You are on page 1of 4

Bahagian A

Pilih jawapan yang betul
1. Makanan yang manakah perlu di elakan untuk mkan tengah hari?
A. ikan
B. Coklat
C. sayur-sayuran
2. Rajah di bawah menunjukkan satu kumulan makanan.

Apakah kepentingan kumpulan makanan diatas?
A. Memberi tenaga
B. Membantu tumbesaran
C. Membantu menjaga kesihatan
3. Kita harus mngelakkan daripada makan di gerai yang kurang bersih. Langkah
ini dapat membantu kita __________.
A.
membesar dengan cepat.
B. mengurangkan perbelanjaan harian.
C. menghindari daripada keracunan makanan.
4. Antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan haiwan kepada
hidupan lain?
A. membajak sawah
B. menyebarkan biji benih
C. menyebarkan penyakit berjangkit

Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan yang berbeza. Apakah jenis pemakanan kedua-dua haiwan itu? A. yang mnakah menunjukkan kasih sayng kepada haiwan? . Makan haiwan sahaja B. Makan tumbuhan sahaja C. Makan tumbuhan dan makanan 6.5. Antara tindakan yang berikut.

yang manakah tidak serupa dengan ibunya semasa kecil? 8. Haiwan yang tinggal di atas ialah A. hamster 10. Antara yang berikut. Antara haiwan berikut. sesumpah B. Batu . Antara keperluan asas haiwan ialah A. beruang C. Rajah Di bawah menunjukkan tempat perlindungan haiwan. yang manakah salah? A B C Haiwan Burung Siput katak Cara Bergerak Terbang Merayap melompat 9.7.

Lampu suluh 10 markah . Udara C.B.