You are on page 1of 12

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

1) LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2015


Aktiviti : Program Peningkatan Prestasi Akademik ERT (Bengkel teknik menjawab)
Tarikh : 11 JULAI 2015
Masa : 8.00 pagi hingga 10.30 tengahari.
Tempat : Bilik Jahitan SMK Bandar Baru Sungai Long
.
Objektif :
1. Meningkatkan penguasaan pelajar dalam teknik menjawab soalan kertas 2
2. Memberi pendedahan kepada pelajar soalan sebenar dalam SPM
3. Meningkatkan pemahaman pelajar tentang tajuk-tajuk dalam silibus ERT.
Sasaran: Murid-murid tingkatan 5 yang mengambil subjek ERT
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia ERT SMKBBSL
2. Pembentukkan AJK
3. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Pencapaian pelajar dalam ujian bertulis / peperiksaan percubaan SPM akan direkodkan untuk
mengesan prestasi murid
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, tindakan susulan akan dijalankan terhadap murid yang masih belum
menguasai teknik menjawab ERT seperti mengadakan program pemulihan individu dan latih
tubi berkelompok.
Kekangan :
1. Pelajar tidak memberi sepenuh perhatian semasa program berjalan.
2. Pelajar didapati lemah dalam menguasai bahagian pengiraan dan mengingati fakta.
3. Keadaan bilik yang sempit.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani bt. Ab. Azid )
CopTarikh:

...........
Tandatangan GKMP T&V

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


JALAN SUNGAI LONG
43000 KAJANG, SELANGOR.

2)

LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2015

Aktiviti : PROGRAM TARGET LULUS (modul smart note)


Tarikh : bulan Januari hingga bulan September
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long
Objektif :
1.1 Meningkatkan minat pelajar dalam menjawab kertas soalan ERT
1.2 Melibatkan semua murid Tingkatan lima
1.3 Mendedahkan pemahaman pelajar tentang tajuk-tajuk dalam silibus ert yang boleh
skor.
Sasaran: Pelajar tingkatan 5
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Bidang Teknik & Vokasional
2. Pembentukkan AJK
3. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Pencapaian pelajar dalam ujian ert dan peperiksaan pertengahan akan direkodkan untuk
mengesan prestasi pelajar
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, program yang dijalankan banyak membantu pelajar meningkatkan
kemahiran dalam menjawab soalan keras 1 dan 2 ert.
Kekangan :

1. Pelajar tidak memberi perhatian sepenuhnya semasa program dijalankan.


Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani bt. Ab. Azid )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

...........
Tandatangan GKMP T&V

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

3) LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2015


Aktiviti : Marathon SPM (ERT)
Tarikh : bulan Ogos hingga September (semasa P&P dijalankan)
Tempat : Bengkel Jahitan
Objektif :
1. Meningkatkan pemahaman murid tentang satu-satu topik yang diajar.
2. Memupuk semangat kerja berkumpulan dan saling bantu membantu rakan sebaya.
3. Menjadikan modul terancang suatu bahan rujukan semasa.
Sasaran: Murid-murid tingkatan 5 yang mengambil SPM
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia Ekonomi Rumah Tangga
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Pencapaian pelajar dalam ujian yang dijalankan
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, pelajar yang masih enggan melengkapkan modul akan dibimbing
secara individu oleh guru mata pelajaran
Kekangan :
1. Pelajar tiada inisiatif untuk membuat sendiri modul sebagai latihan kerja rumah
2. Pelajar kurang tumpuan dan hanya meniru jawapan yang betul semasa berbincang
bersama guru
Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani Bt. Ab. Azid )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

...........
Tandatangan GKMP T&V

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

4) LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2015


Aktiviti : Latih Tubi Soalan SPM 2010-2014
Tarikh : Selepas tamat silibus
Tempat : Bengkel Jahitan
Objektif :
1. Meningkatkan penguasaan murid dengan set-set soalan topikal /percubaan negeri/SPM
tahun-tahun lepas.
Sasaran: Murid-murid tingkatan 4 & 5 yang mengambil SPM
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia Ekonomi Rumah Tangga
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Pencapaian pelajar dalam setiap latihan akan direkodkan untuk mengesan prestasi murid
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, tindakan susulan akan dijalankan terhadap murid yang masih belum
menguasai teknik menjawab seperti pemulihan individu
Kekangan :
1. Faktor masa untuk membimbing mereka dengan mendalam
2. Kehadiran pelajar yang kurang menggalakkan ke sekolah terutama selepas peperiksaan
percubaan

Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani Bt. Ab. Azid )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

...........
Tandatangan GKMP T&V

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

5) LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2013


Aktiviti : Bengkel PBS ERT
Tarikh : 22 FEB 2013
Tempat : SMK BANDAR RICHING,SEMENYIH
Objektif :
1. Meningkatkan pemahaman murid tentang satu-satu topik yang diajar.
2. Mendidik pelajar supaya bersaing untuk mendapatkan ilmu.
3. Memberi pendedahan kepada pelajar aktiviti diluar sekolah.
Sasaran: Guru- guru dan Murid-murid tingkatan 4 & 5 yang mengambil
elektif ERT Daerah Hulu Langat
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Bidang Teknik & Vokasional
2. Pembentukkan AJK
3. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Guru-guru dan pelajar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, pelajar masih lagi belum menguasai topik-topik yang penting dan
kerja kursus yang dijalankan
Kekangan :

1. Masa yang diperuntukkan adalah singkat.

Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani Binti Ab. Azid
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

...........
Tandatangan Pengetua

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

6) LAPORAN AKTIVITI PANITIA EKONOMI RUMAH TANGGA 2013


Aktiviti : PERTANDINGAN MEMASAK CHEF JUNIOR (MICCOS)
Tarikh : 26 OKTOBER 2013
Tempat : MARDI , UPM
Objektif :
1. Menggalakkan pelajar menguasai bidang masakan
2. Memupuk kemahiran memasak dikalangan pelajar
3. Mendidik pelajar berdikari
Sasaran: pelajar tingkatan 2
Pelaksanaan:
1. pihak mida
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Guru-guru dan pelajar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan
Penambahbaikan:
Berdasarkan hasil penilaian, pelajar masih lagi belum mahir dalam bidang masakan dan masa
yang di peruntukan singkat
Kekangan :

1. Masa yang diperuntukkan adalah singkat.

Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani Binti Ab. Azid )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


JALAN SUNGAI LONG

...........
Tandatangan Pengetua

43000 KAJANG, SELANGOR.

7) LAPORAN AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011

Aktiviti : Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup


Tarikh : 12 Februari 2011
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long
Objektif :
1. Membentangkan minit mesyuarat yang lalu.
2. Membincangkan tentang aktiviti tahunan panita Kemahiran Hidup.
3. Mengagihkan kerja mengikut sekolah.
4. Menetapkan mesyuarat yang akan datang.
Sasaran:
1. Guru-guru mata pelajaran Kemahiran Hidup
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.
Penambahbaikan:
Lebih banyak aktivti perlu dijalankan supaya dapat menarik minat guru dan pelajar dalam bidang
kemahiran
Kekangan :

1. Komitmen dengan sekolah masing-masing.


2. Aktiviti yang bertindan dengan program lain.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani bt. Ab. Azid )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


JALAN SUNGAI LONG

...........
Tandatangan Pengetua

43000 KAJANG, SELANGOR.

8) LAPORAN AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011


Aktiviti : Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup
Tarikh : 20 Julai 2011
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long
Objektif :
1.
2.
3.
4.

Membentangkan minit mesyuarat yang lalu.


Membincangkan tentang aktiviti tahunan panita kemahiran hidup
Mengagihkan kerja mengikut sekolah.
Menetapkan mesyuarat yang akan datang.

Sasaran:
1. Guru-guru mata pelajaran Kemahiran Hidup
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.
Penambahbaikan:
Lebih banyak aktivti perlu dijalankan supaya dapat menarik minat guru dan pelajar dalam bidang
kemahiran.
Kekangan :

1. Komitmen dengan sekolah masing-masing.


2. Aktiviti yang bertindan dengan program lain.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani bt. Ab. Azid )
CopTarikh: :
:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG

...........
Tandatangan Pengetua

JALAN SUNGAI LONG


43000 KAJANG, SELANGOR.

9) LAPORAN AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011

Aktiviti : Membuat Kompos.


Tarikh : Sepanjang tahun.
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long.
Objektif :
1. Membuat baja organik dari sisa tumbuhan.
2. Memyediakan baja organik untuk kegunaan tanaman.
3. Mendedahkan kepada pelajar tentang teknik pembuatan baja organik.
Sasaran: Guru-guru mata pelajaran Sains Pertanian SMK Bandar Baru Sungai Long.
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat Panitia Sains Pertanian Daerah.
2. Pelaksanaan aktiviti
Pencapaian/Impak:
Aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.
Penambahbaikan:
Lebih banyak aktivti perlu dijalankan supaya dapat menarik minat guru dan pelajar dalam bidang
pertanian.
Kekangan :

3. Komitmen dengan sekolah masing-masing.


4. Aktiviti yang bertindan dengan program lain.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Nor Emiliya Binti Darusan )
CopTarikh:
:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


JALAN SUNGAI LONG
43000 KAJANG, SELANGOR.

...........
Tandatangan Pengetua

10 ) LAPORAN AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011


Aktiviti : Lifesciences@School 2011
Tarikh : Sepanjang tahun.
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long.
Objektif :
1. Menyertai Pertandingan Penulisan Esei
2. Menyertai Pertandingan Tanaman Nanas MD 2
3. Menyertai Pertandingan Tanaman Makanan atau Sustainable Food Production Garden
4. Menyertai Pertandingan Terarrium
Sasaran: Guru-guru mata pelajaran Sains Pertanian SMK Bandar Baru Sungai Long.
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat bersama pihak MTDC dan MYAGRI.
2. Perbincangan dengan pentadbir
Pencapaian/Impak:
Aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar dan sedang dalam proses penilaian.
Penambahbaikan:
Lebih banyak aktivti perlu dijalankan supaya dapat menarik minat guru dan pelajar dalam bidang
pertanian.
Kekangan :

1. Komitmen dengan sekolah masing-masing.


2. Aktiviti yang bertindan dengan program lain.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Nor Emiliya Binti Darusan )
CopTarikh:

SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG


JALAN SUNGAI LONG

...........
Tandatangan Pengetua

43000 KAJANG, SELANGOR.

9 ) LAPORAN AKTIVITI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2011


Aktiviti : Pertandingan Memasak Puding
Tarikh : 11 15 Julai 2011
Tempat : SMK Bandar Baru Sungai Long.
Objektif :
4. Menggalakkan pelajar menguasai subjek kemahiran hidup
5. Memupuk semangat kerjasama dikalangan pelajar.
6. Mendidik pelajar berdikari
Sasaran: Guru-guru mata pelajaran Kemahiran Hidup SMK Bandar Baru Sungai Long.
Pelaksanaan:
1. Mesyuarat bersama pihak pentadbir sekolah.
2. Perbincangan dengan AJK pelajar.
Pencapaian/Impak:
Aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar.
Penambahbaikan:
Lebih banyak aktivti perlu dijalankan supaya dapat menarik minat guru dan pelajar dalam bidang
kemahiran.
Kekangan :

1.Komitmen dengan tugasan sekolah.


2.Aktiviti yang bertindan dengan program lain.
Disediakan oleh:
......
( Pn. Azmawani bt.Ab. Azid )
CopTarikh:

...........
Tandatangan Pengetua