You are on page 1of 10

AGAMA

SIKHISME
&
AGAMA
TAOISME

MOHAMMAD ASRAH BIN OYUNG
DANIAL RAYN
KHALISAH BINTI KALING

dengan lebih daripada 23 juta penganut. • Sikhisme berasal daripada perkataan Sikh. atau śikṣa yang bermaksud "arahan" .AGAMA SIKHISME • Adalah sebuah agama monoteistik yang diasaskan mengikut ajaran Guru Nanak dan sembilan orang guru lain di Punjab. Agama Sikhisme adalah agama kelima terbesar di dunia. yang datang daripada kata dasar śiṣya dalam bahasa Sanskrit. India pada abad ke-15. yang bermakna "murid" atau "pelajar".

. Sikhisme menggalakkan meditasi yang berdisiplin di bawah nama dan mesej Tuhan. iaitu Tuhan Universal.KEPERCAYAAN • Kepercayaan utama orang Sikh adalah keyakinan dalam Waheguru yang digambarkan menggunakan simbol suci ēk ōaṅkār. untuk memperoleh keselamatan. Agama ini juga menggambarkan Tuhan melalui konsep yang tidak mengandungi antropomofisme (pemberian sifat manusia kepada dewadewa).

Teks dalam Guru Granth Sahib telah digubah oleh Gobind Singh. sebagai guru Khalsa Panth yang terakhir. . penggubalan penulisan enam daripada sepuluh guru Sikh tersebut dan mengandungi karya-karya yang ditulis oleh orang dari pelbagai latar belakang socio-ekonomik dan agama. Kebanyakan orang Sikh tinggal di Punjab. Tradisi dan ajaran agama ini berkait rapat dengan sejarah. guru yang kesepuluh. dan sebelum penceraian India dan Pakistan. jutaan orang Sikh tinggal di wilayah Punjab di Pakistan. masyarakat dan budaya Punjab.• Penganut agama Sikh dikehendaki mengikuti pengajaran sepuluh orang guru Sikh. bersama dengan kitab suci yang bernama Guru Granth Sahib.

Agama Sikh percaya kepada adanya satu Tuhan dan dipanggil waheguru. India. Pengasas agama ini ialah Guru Nanak (14691539). Rangkaian ini berakhir pada tahun 1708 selepas kematianGobind Singh yang tidak meninggalkan pengganti manusia tetapi meninggalkan satu himpunan skrip suci yang dipanggil Adi Granth. penggantinya juga diberi pangkat guru. berhampiran Amritsar di wilayah Punjab. Skrip ini kemudian diberi nama Guru Granth Sahib.ASAL-USUL • Agama Sikh bermula di Sultanpur. Selepas beliau meninggal dunia. Gobind Singh juga telah . Sebanyak sepuluh guru telah mengambil alih tempat beliau dan secara perlahan-lahan.

Taoisme baru dikenal pada abad ke-1 SM. Bentuk ajarannya yang awal dibahagikan kepada Lao Tze dan Yang Chu.AGAMA TAOISME • Taoisme merupakan aliran falsafah penting di Cina sesudah Konfusianisme. Tetapi sebagai faham falsafah. Yang pertama kali menyebut sistem ini sebagai mahzab falsafah ialah Ssu-ma Ch`ien dalam bukunya Shih Chi ( Rakaman .

. Bagi Lao Tze. Konfucius memberi erti sebagai jalan atau cara bertindak yang benar dan penuh kebajikan dalam kehidupan moral dan politik.KEPERCAYAAN • Tao atau Jalan Kebajikan : • Tao bererti jalan yang dilalui seseorang dalam perjalanan kehidupannya. tao memiliki pengertian metafisik. Dalam pengertian ini kata-kata Tao tidak mengandungi makna metafisik.

Ia sederhana. iaitu jalan yang benar dan penuh kebajikan spiritual dan kerana itu manusia semakin jauh dari kebahagiaan. tanpa gerak. . Di sebabkan adanya penciptaan dan berkembangnya peradaban. Ia ada sebelum adanya langit dan bumi. tanpa bentuk. tanpa upaya.• Lao Tze mengertikannya sebagai asas yang menyusun segala sesuatu. tanpa hasrat. manusia semakin jauh dari Tao.

Korupsi dan penyelewengan bermaharajalela. . Taoisme bermula dengan skeptisisme. Skeptisisme ini timbul daripada kekecewaan terhadap keadaan masyarakat dan situasi politik di Cina pada abad ke-5 M. Pada masa itu terdapat banyak peperangan dan pemberontakan. bangsawan dan panglima-panglima perang hidup penuh kemegahan dan kemewahaan di atas kesengsaraan rakyat. Raja-raja.ASAL-USUL • Sebagai ajaran falsafah.

Ada soalan ? .Terima kasih.