You are on page 1of 3

AKTIVITI BIDANG TEKNIK DAN VO

Bil

Aktiviti Kurikulum

Tarikh

Nama Guru

1.

Mesyuarat panitia perdagangan
peringkat daerah

Februari 2015

Pn. Anita bt
Sabudin

2.

Program “Mantap Minda” pengukuhan konsep asas
perdagangan tingkatan 4 dan
tingkatan 5

Jan - Okt 2015

Pn. Anita bt
Sabudin
Pn. Nazarina bt
Amran
Pn. Peremawati

3

Bengkel teknik menjawab
perdagangan SPM kertas 2,
tingkatan 5

6 Jun 2015

4

Klinik perdagangan

5

Pn. Nazarina bt
Amran

Pn. Anita bt
Sabudin
Pn. Peremawathi
Pn. Nazarina

Program “Gemilang Perdagangan” Bengkel perdagangan SPM

10 September 2015

Pn. Peremawathi

6.

Modul Bestari - Modul soalan
perdagangan

Sept - Okt 2015

Pn. Anita bt
Sabudin

7.

Kerja rumah terancang mata
pelajaran perdagangan tingkatan 4
dan tingkatan 5

Mei 2015
Ogos 2015

Merancang aktiviti panitia
peringkat daerah dan
pelaksanaan pada peringkat
sekolah
-

Jan - Okt 2015

Mac 2015

Tugasan

Pn. Anita bt
Sabudin
Pn. Nazarina bt
Amran

-

Menyenaraikan konsep
asas.
Menekankan konsep asas
ini setiap kali memulakan
topik baru

- Menentukan tarikh yang
sesuai
- Menjemput penceramah
- Menyediakan peralatan dan
tempat

- Mengenalpasti pelajar
bermasalah
- Bimbingan diberi kepada
pelajar di luar waktu
sekolah
- Membahagikan pelajar
kepada kumpulan sasaran
(cemerlang, sederhana dan
lemah)
- Menyediakan bahan
mengikut kumpulan
sasaran
- Menyediakan modul soalan
(soalan daerah dan negeri
lain)
- Dilaksanakan semasa PdP
Menetapkan guru untuk
menyediakan bahan untuk
difotostat dan diedarkan
kepada pelajar menjelang cuti
penggal persekolahan

Semua guru Prinsip Akaun terlibat di peringkat daerah Ketua Panitia . Panitia Prinsip Akaun Daerah Hulu Langat .Bengkel dijalankan selama 1 hari Guru-guru Prinsip Akaun 20 . Peremawathi 10 Menyedia BBM ( i-think ) Februari Mac 2015 13 Latihan topikal 14 Bengel dan Ceramah teknik menjawab soalan bahagian B dan C tingkatan 5 Ogos 2015 16 Pengukuhan konsep asas dalam modul pentaksiran Setiap bulan selepas selesai modul pentaksiran 18 Pengukuhan konsep asas Prinsip Akaun 19 Bengkel Pentaksiran Prinsip Akaun Daerah Hulu Langat Setiap kali selesai modul pentaksiran Pn Wan Azila Pn Siti Nathrah En Ahmad En Izwan Pn. Nazarina bt Amran Pn. Program “Asak Minda” .Memilih tajuk yang sesuai dengan peta i-think . Hasfinaz Pakej Kerja Rumah Semasa Cuti Sekolah Melantik pelajar cemerlang untuk membimbing rakan lain . Mei dan Sept 2015 Menjemput penceramah Menyedia tempat dan alatan Membuat agihan tugas Semua guru MPV terlibat dalam aktiviti amali Merancang dan melaksanakan bengkel utk meningkatkan kefahaman asas Prinsip Akaun kepada pelajar.Okt 2015 Pn. Peremawathi 9. Hasfinaz Ketua Panitia Semua guru Prinsip Akaun Tingkatan 5 Takwim PPD Mac.Aktiviti menulis jawapan esei berpandukan skima jawapan secara berulang Jan . Anita bt Sabudin Pn.Okt 2015 Pn.Mengagih tajuk mengikut guru Pn Wan Azila Pn Siti Nathrah En Izwan En Ahmad Pn. Hasfinaz Pn Wan Azila En Ahmad - Jan 2015 Pn Wan Azila Pn Siti Nathrah En Izwan En Ahmad Pn. Program Guru Muda Jan .Pelajar menulis jawapan sekurang-kurangnya tiga kali Guru Prinsip Akaun Tingkatan 5 Menyediakan soalan-soalan untuk diperbanyakkan dan . Nazarina bt Amran Pn.Menyediakan soalansoalan pilihan dan skema jawapan .8.

Ketua Panitia membahagikan tugas menyediakan soalan kepada guru-guru subjek . 21 Program 1M1S Feb – Okt 2015 Guru-guru Prinsip Akaun Tingkatan 5 Menyediakan 40 set soalan dan memperbanyakkan untuk diserahkan kepada pelajar setiap minggu.Cuti Pertengahan Tahun . .Memberi taklimat tentang kaedah memateri yang betul .2 dan 3 tentang kerja kursus PBS KHB 26 Bengkel menterjemah litar dan pateri 28 Kerja Rumah Terancang Semasa Cuti Sekolah .Menyediakan bahan untuk bengkel .Cuti Pertengahan Penggal I .Cuti Pertengahan Penggal II Mei – Oktober 2015 Semua Guru KH Tingkatan 1.2 dan 3 Januari 2015 Semua Guru KH Tingkatan 1. Ketua Panitia menyediakan soalan-soalan latih tubi Ketua Panitia akan menyediakan bahan .diserahkan kepada pelajar.Guru subjek memilih soalan yang sesuai . Jun 2015 Ketua Panitia Prinsip Akaun .Membuat kertas kerja lawatan . SBP dan negeri-negeri lain untuk diperbanyakkan dan diedarkan kepada pelajar.Guru subjek menyerahkan soalan kepada pejabat untuk diriso setelah mendapat pengesahan daripada PK.Mencari syarikat yang berkaitan perakaunan untuk dilawati Sept – Okt 2015 Ketua Panitia (1 minggu 1 soalan Penyata Pendapatan dan KKK) 22 Lawatan ke Industri 23 Program ‘Saya Nak A++’ Ketua Panitia Guru Prinsip Akaun Tingkatan 5 24 Latih Tubi Terancang Tingkatan 1.2 dan 3 Mac 2015 Pn. 2 dan 3 25 ‘In house training’ untuk guru Tingkatan 1. Rohani bt Mohd Noor 14 – 22 Mac 2015 Ketua Panitia 30 Mei – 14 Jun 2015 Guru Subjek 19 – 27 Sept 2015 Mencari soalan-soalan percubaan sekolah MRSM.