You are on page 1of 1

亚 庇 区 打里 卜公 民 国 民 型 华 文 小 学

SJK ( C ) ST. PETER TELIPOK
PETI SURAT 275 , PEJABAT POS MINI ,
88450 TELIPOK , KOTA KINABALU , SABAH
TEL: 088-491046 FAX : 088-495013
E-MAIL : sjkpeter@gmail.com

________________________________________________________________________
Rujukan :SPT(KK)/400/01/(02)
Tarikh
: 14.01.2016
Kepada,
Guru Besar,
Penolong Kanan 1,
Penolong kanan HEM,
Penolong Kanan KOKUM,
Pn. Wong Chai Kim,
En. Lo Su Keen
Tuan/Puan,
PELAKSANAAN PENYELARASAN MARKAH PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) - ePRESTASI 2015
Dengan hormatnya dimaklumkan mesyuarat di atas akan diadakan pada ketetapan berikut:
Tarikh: 15.01.2016
Masa : 7.40 Pagi
Tempat :Bilik Guru Besar
Agenda:
1. Ucapan alu-aluan Pengerusi
2. Penyelarasan Markah PBPPP
3. Hal- hal lain
Kehadiran tuan/ puan adalah wajib dan didahului dengan ribuan terima kasih.
Sekian terima kasih.
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”
Saya yang menurut perintah,
( ANDY WILLIAM )
Urusetia PBPPP
B/p, Setiausaha PBPPP,
SJK ( C ) St. Peter Telipok
Telipok, Kota Kinabalu
Sk: - Fail PBPPP