiunea maximă a spaţiului de adresare al memoriei de program este de: a. Pentru un microcontroler din familia AVR care din următoarele tipuri de generator de ceas nu poate fi utilizat: a. 118. Pentru un microcontroler din familia AVR. Joasă impedanță 123. pentru mărirea lui s-ar putea utiliza si un circuit numeric de natura unui: a. Memoria de date c. Sincronizată d. De 64 de kilo octeţi Oscilator cu cuarţ extern 126. La un microcontroler din familia AVR.5 msec Justificare.

Pe un pin (definit ca intrare) dintr-un port al unui microcontroler AVR este adus semnalul de ieşire. ar trebui să mai ţinem cont in proiectarea sistemului si: a. Cu ce sunt preîncărcate registrele de numărare b. Existenţa unui sistem de temporizare-numărare c.25V Justificare. La un microcontroler oarecare. Culoarea LED-ului d. Durata de viaţă b. Consumul propriu 134. al unui optocuplor comun. 137. Dacă dorim să comandăm luminozitatea unui LED folosind o tehnică de modulare in durată. Un temporizator sau numărător binar de 8 biţi. 0. un eveniment de tip „depășire” are loc atunci când el trece (valori hex): a. Dacă prin intermediul unui pin de microcontroler configurat ca ieşire numerică. 5V b. De viteza de variaţie a capacităţii releului d. Reducerea puterii consumate b. cca. 2. cca. 3.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS sunt înseriate si se conectează la acest pin si respectiv la masă: Px ----R1----R2----Masă Care este valoarea tensiunii pe nodul comun al celor 2 rezistoare: a. Unde provine semnalul de ceas pentru registrele de numărare d. 255 c. 140. 132. Direct proporţional cu curentul mediu prin LED d. Se pot folosi tensiuni de intrare alternative 143. cca. eventual cu ajutorul unui TBJ sau MOSFET. La un microcontroler oarecare. Modul în care sunt conectate registrele de numărare L si H 136. 138. Din FF in 00 c. Care ar fi o diferenţă semnificativă intre tehnologiile generice de afişare a informaţiei LED si LCD: a. 128 Justificare. numărul maxim de stări distincte este: a. 5V b. Dependent logaritmic de curentul mediu prin LED 141. Pentru un temporizator sau numărător existent ca periferic pentru un microcontroler.3V: a. cu ajutorul unui pin al unui microcontroler. 256 d. De viteza de variaţie a curentului prin releu 139. De viteza de variaţie a rezistenţei releului b. O împărţire b. De viteza de calcul a microcontrolerului c. Din 00 in 01 d. De histerezisul mare al intrării 142. Din FF in FE Justificare. De curentul de intrare al pinului din port c. Pentru un temporizator sau numărător binar de 8 biţi.5V d. 1. Invers proporţional cu curentul mediu prin LED b. configurat ca ieşire. . Sursa de ceas pentru microcontroler b. O depăşire c. foarte lent (cu fototranzistor). Raportul preţ-performanţă d. pentru sistemul de temporizare-numărare. cca. configurat ca ieşire. De faptul că tensiunea de prag a intrării este mai mare de 1. alimentat la Vcc=5V este configurat ca ieşire si este programat in „1”. O închidere d. Vx------R------Px Care va fi tensiunea pe pinul Px dacă Vx= . . Rejecţia tensiunilor parazite(zgomotului) de mod diferenţial d. bobina unui releu electromagnetic de mică putere. De faptul că intrarea nu este de tip trigger Schmitt b. in proiectare trebuie să ţinem cont si de: a.75V c. Un pin Px al unui microcontroler AVR. Un pin Px al unui microcontroler (alimentat la Vcc=5V) este configurat ca intrare si. numără „in sus”. Dimensiunea utilă a registrelor de numărare (8 sau 16 biţi) c. diferenţa între modurile de lucru temporizator (timer) şi respectiv numărător este legată de: a. cca. care din următoarele ar reprezenta un eveniment semnificativ declanşat de acesta: a. Două rezistoare R1 si R2 de 50 KOhmi 10 . O deschidere 135. Independent de curentul mediu prin LED c. faptul că intrările numerice sunt izolate galvanic prin optocuploare ajută si la: a. Dacă dorim să comandăm un LED (aprins-stins) cu ajutorul unui pin al unui microcontroler.3V Justificare. prin un rezistor R =1kOhm. cca. compatibil TTL.8V d.7V d. 133.7V c. de ce ar trebui să ţinem cont? a.0. Fiabilitatea c. cca. ne bazăm pe faptul că factorul de umplere al formei de undă de comandă va fi aproximativ: a. 512 b. Din 00 in FF b. ar trebui să comandăm. Setul de instrucţiuni al microcontrolerului Justificare. Rejecţia tensiunilor parazite(zgomotului) de mod comun c. este conectat la o sursă de cc Vx ca in figură (cu masa comună cu sursa de alimentare a microcontrolerului). cca.

Multiplicator analogic b. Executabilitatea b. cca. Dacă pentru un microcontroler tehnica de conversie analog numerică utilizată este de tipul cu aproximaţii succesive. unul de 8 biţi N8 si celalalt de 16 biţi N16. Duratele T8 si T16. 780 Hz c. obţinerea a mai multor intrări analogice este realizată tipic cu ajutorul unui: a. T16=T8 c. Care va fi frecvenţa minimă de apariţie a unei depăşiri a acestuia: a. 1024 µsec c. Mentenabilitatea 154. Portabilitatea d. 7. Blocare si memorare d. poate avea. Interfaţa cu un termocuplu c. Eșantionare si multiplicare b. modularea fază-frecvenţă 155. Că au amândouă o intrare inversoare d. intrări analogice: a. T16 > T8 b. Care din următoarele funcţii de interfață cu un traductor nu ar putea fi. Pentru un microcontroler din familia AVR care are si un sistem de conversie analog numerică. Asimetrice si/sau complementare b. modulaţie de fază 156. Multiplexor analogic c. Cuantificarea b. Un microcontroler din familia AVR are temporizatorul Timer 0 (de 8 biţi) programat astfel încât să aibă perioada semnalului de ceas (de intrare) de 5 µsec. modulaţie in frecvenţă d. 512 µsec d. Care din următoarele tehnici generice poate fi asociată acronimului PWM: a. Că au amândouă o intrare analogică c. d. Eșantionarea c. Multiplicare si memorare 146. T16 < T8 d. 256 µsec b. Interfaţa cu o fotorezistență b. Simetrice si/sau integratoare 150. Eșantionare si memorare c. Pentru un microcontroler din familia AVR temporizatorul Timer 0 (de 8 biţi) este programat astfel încât să aibă frecvenţa de ceas (de intrare) de 1MHz. utilizarea unui periferic de tip temporizator „ceas de gardă”(watchdog) este o modalitate de a-i creşte: a. Pentru un microcontroler din familia AVR care are si un sistem de conversie analog numerică. Dacă ar fi să „comparăm” un circuit comparator analogic si unul numeric (de 1 bit).8 Hz d. 256 msec Justificare. realizată foarte simplu cu ajutorul unui microcontroler care are si un sistem de conversie analog numerica: a. Asimetrice si/sau diferenţiale d. Paralelă b. Care din următoarele operații are in primul rând legătură cu dimensiunea timp a unui semnal de intrare analogic. cele două circuite au comun faptul: a. Interfaţa cu un celulă fotovoltaică (fotoelectrica) d. 145. 152. ale ciclurilor complete de numărare vor fi: a. pentru un microcontroler cu sistem de conversie analog-numerică: a. Frecvența e variabilă si factorul de umplere constant b. Că au amândouă intrări numerice 148. cca. Maximizator analogic 147. modularea in amplitudine c. modulaţie in amplitudine b. modulaţie a factorului de umplere c. Frecvența e constantă si factorul de umplere variabil 157. Interfaţa cu un termistor NTC Justificare. Pentru o aplicație cu microcontroler. de regulă. care au acelaşi semnal de ceas. tehnica utilizată pentru conversia analog numerică este: a. cca. Fiabilitatea c. Care din următoarele tehnici generice ar fi mai adecvate pentru comanda turaţiei unui motor de curent continuu de mică putere (micromotor) cu ajutorul unui microcontroler: a. Divizarea 149. Că au amândouă o ieşire numerică b.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS c. cca. 780 kHz b. 153. T8 = T16 / 2 Justificare. Tehnica de modulație numerică denumită generic PWM. ea este asociată obligatoriu si cu utilizarea unui circuit de: a. Frecvența e variabilă si factorul de umplere e variabil Frecvența e constantă si factorul de umplere e constant 151. Minimizator analogic d. modularea in durată b. presupune pentru un tren de impulsuri că: a. Multiplicarea d. la modul general. Aproximaţii succesive 11 . modularea in frecvenţă d. existent la un microcontroler. 144. Care va fi durata maximă a unui ciclu complet (a unei perioade) de numărare: a. Un sistem de conversie analog numerică. Avem două temporizatoare sau numărătoare binare. 200 kHz Justificare. Simetrice si/sau diferenţiatoare c.

cu sistem de conversie analog numerică.--R2----Masă Valoarea aproximativă a tensiunii pe pinul Px este: a. cca. cca. Un pin ADCx al unui microcontroler AVR. care are si un sistem de conversie analog numerică. cu scopul realizării unei: a. Cât mai mare b. Capacitor b. Filtrări directe b. cca. 1. Nivelele logice sunt compatibile TTL c. RxD-intrare) a unui microcontroler AVR. iar valoarea rezultată in urma unei conversii unipolare cu rezoluţia de 10 biţi (cu valoarea aliniată la dreapta) este 0x64. d. Interfaţa serială a unui microcontroler AVR permite aproape întotdeauna implementarea unui protocol de comunicaţie serială de tip: a. Nivelele logice sunt compatibile CMOS d. 0. utilizează o sursă de referinţă VREF=3V. Pentru un microcontroler din familia AVR. 1024 de valori diferite Justificare. cca. 64 de valori diferite d. 0. 166. Nici una din cele de mai sus 164.5V. 159. 10 biţi de date d. utilizând o sursă de referinţă VREF=Vcc.29V d. Tranzistor Justificare. Pentru ca să măsurăm un curent continuu cu ajutorul unei intrări analogice a unui microcontroler AVR (având un sistem de conversie analog numerică) avem nevoie de cel puţin un: a. rezultatul unei conversii analog-numerice. 0x200 c. Un microcontroler din familia AVR. cca. 0. cu sistem de conversie analog numerică.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS c. utilizează o sursă de referinţă VREF=3V. Filtrări opreşte-bandă d. cca 0x20 b. Nivelele logice sunt compatibile RS-485 162. 0x3F0 d. 1. 0xF0 d.6V c. Dublă pantă Tensiune frecvenţă 158. Care este echivalentul său în zecimal ? a. Rata baud programabilă b. cca. Două rezistoare R1=10 KOhmi si R2 = 10 KOhmi sunt înseriate si se conectează cu nodul comun la acest pin si respectiv la Vcc si masă: ADCx Vcc ----R1---|.2V Justificare. cu valoarea aliniată la dreapta) in urma unei conversii unipolare cu rezoluţia de 10 biţi? a.029V Justificare. cu valoarea aliniată la dreapta) in urma unei conversii unipolare a acestei intrări. care din următoarele caracteristici nu sunt întâlnite la portul serial standard (USART) in modul de lucru asincron: a. cca. Care din următoarele descrieri este adecvată pentru interfaţa electrică a portului serial-U(S)ART (TxDieşire. 2. cca. 161. este de dorit să aibă impedanţa sau rezistenţa internă: a. 7 biţi de date c.9V c. alimentat de exemplu la Vcc=5V: a. 0. 256 de valori diferite b. cca 0x0FF b. Cât mai mică d. alimentat la Vcc=5V este configurat ca intrare analogică. -52 Justificare. Un microcontroler din familia AVR. Nivelele logice sunt compatibile RS-232 b. alimentat la Vcc=5V este configurat ca intrare. pe un pin de ieșire al unui microcontroler. cca. 29V b. 168. cca. caracterizat ca având rezoluţia de 6 biţi. Am putea utiliza un circuit integrator RC (cu un singur rezistor si un singur capacitor). 0xFFF Justificare. cu rezoluţia de 8 biţi (din care utilizăm doar cei mai semnificativi 8 biți)? a. 89 b. Filtrări trece-bandă c. știm că este reprezentat în cod binar complement faţă de 2. O sursă de tensiune echivalentă conectată pe una din intrările analogice ale unui microcontroler AVR. 128 de valori diferite c. 0x50 Justificare. Cvasi-sincron 12 . Cât a fost valoarea tensiunii de intrare corespunzătoare: a. Egală cu rezistenţa sau impedanţa de intrare c. atunci mărimea lui de ieşire va avea: a. Două rezistoare R1=84 KOhmi si R2 = 16 KOhmi sunt înseriate si se conectează cu nodul comun la acest pin si respectiv la Vcc si masă: Px Vcc ----R1---|. Inductor c.--R2----Masă 169. Care va fi valoarea rezultată (in hex. Despre numărul binar 11001100. Valoarea tensiunii de intrare corespunzătoare este 1. Bit de paritate pară sau impară 163. -86 c. cca.4V b. pe 8 biţi. cca. Rezistor d. 165. 0x80 c. Care va fi valoarea rezultată (in hex.8V d. cca. Filtrări trece-jos 167. -114 d. Un pin Px al unui microcontroler AVR. cca. 160. Dacă un microcontroler oarecare are si un sistem de conversie analog numerică.

171. cca. Pentru un microcontroler din familia AVR. 8 biţi de date. Unidirecţională 180. Simetrică b. Posibilitatea unuia din microcontrolere doar de a emite b. Standardul de comunicaţie serială RS-485 este descris ca fiind unul adecvat si pentru o comunicaţie: a. Existenta unor indicatori de eroare d. Specificaţia electrică pentru standardul de comunicaţie serială RS-485 indică că se utilizează o modalitate de semnalizare: a. Cca 5. Lipsa unui generator propriu pentru rata baud c. 3 c. 5 b. c. Pentru o comunicaţie serială asincronă (si nu numai) termenul de „rată baud” descrie explicit un număr de: a. Cca 52nsec d. integritatea si corectitudinea informaţiei vehiculate poate fi asigurată si cu ajutorul unui: a. Imunităţii la perturbaţiile de mod complex 174. Intre două microcontrolere este realizată o comunicaţie serială asincronă. Imunităţii la perturbaţiile de mod diferenţial b. Multi punct d. Kilo biți pe secundă b. In cazul unei comunicaţii seriale asincrone timpul (durata) de bit este. 1040 µsec d. Care este durata unui bit (timpul aferent serializării/deserializării unui bit): a. utilizat într-un mod asincron: a. Octeţi pe secundă 181. fără bit de paritate. 183. 1 bit de stop. Imposibilitatea controlului prin bit de paritate c. 182. Cât timp durează emisia/recepţia unui octet vehiculat prin această legătură/conexiune: a. Posibilitatea de a emite si a recepţiona in acelaşi timp 176. Registru de numărare b. Registru de stare c. Nu depinde de rata baud d. 13 . Bidirecţională b. Cca 0. 4 c. In contextul familiei AVR. Posibilitatea modificării ratei baud 177. Utilizarea unei modalităţi de semnalizare diferenţiale in cazul comunicaţiei seriale are ca efect si mărirea: a. destinat comunicaţiei seriale. Diferenţială d. 10. 2 d. cu următorii parametri esenţiali: viteza de comunicaţie = 9600 biţi pe secundă (sau colocvial 9600 Baud). O comunicaţie serială asincronă utilizează o rată baud de 19200 Bauds. Posibilitatea utilizării a 3 biţi de stop b. Câte fire ar fi necesare pentru conectarea unui microcontroler la o magistrală serială I2C (TWI la AVR): a. Depinde pătratic de rata baud 173. 3 d. care din următoarele caracteristici nu pot fi întâlnite la portul serial standard: a. Diferenţa intre o comunicaţie serială half-duplex si una full-duplex intre două microcontrolere este dată de: a. este realizat in jurul unui circuit numeric secvenţial sincron de natura unui: a. Invers proporţional c. Bit de stop b. in cazul utilizării portului (UART) si protocolului de comunicaţie serială asincronă. Kilo octeţi pe secundă c. Asimetrică c. Utilizarea unui bit de paritate pară sau impară 178. Bit de date 179. Imunităţii la perturbaţiile de mod simplu d. Pentru un microcontroler din familia AVR. 104 nsec c. care din următoarele facilităţi nu este disponibilă pentru portul serial standard. d. Direct proporţional b. Posibilitatea programării numărului de biţi de stop b. Registru indexat 175. Bit de paritate d. perifericul de tip UART al unui microcontroler din familia AVR. Imunităţii la perturbaţiile de mod comun c.4 msec Justificare. Principial. Câte fire ar fi necesare pentru o implementare minimală a unei comunicaţii seriale asincrone bidirecţionale intre două microcontrolere diferite: a.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS b. Cca 52 µsec b. cca. 6 Justificare. Bit de start c. prin raportare la rata baud (viteza de comunicație): a. Biţi pe secundă d. Asincron Pseudo-sincron Super asincron 170.2 msec c. Posibilitatea programării numărului de biţi de start d. 2 b. cca. cca. Punct la punct c. 4 Justificare. Registru de deplasare d. 1040 nsec b.52 msec Justificare. Posibilitatea detecţiei unei erori de suprascriere (Overrun) c. Ambiguă 172.

Încercuirea (sau marcarea sub orice formă) a mai mult de un răspuns va fi echivalentă cu anularea punctajului întrebării. Depinde de numărul de biți de date utilizat d. 2 fire d. calculul efectiv (de exemplu.Model grila – Arhitecturi de sisteme incorporate -2013/2014 Ma – I TIIS d. o schema minimală (de ex. denumirile „mark” si „space” definesc: a. 1V b. Care din următoarele tipuri de magistrale seriale. in cazul unei depanări.5 pcte = 10 (fără puncte din oficiu)! Justificare (funcţie si de natura întrebării) = O explicaţie textuală. Punctaj maxim: 20 întrebări x 0. LSb-ul c.. un divizor rezistiv. in sensul că o cerere de justificare poate apărea si la alte întrebări.tranzistor MOSFET NOR: SAU-NU NOT: inversor NAND: SI-NU NVM: memorie nevolatila OR: SAU SRAM: RAM static SPI. Timpii de bit c. Incompatibile d. 5 fire b. informația vehiculată prin intermediul unui port serial asincron (gen UART AVR) trebuie să ținem seama că primul bit de date serializat este: a. -5V d. In cadrul examenului utilizarea oricărui mijloc de calcul electronic va fi interzisă! VEŢI AVEA LA DISPOZIŢIE CEL PUŢIN O CIORNA CIORNA/CIORNELE NU SE PREDAU ODATA CU GRILA DE EXAMEN! 184. Dorim să realizăm. cu excepția sub-familiei XMEGA AND: SI CAN.familia AVR 8 biți.nu. MSb-ul b. in spaţiul dedicat pe grila de examen (vezi exemplele!). etc. Justificările trebuie să fie cat mai concise posibil. relaţii de calcul. din care să rezulte modul in care aţi manipulat exponenţii!). half-duplex.. Paralele d.octetul cel mai puţin semnificativ MSB: Most Significant Byte . 4 fire c. Deductibile c. Compatibile b. cum se leagă nişte fire. ambele cu o interfață serială asincronă. Posibilitatea unuia din microcontrolere doar de a recepţiona Observaţii importante legate de examen Grila este de tipul in singur răspuns corect. Emisia si recepţia 186. 14 .Universal Serial (Synchronous) Asynchronous Receiver Transmitter XOR: SAU-EXCLUSIV 188. Atenţie la sensul afirmativ sau negativ al unora din întrebări. CAN c. ecuaţii booleene. Magistralele seriale SPI si I2C (TWI la AVR) pot fi caracterizate ca niște magistrale: a. Sincrone c.bitul cel mai puţin semnificativ MSb: Most Significant bit. Pe grila de examen vor exista 20 de întrebări similare celor din acest document. Justificările menţionate sunt si ele cu titlu ilustrativ. -9.Controller Area Network I2C/TWI. O legendă (deşi nu ar trebui să fie necesară!): AVR.Serial Peripheral Interface TBJ: tranzistor bipolar cu joncţiuni U(S)ART. Dacă cele 2 sisteme ar trebui să comunice intre ele serial prin intermediul acestor interfețe. Depinde dacă avem sau nu bit de paritate 185. Care din următoarele nu reprezintă un nivel de tensiune RS-232 valid: a. Nivelele logice d. intre două sisteme cu microcontrolere.Inter Integrated Circuits/Two Wire Interface JTAG: Joint Test Action Group (standard) LED: Light Emitting Diode .dioda electro-luminiscentă LSb: Least Significant bit. 3 fire Justificare. O întrebare de natură afirmativă poate avea enunţul modificat in negativ (. Rata baud b. ele se pot modifica.) . In cazul in care ar trebui să vizualizăm/interpretăm. 189. Instabile Justificare. Principial am avea nevoie doar de: a. I2C b. dar la unul de tip RS-232. 5V c. Avem 2 sisteme cu microcontrolere AVR.octetul cel mai semnificativ MOSFET. Vezi si documentul cu exemple de justificări! Valorile numerice sunt date doar pentru exemplificare. Microwire 190. SPI d. Pentru standardul RS-232. o comunicaţie serială bidirecțională. Diferenţiale Justificare. ). iar la celălalt de tip RS-485. conform standardului RS-485. este cel mai utilizat în industria automobilului: a. întâlnite si la microcontrolere. Asincrone b.5V 187.bitul cel mai semnificativ LSB: Least Significant Byte. răspunsul corect devenind evident altul. ar trebui să ținem cont că ele sunt: a.