You are on page 1of 5
ADAPTACIJA ………. 99 AKOMODACIJA ………. 99 BLIJEŠTANJE - CIE ISO STANDARD ………. 128 BLIJEŠTANJE ………. 113, (114), 119, 120, T33, T39 BOJA NEKOG OBJEKTA - O ČEMU OVISI ………. 101, T20 BOJE - CIE ISO STANDARD ………. 129 BOJE U SUSTAVU RASVJETE ………. 114 CCT - CIE ISO STANDARD ………. 129 CIE FLUX COD ………. 110, T26 CIE METODA SPECIFIKACIJE BOJE ………. 102, T20 CIE STANDARDNO OBLAČNO NEBO ………. 122 CILIJARNI MIŠIĆI OKA ………. 98 ČUNJIĆI ………. 98 DIFUZNE POVRŠINE (ELEMENT) ………. 91, T11 DIFUZNI ODSIJAČI ………. 108 DIJAGRAM KROMATIČNOSTI ………. 103, T21 DIREKTNA KOMPONENTA RASVJETLJENOSTI ………. 119 DIREKTNI TOK ………. 116 DNEVNA RASVJETA - CIE ISO STANDARD ………. 129 DNEVNA RASVJETA - UTJECAJ ………. 114 DNEVNA RASVJETA ………. 122 EFEKTIVNA REFLEKTANCIJA ……….115 EGZITANCIJA ………. 91, T5 EGZITANCIJA DIFUZNOG ELEMENTA POVRŠINE ………. 91 ELEKTRIČNI IZVORI SVJETLOSTI ………. 105, 106, T22 FAKTOR DNEVNE RASVJETE ………. 122 FAKTOR KONFIGURACIJE ILI POLOŽAJA ………. 94, T14 FAKTOR OBLIKA ………. 96, 116, T15 FAKTOR ODRŽAVANJA ………. 118, 119, T37, D30 FAKTORI VIDA ………. 97 FLUERESCENTNI IZVORI SVJETLOSTI ………. 105 FOTOMETRIJA I FOTOMETRIJSKE VELIČINE I JEDINICE ………. 85 FOTOMETRIJSKI BLOK ………. 117 FOTOMETRIJSKI UVJETI - FOTOPSKI (DANJI) I SKOTOPSKI (NOĆNI) ………. 86 FOTORECEPTORI U MREŽNICI ………. 98 FUNKCIJA KOJA OPISUJE OSJETLJIVOST LJUDSKOG OKA ………. 86 FUNKCIJE OKA ………. 99 GRUPE BOJA IZVORA - CIE ISO STANDARD ………. 129 HORIZONTALNA I VERTIKALNA RASVJETLJENOST ………. 90, T10 INDEKS BLJEŠTANJA - O ČEMU OVISI ………. 120 INDEKS BLJEŠTANJA ………. 119-121, T40 INDEKS REPRODUKCIJE BOJA - PODRUČJA ………. 106 INDIREKTNA KOMPONENTA RASVJETLJENOSTI ………. 119 INDEKS PROSTORIJE ………. T36 INKANDESCENTNI IZVORI ………. 105 INSTRUMENTI ………. 124 INTENZITET DIFUZNOG ELEMENTA ……… 91 INTENZITET SVJETLOSTI ………. 88, T7 INTERPRETACIJA (VIZUALNA) IZGLEDA OBJEKTA ILI IZVORA SVJETLOSTI ………. 101 INTERREFLEKSIJA ……….96 IRADIJANCIJA ………. 85 ISKORISTIVOST - PODRUČJA ………. 106 ISKORISTIVOST SVJETILJKE ………. 110, T25 IZGLED OBJEKTA U POGLEDU BOJA - O ČEMU OVISI ………. 92 IZOLUKS KRIVULJA ………. 111, T27 IZVOR SVJETLOSTI - KARAKTERISTIKA ………. 89 IZVORI DNEVNE RASVJETE ………. 122, T41 IZVORI SVJETLOSTI ………. 105 JEDNOLIKOST RASVJETLJENOSTI ………. D23 JEDNOLIKOST RASVJETLJENOSTI RADNE PLOHE ………. 113 KANDELA ………. 88 KOEFICJENT ISKORISTIVOSTI - O ČEMU OVISI ………. 115, D23 KOEFICJENT ISKORISTIVOSTI ………. T35 KOEFICJENT ISKORISTIVOSTI SVJETILJKE ………. 115, 116 KOMPONENTA NEBA SC ………. 123, T43 KOMPONENTA UNUTARNJE REFLEKSIJE IRC ………. 123 KOMPONENTA VANJSKE REFLEKSIJE ERC ………. 123 KONTRAST NEKE PLOHE - O ČEMU OVISI ………. 99, T19 KONTROLA SVJETLOSNOG TOKA ………. 107 KOORDINATE KROMATIČNOSTI ………. 102 KOSINUSNA KOREKCIJA LUKSMETRA ………. 124 KUMULATIVNI SVJETLOSNI TOK ………. 110 KUT ZASJENJIVANJA SVJETILJKE ………. 128 KVANTITATIVNI PARAMETRI KVALITETE SUSTAVA RASVJETE - prema CIE ISO standardu ………. 127- 1 KVANTITATIVNI PARAMETRI KVALITETE SUSTAVA RASVJETE ………. 114 (3.3.3) LOKALIZIRANA RASVJETA ………. 112 LOKALNA RASVJETA ………. 112, T38 LUKS ………. 89 LUKSMETAR ………. 124 LUMINANCIJA - OVISNOST LUMINANCIJE PLOHE KOJA DIFUZNO REFLEKTIRA SVJETLOST ………. 114 LUMINANCIJA - RAZDIOBA ………. 114 LUMINANCIJA ………. 90, T6 LUMINANCIJA CIE STANDARDNOG OBLAČNOG NEBA - O ČEMU OVISI ………. 122 LUMINANCIJA OBJEKTA I POZADINE ………. 99 LUMINANCIJA PLOHA (ZID., STROP. I POD.) KOD SUSTAVA UNUT. RASVJ. - O ČEMU OVISI ………. 114, LUMINANCIJA POVRŠINE ………. 99 LUMINANCIJA SVJETILJKE - O ČEMU OVISI ………. 110 LUMINANCMETAR ………. 124 LUMUNANCIJA DIFUZNOG ELEMENTA POVRŠINE - U KOJEM JE SMJERU NAJVEĆA ………. D25 METODA KARAKTERISTIČNIH TOČAKA ………. 125 METODA RASTERA TOČAKA ………. 125 MJERENJA ……….124, 125 MODELIRANJE RASVJETE - CIE ISO STANDARD ………. 129 NEUROLOŠKE KOMPONENTE OKA ………. 98 ODRŽAVANA RASVJETLJENOST ………. 113, 118, T30 ODRŽAVANJE - CIE ISO STANDARD ………. 129 ODSIJAČ ………. 107 OKO ………. 97-100, T18 OPAŽENA BOJA ………. 101 OPĆA RASVJETA ………. 112 OPĆI SUSTAV INDIREKTNE RASVJETE ………. 112 OPTIČKI DIO SPEKTRA ………. 85 OPTIĆKE KOMPONENTE OKA ………. 97 OŠTRINA VIDA ………. 100 PARAMETRI KVALITETE SUST. UNUT. RASVJ. PRORAČUN ………. 114 PARAMETRI KVALITETE SUSTAVA RASVJETE DEFINIRANI STANDARDIMA ………. 127-130 PARAMETRI KVALITETE SUSTAVA UNUTARNJE RASVJETE ………. 113 PERCEPCIJA BOJE SVJETLOSTI ………. 101 PLANCKOVA KRIVULJA ………. 104 PLOŠNI IZVOR I PLOŠNI RECEPTOR ………… 96 PLOŠNI IZVOR I TOČKASTI RECEPTOR ………… 93 PODRUČJA VALNIH DUŽINA SVJETLOSTI ………. 101 POLUDIREKTNI SUSTAVI RASVJETE ………. 112 PRIMARNE BOJE ………. 101, T20 PROSJEČNA DIREKTNA RASVJETLJENOST RADNE PLOHE ………. 124 (113) PROSJEČNA RASVJETLJENOST ……… 113, 122, 123 PROSJEČNA RASVJETLJENOST PLOHE ………. 96 PROSJEČNA RASVJETLJENOST RADNE PLOHE ………. 113 (124) PROSJEČNA RASVJETLJENOST RADNE PLOHE SUSTAVA OPĆE RASVJETE ………. 114 PROSTORNA RAZDIOBA TOKA SVJETILJKI ………. 112 PROSTORNI KUT ………. 88 PROZIRNA LEĆA ………. 98 PROZORI (VERTIKALNI I HORIZONTALNI) - PRORAČUNI ………. 122, 123 PSIHOFIZIČKI OPIS BOJE ………. 101 RADIJANCIJA ………. 85 RADIOMETRIJA ………. 85 RASVJETA PROSTORA S INFORMATIČKOM OPREMOM - CIE ISO STANDARD ………. 130 RASVJETLJENOST - CIE ISO STANDARD ………. 127, 128 RASVJETLJENOST ………. 89, T5 RASVJETLJENOST OKOLNIH POVRŠINA VIDNOG ZADATKA ………. T31 RASVJETLJENOST OPĆEG SUSTAVA RASVJETE ………. T34 RASVJETLJENOST PLOHA ………. 113 RASVJETLJENOST SUSJEDNIH PLOHA ………. 113 RASVJETLJENOST SUSTAVA DNEVNE RASVJETE - PRORAČUNI ………. 122 RASVJETLJENOST U TOČKI ………. 119, 89 RAZDIOBA DIREKTNOG TOKA ………. 107 RAZDIOBA INTENZITETA ………. 108 RAZDIOBA LUMINANCIJE ………. 127 RAZDIOBA RASVJETLJENOSTI ………. 111 RAZDIOBA REFLEKTIRANOG TOKA ………. 107 REFERENTNE PROSTORIJE ………. 116 REFERENTNI SUSTAVI RASVJETE ………. 116 REFLEKSIJA ………. 107 REFLEKSIJA SVJETLOSTI PLOHA VIDNOG ZADATKA ………. 114 REFLEKTANCIJA ………. 91, T12 REFLEKTANCIJA ŠUPLJINE ………. 115, T17 REFLEKTIRANI SVJETLOSNI TOK ………. 96 REFRAKCIJA ………. 108 REPRODUKCIJA BOJE IZVORA ………. 104 SIGURNOSNA RASVJETA - CIE ISO STANDARD ………. 130 SJAJNOST - O KOJIM VELIČINAMA OVISI ………. 114 SJAJNOST ………. 99 SLIJEPA PJEGA ………. 98 SMANJENJE RASVJETLJENOSTI SUSTAVA RASVJETE TOKOM EKSPLOATACIJE - UZROCI ………. D22 SPEKTRALNA GUSTOĆA ………. 86 SPEKTRALNA KOREKCIJA LUKSMETRA ………. 124 SPEKTRALNA REFLEKTANCIJA ………. 92 SPEKTRALNA SVJETLOSNA UČINKOVITOST ………. 86, (87), T8, D26 SPEKTRALNE BOJE - PODRUČJA VALNIH DUŽINA ………. 101 SREDNJE VRIJEME OTKAZA IZVORA ………. D24 STERADIJAN ………. 88 SUSTAV AVNJSKE RASVJETE - KVALITETA ………. T44 SUSTAV DNEVNE RASVJETE - METODE PRORAČUNA ………. T42 SUSTAV OPĆE RASVJETE ………. 112 SUSTAV UNUTARNJE RASVJETE - KVALITETA ………. 113 SUSTAVI UNUTARNJE RASVJETE ………. 112, T28 SVJETILJKA - KARAKTERISTIKA ………. 89 SVJETILJKE ………. 107 SVJETLOSNA UČINKOVITOST IZVORA ………. 106 SVJETLOSNA UČINKOVITOST RADIJACIJE ………. 87, T9 SVJETLOSNI TOK - KONTROLA ………. 107, T23 SVJETLOSNI TOK - DIREKTNI PRIJENOS ………. 93, T13 SVJETLOSNI TOK - PRIJENOS INTERREFLEKSIJOM ………. 96, T16 SVJETLOSNI TOK ………. 87, T4 SVJETLOSNI TOK IZVORA ………. 106 SVJETLOSNI TOK KOJI PADA NA NEKU PLOHU ………. 96 SVJETLOSNI TOK SVJETILJKE ………. 109 SVJETLOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEKTRIČNIH IZVORA SVJETLOSTI ………. 106 SVJETLOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE SVJETILJKE ………. 108-111, T24 ŠTAPIĆI ………. 98 TEMELJNE JEDINICE U TEHNICI RASVJETE ………. 85, T3 TEMELJNI PRORAČUNI ………. 93-96 TEMPERATURA BOJE - PODRUČJA ………. 106 TEMPERATURA BOJE ………. 103, T32 TOČKASTI IZVOR ………… 88 TOČKASTI IZVOR I PLOŠNI RECEPTOR ………… 93 TOČKASTI IZVOR I TOČKASTI RECEPTOR ………… 93 TOK NA PLOHU RAVNINE SVJETILJKI ………. 116 TOK SVJETLOSTI NA ELEMENT POVRŠINE ………. 89 TRANSMISIJA ………. 108 TRANSMITANCIJA ………. 91 TRIPLET REFLEKTANCIJA OSNOVNIH PLOHA ………. 116 TRISTIMULUSNE FUNKCIJE ………. 102 TRISTIMULUSNE VRIJEDNOSTI - ODREĐIVANJE ………. 101 UGR ………. 120 UNUTARNJA RASVJETA ………. 112-123 USMJERENOST - CIE ISO STANDARD ………. 129 USMJERENOST ………. 114 UTROŠAK ENERGIJE - CIE ISO STANDARD ………. 130 VELIČINE I JEDINICE U TEHNICI RASVJETE ………. 85 VERIFIKACIJA SUSTAVA RASVJETE ………. 133 VIDLJIVOST - PLOHE DIFUZNO REFLEKTIRAJU SVJETLOST ……….114 VIDLJIVOST (VIZUALNA PERCEPCIJA)………. 99, 100 VIDLJIVOST AKROMATSKOG VIDNOG ZADATKA ………. 100 VIDLJIVOST SJAJNIH I POLUSJAJNIH POVRŠINA ………. 114 VIJEK TRAJANJA - PODRUČJA ………. 106 VIZUALNA PERCEPCIJA (VIDLJIVOST)………. 99, T19 VIZUALNA VELIČINA OBJEKTA ………. 100, T19, D27 VIZUALNI PRAG ………. 100 VIZUALNI SUSTAV ………. 97 VRIJEDNOSTI OSNOVNIH KARAKTERISTIKA IZVORA ………. 106 ZAHTJEVI KOJE TREBAJU ZADOVOLJITI SUSTAVI RASVJETE ………. 131, 132 ZASJENJIVANJE ………. 108 ŽUTA PJEGA ………. 98 FAKTOR DNEVNE RASVJETE - NA KOJI SE NAČIN MJENJA TOKOM DANA ………. DIFUZNI IZVOR SVJETLOSTI ………. NAPOMENA: npr.: 89 - nalazi se na stranici 89 u knjizi "Fizikalne štetnosti" iz 2007. g. npr.: T5 - nalazi se na stranici 5 u skripti od Josipa Taradi npr.: D8 - nalazi se na stranici 8 na dodatnim materijalima