You are on page 1of 4

Ba n, trang phc hay nhng ngy l tt ca ngi Hn Quc

cng rt c bit. Chng ta cng tm hiu thm v nhng nt vn


ha ny ca ngi Hn Quc.

- Lm sao hc ting Hn hiu


qu.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoctieng-han/Lam-sao-de-hoc-tieng-Han-hieu-qua-181/.
1) Vn ha m thc
Ba n truyn thng ca ngi Hn Quc gm rt nhiu mn

- Ba n truyn thng ca Hn Quc gm nhiu mn. Cm vn l


mn n ch o. Kim chi l mn n khng th thiu trong mi
ba n. Tht b nng la (Pulgogi), sn heo, sn b nng
(Kalbi), G hm nhn sm (Sam-kopsal) cng l cc mn n tiu
biu ca Hn Quc.

- Ngi ln tui nht hoc ngi quan trng nht l ngi c


php bt u ba n. Ngi ln nht s c phc v u tin.

2) Trang phc

- Hanbok l trang phc truyn thng ca ngi Hn Quc, tng


trng cho nt p truyn thng ca ngi ph n Hn Quc. S
hi ho trong cc ng may thng v un ln ca Hanbok ng
th hin s tn trng thin nhin su sc. trang sc i km
khng th thiu khi mc Hanbok l trm ci u v hoa tai.

Trang phc truyn thng Hanbok thng c mc vo nhng


dp l, Tt (Tt m lch Tt Trung thu Chuseok v cc ngy l ca
gia nh).

- Ting Hn Nhp
mn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoctieng-han/.
3) Phong tc cc dp l tt

- Tt c truyn Seollal:

Seollal l ngy u tin ca nm mi theo m lch. Vo ngy ny,


ton b gia nh ngi Hn Quc sum hp. H mc b Hanbok v
tin hnh nhng nghi l th cng t tin. Sau cc nghi l ,
nhng thnh vin tr trong gia nh s ci cho cc bc cao nin
theo truyn thng (gi l phong tc Sabae).

Cu chc tt ph bin nht ca ngi Hn Quc l Sae hae bok


mani bak tu sae yo, c ngha cu chc nm mi nhiu phc
lnh.

- Tt oan ng Dano (05/5)

Dano l mt trong ba l hi truyn thng ln nht ca Hn Quc


cng vi Tt Nguyn n Seollal v Tt trung thu Chuseok. Dano
din ra vo thi im bt u ca ma h v l Ngy cu nguyn
cho ma thun gi ha, cho ma mng bi thu.

Trong l Dano ngi ph n thng gi u bng mt loi l c


bit m ngi ta gi l l mng mt (gi l Changpo) vi ngha
l hy vng trnh c tai ng, ri ro.

- Tt Trung thu Chuseok (15/8)

L hi Trung thu Chuseok cng l dp ngh l ln nht trong nm


ca ngi Hn Quc. l l hi t n i vi nhng v ma bi
thu. L hi thng c ko di 3 ngy. Theo thng l, mi ngi
thc hin cc nghi l th cng c xa vo sng sm.

Mt trong nhng mn n chnh c ch bin v thng thc


trong l Chuseok l Song-py-eon, mt loi bnh lm t go c
hnh li lim, c hp cng l thng.
- Ngun tham kho : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mi thng tin chi tit mi cc bn lin h:
TRUNG TM TING NHT SOFL
a ch: S 365 - Ph vng - ng tm -Hai B Trng - H Ni
Email: nhatngusofl@gmail.com
in thoi: (84-4) 62 921 082 Hoc: (84-4) 0964 66 12 88.