You are on page 1of 10

APARATE DE CONECTARE

PENTRU INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE
PRIZELE
Sunt elementele finale ale reţelelor sau surselor electrice care servesc la alimentarea
cu energie electrică a unui receptor.
Se clasifică în: prize simple, prize cu împământare, prize multiple, prize cu forme speciale,
prize cu capac.
Prizele se reprezintă simbolic astfel:
Prizele se pot monta :
1.Sub tencuială

2.Peste tencuială (aparent)

Montarea prizei: Prizele se compun din două tuburi metalice legate prin bornele lor la conductorii reţelei ATENŢIE! Contactele prizelor sunt permanent sub tensiune! .

FIŞE Fişele sunt aparate de contact care realizează legătura dintre prize şi consumatori. fişe cu contact de protecţie. fişe cu forme speciale Fişa bipolară plată Fişa triplă . Orice fişă conţine: Ştifturi de contact Piese de fixare a conductoarelor la ştifturile de contact Piese izolante Brida de prindere a conductoarelor Clasificare: fişe simple.

DOZELE ELECTRICE DOZE DE APARATAJ PRIZĂ În dozele de aparataj se montează prizele şi întrerupătoarele. .

DOZĂ DE DERIVAŢIE În dozele de derivaţie se fac legăturile (înnădirea şi izolarea) între conductoare .

Reprezentarea simbolică: . automate. adică trecerea sau oprirea curentului electric. Clasificare: neuatomate. Întrerupătoarele circuitelor pentru iluminat se pot monta ingropat sau aparent. cu acţionare prin telecomandă.ÎNTRERUPĂTOARELE Întrerupătoarele permit închiderea sau deschiderea circuitelor. cu acţionare directă.

MONTAREA ÎNTRERUPĂTORULUI .

Reprezentarea simbolică Clasificare: siguranţe fuzibile (1. 2.SIGURANŢELE Sunt aparate care protejează circuitele electrice împotriva defectului de scurt-circuit sau supraîncărcare. 3) şi siguranţe automate (4) 1 2 3 4 .

REGULI DE POZIŢIONARE A ÎNTRERUPĂTOARELOR ŞI A PRIZELOR ÎNTR-O LOCUINŢĂ .

Realizat Burcovschi Adrian I-1421 .