You are on page 1of 4

P.

AM Penggal 2 Bahagian B

BAHAGIAN B: ALIH BENTUK KOMUNIKASI
KAEDAH MENENTUKAN MEDIUM / GRAF / CARTA MELALUI KATA KUNCI
Graf Bar Kompaun
Graf Bar Komponen
Graf Bar Piramid /
Berpasangan
Graf Bar Memesong
Graf Garis
Graf Garis Memesong
Graf Gabungan
Carta Pai Berbanding
Carta Pai Bertingkat

Bilangan/ Kuantiti
Jumlah/ Komponen/ kumulatif/Rekod/ Keseluruhan
Menunjukkan pembolehubah yang banyak (2 atau lebih), ada unsur
perbandingan (1 elemen mesti berpasang)
Peratus perubahan,
Menunjukkan pola perubahan, indeks harga, turun naik, aliran, pola
Nilai negatif dalam petikan
2 maklumat berbeza unit
1 maklumat, ada unsur perbandingan, ada 2 jumlah besar
2 maklumat yang berbeza, boleh dikaitkan, 1 jumlah yang sama

MENGENAL PASTI MEDIA
JENIS
MEDIA
Graf Bar

KATA KUNCI

CONTOH SOALAN

Semua soalan yang meminta untuk menyediakan graf yang sesuai, media yang paling sesuai adalah
GRAF BAR kecuali bagi soalan yang mempunyai kata kunci untuk media graf garis.

Graf Garis

Arah aliran, perubahan, pola, pergerakan, turun naik, pasang surut, kadar, indeks, trend aliran, kadar
perubahan, pertumbuhan, imbangan dagangan

Graf bar
kompaun

Menunjukkan bilangan,

membandingkan, pengelasan,
kuantiti

Graf
Bar/Garis
komponen

Kategori, klasifikasi,
terkumpul, dikumpulkan,
diterapkan, komposisi,
jumlah, amaun,

Graf
gabungan

Menunjukkan 2 elemen

dengan nilai yang berbeza
Jumlah isi rumah (ribu
orang) dan kadar kemiskinan
(%)

Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini,
sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti
pengeluaran, eksport, dan import Malaysia dari tahun 2001 hingga
tahun 2006. – GRAF BAR KOMPAUN
Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk
menunjukkan kadar perubahan ekonomi negeri yang terplih bagi
tempoh 2001 hingga 2004. – GRAF GARIS KOMPAUN
Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai bagi
menunjukkan jumlah keluaran Dalam Negara Kasar mengikut
punca kegiatan dari tahun 2005 hingga 2007. – GRAF BAR
KOMPONEN
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah,
sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran jumlah
perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi
perkhidmatan sosial dan ekonomi pada tahun-tahun yang
dinyatakan – GRAF GARIS KOMPONEN
Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai
untuk menunjukkan tangkapan bagi kesalahan imigresen
warganegara asing dari negara-negara terpilih bagi setiap
warganegara yang ditangkap pada tahun 1995, 2000 dan 2005, dan
jumlah keseluruhan kompaun yang dipungut pada setiap tahun
yang dilaporkan.
Tangkapan – bar, kompaun – garis (1 garis sahaja)
1

jantina atau kumpulan etnik Carta Pai Menunjukkan Bertingkat perbezaan/perbandingan misalnya tahun yang berbeza. Graf Bar I cm : X unit yg ditanya (1000 orang / RM 10 juta ) Carta Pai Nisbah jejari 1: n (tiada unit ) 2 .2 titik perpuluhan Pastikan perkataan anggaran / jangkaan ditulis pada tahun jika angka adalah nilai anggaran sahaja. Carta Pai Menunjukkan pembolehubah Perbandin berbeza bagi satu carta gan (jumlah besar sama) i) jumlah eksport Malaysia mengikut jenis komoditi & Negara pengimport ii) Jumlah pengambilan pelajar mengikut jurusan dan negeri   Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Cth : Jumlah pengeluaran (tan metrik) Pastikan 2 label paksi y dilabel dan dibuat skala Garis Garis.P.Tempat Perkara Masa / Tahun / Tempoh Ditulis dengan HURUF BESAR Titik Asas 0 untuk Garis Garis . bina carta yang sesuai untuk menunjukkan eksport komoditi terpilih Malaysia pada tahun 2000 dan 2002. bina carta yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penagih dadah mengikut etnik dan pekerjaan pada tahun 2010. Semak semula isi/ bar Pastikan label x dan y dilabel dengan tajuk Pastikan unit untuk label x dalam kurungan dan bukan sebaliknya.  Berdasarkan maklumat yang diberikan. CHECKLIST GRAF SEBELUM HANTAR T Tajuk O Titik Asas 0 P Petunjuk S Sumber N Nilai A Anggaran I Isi L Label S Skala Tajuk. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan ketibaan pelancong mengikut beberapa negara asal ke Semenanjung Malaysia bagi tahun 2004 berbanding dengan tahun 2005. Negara yang berbeza.peratus perubahan Terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasangan Menunjukkan bilangan kelahiran. Berdasarkan maklumat yang diberikan. Graf Bar dan Carta pai Petunjuk –Tidak lebih 2 baris Jangan lupa petunjuk garis untuk graf gabung Sumber disalin sepenuhnya dari soalan Nilai –Nilai Peratus dilabel dalam Carta Pai (bukan nilai sudut!!) Peratus carta pai . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kepanjangan jalan raya mengikut jenis binaan dan bidang kuasa pada tahun 2002 hingga 2004  Berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam petikan di bawah.AM Penggal 2 Bahagian B Graf bar/garis memeson g Graf bar piramid -Menunjukkan adanya perubahan positif dan negative .

Kementerian Kewangan Malaysia KENALI MEDIA Soalan 1 3 .AM Penggal 2 Bahagian B BETUL ATAU SALAH?? JUMLAH GUNA TENAGA MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN 2000 HINGGA 2002. Jumlah guna tenaga 1050 980 910 840 770 700 630 560 490 420 ll 350 280 210 140 70 200 Skala : 1cm = 700 Petunju ribu orang Perkhidmat Pembuatan Pertanian 200 2 200 1 Pembinaa n Perlombong an (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Laporan Ekonomi 2002/2003.P.

sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratusan perubahan pelaburan yang diluluskan mengikut industri terpilih antara tahun 2005 hingga tahun 2006. Soalan 8  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah.P. Soalan 5  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah kereta nasional yang dikeluarkan oleh Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (Proton) dari tahun 2000 hingga 2006 serta keuntungan yang diperoleh oleh Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON) sepanjang tahun-tahun tersebut. sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan negara-negara yang mengimport barangan Malaysia bagi tahun 2005 dan 2006.AM Penggal 2 Bahagian B  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Soalan 4  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. Soalan 2  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah guna tenaga mengikut sektor dan kaum bagi tahun 2002 dan 2006. Soalan 10  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. sediakan graf yang sesuai untuk membandingkan jangkaan hayat mengikut kumpulan etnik dan jantina di Semenanjung Malaysia dari tahun 1988 hingga tahun 1992. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kes jenayah terpilih yang dilaporkan dan diselesaikan bagi tempoh yang dinyatakan. Soalan 3  Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan bilangan ahli profesional awam dan swasta mengikut pekerjaan di Malaysia pada tahun 2009 hingga 2011. 4 . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aliran keluarga setinggan mengikut negeri-negeri terpilih bagi tahun-tahun yang diliputi. Soalan 9  Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Soalan 6  Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan eksport getah Malaysia mengikut gred dan destinasi negara pengimport pada tahun 2003. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan terpilih di Malaysia pada tahun-tahun yang diliputi. Soalan 7  Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini.