You are on page 1of 2

Drept procesual penal –sem 1-2015- subiecte examen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Bazele procesului penal
Principiul separării funcțiilor judiciare
Principiul prezumției de nevinovăție
Principiul ,,ne bis in idem,,
Principiul desfasurarii procesului penal in mod echitabil și-ntr-un termen rezonabil
Principiul garantarii dreptului la libertate și siguranță
Principiul garantării dreptului la apărare
Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali
ICCJ
Curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecatoriile
Parchetul de pe lângă ICCJ
DNA
Principiul pe baza cărora își desfășoara activitatea ministerul public
Atribuțiile ministerului public
Numirea judecătorilor și judecătorilor
Incompatibilități, interdicții ale judecătorilor și procurorilor
Răspunderea judecătorilor și procurorilor
CSM
Organele de cercetare penală
Inculpatul
Partea civilă
Partea civilmente responsabilă
Subiecții procesuali principali – avocatul
Punerea în mișcare a acțiunii penale
Stingerea acțiunii penale
Cazurile în care punerea in miscare sau executarea actiunii penale este împiedicată
Condițiile necesare exercitării acțiunii civile in cadrul procesului penal
Rezolvarea acțiunii civile
Raportul dintre acțiunea penală și acțiunea civilă
Autoritatea hotărârilor penale în procesul civil și efectele hotărârii civile în procesul penal
Competența judecătoriei
Competența materială a tribunalului
Competența curții de apel și ICCJ
Excepțiile de necompetență
Conflictul de competență
Competența judecătorilor de drepturi și libertăți
Competența judecătorilor de cameră preliminară
Organele de urmărire penală și competența acestora
Incompatibilitatea, abținerea și recuzarea
Strămutarea
Audierea suspectului sau a inculpatului, a persoanei vătămate, a păr ții civile și a păr ții
responsabile civilmente
Audierea martorilor
Protecția martorilor
Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri
Expertiza și constatarea
Mijloacele materiale de probă
Înscrisurile
Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive
Verificarea măsurilor preventive
Reținerea

56. 54. Controlul judiciar Controlul judiciar pe cauțiune Arestul la domiciliu Arestarea preventivă Încetarea de drept.51. 57. revocarea și înlocuirea măsurilor preventive Procedura sechestrului Condițiile generale de luare a măsurilor asiguratorii Citația Termenele Cheltuielile judiciare Nulitățile procesuale Amenda judiciară . 60. 62. 55. 52. 59. 53. 61. 58.