You are on page 1of 2

SEKTOR PENGURUSAN

AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN
LAPORAN PENYEBARAN KURSUS
<Tajuk Kursus>
1. NEGERI / DAERAH : SELANGOR / KLANG
2. TARIKH

3. GURU PENYELARAS

TEMPAT

: <NAMA GURU YG MEMBERIKAN INPUT LADAP>


1.
2.
3.
GURU MEMBANTU:
1.

3.

2.
4. BILANGAN GURU HADIR : NAMA SEPERTI DI LAMPIRAN
JUMLAH : ________
4.1 LELAKI :

4.2 PEREMPUAN

5. JUMLAH SEPATUT HADIR : SEKOLAH RENDAH = _______ / _______


JEMPUTAN

: a. GURU BESAR
b. GPK 1
c. DLL (CTH: KAUNSELOR)

6. JADUAL PENGISIAN PELAKSANAAN KURSUS :


7. KEKUATAN KURSUS

SEPERTI DI LAMPIRAN

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. ISU :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN : :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

GAMBAR DAN CATATAN RINGKAS PELAKSANAAN:

________________________________________

_____________________________________

________________________________________

_____________________________________

DISEDIAKAN OLEH:

PENGESAHAN OLEH:

.
(NAMA GURU)
SK/SJK ..

.
(NAMA GURU BESAR)
GURU BESAR
SK/SJK ..