You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG
PKE3033E
KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN
TUGASAN 2: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
STANDARD KANDUNGAN: 3.3
STANDARD PEMBELAJARAN: 3.3.3
TAHUN 4

NAMA

: STEVEN A/L ABRAHAM

ANGKA GILIRAN

: 2013272340038

NO. KAD PENGENALAN

: 880211-23-5183

PROGRAM

: PISMP AMBILAN JUN 2013

KUMPULAN

: T3 MT1 SEM 1

NAMA PENSYARAH

: DR. NOORASHID BIN DIN

TARIKH HANTAR

: 25 OGOS 2015