You are on page 1of 1

TAKLIMAT

URUSETIA

SEKOLAH
KUMP. 2

TAKLIMAT
INSTRUMEN
PENGETUA
DAN GURU
TAKLIMAT
MANUAL
PELAKSANA
AN (PBPPP)

TAKLIMAT
INSTRUMEN
KEBERHASILAN
PENOLONG
TAKLIMAT
INSTRUMEN
KEBERHASILAN
PENOLONG
KANAN

3.00 -4.30 ptg

3.00 – 3.30 ptg

2.00 -3.00 ptg

11.30 pg - 1.00
ptg

10.30 – 11.30 pg
TAKLIMAT
INSTRUMEN
KEBERHASILAN
GURU
TAKLIMAT
URUSETIA

Slot 5

Slot 6
REHAT

SEKOLAH
01.10.2013
(SELASA)

TAKLIMAT
MANUAL
PELAKSANAA
N (PBPPP)
TAKLIMAT
MANUAL
PELAKSANAA
N (PBPPP)

Slot 4

MAKAN 1.00 – 2.00 ptg

TAKLIMAT
URUSETIA

Slot 3

MERARAU TENGAHARI /

30.09.2013
(ISNIN)

Slot 2

10.00 – 10.30 pg

Slot 1

REHAT

TARIKH/
HARI

09.00 – 10.00 pg

MASA

8.00 – 09.00 pg

BENGKEL KERJA TRAINING of TRAINERS(ToT)
PELAKSANAAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013
PADA 30 SEPTEMBER HINGGA 01 OKTOBER 2013

SIMULASI
(PBPPP)

SIMULASI
(PBPPP)