You are on page 1of 10

UKURAN

DATA
KOMPUTER

simbol. nombor. • Data boleh dalam bentuk huruf.MAKSUD DATA • Input yang dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. bunyi (audio) gambar (imej) atau video. Ω .

MENGENAL DATA  Data yang telah diproses dipanggil maklumat. .  Contoh ID di bawah mengandungi pelbagai data yang telah diproses.

Digit Binari • Komputer menggunakan unit BIT (Binary Digit) sebagai ukuran terkecil bagi data. bit-bit ini digabungkan menjadi 8 bit membentuk 1 bait. • 1 bit terdiri dari 0 atau 1 • Bagi memudahkan komputer menterjemah bit-bit yang diterima. 01001110 = 1 bait Bit Bait Kilobait Megabait Gigabait Unit Piawai Ukuran .

UNIT UKURAN DATA UNIT UKURAN DATA NILAI SEBENAR 8 bit 1 bait 1 kilobait (KB) 1 024 bait 1 megabait (MB) 1 048 576 bait (1024 KB) 1 gigabait (GB) 1 073 741 824 bait (1024 MB) .

Menukar UKURAN DATA FORMULA 1024 1024 1024 1024 1024 1024 .

UKURAN DATA DALAM STORAN .

.Ukuran saiz fail data • Fail yang disimpan dalam storan komputer adalah fail data. • Perbezaan saiz fail data bergantung kepada kandungan dan jenis data.

• Setiap aksara ( terdiri dari nombor. huruf.Perbandingan saiz fail teks • Komputer menyimpan data dalam unit bait. Saiz fail bagi 4 huruf ialah 4 bait (bytes) Contoh : Ayat di bawah bersaiz 15 bait s a y a 1 1 1 1 1 b u d a k 1 1 1 1 1 1 b a i k 1 1 1 1 . simbol dan spacebar) diwakili data 1 bait.

DISEDIAKAN OLEH: Fadzilah binti Mohamad Yusof SK Bukit Kemuning 2 .