You are on page 1of 19

2 .- Installaci de IIS a Windows Server.

2.1.Configurar un servidor web per proporcionar contingut


Primer haurem d'installar el servidor web, amb l'assistent de Windows per agregar nous rols i
comprovar
s'hagi installat.

2.1.1.Afegir un lloc web


Crearem una nova carpeta a C:\test que contindr els continguts de la nova pgina web
Creem un script anomenat test.html

Ara anirem a l'administrador IIS i afegirem un nou lloc web. En la ruta fsica, especificarem el lloc
on s'ha creat la carpeta i el la direcci IP afegirem la que t el nostre servidor.

Anem al fitxer hosts que es troba a C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts i afegim la IP i el

nom del nostre servidor.

Ens dirigim al document predeterminat i posarem primer el fitxer test.html que en creat.

Finalment obrim el navegador i comproven.

2.1.2.Afegir un directori virtual


Primer crearen un usuari nou per a l'autentificaci a la carpeta del nostre directori virtual i
l'afegirem al grup IIS_IUSRS.

Ara obrirem l'administrador de l'IIS i crearem el directori virtual.

Anirem a l'opci conectar como per a especificar un usuari amb el qual poguem conectar-nos,
en el nostre cas, l'usuari creat abans.

Y l'autentiquen amb les credencials pertinents.

Per fer la prova del directori virtual, hem creat un nou arxiu html anomenat dvirtual.html,
l'afegirem al nostre document predeterminat.

Finalment reiniciem i ho comprovarem amb el navegador.

2.2.Configuraci valors HTTP


Anem a l'administrador d'IIS i en la pestanya Enlaces i modifiquen el port pel qual escolta.

2.2.1.Modificar una resposta d'error HTTP personalitzada

Crearem un nou html en la carpeta en la que hem creat la nostra pgina web, en aquest cas,
l'anomenarem 404.htm

Obrim l'administrador d'IIS i entrem en l'opci Pgina de errores i modifiquen l'error 404.

Afegim la direcci URL relativa d'on es troba el fitxer htm que hem creat abans.

Reiniciem i comprovem amb el navegador, posen una ruta errnea.

2.2.2. Configurar la informaci que es mostrar en una llista de directoris a IIS


En l'administrador IIS, anirem a Examen de directorios i habilitarem perqu quan un usuari
accedeixi al nostre directori virtual ens mostri les caracterstiques que apliquem.

Reiniciem i comproven amb el navegador.

2.3. Supervisar l'activitat en un servidor web


2.3.1 Veure sol.licituds actualment en execuci en un procs de treball
Anem a processos de treball del administrador IIS.

Ara donarem clic dret i obrirem les solicituds actuals, que sortiran amb el seu procs ID que t cada
procs.

2.3.2 Crear i habilitar una regla de seguiment per sollicituds amb error
Installem els segents serveis per al rol d'IIS.

Obrim l'opci Reglas de seguimiento de solicitudes con error.

Agregarem una nova regla de seguiment de solicituts d'error i especificarem l'error 404 que hem
modificat nosaltres abans.

Ara si ens apareixer la regla que hem creat.

Anem al nostres lloc web i habilitem el seguiment de sollicituds amb error, deixarem el directori

per defecte per guardar els registres, per, podrien crear un de nou i dirigir-lo all.

Proven al navegador perqu ens retorni l'error que hem creat i desprs anem a les sollicituds
d'error i veurem els registres de seguiment.

Ens portara a la carpeta on es guarden els registres i all obrirem el fitxer xml que ens mostrar els
detalls de l'error.

3.- Servidor Web segur. Hypertext Transfer Protocol Secure.

3.1 Activar el suport SSL a Microsoft IIS


Crearem un certificat auto-firmat nou per a poder habilitar el suport SSL.

Una vegada creat, agregarem un nou enlla per al lloc del tipus https i amb el certificat SSL que
hem creat abans, en el nostre cas, https.

Ara obrirem l'administrador DNS i crearem una zona directa amb un host nou que ha de contenir el

nom de la nostra pgina web, en el nostre cas, www.test.com.

Desprs encara ens continuar sortim l'error de certificat. El que haurem de fer ser utilitzar el IIS
6.0 resource kit tools.

Una vegada installat obrirem SelfSSL.

Escribim la segent linia, molt important que en el CN haurem d'especificar el nom del domini
que hem creat o el nom de la pgina web.
NOTA: Si ens apareix un error quant hem creat el certificat, noms haurem d'ignorar-lo no suposa
un problema perqu s'haur creat igualment.

Tornem a l'administrador IIS i modifiquem l'enlla https i afegirem el certificat creat.

Tot i aix encara tindrem l'error de certificat, el que haurem de fer, sera executar mmc
i afegir el certificat a una entitat de confiana.
Cliquen en Agregar o quitar complemento.

Seleccionem la opci Certificados i fem doble clic.

Seleccionem cuenta de equipo -> equipo local -> finalizamos y aceptamos.

Obrim la carpeta Personal -> Certicados i copiem el certificat generat, en el nostre cas,
www.test.com.

Ara obrirem Entidades de certificacin raz de confianza -> Certificados i enganxarem el que
hem copiat abans. Una vegada enganxat ens demanar guardar, posem el nom que volguen i ho
guardem.

Finalment obrirem el navegador i comprovarem que l'error ja no apareix.