You are on page 1of 2

Sufixoidele curente în limba română sunt

:
-fug („care alungă, care fuge”, febrifug, vermifug, centrifug, ignifug),
-fob („care are aversiune, teamă patologică (de ceva)”, claustrofob, agorafob, acrofob, xenofob),
-fil („iubitor de”, anglofil, calofil, heliofil),
-for („care poartă, purtător”, necrofor, hidrofor),
-log („specialist”, psiholog, dermatolog, filolog),
-gramă („schemă, grafic”, antibiogramă, organigramă),
-cid („care ucide, ucigător”, bactericid, fratricid),
-fag („care se hrăneşte cu”, antropofag, cronofag, energofag)

Prefixoide
aero- („privitor la aer”, aeropurtat),
auto- („de la sine, propriu”, autobiografie),
bio- („referitor la viaţă”, bioenergetic),
geo- („care priveşte pământul”, geopolitic),
hemo- („referitor la sânge”, hemostatic),
hipo- („referitor la cal”, hipofag),
iso-/izo- („egal, de acelaşi fel”, izomorfism), orto- („corect”, ortografic),
filo- („iubitor de”, filogerman),
micro- („mic, a milioana parte”, microradiografie),
mono- („unic, singur, o dată”, monocelular),
poli- („mai mulţi”, polivitamină),
proto- („primul, anterior, preistoric, primitiv, simplu, iniţial”, protocronism),
pseudo- („fals, aparent asemănător, pretins”, pseudoştiinţific),
radio- („referitor la radiaţia electromagnetică”, radiolocaţie),
semi- („pe jumătate”,semipreparat),
tele- („departe, la distanţă, de departe”, telecomandă),
tri- („trei, triplu”, tri),
zoo- („referitor la animale, animalier”, zootehnician) etc.

plurimolecular). se creează relaţii de sinonimie: ana.(hemipareză. înapoi.(„înăuntru”.(minicalculator). demisec) micro.(„referitor la lumină”. endocentric. pe”.= endo.(multidimensional.(„deasupra. fotofobie. epi.= mini. semi. intraglandular) . în afară”.= hemi. fotocelular). anacronic). epicranian).(„din nou.= multi.Unele prefixoide sunt specifice sau apar cu predilecţie în limbajele specializate (terminologii) şi.= demi.= pluri. intra. foto. poli. adesea.